F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013"

Transkriptio

1 F-kaasuasetus muuttuu Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä

2 Sisältö Taustaa miksi muutetaan? Asetusehdotuksen käsittely miten etenee? Nykyinen sääntely Uusi asetus mikä muuttuu? Keskeiset muutokset Kansainvälinen kehitys mitä muualla tehdään? Tulevaisuus? 2

3 Taustaa Fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC, PFC, SF 6 ) käytetään jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa, muovien paisutusaineena, aerosolien ponneaineena, palontorjunnassa, suurjännitelaitteissa ja magnesiumin painevalussa F-kaasujen päästöt nyt vain 2 % kasvihuonekaasujen päästöistä, mutta käyttö kasvaa Korvaavat kiellettyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita Laitteiden yleistyminen Nykysäädösten avulla päästöt jäädytettäisiin nykytasolle, mutta EU:n päästövähennystavoitteet ilmastopolitiikassa edellyttävät enemmän EU-komissio julkaisi ehdotuksensa uudeksi EU:n F- kaasuasetukseksi

4 F-kaasujen päästöskenaariot Nykysääntelyllä saavutettava vähennys Päästövähennyspotentiaali lisäsäätelyllä (Schwarz et al., 2011) 4

5 Asetusehdotuksen käsittely Eduskunta (EK) vahvistanut Suomen kannan Sidosryhmien kuuleminen EU- ympäristöjaosto Valtioneuvoston kirjelmä EK:lle Täsmennetty Suomen kanta EK:sta Jäsenmaat neuvotelleet EU:n neuvoston ympäristötyöryhmässä > Euroopan Parlamentti (EP) antanut lausuntonsa Neuvosto, EP ja komissio kompromissi 5

6 Asetusehdotuksen käsittely (jatkuu) Tavoitteena 1. lukemisen sopu (ei aikarajaa) jäsenmaat, EP, komissio - trilogit käynnissä Jos ei päästä yksimielisyyteen, alkaa ns. toinen lukeminen (6 kk) EP äänestys Julkaiseminen, voimaantulo..ja tavoitteena soveltaminen mahdollisimman pian Valtioneuvoston asetuksen 452/2009 muuttaminen 6

7 F-kaasujen sääntely tällä hetkellä EU:n F-kaasuasetus (842/2006) tavoitteena vuotojen vähentäminen Laitteiden vuototarkastukset F-kaasuja käsittelevien pätevyysvaatimukset Muutama käyttökielto MAC-direktiivi ajoneuvojen ilmastointilaitteissa käytettävän kylmäaineen GWP*:n rajoittaminen (max. 150) * GWP = Global Warming Potential. Lukuarvo, joka ilmoittaa eri kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Hiilidioksidin GWP = 1. 7

8 Ehdotus uudeksi F-kaasuasetukseksi mikä muuttuu? Nykyisen asetuksen rajoitukset säilyvät (esim. pätevyysvaatimukset, kiellot) Tavoitteena vähentää päästöjä vuotojen vähentämisen lisäksi myös välttämällä F-kaasujen käyttöä silloin kun mahdollista Keskeiset muutokset HFC-aineiden markkinoille saattamisen asteittainen vähennys (phase-down) + kiintiöt Rajoituksia / kieltoja uusille laitteille Esitäytetyt laitteet? + mm. tarkennuksia määritelmiin, raportointiin, vuototarkastuksiin 8

9 1 Määritelmät 2 Päästöjen ehkäiseminen 3 Vuototarkastukset 4 Vuodonilmaisujärjestelmät 5 Kirjanpito 6 Tuotannon päästöt 7 Talteenotto 8 Koulutus ja pätevöinti 9 Markkinoille saattamista koskevat rajoitukset F-kaasuasetuksen sisältö 14 Fluorihiilivetyjen saattamista markkinoille koskevien kiintiöiden jakaminen 15 Kiintiörekisteri 16 Kiintiöiden siirtäminen 17 Raportointi tuotannosta, tuonnista, viennistä ja hävittämisestä 10 Merkinnät ja tuotetiedot 20 Siirretyn säädösvallan 11 Käytön valvonta käyttäminen 12 Valmiiksi täytetyt laitteet 21 Komiteamenettely 13 Fluorihiilivetyjen 22 Seuraamukset markkinoille saattamisen 23 Kumoaminen vähentäminen 24 Voimaantulo Liite I Lista F-kaasuista Liite II Muut fluoratut yhdisteet, joista raportoitava (Art 17) Liite III Markkinoille saattamista koskevat kiellot Liite IV Menetelmä seoksien lämmitysvaikutuksen laskemiseksi 18 Päästötietojen kerääminen Liite V Fluorihiilivetyjen 19 Uudelleentarkastelu saattamista markkinoille koskevien enimmäismäärien, viitearvojen ja kiintiöiden laskeminen Liite VI Kiintiöiden jakomenettely Liite VII Art 17 perusteella raportoitavat tiedot 9

10 HFC-aineiden markkinoille saattamisen vähennys (Art 13) Portaittain pienenevä enimmäismäärä HFC-yhdisteiden (sis. seokset) tuotannolle ja markkinoille saattamiselle EU:ssa v Lähtötaso perustuu v / raportoituun määrään määrät muutettu CO 2 - ekvivalenttitonneiksi Yrityksille jaetaan kiintiöt (maksutta/kiinteä maksu/huutokauppa) Koskee yrityksiä, jotka tuottavat tai saattavat markkinoille väh [500/100] t CO 2 -ekv / vuosi Komissio voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia tiettyihin käyttötarkoituksiin jos teknisesti kelvollisia vaihtoehtoja ei ole, turvallisuussyistä ja jos HFC:a ei ole kohtuullisissa kustannuksilla riittävästi markkinoilla Ei koske tuontia hävitettäväksi, raaka-ainekäyttöä, vientiä, sotilaallista tai lääketieteellistä käyttöä 10

11 HFC-aineiden markkinoille saattamisen vähennys (Art 13) ehdotettu aikataulu Huom. Määrät lasketaan CO 2 -ekvivalenttitonneina, eli F-kaasun GWP*-arvo vaikuttaa käytettävissä olevaan kg-määrään. * GWP = Global Warming Potential. Lukuarvo, joka ilmoittaa eri kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Hiilidioksidin GWP = 1. 11

12 HFC-aineiden markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden jakaminen (Art 14) COM ehdotus: Kiintiöt maksutta jaetaan yrityksille, jotka ovat raportoineet F- kaasujen valmistuksesta tai maahantuonnista v EP ehdotus: Kuten edellä, mutta kiintiöistä perittäisiin kiinteä maksu (esim / t CO 2 ekv.) Myös huutokauppaa ehdotettu 12

13 Laiteissa markkinoille tulevien HFCyhdisteiden käsittely (Art 12) COM ehdotus: Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita ei saa täyttää fluorihiilivedyillä ennen niiden saattamista markkinoille tai niiden asettamista loppukäyttäjän saataville ensiasennusta varten. Poikkeus: hermeettisesti suljetut laitteet. Laitteet on täytettävä tarkoitetussa käyttöpaikassaan, ja täyttäjän on oltava pätevöity henkilö. Koskee sekä EU:ssa tuotettuja laitteita että EU:n ulkopuolelta maahantuotuja laitteita Neuvoston puheenjohtajan ehdotus: Myös laitteissa markkinoille tuleville HFC:lle haetaan kiintiöt 13

14 Markkinoille saattamista koskevat kiellot (Art 9 + Liite III) Rajoitukset koskevat uusia tuotteita ja laitteita Komissio voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia HFClaitteille tiettyihin käyttötarkoituksiin jos teknisesti kelvollisia ja/tai kustannuksiltaan järkeviä vaihtoehtoja ei ole, turvallisuussyistä tai jos vaihtoehdot eivät olisi yhtä energiatehokkaita. F-kaasuja ei saa luovuttaa Art 8:ssa mainittuihin tarkoituksiin, jollei henkilö/toiminnanharjoittaja ole pätevöity. Ei koske kuljettamista yms. 14

15 Markkinoille saattamista koskevat kiellot (Art 9 + Liite III) (jatkuu) Nykyisten kieltojen lisäksi: Palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet,hfc-23: Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, GWP 150: Kaupallisessa käytössä olevat hermeettisesti suljetut jääkaapit ja pakastimet, GWP 2500: Kaupallisessa käytössä olevat hermeettisesti suljetut jääkaapit ja pakastimet, GWP 150: Liikuteltavat huoneilmastointijärjestelmät, GWP 150: Kiinteät kylmälaitteet, GWP 2500 (paitsi < - 50 C): /2017 Liikuteltavat kylmälaitteet, GWP 2500: /2022 Solumuovit, GWP 150 (paitsi turvallisuusstd edellyttämät käytöt); Tekniset aerosolit, GWP 150 (paitsi turvallisuusstd edellyttämät käytöt, lääketieteellinen käyttö): EP:llä pitkä lista kieltoja eivät läheskään kaikki realistisia 15

16 Muita muutoksia Pätevyysvaatimuksiin tieto vaihtoehtoisista aineista Pätevyys voimassa nykyisillä ehdoilla. Tietoja vaihtoehtoisista teknologioista on asetettava saataville. Uudet koulutusohjelmat sisältäisivät tietoja vaihtoehtoisista teknologioista. Mainoksiin tieto aineen GWP:stä jos yli

17 Kansainvälinen kehitys F-kaasut sisältyvät ilmastosopimukseen, päästöjä seurataan kasvihuonekaasuinventaariossa Usean vuoden ajan on yritetty saada aikaan kansainvälistä sopimusta F-kaasujen tuotannon ja käytön rajoittamisesta Montrealin pöytäkirjan yhteyteen neuvottelut etenevät hitaasti, mm. EU kannattaa sopimusta Monissa maissa tehty kansallisia toimenpiteitä Japani, USA, Norja, Sveitsi 17

18 Tulevaisuus? Asetuksen lopullinen sisältö tiedossa ensi vuoden alkupuolella? YM tiedottaa Toimeenpano mahdollisimman pian Vaikutusarvio ja uudelleentarkastelu kirjattu asetukseen Suunta kohti alhaisen GWP:n aineita! 18

19 Kiitos Kommentteja, palautetta, kysymyksiä? Nufar Finel: (Suomen ympäristökeskus) Eeva Nurmi: (Ympäristöministeriö) 19

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Uusi EU:n asetus 842 / 2006 eli ns. F-kaasuasetus Asetus koskee nykyisin yleisimmin käytössä olevia HFC kylmäaineita R134a, R404A, R407C, R410A, R507 ym. Asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Johdanto Kaikki kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen allekirjoittajat sitoutuvat esittämään kestävyys periaatteiden

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot