KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER

2 Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Yleiset turvamääräykset Lue kaikki ohjeet huolella ja varmista, että olet ymmärtänyt ne. Turvamääräysten ja käyttöohjeiden laiminlyönti ja noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vaaratilanteeseen ja aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan loukkaantumisen. 1) Työskentelytilan tulee olla puhdas ja asianmukaisesti valaistu. Sotkuinen tai pimeä työskentelytila saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 2) Älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysvaaraa, räjähdysherkkiä nesteitä, bensiiniä tai sahausjätettä. Työskentelyn aikana syntyy kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon. 3) Työskentelytilaan ei saa päästää lapsia tai muita henkilöitä. He saattavat häiritä laitteen käyttäjää ja aiheuttaa vaaratilanteen. 4) Maadoitetut laitteet tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun virtalähteeseen, joka on asetettujen lakien ja määräysten mukainen. Älä koskaan poista maadoituskärkeä tai muuta pistoketta millään tavoin. Älä käytä pistokeadapteria. Käänny asiantuntevan sähkömiehen puoleen, mikäli et ole varma onko pistorasia maadoitettu. Maadoitettu pistorasia ohjaa sähkön pois laitteen käyttäjästä, mikäli laite käytön aikana rikkoutuu tai siinä ilmenee jokin sähkövika. 5) Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkistoihin, lämpöpatteriin tai jääkappiin. Em. pintoihin koskeminen työskentelyn aikana saattaa aiheuttaa sähköiskun. 6) Älä altista laitetta kosteudelle tai vesisateelle. Kosteus saattaa päästä laitteeseen ja aiheuttaa sähköiskun. 7) Älä käsittele virtajohtoa väärin. Älä koskaan kanna laitetta virtajohdoista tai irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle tai öljylle. Pidä virtajohto kaukana terävistä pinnoista. Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi uuteen. Vaurioitunut virtajohto saattaa aiheuttaa sähköiskun. 8) Kun käytät laitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa johtoa. Tällaiset johdot on suunniteltu ulkokäyttöön ja ne ovat siten turvallisempia käyttää ulkotiloissa. 9) Säilytä tarkkaavaisuutesi kaiken aikaa, kun käytät laitetta. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkityksen alaisena. Huolimattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen 10) Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä pitkät hiukset sidottuina. Älä päästä hiuksia, vaatteita, käsineitä tai koruja laitteen liikkuviin osiin. Ne voivat jäädä kiinni laitteen liikkuviin osiin. 11) Varo käynnistämästä laitetta vahingossa. Varmista, että laitteen virtakytkin on OFF -asennossa ennen kuin kytken laitteen virtalähteeseen. Älä kannattele laitetta virtakytkimestä. ON -asennossa oleva virtakytkin saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erityisiä turvamääräyksiä Noudata aina turvamääräyksiä ja laitteen käyttöohjeita. Muista nämä määräykset ja ohjeet myös silloin, kun olet tottunut ja kokenut laitteen käyttäjä. Laitteen huolimaton tai asiaton käyttö saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. 1) Laitteeseen liitettävien osien tulee kestää käyttöä laitteen suositellulla nopeudella. Pyörät ja muut liikkuvat lisävarusteet, joita käytetään kiillotukseen sopivalla nopeudella, saattavat rikkoutua, jolloin laitteen käyttäjä saattaa menettää laitteen hallinnan. Tämä saattaa aiheuttaa vakava vaaratilanteen ja johtaa loukkaantumiseen. 2) Kannattele laitetta eristetystä kädensijasta. Laite saattaa osua työstettävässä kappaleessa oleviin johtoihin tai omaan virtajohtoonsa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan sähköiskun. 3) Varmista, ettei hioma-/kiillotuspään alustassa ole halkeamia, vaurioita tai epämuodostumia. Vaihda halkeillut, vaurioitunut ja muotonsa menettänyt alusta tai hiomapää välittömästi uuteen. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

3 4) Älä koskaan asenna laitteeseen sahanteriä tai muita leikkaavia teriä. Sahaterien käyttö hiomalaitteen nopeudella on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. 5) Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. 6) Varo laitteen liikkuvia osia. Älä päästä käsiäsi liikkuvien osien väliin. 7) Kiillotus- tai hiomapään ei tule koskettaa työstettävää kappaletta ennen kuin laite on kytketty ON -asentoon. 8) Kun hiot metallipintoja, ole erityisen varovainen, sillä työn yhteydessä saattaa syntyä kipinöintiä. Kannattele laitetta siten, että kipinät lentävä poispäin sinusta, muista henkilöistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. 9) Kannattele laitetta aina, kun se on käynnissä. Älä jätä laitetta käyntiin. 10) Älä koske työstettävää pintaa välittömästi työskentelyn jälkeen. Työstettävä pinta kuumenee erittäin kuumaksi ja saattaa aiheuttaa palovamman. 11) Varmista, että työstettävä kappale on kiinnitytetty asianmukaisesti. 12) Laitteen hioma-/kiillotuspää pyörii jonkin aikaa vielä laitteen sammuttamisen jälkeen. Noudata erityistä varovaisuutta. 13) Laite ei ole vesitiivis. Älä kastele työstettävää pintaa. 14) Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, kun käytät laitetta hiomiseen. 15) Joidenkin pintojen (mm. puu, maalatut pinnat) hiominen saattaa altistaa laitteen käyttäjän terveydelle vaarallisia aineita sisältävälle pölylle. Huolehdi asianmukaisista turvavarusteista. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Kytkinten toiminta HUOMIO: Ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että laitteen liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja palautuu OFF -asentoon vapautettaessa. - Liipaisinkytkin voidaan lukita ON -asentoon työskentelyn helpottamiseksi. Ole varovainen, kun lukitset liipaisinkytkimen ON -asentoon. Kannattele laitetta tukevasti kaiken aikaa. - Kun haluat käynnistää laitteen, paina liipaisinta. Laite pysähtyy, kun vapautat liipaisimen. - Kun käytät laitetta pitkiä aikoja, voit lukita liipaisimen ON -asentoon painamalla lukituspainiketta. - Kun liipaisin on lukittu ON -asentoon lukituspainikkeen avulla, voit sammuttaa laitteen seuraavasti: Paina liipaisin kokonaan pohjaan ja vapauta liipaisin. Tämä vapauttaa lukituksen ja sammuttaa laitteen. 1. Liipaisinkytkin 2. Lukituspainike DESIGN BY: KOO KOO 2013

4 Nopeuden säätö Laitteen nopeutta voidaan säätää kääntämällä säätövalitsinta numeroiden 1 ja 5 välillä. Numero 5 on korkein mahdollinen nopeus numeron 1 ollessa alin mahdollinen nopeus. Numeron ja sitä vastaavan nopeuden voit tarkistaa sitä kuvaavasta taulukosta. Numero Nopeus RPM Nopeuden säätö Huomio: - Mikäli laitetta käytetään jatkuvasti alhaisella nopeudella pitkiä aikoja, moottori kuormittuu. Tämä saattaa johtaa häiriöön laitteen toiminnassa. - Nopeutta voidaan säätää numeroiden 5 ja 1 välillä. Älä yritä säätää nopeutta yli ääriarvojen. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta ja rikkoa nopeudensäätimen. Elektronisin toiminnoin varustellut laitteet ovat helppokäyttöisiä seuraavista syistä. - Laitteen nopeutta voidaan seurata ja säätää elektronisesti kaiken aikaa. Nopeus pysyy tasaisena työskentelyn aikana ja mahdollistaa näin paremman lopputuloksen. - Laite käynnistyy pehmeästi. Nopeudensäädin Laitteen nopeutta voidaan säädellä laitteen ollessa käynnissä. Paina I -painiketta, kun haluat säätää laitteen toimimaan alhaisimmalla nopeudella. Paina II -painiketta, kun haluat säätää nopeutta. Laitteen nopeutta ei voida säätää, kun I -painike on painettuna. Laitteen nopeutta ei tällöin voida muuttaa, vaikka säätäisitkin nopeutta. Kun haluat säätää nopeutta varmista, että II-painike on valittuna. Kokoaminen Huomio: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja sen virtajohto on irrotettu virtalähteestä aina, kun aiot huoltaa, puhdistaa tai säätää laitetta. Sivukädensijan (apukädensija) ja suojuksen asentaminen Huomio: - Varmista ennen laitteen käyttöä, että sivukädensija on asennettu asianmukaisesti paikalleen. Aseta suojus paikalleen ja kiristä kädensija tukevasti paikalleen. Kädensija ja suojus voidaan asentaa kummalle puolelle laitetta tahansa. 1. Suojus 2. Sivukädensija Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

5 Alustan asentaminen ja irrottaminen Pidä akselista kiinni ruuviavaimella siten, ettei se pääse pyörimään. Tämän jälkeen ruuvaa alusta kiinni akseliin. (Alustaa voidaan käyttää, kun haluat asentaa valitsemasi kiillotus-/hiomapään paikalleen.) Irrota alusta toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Kiillotussienen asentaminen ja irrottaminen 1. Alusta 2. Akseli 3. Ruuviavain Puhdista alusta liasta, roskista ja pölystä ennen kiillotussienen asettamista. Kiinnitä kiillotussieni alustaan. Irrota kiillotussieni alustasta varovasti vetäen. Kiillotusvillan asentaminen ja irrottaminen 1 Kiillotusvilla 2. Alusta Aseta kiillotusvilla kokonaan kumisen alustan päälle ja vedä kiristysnaru tiukalle. Kiinnitä kiristysnaru rusettisolmulla. Työnnä rusettisolmu ja ylimääräiset narut kiillotusvillan ja alustan väliin. Irrota kiillotusvilla toistamalla em. toimenpiteet käännetyssä järjestyksessä. Käyttö Kiillotus sienellä HUOMIO:Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Pidä sieni 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Kiillotus kiillotusvillalla HUOMIO: - Käytä aina suojalaseja tai kasvosuojaa, kun käytät laitetta. Kannattele laitetta tukevasti. Käynnistä laite ja käsittele työstettävää kappaletta kiillotusvillalla. Pidä kiillotusvilla 15 asteen kulmassa työstettävään kappaleeseen nähden. Käsittele työstettävää kappaletta kevyesti, älä paina. Kiillotusvillaan liian kova painaminen työstettävää kappaletta vasten kuluttaa villaa ja heikentää lopputulosta. DESIGN BY: KOO KOO 2013

6 Osaluettelo 1 Rulla 28 Tiiviste M5 2 Pyörä 29 Staattori 3 Kara 30 Putki ST3 4 Avain 4x12 31 Putki ST3x7 5 Pölysuoja 32 Jousi 6 Tiivisteen kaulus 33 Nimilaatta 7 Laakeri Nimilaatta 8 Ruuvi ST4.8x35 35 Kotelon ohjain 9 Vaihdelaatikko 36 Hiomapään pidike vaihde 37 Hiilestä valmistutettu hiomapää 12 Laakerin kansi 38 Hiomapään suojus 13 Pilari 3x8 39 Kädensija (L) 14 Tiivisteen kaulus 41 Kytkin 15 Laakerin kansi 42 Kytkin 16 Ruuvi ST48x30 43 Jousi 17 Laakeri Käyttövarsi 18 Hammasakseli 45 Sähköteho ST0.33UFx vaihde 46 Pysäytyssuoja 20 Teräskuula 4 47 Solki 21 Tiiviste 8 48 Johdon laippa 22 Laakeri Ruuvi ST3,9x14 23 Laakeri Virtajohto 24 Roottori 51 Johdon suojus 25 Magneettiliitin 52 Ruuviavain 26 Rulla 53 Sormisuoja 27 Ruuvi ST4.8x45 54 Kädensija Nimellisjännite (V~) Nimellistaajuus (Hz) Nimellisottoteho(W) Nopeus ilman kuormaa (rpm) Terän läpimitta (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

7 DESIGN BY: KOO KOO 2013

8 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

9 DESIGN BY: KOO KOO 2013

10 Tekniska parametrar Voltage: Märkspänning Hastighet utan belastning: Diameter slipskiva: Nettovikt: 220 V/50 Hz 900 W rpm 180 mm 2,2 kg Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationerna utan föregående meddelande. Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs igenom och se till att du förstår alla anvisningar. Underlåtenhet att följa nedan anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 1) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga arbetsbänkar och mörka områden leder ofta till skador. 2) Använd inte eldrivna verktyg i explosiva omgivningar, t.ex. där brännbara vätskor, gaser eller pulver finns. Elverktyg genererar gnistor som kan antända pulver eller ångor. 3) Håll åskådare, barn och besökare på avstånd vid användning av ett eldrivet verktyg. Om man blir distraherad tappar man lätt kontrollen. 4) Jordade verktyg måste kopplas in i korrekt installerade uttag och jordas i enlighet med alla gällande regler och bestämmelser. Ta aldrig bort jordstiftet eller modifiera kontakten på något sätt. Använd inte kontaktadaptrar. Rådgör med behörig elektriker vid tveksamheter om huruvida uttaget är korrekt jordat eller inte. Om verktyget går sönder eller ett elektriskt fel uppstår kan elektriciteten ledas bort från användaren genom jordningen. 5) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom skorstenar, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om din kropp är jordad. 6) Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt. 7) Dra inte i sladden. Använd aldrig sladden för att bära verktygen eller dra ut kontakten ur uttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Byt ut skadade sladdar omedelbart. En skadad sladd ökar risken för elektriska stötar. 8) Använd en förlängningssladd för utomhusbruk om elverktyget används utomhus. Dessa kablar är utformade för utomhusbruk och minskar risken för elektriska stötar. 9) Var uppmärksam, ha kontroll över vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av ett elverktyg. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. När man använder ett elverktyg räcker det med att vara ouppmärksam i ett ögonblick för att riskera allvarliga personskador. 10) Bär lämplig klädsel. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Sätt upp långt hår. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. 11) Undvik att starta apparaten av misstag. Säkerställ att brytaren är avstängd innan apparaten kopplas in i eluttaget.bär aldrig verktyg med fingret på startknappen, och koppla aldrig in verktyg som har startknappen i läge PÅ, eftersom detta lätt kan leda till skador. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

11 Specifika säkerhetsbestämmelser LÅT ALDRIG bekvämlighet eller goda kunskaper om produkten (till följd av upprepad användning) göra att du inte strikt följer gällande säkerhetsbestämmelser. Om verktyget används på ett osäkert eller felaktigt sätt kan allvarliga personskador uppstå. I) Alla tillbehör måste vara utformade för minst den hastighet som rekommenderas i verktygets varningsanvisningar eller för andra sågblad. Se märkningen på sådana blad. Hjul och andra tillbehör som används på en polermaskin kan ofta hamna i obalans, och kan vid för hög hastighet flyga av och göra att användaren förlorar kontrollen och blir skadad. 2) Håll verktyget med något isolerat föremål vid användning där verktyget kan komma i kontakt med dolda kablar eller sin egen elsladd. Om verktyget kommer i kontakt med en ledande kabel blir även anslutna metalldelar i verktyget ledande och användaren får en elektrisk stöt. 3) Kontrollera noga underlagsplattan med avseende på sprickor, skador eller deformationer. 4) Använd ALDRIG verktyget med träsågblad eller andra sågblad. Sådana sågblad hamnar snabbt i obalans varpå användaren kan tappa kontrollen och personskador uppstå. 5) Håll verktyget ordentligt. 6) Håll händerna borta från roterande delar. 7) Säkerställ att slipskivan eller ullhättan inte vidrör arbetsstycket innan huvudbrytaren slås på. 8) Se upp för gniststänk vid slipning av metallytor. Håll verktyget så att gnistorna riktas bort från dig, andra personer och brännbart material. 9) Lämna inte verktyget påslaget. Använd verktyget endast när du håller det i handen. 10) Vidrör inte arbetsytan omedelbart efter bearbetning, eftersom ytan kan vara extremt varm och orsaka brännskador på huden. 11) Kontrollera att arbetsytan är stabil. 12) Var uppmärksam på att axeln fortsätter att rotera även efter att verktyget har stängts av. 13) Vatten får inte användas på arbetsytan eftersom verktyget inte är vattenskyddat. 14) Säkerställ att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat vid slipningsarbetet. 15) När verktyget används för att slipa eller polera vissa produkter, färger och träslag kan användaren utsättas för damm som innehåller farliga ämnen. Använd lämpligt andningsskydd. BRUKSANVISNING VARNING:Säkerställ att verktyget är avstängt och bortkopplat från elnätet innan du ändrar några inställningar eller kontrollerar funktioner. Påkoppling/avstängning VARNING: Kontrollera alltid innan verktyget kopplas till elnätet att huvudbrytaren fungerar korrekt och återgår till läge AV när den släpps. - Brytaren kan låsas i position PÅ för att öka komforten vid längre användningar. Iaktta försiktighet när verktyget låses i läge PÅ och håll ordentligt i verktyget. - Tryck på huvudbrytaren för att starta verktyget. Släpp brytaren för att stoppa verktyget. - Vid längre användning, tryck på huvudbrytaren och tryck in låsknappen. - För att stanna verktyget när det är i låst läge, tryck ner huvudbrytaren helt och släpp den igen. 1. Huvudbrytare 2. Låsknapp DESIGN BY: KOO KOO 2013

12 Inställningsratt för hastighet Verktygets hastighet kan justeras genom att vrida inställningsratten för hastighet till önskad inställning mellan 1 och 5. När man vrider ratten i riktning mot 5 ökar hastigheten. När man vrider ratten i riktning mot 1 minskar hastigheten. Se tabellen för förhållandet mellan inställningarna på ratten och verktygets ungefärliga hastighet. Nummer Hastighet RPM Hastighet VARNING: Om verktyget körs i låg hastighet konstant under en längre tid kan motorn överbelastas vilket kan leda till att verktyget går sönder.inställningsratten för hastighet kan inte vridas längre än till 5 respektive 1. Vrid aldrig ratten längre än till 5 resp. 1 med kraft, eftersom hastighetsinställningsfunktionen då går sönder. Verktyg som är utrustade med elektriska funktioner är enkla att använda tack vare följande egenskaper: Elektronisk hastighetskontroll för konstant hastighet. Finpolering är möjlig eftersom rotationshastigheten hålls konstant även vid höga belastningar. Mjukstartsfunktion Apparaten mjukstartar tack vare undertryckt startchock. Knapp för hög/låg hastighet Verktygets hastighet kan enkelt kopplas om när verktyget är i drift. Ställ in läge I för lägsta hastighet, och läge II för att ställa in önskad valfri hastighet. Verktygets hastighet kan inte ändras när knappen står i läge I, även om man vrider på inställningsratten för hastighet. När man vrider på inställningsratten för hastighet måste man alltid säkerställa att knappen står i läge II. MONTERING Montera sidohandtag (hjälphandtag) och hölje VARNING:Säkerställ att sidohandtaget är säkert monterat innan användning. Montera höljet och skruva åt sidohandtaget ordentligt på verktyget. Sidohandtaget och höljet kan monteras på båda sidorna av verktyget 1. Lås 2. Sidohandtag 1. Lås 2. Sidohandtag Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

13 Installera eller ta bort underlagsplattan Håll axeln med hylsnyckeln så att den inte kan rotera Skruva därefter på underlagsplattan på axeln så långt det går. Underlagsplattan kan användas för att montera en platta för polersvamp.) För att ta bort underlagsplattan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. Installera eller ta bort svampplattan 1. Bakplatta 2. Spindel 3. Spärrnyckel Innan svampplattan monteras måste all smuts och alla främmande partiklar tas bort från plattan. Montera svampplattan på underlagsplattan. Dra långsamt bort plattan från underlagsplattan för att ta bort den Installera eller ta bort ullhättan 1. Svampplatta 2. Platta Sätt på ullhättan helt över gummiplattan och dra åt snöret. Knyt en knut och dra denna knut och alla lösa trådar mellan ullhättan och gummiplattan. För att ta bort ullhättan, gör på samma sätt men i omvänd ordning. DRIFT Polering med svampplatta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. I allmänhet ska svampplattan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan Polering med ullhätta VARNING:Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid användning. Håll verktyget ordentligt. Slå på verktyget och placera ullhättan på arbetsstycket. I allmänhet ska ullhättan hållas i en vinkel på runt 15 grader mot arbetsytan. Tryck inte för hårt. Om man trycker för hårt blir resultatet dåligt och ullhättan slits i förtid. DESIGN BY: KOO KOO 2013

14 Osaluettelo 1 Ullrondell 28 Bricka M5 2 Ullhjul 29 Stator 3 Spindel 30 Slang ST3 4 Nyckel 4x12 31 Slang ST3x7 5 Dammskydd 32 Fjäder 6 Fläns tätningspackning33 Namnskylt 7 Kullager 620 I 34 Namnskylt 8 Skruv ST4,8x35 35 Husmontering 9 Växellåda 36 Borsthållare 10 Andra växel 37 Kolborste 11 Fläns axelpackning 38 Borstlock 12 Lock kullager 39 Handtag (L) 13 Kolumn 3x8 40 Skruv ST3,9x14 14 Fläns tätningspackning41 Omkopplare 15 Lock kullager 42 Omkopplare 16 Skruv ST48x30 43 Fjäder 17 Kullager 620 I 44 Matararm 18 Tandaxel 45 Elektrisk kapacitet STO.33UFx2 19 Första växel 46 Stopplock 20 Stålkula 4 47 Kabelfäste MS 21 Bricka 8 48 Kabelfläns 22 Kullager Skruv ST3,9x14 23 Kullager 620 I 50 Elkabel 24 Rotor 51 Kabelhölje 25 Magnetlänk 52 Fäste 26 Rulle 53 Fingerskydd 27 Skruv ST4,8x45 54 Handtag Märkspänning (V~) Märkfrekvens (Hz) Nominell strömupptagning(w) Hastighet utan belastning (rpm) Skivans diameter (mm) Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

15 DESIGN BY: KOO KOO 2013

16 Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER

KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER Warning Keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän tai muun harjoitusohjelman aloittamista, varsinkin jos et ole aikaisemmin harjoitelllut säännöllisesti ja sinulla on ongelmia

Lisätiedot

KULMAHIOMAKONE. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

KULMAHIOMAKONE. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 6 438284 103805 KULMAHIOMAKONE Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Jännite/taajuus Ilmoittaa jännitteen ja taajuuden virtalähteelle,

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET KUUMAILMAPUHALLIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Mikäli virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu valtuutettu

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kombinationssåg Yhdistelmäsaha Ver. 001-200505 Modell/Malli: DJ-CMT02 Nr/Nro: 30-9080 1 SE Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110

Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110 Sähköviila Käyttöohjeet MALLI Nro: DBB3110 VAROITUS! BJ2007 Sähkökäyttöisiä työkaluja käytettäessä on seuraavia perusvarotoimenpiteitä noudatettava tulipalon, sähköiskujen sekä henkilötapaturmien välttämiseksi.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

TASAPAINOTUSKONE. BALANSERINGSMASKIN Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original MEG89. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös

TASAPAINOTUSKONE. BALANSERINGSMASKIN Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original MEG89. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KIILLOTUSKONE POLERINGSMASKIN DAN0750 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Käännös alkuperäisohjeista

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING LIUKUJIIRISIRKKELI 1800W 255mm GERINGSSÅG 1800W 255mm DAN0729 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING KLAPISIRKKELI CIRKELKAP DAN0088 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och ta del av denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Käännös alkuperäisohjeista

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot