Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Syksy 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskaupat taas vauhtiin Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritys järjestelytarpeita. Uusi Osuuskunta ItäMaito Prevestor toimi Idän Maidon ja Liperin Osuusmeijerin neuvonantajana arvonmäärityskysymyksissä Yleistä kehitystä seuraten myös yrityskauppamarkkinat ovat lähes parin vuoden ajan olleet taantumassa. Kauppojen vähäisyys on ollut suoraa seurausta yleisestä epävarmuudesta ja erityisesti rahoittajien haluttomuudesta rahoittaa hyviäkin projekteja. Laajat elvytystoimet ovat nyt vaikuttaneet myönteisesti kansainvälisiin markkinoihin ja talouden näkymiin. Vaikutukset näkyvät luottamuksen palautumisena sekä nopeasti nousseina pörssikursseina tämän vuoden alkupuoliskolta lähtien. Myös yrityskauppojen osalta on nähtävissä selviä elpymisen merkkejä. Positiivista on, että pahin on takana ja monikaan meistä ei todennäköisesti tule enää kokemaan yhtä huonoa yrityskauppavuotta työhistoriansa aikana. Taantuma ei ole vähentänyt järjestelyiden tarvetta. Päinvastoin monet sellaiset tekijät, jotka vaikuttivat ennen taantumaa, ovet edelleen olemassa. Taantuma on vain lykännyt käytännön toimia, joten nyt on olemassa jo jossain määrin patoutuneita tarpeita. Esimerkiksi yrittäjäkunnan ikääntyminen on tekijä, joka taantuman jälkeen on entistä ajankohtaisempi. Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritysjärjestelytarpeita. Taantuman jälkeen talouden kasvun odotetaan olevan suhteellisen hidasta siihen nähden, että lähtötaso on hyvin heikko. Toimiala- ja yrityskohtaiset erot tulevat kuitenkin olemaan suuret, mikä aiheuttaa voimakkaita rakenteiden uudistamispaineita. Monilla aloilla on odotettavissa merkittäviä rakennemuutoksia. Taustalla ovat muun muassa kansainvälisen työnjaon muutokset, joiden vaikutuksesta joudutaan Suomessakin sopeuttamaan kapasiteettia ja lisäämään tehokkuutta. Myönteisiä merkkejä on ollut näkyvissä kesästä lähtien. Syksyn edetessä monet ostajat ja myyjät ovat aktivoituneet. Uusia projekteja on käynnistynyt samalla kun taantuman johdosta keskeytyneet hankkeet ovat aktivoituneet. Monella yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne suhdanteista huolimatta. Samanaikaisesti myyntipuolella on runsaasti patoutunutta tarvetta. Tilannetta vauhdittaa myös rahoittajien halukkuus rahoittaa jälleen yrityskauppoja. Myyjien ja ostajien hintanäkemykset lähenevät toisiaan sitä mukaa kun epävarmuus vähenee ja realistisen varovainen tulevaisuudenusko voittaa alaa. Myös myyntiajat tulevat taas lyhentymään. Tilastoissa lisääntynyt aktiviteetti näkyy kuitenkin vasta ensi vuonna. Mentäessä taas kohti kasvavia markkinoita palvelemme mielellämme teitä kokemuksella sekä laajalla kontaktiverkostolla. Ottakaa luottamuksellisesti yhteyttä niin voidaan keskustella näistä asioista lisää! Alueosuuskunta Promilk, Kainuun Osuusmeijeri, Liperin Osuusmeijeri, Nurmeksen Osuusmeijeri ja Osuuskunta Idän Maito sulautuvat vuoden 2010 alussa uudeksi Osuuskunta ItäMaidoksi. Kansainvälinen yhteistyö Prevestorilla tiivis kansainvälinen yhteistyö euromerger- verkostoon myös uusia jäseniä Prevestor Partners on kansainvälisen euromerger yhteistyöverkoston Suomen edustaja. Verkoston tarkoituksena on edesauttaa maiden rajat ylittävien yrityskauppojen toteuttamista. Euroopassa verkostolla on edustajat 12 eri maassa, lisäksi on etäjäsenet New Yorkissa, Singaporessa ja uutena Turkissa. Verkoston yhteinen intranet antaa hyvän pohjan tehokkaalle kommunikaatiolle. Jatkuvan, konkreettisiin hankkeisiin liittyvän tiedonvälityksen lisäksi verkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Viimeisin kokous oli joulukuun alussa Düsseldorfissa. Verkoston hallitukseen valittiin nyt jäsenet Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Prevestorilla on läheinen yhteistyösuhde euromerger verkoston keskeisten vaikuttajien ja meidän kannaltamme tärkeillä markkinoilla toimivien jäsenten kanssa. Olemme aktiivisesti mukana luomassa myös uusia yhteyksiä meitä kiinnostavilla alueilla. Merkittävälle osalle suomalaisista keskisuurista yrityksistä on mahdollista löytää ulkomaisia ostajaehdokkaita. Niissä transaktioissa, joissa ostaja on ulkomainen, kauppahinta on yleensä keskimääräistä parempi. Yrityskauppamarkkinat ovat läntisen Euroopan maissa olleet edelleen varsin alhaisella tasolla. Selvästi vilkkaampaa on itäisessä Euroopassa kuten Puolassa ja etenkin Tsekissä, jossa on huomattavan paljon patoutunutta myynti- ja järjestelytarvetta. Antoisa yrityskauppatilanne on hiljattain kehittynyt myös Turkissa, jossa perinteisten tuotannonalojen yksityiset omistajat hakevat omistuspohjan laajentamista, uutta pääomaa sekä myös mahdollisuutta yritysmyyntiin.

2 Omistusjärjestelyiden lähtökohdat nykyisessä markkinatilanteessa Ostaja pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa Yritysostolla tavoitellaan yleensä kasvua. On tärkeätä pyrkiä saavuttamaan toimialan tai oman erikoistumisalueen johtava asema eli ykköstai kakkospositio. Kasvu voi perustua esimerkiksi seuraaviin, yrityskaupasta saataviin synergiahyötyihin: uudet tuotteet tai tuoteryhmät, joita voidaan myydä oman organisaation kautta uudet jakelukanavat tai asiakkaat omille tuotteille lisäkapasiteetti lisäresurssit ja osaamista toiminnan kehittämiseen Toimialajärjestelyn tavoitteena on vahvempi kokonaisuus, jossa saadaan säästöjä hankinnoissa, hallinnossa tai tuotekehityksessä sekä paremmat resurssit hyötyä markkinatilanteesta sen kääntyessä parempaan. Monelle yritykselle on juuri nyt erittäin ajankohtaista vahvistaa asemaansa markkinoilla tulevan kasvun hyödyntämiseksi. Ostokohteen tulisi täydentää ostajan omaa toimintaa oikealla tavalla. Kokemuksemme mukaan yritysoston onnistumisen kannalta on eduksi, jos ostajan organisaatiolla on kyky orgaaniseen kasvuun niin, että ostokohde ei ole pääasiallinen kasvun lähde vaan täydentävä tekijä. Myyjän pitää tiedostaa oma asemansa Myyntiprosessin suunnittelu myyjän tarpeista lähtien on tärkeätä. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi halutaan myydä ja mitä myynnillä tavoitellaan? Onko yritys myytävässä kunnossa? On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. On myös tärkeätä että sopimukset, käytännön rutiinit, talouden raportointi ym. on hyvin dokumentoituja. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on hyvä tuntea yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja osattava hyödyntää markkinatilanne. Tärkeätä on selkeyttää omat lähtökohdat ja tavoitteet. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. Ennen projektin aloittamista on arvioitava yrityksen liiketoiminta sekä juridiset ja taloudelliset asiat. Kaupan onnistumisen kannalta tärkeätä on tunnistaa ja kuvata myös niin sanottu hiljainen tieto eli ne erityistiedot ja -taidot jotka organisaatiolla ja avainhenkilöillä on. Ostajat ovat tulleet varovaisemmiksi sen suhteen pystyvätkö yritykset saavuttamaan asettamansa budjetit ja ennusteensa. Tuloskehitykseen sidottu lisäkauppahinta voi usein olla ratkaiseva tekijä kaupan syntymiseen. Rahoituksen saaminen yrityskauppaan tulee edelleen olemaan vaikeampaa kuin mihin takavuosina totuttiin. Kaupan syntymistä voi usein edesauttaa, jos myyjä voi omalta osaltaan myötävaikuttaa ostajan rahoitusjärjestelyiden onnistumiseen. Tavallista viime vuosina on ollut että yritys myydään perustettavalle yhtiölle johon yrittäjä jää osakkaaksi. Näin hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta ja voi luopua vetovastuusta, samalla kun hän voi olla mukana esimerkiksi hallitustyöskentelyssä ja hyötyä tulevasta arvonnoususta. Onnistunut yritysmyynti on monivaiheinen prosessi. On hyvä valmistautua ajoissa luopumiseen ja tehdä selkeä päätös prosessiin ryhtymisestä. Systemaattisuus ja prosessin hallinta ovat onnistuneen kaupan avaintekijöitä Prevestorin kokemuksen mukaan seuraavat seikat ovat yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeitä 1 Aloita ajoissa, varaa riittävästi aikaa ja suunnittele prosessi huolella. 2 Kukaan ei halua maksaa liikaa, mutta yrityksestä voi saada silti hyvän hinnan. Yrityksen arvo eri ostajien näkökulmasta vaihtelee paljon. Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus on hyvän lopputuloksen A ja O. 3 Puolueetonta arvonmääritystä ei ole olemassa ostaja ostaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden näkymät riippuvat ennen kaikkea ostajasta. Strategisesti merkittävästä kaupasta saadaan usein parempi hinta. 4 Luottamuksellisuus osapuolten välillä ei negatiivisia yllätyksiä. Miten saavutetaan win-win tilanne? 5 Ole valmis jäämään yrityksen palvelukseen ylimenokauden ajaksi, yleensä 6 kk 2 vuotta. Onko sinulla vastuunkantaja yrityksen sisällä? 6 Keskity liiketoiminnan hoitamiseen anna kokeneen asiantuntijan viedä prosessia eteenpäin. 7 Due diligence tarkastus voidaan usein jakaa eri vaiheisiin. Strategisesti tärkeitä tietoja annetaan ostajalle (kilpaileva yritys) joskus vasta kaupan jälkeen 8 Neuvotteluprosessien on oltava systemaattiset ja hallitut: - Kohteesta annetaan tietoa asteittain sitä mukaa kun vastapuoli osoittaa aitoa kiinnostusta ja omalta osaltaan sitoutuu hankkeeseen. - tarjousmenettelyn, aiesopimusten ja due diligence -selvitysten aikataulutukset jne. ovat keskeisessä asemassa. 9 Kokonaisuuden ymmärtäminen ja keskittyminen olennaisiin seikkoihin on tärkeää siinä vaiheessa, kun ehtojen ja sopimusten yksityiskohtia hiotaan ja niiden osalta tehdään lopulliset ratkaisut. 10 Salassapito: - Koko prosessi on voitava toteuttaa niin, että se ei millään tavalla vaikuta kohteen operatiiviseen toimintaan. - Lähtökohta on se, että ostajakandidaatit eivät saa tietää edes kohteen nimeä ennen kuin ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Neuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, johon Prevestor Partners on kehittänyt käyttökelpoiset menetelmät. Parhaaseen tulokseen päästään käymällä läpi monia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeätä on kohteen ja toimialan erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen sekä prosessin kokonaishallinta. Yrityksen keskeiset arvotekijät eivät löydy pelkästään tulos- ja taselukuja tutkien. Prevestorilla on monipuolinen kokemus toteutetuista yritysjärjestelyistä monilla eri toimialoilla. Olemme olleet mukana yli sadassa järjestelyssä, joista suurin osa myyntitoimeksiantoja. Näissä projekteissa meillä on ollut ostajakandidaatteina tai muina osapuolina toista tuhatta yritystä, monin erilaisin intressein ja lähtökohdin. Ostajan vai myyjän markkinat? Oma aktiivisuus ratkaisee Monille yrityksille sopivien ostokohteiden etsintä on juuri nyt ajankohtainen asia. Ostajan näkökulmasta hyvistä ja strategiaan sopivista kohteista on yleensä aina pula. Nykyisessä murrosvaiheessa kultajyvien etsiminen on erityisen mielenkiintoista ja haastavaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä moni muukin yritys on liikkeellä tai aktivoitumassa. Lisäksi monet yksityiset sijoittajat ja sijoittajaryhmät etsivät kohteita. Myyjän näkökulmasta oman aseman määritys ja tavoitteiden asettaminen ovat keskeisessä asemassa. Yrityksen myynti on pitkäjänteinen prosessi, jonka kuluessa pitää selvittä useita eri vaihtoehtoja. Hyvälle kohteelle on löydettävissä erityyppisiä ostajakandidaatteja. Ensi vuoden puolella taantuma alkaa vähitellen olla takana useilla aloilla ja tulevaisuuden näkymät selkiytyvät. Tällöin ovat edellytykset myös sille, että hintanäkemykset kohtaavat. Nyt on hyvä aika käynnistää valmistelut ja lähteä kartoittamaan mahdollisuudet omista lähtökohdista.

3 Yrityskauppamarkkinat käännekohdassa Yrityskauppamarkkinat ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana olleet voimakkaasti taantuvalla uralla. Käänne on jo tapahtunut, mutta vuonna 2009 kauppojen lukumäärä jää pienemmäksi kuin kertakaan yli kymmenen vuoden aikana. Varovaisuus alkoi näkyä jo syksyllä 2007, vaikkakin koko vuosi 2007 oli vielä ennätyksellinen yrityskauppojen osalta. Vuoden 2008 aikana yrityskauppojen lukumäärä laski edelleen ja myyntiajat pitenivät. Varsinainen romahdus tapahtui vuoden 2008 lopulla. Tänä vuonna enemmistökauppoja on tehty lokakuun loppuun mennessä 292 kpl. Vähennystä oli 41 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimääräinen myytyjen yritysten liikevaihto oli kuitenkin hieman noussut viime vuodesta. Tämän vuoden kuluessa yritysten osuus kauppojen osapuolena on noussut yli puoleen samalla kun yksityishenkilöiden osuus on laskenut. Tilanne oli vuonna 2008 päinvastainen. Kotimaisten osuus ostajista on ollut edelleen suuri (86 %), vaikkakin ulkomaisten osuus on noussut 9 %:sta 14 %.iin. Merkittävin enemmistökauppa tämän vuoden aikana oli kun Metsäliitto Osuuskunta nosti omistustaan 23 %:sta 53%:iin sellun valmistusta harjoittavassa Metsä-Botnia Oy:ssä. Myyjänä oli UPM-Kymmene Oyj. Henkilökunnan määrällä mitattuna toiseksi merkittävin kauppa oli Terveystalo Healthcare Oyj:n hankinta, ostajana Suomeen rekisteröity Star Healthcare Oy, joka on Iso-Britannialaisen Bridgepoint Capital Ltd:n rahaston omistuksessa.. Myyjinä olivat Terveystalo Healthcare Oyj:n osakkeenomistajat. Henkilömäärältään kolmanneksi suurin kaupan kohde oli Fenestra Oy. Verrattain tuore kauppa oli kun Outotec Oyj osti teollisuussuodattimien toimialalta tunnetun Larox Oyj:n koko osakekannan. Metsäteollisuudessa kauppoja tehtiin 8 kpl kun niitä viime vuonna solmittiin 15 samalla aikavälillä. Metalliteollisuuden piirissä on tehty tänä vuonna tarkastelukaudella yhteensä 23 kauppaa, vähennystä viime vuoteen 54%. Laroxin ohella merkittävä kauppa oli Rocla Oyj:n myynti Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle. Sähkö- ja elektroniikka-alan kauppoja on tehty 24 kpl tänä vuonna, viime vuonna vastaavasti 32 kpl. Merkittäviä kaupan kohteita ovat Palodex Group Oy sekä Nokia Oyj:n tietoturvalaiteliiketoiminta. Kemian alalla on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna niitä oli kuusi samana aikana. Merkittävin kauppa oli Berner Osakeyhtiö ostama Yara Suomi Oy:n kuluttajaliiketoiminta. Elintarviketeollisuudessa merkittävin kauppa oli Raisio Oyj:n margariiniliiketoiminnan myynti yhdysvaltalaiselle Bunge Limitedille. Kauppoja tehtiin koko toimialalla viisi (viime vuonna 9). Huonekalu-alalla ei ole tehty kauppoja tämän vuoden aikana tähän mennessä. Viime vuonna vastaavana aikana toteutui 3kpl. Myös graafisella alalla oli suhteellisesti suuri vähennys, 69 % Muovialalla on tehty viisi kauppaa. Viime vuonna niitä oli kymmenen seuranta-aikana. Merkittävin kauppa oli muovituotteiden suunnitteluun ja myyntiin keskittyneen Orthex Oy:n myynti Pääomasijoitusyhtiö Intera Equity Partnersille. Muun teollisuuden piirissä toteutui yhdeksän kauppaa tähän mennessä. Viime vuoden vastaavana aikana kauppoja oli 13 kpl. Suurin kauppa oli kun rehukomponentteja ja ruokintaratkaisuja toimittavan Lounaisfarmi Oy:n osti HK-Ruokatalo Oy. Tukkukaupan piirissä on tehty 16 kauppaa (viime vuonna samana ajankohtana 24), merkittävä kaupan kohde tällä toimialalla oli Teräskonttori Oy. Vähittäiskaupassa on kauppoja tehty tänä vuonna 24, vain hieman vähemmän kuin viime vuonna (28), Rakennusalalla yrityskauppojen määrä oli tänä vuonna tarkastelujaksolla 17 (viime vuonna 25), merkittävimpiä kaupan kohteita JRH-Yhtiöt Oy ja Raitayhtiöt Oy. Rakennusaineteollisuus oli ainoa toimiala, jossa kauppojen määrä ylitti viimevuotisen seuranta-aikana. Tänä vuonna on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna ei yhtään. Näistä kahdesta suurempi oli Tamglass Lasinjalostus Oy:n rakennuslasiliiketoiminnan myynti Interpane Glass Oy:lle. Myyjänä oli Tamglass Lasinjalostus Oy (Glaston). TeVaNaKe toimiala on tähän mennessä elänyt hiljaiseloa yrityskauppojen osalta, kun ei yhtään kauppa ole vielä tehty. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli kuusi. Rahoitusalalla on tähän mennessä tehty 16 kauppaa, joista yhdeksän oli lähinnä paikallisten osuuspankkien fuusioita. Viime vuoden vastaavana aikana tehtiin 22 kauppaa joista 5 oli fuusioita. Suurin kauppa oli kun arvopaperinvälitystä ja varainhoitoa harjoittava EQ Pankki Oyj siirtyi ruotsalaisen Nordnet Bank AB:n omistukseen. Myyjänä oli islantilainen sijoituspankki Straumur Burdaras Investment Bank fr. Hotelli- jaa ravintolatoiminnan piirissä kauppojen määrä laski 79 %, tänä vuonna kauppoja on tehty 19. Liikenteen toimialalla on toteutunut seitsemän kauppaa, kun viime vuoden vastaava oli 11. Suurin kauppa oli varustamotoimintaa harjoittavan Containerships Ltd Oy:n myynti Container Finance Ltd Oy:lle. Palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla kauppoja on tehty tänä vuonna 89 kpl, mikä on 35 % viimevuotista alhaisempi määrä. Palvelutoimialan suurin kauppa on edellä mainittu terveyspalveluja tuottavan Terveystalo Healthcare Oyj:n myynti Iso-Britannian Star Healthcare Oy:lle. Toiseksi suurin kauppa oli kielipalveluja tarjoavan AAC Global Oy:n myynti Sanoman WSOY Oy:lle. Viestinnässä ja teleliikenteessä on tehty vuonna 2009 tähän mennessä 15 kauppaa. Viime vuonna toteutui 18 kpl samalla aikavälillä. Suurin kauppa Lv:n mukaan oli maksullisia -tv-palveluja tarjoavan Digi TV Plus Oy:n myynti Ruotsin valtion välillisesti omistamalle Boxer TV- Access AB:lle. Kotimaisten pääomasijoittajien tekemien transaktioiden määrä on viimevuotista hiukan jäljessä. Liikevaihdolla mitaten kohteiden koko on pudonnut alle puoleen. Tänä vuonna Lv:n keskiarvo oli 9 m kun se oli viime vuoden vastaavana aikana 22 m.

4 Vientitakuuluotot Asianajaja Esa Halmari - kilpailukykyinen keino rahoittaa investointeja ulkomaisilta valmistajilta Globaalin laskusuhdanteen seurauksena, yritykset kaikkialla maailmassa ovat kohdanneet yhtäläisen haasteen- miten rahoittaa mittavat investoinnit, kuten raskas teollinen kalusto, voimalaitokset, laivat, lentokoneet tai muita vastaavia arvokkaita omaisuuseriä. Monien maiden hallitukset ja keskuspankit ovat laskeneet korkokantoja sekä tukeneet rahoituslaitoksia monella tavalla turvatakseen pankkien kyvyn rahoittaa yritysten käyttöpääoma- ja investointitarpeita. Suomessa toimivat pankit ovat selvinneet ainakin toistaiseksi kansainvälisestä finanssikriisistä odotettua pienemmin luottotappioin ja pankkien maksuvalmius sekä vakavaraisuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. Vaikka pankkien lainanantokyky on yleisen käsityksen mukaan hyvä, erityisesti PKyritysten rahoituksen saatavuudessa on edelleen haasteita. Huomattava korkojen lasku ei ole monien yritysten kohdalla heijastunut sellaisenaan rahoituksen hintaan, koska rahoittajat ovat nostaneet marginaalejaan. Talouden laskusuhdanne yhdistettynä rahoituksen kallistuminen nostaa investointien tuottovaatimuksia ja tehdyt investoinnit eivät ehkä ole niin kannattavia kuin investointipäätöksiä tehtäessä on oletettu. Myös yritysten taseiden heikkeneminen on omiaan laskemaan yritysten luottokelpoisuutta, mikä puolestaan vähentää pankkien halukkuutta rahoittaa investointeja talousnäkymien pysyessä harmaina. Investointeja joudutaan lykkäämään ja tilauksia perumaan, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisessa metalliteollisuudessa jopa tilaussopimusten rikkomuksina sekä vähintäänkin maksuaikojen venymisenä. Yllä esitetyistä syistä yritykset ovat pakotettuja etsimään vaihtoehtoisia keinoja rahoittaakseen keskipitkän- investointitarpeensa. Läntisissä vientiteollisuuteen tukeutuvissa maissa on voimakas poliittinen tahto tukea kotimaista teollisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Näin ollen myös valtiollisten vientitakuulaitosten tukemat ulkomaiset luotot ovat varmasti entistä kiinnostavampia myös PK-sektorin yritysten investointien rahoituksessa. Ostajaluottotakuu muotoinen vientitakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä vientitakuulaitokselle. Näin ollen luotonantajan luottotappioriski on olennaisesti pienempi, mikä tavanomaisesti heijastuu suoraan luoton marginaalien tasoon. Onnistuneessa vientitakuurahoituksessa luoton hinta onkin erittäin kilpailukykyinen muihin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Tyypillinen ostajaluotto- transaktio sisältää seuraavat peruselementit: Ostaja ja valmistaja sopivat hankintasopimuksen ehdoista; Valmistaja käynnistää keskustelut paikallisen vientitakuulaitoksen kanssa auttaakseen ulkomaista asiakastaan saamaan pitkäaikaista rahoitusta tavaroiden/palvelujen rahoittamisessaan; Vientitakuulaitos antaa alustavan suostumuksensa vientitakuiden tai -vakuutuksen myöntämisestä tavaroiden/palvelujen oston rahoittavalle lainanantajalle; Rahoittajapankki tekee ehdollisen lainapäätöksen. Tyypillisesti luotto on nostettavissa heti lainaa ja mahdollisia lisävakuuksia koskevan dokumentaation valmistuttua sekä lopullisen vientitakuupäätöksen myöntämisen jälkeen; Luotto nostetaan ja valmistaja saa täyden maksun ostajan toimitettua lainanantajan ja vientitakuulaitoksen edellyttämän dokumentaation rahoittajapankille. Kansainvälisesti vientitakuutoimintaa säännellään OECD:n vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskevalla konsensussopimuksella, jonka tavoitteena on rajoittaa rahoitusehdoilla tapahtuvaa epätervettä kilpailua. Konsensussopimus sääntelee kahden tai useamman vuoden pituisten rahoitusten keskeisiä ehtoja korkokantojen, laina-ajan, käteismaksuvaatimusten, vakuuksien sekä takaisinmaksun suhteen. Seuraavat keskeiset reunaehdot koskevat kaikkia vientitakuurahoituksia: Ostajan maksama käsiraha, vähintään 10 % sopimuksen arvosta; Vientitakuun laajuus ei saa ylittää 85 %:ia vientiluoton arvosta; Takaisinmaksuaikaa koskeva ehto on lähtökohtaisesti enintään 5 vuotta (tietyn omaisuuden / projektien kohdalla, kuten lentokoneiden, laivo- jen tai uusiutuvaan energiaan liittyvien projektien kohdalla pidempi jopa 10,12 tai 15 vuoden takaisinmaksuaika saattaa tulla kyseeseen); ja Vientitakuun pääoma ja korko maksetaan takaisin samansuuruisissa ja säännöllisissä osamaksuerissä puolen vuoden välein. Vientitakuulaitos veloittaa ostajalle myönnetystä vakuutuksesta vakuutusmaksun / takuuprovision, joka on tavallisesti ennalta määrätty prosentti transaktion kokonaisarvosta. Myös vientitakuulaitosten kulut voidaan tavanomaisesti rahoittaa lainasopimuksella. Vastineeksi ulkomainen vientitakuulaitos ottaa päävastuun sekä kaupallisista että poliittisista riskeistä. Vientitakuuluotto on todellinen win-win ratkaisu kaikille mukana oleville osapuolille. Ostaja turvaa kustannustehokkaan rahoituksen investoinneilleen, valmistaja saa täyden käteismaksun tuotteistaan ja rahoittajapankin luottotappioriski on poikkeuksellisen matala. Tämä yhdistettynä historiallisesti mataliin korkokantoihin tekee vientitakuuluotoista houkuttelevan rahoituskeinon luottokelpoisten PK-yritysten laajempiin investointeihin ulkomailta. Kirjoittaja on Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n osakas, joka on työssään avustanut Suomalaisia PK-yrityksiä investointien rahoitusjärjestelyissä esimerkiksi Saksan, Ranskan, Italian ja Yhdysvaltojen vientitakuulaitosten takaamien luottojen neuvotteluissa sekä dokumentoinnissa. Asianajotoimisto Hedman Partners Oy on Helsingissä vuonna 1975 perustettu asianajotoimisto, joka tarjoaa monipuolista korkealaatuista palvelua kaikilla keskeisillä liikejuridiikan osa-alueilla mukaan lukien PK sektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus sekä riidanratkaisu. Hedman Partnersin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Jekaterinburgissa. Pääomakonttori Oy kanava sijoittajien ja ostajien löytämiseen Pääomakonttori on omanpääomanehtoisiin sijoituksiin erikoistunut yhtiö. Pääomakonttorin yhteydessä toimii sijoittajaryhmä, jonka kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrittäjinä ja/tai liikkeenjohtajana. Moni heistä on Prevestorin vanhoja asiakkaita jotka ovat myyneet firmansa ja haluavat löytää mielenkiintoisia kohteita. Pääomakonttori ja sijoittajat osallistuvat aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sijoituskohteiden kehittämiseen. Sijoituskohteet ovat alkuvaiheen kehitysvaiheen ohittaneita pk-yrityksiä, joilla on toimiva organisaatio sekä riittävä kriittinen massa. Sijoituskohteet voivat olla teollisuuden, palvelun tai kaupan alalta. Pääomakonttori voi sijoittaa myös korkeamman riskin kohteisiin kuten tervehdyttämistarpeessa oleviin yrityksiin (turnaround). Jokainen sijoituskohde toimii lähtökohtaisesti itsenäisesti, muista sijoituskohteista riippumattomasti; yrityksiä voidaan kehittää myös toimialajärjestelyin ja klusterinäkökulmasta. Sijoituskohteita pyritään kasvattamaan paitsi orgaanisesti myös yritysostoin. Pääomakonttori voi osallistua sekä pääomapohjan vahvistamiseen että kokonaisjärjestelyihin. Pääomakonttori voi olla sopiva yhteistyökumppani esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa jossa yrittäjä haluaa luopua vetovastuusta, mutta jäädä mukaan yrityksen kehittämisessä. Yrityskaupalla hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta sekä sijoittamalla osan kauppahinnasta takaisin uuteen yhtiöön hän tai nuorempi sukupolvi voi olla mukana myös jatkossa. Lisätietoja

5 Valikoituja referenssejä FOTOLUX OY Kokkolan Paikallisradio Oy

6 Valikoituja referenssejä TURUN PUHELIN Pejan Oy Sinun Yrityksesi?

7 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj OP Sisältö 1. Talouden näkymiä 2. Pankkirahoituksen pääperiaatteet / Mihin kiinnitetään huomiota 3. Vakuudet 4. Esimerkkejä 5. Kiitos - 6 5 4 3 2 1 0 1 Lähde:

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino 1 28.11.2016 Maksuehdon ja rahoitusratkaisun määrittävät Markkinatilanne Vastapuoli Kaupan kohde Viennin kohdemaa Oma näkökulma

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus?

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIN FINANSSILOUNAS 25.1.2018 Hotel Sveitsi, Hyvinkää Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Täyden palvelun asianajotoimisto

Täyden palvelun asianajotoimisto Markkina-aseman parantaminen - yrityskohteen haku Case Study juristin näkökulmasta, Asianajaja, osakas Vesa Turkki, Asianajotoimisto Bützow Oy KiVi Technopolis 15.11.2011 Tampere Täyden palvelun asianajotoimisto

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Elämme merkittävää Riku Hildén murrosvaihetta - nyt on aika toimia! Yrityskauppamarkkinat ovat viime kuukausina olleet edelleen hyvin hiljaiset, mutta

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Kyselyn taustaa Yritysten rahoituskysely 1994 2010 (SP, EK, TEM) Pk-yritysten rahoituskysely

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdostilaisuus Keski-Uusimaa, Tuusula 20.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola OP Kymenlaakso Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola 4.4.2017 OP lyhyesti Noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 170 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä Asiakkaidensa omistama

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Takuutuloksia urakkapalkalla - Jaamme riskiä. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

Takuutuloksia urakkapalkalla - Jaamme riskiä. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk Takuutuloksia urakkapalkalla - Jaamme riskiä Yritysarvo on kattava toiminnan tuloksellisuuden mittari riippumatta omistajatavoitteesta. Yritysarvo heijastaa kaikkien tulevien kassavirtojen summaa. Kasvava

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Nordea mukana yrityskaupoissa

Nordea mukana yrityskaupoissa Nordea mukana yrityskaupoissa Jukka Turunen 30.9.2014 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Haasteet Mitä yrityskaupan

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013

Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013 Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Kysymyksiä 2 25/09/2013 Markkinatilanteesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdospäivä. Liedon Säästöpankki Pankinjohtaja Esko Tuuppa 14.3.2012 Lieto

Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdospäivä. Liedon Säästöpankki Pankinjohtaja Esko Tuuppa 14.3.2012 Lieto Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdospäivä Liedon Säästöpankki Pankinjohtaja Esko Tuuppa 14.3.2012 Lieto Sukupolvenvaihdokset rahoittajan näkökulmasta I Uuden ja nuoren yrittäjän perusinvestointi monesti

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Fondia Oyj Lakialaa digitalisoiva uudistaja

Fondia Oyj Lakialaa digitalisoiva uudistaja Fondia Oyj Lakialaa digitalisoiva uudistaja 24.8.2017 Fondian markkinapositio Fondian strategiana on yhdistää sisäisen lakiosaston ja ulkoa ostetun lakipalvelun hyödyt Suomen lakipalvelumarkkina 2015 noin

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Pk-barometri, syksy 2017 Rahoitusmarkkinan tilanne. Juuso Heinilä Aluejohtaja, Pohjois-Suomi Finnvera Oyj.

Pk-barometri, syksy 2017 Rahoitusmarkkinan tilanne. Juuso Heinilä Aluejohtaja, Pohjois-Suomi Finnvera Oyj. Pk-barometri, syksy 217 Rahoitusmarkkinan tilanne Juuso Heinilä Aluejohtaja, Pohjois-Suomi Finnvera Oyj. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 12.9.21 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot