KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER

2 Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Yleiset turvamääräykset Lue kaikki ohjeet huolella ja varmista, että olet ymmärtänyt ne. Turvamääräysten ja käyttöohjeiden laiminlyönti ja noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vaaratilanteeseen ja aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan loukkaantumisen. 1) Työskentelytilan tulee olla puhdas ja asianmukaisesti valaistu. Sotkuinen tai pimeä työskentelytila saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 2) Älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysvaaraa, räjähdysherkkiä nesteitä, bensiiniä tai sahausjätettä. Työskentelyn aikana syntyy kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon. 3) Työskentelytilaan ei saa päästää lapsia tai muita henkilöitä. He saattavat häiritä laitteen käyttäjää ja aiheuttaa vaaratilanteen. 4) Maadoitetut laitteet tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun virtalähteeseen, joka on asetettujen lakien ja määräysten mukainen. Älä koskaan poista maadoituskärkeä tai muuta pistoketta millään tavoin. Älä käytä pistokeadapteria. Käänny asiantuntevan sähkömiehen puoleen, mikäli et ole varma onko pistorasia maadoitettu. Maadoitettu pistorasia ohjaa sähkön pois laitteen käyttäjästä, mikäli laite käytön aikana rikkoutuu tai siinä ilmenee jokin sähkövika. 5) Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkistoihin, lämpöpatteriin tai jääkappiin. Em. pintoihin koskeminen työskentelyn aikana saattaa aiheuttaa sähköiskun. 6) Älä altista laitetta kosteudelle tai vesisateelle. Kosteus saattaa päästä laitteeseen ja aiheuttaa sähköiskun. 7) Älä käsittele virtajohtoa väärin. Älä koskaan kanna laitetta virtajohdoista tai irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle tai öljylle. Pidä virtajohto kaukana terävistä pinnoista. Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi uuteen. Vaurioitunut virtajohto saattaa aiheuttaa sähköiskun. 8) Kun käytät laitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa johtoa. Tällaiset johdot on suunniteltu ulkokäyttöön ja ne ovat siten turvallisempia käyttää ulkotiloissa. 9) Säilytä tarkkaavaisuutesi kaiken aikaa, kun käytät laitetta. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkityksen alaisena. Huolimattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen 10) Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä pitkät hiukset sidottuina. Älä päästä hiuksia, vaatteita, käsineitä tai koruja laitteen liikkuviin osiin. Ne voivat jäädä kiinni laitteen liikkuviin osiin. 11) Varo käynnistämästä laitetta vahingossa. Varmista, että laitteen virtakytkin on OFF -asennossa ennen kuin kytken laitteen virtalähteeseen. Älä kannattele laitetta virtakytkimestä. ON -asennossa oleva virtakytkin saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erityisiä turvamääräyksiä Noudata aina turvamääräyksiä ja laitteen käyttöohjeita. Muista nämä määräykset ja ohjeet myös silloin, kun olet tottunut ja kokenut laitteen käyttäjä. Laitteen huolimaton tai asiaton käyttö saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. 1) Laitteeseen liitettävien osien tulee kestää käyttöä laitteen suositellulla nopeudella. Pyörät ja muut liikkuvat lisävarusteet, joita käytetään kiillotukseen sopivalla nopeudella, saattavat rikkoutua, jolloin laitteen käyttäjä saattaa menettää laitteen hallinnan. Tämä saattaa aiheuttaa vakava vaaratilanteen ja johtaa loukkaantumiseen. 2) Kannattele laitetta eristetystä kädensijasta. Laite saattaa osua työstettävässä kappaleessa oleviin johtoihin tai omaan virtajohtoonsa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan sähköiskun. 3) Varmista, ettei hioma-/kiillotuspään alustassa ole halkeamia, vaurioita tai epämuodostumia. Vaihda halkeillut, vaurioitunut ja muotonsa menettänyt alusta tai hiomapää välittömästi uuteen. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

3 4) Älä koskaan asenna laitteeseen sahanteriä tai muita leikkaavia teriä. Sahaterien käyttö hiomalaitteen nopeudella on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. 5) Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. 6) Varo laitteen liikkuvia osia. Älä päästä käsiäsi liikkuvien osien väliin. 7) Kiillotus- tai hiomapään ei tule koskettaa työstettävää kappaletta ennen kuin laite on kytketty ON -asentoon. 8) Kun hiot metallipintoja, ole erityisen varovainen, sillä työn yhteydessä saattaa syntyä kipinöintiä. Kannattele laitetta siten, että kipinät lentävä poispäin sinusta, muista henkilöistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. 9) Kannattele laitetta aina, kun se on käynnissä. Älä jätä laitetta käyntiin. 10) Älä koske työstettävää pintaa välittömästi työskentelyn jälkeen. Työstettävä pinta kuumenee erittäin kuumaksi ja saattaa aiheuttaa palovamman. 11) Varmista, että työstettävä kappale on kiinnitytetty asianmukaisesti. 12) Laitteen hioma-/kiillotuspää pyörii jonkin aikaa vielä laitteen sammuttamisen jälkeen. Noudata erityistä varovaisuutta. 13) Laite ei ole vesitiivis. Älä kastele työstettävää pintaa. 14) Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, kun käytät laitetta hiomiseen. 15) Joidenkin pintojen (mm. puu, maalatut pinnat) hiominen saattaa altistaa laitteen käyttäjän terveydelle vaarallisia aineita sisältävälle pölylle. Huolehdi asianmukaisista turvavarusteista. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Kytkinten toiminta HUOMIO: Ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että laitteen liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja palautuu OFF -asentoon vapautettaessa. - Liipaisinkytkin voidaan lukita ON -asentoon työskentelyn helpottamiseksi. Ole varovainen, kun lukitset liipaisinkytkimen ON -asentoon. Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. - Kun haluat käynnistää laitteen, paina liipaisinta. Laite pysähtyy, kun vapautat liipaisimen. - Kun käytät laitetta pitkiä aikoja, voit lukita liipaisimen ON -asentoon painamalla lukituspainiketta. - Kun liipaisin on lukittu ON -asentoon lukituspainikkeen avulla, voit sammuttaa laitteen seuraavasti: Paina liipaisin kokonaan pohjaan ja vapauta liipaisin. Tämä vapauttaa lukituksen ja sammuttaa laitteen. 1. Liipaisinkytkin 2. Lukituspainike DESIGN BY: KOO KOO 2013

4 Nopeuden säätö Laitteen nopeutta voidaan säätää kääntämällä säätövalitsinta numeroiden 1 ja 5 välillä. Numero 5 on korkein mahdollinen nopeus numeron 1 ollessa alin mahdollinen nopeus. Numeron ja sitä vastaavan nopeuden voit tarkistaa sitä kuvaavasta taulukosta. Numero Nopeus RPM Nopeuden säätö Huomio: - Mikäli laitetta käytetään jatkuvasti alhaisella nopeudella pitkiä aikoja, moottori kuormittuu. Tämä saattaa johtaa häiriöön laitteen toiminnassa. - Nopeutta voidaan säätää numeroiden 5 ja 1 välillä. Älä yritä säätää nopeutta yli ääriarvojen. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta ja rikkoa nopeudensäätimen. Elektronisin toiminnoin varustellut laitteet ovat helppokäyttöisiä seuraavista syistä. - Laitteen nopeutta voidaan seurata ja säätää elektronisesti kaiken aikaa. Nopeus pysyy tasaisena työskentelyn aikana ja mahdollistaa näin paremman lopputuloksen. - Laite käynnistyy pehmeästi. Nopeudensäädin Laitteen nopeutta voidaan säädellä laitteen ollessa käynnissä. Paina I -painiketta, kun haluat säätää laitteen toimimaan alhaisimmalla nopeudella. Paina II -painiketta, kun haluat säätää nopeutta. Laitteen nopeutta ei voida säätää, kun I -painike on painettuna. Laitteen nopeutta ei tällöin voida muuttaa, vaikka säätäisitkin nopeutta. Kun haluat säätää nopeutta varmista, että II-painike on valittuna. Kokoaminen Huomio: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Sivukädensijan (apukädensija) ja suojuksen asentaminen Huomio: - Varmista ennen laitteen käyttöä, että sivukädensija on asennettu asianmukaisesti paikalleen. Aseta suojus paikalleen ja kiristä kädensija tukevasti paikalleen. Kädensija ja suojus voidaan asentaa kummalle puolelle laitetta tahansa. 1. Suojus 2. Sivukädensija Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

5 Alustan asentaminen ja irrottaminen Pidä akselista kiinni ruuviavaimella siten, ettei se pääse pyörimään. Tämän jälkeen ruuvaa alusta kiinni akseliin. (Alustaa voidaan käyttää, kun haluat asentaa valitsemasi kiillotus-/hiomapään paikalleen.) Irrota alusta toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Kiillotussienen asentaminen ja irrottaminen 1. Alusta 2. Akseli 3. Ruuviavain Puhdista alusta liasta, roskista ja pölystä ennen kiillotussienen asettamista. Kiinnitä kiillotussieni alustaan. Irrota kiillotussieni alustasta varovasti vetäen. Kiillotusvillan asentaminen ja irrottaminen 1 Kiillotusvilla 2. Alusta Aseta kiillotusvilla kokonaan kumisen alustan päälle ja vedä kiristysnaru tiukalle. Kiinnitä kiristysnaru rusettisolmulla. Työnnä rusettisolmu ja ylimääräiset narut kiillotusvillan ja alustan väliin. Irrota kiillotusvilla toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Käyttö Kiillotus sienellä HUOMIO:Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Pidä sieni 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Kiillotus kiillotusvillalla HUOMIO: - Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Kannattele laitetta tukevasti. Käynnistä laite ja käsittele työstettävää kappaletta kiillotusvillalla. Pidä kiillotusvilla 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Käsittele työstettävää kappaletta kevyesti, älä paina. Kiillotusvillaan liian kova painaminen työstettävää kappaletta vasten kuluttaa villaa ja heikentää lopputulosta. DESIGN BY: KOO KOO 2013

6 Osaluettelo 1 Rulla 28 Tiiviste M5 2 Pyörä 29 Staattori 3 Kara 30 Putki ST3 4 Avain 4x12 31 Putki ST3x7 5 Pölysuoja 32 Jousi 6 Tiivisteen kaulus 33 Nimilaatta 7 Laakeri Nimilaatta 8 Ruuvi ST4.8x35 35 Kotelon ohjain 9 Vaihdelaatikko 36 Hiomapään pidike vaihde 37 Hiilestä valmistutettu hiomapää 12 Laakerin kansi 38 Hiomapään suojus 13 Pilari 3x8 39 Kädensija (L) 14 Tiivisteen kaulus 41 Kytkin 15 Laakerin kansi 42 Kytkin 16 Ruuvi ST48x30 43 Jousi 17 Laakeri Käyttövarsi 18 Hammasakseli 45 Sähköteho ST0.33UFx vaihde 46 Pysäytyssuoja 20 Teräskuula 4 47 Solki 21 Tiiviste 8 48 Johdon laippa 22 Laakeri Ruuvi ST3,9x14 23 Laakeri Virtajohto 24 Roottori 51 Johdon suojus 25 Magneettiliitin 52 Ruuviavain 26 Rulla 53 Sormisuoja 27 Ruuvi ST4.8x45 54 Kädensija Nimellisjännite (V~) Nimellistaajuus (Hz) Nimellisottoteho(W) Nopeus ilman kuormaa (rpm) Terän läpimitta (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

7 DESIGN BY: KOO KOO 2013

8 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

9 DESIGN BY: KOO KOO 2013

10 Tekniska parametrar Voltage: Märkspänning Hastighet utan belastning: Diameter slipskiva: Nettovikt: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationerna utan föregående meddelande. Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs igenom och se till att du förstår alla anvisningar. Underlåtenhet att följa nedan anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 1) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga arbetsbänkar och mörka områden leder ofta till skador. 2) Använd inte eldrivna verktyg i explosiva omgivningar, t.ex. där brännbara vätskor, gaser eller pulver finns. Elverktyg genererar gnistor som kan antända pulver eller ångor. 3) Håll åskådare, barn och besökare på avstånd vid användning av ett eldrivet verktyg. Om man blir distraherad tappar man lätt kontrollen. 4) Jordade verktyg måste kopplas in i korrekt installerade uttag och jordas i enlighet med alla gällande regler och bestämmelser. Ta aldrig bort jordstiftet eller modifiera kontakten på något sätt. Använd inte kontaktadaptrar. Rådgör med behörig elektriker vid tveksamheter om huruvida uttaget är korrekt jordat eller inte. Om verktyget går sönder eller ett elektriskt fel uppstår kan elektriciteten ledas bort från användaren genom jordningen. 5) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom skorstenar, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om din kropp är jordad. 6) Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt. 7) Dra inte i sladden. Använd aldrig sladden för att bära verktygen eller dra ut kontakten ur uttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Byt ut skadade sladdar omedelbart. En skadad sladd ökar risken för elektriska stötar. 8) Använd en förlängningssladd för utomhusbruk om elverktyget används utomhus. Dessa kablar är utformade för utomhusbruk och minskar risken för elektriska stötar. 9) Var uppmärksam, ha kontroll över vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av ett elverktyg. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. När man använder ett elverktyg räcker det med att vara ouppmärksam i ett ögonblick för att riskera allvarliga personskador. 10) Bär lämplig klädsel. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Sätt upp långt hår. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. 11) Undvik att starta apparaten av misstag. Säkerställ att brytaren är avstängd innan apparaten kopplas in i eluttaget.bär aldrig verktyg med fingret på startknappen, och koppla aldrig in verktyg som har startknappen i läge PÅ, eftersom detta lätt kan leda till skador. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

11 Specifika säkerhetsbestämmelser LÅT ALDRIG bekvämlighet eller goda kunskaper om produkten (till följd av upprepad användning) göra att du inte strikt följer gällande säkerhetsbestämmelser. Om verktyget används på ett osäkert eller felaktigt sätt kan allvarliga personskador uppstå. I) Alla tillbehör måste vara utformade för minst den hastighet som rekommenderas i verktygets varningsanvisningar eller för andra sågblad. Se märkningen på sådana blad. Hjul och andra tillbehör som används på en polermaskin kan ofta hamna i obalans, och kan vid för hög hastighet flyga av och göra att användaren förlorar kontrollen och blir skadad. 2) Håll verktyget med något isolerat föremål vid användning där verktyget kan komma i kontakt med dolda kablar eller sin egen elsladd. Om verktyget kommer i kontakt med en ledande kabel blir även anslutna metalldelar i verktyget ledande och användaren får en elektrisk stöt. 3) Kontrollera noga underlagsplattan med avseende på sprickor, skador eller deformationer. 4) Använd ALDRIG verktyget med träsågblad eller andra sågblad. Sådana sågblad hamnar snabbt i obalans varpå användaren kan tappa kontrollen och personskador uppstå. 5) Håll verktyget ordentligt. 6) Håll händerna borta från roterande delar. 7) Säkerställ att slipskivan eller ullhättan inte vidrör arbetsstycket innan huvudbrytaren slås på. 8) Se upp för gniststänk vid slipning av metallytor. Håll verktyget så att gnistorna riktas bort från dig, andra personer och brännbart material. 9) Lämna inte verktyget påslaget. Använd verktyget endast när du håller det i handen. 10) Vidrör inte arbetsytan omedelbart efter bearbetning, eftersom ytan kan vara extremt varm och orsaka brännskador på huden. 11) Kontrollera att arbetsytan är stabil. 12) Var uppmärksam på att axeln fortsätter att rotera även efter att verktyget har stängts av. 13) Vatten får inte användas på arbetsytan eftersom verktyget inte är vattenskyddat. 14) Säkerställ att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat vid slipningsarbetet. 15) När verktyget används för att slipa eller polera vissa produkter, färger och träslag kan användaren utsättas för damm som innehåller farliga ämnen. Använd lämpligt andningsskydd. BRUKSANVISNING VARNING:Säkerställ att verktyget är avstängt och bortkopplat från elnätet innan du ändrar några inställningar eller kontrollerar funktioner. Påkoppling/avstängning VARNING: Kontrollera alltid innan verktyget kopplas till elnätet att huvudbrytaren fungerar korrekt och återgår till läge AV när den släpps. - Brytaren kan låsas i position PÅ för att öka komforten vid längre användningar. Iaktta försiktighet när verktyget låses i läge PÅ och håll ordentligt i verktyget. - Tryck på huvudbrytaren för att starta verktyget. Släpp brytaren för att stoppa verktyget. - Vid längre användning, tryck på huvudbrytaren och tryck in låsknappen. - För att stanna verktyget när det är i låst läge, tryck ner huvudbrytaren helt och släpp den igen. 1. Huvudbrytare 2. Låsknapp DESIGN BY: KOO KOO 2013

12 Inställningsratt för hastighet Verktygets hastighet kan justeras genom att vrida inställningsratten för hastighet till önskad inställning mellan 1 och 5. När man vrider ratten i riktning mot 5 ökar hastigheten. När man vrider ratten i riktning mot 1 minskar hastigheten. Se tabellen för förhållandet mellan inställningarna på ratten och verktygets ungefärliga hastighet. Nummer Hastighet RPM Hastighet VARNING: Om verktyget körs i låg hastighet konstant under en längre tid kan motorn överbelastas vilket kan leda till att verktyget går sönder.inställningsratten för hastighet kan inte vridas längre än till 5 respektive 1. Vrid aldrig ratten längre än till 5 resp. 1 med kraft, eftersom hastighetsinställningsfunktionen då går sönder. Verktyg som är utrustade med elektriska funktioner är enkla att använda tack vare följande egenskaper: Elektronisk hastighetskontroll för konstant hastighet. Finpolering är möjlig eftersom rotationshastigheten hålls konstant även vid höga belastningar. Mjukstartsfunktion Apparaten mjukstartar tack vare undertryckt startchock. Knapp för hög/låg hastighet Verktygets hastighet kan enkelt kopplas om när verktyget är i drift. Ställ in läge I för lägsta hastighet, och läge II för att ställa in önskad valfri hastighet. Verktygets hastighet kan inte ändras när knappen står i läge I, även om man vrider på inställningsratten för hastighet. När man vrider på inställningsratten för hastighet måste man alltid säkerställa att knappen står i läge II. MONTERING Montera sidohandtag (hjälphandtag) och hölje VARNING:Säkerställ att sidohandtaget är säkert monterat innan användning. Montera höljet och skruva åt sidohandtaget ordentligt på verktyget. Sidohandtaget och höljet kan monteras på båda sidorna av verktyget 1. Lås 2. Sidohandtag 1. Lås 2. Sidohandtag Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

13 Installera eller ta bort underlagsplattan Håll axeln med hylsnyckeln så att den inte kan rotera Skruva därefter på underlagsplattan på axeln så långt det går. Underlagsplattan kan användas för att montera en platta för polersvamp.) För att ta bort underlagsplattan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. Installera eller ta bort svampplattan 1. Bakplatta 2. Spindel 3. Spärrnyckel Innan svampplattan monteras måste all smuts och alla främmande partiklar tas bort från plattan. Montera svampplattan på underlagsplattan. Dra långsamt bort plattan från underlagsplattan för att ta bort den Installera eller ta bort ullhättan 1. Svampplatta 2. Platta Sätt på ullhättan helt över gummiplattan och dra åt snöret. Knyt en knut och dra denna knut och alla lösa trådar mellan ullhättan och gummiplattan. För att ta bort ullhättan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. DRIFT Polering med svampplatta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. I allmänhet ska svampplattan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan Polering med ullhätta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. Håll verktyget ordentligt. Slå på verktyget och placera ullhättan på arbetsstycket. I allmänhet ska ullhättan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan. Tryck inte för hårt. Om man trycker för hårt blir resultatet dåligt och ullhättan slits i förtid. DESIGN BY: KOO KOO 2013

14 Osaluettelo 1 Ullrondell 28 Bricka M5 2 Ullhjul 29 Stator 3 Spindel 30 Slang ST3 4 Nyckel 4x12 31 Slang ST3x7 5 Dammskydd 32 Fjäder 6 Fläns tätningspackning33 Namnskylt 7 Kullager 620 I 34 Namnskylt 8 Skruv ST4,8x35 35 Husmontering 9 Växellåda 36 Borsthållare 10 Andra växel 37 Kolborste 11 Fläns axelpackning 38 Borstlock 12 Lock kullager 39 Handtag (L) 13 Kolumn 3x8 40 Skruv ST3,9x14 14 Fläns tätningspackning41 Omkopplare 15 Lock kullager 42 Omkopplare 16 Skruv ST48x30 43 Fjäder 17 Kullager 620 I 44 Matararm 18 Tandaxel 45 Elektrisk kapacitet STO.33UFx2 19 Första växel 46 Stopplock 20 Stålkula 4 47 Kabelfäste MS 21 Bricka 8 48 Kabelfläns 22 Kullager Skruv ST3,9x14 23 Kullager 620 I 50 Elkabel 24 Rotor 51 Kabelhölje 25 Magnetlänk 52 Fäste 26 Rulle 53 Fingerskydd 27 Skruv ST4,8x45 54 Handtag Märkspänning (V~) Märkfrekvens (Hz) Nominell strömupptagning(w) Hastighet utan belastning (rpm) Skivans diameter (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

15 DESIGN BY: KOO KOO 2013

16 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET KUUMAILMAPUHALLIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Mikäli virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu valtuutettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110

Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110 Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110 VAROITUS! BJ2007 Sähkökäyttöisiä työkaluja käytettäessä on seuraavia perusvarotoimenpiteitä noudatettava tulipalon, sähköiskujen sekä henkilötapaturmien välttämiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 1 VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 Käyttöohjeet ja varaosalista Tuotesarja 487 Malli Jännite M48725 120 V M48720-33 240 V 2 Sisällysluettelo Laitteen turvatiedot 3 Varoitusmerkit 3 Varoitukset 3 Johdanto

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot