RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Siikavirta ja Jegoroff Liittyminen Sisä-Savon Perinneyhdistyksen jäseneksi Lausunto Sisä-Savon terveydenhuollon ky:n perussopimuksen 27 :n muutoksesta Sisä-Savon terveydenhuollon talousarvio ja tulevaisuus Nuorisotilan laajennus/ peruskunnostus Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeiden merkitseminen yhtiön osakepääoman vahvistamiseksi Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Rakennustarkastaja kunnanrakennusmestarin viran vastaanottaminen PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 21/2009 Kunnanhallitus Sivu 491 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Tauno Herranen Marja-Liisa Kaikkonen Tapio Kataja Ossi Maukonen Lauri Ruotanen valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri perusturvajohtaja, klo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Tapio Kataja 401 Allekirjoitukset Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Ennen kokouksen alkua perusturvajohtaja Lauri Ruotanen selvitti kunnanhallitukselle osastonsa ajankohtaisia asioita KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 393 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 394 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Pakarisen ja Jaakko Vesterinen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 395 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa yhden asian käsiteltäväkseen lisälistalta.

4 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SIIKAVIRTA JA JEGOROFF Kh 396 Liite 1 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä Joni Siikavirralle ja Maria Jegoroffille n m²:n suuruisen määräalan Oikarila RN:o 14:7 tilasta Toholahden kylästä teollisuustontiksi 1,50 :n kauppahinnalla. Tekninen osasto on laatinut myytävästä määräalasta tarkemman karttaluonnoksen ja tämän mukaan määräalan kokonaispinta-ala on n m², josta varsinaista teollisuustonttia olisi n m² ja määräalan kahdella sivulla olevaa tiealuetta n. 200 m². Teknisen osaston mielestä tiealue tulisi myydä samassa kaupassa ja jättää rasitteeksi lohottavalle tilalle eikä tiealueesta tulisi periä lisähintaa. Tällä tavoin alueen tilarajat tulisivat selviksi. Edellä olevan johdosta kunnanvirastossa on laadittu kauppakirjaluonnos, liite 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjan.

5 Kunnanhallitus LIITTYMINEN SISÄ-SAVON PERINNEYHDISTYKSEN JÄSENEKSI Kh 397 Liite perustettiin Suonenjoella Sisä-Savon Perinneyhdistys, joka on tarkoitettu Sisä-Savon alueen kotiseutuyhdistysten yhteistyöelimeksi. Yhdistyksen työ perustuu kansalaistoimintaan, jota tehdään pääasiassa talkootyönä. Toiminnan onnistumisen takia jäseniksi toivotaan myös alueen kuntia ja seurakuntia. Syyskokouksessa, joka pidetään Rautalammin kirjastolla, on tarkoitus valita yhdistykselle hallitus, johon kuuluisi 10 jäsentä. Perinneyhdistys esittää, että kunta päättäisi liittyä jäseneksi Sisä-Savon Perinneyhdistykseen ja lähettäisi edustajansa Rautalammilla pidettävään syyskokoukseen sekä nimeäisi kunnan edustajan yhdistyksen hallitukseen valittavaksi henkilöksi. Liitteenä 2 on Sisä-Savon Perinneyhdistyksen kirje yhdistyksen jäsenyydestä, kokouskutsu ja perustavassa kokouksessa yhdistykselle hyväksytyt säännöt. Kunnanhallitus päättää 1. liittyä jäseneksi Sisä-Savon Perinneyhdistykseen; 2. lähettää kunnan edustajan Rautalammin kirjastolla pidettävään syyskokoukseen sekä keskustella yhdistyksen hallitukseen valittavasta henkilöstä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi syyskokousedustajaksi Pekka Hintikan ja varalle Raija Haukan. Rautalammin kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen esitetään Jarmo Karjalaista.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KY:N PERUSSOPIMUKSEN 27 :N MUUTOKSESTA Kh 398 Liite 3 Sisä-Savon terveydenhuollon ky pyytää kunnan lausuntoa kuntayhtymän perussopimuksen 27 :n muutoksesta mennessä. Karttulan kunta on päättänyt liittyä Kuopion kaupunkiin ja hakee eroa kuntayhtymästä lukien. Jäsenkunnan eroamisesta kuntayhtymästä ja toimintaa jatkavien kuntien asemasta määrätään perussopimuksen 27 :ssä. Kuntalain määräykset asiasta sisältyvät lain 84 :ään. Asia oli esillä kuntayhtymän hallituksessa , jolloin kuntayhtymän hallitus esitti yhtymäkokoukselle perussopimuksen muuttamista kuntalain 79 :n perusteella siten, että kunnan on mahdollista erota samalla valtuustokaudella jos muut kunnat sen hyväksyvät. Edelleen yhtymähallitus esitti valtuustolle, että Karttulan kunnalle myönnetään ero kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Yhtymäkokous päätti jättää asian pöydälle ja esitti yhtymähallitukselle, että kysymyksessä oleva perussopimuksen kohta muotoillaan kuulumaan mikäli muut jäsenkunnat yksimielisesti hyväksyvät eron. Yhtymähallitus päätti pyytää jäsenkuntien lausunnot perussopimuksen muutoksesta. Liitteenä 3 on lausuntopyyntö perussopimuksen 27 :n muutoksesta ja yhtymähallituksen pitämän kokouksen asiaa käsiteltävä pöytäkirjan ote. Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Rautalammin kunnalla ei ole huomautettavaa perussopimuksen muutoksesta.

7 Kunnanhallitus SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIO JA TULEVAISUUS Kh 399 Liite 4 Kunnanhallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvioesitystä vuodeksi 2010 ja päätti samalla kutsua kuntayhtymän budjetoinnista vastaavat henkilöt kuntaan kertomaan tarkemmin talousarvioesityksestä ja sen perusteluista. Kuntayhtymä on tämän jälkeen lähettänyt jäsenkunnille kutsun Sisä-Savon terveydenhuollon talousarvio ja tulevaisuus keskustelutilaisuuteen klo 9-12 Suonenjoen terveysaseman kokoushuoneeseen, liite 4. Osanottajiksi kuntayhtymä on esittänyt Sisä-Savon kuntien ja Karttulan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat sekä terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen ja laajennetun johtoryhmän. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa ko. keskustelutilaisuuteen. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtajan ja hänen varalle hallintojohtajan.

8 Kunnanhallitus NUORISOTILAN LAAJENNUS/ PERUSKUNNOSTUS Kh 400 Liite 5 Tällä hetkellä nuorisotilan pinta-ala on noin 94 m². Tila on yksi yhtenäinen huone, jossa kaikki toiminnot ovat samassa. Suuren osan tilasta vievät pelit ja kalustus. Seurantamme mukaan tiloissa käy iltaisin nuorta, tapahtumailtoina jopa enemmänkin. Kävijämäärään nähden tila on täysin riittämätön. Suurimmalle osalle nuorista ei ole edes istumapaikkoja, vaan he pelailevat ja istuskelevat lattialla. Tila on myös erittäin meluisa, koska kaikki toiminnot ovat samassa. Rauhattomuuden ja melun vuoksi mm. läksyjen teko tai lukeminen on mahdotonta. Myös erilaisten te tojen järjestäminen on hankalaa, koska pöytätilaa ei ole tarpeeksi. Tilan ilmanvaihto on yhteinen koko kirjastorakennuksen kanssa. Ilmanvaihto on heikko ja ilmanlaatu illan aikana todella huono. Nuorisotilan laajennus tapahtuisi seinän takana olevaan varastotilaan. Laajennuksen myötä nuorisotila saa noin 110 m² lisätilan. Lisäosaan käynti tapahtuu suoraan entisen tilan kautta, jolloin myös laajennusosan valvonta on helppoa. Laajennusosan teknisissä suunnitelmissa on huomioitu tilan käyttöaste ja soveltuvuus ryhmätyötilaksi niin ilmanvaihdon kuin valaistuksenkin osalta. Kaikkein suurin investointi hankkeessa on oman ilmanvaihtokoneen hankinta putkistoineen ja asennuksineen. Olemassa olevan osan ilmanvaihdon ottaminen erilleen kivijalan ilmanvaihdosta tietää jatkossa merkittäviä säästöjä kirjaston ilmanvaihdon energiankulutukseen. Muutos tehdään, koska kivijalan ja kirjaston ilmanvaihdolle on eriaikainen tarve kuin nuorisotilan ilmanvaihdolle. Suurin osan hankkeen kustannuksista tulee pakollisista ilmanvaihto- ja lämpöjohtotöistä. Kustannuksia tulee myös sähkö- ja rakennusteknisistä töistä. Näitä ovat ilmanvaihtokoneen asentaminen rakennuksen ulkopuolelle, sähkötyöt sekä sisäkaton rakentaminen. LVI-suunnittelun ja kustannuksista erittelyn on laatinut LVI-insinööritoimisto Hämäläinen, Varkaus. Suunnittelu LVIA-työt Sähkötyöt Rakennustekniset työt eur alv 0%

9 Kunnanhallitus Hankkeeseen on mahdollisuus hakea tukea Opetusministeriöltä; nuorisotilojen rakentaminen, peruskorjaaminen ja varustaminen. Avustushakemus on jätettävä mennessä. Tuen suuruus on % riippuen hankkeen suuruudesta ja merkityksestä kunnan nuorisotyössä. Avustushakemus hankkeesta on toimitettu lääniin. Kunnanhallituksen tulisi keskustella siitä, voidaanko hanke rahoittaa vuonna Kustannukset kunnalle ovat n euroa. Kunnanhallitus päättää korjausmäärärahasta vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

10 Kunnanhallitus RAUTALAMMIN KUNNAN ASUNNONHANKINTA OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN VAHVISTAMISEKSI Kh 401 Liite 6 Kunnanvaltuusto päätti myöntää euron lisämäärärahan vuoden 2009 talousarvion kohtaan 8950 osakkeet ja osuudet Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakepääoman vahvistamiseksi. Asunnonhankinta Oy tarjoaa päivätyllä kirjeellään Rautalammin kunnalle merkittäväksi Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeita 713 kpl á 168,19 euroa ,47 euron yhteishintaan. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakepääoma on tämän osakepääomakorotuksen jälkeen ,92 euroa. Osakkeiden määrä olisi 1268 osaketta (168,19 euroa/osake). Liitteenä 6 on Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n kirje. Kunnanhallitus päättää merkitä 713 kpl Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeita 168,19 euron kappalehintaan yhteismäärältään näin ,47 euroa. Päätös pannaan täytäntöön yhtiökokouksen päätettyä osakepääoman korottamisesta. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän asian osalta hallintojohtaja Tapio Kataja.

11 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Kh 402 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

12 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 403 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kuntaliiton suositus lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden maksuosuuden määräytymisestä vuonna Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirje : Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien suhdanneluonteisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat. 4. Vesantolainen julkinen tiedote, lokakuu Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston esityslista Pohjois-Savon Liiton Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma: strategia ja väestötavoitteet, luonnos Suomen Yrittäjien ja SAK:n kutsu Yhteistyöllä osaamista seminaariin Kuopiossa Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

13 Kunnanhallitus RAKENNUSTARKASTAJA-KUNNANRAKENNUSMESTARIN VIRAN VASTAAN- OTTAMINEN Kh 405 Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan rakennustarkastajakunnanrakennusmestarin virkaan Antti Tuppuran. Valintapäätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta kunnanhallitukselle. Virkaan valittu Antti Tuppura on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on toimittanut kuntaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Lääkärintodistus on nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä valitun rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin toimittaman lääkärintodistuksen terveydentilastaan, 2. todeta viran vastaanottamisajankohdaksi , 3. määrätä viran koeajaksi neljä kuukautta alkaen , 4. todeta, että palkkauksen määrittelee henkilöstöjaosto.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot