Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...71 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...75 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...76 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...78 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...89 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...95 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...95 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...96 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...97

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) LÄÄKETIETOKESKUS (730) LÄÄKETIETOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (730) LÄÄKETIETOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) AROMA (730) A-BRAND AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 24 (111) (210) T (220) (320) (330) DE (310) ATELIER PRIVE (730) MONTBLANC-SIMPLO GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 18 (111) (210) T (220) ÄRJY (730) OY GUST. RANIN, Kuopio, Kuopio, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Inspiré

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35 (111) (210) T (220) madproductions (730) AUVINEN, MARKO TAPANI, Puumala, Puumala, FI (511) 25 (111) (210) T (220) PELIKONE (730) SANOMA ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) GRANDIOSA (730) STABBURET AS, Kolbotn, Kolbotn, NO (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KIPPARI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja ruskea. - Märket utförs i orange och brunt. (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ICT Standard for Management (730) ICT STANDARD FORUM OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) OIETA (730) OIETA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) HUOM! (730) HUONEISTOMARKKINOINTI OY (3), Helsinki, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AHLSTROM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Coor Service Management Karhula Oy (511) 16, 17, 21, 24, 27 (111) (210) T (220) KONE UniSwing (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7, 37 (111) (210) T (220) (730) KOSKIRAVINTOLAT OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat aniliininpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i anilinrött och vitt. (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RUOTTINEN, MIKKO, TOIMINIMEN KULMALAN TILA HALTIJANA, Sulkava, Sulkava, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) EDUSKUNTAPELI (730) WARTIOVAARA, JYRKI VELI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HEIKKILÄ, PEKKA ANTERO, Joroinen, Jorois, FI (511) 19, 20, 31 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AUTOVISTA (730) EUROTAX HOLDING GMBH, Freienbach, Freienbach, CH (740) Adbon Oy (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Food Design (730) FOOD SIGHTSEEING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41, 43 (111) (210) T (220) VVO (730) VVO-YHTYMÄ OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 16, 18, 25, 35, 36, 37, 45 (111) (210) T (220) VVO-kotikeskus (730) VVO-YHTYMÄ OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 16, 35, 36, 37

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) VVO Rakennuttaja (730) VVO-YHTYMÄ OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 16, 35, 36, 37 (111) (210) T (220) FURMINS (730) MARQUEE PRODUCTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) HOUSEMARQUE (730) HOUSEMARQUE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) InvoiceReady

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BASWARE OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Dikaios (730) DIKAIOS OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KERÄYSTUOTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 (111) (210) T (220) AVEENO FRESH ESSENTIALS (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ONNELLA ON JUURET (730) VIHERLANDIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 1, 31, 44 (111) (210) T (220) VIHERLANDIA (730) VIHERLANDIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 1, 16, 19, 21, 26, 30, 31, 43, 44 (111) (210) T (220) MAMA reilua ekokosmetiikkaa (730) OLEHYVÄ LUONNONTUOTE OY, Kotka, Kotka, FI (511) 3 (111) (210) T (220) Alvari-perhetyö

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) NISSEN (730) INSTRU OPTIIKKA OY (2), Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 9, 35, 44

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TEKNIIKAN AKATEMIA-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FOLK FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 32 (111) (210) T (220) ARLA KESO (730) ARLA FOODS AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) ONNI

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) ProSoft (730) MALKKI, PASI, Honkajoki, Honkajoki, FI (511) 16 (111) (210) T (220) momono (730) RANTA, RAINO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 24 (111) (210) T (220) (730) ALGOL OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, vihreä, oranssi, vaaleanpunainen ja harmaa. - Märket utförs i blått, vitt, grönt, orange, ljusrött och grått. (511) 10, 11, 12, 20, 28, 37

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SeasamTRAVELLER (730) SEASAM HOUSE OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) PORIN RIDING SPORT KY, Pori, Björneborg, FI (511) 25, 40 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja sininen. - Märket utförs i orange och blått. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja sininen. - Märket utförs i orange och blått. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on oranssi. - Märket utförs i orange. (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 (111) (210) T (220) OSCAR Little House (730) PUUMALAINEN, OSMO, TOIMINIMEN RUS & FINN MARKETING HALTIJANA, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 11, 19, 35 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Albero (730) RAVANTTI, EEVA, TOIMINIMEN PALORAVA HALTIJANA, Kauhava, Kauhava, FI (511) 14, 21 (111) (210) T (220) (730) PISLA OY (2), Viitasaari, Viitasaari, FI (740) Arctic Mark Ky (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 6, 8, 11, 20, 21, 22, 24 (111) (210) T (220) (730) MONSTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat violetti ja vihreä. - Märket utförs i violett och grönt. (511) 9, 16, 35, 38, 41, 45 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TOTO75 (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (210) T (220) TOTO65 (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (210) T (220) TOTO5 (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (210) T (220) TOTO4 (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LUKKOTAITURIT OY, Turku, Åbo, FI (740) Mika Herhi (511) 40, 42 (111) (210) T (220) RunLux (730) RUNTECH ENERGY OY, Mänttä-Vilppula, Mänttä-Vilppula, FI (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 1, 3, 4 (111) (210) T (220) HJELP24 (730) HJELP24 AS, Oslo, Oslo, NO (740) Benjon Oy (511) 36, 37, 44, 45 (111) (210) T (220) haapaportti

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AHAA SIVUNVALMISTUS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Terrapro (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 19 (111) (210) T (220) VESITASKU (730) HIETANEN, JESSE JOONAS, Heinola, Heinola, FI (511) 6, 11, 20 (111) (210) T (220) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning PÄIVÄN LEIPÄNAUTINTOIHIN (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Joel Jaakkola (511) 16, 38, 42 (111) (210) T (220) osuma.fi - Paikkakunnan Parhaat (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Joel Jaakkola (511) 16, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) AUDIUM

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BHBL ITALIA S.R.L., Rooma, Rom, IT (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 10, 44 (111) (210) T (220) VEIKKAUS - ILOA ELÄMÄÄN (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) REDAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 43 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AS OY HYVINKÄÄN LOUNATUULI (730) VANTAAN RAKTEK OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 19, 36, 37 (111) (210) T (220) Tönkkö (730) HUOPAINEN, HEIKKI JOHANNES, Savonlinna, Savonlinna, FI, HUOPAINEN, JARMO TAPANI, Savonlinna, Savonlinna, FI, HUOPAINEN, JUKKA OLAVI, Savonlinna, Savonlinna, FI (511) 30 (111) (210) T (220) REVITELLE (730) BERLIN-CHEMIE AG, Berliini, Berlin, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FF-Cosmetics (730) FACE FACTORY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 16, 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HANS COMPANY OY, Kokkola, Karleby, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) DRAMBA (730) HÄKKINEN, LAURA MEERI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, VÄLIMAA, TOMI TAPANI, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOULUTUSYHTIÖ NAVIGEN OY, Savonlinna, Savonlinna, FI, LEIAT OY, Keuruu, Keuru, FI, KEHITYSHYPPY OY, Espoo, Esbo, FI, LUOVA IHMINEN KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) NO MORE EXCUSES (730) AHONEN, JARNO JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Northern Lights (730) WÜSTENBERG, MORITZ PETER BRUNO, Kitee, Kitee, FI (511) 33 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PROPINTO MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Rollaattori Rock (730) PETRANEN, PEPE, Rovaniemi, Rovaniemi, FI, PETRANEN, ANNE, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) FHJ 2 (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Mr Fruit Deluxe (730) MR FRUIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31, 39 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Mr Fruit Trio (730) MR FRUIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31, 39 (111) (210) T (220) Mr Fruit Original (730) MR FRUIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31, 39 (111) (210) T (220) Benzin (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 31 (111) (210) T (220) Palveluosaajapassi (730) TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Northern Lights Vodka (730) WÜSTENBERG, MORITZ PETER BRUNO, Kitee, Kitee, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Wellbe Life Coach (730) WELLBE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) VALUCAST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 6, 7, 40, 42 (111) (210) T (220) POWERCHILL

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALUCAST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 6, 7, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) HANSEN BEVERAGE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 5, 32 (111) (210) T (220) Improdesign (730) OFÖRSAGD, JULIUS EINARI, Keminmaa, Keminmaa, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Huki (730) MEDIATOIMISTO ALMOND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 42

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TAIGA COATINGS OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i vitt och grönt. (511) 2, 19 (111) (210) T (220) Novair (730) KUONI SCANDINAVIA AB, FILIAL I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Golf Plaisir (730) KUONI SCANDINAVIA AB, FILIAL I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Hurmostuotanto (730) JAATINEN, OLLI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) RENEE ARTEENI (730) RUSOKALLIO, PAULA JULIA, TOIMINIMEN CREATIMAGIA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 25 (111) (210) T (220) REHAB THE BEAST! (730) HANSEN BEVERAGE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 5, 30, 32 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PT SIANTAR MADJU, Surabaya, Surabaya, ID (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja sininen. - Märket utförs i rött och blått. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) PT SIANTAR MADJU, Surabaya, Surabaya, ID (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 25 (111) (210) T (220) (730) KOSKELA, HANNU VALDEMAR, Puumala, Puumala, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) Certified Business Coach Master (CBCM) (730) BCC BUSINESS COACHING CENTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RUBIRA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) TASMINETTA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Esimies urasparraajana (730) MINDWIND OY, Espoo, Esbo, FI, JÄRVINEN, KATI MAARIA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Out of Track!

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HYVÄRINEN, LIISA MARJUKKA, Tornio, Torneå, FI, HYVÄRINEN, AIRA ELINA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 14, 16, 18 (111) (210) T (220) Thermodom (730) SUOMEN THERMORAKENNE OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220) (730) BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (740) Papula Oy (511) 18, 25 (111) (210) T (220) SNOW ANGEL (730) KILJUNEN, KIMMO GABRIEL, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 14

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (740) Papula Oy (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (740) Papula Oy (511) 18, 25 (111) (210) T (220) Pöljä (730) RAJASEUDUN RAKENTAJAT OY, Rautjärvi, Rautjärvi, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (511) 12 (111) (210) T (220) (730) SEEPSULA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) YP-Yrityspalvelu Oy (511) 19, 37, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) SEEPSULA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) YP-Yrityspalvelu Oy (511) 19, 37, 39, 40

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TEKNIIKAN AKATEMIA-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) MILLENNIUM TECHNOLOGY PRIZE (730) TEKNIIKAN AKATEMIA-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 36

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) RANNE (730) X-AKSELI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) MAXUM (730) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., Firenze, Florens, IT (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (591) Merkin väri on tummanvihreä. - Märket utförs i mörkgrönt. (511) 16, 28, 35, 41 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 39 (111) (210) T (220) (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 39 (111) (210) T (220) (730) SAARIKETO, ANNE-MARI, Pori, Björneborg, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI skifun (730) SUSTERSIC, JURE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41 (111) (210) T (220) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KULKEMISEN ASIANTUNTIJA (730) MEGALOCK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 6, 9, 42, 45 (111) (210) T (220) PohjanNeito

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CLEAN SOLUTIONS FINLAND KB, Pori, Björneborg, FI (511) 1, 3, 21 (111) (210) T (220) (730) MATKAPOJAT OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, punainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, rött, blått och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) Puijo (730) RAVINTOLAMESTARIT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) OPTIVE PLUS

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) TRUSSOAL (730) LAPPI, ILKKA UOLEVI, Vantaa, Vanda, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 9 (111) (210) T (220) TASSIMO. SALAISUUS ON VIIVAKOODISSA (730) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, Zug, Zug, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 11, 30 (111) (210) T (220) Wonderfold (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 9, 25 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI GrowthOS (730) VENTURE BONSAI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Yksi asia meitä yhdistää (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) TOLJAMO, SAMI JUHANI, Oulu, Uleåborg, FI, TOLJAMO, PETRI JUHANI, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, ruskea ja musta. - Märket utförs i blått, vitt, brunt och svart. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) Lyhyin tie apteekkiin (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MEDIVERKKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAPIN KANSANTANSSIYHTYE RIMPPAREMMI RY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KUOLIMO, TERHI MARIKA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) PICOSUN (730) PICOSUN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 40 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUOTTOKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat musta, vihreä, harmaa, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, grönt, grått, vitt och gult. (511) 9, 16, 36, 43 (111) (210) T (220) LUOTTOKUNTA LOUNASKORTTI (730) LUOTTOKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 36, 43 (111) (210) T (220) Karpaasi (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 21, 30 (111) (210) T (220) (730) PROVESTIS OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 25, 35, 42

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SKARPPI LEIPÄ (730) PORIN LEIPÄ OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) SIdIZ INC (730) SIDIZ INC., Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, KR (740) Murgitroyd & Company Limited (511) 20 (111) (210) T (220) (320) (330) NZ (310) GOOGLE ONE PASS (730) GOOGLE INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) DYNACHILL (730) VALUCAST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 6, 7, 40, 42 (111) (210) T (220) Brand in Brand

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GO BRANDING OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) HenkiRiepu (730) MERIDIAN X OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22 (111) (210) T (220) MUSTAKARI IN MEMORIES (730) GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING R.F., Kokkola, Karleby, FI (511) 41 (111) (210) T (220) cosmarts (730) ALEX & JULES GLOBAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 42, 45 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RIVERSIDE PARTNERS, LLC (THE RIVERSIDE COMPANY), Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 35 (111) (210) T (220) RIVERSIDE (730) RIVERSIDE PARTNERS, LLC (THE RIVERSIDE COMPANY), Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 35 (111) (210) T (220) LEIMARIT (730) TAMPEREEN SETA RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NEW DIMENSIONS FOR PROMOTIONS NDP OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) WW GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 6, 11 (111) (210) T (220) (730) PIIPPUTAITO OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 37

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ABRO RAHOITUS SUOMI OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) NOMURA AND COMPANY INC, Kalifornia, Kalifornien, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 30 (111) (210) T (220) TSURU (730) NOMURA AND COMPANY INC, Kalifornia, Kalifornien, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 30

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Vesnom (730) VESNOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 11, 37 (111) (210) T (220) (730) TVO NUCLEAR SERVICES OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (591) Merkin väri on tummansininen. - Märket utförs i mörkblått. (511) 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) BACK TO THE SIXTIES EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 25, 41

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ELOUNARI SUOMI OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt och vitt. (511) 35, 36, 43 (111) (210) T (220) ST-LASER (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220) ST-HARD (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220) ST-HIGH STRENGTH

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220) ST-SHEET (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220) ST-PLATE (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220) ST-THIN (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 40 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOTOKORPI, ANNE AULIKKI, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Nivala, Nivala, FI (740) Mari Männistö (511) 41 (111) (210) T (220) Quviot (730) ERÄMETSÄ, HARRI OLAVI, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WWB HOLDING OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) HATTUMAAILMA (730) CETIN, OKAN, TOIMINIMEN MERT HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Ympäristöpassi (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VUORINEN, HELENA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) BESO Helsinki (730) VUONAMO, TARU ANNUKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 20 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) 11/ ARKOLAMYL (730) MYLAN EMEA SAS, Saint-Priest, Saint-Priest, FR (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY (2), Pyhäntä, Pyhäntä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 19, 37, 42

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LAUANTAI (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) TYD Trust Your Dog (730) KERÄNEN, JARNO TAISTO JUHANI, Muhos, Muhos, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) Exsor (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GHIMIRE, BISHWA RAJ, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått och vitt. (511) 16 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMALAISEN TYÖN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) AJATAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Ajatar (730) AJATAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta ja ruskea. - Märket utförs i svart och brunt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) Q MEDI EUROPE OY, Kotka, Kotka, FI (511) 5

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Reputation Republic (730) MADDOC WISDOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) Mr. LVI (730) MISTER LVI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) ClimaRec (730) CLIMAPRO AB OY, Luoto, Larsmo, FI (511) 11, 42 (111) (210) T (220) ONNENPOTTI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 38

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Penjami (730) PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 40 (111) (210) T (220) ModuMat (730) MUTIKAINEN, VIRPI MARITA, Imatra, Imatra, FI (511) 24, 27, 35 (111) (210) T (220) HELMIINA (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Stockmann Crazy Days (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Crazy Days (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) (730) KOIVUMAA, TARMO TORSTEN, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, harmaa, musta, valkoinen, keltainen, vihreä ja oranssi. - Märket utförs i brunt, grått, svart, vitt, gult, grönt och orange. (511) 9, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) PIERRE LANNIER, Ernolsheim-Les-Saverne, Ernolsheim-Les-Saverne, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 14

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) PKP Palvelua kiinteistösi parhaaksi 24 h/ vrk (730) PUIJON KIINTEISTÖPALVELU OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 36 (111) (210) T (220) PKP Palvelua iloisella mielellä (730) PUIJON KIINTEISTÖPALVELU OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 36 (111) (210) T (220) CICATRIX (730) CATALYSIS, S.L., Madrid, Madrid, ES (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 520, 521, 4374, 4381, 7675, 8739, 8740, 8745, 8747, 8752, 10123, 10798, 11145, 12816, 14681, 19923, 19925, 22176, 22177, 30773, 30774, 30775, 30776, 30777, 30784, 32341, 67896, 80040, 80204, 80480, 80552, 80554, 90501, 96035, 96726, , , , , , , , , , , (730) EXXON MOBIL CORPORATION, New Jersey, New Jersey, US (111) 10336, 16133, (A), 42096, 51221, 58313, 67962, 72463, 76742, 77151, 82346, 82347, , , (730) S. C. JOHNSON & SON, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (111) 10556, (730) ED ENTERPRISES AG, Grünwald, Grünwald, DE (111) (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) 26519, 29539, 46187, 81699, 97423, 97801, 97814, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) OPEL SPECIAL VEHICLES GMBH, Rüsselsheim, Rüsselsheim, DE (111) (730) AGROS NOVA BRANDS SP. ZO.O., Varsova, Warszawa, PL (111) (730) INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) TERÄSPYÖRÄ-STEELWHEEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 82021, , (730) FERAUD SARL, Pariisi, Paris, FR

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) IGM GROUP B.V., Waalwijk, Waalwijk, NL (111) 86939, , (730) MEXICHEM AMANCO HOLDING, S.A. DE C.V., Tlalnepantla, Tlalnepantla, MX (111) (730) NEWTEC INTERNATIONAL GROUP, Rousset, Rousset, FR (111) (730) ADVANCED INSTRUMENTS, INC., Massachusetts, Massachusetts, US (111) , , (730) FOX'S CONFECTIONERY LIMITED, Leeds, Leeds, GB (111) (730) ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "SILOVYE MASHINY - ZTL, LMZ, ELEKTROSILA, ENERGOMASHEKSPORT" (POWER MACHINES - ZTL, LMZ, ELECTROSILA, ENERGOMACHEXPORT), Pietari, Sankt-Petersburg, RU (111) (730) AERATION INDUSTRIES INTERNATIONAL, LLC., Delaware, Delaware, FI (111) (730) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, Eindhoven, NL (111) , , , , , , , , , , , (730) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) STUDIO IP HOLDINGS LLC, Delaware, Delaware, US (111) , (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (111) (730) TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Delaware, Delaware, US (111) (730) ILLINOIS TOOL WORKS INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) SUOMEN HYÖTYTUULI OY, Pori, Björneborg, FI (111) (730) OTTOBRE OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (111) , (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), Charenton Le Pont, Charenton Le Pont, FR (111) (730) INCISIVE INTERACTIVE MARKETING LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) METRIA AB, Gävle, Gävle, SE (111) (730) SBH-YHTIÖT OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SC LIMITED, Georgetown, Georgetown, KY (111) (730) AVANT TECNO OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (111) , (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "MANAGING COMPANY TETRA ELECTRIC", Pietari, S:t Petersburg, RU (111) (730) TURNER BROADCASTING SYSTEM EUROPE LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) LAMPINEN, JANI OLAVI, Turku, Åbo, FI (111) (730) CASA SHOP OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) RÄTY, JOHNNY CHRISTIAN, Tuusula, Tusby, FI

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoamien osittain väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) CORE FINLAND OY, Kauniainen, Grankulla, FI (111)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 76 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B) (A) (B) (A) (B)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) avast! (730) AVAST SOFTWARE A.S., Praha, Prague, CZ (511) 9 (111) (151) (730) ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Levent, Istanbul, Levent, Istanbul, TR (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit Sivu: 1 / 5 Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit 0869288-1 Kauppalehti Oy Aktiivinen Vastuuhenkilö Yritys Rooli yrityksessä Viimeisin rek.merkintä Loimovuori Juha-Petri 08.09.1964 Yritysyhteyksiä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot