Menestymisen edellytykset globaalissa kilpailussa 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestymisen edellytykset globaalissa kilpailussa 2015"

Transkriptio

1 Menestymisen edellytykset globaalissa kilpailussa 2015 Paavo Okko, TuKKK XV Teollisuuspäivä, Turku Globalisaatio uudet piirteet toinen suuri osittuminen 2. Mitä se merkitsee suomalaisen yritystoiminnan kannalta: minkälainen yritystoiminta pysyy ja menestyy Suomessa ja mikä hakee mahdollisuutensa ulkoa? 3. Uhkaako meitä näivetystauti: mitä voimme tehdä yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi?

2 Elintason osatekijät: tuottavuus ratkaisee ja se on aina hyvä pohja kilpailukyvylle (logaritmisia indeksejä, M. Pohjola) 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Bkt asukasta kohti Bkt työtuntia kohti Sadassa vuodessa: elintaso on kasvanut 12-kertaiseksi tuottavuus on kasvanut 14- kertaiseksi työn määrä asukasta kohti on vähentynyt 6,5 Työtunnit asukasta kohti log (Bkt/asukas) = log (Bkt/työtunnit) + log (Työtunnit/asukas)

3 Ensimmäisen asteen globalisaatio (1850-) Teknologia (kuljetus ja tuotanto) teki mahdolliseksi erottaa alueellisesti tuotannon kuluttamisesta. Aluksi (1. aalto ) Länsi (Pohjoinen) teollistui ja Itä (Etelä) deindustrialisoitui, mutta nyt 2. aallossa (1950-luvulta lähtien) päinvastoin! Maailman tuloerot kasvoivat aluksi, nyt Lännen ja teollistuvan Idän ero supistuu (tulotasokonvergenssi) Kauppa ja tekijäliikkeet (pääoma sekä työvoima) kasvoivat 1. aallossa, 2. aallossa kauppa ja erityisesti pääomaliikkeet/suorat sijoitukset

4 Toisen asteen globalisaatio (1980-) Ricardon suhteellisen edun teoriassa pohdittiin, missä kannattaa tuottaa viiniä ja missä kangasta ja mihin suuntaan hyödykkeet sitten kaupassa liikkuvat. Silloin ei ollut järkevää ajatella, että tuotteen eri osat olisi tuotettu eri maissa: tavaroiden ja ihmisten liikkuminen oli hidasta ja kallista. Tuotteet ja tuotannonalat siis kilpailivat keskenään. Tavaroiden ja ihmisten ja erityisesti ideoiden/tiedon siirtokustannusten lasku on tehnyt mahdolliseksi nyt osittaa tuotantoketjun eri vaiheita eri puolille maailmaa. Ulkoistaminen koskee yrityksen sisällä eri toimintoja eri tavalla: ulkoistaminen tulee palveluihin, myös yritysten hallintopalveluihin

5 Kilpailu muuttuu tehtävien väliseksi (Baldwin)

6 % 70 Aasiasta on tullut maailman teollinen työpaja Eri alueiden osuus maailman teollisuustuotannosta , % 60 Itä-Aasia Pohjois-Amerikka Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada Eurooppa = Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi Eurooppa

7 Percentage points GDP Contributions to World GDP Growth in * * 2005 PPP-weights 0.4 Average GDP growth in : 4 % ETLA, IMF Brazil Japan Euro area European Union India United States China

8 Mitä globalisaatio ja integraatio tekee kasvulle? (tulotason reaalikasvu, %/v) luku -luku -luku -luku Rikkaat maat 4,7 3,1 2,3 2,2 Globalisaatioon osallistuneet 1,4 2,9 3,5 5,0 Globalisaatiosta syrjään jääneet 2,4 3,3 0,8 1,4 Köyhien (tulotaso alle 1,5 $/päivä) lukumäärä väheni maailmassa 400 miljoonalla 1990-luvulla, silti heitä on vielä 650 miljoonaa. Rikkaimpien ja köyhimpien välinen tulotasoero on kuitenkin kasvanut

9 Globalisaation uusi tyyli Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa hajautetun toimintatavan. Globaali kilpailu ei koske vain lopputuotemarkkinoita Konsernin sisällä eri alueilla sijaitsevat toimipaikat kilpailevat toiminnoista ja tehtävistä. Uudenlainen sijaintipaikkakilpailu ei koske vain teollisuustuotantoa vaan yhä enemmän myös palveluluontoisia toimintoja (t&k, atk-tuki, puhelinkeskuspalvelut...)

10 Ulkoistaminen muuttaa tehtävärakennetta (USA)

11 Kuinka paljon voidaan ulkoistaa (ulkomaille)? USA: 10-20% työpaikoista Eurooppa: hiukan pienempiä lukuja Mikä edistää hyödykkeen/palvelun ulkoistamista? IT-intensiivisyys, tuotteen digitaalisuus tuote/tehtävä on koodattavissa oleva ja sähköisesti siirrettävissä vaatii vähän face-to-face kontaktia

12 Yritysten ulkoistukset 2000-luvulla 70.0% 60.0% Ulkoistanut, % Ulkoistanut kotimaahan, % Ulkoistanut ulkomaille, % 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Valmistus- ja tuotantotoiminta T&k-toiminta Palvelutoiminnot Lähde: Ali-Yrkkö (2006). Osuudet on painotettu vastaamaan kohdepopulaatiota.

13 Yritysten ulkoistukset ja siirrot Suomessa 2000-luvulla Vuotuiset ulkomaille ulkoistukset ja tuotannon siirrot keskimäärin työpaikkaa/vuosi = 1-2,5 % vuosittain poistuvista työpaikoista Kotimaahan ulkoistettu n työpaikkaa. Teknologiateollisuusyritykset ulkoistaneet tuotantoa useammin kuin muu teollisuus. Myös ulkomaille ulkoistus on ollut muuta teollisuutta yleisempää.

14 Miksi ulkoistuksia on tehty? Lisäkapasiteetin hankkiminen Tuotanto Teknologian/osaamisen hankkiminen T&k Joustavuuden lisääminen Joustavuuden lisääminen Kustannussäästöt Kustannussäästöt Fokusointi Lisäkapasiteetin hankkiminen Markkinoillepääsy tai asiakastarpeet Fokusointi Teknologian tai osaamisen hankkiminen Asiakastarpeet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lähde: Ali-Yrkkö (2006) Huom: Osuudet on painotettu vastaamaan kohdepopulaatiota.

15 Ulkoistamisen vaikutukset Vaihtosuhdevaikutus (hintavaikutus) Työllisyysvaikutus Tuottavuusvaikutus Vaikutus palkkatasoon: enemmän tehtävän mukaan kuin alan keskiarvon mukaan Palvelujen ostot ulkomailta lisääntyvät, mutta korkean tulotason maat ovat suurimpia palvelujen viejiä Meillä molemmat vielä vähäistä

16 Uuden osittumisen vaikutukset Uudet piirteet johtavat siihen, että globalisaation vaikutuksia on vaikeampia ennakoida ja ne tulevat entistä yllätyksellisemmiksi ja ne voivat koskea myös korkean osaamisen aloja ja tehtäviä, joissa luulimme olevamme kilpailukykyisiä

17 Suomen ja Euroopan ongelma on tässä: globalisaatio haastaa rikkaat maat Sellainen tuotanto tai sen yksittäinen vaihe, joka voidaan siirtää helposti, siirretään alemman kustannustason maihin: tuottavuusero palkkaero ratkaisee (jos siirrettävissä oleva) Uutta nousevaa korkeaan osaamisen tuotantoa ei voi helposti siirtää eikä ole tarvettakaan, koska sen ei tarvitse kilpailla vain hinnalla: meillä pitää olla aina vaan lisää sellaista! sekään ei kuitenkaan anna turvaa alan kaikkien tehtävien osalta! Suomessa väki vanhenee ja työvoima alkaa supistua: työvoimapula ja julkisten menojen kasvupaine! Tuotavuuden nostaminen on ainoa lääke moni alemmankin koulutustason tehtävä pysyy Suomessa ja nekin on hoidettava tuottavasti

18 Mitä nykyinen globalisaatio vaatii elinkeinopolitiikalta? Voittavien alojen tietäminen ennalta on vaikeaa: esim. kaikki tietoyhteiskuntatehtävät eivät pysy korkean tulotason maissa Päinvastoin, tietointensiivisyys helpottaa tehtävien ulkoistamista. Koulutusta pitää kehittää tasaisesti/monipuolisesti kaikille tasoille Työmarkkinareformeilla olisi EU:ssa pelastettavissa enemmän työpaikkoja kuin Lissabonin strategialla (vaikka strategia olisi onnistunutkin!) Joustavuutta edistävät ratkaisut työmarkkinoilla sekä yleensä verkostosuhteissa tärkeitä

19

20 Arvonlisäyksen volyymi ind 1975 = 100 Alkutuotanto Jalostus Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Y:1975 Y:1978 Y:1981 Y:1984 Y:1987 Y:1990 Y:1993 Y:1996 Y:1999 Y:2002 Y:2005 ETLA

21 Kriittinen kysymys: jalostusarvon jääminen Suomeen Sellainen tuotanto, jota ei voi siirtää, pysyy tietysti kotimaassa, mutta siirrettävissä olevien toimintojen kenttä laajenee Siirrettävissä olevan tuotannon tuottavuusetu pitää olla suurempi kuin kustannushaitta - kumpaan on helpompi vaikuttaa? Suhteellisten hintojen muuttuminen vaikuttaa tuotannon sijoittumiseen: energia, ruoka, muut luonnonvarat Riittävästi jalostusarvoa tuottava yritys menestyy; ulkoistaminen on tapa menestyä; jalostusarvoketjun osat voivat olla muualla, yrityksen ytimen olisi hyvä säilyä Suomessa

22 Menestystä tukevia tekijöitä Teollinen tuotanto pysyy kotimaassa ja menestyy, jos tuotantoon liittyy kehitystyötä niin tiiviisti, ettei valmistusta voi viedä kauemmas Tuottajapalvelukset on laajeneva sektori Kuluttajapalvelusten tuottaminen tapahtuu aina valtaosin kotimaassa Osaamisella ja asiakkaan hyvällä palvelemisella menestyy Perinteinen hintakilpailukyvystä huolehtiminen on aina tärkeää ja on nousemassa nyt takaisin arvoonsa

Globalisaation tulkinnan uusi paradigma toimintojen välinen kilpailu*

Globalisaation tulkinnan uusi paradigma toimintojen välinen kilpailu* Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 4/2007 Globalisaation tulkinnan uusi paradigma toimintojen välinen kilpailu* Paavo Okko Kansantaloustieteen emeritusprofessori turun kauppakorkeakoulu Globalisaation

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Talous Y hteiskunta. Globalisaatio Tulonjako Tuloverot Hyvinvointivaltio. Tony Atkinsonin haastattelu

Talous Y hteiskunta. Globalisaatio Tulonjako Tuloverot Hyvinvointivaltio. Tony Atkinsonin haastattelu &4/2006 Talous Y hteiskunta Globalisaatio Tulonjako Tuloverot Hyvinvointivaltio Tony Atkinsonin haastattelu Talous&4/2006 Y hteiskunta 34. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 4 2006 Globalisaatio Tulonjako Tuloverot

Lisätiedot

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2008 Hannu Piekkola Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 14.2.2013 klo 12:00. Mysteeri avautuu. Suomi globaaleissa arvoverkostoissa. Jyrki Ali-Yrkkö. Kustantaja: Taloustieto Oy

Julkaisuvapaa 14.2.2013 klo 12:00. Mysteeri avautuu. Suomi globaaleissa arvoverkostoissa. Jyrki Ali-Yrkkö. Kustantaja: Taloustieto Oy Julkaisuvapaa 14.2.2013 klo 12:00 Mysteeri avautuu Suomi globaaleissa arvoverkostoissa Jyrki Ali-Yrkkö Kustantaja: Taloustieto Oy ETLA B257 ISBN 978-951-628-574-3 (nid.) ISBN 978-951-628-575-0 (pdf) Etu-

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Uutta arvoa palveluista

Uutta arvoa palveluista Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat kiittävät Jaana Auramoa, Lasse Mitrosta, Marita Seitsaloa ja Riitta Varpea hyvistä

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Widgrén, Mika; Alho, Kari; Kotilainen, Markku; Nikula, Nuutti; Kaitila, Ville

Widgrén, Mika; Alho, Kari; Kotilainen, Markku; Nikula, Nuutti; Kaitila, Ville econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Widgrén,

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Muistio Brief 28 8.1.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 28 8.1.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa?

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Pekka Ylä-Anttila 4.9.2013 Mistä puhun tänään? Suuri siirtymä: lännestä ja pohjoisesta itään

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi

mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi artikkeli mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi Petri Rouvinen Toimitusjohtaja Etlatieto Oy petri.rouvinen@etla.fi PALVELUT KASVAVAT ja luovat Palvelut ovat sekä työllisyydellä että

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät

Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Suomen asema globaalissa kilpailussa Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät Jyrki Ali-Yrkkö, Maarit Lindström, Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila Tutkimuksen ovat rahoittaneet Invest in Finland,

Lisätiedot