[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN"

Transkriptio

1 [ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

2 VASTUULLISUUS Vastuullisuus alkaa arvoista ja johtamisesta, halusta toimia rakentavana osana ympäröivää yhteisöä. Moni suomalainen yritys ylittää lainsäädännön ja erilaisten sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset vapaaehtoisesti. Vastuullinen toiminta määritellään pääosin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun kolmijaon kautta. Sosiaalinen vastuu jakautuu vielä useaan alaryhmään, kuten tässäkin kokonaisuudessa, ihmisiin ja yhteisöihin. Parhaimmillaan vastuullisuus on jo osa liiketoimintastrategiaa, yrityksen jättämiä jälkiä ja niistä viestittyjä tarinoita luoden kilpailukykyä tilanteessa, jossa globaalit trendit ja uudet tiedon jakamisen tavat heijastuvat suomalaistenkin yritysten arkeen. Entistä useammin yrityksille esitetään Suomessa samoja vaatimuksia kuin mitä julkiselle sektorille ja yksilöille. Yrityksetkin joutuvat yhä useammin osallistumaan arvokeskusteluun. Yritysvastuu on avannut suomalaisten yritysten ovia: avoimuuden ja olennaisuuden vaatimus on lisännyt viestintää ja halua rakentaa vuorovaikutusta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Kuluttajien ja asiakkaiden tiedon tarve, mutta myös muiden yritysten luoma kilpailuasetelma, kirittää jatkuvasti tekemään, raportoimaan ja viestimään aina paremmin, aina laajemmin. 2

3 [ VASTUULLISUUS ] Kaipaatko uusia ajatuksia ja tekemisen tapoja? Monipuolinen ajatusten, kokemusten ja käytäntöjen vaihto tarjoaa juuri niitä. Se on myös oiva tie oppimiseen. Eri toimialojen ja erikokoisten yritysten mukanaolo on ollut erittäin hedelmällistä myös Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke käynnistettiin osana Osaamiskeskusohjelmaa (OSKE), koska elintarvikesektori edelläkävijänä ja matkailusektori nopeana nousijana kaipasivat lisää osaamista yritysvastuunsa viestimiseen vastatakseen kuluttajan toiveisiin. Hanke on tarjonnut tilan ja ajan työstää oman yrityksen vastuuviestintää valmennusohjelman aikana. Olemme oppineet, että yritysvastuu ei tule valmiiksi, vaan sitä pitää kehittää jatkuvasti. Siksi ei kannata jäädä odottamaan yritysvastuun valmistumista ajatuksella tehdään ensin, viestitään sitten. Hyvistä teoista ja käytännöistä kannattaa kertoa; ne voivat olla ratkaiseva tekijä ostopäätöksen takana. Yhdessä valmentajamme, Perjantai Markkinointiviestintä Oy:n, kanssa hanke on tuottanut oppimateriaalin valmennusohjelman sisällöstä itseopiskelun välineeksi. Katso lisää osoitteesta: Seuraavilla sivuilla hankkeeseemme osallistuneet yritykset jakavat muutamia vastuullisia käytäntöjään. Esimerkit piirtävät myös kuvaa suomalaisten yritysten vastuullisuudesta. Anna Hillgrén Projektipäällikkö Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Turun yliopisto Olemme toimiva ja ratkaisukeskeinen maa, jonka koulutus ja teknologiaosaaminen ovat maailman huippua, joka arvostaa monipuolista kulttuurielämää ja jolle luonto on tärkeä voimavara. Team Finland Tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yritysvastuuasioissa. Suomen hallitusohjelma Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuu kysymyksissä. Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta, ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö 3 PEFC Sertifioitu Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista.

4 IHMISET Suomalainen yritysmaailma sekä työelämä saavat huippusijoituksia kansain välisissä vertailuissa. Laadukkaan koulutusjärjestelmän arvellaan olevan menestyksemme taustalla. Suomella on esimerkiksi todettu olevan maailman parhaat valmiudet ja kyvyt informaatioteknologian hyödyntämiseen*. Pohjoismaisessa työelämässä korostuu miesten ja naisten tasa-arvo Suomen on todettu olevan maailman toiseksi tasa-arvoisin maa**. Naisten rooli työelämässä onkin vahva. Myös pienten lasten vanhempien asemaa vertailtaessa suomalainen yhteiskunta erottuu edukseen***. Vastuullisissa yrityksissä nähdään työntekijöiden hyvinvointi ja kouluttautumis mahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa sijoituksena tulevaisuuteen. Työturvallisuutta ja työterveys palvelujen tarjoamista säädellään tiukasti lainsäädännöllä. * Maailman talousfoorumi, Global Information Technology 2013 ** Maailman talousfoorumi, Global Gender Gap 2012 *** Save the Childrenin,

5 [ IHMISET ] Raisio-konserni työllistää yli henkilöä pääosin Suomessa, Tšekissä ja Isossa-Britanniassa. Organisaatio panostaa henkilöstön osaamiseen: Omat sisäiset kehitysohjelmat luovat urapolkuja lisäten motivaatiota. Osaamista kehittävät yhtä lailla ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja työssä oppiminen. Sisäisesti kansainvälisessä organisaatiossa panostetaan monikulttuurisuuden ymmärrykseen. Yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella on suomalainen Atria. Atrialla kannustetaan osaamisen kehittämiseen sekä tuetaan monin eri tavoin työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Osaamisen kehittämistä tukee osaamiskartoitukset, laaja koulutustarjonta, työssäoppimisen mahdollisuudet sekä erilaiset uramahdollisuudet Atrialla. Yrityksemme voitosta 10 % jaetaan vuosittain henkilöstölle. Stig Vesterlund, Oy Soya Ab Henkinen turvallisuus syntyy tasapuolisesta kohtelusta. Pekka Peura, Jämsän Apteekki Hyvä huumori on tärkeää. Meillä nauretaan paljon. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Arla Ingmanissa on luotu koko 400 henkilön elintarvikekonsernille Our people -prosessi, jossa käydään läpi resursseja, osaamista ja vaatimustasoja. Tavoitteena on, että yrityksessä on oikea henkilö oikeassa paikassa niin työntekijän itsensä kuin yrityksen näkökulmasta katsot tuna. Aloitejärjestelmällä motivoidaan henkilö kuntaa ideoi maan aktiivisesti toiminnan kehittämistä. Vuorovaikutus ongelmia on avattu mm. työpaikkateatterilla. Helsingin Mylly Oy on kohta 80-vuotta täyttävä, pieni perheyritys, jonka arvoja ovat vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja jatkuvuus. Pienessä yrityksessä henkilökunta tuntee hyvin toisensa, jolloin kynnys esittää parannusehdotuksia on matala. Riitta Salenius-Mela, Helsingin Mylly Oy Ekologinen Seikkailuhuvipuisto Flowpark vie kävijänsä seikkailemaan korkealle puiden latvoihin. Työturvallisuus ja asiak kaiden turvallisuuden takaaminen ovat toiminnan pilareita. Viikoittain jokaisella on velvollisuus harjoitella mm. asiakkaan pelastamista puusta. Turvavälineiden käytöstä ei tingintä, ja kaikilla on voimassa oma räätälöity ea-kurssi. Toimivassa työyhteisössä on puolet miehiä ja puolet naisia. Pyrimme tähän rekrytoinneissa. Janne Kalhama, Flowpark Sesonkityöntekijöiden työsuhteesta jopa 20 % on koulu tusta. Jarkko Koskenmäki, Touring Cars 5

6 TALOUS Suomi on maailman vakain valtio*, Suomi on maailman turvallisimpia sijoituskohteita**, Suomessa on hyvät edellytykset liiketoiminnalle***, Suomi on kolmanneksi vähinten korruptoitunut maa maailmassa****. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi nousee esille vastuullisena maana. Taloutemme ja yritysmaailmamme perustuu monin osin kykyyn ratkaista ongelmia. Yritysvastuu ja taloudellinen menestyminen mahtuvat Suomessa samaan lauseeseen. Vastuullisuus erottaa kilpailevat tuotteet sekä palvelut toisistaan ja tuottaa samalla säästöjä toiminnan tehostumisilla. Vastuullisuus erottaa yritykset toisistaan myös työn antajina: se on osa vahvaa, houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. * Failed States Index, 2013 ** Black Rock Sovereign Risk Index 1/2014 *** Forbes 2012 **** Transparency International

7 [ TALOUS ] Vastuullisessa viinatehtaassa Pramiassa on kehitetty pitkällä tähtäimellä toimintaa, jonka tavoitteena on sähkön oma varaisuus, sata prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettujen pakkausten käyttö sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kautta taloudellisen kannattavuuden kehittyminen. Muumimaailmassa Tove Janssonin kirjoittamat sadut heräävät eloon. Matkailuyrityksen liiketoiminnan taustalla ovat Muumien arvot: perhe, luonto, ystävyys ja ystävällisyys sekä väkivallattomuus ja seikkailullisuus. Alueensa merkit tävä toimija houkuttelee kävijöitä kauempaakin luoden tuloja koko alueelle. Muumimaailma työllistää kesäkaudella noin 250 nuorta aikuista. Atrialla vastuulliset toimintatavat ovat luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa. Ne ovat osa strategiaa ja operatiivista johtamista. Olemme varmoja, että yritysvastuumme kantaa myös liiketoiminnan, eli käytännössä kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Juha Gröhn, Atria. ICT-yhtiö Anvian omistajista suurin osa on myös yhtiön asiakkaita, jolloin heille on omistaja-arvon lisäksi tärkeätä alueellinen läsnäolo ja hyvä palvelutaso. Osinkoa Anvia maksaa vuosittain vähintään puolet konsernin tuloksesta. Kestäviä tapahtumapalveluja tarjoava GreenEvent on tuotteistanut vihreän palvelun. Asiakkaille tarjotaan palvelua, joka saa heidät erottumaan edukseen: tapahtumajärjestelyjen yksityiskohdat on mietitty huolella vastuullisuuden näkökulmista. Haastamme asiakkaamme huomioimaan vastuullisuuden. Mika Yliluoma, GreenEvent. Matkailupalveluita tarjoava Honkalintu panostaa investoinneissaan kestäviin, huolettaviin ja korjattaviin välinehankintoihin. Palvelut hinnoitellaan kannattaviksi, ja yrityksen toiminta on taloudellisesti vakaata. Näin asiakkaatkin voivat luottaa jatkuvuuteen. Leipomo Rosten on lisännyt tuotteiden yhteiskuljetuksia muiden leipomoiden kanssa. Rahtikulut ovat merkittävät, joten tehostuksista ja edullisimmista hinnoista hyötyvät ympäristön lisäksi kuluttajat. 7

8 YHTEISÖT Yritys on aina osa ympäröivää yhteisöään, niin paikallisesti kuin toimialallaan. Suhde yhteisöön on tärkeä molemmin puolin yhtälailla taloudellisesti sekä kulttuurisesti. Toiminnan suorien ja epäsuorien vaikutusten pohtiminen sekä selvittäminen on laajentanut yritysten sidosryhmiä. Sidosryhmävuorovaikutuksella on luotu uusia tuotekehitysideoita, tehty yrityksistä inhimillisempiä ja selvitetty tulevasta viestiviä heikkoja signaaleja. Osana yhteisöään vastuulliset matkailu toimijat varmistavat, että palvelut ovat luonteva osa alueen kulttuuria, maisemaa ja luontoa. Suomalaisten pienten yritysten toimialat ylittävällä yhteistyöllä on luotu yritys yhteisöjä, jotka itsessään ovat isompia ja kilpailukykyisempiä kuin vain osiensa summa. 8

9 [ YHTEISÖT ] Elixi Oil Oy:n tuotteissa käytettävä öljypellava tuotetaan sopimusviljelynä eteläisessä Suomessa. Yrityksessä tiedetäänkin jokaisen tuotteen osalta, miltä tilalta raaka-aine on lähtöisin ja miten se on viljelty. Raisioagro käynnisti Huippufarmari haussa -satokilpailun vuonna Tavoitteena oli tuottaa suuri sato, hyvä taloudellinen tulos ja pieni ympäristövaikutus. Kilpailutilojen satotasot olivat 75 % korkeammat kuin valtakunnalliset kymmenen vuoden keskitasot. Kustavin Kipinä on paikka kehittämiselle, oppimiselle ja syttymiselle. Matkailukohdetta pyörittävä Kehitysyhtiö Kuru on ollut aloitteellinen, jotta kylässä tehtäisiin kokonaisvaltainen ympäristöohjelma. Kipinän keittiöön on luotu polku paikallisilta tuottajilta. Raaka-aineita lihasta kalaan ja kasviksiin sekä sieniin hankitaan säännönmukaisesti omasta kylästä. Kehitetään yhdessä. Ideoita tuotekehitykseen haetaan myös työyhteisöstä, lähiympäristöstä ja asiakkailta. Tätä ajatusta ovat hyödyntäneet tahoillaan esimerkiksi Leipomo Rosten ja Arla Ingman. Anvia uskoo kiinteän verkon yhteyksien vastaavan parhaiten asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Anvia investoikin vuosittain miljoonia euroja kuituverkkojen ja muiden nopeiden verkkojen rakentamiseen. Korkeatasoinen kokoushotelli Kokousmylly pesettää pyykkinsä Askolan Pesulassa, joka sosiaalisena yrityksenä antaa työtä alueellaan vaikeasti työllistyville. Hotelli Jämsän ja Villa Hiidenmäen sekä kokoushotelli Kokous myllyn keittiöissä on raaka-aineita lähituottajilta. Yhteistyötä tehdään muun muassa lähinaapuruston maanviljelijöiden kanssa. Ja omasta historiasta sekä yhteisöstä ollaan ylpeitä. Tapahtumatuottaja GreenEvent tuo osansa yhteisöönsä. Asunnottomien yhdistykselle tehdään töitä ilmaiseksi, yli jääneet lelut ja lennokit tapahtumista lahjoitetaan päiväkotiin. Toimintaympäristö on taloyhtiö vuosittain asukkaat saavat nauttia pihapäivästä ja omasta kasvimaasta. Jämsän Apteekki ja Bothnia Apteekki ovat tuoneet apteekin reseptilääkepalvelut verkkoon, kaikkien ulottuville. Asiakkaan vastuullinen opastaminen ja neuvominen ohjaa toimintaa: tärkeintä on lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö. Leipomo Rosten on ruokaleivän valmistukseen erikoistunut turkulainen perheyritys, joka on ollut osa kaupunkilaisten arkea vuodesta Verkostoitunut toimija näkyy aina urheiluseurayhteistyöstä työttömien ruokakassitoimintaan. 9

10 YMPÄRISTÖ Suomalaisen hyvinvoinnin juuret ovat ympäristössä, luonnossa, metsissä, puhtaassa ilmassa ja vedessä. Sanojen sijaan suomalaiset uskovat tekoihin. 10

11 [ YMPÄRISTÖ ] Honkalintu on luonnossa toimimiseen ja perhokalastukseen erikoistunut yritys, jonka tavoitteena on uuden kokeminen ja rentoutuminen luonnon avulla. Yrityksen liikeidea osoittaa yrityksen arvostavan luontoa ja välittää luonnon arvostamisen ajatusta myös asiakkailleen: Luonnossa liikutaan luonnon ehdoilla, merkityillä reiteillä ja sääntöjen mukaan. Kaikki jätteet kuljetetaan pois ja lajitellaan. Kansainvälisille asiakkaille esitellään näin joka miehenoikeuksiamme sekä suomalaista tapaa kunnioittaa luontoa. Naantalilainen Kultaranta Resort tarjoaa täysimittaisen golfkentän harjoitusalueineen keskellä saaristoluontoa. Lannoitusta pohditaan tarkasti, sillä valumat vesistöihin halutaan estää. Ruoho kenttien kasteluun kuluu kuivalla kelillä runsaasti vettä. Kasteluun käytetään kentän lampiin kerättävää sulamis- ja valumavettä sekä merivettä, jonka suolapitoisuus laimenee kentän lampiin pumpattuna. Rakennuskanta on uutta, ja suurin osa tiloista lämpiää maalämmöllä. Sähköenergian ja käyttöveden määriä seurataan aktiivisesti, ja kulutusta pyritään optimoimaan. Legendaarisella paikalla sijaitsevan huoltoaseman Jämsän Patalahden mittarikentän saneeraus ja puhdistus toi merkittävät säästöt muun muassa valaistuksen uudelleen suunnittelun kautta. Sähkönkulutusta järkevöitetään lisäksi koneiden tuottaman lämmön hyödyntämisellä. Nyt Patalahdella pohditaan läheisen järviveden hyödyntämistä lämmityksessä. Biojätteen vähentäminen paitsi palvelee luontoa, tuo monelle säästöjä. Leipomo Rostenilla kanttitaikinat käytetään uudelleen, Jämsän Patalahdella muistutetaan noutopöydän asiakkaita ottamaan aluksi vähän lisää saa hakea. Hotelli Jämsässä asiakas voi tilata kahvilasta halutessaan pienemmän annoksen. Maatilamatkailukohteessa Taattisten tilalla luonto on kiinteä osa toimintaa ja tila on luonteva osa kulttuurimaisemaa. Ja luonnosta pidetään huolta: Matkailutilalla on mm. oma ympäristöohjelma. Metsänhoito on sertifioitu, ja jätevedelle on tehty imeytymiskentät. Tilat lämmitetään puulla, kauralla ja ilmalämpöpumpuilla lisäksi esimerkiksi keittiön astianpesukoneiden vesi lämmitetään puilla ennen kuin se lisätään koneeseen. Mökeillä takat, pönttöuunit, puuhellat ja kaakeliuunit tuovat lämmön lisäksi tunnelmaa. Tilalla käytetään mahdollisuuksien rajoissa lähiruokaa. Helsingin Mylly on luomun edelläkävijä Suomessa. Yritys aloitti luomutuotannon 1990-luvun alussa ja on tällä hetkellä Suomen suurin luomuviljan jalostaja ja merkittävä luomuviljatuotteiden viejä. Ympäristöasiat otetaan vahvasti huomioon yrityksessä. Vuonna 2013 Helsingin Myllyn Vaasan tuotantoyksikkö luopui fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun yksikössä otettiin käyttöön oma biovoimalaitos. Se tuottaa kaiken tarvittavan energian polttamalla tuotannossa syntyvää kaurankuorta. Matkailu- ja majoituspalveluja tarjoavan Villa Hiiden mäen yrittäjät ovat perustaneet tilalleen kahden hehtaarin luonnonsuojelualueen. Tiluksilla sijaitsee myös muinais muistoalue. Flowpark laski hiilijalanjälkensä: seikkailupuisto kuluttaa vuodessa sähköä kahden omakotitalon verran. Leipomo Rosten vaihtoi energianlähteensä öljystä kestävämpään ratkaisuun, nestekaasuun. Samalla energian kulutuksen pienentämiseen tähtäsivät muun muassa laitteiden käynnistysten optimointi ja siirtyminen led-valaistukseen. 11

12 JÄLJET Jätämme jälkiä aina raaka-aineiden tuottamisesta valmistuksessa käytettyyn energiaan sekä tuotteen tai palvelun kulutukseen. Suomalaiset elintarvike- ja matkailualan toimijat ovat aktiivisesti selvittäneet jälkiään: mistä vaikutukset syntyvät ja kuinka suuria ne ovat. Jaettu tieto auttaa niin yrityksiä kuin kuluttajia arvioimaan valintojensa merkityksiä. Pakkausmerkinnät korostuvat erityisesti suoraan kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Perusajatuksena on osoittaa oman ryhmänsä parhaimmistoon kuuluminen. Avainlippumerkki kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Vapaaehtoinen pohjois mainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, voidaan hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttävät asetetut kriteerit. Suomalaisten viranomaisten Luomu valvottua tuotantoa -merkillä on samat kriteerit kuin EU:n luomu merkillä eli Eurolehdellä. Lisäksi yhdistyksillä on omia merkkejään, jotka viestivät muun muassa luomusta, biodynaamisesta viljelystä, Reilusta kaupasta ja ekoenergian käytöstä tuotannossa. 12

13 [ JÄLJET ] Tammisaarelainen Oy Soya Ab on asettanut itselleen selkeän tehtävän: yritys haluaa luoda herkullisia makuelämyksiä valmistamalla maailman parasta tofua. Raakaaine tuodaan Brasiliasta, jossa sen tuottaa 300 pienviljelijää. Luomusoija on GMO-vapaata. Raaka-aineiden alkuperä on tiedossa. Kaikille raakaaine toimittajille on tehty Global Compact -viitekehyksen mukainen kysely. Pakkausten raaka-aineet ovat kierrätysmateriaalia omasta tehtaasta. Raisa Siltala, Pramia. Uusi-Yijälän tilalla luomuasetus ohjaa toimintaa, varsinkin maatilan puolella. Myös hiilijalanjälkimittari on vaikuttanut toimintatapoihin: laitteita sammutetaan useammin, ja sauna lämmitetään vain tarpeeseen. Raisio-konserni oli ensimmäinen yritys maailmassa, jonka tuotepakkauksessa oli sekä hiili- että vesijalanjälkimerkki. Elinkaariarviointi sekä hiili- ja vesijalanjälkilaskenta ovat edelleen tärkeä osa Raision ympäristövaikutusten arviointia. Merkki on käytössä myös Oy Soya Ab:lla. Tiedämme jokaisen mutterinkin alkuperän. Janne Kalhama, Flowpark Luomusta, kotimaisuudesta ja hiilijalanjäljestä kertovia merkkejä on yleisesti käytössä viestittäessä palveluiden tai tuotteiden tuotantotavoista. Yhtä tai useampaa ohessa esitettyä merkkiä käyttää mm. Oy Soya Ab, Elixi Oil Oy, Leipomo Rosten, Helsingin Mylly Oy, Arla Ingman Oy Ab ja Raisio-konserni. 13

14 TARINAT Vastuullisesta toiminnasta saavutetaan hyöty, kun siitä kerrotaan. Asiakkaat, työntekijät, omistajat, jälleenmyyjät ja muut sidosryhmät kaikkien tekemiemme päätösten taustalla vaikuttavat tunteet ja faktat. Suomessa erityisesti elintarviketeollisuus on jo vuosia avannut toimintaansa ja viestinyt ruokaketjustamme aina maatiloilta, tehtaisiin ja kotien ruoka pöytiin on nostettu esille hyvinvointi sekä ihmiset. Matkailun suunnittelu, varaukset ja markkinointi on siirtynyt verkkoon, ja palveluiden tuottamisen tapaa esitellään yhä enemmän, monin kuvin ja tarinoin. Matkailun- ja elämystuotannon alueelle on perustettu yhä enemmän yrityksiä, joiden liikeidea itsessään juontaa kestävän kehityksen arvoista. 14

15 [ TARINAT ] Atria on vuosia viestinyt vastuustaan yritysvastuuraportissa, joka jaetaan mm. analyytikoille, medialle ja sijoittajille sekä suurkeittiöasiakkaille. Kuluttajaviestinnässä lihatalolla on vahvana kärkenä tuotteiden jäljitettävyys aina kotitilalle asti. Arla Ingmanin avainviesti on Vastuullinen kasvu. Koska olemme jo pitkään ylläpitäneet korkeita standardeja koskien niin luonnollisia tuotteita, ympäristöä kuin ilmastoa, on vain luonnollista, että sitoudumme entistäkin kattavampaan yritysvastuuseen. Suomen johtava kotimaisen öljypellavan jalostaja Elixi Oil Oy viestii suomalaisen pellavansiemenen terveellisyydestä ja luonnollisuudesta kaikissa kanavissa. Suomalaisten sopimusviljelijöiden pellolta tuleva pellava voidaan jäljittää. Pellava on Suomen oloissa hyvin menestyviä kasveja, joten sen viljely on kestävällä pohjalla. Arvokas kasvi hyödynnetään tarkasti, monipuolisesti. Pramian tarinassa keskellä on tuulivoimala ja yrityksen konkreettiset vastuulliset teot, sillä suomalainen lainsäädäntö kieltää väkevien alkoholijuomien markkinoinnin. Edelläkävijät pääsevät määrittelemään alansa vaatimukset. Luontomatkailuyritys Honkalintu on avoimilla nettisivuillaan määritellyt vastuullisen luontoyrityksen tunnusmerkit antaen asiakkaidensa valintojen taustalle vahvan faktapohjan. Bothnia Apteekki ja Jämsän Apteekki tuovat reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden verkkokauppaan uudenlaista luotettavuutta: kotimaiset pitkän linjan kivijalka-apteekit ovat nyt avoinna ympäri vuorokauden kaikille suomalaisille. Touring Cars muutti viestintänsä entistä asiakaslähtöisemmäksi mm. nettisivuillaan, jossa varausjärjestelmän tilalle luotiin matkailuportaali. Myynnissä luovuttiin välikäsistä, sillä yrityksessä uskotaan, että avoin, läpinäkyvä ja lähellä asiakasta tuotettu palvelu on parempaa taaten oikeat tiedot ja osaamisen sekä parhaat vinkit lomamatkalle. Meillä myydään onnellisuutta. Osa sitä ovat vastuulliset valinnat: luomu, lähiruoka, hake-energia ja jopa viinivalinnat. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Muumimaailma erottautuu lapsiperheiden matkailukohteista arvoillaan, jotka näkyvät vahvasti myös viestinnässä. Muumin halaus on pehmoinen ja turvallinen! 15

16 Anvia Oyj Arla Ingman Oy Ab Atria Oyj Elixi Oil Oy Flowpark Oy GreenEvent Oy Helsingin Mylly Oy HimosMaailma Oy Honkalintu Oy Hotelli Jämsä Oy Jämsän Apteekki Jämsän Patalahti Oy Kehitysyhtiö Kuru Oy Kokousmylly Oy Kultaranta Resort Oy Leipomo Rosten Oy Muumimaailma Oy Oy Soya Ab Perjantai Markkinointiviestintä Oy Pramia Oy Raisio-konserni Taattisten tila Touring Cars Uusi-Yijälän tila Villa Hiidenmäki Oy

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät,

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Ruokahuolto ja ruokaturva haavoittuvassa yhteiskunnassa Varautumisen IV opintopäivät, 12.10.2016 Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä!

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Ruoka tuo leivän moneen pöytään Merkittävä työnantaja Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja neljänneksi suurin teollisuudenala ja

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille. Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry

Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille. Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry Ruokatieto Yhdistys ry - edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä!

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Ruoka tuo leivän moneen pöytään Merkittävä työnantaja Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja neljänneksi suurin teollisuudenala ja

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

LAPIN LIIKENNEFOORUMI 2013 11.6.2013 MARJA AALTO

LAPIN LIIKENNEFOORUMI 2013 11.6.2013 MARJA AALTO LAPIN LIIKENNEFOORUMI 2013 11.6.2013 MARJA AALTO Snowbird Airlines Oy Suomeen tammikuussa 2013 perustettu tilauslentoyhtiö. Luodaan Suomeen pysyvä ja toimiva lentoyhtiö, jonka toiminta on tuottavaa, mutta

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA 1 Hotelli- ja ravintola-alalla tuotetaan ja myydään vapaa-aikaan tai työhön liittyviä hotelli-, ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja kotimaisille

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot