Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje."

Transkriptio

1 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan toimistosihteeri Sirpa Köpälle viimeistään maanantaina klo mennessä. Järjestämme tarvittavan kuljetuksen keskiviikkona Kuljetus lähtee klo 8.00 Tampereen kaupungin päävirastotalon edestä (Aleksis Kiven katu 14 6). Sirpa Köppä: puh , Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja Eskola Eija jäsen Haarla Kettunen Inkeri jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen Muut osallistujat Yli Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Laaksonen Risto Pastinen Virpi Kivelä Hannu työvaliokunnan edustaja esittelijä sihteeri Tase2025 suunnitteluryhmän pj. WSP Finland Oy A Insinöörit Käsitellyt asiat Allekirjoitukset :t Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1

2 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Juhani Pohjonen 2

3 37 KOKOUKSEN AVAUS 4 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) 7 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA 9 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODELTA YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TAPAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 34 3

4 37 KOKOUKSEN AVAUS 4

5 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5

6 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa: Hanna Tainio 6

7 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja vireillä olevat maankäyttöja liikennehankkeet ovat tehneet liikennejärjestelmäsuunnitelman Tase 2010 uusimisen ajankohtaiseksi. Tase 2025 työn ensimmäisenä vaiheena vuonna 2005 laadittiin seudullinen liikennepoliittinen ohjelma, johon kunnat ovat sitoutuneet. Liikennepoliittinen ohjelma luo yleiset kehykset Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän vertailuun. Seutuhallituksessa hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittisen ohjelman visiona on saattaa joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen. Nyt valmistuneen joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun jälkeen käynnistetään Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen toteutettavista hankkeista on määrä valmistua 2008 loppuun mennessä. Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua selostava raportti julkistetaan maanantaina Vertailussa mukana olevat joukkoliikennejärjestelmän päävaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perustuva järjestelmä, rataverkon hyödyntämiseen perustuva pikaraitiotie, lähijunaliikenteeseen perustuva vaihtoehto sekä katuverkossa kulkeva raitiotie. Raportin sisältävässä suosituksessa yhdistyvät bussiliikenne, katuraitiotien ja lähijunaliikenteen kehittäminen. Suositeltava järjestelmä on seudullinen ratkaisu, joka sisältää myös joukkoliikennemuodosta riippumattoman yhtenäisen tariffi ja lippujärjestelmän. Joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma on olennainen osa käynnistyvää kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelua. Seutuhallitus on saanut joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailusta väli informaation kokouksessaan Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua ja suositusta esittelee kokouksessa projektin päällikkö Virpi Pastinen Wsp Finland Oy:ltä ja suunnittelujohtaja Hannu Kivelä A insinööreistä. Raporttitiivistelmä toimitetaan maanantaina Päätösehdotus: seutuhallitus päättää 7

8 merkitä tiedoksi joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun käydä keskustelun joukkoliikennejärjestelmän suositusvaihtoehdosta todeta, että joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma tulee huomioida rakennemallityössä. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

9 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen : Eduskunta hyväksyi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelain 6 koskee laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita. Niiden turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuihin kuntayhtymiin. Lain 6 2 momentin mukaan kuntayhtymän tulee vastata kunnan osoittamassa laajuudessa palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammaisten erityishuollosta. Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa käynnistänyt työn ehdotuksen tekemiseksi jäsenkunnilleen kehitysvammahuollon järjestämiseksi Pirkanmaalla puitelain tarkoittamalla tavalla. Työn on määrä olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Työtä tekemään on nimetty johtoryhmä sekä työryhmiä, joissa on edustajat molemmista kuntayhtymistä. Sosiaali ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton tulkinnan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää sairaanhoitopiirin vastattavaksi, kuntien niin halutessa, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tarpeellisilta osin muuttamalla. Muun ohella perussopimukseen lisätään tällöin sairaanhoitopiirin tehtäviin vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Lain 6 :n säännös ei siten edellytä välttämättä uuden kuntayhtymän perustamista. Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan edelleen, että "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen hallinnollisella organisoinnilla ei ratkaista palvelujen tuottamistapaa. Siten esimerkiksi nykyisen toiminnan jatkamiselle kehitysvammahuollon vapaaehtoisena kuntayhtymänä kuntien sopimalla tavalla ei ole olemassa esteitä". Edellä mainittu hallintovaliokunnan lausuma huomioon ottaen on mahdollista, että nykyinen kehitysvammaisten erityishuoltopiiri jatkaa vapaaehtoisena kuntayhtymänä, jolta sairaanhoitopii 9

10 rin kuntayhtymä ostaa jäsenkuntiensa tarvitsemat kehitysvammahuollon palvelut. Tällöin sairaanhoitopiirin perussopimusta tulee muuttaa mm. siten, että sairaanhoitopiirin tehtäviin lisätään vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Tältä pohjalta johtoryhmä valmistelee kaksi mallia kehitysvammahuollon palveluiden järjestämiseksi Pirkanmaalla esittäväksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkunnille maaliskuun loppuun mennessä. Työvaliokunnan kokous Päätösehdotus. työvaliokunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaisen alustuksen ja keskustelee sen pohjalta omistajaohjauksen linjauksista Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti, että sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen laatii asian jatkokäsittelyä varten työmuistion koskien vaihtoehtoisa tapoja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä että asian jatkokäsittelyyn palataan ko. työmuistion valmistuttua. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen on toimittanut Pirsos johtoryhmässä laaditun SWOT analyysin kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Analyysi on liitteenä. Rauno Ihalainen esittelee analyysin kokouksessa. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on keskustellut kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä ja esittää työvaliokunnalle lausuntonaan seuraavaa: Hyvinvointipalveluiden työryhmä esittää seutuhallituksen työvaliokunnalle kannanottonaan, että sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osalta avopalvelut, mukaan lukien neuvolapalvelut ja lastensuojeluyksikkö, toteutetaan kuntayhteistyönä ja kehitysvammaisten laitoshoito siirrettäisiin sairaanhoitopiirille. Tätä tarkoitusta varten työvaliokunnan tulee nimetä työryhmä, joka laatii toteuttamissuunnitelman yhdessä kuntayhtymien kanssa. 10

11 Päätösehdotus: työvaliokunta keskustelee miten kehitysvammahuolto tulisi Pirkanmaalla järjestää toiminnallisesti ja hallinnollisesti sekä ottaa kantaa omalta osaltaan asian jatkokäsittelyyn. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli tehtyä selvitystä kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan ehdottaa PSHP:lle, että tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Lisäksi työvaliokunta päätti omalta osaltaan omistajapoliittisena linjauksena, että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on määritellyt seutuyhteistyön kehittämistarpeeksi mm. seudullisen omistajapolitiikan. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää esittää PSHP:lle omistajapoliittisena linjauksena että kehitysvammahuollon palvelujen uudelleenjärjestämiseksi tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, 11

12 jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Tiedoksi: Lisätietoja: että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. PSHP, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

13 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA Ylä Pirkanmaan kunnat Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi ovat käynnistäneet esiselvityksen kuntaliitoksesta sekä toimintavaihtoehdoista Puitelain velvoitteiden täyttämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja mainitut kunnat neuvottelevat Paras lain mukaisten terveydenhuollon ja siihen läheisesti kytkeytyvien sosiaalihuollon palvelujen (erit. vanhustenhuollon laitospalvelut) järjestämisestä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa mainittujen kuntien ja Pshp:n välille ollaan valmistelemassa aiesopimusta terveyspalvelujen ja mainittujen sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli asiaa työvaliokunnan pyynnöstä. Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen Työvaliokunta keskustelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin roolista perusterveydenhuollon palvelujen tuottajana. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan että PSHP:n tehtäviä ei pidä tulevaisuudessa laajentaa perusterveyden eikä vanhustenhuollon suuntaan nykyisestä, että PSHP:n tulee keskittyä perustehtäväänsä eli erikoissairaanhoitoon ja mahdollisesti Paras hankkeen mukana tuleviin kehitysvammahuollon tehtäviin. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä kuvatun työvaliokunnan omistaja poliittisen linjauksen. 13

14 Tiedoksi: Lisätietoja: PSHP, Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

15 43 HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun hallinto ja tarkastussäännön valmistelu on käynnistetty työvaliokunnan ja seutuhallituksen lähetekeskustelulla Lähtökohtana hallinto ja tarkastussäännönvalmistelulle on perussopimuksen mukaiset kuntayhtymän tehtävät. Hallinto ja tarkastussäännön valmistelun sisällöstä, aikataulusta ja toteutustavasta sovittiin lähetekeskustelussa seuraavaa: Perussopimuksessa kuntayhtymälle säädettyjä tehtäviä ei ole tarve lähteä tarkentamaan tai muuttamaan hallinto ja tarkastussäännöllä. Päätösvallan delegointi jäsenkunnilta voi saada tarkempaa sisältöä ja tehtäviä Paras hankkeen kautta. Käynnissä olevassa yhteistyössä luodaan käytännön malli yhteistyölle. Hallinto ja tarkastussääntö nähdään teknisluotoisena toiminnan yleiset puitteet luovana asiakirjana, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista valmistella vain minimisääntö. Säännössä tulee määritellään mm: seutuhallituksen rooli ja Päätösvalta merkityksellisissä asioissa työvaliokunnan rooli ja näkemyksen välittyminen seutuhallitukselle seutujohtajan toimivalta operatiivisissa kysymyksissä kuntien kuulemismenettely (seutufoorumi tmv.) Valmistelu vastuutettiin seutujohtajan johtamalle työryhmälle. Erilliseen ohjausryhmään eikä erilliseen lausuntokierrokseen nähty tarvetta. Aikataulutavoitteeksi todettiin, että hallintosääntö hyväksytään seutuhallituksessa maaliskuussa 2007 ja yhtymäkokouksessa tämän jälkeen. Luonnosta käsitellään tarpeen mukaan työvaliokunnan ja seutuhallituksen kokouksissa. Työvaliokunta on merkinnyt tiedoksi asian ja valmistelutyöryhmän kokouksessaan ilman huomautuksia. Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että hallintosääntövalmistelun käynnistyminen merkitään tiedoksi valmistelevan työryhmän muodostavat seutujohtaja, seutusihteeri sekä kaupunginsihteeri Matti Peltomäki Ylöjärveltä ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Tampereelta 15

16 seutuhallituksen käsittelyn jälkeen luonnos lähetetään jäsenkuntiin lausuntokierrokselle. Työvaliokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan ja päätyi pyytämään Kuntaliiton lakiosaston lausunnon työvaliokunnan asemasta, tehtävistä ja jääviyteen liittyvistä seikoista. Seutujohtaja on pyytänyt lausunnon. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan vastaus pyydettyyn lausuntoon on liitteenä. Seutuhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi luonnoksen omalta osaltaan jatkokäsittelyn pohjaksi. Työvaliokunnan ja seutuhallituksen käsittelyjen jälkeen valmistelutyöryhmä kokoontui viimeistelemään sääntöluonnoksen huomioiden em. kokouksissa käydyn keskustelun. Hallinto ja tarkastussäännön luonnos on esityslistan liitteenä. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki muutamia täsmennyksiä hallinto ja tarkastussääntöluonnokseen. Työvaliokunta päätti omalta osaltaan: että työvaliokunnan nimi muutetaan kuntajohtajakokoukseksi että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että kunnanhallitusten lausunnot pyydetään mennessä, Tiedoksi: Lisätietoja: että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto mennessä. seutusihteeri Juhani Pohjonen 16

17 puh

18 44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODEL TA 2006 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle Vuosi 2006 oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Käytännössä toiminta kuntayhtymänä käynnistyi aktiivisesti alkaen. Tuolloin Tampereen kaupungin alaisuudessa toiminut aluekeskusohjelma (AKO) siirrettiin kuntayhtymän hallintoon ja vastuulle. Alkuvuoden osalta ky:lle kuuluneet kulut ja AKO:n kuntaosuuksien maksatus on oikaistu ko. ajankohdan mukaisesti Tampereen kaupungin ja kuntayhtymän välillä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2006 näyttää 96860,00 euron ylijäämää. Vuoden 2006 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä käytettään kuntayhtymän maksuvalmiuden tukemiseen. Liitteenä ovat yhtenä tiedostona tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa kokouksessaan Yhtymäkokouksen käsittely on kesäkuussa Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3. ja päätti 18

19 hyväksyä omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja käsittelyaikataulun. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

20 45 YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Perussopimuksen 4 :n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 4 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus: seutuhallitus päättä, että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo 11.00, kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

21 46 OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS Valtioneuvoston hyväksyi Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman mukaan toteutukseen vuosina Rahoituksen osalta valtioneuvosto päätti 22. helmikuuta 2007 jakaa maakuntien liitoille euroa osaamiskeskusohjelmaan nimettyjen osaamiskeskusten kehittämiseen seuraavasti: Uudenmaan osaamiskeskus Tampereen seudun osaamiskeskuks Hyvinkään Riihimäen seudun osaamiskeskus Varsinais Suomen osaamiskeskus Satakunnan osaamiskeskus Hämeen osaamiskeskus Lahden seudun osaamiskeskus Kaakkois Suomen osaamiskeskus Kouvolan seudun osaamiskeskus Mikkelin seudun osaamiskeskus Savonlinnan seudun osaamiskeskus Pohjois Karjalan osaamiskeskus Kuopion seudun osaamiskeskus Jyväskylän seudun osaamiskeskus Seinäjoen seudun osaamiskeskus Länsi Suomen osaamiskeskus Kokkolan seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Raahen seudun osaamiskeskus Lapin osaamiskeskus Lisäksi sisäasiainministeriölle osoitettiin euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Tampereen ohjelmaan kuuluu seitsemän osaamisalaa, vastuutahot suluissa: HealthBio Terveyden bioklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Hyvinvointiklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Tulevaisuuden energiateknologiat (Teknologiakeskus Hermia Oy), Jokapaikan tietotekniikka (Teknologiakeskus Hermia Oy), Digitaaliset sisällöt (Teknologiakeskus Hermia Oy), Nano ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit (Teknologiakeskus Hermia Oy) ja Älykkäät koneet (Teknologiakeskus Hermia Oy). Ohjelmaan osallistuminen edellyttää alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman perusrahoitukseen. Valtion Oske rahoitus 21

22 vuodelle 2007 on euroa. Kunnat panostavat vastaavan summan ohjelman rahoitukseen. Kuntaraha on maksettu asukaslukujen suhteessa. Ohjelmaa osallistuvat rahoittajatahot ovat: Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Ohjelman toteuttamisesta tulee sopia rahoittajaosapuolten kanssa ohjelmakauden mittaisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään toiminnan yleislinjat ja pelisäännöt sekä sovitaan ohjelman hallinnoinnista ja rahoittajien vaikutusmahdollisuuksista. Pirkanmaan liitto on esittänyt, että rahoittajat ja toimijat hyväksyvät ohjelmasopimuksen, jonka Pirkanmaan liitto valmistelee että Pirkanmaan liitto asettaa ohjelmalle ohjausryhmän, johon rahoittavat tahot nimeävät edustajansa että osaamiskeskusohjelman kuntarahoituksen taso on 3,3 e/asukas Seutuhallituksen asettaman elinkeinojen ja osaamisen työryhmän tehtäväksi on määritelty mm. seudun elinkeinopoliittisten ohjelmien ohjaus. Työryhmä on kuullut aluekehitysjohtaja Jukka Alasentietä ja evästänyt sopimusvalmistelua erityisesti ohjelman läpinäkyvyyden ja ohjauksen strategisen otteen lisäämiseksi. Tämän pohjalta liitto on täydentänyt ohjauskokoonpanoja neuvottelukunnalla. Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä on jättänyt työvaliokunnan harkintaan Tampereen seudun kunnista valittavien jäsenten nimeämisen ohjelman ohjausryhmään ja neuvottelukuntaan. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos osaamiskeskusohjelman toteuttamiseksi Tampereen seudulla. Pirkanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt omalta osaltaan osaamiskeskusohjelman sopimuksen ja pyytää kuntia hyväksymään sopimuksen sekä nimeämään jäsenet neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään maaliskuun aikana. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan päätti omalta osaltaan, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että kunnat esittävät maaliskuun aikana jäsenet osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään seuraavin periaattein: 22

23 Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): Ohjausryhmä jäsen (Tampere) jäsen (Kehyskuntien edustaja) Lisäksi työvaliokunta päätti, että neuvottelukunnan jäseneksi esitetään lisäksi seutujohtajaa. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): jäsen (Tampereen kaupunkiseudun ky): Kari Kankaala Pekka Kivekäs Markku Sipilä Päivi Nurminen Ohjausryhmä jäsen (Tampere) Kari Kankaala jäsen (kehyskuntien edustaja) Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

24 24

25 47 TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN Seudulliseen tuotteistamishankkeeseen on palkattu kaksi suunnittelijaa Tommi Lehtokangas ja Mari Lämsä. Tuotteistamisen kohteena on terveyskeskusten vastaanottopalvelut. Hanketta on edeltänyt mm. päivähoitopalvelujen tuotteistaminen sekä vanhusten kotihoidon tuotteistaminen. Rahoitus on suoritettu aluekeskusohjelman kautta. Tuotteistamisen seuraavan vaiheen rahoitushakemus on toimitettu STM:lle, joka antaa päätöksen asiasta huhtikuussa Hakemuksen kohteena on ikäihmisten asumispalvelut. Tuotteistamisen hankkeeseen sisältyy seuraavat vaiheet: perehtyminen palveluun, kuntakohtaisen asiantuntijatyöryhmän perustaminen, tuotteiden valinta, sisällön kuvaus, työajan seuranta (lomake), kustannuslaskenta, Excel laskentatyökalun luominen sekä tuotteistustietojen analysointi. Hankkeista laaditaan myös kirjallinen loppuraportti, mikä esitellään kunnissa. Koska hankkeen alkuvaiheessa työajan seurantaa ei pidetty tarpeellisen, arvioitiin hankkeen päätösaikatauluksi Ohjausryhmän toivomuksesta työajanseuranta toteutettiin kuitenkin joulukuussa 2006, minkä seurauksena hankkeen valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta n. 1 kuukaudella. asti Hankkeen jatkaminen kuukaudella mahdollistaa myös mm. loppuraportin tietojen laadukkaamman analysoinnin sekä tulosten esittelyn kuntakohtaisesti. AKO kauden rahoitus on käytettävissä Mikäli STM:n hankehakemus ikäihmisten asumispalvelujen tuotteistamisessa on myönteinen, voivat hankkeen suunnittelijat jatkaa työkokemuksensa turvin uudessa hankkeessa. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hankkeen jatkamisen Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistushanketta jatketaan

26 Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

27 48 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että käynnistetään selvitys seutuyhteistyön tiivistämiseksi eläinlääkintäpalveluissa, että selvityksessä tulee vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa, että selvitystä tehdään virkatyönä ja sitä varten muodostetaan seuraava työryhmä Ell Olli Soininen, Vesilahti Ell Ari Sainio, Kangasala Ell Ell Riitta Vikberg, Tampere Ell Tuire Merivirta, Tampere, pj Tampereen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki tai hänen nimeämänsä henkilö Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkala Ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkala Projektityöntekijä Leena Kiuru, siht. Työryhmä voi kutsua mukaan lisäksi asiantuntijoita. että selvityksen tulee valmistua mennessä ja väliraportointi joulukuun mennessä. Virkamiestyöryhmän loppuraportti on liitteenä. Hankkeen 2. vaiheena seutuhallitus on käynnistänyt selvityshankkeen seudullisen eläinlääkintäyksikön muodostamisesta. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan merkitä hankeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää merkitä hankkeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. 27

28 Tiedoksi: Lisätietoja: Työryhmän jäsenet seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

29 49 N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TA PAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän kirjanpidosta ja palkanlaskennasta sekä niihin liittyvistä viranomaistilityksistä ja ilmoituksista huolehtii Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus (KIPALA). Palvelukeskus kierrättää tarvittavat tositteet, tilitykset ja ilmoitukset hyväksyttäviksi kuntayhtymään. Kuntayhtymän osalta tositteet, tilitykset ja ilmoitukset on hyväksynyt seutujohtaja yksinään. Kuntayhtymän aktiivisen toiminnan käynnistyttyä on perusteltua lisätä kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä niihin liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeus myös seutusihteeri Juhani Pohjoselle. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää myöntää kuntayhtymän kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeuden seutusihteeri Juhani Pohjoselle yksinään. Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

30 50 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Seutuhallitukselle ovat saapuneet seuraavat seutujohtaja Päivi Nurmisen päätöspöytäkirjat: 13 PALKATTOMAN LOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUARKKITEHTI AULI HEINÄVÄLLE 14 PALVELUJEN PAKETOINTI SEMINAARI HÄMEENLINNASSA KARA TAPAAMINEN HELSINGISSÄ HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIH TEERI JUHANI POHJOSELLE 17 PALKATTOMAN VAPAAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIHTEERI JUHANI POHJOSELLE Pöytäkirjat pidetään seutuhallituksen jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä. Päätösehdotus. Seutuhallituksen puheenjohtaja Niminen: seutuhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta seutuhallituksen käsittelyyn Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

31 51 SEURAAVAT KOKOUKSET Työvaliokunnan seuraavat kokousajat ovat: ylimääräinen työvaliokunta klo klo 12.30, klo Seutuhallituksen seuraavat kokousajat ovat: klo klo 9.00 Paras ohjausryhmä kokoontuu seutuhallituksen kokouspäivinä klo Päätösehdotus. Kokoukset merkitään tiedoksi. Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

32 52 MUUT ASIAT 32

33 53 TIEDOKSI Työvaliokunnan kokouksen muistio liitteenä Valtioneuvoston päätös AKO rahoituksesta liitteenä. Kuntayhtymän osuus päätöksen mukaan on euroa. Alkuperäinen anomus oli euroa. AKO hankkeiden tarkennetut talousarviot ja toimintasuunnitelmat käsitellään työvaliokunnassa ja seutuhallituksessa huhtikuun kokouksissa Pirkanmaan liitto on hyväksynyt AKO kauden maakuntarahan ,00 euroa maksatukseen. 33

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot