JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA Lump sum-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA 21.2 30.7.2014 Lump sum-hanke"

Transkriptio

1 JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA Lump sum-hanke Sagrada Familia in Ice Juuan Nunnanlahdessa 2015, impression Projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen, Juuan kunta

2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projektin kulku vaiheittain PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Missä onnistuitte? Mitkä asiat koitte ongelmiksi? PROJEKTIN ORGANISAATIO LIITTEET... 5

3 1 PROJEKTIN TAUSTA Juuassa rakennettiin tammikuussa 2014 jää- ja pykriittikupoli, jonka valmistelut alkoivat noin 1,5 vuotta aiemmin. Projektin tuloksena oli maailman suurin jää- ja pykriittikupoli, jonka läpimitta on 29,1 metriä ja korkeus 10 metriä. Pykriitillä tarkoitetaan sahanpurulla vahvistettua jäätä eli jään ja sahanpurun seosta, joka on tavallista jäätä kolme kertaa vahvempaa. Kyseessä oli tutkimushanke, jonka yhteydessä kaksi hollantilaista opiskelijaa tekivät oman pro gradu-tutkielmansa Eindhovenin teknilliseen yliopistoon (TU/e). Tämä toi esiin tarpeen matkailuelinkeinon kehittämiseen ja jää- ja pykriittirakentamisen osaamisen lisäämiseen sekä verkottumiseen. Suunnitteilla on vuodelle 2015 uusi jääprojekti ja sitä varten Juuassa haluttiin rakentaa alueellinen ja kansallinen verkosto sekä tarvittiin kansainvälistä verkottumista ja yhteistyötä sekä osaamista. Tarpeellista oli myös koota miniklusteri valmistelemaan ensi vuoden jää- ja pykriittiprojektia, toimimaan välittäjänä kansainvälisessä toimintaympäristössä, etsimään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita sekä kehittämään projektin toimintoja, että turvattaisiin mahdollisimman tehokas ja kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman sujuva yhteistyö. Etelä-Savon ELY-keskus myönsi lump sum-hankerahoituksen euroa, josta Juuan kunnan osuus 15% ajalle Rahoituksen avulla palkattiin projektityöntekijä sekä tehtiin kaksi benchmarking-matkaa ja koottiin miniklusteria. 2 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET 2.1 Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Tavoitteina olivat jää- ja pykriittirakentamisen jatkamiseksi 1. Alueellisen ja kansallisen verkoston luominen, koska jäärakentamiseen tarvitaan monialainen yritysverkosto ja eri toimijoiden välinen yhteistyö puuttuu tai on vähäistä. Tuloksena hankkeen aikana on alueellinen ja paikallinen verkosto kehittynyt toimijoiden välillä ja yhteistyö syventynyt. Hankkeessa toimijat ovat tutustuneet toisiinsa, verkottuneet ja osaaminen on kasvanut sekä tieto lisääntynyt. Hankeaikana on tehty benchmarking-matka Lappiin , jolloin tutustuttiin Lapin matkailuelinkeinoon ja lumi- ja jäärakentamiseen, ks. benchmarking-matkaraportti (liite 1). Matkalle osallistui 22 henkilöä yrityksistä, yhdistyksistä, koulutusorganisaatioista ja Juuan kunnasta. Matkan aikana tutustuttiin Lapin AMK:iin ja kuultiin lehtori Kai Ryynäsen esitys lumi- ja jäärakentamisesta. Projektiopettaja Esther Dorsmann kertoi lumi- ja jääveistoksista sekä lumirakennusten sisustamisesta. Esther Dorsmannin esityksessä kävi hyvin selvästi ilmi valaistuksen merkitys lumi- ja jäärakentamisessa. Juuan kunta on hankkinut Philipsin valot seuraavaa pykriittirakennusta varten, että se saadaan kauniisti valaistettua. Esther Dorsmann on myös lupautunut opettamaan lumi- ja jääveistoa ensi talvena Juuassa. Juuassa on meneillään haku lumi- ja jäärakentamiskoulutukseen, johon ELY-keskus on luvannut järjestää rahoituksen. Matkailualan toimijoiden kanssa on neuvoteltu Sagrada Familia in Ice eli tulevan pykriittikirkon markkinoinnista. Mm. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Jukolan Osuuskauppa, Tulikivi Oyj ja Kolin Matkailuyhdistys ovat kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä Juuan kunnan kanssa markkinoinnissa ja myynnissä. Ennen Hollannin matkaa Juuassa valmistettiin yhteistyössä videoklippi, jolla aluetta voidaan markkinoida. Karelia AMK:n ja PKKY Nurmeksen toimipisteen kanssa on neuvoteltu oppilaitosyhteistyöstä. Molempien kanssa on solmittu aiesopimukset ensi talvelle. Yhteistyö voi sisältää mm. opinnäytetöitä, 1

4 opiskelijoiden harjoittelua avajaisten aikana, markkinointimateriaalien laadintaa, lumiveistoksia sekä mobiilipalvelujen ja verkkosivujen laadintaa. Hankkeen aikana on neuvoteltu Tulikivi Oyj:n ja Kivikeskusta hallinnoivan Kivikyläsäätiön kanssa seuraavan pykriittirakennuksen rakentamisesta Kivikeskuksen viereen Juuan Nunnanlahteen ja Kivikeskuksen tilojen käyttämisestä. Lisäksi ESR-hanke on tehnyt yhteistyötä KAARI-hankkeen kanssa. KAARI-hankkeen pääpaino on yhdistää nuorten ja ikäihmisten maailmat ja edesauttaa yhdessä tekemistä iästä riippumatta. 2. Kansainvälinen verkottuminen ja kansainvälisen osaamisen kehittyminen. Eindhovenin teknillinen yliopisto on erikoistunut uusien rakennusteknologioiden kehittämiseen (mm. jää-pykriitti- lumi) ja tekee siihen liittyvää tutkimustyötä ja -projekteja. Juuka on pilottialue. Verkottumalla kansainvälisesti suomalaiset paikalliset ja alueelliset yrittäjät sekä koulutusorganisaatiot voivat vaihtaa osaamista ja kehittyä. Kiinnostavia kohteita ja mahdollisia kumppaneita, joissa on jäärakentamisen osaamista ja perinteitä ovat mm. Suomen Lappi, Norja, Ruotsi ja Venäjä ml. Muurmanski. Hankeaikana on tehty benchmarking-matka Hollantiin (liite 2). Matkalle osallistui 42 henkilöä Pohjois-Karjalan alueelta. Osallistujat olivat yrittäjiä, yhdistysten jäseniä sekä Juuan kunnan edustajia. Toimenpiteiden tuloksena on kansainvälinen osaaminen kehittynyt ja syventynyt. Neuvottelujen tuloksena on sovittu, että TU/e suunnittelee ja rakentaa Tulikivi Oyj:n tehtaiden viereen pykriittikirkon, jonka projektinimi on Sagrada Familia in Ice. TU/e:n kanssa on aiesopimus solmittu heinäkuussa 2014 ja sovittu yhteistyöstä vuosille Lisäksi keskusteluyhteys Venäjälle on avattu: Vedenjevin Tutkimusinstituutin opiskelijoita on tulossa tammikuun alussa rakentamaan pykriittikirkkoa Sagrada Familia in Ice 6-8 henkilöä. Oheisessa kuvassa tutkija Nikolai Vasiljev vaimonsa kanssa Kolin Erämessuilla tutustumassa Juuan osastoon. Juuasta on oltu yhteydessä myös Mongolian jäänveistojoukkueeseen ja neuvoteltu yhteistyöstä heidän kanssaan. Nämä neuvottelut eivät ole vielä johtaneet sopimukseen yhteistyöstä 3. Miniklusteri, joka koostuu yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, yhdistysten ja kolmannen sektorin edustajista. Tavoitteena on vahvan ja toimivan toimijapohjan syntyminen, joka tulevaisuudessa kehittää, tuotteistaa ja markkinoi jää-, lumi- ja pykriittituotteita. Toimintapohja on vahvistunut ja ns. miniklusteri muodostunut. Liitteenä lista miniklusterista (liite 3). 2

5 2.2 Projektin kulku vaiheittain Kehittämisryhmä koottiin maalis-huhtikuussa ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: 1. yrittäjä Jari Nevalainen, Kuljetus Jari Nevalainen Oy 2. yrittäjä Johanna Pajarinen, Lounas ja Juhlapalvelu Pilke Oy, Kivikylän Herkkupuoti 3. johtaja Raimo Moilanen, Karelia AMK, Luova Talous 4. yritysneuvoja Jouni Luoma, JOSEK Oy 5. yrittäjä Jari Repo, Jari Repo Suunnittelu ja Valvonta 6. Juuan Yrittäjien varapuheenjohtaja Matti Tuominen, Hydlub Oy 7. tekninen johtaja Ari Jaaranen, Juuan kunta 8. maaseutusihteeri Alina Koponen, Juuan kunta 9. terveystieteiden maisteri Tuula Ikonen-Graafmans, Tujanranta Consultants Tmi 10. projektipäällikkö Martti Turunen, ELY-keskus 11. teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen 12. kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen, Juuan kunta 13. projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen, Juuan kunta Ensimmäinen kokous oli ja sen jälkeen kokoontumisia on ollut joka kuukausi, yhteensä viisi kappaletta. Kopio kokouskutsuista, asialistoista ja kokousmuistioista on lähetetty sähköpostitse ELYkeskukseen Raisa Lappeteläiselle. Kehittämisryhmän tiedotteita on lisäksi lähetetty Tulikivelle henkilöstöpäällikkö Arja Lehikoiselle, kunnossapitopäällikkö Jukka Pekkoselle, sähköisen viestinnän suunnittelija Sari Partaselle, Nunnanlahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Lehikoiselle, paikallislehden eli Vaarojen Sanomien toimitukseen sekä Kolin Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäiselle sekä matkailuyritys Koli Freetimen omistaja Nina Mikkoselle. Hankkeen toimenpiteet ovat limittyneet. Varsinkin helmi-maaliskuussa 2014 toimenpiteet kohdistuivat alueellisen ja kansallisen verkoston luomiseen. Silloin suunniteltiin matkaohjelmaa benchmarking-matkalle Lappiin, varattiin käyntikohteita sekä mainostettiin matkaa alueellisesti ja paikallisesti. Benchmarking-matka Lappiin tehtiin Benchmarking-matkan aikana pystyttiin verkostoitumaan, ideoimaan matkailukohdetta, saamaan uutta tietoa lumi- ja jäärakentamisesta ja kehittelemään uusia matkailutuotteita. Hankeaikana on pidetty kaikille avoimia tilaisuuksia, koulutuksia ja käyty yhteistyöneuvotteluja. Osallistumaan ovat päässeet kaikki kiinnostuneet ja ilmoituksia tilaisuuksista on ollut sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja verkossa. Lisäksi on kutsuja lähetetty sähköpostitse ja kutsuttu puhelimitse, liite 1. Ensimmäisen benchmarking-matkan jälkeen toisen matkan suunnittelu alkoi ripeästi. Hollannin benchmarking-matkan suunnittelussa päävastuun kantoivat TU/e:n apulaisprofessori Arno Pronk ja projektisuunnittelija Hugo Sanders. Matkan päämääränä olivat kansainvälinen verkottuminen, uuden pilotin suunnittelu, tutustuminen yhteistyökumppaniin, uusien ideoiden saaminen, tutustuminen hollantilaisiin yrityksiin ja kansainvälisen osaamisen kehittyminen. Alankomaihin suuntautuneen benchmarking-matkan ajankohta oli Tuloksena matkalta saavutettiin mm. kansainvälisten kumppaneiden jatkorakentamista koskevien neuvotteluiden jatkaminen, jatkosuunnitelmien esittely, kumppaneiden lähempi tutustuminen toisiinsa, mahdollisten lisäkumppaneiden etsintä ja neuvottelut, matkailullisesti kiinnostavan kohteen yhteissuunnittelu, tuotteistamiskehittely ja kansainvälisen verkoston kehittyminen. Matkalle ja neuvotteluihin osallistuivat TU/e:n ja Juuan kunnan edustajat, yrittäjiä, yhdistysten edustajia sekä muita asiasta kiinnostuneita, liite 2. Koko hankeajan yhtenä toimenpiteenä on ollut toimijajoukon eli miniklusterin luominen, vahvistaminen ja heidän osaamisensa kehittäminen. Miniklusterin tehtävänä on kehittää, valmistaa, tuotteistaa ja markkinoida jää- ja pykriittituotteita. Hankeaikana on tiedottamisella, yleisötilaisuuksilla, yhteydenpidolla mm. sähköpostitse ja puhelimella ja mainonnalla pyritty laajentamaan miniklusteria. Toimenpiteinä ovat olleet yhteis- 3

6 työneuvottelut, joita on ollut noin 30 kappaletta eri yhteistyökumppaneiden kanssa, yleisötilaisuudet, joita on ollut seitsemän kappaletta, koulutus, jota on ollut kolme tilaisuutta, benchmarking-matkat (kaksi matkaa) ja muut yhteydenpidot esimerkiksi sähköpostilla. Kohderyhmänä ovat olleet alueelliset, kansalliset ja kansainväliset yrittäjät, matkailu- ja koulutusorganisaatiot, kunnan edustajat, yhdistykset, kehitysyhtiöt sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet. Hankkeen tuloksena toimijapohja on kehittynyt, uusia miniklusterin jäseniä on saatu toimintaan mukaan, toimijapohjaa on koulutettu, uutta liiketoimintaan mahdollistavaa lumi- ja jäärakentamiskoulutusta on ehdotettu yrittäjille, joka mahdollistaisi uudenlaisen liiketoiminnan talven hiljaiseen aikaan, jää- ja pykriittirakentamista sekä tulevaa matkailukohteen myyntiä ja markkinointia on suunniteltu ennakolta. Mukaan on tullut noin 40 yritystä, yhdistystä ja organisaatiota, ks liite 3. Viisi kotimajoituskohdetta käynnistynyt ja Juuka-opaskurssi pidetty. Juuan kunnan matkailusivuja kehitetty ja yksi matkailuvideoklippi Pohjois-Karjalasta laadittu. Lisätietoja ja 3 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN 3.1 Missä onnistuitte? Projektin aloitus helmikuussa onnistui hyvin, koska Juuassa oli juuri koettu onnistuminen maailman suurimman jääkupolin kanssa ja yhteistyö hollantilaisten nuorten kanssa oli saanut koko kylän mukaan talkoisiin. Lisäksi tuoreessa muistissa oli hollantilaisten vierailun mukanaan tuoma virkeys ja aktiivisuus, jonka kaikki juukalaiset olivat huomanneet. Ongelmana koettiin kuitenkin kupolin jälkihuolto ja sen vähäinen käyttö avajaisten jälkeen. Tähän tilanteeseen sopi hyvin jäärakentaminen Juuassa-lump sum-hanke ja sen toimenpiteet. Hankkeen aikana on pohjustettu ensi vuoden rakennusprojektia, yhteistyökumppani eli TU/e on suunnitellut Sagrada Familia in Ice-pykriittikirkkoa, miniklusteria on vahvistettu, tietoa hankittu, verkostoiduttu ja hankittu osaamista kahdella benchmarking-matkalla. Ensi talven matkailukohteen suunnittelua on jatkettu koko hankkeen ajan ja pyritty suunnittelemaan siitä mielenkiintoinen ja erikoinen erilaisine aktiviteetteineen ja elämyksineen. Suunnitteilla on ELY-keskuksen lumi- ja jäärakentamiskurssi. Yhteistyö hankkeessa oli hedelmällistä ja antoisaa, koska siinä oli mukana henkilöitä erilaisista organisaatioista ja erilaisin taustoin. Jokainen pystyi omalla tieto-taidollaan auttamaan, että hankkeen tavoitteet saavutettiin. Yhteistyökyky on tämänkaltaisissa lyhyissä hankkeissa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen jatkoa on pohjustettu ja suunniteltu sekä esitelty sitä mediassa sekä kahdenkeskisisissä neuvotteluissa Pohjois-Karjalassa. Hankkeesta on tiedotettu mediassa ja artikkeleja on ollut mm.. Karjalaisessa viisi kappaletta ja Vaarojen Sanomissa 15 kappaletta sekä radiojuttuja paikallisradiossa puolisenkymmentä kappaletta. Neljä lehdistötiedotetta on annettu ja kaksi suurta tiedotustilaisuutta pidetty. Hankkeen tiedotteissa on asianmukaisesti ollut kansallisen rahoittajan ja EU:n Sosiaalirahaston logot ja lippu sekä Vipuvoimaa EU:sta logo. 3.2 Mitkä asiat koitte ongelmiksi? Projektiorganisaatio oli melko pieni ja sen ulkopuolella mm. kehittämisryhmän jäsenillä oli muita vastuita. Aikakysymys oli melko haastava, koska lyhyellä hankeajalla tehtiin kaksi benchmarking-matkaa, joiden valmistelu vaati aikaa. 4

7 Kehittämisryhmä oli melko heterogeeninen ja aikataulujen sovittaminen sinänsä oli haasteellista. Lisäksi välimatka maakunnassa Juuan ja Joensuun välillä on noin yksi tunti, joka oli otettava myös huomioon. Kesäaikana yrittäjät olivat hyvin kiireisiä ja työllistettyjä ja heitä oli vaikea saada mukaan kokouksiin ja yhteistyöneuvotteluihin aikapulan takia. 4 PROJEKTIN ORGANISAATIO Hanke on ollut Juuan kunnan käynnistämä ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa. Juuan kunta on antanut siihen omarahoitusosuuden 15%. Projektin vastuuhenkilö on kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen, taloushallinnon vastuuhenkilö Lasse Luukkainen ja hakemusvaiheen yhteyshenkilö sekä projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen. Projektissa on ollut kehittämisryhmä, jonka kokoonpano on lueteltu aiemmin tässä loppuraportissa kohdassa 2.2. Kehittämisryhmä on ollut mukana aktiivisesti koko hankeajan, viisi kokousta. Viimeinen kokous oli LIITTEET Liite 1. Benchmarking-matka Lappiin Liite 2. Benchmarking-matkaraportti. Matka Alankomaihin Liite 3. Miniklusteri. Yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen koko henkilöstön mukaan (luonnehdinta): Jari Repo Suunnittelu ja Valvonta, , alle 5 (rakennussuunnittelu- ja valvonta) Artic Freetec Oy, , alle 5 (lumentekolaitteet ja alan asiantuntemus) Kuljetus Jari Nevalainen Oy, , alle 5 (kuljetus ja urakointi) Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy, , alle 5 (urakointi) Hydlub Oy, , alle 5 (konsultointi) Koli Freetime Oy, , alle 5 (majoitus) Koli Active Oy, , alle 5 (matkailupalvelut ja ohjelmat) Tujanranta Consultants Tmi, ,alle 5 (majoitus ja konsultointi) U ja M Lipponen Oy, , 5 9 (autohuolto ja tarvikemyynti, polttoaineen jakelu) Lounas- ja juhlapalvelu Pilke Oy, , 5 9 (ravintolapalvelut, elintarvikekauppa) Juuan LVI Oy, , 5 9 (lvi-työt ja suunnittelu) Metallipalvelu Hartikainen Oy, , (metallituotteiden suunnittelu ja myynti) Pielisen Maanrakennus Oy, , (maanrakennustyöt) Juuan Rakentajat Oy, , (rakennus ja remontointi) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, , (matkailupalvelujen myynti- ja markkinointi) VS Turva-aidat Oy, , (aitojen ja hirsituotteiden valmistus ja myynti) Josek Oy, , (yritysten konsultointi) Pikes Oy, , (yritysten konsultointi) Tulikivi Oyj, , (kivituotteiden ja uunien valmistus ja markkinointi) Juuan Hoito ja Hoiva Oy, , (hoivapalvelut) 5

8 Ravintola Enonvene Oy, , 5 9 (majoitus ja ravintolapalvelut) Tapiolan tila, , alle 5 (maanviljelys ja maidontuotanto) IT Kajoo alle 5 (IT-palvelut, viestinnän suunnittelu) Lounaskahvila Piironki, , alle 5 (ravintolapalvelut) Savicat Marja Hiltunen, ,alle 5 (keraamisten tuotteiden valmistus ja myyynti) Jukolan Osuuskauppa, , (päivittäistavarakauppa, majoitus, ravintolapalvelut, polttoaineen myynti) Organisaatioita: TU/e (koulutus ja tutkiminen) Karelia AMK (koulutuspalvelut ja tutkiminen) PKKY Nurmes (koulutus) Polovelan Papattajat ry (tapahtumien järjestäminen) Karaoke Club Juuka (tapahtumien järjestäminen) Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry (yrittäjien etujärjestö) Juuan Yrittäjät ry (yrittäjien etujärjestö) Juuka Seura ry (Juuan markkinoija) Vuokonjärven Kesäteatteri ry (teatteritoiminta) Nunnanlahden Kyläyhdistys ry (kylän etujärjestö) Kolin Matkailuyhdistys ry (matkailupalvelut) Vaarojen Sanomat-paikallislehti (tiedonvälitys) Sanders Project Hugo Sanders (projektinjohto) Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos (palontorjunta) Pohjois-Karjalan Terveysvalvonta (terveyden edistäminen) KAARI-hanke (Juuan Vanhustentaloyhdistys ry) Kotimajoitus Annila (Sirkka Kuikka) 6

BENCHMARKING- MATKARAPORTTI

BENCHMARKING- MATKARAPORTTI Projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen, Juuan kunta BENCHMARKING- MATKARAPORTTI Matka Alankomaihin 7-11.5.2014 ESR-hankkeen jäärakentaminen Juuassa toimenpiteisiin kuuluu mm. kansainvälinen verkottuminen,

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi 2007 2008 projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Loppuraportti. Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke

Loppuraportti. Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke Loppuraportti Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke Loppuraportin sisältö 1. Matkalla Marjaniemeen hankkeen yhteystiedot 2. Matkalla Marjaniemeen hankkeen toimintaympäristö 3. Hankehallinnoija 4. Hankeorganisaatio

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8. 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio 8.8.2011 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus

ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus Reijonen - Kokkonen - Komppula ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus Kopijyvä Oy Joensuu 2013 ISBN: 978-952-61-1151-3

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006

LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006 Sisällysluettelo 1. Hankeen tavoitteet 2. Hankeen lähtökohdat 2.1. Luston kehittäminen 2.2. Metsäkulttuuritapahtumat 3. Hankkeen hallinto, talous ja

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot