KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER

2 Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Yleiset turvamääräykset Lue kaikki ohjeet huolella ja varmista, että olet ymmärtänyt ne. Turvamääräysten ja käyttöohjeiden laiminlyönti ja noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vaaratilanteeseen ja aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan loukkaantumisen. 1) Työskentelytilan tulee olla puhdas ja asianmukaisesti valaistu. Sotkuinen tai pimeä työskentelytila saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 2) Älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysvaaraa, räjähdysherkkiä nesteitä, bensiiniä tai sahausjätettä. Työskentelyn aikana syntyy kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon. 3) Työskentelytilaan ei saa päästää lapsia tai muita henkilöitä. He saattavat häiritä laitteen käyttäjää ja aiheuttaa vaaratilanteen. 4) Maadoitetut laitteet tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun virtalähteeseen, joka on asetettujen lakien ja määräysten mukainen. Älä koskaan poista maadoituskärkeä tai muuta pistoketta millään tavoin. Älä käytä pistokeadapteria. Käänny asiantuntevan sähkömiehen puoleen, mikäli et ole varma onko pistorasia maadoitettu. Maadoitettu pistorasia ohjaa sähkön pois laitteen käyttäjästä, mikäli laite käytön aikana rikkoutuu tai siinä ilmenee jokin sähkövika. 5) Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkistoihin, lämpöpatteriin tai jääkappiin. Em. pintoihin koskeminen työskentelyn aikana saattaa aiheuttaa sähköiskun. 6) Älä altista laitetta kosteudelle tai vesisateelle. Kosteus saattaa päästä laitteeseen ja aiheuttaa sähköiskun. 7) Älä käsittele virtajohtoa väärin. Älä koskaan kanna laitetta virtajohdoista tai irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle tai öljylle. Pidä virtajohto kaukana terävistä pinnoista. Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi uuteen. Vaurioitunut virtajohto saattaa aiheuttaa sähköiskun. 8) Kun käytät laitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa johtoa. Tällaiset johdot on suunniteltu ulkokäyttöön ja ne ovat siten turvallisempia käyttää ulkotiloissa. 9) Säilytä tarkkaavaisuutesi kaiken aikaa, kun käytät laitetta. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkityksen alaisena. Huolimattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen 10) Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä pitkät hiukset sidottuina. Älä päästä hiuksia, vaatteita, käsineitä tai koruja laitteen liikkuviin osiin. Ne voivat jäädä kiinni laitteen liikkuviin osiin. 11) Varo käynnistämästä laitetta vahingossa. Varmista, että laitteen virtakytkin on OFF -asennossa ennen kuin kytken laitteen virtalähteeseen. Älä kannattele laitetta virtakytkimestä. ON -asennossa oleva virtakytkin saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erityisiä turvamääräyksiä Noudata aina turvamääräyksiä ja laitteen käyttöohjeita. Muista nämä määräykset ja ohjeet myös silloin, kun olet tottunut ja kokenut laitteen käyttäjä. Laitteen huolimaton tai asiaton käyttö saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. 1) Laitteeseen liitettävien osien tulee kestää käyttöä laitteen suositellulla nopeudella. Pyörät ja muut liikkuvat lisävarusteet, joita käytetään kiillotukseen sopivalla nopeudella, saattavat rikkoutua, jolloin laitteen käyttäjä saattaa menettää laitteen hallinnan. Tämä saattaa aiheuttaa vakava vaaratilanteen ja johtaa loukkaantumiseen. 2) Kannattele laitetta eristetystä kädensijasta. Laite saattaa osua työstettävässä kappaleessa oleviin johtoihin tai omaan virtajohtoonsa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan sähköiskun. 3) Varmista, ettei hioma-/kiillotuspään alustassa ole halkeamia, vaurioita tai epämuodostumia. Vaihda halkeillut, vaurioitunut ja muotonsa menettänyt alusta tai hiomapää välittömästi uuteen. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

3 4) Älä koskaan asenna laitteeseen sahanteriä tai muita leikkaavia teriä. Sahaterien käyttö hiomalaitteen nopeudella on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. 5) Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. 6) Varo laitteen liikkuvia osia. Älä päästä käsiäsi liikkuvien osien väliin. 7) Kiillotus- tai hiomapään ei tule koskettaa työstettävää kappaletta ennen kuin laite on kytketty ON -asentoon. 8) Kun hiot metallipintoja, ole erityisen varovainen, sillä työn yhteydessä saattaa syntyä kipinöintiä. Kannattele laitetta siten, että kipinät lentävä poispäin sinusta, muista henkilöistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. 9) Kannattele laitetta aina, kun se on käynnissä. Älä jätä laitetta käyntiin. 10) Älä koske työstettävää pintaa välittömästi työskentelyn jälkeen. Työstettävä pinta kuumenee erittäin kuumaksi ja saattaa aiheuttaa palovamman. 11) Varmista, että työstettävä kappale on kiinnitytetty asianmukaisesti. 12) Laitteen hioma-/kiillotuspää pyörii jonkin aikaa vielä laitteen sammuttamisen jälkeen. Noudata erityistä varovaisuutta. 13) Laite ei ole vesitiivis. Älä kastele työstettävää pintaa. 14) Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, kun käytät laitetta hiomiseen. 15) Joidenkin pintojen (mm. puu, maalatut pinnat) hiominen saattaa altistaa laitteen käyttäjän terveydelle vaarallisia aineita sisältävälle pölylle. Huolehdi asianmukaisista turvavarusteista. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Kytkinten toiminta HUOMIO: Ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että laitteen liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja palautuu OFF -asentoon vapautettaessa. - Liipaisinkytkin voidaan lukita ON -asentoon työskentelyn helpottamiseksi. Ole varovainen, kun lukitset liipaisinkytkimen ON -asentoon. Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. - Kun haluat käynnistää laitteen, paina liipaisinta. Laite pysähtyy, kun vapautat liipaisimen. - Kun käytät laitetta pitkiä aikoja, voit lukita liipaisimen ON -asentoon painamalla lukituspainiketta. - Kun liipaisin on lukittu ON -asentoon lukituspainikkeen avulla, voit sammuttaa laitteen seuraavasti: Paina liipaisin kokonaan pohjaan ja vapauta liipaisin. Tämä vapauttaa lukituksen ja sammuttaa laitteen. 1. Liipaisinkytkin 2. Lukituspainike DESIGN BY: KOO KOO 2013

4 Nopeuden säätö Laitteen nopeutta voidaan säätää kääntämällä säätövalitsinta numeroiden 1 ja 5 välillä. Numero 5 on korkein mahdollinen nopeus numeron 1 ollessa alin mahdollinen nopeus. Numeron ja sitä vastaavan nopeuden voit tarkistaa sitä kuvaavasta taulukosta. Numero Nopeus RPM Nopeuden säätö Huomio: - Mikäli laitetta käytetään jatkuvasti alhaisella nopeudella pitkiä aikoja, moottori kuormittuu. Tämä saattaa johtaa häiriöön laitteen toiminnassa. - Nopeutta voidaan säätää numeroiden 5 ja 1 välillä. Älä yritä säätää nopeutta yli ääriarvojen. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta ja rikkoa nopeudensäätimen. Elektronisin toiminnoin varustellut laitteet ovat helppokäyttöisiä seuraavista syistä. - Laitteen nopeutta voidaan seurata ja säätää elektronisesti kaiken aikaa. Nopeus pysyy tasaisena työskentelyn aikana ja mahdollistaa näin paremman lopputuloksen. - Laite käynnistyy pehmeästi. Nopeudensäädin Laitteen nopeutta voidaan säädellä laitteen ollessa käynnissä. Paina I -painiketta, kun haluat säätää laitteen toimimaan alhaisimmalla nopeudella. Paina II -painiketta, kun haluat säätää nopeutta. Laitteen nopeutta ei voida säätää, kun I -painike on painettuna. Laitteen nopeutta ei tällöin voida muuttaa, vaikka säätäisitkin nopeutta. Kun haluat säätää nopeutta varmista, että II-painike on valittuna. Kokoaminen Huomio: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Sivukädensijan (apukädensija) ja suojuksen asentaminen Huomio: - Varmista ennen laitteen käyttöä, että sivukädensija on asennettu asianmukaisesti paikalleen. Aseta suojus paikalleen ja kiristä kädensija tukevasti paikalleen. Kädensija ja suojus voidaan asentaa kummalle puolelle laitetta tahansa. 1. Suojus 2. Sivukädensija Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

5 Alustan asentaminen ja irrottaminen Pidä akselista kiinni ruuviavaimella siten, ettei se pääse pyörimään. Tämän jälkeen ruuvaa alusta kiinni akseliin. (Alustaa voidaan käyttää, kun haluat asentaa valitsemasi kiillotus-/hiomapään paikalleen.) Irrota alusta toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Kiillotussienen asentaminen ja irrottaminen 1. Alusta 2. Akseli 3. Ruuviavain Puhdista alusta liasta, roskista ja pölystä ennen kiillotussienen asettamista. Kiinnitä kiillotussieni alustaan. Irrota kiillotussieni alustasta varovasti vetäen. Kiillotusvillan asentaminen ja irrottaminen 1 Kiillotusvilla 2. Alusta Aseta kiillotusvilla kokonaan kumisen alustan päälle ja vedä kiristysnaru tiukalle. Kiinnitä kiristysnaru rusettisolmulla. Työnnä rusettisolmu ja ylimääräiset narut kiillotusvillan ja alustan väliin. Irrota kiillotusvilla toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Käyttö Kiillotus sienellä HUOMIO:Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Pidä sieni 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Kiillotus kiillotusvillalla HUOMIO: - Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Kannattele laitetta tukevasti. Käynnistä laite ja käsittele työstettävää kappaletta kiillotusvillalla. Pidä kiillotusvilla 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Käsittele työstettävää kappaletta kevyesti, älä paina. Kiillotusvillaan liian kova painaminen työstettävää kappaletta vasten kuluttaa villaa ja heikentää lopputulosta. DESIGN BY: KOO KOO 2013

6 Osaluettelo 1 Rulla 28 Tiiviste M5 2 Pyörä 29 Staattori 3 Kara 30 Putki ST3 4 Avain 4x12 31 Putki ST3x7 5 Pölysuoja 32 Jousi 6 Tiivisteen kaulus 33 Nimilaatta 7 Laakeri Nimilaatta 8 Ruuvi ST4.8x35 35 Kotelon ohjain 9 Vaihdelaatikko 36 Hiomapään pidike vaihde 37 Hiilestä valmistutettu hiomapää 12 Laakerin kansi 38 Hiomapään suojus 13 Pilari 3x8 39 Kädensija (L) 14 Tiivisteen kaulus 41 Kytkin 15 Laakerin kansi 42 Kytkin 16 Ruuvi ST48x30 43 Jousi 17 Laakeri Käyttövarsi 18 Hammasakseli 45 Sähköteho ST0.33UFx vaihde 46 Pysäytyssuoja 20 Teräskuula 4 47 Solki 21 Tiiviste 8 48 Johdon laippa 22 Laakeri Ruuvi ST3,9x14 23 Laakeri Virtajohto 24 Roottori 51 Johdon suojus 25 Magneettiliitin 52 Ruuviavain 26 Rulla 53 Sormisuoja 27 Ruuvi ST4.8x45 54 Kädensija Nimellisjännite (V~) Nimellistaajuus (Hz) Nimellisottoteho(W) Nopeus ilman kuormaa (rpm) Terän läpimitta (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

7 DESIGN BY: KOO KOO 2013

8 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

9 DESIGN BY: KOO KOO 2013

10 Tekniska parametrar Voltage: Märkspänning Hastighet utan belastning: Diameter slipskiva: Nettovikt: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationerna utan föregående meddelande. Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs igenom och se till att du förstår alla anvisningar. Underlåtenhet att följa nedan anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 1) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga arbetsbänkar och mörka områden leder ofta till skador. 2) Använd inte eldrivna verktyg i explosiva omgivningar, t.ex. där brännbara vätskor, gaser eller pulver finns. Elverktyg genererar gnistor som kan antända pulver eller ångor. 3) Håll åskådare, barn och besökare på avstånd vid användning av ett eldrivet verktyg. Om man blir distraherad tappar man lätt kontrollen. 4) Jordade verktyg måste kopplas in i korrekt installerade uttag och jordas i enlighet med alla gällande regler och bestämmelser. Ta aldrig bort jordstiftet eller modifiera kontakten på något sätt. Använd inte kontaktadaptrar. Rådgör med behörig elektriker vid tveksamheter om huruvida uttaget är korrekt jordat eller inte. Om verktyget går sönder eller ett elektriskt fel uppstår kan elektriciteten ledas bort från användaren genom jordningen. 5) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom skorstenar, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om din kropp är jordad. 6) Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt. 7) Dra inte i sladden. Använd aldrig sladden för att bära verktygen eller dra ut kontakten ur uttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Byt ut skadade sladdar omedelbart. En skadad sladd ökar risken för elektriska stötar. 8) Använd en förlängningssladd för utomhusbruk om elverktyget används utomhus. Dessa kablar är utformade för utomhusbruk och minskar risken för elektriska stötar. 9) Var uppmärksam, ha kontroll över vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av ett elverktyg. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. När man använder ett elverktyg räcker det med att vara ouppmärksam i ett ögonblick för att riskera allvarliga personskador. 10) Bär lämplig klädsel. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Sätt upp långt hår. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. 11) Undvik att starta apparaten av misstag. Säkerställ att brytaren är avstängd innan apparaten kopplas in i eluttaget.bär aldrig verktyg med fingret på startknappen, och koppla aldrig in verktyg som har startknappen i läge PÅ, eftersom detta lätt kan leda till skador. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

11 Specifika säkerhetsbestämmelser LÅT ALDRIG bekvämlighet eller goda kunskaper om produkten (till följd av upprepad användning) göra att du inte strikt följer gällande säkerhetsbestämmelser. Om verktyget används på ett osäkert eller felaktigt sätt kan allvarliga personskador uppstå. I) Alla tillbehör måste vara utformade för minst den hastighet som rekommenderas i verktygets varningsanvisningar eller för andra sågblad. Se märkningen på sådana blad. Hjul och andra tillbehör som används på en polermaskin kan ofta hamna i obalans, och kan vid för hög hastighet flyga av och göra att användaren förlorar kontrollen och blir skadad. 2) Håll verktyget med något isolerat föremål vid användning där verktyget kan komma i kontakt med dolda kablar eller sin egen elsladd. Om verktyget kommer i kontakt med en ledande kabel blir även anslutna metalldelar i verktyget ledande och användaren får en elektrisk stöt. 3) Kontrollera noga underlagsplattan med avseende på sprickor, skador eller deformationer. 4) Använd ALDRIG verktyget med träsågblad eller andra sågblad. Sådana sågblad hamnar snabbt i obalans varpå användaren kan tappa kontrollen och personskador uppstå. 5) Håll verktyget ordentligt. 6) Håll händerna borta från roterande delar. 7) Säkerställ att slipskivan eller ullhättan inte vidrör arbetsstycket innan huvudbrytaren slås på. 8) Se upp för gniststänk vid slipning av metallytor. Håll verktyget så att gnistorna riktas bort från dig, andra personer och brännbart material. 9) Lämna inte verktyget påslaget. Använd verktyget endast när du håller det i handen. 10) Vidrör inte arbetsytan omedelbart efter bearbetning, eftersom ytan kan vara extremt varm och orsaka brännskador på huden. 11) Kontrollera att arbetsytan är stabil. 12) Var uppmärksam på att axeln fortsätter att rotera även efter att verktyget har stängts av. 13) Vatten får inte användas på arbetsytan eftersom verktyget inte är vattenskyddat. 14) Säkerställ att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat vid slipningsarbetet. 15) När verktyget används för att slipa eller polera vissa produkter, färger och träslag kan användaren utsättas för damm som innehåller farliga ämnen. Använd lämpligt andningsskydd. BRUKSANVISNING VARNING:Säkerställ att verktyget är avstängt och bortkopplat från elnätet innan du ändrar några inställningar eller kontrollerar funktioner. Påkoppling/avstängning VARNING: Kontrollera alltid innan verktyget kopplas till elnätet att huvudbrytaren fungerar korrekt och återgår till läge AV när den släpps. - Brytaren kan låsas i position PÅ för att öka komforten vid längre användningar. Iaktta försiktighet när verktyget låses i läge PÅ och håll ordentligt i verktyget. - Tryck på huvudbrytaren för att starta verktyget. Släpp brytaren för att stoppa verktyget. - Vid längre användning, tryck på huvudbrytaren och tryck in låsknappen. - För att stanna verktyget när det är i låst läge, tryck ner huvudbrytaren helt och släpp den igen. 1. Huvudbrytare 2. Låsknapp DESIGN BY: KOO KOO 2013

12 Inställningsratt för hastighet Verktygets hastighet kan justeras genom att vrida inställningsratten för hastighet till önskad inställning mellan 1 och 5. När man vrider ratten i riktning mot 5 ökar hastigheten. När man vrider ratten i riktning mot 1 minskar hastigheten. Se tabellen för förhållandet mellan inställningarna på ratten och verktygets ungefärliga hastighet. Nummer Hastighet RPM Hastighet VARNING: Om verktyget körs i låg hastighet konstant under en längre tid kan motorn överbelastas vilket kan leda till att verktyget går sönder.inställningsratten för hastighet kan inte vridas längre än till 5 respektive 1. Vrid aldrig ratten längre än till 5 resp. 1 med kraft, eftersom hastighetsinställningsfunktionen då går sönder. Verktyg som är utrustade med elektriska funktioner är enkla att använda tack vare följande egenskaper: Elektronisk hastighetskontroll för konstant hastighet. Finpolering är möjlig eftersom rotationshastigheten hålls konstant även vid höga belastningar. Mjukstartsfunktion Apparaten mjukstartar tack vare undertryckt startchock. Knapp för hög/låg hastighet Verktygets hastighet kan enkelt kopplas om när verktyget är i drift. Ställ in läge I för lägsta hastighet, och läge II för att ställa in önskad valfri hastighet. Verktygets hastighet kan inte ändras när knappen står i läge I, även om man vrider på inställningsratten för hastighet. När man vrider på inställningsratten för hastighet måste man alltid säkerställa att knappen står i läge II. MONTERING Montera sidohandtag (hjälphandtag) och hölje VARNING:Säkerställ att sidohandtaget är säkert monterat innan användning. Montera höljet och skruva åt sidohandtaget ordentligt på verktyget. Sidohandtaget och höljet kan monteras på båda sidorna av verktyget 1. Lås 2. Sidohandtag 1. Lås 2. Sidohandtag Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

13 Installera eller ta bort underlagsplattan Håll axeln med hylsnyckeln så att den inte kan rotera Skruva därefter på underlagsplattan på axeln så långt det går. Underlagsplattan kan användas för att montera en platta för polersvamp.) För att ta bort underlagsplattan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. Installera eller ta bort svampplattan 1. Bakplatta 2. Spindel 3. Spärrnyckel Innan svampplattan monteras måste all smuts och alla främmande partiklar tas bort från plattan. Montera svampplattan på underlagsplattan. Dra långsamt bort plattan från underlagsplattan för att ta bort den Installera eller ta bort ullhättan 1. Svampplatta 2. Platta Sätt på ullhättan helt över gummiplattan och dra åt snöret. Knyt en knut och dra denna knut och alla lösa trådar mellan ullhättan och gummiplattan. För att ta bort ullhättan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. DRIFT Polering med svampplatta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. I allmänhet ska svampplattan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan Polering med ullhätta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. Håll verktyget ordentligt. Slå på verktyget och placera ullhättan på arbetsstycket. I allmänhet ska ullhättan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan. Tryck inte för hårt. Om man trycker för hårt blir resultatet dåligt och ullhättan slits i förtid. DESIGN BY: KOO KOO 2013

14 Osaluettelo 1 Ullrondell 28 Bricka M5 2 Ullhjul 29 Stator 3 Spindel 30 Slang ST3 4 Nyckel 4x12 31 Slang ST3x7 5 Dammskydd 32 Fjäder 6 Fläns tätningspackning33 Namnskylt 7 Kullager 620 I 34 Namnskylt 8 Skruv ST4,8x35 35 Husmontering 9 Växellåda 36 Borsthållare 10 Andra växel 37 Kolborste 11 Fläns axelpackning 38 Borstlock 12 Lock kullager 39 Handtag (L) 13 Kolumn 3x8 40 Skruv ST3,9x14 14 Fläns tätningspackning41 Omkopplare 15 Lock kullager 42 Omkopplare 16 Skruv ST48x30 43 Fjäder 17 Kullager 620 I 44 Matararm 18 Tandaxel 45 Elektrisk kapacitet STO.33UFx2 19 Första växel 46 Stopplock 20 Stålkula 4 47 Kabelfäste MS 21 Bricka 8 48 Kabelfläns 22 Kullager Skruv ST3,9x14 23 Kullager 620 I 50 Elkabel 24 Rotor 51 Kabelhölje 25 Magnetlänk 52 Fäste 26 Rulle 53 Fingerskydd 27 Skruv ST4,8x45 54 Handtag Märkspänning (V~) Märkfrekvens (Hz) Nominell strömupptagning(w) Hastighet utan belastning (rpm) Skivans diameter (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

15 DESIGN BY: KOO KOO 2013

16 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA UNTURI FORTE MULTI STEM NUVINCI Onnittelemme sinua uuden sähköavusteisen polkupyörän hankintasi johdosta. Ole hyvä ja lue sekä tutustu huolellisesti

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu samalla

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot