Ohjelmistot. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistot. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc."

Transkriptio

1 Ohjelmistot ja käyttk yttöjärjestelmät Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

2 Ohjelmistojen jako Quit Varus- ohjelmat Sovellus- ohjelmat

3 Käyttöjärjestelmä ja sovellukset Jbuilder CAD C++ GUI Tilastot Käyttö- järjestelmä Varastokirjanpito Verkkoohjelmistot Operating Systems tekstinkäsittely Palkanlaskenta Computer Games

4 Ohjelmistojen tehtävät 2.4 Quit u Sovellusohjelmat tekstinkäsittely sittely ja muut toimistosovellukset kirjanpito, tuotannonohjaus selaimet, mediaohjelmat u Ohjelmistokehitysvälineet lineet kehitysympärist ristöt ohjelmointikielten kääk ääntäjät u Varusohjelmat käyttöjärjestelmät käyttöliittymät tietoliikenneohjelmistot, tietoturvallisuus tiedonhallinta

5 Käyttöliittymiä 2.5 Quit Teksti- ja komentopohjainen MS-DOS Unix Kaukosäätimet, kännykät Graafinen, ikkunointi Windows, Linux, Mac Graphical User Interface (GUI) Ikkunat, kuvakkeet, hiiren käyttö

6 Ohjelmointikielet (1) 2.6 Quit ukonekieli, prosessorikohtainen uassembler (mnemoninen( mnemoninen) uperinteiset proseduraaliset kielet: Fortran, Pascal, Cobol,, BASIC uoliokielet (object( oriented programming) C ++ Java, C# Visual Basic Visual C++

7 Ohjelmointikielet (2) 2.7 Quit u Skriptikielet (Internet - ohjelmointi) php,, Python, Ruby (palvelimella) Javascript (selaimessa) VBScript Flash u Sovelluskehittimet Delphi Oracle u Funktionaalinen ohjelmointi (XSLT) ja deklaratiiviset kielet (SQL)

8 Käyttöjärjestelmän n tehtävät 2.8 Quit u Käyttöjärjestelmä on ohjelmisto, joka ohjaa tietokoneen toimintaa. ohjaa laitteiston osia ohjaa suoritinta ja muisteja suorittaa ohjelmia u Asennettuna mikrotietokoneen kiintolevyllä. Käyttöjärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun tietokoneeseen kytketää ään n virta, ja se on muistissa eli käynnissä koko sen ajan, kun tietokonekin on käynnissä. u Kommunikoi käyttk yttäjän n kanssa. u Optimoi järjestelmj rjestelmän n suorituskyvyn. u Huolehtii tiedosta ja tiedostoista. u Tietoturvallisuus.

9 Käyttöjärjestelmä 2.9 Quit u tarkkailee ja ohjaa tietokoneen toimintaa u käynnistää muita tarvitsemiaan ohjelmia u huolehtii käyttäjän ja tietokoneen välisestä viestinnästä u käynnistää pyynnöstä haluamiasi ohjelmia ja hoitaa niiden vuorottelun u huolehtii tiedoista, ja tiedostoista (käsittelyyn hakeminen ja tallennus) u huolehtii laitteiden yhteistyöstä u selvittelee virhetilanteita ja huolehtii tietoturvasta u jakaa laitteiden, ohjelmien ja tiedostojen käyttövuoroja monen käyttäjän järjestelmissä

10 Käyttöjärjestelmän piirteitä 2.10 Quit Multitasking/ moniajo Kernel/ ydin Tausta-ajot ajot Edusta

11 Erilaisia käyttk yttöjärjestelmiä 2.11 Quit u MS-DOS : yksiajo, yhden käyttäjän u Windows 95, 98: moniajo, ensisijaisesti yhden käyttäjän u Windows XP, Windows Vista, UNIX, Linux, moniajo, monen käyttäjän u multitasking eli moniajo: monta prosessia tai tehtävää yhtäaikaisesti/ vuorotellen u verkkokäyttöjärjestelmät: monen yhtäaikaisen käyttäjän ja työaseman hallinta Unix, Novell Netware, Windows Server

12 Tietokoneen käynnistys 2.12 Quit u aloitusohjelman käynnistys ROM-sirulta, CPU:n nollaus, näytönohjaus herää u tietokoneen toiminnan fyysinen testaus - muisti on kunnossa (POST) u oheislaiteliitäntöjen testaus u käyttöjärjestelmän ydinohjelmien käynnistys C:-levyltä; joskus käyttöjärjestelmä valittavissa - tärkein tieto latautuu keskusmuistiin u oheislaiteajurit u muut aloitukseen määritellyt ohjelmat, esim. verkkoon liittyminen, kello, jne. u ohjelmien tila saattaa olla tilapäisesti tallennettuna levylle, siksi ohjelmien sulkeminen ennen koneen sammuttamista tarpeen

13 Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri 2.13 Quit u Command processor/ komentotulkki monitors input devices (keyboard, mouse) and interprets commands u Scheduler arranges for the execution of the program u File manager - management of bulk storage - users' access rights u Resource allocator u Dispatcher - coordination of time-sharing, switching of jobs

14 Prosessointitavat 2.14 Quit u Batch processing - eräajo työt kerätää ään jonoon: ohjelma ja data niputetaan FIFO (first-in in-first-out) tai prioriteetti u Interaktivinen työskentely käyttäjän ja tietokoneen vuorovaikutus, välitön palaute u Reaaliaikaprosessointi: automaatiojärjestelm rjestelmät u Multitasking - moniajo u - time-sharing: prosessit odottavat vuoroaan muistissa

15 Platforms: alustat 2.15 Quit Alustan määräävät suoritin ja käyttöjärjestelmä u 90% työasemista asemista: : Wintel u Yhteensopivuus vanhempiin järjestelmiin u Plug-and and-play

16 PC-yhteensopivat alustat 2.16 Quit ums-dos uwindows uwindows 95 & 98 uwindows NT uwindows ME uwindows 2000 uwindows Vista uwindows 7 Registered trademark of Microsoft Corp.

17 Alustariippuvuus 2.17 Quit Long-term commitment Interoperability Cross-platform technologies Multiplatform environment

18 Unix ja Linux Bell, 1970-luku, yliopistot u paljon versioita (AIX, HP-Unix, Linux, Solaris) u merkkipohjainen tai X-WindowX graafinen käyttöliittymä u kirjoitettu C-kielellä hierarkinen tiedostojärjestelm rjestelmä root usr bin dev - lpt tmp

19 Hakemistorakenne: Windows ja Linux 2.19 Quit u D:\Documents Eiko index.html logo.gif page2.html Images Photo1.jpg Photo2.jpg Kaverit Myfriend.html u Users/E/Esko Public_html index.html logo.gif page2.html Images Photo1.jpg Photo2.jpg Kaverit Myfriend.html <img src="images\photo2.jpg"> <img src="images/photo2.jpg">

20 Unixin ominaisuuksia Quit u Kernel muistin hallinta ajoitus I/O tiedostojärjestelm rjestelmän n hallinta u Shell C Shell, Bourne shell, Korn shell u putket ja suodattimet u I/O uudelleenohjaus u komentojen ajoitus u sisält ltää ohjelmointikielen u ominaisuudet muunneltavissa u edusta- ja tausta-ajojen ajojen hallinta

21 Linux komentoja Quit uls -f list all files including files starting with a dot (.login.forward etc) uls -l l (or( ll) list all files, types and access rights ls *.txt list files with extension txt ls m*.* list files starting with m upasswd change password ucd <name< name> change to directory

22 Linux käskyjk skyjä Quit u rm <filename> remove file u mkdir <dirname> create/ make directory u rmdir <dirname> remove/ delete directory u mv <name1> <name2> move or rename file u pwd (print working directory) show current dir u ps list active processes u kill <name> terminate process u fg move to foreground process u exit

23 Linux käskyjk skyjä Quit uchmod change access rights (+ more, - less) ugroups: user, group, others, all; urights: none, read, execute, write uchmod a+r <file> adds read rights to all users

24 Elektroniset Signaalit Quit Analoginen Digitaalinen

25 Binaariluvut (Bitit) Quit Only 2 states possible On 1 Electronic pulse present Positive magnetic field Off 0 Electronic pulse absent Negative magnetic field } Human readable symbols } Inside the computer s memory (RAM) } Permanently stored on disks On Off Pitted Not Pitted } Permanently stored on CD-ROM Light Pulse No Light Pulse } Fiber Optic Cable

26 Data Digitointi Quit Digital Analog

27 Merkkikoodistot Quit Rivi bittejä edustaa merkkiä A 1 byte= 8 bittiä A Encoding

28 ASCII Chart Quit Character Character ASCII ASCII Code Code Character Character ASCII ASCII Code Code A A B B C C D D E E F F G H H I I J J K K 1 1 Space Space L L M ( ( N N O & & P P $ $ Q * * R R ) ) S S ; ; 1 1 T T ,, U U V V ?? W : : X X = = Y Y u7-bittinen ASCII-koodisto 128 merkkiä, upuuttuu mm. å, ä ja ö A = 0001 a = = 1 välilyönti =

29 Merkkikoodistot Quit u koodaustapoja useita: ohjelmat tunnistavat yhden tai useampia u Tekstitiedostot tallennetaan yleensä ASCII-koodeja käyttk yttäen. u ISO Latin 1-merkistö 8-bittistä: 256 merkkiä A = u Unicode on uusi 16-bittinen merkistö, jonka alkupää on ISO Latin 1-merkistö,, ja sen jälkeen j tulee mm. kreikan-,, heprean-, hindin- ja kiinankielisiä kirjoitusmerkkejä sekä symboleja.

30 Algoritmit 2.30 Quit u Algoritmi on äärellinen joukko täsmt smällisiä, suoritettavissa olevia ohjeita, jotka ohjaavat päättyvää tehtävän n suoritusta. laulun nuotit koneen käyttk yttöohje kokoamisohje u Algoritmeilla ilmaistaan ohjelman toimintalogiikka. Algoritmi kertoo missä järjestyksessä toiminnot suoritetaan. tietokone noudattaa koodattua algoritmiä mekaanisesti u Algoritmi voidaan esittää tekstinä, vuokaaviona tai pseudokoodina ennen kuin se koodataan jollekin ohjelmointikielelle.

31 Ohjelmointi ongelmanratkaisuna 2.31 Quit utietokoneen älykkyys on ohjelmissa uohjelmointi on ihmisen kehittämän älykkään n ratkaisun kertomista tietokoneelle niin, että se pystyy suorittamaan tehtävän n toistuvasti ja itsenäisesti isesti

32 Ohjelmointi ongelmanratkaisuna (2) 2.32 Quit Tehtävä Algoritmi vuokaavio pseudokoodi Ohjelma Lähdekoodi Kääntäjä Tulkki Käännetty konekielinen ohjelma Konekielisiä komentoja

33 Ohjelmointikieli 2.33 Quit u syntaksi u toiminta (kää ääntäminen, tulkinta) u logiikka (semantiikka) Algoritmit, oliot u rakenne käyttöliittymäelementit kirjastot (libraries( libraries) u Data eli tiedot ja ohjelmat käsitellk sitellään tietokoneessa samanarvoisina ja samassa muodossa - suoritin ei erota niitä toisistaan. Näin N ollen ohjelmat voivat käsitellk sitellä toisiaan kuten dataa.

34 Ohjelmien suorittaminen 2.34 Quit u Batch processing - eräajo työt t kerätää ään n jonoon: ohjelma ja data niputetaan FIFO (first( first-in-first-out) ) tai prioriteetti u Interaktiivinen työskentely käyttäjän n ja tietokoneen vuorovaikutus, välitön n palaute u Reaaliaikaprosessointi: automaatiojärjestelm rjestelmät u Multitasking - moniajo - time-sharing sharing: : prosessit odottavat vuoroaan muistissa

35 Assembler- ohjelmointi 2.35 Quit Esimerkki kahden luvun yhteenlaskemisesta u Step 1: Get the value from memory location 6C and place it in a register. =LOAD u Step 2: Get the other value to be added from memory location 6D and place it in another register. =LOAD u Step 3: Activate the addition circuitry with the registers used in steps 1 and 2 as inputs with another register designated to store the result. =ADD u Step 4: Store the result in memory location 6E. =STORE u Step 5: Stop. =HALT Muita mahdollisia käskyjä: u MOVE, OR, AND, ROTATE, JUMP

36 2.36 Quit Konekielinen ohjelma, teoreettinen esimerkki uadding values stored in memory ustep 1: 156C ustep 2: 166D ustep 3: 5056 ustep 4: 306E ustep 5: C000

37 Heksa- ja oktaalilukujen käyttk yttö 2.37 Quit uunix access codes uweb värikooditv uunicode koodiarvot umuistiosoitteet ukonekieliset käskytk

38 Hexadecimal notation 2 4 = A B C D E F Hexadecimal Decimal Octal Binary

39 Binää ääriluvut umuunnetaan binää ääriluku 1 1 kymmenjärjestelm rjestelmän n luvuksi. utiedämme että = (5 * 102) + (8 * 101) + (3 * ) uvastaavalla tavalla = (1 * 27) + (0 * 26) + (1 * 25) + (1 * 24) + (0 * 23) + (1 * 22)+ (1 * 21) + (1 * 20) = 183

40 u Binää ääriluvun neljän n bitin ryhmät t vastaavat yhtä heksanumeroa,, esim heksana saadaan näin: n u Ryhmitellää ään n ensin loppupää äästä alkaen bitit 4 bitin ryhmiin: u Muunnetaan sitten jokainen neljän n bitin ryhmä erikseen heksaluvuksi: 10 => 2 ja 1111 => F ja 1 => 7 Koko heksaluku on siis 2F7

41 Operaattorit Operaattorit Loogiset vertailut Loogiset vertailut && && AND AND OR OR! NOT NOT NOT NOT OR OR AND AND TULO TULO S

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Käyttöjärjestelmät YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Stallings, Luku 2 KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 2-1 Keskeisiä KJ:n osa-alueita Käyttäjä Sovellukset Komentotulkki Varusohjelmat Palvelupyynnöt

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual TW-525 WLAN 802.11n Ethernet Access Point User Manual Last revised on Jan 2011 Safety Warnings 1. Do not use the adapter in high humidity or high temperature environment. 2. Do not open or repair the case

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Windows 7 1. WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1. Kuvakkeet... 11

Windows 7 1. WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1. Kuvakkeet... 11 Windows 7 1 SISÄLLYSLUETTELO WINDOWS 7 PERUSTEET... 1 Työpöytä... 1 Kuvakkeet... 1 Käynnistä-valikko... 1 Vasen puoli... 1 Oikea puoli... 2 Tehtäväpalkki (Taskbar)... 3 Pienoisohjelmat... 5 Pienoisohjelmien

Lisätiedot

Sanakirja. Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja.

Sanakirja. Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja. Sanakirja Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja. abbreviate v 1 lyhentää abend s 1 virhelopetus abort s 1 virhelopetus abort v 1 keskeyttää, kumota about s 1 (nk.

Lisätiedot

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93 Jyry Suvilehto Esipuhe Tämä luentomoniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kurssille T- 106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä. Moniste ei

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

Kubuntun työpöytäopas

Kubuntun työpöytäopas Kubuntun työpöytäopas Kubuntu Logo above is registered trademark of Canonical Ltd. Kubuntuopas Riku Eskelinen 2006 1 Kubuntuopas Ubuntu Desktop Guiden pohjalta suomentanut Riku Eskelinen Riku Eskelinen

Lisätiedot

ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu. Käyttöopas

ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu. Käyttöopas ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu Käyttöopas Zarafa Ryhmätyökalu ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu Käyttöopas Edition 2.0 Copyright 2014 Zarafa BV. The text of and illustrations in this

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto I: Windows 7 (H1) I Windows 7 Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ KURSSISTA JA KURSSIMATERIAALISTA... 2 1.1 Yliopiston mikroluokkien käyttö... 2 1.2 Widows

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

SUOMALAISIA SOVELLUKSIA Pikaopas Getting started SD InnoWorks www.innoworks.fi tuki@innoworks.fi Kimmo Liukkonen Software Specialist p. +358 40 933 2510 Sisällysluettelo Table of contents Uuden profiilin

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot