RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Selvitys Karttulan kunnan eroamisesta Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä ja eroamisen vaikutus kuntayhtymän varoihin ja velkoihin sekä muihin vastuisiin alkaen Työelämän laadulla tuottavuutta -pilottihanke Ilmoitusasiat Talousarviovertailu Osallistuminen Kuntamarkkinoille Henkilöstön ja luottamushenkilöiden liikunta- ja kulttuuri-iltapäivä Neuvottelujen aloittaminen Kuopion kaupungin kanssa terveydenhuollon yhteistyöstä PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 10/2010 Kunnanhallitus Sivu 154 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Marja-Liisa Kaikkonen Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Jarmo Karjalainen Raija Haukka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 139 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 140 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Karjalaisen ja Raija Haukan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 141 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi päätettiin ottaa neljä asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.

4 Kunnanhallitus SELVITYS KARTTULAN KUNNAN EROAMISESTA SISÄ-SAVON TERVEYDEN- HUOLLON KUNTAYHTYMÄSTÄ JA EROAMISEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN VAROIHIN JA VELKOIHIN SEKÄ MUIHIN VASTUISIIN ALKAEN Kh 142 Liitteet 1-3 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän omistajakunnat ovat neuvotelleet kuntayhtymän tulevaisuudesta Rautalammilla pidetyssä neuvottelussa ja päättäneet yksimielisesti selvityttää ulkopuolisen selvittäjän (Oy Audiator Ab) toimesta mitä merkitsee kuntayhtymän purkaminen talouden, palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja työpaikkojen säilymisen osalta. Ulkopuolisen selvityksen tuli olla valmiina Neuvottelumuistio on liitteenä 1. Myöhemmin vuoden 2010 alussa Rautalammin kunta on ilmoittanut olevansa jäsenenä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä vuoteen 2013 saakka. Sen sijaan Tervo ja Vesanto ovat ilmoittaneet hakevansa eroa Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä alkaen. Suonenjoen kaupunki on ilmoittanut olevansa jäsenenä kuntayhtymässä 2013 saakka. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan todennut tilanteen ja päättänyt teettää kuntayhtymän lähivuosien tilannetta koskevan selvityksen Oy Audiator Ab:ltä. Suonenjoki ja Rautalampi ovat pitäneet yhteisneuvottelun Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tilanteesta Tuossa neuvottelussa on edellytetty molempien kuntien toimesta, että perusterveydenhuollon osalta tulee selvittää myös kuntayhtymämallilla jatkaminen sekä isäntäkuntamalli -vaihtoehto, eläkevastuut, omaisuus, henkilöstön asema sekä palvelukustannusrakenne ja kustannusten jakautuminen eri vaihtoehdoissa. Tämä omistajakuntien yhteisneuvottelun yhteinen tahto on kerrottu kuntayhtymän johdolle. Muistio on liitteenä 2. Oy Audiator Ab on saanut selvityksen valmiiksi ja kuntayhtymän hallitus on selvityksen hyväksynyt kokouksessaan Selvitys käsittää ainoastaan Karttulan kunnan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä alkaen eroon liittyvät asiakokonaisuudet. Muiden kuntien kuntayhtymän jäsenkuntien tilannetta ei ole selvitetty eikä eri malleja vertailtu. Kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksessä nettovarallisuus on seuraava: Taseen loppusumma ,27 Toimeksiantojen pääomat ,12 Lyhytaikaiset velat ,44 Nettovarallisuus ,71

5 Kunnanhallitus Karttulan kunnan osuus nettovarallisuudesta on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan negatiivinen: Osuus nettovarallisuudesta ,41 Velka kuntayhtymälle ,82 Karttulassa sijaitseva omaisuus ,55 Karttulan kunnan osuus ,96 Edellä olevaan perustuen Karttulan kunnan on maksettava kuntayhtymälle/muille jäsenkunnille tasinkoa ,96. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja Karttulan kunta sekä Kuopion kaupunki ovat tehneet aiesopimuksen perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuusta sekä Karttulan kunnassa olevan kuntayhtymän 42 vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa olevan henkilön siirrosta ja tehtävistä Kuopion kaupungille. Aiesopimuksen mukaan ko. henkilöstö siirtyy alkaen Kuopion kaupungin palvelukseen työsopimuslain 55/2001 ja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 304/2003 liikkeen luovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle esitetään, että edellä mainitutko. pysyväisluontoisten virat ja toimet lakkautetaan kuntayhtymästä Kuopion kaupungin palvelukseen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksesta siirtyvien henkilöiden palkkamenoperusteiset ja eläkemenoperusteiset maksut sekä mahdolliset varhaiseläkemaksujen vastuut siirtyvät Karttulan kunnalle/kuopion kaupungille Samasta ajankohdasta selvityksen mukaan siirtyvät myös kaikki henkilöstön tapaturma-, työttömyys-, ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus yms. vastuut Karttulan kunnalle/kuopion kaupungille. Kuntien eläkevakuutus perii eläke- ja varhaiseläkemenoperusteista maksua selvityksen mukaan yhteensä 804,608,64. Tästä Karttulan/Kuopion kaupungin osuus on 16,24 % eli ,41. Kuntayhtymän tulee ilmoittaa tästä vastuun siirrosta alkaen Kuntien eläkevakuutukselle. Selvitysmies esittää, että muilta osin yhtymäkokouksen toimeksiantoa eli Tervon ja Vesannon kuntien erkaantumista kuntayhtymästä alusta alkaen ja kuntayhtymän toiminnan mahdollista jatkamista ko. ajankohdasta alkaen Rautalammin ja Suonenjoen kuntien toimesta on syytä tarkastella myöhemmin asioiden selkiintyessä.

6 Kunnanhallitus Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää selvityksen ja selvityksen laatijan esitykset kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäviksi. Kuntayhtymän hallituksen hyväksymässä selvityksessä esitetään, että 1) Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän omistajakunnat hyväksyisivät Karttulan kunnan eroamisen Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä alkaen, 2) Audiator Oy:n laatimat esitykset hyväksytään, jotka koskevat perussopimusta, lunastuskorvausta, siirtyvää henkilöstöä, henkilöstön eläke- ja muita vastuita, muita tehtäviä ja kirjanpitokirjauksia, 3) Audiator Oy:n laatimat esitykset ja selvitykset hyväksytään Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymän omistajakunnissa ja yhtymä kokouksessa. Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjaote selvityksineen on liitteenä 3. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä eroavan ja Karttulan kuntaa koskevan varoja, velkoja ja muita vastuita koskevan ja edellä esitetyn selvityksen hyväksymistä Audiator Oy:n laatiman kokonaisselvityksen ja esityksen pohjalta.

7 Kunnanhallitus TYÖELÄMÄN LAADULLA TUOTTAVUUTTA -PILOTTIHANKE Kh 143 SITRAN Julkishallinnon johtamisohjelma ja Mcompetence ovat käynnistä- Liite 4 mässä syksyllä 2010 kolmevuotista Työelämän laadulla tuottavuutta - hanketta, jonka tavoitteena on pilotoida 4-5 kunnassa Mcompetencen kehittämä kokonaisvaltainen henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittämispalvelu. Mcompetencen valmistelema hanke valittiin SITRAN julkishallinnon kehittämisohjelmaan ja sen jälkeen Mcompetence on esitellyt hanketta Rautalammin kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstön edustajille keväällä Mcompetence on kunnille esitellyt ja rakentanut uutta hanketta jo syksystä 2009 saakka. Mcompetence on ollut mukana kymmenissä henkilöstön kehittämis- ja koulutushankkeissa aikaisemmin. Mcompetencen toimiala on henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön työelämän laatua ja yhteisön johtamista, lisätä mitattavaa työn tuottavuutta ja säästää henkilöstökuluja. Hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat lisäksi; työelämän parempi laatu, työhyvinvointi, hiljainen tieto ja turha työ, asiakastyytyväisyys ja palveluiden laatu. Jokaiselle omistajakunnalle toteutetaan oma kehittämisohjelma, ja siihen perustuen kehittämisprosessia on kolme vaihetta; 1) kehittämiskartoitus, 2) kehittämispalaveri 3) kehittämistoimenpiteiden tuloksellinen toteuttaminen. Yksi prosessi kestää noin vuoden. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä pyritään saamaan pilottikunnissa konkreettisia kustannussäästöjä ( euroa työntekijää kohden vuodessa) sekä lisäämään tuottavuuskapasiteettia (1-2 % vuodessa ensimmäisestä hankevuodesta alkaen). Kehittämistoimenpiteillä on myös mahdollista hallita eläkepoistumaa palvelukapasiteettia ja sen laatua heikentämättä. Odotamme hankkeesta kiinnostuneilta motivaatiota ja sitoutumista sekä valmiutta itse rahoittaa osan hankekustannuksista. Tavoitteena on, että tuottavuuden nousun myötä hanke rahoittaa itse itsensä. Kaikissa kokeiluissa pyrimme levittämään syntynyttä tietotaitoa, pilottihankekuntien on oltava halukkaita jakamaan tietoa hankkeen kokemuksista ja tuloksista. Rautalampi on ollut mukana yhtenä potentilaalisena pilottikuntana. SITRA ja Mcompetence antamien perusteluiden pohjalta valitsee jatkoon päässeet, jotka kutsutaan puhelinhaastatteluun. Yhteensä 17 kuntaa ja kaupunkia haki mukaanpääsyä pilottikunnaksi. Rautalampi on valittu yhdeksi jatkohaastatteluun päässeeksi kunnaksi. SITRA ja Mcompetence haastattelevat tämän jälkeen jatkokierrokselle päässeitä kaupunkia ja kuntayhtymää. Hanke kestää kolme vuotta. Hankkeen kunnan kustannuksiksi on arvioitu 100 euroa/

8 Kunnanhallitus työntekijä ja työpäiviä kuluisi arviota 2-2,5 työpäivää/työntekijä. SITRAN rahoittama hanke on edullinen henkilöstön kehittämishanke. Kunnan palkkalistalla on noin työntekijää. Hanketta on käsitelty ja esitelty johtoryhmässä. Hankkeeseen ei ole suhtauduttu kielteisesti. Liitteenä 4 on tarkempaa tietoa asiasta. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille jaetaan erillinen luottamuksellinen hanke-ehdotustiivistelmä. Rautalammin kunta pyrkii mukaan SITRAN Työelämän laadulla tuottavuutta -pilottihankkeen jäsenkunnaksi. Mikäli Rautalammin kunta valitaan mukaan hankkeeseen, käydään SITRAN ja Mcompetencen kanssa kunnan omasta ja kuntaa koskevasta kehittämisohjelman sisällöstä tarkemmat keskustelut kesän ja syksyn aikana ennen hankkeen käynnistymistä. Hankekustannusten kuntaosuus on noin euroa/kolme vuotta. Rahoitus hoidetaan vuosittain henkilöstön koulutusmäärärahasta.

9 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 144 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Ennakkotieto Vaalijalan ky:n yhtymäkokousajasta Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

10 Kunnanhallitus TALOUSARVIOVERTAILU Kh 145 Käyttötalouden ulkoiset menot ovat kertyneet ajalla ,7 Liite 5 %:sesti eli laskennallista ylitystä on 0,4 %-yksikköä. Käyttötulot ovat kertyneet 28,5 %:sesti. Toimielimittäin ylitystä on perusturvaosastolla 2,8 %-yksikköä eli Ylitystä on lähinnä sosiaalipalveluissa. Terveydenhuollon menot ovat kertyneet 34,8 %:sesti eli laskennallista ylitystä on 1,5 %-yksikköä eli : Ylitystä on erikoissairaanhoidon kohdassa. Tuloslaskelman mukaan henkilöstömenot ovat kertyneet 29,9 %:sesti, mutta asiakaspalvelujen oston kohdassa kertymä on 36,3 % eli laskennallista ylitystä on 3 %-yksikköä eli : Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet jonkin verran etupainotteisesti. Talousarviovertailu , tuloslaskelma sekä yhteenveto talousarvion toteutumisesta on liitteenä 5. Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarviovertailun tietoonsa saatetuksi.

11 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN KUNTAMARKKINOILLE Kh 146 Kuntaliitto ja Kuntalehti järjestävät Kuntamarkkinat Rautalammilta ovat vuosittain luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuneet Kuntamarkkinoille. Päätetään, että osallistutaan myös vuonna 2010 Kuntamarkkinoille.

12 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIIKUNTA- JA KULTTUURI-ILTAPÄIVÄ Kh 147 Keväisin ja syksyisin on usean vuoden ajan järjestetty henkilöstön liikuntapäivän tempauksia. Osastot ovat järjestäneet niitä eri aikoina ja nyt tavoitteena on järjestää yhteinen iltapäivätilaisuus sekä henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Iltapäivä käynnistyy yhteisellä liikuntatempauksella klo Päätetään, että järjestetään yhteinen henkilöstöä ja luottamushenkilöitä koskeva liikunta- ja kulttuuri-iltapäivä Päätös

13 Kunnanhallitus NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KUOPION KAUPUNGIN KANSSA TERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTYÖSTÄ Kh 148 Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun neuvottelujen aloittamisesta Kuopion kaupungin kanssa terveydenhuollon yhteistyöstä kunnanvaltuuston linjapäätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Kuopion kaupungin kanssa terveydenhuollon yhteistyöstä.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot