Sotilaslääketieteen Keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotilaslääketieteen Keskus"

Transkriptio

1 Lentäjän sukeltajantauti Lääkmaj Antti Malinen Sotilaslääketieteen Keskus Rissalan terveysasema

2 Dekompressiotauti, alipainetauti, sukeltajantauti Kudoksiin K d k liuenneet inertit kaasut (pääasiassa typpi) vapautuu kudoksiin ja verenkiertoon kaasukuplinak Kaasukuplien määrästä ja koosta riippuen alipainetaudin oireisto voi olla moninainen: alkaen nivelien lievästä epämiellyttävästä arkuudesta tai ihon kihelmöinnistä i jatkuen toiseen ääripäähän, äähä henkeä uhkaaviin neurologisiin tai verenkiertoelimistön oireisiin.

3 DCS historiaa Kudosten kuplat havaitsi Sir Robert Boyle vuonna 1670 Ranskalainen kaivosinsinööri M. Triger kuvasi vuonna 1841 ensimmäisen kerran paineistetuissa kaivoskuiluissa työskentelevillä työläisillä nivelkipuja ja lihaskramppeja heidän noustuaan maan tasalle.

4 DCS historiaa Varsinainen ensimmäinen tieteellinen kuvaus dekompressiotaudista di t (sukeltajantaudista) t t tehtiin ranskalaisten lääkäreiden B. Pol in ja TJJ Watellen toimesta t vuonna bends (nivelkivut), chokes (hengenahdistus), prickles (kutina, sukeltajan kirput), staggers (huimaus), fits (halvausoireet, kouristukset).

5 Ilmailun saralla H. Von Shött Schrötter teoretisoi ti i vuonna 1901 dekompressiotaudin voivan olevan mahdollista alhaisessa vallitsevassa paineessa, mutta vasta 1917 professori Yandell Henderson toi tämän yleisempään tietoisuuteen. Seuraavan 40 vuoden aikana dokumentoitiin noin dekompressiotautia, lähinnä 1930-luvulta alkaen,,jolloin kuumailmapallojen ja lentokoneiden korkeusennätyksissä päästiin yli jalan ( m) korkeuksiin. vuoteen 1959: 743 vakavaa tapausta, 18 fataalia

6 Patofysiologia

7 Patofysiologia Kudoksiin K d k liuenneita it kaasuja, erityisesti i ti rasvaliukoista typpeä, on elimistössämme normaalipaineessa i noin yksi litra. Puolet siitä on rasvassa, toinen puoli muissa kudoksissa. Typen poistuminen kudoksista riippuu typen liukoisuudesta eri kudoksiin ja erityisesti kudosten verenkierrosta, nopeaa esimerkiksi aivoissa, sydämessä ja lihaksissa; ja hidasta rasvassa, luissa ja rustoissa.

8 Patofysiologia Nämä erot verenkierron tehokkuudessa selittävät ät dekompressiotaudin di oireiden id jakaantumisen tyyppipaikkoihin mm. suurten nivelten (polvet, olkapäät, kyynärpäät, äät ranteet, t lonkat, nilkat) ympärille ja iholle.

9 Kudoksissa muodostuvat kaasukuplat aiheuttavat vaurioita mekaanisesti laajentamalla kudoksia ja rikkomalla kudosrakenteita kipu ja verenkierron heikkeneminen paikallisesti, mikä johtaa kudoksen hapenpuutteeseen ja kuolioihin. Biokemiallisia muutoksia: mm. valkosolut ja verihiutaleet pyrkivät takertumaan kasoihin (aggregaatio) kuplien pinnalle, verisuonen seinämiin vaikuttavien (vasoaktiivisten) aineiden vapautuminen heikentää verenkiertoa ja verihiutaletekijä 3:n (PF3) vapautuminen kiihdyttää hyytymisprosessia. i

10 Veren viskositeetin suureneminen aiheuttaa kapillaarisuonten virtausvastuksen ja paineen kasvamisen. kapillaarisuonien p seinämävaurioiden seurauksena neste karkaa solunulkoiseen tilaan: turvotuksia kiertävän veren volyymi vähenee hyytymistekijöiden sekä verisolujen suhteellinen osuus kasvaa (hemokonsentraatio).

11 Oireet

12 Oireet: NASA:n luokituksen k mukaan 2 päätyyppiä Tyypin I dekompressiotaudissa (60 83 %) oireina i ovat nivelkivut ja iho-oireet i (kutina, ns. sukeltajan kirput sekä lautumat) sekä lievät ääreishermoston oireet. Tyypin II dekompressiotaudissa (14 34 %) oireet tulevat pääosin keskushermostosta: väsymys, tajunnan häiriöt, tuntopuutokset, tasapainovaikeudet, jopa halvaukset.

13 Oireet

14 Oireet

15 Oireet

16 Ryles yes MT, Pilmanis AA. The initial signs sg sand symptoms s of altitude decompression sickness. Aviat Space Environ Med 1996 Oct;67(10): Of the 447 cases 83.2% musculoskeletal 2.7% chokes 2.2% skin 10.8% paresthesia 0.5% neurological features

17 Wirjosemito it SA, Touhey JE, Workman WT. Type II altitude decompression sickness (DCS): U.S. Air Force experience with 133 cases. Aviat Space Environ Med 1989 Mar;60(3): Joint pain (43.6%), associated with headache (42.1%), visual disturbances (30.1%), and limb paresthesia (27.8%). mental confusion (24.8%), limb numbness (16.5%), and extreme fatigue (10.5%). Spinal cord involvement (6.9%), chokes (6%), and unconsciousness (1.5%),

18 Files DS Webb JT Pilmanis AA Depressurization in military Files DS, Webb JT, Pilmanis AA. Depressurization in military aircraft: rates, rapidity, and health effects for 1055 incidents. Aviat Space Environ Med. 2005;76:523-9.

19 Oireet Sukeltajilla esiintyvään dekompressiotautiin verrattuna ilmailussa esille tulevat tapaukset: ovat yleensä lievempiä, vähemmän selkäydinoireita ja enemmän keskushermostoperäisiä oireita. Ilmailuun liittyvissä dekompressiotautitapauksissa ei juuri ole dokumentoitu pitkäaikaisseurauksia.

20 Altistavat tekijät

21 DCS:lle altistavat tekijät - korkeus Ei ole selkeää kynnystasoa, jonka yläpuolella oireet ilmaantuvat, t mutta Davis ym mukaan dekompressiotautia ei ole todistettavasti t tt ti esiintynyt t alle jalan (5490 m), paitsi sukeltajilla. Davis JC, Sheffield PJ, Schuknecht L, Heimbach RD, Dunn JM, Douglas G, Anderson GK. Altitude Decompression Sickness: Hyperbaric oxygen therapy results in 145 cases. Aviat Space Environ Med. 1977;48(8):

22 DCS:lle altistavat tekijät - korkeus Perinteisesti P i t i ti on katsottu, tt että jalan korkeus on dekompressiotaudin kynnyskorkeus, k k silloin i kun ei käytetä tä happilisää. Webb ja Pilmanis 1995 arvioivat kynnyskorkeuden olevan 100 % happihengityksellä jalkaa, tosin herkimmillä yksilöillä voi ilmetä oireita jo alempanakin. Webb JT, Pilmanis AA. Defining the altitude threshold of decompression sickness. (Abstract) Aviat Space Environ Med. 1995;66:496.

23 DCS:lle altistavat tekijät - korkeus Lentokorkeuden kasvaessa dekompressiotaudin ilmaantuvuus kasvaa, kuten myös oireiden vakavuusaste. Davis ym tarkastelivat 145 hoitoa vaatinutta dekompressiotautia, joista 13 % oli ilmaantunut jalan (7620 m) korkeudessa tai alapuolella, 79 % tuli altistumisesta jalkaa (9140 m) tai yli lentokorkeudelle. Davis JC, Sheffield PJ, Schuknecht L, Heimbach RD, Dunn JM, Douglas G, Anderson GK. Altitude Decompression Sickness: Hyperbaricoxygen therapy results in 145 cases. Aviat Space Environ Med. 1977;48(8):

24 Altistavat tekijät - altistumisaika USAF Armstrong Laboratory Hypobaric Research DCS Databasen datan perusteella voi karkeasti arvioida, että keskimääräinen dekompressiotaudin ilmaantumisaika on 60 min noin jalan (9 754 m) korkeudessa, noin 30 min jalan ( m) korkeudessa. Tästä ekstrapoloimalla todennäköisesti vain minuutteja yli jalan ( m) korkeudessa.

25 Altistavat at tekijät -Ikä Iän myötä riski kasvaa, vuotiailla on kolminkertainen k i riski saada dekompressiotauti ti verrattuna vuotiaiden ikäryhmään.

26 Altistavat t t tekijät -Fyysinen rasitus & huono fyysinen kunto Fyysinen rasitus lisää dekompressiotaudin riskiä ja on merkittävin i yksittäinen riskitekijä. kijä Vastaa tutkimusten mukaan jalan ( m) korkeuden lisäystä. Hyvä fyysinen kunto vähentää dekompressiotaudin ilmaantumisen riskiä.

27 Altistavat tekijät Vammat: Ei vakuuttavaa tieteellistä näyttöä, teoreettisesti tti ti paranemisvaiheessa ih olevat vammat, joissa paikallinen kudosverenkierto voi olla alentunut t voisivat i lisätä riskiä. Ruumiinrakenne: Ylipaino lisää riskiä. Lämpötila: Ei merkittävää vaikutusta, mutta kuitenkin C (-10 F) ) lämpötilassa riski on kaksinkertainen ja oireiden vaikeusaste kasvaa.

28 Altistavat tekijät Toistuva altistuminen: Toistuvat dekompressioaltistukset t k t lyhyellä llä aikavälillä (useita tunteja päiviä) voivat lisätä dekompressiotaudin di kehittymistä. i tä Nopeat toistuvat dekompressiot lisäävät riskin kolminkertaiseksi. Avoin foramen ovale Sukupuoli??

29 Altistavat tekijät Aiempi ylipainealtistus (esim. sukeltaminen) lisää riskiä ja tämän ä vuoksi IlmavE:n normi HF1423 kieltää lentämisen 48 tuntia paineilmalaitteilla il l itt ill sukeltamisesta. t Sukeltajilla oireet voivat tulla 5000 ft (cabin 7900 ft, 2400 m) Nesteytys: yy Runsas päivittäinen nesteen juominen vähentää dekompressiotaudin riskiä.

30 Oireiden alkamisajankohta

31 Oireiden alkamisajankohta Eri lähteiden mukaan suurin osa oireista, % ilmenee palatessa lennolta lt maanpinnan tasolle.

32 Oireiden alkamisajankohta Butler ja Wolf (2000) 1137 DCS vv Butler WP, Wolf EG. USAF Experience with hyperbaric therapy of altitude decompression sickness. Paper presented in symposium Operational Medical Issues in Hypo- and Hyperbaric Conditions ; 2000 Oct 16-19; Toronto, Canada. 60 %:ssa oireet alkoivat 2 tunnin sisällä altistumisesta: 27 %:ssa oireet alkoivat lennon aikana, 33 % maanpinnalla 2 tunnin aikana 38 % maanpinnalla yli 2 tunnin jälkeen, 1 % ei tietoa ajankohdasta

33 Oireiden alkamisajankohta Butler ja Wolf (2000) aineisto % oireista oli alkanut 2 tunnin sisällä altistuksesta, 10 tunnin jälkeen oireisia oli 83 %, 20 tunnissa 94 %, 25 tunnin sisällä oireet olivat kehittyneet 97 %:lla. Toisin sanoen, vain 3 %:lla oireet ilmaantuivat yli 25 tunnin jälkeen.

34 DCS:n hoito

35 DCS:n hoito MuehlbergerM ym alipainekammiossa i i simuloiduilla lennoilla ilmaantunutta dekompressiotaudin di oiretta. 66 (3.9 %) hävisi ilman lentokorkeuden muutosta, 1433 (84.3 %) laskeutumisen aikana, 117 (6.9 %) maanpinnalla. Tutkimusryhmän havaintojen perusteella paineen lisääminen 183 mmhg:llä poistaa noin 50 % oireista,

36 DCS:n hoito Yhteenvetona t Muehlberger ym arvioivat i ripeän laskeutumisen ja happihoidon jatkamisen laskeutumisen jälkeen (GLO, Ground Level Oxygen 2h) riittävän hoitamaan noin 90 % dekompressiotaudeista. d i t Muehlberger PM, Pilmanis AA, Webb JT, Olson JE. Altitude decompression sickness symptom resolution g,,, p y p during descent to ground level. Aviat Space Environ Med. 2004;75(6):496-9.

37 DCS:n hoito Noin N i 10 %:ssa tarvitaan ylipainehappihoitoa i ih it (HBO), joka toteutetaan pääsääntöisesti U.S. Navy Treatment t Table 6:n mukaisesti. Tyypin II taudin hoito tulee aloittaa heti; lievässä tyypin I taudissa ei ole tuntien tai päivän kiirettä. Uusintahoidoissa on kyse ylipainehappihoidosta, yp pp,jolla huonosti happeutuvaa periferiaa voidaan elvyttää ja saada solujen toiminta palautumaan.

38 US N T t t t bl 6 U.S. Navy Treatment table 6 Royal Navy Treatment table 62

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

(8). Jännetuppi- ja jänteenympärystulehduksia

(8). Jännetuppi- ja jänteenympärystulehduksia S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 1/2005 VSK 60 33 Katsausartikkeli Käden ja ranteen jännetuppi- ja jänteenympärystulehdukset MARTTI VASTAMÄKI Tärkein tieto Käden ja ranteen jänteisiin liittyvät tulehdukset ovat yleisiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Tämän opas on tehty Genzymen tuella. Invalidiliiton julkaisuja, O.58., 2013 ISBN 978-952-5548-54-9 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2013 HARVINAISET

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS

NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS FAKTA TUNNISTATKO? RATKAISU HYÖTY Huono nukkumisergonomia aiheuttaa öistä heräilyä ja levotonta liikehdintää heikentäen unen laatua, päiväaikaista vireyttä sekä kehon

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot