JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA Lump sum-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA 21.2 30.7.2014 Lump sum-hanke"

Transkriptio

1 JÄÄRAKENTAMINEN JUUASSA Lump sum-hanke Sagrada Familia in Ice Juuan Nunnanlahdessa 2015, impression Projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen, Juuan kunta

2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projektin kulku vaiheittain PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Missä onnistuitte? Mitkä asiat koitte ongelmiksi? PROJEKTIN ORGANISAATIO LIITTEET... 5

3 1 PROJEKTIN TAUSTA Juuassa rakennettiin tammikuussa 2014 jää- ja pykriittikupoli, jonka valmistelut alkoivat noin 1,5 vuotta aiemmin. Projektin tuloksena oli maailman suurin jää- ja pykriittikupoli, jonka läpimitta on 29,1 metriä ja korkeus 10 metriä. Pykriitillä tarkoitetaan sahanpurulla vahvistettua jäätä eli jään ja sahanpurun seosta, joka on tavallista jäätä kolme kertaa vahvempaa. Kyseessä oli tutkimushanke, jonka yhteydessä kaksi hollantilaista opiskelijaa tekivät oman pro gradu-tutkielmansa Eindhovenin teknilliseen yliopistoon (TU/e). Tämä toi esiin tarpeen matkailuelinkeinon kehittämiseen ja jää- ja pykriittirakentamisen osaamisen lisäämiseen sekä verkottumiseen. Suunnitteilla on vuodelle 2015 uusi jääprojekti ja sitä varten Juuassa haluttiin rakentaa alueellinen ja kansallinen verkosto sekä tarvittiin kansainvälistä verkottumista ja yhteistyötä sekä osaamista. Tarpeellista oli myös koota miniklusteri valmistelemaan ensi vuoden jää- ja pykriittiprojektia, toimimaan välittäjänä kansainvälisessä toimintaympäristössä, etsimään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita sekä kehittämään projektin toimintoja, että turvattaisiin mahdollisimman tehokas ja kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman sujuva yhteistyö. Etelä-Savon ELY-keskus myönsi lump sum-hankerahoituksen euroa, josta Juuan kunnan osuus 15% ajalle Rahoituksen avulla palkattiin projektityöntekijä sekä tehtiin kaksi benchmarking-matkaa ja koottiin miniklusteria. 2 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET 2.1 Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Tavoitteina olivat jää- ja pykriittirakentamisen jatkamiseksi 1. Alueellisen ja kansallisen verkoston luominen, koska jäärakentamiseen tarvitaan monialainen yritysverkosto ja eri toimijoiden välinen yhteistyö puuttuu tai on vähäistä. Tuloksena hankkeen aikana on alueellinen ja paikallinen verkosto kehittynyt toimijoiden välillä ja yhteistyö syventynyt. Hankkeessa toimijat ovat tutustuneet toisiinsa, verkottuneet ja osaaminen on kasvanut sekä tieto lisääntynyt. Hankeaikana on tehty benchmarking-matka Lappiin , jolloin tutustuttiin Lapin matkailuelinkeinoon ja lumi- ja jäärakentamiseen, ks. benchmarking-matkaraportti (liite 1). Matkalle osallistui 22 henkilöä yrityksistä, yhdistyksistä, koulutusorganisaatioista ja Juuan kunnasta. Matkan aikana tutustuttiin Lapin AMK:iin ja kuultiin lehtori Kai Ryynäsen esitys lumi- ja jäärakentamisesta. Projektiopettaja Esther Dorsmann kertoi lumi- ja jääveistoksista sekä lumirakennusten sisustamisesta. Esther Dorsmannin esityksessä kävi hyvin selvästi ilmi valaistuksen merkitys lumi- ja jäärakentamisessa. Juuan kunta on hankkinut Philipsin valot seuraavaa pykriittirakennusta varten, että se saadaan kauniisti valaistettua. Esther Dorsmann on myös lupautunut opettamaan lumi- ja jääveistoa ensi talvena Juuassa. Juuassa on meneillään haku lumi- ja jäärakentamiskoulutukseen, johon ELY-keskus on luvannut järjestää rahoituksen. Matkailualan toimijoiden kanssa on neuvoteltu Sagrada Familia in Ice eli tulevan pykriittikirkon markkinoinnista. Mm. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Jukolan Osuuskauppa, Tulikivi Oyj ja Kolin Matkailuyhdistys ovat kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä Juuan kunnan kanssa markkinoinnissa ja myynnissä. Ennen Hollannin matkaa Juuassa valmistettiin yhteistyössä videoklippi, jolla aluetta voidaan markkinoida. Karelia AMK:n ja PKKY Nurmeksen toimipisteen kanssa on neuvoteltu oppilaitosyhteistyöstä. Molempien kanssa on solmittu aiesopimukset ensi talvelle. Yhteistyö voi sisältää mm. opinnäytetöitä, 1

4 opiskelijoiden harjoittelua avajaisten aikana, markkinointimateriaalien laadintaa, lumiveistoksia sekä mobiilipalvelujen ja verkkosivujen laadintaa. Hankkeen aikana on neuvoteltu Tulikivi Oyj:n ja Kivikeskusta hallinnoivan Kivikyläsäätiön kanssa seuraavan pykriittirakennuksen rakentamisesta Kivikeskuksen viereen Juuan Nunnanlahteen ja Kivikeskuksen tilojen käyttämisestä. Lisäksi ESR-hanke on tehnyt yhteistyötä KAARI-hankkeen kanssa. KAARI-hankkeen pääpaino on yhdistää nuorten ja ikäihmisten maailmat ja edesauttaa yhdessä tekemistä iästä riippumatta. 2. Kansainvälinen verkottuminen ja kansainvälisen osaamisen kehittyminen. Eindhovenin teknillinen yliopisto on erikoistunut uusien rakennusteknologioiden kehittämiseen (mm. jää-pykriitti- lumi) ja tekee siihen liittyvää tutkimustyötä ja -projekteja. Juuka on pilottialue. Verkottumalla kansainvälisesti suomalaiset paikalliset ja alueelliset yrittäjät sekä koulutusorganisaatiot voivat vaihtaa osaamista ja kehittyä. Kiinnostavia kohteita ja mahdollisia kumppaneita, joissa on jäärakentamisen osaamista ja perinteitä ovat mm. Suomen Lappi, Norja, Ruotsi ja Venäjä ml. Muurmanski. Hankeaikana on tehty benchmarking-matka Hollantiin (liite 2). Matkalle osallistui 42 henkilöä Pohjois-Karjalan alueelta. Osallistujat olivat yrittäjiä, yhdistysten jäseniä sekä Juuan kunnan edustajia. Toimenpiteiden tuloksena on kansainvälinen osaaminen kehittynyt ja syventynyt. Neuvottelujen tuloksena on sovittu, että TU/e suunnittelee ja rakentaa Tulikivi Oyj:n tehtaiden viereen pykriittikirkon, jonka projektinimi on Sagrada Familia in Ice. TU/e:n kanssa on aiesopimus solmittu heinäkuussa 2014 ja sovittu yhteistyöstä vuosille Lisäksi keskusteluyhteys Venäjälle on avattu: Vedenjevin Tutkimusinstituutin opiskelijoita on tulossa tammikuun alussa rakentamaan pykriittikirkkoa Sagrada Familia in Ice 6-8 henkilöä. Oheisessa kuvassa tutkija Nikolai Vasiljev vaimonsa kanssa Kolin Erämessuilla tutustumassa Juuan osastoon. Juuasta on oltu yhteydessä myös Mongolian jäänveistojoukkueeseen ja neuvoteltu yhteistyöstä heidän kanssaan. Nämä neuvottelut eivät ole vielä johtaneet sopimukseen yhteistyöstä 3. Miniklusteri, joka koostuu yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, yhdistysten ja kolmannen sektorin edustajista. Tavoitteena on vahvan ja toimivan toimijapohjan syntyminen, joka tulevaisuudessa kehittää, tuotteistaa ja markkinoi jää-, lumi- ja pykriittituotteita. Toimintapohja on vahvistunut ja ns. miniklusteri muodostunut. Liitteenä lista miniklusterista (liite 3). 2

5 2.2 Projektin kulku vaiheittain Kehittämisryhmä koottiin maalis-huhtikuussa ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: 1. yrittäjä Jari Nevalainen, Kuljetus Jari Nevalainen Oy 2. yrittäjä Johanna Pajarinen, Lounas ja Juhlapalvelu Pilke Oy, Kivikylän Herkkupuoti 3. johtaja Raimo Moilanen, Karelia AMK, Luova Talous 4. yritysneuvoja Jouni Luoma, JOSEK Oy 5. yrittäjä Jari Repo, Jari Repo Suunnittelu ja Valvonta 6. Juuan Yrittäjien varapuheenjohtaja Matti Tuominen, Hydlub Oy 7. tekninen johtaja Ari Jaaranen, Juuan kunta 8. maaseutusihteeri Alina Koponen, Juuan kunta 9. terveystieteiden maisteri Tuula Ikonen-Graafmans, Tujanranta Consultants Tmi 10. projektipäällikkö Martti Turunen, ELY-keskus 11. teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen 12. kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen, Juuan kunta 13. projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen, Juuan kunta Ensimmäinen kokous oli ja sen jälkeen kokoontumisia on ollut joka kuukausi, yhteensä viisi kappaletta. Kopio kokouskutsuista, asialistoista ja kokousmuistioista on lähetetty sähköpostitse ELYkeskukseen Raisa Lappeteläiselle. Kehittämisryhmän tiedotteita on lisäksi lähetetty Tulikivelle henkilöstöpäällikkö Arja Lehikoiselle, kunnossapitopäällikkö Jukka Pekkoselle, sähköisen viestinnän suunnittelija Sari Partaselle, Nunnanlahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Lehikoiselle, paikallislehden eli Vaarojen Sanomien toimitukseen sekä Kolin Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäiselle sekä matkailuyritys Koli Freetimen omistaja Nina Mikkoselle. Hankkeen toimenpiteet ovat limittyneet. Varsinkin helmi-maaliskuussa 2014 toimenpiteet kohdistuivat alueellisen ja kansallisen verkoston luomiseen. Silloin suunniteltiin matkaohjelmaa benchmarking-matkalle Lappiin, varattiin käyntikohteita sekä mainostettiin matkaa alueellisesti ja paikallisesti. Benchmarking-matka Lappiin tehtiin Benchmarking-matkan aikana pystyttiin verkostoitumaan, ideoimaan matkailukohdetta, saamaan uutta tietoa lumi- ja jäärakentamisesta ja kehittelemään uusia matkailutuotteita. Hankeaikana on pidetty kaikille avoimia tilaisuuksia, koulutuksia ja käyty yhteistyöneuvotteluja. Osallistumaan ovat päässeet kaikki kiinnostuneet ja ilmoituksia tilaisuuksista on ollut sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja verkossa. Lisäksi on kutsuja lähetetty sähköpostitse ja kutsuttu puhelimitse, liite 1. Ensimmäisen benchmarking-matkan jälkeen toisen matkan suunnittelu alkoi ripeästi. Hollannin benchmarking-matkan suunnittelussa päävastuun kantoivat TU/e:n apulaisprofessori Arno Pronk ja projektisuunnittelija Hugo Sanders. Matkan päämääränä olivat kansainvälinen verkottuminen, uuden pilotin suunnittelu, tutustuminen yhteistyökumppaniin, uusien ideoiden saaminen, tutustuminen hollantilaisiin yrityksiin ja kansainvälisen osaamisen kehittyminen. Alankomaihin suuntautuneen benchmarking-matkan ajankohta oli Tuloksena matkalta saavutettiin mm. kansainvälisten kumppaneiden jatkorakentamista koskevien neuvotteluiden jatkaminen, jatkosuunnitelmien esittely, kumppaneiden lähempi tutustuminen toisiinsa, mahdollisten lisäkumppaneiden etsintä ja neuvottelut, matkailullisesti kiinnostavan kohteen yhteissuunnittelu, tuotteistamiskehittely ja kansainvälisen verkoston kehittyminen. Matkalle ja neuvotteluihin osallistuivat TU/e:n ja Juuan kunnan edustajat, yrittäjiä, yhdistysten edustajia sekä muita asiasta kiinnostuneita, liite 2. Koko hankeajan yhtenä toimenpiteenä on ollut toimijajoukon eli miniklusterin luominen, vahvistaminen ja heidän osaamisensa kehittäminen. Miniklusterin tehtävänä on kehittää, valmistaa, tuotteistaa ja markkinoida jää- ja pykriittituotteita. Hankeaikana on tiedottamisella, yleisötilaisuuksilla, yhteydenpidolla mm. sähköpostitse ja puhelimella ja mainonnalla pyritty laajentamaan miniklusteria. Toimenpiteinä ovat olleet yhteis- 3

6 työneuvottelut, joita on ollut noin 30 kappaletta eri yhteistyökumppaneiden kanssa, yleisötilaisuudet, joita on ollut seitsemän kappaletta, koulutus, jota on ollut kolme tilaisuutta, benchmarking-matkat (kaksi matkaa) ja muut yhteydenpidot esimerkiksi sähköpostilla. Kohderyhmänä ovat olleet alueelliset, kansalliset ja kansainväliset yrittäjät, matkailu- ja koulutusorganisaatiot, kunnan edustajat, yhdistykset, kehitysyhtiöt sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet. Hankkeen tuloksena toimijapohja on kehittynyt, uusia miniklusterin jäseniä on saatu toimintaan mukaan, toimijapohjaa on koulutettu, uutta liiketoimintaan mahdollistavaa lumi- ja jäärakentamiskoulutusta on ehdotettu yrittäjille, joka mahdollistaisi uudenlaisen liiketoiminnan talven hiljaiseen aikaan, jää- ja pykriittirakentamista sekä tulevaa matkailukohteen myyntiä ja markkinointia on suunniteltu ennakolta. Mukaan on tullut noin 40 yritystä, yhdistystä ja organisaatiota, ks liite 3. Viisi kotimajoituskohdetta käynnistynyt ja Juuka-opaskurssi pidetty. Juuan kunnan matkailusivuja kehitetty ja yksi matkailuvideoklippi Pohjois-Karjalasta laadittu. Lisätietoja ja 3 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN 3.1 Missä onnistuitte? Projektin aloitus helmikuussa onnistui hyvin, koska Juuassa oli juuri koettu onnistuminen maailman suurimman jääkupolin kanssa ja yhteistyö hollantilaisten nuorten kanssa oli saanut koko kylän mukaan talkoisiin. Lisäksi tuoreessa muistissa oli hollantilaisten vierailun mukanaan tuoma virkeys ja aktiivisuus, jonka kaikki juukalaiset olivat huomanneet. Ongelmana koettiin kuitenkin kupolin jälkihuolto ja sen vähäinen käyttö avajaisten jälkeen. Tähän tilanteeseen sopi hyvin jäärakentaminen Juuassa-lump sum-hanke ja sen toimenpiteet. Hankkeen aikana on pohjustettu ensi vuoden rakennusprojektia, yhteistyökumppani eli TU/e on suunnitellut Sagrada Familia in Ice-pykriittikirkkoa, miniklusteria on vahvistettu, tietoa hankittu, verkostoiduttu ja hankittu osaamista kahdella benchmarking-matkalla. Ensi talven matkailukohteen suunnittelua on jatkettu koko hankkeen ajan ja pyritty suunnittelemaan siitä mielenkiintoinen ja erikoinen erilaisine aktiviteetteineen ja elämyksineen. Suunnitteilla on ELY-keskuksen lumi- ja jäärakentamiskurssi. Yhteistyö hankkeessa oli hedelmällistä ja antoisaa, koska siinä oli mukana henkilöitä erilaisista organisaatioista ja erilaisin taustoin. Jokainen pystyi omalla tieto-taidollaan auttamaan, että hankkeen tavoitteet saavutettiin. Yhteistyökyky on tämänkaltaisissa lyhyissä hankkeissa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen jatkoa on pohjustettu ja suunniteltu sekä esitelty sitä mediassa sekä kahdenkeskisisissä neuvotteluissa Pohjois-Karjalassa. Hankkeesta on tiedotettu mediassa ja artikkeleja on ollut mm.. Karjalaisessa viisi kappaletta ja Vaarojen Sanomissa 15 kappaletta sekä radiojuttuja paikallisradiossa puolisenkymmentä kappaletta. Neljä lehdistötiedotetta on annettu ja kaksi suurta tiedotustilaisuutta pidetty. Hankkeen tiedotteissa on asianmukaisesti ollut kansallisen rahoittajan ja EU:n Sosiaalirahaston logot ja lippu sekä Vipuvoimaa EU:sta logo. 3.2 Mitkä asiat koitte ongelmiksi? Projektiorganisaatio oli melko pieni ja sen ulkopuolella mm. kehittämisryhmän jäsenillä oli muita vastuita. Aikakysymys oli melko haastava, koska lyhyellä hankeajalla tehtiin kaksi benchmarking-matkaa, joiden valmistelu vaati aikaa. 4

7 Kehittämisryhmä oli melko heterogeeninen ja aikataulujen sovittaminen sinänsä oli haasteellista. Lisäksi välimatka maakunnassa Juuan ja Joensuun välillä on noin yksi tunti, joka oli otettava myös huomioon. Kesäaikana yrittäjät olivat hyvin kiireisiä ja työllistettyjä ja heitä oli vaikea saada mukaan kokouksiin ja yhteistyöneuvotteluihin aikapulan takia. 4 PROJEKTIN ORGANISAATIO Hanke on ollut Juuan kunnan käynnistämä ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa. Juuan kunta on antanut siihen omarahoitusosuuden 15%. Projektin vastuuhenkilö on kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen, taloushallinnon vastuuhenkilö Lasse Luukkainen ja hakemusvaiheen yhteyshenkilö sekä projektisuunnittelija Virpi Kirjavainen. Projektissa on ollut kehittämisryhmä, jonka kokoonpano on lueteltu aiemmin tässä loppuraportissa kohdassa 2.2. Kehittämisryhmä on ollut mukana aktiivisesti koko hankeajan, viisi kokousta. Viimeinen kokous oli LIITTEET Liite 1. Benchmarking-matka Lappiin Liite 2. Benchmarking-matkaraportti. Matka Alankomaihin Liite 3. Miniklusteri. Yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen koko henkilöstön mukaan (luonnehdinta): Jari Repo Suunnittelu ja Valvonta, , alle 5 (rakennussuunnittelu- ja valvonta) Artic Freetec Oy, , alle 5 (lumentekolaitteet ja alan asiantuntemus) Kuljetus Jari Nevalainen Oy, , alle 5 (kuljetus ja urakointi) Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy, , alle 5 (urakointi) Hydlub Oy, , alle 5 (konsultointi) Koli Freetime Oy, , alle 5 (majoitus) Koli Active Oy, , alle 5 (matkailupalvelut ja ohjelmat) Tujanranta Consultants Tmi, ,alle 5 (majoitus ja konsultointi) U ja M Lipponen Oy, , 5 9 (autohuolto ja tarvikemyynti, polttoaineen jakelu) Lounas- ja juhlapalvelu Pilke Oy, , 5 9 (ravintolapalvelut, elintarvikekauppa) Juuan LVI Oy, , 5 9 (lvi-työt ja suunnittelu) Metallipalvelu Hartikainen Oy, , (metallituotteiden suunnittelu ja myynti) Pielisen Maanrakennus Oy, , (maanrakennustyöt) Juuan Rakentajat Oy, , (rakennus ja remontointi) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, , (matkailupalvelujen myynti- ja markkinointi) VS Turva-aidat Oy, , (aitojen ja hirsituotteiden valmistus ja myynti) Josek Oy, , (yritysten konsultointi) Pikes Oy, , (yritysten konsultointi) Tulikivi Oyj, , (kivituotteiden ja uunien valmistus ja markkinointi) Juuan Hoito ja Hoiva Oy, , (hoivapalvelut) 5

8 Ravintola Enonvene Oy, , 5 9 (majoitus ja ravintolapalvelut) Tapiolan tila, , alle 5 (maanviljelys ja maidontuotanto) IT Kajoo alle 5 (IT-palvelut, viestinnän suunnittelu) Lounaskahvila Piironki, , alle 5 (ravintolapalvelut) Savicat Marja Hiltunen, ,alle 5 (keraamisten tuotteiden valmistus ja myyynti) Jukolan Osuuskauppa, , (päivittäistavarakauppa, majoitus, ravintolapalvelut, polttoaineen myynti) Organisaatioita: TU/e (koulutus ja tutkiminen) Karelia AMK (koulutuspalvelut ja tutkiminen) PKKY Nurmes (koulutus) Polovelan Papattajat ry (tapahtumien järjestäminen) Karaoke Club Juuka (tapahtumien järjestäminen) Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry (yrittäjien etujärjestö) Juuan Yrittäjät ry (yrittäjien etujärjestö) Juuka Seura ry (Juuan markkinoija) Vuokonjärven Kesäteatteri ry (teatteritoiminta) Nunnanlahden Kyläyhdistys ry (kylän etujärjestö) Kolin Matkailuyhdistys ry (matkailupalvelut) Vaarojen Sanomat-paikallislehti (tiedonvälitys) Sanders Project Hugo Sanders (projektinjohto) Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos (palontorjunta) Pohjois-Karjalan Terveysvalvonta (terveyden edistäminen) KAARI-hanke (Juuan Vanhustentaloyhdistys ry) Kotimajoitus Annila (Sirkka Kuikka) 6

Sivu 1 / 8. Liite 1. Karelia Ice Pie Innovaatioita ja elämyksiä Pielisen ympärillä. Työpaketit

Sivu 1 / 8. Liite 1. Karelia Ice Pie Innovaatioita ja elämyksiä Pielisen ympärillä. Työpaketit Sivu 1 / 8 Liite 1 Karelia Ice Pie Innovaatioita ja elämyksiä Pielisen ympärillä Työpaketit Hankkeen tavoitteet jakautuvia seuraaviin työpaketteihin: 1. Tiedotus ja markkinointi, 2. Tapahtumat, 3. Jääkatedraalin

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Sagrada Familia in Ice matkailutuotteena LUT2029 Experience Design, syksy 2014 opiskelijaryhmän esitykset Karelia-amk, matkailun koulutus

Sagrada Familia in Ice matkailutuotteena LUT2029 Experience Design, syksy 2014 opiskelijaryhmän esitykset Karelia-amk, matkailun koulutus Sagrada Familia in Ice matkailutuotteena LUT2029 Experience Design, syksy 2014 opiskelijaryhmän esitykset Karelia-amk, matkailun koulutus LUTNS11, Karelia-amk Kansainväliset opiskelijat, Saimaa-amk LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN I LIEKSA NURMES VALTIMO JUUAN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA LIPERIN KUNTA OUTOKUMMUN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN Tehty 10.03.2014 RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN 2 (5) LÄHTÖKOHDAT Tämän osallistumis-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Nurmesta uroiksi 2 18.3.2015. Nurmes - Hyvärilä

Nurmesta uroiksi 2 18.3.2015. Nurmes - Hyvärilä Nurmesta uroiksi 2 Ohjelma: 09:30 Kahvi (Juuan Dolomiittikalkki tarjoaa) 09:45 Tilaisuuden avaus, Kalle Myllynen, MTK-Pielinen 10:00 TEHO-ohjelma, Jukka Heikkinen, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut 10:15

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI KEVÄTTIEDOTE 2009 VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI hankkeen kanssa Punos-hankkeessa on testattu puhevammaisten sähköisiä kommunikointisovelluksia yhdessä kuvapuhelinsovellusten kanssa. Hanke on

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Rural Transport Solutions Maaseudun liikenneratkaisut

Rural Transport Solutions Maaseudun liikenneratkaisut Rural Transport Solutions Maaseudun liikenneratkaisut Liikenteen energiankäytön säästömahdollisuudet matkailualalla Jaakko Rintamäki Esityksen rakenne 1. RTS-hankkeen esittely ja käynnistyvät pilotit 2.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012 seurakuntatalo, takasali JÄSENET VARAJÄSENET Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Asiakasraati. Muistio

Asiakasraati. Muistio Asiakasraati Aika: Torstai 21.11.2013 klo 14-16 Paikka: Hatanpään pirtti, Hatanpään puistokuja 10 Paikalla: Projektityöntekijät Samuli Pietilä ja Mia Mäki- Fränti Muistio 1. Kokoontuminen ja kahvit - Samuli

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SujuVaksi sujuvaa työtä ergonomiaa soveltaen

SujuVaksi sujuvaa työtä ergonomiaa soveltaen SujuVaksi sujuvaa työtä ergonomiaa soveltaen Sosiaali ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston (Sotergo) aluetilaisuudet, syksy 2013 Sirpa Rauas-Huuhtanen 23.9.2013 S.Rauas-Huuhtanen 0 Hankkeen tarkoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla

Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla Hämeen ELY-keskus tiedottaa LOKAKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 23.11.2010 klo 9.00 Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET 1 (7) 30.9.2015 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET Arveli Eila 6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: * Kontiolahti-seura ry, johtokunnan jäsen * Kontiolahden 4H-yhdistys, johtokunnan jäsen *

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen CreMA - monialahanke Avustuksen esittely Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Mikä on CreMA-rahoitus? 3 CreMA on Monialainen Luovan alan yrityksen lisäksi hankkeessa mukana myös perinteisten teollisuus-, palvelu-

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila FURTHER EAST FROM THE EAST 12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila 13:10 FEFEn tarjoamat kehittämispalvelut + Esteettömyys- tietoisku K.Stenberg,

Lisätiedot

7 13 Keskustelu Erkkilän ja Nerolan vierailusta ja mahdolliset esitykset vierailuihin liittyen

7 13 Keskustelu Erkkilän ja Nerolan vierailusta ja mahdolliset esitykset vierailuihin liittyen Vanhus- ja vammaisneuvosto Esityslista/pöytäkirja Kokousaika Perjantai 29.5.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 7 13 Keskustelu Erkkilän ja Nerolan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot