Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa?"

Transkriptio

1 Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Pekka Ylä-Anttila

2 Mistä puhun tänään? Suuri siirtymä: lännestä ja pohjoisesta itään ja etelään Itä ja etelä kasvanut teollisuuden ja viennin vetämänä seuraukset globaalitaloudelle? Uusi globaali työnjako Mahdollistaja: Digitaalivallankumous Seurauksia Työmarkkinoiden ja työn muutos Palvelualat ja -tehtävät kasvavat Suomessa

3

4

5 Lännestä ja pohjoisesta itään ja etelään Uuden globaalitalouden tausta 2-3 mrd uutta ihmistä globaaleille työmarkkinoille luvun puolivälin jälkeen Suurten kehittyvien maiden liittyminen maailmantalouteen Maailmankaupan ja pääomaliikkeiden vapauttaminen Kuljetus- & tietoliikennekustannusten alentuminen, digitalisoituminen => Talouden painopiste Aasiaan (ja Etelä-Amerikkaan & Afrikkaankin), kriisi voimistanut kehitystä

6 Eräiden maiden osuudet maailman kokonaistuotannosta, % Lähteet: IMF, ETLA.

7 Teollisuus kasvaa Aasiassa ympyrä sulkeutuu Alueiden osuudet maailman teollisuustuotannosta , % Itä-Aasia Pohjois-Amerikka Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada Eurooppa = Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi Eurooppa Lähde: Rouvinen, Vartia & Ylä-Anttila 2007, Kuvio 3.6 (Bairoch 1982, ETLA, kirjoittajien arviot)

8 ITÄ JA ETELÄ KASVANUT TEOLLISTUMISELLA JA VIENNILLÄ SEURAUKSET GLOBAALITALOUDELLE?

9 Seuraus 1: Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat tippuneet 40% vuodesta 1980 * * Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22

10 Seuraus 2: Uusi globaali erikoistuminen Toinen suuri eriytyminen (second great unbundling, Baldwin, 2006) Tuotanto- ja arvoketjut hajautuneet, kehitys hieman hidastunut mutta jatkuu => Made in the World, useimmilla teollisuustuotteilla kymmeniä tuotantomaita. Miten arvo syntyy ja miten se jakautuu? Ääriesimerkkejä: ipad tai älypuhelin Made in China, mutta arvosta vain muutama prosentti jää sinne Maailmantalouden toimintalogiikka on muuttunut: maat ja alueet eivät erikoistu toimialoittain, vaan toiminnoittain ja työtehtävittäin

11 MAHDOLLISTAJA: DIGITAALIKUMOUS

12 Digitaalinen vallankumous ei alkanut Intel 4004:stä v. 1971, vaan tiedon saavutettavuudesta, yhdistettävyydestä & jatkojalostettavuudesta siis v jälk. Internetistä ja ISO murros juuri nyt!

13 Dataa globaalisti, exatavua Google-hakuja, miljardia Mobiili IP liikenne, Indeksi 2005 = % +403% % Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254).

14 Digitaalisen datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti (kasvu globaalisti, Exatavua) 130 9x x x Big data on erityisesti strukturoimattoman datan analytiikkaa

15 Nettikäyttäjiä, miljardia Facebookissa, miljoonaa Nettilaitteita, miljoonaa % 1,6 2, % PC +62% Muu +465% Muu Älyp., Tablet PC Desk+Lap Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254).

16 Saman laskutoimituksen kustannus eri ajankohtina (nykyrahassa; piste kuvaa tiettyä menetelmää/konetta; lähde: Nordhaus/Yale)

17 Internet käynnisti maailmantalouden 3. pitkän kehityskaaren 1990-luvun puolivälissä(?) 3. Digitaaliseen palveluyhteiskuntaan: Internet Teollisuusyhteiskunnasta palveluihin: Sähkö Maatalousyhteiskunnasta teollisuuteen: Höyry

18 Pitkän teknologiasyklin tuottavuuskasvu vetää henkeä infrastruktuurin rakentamisvaiheen ja teknologian laajan hyväksikäyttövaiheen välillä Tuottavuuden kasvu Infrastruktuurin rakentaminen Teknologian laaja hyväksikäyttö Teknologian hiipuminen Tieteelliset läpimurrot Teknologiasykli Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254), s. 89.

19 DIGITAALISEEN PALVELUTALOUTEEN - SEURAUKSIA

20 Digitaalitalouden murros Digitaaliteknologian vaikutus suurempi kuin sähkön aikanaan Tuottavuusvaikutus suurempi Organisaatiot muuttuvat nopeammin Nykyiset teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) eivät sovi digitalouteen Muutokset vaikeammin ennustettavissa Näkyvän talouden alla on kehittynyt 2. talous tai piilotalous Globaali tietoverkko digitaalinen infrastruktuuri Osa aineettomasta digitaloudesta tilastojen ulkopuolella (Facebook, Wikipedia, Google, YouTube ) Kehitys epätasaista esimerkkinä terveydenhuolto ICT alentanut tuottavuutta ja nostanut kustannuksia

21 Helpommin mukaan kovempaan kilpailuun Pilvi, saavutettavuus, ulkoistus, alustat; voittajien bang-bang markkinat Massamarkkinoista lukemattomiksi nicheiksi Hyper-erikoistuminen, globaalit mikroyritykset Moninaisempi arvon luonti & nappaaminen Ei laajoja kasvualoja tai -klustereita, vähän sopivia yleistyksiä Tuottavuuserojen repeäminen Analoginen/digitaalinen, ojankaivuu/ohjelmointi Työmarkkinoiden polarisaatio Keskitason työntekijät ahdingossa

22 UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO JA YRITYSTEN MUODONMUUTOS

23 Globaali työnjako syvenee: kehittyneet maat erikoistuvat korkean lisäarvon palveluihin Osuus arvonlisäyksestä 1970-luvun arvoketju 2000-luvun arvoketju Korkeiden kustannusten maat Matalan kustannustason maat Tuotantoa edeltävät palvelut Valmistus / teollinen massatuotanto Tuotannon jälkeiset palvelut

24 Teollisuusyrityksen muodonmuutos Design Markkinointi Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 87.

25 TYÖN JA TYÖMARKKINOIDEN MUUTOS

26 Työn muuttuminen Automaatio ja työn tuottavuuden kasvu vähentävät työpaikkoja, hintojen lasku ja ostovoiman kasvu lisäävät niitä Lyhenee, vähenee, supistuu Työaika Koulutuserot Ruumiillinen työ Työn fyysinen kuormitus Kiinteä kokopäivätyö Palkkatyö Kollektiiviset työehtosopimukset Yhden ammatin työurat Pitenee, lisääntyy, laajenee + Työura + Tuottavuuserot + Luova työ + Työn henkinen kuormitus + Liikkuva osa-aikatyö + Yrittäjätyö + Yksilölliset työsopimukset + Usean ammatin työurat

27 Suomen palvelut ja erityisesti teollisuus ovat osaamisintensiivisiä Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet teollisuuden työvoimasta Euroopassa, % Suomi Iso-Britannia Tanska Ranska Irlanti Belgia Ruotsi Alankomaat Norja Saksa Itävalta EU-27 Islanti Italia Espanja Kreikka Portugali Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus teollisuuden työvoimasta, % Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

28 Suomen palvelut ja erityisesti teollisuus ovat osaamisintensiivisiä Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet palveluiden työvoimasta Euroopassa, % Islanti Sveitsi Alankomaat Suomi Ruotsi Saksa Tanska Norja Belgia Ranska Italia EU-15 UK Irlanti Kreikka Itävalta Espanja Portugali Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus palvelusektorin työvoimasta, % Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

29 ICT-palveluiden työtehtävät ovat lähes kokonaan asiantuntijatehtäviä Tehtävärakenteet atk-palveluissa, %-osuudet Muu työ Valmistus, prosessi, kuljetus Toimisto, myynti, ym. Asiantuntijat Erityisasiantuntijat Liikkeenjohto Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

30 Korkeaa koulutusta vaativat työt lisääntyvät ammattirakenteet polarisoituvat Muutokset eri ammattiryhmien osuuksissa vuodesta 2000 vuoteen 2006, %-yksikköä Koko yrityssektori Palvelut Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Prosessitehtävät Tuotantotehtävät Toimistotyö Siivous, yms. avust. t. Myynti- ja palveluteht. Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Prosessitehtävät Tuotantotehtävät Toimistotyö Siivous, yms. avust. t. Myynti- ja palveluteht. Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

31 Tehtävärakenteen muutos - teollisuus Henkilöstön määrän muutos /9 (%) Lähde: Maliranta (2010); Teollisuus / ETLA B 245.

32 Lähes puolet teollisuuden työvoimasta on palvelutehtävissä Kaikissa palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, % Alankomaat Tanska Iso-Britannia Itävalta Irlanti Belgia Saksa Ranska Suomi Islanti EU-27 Norja Ruotsi Italia Espanja Kreikka Portugali Lähde: Eurostat

33 GLOBAALI DIGITALOUS: PALVELUALAT JA -TEHTÄVÄT KASVAVAT SUOMESSA

34 Digitalisoituminen kasvattaa palvelukauppaa Maailman ja Suomen palvelu- ja tavaravienti (indeksi 2000 = 100) Maailma ICT:tä hyöd. palv Suomi ICT:tä hyöd. palv. 300 Perinteiset palv Tavaravienti Perinteiset palv Tavaravienti Lähteet: IMF, Suomen Pankki, WTO. ICT:tä hyödyntävät: Rahoitus, vakuutus, viestintä, IT, liike-elämän palvelut, rojaltit, lisenssimaksut.

35 Uusi globaali työnjako ja Suomi Suomi erikoistuu arvoketjun alku- ja loppupään palvelutehtäviin Palvelut ovat keskenään ja maittain erilaisia pääosa palvelutehtävistä Suomessa on korkean osaamistason tehtäviä Palvelut ja teollisuus ovat integroituneet tiiviisti toisiinsa globaalissa kilpailussa palvelut ovat kehittyneiden maiden teollisuuden ja talouden kilpailuetu

36 Tuottavuus ja tulotaso sitä korkeampia, mitä suurempi on vaativissa palvelutehtävissä olevien osuus Teollisuus BKT per capita, 1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein NOR Teollisuus Toimialan arvonlisäys / henkilö, 1000 euroa FIN FIN Korkean osaamistason palveluteht. osuus, % 0 Korkean osaamistason palveluteht. osuus, % Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

37 Tuottavuus ja tulotaso sitä korkeampia, mitä suurempi on vaativissa palvelutehtävissä olevien osuus Palvelut BKT per capita, 1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein NOR Palvelut Toimialan arvonlisäys / henkilö, 1000 euroa FIN FIN Korkean osaamistason palveluteht. osuus, % Korkean osaamistason palveluteht. osuus, % Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

38 Jalostusarvo per työtunti Kehittyneet maat erikoistuvat korkean jalostusarvon työtehtäviin arvoketjun alku- & loppupäässä vieläkö arvoketju hymyilee Suomelle? T&k&i Muotoilu Proto, pilotti Korkean kustannustason maat Brändäys Huolto, ylläpito Markkinointi Myynti Tuotannon aloittaminen Massatuotanto Jakelu Matalan kustannustason maat Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8

39 Kiitos! Kysymyksiä?

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry 1 Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020 Centre of Game Business, Research and Development Suomen Pelinkehittäjät ry 2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi... 2 Peliteollisuus maailmanlaajuisesti... 3

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 4 Luovan tuhon tie kilpailukykyyn MIKA MALIRANTA Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin

Lisätiedot

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT Olli Kangas Professori, tutkimusjohtaja, Kela Joakim Palme Professori, Uppsalan yliopisto Markus Kainu Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJE JA ELINVAIHEISIIN LIITTYVÄT SIIRTYMÄT

Lisätiedot