Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Syksy 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskaupat taas vauhtiin Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritys järjestelytarpeita. Uusi Osuuskunta ItäMaito Prevestor toimi Idän Maidon ja Liperin Osuusmeijerin neuvonantajana arvonmäärityskysymyksissä Yleistä kehitystä seuraten myös yrityskauppamarkkinat ovat lähes parin vuoden ajan olleet taantumassa. Kauppojen vähäisyys on ollut suoraa seurausta yleisestä epävarmuudesta ja erityisesti rahoittajien haluttomuudesta rahoittaa hyviäkin projekteja. Laajat elvytystoimet ovat nyt vaikuttaneet myönteisesti kansainvälisiin markkinoihin ja talouden näkymiin. Vaikutukset näkyvät luottamuksen palautumisena sekä nopeasti nousseina pörssikursseina tämän vuoden alkupuoliskolta lähtien. Myös yrityskauppojen osalta on nähtävissä selviä elpymisen merkkejä. Positiivista on, että pahin on takana ja monikaan meistä ei todennäköisesti tule enää kokemaan yhtä huonoa yrityskauppavuotta työhistoriansa aikana. Taantuma ei ole vähentänyt järjestelyiden tarvetta. Päinvastoin monet sellaiset tekijät, jotka vaikuttivat ennen taantumaa, ovet edelleen olemassa. Taantuma on vain lykännyt käytännön toimia, joten nyt on olemassa jo jossain määrin patoutuneita tarpeita. Esimerkiksi yrittäjäkunnan ikääntyminen on tekijä, joka taantuman jälkeen on entistä ajankohtaisempi. Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritysjärjestelytarpeita. Taantuman jälkeen talouden kasvun odotetaan olevan suhteellisen hidasta siihen nähden, että lähtötaso on hyvin heikko. Toimiala- ja yrityskohtaiset erot tulevat kuitenkin olemaan suuret, mikä aiheuttaa voimakkaita rakenteiden uudistamispaineita. Monilla aloilla on odotettavissa merkittäviä rakennemuutoksia. Taustalla ovat muun muassa kansainvälisen työnjaon muutokset, joiden vaikutuksesta joudutaan Suomessakin sopeuttamaan kapasiteettia ja lisäämään tehokkuutta. Myönteisiä merkkejä on ollut näkyvissä kesästä lähtien. Syksyn edetessä monet ostajat ja myyjät ovat aktivoituneet. Uusia projekteja on käynnistynyt samalla kun taantuman johdosta keskeytyneet hankkeet ovat aktivoituneet. Monella yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne suhdanteista huolimatta. Samanaikaisesti myyntipuolella on runsaasti patoutunutta tarvetta. Tilannetta vauhdittaa myös rahoittajien halukkuus rahoittaa jälleen yrityskauppoja. Myyjien ja ostajien hintanäkemykset lähenevät toisiaan sitä mukaa kun epävarmuus vähenee ja realistisen varovainen tulevaisuudenusko voittaa alaa. Myös myyntiajat tulevat taas lyhentymään. Tilastoissa lisääntynyt aktiviteetti näkyy kuitenkin vasta ensi vuonna. Mentäessä taas kohti kasvavia markkinoita palvelemme mielellämme teitä kokemuksella sekä laajalla kontaktiverkostolla. Ottakaa luottamuksellisesti yhteyttä niin voidaan keskustella näistä asioista lisää! Alueosuuskunta Promilk, Kainuun Osuusmeijeri, Liperin Osuusmeijeri, Nurmeksen Osuusmeijeri ja Osuuskunta Idän Maito sulautuvat vuoden 2010 alussa uudeksi Osuuskunta ItäMaidoksi. Kansainvälinen yhteistyö Prevestorilla tiivis kansainvälinen yhteistyö euromerger- verkostoon myös uusia jäseniä Prevestor Partners on kansainvälisen euromerger yhteistyöverkoston Suomen edustaja. Verkoston tarkoituksena on edesauttaa maiden rajat ylittävien yrityskauppojen toteuttamista. Euroopassa verkostolla on edustajat 12 eri maassa, lisäksi on etäjäsenet New Yorkissa, Singaporessa ja uutena Turkissa. Verkoston yhteinen intranet antaa hyvän pohjan tehokkaalle kommunikaatiolle. Jatkuvan, konkreettisiin hankkeisiin liittyvän tiedonvälityksen lisäksi verkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Viimeisin kokous oli joulukuun alussa Düsseldorfissa. Verkoston hallitukseen valittiin nyt jäsenet Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Prevestorilla on läheinen yhteistyösuhde euromerger verkoston keskeisten vaikuttajien ja meidän kannaltamme tärkeillä markkinoilla toimivien jäsenten kanssa. Olemme aktiivisesti mukana luomassa myös uusia yhteyksiä meitä kiinnostavilla alueilla. Merkittävälle osalle suomalaisista keskisuurista yrityksistä on mahdollista löytää ulkomaisia ostajaehdokkaita. Niissä transaktioissa, joissa ostaja on ulkomainen, kauppahinta on yleensä keskimääräistä parempi. Yrityskauppamarkkinat ovat läntisen Euroopan maissa olleet edelleen varsin alhaisella tasolla. Selvästi vilkkaampaa on itäisessä Euroopassa kuten Puolassa ja etenkin Tsekissä, jossa on huomattavan paljon patoutunutta myynti- ja järjestelytarvetta. Antoisa yrityskauppatilanne on hiljattain kehittynyt myös Turkissa, jossa perinteisten tuotannonalojen yksityiset omistajat hakevat omistuspohjan laajentamista, uutta pääomaa sekä myös mahdollisuutta yritysmyyntiin.

2 Omistusjärjestelyiden lähtökohdat nykyisessä markkinatilanteessa Ostaja pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa Yritysostolla tavoitellaan yleensä kasvua. On tärkeätä pyrkiä saavuttamaan toimialan tai oman erikoistumisalueen johtava asema eli ykköstai kakkospositio. Kasvu voi perustua esimerkiksi seuraaviin, yrityskaupasta saataviin synergiahyötyihin: uudet tuotteet tai tuoteryhmät, joita voidaan myydä oman organisaation kautta uudet jakelukanavat tai asiakkaat omille tuotteille lisäkapasiteetti lisäresurssit ja osaamista toiminnan kehittämiseen Toimialajärjestelyn tavoitteena on vahvempi kokonaisuus, jossa saadaan säästöjä hankinnoissa, hallinnossa tai tuotekehityksessä sekä paremmat resurssit hyötyä markkinatilanteesta sen kääntyessä parempaan. Monelle yritykselle on juuri nyt erittäin ajankohtaista vahvistaa asemaansa markkinoilla tulevan kasvun hyödyntämiseksi. Ostokohteen tulisi täydentää ostajan omaa toimintaa oikealla tavalla. Kokemuksemme mukaan yritysoston onnistumisen kannalta on eduksi, jos ostajan organisaatiolla on kyky orgaaniseen kasvuun niin, että ostokohde ei ole pääasiallinen kasvun lähde vaan täydentävä tekijä. Myyjän pitää tiedostaa oma asemansa Myyntiprosessin suunnittelu myyjän tarpeista lähtien on tärkeätä. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi halutaan myydä ja mitä myynnillä tavoitellaan? Onko yritys myytävässä kunnossa? On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. On myös tärkeätä että sopimukset, käytännön rutiinit, talouden raportointi ym. on hyvin dokumentoituja. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on hyvä tuntea yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja osattava hyödyntää markkinatilanne. Tärkeätä on selkeyttää omat lähtökohdat ja tavoitteet. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä toisaalta tiedostaa ja käsitellä myös myynnin kannalta kriittiset seikat. Ennen projektin aloittamista on arvioitava yrityksen liiketoiminta sekä juridiset ja taloudelliset asiat. Kaupan onnistumisen kannalta tärkeätä on tunnistaa ja kuvata myös niin sanottu hiljainen tieto eli ne erityistiedot ja -taidot jotka organisaatiolla ja avainhenkilöillä on. Ostajat ovat tulleet varovaisemmiksi sen suhteen pystyvätkö yritykset saavuttamaan asettamansa budjetit ja ennusteensa. Tuloskehitykseen sidottu lisäkauppahinta voi usein olla ratkaiseva tekijä kaupan syntymiseen. Rahoituksen saaminen yrityskauppaan tulee edelleen olemaan vaikeampaa kuin mihin takavuosina totuttiin. Kaupan syntymistä voi usein edesauttaa, jos myyjä voi omalta osaltaan myötävaikuttaa ostajan rahoitusjärjestelyiden onnistumiseen. Tavallista viime vuosina on ollut että yritys myydään perustettavalle yhtiölle johon yrittäjä jää osakkaaksi. Näin hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta ja voi luopua vetovastuusta, samalla kun hän voi olla mukana esimerkiksi hallitustyöskentelyssä ja hyötyä tulevasta arvonnoususta. Onnistunut yritysmyynti on monivaiheinen prosessi. On hyvä valmistautua ajoissa luopumiseen ja tehdä selkeä päätös prosessiin ryhtymisestä. Systemaattisuus ja prosessin hallinta ovat onnistuneen kaupan avaintekijöitä Prevestorin kokemuksen mukaan seuraavat seikat ovat yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeitä 1 Aloita ajoissa, varaa riittävästi aikaa ja suunnittele prosessi huolella. 2 Kukaan ei halua maksaa liikaa, mutta yrityksestä voi saada silti hyvän hinnan. Yrityksen arvo eri ostajien näkökulmasta vaihtelee paljon. Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus on hyvän lopputuloksen A ja O. 3 Puolueetonta arvonmääritystä ei ole olemassa ostaja ostaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden näkymät riippuvat ennen kaikkea ostajasta. Strategisesti merkittävästä kaupasta saadaan usein parempi hinta. 4 Luottamuksellisuus osapuolten välillä ei negatiivisia yllätyksiä. Miten saavutetaan win-win tilanne? 5 Ole valmis jäämään yrityksen palvelukseen ylimenokauden ajaksi, yleensä 6 kk 2 vuotta. Onko sinulla vastuunkantaja yrityksen sisällä? 6 Keskity liiketoiminnan hoitamiseen anna kokeneen asiantuntijan viedä prosessia eteenpäin. 7 Due diligence tarkastus voidaan usein jakaa eri vaiheisiin. Strategisesti tärkeitä tietoja annetaan ostajalle (kilpaileva yritys) joskus vasta kaupan jälkeen 8 Neuvotteluprosessien on oltava systemaattiset ja hallitut: - Kohteesta annetaan tietoa asteittain sitä mukaa kun vastapuoli osoittaa aitoa kiinnostusta ja omalta osaltaan sitoutuu hankkeeseen. - tarjousmenettelyn, aiesopimusten ja due diligence -selvitysten aikataulutukset jne. ovat keskeisessä asemassa. 9 Kokonaisuuden ymmärtäminen ja keskittyminen olennaisiin seikkoihin on tärkeää siinä vaiheessa, kun ehtojen ja sopimusten yksityiskohtia hiotaan ja niiden osalta tehdään lopulliset ratkaisut. 10 Salassapito: - Koko prosessi on voitava toteuttaa niin, että se ei millään tavalla vaikuta kohteen operatiiviseen toimintaan. - Lähtökohta on se, että ostajakandidaatit eivät saa tietää edes kohteen nimeä ennen kuin ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Neuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, johon Prevestor Partners on kehittänyt käyttökelpoiset menetelmät. Parhaaseen tulokseen päästään käymällä läpi monia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeätä on kohteen ja toimialan erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen sekä prosessin kokonaishallinta. Yrityksen keskeiset arvotekijät eivät löydy pelkästään tulos- ja taselukuja tutkien. Prevestorilla on monipuolinen kokemus toteutetuista yritysjärjestelyistä monilla eri toimialoilla. Olemme olleet mukana yli sadassa järjestelyssä, joista suurin osa myyntitoimeksiantoja. Näissä projekteissa meillä on ollut ostajakandidaatteina tai muina osapuolina toista tuhatta yritystä, monin erilaisin intressein ja lähtökohdin. Ostajan vai myyjän markkinat? Oma aktiivisuus ratkaisee Monille yrityksille sopivien ostokohteiden etsintä on juuri nyt ajankohtainen asia. Ostajan näkökulmasta hyvistä ja strategiaan sopivista kohteista on yleensä aina pula. Nykyisessä murrosvaiheessa kultajyvien etsiminen on erityisen mielenkiintoista ja haastavaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä moni muukin yritys on liikkeellä tai aktivoitumassa. Lisäksi monet yksityiset sijoittajat ja sijoittajaryhmät etsivät kohteita. Myyjän näkökulmasta oman aseman määritys ja tavoitteiden asettaminen ovat keskeisessä asemassa. Yrityksen myynti on pitkäjänteinen prosessi, jonka kuluessa pitää selvittä useita eri vaihtoehtoja. Hyvälle kohteelle on löydettävissä erityyppisiä ostajakandidaatteja. Ensi vuoden puolella taantuma alkaa vähitellen olla takana useilla aloilla ja tulevaisuuden näkymät selkiytyvät. Tällöin ovat edellytykset myös sille, että hintanäkemykset kohtaavat. Nyt on hyvä aika käynnistää valmistelut ja lähteä kartoittamaan mahdollisuudet omista lähtökohdista.

3 Yrityskauppamarkkinat käännekohdassa Yrityskauppamarkkinat ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana olleet voimakkaasti taantuvalla uralla. Käänne on jo tapahtunut, mutta vuonna 2009 kauppojen lukumäärä jää pienemmäksi kuin kertakaan yli kymmenen vuoden aikana. Varovaisuus alkoi näkyä jo syksyllä 2007, vaikkakin koko vuosi 2007 oli vielä ennätyksellinen yrityskauppojen osalta. Vuoden 2008 aikana yrityskauppojen lukumäärä laski edelleen ja myyntiajat pitenivät. Varsinainen romahdus tapahtui vuoden 2008 lopulla. Tänä vuonna enemmistökauppoja on tehty lokakuun loppuun mennessä 292 kpl. Vähennystä oli 41 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimääräinen myytyjen yritysten liikevaihto oli kuitenkin hieman noussut viime vuodesta. Tämän vuoden kuluessa yritysten osuus kauppojen osapuolena on noussut yli puoleen samalla kun yksityishenkilöiden osuus on laskenut. Tilanne oli vuonna 2008 päinvastainen. Kotimaisten osuus ostajista on ollut edelleen suuri (86 %), vaikkakin ulkomaisten osuus on noussut 9 %:sta 14 %.iin. Merkittävin enemmistökauppa tämän vuoden aikana oli kun Metsäliitto Osuuskunta nosti omistustaan 23 %:sta 53%:iin sellun valmistusta harjoittavassa Metsä-Botnia Oy:ssä. Myyjänä oli UPM-Kymmene Oyj. Henkilökunnan määrällä mitattuna toiseksi merkittävin kauppa oli Terveystalo Healthcare Oyj:n hankinta, ostajana Suomeen rekisteröity Star Healthcare Oy, joka on Iso-Britannialaisen Bridgepoint Capital Ltd:n rahaston omistuksessa.. Myyjinä olivat Terveystalo Healthcare Oyj:n osakkeenomistajat. Henkilömäärältään kolmanneksi suurin kaupan kohde oli Fenestra Oy. Verrattain tuore kauppa oli kun Outotec Oyj osti teollisuussuodattimien toimialalta tunnetun Larox Oyj:n koko osakekannan. Metsäteollisuudessa kauppoja tehtiin 8 kpl kun niitä viime vuonna solmittiin 15 samalla aikavälillä. Metalliteollisuuden piirissä on tehty tänä vuonna tarkastelukaudella yhteensä 23 kauppaa, vähennystä viime vuoteen 54%. Laroxin ohella merkittävä kauppa oli Rocla Oyj:n myynti Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle. Sähkö- ja elektroniikka-alan kauppoja on tehty 24 kpl tänä vuonna, viime vuonna vastaavasti 32 kpl. Merkittäviä kaupan kohteita ovat Palodex Group Oy sekä Nokia Oyj:n tietoturvalaiteliiketoiminta. Kemian alalla on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna niitä oli kuusi samana aikana. Merkittävin kauppa oli Berner Osakeyhtiö ostama Yara Suomi Oy:n kuluttajaliiketoiminta. Elintarviketeollisuudessa merkittävin kauppa oli Raisio Oyj:n margariiniliiketoiminnan myynti yhdysvaltalaiselle Bunge Limitedille. Kauppoja tehtiin koko toimialalla viisi (viime vuonna 9). Huonekalu-alalla ei ole tehty kauppoja tämän vuoden aikana tähän mennessä. Viime vuonna vastaavana aikana toteutui 3kpl. Myös graafisella alalla oli suhteellisesti suuri vähennys, 69 % Muovialalla on tehty viisi kauppaa. Viime vuonna niitä oli kymmenen seuranta-aikana. Merkittävin kauppa oli muovituotteiden suunnitteluun ja myyntiin keskittyneen Orthex Oy:n myynti Pääomasijoitusyhtiö Intera Equity Partnersille. Muun teollisuuden piirissä toteutui yhdeksän kauppaa tähän mennessä. Viime vuoden vastaavana aikana kauppoja oli 13 kpl. Suurin kauppa oli kun rehukomponentteja ja ruokintaratkaisuja toimittavan Lounaisfarmi Oy:n osti HK-Ruokatalo Oy. Tukkukaupan piirissä on tehty 16 kauppaa (viime vuonna samana ajankohtana 24), merkittävä kaupan kohde tällä toimialalla oli Teräskonttori Oy. Vähittäiskaupassa on kauppoja tehty tänä vuonna 24, vain hieman vähemmän kuin viime vuonna (28), Rakennusalalla yrityskauppojen määrä oli tänä vuonna tarkastelujaksolla 17 (viime vuonna 25), merkittävimpiä kaupan kohteita JRH-Yhtiöt Oy ja Raitayhtiöt Oy. Rakennusaineteollisuus oli ainoa toimiala, jossa kauppojen määrä ylitti viimevuotisen seuranta-aikana. Tänä vuonna on toteutunut kaksi kauppaa kun viime vuonna ei yhtään. Näistä kahdesta suurempi oli Tamglass Lasinjalostus Oy:n rakennuslasiliiketoiminnan myynti Interpane Glass Oy:lle. Myyjänä oli Tamglass Lasinjalostus Oy (Glaston). TeVaNaKe toimiala on tähän mennessä elänyt hiljaiseloa yrityskauppojen osalta, kun ei yhtään kauppa ole vielä tehty. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli kuusi. Rahoitusalalla on tähän mennessä tehty 16 kauppaa, joista yhdeksän oli lähinnä paikallisten osuuspankkien fuusioita. Viime vuoden vastaavana aikana tehtiin 22 kauppaa joista 5 oli fuusioita. Suurin kauppa oli kun arvopaperinvälitystä ja varainhoitoa harjoittava EQ Pankki Oyj siirtyi ruotsalaisen Nordnet Bank AB:n omistukseen. Myyjänä oli islantilainen sijoituspankki Straumur Burdaras Investment Bank fr. Hotelli- jaa ravintolatoiminnan piirissä kauppojen määrä laski 79 %, tänä vuonna kauppoja on tehty 19. Liikenteen toimialalla on toteutunut seitsemän kauppaa, kun viime vuoden vastaava oli 11. Suurin kauppa oli varustamotoimintaa harjoittavan Containerships Ltd Oy:n myynti Container Finance Ltd Oy:lle. Palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla kauppoja on tehty tänä vuonna 89 kpl, mikä on 35 % viimevuotista alhaisempi määrä. Palvelutoimialan suurin kauppa on edellä mainittu terveyspalveluja tuottavan Terveystalo Healthcare Oyj:n myynti Iso-Britannian Star Healthcare Oy:lle. Toiseksi suurin kauppa oli kielipalveluja tarjoavan AAC Global Oy:n myynti Sanoman WSOY Oy:lle. Viestinnässä ja teleliikenteessä on tehty vuonna 2009 tähän mennessä 15 kauppaa. Viime vuonna toteutui 18 kpl samalla aikavälillä. Suurin kauppa Lv:n mukaan oli maksullisia -tv-palveluja tarjoavan Digi TV Plus Oy:n myynti Ruotsin valtion välillisesti omistamalle Boxer TV- Access AB:lle. Kotimaisten pääomasijoittajien tekemien transaktioiden määrä on viimevuotista hiukan jäljessä. Liikevaihdolla mitaten kohteiden koko on pudonnut alle puoleen. Tänä vuonna Lv:n keskiarvo oli 9 m kun se oli viime vuoden vastaavana aikana 22 m.

4 Vientitakuuluotot Asianajaja Esa Halmari - kilpailukykyinen keino rahoittaa investointeja ulkomaisilta valmistajilta Globaalin laskusuhdanteen seurauksena, yritykset kaikkialla maailmassa ovat kohdanneet yhtäläisen haasteen- miten rahoittaa mittavat investoinnit, kuten raskas teollinen kalusto, voimalaitokset, laivat, lentokoneet tai muita vastaavia arvokkaita omaisuuseriä. Monien maiden hallitukset ja keskuspankit ovat laskeneet korkokantoja sekä tukeneet rahoituslaitoksia monella tavalla turvatakseen pankkien kyvyn rahoittaa yritysten käyttöpääoma- ja investointitarpeita. Suomessa toimivat pankit ovat selvinneet ainakin toistaiseksi kansainvälisestä finanssikriisistä odotettua pienemmin luottotappioin ja pankkien maksuvalmius sekä vakavaraisuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. Vaikka pankkien lainanantokyky on yleisen käsityksen mukaan hyvä, erityisesti PKyritysten rahoituksen saatavuudessa on edelleen haasteita. Huomattava korkojen lasku ei ole monien yritysten kohdalla heijastunut sellaisenaan rahoituksen hintaan, koska rahoittajat ovat nostaneet marginaalejaan. Talouden laskusuhdanne yhdistettynä rahoituksen kallistuminen nostaa investointien tuottovaatimuksia ja tehdyt investoinnit eivät ehkä ole niin kannattavia kuin investointipäätöksiä tehtäessä on oletettu. Myös yritysten taseiden heikkeneminen on omiaan laskemaan yritysten luottokelpoisuutta, mikä puolestaan vähentää pankkien halukkuutta rahoittaa investointeja talousnäkymien pysyessä harmaina. Investointeja joudutaan lykkäämään ja tilauksia perumaan, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisessa metalliteollisuudessa jopa tilaussopimusten rikkomuksina sekä vähintäänkin maksuaikojen venymisenä. Yllä esitetyistä syistä yritykset ovat pakotettuja etsimään vaihtoehtoisia keinoja rahoittaakseen keskipitkän- investointitarpeensa. Läntisissä vientiteollisuuteen tukeutuvissa maissa on voimakas poliittinen tahto tukea kotimaista teollisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Näin ollen myös valtiollisten vientitakuulaitosten tukemat ulkomaiset luotot ovat varmasti entistä kiinnostavampia myös PK-sektorin yritysten investointien rahoituksessa. Ostajaluottotakuu muotoinen vientitakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä vientitakuulaitokselle. Näin ollen luotonantajan luottotappioriski on olennaisesti pienempi, mikä tavanomaisesti heijastuu suoraan luoton marginaalien tasoon. Onnistuneessa vientitakuurahoituksessa luoton hinta onkin erittäin kilpailukykyinen muihin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Tyypillinen ostajaluotto- transaktio sisältää seuraavat peruselementit: Ostaja ja valmistaja sopivat hankintasopimuksen ehdoista; Valmistaja käynnistää keskustelut paikallisen vientitakuulaitoksen kanssa auttaakseen ulkomaista asiakastaan saamaan pitkäaikaista rahoitusta tavaroiden/palvelujen rahoittamisessaan; Vientitakuulaitos antaa alustavan suostumuksensa vientitakuiden tai -vakuutuksen myöntämisestä tavaroiden/palvelujen oston rahoittavalle lainanantajalle; Rahoittajapankki tekee ehdollisen lainapäätöksen. Tyypillisesti luotto on nostettavissa heti lainaa ja mahdollisia lisävakuuksia koskevan dokumentaation valmistuttua sekä lopullisen vientitakuupäätöksen myöntämisen jälkeen; Luotto nostetaan ja valmistaja saa täyden maksun ostajan toimitettua lainanantajan ja vientitakuulaitoksen edellyttämän dokumentaation rahoittajapankille. Kansainvälisesti vientitakuutoimintaa säännellään OECD:n vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskevalla konsensussopimuksella, jonka tavoitteena on rajoittaa rahoitusehdoilla tapahtuvaa epätervettä kilpailua. Konsensussopimus sääntelee kahden tai useamman vuoden pituisten rahoitusten keskeisiä ehtoja korkokantojen, laina-ajan, käteismaksuvaatimusten, vakuuksien sekä takaisinmaksun suhteen. Seuraavat keskeiset reunaehdot koskevat kaikkia vientitakuurahoituksia: Ostajan maksama käsiraha, vähintään 10 % sopimuksen arvosta; Vientitakuun laajuus ei saa ylittää 85 %:ia vientiluoton arvosta; Takaisinmaksuaikaa koskeva ehto on lähtökohtaisesti enintään 5 vuotta (tietyn omaisuuden / projektien kohdalla, kuten lentokoneiden, laivo- jen tai uusiutuvaan energiaan liittyvien projektien kohdalla pidempi jopa 10,12 tai 15 vuoden takaisinmaksuaika saattaa tulla kyseeseen); ja Vientitakuun pääoma ja korko maksetaan takaisin samansuuruisissa ja säännöllisissä osamaksuerissä puolen vuoden välein. Vientitakuulaitos veloittaa ostajalle myönnetystä vakuutuksesta vakuutusmaksun / takuuprovision, joka on tavallisesti ennalta määrätty prosentti transaktion kokonaisarvosta. Myös vientitakuulaitosten kulut voidaan tavanomaisesti rahoittaa lainasopimuksella. Vastineeksi ulkomainen vientitakuulaitos ottaa päävastuun sekä kaupallisista että poliittisista riskeistä. Vientitakuuluotto on todellinen win-win ratkaisu kaikille mukana oleville osapuolille. Ostaja turvaa kustannustehokkaan rahoituksen investoinneilleen, valmistaja saa täyden käteismaksun tuotteistaan ja rahoittajapankin luottotappioriski on poikkeuksellisen matala. Tämä yhdistettynä historiallisesti mataliin korkokantoihin tekee vientitakuuluotoista houkuttelevan rahoituskeinon luottokelpoisten PK-yritysten laajempiin investointeihin ulkomailta. Kirjoittaja on Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n osakas, joka on työssään avustanut Suomalaisia PK-yrityksiä investointien rahoitusjärjestelyissä esimerkiksi Saksan, Ranskan, Italian ja Yhdysvaltojen vientitakuulaitosten takaamien luottojen neuvotteluissa sekä dokumentoinnissa. Asianajotoimisto Hedman Partners Oy on Helsingissä vuonna 1975 perustettu asianajotoimisto, joka tarjoaa monipuolista korkealaatuista palvelua kaikilla keskeisillä liikejuridiikan osa-alueilla mukaan lukien PK sektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus sekä riidanratkaisu. Hedman Partnersin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Jekaterinburgissa. Pääomakonttori Oy kanava sijoittajien ja ostajien löytämiseen Pääomakonttori on omanpääomanehtoisiin sijoituksiin erikoistunut yhtiö. Pääomakonttorin yhteydessä toimii sijoittajaryhmä, jonka kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrittäjinä ja/tai liikkeenjohtajana. Moni heistä on Prevestorin vanhoja asiakkaita jotka ovat myyneet firmansa ja haluavat löytää mielenkiintoisia kohteita. Pääomakonttori ja sijoittajat osallistuvat aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sijoituskohteiden kehittämiseen. Sijoituskohteet ovat alkuvaiheen kehitysvaiheen ohittaneita pk-yrityksiä, joilla on toimiva organisaatio sekä riittävä kriittinen massa. Sijoituskohteet voivat olla teollisuuden, palvelun tai kaupan alalta. Pääomakonttori voi sijoittaa myös korkeamman riskin kohteisiin kuten tervehdyttämistarpeessa oleviin yrityksiin (turnaround). Jokainen sijoituskohde toimii lähtökohtaisesti itsenäisesti, muista sijoituskohteista riippumattomasti; yrityksiä voidaan kehittää myös toimialajärjestelyin ja klusterinäkökulmasta. Sijoituskohteita pyritään kasvattamaan paitsi orgaanisesti myös yritysostoin. Pääomakonttori voi osallistua sekä pääomapohjan vahvistamiseen että kokonaisjärjestelyihin. Pääomakonttori voi olla sopiva yhteistyökumppani esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa jossa yrittäjä haluaa luopua vetovastuusta, mutta jäädä mukaan yrityksen kehittämisessä. Yrityskaupalla hän pystyy realisoimaan merkittävän osan yrityksen arvosta sekä sijoittamalla osan kauppahinnasta takaisin uuteen yhtiöön hän tai nuorempi sukupolvi voi olla mukana myös jatkossa. Lisätietoja

5 Valikoituja referenssejä FOTOLUX OY Kokkolan Paikallisradio Oy

6 Valikoituja referenssejä TURUN PUHELIN Pejan Oy Sinun Yrityksesi?

7 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI 25.02.2013 EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja EVLI PANKKI TÄNÄÄN Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa,

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Helsingin Kauppakamari 16.3.2016 Panu Vuorela Agenda Kuka on Panu Vuorela ja Vaaka Partners? Kasvua pääomasijoittajan tuella? Case Musti ja Mirri - operaatioiden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja 1 Olemme digitaalisiin palveluihin ja julkaisuihin keskittyvä mediayhtiö Kestävää mediaa ja palveluita Euroopassa 1. Olemme suomalainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot