Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013"

Transkriptio

1 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi

2 Yhteiskuntatakuun taustoja perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta työtöntä alle 30-vuotiasta, joista :lla ammatillisesti suuntautunut tutkinto. Noin alle 30-vuotiasta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 2

3 Yhteiskuntatakuun taustoja perusasteen varassa olevaa vuotiasta alle 25 -vuotiasta työtöntä nuorta (11/2012) 95 vastavalmistunutta vuotiasta työtöntä työnhakijaa 447 peruskoulun päättänyttä ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa 2012 POHJOIS-SAVON LUKUJA Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 3

4 Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala LUKION KESKEYTTI KOKONAAN ITÄSUOMESSA 160, AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 1149 NUORTA LUKUVUONNA 2009/2010 9,1 8,1 8,6 9,0 7,9 7,8 6,9 6,3 Keskeytti opinnot ko. koulutussektorilla, % Keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan, % 4,0 3,4 4,6 3,5 2,0 1,6 1,8 1,1 Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Lähde: Tilastokeskus 4

5 Yhteiskuntatakuu määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta (työllisyystakuu). Kaikille nuorille ei löydy tässä ajassa paikkaa: Pohjois-Savolle on asetettu tavoitteeksi enintään 9,5 % virta yli 3 kuukauden työttömyyteen Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin (koulutustakuu). Ei kuitenkaan subjektiivinen oikeus: ei koulutuspaikkaa siltä alalta, johon nuori ehdottomasti haluaa Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 5

6 Työllisyystakuu: Tuetaan nuoren siirtymistä työelämään Vakinaistetaan Sanssi-kortti eli nuorten palkkatuki Alennetaan työnantajien kynnystä palkata työkokemusta vailla olevia vastavalmistuneita nuoria. Työharjoittelun tulee olla vahvasti urasuunnittelua tukevaa. Edistetään nuorten työmarkkinoille sijoittumista työhönvalmennuksella, joka tukee sekä nuorta että työnantajaa. Tutkinnon suorittaneen, vastavalmistuneen nuoren työllistymiskynnystä ei alenneta työharjoitteluilla, vaan palkkatuella. Tuetaan nuoren yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona Tuetaan ja kehitetään uusia yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja koulutuksen, neuvonnan ja starttirahan avulla Vahvistetaan ammatinvalintaja uraohjausta Lisäresursseista osa kohdennetaan korkeasti koulutettujen palveluihin, maahanmuuttajien, osatyökykyisten palveluihin sekä verkko- ja puhelinpalveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 6

7 Nuorelle koulutus-, työkokeilu-, työpaja tai työpaikka 3 kk sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta Nuori = Alle 25-vuotias työtön tai alle 30 -vuotias vastavalmistunut työtön Hakee opiskelemaan mutta ei pääse Myös 3. sektorin toimija voi auttaa etsinnässä Oppilaitos ilmoittaa reputtavista ja keskeyttäneistä - Kunnan etsivä nuorisotyö Etsii syrjäytymisvaarassa olevia Auttaa koulutuspaikan etsinnässä Keskeinen toimija nuorisotakuussa Keskitetty tieto kunnan syrjäytymisvaarassa olevista nuorista Koulu- ja sosiaalitoimi tukevat Antaa tietoja Työ- ja elinkeinotoimisto Koulutuspaikka Työpaja (kunnan tai 3. sektorin) Oppisopimuskoulutus Työpaikka Ilmoittautuu työttömäksi Auttaa työpaikan etsimisestä Tekee jokaiselle työllistämissuunnitelmasta Työkokeilu (pakatta) Kuntouttava työtoiminta Pitää yhteyksiä yrityksiin Sanssikortti, eli palkkatuki työllistävälle yritykselle 7 7

8 Koulutustakuu ei ongelmaton toisen asteen koulutuspaikkojen leikkaukset Pohjois-Savossa ohituskaista ei ongelmaton mm. elinikäisen oppimisen ja väärien valintojen näkökulmasta opinto-ohjauksen merkitys korostuu entisestään riittävätkö resurssit maakunnan työvoimatarpeiden muuttumiseen vastaaminen POS ELY 8

9 Työllisyys- ja koulutustakuun lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelma vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta n Vuosittain n aloittajaa Vuosittain n aloittajaa Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusjärjestelmän tehostamisesta vapautuvat paikat Oppilaitos-muotoisessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa Kaudella yhteensä n aloittajaa Vuosittain n aloittajaa Oppisopimusmuotoisessa ammattija erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 9

10 Takuuseen liittyvä etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Pohjois-Savossa Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maakuntaan - vuonna 2012 puuttui neljästä pohjoissavolaisesta kunnasta, vuonna 2013 kahdesta Työpajatoimintaa laajennetaan, laatua ja toimintatapoja kehitetään - vuonna 2012 toimi 14 pohjoissavolaisessa kunnassa, vuonna 2013 mukaan tulossa 2 uutta kuntaa POS ELY 10

11

12

13 Nuorisotakuun rahoitus Hallitusohjelmassa linjattu (60 M /vuosi): Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty: 1. Koulutustakuu (24 M /vuosi) 2. Työllisyystakuu (28 M /vuosi) 3. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta (8 M /vuosi) 4. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (27-52 M / vuosi, voimassa ) Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 13

14 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Savossa Yhteistyössä; tarvitaan viranomaisten, oppilaitosten, yrityselämän ja kolmannen sektorin mukanaoloa yhteinen tahtotila; uusia toimintatapoja opitaan toisilta, hyödynnetään myös hankkeita Pohjois-Savon nuorisotakuu -ohjelma valmisteilla Nuoret mukana Hyvinvoinnin saarekkeet palveluketjujen toimivuus ja riittävyys, resurssien suuntaaminen nuorten osallisuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi - tarvitaan sekä arjen välittämistä että rakenteisiin puuttumista - jos halutaan pysyvämpiä ja pidempivaikutteisia tuloksia, niin painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä pelkkä nuorisotakuu on liian kapea näkökulma - nuorten kesätyöpaikat Kunnat sitoutuvat järjestämään kesätyön kaikille yli 15 - vuotiaille koululaisille POS ELY 14

15 Palkkatukirahat - suunnataan nuoriin (rekrytukena) - suunnataan yrityksiin Valtiolle työllistäminen - suunnataan korkeakoulutetuille vastavalmistuneille alle 30v Kunnalle työllistäminen - painotetaan nuoriin (osaamisen kehittäminen, tuettu työllistäminen) Starttiraha: - huomioidaan nuorten yrittäjyys Asiantuntija-arviointien hankinnoissa huomioidaan nuoret etusijalla. Valmennuksiin varattu 1,2milj. - valtaosa on suunnattu nuoriin: työnhakuvalmennusta ja uravalmennusta Työvoimakoulutuksen tarve arvioidaan erityisesti opiskelijavalinnoissa, tätä seurataan ja ohjataan palvelutarpeiden mukaan myös nuorille. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 15

16 Yritystoiminnan kehittäminen Elinkeinoelämän uudistuminen Markkinan toimivuuden parantaminen Pääomat Työvoima Osaaminen Uusien yritysten perustaminen Maakunnasta puuttuu 2500 yritystä Nuorten yrittäjyyden tukeminen Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 16

17 17

18

19 Työvoiman kysynnän muutokset ja niihin vastaaminen Nuorisoasteen kohdennus/ aikuiskoulutuksen merkityksen nousu Työvoimareservien täysimääräinen hyödyntäminen, nousun varaa on Maahanmuutto paikkaajana 75 % Työllisyysaste % 65 % 60 % 55 % 50 % Pohjois-Savo Koko maa 19

20 20

21 Työmarkkinoiden muutoksen vaikutuksia yksilöön? Työmarkkinoiden liikkuvuus ja joustot: dynaamiset ja entistä nopeammin muuttuvat työmarkkinat vaativat aina sopeutumiskeinoja ammatillinen liikkuvuus ( elinikäisen työn/ammattialan katoaminen ) alueellinen liikkuvuus: muuttoliike & pendelöinti Nousu- ja laskusuhdanteita on jatkossakin, muutokset nopeita ja nopeuttavat muutoinkin tapahtuvaa rakennemuutosta Rakennemuutos ei vaan vie, vaan myös luo paljon mahdollisuuksia Epätyypillisten työsuhteiden muuntuminen tyypilliseksi, ja päinvastoin Työn sisällön ja tehtävien muutos Suomessa 2000-luvulla toistotyön väheneminen joka alalla; suorittava työ vähenee, mutta vaativa suorittava työ lisääntyy poistuman yhteydessä korvautuminen samalle alalle, mutta eri työtehtäviin elintaso noussut, painopiste siirtynyt yksityiseen kulutukseen, luo työllisyyden kasvualoja (asuminen, tietoalat, kulttuuri, vapaa-aika) väestön ikärakennemuutoksen vaikutukset: mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden korostuminen, koulutuspalveluiden pieneneminen, uudet palvelumuodot Perinteisten alojen työllistävyys pienenee, mutta säilyy, samalla kun tuottavuus paranee

22

23 Kiitos!

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset 18.4.2012 Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset Jaana Walldén, työryhmän sihteeri, OKM Työryhmän yhteinen diasarja Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 21.1.2010 Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot