Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 ˆ Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Vuosikertomus 2012 ˆ

2

3 Norjan kulttuuriministeriö myönsi Kansainväliselle saamelaiselokuvakeskukselle ISF:lle Norjan kruunua saamelaiseen elokuvatoimintaan vuonna Saamelainen elokuvaala kiittää kulttuuriministeriötä tästä varojen myöntämisen muodossa osoitetusta luottamuksesta. Norjan hallitus tähdentää päätöksessään, että Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus ISF on kansallinen elokuvakeskus, koska keskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat saamelaiset elokuvantekijät koko maassa (ja pohjoismaissa). Tämä on ollut toiminnan lähtökohtana aina sen alusta eli vuodesta 2009 saakka. Vaikka ISF saakin valtionavustuksensa talousarvion kohdasta 73, keskusta ei tule pitää alueellisena elokuvakeskuksena. (Valtion talousarvio 2012) Hallitus ei määrittele, mitä elokuvakeskuksen kansallisella asemalla tarkoitetaan. Elokuvakeskuksen kansallisuuden tulee vähintään tarkoittaa, että keskuksella on oikeus saada toimintaavustusta Norjan kansallisilta elimiltä. Saamelaiskäräjät, joka on valtakunnallinen elin, on myöntänyt keskukselle toimintatukea ja siten tunnustanut ISF:n kansallisen aseman. Norjan valtiollisena viranomaisena kulttuuriministeriön tulee myös tehdä näin. Elokuvakeskuksen tukihakemuksen hallinnollinen hylkäys keskuksen alueellisuuden nojalla ei ole perusteltua, kun Norjan hallitus itse määrittelee keskuksen kansalliseksi. Elokuvakeskus ISF:n liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2012 ja saamelaiskäräjät kasvatti ISF:lle myöntämiensä toimintavarojen määrän yhteensä :een Norjan kruunuun. Toimintaan liittyvät haasteet ovat yhä ajankohtaisia, mutta ISF on käynnistänyt pohjoismaisen projektin, jossa selvitetään pohjoismaisen omistuksen ja toiminnan rahoituksen mahdollisuutta. Elokuvakeskus on rahoittanut monia hankkeita siten, että valtionavustuksen määrä on ylitetty. Tukien määrä oli vuonna 2012 yhteensä Norjan kruunua. Enin osa näistä varoista oli peräisin Norjasta, mutta suuri osa myös pohjoismaisilta rahoittajilta. Näin ollen Kansainvälisellä saamelaiselokuvakeskuksella on hyvät mahdollisuudet kehittyä pohjoismaiseksi toimijaksi. ISF:n elokuvatoiminta on toistaiseksi johtanut 28 uuteen elokuvaprojektiin, jotka ovat käynnissä elokuva-alan eri lohkoilla mukaan lukien näytelmäelokuvat ja televisiosarjat. Vuoden 2011 jälkeen on tuotettu kaikkiaan 11 uutta saamelaiselokuvaa, joista 5 on lyhytelokuvia ja 6 dokumenttielokuvia. Vuonna 2012 päästiin tuotantovaiheeseen monissa niistä uusista saamelaiselokuvahankkeista, joita oli työstetty vuoden 2009 jälkeen. Osa niistä on päässyt ensi-iltavaiheeseen ja osaa aletaan tuottaa vuonna ISF voi todeta, että ala kukoistaa ja alalla toimii nyt uusi saamelaiselokuvantekijöiden sukupolvi. Tämä johtuu pitkälti Kansainvälisen saamelaiselokuvakeskuksen perustamisesta vuonna 2009 ja sen seurauksena syntyneestä toiminnasta. I n t e r n a š u n á l a S á m i F i l b m a g u o v d d á š A S v u o s i k e r t o m u s ISF on järjestänyt koko joukon elokuva-alan työpajoja osana omaa toimintaansa, ja keskus on osoittautunut kokoavaksi voimaksi neljässä maassa toimivan saamelaiselokuvan saralla. Vuonna 2012 ISF aloitti yhdessä Saamelaisen korkeakoulun kanssa ensimmäisen virallisen saamelaisen elokuvakoulutuksen, elokuvatuottajan bachelor-koulutuksen. Näin ollen tilanne on ISF:n näkökulmasta erittäin kiinnostava etenkin, kun ajatellaan tarinankerrontaa ja mahdollisuuksia kehittää keskuksen omistusta siten, että keskukselle saadaan pohjoismainen saamelainen omistuspohja ja kansallista rahoitusta vähintään kolmesta maasta. ISF on saanut aikaan toimivan vuoropuhelun pohjoismaisten elokuvainstituuttien kanssa, ja tämän toiminnan tavoitteena on koordinoida saamelaisten elokuvahankkeiden priorisointia pohjoismaisesti. ISF:n hallitus on esittänyt, että ISF:n rakennetta muutettaisiin niin, että siitä tulisi Saamelainen elokuvainstituutti. Anne Lajla Utsi ISF AS:n johtaja 3

4 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus ISF (Internasjonalt Samisk Filmsenter AS) perustettiin vuonna 2007 ja rekisteröitiin yritysrekisteriin Keskuksen osakepääomaksi tuli Norjan kruunua ja ainoaksi osakkaaksi Koutokeinon kunta. Finnmarkin lääni ja saamelaiskäräjät olivat etukäteen suhtautuneet myönteisesti yhteistyöhön tällaisen keskuksen perustamiseksi. ELOKUVATOIMIEN TUKI ISF 2012 KOHDE MÄÄRÄ KULTTUURIMINISTERIÖ ELOKUVA MUU RAHOITUS HANKE KOKO RAHOITUS ELOKUVATOIMIEN KULUT ISF 2012 KOHDE MÄÄRÄ Kehitys/TUOTANTOTUKI ELOKUVA Osaamisen edistämistoimet ELOKUVA Lapset ja NUORET ELOKUVA Hanke/Kokonaiskustannukset ELOKUVA ELOKUVA Kokonaiskustannukset elokuva Tulos Elokuvat

5 Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus ISF kasvaa nopeasti elokuvatoimien rahoituksen osalta, mutta toimintaan liittyy yhä haasteita. ISF:n arvion mukaan tilanne on hyvin kriittinen, koska elokuvatoiminnan kasvava rahoitus edellyttää myös vakaata rahoitusta elokuvakeskuksen hallinnolle. Alueelliset julkiset instituutiot kuten Finnmarkin lääni eivät ota tätä vastuuta itselleen. Niinpä saamelaiskäräjät on tällä hetkellä Kansainvälisen saamelaiselokuvakeskuksen hallinnollisen toiminnan ainoa rahoittaja. Siltä saatavat varat eivät ole riittäviä, joten olisi vastuutonta jatkaa elokuvakeskuksen toimintaa näillä ehdoin. ISF:n näkemyksen mukaan se, että ministeriö pitää elokuvakeskusta alueellisena, on osaltaan vahvistamassa nykyistä hallinnon rahoitukseen liittyvää jumiutunutta tilannetta. Samalla Norjan hallitus on määritellyt ISF:n kansalliseksi elokuvakeskukseksi. ISF uskoo tämän heikentävän edelleen keskuksen mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa alueellista rahoitusta. Mielestämme tarvitaan vuoropuhelua kulttuuri- ja opetusministeriön kanssa, jotta saavutetaan yksimielisyys elokuvakeskuksen roolista kansallisena elokuvakeskuksena. Valtion vuoden 2012 talousarvion Prop. 1 S ( ) luvussa 334 Elokuva- ja mediakohteet sanotaan näin: Kansainväliselle saamelaiselokuvakeskukselle (ISF) myönnettävät varat perustuvat erityisehtoihin eivätkä uusiin kriteereihin. Lisäksi hallitus tähdentää, että Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus on kansallinen keskus, koska keskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat saamelaiset elokuvantekijät koko maassa (ja pohjoismaissa). Tämä on ollut toiminnan lähtökohtana aina sen alusta eli vuodesta 2009 saakka. Vaikka ISF saakin valtionavustuksensa talousarvion kohdasta 73, keskusta ei tule pitää alueellisena elokuvakeskuksena. Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s Valtion vuoden 2013 talousarvion Prop. 1 S ( ) luvussa 334 Elokuva- ja mediakohteet todetaan jälleen: Koska Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus (ISF) on kansallinen keskus, sille myönnetään varoja erityisperustein eikä niiden kriteerien nojalla, joilla varoja myönnetään muille elokuvakeskuksille. Jotta saamelaiselokuvasta tulisi alana kannattava, on sen asemaa vahvistettava pohjoismaisesti siten, että pohjoismaiden hallitukset ja kaikki pohjoismaiset elokuvainstituutit ottavat vastuun saamelaiselokuvan tuotannon tukemisesta. Kansainvälinen saamelaiselokuvakeskus ja pohjoismainen saamelaiselokuvasäätiö eivät voi eivätkä halua toimia erillään jo olemassa olevasta elokuva-alasta, vaan haluavat vahvistaa saamelaiselokuvaa yhdessä elokuva-alan muiden osaamistahojen kanssa. Niinpä on tärkeää, että myös muut elokuvainstituutiot osallistuvat yhdessä ISF:n kanssa saamelaiselokuvan vahvistamiseen. 5

6 MYÖNNETYT TUET, 2012: Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s VASTAANOTTAJA MYÖNNETTY TUOTANTOTUKI Soajálaččat Inarin Elokuvateollisuus Oy Áhkut eallima mátta Sámi kompania Vilges prošeakta Gourdas Art Production Čáđđam Särnn Inarin Elokuvateollisuus Oy Langs reinflyttingsveien Johtti Kompani Ealli guođđá joavkkus Snøfokk Film Bonki Julev Film Lamia Kautokeino Film Orre Beije Bauta Film TUOTANTOTUKI YHT KEHITYSTUKI VASTAANOTTAJA MYÖNNETTY julev Film Nuoraj TV Idi Studios R Torikka KEHITYSTUKI YHT

7 MATKUSTUSTUKI VASTAANOTTAJA MYÖNNETTY O Östergren p Lukin Govas AS je Utsi MB Nango 4428 MATKUSTUSTUKI YHT TUKI, OSAAMISEN VAHVIST. VASTAANOTTAJA MYÖNNETTY EM Eira KA Buljo Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s T Johansen OSAAMINEN YHT TUET YHTEENSÄ Lisäbudjetti MYÖNNETYT TUET YHTEENSÄ

8 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s OSAAMISEN VAHVISTAMISTOIMET 2012 Elokuvatuottajan bachelor-koulutus. Ensimmäinen virallinen saamelainen elokuvakoulutus käynnistyi marraskuussa 2012 yhteistyössä Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Sen rahoittaa ja toteuttaa ISF. 30 opintopistettä saamelaiselokuvatuottajan koulutusta, bachelor-taso. 11 osallistujaa eri pohjoismaista. Koulutus perustuu projektiin BOAIMMAŠBÁRDNI (lapset ja nuoret). Elokuva-alalta koulutuksesta vastaavat professori Christer Nilsson Gøtafilmistä ja Nils Gaup. Koulutuksen rahoittavat Innovasjon Norge, Kulturkontakt Nord, Ruotsin saamelaiskäräjät ja Filmpool Nord. Työpaja yhteistyössä National Geographic All Roads -ohjelman kanssa. Saamelaiselokuvantekijät esittelivät hankkeitaan France Blythelle. Saamelaishankkeiden työpaja/ideanmyynti Inarissa. Tapaaminen lyhytelokuvan tiimoilta Norjan elokuvainstituutin NFI:n lyhytelokuvakonsulentin Åse Meyerin kanssa Koutokeinossa; saamelaiset elokuvantekijät esittelivät hankkeitaan. Tuloksena kruunua NFI:n tuotantotukea lyhytelokuvalle BONKI. Tuotanto vuonna Dramaturgi Åsa Simman vetämiä ISF:n käsikirjoitustyöpajoja, joihin osallistuivat tukea saaneet hankkeet ja kirjailijat. Indigenous Film Circlen esittely ja työpaja Sundance-elokuvafestivaaleilla. Indigenous Film Circlen esittely ja vastaanotto Berliinin elokuvafestivaaleilla. 8

9 LAPSIIN JA NUORIIN KOHDISTUVA TOIMINTA Tuki luulajansaamelaisille nuorille tarkoitetulle Nuoraj TV internet-tv:lle; saaja Julev Film/ Odd Levi Paulsen. Avustus ja dramatisointituki saamelaisten lasten TV-sarjan/näytelmäelokuvan Boaimmašbárdnin kehittämiseen. Avustus/dramaturgityöpaja, Toril Johansenin Sarvvabivdu (lasten lyhytelokuva). Mentorointia; Åsa Simma, Nils Gaup jne. INDIGENOUS FILM CIRCLE Osaamis- ja verkostointihanke, kaksivuotinen ohjelma, jonka rahoittajia ovat mm. Norjan ulkoministeriö, Barentskult ja Pohjoismainen ministerineuvosto. 10 alkuperäiskansojen elokuvantekijää ovat työstäneet näytelmäelokuvien käsikirjoituksia IFC:n ensimmäisen toimintavuoden aikana. Mentoreina toimivat Donald Ranvaud, ITALIA/BRA- SILIA (tuottanut mm. City of Godin ja Constant Gardenerin), Heather Rae, USA (Sundance Film Instituten hallituksen jäsen, Cold Riverin tuottaja), Annie Nocenti, USA (työskennellyt yhdessä Francis Ford Coppolan kanssa), Mikael Olsen, TANSKA (tuottaja/käsikirjoittaja, Zentropa), Chris Eyre (Smoke Signalsin ohjaaja, tuottaja). Ohjelman toisena vuonna keskitytään tuotannon kehittämiseen. Elokuvantekijöiden on tarkoitus löytää hankkeilleen tuottaja sekä laatia rahoitussuunnitelma ja visuaalista aineistoa ideanmyyntiä varten kansainvälisellä foorumilla (vuoden 2014 Berlinalessa). Tavoitteena on tehdä Indigenous Film Circlestä pysyvästi osa Kansainvälisen saamelaiselokuvakeskuksen toimintaa. Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s

10 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS v u o s i k e r t o m u s Kansainvälisen saamelaiselokuvakeskuksen tähänastiset tulokset (vuodesta 2009): Alkuperäiskansojen elokuvakonferenssi eli Indigenous Film Conference vuonna 2011 Koutokeinossa: 150 osallistujaa, mm. Sundance Film Institutesta, National Film Board of Canadasta, Screen Australiasta ja Berliinin elokuvajuhlilta; kaikkien pohjoismaisten elokuvainstituuttien johtajat sekä koko joukko alkuperäiskansojen elokuva-alan edustajia eri puolilta maailmaa. ISF aloitti NATIVe-ohjelman Berlinalen festivaaleilla 2013 vuoden 2011 Indigenous Film Conferencen alkuperäiskansojen elokuvajulistuksen hengessä. Hyvät yhteistyösuhteet Berlinalen kanssa. Festivaalien johtajan Dieter Kosslickin kutsumana illallisilla. Vuoden 2009 perustamisen jälkeen on ISF:n tuella ja aloitteesta tuotettu ja saatu levitykseen 5 uutta saamelaista lyhytelokuvaa ja 6 uutta saamelaista dokumenttielokuvaa; esityksiä festivaaleilla Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja muissa maissa. Saamelaisten lyhytelokuvien ohjelma Hampurin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla kesäkuussa Saamelaisohjelma Nordische Filmtage -juhlilla Lyypekissä. Saamelaisia elokuvantekijöitä osallistujina. Elokuvafestivaalien kansainvälinen kiinnostus saamelaiselokuvaa kohtaan huomattavaa. Indigenous Film Circlen perustaminen ja toteutus: 10 alkuperäiskansoja edustavaa elokuvantekijää eri puolilta maailmaa valittu laatimaan pitkän elokuvan käsikirjoitus tunnustettujen mentorien avustamina; mentoreina mm. Donald Ranvaud (City of Godin tuottaja), Heather Rae (Sundance Film Institute) ja Mikael Olsen (Zentropa). Annie Nocenti (työskentelee Francis Ford Coppolan kanssa); hankkeen rahoittajina Norjan opetusministeriö ja pohjoismaiset rahoittajat. Indigenous Film Circlen esittely Sundance-elokuvafestivaaleilla vuonna Hyvät yhteistyösuhteet Sundance-festivaalin kanssa. Kehitysvaiheessa 25 uutta saamelaishanketta elokuvan eri saroilta. Bachelor-tason saamelaistuottajakoulutus yhteistyössä Saamelaisen korkeakoulun kanssa; 11 osallistujaa pohjoismaista. Tukea Nuoraj Web TV:lle eli luulajansaamenkieliselle nuorten internet-tv:lle; laajenee toimimaan eteläsaameksi vuonna Pantu alulle ja annettu tukea ensimmäiselle saamelaiselle lasten ja nuoren näytelmäelokuvalle/uudelle saamelaiselle lasten televisiosarjalle Boaimmašbárdnille. Hanke toimii malliesimerkkinä tuottajakoulutuksessa. 10

11

12 Yhteystiedot Anne Lajla Utsi

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

YLEISET EHDOT. 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4

YLEISET EHDOT. 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4 säännöt [fi] sisällys YLEISET EHDOT 3 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4 3. TUKIMUODOT JA TUEN PERUSTEET 5 4. TAKAISINMAKSU

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Pohjoiset tarinat elokuviksi

Pohjoiset tarinat elokuviksi Pohjoiset tarinat elokuviksi SISÄLLYS Lapin Lisä -lehti 2011 Julkaisija 3 Pääkirjoitus 4 Paljon tahtoa ja oikeat kortit Menestystarinoita: Jussi Hiltunen, Timo Haanpää ja Susanna Chazalmartin 12 Lapista

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana animaatiot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003

Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003 Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003 Alkuteos: Från projektpolitik till en inkluderande kulturpolitik?

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa BULLETIN pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003 Investoinneilla puhtaampaa energiaa Toimitusjohtajan katsaus Euroopan energiahuolto vaatii investointeja Matias Uusikylä»EU:n itälaajentuminen merkitsee

Lisätiedot

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 MEDIA 2007 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt Wärvik ja Anne Larson TemaNord 2012:509 Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. Varhainen tuki perheille -hankkeen tulokset Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen Pohjoismainen hyvinvointikeskus "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset Inspiraatio-opas 1 Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 Sisältö Pääkirjoitus Veikko Kunnas: Suomen elokuvasäätiö 40 vuotta 3 Suomalainen elokuva 2019 4 Suomen elokuvasäätiön neljä vuosikymmentä 9 Kansakuntaelokuvista

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Herra Ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Fortumin hieno vuosi 2003 oli samalla yhtiön ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot