KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook"

Transkriptio

1 KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK

2 Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita Konttiterminaali Muu rakennus Oil/Chemical tank Fence Container Terminal Other building Sivuportti Erikoiskuljetusportti Hätäportti Talousjätepisteet Secondary gate Gate for high- / long- / wide transport Emergency exit gate Domestic waste collection points Helikopterin laskeutumispaikka Vartioitu tasoristeys Vartioimaton tasoristeys Helipad Railway crossing with barrier Railway crossing A B 0 100m 200m Saukko 0 100m 200m C D Sauna Koulutustila E 445 m F G H I -(10,0)- -(10,0)- Suomen Viljava Oy ,00 Konttilaituri vaihe 2 Container Quay Phase m Ro-Ro 7 10,00 Laajennusvarausalue Extension Area P3 P2 P1 Depot Service Rauma Oy Petäjäs 36. Chemec Oy Basf 10,00 Minerals Oy Konttilaituri Container berth 10, m Konttiterminaali Container Terminal m Ro-Ro 6 10,00 Depot Service Rauma Oy 17. Iso-Hakuni 185 m Ro-Ro 5 10, Keskussatama Central Harbour Hakuni 193 m ,80 7,0 6,5 -(8,50)- Öljylaituri Oil Berth 8,50 Itä-Petäjäs Liettämöt Slurry Pants - (5,90) - Euroports Rauma Oy 21. Arctic Container Autovaaka Weigh Bridge m Ro-Ro 4 10,00 5,90 IMO Pikisaari Rauman Satama varikko Port of Rauma Depot 14. Seamens Club / Merimieskirkko 127 m Ro-Ro 3 8,3 Euroports Rauma Oy Rauma Terminal Services Oy m Ro-Ro 2 Euroports Rauma Oy Karila Euroports Rolls-Royce Oy Ab Rauma Oy Steerprop Oy LOP / Traffic Information 41. -(5,00)- -(9,0) m Ro-Ro 1 Logistikas Service Center Kantasataman pääportti / Main Gate Hakunintie 28 FI Rauma N 61 08,0 E 21 28,0 INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Tulli / Customs Kahvila / Cafeteria Satamatoimisto Harbour Office m 8,50 Laitsaari Rolls-Royce Oy Ab Logistikas Autovaaka Weigh Bridge Delete Puhdistuspalvelut Oy NESTE SHELL Baltic Tank Oy Rauma Terminal Services Oy 6,90 Depot Service Rauma Oy Chemical 2 Baltic Tank Oy Forlogistics Oy Martinkari Logistikas Schenker/ Kiitolinja Oy TEBOIL Rauman KTK Pori/Turku VT 8 Hakunintie Tampere VT 12 Rauma Keskusta Logistikas Downtown 2 km 5,00 Suojan laituri Merenkulun yksiköt Maritime Institute Martinkari Kallistuslaituri ME Group Kalasatama Baltic Tank Oy Fishing harbour Kiilto Oy Kallistuslaituri 3,00 4,90 Chemical 1 Rauma Merikahvila Turku VT 8 STX Europe J Järviluoto Kartta ei sovellu navigointiin / Map is not suitable for navigation 01/2014

3 RAUMAN SATAMAN VAHVUUDET + Edullinen yksikköhinta + Tiheä frekvenssi ja mahdollisuus käyttää hyväksi paluukuljetuksia + Nosturivoimaa 200 tonniin asti + Liikkuvat nosturit mahdollistavat kansilastin käsittelyn ja ro-ro lastauksen yhtäaikaisesti + Oivat mahdollisuudet projektilastin käsittelyyn + Konttiyhteydet ympäri maailmaa + Tehokkaat kaksoistarraimet käytössä konttioperoinnissa + Amerikkaan matka kestää vain 11 päivää + Tavara nopeasti ulos satamasta + Lyhyt kuljetusaika Satakuntaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle sekä muualle Etelä-Suomeen + Sujuvat rautatie- ja tieyhteydet + Edulliset tilakustannukset + Lämmintä varastotilaa runsaasti saatavissa + Olkiluoto-projektin lähin satama RAUMA COMPETITIVE EDGE + Good coverage of regular shipping lines + Modern and flexible crane services + Heavy lifts up to 200 tons + Containers can be shipped directly to Rauma from all over the world + Reasonable port dues and tarifs + Good possibilities for cold and warm storages + Excellent possibilities for assembling plant and other value added services (ex dockyard) + State of the Art security arrangements + Close to the Olkiluoto Nuclear Power Station site SISÄLTÖ CONTENT YHTEYSTIEDOT 6 CONTACT INFO SATAMALAAJENNUS JA VÄYLÄN SYVENNYSHANKE LIIKAHTIVAT ETEENPÄIN 8 THE PORT EXTENSION AND FAIRWAY DEEPENING PROJECT MOVE FORWARD PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA 10 AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR KONTTI-TERMINAALI 12 CONTAINER TERMINAL RO-RO JA STO-RO 13 RO-RO AND STO-RO BULK 14 BULK NESTEET 14 LIQUIDS LO-LO 15 LO-LO VÄYLÄT 16 CHANNELS RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE 17 SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2014 RAUMAN SATAMA TILASTOJA 20 PORT OF RAUMA STATISTICS OHJEITA SATAMA-ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN 22 ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA RAUMAN SATAMAN KARTTA 2014 RAUMA HARBOUR MAP 2014 RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVAT REITIT RECOMMENDED ROUTES FOR HEAVY TRAFFIC KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ 28 DRIVER S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE 30 REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD EUROPORTS RAUMA OY VAHVANA KOHTI TULEVAISUUTTA 32 EUROPORTS RAUMA OY IS LOOKING CONFIDENTLY TO THE FUTURE RAUMA KAHDEN MAAILMAN PERINTÖKOHTEEN RISTEILYSATAMA 34 RAUMA THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES VAKIOLAIVAUSEHDOT STANDARD SHIPPING TERMS 2010 INCOTERMS INCOTERMS 2010 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS 51 IMDG CLASSIFICATION LOGISTIIKKA SANASTO 62 LOGISTICS GLOSSARY MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ 71 SHIPPING CONCEPTS MAAT JA KOODIT 78 COUNTRIES AND CODES KONTTIEN MITTOJA 83 CONTAINER SPECIFICATIONS KONTITUS 84 CONTAINER PACKING SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO 104 PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS EUTUKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE FRONT COVER TAKAKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE BACK COVER PORT OF RAUMA HANDBOOK 5

4 YHTEYSTIEDOT CONTACT INFO Rauman Satama / Port of Rauma Hakunintie 19 puh/tel +358 (0) FIN Rauma, Finland fax +358 (0) Satamaportti / Main Gate puh/tel Satamajohtaja / Port Director Hannu Asumalahti puh/tel +358 (0) mobile +358 (0) Liikenneosasto Laiturien käyttö, laivojen kiinnitys ja irrotus, laivojen vesi- ja jätehuolto sekä sataman turvallisuus. Traffic department Quays, mooring and unmooring, ships water supply and waste management, harbour safety and security. Talous- ja hallinto-osasto / Administration Vt. apulaisjohtaja / Acting Administrative Director Tanja Roberts mobile +358 (0) Toimistopalvelut / Office Hallintosihteeri / Administrative Secretary Katja Kujala puh/tel +358 (0) mobile +358 (0) Vaaralliset aineet, jätehuolto / Dangerous Goods, waste management Vs. liikenne- ja turvallisuuspäällikkö / Acting Harbour Master and Port Security Officer Esa Vuori mobile +358 (0) fax Rakennusosasto / Engineering Department Rakentaminen, kunnossapito ja suunnittelu / Port construction, maintenance and planning Tekninen johtaja / Technical Director Timo Metsäkallas mobile +358(0) Sataman portti / Main Gate Kulunvalvonta, autovaaka / Access control, weighbridge puh/tel +358 (0) mobile +358 (0) fax +358 (0) Sataman Rakennuttaminen / Port Construction Antti Kokkomäki mobile +358 (0) Kunnossapito / Port Maintenance Vesa Vahala mobile +358 (0) Satamavalvojat, vesi-ja jätehuolto / Traffic supervisors, water supply and waste management puh/tel +358 (0) mobile +358 (0) fax +358 (0) RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 7

5 SATAMALAAJENNUS JA VÄYLÄN SYVENNYSHANKE LIIKAHTIVAT ETEENPÄIN THE PORT EXTENSION AND FAIRWAY DEEPENING PROJECT MOVE FORWARD SATAMA ALOITTI LOPPUVUONNA AT THE END OF 2013, the port initiated a satamalaajennuksen eli Petko-projektin port extension project, i.e. the work specified vesi- ja maisematyöluvan mukaiset työt. in the Petko project s water and landscape konttilaituri 2 ja Petäjäksen bulk-laituri 300 quay, container quay 2 and the Petäjäs bulk Tällä estettiin lupien vanheneminen ja uuden work permission. By doing this, the expiration metriä länsireunasta sisään. quay 300 metres inwards from the western rim. lupaprosessin käynnistyminen valitusmahdollisuuksineen. Kysymyksessä oli toki vain aloituskynnyksen juridinen ylittäminen. Hanketta hidastaa pilaantuneiden massojen käsittelyluvan puuttuminen. Selvitämme of permissions and the need to launch a new permit process with its appeal procedures was avoided. The main objective was, however, to initiate the work from the legal perspective. The project is hindered by the lack of a Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain. Container traffic was the highest throughout the history of the Port. kuitenkin parhaillaan, voitaisiinko hanke handling permission for contaminated soil. We käynnistää konttisataman ja Petäjäksen are in the process of determining whether this VUONNA 2013 KULJETETTIIN Rauman DURING THE YEAR 2013, a record number of kenttätöiden osalta jo tämän vuoden aikana. project could be launched for the container sataman kautta ennätykselliset ,000 container units (TEU) were shipped Tämän voi mahdollistaa pilaantuneiden harbour and Petäjäs field work during this konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 8,3 through the Port of Rauma, which translates massojen käsittely-yhteistyö Rauman Biovoi- year. This could enable cooperation with Rau- prosentin kasvua vuoteen 2012 verrattuna. into a growth of 8.3% compared to For man kanssa, jos ympäristöviranomaiset sen man Biovoima in the handling of contaminated Konteissa kuljetetun tavaran määrä ylitti the first time, the amount of goods shipped in hyväksyvät. soil, if the environmental authorities approve it. ensimmäisen kerran kaksi miljoonaa tonnia containers exceeded 2 million tons (2.1 Mt, (2,1 Mt, +9%). Konttiliikennemäärä oli +9%). The volume of container traffic was LUPAHAKEMUS RAUMAN VÄYLÄN THE PERMISSION APPLICATION for sataman suurin kautta aikain ja ylitti the highest throughout the history of the Port, syventämiseksi 12 metrin kulkusyvyyteen deepening the Rauma fairway to a draught of sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta exceeding the previous record from 2012 by jätettiin viime vuoden lopulla. Parhaimmassa 12 metres was submitted at the end of last 2012 noin konttiyksiköllä. Viime approximately 20,000 container units. Last tapauksessa tämä noin 35 miljoonan euron year. At best, this project, worth MEUR 35, vuonna Rauman sataman kokonaisliikenne year, the total traffic in the Port of Rauma hanke voisi alkaa vuonna 2015, jolloin valtio could be launched in the year 2015, when the oli yhteensä 5,80 milj. tonnia, jossa on vä- amounted to 5.8 million tons, resulting in a on osoittamassa aloitusrahan omaan osuu- government is allocating start-up funds for its hennystä 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen decrease of 1.1 percent compared to the total teensa. Väylätöiden valmistuttua satamaan share of this project. After the fairway work is 2012 verrattuna. traffic in tulee neljä laituripaikkaa, joissa syvemmällä finished, the port will include four quays for kulkevia aluksia voidaan käsitellä. Paikat handling vessels of heavier draft. These sites Hannu Asumalahti Hannu Asumalahti sijoittuvat seuraavasti: roro7 monitoimilaituri, will be located as follows: roro7 multifunctional Satamajohtaja Port Director 8 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 9

6 RAUMAN SATAMA JA OPERAATTORIT PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA PORT OF RAUMA AND ITS OPERATORS ARE AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR Varastokapasiteetti Kappaletavara m 2 Irtolasti m 3 Kenttäalueet 115 ha Lämmin varastotila m 2 Siilot t Kemikaali ja öljysäiliöt m 3 Konttikapasiteetti TEU Muut m 2 Warehouse capacity General cargo m 2 Bulk cargo m 3 Field areas 115 ha Heated warehouses m 2 Silos t Chemical and oil tanks m 3 Container capacity TEU Miscellaneous m 2 RAUMAN SATAMAN OSAT ovat Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaaren keskuslaituri, Pikisaari, konttiterminaali sekä öljy- ja kemikaalisatamat. Yhteensä 20 laiturin satama tarjoaa täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transitoliikenteelle. Laajasti tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan paperisataman ja länsirannikon suurimman konttisataman. THE PORT OF RAUMA comprises the sections of Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaari Central Quay, Pikisaari, Container Terminal and chemical and oil harbour areas. With a total of 20 berths, the Port offers full-service facilities for import, export and transit traffic. The widely recognised competetiviness and service level of the Port of Rauma have made it the largest paper harbour in Finland and the biggest container port on the west coast of Finland. Nosturit RAUMAN SATAMAN MODERNI nosturikalusto soveltuu erinomaisesti kontti-, kappaletavara- ja irtotavaraoperointiin. Hyvien maantieyhteyksien ja monipuolisen nosturikapasiteetin ansiosta Rauman satama soveltuu mainiosti myös projektikuljetuksiin. Nostovoimaa Rauman satamasta löytyy 200 tonniin saakka ja Raumalta viedäänkin paljon muun muassa paperi- ja dieselkoneita. Kiinteät Konttipukkinosturi Mobilinosturit Trukit Konttikurottajat Kontinsiirtäjät Kontinsiirtovaunut Alavaunut Vetomestarit 1 x 16 tn, 1 x 45 tn 1 kpl / 48 tn 2 x 8 tn, 4 x 100 tn 155 kpl, nostokyky 3-32 tn 14 kpl, nostokyky 45 tn 4 kpl, nostokyky 10 tn 6 kpl 18 kpl 18 kpl 43 kpl Cranes THE MODERN CRANE FLEET in the Port of Rauma is excellently suited for container, general cargo and bulk cargo operations. Good road connections and the versatile crane capacity makes Rauma an ideal port for project shipments as well. The Port of Rauma can provide lifting capacity up to 200-ton loads, which is why, among other things, paper machines and diesel engines are shipped through the port. Fixed cranes 1 x 16 tn, 1 x 45 tn Container Ship Shore 1 pcs / 48 tn Gantry Crane Mobile harbour cranes 2 x 8 tn, 4 x 100 tn Forklifts 155 pcs, capacity 3-32 tn Reach stackers 14 pcs, capacity 45 tn 4 pcs, capacity 10 tn Container movers 6 pcs Container carriage 18 pcs Undercarriage (casette) 18 pcs Tug masters 43 pcs 10 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 11

7 KONTTI- TERMINAALI CONTAINER TERMINAL RO-RO JA STO-RO RAUMAN SATAMAN Ro-Ro ja Sto-Ro -liikenne on keskittynyt Hakunin RO-RO AND STO-RO RO-RO AND STO-RO traffic is concentrated in the Hakuni harbour part of the Port of KUSTANNUSTEHOKKAAN satamatoiminnan A SIGNIFICANT FACTOR for cost-effective satamanosaan, josta viedään vuosittain Rauma. Every year 2,5 million tons of paper yhtenä merkittävänä tekijänä on sataman port operation is a compact port structure. 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia and cardboard are shipped through Hakuni, tiivis rakenne. Rauman sataman seitsemän The seven functional areas in the Port of lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. mainly to Europe and the United States. toiminnallista aluetta on rakennettu alusta Rauma have been built from the very start alkaen kompaktiksi kokonaisuudeksi. into a compact entity. Ro-ro ja -Sto-Ro -liikennettä hoitaa Euro- Euroports Rauma Oy operates Ro-Ro and ports Rauma Oy ja liikenteen käytössä on: Sto-Ro traffic offering customers: Rauman satamassa käsitellään kontteja Containers are handled in a ca. 16-hectare noin 16 hehtaarin kokoisella konttiterminaalialueella. Konttivarastopalveluita tarjoaa Euroports Rauma Oy ja Depot Service Rauma Oy ja konttien käsittelyyn on container terminal area in the Port of Rauma. Container storage services are provided by Euroports Rauma Oy and Depot Service Rauma Oy. The container 7 peräporttipaikkaa 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 2 hydraulinosturia Mantsinen (10 tn, 14 tn) runsaasti katettua varastotilaa 7 stern ramp berths 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 2 hydraulic cranes Mantsinen (10 tn, 14 tn) plenty of covered storage space käytettävissä: terminal, which is operated by Euroports Rauma Oy, offers customers: 1 aluspaikka 1 pukkinosturi 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 4 TwinLift -tarrainta 16 kurottajaa 6 kontin siirtäjää 27 kontinsiirtovaunua 7 konttipinoajaa 1 berth 1 gantry crane 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 4 TwinLift container spreaders 16 reach stackers 6 container movers 27 container carriages 7 container stackers RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 13

8 BULK BULK LO-LO LO-LO RAUMAN SATAMAN kuivat irtolastit käsitel- THE PETÄJÄS part of the Port of Rauma is RAUMAN SATAMAN perinteinen Lo-Lo CONVENTIONAL LO-LO traffic in the Port lään Petäjäksen satamassa. Petäjäksessä reserved for the handling of dry bulk cargos. -liikenne koostuu pääasiassa sellun, of Rauma focuses on the handling of pulp, sijaitsevat BASF CC Finland Oy:n sekä The operations in Petäjäs consist of the pigment sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. sawn goods and round wood. The Central Chemec Oy:n kaoliinin liettämöt. Siellä on slurry plants of BASF CC Finland Oy and Lo-Lo liikenne on sijoittunut Keskussataman harbour area is reserved for Lo-Lo traffic, myös Suomen Viljavan operoimat viljasiilot Chemec Oy in addition to the grain silos and alueelle ja palveluita tuottaa Euroports and Euroports Rauma Oy is the operator kuljettimineen ja Euroports Rauma Oy:n conveyors operated by Suomen Viljava and Rauma Oy. Lo-Lo -lastien käsittelyyn on: that offers Lo-Lo customers: kaoliinin tuontivarastot. Petäjäksessä on the china clay import warehouses of Euroports käytössä: 3 aluspaikkaa 2 kiinteää nivelpuominosturia bulk-varastoja viljasiilot viljan purkain / lastain kuljettimineen suljettu kuljetinjärjestelmä kaoliinin purkuun (kapasiteetti 1000 tn/h, pituus 500 m) Rauma Oy. In Petäjäs customers are offered: 3 berths 2 fixed knuckle boom cranes bulk warehouses grain silos grain unloader / loader with conveyor enclosed conveyor system for discharging china clay (capacity 1000 tph, total length 500 m) 5 aluspaikkaa 6 mobiilinosturia (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automaattista sellutarrainta runsaasti varastotilaa 5 berths 6 mobile cranes (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automatic pulp grippers plenty of storage space NESTEET LIQUIDS RAUMAN SATAMAN nesteliikenne tapahtuu LIQUID SHIPMENTS through the Port of kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Rauma are handled in two terminals, the Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysata- Chemical Harbour in the north part of the Port massa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista and the Oil Harbour in the south part. Cargos aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut va- vary from oil products to special chemicals, rastoinnista yksiköintiin. Nesteitä käsittelee and services from warehousing to stuffing. Rauman Satamassa Baltic Tank Ltd, Operators that handle liquid cargos in the Port Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics of Rauma include Baltic Tank Ltd, Rauma Oy ja Kiilto Oy. Käytössä on: Terminal Services Oy, Forlogistics Oy and 3 aluspaikkaa suljetut käsittely- ja varastointialueet Kiilto Oy, offering customers: 3 berths enclosed handling and storage areas RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 15

9 VÄYLÄT RAUMAN SATAMAAN pääsee 10 metrin syväväylää Rihtniemen kautta (14 CHANNELS THE PORT OF RAUMA can be accessed by a 10 metre draft channel (Rihtniemi, 14 RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD meripeninkulmaa) tai 7,5 metrin syväväylää nautical miles) or a 7.5 metre draft channel RAUMAN SATAMAN tavaraliikenteen kasvu AS A RESULT OF THE GROWTH in goods Valkeakarin kautta (6,8 meripeninkulmaa). (Valkeakari, 6.8 nautical miles) viime vuosina on mahdollistanut tiheämmän traffic experienced in the Port of Rauma in frekvenssin linjaliikenteessä. Tiheät lähdöt recent years, the number of regular lines Rauman satamasta helpottavat asiakasyri- to and from the port has increased. The tysten liiketoimintaa, sillä rahtia ei tarvitse higher frequency of departures from the VALKEAKARI turhaan seisottaa varastoissa. Port of Rauma translates into business advantages for the client companies, as the ERITYISESTI KEMIALLISEN metsäteolli- cargoes need not be unnecessarily stored in suuden ansiosta Rauma on erittäin vahva warehouses. vientisatama, joka tarjoaa samalla myös isoa KYLMÄPIHLAJA ja kustannustehokasta kapasiteettia tuontikuljetuksille. Satamasta on viikoittain 18 CHEMICAL WOOD PROCESSING industry, in particular, has made Rauma an extremely lähtöä Euroopan satamiin sekä kuukausittain strong export harbour that can also offer 6 lähtöä USA:han. large-scale, cost-effective capacity for import Rauman satamatoiminnan kulmakivenä on edullinen ja tehokas lastinkäsittely. RAUMAN TIHEÄT KONTTIYHTEYDET Eurooppaan ja valtameren yli maailmalle kulkevat Euroopan valtamerisatamien, kuten Rotterdamin, Amsterdamin, Antwerpenin, shipments. The Port of Rauma boasts 18 weekly departures to European ports and 6 monthly departures to the USA. The cornerstone of port operations in the Port of Rauma is effective and economical cargo handling. Hampurin ja Bremerhavenin kautta. THE FREQUENT CONTAINER ROUTES from Rauma to Europe and across the Atlantic call in the European transatlantic harbours, such as Rotterdam, Amsterdam, Antwerp, Hamburg RIHTNIEMI and Bremerhaven. Aikataulut seuraavalla aukeamalla Schedules are shown on the next spread MERENKULKULAITOS / SJÖFARTSVERKET LUPA NRO / TILLSTÅND NR. 10 / 721 / RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 17

10 SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA 2014 REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2014 KONTTILIIKENNE KAIKKIALLE MAAILMAAN CONTAINER TRAFFIC WORLDWIDE MÄÄRÄNPÄÄ VARUSTAMO LÄHDÖT VIENTI/TUONTI TYYPPI DESTINATION CHARTERER DEPARTURES EXPORT/IMPORT TYPE GERMANY ROSTOCK FINNLINES FRI E / I STO-RO / RO-RO LUBECK FINNLINES TUE E / I STO-RO / RO-RO LUBECK FINNLINES FRI E / I STO-RO / RO-RO HAMBURG HAPAG-LLOYD WED E / I CONT HAMBURG TEAM-LINES THU E / I CONT HAMBURG CMA CGM WED E / I CONT HAMBURG OOCL MON E / I CONT HAMBURG UNIFEEDER FRI E / I CONT B.HAVEN HAPAG-LLOYD WED E / I CONT B.HAVEN TEAM-LINES THU E / I CONT B.HAVEN CMA CGM WED E / I CONT B.HAVEN UNIFEEDER FRI E / I CONT B.HAVEN MSC THU E / I CONT B.HAVEN MAERSK MON E / I CONT UK HULL FINNLINES TUE E / I STO-RO / RO-RO HULL / DUNDEE BELGIUM UPM-KYMMENE SEAWAYS 2 / M E LO-LO ANTWERPEN TRANSFENNICA TUE E / I STO-RO / RO-RO SPAIN EL FERROL / SANTANDER MSC THU E / I CONT UPM-KYMMENE SEAWAYS 2 / M E / I STO-RO / RO-RO GANDIA SUOMI SHIPPING 1-2 / M E LO-LO MÄÄRÄNPÄÄ VARUSTAMO LÄHDÖT VIENTI/TUONTI TYYPPI DESTINATION CHARTERER DEPARTURES EXPORT/IMPORT TYPE ITALY GENOVA SUOMI SHIPPING 1-2 / M E LO-LO POLAND GDYNIA FINNLINES WED E / I STO-RO / RO-RO USA BALTIMORE SPLIETHOFF 1 / W E SIDEPORT / STO-RO JACKSONVILLE SPLIETHOFF 2 / M E SIDEPORT / STO-RO EURO-ASIA EXPRESS SEVERAL ASIAN DESTINATIONS BBC CHARTERING 1-2 / M E LO-LO 18 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 19

11 RAUMAN SATAMA TILASTOJA PORT OF RAUMA STATISTICS KONTTILIIKENNE CONTAINER TRAFFIC VIENTI / TUONTI EXPORT / IMPORT LIIKEVAIHTO / INVESTOINNIT NET SALES / INVESTMENTS RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 21

12 OHJEITA SATAMA- ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA Kulkulupa satama-alueelle tulee pyytää yrityksestä, johon ollaan tulossa asioimaan Kulkulupa voi olla kertaluontoinen tai pidempiaikainen ja se on ajoneuvokohtainen. Vierailun ollessa satunnaista tulee vierailijan selvittää asiansa sataman pääportilla ja pyytää kertakäyntiin oikeuttava kulkulupa pääportin Rauman Sataman henkilökunnalta (puh ). one-time or long-term access permit. As a rule, the access permit is vehicle-specific. People desiring to access the port must be able to show their ID and provide a reason for their visit upon request. For one-time or occasional visit, the visitor must get clearance from the hosting company/company to be visited or at the Port of Rauma main gate (tel ) in order to obtain Kulku satama-alueelle Access to the harbour area Satama-alueella liikkuvien henkilöiden on a visitor s access permit. Access permit is not required of authorities entitled to carry tarvittaessa osoitettava henkilöllisyys ja/ out regulatory duties in the area. SATAMA-ALUEEN KARTTA on saatavilla A MAP OF THE PORT AREA is available at tai satamakäynnin tarkoitus. Tähän käyvät Rauman Sataman pääportilta ja se on the main gate of the Port of Rauma. ajokortti, muu henkilöllisyystodistus, rah- Persons wishing to access the Port must tulostettavissa internet-sivuilta It can also be printed out at tikirja tai muut kuljetusasiapaperit. Ilman be able to provide an ID and a reason for pätevää syytä satama-alueella liikkuminen visiting the port upon request. Access into on kielletty. Kulkuluvan haltija on vastuussa the harbour area without a valid reason is KÄYNTI SATAMA-ALUEELLE tapahtuu ACCESS TO THE PORT AREA is primarily omasta kulkuluvastaan ja se voidaan prohibited. The holder of the access permit pääsääntöisesti Hakunintien pääportin through the main gate on Hakunintie. An evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko is responsible for their own permit. In kautta. Liikkuminen alueella edellyttää access permit recognized by the port s väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa case the permit is being misused or if the automaattisen kulunvalvontajärjestelmän automatic access control system is required esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai tur- occupational safety, speed limit or parking mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa ei in order to enter the port area. The access vallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten rules of the port are being offended, the vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus permit can be admitted by the hosting laiminlyönti. Port of Rauma port authority holds the right suorittaa viranomaistoimia alueella. company. The access permit can be a to issue warnings and to cancel the permit PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ on a temporary or permanent basis. ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus THE ACCESS PERMIT INSPECTION POINT onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista is located at the port s main gate on Hakun- rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle intie. The inspection is made by automatic ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen cameras from a vehicle s license plate. To jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ensure successful inspection, the license ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle plate should be cleaned up before driving ja ota yhteys pääportin Rauman Sataman to the inspection point. If the access permit henkilökuntaan (puh ). is not admitted even after the cleanup, park the vehicle and contact the main gate personnel (tel ). 22 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 23

13 VIERAILU ALUKSILLA vaatii, että alus VISITS TO VESSELS that are moored in the vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Tässä the designated parking spots. Only short term on saapunut laituriin ja vierailija pystyy Port are possible provided that the visitor tapauksessa ajoneuvon kuljettaja on vas- parking for official business (less than 30 osoittamaan henkilön, jota on menossa can point the person acting as his/her host. tuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. min) is allowed at the quay provided that the tapaamaan. Aluksen on lähetettävä miehis- All vessels must submit a crew list and a vehicle is equipped with a yellow strobe light töluettelo ja vierailijalista portille. list of visitors to the gate. VARO TASORISTEYKSIÄ ja vältä jalankulkua and the vehicle is parked out of the way. In Sataman pääportti: Satamavalvonta: Main Gate: +358 (0) Harbour Control: +358 (0) satama-alueella. Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. this case, the driver is held responsible for any damage costs. Satama-alueen liikenne Traffic in the harbour area Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai BEWARE OF THE RAILWAY CROSSINGS and avoid walking at the port areas. The cargo purkausta suorittavien aluksien ja varastojen handling areas near unloading and loading SATAMAN PÄÄPORTTI ja satamaval- THE PORT S MAIN GATE and the har- väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ah- vessels are to be avoided. The work areas vonta vastaavat kulunvalvonnasta ja bour control are responsible for access taustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne between unloading and loading vessels and sataman aluevalvonnasta. Molemmat control and area surveillance. Both are on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset the warehouses are exclusively reserved for toimivat 24 h vuoden jokaisena manned 24 hours a day all year round. sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensi- stevedoring operations. All other traffic in päivänä. Rauman sataman alueella A recording camera surveillance system sijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä these areas is forbidden. The traffic routes käytetään tallentavaa kameravalvontaa sekä is in use in the harbour areas and the areas pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, provided in the background areas shall suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. are also patrolled on a regular basis. The ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi. primarily be used when moving from one Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja camera surveillance system covers all quay harbour area to another and quay areas tärkeät toiminnot satama-alueella. areas and primary operations in the Port area. should not be used unless absolutely necessary for the performance of work. In SUURIN SALLITTU NOPEUS THE TRAFFIC ROUTES provided in the quay areas, stay in the middle of the Hakunintiellä on 40 km/h, portti- ja the background areas shall be used traffic routes and away from doorways and laiturialueilla 30 km/h sekä konttiter- when moving from one harbour area warehouse corners. minaalissa 20 km/h. Satama-alueella to another. In the quay areas, stay in noudatetaan normaaleja liikenne- the middle of the traffic routes and sääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen away from warehouse corners. The speed limit rikkomuksesta seuraa huomautus sekä in the harbour area is 40 km/h on Hakunintie, mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai 30 km/h on quay areas and 20 km/h at the pysyvä peruuttaminen. container terminal. Regular traffic rules and signs apply in the harbour area. Violation of PYSÄKÖINTI LAITURI-ALUEILLA on sallittu speed limits and other traffic regulations will vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain result in temporary or permanent cancellation lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen of the access permit. asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella PARKING AT THE QUAY is only permitted at 24 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 25

14 Työturvallisuus Occupational safety Vaaralliset aineet Dangerous goods VAROITUSLIIVI: Rauman satama-alueen CE-MARKED HIGH-VISIBILITY Kuljetettaessa vaarallisia aineita Rauman When transporting dangerous goods through lastinkäsittely- ja liikennealueilla työsken- CLOTHING must be worn when sataman kautta tulee kuljetuksista tehdä the port, an advance inquiry/notice shall be neltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE working or moving in cargo handling kysely/ilmoitus. Vaarallisten aineiden ilmoit- submitted of the transport. Instructions for -merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta and traffic areas (Council of State tamiseen ohjeet löytyvät internet-sivuilta notifying the Port of Rauma personnel about (Vna 633/2004). Ordinance 633/2004). osoitteesta transports of dangerous goods are provided KYPÄRÄ JA TURVAJALKINEET: Rauman satamassa on käytettävä A PROTECTIVE HELMET (CE EN 397) AND SAFETY FOOTWEAR must be Ympäristölupa on the website Environmental permit turvajalkineita sekä suojakypärää (CE worn in the cargo handling and traffic Rauman Satamalle on myönnetty toiminnal- EN 397) lastinkäsittely- sekä varas- areas. A helmet is not required inside linen ympäristölupa, jonka ehtoja kaikkien Operation in the Port of Rauma is governed toalueilla. Suojakypärää ei tarvitse machinery or vehicles. satama-alueella toimivien on noudatettava. by the environmental permit granted to the käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa. Hot work Ympäristöluvan ehdot löytyvät sataman internet-sivuilta: Port. All the operators in the harbour area must comply with the terms and conditions Tulityöt Hot work permits for public areas in the Port Mahdolliset ympäristövahingot, esim. of the permit. The terms and conditions of the environmental permit can be found at of Rauma can be obtained from the Port of öljyvuodot tulee ilmoittaa satamavalvonnalle Tulityölupia sataman yleisille alueille Rauma personnel. Companies operating in puh myöntää ja valvoo Rauman Satama. the port area are responsible for granting All detected accidents and spills must be Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät permits for areas under their administration. immediately reported to the Harbour Control luvan hallinnoimilleen alueille. Tehtäessä If hot work is to be carried out in areas that of the Port of Rauma, tel (0) 500 tulitöitä kohteissa, joissa on involve an increased risk of fire or explosion, erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, such as the storage field for flammable kuten satama-alueella sijaitsevan palavien materials in the port, the Satakunta Rescue Valokuvaus alueella kielletty. Photographing within the port area aineiden varastoalue, on otettava yhteys Services shall be contacted, tel. +358(0)2 is only allowed with permission of Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. (02) , before work is started. The Port the Port of Rauma , ennen tulitöiden aloittamista. of Rauma supervises any hot work carried Lisätiedot tulityöluvista ja lupien myöntäjistä antaa Satamavalvonta puh out in these areas. For more information about permits and where they can be obtained, please contact Harbour Control, tel (0) TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus numeroon Tee ilmoitus sataman pääportille Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu ACTIONS IN EMERGENCIES 1. Assess the situation (how many people need help and what kind) 2. Call the emergency number Call the port s main gate Save 5. Prevent other accidents 6. Provide emergency first aid 26 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 27

15 KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ Voit nopeuttaa ja tehostaa asiointiasi satamassa käymällä läpi ennen satamaan lähtöäsi ainakin alla olevat satamakäynnin 11 käskyä. Tarkista kuorman jättö- tai noutopaikka määräsatamassa: satamanosa, terminaali tai konttivarikko ja kuka on kuorman vastaanottaja tai luovuttaja. Jos joudut ajamaan satamaan taajaman läpi, tarkista etukäteen onko satamaan olemassa suositeltava lähestymisreitti. Huolehdi, että kulkulupasi ovat kunnossa. Varmista, että tarvittavat ilmoitukset on tehty ja asiakirjat mukanasi. Varmista, että satamasta noudettava kuorma on valmiina luovutettavaksi. Tarkista, että satama-alueelle toimitettavalla kuormalla (lasti, tarvikkeita satamaan tai alukselle jne.) on nimetty vastaanottaja satamassa tai siellä olevalla aluksella. DRIVER S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT You can conduct your business in the port swiftly and more efficiently by checking at least the following 11 commandments of the port visit before coming to the port. Check the unloading or pickup location for the consignment in the port: the port section, terminal or container depot, who is the consigner or consignee of the cargo. If you need to drive through a built-up area to reach the port, check whether there is a recommended route available. Make sure your access permits are in order. Make sure all the required notices have been completed and you have the documents with you. Make sure the consignment you are to pick up is ready for the pick-up. Make sure a consignee in the port or onboard a vessel in the port has been indicated for a consignment delivered to the port (cargo, supplies to the port or to a vessel). Tarkista, että kuormaksesi tulevan Make sure the seal on the container kontin sinetti on kaikin puolin asianmukainen. you are to deliver is appropriate in all respects. Kuljettaessasi vaarallisia aineita satamaan tai satamasta, selvitä aina If carrying hazardous substances into niitä koskevat yleiset ja satamakohtaiset or out of the port, find out which general määräykset. regulations and port-specific regulations apply to them. Huolehdi, että mukanasi on sataman edellyttämä turva- ja suojavaatetus. Make sure you have with you all the protective and safety clothing required by Varmista, että tullin ja muiden the port. tarvitsemiesi palvelujen palvelupisteet ovat auki, jos tarvitset satamakäyntisi yhteydessä Make sure the customer service points näitä palveluja. of the Customs or any other authorities and operators you may require during your port Huolehdi, että vetoauton ja perävaunun visit are open. rekisterikilvet ovat puhtaat ajoneuvon tunnistamista varten. Make sure the licence plates of your tractor and trailer are clean so that your vehicle can be identified. 28 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 29

16 RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD SIJAINTI TUO NOPEUTTA LOCATION MEANS SPEED RAUMAN MAINIO SIJAINTI länsirannikolla THE EXCELLENT LOCATION of Rauma on tuo mukanaan monia etuja. Kulkuyhteydet ovat erittäin hyviä ja sujuvia. Rahti ehtii the west coast offers many advantages. Good connections ensure that shipments can be MATKA-AIKA TRAVEL TIME esimerkiksi Vaasaan, Tampereelle ja Pirkan- forwarded to e.g. Vaasa, Tampere, the Pirkan- maan kohteisiin sekä pääkaupunkiseudulle, maa region and to the wholesale warehouses kehä kolmosen tukkuvarastoalueille, reilussa along Ring Road 3 in the Helsinki region in a kolmessa tunnissa. little more than three hours. VAJAASSA TYÖPÄIVÄSSÄ Rauman sataman kautta kulkeva rahtiliikenne ehtii matkaamaan aina Kokkolaa, Jyväskylää ja Lahtea myöten. RAUMAN SATAMAN PALVELUT sekä portti- ja turvajärjestelyt toimivat joustavasti ja joutuisasti. Rahdin saa ulos kellon ympäri viikon jokaisena päivänä ja uuden satamayhteyden ansiosta pääsy valtatie 12:lle sujuu nopeasti. Valtatien parannushanke lisää rahtiliikenteen sujuvuutta entisestään. Rauma Kokemäki -rataosuus kuuluu runkoverkkoon ja sitä pitkin kulkee rahtia vuosittain noin kolme miljoonaa tonnia. GOODS SHIPPED THROUGH Rauma will reach most of Finland, including Kokkola, Jyväskylä and Lahti, in less than one working day. ALL SERVICES AS WELL AS GATE and security arrangements are smooth and swift in the Port of Rauma. Goods are handed out 24/7, and the new harbour road provides quick access to highway 12. The new improvement project of the highway will further increase the fluency of traffic. The rail line between Rauma and Kokemäki is part of the Finnish trunk railway and carries about three million tons of freight every year. 4,5h Suositeltavat reitit viimeisellä sivulla The recommended routes are shown on the last page 30 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 31

17 EUROPORTS RAUMA OY VAHVANA KOHTI TULEVAISUUTTA EUROPORTS RAUMA OY IS LOOKING CONFIDENTLY TO THE FUTURE EUROPORTS TARJOAA Rauman satamassa kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut niin lastinkäsittelystä varastointiin ja huolintaan kuin varustamopalveluista kansainvälisiin kuljetuksiin ja tullivarastopalveluihin. Asiakaslähtöisyys on yksi EUROPORTS OFFERS all services needed for port operations in Rauma, from cargo handling, warehousing and forwarding to ship operator services, international transport and customs warehousing. A customer-centred approach is one of the EUROPORTS on yksi suurimmista satamaoperaattoreista Manner-Euroopassa EUROPORTS is one of the largest port operators in continental Europe yrityksen kulmakivistä. OPERAATTORIN JOUSTAVUUS, venymiskyky poikkeavissa tilanteissa ja asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen luovat perustan Europortsin toiminnalle. cornerstones of the company. FLEXIBILITY, THE ABILITY to stretch in unusual situations and an understanding of customer needs and the nature of their business form the foundation for Euroports activities. The Käsittelemme rahtia vuosittain yli 50 miljoonaa tonnia. Meillä on 22 satamaterminaalia Euroopassa ja kaksi Kiinassa. Vastaamme myös kumppaniemme logistiikasta useissa eri teollisuuskohteissa. We handle in total over 50 mill tonnes annually with a strong focus on general cargo and dry bulk. We have 22 port terminal operations in Europe plus two in China. We are also in charge of our customers logistics in several industrial sites. Yritykselle on tärkeää kuunnella asiakkaan company places great importance on listening tarpeita ja sen mukaisesti jatkuvasti kehittää to customers and using customer feedback to omaa toimintaa. develop its own services. Kansainvälinen kumppani International partner Euroports on kansainvälinen kuljetus- ja Euroports is an international group, offering logistiikkaratkaisuja tarjoava yritysryhmä. transport and logistics solutions. Our core Ydintoimintamme sisältää satamaoperoinnin service package includes port operations, ja siihen liittyvät terminaalipalvelut, kuljetus- terminals, transport services, freight for- palvelut, huolinnan ja logistiikkaratkaisut eri warding and contract logistics in a number teollisuudenaloille. of industries. 32 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 33

18 RAUMA KAHDEN MAAILMAN- PERINTÖKOHTEEN RISTEILYSATAMA RAUMA THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki Rauma on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, joka perustettiin vuonna Pohjanlahdella sijaitseva Rauma on noin Finland s third oldest city Rauma is Finland s third oldest city, founded in Rauma is a port as well as an industrial and cultural town on the Gulf of mäinen arkeologinen kohde, joka Suomessa hyväksyttiin maailmanperintölistalle. Rauman Satama Risteilyliikenne alkoi Rauman satamassa archeological site in Finland accepted on the list of the World Heritages. Port of Rauma The cruise traffic in the Port of Rauma asukkaan satama-, teollisuus- ja Bothnia with a population of around vuonna 2003 ja tämän jälkeen satama on started in 2003 and since then the port kulttuurikaupunki. people. vastaanottanut useita risteilijöitä. Rauman has received several cruise ships. The Port Kahden maailmanperintökohteen kaupunki Kaupungin tärkeimmät nähtävyydet ovat City of two Unesco World Heritage Sites The most important sights of the town are satama pystyy tarjoamaan risteilyaluksille kaikki laivan tarvitsemat palvelut satamaan tulon ja satamassa vierailun aikana. Lyhyt sisääntuloväylä Rauman satamaan ja sata- of Rauma is able to offer all necessary services for the cruise ships during their port of call. A short approach to the Port of Rauma and the port s proximity to the city Vanha kaupunki ja Sammallahdenmäki, Old Town and Bronze Age burial site, both of man sijainti kaupungin kupeessa tarjoavat offers an easy way for the cruise guests to jotka molemmat on hyväksytty UNESCOn which have been accepted to the UNESCO risteilymatkustajille helpon reitin tulla come and explore the city of Rauma and the maailmanperintölistalle. World Heritage List. tutustumaan Raumaan ja sen lähialueisiin. nearby regions. VANHA RAUMA on hurmaava kaupunginosa ja suurin säilynyt puusta rakennettu OLD RAUMA is a charming city center and the biggest preserved woodbuilt town RISTEILYALUSVIERAILUT RAUMALLA CRUISE SHIP VISITS IN RAUMA kaupunginosa Pohjoismaissa. Vanha Rauma koostuu 600 rakennuksesta sisältäen yli 100 pientä myymälää ja mielenkiintoista district in the Nordic countries. Old Rauma comprises 600 buildings, including over 100 small shops as well as interesting sights, 2007 MS Deutschland - Peter Deilmann Cruises The World - ResidenSea nähtävyyttä kuten käsityöpajoja, kahviloita, ravintoloita sekä idyllisen ja vilkkaan torin. handicrafts workshops, cafes, restaurants and the idyllic and busy market place MS Andrea - Elegant Cruises MS Kristina Brahe - Kristina Cruises PRONSSIAJAN HAUTAPAIKKA, Sammallahdenmäki, on myös ainutlaatuinen kokonaisuus Skandinaviassa. Yhden kilometrin säteellä sijaitsee 36 erikokoista ja -muotoista THE AREA OF THE BRONZE AGE burial sites is also unique entity in Scandinavia. Within a distance of one kilometre, there are 36 burial sites with totally different shapes 2009 MS Deutschland - Peter Deilmann Cruises MS Kristina Brahe - Kristina Cruises 2011 MV Spirit of Adventure Spirit of Adventure hautapaikkaa. Tämä hautapaikka oli ensim- and sizes. This burial site was the first 34 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 35

19 INFO VAKIOLAIVAUS- EHDOT 2010 Vakiolaivausehdot määrittelevät kuljetussopimuksen osapuolina olevien lastinantajan ja rahdinkuljettajan velvollisuudet kappaletavaran merikuljetuksessa Suomen satamissa. Porttiehto, lastaus Porttiehto, kontit, lastaus STANDARD SHIPPING TERMS 2010 Standard Shipping Terms define the duties of the consignor and the carrier in general cargo shipments in Finnish ports. Gate Term, loading Gate Term, containers, loading Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran tai kontin rahdinkuljettajalle toimittamalla sen kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa. Tässä ehdossa kontti tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä. This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the consignor hands over the goods or the container to the carrier by delivering them in a means of transport to a point designated by the carrier in the port of shipment. In this term container also refers to other corresponding large units. 36 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 37

20 Porttiehto, purkaus Porttiehto, kontit, purkaus Gate Term, discharge Gate Term, containers, discharge Perävaunuehto lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi Trailer Term, loading This shipping term can be applied when the silloin, kun lastinantaja luovuttaa perävau- consignor hands over the trailer or some Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi This shipping term can be applied to all nun tai muun omilla pyörillään kulkevan other large wheeled unit to the carrier by kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä modes of cargo handling when the carrier suuryksikön rahdinkuljettajalle toimittamalla delivering it to a point designated by the silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran hands over the goods to the receiver in the sen rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan carrier in the port of shipment. vastaanottajalle purkaussatamassa joko port of discharge either in a warehouse lastaussatamassa. varastosta tai lastaamalla tavaran varastosta or loaded from a warehouse into a means vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tämä of transport of the receiver. This shipping laivausehto soveltuu käytettäväksi myös term can also be applied when the carrier silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun hands over the stuffed container in the port kontin vastaanottajalle purkaussatamassa of discharge loading the container from a lastaamalla kontin varastosta vastaanottajan warehouse into a means of transport of the kuljetusvälineeseen. Tässä ehdossa kontti receiver. In this term container also refers tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä. to other corresponding large units. Perävaunuehto, purkaus Trailer Term, discharge Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi This shipping term can be applied to all kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä modes of cargo handling when the carrier silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa perä- hands over the trailer or some other large vaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan wheeled unit to the receiver in the port suuryksikön vastaanottajalle purkaussata- of discharge making the unit available for massa asettamalla yksikön vastaanottajan the receiver to pick it up in the port of noudettavaksi määräsatamasta. destination. 38 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA PORT OF RAUMA HANDBOOK 39

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Saukko Toimisto Office Import / Export Shed Öljy/Kemikaliosäiliö Aita Oil/Chemical tank Fence Tuontivarasto

Lisätiedot

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 14 m (Year: ) PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 13 m (Y.2000) tonnia THE LARGEST DRY BULK PORTS IN FINLAND Y. 2014 (alustava) 6 500 000

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille Port of Pori The port serving vessels of all sizes Omistus ja toimnnot Porin kaupungin omistama liikelaitos yhtiöitetään 2014 lopussa Satamaviranomainen

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne PELIKENTTÄMME ON PUOLEN VUODEN KULUTTUA VUOSAARI TARJOAMME ASIAKKAILLEMME VUOSAARESSA SAMAT PALVELUT KUIN NYKYISISSÄ

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä. Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen

Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä. Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen Port Community System PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU A 58 2012 E-PORT Improving

Lisätiedot

Incoterms 2010 perusteet

Incoterms 2010 perusteet Incoterms 2010 perusteet Yrityssalo Oy 27.9.2013 VTM Asko Räty /ar Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Kauppasopimus Toimitus Maksaminen Tuote Perustiedot Maksuehto Toimitusaika Toimitusvelvollisuudet Hinta Määrä

Lisätiedot

Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms

Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms 2008 SISÄLLYSLUETTELO CONTENT Esipuhe.... 2 Johdanto... 4 Vakiolaivausehdot 2008... 11 Porttiehto, lastaus / purkaus... 12 Perävaunuehto, lastaus / purkaus...

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Welcome to Meriaura Group

Welcome to Meriaura Group Welcome to Meriaura Group Brief history Meriaura Ltd. established in 1986 Initially non-commercial activities, working for environmental NGOs In 1995 first dry cargo vessel was bought 2000 Chartering more

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko?

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? TkL Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Rauman Satama Oy hannu.asumalahti@portofrauma.com www.portofrauma.com Esityksen rakenne Konttien alkutaival

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

26. - 27.5.2012. Roadbook

26. - 27.5.2012. Roadbook 26. - 27.5.2012 Roadbook Sisällysluettelo - Index - 3 - Sivu Page Reittimerkkien selitteet / Route marker descriptions 4 Roadbook sivun merkintöjen selite / Roadbook entry description 6 Tehtävämerkkien

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

HELSINKI SOUTH KIRJAVA SOUTH HARBOUR S PASSENGER PORTS ETELÄSATAMAN MATKUSTAJASATAMAT. City Planning Department PROGRAMME ENCLOSURE OHJELMAN LIITE

HELSINKI SOUTH KIRJAVA SOUTH HARBOUR S PASSENGER PORTS ETELÄSATAMAN MATKUSTAJASATAMAT. City Planning Department PROGRAMME ENCLOSURE OHJELMAN LIITE City of Helsinki City Planning Department PROGRAMME ENCLOSURE OHJELMAN LIITE L9 SOUTH HARBOUR S PASSENGER PORTS ETELÄSATAMAN MATKUSTAJASATAMAT HELSINKI SOUTH HARBOUR KIRJAVA SATAMA OPEN INTERNATIONAL IDEAS

Lisätiedot

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A 2007 HANDBOOK KÄSIKIRJA KÄSIKIRJA HANDBOOK Satamakapteenin alkusanat 4 Sataman osat 6-7 Kaskisten sataman resurssit 8 Statistiikkaa 9 Meriyhteydet 0 Kulku satama-alueella 2-3 Sataman yhteystiedot, ISPS-info

Lisätiedot

satamakäsikirja Port handbook

satamakäsikirja Port handbook PORT OF KASKINEN PORT OF OPPORTUNITIES satamakäsikirja Port handbook 203 Sisällys Contents 3 Sataman osat Port areas 4 Kulku satama-alueella Access to port area 6 Aluekartta Map of Port of Kaskinen 7 ISPS

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Railway project Seinäjoki Oulu Finland

Railway project Seinäjoki Oulu Finland Railway project Seinäjoki Oulu Finland Location and project contents Tikkaperä Ahonpää Oulu Kempele Liminka Hirvineva Ruukki Tuomioja Vihanti Kilpua Oulainen Rovaniemi Kokkola II-track Kokkola-Ylivieska

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

PUHEENAIHEET 1. MIKÄ LAIVAUSEHTO ON? 2. MIKÄ EI OLE LAIVAUSEHTO! 3. PERINTEISET LAIVAUSEHDOT (Liner Terms, FIO) 4. VAKIOLAIVAUSEHDOT 1996

PUHEENAIHEET 1. MIKÄ LAIVAUSEHTO ON? 2. MIKÄ EI OLE LAIVAUSEHTO! 3. PERINTEISET LAIVAUSEHDOT (Liner Terms, FIO) 4. VAKIOLAIVAUSEHDOT 1996 LAIVAUSEHDOT PUHEENAIHEET 1. MIKÄ LAIVAUSEHTO ON? 2. MIKÄ EI OLE LAIVAUSEHTO! 3. PERINTEISET LAIVAUSEHDOT (Liner Terms, FIO) 4. VAKIOLAIVAUSEHDOT 1996 5. VAKIOLAIVAUSEHDOT 200? 6. LAIVAUSEHTO KULJETUSSOPIMUKSESSA

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI Internet of Things ja kyberturvallisuus to 27.8. Kotkan Höyrypanimo 25.8.2015 ANDREAS FREJBORG NESTEJACOBS.COM Lyhyesti: NESTE JACOBS 2 25.8.2015 3 25.8.2015

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

PERINTEISET LAIVAUSEHDOT

PERINTEISET LAIVAUSEHDOT PERINTEISET LAIVAUSEHDOT PUHEENAIHEET 1. KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUSKOKONAISUUS 2. MIKÄ LAIVAUSEHTO ON? 3. MIKÄ EI OLE LAIVAUSEHTO! 4. PERINTEISET LAIVAUSEHDOT (Liner Terms, FIO) - sisältö/määrittely/käyttö

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot