Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

2 ISBN Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja toteutus: AT-Julkaisutoimisto Oy Painatus: Oy Edita Ab, Helsinki

3 SISÄLLYS 1. Alkusanat 4 2. Yrityksen perustamissuunnittelusta 5 3. Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta Perustiedot Kuvaus yrityshankkeesta Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle Markkinapohjaiset perustelut Perustajasta johtuvat syyt Perustelut suunnitellulle liikeidealle Tuleva liiketoiminta Pääoman tarve, rahoitus ja vakuudet Kannattavan toiminnan edellytykset SWOT-analyysi yrityshankkeesta Yhteenveto ja johtopäätökset Lopuksi. 40 LIITE: Työkirja: Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3

4 1 ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Sen tehtävänä on auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Oppaan sisältö kattaa yrityksen perustamisen suunnittelu prosessin ja sisältää myös esimerkkejä siitä, kuinka perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma laaditaan. Oppaan lopussa on työkirja oman perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadintaa varten. Esitystapa on pyritty saamaan sellaiseksi, että myös yritystoimintaan perehtymätön henkilö pystyy tätä oheismateriaalia apuna käyttäen laatimaan perustettavan yrityksensä liiketoimintasuunnitelman. Tässä uusitussa painoksessa yrityksen tiedot on päivitetty, sekä huomioitu muutokset, jotka ovat tapahtuneet ja tapahtumassa. Kuopiossa Seppo Hoffrén toimitusjohtaja yrityskonsultti, TTM 2 YRITYKSEN PERUSTA- MISSUUNNITTELUSTA 4

5 Yrityksen perustajat tai yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt joutuvat asettamaan itselleen lukuisia kysymyksiä. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: Onko minusta yrittäjäksi? Osaanko tarpeeksi? Olenko riittävän sinnikäs ja saavutushakuinen? Olenko riittävän kova, jotta menestyisin yrittäjänä? Onko perustettavan yritykseni liikeidea sellainen, että tulen menestymään? Saanko rahoituksen järjestymään? Mitä kilpailijat tulevat tekemään, kun tulen markkinoille? Kuinka saan toiminnan kannattamaan? jne. Yrityksen perustamissuunnittelussa arvioitavat asiat voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi seuraavasti: Perustajaan ja hänen valmiuksiinsa ja edellytyksiinsä liittyvät asiat Yrityshankkeeseen, sen toteuttamiskelpoisuuteen ja suunniteltuun toimintamalliin liittyvät asiat Edellä olevien tekijöiden yhteensopivuuteen liittyvät asiat Vaikka perustajalla olisi kaikki edellytykset menestyä yrittäjänä, saattaa hänen yrityshankkeensa epäonnistua, koska perustettava yrityshanke ei ole hänelle sopiva; se saattaa edustaa väärää toimialaa, sen koko saattaa olla väärä, suunniteltu toimintamalli ei ole toimiva tai ajoitus saattaa olla virheellinen. Perustajaan liittyvien kysymyksien arviointi tiettyjen asioiden osalta luotettavasti on varsin vaikeaa, koska esimerkiksi sellaiset asiat kuin perustajan sinnikkyys ja toteuttamisen energia ovat ongelmallisia arvioida. Sen sijaan esimerkiksi perustajan tarvitsemat taloudelliset resurssit pystytään arvioimaan hyvinkin luotettavasti. Yrityshankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointi on mahdollista suorittaa melko luotettavasti, jos tarvittavaa tietoa on riittävästi käytettävissä. Tarvittavan tiedon saatavuus ratkaisee suunnitelmien luotettavuuden. Ennen perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadintaa on siis suoritettava tiedonhankintaa. Mitä luotettavampia ovat perustamisvaiheessa olevat tiedot, sitä todennäköisempää on, että asiat menevät suunnitellulla tavalla. Tiedonhankinnan lisäksi olennaista on tavoitteiden määrittely ja asioiden etukäteen tapahtuva kirjalliseen muotoon laittaminen. Joku viisas onkin sanonut, että suunnitelmat sinänsä eivät ole niin oleellisia, mutta suunnittelu on kaiken a ja o. Suunniteltaessa asiat kunnolla, ne tulevat etukäteen mietityiksi ja siten on aina vähemmän tilaa odottamattomille yllätyksille. Suunnitelmien tulee mahdollisimman suurelta osin perustua tutkittuun tietoon, ei olettamuksiin ja luuloihin. Kaikesta ei varmaa tietoa ole kuitenkaan saatavissa, jolloin joudutaan turvautumaan olettamuksiin. Tältä osin tulisi kuitenkin tar- 5

6 kistaa, että olettamukset ovat mahdollisia ja voivat toteutua, tai jos mahdollista, niin rakentaa useita olettamuksia ja miettiä vaihtoehdot eri olettamusten toteutumiselle. Seuraavassa on esitetty perustettavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelumalli. Voit laatia perustettavan yrityksesi liiketoimintasuunnitelman mallia apuna käyttäen oppaan loppuosassa olevaa työkirjaa. Oppaan sähköinen versio on TE-keskusten internet-sivuilla: -> yrityspalvelut -> yrityksen perustaminen. Tallentamalla wordmuodossa olevan työkirjan omalle tietokoneellesi, voit jatkaa suunnitelman työstämistä sähköisessä muodossa. Pdf-muodosssa olevan työkirjan katselemiseen ja tulostamiseen tarvitset AcrobatReader-ohjelman (ohjelma on ilmainen ja sen voit ladata osoitteesta: Voit myös tallentaa pdf-muodossa olevan työkirjan omalle koneellesi ja täyttää sen suoraan koneelta sekä tallentaa sen mikäli sinulla on käytössä Adobe Acrobat-ohjelman täysi versio. Kun suunnitelman laadittuasi luet sen läpi, mieti, uskotko siihen. Mieti, miltä sinusta tuntuu esittää se jollekin alaan perehtyneelle ja asiantuntevalle henkilölle. Mieti, olisiko siinä vielä tarkistettavaa. Tee tarkistukset ja kirjoita tarvittaessa suunnitelma siltä osin uudelleen. Oleellista on, että itse uskot tekemääsi suunnitelmaan ja voit asiasta vakuuttuneena laittaa nimesi suunnitelman alle. 3 PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA 6

7 Tässä kappaleessa keskitytään yrityksen perustamissuunnitteluun, jonka toteutumisen tuloksena syntyy kirjallinen suunnitelma, jota voidaan kutsua "Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaksi". Sen keskeinen sisältö on seuraava: 1. Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajasta 2. Kuvaus yrityshankkeesta 3. Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle 4. Tuleva liiketoiminta 5. Pääoman tarve ja rahoitus 6. Kannattavan toiminnan edellytykset 7. SWOT-analyysi yrityshankkeesta 8. Yhteenveto ja johtopäätökset Seuraavilla sivuilla käydään läpi perustamissuunnitelman edellä mainitut sisältökohdat, määritellään ja kuvataan niiden sisältö ja esitetään kaksi kuvitteellista esimerkkiä perustettavien yritysten liiketoimintasuunnitelmista Perustiedot Yrityshankkeesta ja perustajasta kirjataan ensimmäiseksi ylös seuraavat perustiedot: Perustiedot yrityshankkeesta nimi toimiala toiminta-ajatus toiminta-alue sijaintipaikkakunta Perustiedot perustajista nimi/nimet koulutus ja kokemus taloudelliset resurssit perustamismotiivit 7

8 Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä: ESIMERKKI 1 Vanhusten hoitokoti Hyvä Olo Oy Perustiedot yrityshankkeesta Nimi: Vanhusten hoitokoti Hyvä Olo Oy Toimiala: Sosiaalialan asumiseen liittyvät palvelut (TOL 8513) Toiminta-ajatus: Tarjota vanhuksille mahdollisuus kodinomaiseen, turvalliseen ja viihtyisään asumiseen. Toiminta-alue: Suvilahden kunta ja ympäristökunnat Sijaintipaikkakunta: Suvilahti Perustiedot perustajasta Nimi: Miina Mäkelä, B Koulutus ja kokemus: Ylioppilas 1971, sairaanhoitajatutkinto 1974, erikoistumisopinnot terveydenhoitajaksi Työkokemusta alalta yhteensä 25 vuotta, josta vanhustenhoidossa 10 vuotta. Taloudelliset resurssit: Sijoitettavat varat Vapaita vakuuksia (velaton omakotitalo ja kesämökki) yhteensä noin Motiivit: Halu hyödyntää omaa ammattitaitoa. halu kokeilla jotain uutta 25 vuoden työputken jälkeen. Paikkakunnalla ilmeinen tarve vanhusten hoitokodin perustamiselle. 8

9 ESIMERKKI 2 Munkkilinja Oy Perustettava yritys Nimi: Toimiala: Toiminta-ajatus: Toiminta-alue: Sijaintipaikkakunta: Munkkilinja Oy Koneiden ja laitteiden valmistus Yrityksen toiminnan tarkoituksena on auttaa leipomoalan yrityksiä mahdollistamaan laajemman tuotevalikoiman tekeminen ja parantamaan liiketoimintansa kannattavuutta valmistamalla heille soveltuvia koneita ja laitteita. Alussa Suomi, myöhemmin myös vienti Ruutanaperä Perustiedot perustajista Nimet: Jussi Leipuri Kalle Koneenrakentaja Koulutus ja kokemus: Jussi on pitkän linjan henkilö, peruskoulu, erilaisia kursseja, työkokemusta leipomoalalta 15 v, joista 10 v kokemusta oman yrityksen pyörittämisestä ja 5 v kokemusta markkinoinnista. Kalle, teknikko, 15 v kokemusta metalliteollisuudesta eri tehtävissä, esimieskokemusta n. 10 vuotta Taloudelliset resurssit: Jussi, OK-talo, arvo , kesämökki arvo , rahaa sijoittaa n , ei velkoja Kalle, as.osake, arvo Velkaa , rahaa sijoittaa n Motiivit: Halu olla oma herransa Markkinoilla on selkeästi tilaa Osaaminen ja tarve näyttävät yhdistyvän Kuvaus yrityshankkeesta 9

10 Yrityshanketta voidaan kuvata usealla eri tavalla. Käyttökelpoinen tapa kuvata yritystä on liikeideamalli, joka on seuraavanalainen: Tarve/hyöty asiakkaalle Miksi asiakas ostaa/tarvitsee yrityksen tuotteita/palveluita? Imago Miksi asiakas ostaa juuri meiltä/meidän yrityksestä? Asiakkaat/asiakasryhmät Ketkä tuotteita/palveluja ostavat? Tuotteet/palvelut Mitä ovat tarjottavat tuotteet/ palvelut? Tapa toimia Mikä on yrityksen toiminnan motto ja mitkä ovat sen johtavat arvot? Mikä on juuri tämän yrityksen toiminnalle tyypillistä? Kuinka hoidetaan tuotekehitys ja markkinointi? Kuinka hoidetaan tuotanto ja logistiikka? Kuinka hoidetaan tuotteiden hinnoittelu? Kuinka hoidetaan talous ja hallinto? Kuinka yritystä tullaan johtamaan? Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset tilat/toiminta- varat yrittäjät puitteet velat henkilöstö koneet/laitteet/ vakuudet osaaminen systeemit asennoituminen oikeudet motivaatio ja energia taso Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä yrityshankkeen kuvaamisesta liikeideamallin avulla: 10

11 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Tarve/hyöty asiakkaalle Imago Vanhukselle tarjotaan mahdollisuus Turvallinen hyvään elämään turvallisessa Kodinomainen ympäristössä Viihtyisä Kunnalle tarjotaan palvelu, jolla Hyvä, yksilöllinen palvelu kunta voi täyttää velvoitteensa Omaisille tarjotaan vaihtoehto, jos he eivät itse pysty/halua huolehtia vanhuksista Asiakkaat/asiakasryhmät Vanhukset Omaiset Kunnat Tuotteet/palvelut Omaehtoiseen liikkumiseen kykenevien vanhusten hoitokotipalvelut täyshoitoperiaatteella Tilapäishoito tarvitseville Tapa toimia Johtavat arvot: Turvallisuus, kodinomaisuus, läheisyys Tyypillistä: Sosiaalialan yksityinen palvelutuottaja; julkinen taho maksaa osittain kustannukset, valvoo, ohjaa, kilpailuttaa Markkinointi: Yhteistyö kuntien ja omaisten kanssa, Internet, esitteet Tuotekehitys: Hoitokokonaisuuksien tuotteistamista Hinnoittelu: Veloitus 65 /vrk. Tuotanto ja logistiikka: 2 henkilö/vuoro + yövarallaolo Talous ja hallinto: Itse hoidetaan palkat, laskutus, maksuliikenne, muut hoitaa tilitoimisto Johtaminen: Osallistuva, kannustava, henkilökuntakokoukset, kehityskeskustelut Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset Omat toimitilat 350 m2 Varat: Omistaja ja johtajalla Asiakaspaikkoja 12 alan koulutus ja pitkä Kalusteet ja työvälineet Velat: 0 kokemus alalta. käytettyjä, mutta hyvä- Vakuudet: omakoti- Vakinaisia henkilöitä 6, kuntoisia talo + kesämökki kaikilla ainakin hoitoalan peruskoulutus ESIMERKKI 2 Munkkilinja Oy 11

12 Tarve/hyöty asiakkaalle Imago Tuottavuuden/kilpailukyvyn parantuminen Tehokas, luotettava Hintansa "väärtti" Kapasiteetin lisäys, lisäansiomahdolli- (toiveita, imagoa ei vielä ole) suus Asiakkaat/asiakasryhmät Tuotteet/palvelut Leipomoyritykset Munkinpaistoautomaatti Tapa toimia Johtavat arvot: "Meidän tuote on paras" Tyypillistä: Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa Markkinointi: Jussi myy suoraan loppukäyttäjille. Hyvä myyntimateriaali ja asiakkaiden käyttäminen Referenssipaikoissa. Tuotekehitys: Tehdään itse; Kalle hoitaa teknisen toteutuksen ja Jussi antaa palautteen asiakaspuolelta; tuote kokeillaan käytännössä ennen sarjavalmistusta. Hinnoittelu: Yhdistelmä, joka perustuu omakustannushintaan peilattuna markkinoiden hintatasoon. Tuotanto: Loppukokoonpano itse; sarjatuotanto, runsas alihankkijoiden käyttö, käytetään koeteltuja ratkaisuja ja valmiskomponentteja. Logistiikka: Ostot suoritetaan itse, pääasiassa suoraan valmistajilta, käytetään ulkopuolisia kuljetuspalveluja, asennus ostetaan ulkopuoliselta asennusryhmältä. Talous ja hallinto: Hoidetaan pääosin itse; kirjanpito- ja verotusasioissa käytetään tilitoimistoa. Johtaminen: Yhteistyössä, konsensusperiaatteella. Perustettavan yrityksen voimavarat eli resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset Vuokratila 400 m2 Varat Jussi + Kalle+ alussa 4 asialliset, käyttöön Velat työntekijää, metallimiehiä sopivat Konekanta; hankitaan Vakuuksia Jussilla yrittäjäkokemusta Osittain käytettynä, Kallella tuotekehitys- ja Tavanomainen metalli- tuotanto-osaamista Yrityksen konekanta Hankkeen pääoma- Osaamispuutteita ostoissa 2 kpl autoja tarve laskenta- ja lakiasioissa ATK-järjestelmä 12

13 3.3. Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle Markkinapohjaiset perustelut Yrityksen perustamisen yleiset syyt/perusteet ovat perustettavan yrityksen ulkopuolelta löydettävissä olevia tekijöitä, argumentteja tai syitä, joiden vuoksi kyseinen yritys ylipäätänsä kannattaa perustaa. Syinä saattavat olla esimerkiksi: Kasvavat markkinat; tämä on varsin hyvä perustelu, koska tilanteessa, jossa markkinat kasvavat voimakkaasti, uuden yrityksen on helpompi päästä markkinoille, koska sen saamat kaupat eivät välttämättä ole "keneltäkään pois". Markkinoilla on jostain muusta syystä tilaa; esim. jokin alan yritys on syystä tai toisesta päättänyt luopua liiketoiminnasta ko. toimialalla ja alueella, tai joillain yrityksillä on toimitusvaikeuksia tai asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet ja aiemmat toimittajat eivät pysty tyydyttämään asiakkaiden tarpeita. Perustettavalla yrityksellä on erityinen kilpailuetu, jonka vuoksi on oletettavaa, että se pääsee markkinoille ja pystyy siellä pysymään. Kilpailuetu saattaa olla joko tilapäinen tai pysyvä. Pysyviä kilpailuetuja on itse asiassa hyvin vähän. Tilapäisiä kilpailuetuja saattavat olla esim. seuraavat: - ylivoimainen tuote (selvästi parempi kuin kilpailijoilla) - halvempi hinta (edellyttää parempaa kustannustehokkuutta) - tehokkaampi myynti - suurempi/tehokkaampi jälleenmyyjäverkosto - parempi kontaktipinta asiakkaisiin ja hyvät asiakassuhteet - hyvä nimi markkinoilla(imago) Alan ja markkina-alueen kilpailuvoimat ovat voitettavissa, siis kuinka esim. ylitetään alallepääsykynnys Kuinka voimme napata kauppoja kilpailijoiden "nenän edestä"; ketkä ovat kilpailijoitamme, mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet Yleiset syyt ovat markkinapohjaisia syitä, joista tulee olla löydettävissä perustelut sille, että yritys voisi jatkossa menestyä. Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä siitä, kuinka markkinapohjaiset syyt voidaan kuvata perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa. ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy 13

14 PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA SUUNNITELLULLE LIIKEIDEALLE Markkinapohjaiset perustelut Yleiset syyt Väestön ikääntyminen ja tulotason nousu lisäävät sosiaalipalvelujen kysyntää seuraavina vuosikymmeninä. Vanhusväestön kasvaviin sosiaalipalvelujen tarpeisiin tarvitaan myös yritysten tuotantopanosta nykyistä huomattavasti enemmän. Yhteiskuntarakenteen muutos ja monet lainsäädännölliset uudistukset lisännevät myöskin sosiaalipalvelujen kysyntää. Merkittävin muutos yritysten kannalta tapahtunee palvelumarkkinoiden avautuessa. Kustannuspaineet ja tuotannon tehostamistarpeet kunnissa lisäävät tulevaisuudessa yksityisiltä tuottajilta ostettavia palveluja. Sosiaalipalvelujen tulevaisuus elinkeinoalana näyttää valoisalta varsinkin, jos yritysten markkinoille pääsyn esteet poistuvat. Markkinoiden kasvaessa kysynnän lisääntymisen myötä yritysmäärä kasvaa ja alalle muodostuu nykyistä monipuolisempi yritysrakenne. On todennäköistä, että yritysten markkinaosuus kasvaa merkittävästi lähivuosina. Sosiaalipalvelut ovat tyypillisesti työvoimavaltainen ala ja markkinat paikallisia. Yritysten rooli on ollut tähän mennessä lähinnä täydentää julkista palvelutarjontaa ja tasata julkisen palvelutuotannon ruuhkahuippuja. Alan rahoitusrakenteesta johtuen kuntien päätökset vaikuttavat oleellisesti yritystoiminnan menestymisedellytyksiin. Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut ovat hallinnollisia päätöksiä. Yrittäjien tulee kyetä sopeuttamaan tuotantonsa kuntien ilmoittamaan hintatasoon. Vertailuhintana käytetään usein kunnan oman tuotannon hintaa, johon ei ole laskettu täysmääräisinä kaikkia kunnalle tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Kunnat tuottavat itse tai yhdessä muiden kanssa noin 76 % kaikista sosiaalipalveluista. Sosiaalipalvelualan kehittymiselle on myös paljon asenteellisia esteitä. Osa potentiaalisista asiakkaista tai asiakkaiden edustajista vierastaa yksityistä tuotantoa alalla, joka on perinteisesti kuulunut julkisen sektorin vastuulle. Myös monet julkisen sektorin tuotannosta vastaavat kokevat yksityisen palvelutuotannon uhkana omalle työlleen. Tilanne markkina-alueella Yritykseni toimialueen muodostavat Suvilahti ( asukasta), Haukipohja (3 500 asukasta), Ahventakanen (6 000 asukasta) ja Särkirutakko (3 000 asukasta). Asukkaita on nyt yhteensä Vuonna 2010 asukkaita ennustetaan olevan ja vuonna 2020 noin Vanhusten osuus tulee kasvamaan jonkin verran. Kilpailutilanne, kilpailijat Kilpailijoita em. paikkakunnilla ovat sekä kunnalliset että yksityiset hoitopalvelut. Kunnat ovat pyrkineet kehittämään palveluitaan mm. vähentämällä laitospaikkoja ja kehittämällä palveluasumismuotoja. Keskusteluissa kuntien sosiaalijohtajien kanssa on käynyt ilmi, että sekä Suvilahdella että Ahventakasella on pyrkimys vielä yhden kunnallisen vanhusosaston sulkemiseen (ja tarvetta yksityisten palvelujen lisäämiseen siis olisi, asiaan suhtauduttiin hyvin kannustavasti.) Yksityisiä kilpailijoita ovat: Ruutanaperän Palvelukoti Ruutananperä Vanhukset ja kehitysvammaiset Heleälähde Ahventakanen Dementikot ja vanhukset Kartanohovi Ahventakanen Vanhukset 14

15 Hoitopäivän hinta vaihtelee /vrk. Heleälähde käyttää porrastettua hinnoittelua asukkaan kunnon mukaan. Heillä on myös öisin henkilökuntaa paikalla (muilla kilpailijoilla on vain yövarallaolo.) Paikkakunnalla tarvitaan selvästi alan palvelutarjontaa lisää. ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA SUUNNITELLULLE LIIKEIDEALLE Markkinapohjaiset perustelut (HUOM! tiedot eivät ole todellisia) Munkinpaistoautomaattien markkinapotentiaali on johdettavissa seuraavasti: Suomessa on leipomoa, joista n. 50 % on potentiaalisia asiakkaita. Markkinapotentiaali on siis 500 kpl munkinpaistoautomaatteja, joista realistisesti vuositasolla hankinnan saattaisi toteuttaa 10 % (= 50 kpl). Kun tuotteen keskimääräinen hankintahinta on , vuotuinen markkinapotentiaali on Suomessa luokkaa 2 m. Kova kilpailu leipomoalalla saa aikaan tarpeen lisätä kustannustehokkuutta. Tämä saa aikaan kiinnostuksen tuotannontehostamisinvestointien tekemiselle. Kasvua alalla ei sen sijaan juurikaan tapahdu, mutta leipomokoneiden osalta markkinavolyymi tullee hieman nousemaan. Tälle alalle (leipomokonebisnes) on tyypillistä, että - koneiden ja laitteiden tekninen käyttöikä on varsin pitkä eikä teknisiä innovaatioita ole tapahtunut alalla pitkään aikaan - alalla on tarjolla kaikkiaan n. 10 kpl vastaavia automaatteja, osittain ulkomaisia, osittain kotimaisia; tuotteet ovat käytännössä lähes samanlaisia. - perinteisesti ajatteleva leipuri varauksellisesti kokonaan konetyönä tapahtuvaan valmistukseen. - asiakaskunta pitää varsin paljon yhteyttä keskenään ja tieto/huhut tuotteista liikkuvat kentällä yllättävän hyvin - kilpailu käydään paitsi hinnalla, myös edullisilla rahoitusjärjestelyillä (esim. osamaksu, leasing) - keskeisiä menestymisen edellytyksiä ovat: hyvä tuote, imago, suhteet ja myynninedistäminen. Merkittävimpiä alan yrityksiä ovat: Koivusen Konepaja Oy, Turku, Pullavoima Oy, Turku, Mortex Oy, Zedinka Oy ja Lamach Oy. Nämä tulevat olemaan myös yrityksen pääkilpailijoita. Tarvekilpailijoita ovat donitsiautomaatit ja potentiaalisena kilpailijana on pidettävä kotileivontaa. Yhteenvetona voidaan todeta alan kasvavan hiukan ja kilpailun alalla olevan kohtuullista. Näin ollen hyvällä tuotteella tällaisella alalla voisi uusi yritys menestyä Perustajasta johtuvat syyt Perustajasta johtuvat syyt kohdassa tulee esittää kaikki ne argumentit, joilla "todistetaan" juuri näiden perustajien olevan "oikeita" henkilöitä perustamaan kyseessä oleva yritys. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että onnistumisen mahdollisuuksia lisää se, että yritystä perustamassa on useampi kuin yksi henkilö. Perustajaryhmä on ihanteellinen silloin, kun siinä on mukana henkilöitä, jotka ovat jo aiemmin toimineet yhdessä ja ennen kaikkea samassa työympäristössä. Lisäksi menestymisen 15

16 edellytyksiä parantaa se, että perustajaryhmällä on hallinnassaan alan tuotekehitys- ja markkinointiosaaminen. Muita menestystekijöitä, jotka liittyvät perustajiin, saattavat olla esimerkiksi seuraavat: perustajaryhmän jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista tunnettuus alalla ja suhteet asiakkaisiin alan koulutus ja työkokemus vahvat taloudelliset resurssit Lisäksi perustajasta johtuviin syihin luetaan myös ne motiivit, miksi ao. henkilö on perustamassa yritystä. Seuraavassa esitetään kaksi esimerkkiä. ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA VALITULLE LIIKEIDEALLE Perustajasta johtuvat syyt Olen ollut alalla töissä yli 10 vuotta ja tiedän osaavani varsinaisen tekemisen. Lisäksi olen kokenut erääksi vahvaksi puolekseni esimiehenä toimimisen. Toisaalta työ vanhusten parissa on aina tuntunut omalta ja on tuonut raskaina päivinäkin tyydytystä. Asiaa mietittyäni olen tullut siihen tulokseen, että yrittäjänä toimiminen voisi tuoda vielä lisää mielekkyyttä pelkkään palkkatyöhön verrattuna. Tulevan asiakaskuntani tunnen jo suurelta osin ennestään ja uskon suhteiden toimivan hyvin. Miehelläni on säännöllinen työaika ja toisaalta nuorimmaisemmekin pärjää jo varsin itsenäisesti. Hetki vaikuttaa siis otolliselta ryhtyä yrittäjäksi. 16

17 ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy PERUSTELUT YRITYKSEN PERUSTAMISELLE JA VALITULLE LIIKEIDEALLE Perustajista johtuvat syyt Jussi Leipuri. Olen ollut yrittäjänä kaikkiaan 10 vuotta, joten perustieto yrityksen pyörittämisestä on olemassa. Olen ollut viisi vuotta markkinointitehtävissä, joten uskon hallitsevani senkin tai ainakin tiedän, mitä se on. Minulla on entuudestaan laaja verkosto tuttavia leipuripiireissä. Uskon tuntevani leipureiden ajattelutavan, joten mahdollisuudet markkinoinnin onnistuneeseen toteutukseen pitäisi olla olemassa. Lisäksi minulla on riittävä taloudellinen pohja lähteä mukaan. Kalle Koneenrakentaja. Olen ollut metalliteollisuuden palveluksessa eri tehtävissä yhteensä yli 15 vuotta. Osaan mielestäni tällaisten laitteiden/koneiden tuotekehityksen ja tuotannon johtamisen sekä organisoinnin. Olen erittäin kiinnostunut aloittamaan yritystoiminnan. Jussi & Kalle Tunnemme toisemme yli 10 vuoden ajalta. Olemme tutustuneet yhteisen harrastuksen merkeissä. Emme ole työskennelleet varsinaisesti yhdessä aiemmin, mutta uskomme tuntevamme toisemme riittävän hyvin uskaltaaksemme perustaa yhteisen yrityksen Perustelut suunnitellulle liikeidealle Liiketoimintasuunnitelman tässä kohden esitetään perustelut niille liiketoiminnallisille ratkaisuille, jotka liikeideassa on esitetty kuten esim. miksi juuri tämä asiakasryhmä, miksi juuri nämä tuotteet/palvelut; miksi juuri näin toimien; tällaisilla resursseilla aloittaen, miksi juuri tämä yhtiömuoto; miksi sijaintipaikka on juuri tämä jne... Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä: 17

18 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Perustelut suunnitellulle liikeidealle Suvilahden entinen kunnan kirjasto on kohtuullisella remontilla muutettavissa palvelukodiksi. Rakennus on hieman syrjässä keskustaajamasta, mutta koska ostohinta on edullinen ( ) ja tilat yhdessä tasossa, on mielestäni järkevää ostaa kiinteistö. Remonttiin olen arvioinut menevän Jotta työvuorot saadaan hyvin toimimaan, tarvitaan kokopäiväisiä työntekijöitä kuusi, lisäksi otan mielelläni esim. oppisopimusharjoittelijoita. Yöpäivystystä ei tule olemaan, vaan asukkailla on hälytysrannekkeet, joista hälytys ohjautuu varallaolijan matkapuhelimeen. Yhtiömuodoksi olen ajatellut osakeyhtiötä. Mieheni on lupautunut osakkaaksi, jos voin taata, että vaimoa näkyy joskus kotonakin. En halua hänen sitoutuvan suurempaan riskiin kuin siihen rahasummaan ( ?), minkä hän sijoittaa. Suvilahden ja Ahventakasen sosiaalijohtajat ovat kertoneet tarvitsevansa heti 11 asukaspaikkaa ja laskutus tapahtuisi etukäteen kuukausittain. ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy Perustelut suunnitellulle liikeidealle Perustettavan yrityksemme liikeidean perustana oleva tuote on valittu perusteellisen markkinatutkimuksen pohjalta. Ennen markkinatutkimuksen tekoa on harjoitettu runsaasti strategista suunnittelua miettien, mihin kohderyhmään ja millaisiin tuotteisiin meidän kannattaa keskittyä. Päädyimme leipomokoneisiin. Kun vielä tutkimme asiaa, niin valitsimme munkinpaistoautomaatit, koska sillä sektorilla näyttää markkinoilla olevan vielä tilaa. Toisaalta ko. tuotteet ovat suhteellisen yksinkertaisia ja helppoja rakentaa toimintavarmoiksi. Lisäksi hintataso alalla vaikuttaa hyvältä varsinkin kun myymme tuotteen suoraan loppukäyttäjälle. Monet kilpailijamme ovat puolestaan välittäjiä ja näin ollen he ovat tavallaan yhtä kustannusporrasta ylempänä. Olemme pyrkineet mitoittamaan investoinnit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja pidämme rahantarpeen pienenä käyttäen alihankintaa mahdollisimman runsaasti. Samoin "konseptimme" on mielestämme järkevä myös siksi, että hoidamme asennukset sopimustoimittajien avulla, emmekä sido siihen omaa henkilökuntaa / rahaa. Tuote on rakennettu hinnaltaan edulliseksi, mutta myös moduulirakenteiseksi siten, että lisäominaisuuksia on saatavilla riittävään lisähintaan. Olemme tukeutuneet koeteltuihin ratkaisuihin ja tunnettuihin, pääosin kansainvälisesti toimiviin komponenttitoimittajiin. Tuotteesta pyritään rakentamaan tunnettu merkkituote. Olemme päättäneet aloittaa vuokratiloissa. Omat tilat ehditään rakentaa sitten, kun nähdään, että yritystoiminta on kannattavaa. Koko yrityksen organisaatio pyritään rakentamaan mahdollisimman kevyeksi ja siksi myös taloushallinnossa kirjanpito- ja verotusasioiden hoito ostetaan ulkopuolelta. 18

19 3.4. Tuleva liiketoiminta Perustettavan yrityksen tulee määritellä tavoitteensa ja asettaa visio tulevalle liiketoiminnalle. Visio on kuvaus yrityksestä tulevaisuudessa. Siinä on kuvattu yrityksen (itse asiassa yrityksen perustajien/omistajien) tahto sen suhteen, millaisen he haluavat yrityksensä olevan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Visio voidaan määritellä seuraavasti: Visio on jäsennetty kokonaiskuva yrityksestä tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Se on niin perusteellisesti ja realiteetit huomioonottaen hahmotettu, että mahdollisuudet sen saavuttamiselle ovat olemassa ja yrityksen päätöksentekijät ja avainhenkilöt uskovat sen saavuttamiseen Vision kuvaaminen kannattaa suorittaa, paitsi verbaalisesti, ainakin osittain myös numeroina, koska silloin yrityksen perustajien tahto hahmottuu selvemmin. Samoin perustelut sille, miksi visio on sellainen kun on, tulee kirjata ylös. MUISTA! 1. YRITYKSELLÄ ON OLTAVA VISIO, koska toiminta on muuten tavoitteetonta hosumista. 2. VISION ON OLTAVA REALISTINEN JA USKOTTAVA, koska sitoutumista ei saavuteta, ellei toiminnan tavoitteisiin uskota ja niitä pidetä mahdollisina. 3. VISIOLLA ON VALTAA. Kerran päätetty ja julkistettu visio sitoo ja ohjaa toimintaa, joten sen on oltava loppuun saakka harkittu. 4. VISIO ON SUUNNITTELUN "LOPPUTUOTE". Vision laatiminen vaatii paljon työtä. Seuraavilla sivuilla on esitetty esimerkkiyritysten visiot. 19

20 ESIMERKKI 1 Hoitokoti Hyvä Olo Oy Tuleva liiketoiminta Hoitokoti Hyvä Olo Oy:n tulevaa liiketoimintaa voidaan hahmottaa seuraavasti: Vuonna 2006 Hoitokoti Hyvä Olo Oy on Suvilahdella ja lähikunnissa tunnettu yritys. Sekä virkamiehet, vanhukset että heidän omaisensa pitävät sitä luotettavana ja laadukkaana: kotina, johon vanhus uskaltaa luottavaisin mielin sijoittua. Laadukkaan imagon johdosta asiakaspaikkojen täyttäminen esim. kuolemantapauksen jälkeen on helppoa ja nopeaa. Numeroina visio voisi olla seuraava: Hoitokoti Hyvä Olo Oy 1. toimintavuosi v Liikevaihto Henkilöstö Asukaspaikkoja Muuta Sertifioitu laatujärjestelmä käyttöön viimeistään v Perustelut: Kasvutavoite on hyvin maltillinen Suunniteltu koko mahdollistaa lisähenkilön palkkaamisen Suunnitellun kokoisena kannattavuus on parempi 20

21 ESIMERKKI 2 MUNKKILINJA Oy Tuleva liiketoiminta Munkkilinja Oy:n visio vuodelle 2006 voidaan hahmottaa seuraavasti: MUNKKILINJA Oy on vuonna 2006: alalla tunnettu yritys, jolla on hyvä imago "maan parhaan" munkinpaistolaitteiston valmistaja alan johtava yritys Suomessa liikevaihto n. 1,7 m /vuosi henkilöstö n. 12, joista toimihenkilöitä 4-5 ja työntekijöitä 7-8 vientiä n. 40 %. Perustelut: suunniteltu koko kyseisellä toimialalla on varsin optimaalinen tuottavuus on konseptista ja tehokkaasta johtamisesta johtuen korkea tuote on ylivoimainen sekä ominaisuuksiltaan että hinnaltaan, ja siksi markkinajohtajuutta voidaan pitää realistisena tavoitteena vienti saattaa olla suunniteltua suurempikin, mutta ainakin näin alussa on syytä edetä varovasti. 21

22 3.5. Pääoman tarve, rahoitus ja vakuudet Perusyhtälö pääoman tarpeen ja rahoituksen määrittelyssä on seuraava: PÄÄOMAN TARVE RAHOITUS + Investoinnit + Oma rahoitus - maa-alueet - oma rahasijoitus - rakennukset; toimitilat - oma mahdollinen apportti* - koneet, laitteet, kalusteet - tulorahoitus - asennukset, muutostyöt ja muut investointiluonteiset kulut + Vieras rahoitus - lainat eri luottolähteistä + Käyttöpääoma (Huom. vakuudet!) - kulut ennen toiminnan - avustukset eri lähteistä aloittamista - ensimmäisten toimintakuukausien kulut (ennenkuin syntyy riittävästi tulorahoitusta) - tarvittavat käteisvarat + Kustannusylitysvaraus YHTEENSÄ YHTEENSÄ * Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta Rahaa on löydyttävä niin paljon, kun sitä tarvitaan. Lisäksi aina kannattaa ottaa huomioon kustannusylitysvaraus, koska vanha nyrkkisääntö on, että laskitpa kulut kuinka tarkkaan tahansa, aina tulee niitä kuluja, joita et ole osannut ottaa huomioon. Seuraavassa käydään läpi laskelman eri kohdat niitä kommentoiden ja lisäselvitystä antaen. Investoinnit tulee laskea "yläkanttiin", koska kuten edellä mainittiin, niillä on taipumus ylittyä. Samalla kannattaa muistaa, että myös käytettyjä koneita ja laitteita on saatavilla. Monet hankinnat ovat sellaisia, että niihin saa menemään hyvinkin paljon rahaa, mutta ne voidaan taitavasti toimien toteuttaa myös edullisesti. Toimitilojen osalta voi todeta, että on yleensä turvallisinta aloittaa vuokratiloissa. Omat toimitilat ehtii hankkia sitten, kun on saatu hankittua varmuus yrityksen kannattavuudesta. Hyvä nyrkkisääntö mietittäessä, mitkä kuluerät kuuluvat investointeihin ja mitkä eivät, on se, että investointeihin lasketaan kuuluvaksi kaikki ne investointiluonteiset kulut, jotka joudutaan ennen toiminnan käynnistystä maksamaan. Käyttöpääoman tarve tulee laskea myös "yläkanttiin". Laskentamenettelyjä on useammanlaisia. Edellä olevassa taulukossa esitettiin yksi tapa käyttöpääoman tarpeen laskemiselle (kulut ennen toiminnan aloittamista + ensimmäisten toimintakuukausien kulut + tarvittavat käteisvarat). Se toimii toiminnan alkuvaiheessa hyvin käyttöpääoman laskentamenettelynä. Puhdasoppisempi tapa käyttöpääoman tarpeen laskemiselle on seuraava: Rahaa sitoutuu Pääoman tarvetta pienentää 22

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde

Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Liiketoimintasuunnitelma Kysymykset Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 26.6.2009 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Onko liikeidea kehittynyt suunnitelmien mukaan? Onko tullut uusia liikeidoita?

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet (teknologia yritykset) Iisalmi

Maaseudun yritystuet (teknologia yritykset) Iisalmi Maaseudun yritystuet (teknologia yritykset) Iisalmi 22.11.2016 Yleistä maaseudun yritystuesta Pohjois-Savossa maaseutualuetta kaikki muu paitsi Kuopion ja Varkauden keskusta-alueet Tukea haetaan sähköisesti

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Kyselyn taustaa Yritysten rahoituskysely 1994 2010 (SP, EK, TEM) Pk-yritysten rahoituskysely

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot