Seurahankkeiden paikallistuen haku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006"

Transkriptio

1 Seurahankkeiden paikallistuen haku Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 177 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

2 SISÄLLYS Saatteeksi Hankkeiden kokonaismäärät ja hankevaihtoehdot Hankkeiden alueellinen jakautuminen Hankkeet lajiliitoittain...10 Lopuksi...14 Hanke-esimerkkejä...16 Lähteet...21 Liitteet 2

3 Saatteeksi Opetusministeriö käynnisti lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseksi vuonna 1999 paikallistukiohjelman. Sen tavoitteena on ollut aktivoida urheiluseuroja järjestämään entistä monipuolisempaa ja harrastajalähtöisempää toimintaa. Vuosittain jaettavaa paikallistukea on ehtinyt saada lähes 2500 hanketta. Vuonna 2005 urheiluseurojen hankkeille myönnettiin tukea yli Rahoitus hankkeisiin tulee Opetusministeriön kulttuuriosaston liikuntayksiköstä ja jakoprosessista vastaa Nuori Suomi ry yhdessä lajiliittojen ja SLU:n aluejärjestöjen kanssa. (Nuori Suomi: Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2005.) Urheiluseurojen paikallistukihankkeet kuuluvat Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan ( ), jonka kokonaistavoitteena on lasten ja nuorten elämänilon ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. Liikunnan ja kansanterveydenedistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö (LINET) on vastannut urheiluseurahankkeiden seurannasta ja arvioinnista toukokuusta 2005 lähtien. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on koota yhteen tietoa esimerkiksi hankkeiden lajiliittokohtaisesta ja alueellisesta jakautumisesta, myönnetyn tuen käyttökohteista, hankkeiden toteutustavoista sekä vaikuttavuudesta. Tähän raporttiin on koottu tietoja vuoden 2005 paikallistukihankkeista ja tavoitteena on ollut tuottaa perustietoa haettujen ja myönnettyjen hankkeiden jakautumisesta lajiliittojen ja SLU:n alueiden kesken. Vuoden paikallistukiraportoinnin perusselvitys sisälsi arviointia hakuprosessista (Lehtonen, K: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 173) ja urheiluseuratoiminnan vaikuttavuutta on tarkasteltu Sinettiseuratoiminnan arviointia käsittelevässä raportissa (Lehtonen, K: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 175). Näin ollen tässä raportissa ei käsitellä enää hakuprosessin eri vaiheita tai sen käytännön toteutusta. Tarkastelun kohteena on hankkeiden aluekohtainen jakauma ja hankkeiden myöntämisperusteet. Tämän jälkeen käydään läpi haettujen ja myönnettyjen hankkeiden osuus lajiliittotasolla. Vuoden 2005 paikallistukihankkeiden osalta vertailua tehdään paljon edellisen toimintakauden hakuprosessiin ja näin voidaan seurata hankemäärien kehittymistä ja alue-/lajiliittokohtaista jakaumaa. Raportin lopussa esitellään muutamia vuoden 2005 paikallistukihankkeita ja niiden toteutusmalleja. 3

4 1. Hankkeiden kokonaismäärät ja hankevaihtoehdot Seurahankkeiden paikallistuen haku päättyi vuoden 2005 osalta Määräaikaan mennessä hakemuksia oli tullut yhteensä 788 kappaletta. Haettu rahasumma oli yli 2,2 miljoonaa euroa. Vertailtaessa lukuja vuoden 2004 hakumääriin (taulukko 1), voidaan todeta, että lisäystä oli tapahtunut varsin runsaasti sekä hankemäärien että haetun tuen osalta. Tukea myönnettiin vuonna 2005 yhteensä 354 hankkeelle kokonaissumman ollessa Edelliseen vuoteen verrattuna myönnetty kokonaistukisumma oli pienentynyt yli 7000 eurolla ja vastaavasti hyväksyttyjen hankkeiden määrä lisääntynyt kuudella (6). Taulukko 1. Seurahankkeiden paikallistuki 2005 sekä vertailu vuoteen 2004: haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärä, kokonaistukisumma ja keskiarvo. Hankemäärä Tukisumma ( ) Keskiarvo( )/hanke Haettu 2005/ / 644 2,2 milj. / 1,7 milj / 2639 Myönnetty 2005/ / / / 1182 Eniten tukea haettiin 6-12-vuotiaiden lasten monipuoliseen toimintaan (313 hakemusta). Tämä hankevaihtoehto oli suosituin myös edellisellä kaudella (241 hakemusta). Seuraavaksi eniten haettiin tukea Nuorten harrastehankkeille (228) ja Muulle merkittävälle hankkeelle (165). Sinettiseurahankkeita oli 82 kappaletta (kuvio 1.). Kaikissa hankemuodoissa oli enemmän hakemuksia kuin edellisellä kaudella. Eniten hakemusmäärät olivat lisääntyneet em vuotiaiden monipuolisten hankkeiden osalta ja tämän hankemuodon hakemuksia myös hyväksyttiin eniten (136). Kaikissa muissa hankkeissa paitsi Nuorten harrastehankkeessa hyväksyttyjen hankkeiden määrät kasvoivat. Tämä siitä huolimatta, että hakemuksia oli jätetty enemmän kuin edellisellä kaudella. 4

5 Kuvio 1. Haettujen ja myönnettyjen hankevaihtoehtojen kokonaismäärät. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrät H a n k k e i d e n m ä ä r ä Haetut Myönnetyt 0 Monipuolinen hanke Muu merkittävä Nuorten harraste Sinettihanke Hankemuoto Hankevaihtoehtoja oli edellisen vuoden tapaan neljä. Jokaisessa hankevaihtoehdossa on erilaiset kriteerit (taulukko 2), joten hankkeita voi suunnata varsin monipuolisiin toimintamuotoihin: Monipuolisen liikunnan hanke 6-12-vuotiaille lapsille Nuorten harrastehanke vuotiaille Sinettiseurahanke Muu merkittävä, paikkakunnan lasten ja nuorten liikuntaa edistävä hanke. Paikallistukea saanut hanke on toteutettava välisenä aikana. Kyseessä voi siten esimerkiksi olla jatkuva viikoittainen toiminta, tietyn seuratoiminnan osa-alueen kehittäminen tai yksittäinen tapahtuma. Samalle hankkeelle ei myönnetä tukea kahtena vuonna peräkkäin, mutta tämä ei koske hankkeen järjestävää urheiluseuraa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sama seura voi hakea peräkkäisinä vuosina tukea, mutta se ei saa kohdistua samaan hankkeeseen. 5

6 Taulukko 2. Paikallistukihankkeiden vaihtoehdot ja kriteerit (Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2005/Nuori Suomi) v. lapset v. nuoret Muu merkittävä Sinettiseurahanke *Seura perustaa *Kohdistettu aktiivisesta *Paikkakunnan lasten *Seura tekee päätöksen monipuolisen kerhon tai valmennustoiminnasta ja/tai nuorten liikuntaa johtokunnassa tai kehittää olemassa olevaa harrastusmaisempaan edistävä hanke, joka ei lajijaostossa, että sen toimintaa. toimintaan siirtyville ole perinteistä tavoitteena on kehittää *Seura kehittää lajien nuorille. urheiluseuratoimintaa. seurasta Sinettiseura. harjoitusryhmien *Liikuntaharrastuksen Tuetaan innovatiivisia *Kaikissa alle 16v. monipuolisuutta. aloittaville nuorille, jotka lasten ja nuorten ryhmissä on sovittu *Toiminnan eivät ole aiemmin liikuntahankkeita. Pelisäännöt lasten ja monipuolisuus liikkuneet. heidän vanhempiensa on suunniteltu yksittäisten Suosituksia: edullisuus, kanssa v. nuorten harjoitusten ja koko 1-3x/vko, nuorten oma kanssa. kaudenosalta. aktiivisuus, *Seura nimeää Hakemuksessa on vertaisohjaajat, Sinettiseuraprosessin kuvattutoiminnansisältö kilpaileminen kevyttä, ei etenemisestä vastaavan ja toteutus. Tuki on välttämätöntä(paikallis- henkilön. tarkoitettu seurakohtaisiin ja/tai harrasteturnaukset) *Hakemuksessa lyhyt hankkeisiin. kuvaustoimenpiteistä, *Pelisäännöt sovittu sekä *Hanke voi sisältää joilla edetään kohti lasten että vanhempien nuorille suunnatun Sinettiseuraa. kanssa. tapahtuman/kohtaamisen. *Oman rahoituksen oltava vähintään 50 % koko hankkeen kustannuksista. Hankevaihtoehdot eivät ole muuttuneet vuodesta Ainoastaan Nuorten harrastehankkeessa oli aiemmin vaihtoehtona tuki yksittäiselle tapahtumalle, nyt tapahtuma oli suosituksena hankemuodon sisällä. Hankemuotojen pysyminen samana noudattelee sekä Nuori Suomi ry:n strategiaa että Liikuntaohjelman tavoitteita, joten hankevaihtoehtojen sisällölliseen muutokseen ei ollut tarvetta. Myös hakijoille, eli seuratoimijoille voi olla helpompaa, etteivät hankevaihtoehdot ja kriteerit muutu jatkuvasti. Lisäksi hankkeiden pitkä-aikaisia vaikutuksia tai tavoitteiden toteutumista ei pääse tarkastelemaan kunnolla, jos niiden sisällöt muuttuvat tiuhaan. 6

7 2. Hankkeiden alueellinen jakautuminen SLU:n aluejärjestöt osallistuvat seuratoiminnan paikallistuen hakuprosessiin markkinoimalla hankevaihtoehtoja, arvioimalla haetut ja myönnetyt hankkeet lajiliittojen jälkeen ennen Nuori Suomi ry:n lopullista päätöstä sekä järjestämällä tukien jakotilaisuuden. Lisäksi aluejärjestöjen hankkeista vastaavat henkilöt voivat toimia konsultteina ja avustaa seurojen edustajia hankkeiden ideoinnissa ja toteutuksessa. Suurin osa myönnetystä kokonaistukisummasta suuntautui väestökeskittymien alueille, eli Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Hämeen alueelle (taulukko 3). Yhteensä nämä kolme aluetta saivat 45,6 % myönnetystä kokonaistuesta. Kahden ensinnä mainitun alueen osalta haettujen ja myönnettyjen tukien määrät pysyivät samalla tasolla kuin kaudella Sen sijaan Hämeen alueella sekä haettu että myönnetty tuki oli selvästi alhaisempi edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin alueen seurat hakivat tukea noin euroa enemmän. Myös myönnetty kokonaistuki oli vuotta aiemmin yli euroa suurempi. Taulukko 3. Haetun ja myönnetyn tuen määrä alueittain vuonna Alue Haettu ( ) Myönnetty ( ) %:a myönnetyistä Etelä-Suomi ,2 Lounais-Suomi, Turku ,9 Häme ,5 Pohjanmaa ,5 Lounais-Suomi, Pori ,8 Keski-Suomi ,3 Pohjois-Pohjanmaa ,9 Etelä-Karjala ,7 Kymenlaakso ,1 Pohjois-Savo ,2 Päijät-Häme ,8 Keski-Pohjanmaa ,2 Etelä-Savo ,7 Lappi ,4 Pohjois-Karjala ,6 Kainuu ,1 Yhteensä ,0 7

8 Hämeen alueen vähentyneeseen hakuinnostukseen ei löydy yksittäistä syytä, mutta aluejärjestön edustajan mukaan seuraväessä ja urheilutoiminnassa on ollut havaittavissa lievää väsähtämistä. Hankkeiden sisältö ja painottuminen tietyille lajeille aiheutti sen, ettei niitä hyväksytty samoissa määrin kuin kaudella Haetun ja myönnetyn tuen määrä kasvoi useilla alueilla. Etelä-Karjalassa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Kymenlaaksossa haettu tuki oli jokaisella alueella euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäys on varsin huomattava. Ilahduttavaa oli myös se, että etenkin Kainuun ja Etelä-Savon seurat oli aktivoituneet hakemaan tukea edellisvuotta runsaammin. Haettujen ja hyväksyttyjen hakemusten lukumääräinen jakauma on suunnilleen sama kuin rahallisen tuen jakauma (taulukko 4. katso liite). Etelä-Suomessa hakemusten määrä oli lisääntynyt yli 50:llä. Reilu lisäys oli tullut Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Sen sijaan Satakunnassa ja Pohjanmaalla tehtiin isompia hakemuksia, mutta hakemusten määrä ei oleellisesti kasvanut. Hyväksyttyjen hakemusten osalta Pohjanmaalla oli tapahtunut jopa laskua sekä määrällisesti että myönnetyn tuen osalta. Hankkeet eivät täyttäneet hakukriteereitä ja siksi niille ei voinut myöskään myöntää tukea. Aluejärjestöt tekemät hankevaihtoehtojen markkinointi, seurakäynnit ja konsultoinnin lisääminen kasvattivat hakemusten määrää. Aluejärjestöjen edustajat kokivat, että toimenpiteillä on ollut suora vaikutus hakumäärän kasvamiseen. Lisäksi muut menossa olevat seuratoimintaa kehittävät hankkeet (esimerkiksi Hyvä Seura hanke) ovat lisänneet seuraväen mielenkiintoa erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Vaihtuva ja sitä myötä innostuneempi seuratoimijajoukko on voinut vaikuttaa myönteisesti hankehakujen tekemiseen. 8

9 Kuvio 2. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden lukumäärä alueittain. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden lukumäärä alueittain 2005 Etelä-Suomi Lounais-Suomi, Turku Häme Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lounais-Suomi, Pori Etelä-Savo A l u e Pohjois-Savo Kymenlaakso Haettu Myönnetty Keski-Suomi Lappi Keski-Pohjanmaa Etelä-Karjala Päijät-Häme Pohjois-Karjala Kainuu Hankkeiden määrä 9

10 3. Hankkeet lajiliitoittain Hankkeiden lajiliittokohtainen jakautuminen pysyi pääpiirteittäin samana kuin edellisellä toimintakaudella. 53 eri lajiliiton seuraa haki tukirahaa ja 51:lle myönnettiin tukea. Kymmenen eniten hakeneen joukossa oli neljä yksilölajien lajiliittoa (kuvio 3.). Tanssiurheilu-, Soutu- ja Jousiampujain liitto olivat tulleet uusina liittoina mukaan, ts. niiden seurat eivät olleet hakeneet tukea edellisenä vuonna. Vastaavasti Veneilyliitosta ei ollut tullut yhtään hakemusta. Tätä vaihtelua voidaan pitää kuitenkin varsin luonnollisena etenkin pienten liittojen kohdalla, joiden kokonaishankemäärät vaihtelevat 1-4 hankkeen välillä. Yksittäisistä liitoista Suomen Urheiluliiton seuroilta oli tullut 39 hakemusta enemmän vuoteen 2004 verrattuna. Haettuja hankkeita oli kokonaisuutena 144 kappaletta enemmän kuin edellisellä kaudella (taulukko 1.). Urheiluliiton osuus tästä määrästä on 27%. Paikallistukihankkeita tuli eniten Palloliiton seuroilta, yhteensä 98 kappaletta. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 22 hankkeen verran. Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SvoLi:n ja Suomen Voimisteluliiton (SVL) yhdistyneestä uudesta lajiliitosta, Suomen Voimisteluliitosta (Svoli) oli tullut myös runsaasti hakemuksia. Haettujen hankkeiden määrä oli lisääntynyt melko tasaisesti isojen liittojen kohdalla (esim. Hiihto-, Salibandy- ja Koripalloliitto) ja muutama yksittäinen pienempi liitto oli myös pystynyt lisäämään selkeästi hakemusmäärää (esim. Purjehtija-, Karate- ja Ringetteliitto). Liikunta- ja urheilukulttuurin monipuolisuudesta kertoo puolestaan se, että Nuoren Suomen jäsenliittoihin kuulumattomat seurat olivat aktivoituneet hakuprosessissa edellisvuodesta. Kohtaan Muu järjestö luokitellaan lajeista esimerkiksi ultimate ja cheerleading, jotka voivat tulevaisuudessa innostaa etenkin monia nuoria liikkumaan ja urheilemaan. Hakumäärät olivat vastaavasti vähentyneet Lentopallo-, Pesäpallo-, Taitoluistelu-, Sukeltaja- ja Ratsastajainliitossa. Myös hyväksyttyjen hankkeiden määrä oli vähentynyt näissä liitoissa. Suurin ero edelliseen vuoteen oli tapahtunut Lentopalloliitossa, jossa hakemusten määrä oli vähentynyt 12:lla ja hyväksyttyjen hankkeiden määrä 13:lla (liite 1). Myönnetyistä hankkeista 1-2 hankkeen lajiliittojen määrä oli vähentynyt edellisestä vuodesta kuudella ja yli kymmenen hankkeen lajiliittojen määrä kolmella. 3-9 hyväksytyn hankkeen lajiliittokohtainen määrä oli tavallisin. Tämä liittynee kokonaishakumäärän kasvuun, joka näkyy parhaiten pienten ja keskisuurten liittojen mahdollisuuksissa hyväksyä hankkeita. 10

11 Kuvio 3. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden jakautuminen lajiliitoittain. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden jakautuminen lajiliitoittain L a j i l i i t t o Palloliitto Urheiluliitto Voimisteluliitto Salibandyliitto Koripalloliitto Hiihtoliitto Suunnistusliitto Jääkiekkoliitto Lentopalloliitto Monta lajia Muu järjestö Nuorisopesis Uimaliitto Ringetteliitto Tennisliitto Taitoluisteluliitto Ratsastajainliitto Judoliitto Golfliitto Amerikkalaisen Jp. AKK-Motorsport ry Purjehtijaliitto Suomen Latu Karateliitto Finlands Svenska Id. Sulkapalloliitto Kanoottiliitto Tanssiurheiluliitto Soutuliitto Moottoriliitto Painiliitto Nyrkkeilyliitto Kaukalopalloliitto Ampumaurheiluliitto Sukeltajaliitto NKL Keilailuliitto SKLU Jääpalloliitto Ampumahiihtoliitto Squashliitto Käsipalloliitto Finnish Multicult. S.F. Taekwondoliitto Pyöräilyunioni Painonnostoliitto Aikidoliitto Pöytätennisliitto Lumilautaliitto Luisteluliitto Jousiampujain liitto SIU Ilmailuliitto Hankemäärä Haettuja Myönnettyjä 11

12 1-2 hankkeen lajiliittojen määrän vähentyminen näkyy myös jaetussa rahamäärässä. Lajiliittokohtainen minimi- ja maksimimäärä on pysynyt ennallaan, mutta euron tukisumman saaneiden lajiliittojen määrä oli vähentynyt vuodesta 2004 (kuvio 4.). Silloin vastaavan tuen saaneita lajiliittoja oli 18 eli viisi enemmän kuin nyt. Lajiliittoa kohti on hyväksytty yhä useammin 3-9 hanketta. Siksi euron tukisummat liitoittain ovat yleistyneet eniten. Edellisestä vuodesta ko. tukisumman saaneiden liittojen lukumäärä oli noussut kahdeksaantoista eli kaksinkertaistunut. Kymmenen eniten tukea saaneen lajiliiton yhteistukisumma oli sen sijaan pysynyt lähes samana, noin eurossa. Myönnetystä kokonaissummasta tämä on noin 70%. Hankemäärien lisääntymistä tai vähentymistä voivat selittää monet tekijät. Samoin kuin aluevastaavien kommenteissakin, korostui lajiliittojen hankevastaavien arvioinneissa markkinointiin liittyvät asiat. Suomen Urheiluliiton hankevastaavan mukaan kokonaisvaltaisen ja useasta lähteestä tulevan tiedottamisen kautta tapahtuva markkinointi on ainoita keinoja saada seuraväki heräämään paikallistukien hakemiseen. Vaikka sähköinen viestintä on nykypäivää, se ei riitä hakijoiden aktivoimiseen. Näin ollen seurakirjeet, tiedotteet ja lajiliittojen omat lehdet, jotka menevät suoraan seurojen yhteyshenkilöille, ovat omalla tavallaan tärkeitä mainoskanavia. Lisäksi seurakäynnit ja etenkin isoissa lajiliitoissa piiri-/aluevastaavien aktiivinen toiminta oman alueen seurojen kanssa lisäävät henkilökohtaisen konsultoinnin kautta tietoisuutta hankevaihtoehdoista. Jotkut lajiliitot olivat tietoisesti kohdentaneet markkinointia tiettyyn hankkeeseen esimerkiksi lajin oman strategian tai teeman kautta. Yhteen sektoriin keskittyminen mahdollistaa tehokkaan mainonnan ja keskittymisen. Etenkin isoissa lajiliitoissa, kuten Palloliitossa, tämä on lähes välttämätöntä kokonaisuuden hallinnan kannalta. Esimerkiksi Suunnistusliitossa keskityttiin kilpailujärjestelmän uudistamisen kautta pilottitapahtumiin. Tukea saivat hakea Muun merkittävän -hankkeen kautta ne seurat, jotka järjestävät uudenlaisen kilpailutapahtuman tulevana kesänä. Tämän vuoksi Suunnistusliiton hankemäärissä korostui hankehaun keskittyminen tähän vaihtoehtoon edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti markkinoinnin muuttaminen tai yksipuolistaminen oli puolestaan tavallisin yksittäinen syy, miksi joissain liitoissa hankemäärät olivat vähentyneet. Esimerkiksi Lentopalloliitossa markkinointi oli tehty vuonna 2005 sähköisten tiedotteiden kautta ja aiemmin oli käytetty postitse lähetettyjä esitteitä. Lisäksi viimehetken mainonta ja seuraväen aktivointi olisi pitänyt tehdä tehokkaammin. Ratsastajainliitossa vähentyneet hankemäärät saattoivat puolestaan johtua siitä, että edellisenä vuonna oli ollut selkeää alueellista markkinointia ja yhden alueen panostus hakuprosessiin oli tuottanut useita hankkeita. Lajikohtaiset erot hankkeiden mahdollisuuksissa hakea tukea voivat vaikuttaa hankemääriin. Ratsastajainliiton edustajan mukaan seuraväen on välillä vaikeaa löytää omaan lajiin liittyviä hankevaihtoehtoa. Toivomuksena olisikin, että hakuohjeet tarkentuisivat ja voitaisiin keskustella vielä paremmin siitä, miten hankkeet voitaisiin toteuttaa ja kenties soveltaa eri lajeissa. Lajiliittojen kokoerot ja urheiluseurojen määrä vaikuttavat myös osaltaan hankemääriin. Esimerkiksi Taitoluisteluliitossa, jossa on 70 jäsenseuraa, on luonnollista, ettei uusia hankkeita järjestetä vuosittain ja notkahduksia hakumäärissä tulee väistämättä. Tämä ilmiö korostuu entisestään, jos osa seuroista on passiivisia ja vastaavasti aktiivisten seurojen pitäisi kehittää uusi hanke joka vuosi, johon vapaaehtoistoiminnan resurssit ja innostus eivät välttämättä riitä. 12

13 Kuvio 4. Myönnetty tuki lajiliitoittain ( ). Myönnetty paikallistuki lajiliitoittain L a j i l i i t t o Palloliitto Urheiluliitto Voimisteluliitto Koripalloliitto Jääkiekkoliitto Hiihtoliitto Salibandyliitto Suunnistusliitto Lentopalloliitto Monta lajia Nuorisopesis Tennisliitto Muu järjestö Judoliitto Ringetteliitto Golfliitto Taitoluisteluliitto Purjehtijaliitto Uimaliitto AKK-Motorsport ry Ratsastajainliitto Kanoottiliitto Amerik. Jalkap. Liitto Karateliitto Sulkapalloliitto Painiliitto Moottoriliitto SKLU Tanssiurheiluliitto NKL Käsipalloliitto Soutuliitto Pyöräilyunioni Suomen Latu Jääpalloliitto Ampumaurheiluliitto Finn. Multicult. S. F. Finlands Svenska Taekwondoliitto Nyrkkeilyliitto Keilailuliitto Kaukalopalloliitto Ampumahiihtoliitto Sukeltajaliitto Squashliitto Lumilautaliitto Luisteluliitto Jousiampujainliitto SIU Pöytätennisliitto Painonnostoliitto Euroa 13

14 Lopuksi Urheiluseurojen lisääntynyt kiinnostus ja innostus hakea tukea paikalliseen urheiluseuratoimintaan näkyi vuoden 2005 hakuprosessissa sekä haetun tuen rahallisena että hankkeiden lukumääräisenä lisääntymisenä. Tähän vaikutti suurelta osin alue- ja lajiliittojen onnistunut markkinointi, jossa tosin oli myös vaihtelua. Aaltoliike eri alueiden ja lajiliittojen haettujen ja hyväksyttyjen hankkeiden määrissä on kuitenkin luonnollista ja kertonee myös lajikohtaisesti urheiluseurojen aktiivisuudesta ja innokkuudesta organisoida hankkeita. Myönteistä kokonaisuuden kannalta on se, että hankkeiden lajiliittokohtainen jakauma on keskittynyt hieman enemmän 3-9 hankkeen lajiliitoille. Ääripäät, eli 1-2 tai yli 10 hankkeen liitot ovat vähentyneet. Pienissä ja keskisuurissa liitoissa ja seuroissa toiminnan aktivoituminen mahdollistaa sen, että lajivalikoima ja tarjonta pysyy monipuolisena harrastajille. Aluekohtaisessa tarkastelussa muuttotappiosta kärsivien seutujen, kuten Kainuun ja Etelä- Savon, aktivoituminen hakuprosessissa kertoo alueiden kansalaistoiminnan elinvoimaisuudesta. Vaikka hankemäärät jäävät kenties edelleenkin pieniksi verrattuina kasvukeskuksiin, on myöntämisvaiheessa huomioitava toimintamahdollisuuksien erilaisuus. Se, että toiminnan järjestäjissä herää innostus kehittää liikuntamahdollisuuksia vapaaehtoispohjalta, on luultavimmin myös tulevaisuudessa alueen kokonaiskehittymisen kannalta myönteinen asia. Hankevaihtoehdoista suosituin oli edelleen Monipuolisten liikkumismahdollisuuksien järjestäminen lapsille. Tämän vaihtoehdon suosituimmuus perustuu kenties urheiluseurojen rakenteelle, jossa valtaosa osallistujista on alle 13-vuotiaita lapsia ja joiden perusliikuntataitojen kehittäminen vaatii monipuolista tekemistä. Lisäksi monipuolisuus voi olla hyvä markkinointikeino vanhemmille, jotka haluavat lapsilleen liikunnallisen harrasteryhmän. Hankevaihtoehdon suosioon vaikuttavat varmasti osaltaan myös Nuori Suomi ry:n strategiset linjaukset, joissa kehitetään alle 13-vuotiaille uudenlaista liikuntakerhotoimintaa (Nuori Suomi ry;n Toimintasuunnitelma 2006, 9). Paikallistuki on yksi keino tukea seuroja liikuntakerhojen järjestämisessä ja tämä näkynee etenkin tulevaisuudessa yhä paremmin hankevaihtoehtojen jakautumisessa. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että hankevaihtoehdoista löytyy mahdollisuuksia järjestää ja suunnata hankkeita hyvin eri tyyppisiin vaihtoehtoihin. Lisäksi uusille ja harrastajamääriltään pienille lajeille, jotka eivät välttämättä ole vielä liittotasolla organisoituneet, täytyy säilyttää mahdollisuus tuen hakemiseen. Perinteisten lajien uudistuminen ja uudistaminen voidaan myös osaltaan toteuttaa paikallistukien kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suunnistusliiton linjaus kokeilla lasten ja nuorten muuttumassa olevaa kilpailujärjestelmää useissa seuroissa pilottitapahtumien avulla tulevana kesänä. Tukea näihin tapahtumiin on voinut hakea Muun merkittävän hankkeen kautta. Osaltaan tämän käden ojennuksen kautta monissa seuroissa kynnys tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen ja kokeiluun on voinut madaltua huomattavasti. Vastaavasti Sinettiseuratoiminnan kehittämiselle suunnatut tuet auttavat seuroja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Tuen myöntäminen voi olla monelle seuralle lopullinen sysäys lähteä prosessiin, joka vaatii koko seuraväen sitoutumista asiaan. Nuorten harrastehankkeiden osalta on mielenkiintoista seurata sitä, kuinka Nuori Suomi ry:n kehittelemä harrastemanageritoiminta ja yleinen nuorten harrasteliikuntaan 14

15 panostaminen tulee näkymään paikallistuen hakemisessa. Vuoden 2005 osalta hakumäärät olivat lisääntyneet edellisvuodesta ja sama kehitys luultavimmin jatkuu seuraavienkin kausien osalta. Vuosi 2005 osoitti, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa haettujen ja hyväksyttyjen hankkeiden osalta seuratoiminnan paikallistuessa. Jaettava tukisumma on rajallinen ja kuluneena vuonna jäi ilman tukea yli 430 hanketta. Seuratoimijoissa olisi aktiivisuutta ja innokkuutta, mutta resursseja ei pystytä tarjoamaan. Olisikin syytä miettiä jaettavan tukisumman lisäämistä, jolloin pystyttäisiin joko lisäämään tuettujen hankkeiden määrää tai vastaavasti lisäämään yksittäisten hankkeiden tukea. Selvää lienee tällä hetkellä nimittäin se, että tukiraha toimii enemmänkin toiminnan aloittamisen kimmokkeena ja sysäyksenä, jolla ei voida rahoittaa toiminnasta aiheutuneita kuluja pidemmällä aikavälillä. Kuitenkin juuri seuratoiminnan pitkäjänteisyydellä voitaisiin taata myös lasten ja nuorten harrastamisen säilyminen, jolla on merkitystä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta, jos tukirahaa ei kokonaisuutena pystytä lisäämään, olisi hyvä miettiä jakoperusteiden uusimista. Tällä hetkellä tukea ei myönnetä samalle hankkeelle kahtena peräkkäisenä vuonna ja tällä kriteerillä heikennetään toiminnan jatkuvuutta. Tarkoituksenmukaista ei ole, että paikallistuella ylläpidetään toimintaa, mutta monissa hankkeissa käynnistäminen kuitenkin vie aikaa itse tekemiseltä ja vasta pidemmän ajan päästä pystytään kehittämään hankkeen sisältöjä ja toteuttamaan asetettuja tavoitteita. Mahdollisuus saada tukea esimerkiksi kahtena vuonna peräkkäin voisi tuoda myös seuratoimijoille varmuuden ja työrauhan, jolloin sitoutuminen toimintaan saattaisi olla parempi. Se, että sama seura voi saada tukea useana vuonna peräkkäin on myönteinen asia, mutta jatkuva uusien hankkeiden ideoiminen voi olla myös mahdotonta toteuttaa. Osaltaan se tuo monipuolisuutta ja erilaisuutta seuratoimintaan, mutta samalla se saattaa väsyttää vapaaehtoistoimijat ja tuoda liiallista hajanaisuutta toiminnan sisältöihin. Kokonaisuutena seuratoiminnan paikallistukihankkeilla on merkittävä osuus urheiluseurojen toimintojen muokkaajina. Jotta toiminnalla saavutettaisiin yhä parempia tuloksia, olisi mietittävä tarkasti resurssikysymyksiä. Sen sijaan hankevaihtoehdot tarjoavat useita mahdollisuuksia ja lajiliitoilla on mahdollisuuksia painottaa omien strategioidensa pohjalta tiettyjä hankkeita. Näin ollen näyttää siltä, että hakuprosessiin ja sen toteuttamiseen ei ole ainakaan toistaiseksi tarvetta tehdä muutoksia. 15

16 Hanke-esimerkkejä Seuraavassa esitellään muutamia vuonna 2005 tukea saaneita paikallistukihankkeita. Jokaisesta neljästä eri hankemuodosta on useita vaihtoehtoja, jolloin myös eri lajien hanke-esimerkit pääsevät paremmin esille. Hankkeen kuvaus on lyhyt, mutta mukana on hankevastaavan yhteystiedot, jolloin halutessaan voi ottaa yhteyttä hankkeen toteuttajiin. Tiedot hankkeista on kerätty Nuori Suomi ry:n hankerekisteristä. Muu merkittävä hanke: 5732/4 Kuopion Karateseura/Karate, Suvi Toivanen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: KarateKids Kuvaus: 4-6-vuotiaat lapset harjoittelevat karatea leikinomaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Pääpaino harjoittelussa on liikunnan riemussa, yhdessäolossa ja motoristen taitojen löytämisessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on auttaa perheitä löytämään yhteisen liikkumisen ilo ja kannustaa vanhempia ja lapsia viettämään yhteistä vapaa-aikaa liikunnallisen harrastuksen parissa. Toisena tavoitteena on antaa lapselle positiivinen kokemus liikunnasta ja karatesta. Hanke lähti ideasta tarjota vanhemmille ja lapsille yhteinen liikkumismahdollisuus. KarateKids -idean hahmottumisen jälkeen seuran juniorivalmentajista etsittiin kiinnostuneet ja tehtävään sopivat henkilöt, joiden kanssa työstettiin hanketta. Alle 13-v: 20, myönnetty: /4 Turun Palloseura/Jalkapallo, Jukka Talja Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Sydän Pelissä erityisliikunta Kuvaus: Hankkeessa järjestetään erityisryhmien lapsille mahdollisuus osallistua TPS:n toimintaan ja kuulua urheiluseuraan. Toiminta tapahtuu ohjatusti erityisliikuntaa huomioivalla tavalla. Tavoitteena on järjestää toimintaa erityislapselle. TPS Sydän Pelissä toiminnalla on tällä hetkellä kolme toimivaa erityisryhmää. Ensimmäinen aloitti jo 1999 ja kaksi muuta on perustettu viimeisen vuoden aikana. Näiden kolmen ryhmän viikoittainen toiminta halutaan turvata ja kehittää yhä edelleen. Turun Palloseura toimii sinettiseurana laajasti ja monipuolisesti omalla toiminta-alueellaan. Tässä erityisryhmäliikunnan mallissa on merkittävää hyvä yhteistyö kaupungin ja sen erityiskoulujen kanssa. Toiminnassa esiin nousee osallistujien tarpeista huolehtiminen. Alle 13-v: 40, yli 13-v: 20, myönnetty: /4 Tapiolan Honka/Koripallo, Anne Eklund Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Espoo Human Rights Kuvaus: Espoon Human Rights -projekti on monikulttuurinen liikuntahanke, joka tarjoaa ohjattua liikuntaa ja vapaa-ajan kerhomuotoista toimintaa lapsille ja nuorille. Kerhoja järjestetään lähinnä sellaisissa kouluissa, joissa on lapsia monista eri maista ja kansalaisuuksista. Projektin päätavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä urheilun avulla. Projektin tavoitteena on tukea lasten elämää ja pärjäämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Viidelle espoolaiselle alakoululle on perustettu EHR-kerho, joka on aloittanut toimintansa Kerhot 16

17 järjestetään välittömästi koulupäivän jälkeen (klo 14-16) koulun omassa salissa. Koulu siis tarjoaa salivuoron ja Honka ohjauksen. Alle 13-v: 300, myönnetty: Nuorten harrastehanke: 5748/3 Ultimate Fighters and the Baby Girls ry/muu laji, Mikko Saloila Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Nuorten liitokiekkotietoisuuden lisääminen Kuvaus: Ultimate on kahden seitsenhenkisen joukkueen pelaama vauhdikas peli, jota pelataan liitokiekolla eli frisbeellä. Pelissä kaikki kehokosketukset ja taklaukset ovat kiellettyjä, joten se sopii erittäin hyvin sekä miehille että naisille. Tavoitteena toiminnassa on kasvattaa jäsenmäärää, pitää nykyiset jäsenet mukana toiminnassa, motivoida nuoria itsenäiseen asioiden hoitoon, antaa nuorille mahdollisuus kehittyä omaan tahtiin, tarjota nuorille mahdollisuus paineettomaan harrastukseen hyvässä ilmapiirissä. Käytännön toimintamalleina demotoiminta ja kaikenlainen julkinen näkyminen, lajin esitteleminen kouluissa liikuntatunneilla sekä heittely puistoissa. Kaikille avoimet treenit sekä harjoitukset taitotason mukaan eri kehitysasteilla oleville. Hanke pyrkii lisäämään nuorten harrastajien määrää ja on oivallinen malli siitä, miten nuorten oma osallisuus ja vastuunkantaminen kuuluu toiminnan perusasioihin. Toimintamallissa myös sellaiset nuoret, jotka eivät ole ennen harrastaneet, voivat helposti tulla mukaan. Yli 13-v: 35, myönnetty: /3 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry/hiihto, mäkihyppy, laskettelu, Sirpa Korkatti Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Junnutiimi-seuratoiminnasta seuratoimijaksi, alkaen. Kuvaus: Hämeenlinnan Hiihtoseura (HLHS) on perustanut alkaen vuotta täyttäneille junnuille oman junnutiimin. Tiimiin liittyvät kaikki seuran toiminnassa olevat. Tavoitteena on 1. Saada nuori pysymään seuratoiminnan parissa, 2. Luoda junnutiimin kautta kummeja pienemmille seuralaisille, 3. Auttaa nuorta löytämään oma roolinsa seuratoiminnassa ja kehittymään siinä, 4. Tukea ja kannustaa nuoria osallistumaan koulutuksiin. Hankkeen tavoitteena on synnyttää pysyvä toimintamalli seurassa. Junnutiimissä tavoitellaan voimakasta yhteisöllisyyttä ja jokaiselle sopivan, omien vahvuuksien näköisen roolin ja tehtävän löytymistä. Tiimin ohjaajarenkaaseen kuuluu kuusi aktiiviohjaajaa, lisäksi tiimin kokoontumisissa käytetään vierailijoita; seuran omia edustushiihtäjiä, ammattikasvattajia, huippu-urheilijoita ym. Yli 13-v:20, myönnetty: /3 CC Tailwind ry/pyöräily, Esko Lummelampi Hankkeen nimi ja toiminta-aika: "Vanha ravirata" Kuvaus: Lahdessa nuoret ovat ottaneet ns. Vanhan raviradan alueen liikuntakäyttöön rakentamalla itse talkootyöllä pyöräilyn BMX-radan. Rata siirtyi seuramme hallintaan lahtelaiselta Air-X -nimiseltä yhdistykseltä noin vuosi sitten. Hankkeen tavoitteena on 1. Tukea ja innostaa nuoria BMX-pyöräilyn harrastajia oma-aloitteeseen ja -ehtoiseen toimintaan tilanteessa, jossa kaupungilla ei ole mahdollisuutta suorituspaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. 2. Saada kaikki halukkaat käyttämään rataa. Hankkeella pyritään takaamaan ko. liikuntamahdollisuuden jatkuminen varustamalla rata asianmukaiseksi ja turvalliseksi. Kun puitteet saadaan tarkoituksenmukaiseksi, toimintaa voidaan laajentaa ja sen tasoa nostaa. Lisäksi nuoret itse ottavat vastuuta oman harrastuksensa olosuhteiden kunnossapidosta ja tarjoavat kaikille lajista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa. Lisäsi nuoret itse toteuttavat erilaisia tapahtumia ja näytöksiä. Yli 13-v: 50, myönnetty:

18 5707/3 Tampere Saints/Tampereen Jenkkifutis ry/amerikkalainen Jalkapallo, Jari Latomäki Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Nuorten toiminta 12/ /2006 Kuvaus: Hankkeella on tarkoitus tuottaa Tampereen ja lähiseutujen nuorille uusi harrastusmahdollisuus ja kehittää vuonna 2005 aloitettua junioritoimintaa. Laji on tällä seudulla vähemmän tunnettu ja uskomme, että tavoittaisimme nuoria jotka haluavat erilaisen harrastusvaihtoehdon. Tarkoituksena on luoda nuorille harrastajille monipuolinen uusi laji ja tarjota haasteita ja positiivisia kokemuksia liikunnassa, ilman menestymispaineita. Yhtenä tavoitteena on lisäksi junioreiden A- ja C-nuorten omat joukkueet. Järjestämme uusille tulokkaille aloitusleirin, jossa he voivat tutustua lajiin ja pääsevät itse kokeilemaan lajin alkeita. Aloitusleiri jälkeen kaikki halukkaat aloittavat harjoittelun lajin parissa, jolloin tarjoamme heille tarvittavaa valmennusta. Yli 13-v: 80, myönnetty: /3 Lappeenrannan Soutajat/Soutu, Nina Karjalainen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Soutukoulu Kuvaus: Lappeenrannan Soutajat tarjoaa lukiolaisille ja yläkoululaisille kirkkovene- ja sisähankasoutua yhteistyössä koulujen kanssa. Kyseessä on näin ollen kouluyhteistyöhanke, jossa aktiivisella toiminnalla saadaan nuorille selkeä kuva soudusta yhtenä mielekkäänä harrasteliikuntamuotona. Hanke alkaa maaliskuun alussa ergometrija soutuallasharjoittelulla. Jäiden lähdettyä harjoittelu jatkuu vesillä. Tavoitteena tutustuttaa nuoret kilpasoudun perusteisiin ja opettaa yhteistoimintaa isossa veneessä. Nuoret oppivat hankkeen aikana turvallista vesillä liikkumista, toisten huomioon ottamista sekä joukkuehenkeä. Hanke sisältää soudun perusteet eli soudun tekniset, fyysiset ja kilpailulliset vaatimukset. Harjoittelumuotoina ovat ergometri- ja allassoutu, vesillä soutu sekä lisäksi kunto-ominaisuuksien ja liikkuvuuden kehittäminen. Yli 13-v: 75, myönnetty: Monipuolisen liikunnan hanke: 5820/2 Anttolan Urheilijat ry/monta lajia, Taito Väisänen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Monipuolinen liikuntakerho Anttolan seudulle, tammikuusta joulukuuhun 2006 Kuvaus: Kuntaliitoksen takia Anttolasta katosi monien muiden palvelujen lisäksi myös liikuntakerhot. Nyt suunniteltu seudullinen kerhotoimintamalli tulee todella tarpeeseen ja on odotettu, koska mitään muuta vastaavaa ei kylällä ole! Anttolan Urheilijat ry:n toiminta innostaa lapset liikkumaan monipuolisesti. Lisäksi toteutuu yhteistyö eri seurojen kesken ja saadaan myös kesäajalle monipuolista toimintaa. Tavoitteena on Anttolan seudun liikuntamuotojen ja paikkojen kehittäminen (käyttäjien tarpeesta!). Monipuolista kerhotoimintaa tullaan aloittamaan 1-2 krt/ vko. Anttolan Urheilijat ry vastaa hankkeesta ja sen toteutuksesta yhdessä muiden seurojen kanssa. Toiminta tarjoaa eri lajeista monipuolista tekemistä läpi vuoden, se ei ole kilpailullista. Alle 13-v: 30, myönnetty: /2 Kirkkonummen Urheilijat ry/paini, Kalle Uotinen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Painikerhon monipuolistaminen Kuvaus: Painikerhon monipuolistaminen siten, että järjestämme mahdollisuuden uimiseen, hiihtämiseen, luisteluun (lähinnä muihin talviurheilulajeihin). Yhdessäoloa, joissa 18

19 on vanhemmat mukana, kuten retkiä esim. Nuuksion lenkit. Tavoitteena on, että saadaan 1. lapset nauttimaan painikerhon liikunnasta, 2. lapset ja vanhemmat yhteisiin rientoihin, 3. lapset yleisesti harrastamaan liikuntaan (tutustutaan muihin liikuntalajeihin), 4. lapset arvostamaan painin monipuolisuutta liikuntamuotona. Toiminnan toteuttamiseksi aloitetaan neuvottelut vanhempien ja lasten kanssa yhdessä, valitaan toiminnan vetäjä/ vetäjät, laaditaan aikataulu eri liikuntamahdollisuuksiin tutustumiseen (huomioidaan sääolosuhteet => aikatauluvaihtoehtoja), koulutetaan ohjaajia. Alle 13-v: 19, myönnetty: /2 SB Naantali/Salibandy, Aarno Niemi Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Kortteliliiga Kuvaus: Olemme aloittaneet Naantalissa syntyneille tytöille ja pojille salibandyn kortteliliigan. Ryhmien vetäjinä toimivat vuotiaat salibandytyttömme, jotka ovat saaneet Suomen Salibandyliiton ohjaajakoulutuksen. Tavoitteena on tarjota lapsille mukavat tapahtumat ja laskea omalta osaltamme kynnystä aloittaa uusi harrastus huokeaan hintaan. Samalla pyrkimys poistaa ohjaajapulaa kouluttamalla omia junioripelaajiamme valmentajiksi. Kerran kuukaudessa järjestetään turnaus, jossa kilpailulliset tavoitteet eivät ole tärkeimmät. Hankkeen toteuttavat SB Naantali, Naantalin kaupunki ja SSBL:n Länsirannikko. Alle 13-v: 60, myönnetty: /2 Tampereen Tappara/Jääkiekko, Mikko Pakkanen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Tappara Telineille, Kuvaus: Hankkeella on tarkoitus lisätä juniorijääkiekkoilijoiden harjoittelun monipuolisuutta teemalla "TAPPARA TELINEILLE", joka tarkoittaa yhden harjoitus-kerran salivuoroa viikossa pelikaudella ( ) telinevoimistelun parissa. Hankkeen tavoite ovat lisätä junioreiden liikunnallista monipuolisuutta ympäristössä, joka on varsin erilainen verrattuna jääkiekon normaaleihin harjoittelu rutiineihin. Toiminta tapahtuu kerran viikossa 1.5 h/krt kahden koulutetun Tampereen Voimistelijoiden ohjaajan ohjauksessa, jotka vastaavat myös telinevoimisteluharjoituksen sisällöstä ja käytännön toteuttamisesta. Ryhmiä on 3-4 eri ikäryhmien ja halukkuuden mukaan. Alle 13-v: 80, myönnetty: Sinettiseurahankkeet: 5940/1 Vörå IF Backhoppnings sektion/backhoppning, Ulf Nyman Projekt: Sigillförening Vörå IF Beskrivning: Vörå IF backsektionen har som målsättning att bli Sigillförening våren Vi kommer att arbeta för att klara alla krav som ställs på oss under vinter, då vi har våran största verksamhets period. Vi kommer att utveckla information från föreningen till föräldrar och internet-hemsidan. Vi måste också få mera föräldrar aktivt med i sektionsarbetet och få mera gemensamma jippon som stärker "vi" andan i föreningen. Viktigaste punkten: 1) göra upp plan för hur vi skall organisera projektet, 2) att göra upp spelregler med aktiva och föräldrar, 3) besluta vem som skall göra vad, 4) genomföra projektet. (Seura haluaa kehittää toimintaansa siten, että toiminta täyttää nuorisourheilun laatumerkin Sinetin laatuvaatimukset. Toiminnassa tullaa kiinnittämään huomioita mm. lasten vanhempien ja muiden seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tiedottamiseen.) Under 13-år: 20,

20 5908/1 Kokkolan Jymy/Voimistelu, Pirjo Urpilainen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Hakeutuminen Sinettiseuraksi Kuvaus: Halutaan saada monivuotiselle, laadukkaalle toiminnalle sinettistatus. Tavoitteena on saada sinettistatus kevään aikana, viimeistään alkusyksystä. Seurassa on paljon nuoria innokkaita ohjaajia, jotka aktiivisen koulutuksen myötä ovat sitoutuneet seuran toimintaan. Toimenpiteet 1. kirjataan laadukkaan voimistelu- ja tanssitoiminnan tavoitteet, niin että ne ovat kaikkien jaoston jäsenten luettavissa, 2. selkeytetään voimistelujaoston työnjakoa ja vastuualueita, 3. tehostetaan koulutusta. Alle 13-v: 177, yli 13-v: 89, myönnetty: /1 Ruoveden Pirkat ry/pesäpallo, Tarja Tittonen Hankkeen nimi ja toiminta-aika: Sinettiseura-hanke Kuvaus: Seuran pesäpallojaoston päätös Sinettiseura-hankkeesta ja seuran johtokunnan hyväksyntä hankkeelle Tavoitteenamme on järjestää suunnitelmallista, laadukasta ja kasvatuksellisista lähtökohdista toteutuvaa monipuolista lasten ja nuorten toimintaa. Kehitettäviksi osa-alueiksi nousevat uusien ohjaajien koulutus, työnjaon selkiyttäminen (nuoriso-, valmennus-, tuomari- ja talousvastaava), nettisivujen aikaansaaminen sekä seura-aapisen tekeminen. Lasten ja nuorten toiminta on ollut määrällisesti vahvassa kasvussa. Toiminnassa mukana olevat ovat kaivanneet kirjattuja toimintaperiaatteita ja viestintää toiminnasta. Seura tulee arvioimaan nykytilan, laatii toimintasuunnitelman toiminnan kehittämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on koota seuraaapinen, jossa toimintamme kasvatukselliset toimintaperiaatteet ja tavoitteet on kuvattu. Alle 13-v: 80, yli 13-v: 40, myönnetty:

21 Lähteet Lehtonen, K Seuratoiminnan paikallistuen haku Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 173. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä. Nuori Suomi ry: Tukea Lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan Hanke-esite ja ohjeet. Nuori Suomi ry: Toimintakertomus Nuori Suomi ry: Hankerekisteri Puhelinhaastattelut Aluejärjestöt: Nuorisopäällikkö Tuija Kyllönen, Kainuun liikunta ry Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Samuli Rasila, Etelä-Karjalan liikunta ja Urheilu ry Koulutuspäällikkö Kirsi Martinmäki, Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry Koulutuspäällikkö Katja Ranta-aho, Hämeen liikunta ja urheilu ry Lajiliitot: Kenttäpäällikkö Pirkko Patja, Suomen Purjehtijaliitto Nuorisopäällikkö Jari Lankinen, Suomen Lentopalloliitto Nuorisopäällikkö Hanna Talvitie, Suomen Ratsastajainliitto Koulutus- ja nuorisopäällikkö Ella Salmela, Suomen Urheiluliitto Kaikki Pelaa nuorisopäällikkö Timo Huttunen, Suomen Palloliitto Nuorisopäällikkö Anneli Miettinen, Suomen Suunnistusliitto Nuoriso- ja harrastetoiminnan kehittämispäällikkö Samuli Rasila, Suomen Taitoluisteluliitto

22 Taulukko 4. Myönnetyt hankkeet lajiliitoittain vuosina 2004 ja LIITE 1 Lajiliitto Yhteensä Monipuol. liikunnan Muu merkittävä Nuorten harraste Sinetti Palloliitto Urheiluliitto Voimisteluliitto Koripalloliitto Hiihtoliitto Salibandyliitto Suunnistusliitto Lentopalloliitto Jääkiekkoliitto Monta lajia Muu järjestö Nuorisopesis Judoliitto Ratsastajainliitto Ringetteliitto Taitoluisteluliitto Tennisliitto AKK-Motorsport ry Golfliitto Purjehtijaliitto Uimaliitto Amerikkalaisen Jp. Liitto Kanoottiliitto Karateliitto SKLU

23 Suomen Latu Moottoriliitto NKL Painiliitto Soutuliitto Sulkapalloliitto Finlands Svenska Id Finnish Multic. S. F Sukeltajaliitto Ampumahiihtoliitto Ampumaurheiluliitto Jääpalloliitto Käsipalloliitto Aikidoliitto Kaukalopalloliitto Keilailuliitto Nyrkkeilyliitto Pyöräilyunioni Squashliitto Tanssiurheiluliitto SIU Jousiampujain liitto Luisteluliitto Lumilautaliitto Painonnostoliitto Pöytätennisliitto Taekwondoliitto Ilmailuliitto Veneilyliitto Yhteensä

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 221 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Ketterä Juniorit ry 2500 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna:

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna: SUOMEN O OLYMPIAKOMITEA Suomen Olympiakomitea ry Syyskokous 6..6 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi () ääntä. 75

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Palloliitto ry Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Alavuden

Lisätiedot

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 0Q9 Suomen Olympiakomitea ry Kevätkokous 20.6.2017 / Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi (2) äantä. - jäsentä, joilla

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskus Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-315-8

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Lajien seurakehittäjät

Lajien seurakehittäjät Lajien seurakehittäjät Anssi Kannas AKK-Motorsport ry anssi.kannas@autourheilu.fi Milla Kakko ITF-Taekwondo sihteeri@taekwon-do.fi Minna Karhu Ski Sport Finland minna.karhu@skisport.fi Jani Klinga Hiihtoliitto/Mäki-yhdistetty

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Norppaposti 8.8.2008

Norppaposti 8.8.2008 8.8.2008 Norppaohjaajakortin ja nimikkeen voimassaoloaika muuttuu Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja: nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai 040-764 1157 heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen 1 TÄRKEÄÄ 1. Yksilön luonne ja kunnianhimo - kasvatetaan aktiivisia ja oma-aloitteisia toimijoita 2. Lajitaidot - opetellaan huolellisesti lajin perustaidot (kiinniottaminen, heittäminen, syöttäminen,

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9)

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. / Nordisk Copyright Bureau NCB ( Teosto ) ja ( VALO ) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen SEURATUKI 2015 Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen tavoitteet Päätavoite: Laadukasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 19.000 suomalaista säveltäjää,

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot