Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje."

Transkriptio

1 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan toimistosihteeri Sirpa Köpälle viimeistään maanantaina klo mennessä. Järjestämme tarvittavan kuljetuksen keskiviikkona Kuljetus lähtee klo 8.00 Tampereen kaupungin päävirastotalon edestä (Aleksis Kiven katu 14 6). Sirpa Köppä: puh , Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja Eskola Eija jäsen Haarla Kettunen Inkeri jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen Muut osallistujat Yli Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Laaksonen Risto Pastinen Virpi Kivelä Hannu työvaliokunnan edustaja esittelijä sihteeri Tase2025 suunnitteluryhmän pj. WSP Finland Oy A Insinöörit Käsitellyt asiat Allekirjoitukset :t Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1

2 Aika klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Juhani Pohjonen 2

3 37 KOKOUKSEN AVAUS 4 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) 7 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA 9 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODELTA YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TAPAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 34 3

4 37 KOKOUKSEN AVAUS 4

5 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5

6 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa: Hanna Tainio 6

7 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja vireillä olevat maankäyttöja liikennehankkeet ovat tehneet liikennejärjestelmäsuunnitelman Tase 2010 uusimisen ajankohtaiseksi. Tase 2025 työn ensimmäisenä vaiheena vuonna 2005 laadittiin seudullinen liikennepoliittinen ohjelma, johon kunnat ovat sitoutuneet. Liikennepoliittinen ohjelma luo yleiset kehykset Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän vertailuun. Seutuhallituksessa hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittisen ohjelman visiona on saattaa joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen. Nyt valmistuneen joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun jälkeen käynnistetään Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen toteutettavista hankkeista on määrä valmistua 2008 loppuun mennessä. Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua selostava raportti julkistetaan maanantaina Vertailussa mukana olevat joukkoliikennejärjestelmän päävaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perustuva järjestelmä, rataverkon hyödyntämiseen perustuva pikaraitiotie, lähijunaliikenteeseen perustuva vaihtoehto sekä katuverkossa kulkeva raitiotie. Raportin sisältävässä suosituksessa yhdistyvät bussiliikenne, katuraitiotien ja lähijunaliikenteen kehittäminen. Suositeltava järjestelmä on seudullinen ratkaisu, joka sisältää myös joukkoliikennemuodosta riippumattoman yhtenäisen tariffi ja lippujärjestelmän. Joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma on olennainen osa käynnistyvää kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelua. Seutuhallitus on saanut joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailusta väli informaation kokouksessaan Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua ja suositusta esittelee kokouksessa projektin päällikkö Virpi Pastinen Wsp Finland Oy:ltä ja suunnittelujohtaja Hannu Kivelä A insinööreistä. Raporttitiivistelmä toimitetaan maanantaina Päätösehdotus: seutuhallitus päättää 7

8 merkitä tiedoksi joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun käydä keskustelun joukkoliikennejärjestelmän suositusvaihtoehdosta todeta, että joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma tulee huomioida rakennemallityössä. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

9 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen : Eduskunta hyväksyi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelain 6 koskee laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita. Niiden turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuihin kuntayhtymiin. Lain 6 2 momentin mukaan kuntayhtymän tulee vastata kunnan osoittamassa laajuudessa palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammaisten erityishuollosta. Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa käynnistänyt työn ehdotuksen tekemiseksi jäsenkunnilleen kehitysvammahuollon järjestämiseksi Pirkanmaalla puitelain tarkoittamalla tavalla. Työn on määrä olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Työtä tekemään on nimetty johtoryhmä sekä työryhmiä, joissa on edustajat molemmista kuntayhtymistä. Sosiaali ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton tulkinnan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää sairaanhoitopiirin vastattavaksi, kuntien niin halutessa, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tarpeellisilta osin muuttamalla. Muun ohella perussopimukseen lisätään tällöin sairaanhoitopiirin tehtäviin vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Lain 6 :n säännös ei siten edellytä välttämättä uuden kuntayhtymän perustamista. Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan edelleen, että "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen hallinnollisella organisoinnilla ei ratkaista palvelujen tuottamistapaa. Siten esimerkiksi nykyisen toiminnan jatkamiselle kehitysvammahuollon vapaaehtoisena kuntayhtymänä kuntien sopimalla tavalla ei ole olemassa esteitä". Edellä mainittu hallintovaliokunnan lausuma huomioon ottaen on mahdollista, että nykyinen kehitysvammaisten erityishuoltopiiri jatkaa vapaaehtoisena kuntayhtymänä, jolta sairaanhoitopii 9

10 rin kuntayhtymä ostaa jäsenkuntiensa tarvitsemat kehitysvammahuollon palvelut. Tällöin sairaanhoitopiirin perussopimusta tulee muuttaa mm. siten, että sairaanhoitopiirin tehtäviin lisätään vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Tältä pohjalta johtoryhmä valmistelee kaksi mallia kehitysvammahuollon palveluiden järjestämiseksi Pirkanmaalla esittäväksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkunnille maaliskuun loppuun mennessä. Työvaliokunnan kokous Päätösehdotus. työvaliokunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaisen alustuksen ja keskustelee sen pohjalta omistajaohjauksen linjauksista Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti, että sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen laatii asian jatkokäsittelyä varten työmuistion koskien vaihtoehtoisa tapoja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä että asian jatkokäsittelyyn palataan ko. työmuistion valmistuttua. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen on toimittanut Pirsos johtoryhmässä laaditun SWOT analyysin kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Analyysi on liitteenä. Rauno Ihalainen esittelee analyysin kokouksessa. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on keskustellut kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä ja esittää työvaliokunnalle lausuntonaan seuraavaa: Hyvinvointipalveluiden työryhmä esittää seutuhallituksen työvaliokunnalle kannanottonaan, että sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osalta avopalvelut, mukaan lukien neuvolapalvelut ja lastensuojeluyksikkö, toteutetaan kuntayhteistyönä ja kehitysvammaisten laitoshoito siirrettäisiin sairaanhoitopiirille. Tätä tarkoitusta varten työvaliokunnan tulee nimetä työryhmä, joka laatii toteuttamissuunnitelman yhdessä kuntayhtymien kanssa. 10

11 Päätösehdotus: työvaliokunta keskustelee miten kehitysvammahuolto tulisi Pirkanmaalla järjestää toiminnallisesti ja hallinnollisesti sekä ottaa kantaa omalta osaltaan asian jatkokäsittelyyn. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli tehtyä selvitystä kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan ehdottaa PSHP:lle, että tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Lisäksi työvaliokunta päätti omalta osaltaan omistajapoliittisena linjauksena, että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on määritellyt seutuyhteistyön kehittämistarpeeksi mm. seudullisen omistajapolitiikan. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää esittää PSHP:lle omistajapoliittisena linjauksena että kehitysvammahuollon palvelujen uudelleenjärjestämiseksi tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, 11

12 jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Tiedoksi: Lisätietoja: että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. PSHP, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

13 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA Ylä Pirkanmaan kunnat Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi ovat käynnistäneet esiselvityksen kuntaliitoksesta sekä toimintavaihtoehdoista Puitelain velvoitteiden täyttämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja mainitut kunnat neuvottelevat Paras lain mukaisten terveydenhuollon ja siihen läheisesti kytkeytyvien sosiaalihuollon palvelujen (erit. vanhustenhuollon laitospalvelut) järjestämisestä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa mainittujen kuntien ja Pshp:n välille ollaan valmistelemassa aiesopimusta terveyspalvelujen ja mainittujen sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli asiaa työvaliokunnan pyynnöstä. Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen Työvaliokunta keskustelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin roolista perusterveydenhuollon palvelujen tuottajana. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan että PSHP:n tehtäviä ei pidä tulevaisuudessa laajentaa perusterveyden eikä vanhustenhuollon suuntaan nykyisestä, että PSHP:n tulee keskittyä perustehtäväänsä eli erikoissairaanhoitoon ja mahdollisesti Paras hankkeen mukana tuleviin kehitysvammahuollon tehtäviin. Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä kuvatun työvaliokunnan omistaja poliittisen linjauksen. 13

14 Tiedoksi: Lisätietoja: PSHP, Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

15 43 HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun hallinto ja tarkastussäännön valmistelu on käynnistetty työvaliokunnan ja seutuhallituksen lähetekeskustelulla Lähtökohtana hallinto ja tarkastussäännönvalmistelulle on perussopimuksen mukaiset kuntayhtymän tehtävät. Hallinto ja tarkastussäännön valmistelun sisällöstä, aikataulusta ja toteutustavasta sovittiin lähetekeskustelussa seuraavaa: Perussopimuksessa kuntayhtymälle säädettyjä tehtäviä ei ole tarve lähteä tarkentamaan tai muuttamaan hallinto ja tarkastussäännöllä. Päätösvallan delegointi jäsenkunnilta voi saada tarkempaa sisältöä ja tehtäviä Paras hankkeen kautta. Käynnissä olevassa yhteistyössä luodaan käytännön malli yhteistyölle. Hallinto ja tarkastussääntö nähdään teknisluotoisena toiminnan yleiset puitteet luovana asiakirjana, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista valmistella vain minimisääntö. Säännössä tulee määritellään mm: seutuhallituksen rooli ja Päätösvalta merkityksellisissä asioissa työvaliokunnan rooli ja näkemyksen välittyminen seutuhallitukselle seutujohtajan toimivalta operatiivisissa kysymyksissä kuntien kuulemismenettely (seutufoorumi tmv.) Valmistelu vastuutettiin seutujohtajan johtamalle työryhmälle. Erilliseen ohjausryhmään eikä erilliseen lausuntokierrokseen nähty tarvetta. Aikataulutavoitteeksi todettiin, että hallintosääntö hyväksytään seutuhallituksessa maaliskuussa 2007 ja yhtymäkokouksessa tämän jälkeen. Luonnosta käsitellään tarpeen mukaan työvaliokunnan ja seutuhallituksen kokouksissa. Työvaliokunta on merkinnyt tiedoksi asian ja valmistelutyöryhmän kokouksessaan ilman huomautuksia. Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että hallintosääntövalmistelun käynnistyminen merkitään tiedoksi valmistelevan työryhmän muodostavat seutujohtaja, seutusihteeri sekä kaupunginsihteeri Matti Peltomäki Ylöjärveltä ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Tampereelta 15

16 seutuhallituksen käsittelyn jälkeen luonnos lähetetään jäsenkuntiin lausuntokierrokselle. Työvaliokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan ja päätyi pyytämään Kuntaliiton lakiosaston lausunnon työvaliokunnan asemasta, tehtävistä ja jääviyteen liittyvistä seikoista. Seutujohtaja on pyytänyt lausunnon. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan vastaus pyydettyyn lausuntoon on liitteenä. Seutuhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi luonnoksen omalta osaltaan jatkokäsittelyn pohjaksi. Työvaliokunnan ja seutuhallituksen käsittelyjen jälkeen valmistelutyöryhmä kokoontui viimeistelemään sääntöluonnoksen huomioiden em. kokouksissa käydyn keskustelun. Hallinto ja tarkastussäännön luonnos on esityslistan liitteenä. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki muutamia täsmennyksiä hallinto ja tarkastussääntöluonnokseen. Työvaliokunta päätti omalta osaltaan: että työvaliokunnan nimi muutetaan kuntajohtajakokoukseksi että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että kunnanhallitusten lausunnot pyydetään mennessä, Tiedoksi: Lisätietoja: että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto mennessä. seutusihteeri Juhani Pohjonen 16

17 puh

18 44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODEL TA 2006 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle Vuosi 2006 oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Käytännössä toiminta kuntayhtymänä käynnistyi aktiivisesti alkaen. Tuolloin Tampereen kaupungin alaisuudessa toiminut aluekeskusohjelma (AKO) siirrettiin kuntayhtymän hallintoon ja vastuulle. Alkuvuoden osalta ky:lle kuuluneet kulut ja AKO:n kuntaosuuksien maksatus on oikaistu ko. ajankohdan mukaisesti Tampereen kaupungin ja kuntayhtymän välillä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2006 näyttää 96860,00 euron ylijäämää. Vuoden 2006 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä käytettään kuntayhtymän maksuvalmiuden tukemiseen. Liitteenä ovat yhtenä tiedostona tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa kokouksessaan Yhtymäkokouksen käsittely on kesäkuussa Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3. ja päätti 18

19 hyväksyä omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja käsittelyaikataulun. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

20 45 YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Perussopimuksen 4 :n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 4 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus: seutuhallitus päättä, että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo 11.00, kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

21 46 OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS Valtioneuvoston hyväksyi Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman mukaan toteutukseen vuosina Rahoituksen osalta valtioneuvosto päätti 22. helmikuuta 2007 jakaa maakuntien liitoille euroa osaamiskeskusohjelmaan nimettyjen osaamiskeskusten kehittämiseen seuraavasti: Uudenmaan osaamiskeskus Tampereen seudun osaamiskeskuks Hyvinkään Riihimäen seudun osaamiskeskus Varsinais Suomen osaamiskeskus Satakunnan osaamiskeskus Hämeen osaamiskeskus Lahden seudun osaamiskeskus Kaakkois Suomen osaamiskeskus Kouvolan seudun osaamiskeskus Mikkelin seudun osaamiskeskus Savonlinnan seudun osaamiskeskus Pohjois Karjalan osaamiskeskus Kuopion seudun osaamiskeskus Jyväskylän seudun osaamiskeskus Seinäjoen seudun osaamiskeskus Länsi Suomen osaamiskeskus Kokkolan seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Raahen seudun osaamiskeskus Lapin osaamiskeskus Lisäksi sisäasiainministeriölle osoitettiin euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Tampereen ohjelmaan kuuluu seitsemän osaamisalaa, vastuutahot suluissa: HealthBio Terveyden bioklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Hyvinvointiklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Tulevaisuuden energiateknologiat (Teknologiakeskus Hermia Oy), Jokapaikan tietotekniikka (Teknologiakeskus Hermia Oy), Digitaaliset sisällöt (Teknologiakeskus Hermia Oy), Nano ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit (Teknologiakeskus Hermia Oy) ja Älykkäät koneet (Teknologiakeskus Hermia Oy). Ohjelmaan osallistuminen edellyttää alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman perusrahoitukseen. Valtion Oske rahoitus 21

22 vuodelle 2007 on euroa. Kunnat panostavat vastaavan summan ohjelman rahoitukseen. Kuntaraha on maksettu asukaslukujen suhteessa. Ohjelmaa osallistuvat rahoittajatahot ovat: Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Ohjelman toteuttamisesta tulee sopia rahoittajaosapuolten kanssa ohjelmakauden mittaisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään toiminnan yleislinjat ja pelisäännöt sekä sovitaan ohjelman hallinnoinnista ja rahoittajien vaikutusmahdollisuuksista. Pirkanmaan liitto on esittänyt, että rahoittajat ja toimijat hyväksyvät ohjelmasopimuksen, jonka Pirkanmaan liitto valmistelee että Pirkanmaan liitto asettaa ohjelmalle ohjausryhmän, johon rahoittavat tahot nimeävät edustajansa että osaamiskeskusohjelman kuntarahoituksen taso on 3,3 e/asukas Seutuhallituksen asettaman elinkeinojen ja osaamisen työryhmän tehtäväksi on määritelty mm. seudun elinkeinopoliittisten ohjelmien ohjaus. Työryhmä on kuullut aluekehitysjohtaja Jukka Alasentietä ja evästänyt sopimusvalmistelua erityisesti ohjelman läpinäkyvyyden ja ohjauksen strategisen otteen lisäämiseksi. Tämän pohjalta liitto on täydentänyt ohjauskokoonpanoja neuvottelukunnalla. Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä on jättänyt työvaliokunnan harkintaan Tampereen seudun kunnista valittavien jäsenten nimeämisen ohjelman ohjausryhmään ja neuvottelukuntaan. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos osaamiskeskusohjelman toteuttamiseksi Tampereen seudulla. Pirkanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt omalta osaltaan osaamiskeskusohjelman sopimuksen ja pyytää kuntia hyväksymään sopimuksen sekä nimeämään jäsenet neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään maaliskuun aikana. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan päätti omalta osaltaan, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että kunnat esittävät maaliskuun aikana jäsenet osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään seuraavin periaattein: 22

23 Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): Ohjausryhmä jäsen (Tampere) jäsen (Kehyskuntien edustaja) Lisäksi työvaliokunta päätti, että neuvottelukunnan jäseneksi esitetään lisäksi seutujohtajaa. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): jäsen (Tampereen kaupunkiseudun ky): Kari Kankaala Pekka Kivekäs Markku Sipilä Päivi Nurminen Ohjausryhmä jäsen (Tampere) Kari Kankaala jäsen (kehyskuntien edustaja) Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

24 24

25 47 TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN Seudulliseen tuotteistamishankkeeseen on palkattu kaksi suunnittelijaa Tommi Lehtokangas ja Mari Lämsä. Tuotteistamisen kohteena on terveyskeskusten vastaanottopalvelut. Hanketta on edeltänyt mm. päivähoitopalvelujen tuotteistaminen sekä vanhusten kotihoidon tuotteistaminen. Rahoitus on suoritettu aluekeskusohjelman kautta. Tuotteistamisen seuraavan vaiheen rahoitushakemus on toimitettu STM:lle, joka antaa päätöksen asiasta huhtikuussa Hakemuksen kohteena on ikäihmisten asumispalvelut. Tuotteistamisen hankkeeseen sisältyy seuraavat vaiheet: perehtyminen palveluun, kuntakohtaisen asiantuntijatyöryhmän perustaminen, tuotteiden valinta, sisällön kuvaus, työajan seuranta (lomake), kustannuslaskenta, Excel laskentatyökalun luominen sekä tuotteistustietojen analysointi. Hankkeista laaditaan myös kirjallinen loppuraportti, mikä esitellään kunnissa. Koska hankkeen alkuvaiheessa työajan seurantaa ei pidetty tarpeellisen, arvioitiin hankkeen päätösaikatauluksi Ohjausryhmän toivomuksesta työajanseuranta toteutettiin kuitenkin joulukuussa 2006, minkä seurauksena hankkeen valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta n. 1 kuukaudella. asti Hankkeen jatkaminen kuukaudella mahdollistaa myös mm. loppuraportin tietojen laadukkaamman analysoinnin sekä tulosten esittelyn kuntakohtaisesti. AKO kauden rahoitus on käytettävissä Mikäli STM:n hankehakemus ikäihmisten asumispalvelujen tuotteistamisessa on myönteinen, voivat hankkeen suunnittelijat jatkaa työkokemuksensa turvin uudessa hankkeessa. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hankkeen jatkamisen Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistushanketta jatketaan

26 Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

27 48 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että käynnistetään selvitys seutuyhteistyön tiivistämiseksi eläinlääkintäpalveluissa, että selvityksessä tulee vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa, että selvitystä tehdään virkatyönä ja sitä varten muodostetaan seuraava työryhmä Ell Olli Soininen, Vesilahti Ell Ari Sainio, Kangasala Ell Ell Riitta Vikberg, Tampere Ell Tuire Merivirta, Tampere, pj Tampereen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki tai hänen nimeämänsä henkilö Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkala Ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkala Projektityöntekijä Leena Kiuru, siht. Työryhmä voi kutsua mukaan lisäksi asiantuntijoita. että selvityksen tulee valmistua mennessä ja väliraportointi joulukuun mennessä. Virkamiestyöryhmän loppuraportti on liitteenä. Hankkeen 2. vaiheena seutuhallitus on käynnistänyt selvityshankkeen seudullisen eläinlääkintäyksikön muodostamisesta. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan merkitä hankeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää merkitä hankkeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. 27

28 Tiedoksi: Lisätietoja: Työryhmän jäsenet seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

29 49 N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TA PAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän kirjanpidosta ja palkanlaskennasta sekä niihin liittyvistä viranomaistilityksistä ja ilmoituksista huolehtii Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus (KIPALA). Palvelukeskus kierrättää tarvittavat tositteet, tilitykset ja ilmoitukset hyväksyttäviksi kuntayhtymään. Kuntayhtymän osalta tositteet, tilitykset ja ilmoitukset on hyväksynyt seutujohtaja yksinään. Kuntayhtymän aktiivisen toiminnan käynnistyttyä on perusteltua lisätä kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä niihin liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeus myös seutusihteeri Juhani Pohjoselle. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää myöntää kuntayhtymän kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeuden seutusihteeri Juhani Pohjoselle yksinään. Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

30 50 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Seutuhallitukselle ovat saapuneet seuraavat seutujohtaja Päivi Nurmisen päätöspöytäkirjat: 13 PALKATTOMAN LOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUARKKITEHTI AULI HEINÄVÄLLE 14 PALVELUJEN PAKETOINTI SEMINAARI HÄMEENLINNASSA KARA TAPAAMINEN HELSINGISSÄ HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIH TEERI JUHANI POHJOSELLE 17 PALKATTOMAN VAPAAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIHTEERI JUHANI POHJOSELLE Pöytäkirjat pidetään seutuhallituksen jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä. Päätösehdotus. Seutuhallituksen puheenjohtaja Niminen: seutuhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta seutuhallituksen käsittelyyn Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

31 51 SEURAAVAT KOKOUKSET Työvaliokunnan seuraavat kokousajat ovat: ylimääräinen työvaliokunta klo klo 12.30, klo Seutuhallituksen seuraavat kokousajat ovat: klo klo 9.00 Paras ohjausryhmä kokoontuu seutuhallituksen kokouspäivinä klo Päätösehdotus. Kokoukset merkitään tiedoksi. Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

32 52 MUUT ASIAT 32

33 53 TIEDOKSI Työvaliokunnan kokouksen muistio liitteenä Valtioneuvoston päätös AKO rahoituksesta liitteenä. Kuntayhtymän osuus päätöksen mukaan on euroa. Alkuperäinen anomus oli euroa. AKO hankkeiden tarkennetut talousarviot ja toimintasuunnitelmat käsitellään työvaliokunnassa ja seutuhallituksessa huhtikuun kokouksissa Pirkanmaan liitto on hyväksynyt AKO kauden maakuntarahan ,00 euroa maksatukseen. 33

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Aika 5.2.2007 klo 14:30-16:20 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Osallistujat Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere, pj. Koskinen Asko johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A

Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Ko ko usaika Torstai 30.4.2015 klo 14.00 15.00 Ko ko usp aikka Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 liite 1 2 Kuitu 2015

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Ko ko usaika Torstai 26.3.2015 klo 14.00 15.15 Ko ko usp aikka Pyhännän kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 liite 1 2 3 4 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Keskiviikko 6.5.2015 klo 13.12 15.17 Kokouspaikka Neuvotteluhuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot