[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN"

Transkriptio

1 [ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

2 VASTUULLISUUS Vastuullisuus alkaa arvoista ja johtamisesta, halusta toimia rakentavana osana ympäröivää yhteisöä. Moni suomalainen yritys ylittää lainsäädännön ja erilaisten sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset vapaaehtoisesti. Vastuullinen toiminta määritellään pääosin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun kolmijaon kautta. Sosiaalinen vastuu jakautuu vielä useaan alaryhmään, kuten tässäkin kokonaisuudessa, ihmisiin ja yhteisöihin. Parhaimmillaan vastuullisuus on jo osa liiketoimintastrategiaa, yrityksen jättämiä jälkiä ja niistä viestittyjä tarinoita luoden kilpailukykyä tilanteessa, jossa globaalit trendit ja uudet tiedon jakamisen tavat heijastuvat suomalaistenkin yritysten arkeen. Entistä useammin yrityksille esitetään Suomessa samoja vaatimuksia kuin mitä julkiselle sektorille ja yksilöille. Yrityksetkin joutuvat yhä useammin osallistumaan arvokeskusteluun. Yritysvastuu on avannut suomalaisten yritysten ovia: avoimuuden ja olennaisuuden vaatimus on lisännyt viestintää ja halua rakentaa vuorovaikutusta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Kuluttajien ja asiakkaiden tiedon tarve, mutta myös muiden yritysten luoma kilpailuasetelma, kirittää jatkuvasti tekemään, raportoimaan ja viestimään aina paremmin, aina laajemmin. 2

3 [ VASTUULLISUUS ] Kaipaatko uusia ajatuksia ja tekemisen tapoja? Monipuolinen ajatusten, kokemusten ja käytäntöjen vaihto tarjoaa juuri niitä. Se on myös oiva tie oppimiseen. Eri toimialojen ja erikokoisten yritysten mukanaolo on ollut erittäin hedelmällistä myös Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke käynnistettiin osana Osaamiskeskusohjelmaa (OSKE), koska elintarvikesektori edelläkävijänä ja matkailusektori nopeana nousijana kaipasivat lisää osaamista yritysvastuunsa viestimiseen vastatakseen kuluttajan toiveisiin. Hanke on tarjonnut tilan ja ajan työstää oman yrityksen vastuuviestintää valmennusohjelman aikana. Olemme oppineet, että yritysvastuu ei tule valmiiksi, vaan sitä pitää kehittää jatkuvasti. Siksi ei kannata jäädä odottamaan yritysvastuun valmistumista ajatuksella tehdään ensin, viestitään sitten. Hyvistä teoista ja käytännöistä kannattaa kertoa; ne voivat olla ratkaiseva tekijä ostopäätöksen takana. Yhdessä valmentajamme, Perjantai Markkinointiviestintä Oy:n, kanssa hanke on tuottanut oppimateriaalin valmennusohjelman sisällöstä itseopiskelun välineeksi. Katso lisää osoitteesta: Seuraavilla sivuilla hankkeeseemme osallistuneet yritykset jakavat muutamia vastuullisia käytäntöjään. Esimerkit piirtävät myös kuvaa suomalaisten yritysten vastuullisuudesta. Anna Hillgrén Projektipäällikkö Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Turun yliopisto Olemme toimiva ja ratkaisukeskeinen maa, jonka koulutus ja teknologiaosaaminen ovat maailman huippua, joka arvostaa monipuolista kulttuurielämää ja jolle luonto on tärkeä voimavara. Team Finland Tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yritysvastuuasioissa. Suomen hallitusohjelma Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuu kysymyksissä. Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta, ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö 3 PEFC Sertifioitu Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista.

4 IHMISET Suomalainen yritysmaailma sekä työelämä saavat huippusijoituksia kansain välisissä vertailuissa. Laadukkaan koulutusjärjestelmän arvellaan olevan menestyksemme taustalla. Suomella on esimerkiksi todettu olevan maailman parhaat valmiudet ja kyvyt informaatioteknologian hyödyntämiseen*. Pohjoismaisessa työelämässä korostuu miesten ja naisten tasa-arvo Suomen on todettu olevan maailman toiseksi tasa-arvoisin maa**. Naisten rooli työelämässä onkin vahva. Myös pienten lasten vanhempien asemaa vertailtaessa suomalainen yhteiskunta erottuu edukseen***. Vastuullisissa yrityksissä nähdään työntekijöiden hyvinvointi ja kouluttautumis mahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa sijoituksena tulevaisuuteen. Työturvallisuutta ja työterveys palvelujen tarjoamista säädellään tiukasti lainsäädännöllä. * Maailman talousfoorumi, Global Information Technology 2013 ** Maailman talousfoorumi, Global Gender Gap 2012 *** Save the Childrenin,

5 [ IHMISET ] Raisio-konserni työllistää yli henkilöä pääosin Suomessa, Tšekissä ja Isossa-Britanniassa. Organisaatio panostaa henkilöstön osaamiseen: Omat sisäiset kehitysohjelmat luovat urapolkuja lisäten motivaatiota. Osaamista kehittävät yhtä lailla ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja työssä oppiminen. Sisäisesti kansainvälisessä organisaatiossa panostetaan monikulttuurisuuden ymmärrykseen. Yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella on suomalainen Atria. Atrialla kannustetaan osaamisen kehittämiseen sekä tuetaan monin eri tavoin työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Osaamisen kehittämistä tukee osaamiskartoitukset, laaja koulutustarjonta, työssäoppimisen mahdollisuudet sekä erilaiset uramahdollisuudet Atrialla. Yrityksemme voitosta 10 % jaetaan vuosittain henkilöstölle. Stig Vesterlund, Oy Soya Ab Henkinen turvallisuus syntyy tasapuolisesta kohtelusta. Pekka Peura, Jämsän Apteekki Hyvä huumori on tärkeää. Meillä nauretaan paljon. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Arla Ingmanissa on luotu koko 400 henkilön elintarvikekonsernille Our people -prosessi, jossa käydään läpi resursseja, osaamista ja vaatimustasoja. Tavoitteena on, että yrityksessä on oikea henkilö oikeassa paikassa niin työntekijän itsensä kuin yrityksen näkökulmasta katsot tuna. Aloitejärjestelmällä motivoidaan henkilö kuntaa ideoi maan aktiivisesti toiminnan kehittämistä. Vuorovaikutus ongelmia on avattu mm. työpaikkateatterilla. Helsingin Mylly Oy on kohta 80-vuotta täyttävä, pieni perheyritys, jonka arvoja ovat vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja jatkuvuus. Pienessä yrityksessä henkilökunta tuntee hyvin toisensa, jolloin kynnys esittää parannusehdotuksia on matala. Riitta Salenius-Mela, Helsingin Mylly Oy Ekologinen Seikkailuhuvipuisto Flowpark vie kävijänsä seikkailemaan korkealle puiden latvoihin. Työturvallisuus ja asiak kaiden turvallisuuden takaaminen ovat toiminnan pilareita. Viikoittain jokaisella on velvollisuus harjoitella mm. asiakkaan pelastamista puusta. Turvavälineiden käytöstä ei tingintä, ja kaikilla on voimassa oma räätälöity ea-kurssi. Toimivassa työyhteisössä on puolet miehiä ja puolet naisia. Pyrimme tähän rekrytoinneissa. Janne Kalhama, Flowpark Sesonkityöntekijöiden työsuhteesta jopa 20 % on koulu tusta. Jarkko Koskenmäki, Touring Cars 5

6 TALOUS Suomi on maailman vakain valtio*, Suomi on maailman turvallisimpia sijoituskohteita**, Suomessa on hyvät edellytykset liiketoiminnalle***, Suomi on kolmanneksi vähinten korruptoitunut maa maailmassa****. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi nousee esille vastuullisena maana. Taloutemme ja yritysmaailmamme perustuu monin osin kykyyn ratkaista ongelmia. Yritysvastuu ja taloudellinen menestyminen mahtuvat Suomessa samaan lauseeseen. Vastuullisuus erottaa kilpailevat tuotteet sekä palvelut toisistaan ja tuottaa samalla säästöjä toiminnan tehostumisilla. Vastuullisuus erottaa yritykset toisistaan myös työn antajina: se on osa vahvaa, houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. * Failed States Index, 2013 ** Black Rock Sovereign Risk Index 1/2014 *** Forbes 2012 **** Transparency International

7 [ TALOUS ] Vastuullisessa viinatehtaassa Pramiassa on kehitetty pitkällä tähtäimellä toimintaa, jonka tavoitteena on sähkön oma varaisuus, sata prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettujen pakkausten käyttö sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kautta taloudellisen kannattavuuden kehittyminen. Muumimaailmassa Tove Janssonin kirjoittamat sadut heräävät eloon. Matkailuyrityksen liiketoiminnan taustalla ovat Muumien arvot: perhe, luonto, ystävyys ja ystävällisyys sekä väkivallattomuus ja seikkailullisuus. Alueensa merkit tävä toimija houkuttelee kävijöitä kauempaakin luoden tuloja koko alueelle. Muumimaailma työllistää kesäkaudella noin 250 nuorta aikuista. Atrialla vastuulliset toimintatavat ovat luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa. Ne ovat osa strategiaa ja operatiivista johtamista. Olemme varmoja, että yritysvastuumme kantaa myös liiketoiminnan, eli käytännössä kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Juha Gröhn, Atria. ICT-yhtiö Anvian omistajista suurin osa on myös yhtiön asiakkaita, jolloin heille on omistaja-arvon lisäksi tärkeätä alueellinen läsnäolo ja hyvä palvelutaso. Osinkoa Anvia maksaa vuosittain vähintään puolet konsernin tuloksesta. Kestäviä tapahtumapalveluja tarjoava GreenEvent on tuotteistanut vihreän palvelun. Asiakkaille tarjotaan palvelua, joka saa heidät erottumaan edukseen: tapahtumajärjestelyjen yksityiskohdat on mietitty huolella vastuullisuuden näkökulmista. Haastamme asiakkaamme huomioimaan vastuullisuuden. Mika Yliluoma, GreenEvent. Matkailupalveluita tarjoava Honkalintu panostaa investoinneissaan kestäviin, huolettaviin ja korjattaviin välinehankintoihin. Palvelut hinnoitellaan kannattaviksi, ja yrityksen toiminta on taloudellisesti vakaata. Näin asiakkaatkin voivat luottaa jatkuvuuteen. Leipomo Rosten on lisännyt tuotteiden yhteiskuljetuksia muiden leipomoiden kanssa. Rahtikulut ovat merkittävät, joten tehostuksista ja edullisimmista hinnoista hyötyvät ympäristön lisäksi kuluttajat. 7

8 YHTEISÖT Yritys on aina osa ympäröivää yhteisöään, niin paikallisesti kuin toimialallaan. Suhde yhteisöön on tärkeä molemmin puolin yhtälailla taloudellisesti sekä kulttuurisesti. Toiminnan suorien ja epäsuorien vaikutusten pohtiminen sekä selvittäminen on laajentanut yritysten sidosryhmiä. Sidosryhmävuorovaikutuksella on luotu uusia tuotekehitysideoita, tehty yrityksistä inhimillisempiä ja selvitetty tulevasta viestiviä heikkoja signaaleja. Osana yhteisöään vastuulliset matkailu toimijat varmistavat, että palvelut ovat luonteva osa alueen kulttuuria, maisemaa ja luontoa. Suomalaisten pienten yritysten toimialat ylittävällä yhteistyöllä on luotu yritys yhteisöjä, jotka itsessään ovat isompia ja kilpailukykyisempiä kuin vain osiensa summa. 8

9 [ YHTEISÖT ] Elixi Oil Oy:n tuotteissa käytettävä öljypellava tuotetaan sopimusviljelynä eteläisessä Suomessa. Yrityksessä tiedetäänkin jokaisen tuotteen osalta, miltä tilalta raaka-aine on lähtöisin ja miten se on viljelty. Raisioagro käynnisti Huippufarmari haussa -satokilpailun vuonna Tavoitteena oli tuottaa suuri sato, hyvä taloudellinen tulos ja pieni ympäristövaikutus. Kilpailutilojen satotasot olivat 75 % korkeammat kuin valtakunnalliset kymmenen vuoden keskitasot. Kustavin Kipinä on paikka kehittämiselle, oppimiselle ja syttymiselle. Matkailukohdetta pyörittävä Kehitysyhtiö Kuru on ollut aloitteellinen, jotta kylässä tehtäisiin kokonaisvaltainen ympäristöohjelma. Kipinän keittiöön on luotu polku paikallisilta tuottajilta. Raaka-aineita lihasta kalaan ja kasviksiin sekä sieniin hankitaan säännönmukaisesti omasta kylästä. Kehitetään yhdessä. Ideoita tuotekehitykseen haetaan myös työyhteisöstä, lähiympäristöstä ja asiakkailta. Tätä ajatusta ovat hyödyntäneet tahoillaan esimerkiksi Leipomo Rosten ja Arla Ingman. Anvia uskoo kiinteän verkon yhteyksien vastaavan parhaiten asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Anvia investoikin vuosittain miljoonia euroja kuituverkkojen ja muiden nopeiden verkkojen rakentamiseen. Korkeatasoinen kokoushotelli Kokousmylly pesettää pyykkinsä Askolan Pesulassa, joka sosiaalisena yrityksenä antaa työtä alueellaan vaikeasti työllistyville. Hotelli Jämsän ja Villa Hiidenmäen sekä kokoushotelli Kokous myllyn keittiöissä on raaka-aineita lähituottajilta. Yhteistyötä tehdään muun muassa lähinaapuruston maanviljelijöiden kanssa. Ja omasta historiasta sekä yhteisöstä ollaan ylpeitä. Tapahtumatuottaja GreenEvent tuo osansa yhteisöönsä. Asunnottomien yhdistykselle tehdään töitä ilmaiseksi, yli jääneet lelut ja lennokit tapahtumista lahjoitetaan päiväkotiin. Toimintaympäristö on taloyhtiö vuosittain asukkaat saavat nauttia pihapäivästä ja omasta kasvimaasta. Jämsän Apteekki ja Bothnia Apteekki ovat tuoneet apteekin reseptilääkepalvelut verkkoon, kaikkien ulottuville. Asiakkaan vastuullinen opastaminen ja neuvominen ohjaa toimintaa: tärkeintä on lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö. Leipomo Rosten on ruokaleivän valmistukseen erikoistunut turkulainen perheyritys, joka on ollut osa kaupunkilaisten arkea vuodesta Verkostoitunut toimija näkyy aina urheiluseurayhteistyöstä työttömien ruokakassitoimintaan. 9

10 YMPÄRISTÖ Suomalaisen hyvinvoinnin juuret ovat ympäristössä, luonnossa, metsissä, puhtaassa ilmassa ja vedessä. Sanojen sijaan suomalaiset uskovat tekoihin. 10

11 [ YMPÄRISTÖ ] Honkalintu on luonnossa toimimiseen ja perhokalastukseen erikoistunut yritys, jonka tavoitteena on uuden kokeminen ja rentoutuminen luonnon avulla. Yrityksen liikeidea osoittaa yrityksen arvostavan luontoa ja välittää luonnon arvostamisen ajatusta myös asiakkailleen: Luonnossa liikutaan luonnon ehdoilla, merkityillä reiteillä ja sääntöjen mukaan. Kaikki jätteet kuljetetaan pois ja lajitellaan. Kansainvälisille asiakkaille esitellään näin joka miehenoikeuksiamme sekä suomalaista tapaa kunnioittaa luontoa. Naantalilainen Kultaranta Resort tarjoaa täysimittaisen golfkentän harjoitusalueineen keskellä saaristoluontoa. Lannoitusta pohditaan tarkasti, sillä valumat vesistöihin halutaan estää. Ruoho kenttien kasteluun kuluu kuivalla kelillä runsaasti vettä. Kasteluun käytetään kentän lampiin kerättävää sulamis- ja valumavettä sekä merivettä, jonka suolapitoisuus laimenee kentän lampiin pumpattuna. Rakennuskanta on uutta, ja suurin osa tiloista lämpiää maalämmöllä. Sähköenergian ja käyttöveden määriä seurataan aktiivisesti, ja kulutusta pyritään optimoimaan. Legendaarisella paikalla sijaitsevan huoltoaseman Jämsän Patalahden mittarikentän saneeraus ja puhdistus toi merkittävät säästöt muun muassa valaistuksen uudelleen suunnittelun kautta. Sähkönkulutusta järkevöitetään lisäksi koneiden tuottaman lämmön hyödyntämisellä. Nyt Patalahdella pohditaan läheisen järviveden hyödyntämistä lämmityksessä. Biojätteen vähentäminen paitsi palvelee luontoa, tuo monelle säästöjä. Leipomo Rostenilla kanttitaikinat käytetään uudelleen, Jämsän Patalahdella muistutetaan noutopöydän asiakkaita ottamaan aluksi vähän lisää saa hakea. Hotelli Jämsässä asiakas voi tilata kahvilasta halutessaan pienemmän annoksen. Maatilamatkailukohteessa Taattisten tilalla luonto on kiinteä osa toimintaa ja tila on luonteva osa kulttuurimaisemaa. Ja luonnosta pidetään huolta: Matkailutilalla on mm. oma ympäristöohjelma. Metsänhoito on sertifioitu, ja jätevedelle on tehty imeytymiskentät. Tilat lämmitetään puulla, kauralla ja ilmalämpöpumpuilla lisäksi esimerkiksi keittiön astianpesukoneiden vesi lämmitetään puilla ennen kuin se lisätään koneeseen. Mökeillä takat, pönttöuunit, puuhellat ja kaakeliuunit tuovat lämmön lisäksi tunnelmaa. Tilalla käytetään mahdollisuuksien rajoissa lähiruokaa. Helsingin Mylly on luomun edelläkävijä Suomessa. Yritys aloitti luomutuotannon 1990-luvun alussa ja on tällä hetkellä Suomen suurin luomuviljan jalostaja ja merkittävä luomuviljatuotteiden viejä. Ympäristöasiat otetaan vahvasti huomioon yrityksessä. Vuonna 2013 Helsingin Myllyn Vaasan tuotantoyksikkö luopui fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun yksikössä otettiin käyttöön oma biovoimalaitos. Se tuottaa kaiken tarvittavan energian polttamalla tuotannossa syntyvää kaurankuorta. Matkailu- ja majoituspalveluja tarjoavan Villa Hiiden mäen yrittäjät ovat perustaneet tilalleen kahden hehtaarin luonnonsuojelualueen. Tiluksilla sijaitsee myös muinais muistoalue. Flowpark laski hiilijalanjälkensä: seikkailupuisto kuluttaa vuodessa sähköä kahden omakotitalon verran. Leipomo Rosten vaihtoi energianlähteensä öljystä kestävämpään ratkaisuun, nestekaasuun. Samalla energian kulutuksen pienentämiseen tähtäsivät muun muassa laitteiden käynnistysten optimointi ja siirtyminen led-valaistukseen. 11

12 JÄLJET Jätämme jälkiä aina raaka-aineiden tuottamisesta valmistuksessa käytettyyn energiaan sekä tuotteen tai palvelun kulutukseen. Suomalaiset elintarvike- ja matkailualan toimijat ovat aktiivisesti selvittäneet jälkiään: mistä vaikutukset syntyvät ja kuinka suuria ne ovat. Jaettu tieto auttaa niin yrityksiä kuin kuluttajia arvioimaan valintojensa merkityksiä. Pakkausmerkinnät korostuvat erityisesti suoraan kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Perusajatuksena on osoittaa oman ryhmänsä parhaimmistoon kuuluminen. Avainlippumerkki kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Vapaaehtoinen pohjois mainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, voidaan hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttävät asetetut kriteerit. Suomalaisten viranomaisten Luomu valvottua tuotantoa -merkillä on samat kriteerit kuin EU:n luomu merkillä eli Eurolehdellä. Lisäksi yhdistyksillä on omia merkkejään, jotka viestivät muun muassa luomusta, biodynaamisesta viljelystä, Reilusta kaupasta ja ekoenergian käytöstä tuotannossa. 12

13 [ JÄLJET ] Tammisaarelainen Oy Soya Ab on asettanut itselleen selkeän tehtävän: yritys haluaa luoda herkullisia makuelämyksiä valmistamalla maailman parasta tofua. Raakaaine tuodaan Brasiliasta, jossa sen tuottaa 300 pienviljelijää. Luomusoija on GMO-vapaata. Raaka-aineiden alkuperä on tiedossa. Kaikille raakaaine toimittajille on tehty Global Compact -viitekehyksen mukainen kysely. Pakkausten raaka-aineet ovat kierrätysmateriaalia omasta tehtaasta. Raisa Siltala, Pramia. Uusi-Yijälän tilalla luomuasetus ohjaa toimintaa, varsinkin maatilan puolella. Myös hiilijalanjälkimittari on vaikuttanut toimintatapoihin: laitteita sammutetaan useammin, ja sauna lämmitetään vain tarpeeseen. Raisio-konserni oli ensimmäinen yritys maailmassa, jonka tuotepakkauksessa oli sekä hiili- että vesijalanjälkimerkki. Elinkaariarviointi sekä hiili- ja vesijalanjälkilaskenta ovat edelleen tärkeä osa Raision ympäristövaikutusten arviointia. Merkki on käytössä myös Oy Soya Ab:lla. Tiedämme jokaisen mutterinkin alkuperän. Janne Kalhama, Flowpark Luomusta, kotimaisuudesta ja hiilijalanjäljestä kertovia merkkejä on yleisesti käytössä viestittäessä palveluiden tai tuotteiden tuotantotavoista. Yhtä tai useampaa ohessa esitettyä merkkiä käyttää mm. Oy Soya Ab, Elixi Oil Oy, Leipomo Rosten, Helsingin Mylly Oy, Arla Ingman Oy Ab ja Raisio-konserni. 13

14 TARINAT Vastuullisesta toiminnasta saavutetaan hyöty, kun siitä kerrotaan. Asiakkaat, työntekijät, omistajat, jälleenmyyjät ja muut sidosryhmät kaikkien tekemiemme päätösten taustalla vaikuttavat tunteet ja faktat. Suomessa erityisesti elintarviketeollisuus on jo vuosia avannut toimintaansa ja viestinyt ruokaketjustamme aina maatiloilta, tehtaisiin ja kotien ruoka pöytiin on nostettu esille hyvinvointi sekä ihmiset. Matkailun suunnittelu, varaukset ja markkinointi on siirtynyt verkkoon, ja palveluiden tuottamisen tapaa esitellään yhä enemmän, monin kuvin ja tarinoin. Matkailun- ja elämystuotannon alueelle on perustettu yhä enemmän yrityksiä, joiden liikeidea itsessään juontaa kestävän kehityksen arvoista. 14

15 [ TARINAT ] Atria on vuosia viestinyt vastuustaan yritysvastuuraportissa, joka jaetaan mm. analyytikoille, medialle ja sijoittajille sekä suurkeittiöasiakkaille. Kuluttajaviestinnässä lihatalolla on vahvana kärkenä tuotteiden jäljitettävyys aina kotitilalle asti. Arla Ingmanin avainviesti on Vastuullinen kasvu. Koska olemme jo pitkään ylläpitäneet korkeita standardeja koskien niin luonnollisia tuotteita, ympäristöä kuin ilmastoa, on vain luonnollista, että sitoudumme entistäkin kattavampaan yritysvastuuseen. Suomen johtava kotimaisen öljypellavan jalostaja Elixi Oil Oy viestii suomalaisen pellavansiemenen terveellisyydestä ja luonnollisuudesta kaikissa kanavissa. Suomalaisten sopimusviljelijöiden pellolta tuleva pellava voidaan jäljittää. Pellava on Suomen oloissa hyvin menestyviä kasveja, joten sen viljely on kestävällä pohjalla. Arvokas kasvi hyödynnetään tarkasti, monipuolisesti. Pramian tarinassa keskellä on tuulivoimala ja yrityksen konkreettiset vastuulliset teot, sillä suomalainen lainsäädäntö kieltää väkevien alkoholijuomien markkinoinnin. Edelläkävijät pääsevät määrittelemään alansa vaatimukset. Luontomatkailuyritys Honkalintu on avoimilla nettisivuillaan määritellyt vastuullisen luontoyrityksen tunnusmerkit antaen asiakkaidensa valintojen taustalle vahvan faktapohjan. Bothnia Apteekki ja Jämsän Apteekki tuovat reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden verkkokauppaan uudenlaista luotettavuutta: kotimaiset pitkän linjan kivijalka-apteekit ovat nyt avoinna ympäri vuorokauden kaikille suomalaisille. Touring Cars muutti viestintänsä entistä asiakaslähtöisemmäksi mm. nettisivuillaan, jossa varausjärjestelmän tilalle luotiin matkailuportaali. Myynnissä luovuttiin välikäsistä, sillä yrityksessä uskotaan, että avoin, läpinäkyvä ja lähellä asiakasta tuotettu palvelu on parempaa taaten oikeat tiedot ja osaamisen sekä parhaat vinkit lomamatkalle. Meillä myydään onnellisuutta. Osa sitä ovat vastuulliset valinnat: luomu, lähiruoka, hake-energia ja jopa viinivalinnat. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Muumimaailma erottautuu lapsiperheiden matkailukohteista arvoillaan, jotka näkyvät vahvasti myös viestinnässä. Muumin halaus on pehmoinen ja turvallinen! 15

16 Anvia Oyj Arla Ingman Oy Ab Atria Oyj Elixi Oil Oy Flowpark Oy GreenEvent Oy Helsingin Mylly Oy HimosMaailma Oy Honkalintu Oy Hotelli Jämsä Oy Jämsän Apteekki Jämsän Patalahti Oy Kehitysyhtiö Kuru Oy Kokousmylly Oy Kultaranta Resort Oy Leipomo Rosten Oy Muumimaailma Oy Oy Soya Ab Perjantai Markkinointiviestintä Oy Pramia Oy Raisio-konserni Taattisten tila Touring Cars Uusi-Yijälän tila Villa Hiidenmäki Oy

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA YRITYS Olemme toimineet vuodesta 1990 lähtien Suomessa Pramia Oy Ruotsissa Pramia AB Norjassa Pramia As Olemme perheomisteinen yritys PRAMIAN TARINA

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 1 Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 Outi Hohti, viestintäpäälikkö S-ryhmän marketkauppa Twitter: @hohti Kotimaisuus S-ryhmän marketkaupassa

Lisätiedot

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia esimerkkinä Jalotofu 23.12.2014 Kaikki kuvat: Oy Soya Ab Reilun kaupan soijapavut Jalotofun soijapavut kasvavat Pohjois-Brasilian auringon lämmössä, Capaneman kylässä.

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Aina vihreä ja tuore 30 vuotta kattokasvihuoneviljelyä

Aina vihreä ja tuore 30 vuotta kattokasvihuoneviljelyä Vastuullinen Famifarm Vastuullisuutemme on hyvin käytännönläheistä toimintaa, ja se perustuu pohjimmiltaan yrityksemme arvoihin ja tavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseen. Haluamme tämän julkaisun kautta

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Kestävyydellä markkinointi

Kestävyydellä markkinointi KESMA II Kestävyydellä markkinointi Hanna-Maija Väisänen ja Anne Törn Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kestävän markkinoinnin määritelmä Kestävä markkinointi on vastuullista markkinointia: edellyttää

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Suomiruoka rulettaa? Tilaisuudessa puhuu myös kuumana käytävän suomalaisen ruokakeskustelun tiimoilta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

Luomulastenruokaa kotimaasta - mistä raaka-aineet? Jussi Hautala Supplier Development Agronomist Nestrade Procurement Division

Luomulastenruokaa kotimaasta - mistä raaka-aineet? Jussi Hautala Supplier Development Agronomist Nestrade Procurement Division Luomulastenruokaa kotimaasta - mistä raaka-aineet? Jussi Hautala Supplier Development Agronomist Nestrade Procurement Division Nestlé lastenruokaa Turusta Nestlé on globaali yritys myös lastenruuassa -

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät,

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, 12.10.2016 Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa ry ASIAKKAAT Edustajisto Hallitus Johtaja Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset Maaseutukeskus Pirkanmaan kalatalouskeskus

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008 Ulla Rehell, Kesko Oyj Sivu 2 Lähde: BIO IS Sivu 3 Lähde: BIO IS Sivu 4 Kauppa on paikallista palvelutoimintaa 45,5

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Pro Luomu Luomulihajaloste

Pro Luomu Luomulihajaloste Pro Luomu Luomulihajaloste Yrityshaastattelut 2/2017 Järjestimme tammi-helmikuun vaihteessa 2017 neljä noin puolen tunnin pituista puhelinkeskustelua kolmen eri lihatalon edustajan sekä yhden kaupan edustajan

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Lähiruoan sosiaalinen vaikutus

Lähiruoan sosiaalinen vaikutus Lähiruoan sosiaalinen vaikutus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2016 Tampere-talo 6.5.2016 SESSIO: Työkalut sosiaalisen vastuullisuuden huomiointiin Merja Saarinen, Luonnonvarakeskus Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä!

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Ruoka tuo leivän moneen pöytään Merkittävä työnantaja Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja neljänneksi suurin teollisuudenala ja

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 Lasten Päivän Säätiö Linnanmäen huvipuisto avattiin 27.5.2015 Lasten Päivän Säätiö perustettiin 1956 Perustajina keskeiset lastensuojelujärjestöt

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Made by Finland. Tutkimusraportti

Made by Finland. Tutkimusraportti Made by Finland Tutkimusraportti 9.3.2017 Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-79-vuotiaat suomalaiset.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot