Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto"

Transkriptio

1 Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Dekaani, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta Rakennustekniikan osaston varajohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto v Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) puheenjohtaja v

2 Turvalliset rakenteet matalaenergiarakentamiseen 1. Taustaa 2. Rakennusfysiikkaan liittyviä haasteita 3. Rakennusosiin liittyviä kysymyksiä Insinöörien kehittämät perusrakenneratkaisut ovat toimivia tulevaisuudessakin Niiden erilaisten virheiden sietokyky on aiempaa heikompi Siksi laadukkaaseen ja huolelliseen toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteiden liitosten toiminta on erittäin tärkeää. Monet kokemukset osoittavat, että huolellisesti toimien voidaan onnistua Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 2

3 Rakennusten energiankäyttöön liittyvät kysymykset voivat olla suurelta osin elämäntapaan liittyviä, teknisillä näkökohdilla voi olla luultua vähäisempi osuus 50 vuoden elinkaari Jos täydellistä rakennusta ei osata hyödyntää, menetetään käyttöiän aikana paljon mahdollisuuksia. Vastaavasti hieman huonommallakin rakennuksella voidaan oikealla käytöllä säästää paljon. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 3

4 Rakentamisen sääntöjen muuttuessa tulkinnat tulevat tärkeiksi Uudet määräykset merkitsevät erittäin suurta muutosta perinteiselle rakentamiselle. Määräysten tulkintaa tekevät monet eri osapuolet, usein vielä melko vähäisin tiedoin. Tulkinnat vaihtelevat paljon. Tulkintoihin liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin myös muissa kuin energiaan liittyvissä rakentamisen kysymyksissä. Yksi ratkaisu voisi olla kokeneiden osaajien muodostamat tulkintapaneelit, jotka pohtisivat kysymyksiä eri näkökulmista ja lopulta esittäisivät näkemyksensä, jota pyrittäisiin noudattamaan rakentamisessa. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 4

5 Laadukkaan rakentamisen lähtökohdat Tunnista elinkaaren kannalta kriittiset asia. Suunnittele ne hyvin toimivilla ratkaisuilla. Rakenna huolella, valvo ja varmista laatu erityisesti kriittisissä kohdissa. Keskitä ylläpito ja huolto näihin kohtiin. Asuinrakennuksen kriittiset kohtaa ovat 1. Maata vasten tehtävät rakenteet 2. Yläpohjat 3. Ulkoseinät 4. Märkätilat 5. Ilmanvaihto Liitokset ja yksityiskohdat ovat erityisen tärkeitä + 1 Asukas tarvitsee opastusta ja tietoa sekä ohjeita Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 5

6 Kokonaisuuden hallinnan merkitys kasvaa Rakennusten käytössä ja energiatehokkuudessa on kyse monimutkaisesta teknisten järjestelmien, rakennuksen ja käyttäjän vuorovaikutusta. Tekniset järjestelmät Käyttäjä Rakennus Teknisten järjestelmien toiminta vaikuttaa rakennukseen. Jos ilma ei vaihdu, kosteusongelmia syntyy lopulta. Rakennus vaikuttaa teknisiin järjestelmiin. Ilma voi kulkea kanavissa suunnitellusti, mutta ei vaihdu huoneistossa, koska korvausilmareitit ovat tukossa (vaikkapa korjausten seurauksena). Myös käyttäjällä on iso vaikutus sekä teknisten järjestelmien että rakennuksen toimintaan. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 6

7 Energiatehokkaan rakentamisen rakennusfysikaaliset riskit liittyvät suunnitteluun ja rakentamiseen Rakennetyyppi on hyvä lähtökohta, mutta sillä ei voida rakentaa kaikkia yksityiskohtia. Detaljeja voidaan suunnitella vain rajattu määrä. Tästä seuraa, että rakennuksen monien yksityiskohtien lopullinen toteutus ratkaistaan työmaalla. Työntekijän opastaminen tulee olemaan tärkeää. Siksi on pyrittävä lisäämään kaikkien rakentajien ymmärrystä rakennusfysiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Opin tulee olla selkeää ja yksinkertaista. Rakentaminen on laji, jossa kokemuksella on varsin suuri merkitys lopputulokseen. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 7

8 Ratkaisut eivät ole vääriä tai oikeita Rakentamisessa ei ole olemassa täysin oikeita tai täysin vääriä ratkaisuja. Jokaiseen liittyy hyviä ja huonoja puolia. Lopulta kyse on mahdollisimman hyvän kompromissin etsimisestä ja samalla riskien hallinnasta. Monia vanhoja detaljeja pidetään hyvinä ja toimivina, vaikka nykytiedon valossa ne voisivat toimia vähän kehitettyinä paremmin. Detaljien kehittäminen edellyttää, että toiminta ymmärretään. Ymmärrettävien selitysten tulee olla yksinkertaisia. Määräyksiä kehitetään eri tahojen toimesta. Vähäinen koordinaatio voi lisätä riskejä. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 8

9 Kevythormin käyttäytyminen yläpohjan eristeen kohdalla Hormin sisällä lämpötila voi olla 600 o C, mutta ulkopinnassa noin 20 o C. Yläpohjan läpimenon kohdalla eristettä on paljon enemmän kuin hormin 50 mm. Lämpötilakenttä tasoittuu pidemmällä eristeen paksuuden matkalla. 600 o C 600 o C 20 o C 20 o C Lopullinen lämpötilakenttä syntyy 1 2 h kuluessa lämmityksen aloittamisesta Puun kohdalla lämpötila nousee jopa arvoon 300 o C, jossa puu syttyy Lopullinen lämpötilakenttä syntyy 2 3 h kuluessa lämmityksen aloittamisesta. Ongelma pahenee eristemäärän kasvaessa. Sisäilmapaja Nurmes 9

10 Rakennuksen tiiviys ja ilmanvaihto liittyvät toisiinsa Nykyisin korostetaan rakennusten tiiviyden merkitystä pienen energiankulutuksen tavoittelussa. Siihenkin liittyy sekä hyvää että kysymyksiä. Ilmavaihtojärjestelmä tehdään alipaineiseksi poistamalla hieman enemmän ilmaa kuin rakennukseen puhalletaan sisään. Tiiviissä rakennuksessa painesuhteiden hallinta on oleellisesti vaikeampaa ja toisaalta mitättömätkin vuotoreitit voivat generoida sisäilmaongelmia, kun korvausilmaa vuotaa rakennukseen hallitsemattomasti. Kokonaisuuden tulee olla nykyistä paremmin hallinnassa. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 10

11 Kosteuskysymykset Kosteuskysymyksiin alettiin kiinnittää lisääntyvää huomiota noin 20 vuotta sitten Monet määräykset ja suunnitteluohjeet ovat parantaneet tilannetta merkittävästi, virheellisiä ratkaisuja on saatu pois Virheitä tehdään kuitenkin jatkuvasti Rakennusaikainen kosteus aiheuttaa edelleen harmeja Vanhoja hyviksi koettuja ratkaisuja tulisi pohtia myös nykytiedon valossa Vettä ei myöskään tule pelätä liikaa, sitä tarvitaan muun muassa betonin kovettumisessa Rakenneratkaisujen tulisi olla sellaisia, jotka antaisivat anteeksi myös vähän virheellisen toteutuksen Asian ymmärtäminen on avain ongelmien välttämiseen Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 11

12 Eristysmäärän kasvaessa erilaisten rakennusvirheiden ja virheellisten ratkaisujen seuraukset kosteusvauriotapauksissa ovat vakavammat Rakennusaikainen kosteus tulee aiheuttamaan enemmän harmeja, koska monissa tapauksissa rakennuksen rakennusaikaista kosteudenhallintaa ei osata kovin hyvin nytkään. Monissa rakennuksissa on hyvin suuri kosteusrasitus (uimahallit, kostutetut rakennukset, jne). Erilaisten ilmavuotojen seuraukset ovat vakavammat. Uusien määräysten seurauksena tullaan kehittämään paljon uusia rakenneratkaisuja. Yksinkertaisten kosteusteknisten tarkastelujen laatiminen on monille asiantuntijoillekin ylivoimaista. Siksi uusiin rakenneratkaisuihin tulee liittymään riskejä. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 12

13 Seiniin liittyviä kysymyksiä Uudet eristekombinaatiot voivat olla riskialttiita rakennusaikana Märkätilojen seinäpinnoitteiden taustojen tuuletus pienentää riskiä - + polyuretaani mineraalivilla Liittymien ilmavuodot pois Sandwich-elementtien paksummat eristeet aiheuttavat monenlaisia yllätyksiä: - ansaat/kantavuuskysymykset, lämpötilamuutosten seuraukset - läpäisemättömillä eristeillä sisäkuoren kuivumisen on tapahduttava pääasiassa sisäänpäin (läpäisevät pinnoitteet) - palokysymykset voivat tulla uudelleen esiin - tiililaattapintaisen rakennuksen mitoitus Sisäilmapaja Nurmes 13

14 Yläpohjiin liittyviä kysymyksiä Ilmaa läpäisevien eristeiden konvektio - 10 o C Loivien kattojen eristemäärän kasvu + 20 o C * joustokiinnikkeet * höyrynsulun reikiintyminen * kosteustekninen toiminta poikkeaa otaksutusta Vesi ei poistu otaksutulla vauhdilla rakenteesta, koska kylmänä kautena ylös nouseva vesihöyry jäätyy ennen kuin poistuu tuuletuksen kautta. Läpäisevät katteet toimivat samoin. Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan varmistus: Rakenteeseen ei saa jäädä rakennusaikaista vettä Kate ei saa vuotaa vettä rakenteeseen Sisäilman kosteus ei saa päästä rakenteeseen Sisäilmapaja Nurmes 14

15 Alapohjiin liittyviä kysymyksiä Maanvaraiset alapohjat * Energian säästämiseksi eristettä ei tarvita U-arvon mukaista määrää * Rakennusfysikaalinen toiminta paranee eristemäärän kasvaessa * Laatta kuivuu pääasiassa vain sisäänpäin (läpäisevä pinnoite) * Betonilaatta on tärkeä kosteuslähde jopa 10 vuotta * Maaperän jäähdyttäminen esim. radonputkituksen avulla olisi erinomainen ratkaisu fysikaalisen toiminnan kannalta * Maaperään yhteydessä olevien vuotoreittien tiivistäminen on erittäin tärkeää, usein polyuretaanivaahto auttaa vaikkakaan ei ole paras ratkaisu Ryömintätilat * Mikrobikasvua tapahtuu ryömintätilassa kosteina kesäaikoina * Alapohjan täydellinen ilmanpitävyys on erittäin tärkeä (vaikea toteuttaa) * Ryömintätilat tulevat talvisin kylmemmiksi (jäätymismahdollisuus) * Kuivaimella ryömintätila toiminee parhaiten (ilmanvaihto, mitoitus rakennusaikainen vesimäärä on yleensä suuri kuivaimen kapasiteettiin nähden) Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 15

16 Ikkunoihin liittyviä kysymyksiä Hyvä U-arvo vastaa heikon seinän eristävyyttä. Tällöin lämmitysjärjestelmän voi suunnitella uudelta pohjalta. Patterin ei tarvitse enää sijaita ikkunan edessä. Aika ajoin tapahtuva ulkopuolinen kondenssi ja jäätyminen tulee aiheuttamaan paljon selitystarvetta. Pitäisi ratkaista onko kyseessä ominaisuus vai vika. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 16

17 Rakentaminen on erittäin vaativa laji Monista osa-alueista pyritään muodostamaan toimiva kokonaisuus. Se on aina kompromissi. Osa-alueet ja osapuolet lisääntyvät rakennushankkeissa, jolloin yhteistyökyky on muodostumassa rakentajan tärkeäksi ominaisuudeksi. Suurta viisautta on ymmärtää, että yksilö ei voi hallita kaikkea. Kun tämän oivaltaa, apua löytyy aina. Jos rakentaminen alkaa tuntua helpolta, on parasta vaihtaa lajia (Jorma Huura). Kiitos mielenkiinnosta. Sisäilmapaja Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 17

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet , seminaari Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Energiaan liittyvät

Lisätiedot

energian kulutuksen kasvua voidaan aidosti hidastaa? 1. Energiaan liittyvät käyttötottumukset tulee muuttaa

energian kulutuksen kasvua voidaan aidosti hidastaa? 1. Energiaan liittyvät käyttötottumukset tulee muuttaa Rakennusfoorumi 2.2.2010 Mitä muuta pitää tapahtua määräysten kiristämisen ohessa, jotta energian kulutuksen kasvua voidaan aidosti hidastaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja 3.3.2011 Helsingissä. Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve

Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja 3.3.2011 Helsingissä. Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja..011 Helsingissä Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa. Perusasiat ovat tärkeitä

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

Missä mennään korjausrakentamisessa?

Missä mennään korjausrakentamisessa? RIL, talonrakennusjaosto Korjausrakentamisen teemailtapäivä Säätytalossa 29.11.2007 Missä mennään korjausrakentamisessa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Yleisiä

Lisätiedot

Asta Rakentaja messut Tampereella 12.2.2010. Energiansäästön vaikutus rakentamiseen. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Asta Rakentaja messut Tampereella 12.2.2010. Energiansäästön vaikutus rakentamiseen. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Asta Rakentaja messut Tampereella 12.2.2010 Energiansäästön vaikutus rakentamiseen Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Energian kulutus ja energiatehokkuus 3. Käyttäjän

Lisätiedot

PITKÄIKÄINEN PUURAKENTEINEN HALLI Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari

PITKÄIKÄINEN PUURAKENTEINEN HALLI Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TUTKIMUSRAPORTTI 124 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Toim. Päivi Myllylä ja Timo Lod PITKÄIKÄINEN PUURAKENTEINEN HALLI Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari Pitkän elinkaaren

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA I TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA KANDIDAATINTYÖ Tarkastaja: Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö II Tiivistelmä TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin

Lisätiedot

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 8.5.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN AIKATAULU Aikataulu 1.1.2015 voimaan vaatimukset uusiutuvista

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti:

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Juuso Haataja Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Haataja, Juuso Työn nimi Laukaan kunnantalon

Lisätiedot

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus 1 RTS 08: 18.1.008 Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus Tässä ohjekortissa esitetään ilmanpitävyyden laadunvarmistuksen periaatteet, jotka soveltuvat käytettäväksi teollisessa talovalmistuksessa.

Lisätiedot

Loivat tuuletetut katot, pitkät lappeet Vilho Pekkala, diplomi-insinööri Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy vilho.pekkala@vahanen.

Loivat tuuletetut katot, pitkät lappeet Vilho Pekkala, diplomi-insinööri Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy vilho.pekkala@vahanen. Loivat tuuletetut katot, pitkät lappeet Vilho Pekkala, diplomi-insinööri Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy vilho.pekkala@vahanen.com Johdanto Matalalla tuuletusvälillä varustettujen yläpohjien kosteusteknisessä

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (45) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 141 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot