Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Syksy 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskaupat taas vauhtiin Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritys järjestelytarpeita. Uusi Osuuskunta ItäMaito Prevestor toimi Idän Maidon ja Liperin Osuusmeijerin neuvonantajana arvonmäärityskysymyksissä Yleistä kehitystä seuraten myös yrityskauppamarkkinat ovat lähes parin vuoden ajan olleet taantumassa. Kauppojen vähäisyys on ollut suoraa seurausta yleisestä epävarmuudesta ja erityisesti rahoittajien haluttomuudesta rahoittaa hyviäkin projekteja. Laajat elvytystoimet ovat nyt vaikuttaneet myönteisesti kansainvälisiin markkinoihin ja talouden näkymiin. Vaikutukset näkyvät luottamuksen palautumisena sekä nopeasti nousseina pörssikursseina tämän vuoden alkupuoliskolta lähtien. Myös yrityskauppojen osalta on nähtävissä selviä elpymisen merkkejä. Positiivista on, että pahin on takana ja monikaan meistä ei todennäköisesti tule enää kokemaan yhtä huonoa yrityskauppavuotta työhistoriansa aikana. Taantuma ei ole vähentänyt järjestelyiden tarvetta. Päinvastoin monet sellaiset tekijät, jotka vaikuttivat ennen taantumaa, ovet edelleen olemassa. Taantuma on vain lykännyt käytännön toimia, joten nyt on olemassa jo jossain määrin patoutuneita tarpeita. Esimerkiksi yrittäjäkunnan ikääntyminen on tekijä, joka taantuman jälkeen on entistä ajankohtaisempi. Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritysjärjestelytarpeita. Taantuman jälkeen talouden kasvun odotetaan olevan suhteellisen hidasta siihen nähden, että lähtötaso on hyvin heikko. Toimiala- ja yrityskohtaiset erot tulevat kuitenkin olemaan suuret, mikä aiheuttaa voimakkaita rakenteiden uudistamispaineita. Monilla aloilla on odotettavissa merkittäviä rakennemuutoksia. Taustalla ovat muun muassa kansainvälisen työnjaon muutokset, joiden vaikutuksesta joudutaan Suomessakin sopeuttamaan kapasiteettia ja lisäämään tehokkuutta. Myönteisiä merkkejä on ollut näkyvissä kesästä lähtien. Syksyn edetessä monet ostajat ja myyjät ovat aktivoituneet. Uusia projekteja on käynnistynyt samalla kun taantuman johdosta keskeytyneet hankkeet ovat aktivoituneet. Monella yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne suhdanteista huolimatta. Samanaikaisesti myyntipuolella on runsaasti patoutunutta tarvetta. Tilannetta vauhdittaa myös rahoittajien halukkuus rahoittaa jälleen yrityskauppoja. Myyjien ja ostajien hintanäkemykset lähenevät toisiaan sitä mukaa kun epävarmuus vähenee ja realistisen varovainen tulevaisuudenusko voittaa alaa. Myös myyntiajat tulevat taas lyhentymään. Tilastoissa lisääntynyt aktiviteetti näkyy kuitenkin vasta ensi vuonna. Mentäessä taas kohti kasvavia markkinoita palvelemme mielellämme teitä kokemuksella sekä laajalla kontaktiverkostolla. Ottakaa luottamuksellisesti yhteyttä niin voidaan keskustella näistä asioista lisää! Alueosuuskunta Promilk, Kainuun Osuusmeijeri, Liperin Osuusmeijeri, Nurmeksen Osuusmeijeri ja Osuuskunta Idän Maito sulautuvat vuoden 2010 alussa uudeksi Osuuskunta ItäMaidoksi. Kansainvälinen yhteistyö Prevestorilla tiivis kansainvälinen yhteistyö euromerger- verkostoon myös uusia jäseniä Prevestor Partners on kansainvälisen euromerger yhteistyöverkoston Suomen edustaja. Verkoston tarkoituksena on edesauttaa maiden rajat ylittävien yrityskauppojen toteuttamista. Euroopassa verkostolla on edustajat 12 eri maassa, lisäksi on etäjäsenet New Yorkissa, Singaporessa ja uutena Turkissa. Verkoston yhteinen intranet antaa hyvän pohjan tehokkaalle kommunikaatiolle. Jatkuvan, konkreettisiin hankkeisiin liittyvän tiedonvälityksen lisäksi verkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Viimeisin kokous oli joulukuun alussa Düsseldorfissa. Verkoston hallitukseen valittiin nyt jäsenet Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Prevestorilla on läheinen yhteistyösuhde euromerger verkoston keskeisten vaikuttajien ja meidän kannaltamme tärkeillä markkinoilla toimivien jäsenten kanssa. Olemme aktiivisesti mukana luomassa myös uusia yhteyksiä meitä kiinnostavilla alueilla. Merkittävälle osalle suomalaisista keskisuurista yrityksistä on mahdollista löytää ulkomaisia ostajaehdokkaita. Niissä transaktioissa, joissa ostaja on ulkomainen, kauppahinta on yleensä keskimääräistä parempi. Yrityskauppamarkkinat ovat läntisen Euroopan maissa olleet edelleen varsin alhaisella tasolla. Selvästi vilkkaampaa on itäisessä Euroopassa kuten Puolassa ja etenkin Tsekissä, jossa on huomattavan paljon patoutunutta myynti- ja järjestelytarvetta. Antoisa yrityskauppatilanne on hiljattain kehittynyt myös Turkissa, jossa perinteisten tuotannonalojen yksityiset omistajat hakevat omistuspohjan laajentamista, uutta pääomaa sekä myös mahdollisuutta yritysmyyntiin.

2 Omistusjärjestelyiden lähtökohdat nykyisessä markkinatilanteessa Ostaja pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa Yritysostolla tavoitellaan yleensä kasvua. On tärkeätä pyrkiä saavuttamaan toimialan tai oman erikoistumisalueen johtava asema eli ykköstai kakkospositio. Kasvu voi perustua esimerkiksi seuraaviin, yrityskaupasta saataviin synergiahyötyihin: uudet tuotteet tai tuoteryhmät, joita voidaan myydä oman organisaation kautta uudet jakelukanavat tai asiakkaat omille tuotteille lisäkapasiteetti lisäresurssit ja osaamista toiminnan kehittämiseen Toimialajärjestelyn tavoitteena on vahvempi kokonaisuus, jossa saadaan säästöjä hankinnoissa, hallinnossa tai tuotekehityksessä sekä paremmat resurssit hyötyä markkinatilanteesta sen kääntyessä parempaan. Monelle yritykselle on juuri nyt erittäin ajankohtaista vahvistaa asemaansa markkinoilla tulevan kasvun hyödyntämiseksi. Ostokohteen tulisi täydentää ostajan omaa toimintaa oikealla tavalla. Kokemuksemme mukaan yritysoston onnistumisen kannalta on eduksi, jos ostajan organisaatiolla on kyky orgaaniseen kasvuun niin, että ostokohde ei ole pääasiallinen kasvun lähde vaan täydentävä tekijä. Myyjän pitää tiedostaa oma asemansa Myyntiprosessin suunnittelu myyjän tarpeista lähtien on tärkeätä. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi halutaan myydä ja mitä myynnillä tavoitellaan? Onko yritys myytävässä kunnossa? On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. On myös tärkeätä että sopimukset, käytännön rutiinit, talouden raportointi ym. on hyvin dokumentoituja. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on hyvä tuntea yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja osattava hyödyntää markkinatilanne. Tärkeätä on selkeyttää omat lähtökohdat ja tavoitteet. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. Ennen projektin aloittamista on arvioitava yrityksen liiketoiminta sekä juridiset ja taloudelliset asiat. Kaupan onnistumisen kannalta tärkeätä on tunnistaa ja kuvata myös niin sanottu hiljainen tieto eli ne erityistiedot ja -taidot jotka organisaatiolla ja avainhenkilöillä on. Ostajat ovat tulleet varovaisemmiksi sen suhteen pystyvätkö yritykset saavuttamaan asettamansa budjetit ja ennusteensa. Tuloskehitykseen sidottu lisäkauppahinta voi usein olla ratkaiseva tekijä kaupan syntymiseen. Rahoituksen saaminen yrityskauppaan tulee edelleen olemaan vaikeampaa kuin mihin takavuosina totuttiin. Kaupan syntymistä voi usein edesauttaa, jos myyjä voi omalta osaltaan myötävaikuttaa ostajan rahoitusjärjestelyiden onnistumiseen. Tavallista viime vuosina on ollut että yritys myydään perustettavalle yhtiölle johon yrittäjä jää osakkaaksi. Näin hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta ja voi luopua vetovastuusta, samalla kun hän voi olla mukana esimerkiksi hallitustyöskentelyssä ja hyötyä tulevasta arvonnoususta. Onnistunut yritysmyynti on monivaiheinen prosessi. On hyvä valmistautua ajoissa luopumiseen ja tehdä selkeä päätös prosessiin ryhtymisestä. Systemaattisuus ja prosessin hallinta ovat onnistuneen kaupan avaintekijöitä Prevestorin kokemuksen mukaan seuraavat seikat ovat yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeitä 1 Aloita ajoissa, varaa riittävästi aikaa ja suunnittele prosessi huolella. 2 Kukaan ei halua maksaa liikaa, mutta yrityksestä voi saada silti hyvän hinnan. Yrityksen arvo eri ostajien näkökulmasta vaihtelee paljon. Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus on hyvän lopputuloksen A ja O. 3 Puolueetonta arvonmääritystä ei ole olemassa ostaja ostaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden näkymät riippuvat ennen kaikkea ostajasta. Strategisesti merkittävästä kaupasta saadaan usein parempi hinta. 4 Luottamuksellisuus osapuolten välillä ei negatiivisia yllätyksiä. Miten saavutetaan win-win tilanne? 5 Ole valmis jäämään yrityksen palvelukseen ylimenokauden ajaksi, yleensä 6 kk 2 vuotta. Onko sinulla vastuunkantaja yrityksen sisällä? 6 Keskity liiketoiminnan hoitamiseen anna kokeneen asiantuntijan viedä prosessia eteenpäin. 7 Due diligence tarkastus voidaan usein jakaa eri vaiheisiin. Strategisesti tärkeitä tietoja annetaan ostajalle (kilpaileva yritys) joskus vasta kaupan jälkeen 8 Neuvotteluprosessien on oltava systemaattiset ja hallitut: - Kohteesta annetaan tietoa asteittain sitä mukaa kun vastapuoli osoittaa aitoa kiinnostusta ja omalta osaltaan sitoutuu hankkeeseen. - tarjousmenettelyn, aiesopimusten ja due diligence -selvitysten aikataulutukset jne. ovat keskeisessä asemassa. 9 Kokonaisuuden ymmärtäminen ja keskittyminen olennaisiin seikkoihin on tärkeää siinä vaiheessa, kun ehtojen ja sopimusten yksityiskohtia hiotaan ja niiden osalta tehdään lopulliset ratkaisut. 10 Salassapito: - Koko prosessi on voitava toteuttaa niin, että se ei millään tavalla vaikuta kohteen operatiiviseen toimintaan. - Lähtökohta on se, että ostajakandidaatit eivät saa tietää edes kohteen nimeä ennen kuin ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Neuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, johon Prevestor Partners on kehittänyt käyttökelpoiset menetelmät. Parhaaseen tulokseen päästään käymällä läpi monia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeätä on kohteen ja toimialan erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen sekä prosessin kokonaishallinta. Yrityksen keskeiset arvotekijät eivät löydy pelkästään tulos- ja taselukuja tutkien. Prevestorilla on monipuolinen kokemus toteutetuista yritysjärjestelyistä monilla eri toimialoilla. Olemme olleet mukana yli sadassa järjestelyssä, joista suurin osa myyntitoimeksiantoja. Näissä projekteissa meillä on ollut ostajakandidaatteina tai muina osapuolina toista tuhatta yritystä, monin erilaisin intressein ja lähtökohdin. Ostajan vai myyjän markkinat? Oma aktiivisuus ratkaisee Monille yrityksille sopivien ostokohteiden etsintä on juuri nyt ajankohtainen asia. Ostajan näkökulmasta hyvistä ja strategiaan sopivista kohteista on yleensä aina pula. Nykyisessä murrosvaiheessa kultajyvien etsiminen on erityisen mielenkiintoista ja haastavaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä moni muukin yritys on liikkeellä tai aktivoitumassa. Lisäksi monet yksityiset sijoittajat ja sijoittajaryhmät etsivät kohteita. Myyjän näkökulmasta oman aseman määritys ja tavoitteiden asettaminen ovat keskeisessä asemassa. Yrityksen myynti on pitkäjänteinen prosessi, jonka kuluessa pitää selvittä useita eri vaihtoehtoja. Hyvälle kohteelle on löydettävissä erityyppisiä ostajakandidaatteja. Ensi vuoden puolella taantuma alkaa vähitellen olla takana useilla aloilla ja tulevaisuuden näkymät selkiytyvät. Tällöin ovat edellytykset myös sille, että hintanäkemykset kohtaavat. Nyt on hyvä aika käynnistää valmistelut ja lähteä kartoittamaan mahdollisuudet omista lähtökohdista.

3 Yrityskauppamarkkinat käännekohdassa Yrityskauppamarkkinat ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana olleet voimakkaasti taantuvalla uralla. Käänne on jo tapahtunut, mutta vuonna 2009 kauppojen lukumäärä jää pienemmäksi kuin kertakaan yli kymmenen vuoden aikana. Varovaisuus alkoi näkyä jo syksyllä 2007, vaikkakin koko vuosi 2007 oli vielä ennätyksellinen yrityskauppojen osalta. Vuoden 2008 aikana yrityskauppojen lukumäärä laski edelleen ja myyntiajat pitenivät. Varsinainen romahdus tapahtui vuoden 2008 lopulla. Tänä vuonna enemmistökauppoja on tehty lokakuun loppuun mennessä 292 kpl. Vähennystä oli 41 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimääräinen myytyjen yritysten liikevaihto oli kuitenkin hieman noussut viime vuodesta. Tämän vuoden kuluessa yritysten osuus kauppojen osapuolena on noussut yli puoleen samalla kun yksityishenkilöiden osuus on laskenut. Tilanne oli vuonna 2008 päinvastainen. Kotimaisten osuus ostajista on ollut edelleen suuri (86 %), vaikkakin ulkomaisten osuus on noussut 9 %:sta 14 %.iin. Merkittävin enemmistökauppa tämän vuoden aikana oli kun Metsäliitto Osuuskunta nosti omistustaan 23 %:sta 53%:iin sellun valmistusta harjoittavassa Metsä-Botnia Oy:ssä. Myyjänä oli UPM-Kymmene Oyj. Henkilökunnan määrällä mitattuna toiseksi merkittävin kauppa oli Terveystalo Healthcare Oyj:n hankinta, ostajana Suomeen rekisteröity Star Healthcare Oy, joka on Iso-Britannialaisen Bridgepoint Capital Ltd:n rahaston omistuksessa.. Myyjinä olivat Terveystalo Healthcare Oyj:n osakkeenomistajat. Henkilömäärältään kolmanneksi suurin kaupan kohde oli Fenestra Oy. Verrattain tuore kauppa oli kun Outotec Oyj osti teollisuussuodattimien toimialalta tunnetun Larox Oyj:n koko osakekannan. Metsäteollisuudessa kauppoja tehtiin 8 kpl kun niitä viime vuonna solmittiin 15 samalla aikavälillä. Metalliteollisuuden piirissä on tehty tänä vuonna tarkastelukaudella yhteensä 23 kauppaa, vähennystä viime vuoteen 54%. Laroxin ohella merkittävä kauppa oli Rocla Oyj:n myynti Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle. Sähkö- ja elektroniikka-alan kauppoja on tehty 24 kpl tänä vuonna, viime vuonna vastaavasti 32 kpl. Merkittäviä kaupan kohteita ovat Palodex Group Oy sekä Nokia Oyj:n tietoturvalaiteliiketoiminta. Kemian alalla on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna niitä oli kuusi samana aikana. Merkittävin kauppa oli Berner Osakeyhtiö ostama Yara Suomi Oy:n kuluttajaliiketoiminta. Elintarviketeollisuudessa merkittävin kauppa oli Raisio Oyj:n margariiniliiketoiminnan myynti yhdysvaltalaiselle Bunge Limitedille. Kauppoja tehtiin koko toimialalla viisi (viime vuonna 9). Huonekalu-alalla ei ole tehty kauppoja tämän vuoden aikana tähän mennessä. Viime vuonna vastaavana aikana toteutui 3kpl. Myös graafisella alalla oli suhteellisesti suuri vähennys, 69 % Muovialalla on tehty viisi kauppaa. Viime vuonna niitä oli kymmenen seuranta-aikana. Merkittävin kauppa oli muovituotteiden suunnitteluun ja myyntiin keskittyneen Orthex Oy:n myynti Pääomasijoitusyhtiö Intera Equity Partnersille. Muun teollisuuden piirissä toteutui yhdeksän kauppaa tähän mennessä. Viime vuoden vastaavana aikana kauppoja oli 13 kpl. Suurin kauppa oli kun rehukomponentteja ja ruokintaratkaisuja toimittavan Lounaisfarmi Oy:n osti HK-Ruokatalo Oy. Tukkukaupan piirissä on tehty 16 kauppaa (viime vuonna samana ajankohtana 24), merkittävä kaupan kohde tällä toimialalla oli Teräskonttori Oy. Vähittäiskaupassa on kauppoja tehty tänä vuonna 24, vain hieman vähemmän kuin viime vuonna (28), Rakennusalalla yrityskauppojen määrä oli tänä vuonna tarkastelujaksolla 17 (viime vuonna 25), merkittävimpiä kaupan kohteita JRH-Yhtiöt Oy ja Raitayhtiöt Oy. Rakennusaineteollisuus oli ainoa toimiala, jossa kauppojen määrä ylitti viimevuotisen seuranta-aikana. Tänä vuonna on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna ei yhtään. Näistä kahdesta suurempi oli Tamglass Lasinjalostus Oy:n rakennuslasiliiketoiminnan myynti Interpane Glass Oy:lle. Myyjänä oli Tamglass Lasinjalostus Oy (Glaston). TeVaNaKe toimiala on tähän mennessä elänyt hiljaiseloa yrityskauppojen osalta, kun ei yhtään kauppa ole vielä tehty. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli kuusi. Rahoitusalalla on tähän mennessä tehty 16 kauppaa, joista yhdeksän oli lähinnä paikallisten osuuspankkien fuusioita. Viime vuoden vastaavana aikana tehtiin 22 kauppaa joista 5 oli fuusioita. Suurin kauppa oli kun arvopaperinvälitystä ja varainhoitoa harjoittava EQ Pankki Oyj siirtyi ruotsalaisen Nordnet Bank AB:n omistukseen. Myyjänä oli islantilainen sijoituspankki Straumur Burdaras Investment Bank fr. Hotelli- jaa ravintolatoiminnan piirissä kauppojen määrä laski 79 %, tänä vuonna kauppoja on tehty 19. Liikenteen toimialalla on toteutunut seitsemän kauppaa, kun viime vuoden vastaava oli 11. Suurin kauppa oli varustamotoimintaa harjoittavan Containerships Ltd Oy:n myynti Container Finance Ltd Oy:lle. Palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla kauppoja on tehty tänä vuonna 89 kpl, mikä on 35 % viimevuotista alhaisempi määrä. Palvelutoimialan suurin kauppa on edellä mainittu terveyspalveluja tuottavan Terveystalo Healthcare Oyj:n myynti Iso-Britannian Star Healthcare Oy:lle. Toiseksi suurin kauppa oli kielipalveluja tarjoavan AAC Global Oy:n myynti Sanoman WSOY Oy:lle. Viestinnässä ja teleliikenteessä on tehty vuonna 2009 tähän mennessä 15 kauppaa. Viime vuonna toteutui 18 kpl samalla aikavälillä. Suurin kauppa Lv:n mukaan oli maksullisia -tv-palveluja tarjoavan Digi TV Plus Oy:n myynti Ruotsin valtion välillisesti omistamalle Boxer TV- Access AB:lle. Kotimaisten pääomasijoittajien tekemien transaktioiden määrä on viimevuotista hiukan jäljessä. Liikevaihdolla mitaten kohteiden koko on pudonnut alle puoleen. Tänä vuonna Lv:n keskiarvo oli 9 m kun se oli viime vuoden vastaavana aikana 22 m.

4 Vientitakuuluotot Asianajaja Esa Halmari - kilpailukykyinen keino rahoittaa investointeja ulkomaisilta valmistajilta Globaalin laskusuhdanteen seurauksena, yritykset kaikkialla maailmassa ovat kohdanneet yhtäläisen haasteen- miten rahoittaa mittavat investoinnit, kuten raskas teollinen kalusto, voimalaitokset, laivat, lentokoneet tai muita vastaavia arvokkaita omaisuuseriä. Monien maiden hallitukset ja keskuspankit ovat laskeneet korkokantoja sekä tukeneet rahoituslaitoksia monella tavalla turvatakseen pankkien kyvyn rahoittaa yritysten käyttöpääoma- ja investointitarpeita. Suomessa toimivat pankit ovat selvinneet ainakin toistaiseksi kansainvälisestä finanssikriisistä odotettua pienemmin luottotappioin ja pankkien maksuvalmius sekä vakavaraisuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. Vaikka pankkien lainanantokyky on yleisen käsityksen mukaan hyvä, erityisesti PKyritysten rahoituksen saatavuudessa on edelleen haasteita. Huomattava korkojen lasku ei ole monien yritysten kohdalla heijastunut sellaisenaan rahoituksen hintaan, koska rahoittajat ovat nostaneet marginaalejaan. Talouden laskusuhdanne yhdistettynä rahoituksen kallistuminen nostaa investointien tuottovaatimuksia ja tehdyt investoinnit eivät ehkä ole niin kannattavia kuin investointipäätöksiä tehtäessä on oletettu. Myös yritysten taseiden heikkeneminen on omiaan laskemaan yritysten luottokelpoisuutta, mikä puolestaan vähentää pankkien halukkuutta rahoittaa investointeja talousnäkymien pysyessä harmaina. Investointeja joudutaan lykkäämään ja tilauksia perumaan, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisessa metalliteollisuudessa jopa tilaussopimusten rikkomuksina sekä vähintäänkin maksuaikojen venymisenä. Yllä esitetyistä syistä yritykset ovat pakotettuja etsimään vaihtoehtoisia keinoja rahoittaakseen keskipitkän- investointitarpeensa. Läntisissä vientiteollisuuteen tukeutuvissa maissa on voimakas poliittinen tahto tukea kotimaista teollisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Näin ollen myös valtiollisten vientitakuulaitosten tukemat ulkomaiset luotot ovat varmasti entistä kiinnostavampia myös PK-sektorin yritysten investointien rahoituksessa. Ostajaluottotakuu muotoinen vientitakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä vientitakuulaitokselle. Näin ollen luotonantajan luottotappioriski on olennaisesti pienempi, mikä tavanomaisesti heijastuu suoraan luoton marginaalien tasoon. Onnistuneessa vientitakuurahoituksessa luoton hinta onkin erittäin kilpailukykyinen muihin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Tyypillinen ostajaluotto- transaktio sisältää seuraavat peruselementit: Ostaja ja valmistaja sopivat hankintasopimuksen ehdoista; Valmistaja käynnistää keskustelut paikallisen vientitakuulaitoksen kanssa auttaakseen ulkomaista asiakastaan saamaan pitkäaikaista rahoitusta tavaroiden/palvelujen rahoittamisessaan; Vientitakuulaitos antaa alustavan suostumuksensa vientitakuiden tai -vakuutuksen myöntämisestä tavaroiden/palvelujen oston rahoittavalle lainanantajalle; Rahoittajapankki tekee ehdollisen lainapäätöksen. Tyypillisesti luotto on nostettavissa heti lainaa ja mahdollisia lisävakuuksia koskevan dokumentaation valmistuttua sekä lopullisen vientitakuupäätöksen myöntämisen jälkeen; Luotto nostetaan ja valmistaja saa täyden maksun ostajan toimitettua lainanantajan ja vientitakuulaitoksen edellyttämän dokumentaation rahoittajapankille. Kansainvälisesti vientitakuutoimintaa säännellään OECD:n vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskevalla konsensussopimuksella, jonka tavoitteena on rajoittaa rahoitusehdoilla tapahtuvaa epätervettä kilpailua. Konsensussopimus sääntelee kahden tai useamman vuoden pituisten rahoitusten keskeisiä ehtoja korkokantojen, laina-ajan, käteismaksuvaatimusten, vakuuksien sekä takaisinmaksun suhteen. Seuraavat keskeiset reunaehdot koskevat kaikkia vientitakuurahoituksia: Ostajan maksama käsiraha, vähintään 10 % sopimuksen arvosta; Vientitakuun laajuus ei saa ylittää 85 %:ia vientiluoton arvosta; Takaisinmaksuaikaa koskeva ehto on lähtökohtaisesti enintään 5 vuotta (tietyn omaisuuden / projektien kohdalla, kuten lentokoneiden, laivo- jen tai uusiutuvaan energiaan liittyvien projektien kohdalla pidempi jopa 10,12 tai 15 vuoden takaisinmaksuaika saattaa tulla kyseeseen); ja Vientitakuun pääoma ja korko maksetaan takaisin samansuuruisissa ja säännöllisissä osamaksuerissä puolen vuoden välein. Vientitakuulaitos veloittaa ostajalle myönnetystä vakuutuksesta vakuutusmaksun / takuuprovision, joka on tavallisesti ennalta määrätty prosentti transaktion kokonaisarvosta. Myös vientitakuulaitosten kulut voidaan tavanomaisesti rahoittaa lainasopimuksella. Vastineeksi ulkomainen vientitakuulaitos ottaa päävastuun sekä kaupallisista että poliittisista riskeistä. Vientitakuuluotto on todellinen win-win ratkaisu kaikille mukana oleville osapuolille. Ostaja turvaa kustannustehokkaan rahoituksen investoinneilleen, valmistaja saa täyden käteismaksun tuotteistaan ja rahoittajapankin luottotappioriski on poikkeuksellisen matala. Tämä yhdistettynä historiallisesti mataliin korkokantoihin tekee vientitakuuluotoista houkuttelevan rahoituskeinon luottokelpoisten PK-yritysten laajempiin investointeihin ulkomailta. Kirjoittaja on Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n osakas, joka on työssään avustanut Suomalaisia PK-yrityksiä investointien rahoitusjärjestelyissä esimerkiksi Saksan, Ranskan, Italian ja Yhdysvaltojen vientitakuulaitosten takaamien luottojen neuvotteluissa sekä dokumentoinnissa. Asianajotoimisto Hedman Partners Oy on Helsingissä vuonna 1975 perustettu asianajotoimisto, joka tarjoaa monipuolista korkealaatuista palvelua kaikilla keskeisillä liikejuridiikan osa-alueilla mukaan lukien PK sektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus sekä riidanratkaisu. Hedman Partnersin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Jekaterinburgissa. Pääomakonttori Oy kanava sijoittajien ja ostajien löytämiseen Pääomakonttori on omanpääomanehtoisiin sijoituksiin erikoistunut yhtiö. Pääomakonttorin yhteydessä toimii sijoittajaryhmä, jonka kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrittäjinä ja/tai liikkeenjohtajana. Moni heistä on Prevestorin vanhoja asiakkaita jotka ovat myyneet firmansa ja haluavat löytää mielenkiintoisia kohteita. Pääomakonttori ja sijoittajat osallistuvat aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sijoituskohteiden kehittämiseen. Sijoituskohteet ovat alkuvaiheen kehitysvaiheen ohittaneita pk-yrityksiä, joilla on toimiva organisaatio sekä riittävä kriittinen massa. Sijoituskohteet voivat olla teollisuuden, palvelun tai kaupan alalta. Pääomakonttori voi sijoittaa myös korkeamman riskin kohteisiin kuten tervehdyttämistarpeessa oleviin yrityksiin (turnaround). Jokainen sijoituskohde toimii lähtökohtaisesti itsenäisesti, muista sijoituskohteista riippumattomasti; yrityksiä voidaan kehittää myös toimialajärjestelyin ja klusterinäkökulmasta. Sijoituskohteita pyritään kasvattamaan paitsi orgaanisesti myös yritysostoin. Pääomakonttori voi osallistua sekä pääomapohjan vahvistamiseen että kokonaisjärjestelyihin. Pääomakonttori voi olla sopiva yhteistyökumppani esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa jossa yrittäjä haluaa luopua vetovastuusta, mutta jäädä mukaan yrityksen kehittämisessä. Yrityskaupalla hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta sekä sijoittamalla osan kauppahinnasta takaisin uuteen yhtiöön hän tai nuorempi sukupolvi voi olla mukana myös jatkossa. Lisätietoja

5 Valikoituja referenssejä FOTOLUX OY Kokkolan Paikallisradio Oy

6 Valikoituja referenssejä TURUN PUHELIN Pejan Oy Sinun Yrityksesi?

7 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Finnvera Vuosikatsaus 2013

Finnvera Vuosikatsaus 2013 Finnvera Vuosikatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Finnvera lyhyesti 4 Rooli ja toiminnan merkitys 6 Strategia 12 Rahoituspalvelut 18 Lainat 20 Takaukset 21 Vientitakuut ja vientiluottojen rahoitus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Heinoja, Sofia 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava OSAKEYHTIÖN YRITYSOSTOPROSESSI PANKKI X:N JA FINNVERAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 Uutta energiaa öljyrahoilla Palvelut kasvussa S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1 / 2 0 0 9 Sijoituksia

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa DEALMAKER Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu Toukokuu 2013 KWH Plast myytiin Itävaltaan Soprano osti Tieturin Arvonmääritys yrityskaupassa Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT Kansantaloustiede Pro Gradu-Tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 22.4.2008 Lauri Rekola 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot