RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rautalammin kunnan maksuosuuden tarkentaminen Laajakaista kaikille -hankkeessa Savon Kuituverkko Oy:n osalta Lukion ja Pentinpellon koulun toimitilainvestoinnit Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan tarkistaminen ja laajennus Ilmoitusasiat Rautalammin Urheilijat ry:n anomus yhdistyksen tukityöllistämisrahasta ja tarjous henkilöstön työkykyä tukevasta liikuntaan liittyvästä ohjauksesta a PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 12/2011 Kunnanhallitus Sivu 204 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen Tapio Hänninen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Torstai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Allekirjoitukset Tauno Herranen Anu Hotti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 183 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 184 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Herrasen ja Anu Hotin. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 185 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan maksuosuuden tarkentaminen Laajakaista kaikille -hankkeessa Savon Kuituverkko Oy:n osalta Kh 186 Liite 1 Savon Kuituverkko Oy kutsui omistajien pyynnöstä omistajakunnat koolle informaatiotilaisuuteen Kuopioon Tilaisuudessa esiteltiin yhtiön tilannekatsaus liiketoiminta-alueittain sekä tarkennukset kuntien maksuosuuden hyväksyttävistä suorittamistavoista laajakaistahankkeissa laajakaistalain sekä maaseuturahastolain perusteella. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus toi asian omistajien keskusteltavaksi teknisten muutostarpeiden osalta koskien kuntien osallistumista laajakaistahankkeiden rahoitukseen. Yhtiön perustamisen yhteydessä kunnilta haettujen päätösten osalta on kuntien tarkennettava osallistumistaan hankkeisiin siten, että pääomalainarakenteen lisäksi kunta voi suorittaa maksuosuutensa avustuksena laajakaistalain mukaisella tavalla. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus pyytää osakkaitaan nyt täydentämään yhtiön perustamisen yhteydessä tehtyjä valtuustopäätöksiä edellä esitetyllä teknisellä lisäyksellä, jotta päätökset voidaan toteuttaa laajakaistalain ja viranomaiskäytännön mukaisesti ja kuntien osallistuminen hankkeisiin tapahtuu yhteismitalliselta pohjalta. Tällä teknisellä lisäyksellä ei ole vaikutuksia jo annettuihin päätöksiin ja sitoumuksiin. Jotta Savon Kuituverkko Oy kuitenkin saa hankkeille välttämättömän valtion tuen, kuntien tulee päätöksenteossaan ottaa huomioon valtiontukiviranomaisten asettamat edellytykset kunnan rahoitusosuuden suorittamiselle. Järjestetyssä tilaisuudessa omistajien edustajat sitoutuivat viemään asiaa eteenpäin omissa hallintoelimissään esitetyn mukaisesti. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se täsmentää tekemäänsä maakunnallisen kuituverkkoyhtiön perustamispäätöksen kohtaa 4 seuraavalla lisäyksellä: Kunta voi suorittaa edellä mainitussa kohdassa mainitun maksuosuutensa avustuksena laajakaistalain mukaisella tavalla. Viitaten kuntien ja kaupunkien yhteiseen näkemykseen Savon Kuituverkko Oy:a koskevan kuntien päätösten täydentämisestä teknisten muutostarpeiden osalta, kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lisäyksen aikaisempaan valtuustopäätökseen koskien laajakaistahankkeiden rahoitusta siten, ja että Rautalammin kunta voi suorittaa maksuosuutensa avustuksena laajakaistalain edellyttämällä tavalla. Tällä teknisellä lisäyksellä ei ole vaikutuksia Savon Kuituverkko Oy:n osalta jo annettuihin päätöksiin ja sitoumuksiin. Liitteenä 1 on kunnanvaltuuston aikaisemmat päätökset ja asiaa koskevat muut asiakirjat.

5 Kunnanhallitus a

6 Kunnanhallitus Lukion ja Pentinpellon koulun toimitilainvestoinnit Kh 187 Kunnanhallitus antoi tekniselle osastolle tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan Pentinpellon koulun peruskorjausta mennessä siten, että urakointityö voidaan aloittaa ja lisäksi kunnanhallitus antoi tekniselle osastolle tehtäväksi valmistella hankehakemusta ratsastuslukion osalta mennessä. Pentinpellon osalta suunnittelutyö on jo aloitettu. Lisäksi kunnanhallitus esitti, että vanhusten huoltoon liittyvien työtilojen peruskorjaus tulisi aloittaa vuoden 2013 alussa sen jälkeen, kun mahdollinen Pentinpellon koulun peruskorjaus ja tilajärjestelyt on tehty lasten päivähoitotilojen osalta. Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan tietoonsa Rautalammin koululaitoksen oppilasennusteet Kunnanvaltuusto tekee edellä mainituista investointikohteista lopulliset päätökset, toteuttamistavat ja aikataulut syksyn 2011 aikana. Kunnanhallitus toteaa, että osastojen tulee kiinnittää huomiota siihen, että investointeja ja toimintoja tarkemmin suunniteltaessa oppilasmääräennusteet ja lasten järjestetyssä päivähoidossa olevien lasten määrä voidaan arvioida realistisesti. Kunnanvaltuusto tekee edellä mainituista investointikohteista lopulliset päätökset, toteuttamistavat ja aikataulut syksyn 2011 aikana.

7 Kunnanhallitus Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan tarkistaminen ja laajennus Kh 188 Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan tarkistaminen ja laajentaminen on aloitettu vuoden 2010 alkupuolella. Rautalammin kunnanhallitus on hyväksynyt yleiskaavan laatijaksi Tilatohtorit Oy:n Oulusta. Suunnittelutoimiston kanssa on allekirjoitettu sopimus. Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymän kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kaavoitusjaoston tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän rakennetun ja luonnon ympäristön muotoutumiselle kestävän kehityksen periaatteita noudattaen siten, että yhdyskuntarakenne ja ympäristö muodostuu toimivaksi, taloudelliseksi, viihtyisäksi, virikkeelliseksi ja turvalliseksi. Suunnittelun lähtökohta on avoin vuorovaikutus. Kaavoitusjaoston tehtävänä on edellä olevaan liittyen: 1. valmistella ja suunnitella uudet kaavat talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitettyjen määrärahojen puitteissa, 2. ohjata maankäytön ja ympäristön kaavoitusta ja muuta suunnittelua, 3. vastata maankäyttöä ja ympäristöä koskevasta perusaineistosta ja tiedostoista, 4. seurata voimassaolevien kaavojen ajanmukaisuutta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja niiden uusimiseksi, 5. tehdä esityksiä uusien maa-alueiden kaavoittamiseksi siten, että alueet ovat oikea-aikaisesti käytettävissä, 6. antaa sekä pyytää lausuntoja kaavoituksesta ja maankäytöstä. Tilatohtorit Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattu, että Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan kaavoitusprosessin ohjausryhmänä toimi kunnanhallituksen alainen kaavoitusjaosto. Kaavoitusjaosto raportoi kunnanhallitusta kaavoituksen etenemiseen liittyen elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa 2011 ja vuoden 2012 aikana kolmen kuukauden välein.

8 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 189 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Sisä-Savon seutuyhtymän hallituksen pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Savon koulutusky:n valtuuston pöytäkirja Rautalammin seurakunnan kiitoskirje seurakunnan 450-vuotisjuhlien muistamisesta. 7. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätös : Kunnanjohtaja Risto Niemelän vuosiloma-aika. 8. Tervon kunnanhallituksen pöytäkirjaote : Lausuntopyyntö Rautalammin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. 9. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 2/ Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset. 11. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Henkilöstörahastolaki (934/2010) kunta-alalla. 12. Kuntaliiton yleiskirje : Kuntien maksuosuuden Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

9 Kunnanhallitus Rautalammin Urheilijat ry:n anomus yhdistyksen tukityöllistämisrahasta ja tarjous henkilöstön työkykyä tukevasta liikuntaan liittyvästä ohjauksesta Kh 190 Liite 2 Rautalammin Urheilijat ry. palkkasi seuratyöntekijän työskentelemään lasten, nuorten ja aikuisten liikkumisen edistämiseksi ja seuraohjaajaksi. Hankkeeseen lähti mukaan useita kymmeniä rautalampilaisia ja naapurikuntien yrityksiä, Rautalammin seurakunta ja Rautalammin kunta. Urheiluseuralla on tavoite jatkaa hanketta. Alustavissa neuvotteluissa yli 40 yritystä on edelleen mukana tukemassa seuratyöntekijä toiminnan jatkamista. Kunnalle osoittamassaan hakemuksessa urheiluseura esittää, että kunta voisi tukea omalta osaltaan hanketta esim. työllistämiseen liittyvistä varoista aikaisempien vuosien tapaan. Edelleen urheiluseura tarjoaa, että seuratyöntekijä voisi toimia TYKY-ohjaajana Rautalammin kunnan työntekijöille esim. kuntopiiri- ja kuntosali-toimintaohjauksena. Anomus on liitteenä 2. Rautalammin kunnan sivistysosastoon kuuluva liikuntatoimi on päättänyt tukea omista rahoista hanketta 150 euroa/kk ja koulutoimi päättää erikseen siitä, miten ja millä tavalla se ostaa esim. kerhotoimintaan liittyvää liikunnallista ohjausta urheiluseuran seuratyöntekijältä. Kunnanhallitus tukee avustuksin seuratyöntekijä-jatkohanketta. Kunnanhallitus ohjaa työllistämiseen kohdistetuista talousarviomäärärahoista Rautalammin Urheilijat ry:lle seuratyöntekijän palkkaukseen avustuksena sosiaalikulujen maksuun 350 euroa/kk ja enintään saakka. Kunnan henkilöstön TYKY-toimintaan kunta ostaa seuratyöntekijän palveluita 150 eurolla/kk saakka ja vuoden 2012 osalta arvioinnin ja päätöksen tekee yhteistyötoimikunta käsitellessään vuoden 2012 kunnan henkilöstön työterveyshuoltosuunnitelmaa ja sen tarkistusta. Sivistysosasto ja lautakunta ratkaisevat osallistumisensa hankkeeseen ottaen kuitenkin huomioon seuratyöntekijän palvelujen tarpeellisuuden ja kunnan taloudellisen kokonaispanostuksen seuratyöntekijän palkkaukseen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 131 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot