Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008"

Transkriptio

1 Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 221 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

2 SISÄLLYS Saatteeksi Hankevaihtoehdot ja hankkeiden kokonaismäärät Hankkeet alueittain ja lajiliitoittain Hankkeiden talous ja osallistujamäärät...9 Lopuksi...12 Lähteet

3 Saatteeksi Seuratoiminnan kehitystukea jaettiin syksyllä 2008 kymmenennen kerran. Opetusministeriön myöntämä tukiraha on kohdistettu kaikkina vuosina paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen. Tukirahan jakoprosessista ja -kriteereistä vastaavat Nuori Suomi, lajiliitot ja SLU:n aluejärjestöt. Tuettuja hankkeita on kymmenen vuoden aikana ollut lähes Niiden avulla seurat ovat voineet esimerkiksi järjestää liikuntakerhoja ja -tapahtumia, kouluttaa ohjaajia sekä toteuttaa Sinettiseurahankkeita. Tässä raportissa esitellään vuoden 2008 seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haun yhteenvedot. Tukea oli mahdollista hakea lokakuuhun asti Nuoren Suomen www-sivuilla olleella hakulomakkeella. Tiedot tuetuista hankkeista julkaistiin joulukuussa, jonka jälkeen järjestettiin alueelliset jakotilaisuudet. Kyseinen toimintakausi on poikkeuksellisen pitkä, sillä seuroilla on mahdollista käyttää tukirahaa asti. Normaalisti tukiraha on pitänyt käyttää välisenä aikana. Yhteenvedot on koottu Nuoren Suomen hankerekisteristä. Hankkeiden seurantaa on toteutettu vuodesta 2005 lähtien Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä (LINET). 3

4 1 Hankevaihtoehdot ja hankkeiden kokonaismäärät Hankkeiden kautta tukea paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen haettiin yhteensä 2,8 miljoonaa ja myönnettiin Tuettujen hankkeiden lukumäärä oli 373, mikä on 43 % haetuista. Keskimäärin yksi hanke sai tukea Kaiken kaikkiaan tukea haettiin 51 eri lajiliitosta tai vammaisurheilujärjestöstä. Tukea myönnettiin 48 eri liiton seuroille. Seuratoiminnan kehitystukea sai hakea vuonna 2008 viiden hankevaihtoehdon kautta. Pääteemat olivat aikaisempien vuosien suuntaiset. Niissä painottuivat lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan monipuolistaminen, Sinettiseuratoiminta ja koulutus: o Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen 6 12-vuotiaille. o Löydä liikunta -kerhon perustaminen 6 12-vuotiaille. o Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen vuotiaille. o Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen Sinettiseuroille. o Sinettiseurahanke Hankevaihtoehtojen painotukset olivat muuttuneet aikaisemmista vuosista siten, että edellisvuoden Lisää lapsia ja nuoria -hanke oli jakautunut ja tarkentunut kolmeksi erillishankkeeksi (Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen, Löydä liikunta -kerhot ja Nuorten harrastustoiminta). Näistä Nuorten harrastustoiminta on ollut vaihtoehtona aikaisemminkin. Löydä liikunta -hankkeen avulla seuroja kannustetaan perustamaan Löydä liikunta -konseptin mukainen kerho. Sen perusidea on tarjota monipuolista liikuntaa etenkin vähän liikkuville lapsille. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämisellä on haluttu tehostaa seuratoimintaa ja lisätä toimivien ryhmien määrää. OVO-hanke oli vuosina avoin kaikille urheiluseuroille. Päättyneessä hankehaussa se kohdennettiin Sinettiseuroille. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrä väheni sen vuoksi huomattavasti aikaisemmista vuosista. Sinettiseurahanke pysyi sisällöllisesti muuttumattomana. Myös seurojen innokkuus hakuprosessissa oli edellisvuosien tasolla. Eniten tukea haettiin ja myönnettiin Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen ja toiseksi eniten Nuorten hankkeisiin. Pienin hakemusten määrä oli Löydä liikunta -hankkeissa. Hyväksyttyjen osuus oli suurin Sinettiseurahankkeissa (70 % haetuista) ja toiseksi suurin Sinettiseuroille kohdennetuissa OVO -hankkeissa (48 %). Myös myönnetyt hanketuet olivat näissä vaihtoehdoissa suurimmat. 4

5 Taulukko 1: Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärät (kpl, ja %) Lajikohtaisten Löydä liikunta - Nuorten OVO/Sinetti harj.ryh. lis. kerho harraste seura Sinettiseura YHT. Haettu yht./ Haettu yht./kpl Myönnetty yht./ Myönnetty yht./kpl Hyväksytty %/ Hyväksytty %/kpl Keskiarvo /hanke

6 2 Hankkeet alueittain ja lajiliitoittain Hankkeet jakautuivat alueellisesti edellisten vuosien tavoin. Tukea saivat eniten Etelä- Suomen urheiluseurat. Ko. alueella tuettiin 81 hanketta ja keskimäärin yksittäinen tuki oli suuruudeltaan 1481 (taulukko 2). Vähiten tuettuja hankkeita oli Pohjois-Karjalassa (4 kpl). Pienin keskimääräinen hankekohtainen tuki oli Lapissa (955 /hanke). Taulukko 2: Hankkeiden jakautuminen alueittain (kpl ja ) Alue Haettu/kpl Myönnetty/kpl Myönnetty yht/ /Hanke Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Lappi Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Savo Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Lounais-Suomi, Pori Pohjois Pohjanmaa Pohjois-Savo Lounais-Suomi, Turku Häme Etelä-Suomi YHTEENSÄ

7 Lajiliitoista Palloliiton, Suomen Voimisteluliiton ja Urheiluliiton seurat saivat tukea eniten. Kyseisten liittojen myönnettyjen tukien lukumääräinen osuus oli lähes kolmannes kaikista hankkeista (taulukko 3). Lajiliittojen välillä oli suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osa haetusta tuesta hyväksyttiin. Myös yksittäiset haetut tuet vaihtelivat paljon liitoittain. Sekä pienissä että isoissa liitoissa oli erisuuruisia hankkeita. Keskimääräinen hanketuki oli suurin Palloliiton (1845 ) ja pienin Kaukalopalloliiton sekä Pyöräilyunionin hankkeissa (500 ). Taulukko 3. Haettujen ja myönnettyjen tukien määrä lajiliitoittain (kpl, ). Lajiliitto Haettuja (kpl) Myönnetty jä (kpl) Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myönnetty tuki (%) haetusta ( ) liitoittain Ka./hanke ( ) Suomen Palloliitto Suomen Voimisteluliitto Svoli Suomen Urheiluliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Salibandyliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Uimaliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Tanssiurheiluliitto Suomen Golfliitto Suomen Karateliitto Suomen Tennisliitto Muu järjestö Suomen Judoliitto Monta lajia AKK-Motorsport ry Suomen Ringetteliitto Suomen Painiliitto Suomen Ampumaurheiluliitto Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto Suomen Jääpalloliitto Sukeltajaliitto

8 Suomen Kanoottiliitto Suomen Keilailuliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pöytätennisliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Moottoriliitto Finlands Svenska Idrott Finnish Multicultural Sports Federation Näkövammaisten keskusliitto Suomen Invalidien Urheiluliitto Suomen Jousiampujain liitto Suomen Latu Suomen Painonnostoliitto Suomen Squashliitto Suomen Taekwondoliitto Suomen Kaukalopalloliitto Suomen Pyöräilyunioni Suomen Aikidoliitto Suomen Ilmailuliitto Suomen Taidoliitto YHTEENSÄ

9 3 Hankkeiden talous ja osallistujamäärät Hakulomakkeissa seuroja pyydettiin tekemään arvio hankkeiden tuotoista ja kuluista. Kuvioissa 1 ja 2 on laskettu arviot talouden toteutumasta siten, että kehitystuki on mukana myönnetyn suuruisena. Taulukossa 4 on hankevaihtoehdoittain arvioidut tuotot ja kulut kokonaissummina sekä hankekohtainen keskiarvo. Suurimmat kokonaistuotot arvioidaan olevan Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen - hankkeissa ( ). Hankekohtaiset tuotot ovat niissä Pienimmät kokonaistuotot ovat Sinettiseurahankkeissa ( ), joissa hankekohtainen tuotto on Kaikkien hankevaihtoehtojen yhteenlasketut arvioidut tuotot ovat lähes 1,6 miljoonaa. Taulukko 4: Rahoitettujen hankkeiden arvioidut tuotot ja kulut sekä hankekohtainen keskiarvo ( ). Hankevaihtoehto Tuotot yht. Ka./hanke Kulut yht. Ka./hanke Sinettiseurahanke Löydä liikunta kerho Ovo Nuorten harraste Lajikoht.harj.ryh lisääminen Yhteensä Suurimmat kulut kertyvät lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen tähtäävissä hankkeista. Seuratoimijat ovat kirjanneet niihin kuluja yli 1,3 miljoonaa. Kaikissa hankevaihtoehdoissa kuluja on huomattavasti enemmän kuin tuottoja, koska seuratoimijat ovat arvioineet kehitystuen huomattavasti suuremmaksi hakuvaiheessa. Esimerkiksi Sinettiseurahankkeissa suurin haettu tuki oli , Nuorten ja Löydä liikunta -hankkeissa Koska taulukossa tuottojen puolella kehitystuki on myönnetyn suuruisena, jää yksittäinen hanke keskimäärin noin 2000 miinukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelluista toimenpiteistä on osittain luovuttava tai kerättävä tarvittava rahoitus muuten. Keskimäärin yhden hankkeen arvioituja tuottoja ja kuluja voidaan pitää suurina. Toiminnallisten hankkeiden kulut ovat ymmärrettäviä ohjaajakorvausten vuoksi, mutta näissäkin yhteen hankkeeseen kohdistetut keskimääräiset kulut (9000 ) ovat mittavat. 9

10 Kulut ja tuotot jakautuvat selkeästi hankkeiden toimintasisältöjen mukaan (kuviot 1 ja 2). Toiminnallisissa hankkeissa, joissa järjestetään tapahtumia, kerhoja tms., ohjauspalkkiot muodostavat suurimman osan kuluista. Suurimmat tuotot saadaan osallistumismaksuista. Sinetti- ja OVO-hankkeissa kuluja kertyy koulutuksista ja pääasialliset tuotot saadaan kehitystuesta ja muista tukimuodoista. Kuvio 1: Rahoitettujen kehitystukihankkeiden arvioidut kulut hankemuodoittain. Kehitystukihankkeiden kulut % 90 % 80 % 70 % liikuntavälineet 60 % muut kulut % 50 % koulutuskulut 40 % ohjauspalkkiot 30 % tilavuokrat 20 % 10 % 0 % Sinetti Löydä liikunta Ovo Nuoret Lajikoht.harj.ryh.lis Hanke 10

11 Kuvio 2: Rahoitettujen kehitystukihankkeiden arvioidut tuotot hankevaihtoehdoittain. Kehitystukihankkeiden tuotot % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % muut tuotot muu tuki osall.maksu kehitystuki Sinetti Ovo Hanke Nuoret Lajikoht.harj.ryh.lis Kehitystukihankkeiden tavoitteena on saada mukaan uusia lapsia ja nuoria sekä lisätä toimivien ryhmien määrää. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen ja Löydä liikunta - hankkeissa tavoitellaan mukaan lähes 9400 uutta tyttöä ja poikaa. Tyttöjen osuus arvioitujen uusien harrastajien osuudesta on 57 %. Toimivia ryhmiä on ollut hakuvaiheessa 1119 kappaletta ja uusia ryhmiä aiotaan perustaa 690 kappaletta. Sinettihankkeita järjestävissä seuroissa on jäsenenä yhteensä lähes alle 19- vuotiasta lasta ja nuorta. Toimivia ryhmiä on yli 700. Noin joka kolmannessa on sovittu pelisäännöistä. 11

12 Lopuksi Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku ei poikennut lajiliitoittain tai alueittain hakijamääriltään tai myönnettyjen hankkeiden jakauman osalta edellisistä vuosista. Hankkeita myönnettiin eniten suurten lajiliittojen seuroille Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Hämeeseen. Uuteen hankevaihtoehtoon, Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen, kohdistettiin eniten hakemuksia ja näitä hankkeita myös tuettiin eniten. Seurojen tarve lajitoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen on ilmeinen. Vuodesta 2006 lähtien mukana ollut Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämishanke kohdistettiin nyt Sinettiseuroille. Se vähensi hankkeiden määrää huomattavasti. Sisällöllisesti tavoitteet olivat siirtyneet hiukan enemmän seuran sisäisen koulutuksen kehittämiseen tutor-toiminnan ja valmentajakerhojen avulla. Aikaisempina vuosina hankkeissa painottuivat lajiliittojen ja alueiden koulutukset sekä uusien ohjaajien rekrytointi. Urheiluseuroilla on vahva halu oman toiminnan kehittämiseen. Vuodesta toiseen seurat aktivoituvat hakemaan kehitystukea erilaisiin hankkeisiin. Koska hankevaihtoehtojen päälinjaukset ovat pysyneet samansuuntaisina, seuratoimintaa on voitu viedä systemaattisesti eteenpäin suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla kehitystukihankkeissa on voitu hyödyntää Nuoren Suomen valtakunnallisia hankkeita, kuten Nuorten harrasteliikuntahanke tai Löydä liikunta -kerho. Kuluvan kevään osalta (2009) seurojen on aktivoiduttava hyvissä ajoin uusien hankkeiden organisoimiseen. Helmikuun alussa avautuu seuratoiminnan kehitystukien haku vuoden 2009 osalta ja se päättyy maaliskuussa. Koska samaan hankkeeseen ei voi saada tukea kahtena vuotena peräkkäin, on voimavarat keskitettävä toisaalle. Nähtäväksi jää, vaikuttaako nopea aikataulu seurojen innokkuuteen. Markkinointi on ollut tehokasta ja samaan aikaan jaettava päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkaustuki on varmasti herättänyt mielenkiintoa useissa seuroissa. Lisäksi aikuisille suunnattavat toiminnalliset tuet ovat nyt mukana ensimmäistä kertaa. Niiden kautta seuroille tulee lisää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia profiloitua uusille toimintasektoreille. Lähteet Nuori Suomi: Hankerekisteri, Seuratoiminnan kehitystuen haku

13 Seuratoiminnan kehitystuen hakulomakkeet hankevaihtoehdoittain (1 5) Liite 1 Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen tai laajentaminen (13 19 v.) Ohjeet täyttämiseen: 1. Täytetyn lomakkeen voi lähettää vain kerran yhden hankkeen osalta. 2. Jos haluat korjata jo lähettämiäsi tietoja, ota yhteyttä Nuoreen Suomeen. 3. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia täytettäviä. 4. Liiku eteenpäin hiirellä tai "tabulaattori" -näppäimellä. 5. Tulosta lomake itsellesi ennen lähettämistä. 6. Täytä numerokenttiin vain pelkkiä numeroita ilman välilyöntejä, pisteitä ja pilkkuja. 7. Painamalla kysymysmerkkiä, saat lisätietoa. HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika:* Hankkeen sisältö:* Toiminta on kokonaan uutta Olemassa olevaan toimintaan innostetaan uusia harrastajia 13

14 Hanke on nuorten toteuttama tapahtuma Hankkeen tavoitteet: Määrätavoitteet* Uuteen toimintaan tulee lisää harrastajia: Tyttöjä Poikia Olemassa olevaan toimintaan lisää harrastajia: Tyttöjä Poikia Tapahtumaan osallistuu: Tyttöjä Poikia Laatutavoitteet (1 3 tavoitetta lyhyesti)*: Tavoitteissa kuvataan mitä hyötyä hankkeesta on mukaan tuleville nuorille ja miten seuran toiminta kehittyy? * Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan/mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Sisältökuvaus hankkeen toimenpiteistä?* 14

15 2. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma?* 3. Miten nuoret ovat mukana hankkeen suunnitelussa ja toteutuksessa?* 15

16 4. Vastuuhenkilöt* (2 5 ydinhenkilöä ja vastuualueet sekä sähköpostiosoite)* 5. Onko seurassa nimetty Nuorten Kyllä (käynyt koulutuksen) 16

17 Harrastemanageri?* Kyllä (ei koulutusta) Ei HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki* Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin 17

18 Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Sinettiseurahanke HAKIJAN TIEDOT Seura * Lajiliitto * Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Osoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Urheiluseuran kotikunta * HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi * Milloin sinettiseuraprosessi alkoi (kuukausi/vuosi) * Alle 13v lasten määrä Alle 13v ryhmien määrä 13 19v nuorten määrä 13 19v ryhmien määrä 18

19 PELISÄÄNNÖT Seuran lasten ja nuorten ryhmissä (alle 16v.) on tehty pelisääntösopimukset lasten ja lasten vanhempien kanssa. Pelisäännöt tehty * Kyllä Ei Jos vastasit ei, milloin Pelisäännöt tullaan tekemään Ryhmien lukumäärä, jotka ovat tehneet pelisäännöt Aikuisten Pelisääntösopimukset tulee lähettää sähköisesti Nuoreen Suomeen: HANKKEEN KUVAUS Kuvaile hankekokonaisuus lyhyesti (seuran päätös, miksi sinettiseuraksi, milloin on tavoitteena saada sinetti...) Milloin ja mikä taho seurassa päätti lähteä tavoittelemaan Sinettiä? * Miksi seura haluaa sinettiseuraksi? * 19

20 Milloin seuralla on tavoitteena saada Sinetti? (kuukausi/vuosi) * Kuka seurassa vastaa Sinettiseuraprosessista? * HANKKEEN TAVOITTEET Mitä osa-alueita seura tulee kehittämään ja miten saadakseen Nuori Suomi Sinetin? * 20

21 HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ?. Huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot, ilman desimaaleja. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Muut tuet hankkeelle Muut tuotot Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Kokouskulut Tiedotuskulut Toimistokulut Muut kulut Menot yhteensä 0 21

22 Tukisumma tullaan käyttämään Seuratoimintamateriaaleihin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Kokouskuluihin Muuhun Mihin Sinettiseurojen lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamishanke HAKIJAN TIEDOT Tämä hankemuoto on tarkoitettu vain Sinettiseuroille. Seura* (Sipoo) Lajiliitto* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Seuran alle 13v lasten määrä* 22

23 Alle 13v lasten ohjaajien/valmentajien määrä* Seuran 13 19v nuorten määrä* 13 19v nuorten ohjaajien/valmentajien määrä* HANKKEEN KUVAUS Mikä on hankkeen päätavoite?* Kuka/ketkä tulevat toimimaan seuran valmentajatutoreina?* Kuvaile hankkeen sisältö, toimenpiteet ja aikataulu (valmentajatutoreiden koulutus, aloittavien ohjaajien/valmentajien perehdyttäminen, seuran sisäinen ja ulkoinen koulutus, tutorointi, valmentajakerhon toiminta,?)?* HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Muut tuet hankkeelle Muut tuotot Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Tutortoimintaan liittyvät kulut Ohjaaja-/valmentajakoulutuskulut Konsultointipalkkiot Matkakulut Tiedotuskulut 23

24 Tilavuokrat Muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Tutortoimintaan Ohjaaja-/valmentajakoulutukseen Konsultointiin Matkakuluihin Tiedotuskuluihin Tilavuokriin Muuhun Mihin Löydä liikunta -kerhon perustaminen (6 12 v.) HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajit Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse Alue, jolla seura toimii (valitse alue, jossa Kerhokapteeni perehdytetään ja ohjaajat koulutetaan)* valitse lajiliitto Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* 24

25 HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika (aika jolloin hanke toteutetaan)* HANKKEEN SISÄLTÖ Perustetaan uusi Löydä liikunta -kerho Kehitetään olemassa olevaa kerhoa Löydä liikunta - toimintamallin mukaan HANKKEEN TAVOITTEET Määrä: 1. Kerhoryhmien määrä* Hankkeen avulla toimintaan tulevien uusien lasten/nuorten määrä (arvio) Seuran toiminnassa oli kerhoryhmiä ennen hanketta* Hankkeen myötä kerhoryhmien kokonaismäärä on* 2. Osallistujien määrä Kerhotoiminaan tavoitellaan uusia lapsia tyttöjä poikia Kerho on tarkoitettu ikäryhmälle Laatu: (1? 3 tavoitetta lyhyesti): Tavoitteissa kuvataan, miten seura kehittää toimintaansa ja mitä hyötyä hankkeesta on seuralle ja mukaan tuleville lapsille. Tavoite 1. Tavoite 2. 25

26 Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan ja mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Liikuntakerhon käynnistäminen Toimenpiteet, joilla varmistetaan uusien kerhoryhmien perustaminen* Koulutukseen osallistuminen (suunnitelma aluejärjestön järjestämään kerhokapteenin perehdytykseen ja ohjaajakoulutukseen osallistuvien määrästä ja ajankohdasta)* 2. Liikuntakerhon keskeisten toiminnan sisältöjen kuvaus (alustava suunnitelma toiminnan sisällöstä: lajit, perustaidot, eri ympäristöt)* 3. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma* 26

27 4. Vastuuhenkilöiden nimet* 5. Muut suunnitelmat HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut 27

28 Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Vakuutan, että tässä antamani tiedot ovat oikein. Lähetämme vastuuhenkilön sähköpostiin varmistuksen hakemuksen perille menosta ja tiedoista, jotka täytit. Nimi * Puhelin * Lähetä lomake Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen (6 12 v.) HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajit Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto 28

29 Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika (aika jolloin hanke toteutetaan)* HANKKEEN SISÄLTÖ Mikä Lisätään lajin nykyisten harjoitusryhmien määrää Käynnistetään seuraan kokonaan uusi toimintamuoto/ryhmä HANKKEEN TAVOITTEET Määrätavoitteet: 1. Ryhmien määrä* Hankkeen avulla toimintaan tulevien uusien lasten/nuorten määrä (arvio) Seuran toiminnassa oli ryhmiä ennen hanketta Hankkeen myötä ryhmien kokonaismäärä on 2. Osallistujien määrä Ryhmään/ryhmiin tavoitellaan uusia lapsia tyttöjä poikia 29

30 Ryhmä/ryhmät on tarkoitettu ikäryhmälle* Laatutavoitteet (1? 3 tavoitetta lyhyesti)*: Tavoitteissa kuvataan, miten seura kehittää toimintaansa ja mitä hyötyä hankkeesta on seuralle ja mukaan tuleville lapsille. Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan ja mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Toiminnan käynnistäminen Toimenpiteet, joilla varmistetaan uusien ryhmien perustaminen* Ohjaajien osaamisen varmistaminen (koulutukst, tutortoiminta, muu tuki)* 2. Lajiryhmän keskeisten toiminnan sisältöjen kuvaus (alustava suunnitelma toiminnan sisällöstä)* 30

31 3. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma* 4. Vastuuhenkilöiden nimet* Pelisääntöjen teon ajankohta (palautus Nuoreen Suomeen nettisivujen kautta)* 5. Muut suunnitelmat HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki* Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 31

32 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Vakuutan, että tässä antamani tiedot ovat oikein. Lähetämme vastuuhenkilön sähköpostiin varmistuksen hakemuksen perille menosta ja tiedoista, jotka täytit. Nimi* Puhelin* 32

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 177 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Ketterä Juniorit ry 2500 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Norppaposti 8.8.2008

Norppaposti 8.8.2008 8.8.2008 Norppaohjaajakortin ja nimikkeen voimassaoloaika muuttuu Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja: nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai 040-764 1157 heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kainuun Liikunta. Seuratuki 2012. Toiminnalliset tuet

Kainuun Liikunta. Seuratuki 2012. Toiminnalliset tuet Seuratuki 2012 Toiminnalliset tuet Hakuaika päättyy 15.3.2012!!!! Taloudellinen tuki Vuonna 2012 toiminnallista tukea on jaossa lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.

Lisätiedot

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskus Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-315-8

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa

Lisätiedot

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Palloliitto ry Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Alavuden

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9)

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. / Nordisk Copyright Bureau NCB ( Teosto ) ja ( VALO ) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 19.000 suomalaista säveltäjää,

Lisätiedot

Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti

Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti Kati Lehtonen ja Matti Hakamäki Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 229 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Taho Etunimi Sukunimi Teemaryhmä(t) Metropolia Ammattikorkeakoulu Anita Ahlstrand Olosuhteet, Uudet tavat liikkua ja liikuttaa Urhes liikuntasuunnittelu

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 213 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot

Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot Järjestöpäivä 26.5.2014 ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki 2014 Avustuksen tarkoitus: perustoiminnan kehittäminen - pois projektimaailmasta suunnitelmalliseen

Lisätiedot

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 PÄÄTÖS 22.4.2014 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Urheilijalisenssi Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Sisältö Saatteeksi...3 Katsaus lisenssien alkuvaiheista... 4 Lasten ja nuorten lisenssien nykytilanne lajiliitoissa...6 Johtopäätöksiä...

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk)

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Timo Hämäläinen Project coordinator Valo/Liikunnan aluejärjestöt 1 SCFORH PROJECT PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016 Pääpainotukset pysyneet samoina Tarkoituksena ja painopisteenä on - mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen - edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA?

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? TEHTÄVÄ: VAIHE 1. Aikaa 3 minuuttia. Mieti yksi omasta mielestäsi tärkeä laatutekijä käytännön työssäsi urheiluseurassa.

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

SEURAPOSTI 4 / 2008 TÄHDISTÖ- JA FINAALITAPAHTUMAT HAKUUN 15.8.2008 MENNESSÄ

SEURAPOSTI 4 / 2008 TÄHDISTÖ- JA FINAALITAPAHTUMAT HAKUUN 15.8.2008 MENNESSÄ SEURAPOSTI 4 / 2008 LISENSSIT KAUDELLA 2008 2009 Ringetteliiton liittohallitus hyväksyi 9.6.2008 kokouksessaan lisenssihinnat ja ohjeet kaudelle 2008 2009. Lisenssikategorioihin ja ehtoihin ei tullut muutoksia.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Toimintakausi 2006-2007

TOIMINTAKERTOMUS Toimintakausi 2006-2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA TOIMINTAKERTOMUS Toimintakausi 2006-2007 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLINTO 2 2.1 Hallintomalli 2.1.1 Johtoryhmä 2 2.1.2 Työvaliokunta 3 2.1.3 Urhea tapaaminen 3 2.2 Toiminnan

Lisätiedot

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Koulun henkilökunnan fyysinen aktiivisuus (oma jaksaminen) Liikuntatunnit Opettajien osaamisen lisääminen Toiminnalliset

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut hyväksytty ella 23.2.2016 12 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Salivuoroihin oikeutetut Janakkalan sisäliikuntatilojen vuoroihin oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalaan seuratukea

Pohjois-Karjalaan seuratukea SEURATUKI 2015 Seuratuki 2014 Pohjois-Karjalaan seuratukea - yhteensä 29 hakemusta, joista 13 hankkeelle myönnettiin seuratukea - 9 palkkausta sisältävää hanketta - 4 toiminnallista hanketta - yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana. Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010)

VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana. Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010) VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010) Sisältö: 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 Kipukohdat esiin

Lisätiedot

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO 14.03.2014 Vuosi 2014 tuo sekä liikuntapalveluiden että urheiluseurojen osalta jonkin verran muutoksia tullessaan. Sivistyslautakunta hyväksyi 12.3. uuden liikuntahinnaston,

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot miten mukaan?

Rahoituksen tukikeinot miten mukaan? Liikkuva koulu kiertue 2012 Rahoituksen tukikeinot miten mukaan? Ilpo Piri Uudenmaan ELY-keskus 13.12.2012 Valtio käyttää liikunnan edistämiseen veikkausvoittovaroja - Kaudelle 2012-2013 määrärahaa lasten

Lisätiedot