Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008"

Transkriptio

1 Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 221 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

2 SISÄLLYS Saatteeksi Hankevaihtoehdot ja hankkeiden kokonaismäärät Hankkeet alueittain ja lajiliitoittain Hankkeiden talous ja osallistujamäärät...9 Lopuksi...12 Lähteet

3 Saatteeksi Seuratoiminnan kehitystukea jaettiin syksyllä 2008 kymmenennen kerran. Opetusministeriön myöntämä tukiraha on kohdistettu kaikkina vuosina paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen. Tukirahan jakoprosessista ja -kriteereistä vastaavat Nuori Suomi, lajiliitot ja SLU:n aluejärjestöt. Tuettuja hankkeita on kymmenen vuoden aikana ollut lähes Niiden avulla seurat ovat voineet esimerkiksi järjestää liikuntakerhoja ja -tapahtumia, kouluttaa ohjaajia sekä toteuttaa Sinettiseurahankkeita. Tässä raportissa esitellään vuoden 2008 seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haun yhteenvedot. Tukea oli mahdollista hakea lokakuuhun asti Nuoren Suomen www-sivuilla olleella hakulomakkeella. Tiedot tuetuista hankkeista julkaistiin joulukuussa, jonka jälkeen järjestettiin alueelliset jakotilaisuudet. Kyseinen toimintakausi on poikkeuksellisen pitkä, sillä seuroilla on mahdollista käyttää tukirahaa asti. Normaalisti tukiraha on pitänyt käyttää välisenä aikana. Yhteenvedot on koottu Nuoren Suomen hankerekisteristä. Hankkeiden seurantaa on toteutettu vuodesta 2005 lähtien Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä (LINET). 3

4 1 Hankevaihtoehdot ja hankkeiden kokonaismäärät Hankkeiden kautta tukea paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen haettiin yhteensä 2,8 miljoonaa ja myönnettiin Tuettujen hankkeiden lukumäärä oli 373, mikä on 43 % haetuista. Keskimäärin yksi hanke sai tukea Kaiken kaikkiaan tukea haettiin 51 eri lajiliitosta tai vammaisurheilujärjestöstä. Tukea myönnettiin 48 eri liiton seuroille. Seuratoiminnan kehitystukea sai hakea vuonna 2008 viiden hankevaihtoehdon kautta. Pääteemat olivat aikaisempien vuosien suuntaiset. Niissä painottuivat lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan monipuolistaminen, Sinettiseuratoiminta ja koulutus: o Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen 6 12-vuotiaille. o Löydä liikunta -kerhon perustaminen 6 12-vuotiaille. o Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen vuotiaille. o Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen Sinettiseuroille. o Sinettiseurahanke Hankevaihtoehtojen painotukset olivat muuttuneet aikaisemmista vuosista siten, että edellisvuoden Lisää lapsia ja nuoria -hanke oli jakautunut ja tarkentunut kolmeksi erillishankkeeksi (Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen, Löydä liikunta -kerhot ja Nuorten harrastustoiminta). Näistä Nuorten harrastustoiminta on ollut vaihtoehtona aikaisemminkin. Löydä liikunta -hankkeen avulla seuroja kannustetaan perustamaan Löydä liikunta -konseptin mukainen kerho. Sen perusidea on tarjota monipuolista liikuntaa etenkin vähän liikkuville lapsille. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämisellä on haluttu tehostaa seuratoimintaa ja lisätä toimivien ryhmien määrää. OVO-hanke oli vuosina avoin kaikille urheiluseuroille. Päättyneessä hankehaussa se kohdennettiin Sinettiseuroille. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrä väheni sen vuoksi huomattavasti aikaisemmista vuosista. Sinettiseurahanke pysyi sisällöllisesti muuttumattomana. Myös seurojen innokkuus hakuprosessissa oli edellisvuosien tasolla. Eniten tukea haettiin ja myönnettiin Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen ja toiseksi eniten Nuorten hankkeisiin. Pienin hakemusten määrä oli Löydä liikunta -hankkeissa. Hyväksyttyjen osuus oli suurin Sinettiseurahankkeissa (70 % haetuista) ja toiseksi suurin Sinettiseuroille kohdennetuissa OVO -hankkeissa (48 %). Myös myönnetyt hanketuet olivat näissä vaihtoehdoissa suurimmat. 4

5 Taulukko 1: Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärät (kpl, ja %) Lajikohtaisten Löydä liikunta - Nuorten OVO/Sinetti harj.ryh. lis. kerho harraste seura Sinettiseura YHT. Haettu yht./ Haettu yht./kpl Myönnetty yht./ Myönnetty yht./kpl Hyväksytty %/ Hyväksytty %/kpl Keskiarvo /hanke

6 2 Hankkeet alueittain ja lajiliitoittain Hankkeet jakautuivat alueellisesti edellisten vuosien tavoin. Tukea saivat eniten Etelä- Suomen urheiluseurat. Ko. alueella tuettiin 81 hanketta ja keskimäärin yksittäinen tuki oli suuruudeltaan 1481 (taulukko 2). Vähiten tuettuja hankkeita oli Pohjois-Karjalassa (4 kpl). Pienin keskimääräinen hankekohtainen tuki oli Lapissa (955 /hanke). Taulukko 2: Hankkeiden jakautuminen alueittain (kpl ja ) Alue Haettu/kpl Myönnetty/kpl Myönnetty yht/ /Hanke Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Lappi Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Savo Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Lounais-Suomi, Pori Pohjois Pohjanmaa Pohjois-Savo Lounais-Suomi, Turku Häme Etelä-Suomi YHTEENSÄ

7 Lajiliitoista Palloliiton, Suomen Voimisteluliiton ja Urheiluliiton seurat saivat tukea eniten. Kyseisten liittojen myönnettyjen tukien lukumääräinen osuus oli lähes kolmannes kaikista hankkeista (taulukko 3). Lajiliittojen välillä oli suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osa haetusta tuesta hyväksyttiin. Myös yksittäiset haetut tuet vaihtelivat paljon liitoittain. Sekä pienissä että isoissa liitoissa oli erisuuruisia hankkeita. Keskimääräinen hanketuki oli suurin Palloliiton (1845 ) ja pienin Kaukalopalloliiton sekä Pyöräilyunionin hankkeissa (500 ). Taulukko 3. Haettujen ja myönnettyjen tukien määrä lajiliitoittain (kpl, ). Lajiliitto Haettuja (kpl) Myönnetty jä (kpl) Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myönnetty tuki (%) haetusta ( ) liitoittain Ka./hanke ( ) Suomen Palloliitto Suomen Voimisteluliitto Svoli Suomen Urheiluliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Salibandyliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Uimaliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Tanssiurheiluliitto Suomen Golfliitto Suomen Karateliitto Suomen Tennisliitto Muu järjestö Suomen Judoliitto Monta lajia AKK-Motorsport ry Suomen Ringetteliitto Suomen Painiliitto Suomen Ampumaurheiluliitto Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto Suomen Jääpalloliitto Sukeltajaliitto

8 Suomen Kanoottiliitto Suomen Keilailuliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pöytätennisliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Moottoriliitto Finlands Svenska Idrott Finnish Multicultural Sports Federation Näkövammaisten keskusliitto Suomen Invalidien Urheiluliitto Suomen Jousiampujain liitto Suomen Latu Suomen Painonnostoliitto Suomen Squashliitto Suomen Taekwondoliitto Suomen Kaukalopalloliitto Suomen Pyöräilyunioni Suomen Aikidoliitto Suomen Ilmailuliitto Suomen Taidoliitto YHTEENSÄ

9 3 Hankkeiden talous ja osallistujamäärät Hakulomakkeissa seuroja pyydettiin tekemään arvio hankkeiden tuotoista ja kuluista. Kuvioissa 1 ja 2 on laskettu arviot talouden toteutumasta siten, että kehitystuki on mukana myönnetyn suuruisena. Taulukossa 4 on hankevaihtoehdoittain arvioidut tuotot ja kulut kokonaissummina sekä hankekohtainen keskiarvo. Suurimmat kokonaistuotot arvioidaan olevan Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen - hankkeissa ( ). Hankekohtaiset tuotot ovat niissä Pienimmät kokonaistuotot ovat Sinettiseurahankkeissa ( ), joissa hankekohtainen tuotto on Kaikkien hankevaihtoehtojen yhteenlasketut arvioidut tuotot ovat lähes 1,6 miljoonaa. Taulukko 4: Rahoitettujen hankkeiden arvioidut tuotot ja kulut sekä hankekohtainen keskiarvo ( ). Hankevaihtoehto Tuotot yht. Ka./hanke Kulut yht. Ka./hanke Sinettiseurahanke Löydä liikunta kerho Ovo Nuorten harraste Lajikoht.harj.ryh lisääminen Yhteensä Suurimmat kulut kertyvät lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen tähtäävissä hankkeista. Seuratoimijat ovat kirjanneet niihin kuluja yli 1,3 miljoonaa. Kaikissa hankevaihtoehdoissa kuluja on huomattavasti enemmän kuin tuottoja, koska seuratoimijat ovat arvioineet kehitystuen huomattavasti suuremmaksi hakuvaiheessa. Esimerkiksi Sinettiseurahankkeissa suurin haettu tuki oli , Nuorten ja Löydä liikunta -hankkeissa Koska taulukossa tuottojen puolella kehitystuki on myönnetyn suuruisena, jää yksittäinen hanke keskimäärin noin 2000 miinukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelluista toimenpiteistä on osittain luovuttava tai kerättävä tarvittava rahoitus muuten. Keskimäärin yhden hankkeen arvioituja tuottoja ja kuluja voidaan pitää suurina. Toiminnallisten hankkeiden kulut ovat ymmärrettäviä ohjaajakorvausten vuoksi, mutta näissäkin yhteen hankkeeseen kohdistetut keskimääräiset kulut (9000 ) ovat mittavat. 9

10 Kulut ja tuotot jakautuvat selkeästi hankkeiden toimintasisältöjen mukaan (kuviot 1 ja 2). Toiminnallisissa hankkeissa, joissa järjestetään tapahtumia, kerhoja tms., ohjauspalkkiot muodostavat suurimman osan kuluista. Suurimmat tuotot saadaan osallistumismaksuista. Sinetti- ja OVO-hankkeissa kuluja kertyy koulutuksista ja pääasialliset tuotot saadaan kehitystuesta ja muista tukimuodoista. Kuvio 1: Rahoitettujen kehitystukihankkeiden arvioidut kulut hankemuodoittain. Kehitystukihankkeiden kulut % 90 % 80 % 70 % liikuntavälineet 60 % muut kulut % 50 % koulutuskulut 40 % ohjauspalkkiot 30 % tilavuokrat 20 % 10 % 0 % Sinetti Löydä liikunta Ovo Nuoret Lajikoht.harj.ryh.lis Hanke 10

11 Kuvio 2: Rahoitettujen kehitystukihankkeiden arvioidut tuotot hankevaihtoehdoittain. Kehitystukihankkeiden tuotot % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % muut tuotot muu tuki osall.maksu kehitystuki Sinetti Ovo Hanke Nuoret Lajikoht.harj.ryh.lis Kehitystukihankkeiden tavoitteena on saada mukaan uusia lapsia ja nuoria sekä lisätä toimivien ryhmien määrää. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen ja Löydä liikunta - hankkeissa tavoitellaan mukaan lähes 9400 uutta tyttöä ja poikaa. Tyttöjen osuus arvioitujen uusien harrastajien osuudesta on 57 %. Toimivia ryhmiä on ollut hakuvaiheessa 1119 kappaletta ja uusia ryhmiä aiotaan perustaa 690 kappaletta. Sinettihankkeita järjestävissä seuroissa on jäsenenä yhteensä lähes alle 19- vuotiasta lasta ja nuorta. Toimivia ryhmiä on yli 700. Noin joka kolmannessa on sovittu pelisäännöistä. 11

12 Lopuksi Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku ei poikennut lajiliitoittain tai alueittain hakijamääriltään tai myönnettyjen hankkeiden jakauman osalta edellisistä vuosista. Hankkeita myönnettiin eniten suurten lajiliittojen seuroille Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Hämeeseen. Uuteen hankevaihtoehtoon, Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisäämiseen, kohdistettiin eniten hakemuksia ja näitä hankkeita myös tuettiin eniten. Seurojen tarve lajitoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen on ilmeinen. Vuodesta 2006 lähtien mukana ollut Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämishanke kohdistettiin nyt Sinettiseuroille. Se vähensi hankkeiden määrää huomattavasti. Sisällöllisesti tavoitteet olivat siirtyneet hiukan enemmän seuran sisäisen koulutuksen kehittämiseen tutor-toiminnan ja valmentajakerhojen avulla. Aikaisempina vuosina hankkeissa painottuivat lajiliittojen ja alueiden koulutukset sekä uusien ohjaajien rekrytointi. Urheiluseuroilla on vahva halu oman toiminnan kehittämiseen. Vuodesta toiseen seurat aktivoituvat hakemaan kehitystukea erilaisiin hankkeisiin. Koska hankevaihtoehtojen päälinjaukset ovat pysyneet samansuuntaisina, seuratoimintaa on voitu viedä systemaattisesti eteenpäin suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla kehitystukihankkeissa on voitu hyödyntää Nuoren Suomen valtakunnallisia hankkeita, kuten Nuorten harrasteliikuntahanke tai Löydä liikunta -kerho. Kuluvan kevään osalta (2009) seurojen on aktivoiduttava hyvissä ajoin uusien hankkeiden organisoimiseen. Helmikuun alussa avautuu seuratoiminnan kehitystukien haku vuoden 2009 osalta ja se päättyy maaliskuussa. Koska samaan hankkeeseen ei voi saada tukea kahtena vuotena peräkkäin, on voimavarat keskitettävä toisaalle. Nähtäväksi jää, vaikuttaako nopea aikataulu seurojen innokkuuteen. Markkinointi on ollut tehokasta ja samaan aikaan jaettava päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkaustuki on varmasti herättänyt mielenkiintoa useissa seuroissa. Lisäksi aikuisille suunnattavat toiminnalliset tuet ovat nyt mukana ensimmäistä kertaa. Niiden kautta seuroille tulee lisää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia profiloitua uusille toimintasektoreille. Lähteet Nuori Suomi: Hankerekisteri, Seuratoiminnan kehitystuen haku

13 Seuratoiminnan kehitystuen hakulomakkeet hankevaihtoehdoittain (1 5) Liite 1 Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen tai laajentaminen (13 19 v.) Ohjeet täyttämiseen: 1. Täytetyn lomakkeen voi lähettää vain kerran yhden hankkeen osalta. 2. Jos haluat korjata jo lähettämiäsi tietoja, ota yhteyttä Nuoreen Suomeen. 3. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia täytettäviä. 4. Liiku eteenpäin hiirellä tai "tabulaattori" -näppäimellä. 5. Tulosta lomake itsellesi ennen lähettämistä. 6. Täytä numerokenttiin vain pelkkiä numeroita ilman välilyöntejä, pisteitä ja pilkkuja. 7. Painamalla kysymysmerkkiä, saat lisätietoa. HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika:* Hankkeen sisältö:* Toiminta on kokonaan uutta Olemassa olevaan toimintaan innostetaan uusia harrastajia 13

14 Hanke on nuorten toteuttama tapahtuma Hankkeen tavoitteet: Määrätavoitteet* Uuteen toimintaan tulee lisää harrastajia: Tyttöjä Poikia Olemassa olevaan toimintaan lisää harrastajia: Tyttöjä Poikia Tapahtumaan osallistuu: Tyttöjä Poikia Laatutavoitteet (1 3 tavoitetta lyhyesti)*: Tavoitteissa kuvataan mitä hyötyä hankkeesta on mukaan tuleville nuorille ja miten seuran toiminta kehittyy? * Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan/mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Sisältökuvaus hankkeen toimenpiteistä?* 14

15 2. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma?* 3. Miten nuoret ovat mukana hankkeen suunnitelussa ja toteutuksessa?* 15

16 4. Vastuuhenkilöt* (2 5 ydinhenkilöä ja vastuualueet sekä sähköpostiosoite)* 5. Onko seurassa nimetty Nuorten Kyllä (käynyt koulutuksen) 16

17 Harrastemanageri?* Kyllä (ei koulutusta) Ei HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki* Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin 17

18 Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Sinettiseurahanke HAKIJAN TIEDOT Seura * Lajiliitto * Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Osoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Urheiluseuran kotikunta * HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi * Milloin sinettiseuraprosessi alkoi (kuukausi/vuosi) * Alle 13v lasten määrä Alle 13v ryhmien määrä 13 19v nuorten määrä 13 19v ryhmien määrä 18

19 PELISÄÄNNÖT Seuran lasten ja nuorten ryhmissä (alle 16v.) on tehty pelisääntösopimukset lasten ja lasten vanhempien kanssa. Pelisäännöt tehty * Kyllä Ei Jos vastasit ei, milloin Pelisäännöt tullaan tekemään Ryhmien lukumäärä, jotka ovat tehneet pelisäännöt Aikuisten Pelisääntösopimukset tulee lähettää sähköisesti Nuoreen Suomeen: HANKKEEN KUVAUS Kuvaile hankekokonaisuus lyhyesti (seuran päätös, miksi sinettiseuraksi, milloin on tavoitteena saada sinetti...) Milloin ja mikä taho seurassa päätti lähteä tavoittelemaan Sinettiä? * Miksi seura haluaa sinettiseuraksi? * 19

20 Milloin seuralla on tavoitteena saada Sinetti? (kuukausi/vuosi) * Kuka seurassa vastaa Sinettiseuraprosessista? * HANKKEEN TAVOITTEET Mitä osa-alueita seura tulee kehittämään ja miten saadakseen Nuori Suomi Sinetin? * 20

21 HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ?. Huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot, ilman desimaaleja. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Muut tuet hankkeelle Muut tuotot Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Kokouskulut Tiedotuskulut Toimistokulut Muut kulut Menot yhteensä 0 21

22 Tukisumma tullaan käyttämään Seuratoimintamateriaaleihin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Kokouskuluihin Muuhun Mihin Sinettiseurojen lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamishanke HAKIJAN TIEDOT Tämä hankemuoto on tarkoitettu vain Sinettiseuroille. Seura* (Sipoo) Lajiliitto* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Seuran alle 13v lasten määrä* 22

23 Alle 13v lasten ohjaajien/valmentajien määrä* Seuran 13 19v nuorten määrä* 13 19v nuorten ohjaajien/valmentajien määrä* HANKKEEN KUVAUS Mikä on hankkeen päätavoite?* Kuka/ketkä tulevat toimimaan seuran valmentajatutoreina?* Kuvaile hankkeen sisältö, toimenpiteet ja aikataulu (valmentajatutoreiden koulutus, aloittavien ohjaajien/valmentajien perehdyttäminen, seuran sisäinen ja ulkoinen koulutus, tutorointi, valmentajakerhon toiminta,?)?* HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Muut tuet hankkeelle Muut tuotot Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Tutortoimintaan liittyvät kulut Ohjaaja-/valmentajakoulutuskulut Konsultointipalkkiot Matkakulut Tiedotuskulut 23

24 Tilavuokrat Muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Tutortoimintaan Ohjaaja-/valmentajakoulutukseen Konsultointiin Matkakuluihin Tiedotuskuluihin Tilavuokriin Muuhun Mihin Löydä liikunta -kerhon perustaminen (6 12 v.) HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajit Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse Alue, jolla seura toimii (valitse alue, jossa Kerhokapteeni perehdytetään ja ohjaajat koulutetaan)* valitse lajiliitto Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* 24

25 HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika (aika jolloin hanke toteutetaan)* HANKKEEN SISÄLTÖ Perustetaan uusi Löydä liikunta -kerho Kehitetään olemassa olevaa kerhoa Löydä liikunta - toimintamallin mukaan HANKKEEN TAVOITTEET Määrä: 1. Kerhoryhmien määrä* Hankkeen avulla toimintaan tulevien uusien lasten/nuorten määrä (arvio) Seuran toiminnassa oli kerhoryhmiä ennen hanketta* Hankkeen myötä kerhoryhmien kokonaismäärä on* 2. Osallistujien määrä Kerhotoiminaan tavoitellaan uusia lapsia tyttöjä poikia Kerho on tarkoitettu ikäryhmälle Laatu: (1? 3 tavoitetta lyhyesti): Tavoitteissa kuvataan, miten seura kehittää toimintaansa ja mitä hyötyä hankkeesta on seuralle ja mukaan tuleville lapsille. Tavoite 1. Tavoite 2. 25

26 Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan ja mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Liikuntakerhon käynnistäminen Toimenpiteet, joilla varmistetaan uusien kerhoryhmien perustaminen* Koulutukseen osallistuminen (suunnitelma aluejärjestön järjestämään kerhokapteenin perehdytykseen ja ohjaajakoulutukseen osallistuvien määrästä ja ajankohdasta)* 2. Liikuntakerhon keskeisten toiminnan sisältöjen kuvaus (alustava suunnitelma toiminnan sisällöstä: lajit, perustaidot, eri ympäristöt)* 3. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma* 26

27 4. Vastuuhenkilöiden nimet* 5. Muut suunnitelmat HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki * Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut 27

28 Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Vakuutan, että tässä antamani tiedot ovat oikein. Lähetämme vastuuhenkilön sähköpostiin varmistuksen hakemuksen perille menosta ja tiedoista, jotka täytit. Nimi * Puhelin * Lähetä lomake Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen (6 12 v.) HAKIJAN TIEDOT Seura* Lajit Lajiliitto, jonka jäsen seura on* Jos valitsit "Monta lajia" tai "Muu järjestö", tarkenna tähän mistä lajeista tai järjestöstä on kyse valitse lajiliitto 28

29 Vastuuhenkilö* Puhelin* Sähköposti* Osoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Urheiluseuran kotikunta* HANKKEEN TIEDOT Hankkeen nimi* Toiminta-aika (aika jolloin hanke toteutetaan)* HANKKEEN SISÄLTÖ Mikä Lisätään lajin nykyisten harjoitusryhmien määrää Käynnistetään seuraan kokonaan uusi toimintamuoto/ryhmä HANKKEEN TAVOITTEET Määrätavoitteet: 1. Ryhmien määrä* Hankkeen avulla toimintaan tulevien uusien lasten/nuorten määrä (arvio) Seuran toiminnassa oli ryhmiä ennen hanketta Hankkeen myötä ryhmien kokonaismäärä on 2. Osallistujien määrä Ryhmään/ryhmiin tavoitellaan uusia lapsia tyttöjä poikia 29

30 Ryhmä/ryhmät on tarkoitettu ikäryhmälle* Laatutavoitteet (1? 3 tavoitetta lyhyesti)*: Tavoitteissa kuvataan, miten seura kehittää toimintaansa ja mitä hyötyä hankkeesta on seuralle ja mukaan tuleville lapsille. Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. HANKKEEN TOTEUTUS Miten hanke toteutetaan ja mitä tullaan konkreettisesti tekemään? 1. Toiminnan käynnistäminen Toimenpiteet, joilla varmistetaan uusien ryhmien perustaminen* Ohjaajien osaamisen varmistaminen (koulutukst, tutortoiminta, muu tuki)* 2. Lajiryhmän keskeisten toiminnan sisältöjen kuvaus (alustava suunnitelma toiminnan sisällöstä)* 30

31 3. Hankkeen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelma* 4. Vastuuhenkilöiden nimet* Pelisääntöjen teon ajankohta (palautus Nuoreen Suomeen nettisivujen kautta)* 5. Muut suunnitelmat HANKKEEN TALOUSARVIO Kirjaa tähän hankkeen talousarvio (tulot ja menot). Huomioi, että hankkeen tuotot yhteensä ja menot yhteensä ovat yhtäsuuret. Toisin sanoen, jos tuottoja on enemmän kuin menoja, hankkeen ei katsota tarvitsevan erillistä tukea. Haettava tuki voi olla ? ja enintään 50% hankkeen kaikista menoista.huom! täytä kohtiin vain pelkät numerot. Hankkeen tuotot Haettava kehittämistuki* Osallistumismaksut Kunnan tuki Muut tuotot (myyntituotot, yhteistyökumppanit jne.) Tuotot yhteensä 0 31

32 Hankkeen menot Kenttä- ja salivuokrat Ohjaajapalkkiot Matkakulut ja -korvaukset Ohjaajakoulutus Muu koulutus / konsultointipalkkiot Liikuntavälineet Retket, tapahtumat Ruokailut Myyntikulut Tiedotuskulut Toimistokulut Vakuutuskulut Muut kulut Mitkä muut kulut Menot yhteensä 0 Tukisumma tullaan käyttämään Liikuntavälineisiin Ohjaajakoulutukseen Muuhun koulutukseen / konsultointiin Ohjaajapalkkioihin Tilavuokriin Tiedotuskuluihin Muuhun mihin Vakuutan, että tässä antamani tiedot ovat oikein. Lähetämme vastuuhenkilön sähköpostiin varmistuksen hakemuksen perille menosta ja tiedoista, jotka täytit. Nimi* Puhelin* 32

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 177 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna:

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna: SUOMEN O OLYMPIAKOMITEA Suomen Olympiakomitea ry Syyskokous 6..6 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi () ääntä. 75

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Ketterä Juniorit ry 2500 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

Norppaposti 8.8.2008

Norppaposti 8.8.2008 8.8.2008 Norppaohjaajakortin ja nimikkeen voimassaoloaika muuttuu Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja: nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai 040-764 1157 heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 0Q9 Suomen Olympiakomitea ry Kevätkokous 20.6.2017 / Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi (2) äantä. - jäsentä, joilla

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

Kainuun Liikunta. Seuratuki 2012. Toiminnalliset tuet

Kainuun Liikunta. Seuratuki 2012. Toiminnalliset tuet Seuratuki 2012 Toiminnalliset tuet Hakuaika päättyy 15.3.2012!!!! Taloudellinen tuki Vuonna 2012 toiminnallista tukea on jaossa lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.

Lisätiedot

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskus Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-315-8

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa

Lisätiedot

Lajien seurakehittäjät

Lajien seurakehittäjät Lajien seurakehittäjät Anssi Kannas AKK-Motorsport ry anssi.kannas@autourheilu.fi Milla Kakko ITF-Taekwondo sihteeri@taekwon-do.fi Minna Karhu Ski Sport Finland minna.karhu@skisport.fi Jani Klinga Hiihtoliitto/Mäki-yhdistetty

Lisätiedot

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Palloliitto ry Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Alavuden

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9)

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. / Nordisk Copyright Bureau NCB ( Teosto ) ja ( VALO ) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 19.000 suomalaista säveltäjää,

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Urheilun olosuhdetilanne lajiliittojen näkökulmasta. Kysely Valon ja Olympiakomitean jäsenjärjestöille

Urheilun olosuhdetilanne lajiliittojen näkökulmasta. Kysely Valon ja Olympiakomitean jäsenjärjestöille Urheilun olosuhdetilanne lajiliittojen näkökulmasta Kysely Valon ja Olympiakomitean jäsenjärjestöille Urheilun olosuhdetilanne lajiliittojen näkökulmasta Kysely Valon ja Olympiakomitean jäsenjärjestöille

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti

Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti Kati Lehtonen ja Matti Hakamäki Seuratuen haku 2009 - Arviointiraportti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 229 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY PÖYTÄKI RJA 20.6.2016 YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika maanantaina 20.6.2016, klo 1 6.00 Paikka Valo talo, 1-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki Läsnä Jäsenjärjestö

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Taho Etunimi Sukunimi Teemaryhmä(t) Metropolia Ammattikorkeakoulu Anita Ahlstrand Olosuhteet, Uudet tavat liikkua ja liikuttaa Urhes liikuntasuunnittelu

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot

Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot Seuratuki 2014 - yhteenvetoa, havainnot ja huomiot Järjestöpäivä 26.5.2014 ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki 2014 Avustuksen tarkoitus: perustoiminnan kehittäminen - pois projektimaailmasta suunnitelmalliseen

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden arviointi

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden arviointi Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden arviointi 2007 08 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 220 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 213 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Lisätiedot

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 PÄÄTÖS 22.4.2014 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Sinettiseuratoiminnan arviointi

Kati Lehtonen. Sinettiseuratoiminnan arviointi Kati Lehtonen Sinettiseuratoiminnan arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 175 ISBN 951-790-203-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Urheilijalisenssi Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Sisältö Saatteeksi...3 Katsaus lisenssien alkuvaiheista... 4 Lasten ja nuorten lisenssien nykytilanne lajiliitoissa...6 Johtopäätöksiä...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 1 Palautetta ja kokemuksia

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset SEURATUKI 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Johanna Paukku, Kati Lehtonen ja Salla Turpeinen. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Tietojen

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2016 Pääpainotukset pysyneet samoina Tarkoituksena ja painopisteenä on - mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen - edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2002 Opetusministeriön julkaisuja 2004:23 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2002

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk)

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Timo Hämäläinen Project coordinator Valo/Liikunnan aluejärjestöt 1 SCFORH PROJECT PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi Kati Lehtonen, Johanna Paukku, Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013 Tietojen kokoaminen

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtion- avustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2014

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtion- avustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2014 Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtion- avustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 214 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue / Nuorisotoimi

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 alueen syyskokous 18.30 Ratsastusseura Aramara:

Lisätiedot

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen SEURATUKI 2015 Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen tavoitteet Päätavoite: Laadukasta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SEURATUKI 2014 SUL SEURAPALVELUT

SEURATUKI 2014 SUL SEURAPALVELUT SEURATUKI 2014 SUL SEURAPALVELUT Yleistä Laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin Seuratukea jaetaan 5 miljoonaa euroa Pääpainotukset säilyvät samoina perustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot