Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje."

Transkriptio

1 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan toimistosihteeri Sirpa Köpälle viimeistään maanantaina klo mennessä. Järjestämme tarvittavan kuljetuksen keskiviikkona Kuljetus lähtee klo 8.00 Tampereen kaupungin päävirastotalon edestä (Aleksis Kiven katu 14 6). Sirpa Köppä: puh , Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja Eskola Eija jäsen Haarla Kettunen Inkeri jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen Muut osallistujat Yli Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Laaksonen Risto Pastinen Virpi Kivelä Hannu työvaliokunnan edustaja esittelijä sihteeri Tase2025 suunnitteluryhmän pj. WSP Finland Oy A Insinöörit Käsitellyt asiat Allekirjoitukset :t Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1

2 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Juhani Pohjonen 2

3 37 KOKOUKSEN AVAUS 4 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) 7 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA 9 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODELTA YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TAPAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 34 3

4 37 KOKOUKSEN AVAUS 4

5 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5

6 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa: Hanna Tainio 6

7 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja vireillä olevat maankäyttöja liikennehankkeet ovat tehneet liikennejärjestelmäsuunnitelman Tase 2010 uusimisen ajankohtaiseksi. Tase 2025 työn ensimmäisenä vaiheena vuonna 2005 laadittiin seudullinen liikennepoliittinen ohjelma, johon kunnat ovat sitoutuneet. Liikennepoliittinen ohjelma luo yleiset kehykset Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän vertailuun. Seutuhallituksessa hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittisen ohjelman visiona on saattaa joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen. Nyt valmistuneen joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun jälkeen käynnistetään Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen toteutettavista hankkeista on määrä valmistua 2008 loppuun mennessä. Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua selostava raportti julkistetaan maanantaina Vertailussa mukana olevat joukkoliikennejärjestelmän päävaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perustuva järjestelmä, rataverkon hyödyntämiseen perustuva pikaraitiotie, lähijunaliikenteeseen perustuva vaihtoehto sekä katuverkossa kulkeva raitiotie. Raportin sisältävässä suosituksessa yhdistyvät bussiliikenne, katuraitiotien ja lähijunaliikenteen kehittäminen. Suositeltava järjestelmä on seudullinen ratkaisu, joka sisältää myös joukkoliikennemuodosta riippumattoman yhtenäisen tariffi ja lippujärjestelmän. Joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma on olennainen osa käynnistyvää kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelua. Seutuhallitus on saanut joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailusta väli informaation kokouksessaan Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua ja suositusta esittelee kokouksessa projektin päällikkö Virpi Pastinen Wsp Finland Oy:ltä ja suunnittelujohtaja Hannu Kivelä A insinööreistä. Raporttitiivistelmä toimitetaan maanantaina Päätösehdotus: seutuhallitus päättää 7

8 merkitä tiedoksi joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun käydä keskustelun joukkoliikennejärjestelmän suositusvaihtoehdosta todeta, että joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma tulee huomioida rakennemallityössä. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

9 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen : Eduskunta hyväksyi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelain 6 koskee laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita. Niiden turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuihin kuntayhtymiin. Lain 6 2 momentin mukaan kuntayhtymän tulee vastata kunnan osoittamassa laajuudessa palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammaisten erityishuollosta. Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa käynnistänyt työn ehdotuksen tekemiseksi jäsenkunnilleen kehitysvammahuollon järjestämiseksi Pirkanmaalla puitelain tarkoittamalla tavalla. Työn on määrä olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Työtä tekemään on nimetty johtoryhmä sekä työryhmiä, joissa on edustajat molemmista kuntayhtymistä. Sosiaali ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton tulkinnan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää sairaanhoitopiirin vastattavaksi, kuntien niin halutessa, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tarpeellisilta osin muuttamalla. Muun ohella perussopimukseen lisätään tällöin sairaanhoitopiirin tehtäviin vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Lain 6 :n säännös ei siten edellytä välttämättä uuden kuntayhtymän perustamista. Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan edelleen, että "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen hallinnollisella organisoinnilla ei ratkaista palvelujen tuottamistapaa. Siten esimerkiksi nykyisen toiminnan jatkamiselle kehitysvammahuollon vapaaehtoisena kuntayhtymänä kuntien sopimalla tavalla ei ole olemassa esteitä". Edellä mainittu hallintovaliokunnan lausuma huomioon ottaen on mahdollista, että nykyinen kehitysvammaisten erityishuoltopiiri jatkaa vapaaehtoisena kuntayhtymänä, jolta sairaanhoitopii 9

10 rin kuntayhtymä ostaa jäsenkuntiensa tarvitsemat kehitysvammahuollon palvelut. Tällöin sairaanhoitopiirin perussopimusta tulee muuttaa mm. siten, että sairaanhoitopiirin tehtäviin lisätään vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Tältä pohjalta johtoryhmä valmistelee kaksi mallia kehitysvammahuollon palveluiden järjestämiseksi Pirkanmaalla esittäväksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkunnille maaliskuun loppuun mennessä. Työvaliokunnan kokous Päätösehdotus. työvaliokunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaisen alustuksen ja keskustelee sen pohjalta omistajaohjauksen linjauksista Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti, että sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen laatii asian jatkokäsittelyä varten työmuistion koskien vaihtoehtoisa tapoja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä että asian jatkokäsittelyyn palataan ko. työmuistion valmistuttua. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen on toimittanut Pirsos johtoryhmässä laaditun SWOT analyysin kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Analyysi on liitteenä. Rauno Ihalainen esittelee analyysin kokouksessa. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on keskustellut kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä ja esittää työvaliokunnalle lausuntonaan seuraavaa: Hyvinvointipalveluiden työryhmä esittää seutuhallituksen työvaliokunnalle kannanottonaan, että sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osalta avopalvelut, mukaan lukien neuvolapalvelut ja lastensuojeluyksikkö, toteutetaan kuntayhteistyönä ja kehitysvammaisten laitoshoito siirrettäisiin sairaanhoitopiirille. Tätä tarkoitusta varten työvaliokunnan tulee nimetä työryhmä, joka laatii toteuttamissuunnitelman yhdessä kuntayhtymien kanssa. 10

11 Päätösehdotus: työvaliokunta keskustelee miten kehitysvammahuolto tulisi Pirkanmaalla järjestää toiminnallisesti ja hallinnollisesti sekä ottaa kantaa omalta osaltaan asian jatkokäsittelyyn. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli tehtyä selvitystä kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan ehdottaa PSHP:lle, että tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Lisäksi työvaliokunta päätti omalta osaltaan omistajapoliittisena linjauksena, että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on määritellyt seutuyhteistyön kehittämistarpeeksi mm. seudullisen omistajapolitiikan. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää esittää PSHP:lle omistajapoliittisena linjauksena että kehitysvammahuollon palvelujen uudelleenjärjestämiseksi tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, 11

12 jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Tiedoksi: Lisätietoja: että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. PSHP, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

13 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA Ylä Pirkanmaan kunnat Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi ovat käynnistäneet esiselvityksen kuntaliitoksesta sekä toimintavaihtoehdoista Puitelain velvoitteiden täyttämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja mainitut kunnat neuvottelevat Paras lain mukaisten terveydenhuollon ja siihen läheisesti kytkeytyvien sosiaalihuollon palvelujen (erit. vanhustenhuollon laitospalvelut) järjestämisestä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa mainittujen kuntien ja Pshp:n välille ollaan valmistelemassa aiesopimusta terveyspalvelujen ja mainittujen sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli asiaa työvaliokunnan pyynnöstä. Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen Työvaliokunta keskustelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin roolista perusterveydenhuollon palvelujen tuottajana. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan että PSHP:n tehtäviä ei pidä tulevaisuudessa laajentaa perusterveyden eikä vanhustenhuollon suuntaan nykyisestä, että PSHP:n tulee keskittyä perustehtäväänsä eli erikoissairaanhoitoon ja mahdollisesti Paras hankkeen mukana tuleviin kehitysvammahuollon tehtäviin. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä kuvatun työvaliokunnan omistaja poliittisen linjauksen. 13

14 Tiedoksi: Lisätietoja: PSHP, Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

15 43 HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun hallinto ja tarkastussäännön valmistelu on käynnistetty työvaliokunnan ja seutuhallituksen lähetekeskustelulla Lähtökohtana hallinto ja tarkastussäännönvalmistelulle on perussopimuksen mukaiset kuntayhtymän tehtävät. Hallinto ja tarkastussäännön valmistelun sisällöstä, aikataulusta ja toteutustavasta sovittiin lähetekeskustelussa seuraavaa: Perussopimuksessa kuntayhtymälle säädettyjä tehtäviä ei ole tarve lähteä tarkentamaan tai muuttamaan hallinto ja tarkastussäännöllä. Päätösvallan delegointi jäsenkunnilta voi saada tarkempaa sisältöä ja tehtäviä Paras hankkeen kautta. Käynnissä olevassa yhteistyössä luodaan käytännön malli yhteistyölle. Hallinto ja tarkastussääntö nähdään teknisluotoisena toiminnan yleiset puitteet luovana asiakirjana, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista valmistella vain minimisääntö. Säännössä tulee määritellään mm: seutuhallituksen rooli ja Päätösvalta merkityksellisissä asioissa työvaliokunnan rooli ja näkemyksen välittyminen seutuhallitukselle seutujohtajan toimivalta operatiivisissa kysymyksissä kuntien kuulemismenettely (seutufoorumi tmv.) Valmistelu vastuutettiin seutujohtajan johtamalle työryhmälle. Erilliseen ohjausryhmään eikä erilliseen lausuntokierrokseen nähty tarvetta. Aikataulutavoitteeksi todettiin, että hallintosääntö hyväksytään seutuhallituksessa maaliskuussa 2007 ja yhtymäkokouksessa tämän jälkeen. Luonnosta käsitellään tarpeen mukaan työvaliokunnan ja seutuhallituksen kokouksissa. Työvaliokunta on merkinnyt tiedoksi asian ja valmistelutyöryhmän kokouksessaan ilman huomautuksia. Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että hallintosääntövalmistelun käynnistyminen merkitään tiedoksi valmistelevan työryhmän muodostavat seutujohtaja, seutusihteeri sekä kaupunginsihteeri Matti Peltomäki Ylöjärveltä ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Tampereelta 15

16 seutuhallituksen käsittelyn jälkeen luonnos lähetetään jäsenkuntiin lausuntokierrokselle. Työvaliokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan ja päätyi pyytämään Kuntaliiton lakiosaston lausunnon työvaliokunnan asemasta, tehtävistä ja jääviyteen liittyvistä seikoista. Seutujohtaja on pyytänyt lausunnon. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan vastaus pyydettyyn lausuntoon on liitteenä. Seutuhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi luonnoksen omalta osaltaan jatkokäsittelyn pohjaksi. Työvaliokunnan ja seutuhallituksen käsittelyjen jälkeen valmistelutyöryhmä kokoontui viimeistelemään sääntöluonnoksen huomioiden em. kokouksissa käydyn keskustelun. Hallinto ja tarkastussäännön luonnos on esityslistan liitteenä. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki muutamia täsmennyksiä hallinto ja tarkastussääntöluonnokseen. Työvaliokunta päätti omalta osaltaan: että työvaliokunnan nimi muutetaan kuntajohtajakokoukseksi että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että kunnanhallitusten lausunnot pyydetään mennessä, Tiedoksi: Lisätietoja: että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto mennessä. seutusihteeri Juhani Pohjonen 16

17 puh

18 44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODEL TA 2006 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle Vuosi 2006 oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Käytännössä toiminta kuntayhtymänä käynnistyi aktiivisesti alkaen. Tuolloin Tampereen kaupungin alaisuudessa toiminut aluekeskusohjelma (AKO) siirrettiin kuntayhtymän hallintoon ja vastuulle. Alkuvuoden osalta ky:lle kuuluneet kulut ja AKO:n kuntaosuuksien maksatus on oikaistu ko. ajankohdan mukaisesti Tampereen kaupungin ja kuntayhtymän välillä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2006 näyttää 96860,00 euron ylijäämää. Vuoden 2006 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä käytettään kuntayhtymän maksuvalmiuden tukemiseen. Liitteenä ovat yhtenä tiedostona tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa kokouksessaan Yhtymäkokouksen käsittely on kesäkuussa Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3. ja päätti 18

19 hyväksyä omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja käsittelyaikataulun. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

20 45 YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Perussopimuksen 4 :n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 4 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus: seutuhallitus päättä, että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo 11.00, kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

21 46 OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS Valtioneuvoston hyväksyi Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman mukaan toteutukseen vuosina Rahoituksen osalta valtioneuvosto päätti 22. helmikuuta 2007 jakaa maakuntien liitoille euroa osaamiskeskusohjelmaan nimettyjen osaamiskeskusten kehittämiseen seuraavasti: Uudenmaan osaamiskeskus Tampereen seudun osaamiskeskuks Hyvinkään Riihimäen seudun osaamiskeskus Varsinais Suomen osaamiskeskus Satakunnan osaamiskeskus Hämeen osaamiskeskus Lahden seudun osaamiskeskus Kaakkois Suomen osaamiskeskus Kouvolan seudun osaamiskeskus Mikkelin seudun osaamiskeskus Savonlinnan seudun osaamiskeskus Pohjois Karjalan osaamiskeskus Kuopion seudun osaamiskeskus Jyväskylän seudun osaamiskeskus Seinäjoen seudun osaamiskeskus Länsi Suomen osaamiskeskus Kokkolan seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Raahen seudun osaamiskeskus Lapin osaamiskeskus Lisäksi sisäasiainministeriölle osoitettiin euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Tampereen ohjelmaan kuuluu seitsemän osaamisalaa, vastuutahot suluissa: HealthBio Terveyden bioklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Hyvinvointiklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Tulevaisuuden energiateknologiat (Teknologiakeskus Hermia Oy), Jokapaikan tietotekniikka (Teknologiakeskus Hermia Oy), Digitaaliset sisällöt (Teknologiakeskus Hermia Oy), Nano ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit (Teknologiakeskus Hermia Oy) ja Älykkäät koneet (Teknologiakeskus Hermia Oy). Ohjelmaan osallistuminen edellyttää alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman perusrahoitukseen. Valtion Oske rahoitus 21

22 vuodelle 2007 on euroa. Kunnat panostavat vastaavan summan ohjelman rahoitukseen. Kuntaraha on maksettu asukaslukujen suhteessa. Ohjelmaa osallistuvat rahoittajatahot ovat: Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Ohjelman toteuttamisesta tulee sopia rahoittajaosapuolten kanssa ohjelmakauden mittaisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään toiminnan yleislinjat ja pelisäännöt sekä sovitaan ohjelman hallinnoinnista ja rahoittajien vaikutusmahdollisuuksista. Pirkanmaan liitto on esittänyt, että rahoittajat ja toimijat hyväksyvät ohjelmasopimuksen, jonka Pirkanmaan liitto valmistelee että Pirkanmaan liitto asettaa ohjelmalle ohjausryhmän, johon rahoittavat tahot nimeävät edustajansa että osaamiskeskusohjelman kuntarahoituksen taso on 3,3 e/asukas Seutuhallituksen asettaman elinkeinojen ja osaamisen työryhmän tehtäväksi on määritelty mm. seudun elinkeinopoliittisten ohjelmien ohjaus. Työryhmä on kuullut aluekehitysjohtaja Jukka Alasentietä ja evästänyt sopimusvalmistelua erityisesti ohjelman läpinäkyvyyden ja ohjauksen strategisen otteen lisäämiseksi. Tämän pohjalta liitto on täydentänyt ohjauskokoonpanoja neuvottelukunnalla. Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä on jättänyt työvaliokunnan harkintaan Tampereen seudun kunnista valittavien jäsenten nimeämisen ohjelman ohjausryhmään ja neuvottelukuntaan. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos osaamiskeskusohjelman toteuttamiseksi Tampereen seudulla. Pirkanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt omalta osaltaan osaamiskeskusohjelman sopimuksen ja pyytää kuntia hyväksymään sopimuksen sekä nimeämään jäsenet neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään maaliskuun aikana. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan päätti omalta osaltaan, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että kunnat esittävät maaliskuun aikana jäsenet osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään seuraavin periaattein: 22

23 Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): Ohjausryhmä jäsen (Tampere) jäsen (Kehyskuntien edustaja) Lisäksi työvaliokunta päätti, että neuvottelukunnan jäseneksi esitetään lisäksi seutujohtajaa. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): jäsen (Tampereen kaupunkiseudun ky): Kari Kankaala Pekka Kivekäs Markku Sipilä Päivi Nurminen Ohjausryhmä jäsen (Tampere) Kari Kankaala jäsen (kehyskuntien edustaja) Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

24 24

25 47 TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN Seudulliseen tuotteistamishankkeeseen on palkattu kaksi suunnittelijaa Tommi Lehtokangas ja Mari Lämsä. Tuotteistamisen kohteena on terveyskeskusten vastaanottopalvelut. Hanketta on edeltänyt mm. päivähoitopalvelujen tuotteistaminen sekä vanhusten kotihoidon tuotteistaminen. Rahoitus on suoritettu aluekeskusohjelman kautta. Tuotteistamisen seuraavan vaiheen rahoitushakemus on toimitettu STM:lle, joka antaa päätöksen asiasta huhtikuussa Hakemuksen kohteena on ikäihmisten asumispalvelut. Tuotteistamisen hankkeeseen sisältyy seuraavat vaiheet: perehtyminen palveluun, kuntakohtaisen asiantuntijatyöryhmän perustaminen, tuotteiden valinta, sisällön kuvaus, työajan seuranta (lomake), kustannuslaskenta, Excel laskentatyökalun luominen sekä tuotteistustietojen analysointi. Hankkeista laaditaan myös kirjallinen loppuraportti, mikä esitellään kunnissa. Koska hankkeen alkuvaiheessa työajan seurantaa ei pidetty tarpeellisen, arvioitiin hankkeen päätösaikatauluksi Ohjausryhmän toivomuksesta työajanseuranta toteutettiin kuitenkin joulukuussa 2006, minkä seurauksena hankkeen valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta n. 1 kuukaudella. asti Hankkeen jatkaminen kuukaudella mahdollistaa myös mm. loppuraportin tietojen laadukkaamman analysoinnin sekä tulosten esittelyn kuntakohtaisesti. AKO kauden rahoitus on käytettävissä Mikäli STM:n hankehakemus ikäihmisten asumispalvelujen tuotteistamisessa on myönteinen, voivat hankkeen suunnittelijat jatkaa työkokemuksensa turvin uudessa hankkeessa. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hankkeen jatkamisen Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistushanketta jatketaan

26 Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

27 48 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että käynnistetään selvitys seutuyhteistyön tiivistämiseksi eläinlääkintäpalveluissa, että selvityksessä tulee vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa, että selvitystä tehdään virkatyönä ja sitä varten muodostetaan seuraava työryhmä Ell Olli Soininen, Vesilahti Ell Ari Sainio, Kangasala Ell Ell Riitta Vikberg, Tampere Ell Tuire Merivirta, Tampere, pj Tampereen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki tai hänen nimeämänsä henkilö Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkala Ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkala Projektityöntekijä Leena Kiuru, siht. Työryhmä voi kutsua mukaan lisäksi asiantuntijoita. että selvityksen tulee valmistua mennessä ja väliraportointi joulukuun mennessä. Virkamiestyöryhmän loppuraportti on liitteenä. Hankkeen 2. vaiheena seutuhallitus on käynnistänyt selvityshankkeen seudullisen eläinlääkintäyksikön muodostamisesta. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan merkitä hankeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää merkitä hankkeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. 27

28 Tiedoksi: Lisätietoja: Työryhmän jäsenet seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

29 49 N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TA PAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän kirjanpidosta ja palkanlaskennasta sekä niihin liittyvistä viranomaistilityksistä ja ilmoituksista huolehtii Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus (KIPALA). Palvelukeskus kierrättää tarvittavat tositteet, tilitykset ja ilmoitukset hyväksyttäviksi kuntayhtymään. Kuntayhtymän osalta tositteet, tilitykset ja ilmoitukset on hyväksynyt seutujohtaja yksinään. Kuntayhtymän aktiivisen toiminnan käynnistyttyä on perusteltua lisätä kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä niihin liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeus myös seutusihteeri Juhani Pohjoselle. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää myöntää kuntayhtymän kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeuden seutusihteeri Juhani Pohjoselle yksinään. Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

30 50 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Seutuhallitukselle ovat saapuneet seuraavat seutujohtaja Päivi Nurmisen päätöspöytäkirjat: 13 PALKATTOMAN LOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUARKKITEHTI AULI HEINÄVÄLLE 14 PALVELUJEN PAKETOINTI SEMINAARI HÄMEENLINNASSA KARA TAPAAMINEN HELSINGISSÄ HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIH TEERI JUHANI POHJOSELLE 17 PALKATTOMAN VAPAAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIHTEERI JUHANI POHJOSELLE Pöytäkirjat pidetään seutuhallituksen jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä. Päätösehdotus. Seutuhallituksen puheenjohtaja Niminen: seutuhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta seutuhallituksen käsittelyyn Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

31 51 SEURAAVAT KOKOUKSET Työvaliokunnan seuraavat kokousajat ovat: ylimääräinen työvaliokunta klo klo 12.30, klo Seutuhallituksen seuraavat kokousajat ovat: klo klo 9.00 Paras ohjausryhmä kokoontuu seutuhallituksen kokouspäivinä klo Päätösehdotus. Kokoukset merkitään tiedoksi. Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

32 52 MUUT ASIAT 32

33 53 TIEDOKSI Työvaliokunnan kokouksen muistio liitteenä Valtioneuvoston päätös AKO rahoituksesta liitteenä. Kuntayhtymän osuus päätöksen mukaan on euroa. Alkuperäinen anomus oli euroa. AKO hankkeiden tarkennetut talousarviot ja toimintasuunnitelmat käsitellään työvaliokunnassa ja seutuhallituksessa huhtikuun kokouksissa Pirkanmaan liitto on hyväksynyt AKO kauden maakuntarahan ,00 euroa maksatukseen. 33

Yhtymäkokous /

Yhtymäkokous / PÖYTÄKIRJA Kokouskutsu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.6.2007 klo 11.00, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka... 3 2 Kuntayhtymän jäsenkunnat... 3 3 Tehtävät... 3 2. LUKU TOIMIELIMET... 3

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot