Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www.enteract.com/~bradapp/docs/patterns-intro.html http://www.hillside.net/patterns/"

Transkriptio

1 5. Suunnittelumallit Suunnittelumallin käsite Suunnittelumallien hyötyjä Suunnittelumallien kuvaaminen Esimerkki: Rekursiokooste Antisuunnittelumallit Suunnittelumallit ja UML Mallikielet Suunnittelumallit eivät ole... Yhteenveto Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1

2 Suunnittelumallin käsite Cristopher Alexander et al.: A Pattern Language, 1977 Cristopher Alexander: The Timeless Way of Building, 1979 Maailma koostuu toistuvista tiettyjen mallien ilmentymistä Esimerkki: Jokainen maanviljelijä osaa rakentaa ladon - miksi? Malli (pattern) on yleistä suunnitteluosaamista, joka olisi saatettava kaikkien tarvitsijoiden ulottuville Alexander: mallien käyttö johtaa hyvään laatuun Paljon käytetty eri muodoissa insinöörialoilla Erityisen hyödyllinen ajatus ohjelmistotekniikassa Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 2

3 Esimerkki: Ikkunat ja ovet hirsitalossa hirret painuvat kasaan Ongelma: ikkunat ja ovet ovat kiinteitä, vaikka hirsiseinä liikkuu ja painuu kasaan. Ratkaisu: ikkunoiden ja ovien karmeja ei kiinnitetä suoraan seinään, vaan "karaan", joka liikkuu vapaasti hirsiin tehdyssä urassa. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 3

4 Mikä on suunnittelumalli? Suunnittelumalli Yleinen ratkaisu usein esiintyvään arkkitehtuuritai suunnitteluongelmaan tietyssä yhteydessä. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 4

5 Selitystä Yleinen ratkaisu... ei liity tiettyyn kieleen tai teknologiaan, kuvataan yleisellä tavalla... usein esiintyvään... täytyy olla käytännön validoima (esim. GoF: 3 esimerkkiä)... arkkitehtuuri- tai suunnitteluongelmaan... sovelletaan ohjelmistotekniikassa arkkitehtuurin ja yksityiskohtaisen suunnittelun tasolla... tietyssä yhteydessä. ongelma esiintyy yhteydessä, josta seuraa erilaisia vaatimuksia ja voimia Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 5

6 Suunnittelumallien hyötyjä Suunnittelumallit... tuovat piilossa olevan suunnittelutietämyksen kaikkien saataville; auttavat järjestelmän dokumentoinnissa; antavat uuden korkeamman tason toteutusvälineen; toimivat arkkitehtuurin rakennuspalikoina; antavat suunnittelijoille yhteisen sanaston. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 6

7 Suunnittelumallin kuvaus Keskeiset osat: Nimi Konteksti Ongelma Ratkaisu Seuraukset Kuvaava ytimekäs nimi, tulee osaksi yhteistä sanastoa Lähtötilanne Ongelman ja siihen vaikuttavien tekijöiden kuvaus, oletukset, esimerkki Luokkien ja olioiden organisointi ongelman ratkaisemiseksi (esim. käyttäen UML:ää) Lopputilanne, ratkaisun edut ja haitat Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 7

8 "Gang of Four kirja, GoF: GoF:in kuvausformaatti Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Name (and category) Intent Also known as Motivation Applicability Structure Participants Collaborations Consequences Implementation Sample code Known uses Related patterns Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 8

9 Esimerkki suunnittelumallista: Rekursiokooste Ongelma: Käyttäjä tee joku operaatio lehtiolioille Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 9

10 Rekursiokooste (Composite) suunnittelumalli Nimi: Rekursiokooste Konteksti: Hierakkinen oliokokoelma, jonka (lehti)olioille halutaan tehdä jokin operaatio. Ongelma: Kuinka hallita hierarkkisesti järjestettyä oliokokoelmaa niin, että kokoelman käyttäjän ei tarvitse tuntea rakenteen organisointitapaa? Ratkaisu: Item operation() * children Leaf operation() Composite operation() For all children c: c.operation() Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 10

11 Rekursiokooste (jatkuu) Seuraukset: Hierarkiarakenne ei näy käyttäjän koodissa Käyttäjän koodi yksinkertaistuu Rakenteeseen on helppo lisätä uusia kooste- ja lehtiluokkia (ei näy käyttäjälle) Pieni tehokkuusrasite kutsun siirtämisen takia Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 11

12 Esimerkki soveltamisesta SourceManager <<interface>> Source delete() print() * children File delete() print() Folder delete() print() add(source) For all children c: c.delete(); Delete folder Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 12

13 Antisuunnittelumallit Ongelma Suunnittelumalli Hyvä ratkaisu Seuraukset Antisuunnittelumalli Huono ratkaisu Oireet Muokkaus Antisuunnittelumalli = huono ratkaisu + hyvä ratkaisu Suunnittelumalli = ongelma + ratkaisu Brown W.J. et al.: Antipatterns - Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis. Wiley Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 13

14 Dokumentoituja antisuunnittelumalleja The Blob Lava flow Golden Hammer Spaghetti Code Cut-and-Paste Programming Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 14

15 Antisuunnittelumallien oireita Huono ylläpidettävyys Huono uudelleenkäytettävyys Huono laajennettavuus Vaikeasti ymmärrettävä Tehottomuus Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 15

16 Mitä huonoja ratkaisutapoja olet tunnistanut oliojärjestelmissä? Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 16

17 Suunnittelumallit ja UML: Kollaboraatiosymboli Item Composite SourceManager Source delete() print() * Leaf children Composite File delete() print() Folder delete() print() add(source) For all children c: c.delete(); Delete folder Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 17

18 Suunnittelumallit ja UML: Esimerkki EventSource register(statemachine) * informs * StateMachine run(state) handle(event) 1 Singleton State Observer 1 Event source(): Object current.exit(); current = current.transit(e); current.entry(); uses 0..1 current State transit(event): State entry() exit() Event1 source(): Object Event2 source(): Object StateA transit(event): State entry() exit() StateB transit(event): State entry() exit() Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 18

19 Suunnittelumallit ja UML: Stereotyypit SourceManager <<Composite:Item>> Source delete() print() * children <<Composite:Leaf>> File delete() print() <<Composite:Composite>> Folder delete() print() add(source) For all children c: c.delete(); Delete folder Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 19

20 Mallikielet Suunnittelumallikieli: Systemaattisesti organisoitu kokoelma suunnittelumalleja, jotka kattavat jonkin ongelma-alueen keskeiset ratkaisut. Systemaattisesti organisoitu: mallit liittyvät toisiinsa joillakin suhteilla (esim. hierarkkinen, verkko), jotka auttavat valitsemaan sopivat mallit sopivassa järjestyksessä. => Kieltä voidaan soveltaa kokonaisuutena, ideaalisti se generoi järjestelmän arkkitehtuurin Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 20

21 Mallikielen organisointitapoja Hierarkkinen rakenne: Käytä ensin mallia A, sen jälkeen mallia B tai C osaongelmien ratkaisuun, jos käytät B:tä, käytä sen jälkeen mallia D tai E jne. Mallit koskevat ko. kohteen pienempiä ja pienempiä osia. Malli B Malli A Malli C Alexanderin mallikieli Malli D Malli E Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 21

22 Mallikielen organisointitapoja Verkkorakenne: Malli A Malli E Jos olet käyttänyt mallia C, on mahdollista, että mallit A ja D ja E saattaisivat auttaa jonkin C:stä seuraavan ongelman ratkaisussa. Mallin C soveltaminen luo kontekstin Malleille A, D ja E. Malli B Malli D Malli C Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 22

23 Esimerkki: Mallikieli koneenohjausjärjestelmille Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 23

24 Mallikielen organisointitapoja Yleistysrakenne: Malli A on abstrakti kuvaus ratkaisusta, joka voidaan tarkemmin toteuttaa tavalla B tai tavalla C. Malli A Malli B Malli C Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 24

25 Mallikielen organisointitapoja Implisiittinen rakenne: Malli A pre post Kullekin mallille annetaan esija jälkikonteksti: missä tilanteessa mallia voidaan soveltaa, ja mihin tilanteeseen malli jättää arkkitehtuurin. Jos mallin A jälkikonteksti vastaa mallin B esikontekstia, voi B:tä soveltaa A:n jälkeen = pre Malli B post Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 25

26 Mallikielen organisointitapoja Sovellusalueen mukainen rakenne, esimerkiksi domainmalliin perustuen Helpottaa kysymystä: mitä mallia voisi tietyssä tilanteessa soveltaa? Antaa viitteitä puuttuvista malleista Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 26

27 Suunnittelumallit eivät ole yleinen lääke ohjelmiston laadun parantamiseen; ongelmattomia: arkkitehtuurin monimutkaistuminen mahdollinen ongelman yliratkaisu (overkill) tehokkuushäviö: runsaasti dynaamista sidontaa ja kutsun siirtämistä olion identiteetti hämärtyy: olioskitsofrenia tarvitsevat hyvän dokumentoinnin järjestelmässä Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 27

28 Yhteenvetoa Suunnittelumallit antavat hyväksi havaittuja ratkaisuja yleisiin suunnitteluongelmiin Käytä suunnittelumallia vasta kun ongelma on selvästi ymmärretty Suunnittelumallit ovat kokemusperäistä tietoa, eivät innovaatioita Suunnittelumallit organisoidaan mallikieleksi käytön helpottamiseksi Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 28

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 1: Virtuaalifunktiot, Template method 1 Seuraavaksi tarjolla: Otekn-asiaa vähän pintaa syvemmältä Virtuaalifunktiot ja erikoistaminen, olioiden kopiointi ja elinaika

Lisätiedot

Suunnittelumallit. OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003

Suunnittelumallit. OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003 Suunnittelumallit OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003 Mikael Kujanpää mahead@ee.oulu.fi LuTK / TOL -03 Tiivistelmä Suunnittelumallit

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Kertausta

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2014 Kertausta Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 Kertausta Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Sisältöä Hieman uutta asiaa/kertausta harjoitustöiden pohjalta Kurssin avainasioiden pikakelaus Tentin rakennetta,

Lisätiedot

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Mika Rantakeisu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu mika.rantakeisu@edu.ramk.fi Tiivistelmä Tämä on selvitys suunnittelumallien käytöstä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011 OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio Harjoitustyö 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1 Yleisesittely... 2 1.2 Geneettiset algoritmit... 2 1.3 Ohjelmistoarkkitehtuurit... 3 1.3.1 Perusasioita... 3 1.3.2

Lisätiedot

JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö

JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö Tarkastajat: professori Kai Koskimies yliassistentti Jari Peltonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Olemme aikaisemmin todenneet, että keskustelujen sisällön määrittäminen ja keskustelujen toteutuksen suunnittelu on

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri

Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri hyväksymispäivä arvosana arvostelija Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri Henri Karhatsu Helsinki 4.2.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä

Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla) on Omistaja Kuttu ja Lehmä toteuttavat rajapinnan

Lisätiedot

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Olli Kalmari Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 12. toukokuuta 2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Olli Kalmari Yhteystiedot:

Lisätiedot

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA Kimmo Kampman 11.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen teko muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ohjelmiston mallintamisen

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen ja Harri Laine Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 25. toukokuuta 2010 Esipuhe Käsissäsi on Ohjelmistojen mallintaminen

Lisätiedot

JUHA SIMOLA HAJAUTETTU TYÖAJANSEURANTA DCI-ARKKITEHTUURIA KÄYTTÄEN. Diplomityö

JUHA SIMOLA HAJAUTETTU TYÖAJANSEURANTA DCI-ARKKITEHTUURIA KÄYTTÄEN. Diplomityö JUHA SIMOLA HAJAUTETTU TYÖAJANSEURANTA DCI-ARKKITEHTUURIA KÄYTTÄEN Diplomityö Tarkastaja: Professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Myöhäinen luokittaminen olio-ohjelmoinnissa

Myöhäinen luokittaminen olio-ohjelmoinnissa Simo Rantanen Myöhäinen luokittaminen olio-ohjelmoinnissa Tietojärjestelmätieteen kanditaatintutkielma 13.05.2003 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi Pekka Helesuo 9.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu - tutkielma Tiivistelmä Jokaisessa menestyvässä ohjelmistotalossa täytyy olla käytössä joku prosessi

Lisätiedot

Eija Järvelä Elina Puusaari. käsikirja

Eija Järvelä Elina Puusaari. käsikirja Eija Järvelä Elina Puusaari käsikirja Jyväskylän yliopisto Chydenius instituutti Kokkolan yliopistokeskus Kokkola 2005 OHRA projekti Ohjelmistoarkkitehtuurien integrointi ohjelmistotuotantoon Chydenius

Lisätiedot

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Jouni Lappalainen Luku 8: Suunnittelutekniikat suunnittelun käsitteet suunnittelumalli (design model) arkkitehtuuri, rajapinnat, komponenttitaso, sijoitustaso Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu

Lisätiedot