Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007"

Transkriptio

1 Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 195 ISBN

2 SISÄLLYS SAATTEEKSI HANKEVAIHTOEHDOT JA HANKKEIDEN KOKONAISMÄÄRÄT Hankevaihtoehdot Hankkeiden kokonaismäärät HANKKEIDEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN HANKKEET LAJILIITOITTAIN YHTEENVETO HANKE-ESIMERKIT LIITTEET 2

3 SAATTEEKSI Tässä raportissa käsitellään vuoden 2006 seuratoiminnan paikallistukihankkeiden hakua. Paikallistukiohjelma on käynnistetty vuonna 1999 opetusministeriön tuella ja sen tarkoitus on kehittää lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa. Kuluneiden vuosien aikana tukea on saanut yli 2400 hanketta ja rahaa on jaettu yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tukirahat myöntää opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanpolitiikan osaston liikuntayksikkö ja jakoprosessista vastaa Nuori Suomi yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. (Nuori Suomi, Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2006.) Vuoden 2006 hakua vauhditti tukisummaan tullut miljoonan euron lisäys. Vuosina myönnetty tuki on ollut noin euroa ja lisätuen myötä tukisumma nousi siten 1,4 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen ylimääräinen tuki mahdollistui opetusministeriön lisätalousarvion myötä. Päätöksen sen kohdentamisesta lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan paikalliseen tukemiseen teki kulttuuriministeri Tanja Saarela. Paikallistukihankkeet ovat osa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa ( ), jonka tavoitteena on lasten ja nuorten elämäilon ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. Hankkeiden hakuprosessista sekä toiminnasta tehdään vuosittain kaksi erillistä raporttia. Hankehakua käsittelevä raportti kokoaa yhteen haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärät lajiliitoittain ja alueittain. Toimintavuoden jälkeen kootaan toinen raportti, jossa käsitellään hankkeiden toimintasisältöjä, taloutta ja osallistujamääriä. Näistä vuosittaisista raportoinneista on vastannut Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö (LINET) vuoden 2004 keväästä alkaen. Tiedot kootaan pääosin Nuori Suomi ry:n hankerekistereistä, joihin kerätään tietoja hankkeista sekä hakuvaiheessa että toimintavuoden jälkeen. Käsillä oleva raportti sisältää vuoden 2006 hakutiedot (Nuori Suomi, Hankerekisteri 2006). Aluksi käydään läpi hankkeiden kokonaismäärät ja jakoperusteet. Tämän jälkeen siirrytään hankkeiden lajiliitto- ja aluekohtaiseen jakaumaan. Loppuun on koottu hankerekisterin tiedoista lyhyet esimerkinomaiset hanke-esittelyt vaihtoehdoittain. Koska paikallistukihankkeiden jakoprosessi on selvitetty tarkemmin vuoden raportoinnin yhteydessä (Lehtonen, K: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 173), tässä raportissa ei enää käsitellä hakuprosessin eri vaiheita tarkemmin. 3

4 1 HANKEVAIHTOEHDOT JA HANKKEIDEN KOKONAISMÄÄRÄT Paikallistukihankkeen tukiraha myönnetään välisenä aikana toteutuvalle toiminnalle vuoden osalta haku päättyi (Nuori Suomi: Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2006) Myönnetyt tukisummat olivat suuruisia. 1.1 Hankevaihtoehdot Kuluvan liikuntaohjelman kahtena ensimmäisenä toimintavuonna ( ) paikallistukihankevaihtoehtoja on ollut neljä kappaletta. Vuodelle 2006 lisättiin yksi hankevaihtoehto, jonka tavoitteena on ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen (liite 1, taulukko 1). Näin ollen tukea pystyi hakemaan seuraaviin hankevaihtoehtoihin: Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen 6-12-vuotiaiden monipuolisen liikunnan edistäminen vuotiaiden nuorten harrasteurheilun kehittäminen lasten ja nuorten seuratoiminnan laadun kehittäminen (tavoitteena Nuori Suomi Sinetti) muu merkittävä, paikallinen lasten nuorten liikuntaa kehittävä hanke. Lisäksi kahden hankevaihtoehdon sisältöjä muokattiin (6-12-vuotiaiden lasten monipuolisen liikkumisen edistäminen ja vuotiaiden nuorten harrasteurheilun kehittäminen). Näihin hankkeisiin tehdyt muutokset noudattelivat samoihin ikäryhmiin kohdistuvien laajempien hankkeiden sisältöjä, joiden koordinoinnista vastaa Nuori Suomi. Kyseiset laajemmat hankkeet ovat 6-12-vuotiaille suunnattu Löydä Liikunta liikuntakerho ja Nuorten Harrasteliikuntahanke vuotiaiden paikallistukivaihtoehdossa painotettiin vuoden 2006 osalta entistä enemmän useiden lajien kokeilua ja suosituksiin otettiin määrällinen kolmen lajin kokeilutavoite. Lisäksi liikunnan harrastamisen läheisyys suhteessa lapsen elinpiiriin oli uusi suositus. Nuorten (13-19-vuotiaat) paikallistukihankkeen uudistus koski suositusta seurassa olevasta aikuistukihenkilöstä (esimerkiksi Harrastemanageri). Vastaavasti suositus nuorille suunnatusta paikallisesta kohtaamisesta/tapahtumasta oli otettu pois. Uudella hankevaihtoehdolla, valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämisellä, halutaan osaltaan turvata lasten ja nuorten liikuntainnostuksen säilyminen. Ohjaajien ja valmentajien rooli on seuratoiminnassa merkittävä ja heidän ammattitaitonsa tukeminen etenkin alkuvaiheessa on tärkeää. Paikallistuki suunnattiin näin ollen perustason koulutuksen tukemiseen sekä seuran sisäisen ohjaajakoulutuksen tukemiseen. (Nuori Suomi: Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2006) Loput kaksi hankevaihtoehtoa, seuran laadun kehittäminen (tavoitteena Sinettiseura) ja muu merkittävä hanke, pysyivät hakusisältöjen osalta samanlaisina. Kokonaisuutena viisi vaihtoehtoa mahdollistivat monipuolisen tarjonnan ja seuroille tarjoutui tilaisuus toiminnan kehittämiseen monin eri tavoin. Hakuvaihtoehdoista löytyi vaihtoehtoja ja kriteerit sekä suositukset olivat muodoiltaan riittävän väljiä. 4

5 1.2 Hankkeiden kokonaismäärät Lisääntynyt tuen kokonaissumma mahdollisti aikaisempaa useampien hankkeiden tukemisen. Miljoonan euron lisäys aiheutti luonnollisesti myös sen, että hankkeita haettiin ennätysmäisen paljon. Tukea haettiin yli 2000 hankkeelle ja haettu yhteissumma oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa (taulukko 2). Vastaavasti myönnettyjen hankkeiden määrä oli lähes kolminkertainen kahteen edelliseen vuoteen verrattuna (986). Taulukko 2. Seurahankkeiden paikallistuki 2006 sekä vertailu edellisiin vuosiin: haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärä, kokonaistukisumma ja keskiarvo. Vuosi Haettu: Hankemäärä (kpl) Tukisumma ( ) Keskiarvo( )/hanke ,3 milj 2,2 milj. 1,7 milj Yhteensä: ,2 milj Myönnetty: ,4 milj Yhteensä: Koska tuen rahallinen määrä oli vuonna 2006 kolminkertainen aiempiin vuosiin verrattuna, suoria päätelmiä seurojen hakuaktiivisuudesta kolmen viimeisen vuoden aikana ei voi tehdä. Hankehakuja on ollut koko ajan enemmän ja näyttää siltä, että mitä enemmän rahaa on jaossa, sitä enemmän sitä myös haetaan. Vuoden 2006 lisääntyneessä tukirahassa on myönteistä se, että hankkeiden keskimääräinen tukisumma nousi lähes kolmella sadalla eurolla. Suurin osa hakemuksista kohdistui ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen (835 kpl) ja niitä myös hyväksyttiin eniten (452 kpl). Määrä kattaa lähes puolet myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärästä (kuvio 1). Muista hankevaihtoehdoista eniten haettuja (428) ja myönnettyjä (189) oli jälleen 6-12-vuotiaiden monipuolisuushankkeilla. Kahtena edellisvuonna tämä hankevaihtoehto on ollut suosituin. Vuonna 2005 haettuja hankkeita oli yhteensä 313 eli lisäystä oli 115 hankkeen verran. Kolmanneksi eniten hankehakuja tehtiin nuorten hankkeeseen (350, lisäystä 122), neljänneksi muuhun merkittävään hankkeeseen (338, lisäystä 173) ja viidenneksi sinettihankkeisiin (119, lisäystä 37). Muiden kolmen hankkeen osalta ei siten tapahtunut kovin suuria muutoksia, sillä haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrät ovat vaihtoehdoittain noudattaneet samaa suosituimmuusjärjestystä aikaisempinakin vuosina. 5

6 Kuvio 1. Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden kokonaismäärät vuonna Haettujen ja myönnettyjen hankkeiden lukumäärä hankevaihtoehdoittain 2006 L u k u m ä ä r ä Haettuja Myönnettyjä Koulutus Monipuolinen Nuoret Muu Sinetti Hankevaihtoehto Nuori Suomi ry:n seura- ja lajiliittopalveluista vastaavan Eija Alajan mukaan haettujen hankkeiden taso oli edellisvuosien tapaan korkea. Suureen hakumäärän oltiin varauduttu, mutta yli 2000 hankkeen määrä kuitenkin yllätti. Alajan mukaan uuden hankevaihtoehdon mukaan ottaminen (valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen) pohjautui lisääntyneeseen tuen määrään. Hankevaihtoehto oli ollut mietinnässä pitkään, mutta varsinaisen sysäyksen sille antoi aikaisemmista vuosista kasvanut tukisumma. 6

7 2 HANKKEIDEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) aluejärjestöt osallistuvat paikallistukien hakuprosessiin monin eri tavoin. Aluejärjestöjen työntekijät arvioivat oman alueensa hankkeet lajiliittojen ja Nuoren Suomen tavoin ja kommentoivat niitä tuoden hakuprosessiin alueellisen seuratuntemuksen. Heidän tehtäväkseen on muodostunut myös myönnetyille hankkeille järjestettävien tukienjakotilaisuuksien organisointi. Hakuvaiheessa sekä myöhemmin hankkeen toteutusvaiheessa alueiden työntekijöiltä on saatavissa konsultointi- ja ideointiapua. Lisäksi aluejärjestöt huolehtivat omalta osaltaan paikallistuen mainonnasta ja markkinoinnista. Paikallistuen alueellisessa jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Kasvaneesta tukisummasta johtuen haettu tuki oli kuitenkin joillakin alueilla huomattavan suuri aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2005 haetun tuen vaihteluväli oli alueittain euron välillä ja vuonna ,2-1,9 miljoonan euron välillä. Etelä-Suomen osuus oli samalla tasoilla kuin vuonna 2005 eli alueen seurat saivat lähes kolmanneksen myönnetystä tuesta (taulukko 3). Lounais-Suomen alueista Turku ja Pori on yhdistetty alla olevaan vuoden 2006 taulukkoon, joten niiden osalta tarkkaa arvioita hakusumman kehityksestä ei voi tehdä. Taulukko 3. Paikallistuen alueellinen jakautuminen ( ) vuonna Alue Haettu Myönnetty %: a myönnetystä Etelä-Suomi ,3 Lounais-Suomi ,1 Häme ,1 Pohjanmaa ,9 Keski-Suomi ,3 Pohjois- Pohjanmaa ,8 Pohjois-Savo ,7 Kymenlaakso ,5 Etelä-Savo ,2 Keski-Pohjanmaa ,2 Päijät-Häme ,1 Pohjois-Karjala ,7 Etelä-Karjala ,6 Lappi ,4 Kainuu ,0 Yhteensä 7,36 milj. 1,4 milj

8 Kun lasketaan yhteen viime vuoden tukisumma em. kahden alueen kesken, voidaan todeta tuen nousseen vuonna 2006 kahdella prosenttiyksiköllä. Myös Hämeen alue lisäsi tukiosuuttaan yli kahdella prosenttiyksiköllä. Näiden lisäysten myötä kolmelle eniten tukea saaneelle alueelle myönnettiin 54 % tuen kokonaismäärästä. Lukema tuntuu suurelta, mutta alueilla asuu maan 0-14-vuotiaasta väestöstä 53 % (Tilastokeskus). Myönnetty tuki on siten suhteessa väestörakenteeseen ja samalla potentiaalisiin paikallistukihankkeisiin osallistujiin. Myönnetyn tuen määrä kasvoi jokaisella alueella vähintään kaksinkertaiseksi vuoteen 2005 verrattuna. Joukossa oli myös muutamia alueita, joilla tukisumma nousi huomattavasti enemmän. Näistä esimerkkinä Pohjanmaa, jolle myönnettiin vuoden 2006 haussa tukea euroa ja vuotta aikaisemmin euroa. Tukisumma oli siten yli kuusinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Nelinkertaisen summan edelliseen vuoteen verrattuna saivat muun muassa Hämeen ja Keski-Suomen alueet. Myönnettyjen hankkeiden määrällinen jakautuminen noudatteli niin ikään edellisvuosia. Etelä-Suomen alueelle myönnettiin lähes neljä kertaa enemmän hankkeita (238) kuin vuonna 2005 (kuvio 2). Yhtä suuri määrällinen kasvu oli myös Lounais-Suomen (Turku ja Pori yhdistetty) alueella (160), Hämeessä (111) sekä Pohjanmaalla (84). Vähiten hankemäärät kasvoivat Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla, joissa määrät olivat kuitenkin kaksinkertaisia vuoteen 2005 verrattuna. Kokonaisuutena myönnetyn tuen korotus rahallisesti ja hankemäärällisesti tarkasteltuna oli saman suuntainen, koska kolmelle hankemääriltään suurimmalle alueelle myönnettiin 52 % kaikista hankkeista ja 54 % kaikesta rahasta. 8

9 Kuvio 2. Myönnettyjen hankkeiden määrä alueittain. Myönnettyjen hankkeiden määrä alueittain Etelä-Suomi 238 Lounais-Suomi 160 Häme 111 Pohjanmaa 84 Keski-Suomi 55 Pohjois-Pohjanmaa 50 Pohjois-Savo 44 Alue Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo 36 Pohjois-Karjala 30 Lappi 27 Päijät-Häme 27 Etelä-Karjala 25 Kainuu Hankemäärä 9

10 3 HANKKEET LAJILIITOITTAIN Hakemuksia tuli vuoden 2006 paikallistukihankehaussa 54 lajiliiton seuroista ja 53 liiton seurat saivat tukea. Eniten hakemuksia jättivät Palloliiton seurat (276 kpl). Seuraavaksi eniten hakuja oli Urheiluliitolla (156 kpl), Hiihtoliitolla (149 kpl) ja Suomen Voimisteluliitolla (142 kpl). Viidentoista eniten hakeneen liiton osuus kaikista haetuista oli 73 % (1520 kpl). Myönnettyjen hankkeiden osalta ei tapahtunut edellisvuosiin verrattuna suuria muutoksia lajiliittokohtaisessa vertailussa. Palloliiton seuroille myönnettiin eniten hankkeita (140 kpl), toiseksi eniten Svolille (76 kpl) ja kolmanneksi eniten hankkeita myönnettiin Hiihtoliitolle (69 kpl). Viidentoista eniten tukea saaneen liiton yhteishankemäärä oli 755 (77 %), joka on suhteessa haettujen määrään (73 %). Tästä joukosta eniten haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna Ratsastajainliitolla. Haettujen määrä kasvoi 18:sta 85:een ja myönnetyt vastaavasti seitsemästä 38:aan. Määrät olivat siten lähes viisinkertaisia vuoden takaisiin lukuihin. Myönnettyjen hankkeiden osalta myös esimerkiksi Tanssiurheilu- ja Uimaliiton seurojen hankemäärissä tapahtui selkeää nousua. Taulukosta 4 (liite 2) on nähtävissä hankemäärät kokonaisuudessaan sekä hankevaihtoehdoittain tarkasteltuna vuosilta Myös lajiliittokohtaisessa vertailussa vuodelle 2006 tullut kokonaistukisumman korotus aiheuttaa sen, että vertailuja edellisvuosiin on hankalaa tehdä. Voidaan kuitenkin todeta, että suurten ja keskisuurten lajiliittojen seurat aktivoituivat vuoden 2006 haussa selkeästi lisäten liittokohtaisia hankemääriä keskimäärin kolmin- tai nelinkertaisiksi sekä haettujen että myönnettyjen hankkeiden osalta. Vastaavasti pienemmät liitot, joilta on yleensä tullut hakemuksia 1-4 seurasta, eivät aktivoituneet samassa suhteessa. Hankkeita ei myöskään myönnetty merkittävästi aikaisempaa enemmän. Lajiliittojen omat kehittämishankkeet (esimerkiksi nuorten harrasteliikunta) näkyivät joidenkin liittojen myönnettyjen hankkeiden jakaumassa. Esimerkiksi Palloliitolla, Voimisteluliitolla, Suunnistusliitolla ja Ratsastajainliitolla oli selkeää lisäystä Nuorten harrasteliikunnan paikallistukihankkeissa ja ko. liitoilla on meneillään myös oma liittokohtainen nuorten harrasteurheilua kehittävä hanke. Valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen oli suosituin hankemuoto 27 lajiliitossa. Nuorten hankkeita myönnettiin eniten seitsemässä lajiliitossa ja Monipuolisuushankkeita viidessä. Lopuissa liitossa hankevaihtoehdoista oli suosituin Sinetti tai Muu merkittävä tai hankkeet jakautuivat tasan useiden hankemuotojen kesken. Jaettu rahamäärä noudattelee niin ikään edellisvuosia liittokohtaisesti tarkasteltuna. Keskimäärin yhdelle liitolle myönnetty tukisumma kasvoi nelinkertaiseksi. Eniten tukea myönnettiin Palloliitolle ( ) ja toiseksi eniten Svolille ( ) eli myönnetty tuki oli yhteneväinen myönnettyjen hankkeiden lukumäärän mukaan (kuvio 3). Vuoteen 2005 verrattuna viidestätoista eniten tukea saaneesta liitosta kasvua oli eniten Ratsastajainliitossa, jossa tuki kasvoi yli kahdeksankertaiseksi. Uimaliitossa ja Taitoluisteluliitossa tuki oli kuusinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Vähiten tukisumma nousi Koripalloliitossa ja Jääkiekkoliitossa, joissa tuki siitä huolimatta oli kaksinkertainen vuoteen 2005 verrattuna. 10

11 Pienissä liitoissa (tuki ) tuki nousi suhteessa vähemmän. Näissä liitoissa ei myöskään tapahtunut haettujen ja myönnettyjen hankkeiden määrissä suuria muutoksia, joten myönnetyn tuen määrä on ollut suhteessa hankemääriin. Kuvio 3. Myönnetty paikallistuki lajiliitoittain ( ). L a j i l i i t t Palloliitto Svoli Urheiluliitto Hiihtoliitto Suunnistusliitto Monta lajia Salibandyliitto Lentopalloliitto Jääkikekkoliitto Koripalloliitto Nuorisopesis Taitoluisteluliitto Uimaliitto Ratsastajainliitto Purjehtijaliitto Tennisliitto Judoliitto Golfliitto Tanssiurheiluliitto Ringetteliitto Karateliitto Painiliitto Amerikkalaisen jp.liitto Ampumarheiluliitto Luisteluliitto Sukeltajaliitto Ampumahiihtoliitto Muu järjestö AKK-Motorsport ry Kanoottiliitto Moottoriliitto Nyrkkeilyliitto ofinlands Svenska Idrott Sulkapalloliitto Soutuliitto Käsipalloliitto Painonnostoliitto Kaukalopalloliitto Taekwondoliitto Suomen Latu Keilailuliitto Squashliitto Aikidoliitto Pöytätennisliitto Lumilautaliitto Kehitysvammaisten Jääpalloliitto Pyöräilyunioini Invalidien Urheiluliitto Ilmailuliitto Veneilyliitto Taidoliitto Jousiampujainliitto Myönnetty paikallistuki lajiliitoittain

12 4 YHTEENVETO Seuratoiminnan paikallistukeen myönnetty miljoonan euron lisäys sai seuraväen aktivoitumaan hakuprosessissa. Haettujen hankkeiden määrä nousi yli 2000:n ja tukea pystyttiin myöntämään lähes 1000 hankkeelle. Samalla yksittäisen tuen keskiarvo nousi edellisvuoteen verrattuna noin 300. Uusi hankemuoto, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, osoittautui tarpeelliseksi. Suurin osa haetuista ja myönnetyistä hankkeista kohdistui tähän vaihtoehtoon. Osasyy tähän voi olla se, että hanke on helppo organisoida. Useissa hankkeissa koulutetaan alueiden tai lajiliittojen koulutuksissa seuraväkeä ja seuran oma panos vaatii ilmoittautumisen eikä seuran sisällä tarvitse siten ryhtyä mittaviin järjestelyihin. Toinen merkittävä tekijä voi löytyä seurojen tiukoista budjeteista, joissa ei välttämättä ole rahaa koulutuksiin ja kursseihin vaikka niiden tarpeellisuus tiedostetaankin. Tukiraha kohdistui siten tarpeelliseen kohteeseen. Ulkopuolisten koulutusten lisäksi tässä hankemuodossa toinen painotus oli seuran sisäinen koulutus, jota voidaan kutsua myös tutoroinniksi tai mentoroinniksi. Näissä hankkeissa seuran kokeneemmat ohjaajat ja valmentajat ohjeistavat uran alkuvaiheessa olevia ohjaajia. Myös erilaiset ohjaaja- ja valmentajakerhot toimivat seuran sisäisinä koulutuksina, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia. Kaikilla näillä toimenpiteillä tähdätään entistä laadukkaampaan seuratyöhön ja -toimintaan, missä viihtyvät niin osallistujat kuin ohjaajatkin. Alue- tai lajiliittokohtaisissa vertailuissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kolmen viimeisen hakuvuoden aikana. Harrastajamääriltään suurimmat lajit saavat eniten tukea ja vastaavasti suurimpien väestökeskittymien alueille ohjautuvat suurimmat tukisummat. Pienten lajiliittojen hakuaktiivisuus ei merkittävästi noussut huolimatta suuresta kokonaistukisummasta. Tämä voi johtua siitä, että harrastajien ja seurojen määrät ovat niin pieniä ettei löydy ylimääräistä potentiaalia. On myös mahdollista, että pienten lajiliittojen perustoiminnan ja huippu-urheilun organisoiminen vie paljon aikaa eikä esimerkiksi paikallistukihankkeisiin ole aikaa paneutua. Tieto vuodelle 2006 tulevasta miljoonan euron lisäyksestä tuli julkisuuteen kesällä. Tämän jälkeen aloitettiin markkinointi ja hankevaihtoehdot kriteereineen voitiin julkaista. Seuroilla oli siten noin neljä kuukautta aikaa työstää hankkeitaan. Kasvaneista hakumääristä voidaan päätellä, että markkinointi oli riittävää ja se ehdittiin tehdä. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin jatkossa mietittävä rahoituspäätösmenettelyn kehittämistä. Hakuaikaa olisi tarpeen pidentää. Tämä takaisi suunnittelurauhaa organisoiville tahoille (Nuori Suomi, lajiliitot ja alueet) ja mahdollistaisi entistä tehokkaamman markkinoinnin. Myös hankkeiden arviointiaikaa on syytä pidentää, jos hankemäärät ovat tulevaisuudessakin yhtä suuret. Kun hankemäärät ovat alueittain ja liitoittain kolmin- tai nelinkertaistuneet, on annettava aikaa myös niiden huolelliselle arvioinnille. Arviointityö korostuu etenkin niillä alueilla ja liitoilla, joissa hankemäärät ovat suuria. Seuratoiminnan paikallistuki näyttää kuitenkin kokonaisuutena ottaneen paikkansa urheiluväen keskuudessa. Tukea on myönnetty jo vuodesta 1999 lähtien ja vuosittaisena toimintamuotona se on mahdollistanut jo tuhansien paikallisten hankkeiden syntymisen. Tarve toiminnalle on ilmeinen ja sen merkitys korostuu tuen suorassa kohdentumisessa seuralle, jossa toiminta voidaan toteuttaa omaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvasti. 12

13 LÄHTEET Lehtonen, K Seuratoiminnan paikallistuen haku Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 173. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä. Nuori Suomi, Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan. Tilastokeskus: Julkaisemattomat lähteet: Nuori Suomi: Paikallistukihankkeiden hankerekisteri Muut lähteet: Puhelinhaastattelu: Eija Alaja, Nuori Suomi

14 5 HANKE-ESIMERKIT Sinettiseurahankkeet: Salibandy Club Classic/salibandy, Tampere. Seurassa on tehty tavoitteellisesti pitkäjänteistä työtä juniorisalibandyn kehittämiseksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa ikäkausijoukkueiden, salibandykoulun ja liikuntaleikkikoulutoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Pääpaino on ohjaajien ja valmentajien jatkuva ja monipuolinen kouluttamisessa. Koulutusten tavoitteena on ohjaajien ja valmentajien motivoiminen ja työkalujen antaminen käytännön ohjaus- ja valmennustehtäviin. Mukana ovat kaikki seuran ohjaajat ja valmentajat. (Seurassa on alle 13-vuotiaita lapsia 339 ja yli 13-vuotiaita nuoria 74.) Tukea myönnetty Kajaanin Casamba/tanssi, Kajaani. Seuran johtokunnan päätöksellä vuonna 2006 päätettiin hakea Sinettiseuraksi ja tavoitteena on kehittyä samalla entistä laadukkaammaksi lasten ja nuorten liikuntaseuraksi. Seura haluaa luoda uusia ryhmiä, jotta yhä useampi lapsi ja nuori saa mahdollisuuden harrastaa turvallisesti. Tällä hetkellä toimivia lasten ja nuorten ryhmiä on jo useita eli toiminta on hyvällä alulla. Tavoitteena on kutsua keskustelutilaisuuksiin lasten vanhempia, nuoria ja valmentajia. Lisäksi kaikki lasten ja nuorten ohjaajat pyritään kouluttamaan. (112/90) Gamlakarleby Idrottsförening/hiihto, mäkihyppy ja laskettelu, Karleby. Päätös Sinettiseuraksi hakeutumisesta syntyi vanhempainillassa vuonna Päätöksen taustalla oli huomio siitä, että toiminta seurassa oli jo pitkälti Sinettikriteerien mukaista. Tällä hetkellä toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen vaatii enemmän vastuunkantajia ja seuran toimintaajatuksen sisäistäminen tulisi ulottua nuorimmasta hiihtokoululaisesta vanhimpiin tukihenkilöihin. Tekeillä olevat pelisäännöt hyväksytään vanhempainillassa ja seurassa pyritään hyödyntämään myös Keski-Pohjanmaan Liikunnan asiantuntija-apua toiminnan kehitystarpeiden kartoittamisessa ja puutteiden korjaamisessa. (88/23) 1000 Seinäjoen Maila-Jussit/Pesäpallo, Seinäjoki. Seurassa on jo pitkään toimittu Sinettikriteerien mukaisesti ja nyt tavoitteena on päästä mahdollisimman pikaisesti Sinettiseuraksi. Seurassa on tehty kauden 2006 alussa Jussi etiketti, joka kattaa kaikki seuran toiminnassa olevat henkilöt. Konkreettisena asiana Sinettiseuraksi pääsemiseksi on koulutuksen kehittäminen. Seurassa kaikki valmentajat ja ohjaajat pääsevät halujensa mukaan seuran sisäisiin sekä ulkoisiin koulutuksiin. Seuran sisäinen valmentajakerho/koulutus kokoontuu 3 viikon välein/15 krt vuodessa eri teemoin. Mukana on ollut muun muassa keihäsvalmentaja Hannu Kangas. Hankkeen toteutuksessa on mukana Maila-Jussien johtokunta, pesäpallojaosto, valmentajat ja joukkueet. (234/93)

15 Monipuolisuushankkeet SJ Pohjantähti /suunnistus, Kempele. Hankkeen ideana on monipuolistaa suunnistuksen talvikauden harjoittelua ja tuoda vaihtelua salivuoroihin. Tavoitteena on tutustua useisiin sisälajeihin ja monipuolistaa lajivalikoimaa laajentamalla harjoittelua myös ulos salista (hiihto, uinti, luistelu). Laatutavoitteena on tarjota kasvaville lapsille monipuolista harjoitusta lihaskunnon, ketteryyden, notkeuden yms. kehittymiseksi. Siihen pyritään sisällyttämällä salivuoroihin vaihtelevasti eri lajeihin (telinevoimistelua, pallopelejä, venyttely- ja rentoutusharjoituksia) tutustumista ainakin kerran viikossa. Lisäksi pidetään viikonloppuleirejä ja pyritään kokoontumaan kerran kuukaudessa myös viikonloppuisin. (40/30) 1500 Ruokolahden Raju/monta lajia, Ruokolahti. Rajun liikuntakerhoissa on tarkoitus tarjota lapsille mieleinen ja innostava liikuntaharrastus. Kerhoissa panostetaan monipuolisuuteen ja liikunnan perustaitojen kehittämiseen. Tavoitteena on saada mukaan jo liikunnasta innostuneita mutta myös terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lapsia. Lisäksi halutaan tarjota kaiken tasoisille liikkujille onnistumisen kokemuksia liikunnassa. Ryhmillä on kausisuunnitelma, joka jaetaan myös jokaiselle lapselle. Joka tunnilla on oma teema. Ohjelmassa on monipuolista liikkumista, perusliikuntaa ja erilaisia lajitutustumisia: perusliikunta, voimistelu, temppuilu, leikit, palloilulajit sisällä ja ulkona, ulkoliikunta, yleisurheilu, hiihto, luistelu. (183/63) 1000 Helsingin Luistinkiitäjät/luistelu, rullaluistelu, Järvenpää. Hankkeen tavoitteena on tarjota pika- ja rullaluistelukoulutoimintaa Helsingin ja Oulunkylän jääurheilukeskuksen lähialueen ala-asteikäisille nuorille, jonka myötä luistelutaito ja lajikiinnostus kasvavat. Luistelukouluissa opetetaan luistelutekniikkaa yksilöllisesti ja ohjatusti. Tämän hetkiset väline- ja tilaresurssit mahdollistavat kolmen ryhmän harjoittelun viikoittain. (10/30) 1500 Kangasalan Urheilijat KU-68/monta lajia, Kangasala. Seurassa on alkamassa kaksi Löydä Liikunta -kerhoa jotka ovat sidottuja omille alueilleen. Nyt hankkeena on laajentaa idea koskemaan koko kuntaa ja tehdä nykyisistä urheilukouluista ja sählyryhmistä kattavampia ja lisätä tähän harrastepohjainen jalkapallo. Tällä ratkaisulla pyritään saamaan tasokasta liikuntatarjonta uusille lapsille, jonka perusteella he voivat halutessaan valita jonkin lajin pääliikuntamuodoksi tai jatkaa seurassa harrastuspohjaista liikuntaa. Kaikki ohjaajat koulutetaan seuran sisäisellä että ulkoisella koulutuksella. (400/500) 1000 Varala-Tiimi ry/monta lajia, Pirkkala. Tavoitteena on tutustuttaa lapset mahdollisimman moneen eri liikuntalajiin. Lisäksi pyritään siihen, että jokainen osallistuja löytäisi itselleen sopivimman liikuntamuodon, joka jäisi pysyväksi harrastukseksi. Toiminnan aikana lapset tutustuvat kauden aikana seuraaviin lajeihin: luistelu, uinti, judo, suunnistus, yleisurheilu, voimistelu ja eri palloilulajit (jalkapallo, lentopallo, pesäpallo). Jokaista lajia harrastetaan 5 kertaa/laji/viikko. Toiminnan määrällisenä tavoitteena on saada mukaan vuotiasta lasta, jotka eivät ole vielä minkään liikuntalajin parissa. (12)

16 Nuorten harrastehanke: Vehkalahden Veikot/Suunnistus, Husula. Vehkalahden Veikkojen suunnistuksen uusi vuotiaiden nuorten harrasteryhmä aloittaa ympärivuotisen toiminnan vuoden 2007 alusta. Tavoitteena on saada kaikki tällä hetkellä toiminnassa mukana olevat vuotiaat nuoret pysymään seuran toiminnassa mukana ja harrastamaan suunnistusta ja liikuntaa yleensäkin omalla tasollaan. Toivottavaa on, että ryhmään tulee myös uusia nuoria harrastajia. Seuran suunnistusjaostossa on nimetty harrastemanageri, joka toimii nuorten tukena. Hankkeessa toimivat harrastemanageri, suunnistusjaoston jäsenet, suunnistuskoulun vastuulliset ohjaajat ja seuran nuorten ohjaajien vastuuhenkilö. Marraskuussa 2006 on tavoitteena, että harrastemanageri lähettää jokaiselle vuotiaalle suunnistustoiminnassa mukana olevalle ja aikaisemmin mukana olleille tiedotteen ja kysely-/toivekirjeen. Sen myötä jokainen voi tuoda toiveensa esille siitä, mitä odottaa toiminnalta. Seurassa on kysyntää juuri vuotiaiden harrasteryhmälle, joka toimii ympärivuotisesti. Suunnistuskoulun valmennusryhmäläisistä (13-16vuotiaat) sellaisilla nuorilla, joilla on tavoitteena kehittyä huippu-suunnistajaksi, on mahdollisuus jatkaa harjoitteluaan aikuisten ryhmässä. Nuoret järjestävät itselleen harrastemanagerin tuella laadukasta harrastetoimintaa, liikkuvat monipuolisesti, tutustuvat eri lajeihin ja saavat niissä asianmukaista ohjausta. Lisäksi nuoret toimivat ohjaajina lasten liikuntakerhoissa ja suunnistuskoulussa Utsjoen Kuohu/monta lajia, Utsjoki. Tavoitteena on antaa paikkakunnalle levinneelle päihdemyönteiselle elämäntavalle liikunnallinen vaihtoehto. Utsjoella monikulttuurisessa ympäristössä taataan saamen- ja suomenkieliselle nuorisolle terveellinen vaihtoehto liikunnan parissa ja näin annetaan osin päihderiippuvaisillekin nuorille mahdollisuus osallistua vertaistukea antavassa ryhmässä eri sisäliikuntamahdollisuuksiin. Kunnan väestöpohja on pieni, mutta näissä oloissa muutamankin nuoren pelastaminen päihderiippuvuudesta liikunnan pariin on jo saavutus, jota kannattaa yrittää. Hanke tavoittaa alueen nuorisosta yli 50 %. Hankkeeseen ei palkata erikseen henkilöstöä vaan kulloisenkin viikoittaisen tapahtuman ohjaajalle maksetaan erillinen pieni ohjauspalkkio. Seuralla ei ole palkattua henkilöstöä, joten kaikki toiminta tehdään talkoilla. Viikoittain kaudella järjestetään nuorten itsensä valvomia lähinnä sisäliikuntaa painottavia tapahtumia, joissa lajeina ovat salibandy, sulkapallo, uinti ja uppopallo. Viikoittaiset tapahtumat ajoittuvat syys- ja kevätkaudelle (29/22) 500 Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry/ratsastus, Lappeenranta. Hankkeen tavoitteena on saada uusia ratsastuksen harrastajia sekä mahdollistaa nuorten ratsastusharrastuksen jatkuminen myös teini-iän jälkeen. Hankkeen myötä järjestetään ratsastuksen alkeiskursseja uusille harrastajille 6 kpl ja näiden lisäksi pojille oma kurssi. Ensimmäinen kurssi alkaa marraskuu 2006, sen jälkeen muut kurssit keväällä ja kesällä Kurssi sisältää 10 ratsastuskertaa ja opetusta hevosen käsittelyssä, sekä teoria opetusta. Tavoitteena on saada 6-8 nuorta yhdelle kurssille. (39/36) 2000 FC KontU/jalkapallo, Itä-Helsinki. Hankkeen tavoitteena on saada seuraan toimiva nuorten jaosto, joka osallistuu seuran toiminnan pyörittämiseen ja jalkapallon harrastami- 16

17 seen omilla ehdoillaan ja tavalla, joka vastaa nuorten halua ja tarvetta. Tavoitteena on saada harrastetoimintaan mukaan n. 100 henkeä seuran vuotiaista nuorista. Jatkossa tavoitteena on minimoida jalkapallon parista pois siirtyvien nuorten määrä. Seura tarjoaa tällä hetkellä alueen nuorille mahdollisuuden pelata ja harjoitella jalkapalloa. Kuitenkin suuri osa nuorista haluaisi tehdä muutakin saman porukan kanssa, mutta tällä hetkellä seura ei pysty tarjoamaan riittävästi muuta toimintaa näille nuorille. Hankkeen toiminnan toteutuksesta vastaa seuran Kaikki Pelaa -vastaava seuran muiden valmentajien avustuksella. Seuraan nimetään myöhemmässä vaiheessa harrastemanageri, jolloin toiminnan kehittäminen siirtyy hänen vastuulleen. Lisäksi johtokunnasta nimetään toiminnalle vastuuhenkilö. Aikataulullisesti hanke etenee siten, että syksyn 2006 aikana organisoidaan toiminta ja aloitetaan suunnittelu sekä osallistutaan seuran tilaisuuksien järjestämiseen. Tällöin on myös tavoitteena kouluttaa harrastemanageri. Harrastemanageri järjestää halukkaille nuorille tarvittavaa ohjausta ja koulutusta (ohjaus, valmennus, muut) ja organisoi seuran nuorten harrastejalkapallotoiminnan. (200/200) 1500 Jyväskylän Voimistelijat-79 ry/monta lajia, Jyväskylä. Hankkeen tavoitteena on motivoida nuoret liikkumaan ja harrastamaan sekä itsenäisesti että ryhmässä koko elämänsä ajan. Fyysiset tavoitteet ovat nuorten kunnon parantaminen sekä lihasvoiman ja koordinaation kehittäminen. Lisäksi halutaan opettaa nuoria ottamaan vastuuta ympäristöstään ja ryhmästään. Hanke toteutetaan järjestämällä vuotiaille nuorille liikuntakerho, jossa nuoret liikkuvat parkourin, akrobatian ja trampoliinivoimistelun tahdissa. Kerhoissa on paikalla 2-3 ohjaajaa opettamassa nuoria. Seurassa on lisäksi päätoiminen toiminnanjohtaja, joka johtaa toimintaa ja vastaa toimistotöistä. Kerhot alkavat viikolla 37 ja kestävät toukokuun 2007 loppuun. Syksyllä 2007 kerhot jatkavat samaan aikaan. Kerho toteutetaan Jyväskylän Monitoimitalon telinesalissa. Kerhoja on kolmena päivänä ke klo , la klo ja su klo Mukaan otetaan ensimmäisellä kaudella yhteensä 100 harrastajaa. Vuonna 2007 syksyllä määrä kasvaa kahdella uudella ryhmällä ja noin 40 nuorella. (272/100) 3000 Muu merkittävä hanke: Savonlinnan Seudun Liikunta ry/pesäpallo, Savonlinna. Savonlinnan Seudun Liikunta ry pyrkii kesän 2007 aikana luomaan pesäpallokoulut viiteen kaupunginosaan. Savonlinnassa ei ole ollut pesäpalloon erikoistunutta seuraa vuosikausiin. Pesäpalloon halukkaita lapsia kuitenkin kaupungista löytyy erittäin paljon. Osoituksena tästä on se, että kouluissa pesäpallo on yksi suosituimmista liikuntamuodoista. Pesäpallokoulut kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Toiminta alkaa toukokuussa 2007, jolloin hankkeeseen tullaan myös palkkaamaan puolipäiväinen hankevetäjä, joka tulee vastaamaan ryhmien ohjauksesta. (150/5) 1500 Espoon Tapiot/yleisurheilu. Espoo. Espoossa ja etenkin Leppävaaran alueella on paljon monikulttuurisia maahanmuuttajia, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. Espoon Tapiot haluavat integroida maahanmuuttajalapsia valtaväestön urheiluharrastukseen ja tämän vuoksi käynnistetään "uusien lasten ja nuorten rekrytointi. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajalapsille ja heidän perheilleen mahdollisuus saada liikuntakasvatusta hyvässä seurassa, jonka toiminta kestää eettisen vertailun ja joka on laadukasta lapsien tasapainoiselle kehittymiselle. Toiminnan markkinointi ja tiedotus tehdään yhteistyössä paikallis- 17

18 ten koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös erilaiset maahanmuuttajien yhteisöt ja toimintapisteet kuten ALMA otetaan mukaan aktiiviseen yhteistyöhön. (680/100) 1000 Kunnon Kontiot/monta lajia, Säkylä. Kunnon Kontiot ry anoi omalta kunnalta vanhan kyläkoulun lopettamisen seurauksena ylimääräiseksi jäänyttä jääkiekkokaukaloa käyttöönsä. Anomus käsiteltiin kunnassa ja yhdistys sai kaukalon veloituksetta käyttöönsä. Hankkeen tavoitteena on antaa Karhusuon maalaiskylän (kuin myös naapurikylien) lapsille ja nuorille mahdollisuuden talviurheiluharrastukseen. Tähän voidaan käyttää ko. kenttää, jota voidaan käyttää myös kesäkeleillä esimerkiksi sählyn pelaamiseen. Kaukalo puretaan noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalta vanhalta koululta, kuljetetaan traktoreilla Karhusuolle ja korjataan käyttökuntoon. Karhusuolla kaukalon uudella sijaintipaikalla tehdään muun muassa pohjatöitä, kuoritaan ja tasoitetaan vanhaa maapohjaa. (90/3) 2000 Lihamylly ry/monta lajia, Joensuu. Hankkeen tavoitteena on järjestää monipuoliset liikuntamahdollisuudet joensuulaisille lapsiperheille, tutustuttaa lapset liikuntalajeihin sekä laajentaa tapahtuman välityksellä ohjaajien osaamispohjaa ja hankkia seuralle välineistöä laaja-alaisen liikuntaan. Hankkeen myötä tarjotaan sunnuntaisin (27 krt talvikaudella) perheille mahdollisuus tutustua (lapsi ja vanhempi) yhdessä eri lajeihin ja eri liikuntamahdollisuuksiin 1 euro/hlö hintaan. Tapahtumaan nimetään vastuuhenkilö sekä haetaan tapahtumasarjalle yhteistyökumppaniyritykset. Tiedollisiksi opastajiksi pyydetään Pohjois-Karjalan liikuntaa ja MLL:ä. Seura hoitaa ohjauksen yhdessä mahdollisten yhteistyöseurojen kanssa. (5000 alle 13 v.) 3000 Ohjaajien ja valmentajien osaaminen/koulutus: Mäntyharjun Virkistys/monta lajia, Mäntyharju. Seuran lajeina ovat aerobic, hiihto, lentopallo, pesäpallo, salibandy, yleisurheilu ja lasten monilajinen liikuntakerho. Hankkeen tarkoituksena on parantaa yleisseuran yhteistyötä eri jaostojen kesken. Samalla voidaan jakaa valmennustietoutta ja hyödyntää eri lajien osaamista toisten valmentajien kesken (mentorointi). Yhteistyön myötä pystytään luomaan yhteiset pelisäännöt ja voidaan yhdistää voimavarat. Tämän myötä lapsille ja nuorille saadaan monipuolisuutta lajiharjoitteluun. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa lisää ohjaajia perus- ja starttitason koulutuksilla sekä perustaa ohjaajapankki, johon kartoitetaan kunkin ohjaajan yhteystiedot ja osaamisalueet. (osallistujia 488/128, ohjaajia alle 13 v. 40 kpl /yli 13 v. 14 kpl) 3000 Juniori-KalPa/jääkiekko, Kuopio. Tavoitteena on kouluttaa nuoria lasten ja nuorten ohjaajiksi liikunta-, luistelu- ja kiekkokouluihin. Osa nuorista koulutettaisiin myös erityislasten ohjaajiksi. Seurassa halutaan saada näille nuorille mahdollisimman korkeatasoinen koulutus. Koulutettavaksi otettavia nuoria tulee olemaan 4-8 kappaletta. Heistä kaksi on erityisnuoria, jotka ovat edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa. Seuran toiminta on ollut laadukasta ohjaajatoiminnan osalta jo aikaisemmin, mutta tämän projektin avulla ohjaamisen tasoa pyritään nostamaan lisää. Ohjaajat suorittavat Jääkiekkoliiton kursseja (LOK 1-3, MOK 1-2) ja LOT (Lasten ja nuorten ohjaajakurssi 10 ov). Samanaikaisesti myös seura kouluttaa nuoria seuran sisäisellä koulutuksella. Jokaiselle nuorelle luodaan oma koulutusohjelma, jonka mukaan häntä viedään eteenpäin. Aikataulu riippuu paljon nuoren omasta sen hetkisestä koulutustasosta. (600/400, 50/30)

19 Jakobstads Konståkare/konståkning, Jakobstand. Målet i det här projektet är att ge handledning och skolning på båda inhemska språken för de yngre tränarna. Äldre och mera erfarna tränare lär de yngre på hemmaplan. De kurser som ordnas av konståkningsförbundet hålls på finska och oftast i Södra Finland. För tillfället klubben har fem hjälptränare under 16 år. Dessutom sex tränare i åldern år och en 21-årig tränare, vilka alla leder egna konståkningsgrupper. De strävar efter att ordna ordentlig skolning för de tränare som de redan har och att få några nya också. De tänker i klubben att när deras tränare får mera skolning kommer det att betyda att träningen blir mera omväxlande och intressant och detta inverkar på hur många ungdomar som stannar kvar inom konståkningen. Där finns också intern utbildning: äldre tränarna ger handledning åt de yngre tränarna. Skolningstillfällen ordnas för alla tränare. Som handledare skulle en av deras tidigare konståkare fungera. Hon utbildar sig till idrottsledare och har lång erfarenhet av konståkning. (65/12, 10/3) 2000 Kajaanin Juntta ry/paini, Kajaani. Hankkeen myötä koulutetaan seuran nuorista junioripainijoista ja lasten vanhemmista uusia ohjaajia eri liikuntaryhmiin. Samalla annetaan täydennyskoulutusta jo seurassa toimiville valmentajille. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on saada koulutukseen mukaan 10 lasten ohjaamisesta kiinnostunutta nuorta tai aikuista. Myöhemmässä vaiheessa näistä ohjaajista saadaan uusia apuohjaajia ja ohjaajia seuran toimintaan. Lisäksi syksyllä 2007 pystytään aloittamaan useampia aloittelijaryhmiä, koska tällä hetkellä vetäjäpula rajoittaa ryhmien määrää. Hanke aloitetaan seuran sisällä tehtävällä kartoituksella, jossa selvitetään kiinnostus koulutusta kohtaan. Tämän jälkeen järjestetään yhteistyössä Suomen Painiliiton aluekouluttajan ja Kainuun Liikunnan seuratoiminnan kehittäjän kanssa painikouluohjaajakoulutuksia. (55/10, 3/1) 2000 Ilves ry Jalkapallojaosto/jalkapallo, Tampere. Yleistavoitteena on valmentajien/ ohjaajien koulutustoiminnan käynnistäminen ja laadullisen tason nostaminen seuran 5 v. kehittämisprojektin asettamalle tasolle. Jalkapallojaosto jakautuu Futis-Liigan pelaajien kehittämis- ja harrastustoimintaan ja ikäkausijaoston kykyryhmätoimintaan. Futis-Liigan valmennuskoulutuksen kohderyhmänä ovat leikki-, kaveri- ja tulevaisuusmaailmojen valmentajat/ohjaajat. Seuran valmennustoiminnan tavoitteena on osaamistason kasvaminen, valmentajien sitoutumisen parantaminen ja pelaajien yksilökeskeisen huomioimisen kehittyminen. Selkeän toiminta- ja valmennuslinjauksen kehittymisen seurauksena helpotetaan uusien valmentajien/toimijoiden työskentelyä. Valmennustoiminnan kokonaiskehittämisen toimenpiteenä on muun muassa Ilves valmentajakerhon koulutustoiminnan käynnistäminen. Hanke on osa Ilves jalkapallonjaoston aloittamaa 5-vuotista kehittämisprojektia, joka käynnistyi jo kaudella (3148/956, 381/88)

20 Taulukko 1. Paikallistukihankkeiden vaihtoehdot ja kriteerit vuonna (Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan 2006, Nuori Suomi.) liite v. lasten monipuolisuus hankkeet *Seura järjestää a) uusia monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia seurassa tai b) kehittää olemassa olevaa toimintaa monipuolisemmaksi. *Toiminta on tarkoitettu 6-12 v., toiminta on monipuolista sisältäen vähintään kolmen urheilulajin harjoittelua vuoden aikana, pelisäännöt on sovittu lasten ja lasten vanhempien kanssa. Suosituksia (kohta a): - kerhossa tutustutaan vähintään kolmeen lajiin vuoden aikana - toiminta on leikkiä, kisailua, oppimista ja omien taitojen kehittämistä - kerho ei ryhmänä osallistu säännölliseen sarjaeikä kilpailutoimintaan - kerho on edullinen ja lähellä lasten elinpiiriä, - toimintaa järjestetään 1-2 krt/vko * (Kohta b) Olemassa olevan toiminnan monipuolisuuden kehittäminen voi tarkoittaa lajitoiminnan monipuolistamista, jolloin pyritään harjoittelemaan myös muita lajeja ja kehittämään omista lajiharjoituksista monipuolisempia. Yhden kauden aikana on suositeltavaa kokeilla vähintään kahta muuta lajia useamman kerran v. nuorten hankkeet *Kohdistettu aktiivisesta valmennustoiminnasta harrastusmaisempaan toimintaan siirtyville nuorille. *Liikuntaharrastuksen aloittaville nuorille, jotka eivät ole aiemmin liikkuneet. Suosituksia: edullisuus, 1-3x/vko, nuorten oma aktiivisuus, vertaisohjaajat, kilpaileminen kevyttä, ei välttämätöntä(paikallis-ja/tai harrasteturnaukset), aikuistukihenkilö(esim. harrastemanageri) *Oman rahoituksen oltava vähintään 50 % koko hankkeen kustannuksista. Muu merkittävä hanke Sinettiseurahanke Ohjaajat valmentajat/koulutus *Paikkakunnan lasten ja/tai nuorten liikuntaa edistävä hanke, joka ei ole perinteistä urheiluseuratoimintaa. Tuetaan innovatiivisia lasten ja nuorten liikuntahankkeita. *Seura tekee päätöksen johtokunnassa tai lajijaostossa, että sen tavoitteena on kehittää seurasta Sinettiseura. *Kaikissa alle 16v. ryhmissä on sovittu Pelisäännöt lasten ja heidän vanhempiensa kanssa v. nuorten kanssa. *Seura nimeää Sinettiseuraprosessin etenemisestä vastaavan henkilön. *Hakemuksessa lyhyt kuvaustoimenpiteistä, joilla edetään kohti Sinettiseuraa. *Ohjaajien ja valmentajien 1- ja starttitason koulutukset: - alueet/lajiliitot. *Seuran sisäinen koulutus: -ulkopuolinen kouluttaja tai seuran sisäinen -ohjaajien/valmentajien työnohjaus/tutorointi -seuran valmentajakerho koulutustoiminta -muut osaamista lisäävät toimenpiteet. 20

21 liite 2 Taulukko 4. Myönnettyjen hankkeiden määrä lajiliitoittain Yhteensä Monipuolisuus Muu merkittävä Nuoret Sinetti Ohj. Lajiliitto Palloliitto Voimisteluliitto Hiihtoliitto Urheiluliitto Suunnistusliitto Monta lajia Lentopalloliitto Koripalloliitto Salibrandyliitto Ratsastajainliitto Jääkiekkoliitto Uimaliitto Nuorisopesis Taitoluisteluliitto Tennisliitto Purjehtijaliitto Judoliitto Ringetteliitto Tanssiurheiluliitto Karateliitto Sukeltajaliitto Golfliitto Ampumaurheiluliitto Muu järjestö Amer. jp. liitto

22 Painiliitto AKK-Motorsport ry Ampumahiihtoliitto Kanoottiliitto Luisteluliitto Moottoriliitto Sulkapalloliitto Käsipalloliitto Nyrkkeilyliitto Suomen Latu Soutuliitto Finlands svensk. Id Aikidoliitto Painonnostoliitto Kaukalopalloliitto Squashliitto Taekwondoliitto SKLU Keilailuliitto Pyöräilyunioni Pöytätennisliitto Ilmailuliitto Taidoliitto Jääpalloliitto SIU Jousiampujain liitto Lumilautaliitto Veneilyliitto NKL Finnish Multic. S. F Yhteensä

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 221 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 177 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Ketterä Juniorit ry 2500 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna:

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna: SUOMEN O OLYMPIAKOMITEA Suomen Olympiakomitea ry Syyskokous 6..6 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi () ääntä. 75

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Palloliitto ry Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Alavuden

Lisätiedot

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskus Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-315-8

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 0Q9 Suomen Olympiakomitea ry Kevätkokous 20.6.2017 / Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi (2) äantä. - jäsentä, joilla

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Norppaposti 8.8.2008

Norppaposti 8.8.2008 8.8.2008 Norppaohjaajakortin ja nimikkeen voimassaoloaika muuttuu Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja: nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai 040-764 1157 heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.5.2015 Tapaamisen sisältö: Kuulumiset Uudistuvat sinettiseurakriteerit/ Eija Alkavat Kasva urheilijaksi kokeiluprosessit lajien toiveet yhteistyön tavasta?/ Maria Lasten

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon.

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Onko vaikea lähteä liikkeelle? Haluatko innostua uudesta harrastuksesta? Haluatko voida paremmin sekä henkisesti, että fyysisesti?

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi Kati Lehtonen, Johanna Paukku, Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013 Tietojen kokoaminen

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Seuran yhteystiedot Lyhyt kuvaus seurasta Palvelut / Tarjonta Muuta Aamupäivisin ohjaamme

Seuran yhteystiedot Lyhyt kuvaus seurasta Palvelut / Tarjonta Muuta Aamupäivisin ohjaamme Seuran yhteystiedot Lyhyt kuvaus seurasta Palvelut / Tarjonta Muuta Aamupäivisin ohjaamme välituntiliikuntaa Vaajakosken yhtenäiskoululla sekä Jyskän ja Tammirinteen kouluilla, iltapäivällä liikutaan ja

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Kainuun liikuntakysely

Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Liikuntakysely Kainuun koululaisille. Liikuntakyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja toiveita harrastamisen suhteen. Vastaajat

Lisätiedot

Lajien seurakehittäjät

Lajien seurakehittäjät Lajien seurakehittäjät Anssi Kannas AKK-Motorsport ry anssi.kannas@autourheilu.fi Milla Kakko ITF-Taekwondo sihteeri@taekwon-do.fi Minna Karhu Ski Sport Finland minna.karhu@skisport.fi Jani Klinga Hiihtoliitto/Mäki-yhdistetty

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO

SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO SUUNNISTUSJAOSTON 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JAOSTON KOKOONPANO puheenjohtaja: Riitta Jaakola varapuheenjohtaja: Tarja Tolonen sihteeri: Raija Sarajärvi taloudenhoitaja, ilmoittamisvastaava: Johanna Niskasaari

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 19.000 suomalaista säveltäjää,

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot