Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö. Author: Jaakko Riihinen Date: Version: 002 Visibility: Public Status: Published

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö. Author: Jaakko Riihinen Date: 2015-05-12 Version: 002 Visibility: Public Status: Published"

Transkriptio

1 Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö Author: Jaakko Riihinen Date: Version: 002 Visibility: Public Status: Published

2 Kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteetti 2 Q: Mitä hyötyä on ammatti-identiteetistä? A: Toimivan työmarkkinan muodostuminen. 2014

3 Kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteetti 3 Hyödyllinen yhdistelmä opittavissa olevia taitoja Laajuus ja syvyys Kokemus Ymmärrys resursseista ja rajoituksista Osaamisen vertailukelpoisuus Organisaatiopositiot, työroolit ja ammattinimikkeet Johtamistehtävät Asiantuntijatehtävät Eettinen koodi Vastuu asiantuntijana ja/tai päätöksentekijänä Tämän esityksen aihe 2014

4 Osaamisen pääulottuvuudet 4 Tämän esityksen rajaus Special domain competences Domain specific Business models Organization agnostic Generic functional, personal, and interpersonal, competences Organization culture and operating models Organization specific Domain agnostic

5 KA-osaamisen jäsennys 5 Special domain competences Strategic management and business models Operating model and organizational design Enterprise Architecture Information architecture Process architecture ICT and technical architecture Operational development governance Change management Stakeholder management Generic functional competences Management and leadership Management accounting and reporting Marketing and sales Product development Supply chain management Production planning and control Delivery and logistics Human rersources Finance and control Project management Risk and security management Quality management Personal & interpersonal competences Impact and influence Information seeking Communication and information sharing People management Multicultural sensitivity Problem solving and innovation Target organization s business models Customers Products Markets Value system Value proposition Organization culture and operating models Corporate values Leadership style Operational development Innovation culture

6 KA-osaamisen realisoituminen rooleissa 6 Arkkitehtiroolien määritys on organisaatiokohtaista Roolien määritys ja tarvittavat yhdistelmät riippuvat organisaation strategiasta sekä toiminnakehityksen osaamistasosta Kompetenssipohjaiset roolit Kokonaisarkkitehtuuri (strateginen) Informaatioarkkitehtuuri Prosessiarkkitehtuuri Sovellusarkkitehtuuri Infrastruktuuriarkkitehtuuri Funktionaaliset roolit Liiketoimintayksikön arkkitehtuuri Tukifunktion arkkitehtuuri Kyvykkyysaluekohtaiset roolit Asiakaskyvykkyysalueen arkkitehtuuri Toimituskyvykkyysalueen arkkitehtuuri Tuotekyvykkysalueen arkkitehtuuri Johtamiskyvykkyysalueen arkkitehtuuri 2014

7 Yliopistotason koulutus 7 Tutkintorakenne ja KA-opintojen mahdollinen osuus Taso Opinnot Opintopisteitä KA-opintoja Kandidaattitaso Perusopinnot 65 N/A Pääaine Sivuaine 25 Valinnaiset Maisteritaso Pääaine Sivuaine 20 Valinnaiset Lopputyö Yhteensä

8 Kurssitarjontaa (keskeneräinen) Vahvuus Aukko 8 Aalto Yliopisto Tampereen Teknillinen Yliopisto Jyväskylän Yliopisto Strategia TU-C Introduction to Strategic Management TTA Strategic Management YJOA320 6 Strategic Management 21E Strategic Change TTA Markkinointi YJOS510 6 Strategia-ajattelu TU Strategic Marketing P TTA Technology Strategy YJOS520 6 Organization Theories YTPP235 6 Johdatus markkinointiin Operatiivinen johtaminen, geneerinen funktionaalinen osaaminen TU-A Tuotantotalous 1 TTA Yrityksen talous YLAY050 2 Tuotantojohtaminen TU Organizations and Networks P TTA Johdon laskentatoimi YTPP220 6 Laskentatoimen perusteet TU Johtaminen organisaatiossa TTA Organisaatiot ja ihmisten johtaminen YTPP210 6 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet TU-C Operations Management TTA Toiminnanohjaus YTPP250 4 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen TU-C Operations Management Project TTA Teknologian kaupallistaminen YLAA105 6 Kirjanpito ja tuloslaskenta TU Production Planning and Control TTA Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot YLAA220 6 Kustannuslaskenta TU Logistiikka TTA Kaupan ja teollisuuden logistiikka Logistiikka TU Managerial Economics MEI Tuotantokonseptit ja -järjestelmät Toiminnanohjaus TU Quality Management TTA Laatujohtaminen Laatujohtaminen Mat Tilastollinen laadunvalvonta L MAT Tilastollinen laadunvalvonta Tilastollinen laadunvalvonta Mat Riskianalyysi L TTA Riskienhallinta Riskienhallinta Toiminnankehitys ja tietotyö TU Tietotyö TLO Tietojohtamisen perusteet TJTSM64 5 Organisaation ICT ja strateginen ohjaus T IT Governance P TLO Tietohallinto ja sen johtaminen TJTA114 5 Tietohallinnon perusteet Toiminnakehityksen hallintomallit Toiminnakehityksen hallintomallit Toiminnakehityksen hallintomallit 21C Projektityö ja -johtaminen TTA Projektinhallinta TJTA311 4 Projektin hallinta TLO Liiketoimintatiedon hallinta TU Knowledge and competence management TLO Organisaation oppiminen ja uudistuminen YJOS240 6 Oppiminen organisaatiossa TU-C Managing knowledge and knowledge-intensive organizations PLA Knowledge Management TU Changemakers TLO Organisaatioviestintä YJOS640 6 Muutoksen johtaminen TU-C Ihminen ryhmässä YJOS540 6 Stakeholder management T Requirements Engineering P ITKS452 5 Requirements engineering 21C Liikkeenjohdon konsultointi TJTSM54 5 Advanced Topics on Systems Development 2014

9 Kurssitarjontaa (keskeneräinen) Vahvuus Aukko 9 Aalto Yliopisto Tampereen Teknillinen Yliopisto Jyväskylän Yliopisto Systeemiajattelu 4 Automaattiteoria MAT Automaattiteoria TIEA241 5 Automaatit ja kieliopit Graafiteoria MAT Graafiteoria Graafiteoria TU Sosioteknisten järjestelmien perusteet MAT Operaatiotutkimus ITKS558 4 Systeemiajattelun perusteet ja käytännön soveltamisalat T Seminar on Enterprise Architectures P MAT Operaatiotutkimus 2 TJTSE25 5 Enterprise Architecture AS Systeemidynamiikka ASE Johdatus prosessien hallintaan TU Liiketoimintaverkostojen kehittämismenetelmät TTI Käytännön systeemiajattelu ASE Systeemit ja säätö TIEA383 4 Matemaattisen mallintamisen peruskurssi Informaatio T Tietorakenteet ja algoritmit TIE Tietorakenteet ja algoritmit ITKA201 4 Algoritmit 1 CSE-A Tietokannat TLO Datan ja informaation hallinta ITKA204 5 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet Informaatioarkkitehtuuri TIE Tietokantojen suunnittelu Tuotetiedon hallinta MEI Tuotetiedon hallinta Tuotetiedon hallinta KOGP111 3 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia TLO Liiketoimintatiedon hallinta KOGA207 6 Kognitiivinen ja konstruktivistinen psykologia ICS-E Introduction to Analytics and Data Science SGN Knowledge Mining and Big Data TJTSM61 5 Business Analytics and Big Data Management Prosessit 37E00301 TU Liiketoimintaprosessien mallinnus ja arkkitehtuuri Liiketoimintaprosessien mallinnus ja arkkitehtuuri TJTSM63 5 Business Process Design and Management 6 ICT Enabled Business Process Development 5 Networked Business Processes and Models L Tietojärjestelmät T Parallel and Distributed Systems TIE Rinnakkaisuus Rinnakkaiset ja hajautetut järjestelmät T Enterprise Systems Architecture TLO Management Information Systems TJTA122 5 Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit T Software Architectures P TIE Ohjelmistoarkkitehtuurit TIES441 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit T Tietojärjestelmien hankinta ja hankejohtaminen TIE Ohjelmistotuotannon menetelmät TJTA113 5 Tietojärjestelmien kehittäminen CSE-C Software Engineering TLO Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen TJTA118 3 IT infrastruktuuri CSE-C Information Security TLO Information Security Management TJTSM51 5 Information Security Management Opintopisteitä 168 4, , ,0 2014

10 Yhteenveto koulutuksesta 10 Yliopistojen nykyinen opetustarjonta on hyvä Kattaa nykyisellään n. 90% KA:n opetustarpeesta Loppu 10% kehitettävissä pienillä investoinnilla Eri yliopistoilla erilaisia vahvuuksia Kokonaisarkkitehtuurin asema opinto-ohjelmassa Ei ole saatavilla pää- tai sivuaineena missään Henkilökohtainen pää- tai sivuaine periaatteessa mahdollinen Opiskelijat eivät pysty hahmottamaan opintokokonaisuutta KA-opintokokonaisuus tulee tunnistaa opinto-oppaissa 2014

11 Opetustarjonnan kehityskohteita 11 Toiminnankehityksen ja kokonaisarkkitehtuurin eheän käsitteistön ja yleiskuvan synnyttäminen Tietotekniikka ja liikkeenjohto liian eriytyneitä näkökulmia Arkkitehtuurin eri näkökulmat ja ulottuvuudet eivät kohtaa Arkkitehtuurityön nivominen toiminnankehityksen portfoliohallintaan Hallintomallit opiskellaan ICT-lähtöisesti (ITIL) Prosessiarkkitehtuurin pinnallisuus ja ICT/BPM-painotus Informaatioarkkitehtuurin käsitteellinen taso, kohdemallit Rakenteellisen tuotetiedon hallinta (paitsi TUT)

12 Johtopäätöksiä 12 Nousu kansainväliselle huipulle on mahdollinen, mutta vaatii eri yliopistojen omille vahvuuksille rakentamista ja yhteistyötä yliopistojen kesken ICT-Expo 2015 osaamispaneeli Prof. Samuli Pekkola (Tampereen Teknillinen Yliopisto) Prof. Martti Mäntylä (Aalto Yliopisto) VP R&D Hannu Kokko (Basware) CEO Pentti Heikkinen (Gateway Technolabs Finland) Ohjelmajohtaja Mika Helenius (Aalto Yliopisto) Kokonaisarkkitehtuurin ja ICT:n merkitys kansantaloudelle on merkittävä. Näille on tarpeen luoda kansallinen osaamisstrategia

13 Syvä Liiketoiminta-arkkitehtuuri Laaja 13 Roolit ja positiot Tuotteet Businessmallit Arvoketjut Ekosysteemit Organisaatiofunktiot Business case-analyysit Organisaatiorakenteet Vertikaalit ja sektorit Organisaation Prosessit Kyvykkyydet Liiketoimintasuunnitelmat Markkinasegmentit Kriittiset menestystekijät

14 Syvä Prosessiarkkitehtuuri Laaja 14 Roolit ja positiot Businessmallit Arvoketjut Ekosysteemit Organisaatiofunktiot Business case-analyysit Organisaatiorakenteet Prosessit Kyvykkyydet Prosessien integraatio

TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY

TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY Eero Eloranta, Prof. Eila Järvenpää, Prof. Stina Immonen, johtava tutkija Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto 24.04.2006 STR TETA TPS TIETOYRITYKSET IV-PÄÄAINEIDEN

Lisätiedot

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Johdatus verkkoliiketoimintaan Introduction to e-business Koodi: TITE1110 Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään e-liiketoiminnan keskeisimmät

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Kohti ennakoivaa liiketoimintaa

Kohti ennakoivaa liiketoimintaa Harri Jalonen ja Antti Lönnqvist Kohti ennakoivaa liiketoimintaa Kaukoviisautta on se, että asiat mietitään etukäteen, ja kuvitellaan tapahtuvaksi sikseenkin elävästi, että kun se tapahtuu, ovat reitit

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot