Ohjelmistokehykset ohjelmistorunkoja uudelleenkäyttö olioperustaisista ohjelmistorunko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistokehykset ohjelmistorunkoja uudelleenkäyttö olioperustaisista ohjelmistorunko"

Transkriptio

1 Ohjelmistokehykset Määritelmä & tavoitteet, taustaa & peruskäsitteitä, kehykset vs. suunnittelumallit, erikoistamisrajapinnat & kontrollinkulku, kehystyypit, kehysten rakenne ja evoluutio, esimerkki: JHotDraw, kehysten riskejä ja ongelmia 1

2 Ohjelmistokehykset Osittain abstraktiksi jätettyjä ohjelmistorunkoja, joita eri tavoin täydentämällä saadaan rakennettua kokonaisia uusia sovelluksia tai sovelluksen osia Suosittu tekniikka tuoterunkoarkkitehtuurien toteuttamiseksi Tavoitteena laajamittainen ja systemaattinen ohjelmistojen (sekä koodin että yleisrakenteen eli arkkitehtuurin) uudelleenkäyttö Tällä kurssilla puhutaan erityisesti olioperustaisista kehyksistä (kehyksen perusidea kuitenkin riippumaton ohjelmointiparadigmasta) Olioperustaisissa kehyksissä ohjelmistorunko = kokoelma luokkia, komponentteja, rajapintoja 2

3 Ohjelmistokehyksien taustaa Olioperustaisten ohjelmistokehysten historia alkaa 60- luvulta; ensimmäisen oliokielen, Simula67:n, toteutuksesta [Dahl et al., 1970; Nygaard-Dahl, 1981] Norjalainen kieli Suunniteltiin simulaatio-ohjelmistojen toteutukseen Sisälsi keskeiset olioparadigman piirteet: luokat, oliot, kapseloinnin, aliluokituksen, virtuaaliset operaatiot ja dynaamisen sidonnan Sisälsi valmiiksi määriteltyjä luokkakokoelmia, jotka voidaan tulkita ohjelmistokehyksiksi (esimerkiksi Simulation) 3

4 Ohjelmistokehyksien taustaa (2) Ensimmäinen laajalti käytetty ohjelmistokehys: Smalltalk- 80-ympäristön Model-View-Controller Alkuperäisen Model-View-Controller-kehyksen arkkitehtuurin pohjalta MVC-arkkitehtuurityyli MVC aloitti käyttöliittymäkehysten vyöryn, joka on jatkunut tähän päivään saakka Esimerkiksi: MacApp [Schmucker, 1986], Andrew Toolkit [Palay et al. 1988], InterViews [Linton et al., 1989], ET++ [Weinand et al., 1988], Swing [Sun Microsystems, 2001] Kaupallisia käyttöliittymäkehyksiä: zapp, OpenStep ja Microsoft Foundation Classes (MFC) 4

5 Ohjelmistokehyksien taustaa (3) Käyttöliittymäkehysten menestys (ja suuri määrä) leimasivat ohjelmistokehykset pitkäksi aikaa pelkästään käyttöliittymien toteutukseen soveltuvaksi tekniikaksi Ohjelmistokehyksiä on kuitenkin toteutettu hyvin moninaisille sovellusalueille Esimerkiksi: hypermediajärjestelmät, kaavioeditorit, käyttöjärjestelmät, kääntäjät, laskutusjärjestelmät, palohälytysjärjestelmät, laitetuotantolinjojen mittausohjelmistot, jne., jne Usein huomattavasti kiinteämmin sovellusalueesta riippuvia kuin käyttöliittymäkehykset 5

6 Ohjelmistokehykset: käsitteitä Ohjelmistokehyksen erikoistaminen (framework specialization, framework adaptation) = ohjelmiston (osan) toteuttaminen täydentämällä kehyksen tarjoamaa ohjelmarunkoa Abstraktien luokkien erikoistaminen, toiminnallisuuden koostaminen kehyksen konkreettisista luokista Sovelluskehys = kehys, josta voidaan erikoistaa kokonainen sovellus Komponenttikehys (framelet) = minikehys, jonka erikoistamisen tuloksena syntyy yksittäinen komponentti 6

7 Ohjelmistokehykset: käsitteitä (2) Laajennoskohta, variaatiopiste (hot spot, variation point) = kehyksen aukkokohta, jota täydentämällä voidaan sovelluksen puolella varioida ja/tai ottaa käyttöön tietty kehyksen toiminnallisuus/ominaisuus Erikoistamisrajapinta (specialization interface) = laajennoskohtien ja niihin liittyvien vaatimusten kokoelma Kehyksen erikoistamisrajapinta on tyypillisesti paljon monimutkaisempi kuin yksittäisen komponentin rajapinta Erikoistamisrajapinnan laajennoskohtien välillä on riippuvuuksia, joiden ymmärtäminen on edellytys kehyksen oikealle käytölle 7

8 Kehykset vs. suunnittelumallit Kehys on koodia, kun taas suunnittelumalli kuvaa erilaisia (luokka-, metodi- tms.) rooleja Kehyksen koodi sisältää tyypillisesti useiden suunnittelumallien ilmentymiä Alkuperäiset suunnittelumallit löydetty analysoimalla olemassa olevia kehyksiä (esimerkiksi Smalltalk HotDraw) Suunnittelumallit sopivat usein kehysten dokumentointiin [Johnson, 1992] Suunnittelumalleissa tyypillisesti kehykseen kuuluva osa (esim. abstraktit luokat) ja tuotekohtainen osa (esim. vaihtuvat konkreettiset luokat) 8

9 Kehykseen vs. sovellukseen kuuluvat osat suunnittelumalleissa = kehykseen kuuluva osa 9

10 Vierailija 10

11 Erikoistamisrajapinta ja kontrollin kulku 11

12 Erikoistamisrajapinta ja kontrollin kulku (2) B A Framework C Application Pääkontrolli ( main-silmukka ) kehyksen puolella (A). Takaisinkutsut sovelluksen puolelle (B). Kehyksen tarjoamien palveluiden kutsuminen (C). 12

13 Kehyslajit Abstrakti kehys Vain abstrakteja luokkia (tai rajapintoja); ei toiminnallisuutta 13

14 Muunneltava kehys Kehyslajit (white-box framework) Tarjoaa rajapinnat ja ohjelman päälogiikan 14

15 Pistokekehys Kehyslajit (plug-in framework) Erikoistetaan (miltei yksinomaan) rajapintoja; erikoistus tarjotaan yhtenäisenä plugin-komponenttina 15

16 Koottava kehys Kehyslajit (black-box framework) Koostetaan sovellus kehyksen tarjoamista valmiista komponenteista; ei takaisinkutsuja sovelluskoodiin 16

17 Kehysten rakenne ja evoluutio: iteratiivinen kehitys Framework Structure Framework Evolution Interface layer Interface * New/ more accurate requirements Framework core implementation layer AbstractClass New/ more accurate requirements Default component layer ConcreteClass New concrete implementations based on derived applications 17

18 Esimerkkikehys: JHotDraw Sovelluskehys rakenteisten kaavioeditoreiden toteuttamiseksi (www.jhotdraw.org) DrawingEditor Menubar DrawingView Tool Connector Handle Figure 18

19 Esimerkkikehys: JHotDraw JHotDraw-kehyksen rajapintakerros (yksinkertaistettu kuva) Handle * handles Connector end owner owner * start DrawingChangeListener * figsin selectedfigs Figure * figs ConnectionFigure DrawingView Drawing view Storable drawing gridsetting PointConstrainer Tool editor Editor currenttool 19

20 Esimerkkikehys: JHotDraw JHotDraw:n kerrosrakenne (esimerkkinä kahden keskeisen käsitteen kerrostuminen) Interface layer Figure Handle draw (Graphics g) getdisplaybox(): Rectangle setdisplaybox(rectangle) owner handles * draw (Graphics g) getdisplaybox(): Rectangle setdisplaybox(rectangle) AbstractFigure Core implementation layer AbstractHandle RectangleFigure Defaultcomponent layer RadiusHandle 20

21 Kehysten riskejä Tekninen vaativuus ja monimutkaisuus Arkkitehdin tunnettava hyvin sovellusalue ja joustavuuteen liittyvät oliotekniikat (esim. suunnittelumallit) Abstraktius voi tehdä erikoistajille hankalasti ymmärrettävän Kehysten yhdistely Mitä tehdään, jos halutaan käyttää useampaa kehystä, joista kukin määrittelee pääkontrollisilmukan? 21

22 Kehysten riskejä Monoliittisuus Kehys saattaa kasvaa suureksi ja hallitsemattomaksi Laadullinen varianssi Variaatiopisteet liittyvät useimmiten toiminnallisuuden muokkaamiseen Laatuominaisuuksia variointi sen sijaan yleensä hankalaa (esim. tietoturvan lisääminen, suorituskyvyn optimointi, ) Dokumentointi Olennaista erikoistamisrajapinnan kuvaus Tälle ei kuitenkaan vakiintunutta kuvaustapaa 22

23 Kehysten ongelmia Toteutuksen ongelmia Joustavien ratkaisujen toteuttaminen edellyttää asiantuntemusta (esim. suunnittelumallit auttavat) Joustavuus monimutkaisuus, abstraktit käsitteet Ylläpito vaativaa Testaus? (vrt. tuoterunkojen testaus) Käytön ongelmia Miten kehysten käyttö pitäisi dokumentoida? Keittokirjat (cookbooks) Suunnittelumallipohjainen dokumentointi Riittääkö pelkkä staattinen dokumentaatio? Työkalutuki sovellusten rakentamiseen (esim. laitoksella kehitetty JavaFrames-työkalu)? 23

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Kevät 2007 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2007 5 TAMPERE 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit

Lisätiedot

GRAILS JA LIFT OHJELMISTOKEHYSTEN VERTAILU WEB-SOVELLUSTEN EVOLUTIIVI- SESSA PROTOILUSSA

GRAILS JA LIFT OHJELMISTOKEHYSTEN VERTAILU WEB-SOVELLUSTEN EVOLUTIIVI- SESSA PROTOILUSSA GRAILS JA LIFT OHJELMISTOKEHYSTEN VERTAILU WEB-SOVELLUSTEN EVOLUTIIVI- SESSA PROTOILUSSA Aki Heikkinen 28.11.2010 Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Evolutiivisen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Mika Rantakeisu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu mika.rantakeisu@edu.ramk.fi Tiivistelmä Tämä on selvitys suunnittelumallien käytöstä

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 6: MVC:t ja kumppanit Samuel Lahtinen TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Harjoitustyö Versiohallinnan salasanat jne. lähetetty, ota yhteyttä, jos on kadoksissa

Lisätiedot

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011 OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio Harjoitustyö 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1 Yleisesittely... 2 1.2 Geneettiset algoritmit... 2 1.3 Ohjelmistoarkkitehtuurit... 3 1.3.1 Perusasioita... 3 1.3.2

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA Kimmo Kampman 11.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen teko muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ohjelmiston mallintamisen

Lisätiedot

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi Pekka Helesuo 9.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu - tutkielma Tiivistelmä Jokaisessa menestyvässä ohjelmistotalossa täytyy olla käytössä joku prosessi

Lisätiedot

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos Ajax-työkalupakit Eero Anttila Helsinki 23.5.2007 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen Luku 10: Komponenttitason suunnittelu komponenttipohjainen ohjelmistotekniikka (CBSE) CORBA ja SOA pilvipalvelu tuoterunkoon perustuva ohjelmistokehitysprosessi

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 Samuel Lahtinen (Johannes Koskinen) http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Yleisiä asioita Luennot keskiviikkoisin 10:15- Viikkoharjoitukset jatkuvat taas 8.4. Arviointien paikat

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen ja Harri Laine Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 25. toukokuuta 2010 Esipuhe Käsissäsi on Ohjelmistojen mallintaminen

Lisätiedot

Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit

Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit Mukana palvelun tarjoajia ja palvelun käyttäjiä Perusajatuksena tyypillisesti tarjota johonkin resurssiin liittyviä palveluita 1 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit

Lisätiedot

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Olli Kalmari Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 12. toukokuuta 2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Olli Kalmari Yhteystiedot:

Lisätiedot

Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä

Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Jouni Smed Harri Hakonen Timo Raita Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Jouni Smed Harri Hakonen Timo Raita Turun yliopisto, Informaatioteknologian

Lisätiedot

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Jouni Lappalainen Luku 8: Suunnittelutekniikat suunnittelun käsitteet suunnittelumalli (design model) arkkitehtuuri, rajapinnat, komponenttitaso, sijoitustaso Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla) on Omistaja Kuttu ja Lehmä toteuttavat rajapinnan

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri ja kehitysprosessit

Ohjelmistoarkkitehtuuri ja kehitysprosessit Ohjelmistoarkkitehtuuri ja kehitysprosessit Luento 2 Ohjelmistoarkkitehtuurit 1 Oppimistavoitteet Kuinka paljon arkkitehtuuria tarvitaan? Arkkitehtuuri ohjelmistokehitysprosessissa Ohjelmistoarkkitehdin

Lisätiedot

ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI

ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI Juhani Sannikka Erikoistyö Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian

Lisätiedot