LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook"

Transkriptio

1 LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK

2 Tuonti / Vientivarasto Saukko Toimisto Office Import / Export Shed Öljy/Kemikaliosäiliö Aita Oil/Chemical tank Fence Tuontivarasto Import warehouse Konttiterminaali Container Terminal Vientivarasto Export warehouse Muu rakennus Other building A B Sauna Koulutustila C 445 m D E -(10,0)- Suomen Viljava Oy ,00 Konttilaituri vaihe 2 Container Quay Phase 2 Laajennusvarausalue Extension Area P3 P2 P1 34. Depot Service Rauma Oy Depot Service Rauma Oy Petäjäs 36. Chemec Oy Basf 10,00 Minerals Oy Konttilaituri Container berth 10, m Konttiterminaali Container Terminal Itä-Petäjäs Liettämöt Slurry Plants - (5,90) - Euroports Rauma Oy 21. Arctic Container Autovaaka Weigh Bridge 5,90 IMO Pikisaari Rauman Satama varikko Port of Rauma Depot 14. Seamens Club / Merimieskirkko Euroports Rauma Oy Rauma Terminal Services Oy Euroports Rauma Oy Euroports Rauma Oy Rolls-Roy Steerprop Oy F 205 m Ro-Ro 7 10, m Ro-Ro 6 10, Iso-Hakuni 185 m Ro-Ro 5 10, m Ro-Ro 4 10, m Ro-Ro 3 8, m Ro-Ro Hakuni 7,0 2. Keskussat Central Ha m ,80 6,5 -(8,50)- -(10,0)- -(9,0)- 8,50 G H I 0 100m 200m 0 100m 200m Järviluoto J

3 Sivuportti Erikoiskuljetusportti Hätäportti Talousjätepisteet Secondary gate Gate for high- / long- / wide transport Emergency exit gate Domestic waste collection points Helikopterin laskeutumispaikka Vartioitu tasoristeys Vartioimaton tasoristeys Helipad Railway crossing with barrier Railway crossing ce Oy Ab 1. Karila 3. ama rbour m Ro-Ro 1 Kantasataman pääportti / Main Gate Hakunintie 28 FI- N 61 08,0 E 21 28,0 INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Kahvila / Cafeteria Tulli / Customs LOP Traffic Information (Euroports) Nurminen Logistics Logistikas Service Center Satamatoimisto Harbour Office m 8,50 Laitsaari Logistikas Autovaaka Weigh Bridge Delete Puhdistuspalvelut Oy NESTE SHELL Baltic Tank Oy Rauma Terminal Services Oy 6,90 Depot Service Rauma Oy Chemical 2 -(5,00)- Logistikas Schenker/ Kiitolinja Oy TEBOIL Rauman KTK Pori/Turku VT 8 Hakunintie Tampere VT 12 Rauma Keskusta Logistikas Downtown 2 km Kallistuslaituri ME Group Kalasatama Baltic Tank Oy Fishing harbour Kiilto Oy Kallistuslaituri 3,00 4,90 Chemical 1 Turku VT 8 Öljylaituri Oil Berth Baltic Tank Oy Forlogistics Oy 5,00 Suojan laituri Merenkulun yksiköt Maritime Institute Rolls-Royce Oy Ab Rolls-Royce Oy Ab Martinkari Martinkari Seaside Industry Park Portti/Gate Seaside Industry Park Winnova Kartta ei sovellu navigointiin / Map is not suitable for navigation 01/2015

4 PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ 1. Seuraa liikennevaloja ja katso näyttötaulun ohjeita. 2. Jos puomi ei aukea ja nuoli opastaa vasemmalle, aja viereiselle P-alueelle. Älä peruuta! 3. Puhdista rekisterikilpesi. 4. Aja uudestaan tunnistuspisteelle. 5. Jos et vieläkään pääse satamaalueelle, aja P-alueelle ja ota yhteys pääportin infoon. ILMOITA VAHINGOT pääportin infoon puh RAPORTOI ÖLJYVAHINGOT satamavalvontaan puh HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus (112) 3. Tee ilmoitus pääportin infoon ( ), joka ohjaa pelastushenkilökunnan paikalle. 4. Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu AT THE MAIN GATE DETECTION POINT 1. Follow the traffic light and the instructions on the display panel. 2. If the bar doesn t open and the arrow guides you to the left, drive to the parking area. Don t reverse your vehicle! 3. Clean your license plate. 4. Drive to the detection point again. 5. If you still can t access the port area, drive to the parking area and contact the Main Gate Info. REPORT ALL DAMAGES to the Main Gate Info, tel REPORT OIL SPILLS to Harbour Control, tel IN EMERGENCY 1. Assess the situation (how many people need help and what kind). 2. Call the emergency number Call the Main Gate Info , which directs the rescue personnel to the accident scene. 4. Save 5. Prevent other accidents. 6. Provide emergency first aid

5 SISÄLTÖ CONTENTS SATAMATOIMINNOT SIIRTYIVÄT SATAMAYHTIÖLLE 6 PORT OPERATIONS ASSIGNED TO THE PORT OF RAUMA LTD OHJEITA SATAMA-ALUEELLA 8 LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA 14 AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR KONTTI-TERMINAALI 16 CONTAINER TERMINAL RO-RO JA STO-RO 17 RO-RO AND STO-RO BULK 18 BULK NESTEET 18 LIQUIDS LO-LO 19 LO-LO VÄYLÄT 20 CHANNELS RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE 21 SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2015 RAUMAN SATAMAN TILASTOJA 24 PORT OF RAUMA STATISTICS KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ 26 DRIVER S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE 28 REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD EUROPORTS RAUMA ON 30 ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMER-CENTERED PORT OPERATOR SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA 32 LAKARI LOGISTICS 42 RAUMA KAHDEN 46 MAAILMANPERINTÖKOHTEEN RISTEILYSATAMA RAUMA THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES VAKIOLAIVAUSEHDOT STANDARD SHIPPING TERMS 2010 INCOTERMS INCOTERMS 2010 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS 63 IMDG CLASSIFICATION LOGISTIIKKA SANASTO 74 LOGISTICS GLOSSARY MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ 80 SHIPPING CONCEPTS KONTTIEN MITTOJA 86 CONTAINER SPECIFICATIONS KONTITUS 87 CONTAINER PACKING SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO 106 PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS RAUMAN SATAMAN KARTTA RAUMA HARBOUR MAP RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVAT REITIT RECOMMENDED ROUTES FOR HEAVY TRAFFIC EUTUKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE FRONT COVER TAKAKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE BACK COVER PORT OF RAUMA HANDBOOK 5

6 SATAMATOIMINNOT SIIRTYIVÄT SATAMAYHTIÖLLE VUOSI 2015 toi mukanaan suuria hallinnollisia muutoksia satamatoiminnassa. Rauman kaupunki siirsi satamatoiminnot perustetun Rauman Satama Oy:n hoidettaviksi. Samassa yhteydessä lakkautettiin satamaliikelaitos, siirrettiin sen tase osin uudelle yhtiölle sekä järjesteltiin satama-alueen hallintaa. Merkittävimmät muutokset asiakasrajapintaan ovat uusi juridinen yhteistyökumppani eli satamayhtiö ja osalla asiakkaista satama-alueen vuokrasuhteiden siirtyminen Rauman kaupungin hoidettaviksi. YHTIÖMUOTO ANTAA MAHDOLLISUUDET kehittää satamatoimintaa entistä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Osakeyhtiöllä on myös uusia työkaluja käytettävissä, esimerkiksi osakkuus- ja tytäryhtiöt. Toisaalta yhtiö on kaupungista poiketen yleisesti verovelvollinen ja tasekin alkuvaiheessa vahvasti velkavetoinen. Mutta uskon vakaasti, että yhtiömuoto antaa jatkossa parhaat mahdollisuudet jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Tämä muodostaa Rauman satamasta entistä houkuttelevamman kumppanin kuljetusketjuihin. VUONNA 2014 KULJETETTIIN Rauman sataman kautta ennätykselliset konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,4 PORT OPERATIONS ASSIGNED TO THE PORT OF RAUMA LTD YEAR 2015 brought extensive administrative changes to the port operations. The City of Rauma assigned port operations to the established company, Port of Rauma Ltd. At the same time, the municipal port enterprise was abolished, its balance was partially transferred to the new company and the administration of the port area was restructured. The most significant changes in terms of customer interaction are the new judicial collaboration partner, i.e. the port company, and the transfer of some customers tenancy agreements to the City of Rauma. THIS COMPANY FORM ALLOWS for the opportunity to develop better and more efficient port operations than before. The limited company also has new tools at its disposal, for example affiliate companies and subsidiaries. On the other hand, the company - unlike the city - is subject to unlimited tax liability and the beginning balance shows large amounts of debt. However, I firmly believe that this company form provides the best opportunities to continuously improve operations going forward. This makes the Port of Rauma an even more attractive partner in the transport chain. A RECORD NUMBER of 278,000 containers (TEU) were transported via the Port of Rauma 6 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

7 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli lähes 2,2 miljoonaa tonnia, joka on runsaat 39 prosenttia kaikesta sataman kautta kuljetetusta tavarasta. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2013 noin konttiyksiköllä. Vuonna 2014 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,50 milj. tonnia, jossa on vähennystä 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. RAUMAN VÄYLÄN SYVENNYSHANKE sai vihdoin ympäristöluvan loppuvuodesta Hanketta valmistellaan yhdessä Liikenneviraston kanssa siten, että rakennustyöt voivat alkaa vuonna 2016 ja uusi syvempi 12 metrin väylä valmistuu vuoden 2017 loppupuolella. in 2014, which translates into a growth of 7.4 per cent over The amount of wares transported in containers equalled nearly 2.2 million tons, or more than 39 per cent of all wares transported via the port. This amount of container traffic was the largest ever transported via the port and exceeded the port s previous record from 2013 by approximately 19,000 container units. In the year 2014 traffic via the Port of Rauma totalled 5.50 million tons, a decrease of 4.8 per cent over the previous year. THE RAUMA FAIRWAY deepening project, long in the works, was finally approved for an environmental permit toward the end of The project is prepared in collaboration with the Finnish Transport Agency with a view of commencing construction in 2016 and the new 12 metres deep fairway is expected to be completed at the end of Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti Managing Director PORT OF RAUMA HANDBOOK 7

8 OHJEITA SATAMA- ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA Kulku satama-alueelle Access to the harbour area SATAMA-ALUEEN KARTTA on saatavilla Rauman sataman pääportilta ja se on tulostettavissa internet-sivuilta A MAP OF THE PORT AREA is available at the main gate of the Port of Rauma. It can also be printed out at KÄYNTI SATAMA-ALUEELLE tapahtuu pääsääntöisesti Hakunintien pääportin kautta. Liikkuminen alueella edellyttää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa ei vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus suorittaa viranomaistoimia alueella. Kulkulupa satama-alueelle tulee pyytää ACCESS TO THE PORT AREA is primarily through the main gate on Hakunintie road. An access permit recognized by the port s automatic access control system is required in order to enter the port area. The access permit can be admitted by the hosting company. The access permit can be a one-time or long-term access permit. As a Turvallisuus on yhteinen asia! Safety is everybody s business! Suorita sataman turvallisuusperehdytys osoitteessa portofrauma tai asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa. Go to and complete the safety orientation of the Port of Rauma. You may also use the computer at the Main Gate lobby. 8 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

9 yrityksestä, johon ollaan tulossa asioimaan Kulkulupa voi olla kertaluontoinen tai pidempiaikainen ja se on ajoneuvokohtainen. Vierailun ollessa satunnaista tulee vierailijan selvittää asiansa sataman Pääportin Infossa ja pyytää kertakäyntiin oikeuttava kulkulupa (puh ). Satama-alueella liikkuvien henkilöiden on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyys ja/ tai satamakäynnin tarkoitus. Tähän käyvät ajokortti, muu henkilöllisyystodistus, rahtikirja tai muut kuljetusasiapaperit. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti. PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys Pääportin Infoon (puh ). rule, the access permit is vehicle-specific. People desiring to access the port must be able to show their ID and provide a reason for their visit upon request. For one-time or occasional visit, the visitor must get clearance from the hosting company/company to be visited or at the Port of Rauma Main Gate Info (tel ) in order to obtain a visitor s access permit. Access permit is not required of authorities entitled to carry out regulatory duties in the area. Persons wishing to access the Port must be able to provide an ID and a reason for visiting the port upon request. Access into the harbour area without a valid reason is prohibited. The holder of the access permit is responsible for their own permit. In case the permit is being misused or if the occupational safety, speed limit or parking rules of the port are being offended, the Port of Rauma port authority holds the right to issue warnings and to cancel the permit on a temporary or permanent basis. THE ACCESS PERMIT INSPECTION POINT is located at the port s main gate on Hakunintie road. The inspection is made by automatic cameras from a vehicle s license plate. To ensure successful inspection, the license plate should be cleaned up before driving to the inspection point. If the access permit is not admitted even after the cleanup, park the vehicle and contact the Main Gate Info (tel ). PORT OF RAUMA HANDBOOK 9

10 VIERAILU ALUKSILLA vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön, jota on menossa tapaamaan. Aluksen on lähetettävä miehistöluettelo ja vierailijalista portille. Sataman pääportti: Satamavalvonta: VISITS TO VESSELS that are moored in the Port are possible provided that the visitor can point the person acting as his/her host. All vessels must submit a crew list and a list of visitors to the gate. Main Gate: Harbour Control: Satama-alueen liikenne Traffic in the harbour area SATAMAN PÄÄPORTIN INFO ja satamavalvonta vastaavat kulunvalvonnasta ja sataman aluevalvonnasta. Molemmat toimivat 24 h vuoden jokaisena päivänä. Rauman sataman alueella käytetään tallentavaa kameravalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella. SUURIN SALLITTU NOPEUS Hakunintiellä on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen. PYSÄKÖINTI LAITURI-ALUEILLA on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen THE MAIN GATE INFO and the harbour control are responsible for access control and area surveillance. Both are manned 24 hours a day all year round. A recording camera surveillance system is in use in the harbour areas and the areas are also patrolled on a regular basis. The camera surveillance system covers all quay areas and primary operations in the Port area. THE TRAFFIC ROUTES provided in the background areas shall be used when moving from one harbour area to another. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from warehouse corners. The speed limit in the harbour area is 40 km/h on Hakunintie, 30 km/h on quay areas and 20 km/h at the container terminal. Regular traffic rules and signs apply in the harbour area. Violation of speed limits and other traffic regulations will result in temporary or permanent cancellation of the access permit. 10 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

11 asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Tässä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja on vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. VARO TASORISTEYKSIÄ ja vältä jalankulkua satama-alueella. Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi. PARKING AT THE QUAY is only permitted at the designated parking spots. Only short term parking for official business (less than 30 min) is allowed at the quay provided that the vehicle is equipped with a yellow strobe light and the vehicle is parked out of the way. In this case, the driver is held responsible for any damage costs. BEWARE OF THE RAILWAY CROSSINGS and avoid walking at the port areas. The cargo handling areas near unloading and loading vessels are to be avoided. The work areas between unloading and loading vessels and the warehouses are exclusively reserved for stevedoring operations. All other traffic in these areas is forbidden. The traffic routes provided in the background areas shall primarily be used when moving from one harbour area to another and quay areas should not be used unless absolutely necessary for the performance of work. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from doorways and warehouse corners. PORT OF RAUMA HANDBOOK 11

12 Työturvallisuus Occupational safety VAROITUSLIIVI: Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE -merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004). CE-MARKED HIGH-VISIBILITY CLOTHING must be worn when working or moving in cargo handling and warehouse areas (Council of State Ordinance 633/2004). KYPÄRÄ JA TURVAJALKINEET: Rauman satamassa on käytettävä turvajalkineita sekä suojakypärää (CE EN 397) lastinkäsittely- sekä varastoalueilla. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa. Tulityöt Tulityölupia sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama Oy. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. (02) , ennen tulitöiden aloittamista. A PROTECTIVE HELMET (CE EN 397) AND SAFETY FOOTWEAR must be worn in the cargo handling and warehouse areas. A helmet is not required inside machinery or vehicles. Hot work Hot work permits for public areas in the Port of Rauma can be obtained from the Port of Rauma Ltd personnel. Companies operating in the port area are responsible for granting permits for areas under their administration. If hot work is to be carried out in areas that involve an increased risk of fire or explosion, such as the storage field for flammable materials in the port, the Satakunta Rescue Services shall be contacted, tel. +358(0) , before work is started. The Port of Rauma Ltd supervises any hot work carried out in these areas. Lisätiedot tulityöluvista ja lupien myöntäjistä antaa Satamavalvonta puh For more information about permits and where they can be obtained, please contact Harbour Control, tel (0) RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

13 Vaaralliset aineet Dangerous goods Kuljetettaessa vaarallisia aineita Rauman sataman kautta tulee kuljetuksista tehdä kysely/ilmoitus. Vaarallisten aineiden ilmoittamiseen ohjeet löytyvät internet-sivuilta: Ympäristölupa Rauman Satama Oy:lle on myönnetty toiminnallinen ympäristölupa, jonka ehtoja kaikkien satama-alueella toimivien on noudatettava. Ympäristöluvan ehdot löytyvät sataman internet-sivuilta: Mahdolliset ympäristövahingot, esim. öljyvuodot tulee ilmoittaa satamavalvonnalle puh When transporting dangerous goods through the port, an advance inquiry/notice shall be submitted of the transport. Instructions for notifying the Port of Rauma personnel about transports of dangerous goods are provided at: Environmental permit Operation in the Port of Rauma is governed by the environmental permit granted to the Port of Rauma Ltd. All the operators in the harbour area must comply with the terms and conditions of the permit. The terms and conditions of the environmental permit can be found at All detected accidents and spills must be immediately reported to the Harbour Control of the Port of Rauma Ltd., tel (0) Valokuvaus alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n luvalla. Photographing within the port area is only allowed with permission of the Port of Rauma Ltd. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus numeroon Tee ilmoitus sataman Pääportin Infoon puh Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu ACTIONS IN EMERGENCIES 1. Assess the situation (how many people need help and what kind) 2. Call the emergency number Call the port s Main Gate Info Save 5. Prevent other accidents 6. Provide emergency first aid PORT OF RAUMA HANDBOOK 13

14 RAUMAN SATAMA JA OPERAATTORIT PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA RAUMAN SATAMAN OSAT ovat Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaaren keskuslaituri, Pikisaari, konttiterminaali sekä öljy- ja kemikaalisatamat. Yhteensä 20 laiturin satama tarjoaa täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transitoliikenteelle. Laajasti tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan paperisataman ja länsirannikon suurimman konttisataman. PORT OF RAUMA AND ITS OPERATORS ARE AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR THE PORT OF RAUMA comprises the sections of Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaari Central Quay, Pikisaari, Container Terminal and chemical and oil harbour areas. With a total of 20 berths, the Port offers full-service facilities for import, export and transit traffic. The widely recognised competetiviness and service level of the Port of Rauma have made it the largest paper harbour in Finland and the biggest container port on the west coast of Finland. 14 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

15 Varastokapasiteetti Kappaletavara m 2 Irtolasti m 3 Kenttäalueet 115 ha Lämmin varastotila m 2 Siilot t Kemikaali ja öljysäiliöt m 3 Konttikapasiteetti TEU Muut m 2 Warehouse capacity General cargo m 2 Bulk cargo m 3 Field areas 115 ha Heated warehouses m 2 Silos t Chemical and oil tanks m 3 Container capacity TEU Miscellaneous m 2 Nosturit RAUMAN SATAMAN MODERNI nosturikalusto soveltuu erinomaisesti kontti-, kappaletavara- ja irtotavaraoperointiin. Hyvien maantieyhteyksien ja monipuolisen nosturikapasiteetin ansiosta Rauman satama soveltuu mainiosti myös projektikuljetuksiin. Nostovoimaa Rauman satamasta löytyy 200 tonniin saakka ja Raumalta viedäänkin paljon muun muassa paperi- ja dieselkoneita. Cranes THE MODERN CRANE FLEET in the Port of Rauma is excellently suited for container, general cargo and bulk cargo operations. Good road connections and the versatile crane capacity makes Rauma an ideal port for project shipments as well. The Port of Rauma can provide lifting capacity up to 200-ton loads, which is why, among other things, paper machines and diesel engines are shipped through the port. Kiinteät Konttipukkinosturi Mobilinosturit Trukit Konttikurottajat Kontinsiirtäjät Kontinsiirtovaunut Alavaunut Vetomestarit 1 x 16 tn, 1 x 45 tn 1 kpl / 48 tn 2 x 8 tn, 4 x 100 tn 155 kpl, nostokyky 3-32 tn 14 kpl, nostokyky 45 tn 4 kpl, nostokyky 10 tn 6 kpl 18 kpl 18 kpl 43 kpl Fixed cranes 1 x 16 tn, 1 x 45 tn Container Ship Shore 1 pcs / 48 tn Gantry Crane Mobile harbour cranes 2 x 8 tn, 4 x 100 tn Forklifts 155 pcs, capacity 3-32 tn Reach stackers 14 pcs, capacity 45 tn 4 pcs, capacity 10 tn Container movers 6 pcs Container carriage 18 pcs Undercarriage (casette) 18 pcs Tug masters 43 pcs PORT OF RAUMA HANDBOOK 15

16 KONTTI- TERMINAALI KUSTANNUSTEHOKKAAN satamatoiminnan yhtenä merkittävänä tekijänä on sataman tiivis rakenne. Rauman sataman seitsemän toiminnallista aluetta on rakennettu alusta alkaen kompaktiksi kokonaisuudeksi. CONTAINER TERMINAL A SIGNIFICANT FACTOR for cost-effective port operation is a compact port structure. The seven functional areas in the Port of Rauma have been built from the very start into a compact entity. Rauman satamassa käsitellään kontteja noin 16 hehtaarin kokoisella konttiterminaalialueella. Konttivarastopalveluita tarjoaa Euroports Rauma Oy ja Depot Service Rauma Oy ja konttien käsittelyyn on käytettävissä: Containers are handled in a ca. 16-hectare container terminal area in the Port of Rauma. Container storage services are provided by Euroports Rauma Oy and Depot Service Rauma Oy. The container terminal, which is operated by Euroports Rauma Oy, offers customers: 1 aluspaikka 1 pukkinosturi 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 4 TwinLift -tarrainta 16 kurottajaa 6 kontin siirtäjää 27 kontinsiirtovaunua 7 konttipinoajaa 1 berth 1 gantry crane 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 4 TwinLift container spreaders 16 reach stackers 6 container movers 27 container carriages 7 container stackers RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

17 RO-RO JA STO-RO RAUMAN SATAMAN Ro-Ro ja Sto-Ro -liikenne on keskittynyt Hakunin satamanosaan, josta viedään vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. RO-RO AND STO-RO RO-RO AND STO-RO traffic is concentrated in the Hakuni harbour part of the Port of Rauma. Every year 2,5 million tons of paper and cardboard are shipped through Hakuni, mainly to Europe and the United States. Ro-Ro ja -Sto-Ro -liikennettä hoitaa Euroports Rauma Oy ja liikenteen käytössä on: Euroports Rauma Oy operates Ro-Ro and Sto-Ro traffic offering customers: 7 peräporttipaikkaa 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 2 hydraulinosturia Mantsinen (10 tn, 14 tn) runsaasti katettua varastotilaa 7 stern ramp berths 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 2 hydraulic cranes Mantsinen (10 tn, 14 tn) plenty of covered storage space PORT OF RAUMA HANDBOOK 17

18 BULK RAUMAN SATAMAN kuivat irtolastit käsitellään Petäjäksen satamassa. Petäjäksessä sijaitsevat BASF CC Finland Oy:n sekä Chemec Oy:n kaoliinin liettämöt. Siellä on myös Suomen Viljavan operoimat viljasiilot kuljettimineen ja Euroports Rauma Oy:n kaoliinin tuontivarastot. Petäjäksessä on käytössä: BULK THE PETÄJÄS part of the Port of Rauma is reserved for the handling of dry bulk cargos. The operations in Petäjäs consist of the pigment slurry plants of BASF CC Finland Oy and Chemec Oy in addition to the grain silos and conveyors operated by Suomen Viljava and the china clay import warehouses of Euroports Rauma Oy. In Petäjäs customers are offered: 3 aluspaikkaa 2 kiinteää nivelpuominosturia bulk-varastoja viljasiilot viljan purkain / lastain kuljettimineen suljettu kuljetinjärjestelmä kaoliinin purkuun (kapasiteetti 1000 tn/h, pituus 500 m) 3 berths 2 fixed knuckle boom cranes bulk warehouses grain silos grain unloader / loader with conveyor enclosed conveyor system for discharging china clay (capacity 1000 tph, total length 500 m) NESTEET RAUMAN SATAMAN nesteliikenne tapahtuu kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysatamassa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut varastoinnista yksiköintiin. Nesteitä käsittelee Rauman Satamassa Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy ja Kiilto Oy. Käytössä on: 3 aluspaikkaa suljetut käsittely- ja varastointialueet LIQUIDS LIQUID SHIPMENTS through the Port of Rauma are handled in two terminals, the Chemical Harbour in the north part of the Port and the Oil Harbour in the south part. Cargos vary from oil products to special chemicals, and services from warehousing to stuffing. Operators that handle liquid cargos in the Port of Rauma include Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy and Kiilto Oy, offering customers: 3 berths enclosed handling and storage areas RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

19 LO-LO RAUMAN SATAMAN perinteinen Lo-Lo -liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. Lo-Lo liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy. Lo-Lo -lastien käsittelyyn on: LO-LO CONVENTIONAL LO-LO traffic in the Port of Rauma focuses on the handling of pulp, sawn goods and round wood. The Central harbour area is reserved for Lo-Lo traffic, and Euroports Rauma Oy is the operator that offers Lo-Lo customers: 5 aluspaikkaa 6 mobiilinosturia (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automaattista sellutarrainta runsaasti varastotilaa 5 berths 6 mobile cranes (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automatic pulp grippers plenty of storage space PORT OF RAUMA HANDBOOK 19

20 VÄYLÄT RAUMAN SATAMAAN pääsee 10 metrin syväväylää Rihtniemen kautta (14 meripeninkulmaa) tai 7,5 metrin syväväylää Valkeakarin kautta (6,8 meripeninkulmaa). Rihtniemen väylän syvennys 12 metriin aloitetaan vuonna 2016 ja työ valmistuu 2017 loppuun mennessä. CHANNELS THE PORT OF RAUMA can be accessed by a 10 metre draft channel (Rihtniemi, 14 nautical miles) or a 7.5 metre draft channel (Valkeakari, 6.8 nautical miles). The Rihtniemi fairway will be deepened in 12 meters by the end of the year VALKEAKARI KYLMÄPIHLAJA RIHTNIEMI MERENKULKULAITOS / SJÖFARTSVERKET LUPA NRO / TILLSTÅND NR. 10 / 721 / RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 14 m (Year: ) PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 13 m (Y.2000) tonnia THE LARGEST DRY BULK PORTS IN FINLAND Y. 2014 (alustava) 6 500 000

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille Port of Pori The port serving vessels of all sizes Omistus ja toimnnot Porin kaupungin omistama liikelaitos yhtiöitetään 2014 lopussa Satamaviranomainen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä. Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen

Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä. Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen Älykkäät yhteydet satamatoimijoiden välillä Älyliikenne 26.3.2013, Markku Koskinen Port Community System PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU A 58 2012 E-PORT Improving

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

PSYM 2015 NSAB ehdot. -conditions KÄSIKIRJA 2016 HANDBOOK.

PSYM 2015 NSAB ehdot. -conditions KÄSIKIRJA 2016 HANDBOOK. PSYM 2015 -ehdot NSAB 2015 -conditions KÄSIKIRJA 2016 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Import / Export Shed Öljy/Kemikaliosäiliö Oil/Chemical tank Toimisto Office Aita Fence

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Welcome to Meriaura Group

Welcome to Meriaura Group Welcome to Meriaura Group Brief history Meriaura Ltd. established in 1986 Initially non-commercial activities, working for environmental NGOs In 1995 first dry cargo vessel was bought 2000 Chartering more

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne PELIKENTTÄMME ON PUOLEN VUODEN KULUTTUA VUOSAARI TARJOAMME ASIAKKAILLEMME VUOSAARESSA SAMAT PALVELUT KUIN NYKYISISSÄ

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Excellent opportunities for business in Rauma

Excellent opportunities for business in Rauma 1 SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA Excellent opportunities for business in Rauma www.seasideindustry.com www.lakariarea.fi SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA 2 Raumalla logistisesti erinomainen sijainti Rauma s location

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Actiw Oy 25 1 2012 KiVi

Actiw Oy 25 1 2012 KiVi A Actiw Oy 25 1 2012 KiVi KiVi, 25.2012 Uuden toimintatavan ja tuotteen vienti markkinoille Actiw Oy Company structure Actiw Oy PMK- Tekniikka Oy Actiw Oy founded 2008 Formerly a material handling department

Lisätiedot

"Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka"

Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka "Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka" Source: Kaluza et al. (2010). The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface. Prof. Olli-Pekka Hilmola

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LEAN-OPEX LEADER - koulutusohjelma on Sabriscan Oy:n 1 RATKAISULIIKETOIMINTAA LEAN-OPEX LEADER

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI Internet of Things ja kyberturvallisuus to 27.8. Kotkan Höyrypanimo 25.8.2015 ANDREAS FREJBORG NESTEJACOBS.COM Lyhyesti: NESTE JACOBS 2 25.8.2015 3 25.8.2015

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Ammattiasut Industrial Workwear

Ammattiasut Industrial Workwear Ammattiasut Industrial Workwear ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Täyden palvelun puhdastilavaatehuolto Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun puhdastilavaatehuollon. Myymme, vuokraamme,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot