RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehdoista Pk-yritysten merkitys kuntataloudelle ja työllisyydelle Amerikkapäivät vuonna 2011 Rautalammille Maanvuokrasopimuksen tekeminen kuntopolun maapohjasta seurakunnan kanssa Ilmoitusasiat Savon Teknia Oy:n hankkimistarjous Savon Teknia Oy:n osakkeista Kirjanpidon palveluntuottajan valinta PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kunnanhallitus Sivu 42 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Raija Haukka Sanna Korhonen Pekka Hintikka Marja-Liisa Kaikkonen Ari Weide puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Arvo Maukonen Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston II varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Raija Haukka Sanna Korhonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 38 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 39 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Haukan ja Sanna Korhosen. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 40 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua ja esittelyä varten.

4 Kunnanhallitus MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI Kh 41 Kiinteistönmuodostuslain (554/1995) 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Tämän vuoksi uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kuusi uskottua miestä toimikaudeksi

5 Kunnanhallitus LAUSUNTO VILJELIJÄTUKIHALLINNON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA Kh 42 Liitteet 1-2 Maa- ja metsätalousministeriö pyytävät lausuntoa viljelijätukien hallinnoinnin kehittämisvaihtoehdoista, jotka on selvitetty loppuraportissa MMM 2008:11. Maakuntaliitot kokoavat kuntien lausunnot yhteen ja toimittavat ne ministeriölle. Ministeriön lausuntopyyntö on liitteenä 1. Viljelijätukihallintoon tulisi raportin mukaan muodostaa yhteistoimintaalueet, joiden vähimmäiskokoon kuuluisi 800 maa- ja metsätilaa ja hallintobyrokratiaa pyörittäisi 6 maaseutusihteeriä tai alan ammattilaista. Työryhmä esittää, että viljelijätukihallinnon viranhaltijat olisivat kuntien palkkalistoilla. Työryhmän esityksessä on varsin vähän otettu kantaa siihen, miten maa- ja metsätalousyritysten elinkeinoneuvonta ja kehittämistoimintaa järjestettäisiin, vaikka viranhaltijat olisivat edelleen kuntien rahoitettavina. Valmistelutyöryhmä asetti viljelijätukihallinnon kehittämiselle seuraavat tavoitteet: a) viljelijöiden yhdenmukainen palvelun vähimmäistaso, tehtävien hoidon tehostaminen, b) rekrytoinnin turvaaminen tehtävänkuvaa ja työympäristöä kehittämällä c) sekä ohjauksen tehostaminen suhteessa tehtäviä hoitaviin yksiköihin. Työryhmän näkemyksen mukaan hallintoa on kehitettävä siten, että a) tehtävät kootaan nykyistä suurempiin yksiköihin, b) asiakaspalvelu säilyy kohtuullisen asiointietäisyyden päässä asiakkaasta, c) yhteisön lainsäädännöstä tulevat maksajavirasto- ja hallintoviranomaistehtävien hoitamista koskevat vaatimukset voidaan täyttää d) ja tehtäviä hoitavien yksiköiden kanssa voidaan tehdä yhteisön lainsäädännön edellyttämät maksajavirastosopimukset, e) kaikkia kuntien lakisääteisiä maaseutuhallinnon tehtäviä, joita ovat viljelijätukiin liittyvien tehtävien ohella mm. sato-, tulva-, hirvi- ja petoeläinvahinkoihin liittyvät tehtävät sekä hukkakauralakiin liittyvät tehtävät, hoidettaisiin myös tulevaisuudessa samassa yksikössä. Työryhmä loppupäätelmänä esittää, että 1) kunnat myös jatkossa vastaavat alueellaan viljelijätukihallinnon organisoinnista siten, että tehtävät tulevat hoidetuksi yhteisön ja kansallisen lainsäädännön sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, 2) kunnat velvoitetaan lakisääteisesti muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue ja luomaan tehtävien hoitamista varten sellainen hallinto, jossa viljelijätukihallinnon tehtävien hoitamisesta huolehtii alueen kaikkien kuntien puolesta yksi kunta tai kuntayhtymä, 3) tehtäviä hoitavilla kunnilla olisi kuitenkin edelleen vastuu tehtävien hoidon rahoituksesta

6 Kunnanhallitus ) vastuu yhteistoiminnan organisoinnista siten, että tehtävät tulevat niiden alueella hoidetuksi, 5) tavoitteena on, että koko maassa, on yhteensä enintään 80 tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai kuntayhtymää. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinnon ja päätöksenteon järjestämisessä sekä kustannusten jakamisessa noudatettaisiin yhteistoimintaan osallistuvien kuntien välistä sopimusta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa käytettävät kriteerit olisivat työryhmän ehdotuksen mukaan -viljelijätukihallinnon asiakkaiden eli maatilojen kappalemäärä -sekä tehtäviä hoitavan henkilöstön määrä. Tehtävien hoitoon osallistuvien henkilöiden lukumäärän osalta työryhmä ehdottaa, että tehtäviä hoitavassa yksikössä on oltava vähintään 6 henkilöä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella tulisi olla vähintään 800 viljelijätukihallinnon asiakasta, jolla tarkoitetaan maataloustukea hakevien tilojen lukumäärää. Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen 2 mukaisen lausunnon.

7 Kunnanhallitus PK-YRITYSTEN MERKITYS KUNTATALOUDELLE JA TYÖLLISYYDELLE Kh 43 Liite 3 Savon Yrittäjät ovat yhdessä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa lähettäneet kuntiin yhteistyökirjeen, jossa ne kiinnittävät kuntien ja uusien luottamushenkilöiden huomiota pk-yritysten vaikutuksesta kuntatalouteen ja työllisyyden ylläpitoon sekä verotuloihin. Järjestöt toteavat, että hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka on parasta koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, koska yritykset osittain toimintansa ja työpaikkojen kautta ovat luomassa pohjaa sille vauraudelle, jolla kuntien palvelut voidaan rahoittaa. Kirje on liitteenä 3. Maakunnallinen ja paikallinen yrittäjäjärjestö ottavat osaa elinkeinopolitiikkaa koskevaan keskusteluun ja yhteistyöhön. Kunnanjohtajan esitys: Kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikan suunnittelun ja sen tarkistamisen sekä luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä järjestetään yhteinen keskustelu- ja luennointitilaisuus yritystoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu on tarpeellinen ja ajankohtainen, koska taloudellisen taantuman syvyyttä ei voida vielä ennustaa, mutta se varmasti tulee ja koskettaa kuntataloutta ja työllisyyttä oletettavasti aina vuoteen 2012 saakka.

8 Kunnanhallitus AMERIKKAPÄIVÄT VUONNA 2011 RAUTALAMMILLE Kh 44 Suomi-Amerikka yhdistyksen vuotuiset Amerikkapäivät ovat vuodeksi 2011 haettavana mennessä. Järjestelypaikkakunnat vaihtuvat vuosittain ja juhlapäiviä järjestetään eri puolilla Suomea. Vuosi 2011 on Rautalammin 450-vuotisjuhlavuosi. John Mortonin perintöön ja Rautalammin emäpitäjän juhlavuoteen liittyen Rautalampi voisi sopia erinomaisesti Amerikkapäivien juhlapaikkakunnaksi vuodeksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Jalkanen on Suomi-Amerikka yhdistyksen hallituksen jäsen ja hän on alustavasti tiedustellut mahdollisuutta, että Rautalampi olisi juhlien järjestelypaikkakunta vuonna Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää määräaikaan mennessä tehdä anomuksen, että Rautalampi voisi toimia vuoden 2011 Amerikkapäivien juhlapaikkakuntana kunnan 450-vuotisjuhliin liittyen.

9 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KUNTOPOLUN MAAPOHJASTA SEURAKUNNAN KANSSA Kh 45 Liitteet 4-5 Vuokra-alue sijaitsee Latsinmäellä ja kuuluu Pappila RN:o 18:340 tilaan ja käsittää n metriä pitkän ja neljä metriä leveän kuntopolkualueen. Vuokrasopimus on viiden vuoden määräaikainen sopimus ja päättyy Vuokra koko vuokra-ajalta on euroa. Sopimus on jatkoa aiemmin tehdylle ja päättyneelle sopimukselle. Vuokra-alue on kuvattu liitteenä 4 olevassa kartassa. Liitteenä 5 ajalle tehty vuokrasopimus. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan ja allekirjoitetun kuntopolun maapohjaa koskevan vuokrasopimuksen.

10 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 46 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesannon kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Vesannon ja Rautalammin kuntien välinen perusturvan isäntäkuntasopimus Vesannon kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Vesannon ja Rautalammin kuntien välinen perusturvan isäntäkuntasopimus Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje : KuEL-maksut, työnantajan maksu laskee vuonna Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston kirje : Koulutuksen kautta työelämään julkaisu. 5. Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kirje : Ilmoitus valtionavustuksen maksamisesta Ennaltaehkäisevän kotikuntoutuksen järjestäminen ikääntyville omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen ja palveluohjaus palvelujen ulkopuolella oleville ikäihmisille kehittämishankkeeseen. 6. Pohjois-Savon TE-keskuksen päätös : Työllisyyden edistämistoimikuntien nimittäminen Pohjois-Savoon. 7. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Vuoden 2008 yleiskirjluettelo. 9. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Yleiskirjeen 22/2008 (Vuoden 2008 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2009 hyväksytty ay-koulutus) liite Pohjois-Savon Liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Sisä-Savon Seutuyhtymän hallituksen pöytäkirjanote : Seutuyhtymän toiminnan organisointi osakeyhtiömuotoiseksi. 12. Mansikka ry:n kirje : Lausunto Vekkulandian hanketukihakemukseen. 13. Jätekukko Oy:n kirje : Jätekukko Oy:n osakkaiden keskinäinen sopimus takausvastuiden jakamisesta takaustilanne

11 Kunnanhallitus Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Kuopion hallinto-oikeuden päätös Leena Röppäsen valitukseen koskien Rautalammin kunnanhallituksen poikkeamispäätöstä/vesa Nissisen loma-asunnon rakentaminen. Valitus on hyväksytty. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

12 Kunnanhallitus SAVON TEKNIA OY:N HANKKIMISTARJOUS SAVON TEKNIA OY:N OSAKKEISTA Kh 47 Liite 6 Vuoden 2008 aikana Savon Teknia Oy, Karinvest Oy ja Etelä-Savon Pääomarahasto Oy ovat selvittäneet rahastojen toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa EU:n valtiontukisäännöstöt ovat muuttuneet. Uusien säännösten mukaan pääomarahaston omistuksesta on oltava yli 50 % yksityistä pääomaa, jottei rahaston sijoituksia lasketa valtiontuen piiriin. Karinvest Oy:n ja Etelä-Savon Pääomarahasto Oy:n sijoitustoimintaa EU-säännöstö on edellämainitusta syystä rajoittanut. Savon Teknia Oy on sitä vastoin ollut yksityisenemmistöinen rahasto. Rahastot ovat neuvotelleet yhdistymisestä, siten, että Savon Teknia Oy tekee Karinvest Oy:n ja Etelä-Savon Pääomarahasto Oy:n julkisille omistajille osakkeiden osto- ja vaihtotarjoukset. Yhdistämissuunnitelman mukaan ostotarjouksia ei tehdä Veraventure Oy:lle ja rahastojen suurimmille kaupungeille eli Joensuulle, Mikkelille ja Kuopiolle, joiden toivotaan jäävän edustamaan kuntakenttää. Lisäksi Savon Teknia Oy tekee rahastojärjestelyyn liittyen osakkeiden hankkimistarjoukset julkisille pienille omistajille. Savon Teknia Oy:n osakkeet oli arvostettu kunnan taseessa 8.409,40 :n arvoon. Rautalammin kunta omistaa kappaletta yhtiön osakkeita. Savon Teknia Oy tarjoaa ostaa osakkeet hintaan 7.675,00 euroa eli 6,14 kappalehinnalla. Yhtiön kirje ja siihen liittyvä hankkimistarjous on liitteenä 6. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää myydä Rautalammin kunnan omistamat Savon Teknia Oy:n osakkeet 1250 kappaletta yhteishintaan 7.675,00, jolloin osakkeen hinnaksi muodostuu 6,14.

13 Kunnanhallitus KIRJANPIDON PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA Kh 48 Liite 7 Kunta on pyytänyt tarjouksia kirjanpito- sekä osto- ja myyntireskontrapalveluista neljältä palveluntuottajalta Kuhilas Oy:ltä, Silta Oy:ltä, Länsi-Suomen Talousapu Oy:ltä ja Kuntalaskenta Oy:ltä. Tarjouspyynnössä on eriteltynä tehtävät, jotka tarjouksessa tulee vertailujen tekemiseksi ja kokonaiskuvan saamiseksi sisältää (volyymitietoina on esitetty laskujen vuosittainen määrä). Lähtökohtana on, että palvelu tulisi aloittaa lukien. Tarjousten vertailussa laadun osuus on 55 % ja hinnan osuus 45 %. Tarjouksen liitteenä on laatutekijöiden painoarvot. Tarjousaika päättyy Kunta on saanut yhden tarjouksen Kuntalaskenta Oy:ltä. Tarjous on pyynnön mukainen ja varsinaisen palvelun hinta on euroa (alv 0 %). Lisäksi tulee joitakin ohjelmiston laajennuksesta johtuvia kustannuksia. Varsinainen ohjelmisto pysyy kunnan omistuksessa, josta aiheutuu ylläpitokustannuksia. Kirjanpitoon jäisi yksi työntekijä maksatukseen sekä tekemään erilaisia talousosaston tehtäviä mm. laskujen kiertoon, budjetointiin sekä laskutukseen ym. tehtäviin. Liitteenä 7 tarjouspyyntö. Liitteenä 8 Kuntalaskennan tarjous. Liitteenä 9 on palvelutuottajien ilmoitukset siitä, ettei tarjouksia jätetä. Kunnanhallitus päättää valita Kuntalaskenta Oy:n kirjanpitopalvelujen toimittajaksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot