Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan"

Transkriptio

1 Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella Kimmo Piippo

2 SISÄLTÖ Sisällysluettelo Hankeraportti... 3 Metsästä matkailutuotteita? Hankkeen taustaa Tutkimusmenetelmä ja haastateltavat tahot Metsästysseurojen mielipiteet Maanomistajien mielipiteet Kysymykset Metsästysmatkailusta Maatilamatkailutilojen tavoitteet Yhteistyötahojen mielipiteet Metsälle saatava lisä-arvo luonto- ja metsästysmatkailusta Metsästys- ja luontomatkailun harjoittaminen Siikalatvan alueella Metsästysmatkailun mahdollisuudet Siikalatvan ja Pyhännän kunnissa Matkailuyrityksen toiminnan lähtökohdat ja edellytykset Oma metsästysalue (Kuninkaan Erä -malli) Yhteistyö nykyisten metsästysseurojen/hirviporukoiden kanssa Yhteenveto Metsästä matkailutuotteita hankkeesta... 25

3 HANKERAPORTTI METSÄSTÄ MATKAILUTUOTTEITA? 1.1 HANKKEEN TAUSTAA Hankkeen taustalla on kahden metsästysseuran Jylmyn Erä ja Metsästys ry ja Ahokylän Erä ry:n kiinnostus metsästysmatkailun kehittämiseen Siikalavan seutukunnan alueella. Ahokylän Erä ry on harjoittanut hirvenmetsästysmatkailua rahoittaakseen omaan harrastukseensa tarvitsemiaan tiloja matkailutuloilla. Jylmyn Erä ja Metsästys ry perustettiin tukemaan metsien monipuolisempaa hyödyntämistä, joista yksi tärkeimmistä on metsästys ja siihen liittyvä matkailu. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa maanomistajille metsästysmatkailun avulla. Ahokylän Erä ry on järjestänyt muutamia metsästysmatkoja Saksalaisille metsästysmatkailijoille. Metsästettävä riistalaji on ollut Hirvi. Tapahtuman järjestäminen talkoilla on ollut voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle suuri ponnistus. Talkootyö on sitonut monien ihmisten ajan useiksi päiviksi, jopa viikoiksi. Saavutettu taloudellinen hyöty on ollut pieni suhteutettuna työn määrään. Asiakaspalaute on ollut positiivista ja paikalla käyneet metsästysmatkailijat ovat halunneet tulla uudelleen Ahokylän Erä ry:n vieraiksi. Ahokylän Erä ry:n edustajien mukaan matkailijoita olisi ollut tulossa huomattavasti enemmän, kuin heillä oli kapasiteettia ottaa vastaan. Metsästysmatkailijoiden tuomisesta alueelle, ei saatu sovittua yksityisten maanomistajien kanssa, joten Ahokylän Erä ry järjesti metsästysmatkat valtiolta vuokratuilta metsästysmailla. Useimmilla metsästysseuroilla on tavoitteena harrastaa metsästystä mahdollisimman edullisesti. Metsästysmaista ei pääsääntöisesti makseta rahallista vuokraa, vaan maanomistajat saavat korvauksena mm. hirvenlihaa, järjestetyt hirvipeijaiset sekä pienennettyä hirvikantaa metsävahinkojen torjumiseksi. Yritystoiminta metsästysmatkojen järjestämisen muodossa ei ole soveltunut metsästysseurojen toimintaan. Pelkona ovat olleet maanomistajien reaktiot ja mahdollinen metsästysseurojen pilkkoutuminen. Monissa metsästysseuroissa myydään kuitenkin vieraslupia vesilinnun ja muun pienriistan metsästykseen. Hirvenmetsästykseen on mahdollista ottaa mukaan yksittäisiä vieraita. Näiden seikkojen vuoksi asiasta halutaan tehdä selvitys. Selvityksen on tarkoituksena tuoda esille metsästysseurojen ja maanomistajien mielipiteitä metsästys- ja luontomatkailun tuomista mahdollisuuksista. 1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA HAASTATELTAVAT TAHOT Metsästä matkailutuotteita hankkeessa tehtiin haastattelututkimus, jonka tavoitteena oli selvittää metsästysseurojen ja maanomistajien mielipiteet metsämaiden tehokkaampaan virkistyskäyttöön. Maanomistajille suunnatulla kysymyslomakkeella selvitettiin mm. seuraavia asioita: kuinka metsämaita tällä hetkellä käytetään? muuttuuko maiden käyttötarve tulevaisuudessa? haluaako maanomistaja vaikuttaa virkistyskäyttöön ja sen kehittämiseen? onko tarpeen kehittää maaomaisuudelle vaihtoehtoisia tuottotapoja?

4 Haastattelut suoritettiin ajalla Haastattelijoina toimivat Kimmo Piippo ja Sari Männistö. Sari Männistö on aikuisopiskelija Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Sari teki opinnäytetyön metsästysmatkailuyrittämisestä ja osallistumalla tähän hankkeeseen, hän sai arvokasta lisätietoa metsästys ja luontomatkailun tuomista vaikutuksista maanomistajien mielipiteisiin. Metsästysseuroille lähetettiin oma kyselylomake, jolla selvitettiin metsästysseurojen tavoitteita ja haluja mahdolliseen metsästysmatkailuun kunkin seuran alueella. Haastatteluissa selvisi metsästysseurojen halukkuus osallistua matkailun kehittämiseen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella. Maatilamatkailutiloilta selvitettiin halukkuus lähteä kehittämään luonto- ja metsästysmatkailu palveluita Siikalatvan alueelle. Haastatteluissa selvisi myös luonto- ja metsästysmatkailijoita varten käytössä oleva kapasiteetti. Muita yhteistyötahoja, joita haastateltiin, olivat Siikalatvan ja Pyhännän kuntien edustajat. Kuntien edustajilta saimme mielipiteen matkailun kehittämiseen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella. 1.3 METSÄSTYSSEUROJEN MIELIPITEET Metsästysseurojen mielipiteet koottiin haastattelututkimuksella. Metsästysseuroille lähetetty kyselylomake on loppuraportin liitteenä nro 1. Metsästysseuroilta selvitettiin mahdollisuuksia metsästysmatkailun järjestämiseen seuran toimialueella sekä yhteistyömalleja matkailuyrityksen toiminnan ja seuran toiminnan välille. Haastateltavina olivat seurojen johtajat/sihteerit sekä joissakin tapauksissa johtokuntien jäsenet. Tässä selvityksessä mukana ovat seuraavat Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella toimivat seurat: Pulkkilan Erä ry Piippolan Metsästysyhdistys ry Rantsilan Riistamiehet ry Ahokylän Erä ry Kestilän Eräveikot ry Pyhännän Metsästysyhdistys ry Mulkuan Erä ry Mäläskän Erä ry Uljuan Eräpojat ry Sipolan Metsämiehet ry Jylmyn Erä ja Metsästys ry Lievolan Erä ry Leiviskänrannan metsästäjät ry Järvikylän Eräpojat ry Mulkuan Erä ry Hyvölän Eräpojat ry Viitamäen Erä ry Tavastkengän Metsästysseura ry Kamulankylän Eräveikot ry. Haastatteluiden aikana selvisi, että Metsästysmatkailuun ja varsinkin hirvenmetsästysmatkailuun liittyvät asiat ovat suurimmassa osassa metsästysseuroja kielletty puheenaihe. Hankkeessa kyseinen asia ilmeni osallistumattomuutena

5 Metsästä matkailutuotteita hankkeeseen. Lähes puolet metsästysseuroista ei vastannut kyselyyn ollenkaan, tutkimusryhmän aktiivisuudesta huolimatta. 1. Osallistuminen esiselvitykseen? Osallistuuko metsästysseura esiselvityshankkeeseen? 1. kyllä 55 % 2. ei 45 % Seuraavissa taulukoissa on koostettuna hankkeeseen osallistuneiden metsästysseurojen mielipiteitä metsästykseen ja metsästysmatkailuun liittyviä kommentteja: 2. Minkälainen hirvikanta seuran alueella on? Minkälainen hirvikanta seuran alueella on? 1. Hyvä >3,5 hirveä /1000 ha 55 % 2. kohtalainen 2,5-3,5 hirveä/1000 ha 11 % 3. Heikko 1,7-2,5 hirveä /1000 ha 34 %

6 3. Minkälainen pienriista kanta alueella on? Minkälainen pienriista kanta alueella on? 1. Hyvä 33 % 2. Kohtalainen 55 % 3. Heikko 12 % 4. Kestävätkö pienriistakannat kaupallisen metsästyksen? Kestävätkö pienriistakannat kaupallisen metsästyksen? 1. Kyllä 33 % 2.Ei 44 % 3. Kyllä kohtuullisen 33 % 5. Olisiko seura valmis tehostamaan riistaruokintaa yhdessä Olisiko seura valmis tehostamaan riistaruokintaa yhdessä matkailuyrityksen kanssa? 1. Kyllä 30 % 2. Ei 60 % matkailuyrityksen kanssa?

7 6. Olisivatko seurat valmiita määräämään trofeemaksut uroshirville sarviaineksen parantamiseksi? Olisivatko seurat valmiita määräämään trofeemaksut uroshirville sarviaineksen parantamiseksi? 1. Kyllä 10 % Ei 90 % 7. Voidaanko seuran alueella harjoitta metsästysmatkailua? Voidaanko seuran alueella harjoitta metsästysmatkailua? 1. Kyllä 50 % 2. Ei 50 % 8. Millä ehdoilla voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan pyyntiä? Millä ehdoilla voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan pyyntiä? 1. Seuran myymillä vierasluvilla 55 % 2. Ei mitenkään 45 %

8 9. Voiko matkailuyrittäjä saada kaupalliseen pienriistan pyyntiin oman pyyntialueen? Voiko matkailuyrittäjä saada kaupalliseen pienriistan pyyntiin oman pyyntialueen? 2. Ei 100 % 10. Saako matkailuyrittäjä tehdä riistaistutuksia metsästysmatkailun tarpeisiin seuran alueella? Saako matkailuyrittäjä tehdä riistaistutuksia metsästysmatkailun tarpeisiin seuran alueella? 1. Kyllä 10 % 2. Ei 90 % 11. Voidaanko seuran alueella harjoittaa kaupallista hirvenmetsästystä? Voidaanko seuran alueella harjoittaa kaupallista hirvenmetsästystä? 1.Kyllä 30 % 2. Ei 50 % 3. Kyllä, Sovittaessa 20 %

9 12. Minkälaisilla ehdoilla kaupallista hirvenmetsästystä voidaan harjoittaa? Minkälaisilla ehdoilla kaupallista hirvenmetsästystä voidaan harjoittaa? 1. Hirviseurueen vieraana 100 % 13. Miten suuren korvauksen seura haluaa kaupallisesta hirvenmetsästyspäivästä/ metsästäjä? Miten suuren korvauksen seura haluaa kaupallisesta hirvenmetsästyspäivästä/ metsästäjä? eur/päivä 50 % 2. Ei erillistä korvausta 33 % 3. Sovittava erikseen 17 % 14. Minkä verran seura on valmis myymään hirvilupia metsästysmatkailuyritykselle? Minkä verran seura on valmis myymään hirvilupia metsästysmatkailuyritykselle? lupaa 10 % 2. Ei ollenkaan 80 % Sovittava erikseen 10 %

10 15. Haluaako seura olla tukemassa alueen matkailuyritystoiminnan kehittymistä? Haluaako seura olla tukemassa alueen matkailuyritystoiminnan kehittymistä? 1. Kyllä 30 % 2. Ei 30 % 3. Ei ota asiaan kantaa 40 '% Seuraavassa on koottuna seurojen mielipiteet metsästysmatkailun ja metsästyksen järjestämisestä alueellaan. Pulkkilan Erä ry: Pulkkilan Erä ry käsitteli metsästysseuroille lähetetyn kyselylomakkeen johtokunnan kokouksessa Allekirjoittanut kuului myös Pulkkilan Erä ry:n johtokuntaan jäsenenä, mutta ei ole osallistunut kyseiseen kokoukseen. Johtokunnan kanta oli, että Pulkkilan Erä ry vetäytyy tällä hetkellä Metsästä matkailutuotteita hankkeesta, eikä vastaa kyselylomakkeen kysymyksiin. Puheenjohtaja Teuvo Lemmetyinen totesi Pulkkilan Erä ry:n säännöistä seuraavaa Pulkkilan Erä ry:n säännöt mahdollistavat jo tällä hetkellä pienriistan kaupallisen pyynnin vieraslupien myynnin muodossa ja kaupallinen hirvenmetsästys on myös mahdollista Pulkkilan Erä ry:n puolesta. Hirvenmetsästyksestä on kuitenkin sovittava tapauskohtaisesti nykyisten hirviporukoiden kanssa. Piippolan Metsästysyhdistys ry: Piippolan Metsästysyhdistys ry käsitteli Metsästä matkailutuotteita hanketta johtokunnan kokouksessa ja valtuuttivat Piippolan metsästysyhdistys ry:n puheenjohtaja Mikko Äijälän vastaamaan kysymyslomakkeeseen Metsästysseuran puolesta. Mikko Äijälä kertoi seuraavaa: Piippolan Metsästysyhdistyksen sääntöjen mukaisesti, kaupallinen pienriistan metsästys on mahdollista seuran alueella vieraslupakäytännön mukaisesti ja hirvenmetsästys on mahdollista sovittaessa siitä hirviporukan kanssa. Piippolan Metsästysyhdistys ry ei vastusta Siikalatvan alueelle tulevaa luonto- ja metsästysmatkailua. Kestilän Eräveikot ry: Kestilän Eräveikot ry käsitteli asian johtokunnan kokouksessaan Johtokunnan kanta oli, että Kestilän Eräveikot ry kieltäytyy osallistumasta Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen, eikä vastaa ollenkaan lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Lievolan Erä ry:

11 Lievolan Erä ry käsitteli Metsästä Matkailutuotteita hanketta kevätkokouksessa Puheenjohtaja Lauri Riikonen vastasi Lievolan Erä ry:n puolesta kysymyksiin ja antoi seuran puolesta seuraavan lausunnon: Lievolan Erä ry:n kanta hankkeesta on seuraava: Lievolan Erä ry ei hyväksy kaupallista metsästystä alueellaan, eikä pidä kaupallisen metsästyksen leviämisestä Metsähallituksen alueiden ulkopuolelle suotavana. Metsästyksen kaupallistaminen muuttaa Suomalaisen metsästysperinteen vain varakkaiden harrastukseksi keskieurooppalaiseen tapaan. Rantsilan Riistamiehet ry: Rantsilan Riistamiehet ry käsitteli Metsästä Matkailutuotteita hanketta johtokunnan kokouksessa eikä vielä halua ottaa asiaan voimakkaasti kantaa. Seuran puheenjohtaja Ari Tuovinen vastasi kysymyslomakkeen kysymyksiin ja antoi seuraavanlaisen lausunnon Rantsilan Riistamiehet ry:n puolesta: Rantsilan Riistamiehet ry:n säännöt mahdollistavat pienimuotoisen kaupallisen pyynnin vieraslupien myynnin muodossa ja hirvenmetsästykseenkin voidaan ottaa vieraita, sovittaessa asiasta hirviporukan kanssa. Sipolan Metsämiehet ry: Lomake lähetettiin Sipolan Metsämiehet ry:n sihteeri Alpo Pennaselle. Sipolan Metsämiehet ry ei halunnut vastata kyselylomakkeeseen ja heidän lausuntonsa Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen oli seuraava: Sipolan Metsämiehet ry ei katso olevan yhteistyö mahdollisuutta. Mäläskän Erä ry: Mäläskän Erä ry:n puolesta kyselyyn vastasi seuran puheenjohtaja Jorma Taipaleenmäki. Pienriistakannat, varsinkin metsälintukannat ovat seuran alueella heikot, eivätkä mahdollista kaupallista metsästystä. Seurasta puuttuu aktiiviset vetäjät, jotka veisivät asiaa eteenpäin. Pitäisi saada maanomistajat innostumaan hankkeesta. Järvikylän Eräpojat ry: Järvikylän Eräpojat ry:n puolesta kyselyymme vastasi Jarmo Niiranen. Järvikylän Eräpojat ry metsästää pelkästään hirveä Metsähallitukselta vuokratulla alueella ja vuokrasopimuksessa kaupallinen metsästys on kielletty. Pyhännän Metsästysyhdistys ry: Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n puolesta kyselyymme vastasi Sulo Heikkinen. Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n alueella metsästysmatkailu ei ole tällä hetkellä mahdollista. Leiviskänrannan Metsästäjät ry: Leiviskänrannan Metsästäjät ry:n puolesta kyselyymme vastasi puheenjohtaja Raimo Vainionpää. Leiviskänrannan Metsästäjät ry tukee alueelle syntyvää yritystoimintaa Luonto ja metsästysmatkailun ympärille. Leiviskänrannan Metsästäjien alueella voidaan harjoittaa kaupallista pienriistan ja Hirvenmetsästystä seuran sääntöjen puitteissa. Hirvenmetsästykseen osallistuva ulkopuolinen tulee hirvenpyyntiseurueen vieraaksi ja pyynti tapahtuu seuran pyynnin mukana. Ahokylän Erä ry:

12 Ahokylän Erä ry:n vastaukset antoivat puheenjohtaja Jouko Nissinen ja Juhani Mahonsenaho. Ahokylän Erä ry suhtautuu kaikkiin alueelle syntyvään yritystoimintaan positiivisesti ja haluaa olla tukemassa omien resurssiensa puitteissa metsästysmatkailun laajenemista Pyhännän ja Siikalatvan kuntien alueella. Toivomme rakentavaa keskustelua asiassa kaikilta osapuolilta. 1.4 MAANOMISTAJIEN MIELIPITEET Maanomistajien mielipiteet kartoitettiin haastattelututkimuksella. Haastattelukirje lähetettiin 180 maanomistajalle, vastaukset saatiin 130 maanomistajalta. Maanomistajien haastattelulomake on loppuraportin liitteenä nro 2. Maanomistajat suhtautuivat metsästysmatkailuun eri tavoin, suhtautuminen riippui sitä, harrastiko maanomistaja itse metsästystä, oliko kyseessä metsäsijoittaja vai harrastelija metsänomistaja. Seuraavissa taulukoissa on koostettuna maanomistajien mielipiteet ja tausta luontomatkailuun, metsästykseen ja metsästysmatkailuun liittyvistä kommenteista: Kysymykset metsämaiden käytöstä ja metsästyksestä. 16. Harrastaako itse metsästystä ja kuuluuko paikalliseen metsästysseuraan? Harrastaako itse metsästystä ja kuuluuko paikalliseen metsästysseuraan? 1. Kyllä 35 % 2. Ei 63 % 3. Muu sukulainen kuuluu 2 % 17. Onko vuokrannut maidensa metsästysoikeuden metsästysseuralle? Onko vuokrannut metsästysoikeuden metsästysseuralle? 1.Kyllä 95 % 2. Ei 5 %

13 18. Minkä vuoksi maanomistaja on vuokrannut metsästysoikeuden? Minkä vuoksi maanomistaja on vuokrannut metsästysoikeuden? 1. Hirvikannan säätely 25 % 2.Metsästysharrastus 35 % 3. Perinne/tapa 38 % 4. Naapurisopu 3 % 19. Saako korvausta metsästysoikeudesta? Saako korvausta metsästysoikeudesta? 1. Kyllä 31 % 2. Ei 69 % 20. Minkälaista korvausta saa? Minkälaista korvausta saa? 1. Hirvenlihaa 70 % 2. Metsästysoikeus 20 % 3. Peijaiset 7 % 4. Rahakorvaus 3 %

14 21. Pystyykö maanomistaja vaikuttamaan hirvikannan säätelyyn seuran alueella? Pystyykö maanomistaja vaikuttamaan hirvikannan säätelyyn seuran alueella 1. Kyllä vuokraamalla maat 30 % 2. Ei 60 % 3. EI tarvetta vaikutta 10 % 22. Miten maanomistaja haluaa vaikuttaa hirvilupien hakemiseen? Miten maanomistaja haluaa vaikuttaa hirvilupien hakemiseen? 1. Lisätän lupia 28 % 2. Ei tarvetta, seura hoitaa kannan säätelyn 48 % 3. Maanomistajille suora vaikutusmahdollisuus 20 % 23. Haluaako maanomistaja ostaa hirvenlihaa metsästysporukoilta? Haluaako maanomistaja ostaa hirvenlihaa metsästysporukoilta? 1. Kyllä 27 % 2. Ei 68 % 3. Ehkä 5 %

15 KYSYMYKSET METSÄSTYSMATKAILUSTA 24. Haluaako maanomistaja tukea alueelle syntyvää metsästysmatkailun tuomaa yritystoimintaa? Haluaako maanomistaja tukea alueelle syntyvää metsästysmatkailun tuomaa yritystoimintaa? 1. Kyllä 60 % 2.Ei 27 % 3. En vastusta 13 % 25. Haluaako maanomistaja omien metsämaiden laajempaa virkistyskäyttöä? Haluaako maanomistaja omien metsämaiden laajempaa virkistyskäyttöä? 1. Kyllä 37 % 2. Ei 47 % 3. Ei mielipidettä 16 % 26. Miten maanomistaja suhtautuu matkailijoiden tulemiseen siikalatvalle? Miten maanomistaja suhtautuu matkailijoiden tulemiseen siikalatvalle? 1. Positiivista 70 % 2. Negatiisivista 8 % 3. Ei liene haittaakaan 22 %

16 27. Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa luontomatkailua? Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa luontomatkailua? 1. Kyllä 69 % 2.Ei 20 % 3. Kyllä, kun ei vahinkoja 11 % 28. Voidaanko maanomistajan maille tehdä matkailun tarpeisiin polkuja/latuja? Voidaanko maanomistajan maille tehdä matkailun tarpeisiin polkuja/latuja? Kyllä, sovittaessa 69 % 2. Ei 23 % 3. Kyllä korvausta vastaan 8 % 29. Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa metsästysmatkailua? Voidaanko maanomistajan mailla harjoittaa metsästysmatkailua? 1. Kyllä 53 % 2. ei 16 % 3.Kyllä, yhteistyössä seuran kanssa 31 %

17 30. Haluaako maanomistaja erillistä korvausta metsästysmatkailijoista? Haluaako maanomistaja erillistä korvausta metsästysmatkailijoista? 1. Kyllä, rahakorvaus 31 % 2. Ei, jos ei vahinkoa 39 % 3.Kyllä, lihakorvaus 7 % 4. Kyllä, pieni nimellinen/yleishyödyllinen korvaus 24% 31. Vuokraatteko metsästysoikeuden mieluummin yritykselle vai seuralle? Vuokraatteko metsästysoikeuden mieluummin matkailuyritykselle vai seuralle? 1. Seuralle 61 % 2. Yritykselle 10 % 3. Ei merkitystä 29 % 32. Haluaako maanomistaja olla osakkaana paikallisessa metsästysmatkailuyrityksessä? Haluaako maanomistaja olla osakkaana paikallisessa metsästysmatkailuyrityksessä? 1. Kyllä 16 % 2.Ei 68 % 3.Harkittava asia 16 %

18 33. Saako maanomistajan mailla tehdä aktiivista riistanhoitoa? Saako maanomistajan mailla tehdä aktiivista riistanhoitoa? 1.Kyllä,sovittaessa 73 % 2. ei 21 % 3. Kyllä, korvausta vastaan 6 % 34. Haluaako maanomistaja tuottaa heinää/viljaa riistanhoitoa varten (yritykselle)? Haluaako maanomistaja tuottaa heinää/viljaa riistanhoitoa varten (yritykselle)? 1. Kyllä 16 % 2.Ei 69 % 3.Kyllä,korvausta vastaan 15 % 35. Olisiko luonto/metsästysmatkailulla vaikutuksia omaan/alueen elämään? Olisiko luonto/metsästysmatkailulla vaikutuksia omaan/alueen elämään? 1. Positiivisia alueelle 54 % 2. Negatiivista alueelle 8 % 3. Ei vaikutusta 38 % Maanomistajien suhtautuminen Luonto- ja metsästysmatkailuun oli hyvin positiivinen. Vastaajista 80 % hyväksyi luontomatkailun harjoittamisen omilla maillaan ja 77 % hyväksyi luontopolkujen tai hiihtolatujen tekemisen maillensa. Moottorikelkka- ja

19 mönkijäreitteihin suhtauduttiin kielteisemmin, mutta niiden osaltakin maanomistajissa löytyi halukkuutta ja omia suunnitelmia. Maanomistajien mielipiteistä selvisi, että nykyiseen metsästysseura toimintaan, ja varsinkin hirvenmetsästykseen, tarvitaan selvää muutosta. Maanomistajista osa kokee, että heillä ei ole sananvaltaa oman omaisuutensa (metsämaa) käytön määräämisessä, eikä mahdollisuutta vaikuttaa tuhoeläimen (hirvi) talvikannan koon säätelyyn. Suurin osa maanomistajista ei ollut miettinyt luonto- ja metsästysmatkailun tuomaa mahdollisuutta saada metsämaalle lisäarvoa ja sitä kautta lisätuloja omistajalle. Tuotteistamisen avulla, matkailun tuoma lisä-arvo voidaan saada konkreettisemmaksi maanomistajille. Maanomistajien enemmistö (60 %) haluaa alueelle syntyvän uutta yritystoimintaa luonto- ja metsästysmatkailun kautta. Maanomistajat toivovat, että tällainen matkailu, varsinkin hirvenmetsästyksen suhteen tehtäisiin hyvässä yhteistyössä paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa. Osa maanomistajista on kuitenkin valmis vuokraamaan metsästysoikeuden suoraan matkailuyritykselle ja tällä tavoin vaikuttamaan alueen yritystoiminnan myönteiseen kehitykseen. Syynä yhteistyöhalukkuuteen on metsästysseurojen haluttomuus ottaa maanomistajien mielipiteitä huomioon esim. hirvenmetsästyksen kohdistamisessa tietyille alueille (hirvituhot), lihanjaossa (maanomistaja korvaus) ym. Seuraavassa on esitetty maanomistajien antamia lausuntoja Metsästä Matkailutuotteita hankkeeseen liittyen. Lehto Ilkka Näkisin positiivisena asiana, että alueelle syntyy luontoon ja metsästykseen liittyvää yritystoimintaa. Virkistää alueen elämää, luonnonvarat on hyvä tuotteistaa myös muuten kuin, pelkkään puun tuotantoon. Metsälle tarvitaan myös muita käyttöarvoja tuottamaan lisäarvoa metsänomistajille. Luonto- ja metsästysmatkailu ovat sellaisia arvoja, joista lisäarvoa pystytään tuottamaan. Toivotaan hankkeelle positiivista lopputulosta, jotta saataisiin uusia yrityksiä alueellemme. Yrjö Haukatsalo Olisi hyvä koko suomen kansantaloudelle, että matkailua saataisiin kehitettyä muuallekin kuin Lappiin. Luonto- ja metsästysmatkailu olisivat juuri tällaisia tuotteita, joita suomalaisten pitää pystyä tuotteistamaan. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle luonto- ja metsästysmatkailu ja sen myötä lisääntyvät vierailijat paikkakunnalla, virkistäisivät merkittävästi seutukuntaa ja toisivat kaivattuja lisätuloja paikallisille yrittäjille. Metsästysmatkailu olisi hyvä saada toimimaan yhteistyössä alueella olevien metsästysseurojen kanssa. Antti Rantakangas Näen että, kaikissa seutukunnissa on mahdollisuus kasvattaa elinkeinoja myös metsästysmatkailualalla. Toivon, että myös meidän seutukunnassa. Näen pelkästään positiivisena tällaisen yrittämisen, eikä asiassa pitäisi olla ristiriitaa maanomistajien ja metsästäjien välillä. Näin saadaan hirvikantoja säädeltyä. Olen nähnyt hyvin toimivia alan yrityksiä. Ritola Paavo Hirvituhoja on ollut paljon maillani. Mielestäni pitäisi saada hirvikanta aisoihin. Kauriit ovat myös lisääntyneet alueella. Olen pyrkinyt vaikuttamaan hirvilupien lisäämiseen ottamalla yhteyttä riistanhoitopiirin päällikköön, tuloksetta. Metsästysseurassa ei ole välitetty, kun olen pyytänyt heitä kaatamaan

20 enemmän hirviä. Esittelin vahingot asiantuntijalle ja metsästysseuran puheenjohtajalle. Minua halveksuttiin. Toivon, että metsästysmatkailutoiminta voisi auttaa tässä hirviasiassa. Nimettömiä mielipiteitä: Metsät ja metsästys, suot ja joet voisi kiinnostaa luontomatkailijaa. Siikalatvan alueella näitä on. Soita kannattaisi, hyödyntää voisi rakentaa pitkospuut ja taukotuvan suolle. Kiinnostaa varmasti luontoihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Suohan on mystinen paikka ulkomaalaiselle. Uudet ajatukset ja toiminta tervetulleita. Metsästys on tärkeää metsän, riistanhoidon ja liikenteen kannalta. Olen myötämielinen hankkeelle. Varsinainen metsästys (hirvieläimet) + luvat on syytä jättää paikallisille metsästysseuroille. On positiivista, mikäli alueelle syntyy luonto- tai metsästysmatkailuun liittyvää yritystoimintaa. Matkailuyritys voisi tuoda innokkaita metsästäjiä Etelä-Suomesta tai Keski-Euroopasta metsästykseen MUKAAN metsästyseuralaisten opastuksella/valvonnassa. Luontopolkuja, hiihtolatuja ym. saa tehdä metsämailleni, kunhan niistä erikseen sovitaan. Periaatteessa kannatan toimintaa. Uusi metsästysmatkailutoiminta ei saa kuitenkaan rajoittaa metsän tuotantokäyttöä. Olen kuitenkin hankkinut metsää talousmielessä. Metsästysmatkailu ajatuksena on aivan hyvä, mutta se täytyy toteuttaa niin, että paikallisen metsästysseuran ja metsästäjien metsästysmahdollisuudet eivät vaarannu. Suhtaudun positiivisesta, jos seuran kanssa yhteistyössä ja seuran hyväksyntä asialle. Kaikille harrastajille tulisi olla mahdollisuus harrastaa! Metsästysmatkailuyritys soisi mahdollisuuksia. Olen itse tuonut ja suonut metsästysmahdollisuuden kaupunkilaismiehille maillamme. Sen verran on kokemusta asiasta. Asia on kannatettava, mikäli siitä voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa ja lisäarvoa maanomistajille. Hirvet menkööt paikallisille ihmisille. Kannatan metsästysharrastusta paikallisille ihmisille. Paikalliset tuntevat tavat ja ihmiset. En suosi kaupallista toimintaa. En usko hankkeen onnistumiseen. On niin monenlaista isäntää. Ei suurriistan metsästys onnistu tällä tavalla. Tarvitaan asiantuntevaa metsästystä, Haavakoita jää juoksemaan metsään. Vastuu pitää tuntea. 40 vuotta harrastanut metsästystä. Ulkopuolisia apuvoimia ei tarvita metsästämiseen. Paikallisessa seurassa on tarpeeksi metsästysharrastajia huolehtimassa riistakannoista. Paikallisen metsästysseuran toiminta riittää minun mielestäni omistamallani alueella. 1.5 MAATILAMATKAILUTILOJEN TAVOITTEET Maatilamatkailutiloilta selvitettiin yrittäjien halukkuutta ja mahdollisuutta ottaa vastaan uusia asiakasryhmiä luonto- ja metsästysmatkailun toimialueella. Seuraavassa on koostettu heidän mielipiteitään:

21 1. Maalaiskartano Pihkala, toimitusjohtaja Tarja Hietaharju: Maalaiskartano Pihkala suhtautuu positiivisesti luonto- ja metsästysmatkailun tulemiseen Siikalatvan alueelle. Maalaiskartano Pihkala voi tarjota 76 henkilön majoituskapasiteettiaan matkailijoiden käyttöön ja tarjota myös ruokapalveluita sekä illanviettopalveluita (savusauna) luontoja metsästysmatkailujoille. Toivomme, että metsästysmatkailu voidaan järjestää hyvässä yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen sekä muiden matkailuyritysten kanssa. 2. Wareksen maatilamatkailu, yrittäjä Paavo Junno Wareksen maatilamatkailu toivottaa luonto- ja metsästysmatkailijat tervetulleiksi Siikalatvan alueelle. Virkistää ja piristää aluetta, kun vieraita saapuu kylille. Metsästysmatkailun osalta kannatamme tiivistä ja hyvää yhteistyötä olemassa olevien metsästysseurojen kanssa. Uskomme, että tällaisesta matkailusta hyötyy moni Siikalatvan alueen yrittäjä. 3. Wilppolan Maatilamatkailu, yrittäjä Seppo Juntunen Wilppolan maatilamatkailu on mukana hankkeessa. Wilppolan maatilamatkailutila pystyy tarjoamaan 8-16 henkilön majoituskapasiteettiaan Luonto- ja metsästysmatkailijoiden käyttöön. Pystymme myös tarjoamaan kotaruokailua Luonto- ja metsästysmatkailijoille. Tuemme hanketta saada Siikalatvan alueelle luonto- ja metsästysmatkoja tuottava yritys, joka toisi lisää matkailijoita Siikalatvan alueelle. 4. B&B Rosenberg, osakas Ritva Rosenberg Rosenbergin maatilamajoitus pystyy tarjoamaan luonto- ja metsästysmatkailijoiden käyttöön 20 henkilön majoituskapasiteetin. Toivomme, että alueelta löytyy yhteishenkeä matkailun kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen. 1.6 YHTEISTYÖTAHOJEN MIELIPITEET Siikalatvan kunnan edustajana tapaamisessa oli kehitysjohtaja Aimo Lehmikangas. Metsästys-, luonto- ja kalastusmatkailu ovat matkailusuuntia. Matkailijat saadaan viipymään alueellamme pidempään ja samalla jättämään enemmän tuloja alueemme. Olemassa oleville maaseutumatkailuyrityksille tulisi täysin uusi asiakasryhmä, tämä mahdollistaa yrityksille myös uusia kasvumahdollisuuksia. Lisää yritystoimintaa alueemme tarvitaan. Olemme tukemassa alueelle syntyvää yritystoimintaa olemassa olevilla resursseillamme neuvonnassa, markkinoinnissa sekä toimintaympäristön rakentamisessa. Pyhännän kunnan edustajina tapaamisessa olivat kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Mahosenaho. Pyhännän kunta suhtautuu kaikkiin alueen elinkeinotoimintaa kehittäviin hankkeisiin positiivisesti. Luonto- ja metsästysmatkailu on matkailusuunnista sellainen, joka luontevasti soveltuu oloihimme mahdollistaen kokeiluluontoisen toiminnan käynnistämisen. Metsästysmatkailussa kannatamme yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen kanssa, joista löytyy alueen paras paikallistuntemus. Paikalliset metsästäjät mahdollistavat metsästysmatkailusta Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueilla omaleimaisen tuotteen, jota ei muilla kaupallisilla toimijoilla ole tarjota. Tämä

22 on meidän suuri vahvuus ja tuemme sen hyödyntämistä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 1.7 METSÄLLE SAATAVA LISÄ-ARVO LUONTO- JA METSÄSTYSMATKAILUSTA Metsämaalle olisi hyvä löytää uusia tuotto mahdollisuuksia, joilla hankittaisiin maanomistajille lisätuloja ja samalla kasvatettaisiin metsämaan arvoa sijoituskohteena. Luonto- ja metsästysmatkailun tuottavuutta on vaikea tarkkaan arvioida, mutta esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi Kuusamon yhteismetsää, jossa metsästysmatkailu on osittain tuotteistettu ja tavoitteena nimenomaan on tuottaa lisä-arvoa osakkaille. Kuusamon Yhteismetsän pinta-ala on ha. Heillä myydään pienriistalupia 30 ja 15 euron päivähintaan. Kalliimpi lupa oikeuttaa metsästämään kaikkea pienriistaa ja edullisempi lupa kaikkea muuta pienriistaa paitsi kanalintuja. Hirviluvat, Kuusamon Yhteismetsä on myynyt tarjousten perusteella eri metsästysporukoille. Hirvilupamäärä on vaihdellut hirvikannan koon mukaan ja tällä hetkellä lupia anotaan 160 kpl. Metsästyspalveluiden tuotto on noussut 2000-luvulla ja on tällä hetkellä merkityksellinen osa Kuusamon Yhteismetsän metsätalouden tuottoa. Vuosittainen tulo metsästyspalveluista vaihtelee euron välillä. Hehtaarikohtainen tuotto on täten 1,16 3,50 euron välillä. Kuusamon yhteismetsän malli on mietitty maanomistajan näkökulmasta mahdollisimman helpoksi: 1. Myydään pienriistalupia suoraan metsästäjille 2. Anotaan hirviluvat ja myydään ne pystykaupalla metsästäjille 3. Vuokrataan mahdollisesti mökkejä majoitusta varten Tämä malli tuottaa maanomistajalle vähän paremman hirvenlihan hinnan kuin, että hirvet myytäisiin suoraan lihajalostajalle. Pyynnin organisointi jää toki pois, joka lisää mallin kannattavuutta maanomistajille. Matkailijan kannalta malli ei ole loppuun asti mietitty kokonaisuus; Ensin täytyy kilvoitella hirvenkaatoluvista, varata majoitus erikseen, järjestää ruokailu omilla eväillä tai etsiä itse ruokapalvelun tuottajat ja opetella maastoalueet ym. Vaatii siis paljon viitseliäisyyttä tehdä metsästysmatka tällä tavalla omatoimisesti. Toisenlainen esimerkki kaupallisesta toiminnasta tulee Etelä-suomesta ja siellä toimijana on Kuninkaan Erä. Kuninkaan Erä, toimii Suomessa useammalla paikkakunnalla tarjoten erilaisia metsästysmatkoja eri asiakasryhmille. Kuninkaan Erä on vuokrannut Laukon kartanon maiden metsästysoikeuden pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, harjoittaakseen tällä alueella pelkästään hirven ja valkohäntäkauriin metsästystä. Kuninkaan Erällä on käytössään Laukon kartanon alueella noin 2500 ha yhtenäistä pyyntialuetta. Yritys hakee tälle alueelle hirvenkaatoluvat ja valkohäntäkauriin kaatoluvat, joita myy erilaisissa metsästyspaketeissa asiakkailleen. Kuninkaan Erä hankkii majoituspalvelut ulkopuolisilta alihankkijoilta, mutta tuottaa tarvittavat ruokapalvelut itse. Kohderyhmänä Kuninkaan erällä ovat suomalaiset yritysasiakkaat sekä ulkomaalaiset varakkaammat metsästäjät ja ryhmät. Vuonna 2010 Kuninkaan erällä oli käytössä kahden hirven kaatoluvat. Valkohäntäkauriin kaatolupia oli vastaavasti käytössä noin 70 kpl. Metsästys keskittyykin valkohäntäkauriin metsästykseen ja on tuotteistettu hyvin. Matkailijan kannalta paketti on kokonaisuus, joka on helppo

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä 1 KIRJAAMO: 614 /2007 214 Metsästysoikeuden vuokraaminen/hakemukset Kaukon Erämiehet ry:ltä ja Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot ry:ltä Maankäyttö/SK: Kaukon Erämiehet ry on esittänyt kaupungille, että

Lisätiedot

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Leena Petäjistö & Juho Matala Hirvi, metsät ja metsänomistaja 2 24.6.2015 Metsänomistajakunnan muutokset ja tavoitteet

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa Sisältö JAHTION yleisesittely Metsästystoimiala JAHTION visio Johtajan johtopäätökset JAHTIO on pienriistan metsästyslupien kauppapaikka yksityiselle

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Maisema myytävänä löytyykö ostaja?

Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Ville Ovaskainen, Liisa Tyrväinen ja Erkki Mäntymaa Metsäntutkimuslaitos, Vantaa ja Rovaniemi Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari Luontokeskus Haltia 25.3.2014

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET

METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET 1 METSÄSTYSMATKAILUN MAHDOLLISUUDET Pohdiskeluni metsästysmatkailusta on ylöspantu aikana, jolloin Rääkkylässä elinkeinojen kehittämistoimenpiteet olivat kunnan ja kunnanjohtajan keskeisintä työkenttää.

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 1950-

Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 1950- Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 2/27 Leena Petäjistö, Jukka Aarnio ja Ashley Selby Eri intressiryhmät ja sopiva hirvikanta Metsien rakenne muuttui voimakkaasti 195- luvulta lähtien metsänuudistamispinta-alojen,

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Kestävä riistatalous

Kestävä riistatalous Kestävä riistatalous Metsäakatemia 12.5.2016 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Finnish Hunters Association Metsästysharrastuksen kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa suuret nisäkkäät olivat

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 16.9.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Lapin ympäristökeskuksen tilat Os. Kairatie 52 Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille

Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Metsästysalue muutetaan suojelualueeksi ohje metsästysseuroille Uusi luonnonsuojelulaki antaa ympäristöviranomaisille mahdollisuuden muuttaa entistä helpommin

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi Maanomistajan uudet strategiat RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio 22.-23.11.2006 Ylitarkastaja Sami Niemi Esityksen lähtökohdat Näkymät tulevasta maailmasta. Maanomistajien (metsänomistajien) uusien strategioiden

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2013 A. LASKENTAOSA 2013 2012 2011 2010 2009

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Ylläs Jazz-Blues seminaari 1.2.2013 Marika Kunnari Lapin yliopisto, DILACOMI-hanke Kysymyksenasettelun taustalla:

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 25.3.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Timo Kovala Juha

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 27.3.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 10.5.2010 3 / 2010 Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: Esko Törmänen, pj Minna Hamara Kauko Kesälahti Mikko Niemelä, vpj Henry Ollila Pertti Sarajärvi Sauli Särkelä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT

JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi on Juokslahden Metsästysseura ry ja kotipaikka Jämsän kaupunki. Yhdistys on perustettu maaliskuun

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA METSÄSTYSSEURA STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA Historiikki vuosilta 1936-2006 Kirjoittanut Tapio Halla Historiikin teosta Edellinen historiikki vuonna 1986, 8 sivua ja liitteet Nyt 104 sivua ja liitteet

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 04.05.2015 Sivu 1 / 1 2008/02.07.00/2015 45 Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo

1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS nro 1/2014 Aika 14.6.2014 klo 14.00 Paikka Kestilän keskuskoulu, Kestilänraitti Bi Läsnä Jäsen- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 14.5.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Vaattunkiköngäs Hannu Lukkarila Juha

Lisätiedot

Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta

Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta Tomi Luonua Maanomistajien mielipiteet Koirikiven metsästysseuran toiminnasta ja alueen hirvikannasta Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma Metsätaloustuotannon

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Rautavaara-Savotta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen ehdollinen tarjous Kunta-Metso alueesta/tilat Kiparinvuori ja Paljakka sekä Pieni-Mäkelä/Rautavaaran

Lisätiedot

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Luonnonsuojelulakiin tehtiin keväällä 2011 muutamia metsästystä koskevia muutoksia. Merkittävin on pääsääntö, jonka mukaan metsästys on metsästyslain

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi?

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Forest heritage developer project http://www.metsavastaa.net/metsakulttuuri VOIMAMETSÄ tilaisuus Haukiputaalla 19.5.2010

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Marjetan Maja, Mellalampi

Marjetan Maja, Mellalampi ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 8.5.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Marjetan Maja, Mellalampi Hannu Lukkarila

Lisätiedot

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOL1-HANKKEEN MUSEOT Espoon kaupunginmuseo Kainuun museo Lusto Suomen Metsämuseo Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 A. VEROTUSSUUNNITELMA suunnitelmasta on laadittu erillinen Excel-pohjainen taulukko. B.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2015 A. LASKENTAOSA 2015 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot