[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN"

Transkriptio

1 [ VASTUULLISUUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ] HUIPUT EROTTUVAT EDUKSEEN

2 VASTUULLISUUS Vastuullisuus alkaa arvoista ja johtamisesta, halusta toimia rakentavana osana ympäröivää yhteisöä. Moni suomalainen yritys ylittää lainsäädännön ja erilaisten sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset vapaaehtoisesti. Vastuullinen toiminta määritellään pääosin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun kolmijaon kautta. Sosiaalinen vastuu jakautuu vielä useaan alaryhmään, kuten tässäkin kokonaisuudessa, ihmisiin ja yhteisöihin. Parhaimmillaan vastuullisuus on jo osa liiketoimintastrategiaa, yrityksen jättämiä jälkiä ja niistä viestittyjä tarinoita luoden kilpailukykyä tilanteessa, jossa globaalit trendit ja uudet tiedon jakamisen tavat heijastuvat suomalaistenkin yritysten arkeen. Entistä useammin yrityksille esitetään Suomessa samoja vaatimuksia kuin mitä julkiselle sektorille ja yksilöille. Yrityksetkin joutuvat yhä useammin osallistumaan arvokeskusteluun. Yritysvastuu on avannut suomalaisten yritysten ovia: avoimuuden ja olennaisuuden vaatimus on lisännyt viestintää ja halua rakentaa vuorovaikutusta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Kuluttajien ja asiakkaiden tiedon tarve, mutta myös muiden yritysten luoma kilpailuasetelma, kirittää jatkuvasti tekemään, raportoimaan ja viestimään aina paremmin, aina laajemmin. 2

3 [ VASTUULLISUUS ] Kaipaatko uusia ajatuksia ja tekemisen tapoja? Monipuolinen ajatusten, kokemusten ja käytäntöjen vaihto tarjoaa juuri niitä. Se on myös oiva tie oppimiseen. Eri toimialojen ja erikokoisten yritysten mukanaolo on ollut erittäin hedelmällistä myös Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke käynnistettiin osana Osaamiskeskusohjelmaa (OSKE), koska elintarvikesektori edelläkävijänä ja matkailusektori nopeana nousijana kaipasivat lisää osaamista yritysvastuunsa viestimiseen vastatakseen kuluttajan toiveisiin. Hanke on tarjonnut tilan ja ajan työstää oman yrityksen vastuuviestintää valmennusohjelman aikana. Olemme oppineet, että yritysvastuu ei tule valmiiksi, vaan sitä pitää kehittää jatkuvasti. Siksi ei kannata jäädä odottamaan yritysvastuun valmistumista ajatuksella tehdään ensin, viestitään sitten. Hyvistä teoista ja käytännöistä kannattaa kertoa; ne voivat olla ratkaiseva tekijä ostopäätöksen takana. Yhdessä valmentajamme, Perjantai Markkinointiviestintä Oy:n, kanssa hanke on tuottanut oppimateriaalin valmennusohjelman sisällöstä itseopiskelun välineeksi. Katso lisää osoitteesta: Seuraavilla sivuilla hankkeeseemme osallistuneet yritykset jakavat muutamia vastuullisia käytäntöjään. Esimerkit piirtävät myös kuvaa suomalaisten yritysten vastuullisuudesta. Anna Hillgrén Projektipäällikkö Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Turun yliopisto Olemme toimiva ja ratkaisukeskeinen maa, jonka koulutus ja teknologiaosaaminen ovat maailman huippua, joka arvostaa monipuolista kulttuurielämää ja jolle luonto on tärkeä voimavara. Team Finland Tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yritysvastuuasioissa. Suomen hallitusohjelma Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuu kysymyksissä. Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta, ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö 3 PEFC Sertifioitu Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista.

4 IHMISET Suomalainen yritysmaailma sekä työelämä saavat huippusijoituksia kansain välisissä vertailuissa. Laadukkaan koulutusjärjestelmän arvellaan olevan menestyksemme taustalla. Suomella on esimerkiksi todettu olevan maailman parhaat valmiudet ja kyvyt informaatioteknologian hyödyntämiseen*. Pohjoismaisessa työelämässä korostuu miesten ja naisten tasa-arvo Suomen on todettu olevan maailman toiseksi tasa-arvoisin maa**. Naisten rooli työelämässä onkin vahva. Myös pienten lasten vanhempien asemaa vertailtaessa suomalainen yhteiskunta erottuu edukseen***. Vastuullisissa yrityksissä nähdään työntekijöiden hyvinvointi ja kouluttautumis mahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa sijoituksena tulevaisuuteen. Työturvallisuutta ja työterveys palvelujen tarjoamista säädellään tiukasti lainsäädännöllä. * Maailman talousfoorumi, Global Information Technology 2013 ** Maailman talousfoorumi, Global Gender Gap 2012 *** Save the Childrenin,

5 [ IHMISET ] Raisio-konserni työllistää yli henkilöä pääosin Suomessa, Tšekissä ja Isossa-Britanniassa. Organisaatio panostaa henkilöstön osaamiseen: Omat sisäiset kehitysohjelmat luovat urapolkuja lisäten motivaatiota. Osaamista kehittävät yhtä lailla ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja työssä oppiminen. Sisäisesti kansainvälisessä organisaatiossa panostetaan monikulttuurisuuden ymmärrykseen. Yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella on suomalainen Atria. Atrialla kannustetaan osaamisen kehittämiseen sekä tuetaan monin eri tavoin työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Osaamisen kehittämistä tukee osaamiskartoitukset, laaja koulutustarjonta, työssäoppimisen mahdollisuudet sekä erilaiset uramahdollisuudet Atrialla. Yrityksemme voitosta 10 % jaetaan vuosittain henkilöstölle. Stig Vesterlund, Oy Soya Ab Henkinen turvallisuus syntyy tasapuolisesta kohtelusta. Pekka Peura, Jämsän Apteekki Hyvä huumori on tärkeää. Meillä nauretaan paljon. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Arla Ingmanissa on luotu koko 400 henkilön elintarvikekonsernille Our people -prosessi, jossa käydään läpi resursseja, osaamista ja vaatimustasoja. Tavoitteena on, että yrityksessä on oikea henkilö oikeassa paikassa niin työntekijän itsensä kuin yrityksen näkökulmasta katsot tuna. Aloitejärjestelmällä motivoidaan henkilö kuntaa ideoi maan aktiivisesti toiminnan kehittämistä. Vuorovaikutus ongelmia on avattu mm. työpaikkateatterilla. Helsingin Mylly Oy on kohta 80-vuotta täyttävä, pieni perheyritys, jonka arvoja ovat vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja jatkuvuus. Pienessä yrityksessä henkilökunta tuntee hyvin toisensa, jolloin kynnys esittää parannusehdotuksia on matala. Riitta Salenius-Mela, Helsingin Mylly Oy Ekologinen Seikkailuhuvipuisto Flowpark vie kävijänsä seikkailemaan korkealle puiden latvoihin. Työturvallisuus ja asiak kaiden turvallisuuden takaaminen ovat toiminnan pilareita. Viikoittain jokaisella on velvollisuus harjoitella mm. asiakkaan pelastamista puusta. Turvavälineiden käytöstä ei tingintä, ja kaikilla on voimassa oma räätälöity ea-kurssi. Toimivassa työyhteisössä on puolet miehiä ja puolet naisia. Pyrimme tähän rekrytoinneissa. Janne Kalhama, Flowpark Sesonkityöntekijöiden työsuhteesta jopa 20 % on koulu tusta. Jarkko Koskenmäki, Touring Cars 5

6 TALOUS Suomi on maailman vakain valtio*, Suomi on maailman turvallisimpia sijoituskohteita**, Suomessa on hyvät edellytykset liiketoiminnalle***, Suomi on kolmanneksi vähinten korruptoitunut maa maailmassa****. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi nousee esille vastuullisena maana. Taloutemme ja yritysmaailmamme perustuu monin osin kykyyn ratkaista ongelmia. Yritysvastuu ja taloudellinen menestyminen mahtuvat Suomessa samaan lauseeseen. Vastuullisuus erottaa kilpailevat tuotteet sekä palvelut toisistaan ja tuottaa samalla säästöjä toiminnan tehostumisilla. Vastuullisuus erottaa yritykset toisistaan myös työn antajina: se on osa vahvaa, houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. * Failed States Index, 2013 ** Black Rock Sovereign Risk Index 1/2014 *** Forbes 2012 **** Transparency International

7 [ TALOUS ] Vastuullisessa viinatehtaassa Pramiassa on kehitetty pitkällä tähtäimellä toimintaa, jonka tavoitteena on sähkön oma varaisuus, sata prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettujen pakkausten käyttö sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kautta taloudellisen kannattavuuden kehittyminen. Muumimaailmassa Tove Janssonin kirjoittamat sadut heräävät eloon. Matkailuyrityksen liiketoiminnan taustalla ovat Muumien arvot: perhe, luonto, ystävyys ja ystävällisyys sekä väkivallattomuus ja seikkailullisuus. Alueensa merkit tävä toimija houkuttelee kävijöitä kauempaakin luoden tuloja koko alueelle. Muumimaailma työllistää kesäkaudella noin 250 nuorta aikuista. Atrialla vastuulliset toimintatavat ovat luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa. Ne ovat osa strategiaa ja operatiivista johtamista. Olemme varmoja, että yritysvastuumme kantaa myös liiketoiminnan, eli käytännössä kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Juha Gröhn, Atria. ICT-yhtiö Anvian omistajista suurin osa on myös yhtiön asiakkaita, jolloin heille on omistaja-arvon lisäksi tärkeätä alueellinen läsnäolo ja hyvä palvelutaso. Osinkoa Anvia maksaa vuosittain vähintään puolet konsernin tuloksesta. Kestäviä tapahtumapalveluja tarjoava GreenEvent on tuotteistanut vihreän palvelun. Asiakkaille tarjotaan palvelua, joka saa heidät erottumaan edukseen: tapahtumajärjestelyjen yksityiskohdat on mietitty huolella vastuullisuuden näkökulmista. Haastamme asiakkaamme huomioimaan vastuullisuuden. Mika Yliluoma, GreenEvent. Matkailupalveluita tarjoava Honkalintu panostaa investoinneissaan kestäviin, huolettaviin ja korjattaviin välinehankintoihin. Palvelut hinnoitellaan kannattaviksi, ja yrityksen toiminta on taloudellisesti vakaata. Näin asiakkaatkin voivat luottaa jatkuvuuteen. Leipomo Rosten on lisännyt tuotteiden yhteiskuljetuksia muiden leipomoiden kanssa. Rahtikulut ovat merkittävät, joten tehostuksista ja edullisimmista hinnoista hyötyvät ympäristön lisäksi kuluttajat. 7

8 YHTEISÖT Yritys on aina osa ympäröivää yhteisöään, niin paikallisesti kuin toimialallaan. Suhde yhteisöön on tärkeä molemmin puolin yhtälailla taloudellisesti sekä kulttuurisesti. Toiminnan suorien ja epäsuorien vaikutusten pohtiminen sekä selvittäminen on laajentanut yritysten sidosryhmiä. Sidosryhmävuorovaikutuksella on luotu uusia tuotekehitysideoita, tehty yrityksistä inhimillisempiä ja selvitetty tulevasta viestiviä heikkoja signaaleja. Osana yhteisöään vastuulliset matkailu toimijat varmistavat, että palvelut ovat luonteva osa alueen kulttuuria, maisemaa ja luontoa. Suomalaisten pienten yritysten toimialat ylittävällä yhteistyöllä on luotu yritys yhteisöjä, jotka itsessään ovat isompia ja kilpailukykyisempiä kuin vain osiensa summa. 8

9 [ YHTEISÖT ] Elixi Oil Oy:n tuotteissa käytettävä öljypellava tuotetaan sopimusviljelynä eteläisessä Suomessa. Yrityksessä tiedetäänkin jokaisen tuotteen osalta, miltä tilalta raaka-aine on lähtöisin ja miten se on viljelty. Raisioagro käynnisti Huippufarmari haussa -satokilpailun vuonna Tavoitteena oli tuottaa suuri sato, hyvä taloudellinen tulos ja pieni ympäristövaikutus. Kilpailutilojen satotasot olivat 75 % korkeammat kuin valtakunnalliset kymmenen vuoden keskitasot. Kustavin Kipinä on paikka kehittämiselle, oppimiselle ja syttymiselle. Matkailukohdetta pyörittävä Kehitysyhtiö Kuru on ollut aloitteellinen, jotta kylässä tehtäisiin kokonaisvaltainen ympäristöohjelma. Kipinän keittiöön on luotu polku paikallisilta tuottajilta. Raaka-aineita lihasta kalaan ja kasviksiin sekä sieniin hankitaan säännönmukaisesti omasta kylästä. Kehitetään yhdessä. Ideoita tuotekehitykseen haetaan myös työyhteisöstä, lähiympäristöstä ja asiakkailta. Tätä ajatusta ovat hyödyntäneet tahoillaan esimerkiksi Leipomo Rosten ja Arla Ingman. Anvia uskoo kiinteän verkon yhteyksien vastaavan parhaiten asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Anvia investoikin vuosittain miljoonia euroja kuituverkkojen ja muiden nopeiden verkkojen rakentamiseen. Korkeatasoinen kokoushotelli Kokousmylly pesettää pyykkinsä Askolan Pesulassa, joka sosiaalisena yrityksenä antaa työtä alueellaan vaikeasti työllistyville. Hotelli Jämsän ja Villa Hiidenmäen sekä kokoushotelli Kokous myllyn keittiöissä on raaka-aineita lähituottajilta. Yhteistyötä tehdään muun muassa lähinaapuruston maanviljelijöiden kanssa. Ja omasta historiasta sekä yhteisöstä ollaan ylpeitä. Tapahtumatuottaja GreenEvent tuo osansa yhteisöönsä. Asunnottomien yhdistykselle tehdään töitä ilmaiseksi, yli jääneet lelut ja lennokit tapahtumista lahjoitetaan päiväkotiin. Toimintaympäristö on taloyhtiö vuosittain asukkaat saavat nauttia pihapäivästä ja omasta kasvimaasta. Jämsän Apteekki ja Bothnia Apteekki ovat tuoneet apteekin reseptilääkepalvelut verkkoon, kaikkien ulottuville. Asiakkaan vastuullinen opastaminen ja neuvominen ohjaa toimintaa: tärkeintä on lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö. Leipomo Rosten on ruokaleivän valmistukseen erikoistunut turkulainen perheyritys, joka on ollut osa kaupunkilaisten arkea vuodesta Verkostoitunut toimija näkyy aina urheiluseurayhteistyöstä työttömien ruokakassitoimintaan. 9

10 YMPÄRISTÖ Suomalaisen hyvinvoinnin juuret ovat ympäristössä, luonnossa, metsissä, puhtaassa ilmassa ja vedessä. Sanojen sijaan suomalaiset uskovat tekoihin. 10

11 [ YMPÄRISTÖ ] Honkalintu on luonnossa toimimiseen ja perhokalastukseen erikoistunut yritys, jonka tavoitteena on uuden kokeminen ja rentoutuminen luonnon avulla. Yrityksen liikeidea osoittaa yrityksen arvostavan luontoa ja välittää luonnon arvostamisen ajatusta myös asiakkailleen: Luonnossa liikutaan luonnon ehdoilla, merkityillä reiteillä ja sääntöjen mukaan. Kaikki jätteet kuljetetaan pois ja lajitellaan. Kansainvälisille asiakkaille esitellään näin joka miehenoikeuksiamme sekä suomalaista tapaa kunnioittaa luontoa. Naantalilainen Kultaranta Resort tarjoaa täysimittaisen golfkentän harjoitusalueineen keskellä saaristoluontoa. Lannoitusta pohditaan tarkasti, sillä valumat vesistöihin halutaan estää. Ruoho kenttien kasteluun kuluu kuivalla kelillä runsaasti vettä. Kasteluun käytetään kentän lampiin kerättävää sulamis- ja valumavettä sekä merivettä, jonka suolapitoisuus laimenee kentän lampiin pumpattuna. Rakennuskanta on uutta, ja suurin osa tiloista lämpiää maalämmöllä. Sähköenergian ja käyttöveden määriä seurataan aktiivisesti, ja kulutusta pyritään optimoimaan. Legendaarisella paikalla sijaitsevan huoltoaseman Jämsän Patalahden mittarikentän saneeraus ja puhdistus toi merkittävät säästöt muun muassa valaistuksen uudelleen suunnittelun kautta. Sähkönkulutusta järkevöitetään lisäksi koneiden tuottaman lämmön hyödyntämisellä. Nyt Patalahdella pohditaan läheisen järviveden hyödyntämistä lämmityksessä. Biojätteen vähentäminen paitsi palvelee luontoa, tuo monelle säästöjä. Leipomo Rostenilla kanttitaikinat käytetään uudelleen, Jämsän Patalahdella muistutetaan noutopöydän asiakkaita ottamaan aluksi vähän lisää saa hakea. Hotelli Jämsässä asiakas voi tilata kahvilasta halutessaan pienemmän annoksen. Maatilamatkailukohteessa Taattisten tilalla luonto on kiinteä osa toimintaa ja tila on luonteva osa kulttuurimaisemaa. Ja luonnosta pidetään huolta: Matkailutilalla on mm. oma ympäristöohjelma. Metsänhoito on sertifioitu, ja jätevedelle on tehty imeytymiskentät. Tilat lämmitetään puulla, kauralla ja ilmalämpöpumpuilla lisäksi esimerkiksi keittiön astianpesukoneiden vesi lämmitetään puilla ennen kuin se lisätään koneeseen. Mökeillä takat, pönttöuunit, puuhellat ja kaakeliuunit tuovat lämmön lisäksi tunnelmaa. Tilalla käytetään mahdollisuuksien rajoissa lähiruokaa. Helsingin Mylly on luomun edelläkävijä Suomessa. Yritys aloitti luomutuotannon 1990-luvun alussa ja on tällä hetkellä Suomen suurin luomuviljan jalostaja ja merkittävä luomuviljatuotteiden viejä. Ympäristöasiat otetaan vahvasti huomioon yrityksessä. Vuonna 2013 Helsingin Myllyn Vaasan tuotantoyksikkö luopui fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun yksikössä otettiin käyttöön oma biovoimalaitos. Se tuottaa kaiken tarvittavan energian polttamalla tuotannossa syntyvää kaurankuorta. Matkailu- ja majoituspalveluja tarjoavan Villa Hiiden mäen yrittäjät ovat perustaneet tilalleen kahden hehtaarin luonnonsuojelualueen. Tiluksilla sijaitsee myös muinais muistoalue. Flowpark laski hiilijalanjälkensä: seikkailupuisto kuluttaa vuodessa sähköä kahden omakotitalon verran. Leipomo Rosten vaihtoi energianlähteensä öljystä kestävämpään ratkaisuun, nestekaasuun. Samalla energian kulutuksen pienentämiseen tähtäsivät muun muassa laitteiden käynnistysten optimointi ja siirtyminen led-valaistukseen. 11

12 JÄLJET Jätämme jälkiä aina raaka-aineiden tuottamisesta valmistuksessa käytettyyn energiaan sekä tuotteen tai palvelun kulutukseen. Suomalaiset elintarvike- ja matkailualan toimijat ovat aktiivisesti selvittäneet jälkiään: mistä vaikutukset syntyvät ja kuinka suuria ne ovat. Jaettu tieto auttaa niin yrityksiä kuin kuluttajia arvioimaan valintojensa merkityksiä. Pakkausmerkinnät korostuvat erityisesti suoraan kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Perusajatuksena on osoittaa oman ryhmänsä parhaimmistoon kuuluminen. Avainlippumerkki kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Vapaaehtoinen pohjois mainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, voidaan hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttävät asetetut kriteerit. Suomalaisten viranomaisten Luomu valvottua tuotantoa -merkillä on samat kriteerit kuin EU:n luomu merkillä eli Eurolehdellä. Lisäksi yhdistyksillä on omia merkkejään, jotka viestivät muun muassa luomusta, biodynaamisesta viljelystä, Reilusta kaupasta ja ekoenergian käytöstä tuotannossa. 12

13 [ JÄLJET ] Tammisaarelainen Oy Soya Ab on asettanut itselleen selkeän tehtävän: yritys haluaa luoda herkullisia makuelämyksiä valmistamalla maailman parasta tofua. Raakaaine tuodaan Brasiliasta, jossa sen tuottaa 300 pienviljelijää. Luomusoija on GMO-vapaata. Raaka-aineiden alkuperä on tiedossa. Kaikille raakaaine toimittajille on tehty Global Compact -viitekehyksen mukainen kysely. Pakkausten raaka-aineet ovat kierrätysmateriaalia omasta tehtaasta. Raisa Siltala, Pramia. Uusi-Yijälän tilalla luomuasetus ohjaa toimintaa, varsinkin maatilan puolella. Myös hiilijalanjälkimittari on vaikuttanut toimintatapoihin: laitteita sammutetaan useammin, ja sauna lämmitetään vain tarpeeseen. Raisio-konserni oli ensimmäinen yritys maailmassa, jonka tuotepakkauksessa oli sekä hiili- että vesijalanjälkimerkki. Elinkaariarviointi sekä hiili- ja vesijalanjälkilaskenta ovat edelleen tärkeä osa Raision ympäristövaikutusten arviointia. Merkki on käytössä myös Oy Soya Ab:lla. Tiedämme jokaisen mutterinkin alkuperän. Janne Kalhama, Flowpark Luomusta, kotimaisuudesta ja hiilijalanjäljestä kertovia merkkejä on yleisesti käytössä viestittäessä palveluiden tai tuotteiden tuotantotavoista. Yhtä tai useampaa ohessa esitettyä merkkiä käyttää mm. Oy Soya Ab, Elixi Oil Oy, Leipomo Rosten, Helsingin Mylly Oy, Arla Ingman Oy Ab ja Raisio-konserni. 13

14 TARINAT Vastuullisesta toiminnasta saavutetaan hyöty, kun siitä kerrotaan. Asiakkaat, työntekijät, omistajat, jälleenmyyjät ja muut sidosryhmät kaikkien tekemiemme päätösten taustalla vaikuttavat tunteet ja faktat. Suomessa erityisesti elintarviketeollisuus on jo vuosia avannut toimintaansa ja viestinyt ruokaketjustamme aina maatiloilta, tehtaisiin ja kotien ruoka pöytiin on nostettu esille hyvinvointi sekä ihmiset. Matkailun suunnittelu, varaukset ja markkinointi on siirtynyt verkkoon, ja palveluiden tuottamisen tapaa esitellään yhä enemmän, monin kuvin ja tarinoin. Matkailun- ja elämystuotannon alueelle on perustettu yhä enemmän yrityksiä, joiden liikeidea itsessään juontaa kestävän kehityksen arvoista. 14

15 [ TARINAT ] Atria on vuosia viestinyt vastuustaan yritysvastuuraportissa, joka jaetaan mm. analyytikoille, medialle ja sijoittajille sekä suurkeittiöasiakkaille. Kuluttajaviestinnässä lihatalolla on vahvana kärkenä tuotteiden jäljitettävyys aina kotitilalle asti. Arla Ingmanin avainviesti on Vastuullinen kasvu. Koska olemme jo pitkään ylläpitäneet korkeita standardeja koskien niin luonnollisia tuotteita, ympäristöä kuin ilmastoa, on vain luonnollista, että sitoudumme entistäkin kattavampaan yritysvastuuseen. Suomen johtava kotimaisen öljypellavan jalostaja Elixi Oil Oy viestii suomalaisen pellavansiemenen terveellisyydestä ja luonnollisuudesta kaikissa kanavissa. Suomalaisten sopimusviljelijöiden pellolta tuleva pellava voidaan jäljittää. Pellava on Suomen oloissa hyvin menestyviä kasveja, joten sen viljely on kestävällä pohjalla. Arvokas kasvi hyödynnetään tarkasti, monipuolisesti. Pramian tarinassa keskellä on tuulivoimala ja yrityksen konkreettiset vastuulliset teot, sillä suomalainen lainsäädäntö kieltää väkevien alkoholijuomien markkinoinnin. Edelläkävijät pääsevät määrittelemään alansa vaatimukset. Luontomatkailuyritys Honkalintu on avoimilla nettisivuillaan määritellyt vastuullisen luontoyrityksen tunnusmerkit antaen asiakkaidensa valintojen taustalle vahvan faktapohjan. Bothnia Apteekki ja Jämsän Apteekki tuovat reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden verkkokauppaan uudenlaista luotettavuutta: kotimaiset pitkän linjan kivijalka-apteekit ovat nyt avoinna ympäri vuorokauden kaikille suomalaisille. Touring Cars muutti viestintänsä entistä asiakaslähtöisemmäksi mm. nettisivuillaan, jossa varausjärjestelmän tilalle luotiin matkailuportaali. Myynnissä luovuttiin välikäsistä, sillä yrityksessä uskotaan, että avoin, läpinäkyvä ja lähellä asiakasta tuotettu palvelu on parempaa taaten oikeat tiedot ja osaamisen sekä parhaat vinkit lomamatkalle. Meillä myydään onnellisuutta. Osa sitä ovat vastuulliset valinnat: luomu, lähiruoka, hake-energia ja jopa viinivalinnat. Tarja Uusipaasto, Uusi-Yijälän tila Muumimaailma erottautuu lapsiperheiden matkailukohteista arvoillaan, jotka näkyvät vahvasti myös viestinnässä. Muumin halaus on pehmoinen ja turvallinen! 15

16 Anvia Oyj Arla Ingman Oy Ab Atria Oyj Elixi Oil Oy Flowpark Oy GreenEvent Oy Helsingin Mylly Oy HimosMaailma Oy Honkalintu Oy Hotelli Jämsä Oy Jämsän Apteekki Jämsän Patalahti Oy Kehitysyhtiö Kuru Oy Kokousmylly Oy Kultaranta Resort Oy Leipomo Rosten Oy Muumimaailma Oy Oy Soya Ab Perjantai Markkinointiviestintä Oy Pramia Oy Raisio-konserni Taattisten tila Touring Cars Uusi-Yijälän tila Villa Hiidenmäki Oy

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

VAASAN VUOSI 2012. Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta. VAASAN Vuosi 2012 1

VAASAN VUOSI 2012. Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta. VAASAN Vuosi 2012 1 VAASAN VUOSI 2012 Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta VAASAN Vuosi 2012 1 VAASAN-konserni lyhyesti Meille on sydämen asia olla päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta.

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA... 1 TUOTEKEHITYS ARJESSA... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖKOHTANA... 5 Toimintaympäristön hahmottaminen... 6 Toimijoiden

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot