Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

2 ISBN Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja toteutus: AT-Julkaisutoimisto Oy Painatus: Oy Edita Ab, Helsinki

3 SISÄLLYS 1. Alkusanat 4 2. Yrityksen perustamissuunnittelusta 5 3. Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta Perustiedot Kuvaus yrityshankkeesta Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle Markkinapohjaiset perustelut Perustajasta johtuvat syyt Perustelut suunnitellulle liikeidealle Tuleva liiketoiminta Pääoman tarve, rahoitus ja vakuudet Kannattavan toiminnan edellytykset SWOT-analyysi yrityshankkeesta Yhteenveto ja johtopäätökset Lopuksi. 40 LIITE: Työkirja: Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3

4 1 ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Sen tehtävänä on auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Oppaan sisältö kattaa yrityksen perustamisen suunnittelu prosessin ja sisältää myös esimerkkejä siitä, kuinka perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma laaditaan. Oppaan lopussa on työkirja oman perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadintaa varten. Esitystapa on pyritty saamaan sellaiseksi, että myös yritystoimintaan perehtymätön henkilö pystyy tätä oheismateriaalia apuna käyttäen laatimaan perustettavan yrityksensä liiketoimintasuunnitelman. Tässä uusitussa painoksessa yrityksen tiedot on päivitetty, sekä huomioitu muutokset, jotka ovat tapahtuneet ja tapahtumassa. Kuopiossa Seppo Hoffrén toimitusjohtaja yrityskonsultti, TTM 2 YRITYKSEN PERUSTA- MISSUUNNITTELUSTA 4

5 Yrityksen perustajat tai yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt joutuvat asettamaan itselleen lukuisia kysymyksiä. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: Onko minusta yrittäjäksi? Osaanko tarpeeksi? Olenko riittävän sinnikäs ja saavutushakuinen? Olenko riittävän kova, jotta menestyisin yrittäjänä? Onko perustettavan yritykseni liikeidea sellainen, että tulen menestymään? Saanko rahoituksen järjestymään? Mitä kilpailijat tulevat tekemään, kun tulen markkinoille? Kuinka saan toiminnan kannattamaan? jne. Yrityksen perustamissuunnittelussa arvioitavat asiat voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi seuraavasti: Perustajaan ja hänen valmiuksiinsa ja edellytyksiinsä liittyvät asiat Yrityshankkeeseen, sen toteuttamiskelpoisuuteen ja suunniteltuun toimintamalliin liittyvät asiat Edellä olevien tekijöiden yhteensopivuuteen liittyvät asiat Vaikka perustajalla olisi kaikki edellytykset menestyä yrittäjänä, saattaa hänen yrityshankkeensa epäonnistua, koska perustettava yrityshanke ei ole hänelle sopiva; se saattaa edustaa väärää toimialaa, sen koko saattaa olla väärä, suunniteltu toimintamalli ei ole toimiva tai ajoitus saattaa olla virheellinen. Perustajaan liittyvien kysymyksien arviointi tiettyjen asioiden osalta luotettavasti on varsin vaikeaa, koska esimerkiksi sellaiset asiat kuin perustajan sinnikkyys ja toteuttamisen energia ovat ongelmallisia arvioida. Sen sijaan esimerkiksi perustajan tarvitsemat taloudelliset resurssit pystytään arvioimaan hyvinkin luotettavasti. Yrityshankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointi on mahdollista suorittaa melko luotettavasti, jos tarvittavaa tietoa on riittävästi käytettävissä. Tarvittavan tiedon saatavuus ratkaisee suunnitelmien luotettavuuden. Ennen perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadintaa on siis suoritettava tiedonhankintaa. Mitä luotettavampia ovat perustamisvaiheessa olevat tiedot, sitä todennäköisempää on, että asiat menevät suunnitellulla tavalla. Tiedonhankinnan lisäksi olennaista on tavoitteiden määrittely ja asioiden etukäteen tapahtuva kirjalliseen muotoon laittaminen. Joku viisas onkin sanonut, että suunnitelmat sinänsä eivät ole niin oleellisia, mutta suunnittelu on kaiken a ja o. Suunniteltaessa asiat kunnolla, ne tulevat etukäteen mietityiksi ja siten on aina vähemmän tilaa odottamattomille yllätyksille. Suunnitelmien tulee mahdollisimman suurelta osin perustua tutkittuun tietoon, ei olettamuksiin ja luuloihin. Kaikesta ei varmaa tietoa ole kuitenkaan saatavissa, jolloin joudutaan turvautumaan olettamuksiin. Tältä osin tulisi kuitenkin tar- 5

6 kistaa, että olettamukset ovat mahdollisia ja voivat toteutua, tai jos mahdollista, niin rakentaa useita olettamuksia ja miettiä vaihtoehdot eri olettamusten toteutumiselle. Seuraavassa on esitetty perustettavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelumalli. Voit laatia perustettavan yrityksesi liiketoimintasuunnitelman mallia apuna käyttäen oppaan loppuosassa olevaa työkirjaa. Oppaan sähköinen versio on TE-keskusten internet-sivuilla: -> yrityspalvelut -> yrityksen perustaminen. Tallentamalla wordmuodossa olevan työkirjan omalle tietokoneellesi, voit jatkaa suunnitelman työstämistä sähköisessä muodossa. Pdf-muodosssa olevan työkirjan katselemiseen ja tulostamiseen tarvitset AcrobatReader-ohjelman (ohjelma on ilmainen ja sen voit ladata osoitteesta: Voit myös tallentaa pdf-muodossa olevan työkirjan omalle koneellesi ja täyttää sen suoraan koneelta sekä tallentaa sen mikäli sinulla on käytössä Adobe Acrobat-ohjelman täysi versio. Kun suunnitelman laadittuasi luet sen läpi, mieti, uskotko siihen. Mieti, miltä sinusta tuntuu esittää se jollekin alaan perehtyneelle ja asiantuntevalle henkilölle. Mieti, olisiko siinä vielä tarkistettavaa. Tee tarkistukset ja kirjoita tarvittaessa suunnitelma siltä osin uudelleen. Oleellista on, että itse uskot tekemääsi suunnitelmaan ja voit asiasta vakuuttuneena laittaa nimesi suunnitelman alle. 3 PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA 6

7 Tässä kappaleessa keskitytään yrityksen perustamissuunnitteluun, jonka toteutumisen tuloksena syntyy kirjallinen suunnitelma, jota voidaan kutsua "Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaksi". Sen keskeinen sisältö on seuraava: 1. Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajasta 2. Kuvaus yrityshankkeesta 3. Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle 4. Tuleva liiketoiminta 5. Pääoman tarve ja rahoitus 6. Kannattavan toiminnan edellytykset 7. SWOT-analyysi yrityshankkeesta 8. Yhteenveto ja johtopäätökset Seuraavilla sivuilla käydään läpi perustamissuunnitelman edellä mainitut sisältökohdat, määritellään ja kuvataan niiden sisältö ja esitetään kaksi kuvitteellista esimerkkiä perustettavien yritysten liiketoimintasuunnitelmista Perustiedot Yrityshankkeesta ja perustajasta kirjataan ensimmäiseksi ylös seuraavat perustiedot: Perustiedot yrityshankkeesta nimi toimiala toiminta-ajatus toiminta-alue sijaintipaikkakunta Perustiedot perustajista nimi/nimet koulutus ja kokemus taloudelliset resurssit perustamismotiivit 7

8 Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä: ESIMERKKI 1 Vanhusten hoitokoti Hyvä Olo Oy Perustiedot yrityshankkeesta Nimi: Vanhusten hoitokoti Hyvä Olo Oy Toimiala: Sosiaalialan asumiseen liittyvät palvelut (TOL 8513) Toiminta-ajatus: Tarjota vanhuksille mahdollisuus kodinomaiseen, turvalliseen ja viihtyisään asumiseen. Toiminta-alue: Suvilahden kunta ja ympäristökunnat Sijaintipaikkakunta: Suvilahti Perustiedot perustajasta Nimi: Miina Mäkelä, B Koulutus ja kokemus: Ylioppilas 1971, sairaanhoitajatutkinto 1974, erikoistumisopinnot terveydenhoitajaksi Työkokemusta alalta yhteensä 25 vuotta, josta vanhustenhoidossa 10 vuotta. Taloudelliset resurssit: Sijoitettavat varat Vapaita vakuuksia (velaton omakotitalo ja kesämökki) yhteensä noin Motiivit: Halu hyödyntää omaa ammattitaitoa. halu kokeilla jotain uutta 25 vuoden työputken jälkeen. Paikkakunnalla ilmeinen tarve vanhusten hoitokodin perustamiselle. 8

9 ESIMERKKI 2 Munkkilinja Oy Perustettava yritys Nimi: Toimiala: Toiminta-ajatus: Toiminta-alue: Sijaintipaikkakunta: Munkkilinja Oy Koneiden ja laitteiden valmistus Yrityksen toiminnan tarkoituksena on auttaa leipomoalan yrityksiä mahdollistamaan laajemman tuotevalikoiman tekeminen ja parantamaan liiketoimintansa kannattavuutta valmistamalla heille soveltuvia koneita ja laitteita. Alussa Suomi, myöhemmin myös vienti Ruutanaperä Perustiedot perustajista Nimet: Jussi Leipuri Kalle Koneenrakentaja Koulutus ja kokemus: Jussi on pitkän linjan henkilö, peruskoulu, erilaisia kursseja, työkokemusta leipomoalalta 15 v, joista 10 v kokemusta oman yrityksen pyörittämisestä ja 5 v kokemusta markkinoinnista. Kalle, teknikko, 15 v kokemusta metalliteollisuudesta eri tehtävissä, esimieskokemusta n. 10 vuotta Taloudelliset resurssit: Jussi, OK-talo, arvo , kesämökki arvo , rahaa sijoittaa n , ei velkoja Kalle, as.osake, arvo Velkaa , rahaa sijoittaa n Motiivit: Halu olla oma herransa Markkinoilla on selkeästi tilaa Osaaminen ja tarve näyttävät yhdistyvän Kuvaus yrityshankkeesta 9

10 Yrityshanketta voidaan kuvata usealla eri tavalla. Käyttökelpoinen tapa kuvata yritystä on liikeideamalli, joka on seuraavanalainen: Tarve/hyöty asiakkaalle Miksi asiakas ostaa/tarvitsee yrityksen tuotteita/palveluita? Imago Miksi asiakas ostaa juuri meiltä/meidän yrityksestä? Asiakkaat/asiakasryhmät Ketkä tuotteita/palveluja ostavat? Tuotteet/palvelut Mitä ovat tarjottavat tuotteet/ palvelut? Tapa toimia Mikä on yrityksen toiminnan motto ja mitkä ovat sen johtavat arvot? Mikä on juuri tämän yrityksen toiminnalle tyypillistä? Kuinka hoidetaan tuotekehitys ja markkinointi? Kuinka hoidetaan tuotanto ja logistiikka? Kuinka hoidetaan tuotteiden hinnoittelu? Kuinka hoidetaan talous ja hallinto? Kuinka yritystä tullaan johtamaan? Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset tilat/toiminta- varat yrittäjät puitteet velat henkilöstö koneet/laitteet/ vakuudet osaaminen systeemit asennoituminen oikeudet motivaatio ja energia taso Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä yrityshankkeen kuvaamisesta liikeideamallin avulla: 10

11 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Tarve/hyöty asiakkaalle Imago Vanhukselle tarjotaan mahdollisuus Turvallinen hyvään elämään turvallisessa Kodinomainen ympäristössä Viihtyisä Kunnalle tarjotaan palvelu, jolla Hyvä, yksilöllinen palvelu kunta voi täyttää velvoitteensa Omaisille tarjotaan vaihtoehto, jos he eivät itse pysty/halua huolehtia vanhuksista Asiakkaat/asiakasryhmät Vanhukset Omaiset Kunnat Tuotteet/palvelut Omaehtoiseen liikkumiseen kykenevien vanhusten hoitokotipalvelut täyshoitoperiaatteella Tilapäishoito tarvitseville Tapa toimia Johtavat arvot: Turvallisuus, kodinomaisuus, läheisyys Tyypillistä: Sosiaalialan yksityinen palvelutuottaja; julkinen taho maksaa osittain kustannukset, valvoo, ohjaa, kilpailuttaa Markkinointi: Yhteistyö kuntien ja omaisten kanssa, Internet, esitteet Tuotekehitys: Hoitokokonaisuuksien tuotteistamista Hinnoittelu: Veloitus 65 /vrk. Tuotanto ja logistiikka: 2 henkilö/vuoro + yövarallaolo Talous ja hallinto: Itse hoidetaan palkat, laskutus, maksuliikenne, muut hoitaa tilitoimisto Johtaminen: Osallistuva, kannustava, henkilökuntakokoukset, kehityskeskustelut Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset Omat toimitilat 350 m2 Varat: Omistaja ja johtajalla Asiakaspaikkoja 12 alan koulutus ja pitkä Kalusteet ja työvälineet Velat: 0 kokemus alalta. käytettyjä, mutta hyvä- Vakuudet: omakoti- Vakinaisia henkilöitä 6, kuntoisia talo + kesämökki kaikilla ainakin hoitoalan peruskoulutus ESIMERKKI 2 Munkkilinja Oy 11

12 Tarve/hyöty asiakkaalle Imago Tuottavuuden/kilpailukyvyn parantuminen Tehokas, luotettava Hintansa "väärtti" Kapasiteetin lisäys, lisäansiomahdolli- (toiveita, imagoa ei vielä ole) suus Asiakkaat/asiakasryhmät Tuotteet/palvelut Leipomoyritykset Munkinpaistoautomaatti Tapa toimia Johtavat arvot: "Meidän tuote on paras" Tyypillistä: Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa Markkinointi: Jussi myy suoraan loppukäyttäjille. Hyvä myyntimateriaali ja asiakkaiden käyttäminen Referenssipaikoissa. Tuotekehitys: Tehdään itse; Kalle hoitaa teknisen toteutuksen ja Jussi antaa palautteen asiakaspuolelta; tuote kokeillaan käytännössä ennen sarjavalmistusta. Hinnoittelu: Yhdistelmä, joka perustuu omakustannushintaan peilattuna markkinoiden hintatasoon. Tuotanto: Loppukokoonpano itse; sarjatuotanto, runsas alihankkijoiden käyttö, käytetään koeteltuja ratkaisuja ja valmiskomponentteja. Logistiikka: Ostot suoritetaan itse, pääasiassa suoraan valmistajilta, käytetään ulkopuolisia kuljetuspalveluja, asennus ostetaan ulkopuoliselta asennusryhmältä. Talous ja hallinto: Hoidetaan pääosin itse; kirjanpito- ja verotusasioissa käytetään tilitoimistoa. Johtaminen: Yhteistyössä, konsensusperiaatteella. Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset Vuokratila 400 m2 Varat Jussi + Kalle+ alussa 4 asialliset, käyttöön Velat työntekijää, metallimiehiä sopivat Konekanta; hankitaan Vakuuksia Jussilla yrittäjäkokemusta Osittain käytettynä, Kallella tuotekehitys- ja Tavanomainen metalli- tuotanto-osaamista Yrityksen konekanta Hankkeen pääoma- Osaamispuutteita ostoissa 2 kpl autoja tarve laskenta- ja lakiasioissa ATK-järjestelmä 12

13 3.3. Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle Markkinapohjaiset perustelut Yrityksen perustamisen yleiset syyt/perusteet ovat perustettavan yrityksen ulkopuolelta löydettävissä olevia tekijöitä, argumentteja tai syitä, joiden vuoksi kyseinen yritys ylipäätänsä kannattaa perustaa. Syinä saattavat olla esimerkiksi: Kasvavat markkinat; tämä on varsin hyvä perustelu, koska tilanteessa, jossa markkinat kasvavat voimakkaasti, uuden yrityksen on helpompi päästä markkinoille, koska sen saamat kaupat eivät välttämättä ole "keneltäkään pois". Markkinoilla on jostain muusta syystä tilaa; esim. jokin alan yritys on syystä tai toisesta päättänyt luopua liiketoiminnasta ko. toimialalla ja alueella, tai joillain yrityksillä on toimitusvaikeuksia tai asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet ja aiemmat toimittajat eivät pysty tyydyttämään asiakkaiden tarpeita. Perustettavalla yrityksellä on erityinen kilpailuetu, jonka vuoksi on oletettavaa, että se pääsee markkinoille ja pystyy siellä pysymään. Kilpailuetu saattaa olla joko tilapäinen tai pysyvä. Pysyviä kilpailuetuja on itse asiassa hyvin vähän. Tilapäisiä kilpailuetuja saattavat olla esim. seuraavat: - ylivoimainen tuote (selvästi parempi kuin kilpailijoilla) - halvempi hinta (edellyttää parempaa kustannustehokkuutta) - tehokkaampi myynti - suurempi/tehokkaampi jälleenmyyjäverkosto - parempi kontaktipinta asiakkaisiin ja hyvät asiakassuhteet - hyvä nimi markkinoilla(imago) Alan ja markkina-alueen kilpailuvoimat ovat voitettavissa, siis kuinka esim. ylitetään alallepääsykynnys Kuinka voimme napata kauppoja kilpailijoiden "nenän edestä"; ketkä ovat kilpailijoitamme, mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet Yleiset syyt ovat markkinapohjaisia syitä, joista tulee olla löydettävissä perustelut sille, että yritys voisi jatkossa menestyä. Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä siitä, kuinka markkinapohjaiset syyt voidaan kuvata perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa. ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy 13

14 PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA SUUNNITELLULLE LIIKEIDEALLE Markkinapohjaiset perustelut Yleiset syyt Väestön ikääntyminen ja tulotason nousu lisäävät sosiaalipalvelujen kysyntää seuraavina vuosikymmeninä. Vanhusväestön kasvaviin sosiaalipalvelujen tarpeisiin tarvitaan myös yritysten tuotantopanosta nykyistä huomattavasti enemmän. Yhteiskuntarakenteen muutos ja monet lainsäädännölliset uudistukset lisännevät myöskin sosiaalipalvelujen kysyntää. Merkittävin muutos yritysten kannalta tapahtunee palvelumarkkinoiden avautuessa. Kustannuspaineet ja tuotannon tehostamistarpeet kunnissa lisäävät tulevaisuudessa yksityisiltä tuottajilta ostettavia palveluja. Sosiaalipalvelujen tulevaisuus elinkeinoalana näyttää valoisalta varsinkin, jos yritysten markkinoille pääsyn esteet poistuvat. Markkinoiden kasvaessa kysynnän lisääntymisen myötä yritysmäärä kasvaa ja alalle muodostuu nykyistä monipuolisempi yritysrakenne. On todennäköistä, että yritysten markkinaosuus kasvaa merkittävästi lähivuosina. Sosiaalipalvelut ovat tyypillisesti työvoimavaltainen ala ja markkinat paikallisia. Yritysten rooli on ollut tähän mennessä lähinnä täydentää julkista palvelutarjontaa ja tasata julkisen palvelutuotannon ruuhkahuippuja. Alan rahoitusrakenteesta johtuen kuntien päätökset vaikuttavat oleellisesti yritystoiminnan menestymisedellytyksiin. Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut ovat hallinnollisia päätöksiä. Yrittäjien tulee kyetä sopeuttamaan tuotantonsa kuntien ilmoittamaan hintatasoon. Vertailuhintana käytetään usein kunnan oman tuotannon hintaa, johon ei ole laskettu täysmääräisinä kaikkia kunnalle tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Kunnat tuottavat itse tai yhdessä muiden kanssa noin 76 % kaikista sosiaalipalveluista. Sosiaalipalvelualan kehittymiselle on myös paljon asenteellisia esteitä. Osa potentiaalisista asiakkaista tai asiakkaiden edustajista vierastaa yksityistä tuotantoa alalla, joka on perinteisesti kuulunut julkisen sektorin vastuulle. Myös monet julkisen sektorin tuotannosta vastaavat kokevat yksityisen palvelutuotannon uhkana omalle työlleen. Tilanne markkina-alueella Yritykseni toimialueen muodostavat Suvilahti ( asukasta), Haukipohja (3 500 asukasta), Ahventakanen (6 000 asukasta) ja Särkirutakko (3 000 asukasta). Asukkaita on nyt yhteensä Vuonna 2010 asukkaita ennustetaan olevan ja vuonna 2020 noin Vanhusten osuus tulee kasvamaan jonkin verran. Kilpailutilanne, kilpailijat Kilpailijoita em. paikkakunnilla ovat sekä kunnalliset että yksityiset hoitopalvelut. Kunnat ovat pyrkineet kehittämään palveluitaan mm. vähentämällä laitospaikkoja ja kehittämällä palveluasumismuotoja. Keskusteluissa kuntien sosiaalijohtajien kanssa on käynyt ilmi, että sekä Suvilahdella että Ahventakasella on pyrkimys vielä yhden kunnallisen vanhusosaston sulkemiseen (ja tarvetta yksityisten palvelujen lisäämiseen siis olisi, asiaan suhtauduttiin hyvin kannustavasti.) Yksityisiä kilpailijoita ovat: Ruutanaperän Palvelukoti Ruutananperä Vanhukset ja kehitysvammaiset Heleälähde Ahventakanen Dementikot ja vanhukset Kartanohovi Ahventakanen Vanhukset 14

15 Hoitopäivän hinta vaihtelee /vrk. Heleälähde käyttää porrastettua hinnoittelua asukkaan kunnon mukaan. Heillä on myös öisin henkilökuntaa paikalla (muilla kilpailijoilla on vain yövarallaolo.) Paikkakunnalla tarvitaan selvästi alan palvelutarjontaa lisää. ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA SUUNNITELLULLE LIIKEIDEALLE Markkinapohjaiset perustelut (HUOM! tiedot eivät ole todellisia) Munkinpaistoautomaattien markkinapotentiaali on johdettavissa seuraavasti: Suomessa on leipomoa, joista n. 50 % on potentiaalisia asiakkaita. Markkinapotentiaali on siis 500 kpl munkinpaistoautomaatteja, joista realistisesti vuositasolla hankinnan saattaisi toteuttaa 10 % (= 50 kpl). Kun tuotteen keskimääräinen hankintahinta on , vuotuinen markkinapotentiaali on Suomessa luokkaa 2 m. Kova kilpailu leipomoalalla saa aikaan tarpeen lisätä kustannustehokkuutta. Tämä saa aikaan kiinnostuksen tuotannontehostamisinvestointien tekemiselle. Kasvua alalla ei sen sijaan juurikaan tapahdu, mutta leipomokoneiden osalta markkinavolyymi tullee hieman nousemaan. Tälle alalle (leipomokonebisnes) on tyypillistä, että - koneiden ja laitteiden tekninen käyttöikä on varsin pitkä eikä teknisiä innovaatioita ole tapahtunut alalla pitkään aikaan - alalla on tarjolla kaikkiaan n. 10 kpl vastaavia automaatteja, osittain ulkomaisia, osittain kotimaisia; tuotteet ovat käytännössä lähes samanlaisia. - perinteisesti ajatteleva leipuri varauksellisesti kokonaan konetyönä tapahtuvaan valmistukseen. - asiakaskunta pitää varsin paljon yhteyttä keskenään ja tieto/huhut tuotteista liikkuvat kentällä yllättävän hyvin - kilpailu käydään paitsi hinnalla, myös edullisilla rahoitusjärjestelyillä (esim. osamaksu, leasing) - keskeisiä menestymisen edellytyksiä ovat: hyvä tuote, imago, suhteet ja myynninedistäminen. Merkittävimpiä alan yrityksiä ovat: Koivusen Konepaja Oy, Turku, Pullavoima Oy, Turku, Mortex Oy, Zedinka Oy ja Lamach Oy. Nämä tulevat olemaan myös yrityksen pääkilpailijoita. Tarvekilpailijoita ovat donitsiautomaatit ja potentiaalisena kilpailijana on pidettävä kotileivontaa. Yhteenvetona voidaan todeta alan kasvavan hiukan ja kilpailun alalla olevan kohtuullista. Näin ollen hyvällä tuotteella tällaisella alalla voisi uusi yritys menestyä Perustajasta johtuvat syyt Perustajasta johtuvat syyt kohdassa tulee esittää kaikki ne argumentit, joilla "todistetaan" juuri näiden perustajien olevan "oikeita" henkilöitä perustamaan kyseessä oleva yritys. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että onnistumisen mahdollisuuksia lisää se, että yritystä perustamassa on useampi kuin yksi henkilö. Perustajaryhmä on ihanteellinen silloin, kun siinä on mukana henkilöitä, jotka ovat jo aiemmin toimineet yhdessä ja ennen kaikkea samassa työympäristössä. Lisäksi menestymisen 15

16 edellytyksiä parantaa se, että perustajaryhmällä on hallinnassaan alan tuotekehitys- ja markkinointiosaaminen. Muita menestystekijöitä, jotka liittyvät perustajiin, saattavat olla esimerkiksi seuraavat: perustajaryhmän jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista tunnettuus alalla ja suhteet asiakkaisiin alan koulutus ja työkokemus vahvat taloudelliset resurssit Lisäksi perustajasta johtuviin syihin luetaan myös ne motiivit, miksi ao. henkilö on perustamassa yritystä. Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä. ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA VALITULLE LIIKEIDEALLE Perustajasta johtuvat syyt Olen ollut alalla töissä yli 10 vuotta ja tiedän osaavani varsinaisen tekemisen. Lisäksi olen kokenut erääksi vahvaksi puolekseni esimiehenä toimimisen. Toisaalta työ vanhusten parissa on aina tuntunut omalta ja on tuonut raskaina päivinäkin tyydytystä. Asiaa mietittyäni olen tullut siihen tulokseen, että yrittäjänä toimiminen voisi tuoda vielä lisää mielekkyyttä pelkkään palkkatyöhön verrattuna. Tulevan asiakaskuntani tunnen jo suurelta osin ennestään ja uskon suhteiden toimivan hyvin. Miehelläni on säännöllinen työaika ja toisaalta nuorimmaisemmekin pärjää jo varsin itsenäisesti. Hetki vaikuttaa siis otolliselta ryhtyä yrittäjäksi. 16

17 ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA VALITULLE LIIKEIDEALLE Perustajista johtuvat syyt Jussi Leipuri. Olen ollut yrittäjänä kaikkiaan 10 vuotta, joten perustieto yrityksen pyörittämisestä on olemassa. Olen ollut viisi vuotta markkinointitehtävissä, joten uskon hallitsevani senkin tai ainakin tiedän, mitä se on. Minulla on entuudestaan laaja verkosto tuttavia leipuripiireissä. Uskon tuntevani leipureiden ajattelutavan, joten mahdollisuudet markkinoinnin onnistuneeseen toteutukseen pitäisi olla olemassa. Lisäksi minulla on riittävä taloudellinen pohja lähteä mukaan. Kalle Koneenrakentaja. Olen ollut metalliteollisuuden palveluksessa eri tehtävissä yhteensä yli 15 vuotta. Osaan mielestäni tällaisten laitteiden/koneiden tuotekehityksen ja tuotannon johtamisen sekä organisoinnin. Olen erittäin kiinnostunut aloittamaan yritystoiminnan. Jussi & Kalle Tunnemme toisemme yli 10 vuoden ajalta. Olemme tutustuneet yhteisen harrastuksen merkeissä. Emme ole työskennelleet varsinaisesti yhdessä aiemmin, mutta uskomme tuntevamme toisemme riittävän hyvin uskaltaaksemme perustaa yhteisen yrityksen Perustelut suunnitellulle liikeidealle Liiketoimintasuunnitelman tässä kohden esitetään perustelut niille liiketoiminnallisille ratkaisuille, jotka liikeideassa on esitetty kuten esim. miksi juuri tämä asiakasryhmä, miksi juuri nämä tuotteet/palvelut; miksi juuri näin toimien; tällaisilla resursseilla aloittaen, miksi juuri tämä yhtiömuoto; miksi sijaintipaikka on juuri tämä jne... Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä: 17

18 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Perustelut suunnitellulle liikeidealle Suvilahden entinen kunnan kirjasto on kohtuullisella remontilla muutettavissa palvelukodiksi. Rakennus on hieman syrjässä keskustaajamasta, mutta koska ostohinta on edullinen ( ) ja tilat yhdessä tasossa, on mielestäni järkevää ostaa kiinteistö. Remonttiin olen arvioinut menevän Jotta työvuorot saadaan hyvin toimimaan, tarvitaan kokopäiväisiä työntekijöitä kuusi, lisäksi otan mielelläni esim. oppisopimusharjoittelijoita. Yöpäivystystä ei tule olemaan, vaan asukkailla on hälytysrannekkeet, joista hälytys ohjautuu varallaolijan matkapuhelimeen. Yhtiömuodoksi olen ajatellut osakeyhtiötä. Mieheni on lupautunut osakkaaksi, jos voin taata, että vaimoa näkyy joskus kotonakin. En halua hänen sitoutuvan suurempaan riskiin kuin siihen rahasummaan ( ?), minkä hän sijoittaa. Suvilahden ja Ahventakasen sosiaalijohtajat ovat kertoneet tarvitsevansa heti 11 asukaspaikkaa ja laskutus tapahtuisi etukäteen kuukausittain. ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy Perustelut suunnitellulle liikeidealle Perustettavan yrityksemme liikeidean perustana oleva tuote on valittu perusteellisen markkinatutkimuksen pohjalta. Ennen markkinatutkimuksen tekoa on harjoitettu runsaasti strategista suunnittelua miettien, mihin kohderyhmään ja millaisiin tuotteisiin meidän kannattaa keskittyä. Päädyimme leipomokoneisiin. Kun vielä tutkimme asiaa, niin valitsimme munkinpaistoautomaatit, koska sillä sektorilla näyttää markkinoilla olevan vielä tilaa. Toisaalta ko. tuotteet ovat suhteellisen yksinkertaisia ja helppoja rakentaa toimintavarmoiksi. Lisäksi hintataso alalla vaikuttaa hyvältä varsinkin kun myymme tuotteen suoraan loppukäyttäjälle. Monet kilpailijamme ovat puolestaan välittäjiä ja näin ollen he ovat tavallaan yhtä kustannusporrasta ylempänä. Olemme pyrkineet mitoittamaan investoinnit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja pidämme rahantarpeen pienenä käyttäen alihankintaa mahdollisimman runsaasti. Samoin "konseptimme" on mielestämme järkevä myös siksi, että hoidamme asennukset sopimustoimittajien avulla, emmekä sido siihen omaa henkilökuntaa / rahaa. Tuote on rakennettu hinnaltaan edulliseksi, mutta myös moduulirakenteiseksi siten, että lisäominaisuuksia on saatavilla riittävään lisähintaan. Olemme tukeutuneet koeteltuihin ratkaisuihin ja tunnettuihin, pääosin kansainvälisesti toimiviin komponenttitoimittajiin. Tuotteesta pyritään rakentamaan tunnettu merkkituote. Olemme päättäneet aloittaa vuokratiloissa. Omat tilat ehditään rakentaa sitten, kun nähdään, että yritystoiminta on kannattavaa. Koko yrityksen organisaatio pyritään rakentamaan mahdollisimman kevyeksi ja siksi myös taloushallinnossa kirjanpito- ja verotusasioiden hoito ostetaan ulkopuolelta. 18

19 3.4. Tuleva liiketoiminta Perustettavan yrityksen tulee määritellä tavoitteensa ja asettaa visio tulevalle liiketoiminnalle. Visio on kuvaus yrityksestä tulevaisuudessa. Siinä on kuvattu yrityksen (itse asiassa yrityksen perustajien/omistajien) tahto sen suhteen, millaisen he haluavat yrityksensä olevan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Visio voidaan määritellä seuraavasti: Visio on jäsennetty kokonaiskuva yrityksestä tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Se on niin perusteellisesti ja realiteetit huomioonottaen hahmotettu, että mahdollisuudet sen saavuttamiselle ovat olemassa ja yrityksen päätöksentekijät ja avainhenkilöt uskovat sen saavuttamiseen Vision kuvaaminen kannattaa suorittaa, paitsi verbaalisesti, ainakin osittain myös numeroina, koska silloin yrityksen perustajien tahto hahmottuu selvemmin. Samoin perustelut sille, miksi visio on sellainen kun on, tulee kirjata ylös. MUISTA! 1. YRITYKSELLÄ ON OLTAVA VISIO, koska toiminta on muuten tavoitteetonta hosumista. 2. VISION ON OLTAVA REALISTINEN JA USKOTTAVA, koska sitoutumista ei saavuteta, ellei toiminnan tavoitteisiin uskota ja niitä pidetä mahdollisina. 3. VISIOLLA ON VALTAA. Kerran päätetty ja julkistettu visio sitoo ja ohjaa toimintaa, joten sen on oltava loppuun saakka harkittu. 4. VISIO ON SUUNNITTELUN "LOPPUTUOTE". Vision laatiminen vaatii paljon työtä. Seuraavilla sivuilla on esitetty esimerkkiyritysten visiot. 19

20 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Tuleva liiketoiminta Hoitokoti Hyvä Olo Oy:n tulevaa liiketoimintaa voidaan hahmottaa seuraavasti: Vuonna 2006 Hoitokoti Hyvä Olo Oy on Suvilahdella ja lähikunnissa tunnettu yritys. Sekä virkamiehet, vanhukset että heidän omaisensa pitävät sitä luotettavana ja laadukkaana: kotina, johon vanhus uskaltaa luottavaisin mielin sijoittua. Laadukkaan imagon johdosta asiakaspaikkojen täyttäminen esim. kuolemantapauksen jälkeen on helppoa ja nopeaa. Numeroina visio voisi olla seuraava: Hoitokoti Hyvä Olo Oy 1. toimintavuosi v Liikevaihto Henkilöstö Asukaspaikkoja Muuta Sertifioitu laatujärjestelmä käyttöön viimeistään v Perustelut: Kasvutavoite on hyvin maltillinen Suunniteltu koko mahdollistaa lisähenkilön palkkaamisen Suunnitellun kokoisena kannattavuus on parempi 20

21 ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy Tuleva liiketoiminta Munkkilinja Oy:n visio vuodelle 2006 voidaan hahmottaa seuraavasti: MUNKKILINJA Oy on vuonna 2006: alalla tunnettu yritys, jolla on hyvä imago "maan parhaan" munkinpaistolaitteiston valmistaja alan johtava yritys Suomessa liikevaihto n. 1,7 m /vuosi henkilöstö n. 12, joista toimihenkilöitä 4-5 ja työntekijöitä 7-8 vientiä n. 40 %. Perustelut: suunniteltu koko kyseisellä toimialalla on varsin optimaalinen tuottavuus on konseptista ja tehokkaasta johtamisesta johtuen korkea tuote on ylivoimainen sekä ominaisuuksiltaan että hinnaltaan, ja siksi markkinajohtajuutta voidaan pitää realistisena tavoitteena vienti saattaa olla suunniteltua suurempikin, mutta ainakin näin alussa on syytä edetä varovasti. 21

22 3.5. Pääoman tarve, rahoitus ja vakuudet Perusyhtälö pääoman tarpeen ja rahoituksen määrittelyssä on seuraava: PÄÄOMAN TARVE RAHOITUS + Investoinnit + Oma rahoitus - maa-alueet - oma rahasijoitus - rakennukset; toimitilat - oma mahdollinen apportti* - koneet, laitteet, kalusteet - tulorahoitus - asennukset, muutostyöt ja muut investointiluonteiset kulut + Vieras rahoitus - lainat eri luottolähteistä + Käyttöpääoma (Huom. vakuudet!) - kulut ennen toiminnan - avustukset eri lähteistä aloittamista - ensimmäisten toimintakuukausien kulut (ennenkuin syntyy riittävästi tulorahoitusta) - tarvittavat käteisvarat + Kustannusylitysvaraus YHTEENSÄ YHTEENSÄ * Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta Rahaa on löydyttävä niin paljon, kun sitä tarvitaan. Lisäksi aina kannattaa ottaa huomioon kustannusylitysvaraus, koska vanha nyrkkisääntö on, että laskitpa kulut kuinka tarkkaan tahansa, aina tulee niitä kuluja, joita et ole osannut ottaa huomioon. Seuraavassa käydään läpi laskelman eri kohdat niitä kommentoiden ja lisäselvitystä antaen. Investoinnit tulee laskea "yläkanttiin", koska kuten edellä mainittiin, niillä on taipumus ylittyä. Samalla kannattaa muistaa, että myös käytettyjä koneita ja laitteita on saatavilla. Monet hankinnat ovat sellaisia, että niihin saa menemään hyvinkin paljon rahaa, mutta ne voidaan taitavasti toimien toteuttaa myös edullisesti. Toimitilojen osalta voi todeta, että on yleensä turvallisinta aloittaa vuokratiloissa. Omat toimitilat ehtii hankkia sitten, kun on saatu hankittua varmuus yrityksen kannattavuudesta. Hyvä nyrkkisääntö mietittäessä, mitkä kuluerät kuuluvat investointeihin ja mitkä eivät, on se, että investointeihin lasketaan kuuluvaksi kaikki ne investointiluonteiset kulut, jotka joudutaan ennen toiminnan käynnistystä maksamaan. Käyttöpääoman tarve tulee laskea myös "yläkanttiin". Laskentamenettelyjä on useammanlaisia. Edellä olevassa taulukossa esitettiin yksi tapa käyttöpääoman tarpeen laskemiselle (kulut ennen toiminnan aloittamista + ensimmäisten toimintakuukausien kulut + tarvittavat käteisvarat). Se toimii toiminnan alkuvaiheessa hyvin käyttöpääoman laskentamenettelynä. Puhdasoppisempi tapa käyttöpääoman tarpeen laskemiselle on seuraava: Rahaa sitoutuu Pääoman tarvetta pienentää 22

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot