Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia"

Transkriptio

1 Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Mäntsälä Puhelin Numero 10 / Jäsenyhdistykset voivat jättää tiedotteeseen julkaistavaksi tarkoitetut kirjoitukset, seurojen kuulumiset ja ilmoitukset piiritoimistolle. Uudenmaan Natura-alueiden perustaminen Luonnonsuojelualueiksi on alkamassa vuoden 2015 alussa; METSÄSTYS ON KIELLETTY LUONNONSUOJELUALUEILLA VALMISTAUDU PERUSTELEMAAN MIKSI SE TULISI SALLIA Hyvä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin Jäsen, Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen on käynnissä. Säädösvalmistelutyö on käynnistynyt vuonna 2011 ja mm. Varsinais-Suomi ja Suur-Saimaa on käyty lävitse ja luonnonsuojelualueet perustettu. Ympäristöministeriön mukaan Uusimaan osalta työ alkaa ensi vuoden alusta. Mitä alueita perustaminen koskee? Luonnonsuojelualueet perustetaan pääsääntöisesti valtion maille. Valtion omistuksessa on vielä paljon luonnonsuojelualueiksi perustamattomia alueita, joiden suojelusta on päätetty jo aiemmin kansallisilla suojelualueohjelmilla, Natura verkostoa tai esimerkiksi kaavoja koskevien päätösten yhteydessä. Suuri osa näistä alueista on alun perin ollut valtion omistuksessa, mutta tällaisia alueita on myös hankittu valtiolle yksityisiltä maanomistajilta kaupoin ja vaihdoin. Vielä perustamattomat uudet luonnonsuojelualueet tullaan pääsääntöisesti perustamaan asetuksella: yli 100 hehtaarin alueiden perustaminen tapahtuu valtioneuvoston asetuksella ja sitä pienempien alueiden perustaminen ympäristöministeriön asetuksella.

2 Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Mäntsälä Puhelin Numero 10 / Jäsenyhdistykset voivat jättää tiedotteeseen julkaistavaksi tarkoitetut kirjoitukset, seurojen kuulumiset ja ilmoitukset piiritoimistolle. Metsästyksen jatkuminen on perusteltava kuulemistilaisuuksissa Luonnonsuojelulain ( /1096) mukaan luonnonsuojelualueilla ei saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä. (LS 13 1 mom. 5) Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuitenkin säätää metsästyksen sallimisesta, jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Säännökset voivat olla ajallisesti tai alueellisesti rajoitettuja taikka kohdistua tiettyyn riistaeläinlajiin. Nyt kannattaa aloittaa kuulemistilaisuuksiin valmistautuminen ja kirjata asioita, miten metsästysseuranne toiminta hyödyttää luontoa, yksilöä ja yhteiskuntaa. Edunvalvontaterveisin, Tiina Eklund puheenjohtaja Fasaani Klubi-toimikunta Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri LIITE 1. LIITE 2. Lisää tietoa luonnonsuojelualueiden perustamisesta Neuvoja kuulemistilaisuuteen

3 LIITE 1. LISÄÄ TIETOA LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMISESTA Suojelualueiden perustaminen koskee valtaosin valtion maita, joita ovat mm. Metsähallituksen, MTT:n ja Metlan maat, mutta myös yksityisten maille voidaan perustaa sopimalla luonnonsuojelualueita. Uudenmaan Natura-alueiden kartat: Tietoa Luonnonsuojelualueiden perustamisesta Metsähallituksen sivuilta: default.aspx Tietoa Luonnonsuojelualueiden perustamisesta Ympäristöministeriön sivuilta: Luonnonsuojelulaki ( /1096) määrää luonnonsuojelualueiden käytöstä (3 luku 10 alkaen):

4 LIITE 2. 1/2 NEUVOJA KUULEMISTILAISUUTEEN Uudenmaan kuulemiset alkavat YM:stä saadun tiedon mukaan ensi vuoden alusta. Kuulemistilaisuuksissa kannattaa perustella rakentavasti miksi metsästyksen tulisi jatkua ja välttää riitelyä. Riitely ei auta, koska virkamiehet valmistelevat asiaa luonnonsuojelulain mukaisesti. Sen sijaan kannattaa keskittyä pohtimaan perusteluita, miksi metsästyksen tulisi jatkua tulevilla LS-alueilla sekä miettiä viestintäsuunnitelmaa, miten informoida alueenne mediaa (lehdistö ja radio). Valmistautukaa tulevaan keskustelutilaisuuteen kirjoittamalla ylös omat perustelunne ja keskustelemalla niistä metsästysseurassanne. Mahdollisia perusteluja metsästyksen jatkumiseksi: Peruste 1.) Arvokas luonnonhoitotyö ja yhteiskunnan palveleminen vaarantuuko yhteiskunnalle tekemänne työ, jos metsästysalueita häviää: - Seuramme tekee pienpetopyyntiä ja arvokasta luonnonhoitotyötä / Esimerkkejä - Seuramme tekee riistanhoitotyötä / Määriä ja esimerkkejä - Teemme SRVA-toimintaa / Esimerkkejä - Seuramme laskee suurpetoja ja ilmoittaa riistamääriä / Esimerkkejä - Teemme riistakolmiolaskentoja / Esimerkkejä - Viemme telkänpönttöjä jne. / Esimerkkejä - Metsästysseuramme palvelee kyläyhteisöä / Esimerkkejä siitä miten metsästysseuratoiminta auttaa yksittäisiä kyläläisiä (talkoot), sekä yhdistää kyläläisiä esim. hirvipeijaiset - Metsästys tuo hyvinvointia kylällemme / Esimerkkejä taloudellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista - Päiväluvilla rahoitetaan luonnonhoitotyötä / onko sorsastuksesta tms. saatu rahaa, joita käytetään kalavesien kunnostukseen tai istutuksiin? - Kestävän metsästyksen myötä olemme saaneet riistakannat nousuun / hyviä esimerkkejä kestävästä ja valikoivasta metsästyksestä, riistanhoidosta? - Kestävä metsästys on osa Biotaloutta, joka tuottaa hyvinvointia ja lähiruokaa / muita perusteluja? Pohtikaa teettekö näitä enää, jos hirveä/valkohäntäpeuraa ei saa metsästää?

5 LIITE 2. 2/2 Peruste 2.) Ilman metsästystä lisääntyvät tuhot alueella: - Alueen hirvikanta tekee lisääntyessään metsätuhoja ja on vaarana liikenteelle onko teillä talvilaidun alue ja suuria taimikoita alueellanne? Entä miten tiet kulkevat alueellanne? - Alueemme lajisto kärsii erityisesti pienpedoista Saaristossa on paljon valtion omistamia alueita, missä pienpetopyynnillä autetaan vesilintuja. Muita vastaavia esimerkkejä - Alueemme peltoviljely kärsii lisääntyneistä hirvieläinkannoista - Esimerkkejä - Eläimiä pitää voida verottaa asuinkeskittymämme vuoksi tulevatko eläimet pihoihin jne. Peruste 3.) Suojelualueen myötä tulevia mahdollisia ongelmia - Jos tämä alue menee suojeluun, se estää meiltä metsästyksen / Hajottaisiko suojeltava alue metsästysalueenne tai veisi merkittävän osan siitä? - Hirvijahti yhdistää kyläämme, sen estyminen hajottaisi kyläyhteisön / Muita yhdistäviä asioita? - Riistatalous on meillä elinkeino/kasvava tulonlähde / Haittaisiko suojelu elinkeinon harjoittamista tai vähentäisi muutoin hyvinvointia? - Metsästys on ollut ja on edelleen merkittävä osa kylämme kulttuuria / Esimerkkejä Muuta huomioitavaa: - Jos alueellanne on menossa yksityisten maita myyntiin/lunastukseen suojelualueeksi tai vapaaehtoiseen suojeluun, on hyvä informoida maanomistajaa, että hän lisäisi sopimukseen lausekkeen Metsästys tulee sallia alueella. Jos se on suojeltavan alueen suojeluarvoihin nähden mahdollista (esim. vanhojen metsien suojelu tai kasvilajin suojelu) - Selvittäkää etukäteen alueenne lehdistön ja radion tiedot. Miettikää mikä on viestinne, jonka haluatte tuoda esille esim. Metsästysseuran tekemä hyvä työ luonnolle ja ihmisille, kestävä metsästys, lähiruoka, kyläyhteisön kantava voima jne. Ja miten tuleva suojelu mahdollisesti vaarantaa tämän.

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Tilaisuudessa olivat Metsähallituksen edustajina erikoissuunnittelija

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS 2014 LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI

POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS 2014 LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI POHJOIS-KARJALAN METSÄSTYSTOIMINNAN JA -KULTTUURIN TOIMINTAKENTÄN SELVITYS LOPPURAPORTTI 2014 LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo sivu 3...Tausta, tavoitteet, toteutus sivut 4-10...Tulokset,metsästysseuroille

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2013 2014 Pääasiallinen

Lisätiedot

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli)

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kesto: 30-45 min Kenelle: lukio Missä: Sisätiloissa Milloin: kaikkina vuodenaikoina (GE2 ja BI3 kursseilla) Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, ohjemonisteet

Lisätiedot

UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI

UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI Maaseudun UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI 3 2010 18. vuosikerta JULKAISIJA Maaseudun uusi aika -yhdistys TOIMITUSNEUVOSTO Pekka Jokinen, Itä-Suomen yliopisto Tuomas Kuhmonen,

Lisätiedot

Jahti ja Sihti JÄSENTIEDOTE 2014 KAUHAJOEN. www.khja.net. Jäsenmaksu takakannessa. RHY Kauhajoki

Jahti ja Sihti JÄSENTIEDOTE 2014 KAUHAJOEN. www.khja.net. Jäsenmaksu takakannessa. RHY Kauhajoki KAUHAJOEN Jahti ja Sihti www.kauhajoenmetsastys.com www.khja.net RHY Kauhajoki JÄSENTIEDOTE 2014 Jäsenmaksu takakannessa 2 3 sisältö Metsästäjälle! IKH:lta tarvikkeita myös jahtiin! Puheenjohtajan palsta...4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntahallitus. PL 50 15111 Lahti. Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

Päijät-Hämeen maakuntahallitus. PL 50 15111 Lahti. Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta Päijät-Hämeen maakuntahallitus PL 50 15111 Lahti Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta Salpausselän luonnonystävät ry on valtakunnallisen luonnonsuojelujärjestön Suomen luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2011 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2011 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

Kuukkaanseudun erän viisi vuosikymmentä 1961-2011

Kuukkaanseudun erän viisi vuosikymmentä 1961-2011 Kuukkaanseudun erän viisi vuosikymmentä 1961-2011 Sauli Kuha 2011 2 Kuukkaanseudun erän viisi vuosikymmentä 1960 luku Kuukkaanseudun erän historiaa ja sen viittä vuosikymmentä tarkasteltaessa on syytä

Lisätiedot

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella Kimmo Piippo 31.3.2011 SISÄLTÖ Sisällysluettelo.........

Lisätiedot

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Lisätiedot

Metsästäjän lakikirja

Metsästäjän lakikirja Metsästäjän lakikirja Metsästäjän lakikirja Metsästäjäin Keskusjärjestö Layout Juhani Saarinen 38. painos ISBN 978-952-9593-87-3 Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2010 Johdanto Metsästyslain uudistuttua 1.8.1993

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa.

Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa. Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Takaalalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa. Kuva: Susanna Raittinen 1 RUISSALO -lehti Sisällysluettelo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

ERÄ 2013. Metsästys kiinnostaa

ERÄ 2013. Metsästys kiinnostaa ERÄ 2013 Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen tiedotuslehti Sivut 9 16 Jari Lindeman Tiedot karhu- ja ilvespentueista ovat tiheysmääritysten perusta. Metsästys kiinnostaa Metsästys on yhteisöllinen ja luonnonläheinen

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

MAANOMISTAJA. Wildlife Estates. Kohti kokonaisvaltaista luonnonja elinympäristöjen hoitoa. Näemmekö metsän puilta

MAANOMISTAJA. Wildlife Estates. Kohti kokonaisvaltaista luonnonja elinympäristöjen hoitoa. Näemmekö metsän puilta MAANOMISTAJA Maanomistajain liiton jäsenlehti www.maanomistajainliitto.fi Teemana METSÄ 3 13 JOKAMIEHENOIKEUS Mitä se on ja mitä se ei ole Näemmekö metsän puilta Wildlife Estates Kohti kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2012 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Kai Tikkunen

Lisätiedot