Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...69 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...72 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut tavaramerkit Förnyade väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...105

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) Teknologiayrittäjyyspäivät (730) OULUN TEKNILLINEN SEURA RY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KUJALA, KAUKO, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (591) sininen, valkoinen, musta - blått, vitt, svart (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (320)

5 (330) EM (310) OP (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) ELINTARVIKKEIDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen - rött (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Sörkka-Rock (730) RIKOSSEURAAMUSLAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

6 6 (730) VILJANEN, JANI, Kouvola, Kouvola, FI (591) punainen, keltainen, sininen, musta, harmaa, hopea, valkoinen, vihreä, vaaleanvihreä, ruskea rött, gult, blått, svart, grått, silver, vitt, grönt, ljusgrönt, brunt (511) 41, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111)

7 7 (151) (210) T (220) (730) HUONEISTOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Spåre, John-Henrik (591) oranssi - orange (511) 36 (111) (151) (210) T (220) YHDESSÄ TEEMME IHMEITÄ. (730) SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETTUJEN AMMATTIJÄRJESTÖ TALENTIA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 45 (111) (151) (210) T (220) SUOMEN PORO-CUP / SUOMEN POROKUNINKUUSAJOT (730) SUOMEN POROKILPAILIJAT RY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

8 8 (730) FRESTO GROUP OY, Kangasala, Kangasala, FI (740) KPMG OY AB (591) Oranssi, valkoinen - Orange, vitt (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) FRESTO GROUP OY, Kangasala, Kangasala, FI (740) KPMG OY AB (591) Oranssi, keltainen, valkoinen - Orange, gult, vitt (511) 43 (111) (151) (210) T (220) The World of Recovery (730) LILINKOTISÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

9 (730) HANKIRALLI-YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) HANKIRALLI (730) HANKIRALLI-YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) DEVISOL (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) Datatalkkari (730) LOUNEA PALVELUT OY, Salo, Salo, FI 9

10 10 (511) 37, 38, 42 (111) (151) (210) T (220) Corporate Venture Program CVP (730) LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Nordic Innovation Accelerator NIA (730) LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) SOUTU FINLAND OY, Laihia, Laihela, FI (511) 12, 28 (111) (151) (210) T (220)

11 11 African Pots (730) AFRIKKALAISTEN JA AFRIKKALAIS-EUROOPPALAISTEN YHDISTYS (AFAES) AFRICANS AND AFRICAN-EUROPEANS ASSOCIATION RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 43 (111) (151) (210) T (220) AFAES Fashion Studio (730) AFRIKKALAISTEN JA AFRIKKALAIS-EUROOPPALAISTEN YHDISTYS (AFAES) AFRICANS AND AFRICAN-EUROPEANS ASSOCIATION RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 40, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) PANCHO VILLA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) keltainen, punainen, vihreä, musta - gult, rött, grönt, svart (511) 43 (111) (151) (210) T (220) ZEOLIT-EGO KLINOPTILOLIT (730) SUOMEN YMPÄRISTÖ-PRO ZEOLIT KY, Oulainen, Oulainen, FI (511) 1

12 12 (111) (151) (210) T (220) Reiska (730) T. MALMBERG OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 2, 7, 8, 19 (111) (151) (210) T (220) (730) KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ, Kuortane, Kuortane, FI (591) musta, harmaa, valkoinen, punainen - svart, grått, vitt, rött (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) GRANIITTIRAKENNUS KALLIO OY, Tuusula, Tusby, FI (591) musta, sinapinkeltainen/oranssi - svart, senapsgult/orange (511) 37

13 (111) (151) (210) T (220) (730) GRANIITTIRAKENNUS KALLIO OY, Tuusula, Tusby, FI (591) musta, sinapinkeltainen/oranssi - svart, senapsgult/orange (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) HELSINGIN MATKAILUSÄÄTIÖ - STIFTELSEN FÖR HELSINGFORS TURISM, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (151) (210) T (220)

14 14 (730) BEIJING QIAN DAI FU INFORMATION & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, Peking, Peking, CN (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (526) Rekisteröinti ei anna yksinomaista omistusoikeutta sanaan visa. (511) 35, 39, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) BEIJING QIAN DAI FU INFORMATION & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, Peking, Peking, CN (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 35, 39, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) SÄHKÖTALO-ASENNUS OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 11, 42

15 (111) (151) (210) T (220) (730) SAUNATERAPIA M+M, AVOIN YHTIÖ, Parkano, Parkano, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) HANSSIN-JUKAN PERINNEYHDISTYS R.Y., Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 28, 41 (111) (151) (210) T (220)

16 16 secapp (730) MAGISTER SOLUTIONS OY, Muurame, Muurame, FI (511) 45 (111) (151) (210) T (220) (730) MYLLYALHO-AHLGREN, PÄIVI, Tammela, Tammela, FI (591) Punainen, Valkoinen - Rött, Vitt (511) 29, 35, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) FIHF - FINNISH INSTITUTE OF HEALTH AND FITNESS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

17 (730) LEHTIMÄKI, JUHA TUOMAS, Tikkakoski, Tikkakoski, FI (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) BEVETRADE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 32 (111) (151) (210) T (220) Bene Fashion Line (730) GRANDEX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24 (111) (151) (210) T (220)

18 18 Saverix (730) OY HOMEKIT AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21 (111) (151) (210) T (220) (730) ALLER MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) APPAREL & LOVERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) keltainen, oranssi, pinkki, liila, musta, vihreä - gult, orange, rosa, lila, svart, grönt (511) 25, 42 (111) (151) (210) T (220)

19 (730) MUDO INSTITUTTET AS, Oslo, Oslo, NO (740) Inventio Asianajotoimisto Oy (591) musta, punainen - svart, rött (511) 9, 25, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) TotalReset (730) HUMANIC OY, Pori, Björneborg, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) StageWare (730) LINARC OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Medex Beauty Clinic (730) KEIJUKAINEN YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (151)

20 20 (210) T (220) Medex Beauty Clinic by Eden's Eva (730) KEIJUKAINEN YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) PL (730) LEAFHILL SOLUTIONS OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 35, 39, 42 (111) (151) (210) T (220) Tunne & Mieli (730) OY MTKL VIREÄ MIELI AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (151) (210) T (220) (730) HUMANIC OY, Pori, Björneborg, FI (591) Tummanharmaa, Tumma violetti, Vaaleanoranssi, Keltainen, Ruskea - mörkgrått, mörk violett, ljusorange, gult, brunt (511) 35, 41

21 (111) (151) (210) T (220) (730) HUMANIC OY, Pori, Björneborg, FI (591) Punainen, Harmaa - rött, grått (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) HUMANIC OY, Pori, Björneborg, FI (591) Harmaa, Turkoosinsininen - grått, turkosblått (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

22 22 (730) SK SOVUNRAKENTAJAT OY, Turku, Åbo, FI (591) musta, valkoinen, sininen, vihreä, harmaa - svart, vitt, blått, grönt, grått (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) LINDSTRÖM, ANDERS SEBASTIAN, Karjaa, Karis, FI (591) musta, valkoinen, punainen, keltainen, vihreä, oranssi, sininen, vaaleanvihreä - svart, vitt, rött, gult, grönt, orange, blått, ljusgrönt (511) 2, 27 (111) (151) (210) T (220) autohifiä asenteella (730) FANATIC AUDIO OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 9

23 (111) (151) (210) T (220) (730) HINDSTRÖM, TONI JUHANI, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Muista - erotu muista. (730) NASKI, KAI TAPIO, Espoo, Esbo, FI (511) 19 (111) (151) (210) T (220) Easy-Set-Go! (730) LIIKUNTATERAPIA GOLDEN RAINBOW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) My First Step (730) LIIKUNTATERAPIA GOLDEN RAINBOW OY, Helsinki, Helsingfors, FI 23

24 24 (511) 41 (111) (151) (210) T (220) You're the treasure (730) LIIKUNTATERAPIA GOLDEN RAINBOW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Freshfain (730) JÄRVINEN, TUOMAS, Nokia, Nokia, FI (511) 3 (111) (151) (210) T (220) (730) BRIGHTERWAVE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 10, 28, 35, 42

25 (111) (151) (210) T (220) (730) BRIGHTERWAVE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Oranssi - orange (511) 9, 10, 28, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) KATTOHOIVA OY, Espoo, Esbo, FI (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 18, 25, 28, 35 (111)

26 26 (151) (210) T (220) (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 18, 25, 28, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) LAMPELA, HEIDI, Kempele, Kempele, FI (740) Lampela, Aila (591) musta, harmaa - svart, grått (511) 18, 25, 28, 31 (111) (151) (210) T (220) saminarium (730) LAIHO, SAMI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) EM (310)

27 (730) FIBION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Vaaleansininen - ljusblått (511) 9, 10, 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) RICTOR (730) INSINÖÖRITOIMISTO OY RICTOR AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 7, 11, 40, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) NIEMINEN, ILPO UOLEVI, Forssa, Forssa, FI (591) Punainen, Sininen, Vaaleankeltainen, Musta - rött, blått, ljusgult, svart (511) 9 (111) (151) (210) T (220)

28 28 (730) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Competence Design (730) COMPETENCE DESIGN OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) konnektori (730) VÄISÄNEN, MINNA, Kouvola, Kouvola, FI (511) 45 (111) (151) (210) T (220) FluAcute Zinc+ (730) OY MEDIFON AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111)

29 29 (151) (210) T (220) Heleats (730) HELEATS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Avarra (730) SALONEN, EVELIINA, Helsinki, Helsingfors, FI, TOIKKA, MIIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (151) (210) T (220) Astoria-sali (730) LAITINEN, JANNE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) Pilates Circle -studio (730) SAARINEN, NINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

30 30 (730) MUOVITEOLLISUUS RY, PLASTINDUSTRIN RF, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vihreä, Vaaleanharmaa, Harmaa, Tummanharmaa - Grönt, Ljusgrått, Grått, Mörkgrått (511) 40 (111) (151) (210) T (220) Kokosom (730) KOKOSOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 35, 38 (111) (151) (210) T (220) Lion of the Beach (730) FITNESS VILLAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 5, 24, 25, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) The One And Only GYM38 (730) FITNESS VILLAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111)

31 (151) (210) T (220) (730) JUTTA MARKETING OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) vaaleanpunainen, vaaleanharmaa, tummanharmaa - ljusrött, ljusgrått, mörkgrått (511) 3, 9, 18, 21, 25, 28 (111) (151) (210) T (220) Mummon Sima (730) PRAMIA OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (511) 32, 33 (111) (151) (210) T (220) Lähteen (730) LAITI, PETTERI, Vantaa, Vanda, FI (511) 32 (111) (151) (210) T (220) VETCARE KARVA JA KAVIO (730) VETCARE OY, Salo, Salo, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 5, 31 31

32 32 (111) (151) (210) T (220) (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) musta, vihreä, harmaa - svart, grönt, grått (511) 36 (111) (151) (210) T (220) Darraton (730) AGIMBA TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) AFTER RAINING (730) RANTANIEMI, MIKA MATIAS, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220)

33 Lihari (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Nuikka, Sanna (511) 29, 30 (111) (151) (210) T (220) Arraton (730) AGIMBA TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) TOIVONEN, LINA, Turku, Åbo, FI, NURMI, IRINA, Turku, Åbo, FI (511) 32 (111) (151) (210) T (220) Storyla (730) RAKKA CREATIVE OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 41 33

34 34 (111) (151) (210) T (220) (730) ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO OY, Ähtäri, Etseri, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) Gun Mother (730) HAKKARAINEN, ESSI ANNUKKA, Outokumpu, Outokumpu, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) VÄHÄKANGAS, JUHO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20

35 (111) (151) (210) T (220) (730) SOININEN, ARI MIKAEL, Askola, Askola, FI (591) Keltainen, Musta - Gult, Svart (511) 7 (111) (151) (210) T (220) Suvi Keittiöt (730) JOUAL KY, Kempele, Kempele, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) THE NORTH FACE APPAREL CORP., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab 35

36 36 (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) LEPPINIEMI, SAMUEL, TOIMINIMEN MEDIA PRISMA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) HAGANET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hovi, Rami (511) 42 (111) (151) (210) T (220) NETVOLUTION IS HERE (730) HAGANET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hovi, Rami (511) 42

37 (111) (151) (210) T (220) (730) GASUM OY, Espoo, Esbo, FI (511) 4 (111) (151) (210) T (220) Aarni (730) MISDEAL OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 14 (111) (151) (210) T (220) (730) VISIT ÅLAND RF, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) sininen, keltainen, punainen, harmaa, musta - blått, gult, rött, grått, svart (511) 39 (111) (151) (210) T (220)

38 38 Nuottakuningas (730) KUNINKAANNIEMI, SIRPA, Turku, Åbo, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) DIVEST GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) musta, oranssi, vaaleanoranssi, tummanoranssi, valkoinen - svart, orange, ljusorange, mörkorange, vitt (511) 35, 36, 45 (111) (151) (210) T (220) drive on line (730) DIRICA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 36 (111) (151) (210) T (220) Taplause (730) TAPUTA OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 35, 42 (111)

39 (151) (210) T (220) Yhdessä enemmän (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Tea-Mariia (730) PYYKÖNEN, TEA-MARIIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) REINDEERWOOD (730) KOMULAINEN, JARI PETTERI, Joensuu, Joensuu, FI (511) 19, 20 (111) (151) (210) T (220) Filotennis (730) ROMPPANEN, JUHA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (151) (210) T (220)

40 40 (730) GRANDEX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) musta, punainen - svart, rött (511) 24, 25 (111) (151) (210) T (220) Arctic Yoga (730) NUMMISTO, JYRKI, Raasepori, Raasepori, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) UKKOMIES (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 29, 30, 32 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) US (310) PURELL (730) GOJO INDUSTRIES, INC., Ohio, Ohio, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5

41 (111) (151) (210) T (220) (730) DEKO-TALO OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Vaaleanpunainen - Ljusrött (511) 42 (111) (151) (210) T (220) WIRECON (730) SUOMI-SÄHKÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) MYSTEERI EXPERIENCE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Musta, Oranssi - Svart, Orange (511) 28, 41 41

42 42 (111) (151) (210) T (220) (730) OJANEN, LAURI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) BUSINESS BAANA (730) DNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) DNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) tummanharmaa, valkoinen, vihreä - mörkgrått, vitt, grönt (511) 36

43 (111) (151) (210) T (220) Kotisäkki (730) VILIKKALA TRADEHOUSE OY, Salo, Salo, FI (511) 24, 44 (111) (151) (210) T (220) XIBANNA DOLL (730) ANDERSSON, TERESE, Hanko, Hangö, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 9, 28 (111) (151) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (740) Raappana, Reima (591) harmaa, tummansininen, valkoinen, punainen - grått, mörkblått, vitt, rött (511) 16, 32 (111) (151) (210) T (220)

44 44 Tanssivat kortit (730) ALASUVANTO, HEIDI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (740) Raappana, Reima (591) sininen, harmaa, valkoinen, punainen - blått, grått, vitt, rött (511) 16, 32 (111) (151) (210) T (220) texlove (730) FELLMAN, ANNELI, Koski TL, Koskis, FI (511) 24, 40 (111) (151) (210) T (220)

45 45 (730) SÖDERSTRÖM, NICKLAS, Lemland, Lemland, FI (591) musta, valkoinen - svart, vit (511) 25, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) HELSINGIN MYLLY OY, Järvenpää, Träskända, FI (591) sininen, keltainen, punainen, vihreä, oranssi - blått, gult, rött, grönt, orange (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD, Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9

46 46 (111) (151) (210) T (220) Cloud9 (730) LINGO LANGUAGES OY, Pori, Björneborg, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) sekuntia 15 prosenttia (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) LT (310) BIOCLAR (730) UŽDAROJI AKCIN? BENDROV? ''HANS GROUP'', Ukmerg?, Ukmerg?, LT (740) Mellik, Elle (511) 11, 37 (111) (151) (210) T (220) PARAIBU (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (740) Berggren Oy Ab (511) 5

47 (111) (151) (210) T (220) (730) MALMELIN, JOHANNA, Lohja, Lojo, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Dojanga (730) DOJANGA OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 5, 9, 16, 25, 28, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) HAUTAUSPALVELU PIETÉT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111)

48 48 (151) (210) T (220) RESERVE DE CHAUBINET (730) PRODUCTA VIGNOBLES, Lormont, Lormont, FR (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 33 (111) (151) (210) T (220) Brutal Fight Gear (730) BRUTAL GROUP OY, Kerava, Kervo, FI (511) 25, 28 (111) (151) (210) T (220) CECILIANA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) MacWillems Accessories (730) EASYZONE OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 28 (111) (151) (210) T (220)

49 Pancho Villa mexican food restaurant (730) PANCHO VILLA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) Pancho Villa Express (730) PANCHO VILLA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) ESSENTIAL STUFF CENTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220)

50 50 (730) HAAPALAINEN, PETRI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 24, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) EMBRACO (730) WHIRLPOOL S.A., São Paulo, São Paulo, BR (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 11 (111) (151) (210) T (220) EMBRACO POWER IN CHANGE ON (730) WHIRLPOOL S.A., São Paulo, São Paulo, BR (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 11 (111) (151) (210) T (220) Hoivallus (730) MOISALA, JENNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (151) (210) T (220)

51 (730) JURINET OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Punainen, Harmaa - Rött, Grått (511) 45 (111) (151) (210) T (220) Kipinä-uraohjaus (730) KATTELUS, MINNA, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) REIMAGO (730) REIMA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (151) (210) T (220) DARUDE (730) VIRTANEN, TONI-VILLE HENRIK, Salo, Salo, FI (511) 9, 16, 25, 41 (111) (151) (210) T (220)

52 52 GREEN PRESS (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (151) (210) T (220) (730) ACADINE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED, Wanchai, Hongkong, Wanchai, Hongkong, HK (740) Boco IP Oy Ab (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) Noste-tuotteistamo (730) NOSTE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) KL SERVICEPARTNER (730) KL-VARAOSAT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 12, 35, 37 (111) (151) (210) T

53 (220) mobiilivelho (730) DRAFT-TECH OY, Masku, Masku, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220) Aniwipe (730) REPOLAR PHARMACEUTICALS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3 (111) (151) (210) T (220) (730) ANINKAINEN PLUS OY, Turku, Åbo, FI (591) Musta, Sininen, Valkoinen - Svart, Blått, Vitt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) ICE AGE: NO TIME FOR NUTS 4-D (730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 41 53

54 54 (111) (151) (210) T (220) Drymanager (730) OY SERES AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) PRO TWERK Finland (730) SOKKA, TIA-MARIA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Lankku (730) HAAPANEN, VILLE ANTERO VIKTOR, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) GREEN BUTTERFLY OY, Espoo, Esbo, FI

55 (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Salmon Finland (730) KUUSISTO, TONI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 39, 41 (111) (151) (210) T (220) GOLDLUX (730) SOFTMAN OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 3, 5 (111) (151) (210) T (220) Liuska (730) PERUNA & CO. OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) VERMAFER (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 5 55

56 56 (111) (151) (210) T (220) (730) JOKIRANTA, SONJA KAISA-MARIA, Lapua, Lappo, FI (511) 41, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) KIUKAS, TIM, Helsinki, Helsingfors, FI, MÄKELÄ, NIKLAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) EM (310) (730) ONBONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 5, 10, 28

57 (111) (151) (210) T (220) HairCrown, Hiukset ovat naisen kruunu (730) PIETRZYK, MERCEDES ALEKSANDRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 26 (111) (151) (210) T (220) (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) MOM OF FINLAND (730) LEHTONEN, PETRI KALERVO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24 (111)

58 58 (151) (210) T (220) (730) MY FASCIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) turkoosi, keltainen, valkoinen - turkos, gult, vitt (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 18, 20, 22, 25

59 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 14, 18 (111) (151) (210) T (220) Ammamamma (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 9, 11, 21, 28 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 18 (111) (151) (210) T (220)

60 60 (730) FIORELLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) MINEXCELL OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) tummanharmaa, vihreä - mörkgrått, grönt (511) 7 (111) (151) (210) T (220) ECONORTH (730) LEHTO, MARTTI JUHANI, Kuopio, Kuopio, FI (511) 7, 11 (111) (151) (210) T (220) Raaseporin linnan makkara, Raseborgs slotts korv (730) WICKSTRÖM, THONY RALF SEBASTIAN, Raasepori, Raseborg, FI (511) 29

61 61 (111) (151) (210) T (220) PATAXEL (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) Fr3ak (730) HÅRWESTER OY, Kemijärvi, Kemijärvi, FI (511) 3, 8, 9, 16, 21, 25, 26 (111) (151) (210) T (220) (730) KERÄNEN, VUOKKO, Oulu, Uleåborg, FI, TIAINEN, SEPPO, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Punainen, Vaaleansininen, Harmaa - rött, ljusblått, grått (511) 9 (111) (151) (210) T (220) RUUSTINNAN SALAATTI (730) FAMIFARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31

62 62 (111) (151) (210) T (220) (730) SKUXX LTD OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) MANUCHAR, BAHAR, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

63 High level drilling (730) SUOMEN RAKENNEVAHVISTUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) TANA GULL OG SØLVSMIE AS, Tana, Tana, NO (740) Seppo Laine Oy (511) 14 (111) (151) (210) T (220) (730) PLANRAY OY, Kajaani, Kajana, FI (591) turkoosi - turkos (511) 9 (111) (151) (210) T (220)

64 64 GRAFOSEAL (730) ASTQ SUPPLY HOUSE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2, 4 (111) (151) (210) T (220) (730) FOURPLAN OY, Mikkeli, St Michel, FI (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) PhenoCur (730) HCA HEALTH CONCEPT OY LTD, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) MikroHorse Pro (730) HCA HEALTH CONCEPT OY LTD, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 5

65 (111) (151) (210) T (220) MikroCow (730) HCA HEALTH CONCEPT OY LTD, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) ULTRAPLEX (730) PHARMAXIM AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) GRÖHN, RIKU WALTER JOHANNES, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Metsuri 65

66 66 (730) FINNORA IMPORTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) NOPONEN, ARI, TOIMINIMEN COMMOSTIA ENTERTAINMENT HALTIJANA, Liperi, Libelits, FI (591) punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, musta, oranssi, ruskea, harmaa, violetti - rött, gult, grönt, blått, vitt, svart, orange, brunt, grått, violett (511) 28 (111) (151) (210) T (220) FysioCross (730) SIMILÄ, EVELIINA SOILE MAARIT, Pirkkala, Birkala, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Työyhteisöteatteri (730) THEATREWORKS CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151)

67 (210) T (220) (730) SUOJAKÄSINE OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 17, 21, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOJAKÄSINE OY, Vaasa, Vasa, FI (591) Sininen, Vaaleansininen, Keltainen, Musta, Valkoinen - Blått, Ljusblått, Gult, Svart, Vitt (511) 9, 17, 21, 25 (111) (151) (210) T (220) HOKSU (730) VIITALA, JUKKA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220)

68 68 Baltasar (730) HÄMÄLÄINEN, TUIRE CRISTINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) TALAS ELECTRIC OY, Vantaa, Vanda, FI (591) sininen, tummanharmaa - blått, mörkgrått (511) 4, 7, 9 (111) (151) (210) T (220) (730) KOKKIN OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (740) AAA Patendibüroo OÜ (591) musta, valkoinen, vihreä - svart, vitt, grönt (511) 29 (111) (151) (210) T (220)

69 (730) KONGA, MARIKA, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (511) 18, 25 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) , , (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (111) , , , , (730) LED-ENERGOSERVICE LLC, Moskova, Moskva, RU (111) 59246, , , , , , , (730) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG, Basel, Basel, CH (111) (730) SYNTHOMER DEUTSCHLAND GMBH, Marl, Marl, DE (111) (730) PCM TECHNOLOGIES, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (111) (730) PYROTEK SCANDINAVIA AKTIEBOLAG, Ed, Ed, SE (111) (730) RECKITT BENCKISER N.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) MEGAFORM AG, Eupen, Eupen, BE (111) (730) SANOFI, Pariisi, Paris, FR 69

70 70 (111) (730) ELIZABETH ARDEN, INC., Florida, Florida, US (111) (730) CPP HOLDING COMPANY, LLC, Florida, Florida, US (111) (730) THE TOPPS COMPANY, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) OY ROBERT PAULIG ROASTERY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ELIZABETH ARDEN, INC., Florida, Florida, US (111) (730) NORDIC ROADS AS, Jørpeland, Jørpeland, NO (111) (730) OSCAR OF SWEDEN AB, Borås, Borås, SE (111) (730) M.J. PAASIKIVI OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) OY ROBERT PAULIG ROASTERY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SPECTRUM BRANDS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) KIIVANEN, ALEKSI, TOIMINIMEN HOORAY CUSTOM APPAREL HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (111) (730) ROYAL KONSEPTIRAVINTOLAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) WORK GOES HAPPY OY, Helsinki, Helsingfors, FI

71 71 (111) (730) LOITECH ALLIANCE OY, Eura, Eura, FI (111) (730) AGROMASTER OY, Lemi, Lemi, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar (111)

72 (A) AIHE: Tuomioistuimen päätöksellä ANLEDNING: Domstolens beslut (111) UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

73 (A) Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den

74 74 skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) OTIPAX (730) BIORGANON S.A., Geneve, Geneve, CH (511) 5 NCL(1) (111) (151) SEPTOLETE (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5, 30 NCL(6) (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "TD SCARLET-21 VEK", Moscow, RU (511) 3 NCL(9) (111) (151) VOX POPULI (730) BODEGAS MURVIEDRO, S.A., Requena, Requena, ES (511) 33 (111) (151)

75 (730) HIRSHY SALES LLP, Belfast, Belfast, IR (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 33, 43 (111) (151) (730) QIAQIA FOOD CO., LTD., Anhui, Anhui, CN (511) 29, 30 (111) (151) (730) JIANGSU DALEN ELECTRONIC CO., LTD., Jiangsu, CN (511) 11 (111) (151)

76 76 (730) MARINASUN CELLULOSE INDUSTRIES CO., Teheran, Teheran, IR (511) 5, 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 Blue Performance (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 8 (111) (151) (730) MARINASUN CELLULOSE INDUSTRIES CO., Teheran, Teheran, IR (591) tummansininen, harmaa, vaaleansininen - mörkblått, grått, ljusblått (511) 5, 16 (111) (151) VIZIO (730) VIZIO, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab

77 (511) 6, 9, 28 (111) (151) UNCLE FLETCH (730) NULL, VINCENT DI GIOVANNI, CANNES, FR (511) 43 (111) (151) (730) SAARIOINEN EESTI OÜ, Rapla vald, raplamaa, Rapla vald, raplamaa, EE (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) EYES ONLY (730) BOURJOIS, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (511) 3 (111) (151)

78 78 (730) INDIVIDUALNY PREDPRINIMATEL SUHODOEVA OLGA IGOREVNA, Ekaterinburg, Ekaterinburg, RU (511) 25, 35 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/60882 (730) SIRENA MARINE DENIZCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Orhangazi Bursa, Orhangazi Bursa, TR (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 12 (111) (151) (320) (330) EM (310) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (591) sininen, punainen, vihreä, kulta - blått, rött, grönt, guld (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (151) (320) (330) FR (310)

79 MIND BLOWING (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151) IronMarkets (730) IRONFX GLOBAL LIMITED, Limassol, Limassol, CY (511) 36 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) vaaleanoranssi, tummanoranssi, musta, vaaleanharmaa, tummanharmaa - ljusorange, mörkorange, svart, ljusgrått, mörkgrått (511) 1, 4, 12, 16, 25, 35, 41 (111) (151) HENRI LEBLANC (730) LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL, MONTAGNY-LES-BEAUNE, FR (511) 33 (111) (151) (320) (330) BX 79

80 80 (310) ORIFLAME TRUE PERFECTION (730) ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) (730) SOVMESTNOE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "BELPELET", Minsk, BY (561) Merkin translitteraatio on Ren. - Translitteration av märket är Ren. (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z ROSUDAPIN (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) (320) (330) NO (310)

81 (730) UNO-X GRUPPEN AS, Lysaker, NO (511) 1, 4, 35, 37, 43 (111) (151) (730) REALHOPE - TECNOLOGIA UNIPESSOAL, LDA., LISBOA, PT (511) 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) CN (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet JUSTFAB (730) JUST FABULOUS INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 14, 18, 25, 35 (111) (151)

82 82 (730) "LEDEL" LIMITED LIABILITY COMPANY, Kazan, Kazan, RU (591) musta, punainen - svart, rött (511) 11 (111) (151) SKLANKA (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "UTA-NN", Nizhniy Novgorod, RU (511) 33 (111) (151) (730) FAST RETAILING CO., LTD., Yamaguchi, Yamaguchi, JP (591) punainen, valkoinen, musta - rött, vitt, svart (511) 25 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/06908 SKHOOP (730) SKHOOP I ÅER AB, re, SE (511) 18, 25, 35

83 (111) (151) (320) (330) FR (310) EXCIPURE (730) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Conde Sur Vire, Conde Sur Vire, FR (511) 1, 5 (111) (151) (730) SMILE TRAIN, INC., New York, New York, US (591) sininen, musta, punainen, harmaa, valkoinen - blått, svart, rött, grått, vitt (511) 41 (111) (151) (320) (330) US (310) SURVIVOR (730) GRIFFIN TECHNOLOGY, INC., Tennessee, Tennessee, US (511) 9 (111) (151) (320) (330) FR (310)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 25 m rata Masters Finnish Records, 25 m pool

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 25 m rata Masters Finnish Records, 25 m pool MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 25 m rata 8.3.2017 Masters Finnish Records, 25 m pool Uudet ennätykset Miehet / Men 50 m VU / freestyle A (25-29) Ari-Pekka Liukkonen Cetus 21,95 7.5.2016 Imatra B (30-34) Janne

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 LÄHTÖ 25-26.7. PALUU 9.8.

1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 LÄHTÖ 25-26.7. PALUU 9.8. Leirilippukuntien bussiaikataulut 1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 16.30 (25.7.) Kemijärvi, linja-autoasema 23.30 18.30 (25.7.) Rovaniemi, linja-autoasema 21.30 20.00 (25.7.)

Lisätiedot

Lankakartat. kevät-kesä 2010. Puro Batik (622) flip flop (045) tico tico (267) Färgkartor våren-sommaren 2010 Shade cards spring-summer 2010

Lankakartat. kevät-kesä 2010. Puro Batik (622) flip flop (045) tico tico (267) Färgkartor våren-sommaren 2010 Shade cards spring-summer 2010 NOVITA OY, PL 59, 00211 Helsinki, Finland, 09 613 176, fax 09 6131 7700 Lankakartat kevät-kesä 2010 Färgkartor våren-sommaren 2010 Shade cards spring-summer 2010 Puro Batik (622) n/ca 100 g = n/ca 200

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot