Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Elämme merkittävää Riku Hildén murrosvaihetta - nyt on aika toimia! Yrityskauppamarkkinat ovat viime kuukausina olleet edelleen hyvin hiljaiset, mutta aktiivisuus on lisääntynyt toukokuun aikana. Tulemme näkemään selvästi piristyvät markkinat jo syksyllä. Oy Primula Ab osti Delimakers Oy:n Delimakers valmistaa ja markkinoi laadukkaita täytettyjä leipätuotteita ja salaattiannoksia valtakunnallisesti sekä omilla että asiakkaidensa tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat Suomen johtavat liikenneasema- ja vähittäiskauppaketjut. Delimakers on deli - konseptin ja välipalakonseptin uranuurtaja Suomessa. Primula osti koko osakekannan. Prevestor Partners toimi myyjien neuvonantajana. Ennusteiden mukaan Suomen talous taantuu tänä vuonna voimakkaasti. Taantuma on erityisen syvä viennistä riippuvilla teollisuuden aloilla. Joillakin teollisuudenaloilla laskua on tänä vuonna 20 % ja yksittäisillä yrityksillä tilauskannat ovat vähentyneet paljon sitäkin enemmän. Laskun ennustetaan taittuvan melko pian niin, että ensi vuonna muutos on lähellä nollaa ja sen jälkeisille vuosille ennustetaan jo uutta kasvua. Positiivisen käänteen jälkeenkin volyymit tulevat monilla aloilla olemaan alhaisella tasolla vielä varsin pitkään, kun otetaan huomioon, että tulevan kasvun pohjana on voimakkaasti laskenut taso ja kasvuluvut tulevat todennäköisesti olemaan lähivuosina alhaisemmat kuin mihin on totuttu viime vuosina. Meneillään on murrosvaihe, joka monine ankarine haasteineen merkitsee myös suuria mahdollisuuksia. Toimintojen karsimisten ja uudelleensuuntaamisten sekä erilaisten rakennejärjestelyiden myötä tapahtuu tervettä uudistumista ja merkittävien innovaatioiden läpimurtoja. Toistaiseksi yritykset ovat olleet melko varovaisia omistusjärjestelyjen suhteen. Jopa Finnveran suhdannelainoja on haettu suhteellisen vähän ennakoituun tarpeeseen verrattuna. Näyttää siltä, että yrittäjät ovat keskittyneet operatiivisen tilanteen selkeyttämiseen ja ovat olleet odottavalla kannalla muiden toimien osalta. Diamond Beer Brewing Company Oy:ssä MBI-järjestely Diamond Beer on Suomen suurimpia erikoisoluita, siidereitä ja muita alkoholituotteita maahantuova ja jakeleva yhtiö. Tuontia on yli 15 maasta ja valikoimissa on Suomen suurin, yli 100 olutmerkkiä käsittävä tuoteportfolio. Asiakaskuntana on sekä vähittäiskauppa, Alko että HoReCa-sektori. Prevestor toimi yhtiön neuvonantajana. Sähkötukku AS osti El-Parts Oy:n El-Parts Oy on sähköteknistä tukkukauppaa harjoittava yritys. Tuotevalikoima sisältää valaisimia ja kojeistokomponentteja. Kotimaan myynnin lisäksi yhtiöllä on vientiä Venäjälle ja Viroon. Prevestor Partners toimi ostajan neuvonantajana. Yritysten omistus- rahoitusjärjestelyiden tarve tulee nousemaan voimakkaasti esille tulevana syksynä, jopa ruuhkauttaen Finnveran toimistot ja aiheuttaen voimakasta painetta myös muiden rahoittajien organisaatioille. Tässä tilanteessa järjestelyn tarve voi monelle yritykselle olla paljon kiireellisempi asia kuin mihin on mahdollisuuksia rahoittajien ja muiden sidosryhmien puolelta. Nyt on aika toimia ja olla aloitteellinen!

2 Yritysjärjestelyillä tehostetaan rakenteita Suomalaisen yrityksen suurimpana haasteena on yleensä suhteellisien rajalliset resurssit ja miten saada osaamisesta kaikki mahdollinen irti. Vähillä resursseilla uusien tuotteiden kaupallistaminen ja kansainvälistyminen ovat kova haaste. Onnistuneilla yrityskaupoilla voidaan nopeuttaa kaupallistamisprosesseja sekä edistää sellaisia rakennemuutoksia, jotka vahvistavat yritysten kilpailukykyä. Yritysjärjestelyillä voidaan päästä laaajempaan yhteyteen ja saada liiketoiminnan kehittämiseen resursseja, uskottavuutta, asiakasyhteyksiä, tuote- ja konseptikehitystä, markkinointikanavia. Hyvä liiketoimintakonsepti perustuu poikkeuksetta pitkäjänteiseen, jatkuvien parannusten kehitystyöhön. Parhaat yritykset ovat oppineet oppimaan ja ne yleensä kestävät markkinahäiriöiden yli. Hyvät konseptit voivat olla monistettavissa eli osaamista voidaan siirtää saman alan muihin toimijoihin. Tämä tuo mielenkiintoisia näkymiä yrityksille, jotka ovat aktiivisia yritysjärjestelymarkkinoilla. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja läpivienti ei ole salatiedettä, vaan johdonmukainen kehitysprojekti, joka toteutetaan tarvittavin asiantuntijaresurssein. Tärkeätä on kohteen erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen sekä prosessin kokonaishallinta. Yrityksen keskeiset arvotekijät eivät löydy pelkästään tulosja taselukuja tutkien. Prevestorilla on monipuolinen kokemus toteutetuista yritysjärjestelyistä monilla eri toimialoilla. Prevestor on kehittänyt käyttökelpoiset työkalut yritysjärjestelyprosessin hoitamiseen. Yritysjärjestelyiden tarve kasvaa voimakkaasti Monilla toimialoilla on uudessa tilanteessa merkittävä määrä ylikapasiteettia ja päällekkäisyyttä. Kilpailuedellytysten turvaamiseksi on karsittava kustannuksia ja järkeistettävä toimintoja paitsi yritysten sisällä myös yritysten välisin järjestelyin. Taloudellisesti vahvoilla yrityksillä on mahdollisuus yritysostoin vahvistaa strategista asemaansa ja laajentua uusille liiketoiminta-alueille. Vahvat yritykset voivat toimia toimialajärjestelyiden moottoreina. Yritys- tai toimialajärjestely voi olla myös taloudellisesti heikommille yrityksille mahdollisuus turvata toiminnan jatkuminen pääsemällä osaksi sellaista kokonaisuutta, jolla on hyvä kehitys pitkällä aikavälillä. Oman pääoman vahvistaminen ja rahoituksen uudelleenjärjestely sekä toiminnan terävöittäminen voivat tarjota monille liiketoiminnaltaan terveille yrityksille tien taantuman yli ja uudelle kasvu-uralle. Yrityksen ostaminen on suuri haaste ja mahdollisuus Yrityskauppamarkkinat ovat viime kuukausina olleet edelleen hyvin hiljaiset, mutta aktiivisuus on lisääntynyt toukokuun aikana. Tulemme näkemään selvästi piristyvät markkinat jo syksyllä. Toimeliaisuuden lisääntyminen näkyy toistaiseksi lähinnä suurten yritysten ostohalukkuuttena, mutta on vain ajan kysymys koska myös keskisuuret yritykset aktivoituvat etsimään mielenkiintoista ostettavaa. Harvalla yrityksellä on resursseja hoitaa itse tehokkaasti yrityskauppaprosessi. Prevestor on kehittänyt tehokkaan ja ammattimaisen tavan prosessoida ostokohteita. Prosessin kuluessa voimme käyda läpi jopa kymmeniä kohteita, jotka täyttävät asiakkaamme asettamat kriteerit. Haaviimme jää myös sellaisia kohteita, jotka eivät ole varsinaisesti myynnissä, mutta joiden kohdalla on edellytksiä rakentaville neuvotteluille. Juuri sellaisten yritysten kohdalla saadaan usein paremmat edellytykset toteuttaa yritysjärjestely ostajan lähtökohdista. Voimme etsiä myös ulkomaisia kohteita yhteistyöverkostomme kautta. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuomme mukanamme verkostomme ja kontaktimme, prosessiosaamisemme, yritystutkimuksen, arvonmäärityksen, jne. Kontaktoimme mahdolliset ostokohteen ensimmäisessä vaiheessa omissa nimissämme. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi, koskan monet yritykset suhtautuvat kilpailijan suoraan lähestymiseen torjuvasti. Samalla asiakkaan tavoitteet pysyvät salassa siinä tapauksessa ellei kontaktointi johda jatkoneuvotteluihin. Meillä on käytössämme myös oma yrityskauppatietokantamme sisältäen yli toteutunutta yrityskauppaa Suomessa. Omalle pääomalle kysyntää Taantuma vaikuttaa yksittäisen yrityksen toimintaan monella tasolla. Välittömänä vaikutuksena on tilausten määrän väheneminen, mikä heikentää kannattavuutta ja kassavirtaa. Yritysten riskitasot kasvavat ja luottokelpoisuudet alentuvat samalla kun yleinen kehitys heikentää pankkien mahdollisuuksia rahoittaa ylipäätään yrityksiä. Tästä seuraa, että erityisesti heikosti kannattavat ja raskaasti velkaantuneet yritykset ovat suurissa vaikeuksissa. Valtio on ryhtynyt omalta osaltaan taantuman vaikutusten torjuntaan varsin kattavin elvytys- ja tukitoimin. Valtion toimet ulottuvat myös PKT- yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen. Tähän tarkoitettu koneisto on hyvässä valmiudessa. Finnveran kautta on valmistauduttu myöntämään merkittävä määrä suhdannelainoja PKT yritysten toiminnan turvaamiseen. Suhdannelainojen tarkoituksena on auttaa elinkelpoiset yritykset taantuman yli. Suhdannelainajärjestelmä ei ole tukiautomaatti, vaan Finnveran rahoitus yrityksille on tässäkin tilanteessa tapauskohtaiseen harkintaan perustuvaa ja valikoivaa. Finnveran suhdannelainan myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen toiminta ollut kannattavaa ennen taantumaa. Yrityksiltä edellytetään myös riittävää omavaraisuutta ja tarvittaessa omaa pääomaa pitää vahvistaa suhdannelainan myöntämisen ehtona. Oman pääoman vahvistaminen ja rahoituksen uudelleenjärjestely on monen liiketoiminnaltaan terveen yrityksen kohdalla oikea ratkaisu, jolla varmistetaan pääsy taantuman yli sen jälkeiselle kasvu-uralle. Prevestor toimii läheisessä yhteistyössä Pääomakonttori Oy:n kanssa, jonka puitteissa yksityiset henkilöt sijoittavat omaa pääomaa ja osamistaan yrityksiin.

3 Yrityskauppojen lukumäärä laski ja kauppojen koko pieneni selvästi vuoden 2008 aikana Vuonna 2008 yrityskauppojen lukumäärä laski yli 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku painottui loppuvuodelle, jolloin maailmanlaajuisen taantuman vaikutus alkoi vaikuttaa Suomen taloudessa täydellä painolla. Paitsi että yrityskauppojen määrä laski, niin myös toteutettujen transaktioiden koot pienenivät selvästi, johtuen vaikeasta rahoitusmarkkinatilanteesta. Yksityishenkilöiden myymien yritysten suhteellinen osuus kasvoi selvästi ja edusti noin puolta kaikista kaupoista. Sijoittajien osuus kaikista myyjistä laski selvästi. Ulkomaisten ostajien osuus laski merkittävästi. Liikevaihdoltaan suurin kotimainen yrityskauppa oli M-real Oyj:n graafisten paperien liiketoimintojen myynti eteläafrikkalaiselle Sappi Ltd:lle. Toiseksi suurin kauppa liikevaihdolla mitattuna (510m ) oli Outokumpu Oyj:n kupariputkiliiketoiminnan siirtyminen kotimaisen Cupori Group Oy:n omistukseen. Kolmanneksi suurimmassa kaupassa italialainen Prima Industrie S.p.A. osti levyntyöstökoneiden valmistusta harjoittavan Finn-Power Oy:n, liikevaihto 240m. Henkilömäärältään toiseksi merkittävin kauppa nähtiin kun Efora Oy osti Stora Enson Veitsiluodon, Oulun, Varkauden, Imatran, Uimaharjun ja Heinolan tehtaiden kunnossapitoliiketoiminnan. Tässä yhteydessä henkilöä sai uuden työnantajan. Elintarvikealan yrityskauppojen määrä puolittui. Suurin kauppa oli kun Arla Foods AB nosti omistusosuutensa Arla Ingman Oy Ab:ssa 30 %:sta 100 %:iin. Kohteen liikevaihto 250 m ja henkilökuntaa 500. Metsäteollisuuden kaupat lisääntyivät hieman, mutta kauppojen lukumäärä oli kokonaismarkkinoihin nähden suhteellisen alhainen. Tämä merkinnee sitä, että metsäteollisuuden konsolidointi on vauhdittumassa. Rakentamisen toimialalla kauppojen lukumäärä oli edellisen vuoden tasolla kun taas rakennusaineteollisuudessa kauppoja ei tehty. Suurin kauppa rakennusalalla oli NCC Roadsin suorittama Valtatie Oy:n asfalttiliiketoiminnan osto. TeVaNaKe- alan kaupat olivat edellisen vuoden tasolla siitä huolimatta, että toimiala on viime vuosina pienentynyt voimakkaasti. Tällä toimialalla merkittävimmät kaupat olivat Pohjola Capital suorittama Reima Holding Oy:n osto sekä kauppa, jolla Ejendals AB osti Urho Viljanmaa Oy:n (Jalas). Tuonnin ja tukkukaupan yrityskaupat vähenivät yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Suurin kauppa oli Aspon Kauko-Telko hankinta. Vähittäiskauppojen kohdalla yrityskaupat vähenivät merkittävästi, yli 50 %. Kaupat olivat myös suhteellisen pieniä. IT-ala kulki yleistä markkinakehitystä vastaan niin, että kauppojen lukumäärä jopa kasvoi. Merkittävimpiä kauppoja oli Cybercom Groupin ostama Plenware. Palveluliiketoiminnan pitkään jatkunut nopea kasvu yrityskauppamarkkinoilla katkesi, joskin laskua oli vain muutama prosentti. Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n saamien alustavien tietojen mukaan vuonna 2008 kerättiin alueella noin viidenneksen vähemmän varoja uusiin pääomarahastoihin kuin vuotta aiemmin. Sijoituksia tehtiin viime vuonna noin 30 % vähemmän kuin vuonna Suomessa VC kauppojen määrä laski viime vuonna yli 40 %. Varat kohdistuivat aiempaan verrattuna pienempiin sijoituksiin. Pääomasijoittajilla on vielä paljon sijoittamatonta pääomaa rahastoissaan odottamassa sopivia kohteita ja tilannetta. Nykyisessä tilanteessa ne pyrkivät varmistamaan jo tehtyjen sijoitusten menestymisen vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa ja turvaamaan sijoitetun pääoman takaisinsaannin. Uudet sijoitukset odottavat markkinatilanteen selviämistä. Yrityskauppojen määrä on vähentynyt voimakkaasti vuoden 2009 alussa Yrityskauppojen määrä on kevään aikana vähentynyt edelliseen vuoteen nähden yli 50 %. Kauppojen volyymi on nyt kymmenen vuoden takaisella tasolla ja myös yrityskauppojen keskikoko on vähentynyt edelleen. Toimeliaisuus on piristynyt jonkin verran loppukeväällä, mutta koko vuoden osalta yrityskauppojen lukumäärä tulee ilmeisesti puolittumaan viime vuoteen verrattuna. Ostohalukkuus tulee lisääntymään syksyllä, mutta se ei ehdi vielä muuttaa koko vuoden tilannetta merkittävästi. Kauppojen määrään vaikuttaa olennaisesti rahoittajien varovaisuus, mikä näkyy sekä marginaaleissa, vakuusvaatimuksissa että vaadituissa omarahoitusosuuksissa. Markkinoiden selvä piristyminen tulee ennusteen mukaan näkymään vasta Nykyinen markkinatilanne tarjoaa vakavaraisille yrityksille hyvät mahdollisuudet vahvistaa yritysostoilla markkina-asemaansa ja hyötyä vuosina tapahtuvasta yleisestä markkinoiden elpymisestä. Toimialoista palvelu, kauppa ja IT tulevat näkemyksemme mukaan nopeimmin elpymään yrityskauppamarkkinoilla. Teollisuudessa toipuminen kestää pitempään, mutta myös siellä tulemme näkemään lisääntyneiden konsolidoitumispaineiden vaikutuksen, varsinkin alihankintateollisuudessa. Kysyntää tulee olemaan sellaisista yrityksistä ja liiketoiminnoista, joilla on vahva markkina-asema ja kilpailukykyiset tuotteet. Uusiutuva energia on esimerkki toimialasta, johon liittyy paljon kiinnostusta.

4 Valikoituja referenssejä

5

6 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin, rahoitusjärjestelyihin ja arvonmäärityksiin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskaupat taas vauhtiin Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritys järjestelytarpeita. Uusi Osuuskunta ItäMaito Prevestor

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2008 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Prevestor Partners Riku Hildén ryhmän jäseneksi Prevestor on kutsuttu kansainvälisen euromerger verkoston jäseneksi. euromerger on itsenäisten Corporate

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2007 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Prevestorilla vilkas alkuvuosi Prevestor on ollut vuoden 2007 alkupuolella neuvonantajana useassa yritysjärjestelyssä monella eri toimialalla.

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Valikoituja referenssejä 2 2005 vuonna 1996 perustettu, riippumaton konsulttiyritys erikoistunut yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin sekä kauppojen rahoitusjärjestelyihin ostajien, myyjien ja rahoittajien

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti 2012 VUOSIKERTOMUS eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti Vuosi 2012 oli eq Kehittyvät Markkinat Osinko rahastolle menestyksekäs vuosi. Pystyimme yhdistämään korkean osinkotuoton kehittyvien markkinoiden

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

FINNVERAN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

FINNVERAN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS VUOSIKATSAUS 2010 AVAINLUVUT 2010 KOTIMAAN RAHOITUS TARJOTTU RAHOITUS TUOTTEITTAIN 1.1. 31.12.2010 Yhteensä 913,7 Me 8 % 49 % KOTIMAAN RAHOITUS RAHOITUKSELLA MAHDOL- LISTETUT HANKKEET Me 3 500 3 000 2

Lisätiedot

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa DEALMAKER Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu Toukokuu 2013 KWH Plast myytiin Itävaltaan Soprano osti Tieturin Arvonmääritys yrityskaupassa Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ 2013 VUOSIKERTOMUS TASAPAINOINEN KOKONAISUUS Monialayhtiössä kassavirrat on hajautettu liiketoiminnoittain ja maantieteellisesti. TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA Polttoainetehokas toiminta on yksi ESL Shippingin

Lisätiedot