Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan"

Transkriptio

1 Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella Kimmo Piippo

2 SISÄLTÖ Sisällysluettelo Hankeraportti... 3 Metsästä matkailutuotteita? Hankkeen taustaa Tutkimusmenetelmä ja haastateltavat tahot Metsästysseurojen mielipiteet Maanomistajien mielipiteet Kysymykset Metsästysmatkailusta Maatilamatkailutilojen tavoitteet Yhteistyötahojen mielipiteet Metsälle saatava lisä-arvo luonto- ja metsästysmatkailusta Metsästys- ja luontomatkailun harjoittaminen Siikalatvan alueella Metsästysmatkailun mahdollisuudet Siikalatvan ja Pyhännän kunnissa Matkailuyrityksen toiminnan lähtökohdat ja edellytykset Oma metsästysalue (Kuninkaan Erä -malli) Yhteistyö nykyisten metsästysseurojen/hirviporukoiden kanssa Yhteenveto Metsästä matkailutuotteita hankkeesta... 25

3 HANKERAPORTTI METSÄSTÄ MATKAILUTUOTTEITA? 1.1 HANKKEEN TAUSTAA Hankkeen taustalla on kahden metsästysseuran Jylmyn Erä ja Metsästys ry ja Ahokylän Erä ry:n kiinnostus metsästysmatkailun kehittämiseen Siikalavan seutukunnan alueella. Ahokylän Erä ry on harjoittanut hirvenmetsästysmatkailua rahoittaakseen omaan harrastukseensa tarvitsemiaan tiloja matkailutuloilla. Jylmyn Erä ja Metsästys ry perustettiin tukemaan metsien monipuolisempaa hyödyntämistä, joista yksi tärkeimmistä on metsästys ja siihen liittyvä matkailu. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa maanomistajille metsästysmatkailun avulla. Ahokylän Erä ry on järjestänyt muutamia metsästysmatkoja Saksalaisille metsästysmatkailijoille. Metsästettävä riistalaji on ollut Hirvi. Tapahtuman järjestäminen talkoilla on ollut voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle suuri ponnistus. Talkootyö on sitonut monien ihmisten ajan useiksi päiviksi, jopa viikoiksi. Saavutettu taloudellinen hyöty on ollut pieni suhteutettuna työn määrään. Asiakaspalaute on ollut positiivista ja paikalla käyneet metsästysmatkailijat ovat halunneet tulla uudelleen Ahokylän Erä ry:n vieraiksi. Ahokylän Erä ry:n edustajien mukaan matkailijoita olisi ollut tulossa huomattavasti enemmän, kuin heillä oli kapasiteettia ottaa vastaan. Metsästysmatkailijoiden tuomisesta alueelle, ei saatu sovittua yksityisten maanomistajien kanssa, joten Ahokylän Erä ry järjesti metsästysmatkat valtiolta vuokratuilta metsästysmailla. Useimmilla metsästysseuroilla on tavoitteena harrastaa metsästystä mahdollisimman edullisesti. Metsästysmaista ei pääsääntöisesti makseta rahallista vuokraa, vaan maanomistajat saavat korvauksena mm. hirvenlihaa, järjestetyt hirvipeijaiset sekä pienennettyä hirvikantaa metsävahinkojen torjumiseksi. Yritystoiminta metsästysmatkojen järjestämisen muodossa ei ole soveltunut metsästysseurojen toimintaan. Pelkona ovat olleet maanomistajien reaktiot ja mahdollinen metsästysseurojen pilkkoutuminen. Monissa metsästysseuroissa myydään kuitenkin vieraslupia vesilinnun ja muun pienriistan metsästykseen. Hirvenmetsästykseen on mahdollista ottaa mukaan yksittäisiä vieraita. Näiden seikkojen vuoksi asiasta halutaan tehdä selvitys. Selvityksen on tarkoituksena tuoda esille metsästysseurojen ja maanomistajien mielipiteitä metsästys- ja luontomatkailun tuomista mahdollisuuksista. 1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA HAASTATELTAVAT TAHOT Metsästä matkailutuotteita hankkeessa tehtiin haastattelututkimus, jonka tavoitteena oli selvittää metsästysseurojen ja maanomistajien mielipiteet metsämaiden tehokkaampaan virkistyskäyttöön. Maanomistajille suunnatulla kysymyslomakkeella selvitettiin mm. seuraavia asioita: kuinka metsämaita tällä hetkellä käytetään? muuttuuko maiden käyttötarve tulevaisuudessa? haluaako maanomistaja vaikuttaa virkistyskäyttöön ja sen kehittämiseen? onko tarpeen kehittää maaomaisuudelle vaihtoehtoisia tuottotapoja?

4 Haastattelut suoritettiin ajalla Haastattelijoina toimivat Kimmo Piippo ja Sari Männistö. Sari Männistö on aikuisopiskelija Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Sari teki opinnäytetyön metsästysmatkailuyrittämisestä ja osallistumalla tähän hankkeeseen, hän sai arvokasta lisätietoa metsästys ja luontomatkailun tuomista vaikutuksista maanomistajien mielipiteisiin. Metsästysseuroille lähetettiin oma kyselylomake, jolla selvitettiin metsästysseurojen tavoitteita ja haluja mahdolliseen metsästysmatkailuun kunkin seuran alueella. Haastatteluissa selvisi metsästysseurojen halukkuus osallistua matkailun kehittämiseen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella. Maatilamatkailutiloilta selvitettiin halukkuus lähteä kehittämään luonto- ja metsästysmatkailu palveluita Siikalatvan alueelle. Haastatteluissa selvisi myös luonto- ja metsästysmatkailijoita varten käytössä oleva kapasiteetti. Muita yhteistyötahoja, joita haastateltiin, olivat Siikalatvan ja Pyhännän kuntien edustajat. Kuntien edustajilta saimme mielipiteen matkailun kehittämiseen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella. 1.3 METSÄSTYSSEUROJEN MIELIPITEET Metsästysseurojen mielipiteet koottiin haastattelututkimuksella. Metsästysseuroille lähetetty kyselylomake on loppuraportin liitteenä nro 1. Metsästysseuroilta selvitettiin mahdollisuuksia metsästysmatkailun järjestämiseen seuran toimialueella sekä yhteistyömalleja matkailuyrityksen toiminnan ja seuran toiminnan välille. Haastateltavina olivat seurojen johtajat/sihteerit sekä joissakin tapauksissa johtokuntien jäsenet. Tässä selvityksessä mukana ovat seuraavat Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella toimivat seurat: Pulkkilan Erä ry Piippolan Metsästysyhdistys ry Rantsilan Riistamiehet ry Ahokylän Erä ry Kestilän Eräveikot ry Pyhännän Metsästysyhdistys ry Mulkuan Erä ry Mäläskän Erä ry Uljuan Eräpojat ry Sipolan Metsämiehet ry Jylmyn Erä ja Metsästys ry Lievolan Erä ry Leiviskänrannan metsästäjät ry Järvikylän Eräpojat ry Mulkuan Erä ry Hyvölän Eräpojat ry Viitamäen Erä ry Tavastkengän Metsästysseura ry Kamulankylän Eräveikot ry. Haastatteluiden aikana selvisi, että Metsästysmatkailuun ja varsinkin hirvenmetsästysmatkailuun liittyvät asiat ovat suurimmassa osassa metsästysseuroja kielletty puheenaihe. Hankkeessa kyseinen asia ilmeni osallistumattomuutena

5 Metsästä matkailutuotteita hankkeeseen. Lähes puolet metsästysseuroista ei vastannut kyselyyn ollenkaan, tutkimusryhmän aktiivisuudesta huolimatta. 1. Osallistuminen esiselvitykseen? Osallistuuko metsästysseura esiselvityshankkeeseen? 1. kyllä 55 % 2. ei 45 % Seuraavissa taulukoissa on koostettuna hankkeeseen osallistuneiden metsästysseurojen mielipiteitä metsästykseen ja metsästysmatkailuun liittyviä kommentteja: 2. Minkälainen hirvikanta seuran alueella on? Minkälainen hirvikanta seuran alueella on? 1. Hyvä >3,5 hirveä /1000 ha 55 % 2. kohtalainen 2,5-3,5 hirveä/1000 ha 11 % 3. Heikko 1,7-2,5 hirveä /1000 ha 34 %

6 3. Minkälainen pienriista kanta alueella on? Minkälainen pienriista kanta alueella on? 1. Hyvä 33 % 2. Kohtalainen 55 % 3. Heikko 12 % 4. Kestävätkö pienriistakannat kaupallisen metsästyksen? Kestävätkö pienriistakannat kaupallisen metsästyksen? 1. Kyllä 33 % 2.Ei 44 % 3. Kyllä kohtuullisen 33 % 5. Olisiko seura valmis tehostamaan riistaruokintaa yhdessä Olisiko seura valmis tehostamaan riistaruokintaa yhdessä matkailuyrityksen kanssa? 1. Kyllä 30 % 2. Ei 60 % matkailuyrityksen kanssa?

7 6. Olisivatko seurat valmiita määräämään trofeemaksut uroshirville sarviaineksen parantamiseksi? Olisivatko seurat valmiita määräämään trofeemaksut uroshirville sarviaineksen parantamiseksi? 1. Kyllä 10 % Ei 90 % 7. Voidaanko seuran alueella harjoitta metsästysmatkailua? Voidaanko seuran alueella harjoitta metsästysmatkailua? 1. Kyllä 50 % 2. Ei 50 % 8. Millä ehdoilla voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan pyyntiä? Millä ehdoilla voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan pyyntiä? 1. Seuran myymillä vierasluvilla 55 % 2. Ei mitenkään 45 %

8 9. Voiko matkailuyrittäjä saada kaupalliseen pienriistan pyyntiin oman pyyntialueen? Voiko matkailuyrittäjä saada kaupalliseen pienriistan pyyntiin oman pyyntialueen? 2. Ei 100 % 10. Saako matkailuyrittäjä tehdä riistaistutuksia metsästysmatkailun tarpeisiin seuran alueella? Saako matkailuyrittäjä tehdä riistaistutuksia metsästysmatkailun tarpeisiin seuran alueella? 1. Kyllä 10 % 2. Ei 90 % 11. Voidaanko seuran alueella harjoittaa kaupallista hirvenmetsästystä? Voidaanko seuran alueella harjoittaa kaupallista hirvenmetsästystä? 1.Kyllä 30 % 2. Ei 50 % 3. Kyllä, Sovittaessa 20 %

9 12. Minkälaisilla ehdoilla kaupallista hirvenmetsästystä voidaan harjoittaa? Minkälaisilla ehdoilla kaupallista hirvenmetsästystä voidaan harjoittaa? 1. Hirviseurueen vieraana 100 % 13. Miten suuren korvauksen seura haluaa kaupallisesta hirvenmetsästyspäivästä/ metsästäjä? Miten suuren korvauksen seura haluaa kaupallisesta hirvenmetsästyspäivästä/ metsästäjä? eur/päivä 50 % 2. Ei erillistä korvausta 33 % 3. Sovittava erikseen 17 % 14. Minkä verran seura on valmis myymään hirvilupia metsästysmatkailuyritykselle? Minkä verran seura on valmis myymään hirvilupia metsästysmatkailuyritykselle? lupaa 10 % 2. Ei ollenkaan 80 % Sovittava erikseen 10 %

10 15. Haluaako seura olla tukemassa alueen matkailuyritystoiminnan kehittymistä? Haluaako seura olla tukemassa alueen matkailuyritystoiminnan kehittymistä? 1. Kyllä 30 % 2. Ei 30 % 3. Ei ota asiaan kantaa 40 '% Seuraavassa on koottuna seurojen mielipiteet metsästysmatkailun ja metsästyksen järjestämisestä alueellaan. Pulkkilan Erä ry: Pulkkilan Erä ry käsitteli metsästysseuroille lähetetyn kyselylomakkeen johtokunnan kokouksessa Allekirjoittanut kuului myös Pulkkilan Erä ry:n johtokuntaan jäsenenä, mutta ei ole osallistunut kyseiseen kokoukseen. Johtokunnan kanta oli, että Pulkkilan Erä ry vetäytyy tällä hetkellä Metsästä matkailutuotteita hankkeesta, eikä vastaa kyselylomakkeen kysymyksiin. Puheenjohtaja Teuvo Lemmetyinen totesi Pulkkilan Erä ry:n säännöistä seuraavaa Pulkkilan Erä ry:n säännöt mahdollistavat jo tällä hetkellä pienriistan kaupallisen pyynnin vieraslupien myynnin muodossa ja kaupallinen hirvenmetsästys on myös mahdollista Pulkkilan Erä ry:n puolesta. Hirvenmetsästyksestä on kuitenkin sovittava tapauskohtaisesti nykyisten hirviporukoiden kanssa. Piippolan Metsästysyhdistys ry: Piippolan Metsästysyhdistys ry käsitteli Metsästä matkailutuotteita hanketta johtokunnan kokouksessa ja valtuuttivat Piippolan metsästysyhdistys ry:n puheenjohtaja Mikko Äijälän vastaamaan kysymyslomakkeeseen Metsästysseuran puolesta. Mikko Äijälä kertoi seuraavaa: Piippolan Metsästysyhdistyksen sääntöjen mukaisesti, kaupallinen pienriistan metsästys on mahdollista seuran alueella vieraslupakäytännön mukaisesti ja hirvenmetsästys on mahdollista sovittaessa siitä hirviporukan kanssa. Piippolan Metsästysyhdistys ry ei vastusta Siikalatvan alueelle tulevaa luonto- ja metsästysmatkailua. Kestilän Eräveikot ry: Kestilän Eräveikot ry käsitteli asian johtokunnan kokouksessaan Johtokunnan kanta oli, että Kestilän Eräveikot ry kieltäytyy osallistumasta Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen, eikä vastaa ollenkaan lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Lievolan Erä ry:

11 Lievolan Erä ry käsitteli Metsästä Matkailutuotteita hanketta kevätkokouksessa Puheenjohtaja Lauri Riikonen vastasi Lievolan Erä ry:n puolesta kysymyksiin ja antoi seuran puolesta seuraavan lausunnon: Lievolan Erä ry:n kanta hankkeesta on seuraava: Lievolan Erä ry ei hyväksy kaupallista metsästystä alueellaan, eikä pidä kaupallisen metsästyksen leviämisestä Metsähallituksen alueiden ulkopuolelle suotavana. Metsästyksen kaupallistaminen muuttaa Suomalaisen metsästysperinteen vain varakkaiden harrastukseksi keskieurooppalaiseen tapaan. Rantsilan Riistamiehet ry: Rantsilan Riistamiehet ry käsitteli Metsästä Matkailutuotteita hanketta johtokunnan kokouksessa eikä vielä halua ottaa asiaan voimakkaasti kantaa. Seuran puheenjohtaja Ari Tuovinen vastasi kysymyslomakkeen kysymyksiin ja antoi seuraavanlaisen lausunnon Rantsilan Riistamiehet ry:n puolesta: Rantsilan Riistamiehet ry:n säännöt mahdollistavat pienimuotoisen kaupallisen pyynnin vieraslupien myynnin muodossa ja hirvenmetsästykseenkin voidaan ottaa vieraita, sovittaessa asiasta hirviporukan kanssa. Sipolan Metsämiehet ry: Lomake lähetettiin Sipolan Metsämiehet ry:n sihteeri Alpo Pennaselle. Sipolan Metsämiehet ry ei halunnut vastata kyselylomakkeeseen ja heidän lausuntonsa Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen oli seuraava: Sipolan Metsämiehet ry ei katso olevan yhteistyö mahdollisuutta. Mäläskän Erä ry: Mäläskän Erä ry:n puolesta kyselyyn vastasi seuran puheenjohtaja Jorma Taipaleenmäki. Pienriistakannat, varsinkin metsälintukannat ovat seuran alueella heikot, eivätkä mahdollista kaupallista metsästystä. Seurasta puuttuu aktiiviset vetäjät, jotka veisivät asiaa eteenpäin. Pitäisi saada maanomistajat innostumaan hankkeesta. Järvikylän Eräpojat ry: Järvikylän Eräpojat ry:n puolesta kyselyymme vastasi Jarmo Niiranen. Järvikylän Eräpojat ry metsästää pelkästään hirveä Metsähallitukselta vuokratulla alueella ja vuokrasopimuksessa kaupallinen metsästys on kielletty. Pyhännän Metsästysyhdistys ry: Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n puolesta kyselyymme vastasi Sulo Heikkinen. Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n alueella metsästysmatkailu ei ole tällä hetkellä mahdollista. Leiviskänrannan Metsästäjät ry: Leiviskänrannan Metsästäjät ry:n puolesta kyselyymme vastasi puheenjohtaja Raimo Vainionpää. Leiviskänrannan Metsästäjät ry tukee alueelle syntyvää yritystoimintaa Luonto ja metsästysmatkailun ympärille. Leiviskänrannan Metsästäjien alueella voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan ja Hirvenmetsästystä seuran sääntöjen puitteissa. Hirvenmetsästykseen osallistuva ulkopuolinen tulee hirvenpyyntiseurueen vieraaksi ja pyynti tapahtuu seuran pyynnin mukana. Ahokylän Erä ry:

12 Ahokylän Erä ry:n vastaukset antoivat puheenjohtaja Jouko Nissinen ja Juhani Mahonsenaho. Ahokylän Erä ry suhtautuu kaikkiin alueelle syntyvään yritystoimintaan positiivisesti ja haluaa olla tukemassa omien resurssiensa puitteissa metsästysmatkailun laajenemista Pyhännän ja Siikalatvan kuntien alueella. Toivomme rakentavaa keskustelua asiassa kaikilta osapuolilta. 1.4 MAANOMISTAJIEN MIELIPITEET Maanomistajien mielipiteet kartoitettiin haastattelututkimuksella. Haastattelukirje lähetettiin 180 maanomistajalle, vastaukset saatiin 130 maanomistajalta. Maanomistajien haastattelulomake on loppuraportin liitteenä nro 2. Maanomistajat suhtautuivat metsästysmatkailuun eri tavoin, suhtautuminen riippui sitä, harrastiko maanomistaja itse metsästystä, oliko kyseessä metsäsijoittaja vai harrastelija metsänomistaja. Seuraavissa taulukoissa on koostettuna maanomistajien mielipiteet ja tausta luontomatkailuun, metsästykseen ja metsästysmatkailuun liittyvistä kommenteista: Kysymykset metsämaiden käytöstä ja metsästyksestä. 16. Harrastaako itse metsästystä ja kuuluuko paikalliseen metsästysseuraan? Harrastaako itse metsästystä ja kuuluuko paikalliseen metsästysseuraan? 1. Kyllä 35 % 2. Ei 63 % 3. Muu sukulainen kuuluu 2 % 17. Onko vuokrannut maidensa metsästysoikeuden metsästysseuralle? Onko vuokrannut metsästysoikeuden metsästysseuralle? 1.Kyllä 95 % 2. Ei 5 %

13 18. Minkä vuoksi maanomistaja on vuokrannut metsästysoikeuden? Minkä vuoksi maanomistaja on vuokrannut metsästysoikeuden? 1. Hirvikannan säätely 25 % 2.Metsästysharrastus 35 % 3. Perinne/tapa 38 % 4. Naapurisopu 3 % 19. Saako korvausta metsästysoikeudesta? Saako korvausta metsästysoikeudesta? 1. Kyllä 31 % 2. Ei 69 % 20. Minkälaista korvausta saa? Minkälaista korvausta saa? 1. Hirvenlihaa 70 % 2. Metsästysoikeus 20 % 3. Peijaiset 7 % 4. Rahakorvaus 3 %

14 21. Pystyykö maanomistaja vaikuttamaan hirvikannan säätelyyn seuran alueella? Pystyykö maanomistaja vaikuttamaan hirvikannan säätelyyn seuran alueella 1. Kyllä vuokraamalla maat 30 % 2. Ei 60 % 3. EI tarvetta vaikutta 10 % 22. Miten maanomistaja haluaa vaikuttaa hirvilupien hakemiseen? Miten maanomistaja haluaa vaikuttaa hirvilupien hakemiseen? 1. Lisätän lupia 28 % 2. Ei tarvetta, seura hoitaa kannan säätelyn 48 % 3. Maanomistajille suora vaikutusmahdollisuus 20 % 23. Haluaako maanomistaja ostaa hirvenlihaa metsästysporukoilta? Haluaako maanomistaja ostaa hirvenlihaa metsästysporukoilta? 1. Kyllä 27 % 2. Ei 68 % 3. Ehkä 5 %

15 KYSYMYKSET METSÄSTYSMATKAILUSTA 24. Haluaako maanomistaja tukea alueelle syntyvää metsästysmatkailun tuomaa yritystoimintaa? Haluaako maanomistaja tukea alueelle syntyvää metsästysmatkailun tuomaa yritystoimintaa? 1. Kyllä 60 % 2.Ei 27 % 3. En vastusta 13 % 25. Haluaako maanomistaja omien metsämaiden laajempaa virkistyskäyttöä? Haluaako maanomistaja omien metsämaiden laajempaa virkistyskäyttöä? 1. Kyllä 37 % 2. Ei 47 % 3. Ei mielipidettä 16 % 26. Miten maanomistaja suhtautuu matkailijoiden tulemiseen siikalatvalle? Miten maanomistaja suhtautuu matkailijoiden tulemiseen siikalatvalle? 1. Positiivista 70 % 2. Negatiisivista 8 % 3. Ei liene haittaakaan 22 %

16 27. Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa luontomatkailua? Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa luontomatkailua? 1. Kyllä 69 % 2.Ei 20 % 3. Kyllä, kun ei vahinkoja 11 % 28. Voidaanko maanomistajan maille tehdä matkailun tarpeisiin polkuja/latuja? Voidaanko maanomistajan maille tehdä matkailun tarpeisiin polkuja/latuja? Kyllä, sovittaessa 69 % 2. Ei 23 % 3. Kyllä korvausta vastaan 8 % 29. Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa metsästysmatkailua? Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa metsästysmatkailua? 1. Kyllä 53 % 2. ei 16 % 3.Kyllä, yhteistyössä seuran kanssa 31 %

17 30. Haluaako maanomistaja erillistä korvausta metsästysmatkailijoista? Haluaako maanomistaja erillistä korvausta metsästysmatkailijoista? 1. Kyllä, rahakorvaus 31 % 2. Ei, jos ei vahinkoa 39 % 3.Kyllä, lihakorvaus 7 % 4. Kyllä, pieni nimellinen/yleishyödyllinen korvaus 24% 31. Vuokraatteko metsästysoikeuden mieluummin yritykselle vai seuralle? Vuokraatteko metsästysoikeuden mieluummin matkailuyritykselle vai seuralle? 1. Seuralle 61 % 2. Yritykselle 10 % 3. Ei merkitystä 29 % 32. Haluaako maanomistaja olla osakkaana paikallisessa metsästysmatkailuyrityksessä? Haluaako maanomistaja olla osakkaana paikallisessa metsästysmatkailuyrityksessä? 1. Kyllä 16 % 2.Ei 68 % 3.Harkittava asia 16 %

18 33. Saako maanomistajan mailla tehdä aktiivista riistanhoitoa? Saako maanomistajan mailla tehdä aktiivista riistanhoitoa? 1.Kyllä,sovittaessa 73 % 2. ei 21 % 3. Kyllä, korvausta vastaan 6 % 34. Haluaako maanomistaja tuottaa heinää/viljaa riistanhoitoa varten (yritykselle)? Haluaako maanomistaja tuottaa heinää/viljaa riistanhoitoa varten (yritykselle)? 1. Kyllä 16 % 2.Ei 69 % 3.Kyllä,korvausta vastaan 15 % 35. Olisiko luonto/metsästysmatkailulla vaikutuksia omaan/alueen elämään? Olisiko luonto/metsästysmatkailulla vaikutuksia omaan/alueen elämään? 1. Positiivisia alueelle 54 % 2. Negatiivista alueelle 8 % 3. Ei vaikutusta 38 % Maanomistajien suhtautuminen Luonto- ja metsästysmatkailuun oli hyvin positiivinen. Vastaajista 80 % hyväksyi luontomatkailun harjoittamisen omilla maillaan ja 77 % hyväksyi luontopolkujen tai hiihtolatujen tekemisen maillensa. Moottorikelkka- ja

19 mönkijäreitteihin suhtauduttiin kielteisemmin, mutta niiden osaltakin maanomistajissa löytyi halukkuutta ja omia suunnitelmia. Maanomistajien mielipiteistä selvisi, että nykyiseen metsästysseura toimintaan, ja varsinkin hirvenmetsästykseen, tarvitaan selvää muutosta. Maanomistajista osa kokee, että heillä ei ole sananvaltaa oman omaisuutensa (metsämaa) käytön määräämisessä, eikä mahdollisuutta vaikuttaa tuhoeläimen (hirvi) talvikannan koon säätelyyn. Suurin osa maanomistajista ei ollut miettinyt luonto- ja metsästysmatkailun tuomaa mahdollisuutta saada metsämaalle lisäarvoa ja sitä kautta lisätuloja omistajalle. Tuotteistamisen avulla, matkailun tuoma lisä-arvo voidaan saada konkreettisemmaksi maanomistajille. Maanomistajien enemmistö (60 %) haluaa alueelle syntyvän uutta yritystoimintaa luonto- ja metsästysmatkailun kautta. Maanomistajat toivovat, että tällainen matkailu, varsinkin hirvenmetsästyksen suhteen tehtäisiin hyvässä yhteistyössä paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa. Osa maanomistajista on kuitenkin valmis vuokraamaan metsästysoikeuden suoraan matkailuyritykselle ja tällä tavoin vaikuttamaan alueen yritystoiminnan myönteiseen kehitykseen. Syynä yhteistyöhalukkuuteen on metsästysseurojen haluttomuus ottaa maanomistajien mielipiteitä huomioon esim. hirvenmetsästyksen kohdistamisessa tietyille alueille (hirvituhot), lihanjaossa (maanomistaja korvaus) ym. Seuraavassa on esitetty maanomistajien antamia lausuntoja Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen liittyen. Lehto Ilkka Näkisin positiivisena asiana, että alueelle syntyy luontoon ja metsästykseen liittyvää yritystoimintaa. Virkistää alueen elämää, luonnonvarat on hyvä tuotteistaa myös muuten kuin, pelkkään puun tuotantoon. Metsälle tarvitaan myös muita käyttöarvoja tuottamaan lisäarvoa metsänomistajille. Luonto- ja metsästysmatkailu ovat sellaisia arvoja, joista lisäarvoa pystytään tuottamaan. Toivotaan hankkeelle positiivista lopputulosta, jotta saataisiin uusia yrityksiä alueellemme. Yrjö Haukatsalo Olisi hyvä koko suomen kansantaloudelle, että matkailua saataisiin kehitettyä muuallekin kuin Lappiin. Luonto- ja metsästysmatkailu olisivat juuri tällaisia tuotteita, joita suomalaisten pitää pystyä tuotteistamaan. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle luonto- ja metsästysmatkailu ja sen myötä lisääntyvät vierailijat paikkakunnalla, virkistäisivät merkittävästi seutukuntaa ja toisivat kaivattuja lisätuloja paikallisille yrittäjille. Metsästysmatkailu olisi hyvä saada toimimaan yhteistyössä alueella olevien metsästysseurojen kanssa. Antti Rantakangas Näen että, kaikissa seutukunnissa on mahdollisuus kasvattaa elinkeinoja myös metsästysmatkailualalla. Toivon, että myös meidän seutukunnassa. Näen pelkästään positiivisena tällaisen yrittämisen, eikä asiassa pitäisi olla ristiriitaa maanomistajien ja metsästäjien välillä. Näin saadaan hirvikantoja säädeltyä. Olen nähnyt hyvin toimivia alan yrityksiä. Ritola Paavo Hirvituhoja on ollut paljon maillani. Mielestäni pitäisi saada hirvikanta aisoihin. Kauriit ovat myös lisääntyneet alueella. Olen pyrkinyt vaikuttamaan hirvilupien lisäämiseen ottamalla yhteyttä riistanhoitopiirin päällikköön, tuloksetta. Metsästysseurassa ei ole välitetty, kun olen pyytänyt heitä kaatamaan

20 enemmän hirviä. Esittelin vahingot asiantuntijalle ja metsästysseuran puheenjohtajalle. Minua halveksuttiin. Toivon, että metsästysmatkailutoiminta voisi auttaa tässä hirviasiassa. Nimettömiä mielipiteitä: Metsät ja metsästys, suot ja joet voisi kiinnostaa luontomatkailijaa. Siikalatvan alueella näitä on. Soita kannattaisi, hyödyntää voisi rakentaa pitkospuut ja taukotuvan suolle. Kiinnostaa varmasti luontoihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Suohan on mystinen paikka ulkomaalaiselle. Uudet ajatukset ja toiminta tervetulleita. Metsästys on tärkeää metsän, riistanhoidon ja liikenteen kannalta. Olen myötämielinen hankkeelle. Varsinainen metsästys (hirvieläimet) + luvat on syytä jättää paikallisille metsästysseuroille. On positiivista, mikäli alueelle syntyy luonto- tai metsästysmatkailuun liittyvää yritystoimintaa. Matkailuyritys voisi tuoda innokkaita metsästäjiä Etelä-Suomesta tai Keski-Euroopasta metsästykseen MUKAAN metsästyseuralaisten opastuksella/valvonnassa. Luontopolkuja, hiihtolatuja ym. saa tehdä metsämailleni, kunhan niistä erikseen sovitaan. Periaatteessa kannatan toimintaa. Uusi metsästysmatkailutoiminta ei saa kuitenkaan rajoittaa metsän tuotantokäyttöä. Olen kuitenkin hankkinut metsää talousmielessä. Metsästysmatkailu ajatuksena on aivan hyvä, mutta se täytyy toteuttaa niin, että paikallisen metsästysseuran ja metsästäjien metsästysmahdollisuudet eivät vaarannu. Suhtaudun positiivisesta, jos seuran kanssa yhteistyössä ja seuran hyväksyntä asialle. Kaikille harrastajille tulisi olla mahdollisuus harrastaa! Metsästysmatkailuyritys soisi mahdollisuuksia. Olen itse tuonut ja suonut metsästysmahdollisuuden kaupunkilaismiehille maillamme. Sen verran on kokemusta asiasta. Asia on kannatettava, mikäli siitä voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa ja lisäarvoa maanomistajille. Hirvet menkööt paikallisille ihmisille. Kannatan metsästysharrastusta paikallisille ihmisille. Paikalliset tuntevat tavat ja ihmiset. En suosi kaupallista toimintaa. En usko hankkeen onnistumiseen. On niin monenlaista isäntää. Ei suurriistan metsästys onnistu tällä tavalla. Tarvitaan asiantuntevaa metsästystä, Haavakoita jää juoksemaan metsään. Vastuu pitää tuntea. 40 vuotta harrastanut metsästystä. Ulkopuolisia apuvoimia ei tarvita metsästämiseen. Paikallisessa seurassa on tarpeeksi metsästysharrastajia huolehtimassa riistakannoista. Paikallisen metsästysseuran toiminta riittää minun mielestäni omistamallani alueella. 1.5 MAATILAMATKAILUTILOJEN TAVOITTEET Maatilamatkailutiloilta selvitettiin yrittäjien halukkuutta ja mahdollisuutta ottaa vastaan uusia asiakasryhmiä luonto- ja metsästysmatkailun toimialueella. Seuraavassa on koostettu heidän mielipiteitään:

21 1. Maalaiskartano Pihkala, toimitusjohtaja Tarja Hietaharju: Maalaiskartano Pihkala suhtautuu positiivisesti luonto- ja metsästysmatkailun tulemiseen Siikalatvan alueelle. Maalaiskartano Pihkala voi tarjota 76 henkilön majoituskapasiteettiaan matkailijoiden käyttöön ja tarjota myös ruokapalveluita sekä illanviettopalveluita (savusauna) luontoja metsästysmatkailujoille. Toivomme, että metsästysmatkailu voidaan järjestää hyvässä yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen sekä muiden matkailuyritysten kanssa. 2. Wareksen maatilamatkailu, yrittäjä Paavo Junno Wareksen maatilamatkailu toivottaa luonto- ja metsästysmatkailijat tervetulleiksi Siikalatvan alueelle. Virkistää ja piristää aluetta, kun vieraita saapuu kylille. Metsästysmatkailun osalta kannatamme tiivistä ja hyvää yhteistyötä olemassa olevien metsästysseurojen kanssa. Uskomme, että tällaisesta matkailusta hyötyy moni Siikalatvan alueen yrittäjä. 3. Wilppolan Maatilamatkailu, yrittäjä Seppo Juntunen Wilppolan maatilamatkailu on mukana hankkeessa. Wilppolan maatilamatkailutila pystyy tarjoamaan 8-16 henkilön majoituskapasiteettiaan Luonto- ja metsästysmatkailijoiden käyttöön. Pystymme myös tarjoamaan kotaruokailua Luonto- ja metsästysmatkailijoille. Tuemme hanketta saada Siikalatvan alueelle luonto- ja metsästysmatkoja tuottava yritys, joka toisi lisää matkailijoita Siikalatvan alueelle. 4. B&B Rosenberg, osakas Ritva Rosenberg Rosenbergin maatilamajoitus pystyy tarjoamaan luonto- ja metsästysmatkailijoiden käyttöön 20 henkilön majoituskapasiteetin. Toivomme, että alueelta löytyy yhteishenkeä matkailun kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen. 1.6 YHTEISTYÖTAHOJEN MIELIPITEET Siikalatvan kunnan edustajana tapaamisessa oli kehitysjohtaja Aimo Lehmikangas. Metsästys-, luonto- ja kalastusmatkailu ovat matkailusuuntia. Matkailijat saadaan viipymään alueellamme pidempään ja samalla jättämään enemmän tuloja alueemme. Olemassa oleville maaseutumatkailuyrityksille tulisi täysin uusi asiakasryhmä, tämä mahdollistaa yrityksille myös uusia kasvumahdollisuuksia. Lisää yritystoimintaa alueemme tarvitaan. Olemme tukemassa alueelle syntyvää yritystoimintaa olemassa olevilla resursseillamme neuvonnassa, markkinoinnissa sekä toimintaympäristön rakentamisessa. Pyhännän kunnan edustajina tapaamisessa olivat kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Mahosenaho. Pyhännän kunta suhtautuu kaikkiin alueen elinkeinotoimintaa kehittäviin hankkeisiin positiivisesti. Luonto- ja metsästysmatkailu on matkailusuunnista sellainen, joka luontevasti soveltuu oloihimme mahdollistaen kokeiluluontoisen toiminnan käynnistämisen. Metsästysmatkailussa kannatamme yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen kanssa, joista löytyy alueen paras paikallistuntemus. Paikalliset metsästäjät mahdollistavat metsästysmatkailusta Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueilla omaleimaisen tuotteen, jota ei muilla kaupallisilla toimijoilla ole tarjota. Tämä

22 on meidän suuri vahvuus ja tuemme sen hyödyntämistä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 1.7 METSÄLLE SAATAVA LISÄ-ARVO LUONTO- JA METSÄSTYSMATKAILUSTA Metsämaalle olisi hyvä löytää uusia tuotto mahdollisuuksia, joilla hankittaisiin maanomistajille lisätuloja ja samalla kasvatettaisiin metsämaan arvoa sijoituskohteena. Luonto- ja metsästysmatkailun tuottavuutta on vaikea tarkkaan arvioida, mutta esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi Kuusamon yhteismetsää, jossa metsästysmatkailu on osittain tuotteistettu ja tavoitteena nimenomaan on tuottaa lisä-arvoa osakkaille. Kuusamon Yhteismetsän pinta-ala on ha. Heillä myydään pienriistalupia 30 ja 15 euron päivähintaan. Kalliimpi lupa oikeuttaa metsästämään kaikkea pienriistaa ja edullisempi lupa kaikkea muuta pienriistaa paitsi kanalintuja. Hirviluvat, Kuusamon Yhteismetsä on myynyt tarjousten perusteella eri metsästysporukoille. Hirvilupamäärä on vaihdellut hirvikannan koon mukaan ja tällä hetkellä lupia anotaan 160 kpl. Metsästyspalveluiden tuotto on noussut 2000-luvulla ja on tällä hetkellä merkityksellinen osa Kuusamon Yhteismetsän metsätalouden tuottoa. Vuosittainen tulo metsästyspalveluista vaihtelee euron välillä. Hehtaarikohtainen tuotto on täten 1,16 3,50 euron välillä. Kuusamon yhteismetsän malli on mietitty maanomistajan näkökulmasta mahdollisimman helpoksi: 1. Myydään pienriistalupia suoraan metsästäjille 2. Anotaan hirviluvat ja myydään ne pystykaupalla metsästäjille 3. Vuokrataan mahdollisesti mökkejä majoitusta varten Tämä malli tuottaa maanomistajalle vähän paremman hirvenlihan hinnan kuin, että hirvet myytäisiin suoraan lihajalostajalle. Pyynnin organisointi jää toki pois, joka lisää mallin kannattavuutta maanomistajille. Matkailijan kannalta malli ei ole loppuun asti mietitty kokonaisuus; Ensin täytyy kilvoitella hirvenkaatoluvista, varata majoitus erikseen, järjestää ruokailu omilla eväillä tai etsiä itse ruokapalvelun tuottajat ja opetella maastoalueet ym. Vaatii siis paljon viitseliäisyyttä tehdä metsästysmatka tällä tavalla omatoimisesti. Toisenlainen esimerkki kaupallisesta toiminnasta tulee Etelä-suomesta ja siellä toimijana on Kuninkaan Erä. Kuninkaan Erä, toimii Suomessa useammalla paikkakunnalla tarjoten erilaisia metsästysmatkoja eri asiakasryhmille. Kuninkaan Erä on vuokrannut Laukon kartanon maiden metsästysoikeuden pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, harjoittaakseen tällä alueella pelkästään hirven ja valkohäntäkauriin metsästystä. Kuninkaan Erällä on käytössään Laukon kartanon alueella noin 2500 ha yhtenäistä pyyntialuetta. Yritys hakee tälle alueelle hirvenkaatoluvat ja valkohäntäkauriin kaatoluvat, joita myy erilaisissa metsästyspaketeissa asiakkailleen. Kuninkaan Erä hankkii majoituspalvelut ulkopuolisilta alihankkijoilta, mutta tuottaa tarvittavat ruokapalvelut itse. Kohderyhmänä Kuninkaan erällä ovat suomalaiset yritysasiakkaat sekä ulkomaalaiset varakkaammat metsästäjät ja ryhmät. Vuonna 2010 Kuninkaan erällä oli käytössä kahden hirven kaatoluvat. Valkohäntäkauriin kaatolupia oli vastaavasti käytössä noin 70 kpl. Metsästys keskittyykin valkohäntäkauriin metsästykseen ja on tuotteistettu hyvin. Matkailijan kannalta paketti on kokonaisuus, joka on helppo

METSÄSTYSMATKAILUN NYKYTILA JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

METSÄSTYSMATKAILUN NYKYTILA JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA METSÄSTYSMATKAILUN NYKYTILA JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA Anne Matilainen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 14.8.2012 Ruralia-instituutti / Anne Matilainen 7.9.2011 10.8.2012 1 Mitä on kestävä metsästysmatkailu?

Lisätiedot

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä 1 KIRJAAMO: 614 /2007 214 Metsästysoikeuden vuokraaminen/hakemukset Kaukon Erämiehet ry:ltä ja Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot ry:ltä Maankäyttö/SK: Kaukon Erämiehet ry on esittänyt kaupungille, että

Lisätiedot

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa Sisältö JAHTION yleisesittely Metsästystoimiala JAHTION visio Johtajan johtopäätökset JAHTIO on pienriistan metsästyslupien kauppapaikka yksityiselle

Lisätiedot

1(1) LIITE 1. PALAVERIMUISTIO PALAVERIMUISTIO Palaverissa läsnä

1(1) LIITE 1. PALAVERIMUISTIO PALAVERIMUISTIO Palaverissa läsnä 1(1) LIITE 1. PALAVERIMUISTIO PALAVERIMUISTIO 26.4.2012 Palaverissa läsnä Teknologia-asiamies / maakuntakorkeakoulu Kenttäpäällikkö / MTK, Ilmajoki Elämyskeskus Vuorenmaa, edustaja Suomen riistakeskus,

Lisätiedot

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Leena Petäjistö & Juho Matala Hirvi, metsät ja metsänomistaja 2 24.6.2015 Metsänomistajakunnan muutokset ja tavoitteet

Lisätiedot

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Ruralia-instituutti / Sami Kurki / Karstula 26.8.2010 2.9.2010 1 Keskinarkaus,S., Matilainen,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja metsästystaksat Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin Lauri Saaristo Tapio Oy Esityksen sisältö Kuka olen, mistä tulen? Valtion ja metsänomistajan intressi luontomatkailun kehittymiseen Yhteistyötä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki 2015 Jarmo Kiuru Kustantaja: Oikeusasematieto Oy, Helsinki, Suomi Valmistaja: BoD - Books on Demand, Nordsteds,

Lisätiedot

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla Kollajanniemen MS:n vuosikokous 28.01.2017 taukotuvalla Läsnä: Vesa Vähäkuopus, Pekka Niemitalo, Aarne Niemitalo, Jari Pikkuaho, Jussi Pönkkö, Arto Ruonakangas, Ville Harjukelo, Erkki Takkinen, Simo Kaukko,

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: 04600 Mäntsälä Puhelin 019 6871 300 Numero 10 / 2014 3.11.2014 Jäsenyhdistykset voivat

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Maisema myytävänä löytyykö ostaja?

Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Ville Ovaskainen, Liisa Tyrväinen ja Erkki Mäntymaa Metsäntutkimuslaitos, Vantaa ja Rovaniemi Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari Luontokeskus Haltia 25.3.2014

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 1950-

Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 1950- Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 2/27 Leena Petäjistö, Jukka Aarnio ja Ashley Selby Eri intressiryhmät ja sopiva hirvikanta Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 195- luvulta lähtien metsänuudistamispinta-alojen,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

LÄMSÄN ERÄMIEHET RY HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

LÄMSÄN ERÄMIEHET RY HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT LÄMSÄN ERÄMIEHET RY HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT LÄMSÄN ERÄMIEHET RY:N HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT OSALLISTUMISOIKEUS Hirviseurueeseen pääsevät halutessaan kaikki metsästysseuran jäsenet täyttäessään kaikki metsästyslain

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Hakemus on tehtävä huolellisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse päätöksen osalta tai mahdolliseen

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET

METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET 1 METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET Pohdiskeluni metsästysmatkailusta on ylöspantu aikana, jolloin Rääkkylässä elinkeinojen kehittämistoimenpiteet olivat kunnan ja kunnanjohtajan keskeisintä työkenttää.

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

OTAVAN ERÄMIEHET ry 60 VUOTTA 4.11.2011

OTAVAN ERÄMIEHET ry 60 VUOTTA 4.11.2011 OTAVAN ERÄMIEHET ry 60 VUOTTA 4.11.2011 KATSAUS OTAVAN ERÄMIESTEN TOIMINTAAN LÄHTÖKOHDAT: Pitkät ja ansiokkaat perinteet metsästyskulttuurin saralla. Seura on perustettu v.1951 ja toiminut aktiivisesti

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 2.4.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA City - hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunta 22.3.2017 Aloite Hossan kansallispuistosta

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City-hotelli Timo Kovala Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 16.9.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Lapin ympäristökeskuksen tilat Os. Kairatie 52 Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson kirjaamo@mmm.fi Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: MMM004:00/2014 Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen Latu on tutustunut

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Kestävä riistatalous

Kestävä riistatalous Kestävä riistatalous Metsäakatemia 12.5.2016 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Finnish Hunters Association Metsästysharrastuksen kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa suuret nisäkkäät olivat

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2013 A. LASKENTAOSA 2013 2012 2011 2010 2009

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Lapin metsätalouspäivät 13.2.2014 Antti Otsamo Kehitys- ja ympäristöpäällikkö, MMT Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Vihreät markkinat?

Lisätiedot

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Ypäjän Riistamiehet ry. ja kotikunta Ypäjän kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen. Pöytäkirja Metsästysseura Kerä ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin 17.2.2013 klo 12.00 alkaen seuran metsästysmajalla Kovelinlehdossa. Paikalla oli 67 seuran jäsentä. Lista osaottajista on liitteessä

Lisätiedot

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi Maanomistajan uudet strategiat RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio 22.-23.11.2006 Ylitarkastaja Sami Niemi Esityksen lähtökohdat Näkymät tulevasta maailmasta. Maanomistajien (metsänomistajien) uusien strategioiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 13.5.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA Sky-hotelli Ounasvaara Timo Kovala Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Risto Kuoksa Ari

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

Lohjan Järvikeskus liiketaloudellinen tarkastelu 21.1.2010 www.kaukoviisas.fi Jukka Kauko Tehtävän tarkoitus Selvitystyö keskittyy alueen liiketoiminta- mahdollisuuksien selvittämiseen ja alueen toimintojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

SUININGIN METSÄSTYSSEURA RY:N HIRVISEURUEEN SÄÄNNÖT

SUININGIN METSÄSTYSSEURA RY:N HIRVISEURUEEN SÄÄNNÖT SUININGIN METSÄSTYSSEURA RY:N HIRVISEURUEEN SÄÄNNÖT 1. Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan seuran äänivaltaiset jäsenet. Alaikäisen jäsenen osallistuminen edellyttää kuitenkin holhoojan

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Ko ko usaika Torstai 30.4.2015 klo 14.00 15.00 Ko ko usp aikka Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 liite 1 2 Kuitu 2015

Lisätiedot

Loppi

Loppi Loppi 19.4.2017 DIGITRAIL-Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys www.hamk.fi/digitrail Hankkeen keskeiset tavoitteet: www.hamk.fi/digitrail Digitalisaatio Digitalisaatio = uusien prosessien

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat YLI 100 HEHTAARIN KOKOISET LUONNONSUOJELUALUEET (LSA)

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat YLI 100 HEHTAARIN KOKOISET LUONNONSUOJELUALUEET (LSA) Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry PL 3000 90014 Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu pohjois-pohjanmaa@sll.fi Metsähallitus / luontopalvelut Ari Meriruoko

Lisätiedot

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Luonnonsuojelulakiin tehtiin keväällä 2011 muutamia metsästystä koskevia muutoksia. Merkittävin on pääsääntö, jonka mukaan metsästys on metsästyslain

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta

Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma Metsätaloustuotannon

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri.

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri. Karhun metsästys vuonna 2017 Kannuksen metsästysseura hakee yhteisiä karhun pyyntilupia Lestijokilaakson metsästysseurojen kanssa. Mukana ovat Toholampi, Kälviä-Ullava, Lohtaja-Kokkola, Kannus sekä Himanka.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 25.3.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Timo Kovala Juha

Lisätiedot

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen. KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 12.07.2012 klo 18.00 19.50 Ampumarata Yhteensä 43 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema ja virkistysarvokauppa Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema- ja virkistysarvokauppa Käsitteet eivät ole vakiintuneet Tapio: Metsämaiseman vuokraus MTK: Virkistysarvokauppa Metla: Maisema- ja

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 27.3.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA METSÄSTYSSEURA STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA Historiikki vuosilta 1936-2006 Kirjoittanut Tapio Halla Historiikin teosta Edellinen historiikki vuonna 1986, 8 sivua ja liitteet Nyt 104 sivua ja liitteet

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Susanna Keskinarkaus Anne Matilainen Sami Kurki. Ruralia-instituutti. Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla

Susanna Keskinarkaus Anne Matilainen Sami Kurki. Ruralia-instituutti. Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla Susanna Keskinarkaus Anne Matilainen Sami Kurki Ruralia-instituutti Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla Metsästysmatkailun toimintamallit ja niiden kestävyys valtion mailla Susanna Keskinarkaus

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille

Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille Uusi luonnonsuojelulaki antaa ympäristöviranomaisille mahdollisuuden muuttaa entistä helpommin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo

Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo KUVA KUVA KUVA Matkailu perustuu puhtaaseen luontoon Matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselo Jyväskylä 23.11.2016 Timo Lappi KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kansallispuistojen käyttö yritystoiminnassa. Konnevesi Maija Mikkola

Kansallispuistojen käyttö yritystoiminnassa. Konnevesi Maija Mikkola Kansallispuistojen käyttö yritystoiminnassa Konnevesi 14.3.2017 Maija Mikkola 2 Mikä on Metsähallitus? valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä liiketoimintaa Metsähallitus

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 A. VEROTUSSUUNNITELMA suunnitelmasta on laadittu erillinen Excel-pohjainen taulukko. B.

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2015 A. LASKENTAOSA 2015 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET 2 Suomessa esiintyy kaksi metsähanhen alalajia; taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) ja tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus). Taigametsähanhi esiintyy meillä

Lisätiedot

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 10.5.2010 3 / 2010 Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: Esko Törmänen, pj Minna Hamara Kauko Kesälahti Mikko Niemelä, vpj Henry Ollila Pertti Sarajärvi Sauli Särkelä

Lisätiedot

16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen, joka pidettiin seuran

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sujuvuus yli yritysrajojen. 1 18.11.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta

Sujuvuus yli yritysrajojen. 1 18.11.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta Sujuvuus yli yritysrajojen 1 Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa,

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät 8.9.2017 Ylitarkastaja Sari Salminen Eläinkuljetuslainsäädäntö Eläinkuljetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2002 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan. 1.HALLINTO Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke. Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut

Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke. Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 22.5.2017 Rahoittajat ja yhteistyötahot Maastoliikenne Suomessa Maastoliikennelaissa (1710/1995)

Lisätiedot