Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!"

Transkriptio

1 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto,

2 Paikallista työtä tehtävä takuun toteutumiseksi! astui voimaan nuorisolain täydennys: kunnissa tulee olla paikallisten viranomaisten yhteistyön suunnittelua ja toimeenpanoa varten ohjaus- ja palveluverkosto, johon osallistuvat kaikki ko alueella nuorille palveluja tarjoavat toimijat. Verkostossa: edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta, työ- ja elinkeinohallinnosta, poliisista. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on: koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi, edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. -> On tärkeää, että paikallisessa kunnan em nuorten verkostossa selvitetään nuorten mahdollisuuksia päästä perusopetuksen jälkeen jatkamaan toisen asteen koulutukseen: selvitettävä kunnan nuorten tilanne ja tarpeet, mm julkinen liikenne, oppilaitokset ja asuntolat sekä nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, etsivä nuorisotyö, terveys ovatko palvelut saavutettavissa kaikille? Mitä meillä tarvitaan? -> Nuoret mukaan osallistumaan palvelutarpeiden selvittelyyn ja suunnitteluun!

3 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta työtöntä alle 30-vuotiasta, joista lähes :lla ammatillisesti suuntautunut tutkinto alle 30-vuotiasta työn ja koulutuksen ulkopuolella pelkällä perusopetuspohjalla. Ø Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Ø Pohdittavaksi: Kustannukset omalla alueella/kunnassa?

4 Nuorten yhteiskuntatakuu TE-hallinnossa Ollut voimassa TE-hallinnossa vuodesta Uudistettu ohje (TEM/1778/ /2010) Tavoitteet: - tehostaa palveluprosessia ja ehkäisee työttömyyden pitkittymistä - edistää koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista ja kestävien ratkaisujen aikaansaamista - tunnistaa syrjäytymisvaaraan liittyviä tekijöitä ja edistää yhteistyössä varhaista puuttumista. Keskeinen sisältö: TE-toimisto laatii yhdessä työttömänä työnhakijana olevan nuoren kanssa työllistymissuunnitelman 2 viikon aikana työnhaun alkamisesta. Nopeutettiin alkaen lakimuutosten yhteydessä. Suunnitelmaan kirjataan ne yhdessä harkitut ja sovitut tavoitteet, palvelut ja toimenpiteet, jotka tukevat nuoren työnhakua ja edistävät hänen sijoittumistaan työhön tai koulutukseen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle on laadittava ennen 3 kk työttömyyttä - työllistymissuunnitelma, joka jo sisältää tarjottavia toimenpiteitä/palveluja, - kotoutumissuunnitelma (kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajanuorille) tai - aktivointisuunnitelma (laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Näissä suunnitelmassa sovitaan nuoren palvelutarvetta vastaavasta toimenpiteen toteuttamisesta. Toimenpide voi olla: työnhakuvalmennus, valmentava tai ammatillinen työvoimakoulutus, työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus, palkkatuettu työ tai starttiraha.

5 Nuorten työttömien virta yli 3 kuukauden työttömyyteen alle 24-vuotiailla ja vuotiailla ELY-keskuksittain vuonna 2011 ELY-keskus Nuoret alle 25v Nuoret 25-29v. Ylittää 3kk:n Virta yli 3kk Ylittää 3kk:n Virta yli 3kk työttömyyden työttömyyteen, % työttömyyden työttömyyteen, % KOKO MAA ,4 ka ,0 ka UUSIMAA , ,8 VARSINAIS-SUOMI , ,5 SATAKUNTA , ,0 HÄME , ,5 PIRKANMAA , ,2 KAAKKOIS-SUOMI , ,7 ETELÄ-SAVO , ,6 POHJOIS-SAVO , ,7 POHJOIS-KARJALA , ,7 KESKI-SUOMI , ,1 ETELÄ-POHJANMAA , ,2 POHJANMAA , ,5 POHJOIS-POHJANMAA , ,7 KAINUU , ,2 LAPPI , ,4 AHVENANMAA 75 15, ,3

6 Nuorten yhteiskuntatakuu työryhmä Hallitusohjelma kesäkuussa 2011: kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hallituksen kärkihankkeita. Hallitus varasi lisäksi 60 miljoonan euron vuotuisen määrärahan takuun toimeenpanoon 2013 alkaen. Työryhmä asetettiin syyskuussa Puh.joht. Tuija Oivo, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Sihteeristö: Liisa Winqvist (TEM), Jaana Wallden (OKM), Ville Heinonen (OKM) -> Elise Virnes Työryhmän jäsenet Kirsi Kangaspunta (johtaja, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, OKM)-> Mika Tammilehto Georg Henrik Wrede (johtaja, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto OKM) Janne Torvinen (ylitarkastaja, puolustusministeriö) Kristina Stenman (maahanmuuttojohtaja, sisäasiainministeriö) ->TEM Kari Ilmonen (johtaja, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, STM) Teija Felt (työmarkkinaneuvos, Työllisyys-, ja yrittäjyysosasto,tem) Juha Majanen (neuvotteleva virkamies, budjettiosasto, valtiovarainministeriö) Heikki Taulu (työvoimapoliittinen asiamies, Akava ry) Hanna-Mari Manninen (puheenjohtaja, Allianssi ry) Mikko Räsänen (asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto) Saana Siekkinen (koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö, SAK) Ulla Hyvönen (opiskelija- ja nuorisotoiminnan asiantuntija, STTK) Maarit Kallio-Savela (erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto) Erja Lindberg (erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto) Rauno Vanhanen (johtaja, Suomen Yrittäjät ry) Heidi Giss (lakimies, KELA)

7 Nuorten yhteiskuntatakuu työryhmän työstä Nuorten yhteiskuntatakuu työryhmä eteni toimintasuunnitelman mukaisesti siten, että lainsäädäntöön ja budjettiin vaikuttavat selvitykset ja laskelmat saatiin ehdotusten osalta valmiiksi ja esiteltiin Samalla ilmestyi ensimmäinen raportti. Ryhmän työn edistämiseksi on tehty kolme kyselyä: nuorille mol.fi sivujen kautta, saatiin yli 6300 vastausta TE-toimistoille toimipaikkakohtaisesti nuorten palveluista, 107 vastausta (kaikki tstot) Työvoiman palvelukeskuksille (TYP), saatiin 40 vastausta (=kaikki) Hyödynnetään kuulemisia, tutkimuksia, tilastoja, aineistoja yms.: maahanmuuttajat läpileikaten mukana kaikessa käsittelyssä, myös erill. tilastot nuorten työmarkkinatuesta ja koulutukseenhausta valmistui tutkimus (Aho et al.) palkkatuesta vastavalmistuneen nuoren palkkaukseen (Sanssi-kortti) arviointitutkimus, tiedot saatu työryhmälle, tutkimus valmistui kesäkuussa lukuisat muut hankkeet vaikuttavat myös nuorten palveluihin mittarit takuun onnistumiselle mietitään uudelleen. Ennen ehdotuksia ja raporttia kuultiin 54 asiantuntijaesitystä ja pidettiin tutkijailta. -> Työryhmä jatkaa koko hallituskauden ajan.

8 Nuorten oma ääni työryhmän työssä Työryhmä kuuli nuoria sivuilla toteutetun Nuorten ääni kuuluviin verkkokyselyn kautta. Kyselyssä nuorta toi esiin oman näkemyksensä saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta koulutusja työelämäsiirtymissä. Havaintoja kyselystä: Ø Oppisopimus ja työssä oppiminen näyttäisivät olevan suosituimmat väylät ammattitaidon hankkimiseen työttömien kohdalla. Joka toinen olisi ollut valmis kouluttautumaan tätä reittiä. Ø Ø Ø Ø Ammatin ja koulutuksen valinnassa nuoret toivovat lisää tukea esim työnantajilta, TE-toimistojen koulutusneuvonnasta ja ammatinvalinnanohjauksesta sekä työpajoista. Työttömistä 35 % koki esteitä koulutuksen aloittamiselle. Keskeisin syy oli opintorahan riittävyys ja haluttomuus ottaa opintolainaa. Keskeisimpiä työhön tai harjoitteluun menoon esteitä olivat paikkojen puute tai se, ettei niitä ole saatu. Ongelmia koetaan sitä vähemmän, mitä pidemmälle on kouluttauduttu. Pelkän peruskoulun varassa olevista nuorista joka viides kokee myös terveydentilaansa liittyvän esteitä. Työkokemuksen hankinnassa oltiin yleisesti valmiita panostamaan työnhakuun. Myös palkkatuettu työ koettiin hyväksi vaihtoehdoksi.

9 Suomen malli PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE-PARTNERSHIP Nuorten yhteiskuntatakuu tulee perustumaan viranomaisten elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöhön, jossa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa tekijöitä. Ø Tarvitaan ennakkoluulottomia toimintatapamuutoksia.

10 Nuorten yhteiskuntatakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 2. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

11 Koulutustakuu Perusasteen päättävät n Jatkaa samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n Kouluttamattomille nuorille suunnattujen opiskelupaikkojen lisäys, ammatillisen peruskoulutuksen oppilaaksi ottamisen kriteereiden uusiminen (etusija) ja koulutuspaikkojen uudelleen kohdentaminen Ei jatka samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n Tavoite: KAIKILLE PERUSASTEEN PÄÄTTÄVILLE KOULUTUSPAIKKA 11

12 Koulutustakuu Työryhmän ehdotus Koulutustakuu toteutetaan osana yhteiskuntatakuuta vuoden 2013 alusta lähtien niin, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu määritellään koskemaan nuoria, jotka ovat saman vuoden aikana päättäneet perusopetuksen. Vastuutaho ja toteutustilanne nyt OKM. Sovittu. Koulutustakuu koskee vuoden 2013 alun jälkeen perusasteen päättäviä. OKM. Periaate sovittu, mutta ensisijaisuus voitaneen ottaa käyttöön vasta syksyllä Koulutustakuu toteutetaan luomalla kaikille perusasteen päättäville tosiasialliset mahdollisuudet siirtyä välittömästi jatkokoulutukseen. Jatkossakin kaikkien nuorten on haettava koulutukseen osana normaalivalintoja. Lisäksi työryhmä esitti väliaikaisen nuorten aikuisten osaamisohjelman luomista niille alle 30-vuotiaille, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Ohjelma toteutetaan vuosina OKM. Valmistelu menossa. OKM. VN: 2013 kohdennetaan 27 milj euroa ja vuosina milj euroa toimenpiteisiin, joilla ohjataan ilman koulutusta olevia alle 30-vuotiaita nuoria ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. OKM: verkkokysely koulutukseen osallistumisen esteistä ja odotuksista, kirje koulutuksen järjestäjille syksyllä.

13 Yhteiskuntatakuun täydennys: Nuorten aikuisten osaamisohjelma vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta n Vuosittain n aloittajaa nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusjärjestelmän tehostamisesta vapautuvat paikat Vuosittain n aloittajaa oppilaitosmuotoisessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa Vuosittain n aloittajaa oppisopimusmuotoisessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa Kaudella yhteensä n aloittajaa Janne Metsämäki

14 Perusopetuksesta toiselle asteelle johtava nivelvaihe Työryhmän ehdotus Vastuutaho ja toteutustilanne nyt Ammatillista koulutusta lisätään niillä alueilla, joilla sitä nuorisoikäluokkaan nähden on muita vähemmän OKM: toukokuussa kirje opl:lle aloituspaikkojen hakemiseksi -> paikkojen kohdennus kesällä. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä muutetaan siten, että perusasteen päättäneet, vailla toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. OKM: Hallituksen esitys, uusittu OKM:n asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista kesällä > ensisijaisuus voitaneen ottaa käyttöön syksyllä Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuksen hinnan määräytymisperustetta muutetaan. Korotetaan työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta 800 euroon kuukaudessa. OKM: Ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksen ja tutkinnon osia, joista maksetaan samantasoista korvausta kuin koko tutkinnon suorittamisesta. Valmistelu jatkuu. Tuetaan maahanmuuttajanuorten opiskeluvalmiuksien ja kielitaidon parantamista lisäämällä tähän suunnattua koulutusta kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa. OKM: jo vuonna 2012 hakuun 2 milj euroa. Ollut haettavana keväällä, paljon hakemuksia. Syksyn kokemusten perusteella täsmennetään vuodeksi OPH: opintoseteliavustuksia.

15 NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU/ TEM Nuoret v. työttömät Perusaste Ylioppilaat Työnhakuhaastattelu kaikille kahden viikon kuluessa työttömäksi joutumisesta Ammatillinen- tai korkeakoulutus Uraohjaus Ohjaava koulutus Maahanmuuttaja- nuorten kielikoulutus Työharjoittelu Velvoittava työnhaku- suunnitelma, jossa sovittu koulutus-, työ-, työharjoittelu- tai kuntoutusvaihtoehdosta kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta Työnhakuklubit Työn etsijät Työhön valmentajat Sanssikortti Lisä/muunto- koulutus Yrittäjyys Urasuunnittelun tukea :lle nuorelle Työllistymisen tukea :lle nuorelle TAVOITE: Koulutusvaihto- ehdon löytäminen Työmarkkinatuki aktiiviseksi TAVOITE: Työllistyminen

16 Vahvistetaan TE-hallinnon uraohjausta Nuorten ääni -kyselyssä tuli selkeästi esille nuorten halu saada lisää uraohjausta. Työryhmä haluaa ehdotuksissaan lisätä ja kehittää sekä henkilökohtaista että verkon kautta tapahtuvaa ohjausta. Työryhmän ehdotus Vastuutaho ja toteutustilanne nyt Vahvistetaan ammatinvalinta- ja uraohjausta TE-toimistoissa. Ø Lisäresursseista osa kohdennetaan korkeasti koulutettujen palveluihin, maahanmuuttajien, vajaakuntoisten palveluihin sekä verkko- ja puhelinpalveluihin. TEM/Jo toiminnassa koulutusneuvontaa ja uraohjausta: Koulutusneuvontaa puhelimitse numerosta , ma pe 9 16 SOME: Henkilökohtaisemmissa kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostitse: TEM: 2013 alusta 60 henkilötyövuotta lisää uraohjaukseen - > ehdotuksia pyydetty ELY-keskuksilta tulosneuvottelujen yhteydessä Vuoden 2013 alusta Uralinja ammatinvalinnanohjauksen puhelinpalvelu sekä uravalmennusta (korvaa ohjaavan koulutuksen).

17 Tuetaan nuoren siirtymistä työelämään Työryhmän ehdotus Vastuutaho ja toteutustilanne nyt Alennetaan työnantajien kynnystä palkata työkokemusta vailla olevia vastavalmistuneita nuoria vakinaistamalla Sanssi-kortti. Palkkatuen käyttöön liittyvää työnantajien hallinnollista taakkaa kevennetään. Edistetään nuorten työmarkkinoille sijoittumista työhönvalmennuksella, joka tukee sekä nuorta että työnantajaa. Työhönvalmentajat edistävät niiden nuorten sijoittumista työelämään, joilla on vaikeuksia itsenäisesti löytää työpaikka ja/tai jotka tarvitsevat apua työpaikalla työsuhteen alussa (esim. vammaiset ja muut vajaakuntoiset). Työharjoittelun tulee olla vahvasti urasuunnittelua tukevaa. Työharjoittelun enimmäiskestoa työpajoilla saman työnantajan palveluksessa tulee joustavoittaa. Tutkinnon suorittaneen, vastavalmistuneen nuoren työllistymiskynnystä ei alenneta työharjoitteluilla, vaan palkkatuella. Lisätään ammatillista työvoimakoulutusta nuorille lisä- ja täydennyskoulutuksien sekä lupakoulutuksien jne. osalta. TEM: Linjaus tehty, sisältyy talousarvioon vuodelle Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) nyt lausuntokierroksella. Eduskunnalle syyskuussa. Myös toimintamallin kehittämistyötä. TEM: Linjaus tehty, sisältyy talousarvioon vuodelle JTYPL:ssä ohjaavan koulutuksen tilalla kolme valmennusta, joista yksi työhönvalmennus. TEM: Linjaus tehty, sisältyy talousarvioon vuodelle JTYPL:ssä nimellä työkokeilu. JTYPL: jos työnantaja kunta, 12 kk, joskin samoissa tehtävissä 6 kk TEM: Linjaus tehty, sisältyy talousarvioon vuodelle 2013.

18 Tuetaan nuoren yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona Nuorten ääni -kyselyssä 45 % vastaajista kertoi harkinneensa yrittäjyyttä työllistymisensä vaihtoehdoksi. Nuoret eivät kokeneet saaneensa TE-toimistoista tukea yrittäjyyteen ja odottivat TE-toimistojen roolin vahvistustuvan neuvonnassa. Työryhmän ehdotus Vastuutaho ja toteutustilanne nyt Tuetaan ja kehitetään uusia yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja koulutuksen, neuvonnan ja starttirahan avulla Ø osuuskunta Ø tiimi Ø mentorointi TEM. Suunnitelma etenemisestä valmistui kesäkuussa. Yrittäjyyskoulutusta työvoimakoulutuksena lisätään ja yrittäjyyskoulutuksen toteutustapaa kehitetään nuorille sopivaksi. TEM. Valmistelu menossa.

19 Syrjäytymisuhan alaiset nuoret Työryhmän ehdotus Vastuutaho ja toteutustilanne nyt Kunnille säädetään vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta. Perusopetuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen liittyvän tiedon käytöstä säädetään lailla. Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan. Työpajatoimintaa laajennetaan, laatua ja toimintatapoja kehitetään ELY-keskuksille vastuu ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämisestä ja koordinoinnista. Selvitetään mahdollisuutta tarkentaa Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisperusteita, jotta ammatillista kuntoutusta voidaan myöntää elämäntilannelähtöisesti. OKM ja Kuntaliitto: Käsittely meneillään, etenemissuunnitelman piti valmistua syyskuussa. OKM. Valmistelu meneillään. OKM. Haku ollut. Ensimmäiset päätökset tehty. Etsivä puuttuu vielä 40 kunnasta. TEM, OKM: ELY-keskusten tulossopimuksissa vuodelle STM, KELA: Käsittely vasta alkamassa, jäänee myöhemmin toteutettavaksi.

20 Edellytyksiä takuun täysimääräiselle toimeenpanolle Jatkotyössä tarkastellaan nuorten palvelujärjestelmän toimivuutta. Uusia toimintamalleja haetaan työnantajien, työmarkkinajärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä nuorten kanssa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm: ohjaus- ja neuvontapalvelut kaikilla koulutusasteilla, TE-toimistoissa sekä muiden toimijoiden palveluissa opetuksen tuki sekä oppilas- ja opiskelijahuolto oppilaitoksissa oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen lisääminen taloudelliset kannusteet nuorelle koulutukseen ja aktiivitoimiin osallistumiseen kuntoutuspalvelut ja työllistyminen. Hallituksen periaatepäätös : Nuorten yhteiskuntatakuun jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkein syrjäytyneimpiin tai syrjäytymisuhan alaisiin nuorisoryhmiin ja arvioidaan nykyisten koulutus ja aktiivitoimien soveltuvuus heidän tarpeisiinsa nähden (TEM, STM, OKM, työmarkkina-järjestöt, Kuntaliitto).

21 VALTIONEUVOSTON KANNANOTOT VALTIONEUVOSTON RAKENNEPOLIITTINEN KANNANOTTO Kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia Työvoiman tarjonnan lisäämisessä erityisesti työvoimapalvelujen kehittämisen alueella - hallituksen painopisteenä ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja ikääntyneet työntekijät. Valtioneuvoston tiedote : Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille sekä vuoden 2012 lisäbudjetista: Yhteiskuntatakuulla torjutaan nuorisotyöttömyyttä - työnteon kannustinloukkuja puretaan : Erityisesti hallitus painottaa nuorille suunnattujen toimenpiteiden tärkeyttä. Nuorissa on laskennallisesti suurin potentiaali työurien pidentämiseksi. Nuorten auttaminen koulutuksen ja oppisopimusten kautta kiinni työelämään on sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti yhteiskunnan arvokkaimpia tehtäviä. Poikkihallinnollinen nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan täysimääräisesti vuodesta 2013 alkaen. Tulevalla kehyskaudella 60 miljoonan euron vuosittaisesta lisäyksestä puolet kohdistuu työ- ja elinkeinoministeriön ja puolet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Peruskoulun päättäneille nuorille luodaan koulutustakuu. Nuorten yhteiskuntatakuun lisäksi vuonna 2013 kohdennetaan 27 miljoonaa euroa ja vuosina miljoonaa euroa toimenpiteisiin, joilla ohjataan ilman koulutusta olevia alle 30-vuotiaita nuoria ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitetään tasokorotusta Esitetään työllistämis-, koulutus- ja erityistoiminen määrärahaan lisäystä. Samoin ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelupaikkojen määrärahoihin ehdotetaan korotusta.

22 Hallituksen periaatepäätös Hallitus teki periaatepäätöksen työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamisesta: nuorten työmarkkinoille sijoittuminen ja syrjäytymisen ehkäisy on keskeinen asia. Vuonna 2013 toteuttava nuorten yhteiskuntatakuu toteuttaa toimia. toimeenpannaan nuorten aikuisten osaamisohjelma, tavoitteena mahdollistaa alle 30- vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien kouluttautuminen joko oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa nuorten kokonaisopintoaikoja lyhennetään mm. nopeuttamalla perusasteen jälkeistä siirtymistä toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle sekä vähentämällä keskeyttämistä koko koulutusjärjestelmässä ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisen ja työmarkkinoiden tarpeen mukaan terveysongelmiin on saatavissa nykyistä tehokkaammin apua. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn, hyvään hoitoon ja kuntoutukseen sekä työtapoihin ja työergonomiaan.

23 Tilanne nyt Ehdotetut toimet taulukoitu, vastuutettu ja aikataulutettu. Tulostavoiteohjeet lähetetty ELY-keskuksille vuodelle 2013, sopimukset loppusyksyllä. Tutkimuksia, viestintää, Some-pilotointia, aluetilaisuuksia ja hyvien käytäntöjen käsikirja, jota työstetty kesän aikana. Vuoden 2013 alusta alkavasta takuusta on alettu käyttää nimeä: Nuorisotakuu avattu uudet nettisivut:

24 Syksyn 2012 ajankohtaisasioita nuorten yhteiskuntatakuussa Nuorten yhteiskuntatakuu (NYT) työryhmä kokoontuu syyskaudella alkaen 7 kertaa, toimeenpanon valmistelua yms. Road show kiertää 15 paikkakunnalla, jokaisessa ministeri (mm TEM, OKM, STM) mukana, tavoitteena tiedonjako sekä valmistelevan yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kesken paikallisesti Tehdään valmisteluyhteistyötä ministeriöiden, valtakunnallisten työryhmien ja eri valtakunnallisten toimijoiden kesken ELY-alueilla tehdään alueellista valmisteluyhteistyötä eri toimijoiden kesken, tulostavoiteneuvottelut vuodelle 2013 Kunnissa tehdään yhteistyötä nuorille palveluja tarjoavien kesken JTYP- ja TT -lait eduskunnan käsittelyyn, voimaan tammikuussa 2013 ja talousarvioesitys (TAE) 2013 eduskunnalle Indikaattorien valmistelu yhteiskuntatakuun toteutumisen seurantaan Sanssin markkinointikampanjan valmistelu (markkinointi alkaen) Lisäksi: uuden Rakennerahasto -kauden valmistelu

25 NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUSEEN LIITTYVÄ KIERTUE SYKSYLLÄ 2012 Lauri Ihalainen Jukka Gustafsson Henna Virkkunen Maria Guzenina- Richardson Paula Risikko (Paavo Arhinmäki) vsi Linden Oulu Rovaniemi Jyväskylä Vaasa Joensuu LahK Helsinki Turku Tampere Kuopio Pori Lappeenranta Kajaani 3.10 Mikkeli 8.10 Seinäjoki

26 Nuorten kysely/vastauksista esiin nousevia teemoja: Hyvät työllisyysnäkymät Urakehitys Valmistun haluamaani ammattiin Positiivinen odotus Merkityk. sellinen työ Kansainvälistyminen Yrittäjyys Saanko opiskelupaikan? Miksikä valmistun? Osaanko hommani? Sovellunko? Työkokemusta? Saanko alan töitä? Saanko mitään töitä? Työelämän vauhti??? Työsuhteen kesto? Jaksanko? Kestänkö? Taloudell. pärjääminen? Orjatyö Jämähdänkö? Muutto? Oma elämä/ perhe? Uranvalinta > Opiskelu > Työ > Elämä

27 Olen huomannut, että minun ja ikäisteni suhtautuminen työelämään on erilaista kuin vanhempien. Toimeentulon lisäksi odotamme työltä kiinnostavuutta, joustavuutta, työntekijän arvostusta ja mahdollisuutta myös vapaa aikaan. Olen myös huomannut, että vaatimukset työnhakijoita kohtaan ovat huimia. Työpaikkailmoituksissa luetellaan kymmeniä asioita: vuosien kokemusta, koulutusta, persoonallisuutta, ainutlaatuisuutta, ahkeruutta, joustavuutta, omistautuneisuutta, kehittymiskykyä jne. jne. joita työnhakijalta odotetaan. Toisaalta työpaikoista ilmoittavat eivät ole velvollisia edes vastaamaan hakemusten lähettäjälle, jos hän ei ole tullut valituksi. Esimerkkejä tästä ristiriidasta ovat myös pätkätyöt, nuorten alipalkkaus ja huonot työolot kesä- ja muissa töissä. Ja ennen kuin työtä on edes saanut, saamme lukea poliitikkojen päätöksiä siitä, kuinka tulemme tekemään työtä vielä kauemmin kuin vanhempamme ovat tehneet. Ilmapiiri yhteiskunnassa on yleisesti nuoria syyllistävä. Aikakauslehdet ja jopa Helsingin sanomat ovat tehneet kuluvan vuoden aikana omiin silmiini tarttuneita juttuja siitä, millainen pullamössösukupolvi oikein on - laiskoja kaikki. Tämä sukupolvi, joka muistaa 90-luvun laman ja vanhempien silloisen ahdistuksen työelämään ja epävarmuuteen liittyen, yrittää nyt saada töitä ja jaksaa taloudellisessa taantumassa, joka tarkoittaa hurjaa kilpailua työpaikoista, ruuan ja asumisen kallista hintaa, työpaikkojen ja nyt opiskelupaikkojen vähentämistä ja keskittämistä ehkä kauas omasta elämänpiiristäsi etelään. Yhtä aikaa tämän selviytymistaistelun kanssa saamme mediasta loputtomia ihanteita, kuvia, joissa on kaikki mitä elämäämme tulisi kuulua. Kun puhutaan kaikista niistä kauheista tosi-tv-ohjelmista, joihin nuoret osallistuvat; kauneusleikkauksista, laulukilpailuista, ei tulla aina ajatelleeksi, että vanhempamme ovat rakentaneet hyvinvointiyhteiskunnan, jonka mukaan hyvään elämään kuuluvat juuri nämä ihanteet, ja ennen kaikkea menestyminen. Ajatukseni tämän päivän nuoresta työnhakijasta onkin seuraava: yritä kestää paineet ja syyllistäminen, ehkä joku joskus kertoo, että olet hyvä ihminen.

28 Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän verkkosivut: yhteiskuntatakuu Kiitos! 28

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

S*" *et"c,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri

S* *etc,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri wg.rf eunxatrouurureao crbgra- oc[{ r{ar r sutn sterter IIINISTRV OF GIIPIOVUANT NTD T}G ECONOMV SAATE 25.3.2013 Sirkka-Liisa Lam m inkoski Eteld-Pohjanmaan toimisto Jaakonkuja 8 63700 AnrAnr Hyrd Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot