HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN NÄKÖKULMASTA Tutk. joht. Juha Vinha Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 1

2 LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET Lämmöneristyksen lisääminen heikentää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa: Ulko-osat viilenevät, jolloin kosteuden tiivistyminen ja homeen kasvulle suotuisat olosuhteet lisääntyvät. Rakenteiden vikasietoisuus heikkenee samasta syystä. Lämmöneristekerroksen vesihöyrynvastuksen kasvaessa rakenteen kuivuminen hidastuu. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa rakenteita muuttamalla ja liitoksien ja detaljien erilaisella toteutuksella. Joissakin rakenteissa kosteustekninen toiminta heikkenee kuitenkin merkittävästi, vaikka rakenteita parannetaankin. Kriittisen eristepaksuuden löytäminen on yleensä vaikeaa. Lämmöneristyksen kasvaessa tilanne muuttuu vain pikku hiljaa huonommaksi. Eristepaksuuksien lisääminen aiheuttaa myös rakennuksen jäähdytystarpeen t lisääntymisen, i jolloin eristämisen i hyöty energiankulutuksen kannalta vähenee merkittävästi. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 2

3 RAKENNETYYPPIEN JA TUOTANTOTEKNIIKOIDEN MUUTTUMINEN Lämmöneristepaksuuksien lisääminen muuttaa vaipparakenteita monessa tapauksessa niin paljon, että rakenteiden toteutustavat ja tuotantotekniikat muuttuvat. Kokemusperäinen tieto uusista rakenteista puuttuu Suunnittelu- ja asennusvirheet kasvavat Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu on haastava tehtävä, joka vaatii kokemusta ja laajaa asiantuntemusta. Suuret muutokset ja tiukka aikataulu puutteellinen suunnittelu virheet lisääntyvät ä kosteusongelmat lisääntyvät 350 mm 500 mm Kaikessa rakentamisessa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan merkitys korostuu! Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 3

4 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS Lämpötilan ja sademäärän muutos Suomessa tulevina vuosikymmeninä Lämpötila Sademäärä Kuvat: Ilmatieteen laitos Viistosaderasitus julkisivupinnoille kasvaa. Homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät. Kosteuden siirtyminen ulkoa sisälle päin lisääntyy. Kesäaikainen homehtumis- ja kondenssiriski rakenteiden sisäpinnan lähellä lisääntyy. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 4

5 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS Lämpötilan ja sademäärän muutos Suomessa eri kuukausina vuosina verrattuna vuosiin Lämpötila Sademäärä Kuvat: Ilmatieteen laitos Homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät varsinkin syksyllä ja talvella. Rakenteiden kuivuminen hidastuu syksyllä ja talvella. Myös pilvisyys lisääntyy syksyllä ja talvella, jolloin kuivuminen hidastuu entisestään. Sulamis-jäätymissyklit lisääntyvät talvella, jolloin kivirakenteiden pakkasrapautuminen lisääntyy. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 5

6 FRAME-PROJEKTIN TAVOITTEITA Selvittää vaipparakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa Suomen ilmastossa ottamalla huomioon ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäämisen vaikutukset. Tarkasteluja tehdään pääasiassa uudisrakentamiseen i liittyen, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös korjausrakentamisessa. Määrittää kriittisiä lämmöneristyspaksuuksia, yp,jos mahdollista. Selvittää millä rakenteellisilla tai muilla teknisillä ratkaisuilla vaipparakenteiden toimintaa voidaan parhaiten parantaa. Selvittää ilmastonmuutoksen, lämmöneristyksen lisäyksen ja LVIjärjestelmien toiminnan vaikutuksia rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarpeeseen, sisäilman olosuhteisiin, sekä LVI-järjestelmien käyttöön. Laatia ohjeet rakennusprosessin toteutusta varten siten, että rakentamisessa saataisiin aikaan laatuhyppy rakennusaikaisessa kosteudenhallinnassa. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 6

7 LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN Esimerkki toimistorakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen muutoksista Kuva: Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto Rakennuksen k lisäeristäminen i i lisää toimistoissa i t i ja kerrostaloissa jäähdytysenergiankulutusta lähes saman verran kuin vähentää lämmitysenergiankulutusta (pientaloissa lämmitysenergian vähennys on suurempi). Jotta lisäeristämisestä olisi energiansäästön kannalta hyötyä, on jäähdytys toteutettava passiivisilla toimenpiteillä (kaihtimet, markiisit ja yötuuletus). Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 7

8 TUULETETTU YLÄPOHJA Lämmöneristeen lisääminen tuuletettuun yläpohjaan on helppo tapa vähentää energiankulutusta. Lämmöneristyksen parantamisen alentaa tuuletustilan lämpötilaa. kosteuden tiivistyminen ja homeen kasvu yläpohjassa lisääntyy yläpohjien vikasietoisuus i i heikkenee Kuva: Lars-Erik Harderup & Jesper Arfvidsson, Lund, Ruotsi Yläpohja on saatava ilmatiiviiksi aina kun lämmöneristystä lisätään. Kosteusvaurioita on havaittu paljon Etelä-Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 8

9 TUULETETTU YLÄPOHJA Parannusvaihtoehtoja: Tuuletustilan toimintaa voidaan parantaa mm. lämpöä eristävällä aluskatteella lämmityksellä kuivauksella säädettävän koneellisen ilmanvaihdon avulla. ilmanvaihdon synnyttämät yli- ja alipaineet haitallisia, jos yläpohja ei ole ilmatiivis laitteiden toiminnasta varmistuttava, seuranta esim. näyttötaululla/ ll merkkivalolla asuintiloista Kuva: Hedtec Oy, Olosuhdevahti Kuva: Carl-Eric Hagentoft, Chalmers, Ruotsi Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 9

10 RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA Maa jäähdyttää ryömintätilaa kesällä alapohjan lämmöneristyksen parantaminen alentaa lämpötilaa entisestään homeen kasvulle ja ajoittain myös laholle otolliset olosuhteet alapohjan vikasietoisuus heikkenee Ratkaisuna koneellinen kuivatus tai lämmitys laitteiden toimintaa voitava seurata asuintiloista Alapohjan ilmatiiviys, ryömintätilan tuuletus kesällä sekä maapohjan lämmöneristys tärkeitä. Ryömintätilainen alapohja on toiminnaltaan vielä haastavampi kuin tuuletettu yläpohja, koska talvella homeet pyrkivät sisällä olevan alipaineen vuoksi sisätiloihin ilmavuotokohdista! Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 10

11 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN TOTEUTUS Oikein Kosteudeneristys Alapohjarakenteen oltava ilmatiivis Maapohja ei saa olla monttu, johon vesi kerääntyy Riittävän suuret tuuletus- aukot ja tuuletuksen tehostus kesällä tuulettimella Kosteuden kestävä tuulensuojalevy Eloperäiset materiaalit poistettava ryömintätilasta Nämäkään toimenpiteet eivät välttämättä riitä, vaan voidaan tarvita alapohjan koneellista kuivatusta tai lämmitystä. Lämmöneristys alentaa maan lämpötilaa ja vähentää kosteuden haihtumista (myös routaeristys) Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 11

12 ULKOSEINÄN LISÄERISTÄMINEN SISÄPUOLELTA Massiivisten seinärakenteiden (hirsi-, kevytbetoni- ja täystiilirakenteet) toteutus ilman lisäeristystä ei ole jatkossa enää mahdollista. Sisäpuolinen lisäeristys heikentää seinärakenteen kosteusteknistä toimintaa: Seinän kuivuminen hidastuu. Eristeen ulkopinnassa herkästi kosteuden tiivistymisriski i t i i? ja homeen kasvulle otollisia olosuhteita. Kivirakenteisissa seinissä suurempi riski pakkasrapautumiselle. Sisäpuolinen lämmönvarauskyky menetetään. Ilmavuodot sisältä eristeen taakse estettävä! Rakenteessa on oltava aina myös riittävä höyrynsulku eristeen lämpimällä puolella. Massiivirakenne tai vanha puruseinärakenne on suositeltavaa lisäeristää ulkopuolelta hyvin vesihöyryä läpäisevällä eristeellä. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 12

13 IKKUNAT Lämmöneristyksen parantamisen vaikutukset ikkunan lasiosan toimintaan Kosteuden tiivistyminen lisääntyy ikkunan ulkopintaan, koska ulkopinta jäähtyy (lämpösäteily avaruuteen kirkkaina öinä). Ikkunoiden rikkoutumisriskin on todettu lisääntyvän auringon lämmittäessä epätasaisesti ikkunalaseja lisäten niiden jännityksiä iä ja toisaalta lämpötilan nousun lisätessä ulkolasiin kohdistuvaa paineen vaihtelua. Kosteuden tiivistymistä/ huurtumista ikkunan ulkopintaan esiintyy yleensä syksyllä ja talvella öisin ja aamulla. Tämä ei tarkoita sitä, että ikkuna olisi viallinen tai toimisi virheellisesti. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 13

14 VAIPAN ILMANPITÄVYYS Vaipan ilmanpitävyyden parantamisella on lähes pelkästään positiivisia vaikutuksia 1) Erilaisten haitallisten aineiden ja mikrobien virtaus sisäilmaan vähenee. 2) Kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vähenee. 3) Vaipparakenteiden sisäpinnat eivät jäähdy ulkoa tulevien ilmavirtausten seurauksena. 4) Rakennuksen energiankulutus vähenee ilmanvaihdon tapahtuessa lämmöntalteenottolaitteiston kautta. 5) Vaippa estää paremmin tulipalon leviämistä. 6) Rakennuksen käyttäjien kokema vedon tunne vähenee. 7) Ilmanvaihdon säätäminen ja tavoiteltujen painesuhteiden säätäminen helpottuu, mutta toisaalta säätöjen tekeminen on vielä aiempaakin tärkeämpää. Riittävän ilmanvaihdon takaaminen ensiarvoisen tärkeää! Ilmanvaihdon säätäminen on erittäin tärkeää, jos rakennuksen ilmavuotoluku n 50 on alle 0,4 1/h. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 14

15 PIENTALOJEN PAINEKOETULOKSIA 2000 LUVUN ALUN RAKENNUSKANNASTA 18,0 16,0 14,0 ku, n50 (1/h) Ilmavuotolu 12,0 10,0 80 8,0 6,0 4,0 2,0 3,2 2,8 2,6 1,5 1,6 4,1 7,9 5,8 3,9 0,0 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 8 kpl 8 kpl 4 kpl 100 kpl Kevyt- Kevytsora- Tiilitalot Betoni- Betoni- Hirsitalot - Hirsitalot - Hirsitalot - Puurunkoiset betonitalot harkkotalot harkkotalot elementtitalot tiivimpi perinteiset lisäeristetyt saumaeriste Vain pieni joukko kohteista täytti RakMK C suositusarvon 1,0 1/h. Kaikilla rakenneratkaisuilla ill on mahdollista saavuttaa hyvä ilmanpitävyys, itä mutta joillakin ratkaisuilla se vaatii enemmän huolellisuutta. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 15

16 ESIMERKKI ILMAVUOTOKOHTIEN ETSINNÄSTÄ LÄMPÖKUVAUKSELLA Puurunkoinen omakotitalo Olosuhteet: t Ulkolämpötila 4 C Sisälämpötila 21,5 C Mittaustuloksett t Normaali Alipainei Sp1 15,1 C 12,7 C Sp2 17,0 C 14,5 C Sp3 14,4 C 9,9 C Normaalit olosuhteet sisällä Sisällä 50 Pa alipaine FLIR Systems 24.0 C FLIR Systems 24.0 C Sp3 Sp2 22 Sp3 Sp Sp Sp Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 16

17 VUOTOKOHTIEN SIJAINTI pientalot ja kerrostalot 100 Pientalot Kerrostalot % Prosenttiosuus, Ilmansulun läpiviennit ja sähköasennukset. Ulkoseinän ja alapohjan liittymä Ulkoseinän ja välipohjan liittymä Ulkoseinän ja yläpohjan liittymä Ulkoseinien välinen nurkka Ovet ja ikkunat Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 17

18 TALOJEN KÄYTTÄJILLE SYNTYVIÄ SEURAUKSIA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTUMISESTA Teknisten laitteiden määrä sisäilman ja rakenteiden olosuhteiden seurannassa ja säätämisessä lisääntyy. suhteellisen kosteuden, paine-erojen ja energiankulutuksen seuranta lämpötilojen lisäksi ilmankuivaimet, tuulettimet, lämmityskaapelit ja -laitteet Ilmanvaihdon ohjauksen ja käyttöaikojen säätö käytön mukaan laitteiden päällä olon ilmoittavat merkkivalot ja näytöt Käyttäjien on tiedettävä entistä enemmän rakennuksen laitteista ja huolehdittava siitä, että ne ovat toiminnassa sekä säädetty ja huollettu asianmukaisesti. Käyttäjien on huolehdittava passiivisista jäähdytysratkaisuista kuten kaihtimien käytöstä ja yötuuletuksesta Olisi aina parempi, p, jos rakenteet toimisivat kosteusteknisesti ilman teknisiä laitteita. Tehokkaasti lämpöä eristävissä taloissa on ensiarvoisen tärkeää panostaa vaipan hyvään ilmanpitävyyteen ja riittävään ja oikein säädettyyn ilmanvaihtoon. Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus, Helsinki Juha Vinha 18

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA 10.3.2009 TkT Juha Vinha Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, 10.3.2009 Ylivieska YLEISTÄ Lämmöneristyksen

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN YHTEENVETO

FRAME-PROJEKTIN YHTEENVETO FRAME-PROJEKTIN YHTEENVETO Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden ja rakennusten rakennusfysikaalisessa toiminnassa 13.3.2013 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 8.5.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN AIKATAULU Aikataulu 1.1.2015 voimaan vaatimukset uusiutuvista

Lisätiedot

VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET

VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET 14.4.2009 TkT Juha Vinha Kestävä rakentaminen -seminaari, 14.4.2009 Vaasa LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIAN- KULUTUSMÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 3.2.2015 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET SEINÄRAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN ULKOPUOLELTA

Lisätiedot

FRAME-hankkeen johtopäätöksiä

FRAME-hankkeen johtopäätöksiä FRAME-hankkeen johtopäätöksiä Vaipan ilmanpitävyys Vaipan ilmanpitävyyden parantamisella on lähes pelkästään positiivisia vaikutuksia ja se on keskeinen edellytys matalaenergiarakentamiselle Erilaisten

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen FRAME-tutkimus Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen Jutta Telivuo / Graphic Concrete Ltd Betonin toimitus Tampereen teknillisestä yliopistosta tehdyssä, 3-vuotisessa

Lisätiedot

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 141 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Marko Räihä ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KIRKKOKUJAN PALVELUTALOSSA

Marko Räihä ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KIRKKOKUJAN PALVELUTALOSSA Marko Räihä ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KIRKKOKUJAN PALVELUTALOSSA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KIRKKOKUJAN PALVELUTALOSSA Marko Räihä Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Jyri Nieminen Käsitteet Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m 2 K) ilmoittaa lämpövirran tiheyden (lämpöhäviön), joka läpäisee rakennusosan,

Lisätiedot

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus 1 RTS 08: 18.1.008 Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus Tässä ohjekortissa esitetään ilmanpitävyyden laadunvarmistuksen periaatteet, jotka soveltuvat käytettäväksi teollisessa talovalmistuksessa.

Lisätiedot

HIRSIRUNKOISEN PIENPUUKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

HIRSIRUNKOISEN PIENPUUKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN HIRSIRUNKOISEN PIENPUUKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Jari Närhi 10.1.2012 Rakennustekniikan osasto Tekniikan yksikkö Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS. Betoniteollisuus ry

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS. Betoniteollisuus ry Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoniteollisuus ry 2010 Kivitalojen energiatehokkuus Julkaisija: Kustantaja: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Olli Orkoneva ISBN 978-952-5785-72-2 Painopaikka:

Lisätiedot

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti:

Lisätiedot

Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Dekaani, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta 1.1.2008-31.12.2009 Rakennustekniikan osaston varajohtaja, Tampereen

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Pientalon lisäeristysopas

Pientalon lisäeristysopas Pientalon lisäeristysopas Rakennuseristeet.0 Tammikuu 00 Korvaa.0 Huhtikuu 00 PIENTALON LISÄERISTYSOPAS Sisällys Panosta energiansäästöön... Lisäeristäminen kannattaa... Milloin on lämpöremontin aika...

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot