Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Kertausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Kertausta"

Transkriptio

1 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 Kertausta Samuel Lahtinen 1

2 Sisältöä Hieman uutta asiaa/kertausta harjoitustöiden pohjalta Kurssin avainasioiden pikakelaus Tentin rakennetta, kysymyksiä 2

3 Tiedon mallintamisesta Järjestelmien ideana usein liikutella tietoa Tiedon käsittelymuoto, välitysmuoto, rakenne tärkeässä osassa Arkkitehtuuripäätös/ratkaisu Viestit, rajapinnat, tieto+metadata, rakenteinen tieto..., malli Vaikuttaa ohjelmiston rakenteeseen, ohjaa komponenttien jne. tarkempaa suunnittelua Mitkä asiat kiinnitetään, missä on joustavuutta? määrät, tyyppi, eri arvot/skaalat/tietotyypit Mahdollistaa konkreettisen suunnittelun 3

4 Esimerkkijärjestelmä: Autojen huollot, ajanvaraus, huoltotunnit, varaosat, laskutus nysväystä puljaamista Tietovarasto Käyttöliittymää, huoltamo käpistelyä Käyttöliittymää, laskutus 4

5 Esimerkkijärjestelmä: Autojen huollot, ajanvaraus, huoltotunnit, varaosat, laskutus 5

6 Tietomalli? käsitteeellisestä mallista konkreettisiin malleihin, tietokantatasolle Tietokanta ei välttämättä tallenna tietoja muun järjestelmän käyttämässä muodossa Data Modeling: Yksi esimerkki: 6

7 Kurssiyhteenvetoa 7

8 Kurssihenkilökunnan ajatuksia Videojutuista alkuun vähän liikaa hässääkkää ja häiriötä, luennoija meni sekaisin Jos jatkoa tulee, niin tää homma toiminee paremmin ATAMit/DCARit menivät pääosin mukavasti, hyvin valmistautunutta porukkaa jne. Aikataulujutut jne liikaa säätöä Työkalut vaihtoon, IDLE käsin HTML:n nysvääminen, jne. aunarista, saadaanko jostain toimiva julkaisujärjestelmä Viikkoharkat sujuivat pienen alkusäädön jälkeen ok Aikataulu turhan repaleinen 8

9 Harjoitustyön tavoitteista Arkkitehtuurin luomiseen tarvitaan sovellusalueen, toteutustekniikoiden, yleisten hyvien ratkaisujen tuntemista, Itsenäinen selvitystyö Miten tämä toimisi, löytyykö tähän hyviä ratkaisutapoja? Mitä tekniikoita/alustoja on olemassa asiaa x varten? Lainsäädäntöä, tietoturvaan liittyvää asiaa, jne. Puuttuu vielä jonkun harjoitustyön osan tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen 9

10 Kurssin asiat pikakelauksena 10

11 Mitä on ohjelmistoarkkitehtuuri? -asshole-architect/ 11

12 Arkkitehtuurien kuvaamisesta 12

13 Arkkitehtuurinäkökulmat ja kuvaustyypit Näkökulmat: Skenaarionäkymät Vuorovaikutus ulkomaailman kanssa Loogiset näkymät Ohjelmistoyksiköiden vastuut Prosessinäkymät Prosessit ja niiden vuorovaikutus "4+1" (Kruchten) Kehitysnäkymät Järjestelmän jakaminen eri kehittäjille UML Fyysiset näkymät Ohjelmiston jako eri laiteyksiköille, verkko Muuntelunäkymät Ohjelmiston laajentaminen ja muuntelu 13

14 4+1 Prosessinäkymä(process view) Järjestelmän toiminnan jako loogisiin prosesseihin Prosessien kommunikointi - kontrollin kulku Rakenteet ja instanssit -samasta prosessirakenteesta voi olla useita instansseja Tärkeä rinnakkaisuutta sisältävien järjestelmien kuvauksessa Järjestelmän suorituskyvyn ja skaalautuvuuden arviointi Kehitysnäkymä (development view) Kuvaa järjestelmän jakoa kehitysyksiköihin pakkaukset, ohjelmistotekninen rakenne Fyysinen näkymä (physical view) Järjestelmän prosessointiyksiköt ja niiden yhteydet Prosessointiyksiköiden sisältämät fyysiset ohjelmistot (komponentit, resurssitiedostot, tietokannat,...) 14

15 4+1, osa 2 Skenaarionäkymä(scenario view) Nitoo yhteen 4 muuta näkymää ( +1 ) Järjestelmän vuorovaikutus käyttäjien ja muiden järjestelmien kanssa tietyssä käyttöskenaariossa Kuvaa järjestelmän rajapinnat ympäristöönsä Looginen näkymä (logical view) Toiminnallisuuden jakautuminen eri rakenneosien kesken Komponenttien velvollisuudet Koskee sekä staattisia rakenteita (esimerkiksi luokkia) että dynaamisia rakenteita (esimerkiksi olioita) 15

16 Skenaarionäkymä: käyttötapauskaavio CarRentalSystem Reserve vehicle Deliver vehicle Client Return vehicle Clerk <<include>> Service Service 16

17 RentableItem Car RentableStorage regnumber RentManager reserve(car,client) release(car) engage(car) return(car) update() setreturned setreserved setactive setid PrivateClient id name address creditcard Transaction kind info setkind setinfo TransactionManager handletransaction * creates uses * manages * 1 rents setreturned Database Feature code description * <<interface>> LocationControl getpos(car) ItemManager setcar(car) start() stop() reserve() release() engage() return() lost() recover() * creates Garage GPSService controller Client Store service information Looginen näkymä (rakenne): luokkakaavio 17

18 Fyysinen näkymä, sijoittelukaavio An XML infrastructure for archives, libraries and museums: resource discovery in the COVAX project 18

19 Muunneltavuusnäkymä: luokkakaavio feature Adding new item feature palette FeaturePalette Feature code description seticon(featureicon) price(): Integer * 1 FeatureIcon draw iconinterface initializer initcode add(feature) NewFeature price(): Integer myfeature NewFeatureIcon draw myicon initialize() Main... f = new NewFeature(...); fi = new FeatureIcon(...); f.seticon(fi); featurepalette.add(f);... 19

20 Komponentit Komponentit ovat arkkitehtuurin perusyksiköitä, jotka liitetään toisiinsa tarjottujen ja vaadittujen rajapintojen kautta Rajapintojen tulisi määritellä paitsi kutsumuoto myös sopimus rajapinnan käytöstä (esi- ja jälkiehdot) Komponentteja voidaan räätälöidä sen alkutilaa muuttamalla, vaihtamalla sen vaadittuihin rajapintoihin liittyviä muita komponentteja tai periyttämällä siitä erikoistettu komponentti Ohjelmistoarkkitehtuurit

21 Suunnittelumalleista Suunnittelumallit antavat hyväksi havaittuja ratkaisuja yleisiin suunnitteluongelmiin Käytä suunnittelumallia vasta kun ongelma on selvästi ymmärretty Suunnittelumallit ovat kokemusperäistä tietoa, eivät innovaatioita Antisuunnittelumallit auttavat tunnistamaan ongelmakohtia Suunnittelumallit organisoidaan mallikieleksi käytön helpottamiseksi 21

22 Mitä pitää tietää Suunnittelumallien ulkoaopettelu tenttiin ei tarpeellista, ymmärrys ideasta ja käyttötavasta olennaisempaa Löydä annettu malli (patlet-kuvaus mallista annettuna) suunnittelumallin pidempi kuvaus, mitä ongelmia käytöstä (huolettomasta) saattaa olla? Komponenttien vuorovaikutus ja niihin liittyvät suunnittelumallit, perusideat koneenohjaus, pilvimaailma 22

23 Arkkitehtuurityylit Mitä löytyy, mihin soveltuvat, mikä perusidea? Kerros-, tietovuo-, asiakas-palvelin (eri muotoineen), viestinvälitys, tulkki jne. 23

24 Kerrosarkkitehtuurit Kerrosarkkitehtuuri (layer/tier architecture): Järjestelmän organisointi käsitetasoltaan nouseviin kerroksiin.. Ohjelmistoarkkitehtuurit

25 Tietovuoarkkitehtuurit (pipes and filters) Tietovuoarkkitehtuuri koostuu komponenteista (filter), jotka tuottavat ja kuluttavat tietoalkioita, ja tietoalkioita komponentilta toiselle kuljettavista väylistä (pipe). filter pipe filter pipe filter pipe pipe filter pipe filter Ohjelmistoarkkitehtuurit

26 Viestinvälitysarkkitehtuuri: perusidea rekisteröidyt komponentit 1) luo viesti 2) lähetä välittäjälle Komponenttien yhteinen rajapinta: receive(message) 3) päätä vastaanottaja(t) ja välitä viesti sille/niille rekisteröidyt komponentit 4) vastaanota Viesti Viestinvälittäjä 5) tulkitse/ prosessoi viesti Ohjelmistoarkkitehtuurit

27 Tulkkiarkkitehtuurin perusidea toimintakuvauksen sisäinen esitys Tuloste Jokin toiminnallinen kuvaus (teksti, XML, graafinen, ym.) Tulkki kutsuu Konkreettinen suoritusalusta noudattaa toteutus Syöte Kielen määritys Ohjelmistoarkkitehtuurit

28 Muunneltavuutta ja käärimistä Muunneltavuuden hallinnan ideat, muunneltavuuspisteet ja niiden dokumentointi Ylläpito ja evoluutio, muunnetavuus olemassa olevaan ohjelmistoon, kääriminen 28

29 Arkkitehtuurien arviointi Mitä tavoitteita, mitä tapoja on? Minkälaisiin kysymyksiin halutaan vastauksia? 29

30 Tuoterungot Mikä idea, miten voidaan varautua eri versioihin/eri alustoihin? 30

31 Ohjelmistokehykset Mikä idea, eri kehystyyppejä Hyödyt / ongelmat? Käyttäjä tai kehittäjä, mitä huomioita? 31

32 Yritysjärjestelmäjutut ja ekosysteemit Tiedon kulkua, integrointia, jne. Ekosysteemiajatelma Miten ekosysteemi vaikuttaa ohjelmistoon? (ohjelmistoalusta+muut vaikutukset) 32

33 Tent(e)istä

34 Mitä kuuluu tenttialueeseen? Karkeasti kaikki luennoilla käydyt jutut (myös spesiaalisessiot&vierailuluennot) Viikkoharjoitusten juttuja, kaikki normisessioiden perusjutut (tenttitehtävä voi olla viikkoharjoitustehtävän kaltainen) 34

35 Tenttiarkisto & kysymystyyppejä Kurssin sivuilta löytyy tenttiarkisto: Muutama esseehtävä tehtävä Joku kuvanpiirto tai kuvan ymmärtämistehtävä Väärin-oikein-väittämiä Suunnittelutehtävä tai olemassa olevan suunnitelman parantelu/muuttaminen 35

36 Esimerkkitehtäviä Alla on kuva järjestelmästä XYZ. Mitä arkkitehtuurityyliä on käytetty, entä mitä muita suunnitteluratkaisuita bongaat? Kuvaa lyhyesti esimerkin avulla tietovuoarkkitehtuuri (pipes-and-filters). Mitä etuja ja haittoja on tällä arkkitehtuurityylillä? Selitä lyhyesti mitä ongelmia voi liittyä valmiin tuoterungon käyttöön. Selitä lyhyesti mitä ongelmia voi liittyä tuoterungon kehittämiseen? Kerro lyhyesti millaisia erikoistamistekniikoita ohjelmistokehyksissä käytetään. Alla on kuvattu järjestelmä ja siihen liittyviä haasteita ja ongelmia. Olet saanut myös kokoelman erilaisia potentiaalisia patterneita/suunnittelumalleja. Mitä näistä käyttäisit, missä ja miksi? 36

37 Yhteenveto Tentti 7.5. klo 10-13, ei tarvitse ilmoittautua POP- ROCKissa Tentti alkaa tasan klo 10 Tentistä pääsee pois aikaisintaan 10:30 Materiaali-sivuilla koosteena joitakin kiinnostavia kirjoja ja koostetta julkaisuista yms. 37

38 Kysyttävää?

Viestinvälitysarkkitehtuurit

Viestinvälitysarkkitehtuurit Viestinvälitysarkkitehtuurit Lähtökohta: Järjestelmä koostuu keskenään kommunikoivista komponenteista, mahdollisesti hajautettuja Komponenttien palveluja ei tiedetä tarkasti etukäteen Komponentteja ja

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri Ohjelmistoarkkitehtuurien ylläpito Arkkitehtuurityylejä ja laatuvaatimuksia Arkkitehtuurin uudistaminen Arkkitehtuurin uudistamisen malleja Arkkitehtuurin arviointi TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuuri

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 6: suunnittelua Samuel Lahtinen TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Harjoitustyö Protosessioita tällä viikolla Ohjelmassa tänään Ohjelmistojen suunnittelujuttuja

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 Samuel Lahtinen (Johannes Koskinen) http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Yleisiä asioita Luennot keskiviikkoisin 10:15- Viikkoharjoitukset jatkuvat taas 8.4. Arviointien paikat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit

Lisätiedot

Kertausluento 24.11.2014. JOTU-2014 / K.Systä 24.11.2014

Kertausluento 24.11.2014. JOTU-2014 / K.Systä 24.11.2014 24.11.2014 JOTU-2014 / K.Systä 1 Kertausluento 24.11.2014 Arvostelusta Tentistä saa maksimissaan 18 pistettä. Harjoitustyöstä saa 1-6 pistettä. Viikkoharjoituksista voi myös saada 1-6 pistettä aktiivisuuden

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8..9: moniperintä 1 Ajankohtaista Harjoitustyön suunnittelusessiot pidetty, työt jatkuvat, välivaiheen esittely seuraavana Viimeinen viikkoharjoituskerta, palataan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Tuo projektitiimisi vuosihuoltoon, viritä tiimisi tehot huippuun! Tekemisen kypsyys: Tarvittava ammattitaidon

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli Lasse Lindqvist Lasse Lopperi llindqvi@cc.hut.fi lmlopper@cc.hut.fi

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot