KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen poissa Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui 41 :n käsittelyn jälkeen klo Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Salme Harjunen Pihlin varajäsen läsnä kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui 37 :n käsittelyn jälkeen klo kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Esko Konttinen kirkkoherra poissa Reijo Leino kirkkoherra poissa Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti poissa Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Paavo Haapakoski rakenneselvityksen selvitysmies läsnä 37 Silvo Similä rakenneselvityksen selvitysmies läsnä 37 Marketta Rantama ohjausryhmän jäsen läsnä 37 Timo Tulisalo ohjausryhmän jäsen poissa Lasse Östring ohjausryhmän jäsen poissa Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 165.

2 2 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Riitta Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 36 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 37 RAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti käynnistää valtuustoaloitteenpohjalta rakenneselvityksen vuoden 2011 alussa. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti valita rakenneselvityksen selvitysmiehiksi dekaani Paavo Haapakosken ja talousjohtaja Silvo Similän. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että rakenneselvityksen ohjausryhmä nimetään yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti asettaa rakenneselvityksen ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, lehtori Väinö Matti Miettinen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, rehtori Ilkka Raninen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, henkilöstöjohtokunnan puheenjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja, rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, lehtori Heikki Juutinen, musiikkiluokanopettaja Taina Tammekan, kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja, pastori Lasse Östring ja kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja, KTM, pastori Timo Tulisalo. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän tehtäväksi määriteltiin selvitystyön ohjaaminen ja tukeminen.

3 3 Selvitystyö on aikataulutettu siten, että se käynnistyisi mahdollisimman pian vuoden 2011 alussa ja selvitystyö olisi valmis alkusyksyllä Tavoitteena on syyskuun 2011 loppu. Tarkoitus on, että selvitysmiehet laativat uudelle kirkkoneuvostolle suunnitelman rakenneselvityksen toteuttamisesta mahdollisimman pian työn käynnistyttyä. Selvitystyön kustannuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida kovin tarkasti. Selvitysmiehet ovat ilmoittaneet Kuopiossa tehtävän työpäivän hinnaksi 500 ja tuntityönä tehtävän kotityön hinnaksi 70 /tunti. Näihin hintoihin on toisen selvitysmiehen osalta lisättävä ALV 23 % ja toisen osalta ns. sivukulut 32 %. Selvitystyö edellyttää arviolta 20 käyntiä Kuopiossa. Lisäksi tulevat matkakulut ja päivärahat. Selvitystyön kokonaiskustannukset tulevat olemaan euroa. Rakenneselvitys käynnistyy käytännössä helmikuussa. Selvitysmiehet on kutsuttu yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään rakenneselvitystä. Lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen on kutsuttu kaikki ohjausryhmän jäsenet. - että kirkkoneuvosto keskustelee rakenneselvityksestä. Merkittiin tiedoksi selvitysmiesten esittely rakenneselvityksestä. Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun rakenneselvityksen laatimisesta. Asian eteneminen on esillä mm järjestettävässä valtuustoseminaarissa. 38 KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2010 Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi rahastolle hoitokunnan vuosiksi Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin käräjätuomari Seppo Hyartt ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.

4 4 Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle. Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus vuodelta 2010 ja tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä 1. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa ,82 euron ylijäämää. Tästä tullaan testamentin määräysten mukaan jakamaan avustuksina ,86 euroa. Loppuosa ylijäämästä ,96 euroa tullaan rahastoimaan testamenttirahaston pääoman lisäykseksi. Testamenttirahastolla ollut euron suuruinen meermaidjoukkolaina menetti arvonsa vuonna Tämä pääomatappio kirjattiin kuluksi vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Joukkolainan arvonmenetyksestä on tehty valitus arvopaperilautakunnalle. Hoitokunta on antanut valitukseen liittyen useita vastineita arvopaperilautakunnalle vuosien 2009 ja 2010 aikana. Arvopaperilautakunta ei toistaiseksi ole antanut päätöstä valitukseen mutta on ilmoittanut, että valitus todennäköisesti ratkaistaan kuluvan vuoden aikana.. Hoitokunta on päättänyt esittää, että kullekin jäsenelle palkkioksi maksetaan euroa vuodelta Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle ja 2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion vuodelta 2010, joka on e/jäsen. Merkittiin, että hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 39 ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON HOITOKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.

5 5 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt Rahaston sääntöjen mukaan sen hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen. Rahaston sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hoitokunnan, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kirkkoneuvosto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Vuosina hoitokunnan puheenjohtajana on toiminut käräjätuomari Seppo Hyartt ja muina jäseninä varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että asetetaan Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunta vuosiksi ja 2. että hoitokunnan puheenjohtajaksi nimetään käräjätuomari Seppo Hyartt ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin, että hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 40 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJAN VIRAKSI Keskusrekisterin johtajan virka tuli avoimeksi rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen kuoltua kesäkuussa Siitä lähtien virkaa on hoitanut sijaisena pastori Mika Pulkkinen. Jo aikaisemmin on ollut suunnitelmia muuttaa keskusrekisterin johtajan virka yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, mutta aiemmin se ei ole toteutunut. Virka on syytä perustaa aluksi määräaikaisena vuoden 2015 loppuun. Tällä tavalla voitaisiin arvioida viran toimivuutta ja tarpeellisuutta nykyisen strategia-kauden loppuun, koska tällaisesta virasta ei ole entuudestaan kokemusta. Määräaikaisuutta puoltaa myös se, että seurakuntayhtymässä on tarkoitus arvioida pappistyövoiman sijoittelua käyttöä pitkällä tähtäimellä. Varsinaiset keskusrekisterin johtajan tehtävät ovat vähentyneet henkilörekisterin pidon muutosten myötä. Tämän vuoksi Oiva Voutilainen pystyi hoitamaan useita seurakuntayhtymän yhteisiä tehtäviä oman virkansa ohella. Niin sirpaleista tehtävänkuvaa ei kuitenkaan ole mielekästä pitää yllä. Yhteisten toiminnallisten työmuotojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä on toiminut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Samalla yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on ollut oman seurakuntansa työntekijöi-

6 6 den esimiehenä ja tehnyt omassa seurakunnassaan hallinto- ja varsinaista seurakuntatyötä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan työmäärä on siis ollut varsin kuormittava. Tässä tilanteessa olisi siksi järkevää ja mahdollista järjestää myös yhteisten työalojen esimiesjärjestelmä. Jos keskusrekisterin johtajan virka muutettaisiin yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, viranhaltija voisi toimia yhteisten toiminnallisten työmuotojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä ja työmuotojen edustajana johtoryhmässä ja muissa hallintoelimissä. Yhteisiä toiminnallisia toimintamuotoja ovat yhteinen lapsityö, yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö, diakoniakeskus, sairaalasielunhoito sekä perheasiainneuvottelukeskus. Viestintäyksikkö jäisi edelleen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan alaisuuteen. Tämän järjestelyn etuna voidaan pitää esimiestyöskentelyn vahvistumista ja selkeytymistä, tiedonkulun paranemista yhteisten työmuotojen ja paikallisseurakuntien välillä sekä hallinnon selkeytymistä. Liitteenä 2 on ehdotus viran johtosäännöksi. Koska virkamuutos koskettaa yhteisiä työaloja, on hyvän hallintotavan mukaista antaa yhteisten työalojen johtokunnille mahdollisuus antaa virkamuutoksesta lausunto. Virka voitaisiin perustaa tässä vaiheessa määräaikaisena vuoden 2015 loppuun, jolloin saataisiin kokemusta millä tavalla se palvelee yhteisen seurakuntatyön kehittämistä ja paikallisseurakuntien ja yhteisten työmuotojen yhteistoiminnan edistämistä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että keskusrekisterin johtajan virka muutettaisiin lukien yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että virka perustettaisiin tässä vaiheessa määräaikaisena vuoden 2015 loppuun. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi 1. että seurakuntayhtymästä lakkautetaan keskusrekisterin johtajan vaativuusryhmän 603 kokonaispalkkausvirka lukien, 2. että seurakuntayhtymään perustetaan yhteisen seurakuntatyön johtajan vaativuusryhmän 701 määräaikainen kokonaispalkkausvirka väliseksi ajaksi, 3. että yhteisen seurakuntatyön johtajan viran johtosääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisena ja 4. että yhteisten työalojen johtokunnille varataan mahdollisuus antaa virkamuutoksesta lausunto mennessä. Keskustelun aikana Taina Tammekann ehdotti hallintojohtajan ehdotuksesta poiketen siten, että päätöstä viran muuttamisesta ei tehdä vielä vaan odotetaan rakenneselvityksen valmistuminen. Heikki Juutinen, Antti Airas ja Heikki Eitakari kannattivat Taina Tammekannin tekemää ehdotusta.

7 7 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Taina Tammekannin tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestys tapahtuu kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA-ääntä ja yhdeksän (9) EI-ääntä, joten Taina Tammekannin ehdotus tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Keskusrekisterin johtajan virkaa ei lakkauteta eikä yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa perusteta. Asia otetaan uudestaan käsittelyyn rakenneselvityksen valmistuttua. 41 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,25 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työn työaikamääräysten noudattaminen ei ole laillista. Vuosina 2009 ja 2010 perustettiin väliaikaiset virat ja järjestelmä toimi hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa tänäkin vuonna seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista esitetyllä tavalla 1. että seurakuntayhtymään perustetaan 7 kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan 4 kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan 6 kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle että virkojen palkkaus määräytyy hyväksyttyjen palkkojen mukaisesti riippuen opintojen vaiheesta ja seurakuntakokemuksesta

8 8 5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja 6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 42 MÄÄÄRÄAIKAISEN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymässä on kaksi määräaikaista rovastikuntapastorin virkaa, joiden on määrä loppua Niiden sijoituspaikkoina ovat olleet Alavan ja Männistön seurakunnat. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kiinnittänyt huomiota Alavan seurakunnan pappistilanteeseen ja on talousarviolausunnossaan pyytänyt, että Alavan seurakuntaan sijoitetun rovastikuntapastorin virkaa jatkettaisiin vuoden 2012 loppuun, jolloin seurakuntayhtymässä olisi mahdollista selvittää miten pappistyövoima tulisi kohdentaa seurakuntiin tulevaisuudessa. Selvityksen ajaksi Alavan seurakunta voisi luopua puolikkaasta rovastikuntapastorin virasta, jonka se nyt jakaa Männistön seurakunnan kanssa. Tällä järjestelyllä Alavan seurakunnassa hoidettaisiin papillisia tehtäviä viidellä papilla. Myös Männistön seurakuntaan sijoitettu rovastikuntapastorin virka päättyy Tällöin Männistön seurakuntaan jäisi vain 3,5 papin virkaa, mikäli kokonaisen viran resurssi poistuisi. Alavan seurakuntaneuvoston esittämällä järjestelyllä Männistöön jäisi 4 papin virkaa. Vertailun vuoksi pappien määrä kaikissa seurakunnissa väestöön suhteutettuna vuoden 2011 alun tilanteen mukaan on liitteessä 3. Jotta pappien määrä suhteessa seurakunnan väkilukuun säilyisi kohtuullisena ja oikeudenmukaisena kaikissa Kuopion seurakunnissa, olisi syytä toimia siten, että Alavaan sijoitetun rovastikuntapastorin virka säilyisi vuoden 2012 loppuun ja Alavan ja Männistön seurakuntiin sijoitetun rovastikuntapastorin sijoituspaikaksi tulisi kokonaan Männistön seurakunta. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisen rovastikuntapapin viran perustamista väliseksi ajaksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,. 1. että Kuopion seurakuntayhtymään perustetaan määräaikainen vaativuusryhmän 601 rovastikuntapastorin virka väliseksi ajaksi,

9 9 2. että puoliksi Alavan ja puoliksi Männistön seurakuntaan sijoitettu rovastikuntapastorin virka sijoitetaan kokonaan Männistön seurakuntaan saakka, 3. että mikäli kirkkovaltuusto perustaa viran, yhteinen kirkkoneuvosto hakee pastori Pirjo Kuulalle tuomiokapitulilta virkamääräystä perustettavaan virkaan ja 4. että seurakunnat velvoitetaan tekemään selvitys siitä, miten pappistyövoima tulisi jatkossa sijoittaa seurakuntiin. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 43 KUVATAIDETOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman kuvataidetoimikunnan johtosäännön mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tulee valita toimikaudekseen kuvataidetoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Yhden jäsenistä tulee olla valtakunnallisen kuvataideliiton jäsen ja yhden teologi. Päättyneellä toimikaudella kuvataidetoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana opetusneuvos Eija Vähälä ja muina jäseninä intendentti Marianna Huttunen, lehtori Anne Rissanen, arkkitehti Reijo Mitrunen ja rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen. Anne Rissanen on valtakunnallisen kuvataideliiton jäsen. Kuvataidetoimikunnan sihteerinä ja teologijäsenenä on toiminut Oiva Voutilainen. Oiva Voutilaisen kuoleman jälkeen sihteerinä ja teologijäsenenä on toiminut vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Kuvataidetoimikunta on vastannut seurakuntayhtymän ja seurakuntien taidehankinnoista. Se on osallistunut myös uusien toimitilojen kuvataideohjelmiin ja alttaritekstiilien hankintoihin. Kuvataidetoimikunnan jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös jatkossa. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen hoiti virassa ollessaan monia yhteisiä tehtäviä. Yksi näistä tehtävistä oli toimiminen kuvataidetoimikunnan sihteerinä. Mikäli rekisterinjohtajan virka muutetaan yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, viran tehtävät lisääntyvät ainakin siltä osin, että uusi viranhaltija tulee toimimaan yhteisten toiminnallisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä. Tästä syystä uudelle viranhaltijalle ei ole perusteltua sisällyttää kuvataidetoimikuntaan liittyviä tehtäviä. Alavan seurakunnan kappalainen, pastori Juha Välimäki on ilmoittanut olevansa halukas toimimaan kuvataidetoimikunnan sihteerinä ja teologijäsenenä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle olisi perusteltua antaa läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa.

10 10 1. että asetetaan kuvataidetoimikunta toimikaudeksi , 2. että kuvataidetoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään opetusneuvos Eija Vähälä ja muiksi jäseniksi intendentti Marianna Huttunen, lehtori Anne Rissanen, arkkitehti Reijo Mitrunen ja pastori Juha Välimäki, 3. että Juha Välimäki määrätään kuvataidetoimikunnan sihteeriksi ja 4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa. Hallintojohtajana ehdotukset hyväksyttiin. 44 KIRKKOPÄIVIEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA VUONNA 2013 Kirkkopalvelut ry on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 4 olevan kirjelmän, jossa se anoo, että Kirkkopäivät vuonna 2013 järjestettäisiin Kuopiossa. Kirkkopäivät on joka toinen vuosi järjestettävä yleiskirkollinen tapahtuma, jonka pääjärjestäjä on seurakuntien yhteinen palvelujärjestö Kirkkopalvelut ry. Toisena pääjärjestäjänä on aina paikallinen seurakunta tai seurakuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina ovat vakiintuneen käytännön mukaan olleet sekä paikallinen hiippakunta että kirkkohallitus. Kirkkopäivät on ainoa kirkollinen suurtapahtuma, jonka ohjelmaa ovat em. lisäksi järjestämässä monet kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet. Ensimmäiset kirkkopäivät järjestettiin tammikuussa 1917 Kallion kirkossa Helsingissä. Seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät ovat kuuluneet alusta alkaen kirkkopäivien osanottajajoukkoon. Kirkkopäivät onkin ennen kaikkea tapahtuma, jossa kirkon työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntien vapaaehtoiset tapaavat toisiaan, kouluttautuvat ja etsivät uusia ideoita arkeen. Viime vuosina kirkkopäivistä on pyritty luomaan entistä enemmän myös seurakuntalaisten ja paikkakuntaisten tapahtuma, katsaus elämään kirkossa. Kirkkopäivät on aina ollut paitsi hengellinen myös vahvasti yhteiskunnallinen tapahtuma. Päivillä on vuosien saatossa keskusteltu kirkon ja muun yhteiskunnan välisistä suhteista ja saatu sysäyksiä käytännön toimintaan. Edellisen kerran kirkkopäivät oli Kuopiossa vuonna Seuraavat kirkkopäivät järjestetään Lahdessa Lahden kirkkopäivien yleistavoitteena on 1. tuottaa uusia mielikuvia kirkosta ja seurakunnasta 2. luoda uusia seurakuntatyön tapoja ja muotoja 3. rakentaa yhteistyötä ja yhdessä tekemisen malleja kirkossa ja erityisesti Päijät-Hämeen alueen seurakunnissa. Lahden kirkkopäivien tavoitteena on tilaisuuskävijää. Toimiminen kirkkopäivien toisena pääjärjestäjänä merkitsee myös taloudellista satsausta tapahtumaan. Viime vuosina järjestettyjen kirkkopäivien

11 11 kokonaisbudjetit ovat olleet euro. Järjestelyvastuussa olevan seurakunnan /seurakuntayhtymän kustannukset ovat henkilöstökuluineen olleet euroa. Käytännössä kirkkopäivien järjestäminen Kuopiossa merkitsee seurakuntayhtymälle yhteensä n euron varaamista vuosien 2012 ja 2013 talousarvioihin. Lahden seurakuntayhtymän taloudellinen satsaus vuoden 2011 kirkkopäivien järjestämiseen on n euroa. Ympäristöseurakunnat tulisi saada mukaan kirkkopäivien järjestelyihin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Myös Kuopion kaupunki tulisi saada mukaan järjestelyihin. Kirkkopäivien järjestäminen edellyttää myös omaa erillistä organisaatiota johtoryhmineen ja eri toimikuntineen. Tässä vaiheessa voitaisiin tehdä periaatepäätös kirkkopäivien järjestämisestä. Tämä on edellytyksenä kirkkopäivien järjestelyjen käynnistämiselle. Hallintojohtaja käsityksen mukaan kirkkopäivät ovat oleellinen osa suomalaista kirkollista perinnettä ja jokainen suurempi seurakunta ja seurakuntayhtymä joutuvat vuorollaan päivien järjestelyvastuuseen. Näin olleen osallistuminen kirkkopäivien järjestämiseen on perusteltua. 1. että seurakuntayhtymä osallistuu vuoden 2013 kirkkopäivien järjestämiseen ja 2. että kirkkopäivien järjestämiseen varaudutaan vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 45 TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA Tiedottaja Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa hän anoo palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Vuorotteluvapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta, koska työnantajalle syntyy velvollisuus työllistää työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle ei kuitenkaan välttämättä samoihin tehtävin tulee palkata työtön työnhakija. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää. Ulla Remes on ollut tiedottajan virassa lähtien. Tänä aikana hän on ollut yhteensä lähes neljä vuotta harkinnanvaraisilla virkavapailla. Virkavapauden myöntäminen vuorotteluvapaata varten on aina harkinnanvarainen eikä kenelläkään ole subjektiivista oikeutta saada virkavapautta vuorotteluvapaata varten. Ulla Remeksen jääminen virkavapaalle edellyttää, että hänelle voidaan palkata sijainen.

12 12 Viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen puoltaa virkavapauden myöntämistä. Ulla Remeksen vuorotteluvapaan sijaiseksi on mahdollista palkata työtön työnhakija. - että tiedottaja Ulla Remekselle myönnetään palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 46 JÄRVI-KUOPIN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kaavin seurakunnan liittyessä lukien osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa siirrettiin Kaavin seurakunnan kirkkoherra Jari Muta Järvi- Kuopion seurakunnan II kappalaisen virkaan. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Jari Mutalle eron Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymistä varten lukien. Tuomiokapituli on pyytänyt Järvi-Kuopon seurakunnan lausuntoa viran julistamiseksi haettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Järvi-Kuopion seurakunnassa on kaksi seurakuntapastorin virkaa, neljä kappalaisen virkaa ja kirkkoherran virka. Seurakunta jakaantuu seitsemään alueseurakuntaan, joilla kullakin on oma jumalanpalveluksensa ja oma toimintakulttuurinsa. Lähivuosina Järvi-Kuopion seurakunnassa on avautunut ja tulee, eläkeiän saavuttamisen myötä, avautumaan kolme kappalaisen virkaa. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstösuunnitelman mukaan pappisresurssia vähennettäisiin kolmannen kappalaisen viran tullessa avoimeksi. Tällöin kappalaisen virka jätettäisiin täyttämättä. Tätä kautta vähenevän työvoimaresurssin sijaan, Järvi-Kuopion seurakunnassa on tarkoitus käynnistää seurakunnan vapaaehtoisten koulutus, jolloin yhteisö kantaa oman osansa alueseurakuntien toiminnan tukemisesta. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Järjestelytoimikunta katsoi, että rakennemuutosvaiheessa on perusteltua tukea yhteisöjen selviytymistä muutosprosessista. Pappisvirka on ainoa virka, joka näin tulisi olemaan jokaisessa alueseurakunnassa, muiden viranhaltijaryhmien osalta sama työntekijä saattaa palvella useampaa alueseurakuntaa. Järjestelytoimikunta päätti pyytää lupaa saada täyttää II kappalaisen virka. Hallintojohtajan käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan kannalta muutostilanteessa ja myös hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaista.

13 13 - että Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka täytetään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 47 ERON MYÖNTÄMINEN RITVA HILTUSELLE OSA-AIKAISESTA TOIMISTOSIHTEERIN VIRASTA Toimistosihteeri Ritva Hiltunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa osaaikaisesta toimistosihteerin virasta lukien. Osa-aikainen toimistosihteerin virka on sijoitettuna Järvi-Kuopion seurakuntaan. - että Ritva Hiltuselle myönnetään ero osa-aikaisesta toimistosihteerin virasta lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 48 ERON MYÖNTÄMINEN LEENA VIRTAHARJULLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA Seurakuntamestari Leena Virtaharju on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa seurakuntamestarin virasta lukien. Seurakuntamestarin virka on sijoitettuna Muuruveden alueelle. - että Leena Virtaharjulle myönnetään ero seurakuntamestarin virasta lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 49 HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää vuosilomaansa seuraavasti: Lomaoikeus Pidetty Jäljellä Ehdotus Jää jäljelle 38 pv 29 pv 9 pv pv 4 pv Hallintojohtajan vuosiloma hyväksyttiin.

14 14 50 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut. 51 ILMOITUSASIAT Yhteisen kirkkoneuvoston kokous perutaan. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on kokousaikataulun mukaisesti MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Heikki Juutinen Riitta Kauppinen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot