LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook"

Transkriptio

1 LOGISTICS & INDUSTRY KÄSIKIRJA 2015 HANDBOOK

2 Tuonti / Vientivarasto Saukko Toimisto Office Import / Export Shed Öljy/Kemikaliosäiliö Aita Oil/Chemical tank Fence Tuontivarasto Import warehouse Konttiterminaali Container Terminal Vientivarasto Export warehouse Muu rakennus Other building A B Sauna Koulutustila C 445 m D E -(10,0)- Suomen Viljava Oy ,00 Konttilaituri vaihe 2 Container Quay Phase 2 Laajennusvarausalue Extension Area P3 P2 P1 34. Depot Service Rauma Oy Depot Service Rauma Oy Petäjäs 36. Chemec Oy Basf 10,00 Minerals Oy Konttilaituri Container berth 10, m Konttiterminaali Container Terminal Itä-Petäjäs Liettämöt Slurry Plants - (5,90) - Euroports Rauma Oy 21. Arctic Container Autovaaka Weigh Bridge 5,90 IMO Pikisaari Rauman Satama varikko Port of Rauma Depot 14. Seamens Club / Merimieskirkko Euroports Rauma Oy Rauma Terminal Services Oy Euroports Rauma Oy Euroports Rauma Oy Rolls-Roy Steerprop Oy F 205 m Ro-Ro 7 10, m Ro-Ro 6 10, Iso-Hakuni 185 m Ro-Ro 5 10, m Ro-Ro 4 10, m Ro-Ro 3 8, m Ro-Ro Hakuni 7,0 2. Keskussat Central Ha m ,80 6,5 -(8,50)- -(10,0)- -(9,0)- 8,50 G H I 0 100m 200m 0 100m 200m Järviluoto J

3 Sivuportti Erikoiskuljetusportti Hätäportti Talousjätepisteet Secondary gate Gate for high- / long- / wide transport Emergency exit gate Domestic waste collection points Helikopterin laskeutumispaikka Vartioitu tasoristeys Vartioimaton tasoristeys Helipad Railway crossing with barrier Railway crossing ce Oy Ab 1. Karila 3. ama rbour m Ro-Ro 1 Kantasataman pääportti / Main Gate Hakunintie 28 FI- N 61 08,0 E 21 28,0 INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Kahvila / Cafeteria Tulli / Customs LOP Traffic Information (Euroports) Nurminen Logistics Logistikas Service Center Satamatoimisto Harbour Office m 8,50 Laitsaari Logistikas Autovaaka Weigh Bridge Delete Puhdistuspalvelut Oy NESTE SHELL Baltic Tank Oy Rauma Terminal Services Oy 6,90 Depot Service Rauma Oy Chemical 2 -(5,00)- Logistikas Schenker/ Kiitolinja Oy TEBOIL Rauman KTK Pori/Turku VT 8 Hakunintie Tampere VT 12 Rauma Keskusta Logistikas Downtown 2 km Kallistuslaituri ME Group Kalasatama Baltic Tank Oy Fishing harbour Kiilto Oy Kallistuslaituri 3,00 4,90 Chemical 1 Turku VT 8 Öljylaituri Oil Berth Baltic Tank Oy Forlogistics Oy 5,00 Suojan laituri Merenkulun yksiköt Maritime Institute Rolls-Royce Oy Ab Rolls-Royce Oy Ab Martinkari Martinkari Seaside Industry Park Portti/Gate Seaside Industry Park Winnova Kartta ei sovellu navigointiin / Map is not suitable for navigation 01/2015

4 PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ 1. Seuraa liikennevaloja ja katso näyttötaulun ohjeita. 2. Jos puomi ei aukea ja nuoli opastaa vasemmalle, aja viereiselle P-alueelle. Älä peruuta! 3. Puhdista rekisterikilpesi. 4. Aja uudestaan tunnistuspisteelle. 5. Jos et vieläkään pääse satamaalueelle, aja P-alueelle ja ota yhteys pääportin infoon. ILMOITA VAHINGOT pääportin infoon puh RAPORTOI ÖLJYVAHINGOT satamavalvontaan puh HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus (112) 3. Tee ilmoitus pääportin infoon ( ), joka ohjaa pelastushenkilökunnan paikalle. 4. Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu AT THE MAIN GATE DETECTION POINT 1. Follow the traffic light and the instructions on the display panel. 2. If the bar doesn t open and the arrow guides you to the left, drive to the parking area. Don t reverse your vehicle! 3. Clean your license plate. 4. Drive to the detection point again. 5. If you still can t access the port area, drive to the parking area and contact the Main Gate Info. REPORT ALL DAMAGES to the Main Gate Info, tel REPORT OIL SPILLS to Harbour Control, tel IN EMERGENCY 1. Assess the situation (how many people need help and what kind). 2. Call the emergency number Call the Main Gate Info , which directs the rescue personnel to the accident scene. 4. Save 5. Prevent other accidents. 6. Provide emergency first aid

5 SISÄLTÖ CONTENTS SATAMATOIMINNOT SIIRTYIVÄT SATAMAYHTIÖLLE 6 PORT OPERATIONS ASSIGNED TO THE PORT OF RAUMA LTD OHJEITA SATAMA-ALUEELLA 8 LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA 14 AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR KONTTI-TERMINAALI 16 CONTAINER TERMINAL RO-RO JA STO-RO 17 RO-RO AND STO-RO BULK 18 BULK NESTEET 18 LIQUIDS LO-LO 19 LO-LO VÄYLÄT 20 CHANNELS RAHTI RIPEÄSTI MAAILMALLE 21 SWIFT SHIPMENTS TO THE WORLD SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2015 RAUMAN SATAMAN TILASTOJA 24 PORT OF RAUMA STATISTICS KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ 26 DRIVER S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE 28 REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD EUROPORTS RAUMA ON 30 ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMER-CENTERED PORT OPERATOR SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA 32 LAKARI LOGISTICS 42 RAUMA KAHDEN 46 MAAILMANPERINTÖKOHTEEN RISTEILYSATAMA RAUMA THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES VAKIOLAIVAUSEHDOT STANDARD SHIPPING TERMS 2010 INCOTERMS INCOTERMS 2010 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS 63 IMDG CLASSIFICATION LOGISTIIKKA SANASTO 74 LOGISTICS GLOSSARY MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ 80 SHIPPING CONCEPTS KONTTIEN MITTOJA 86 CONTAINER SPECIFICATIONS KONTITUS 87 CONTAINER PACKING SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO 106 PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS RAUMAN SATAMAN KARTTA RAUMA HARBOUR MAP RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVAT REITIT RECOMMENDED ROUTES FOR HEAVY TRAFFIC EUTUKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE FRONT COVER TAKAKANNEN SISÄOSASSA INSIDE THE BACK COVER PORT OF RAUMA HANDBOOK 5

6 SATAMATOIMINNOT SIIRTYIVÄT SATAMAYHTIÖLLE VUOSI 2015 toi mukanaan suuria hallinnollisia muutoksia satamatoiminnassa. Rauman kaupunki siirsi satamatoiminnot perustetun Rauman Satama Oy:n hoidettaviksi. Samassa yhteydessä lakkautettiin satamaliikelaitos, siirrettiin sen tase osin uudelle yhtiölle sekä järjesteltiin satama-alueen hallintaa. Merkittävimmät muutokset asiakasrajapintaan ovat uusi juridinen yhteistyökumppani eli satamayhtiö ja osalla asiakkaista satama-alueen vuokrasuhteiden siirtyminen Rauman kaupungin hoidettaviksi. YHTIÖMUOTO ANTAA MAHDOLLISUUDET kehittää satamatoimintaa entistä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Osakeyhtiöllä on myös uusia työkaluja käytettävissä, esimerkiksi osakkuus- ja tytäryhtiöt. Toisaalta yhtiö on kaupungista poiketen yleisesti verovelvollinen ja tasekin alkuvaiheessa vahvasti velkavetoinen. Mutta uskon vakaasti, että yhtiömuoto antaa jatkossa parhaat mahdollisuudet jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Tämä muodostaa Rauman satamasta entistä houkuttelevamman kumppanin kuljetusketjuihin. VUONNA 2014 KULJETETTIIN Rauman sataman kautta ennätykselliset konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,4 PORT OPERATIONS ASSIGNED TO THE PORT OF RAUMA LTD YEAR 2015 brought extensive administrative changes to the port operations. The City of Rauma assigned port operations to the established company, Port of Rauma Ltd. At the same time, the municipal port enterprise was abolished, its balance was partially transferred to the new company and the administration of the port area was restructured. The most significant changes in terms of customer interaction are the new judicial collaboration partner, i.e. the port company, and the transfer of some customers tenancy agreements to the City of Rauma. THIS COMPANY FORM ALLOWS for the opportunity to develop better and more efficient port operations than before. The limited company also has new tools at its disposal, for example affiliate companies and subsidiaries. On the other hand, the company - unlike the city - is subject to unlimited tax liability and the beginning balance shows large amounts of debt. However, I firmly believe that this company form provides the best opportunities to continuously improve operations going forward. This makes the Port of Rauma an even more attractive partner in the transport chain. A RECORD NUMBER of 278,000 containers (TEU) were transported via the Port of Rauma 6 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

7 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli lähes 2,2 miljoonaa tonnia, joka on runsaat 39 prosenttia kaikesta sataman kautta kuljetetusta tavarasta. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2013 noin konttiyksiköllä. Vuonna 2014 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,50 milj. tonnia, jossa on vähennystä 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. RAUMAN VÄYLÄN SYVENNYSHANKE sai vihdoin ympäristöluvan loppuvuodesta Hanketta valmistellaan yhdessä Liikenneviraston kanssa siten, että rakennustyöt voivat alkaa vuonna 2016 ja uusi syvempi 12 metrin väylä valmistuu vuoden 2017 loppupuolella. in 2014, which translates into a growth of 7.4 per cent over The amount of wares transported in containers equalled nearly 2.2 million tons, or more than 39 per cent of all wares transported via the port. This amount of container traffic was the largest ever transported via the port and exceeded the port s previous record from 2013 by approximately 19,000 container units. In the year 2014 traffic via the Port of Rauma totalled 5.50 million tons, a decrease of 4.8 per cent over the previous year. THE RAUMA FAIRWAY deepening project, long in the works, was finally approved for an environmental permit toward the end of The project is prepared in collaboration with the Finnish Transport Agency with a view of commencing construction in 2016 and the new 12 metres deep fairway is expected to be completed at the end of Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti Managing Director PORT OF RAUMA HANDBOOK 7

8 OHJEITA SATAMA- ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ACCESS AND WORK INSTRUCTIONS FOR THE HARBOUR AREA Kulku satama-alueelle Access to the harbour area SATAMA-ALUEEN KARTTA on saatavilla Rauman sataman pääportilta ja se on tulostettavissa internet-sivuilta A MAP OF THE PORT AREA is available at the main gate of the Port of Rauma. It can also be printed out at KÄYNTI SATAMA-ALUEELLE tapahtuu pääsääntöisesti Hakunintien pääportin kautta. Liikkuminen alueella edellyttää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa ei vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus suorittaa viranomaistoimia alueella. Kulkulupa satama-alueelle tulee pyytää ACCESS TO THE PORT AREA is primarily through the main gate on Hakunintie road. An access permit recognized by the port s automatic access control system is required in order to enter the port area. The access permit can be admitted by the hosting company. The access permit can be a one-time or long-term access permit. As a Turvallisuus on yhteinen asia! Safety is everybody s business! Suorita sataman turvallisuusperehdytys osoitteessa portofrauma tai asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa. Go to and complete the safety orientation of the Port of Rauma. You may also use the computer at the Main Gate lobby. 8 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

9 yrityksestä, johon ollaan tulossa asioimaan Kulkulupa voi olla kertaluontoinen tai pidempiaikainen ja se on ajoneuvokohtainen. Vierailun ollessa satunnaista tulee vierailijan selvittää asiansa sataman Pääportin Infossa ja pyytää kertakäyntiin oikeuttava kulkulupa (puh ). Satama-alueella liikkuvien henkilöiden on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyys ja/ tai satamakäynnin tarkoitus. Tähän käyvät ajokortti, muu henkilöllisyystodistus, rahtikirja tai muut kuljetusasiapaperit. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti. PÄÄPORTIN TUNNISTUSPISTEELLÄ ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys Pääportin Infoon (puh ). rule, the access permit is vehicle-specific. People desiring to access the port must be able to show their ID and provide a reason for their visit upon request. For one-time or occasional visit, the visitor must get clearance from the hosting company/company to be visited or at the Port of Rauma Main Gate Info (tel ) in order to obtain a visitor s access permit. Access permit is not required of authorities entitled to carry out regulatory duties in the area. Persons wishing to access the Port must be able to provide an ID and a reason for visiting the port upon request. Access into the harbour area without a valid reason is prohibited. The holder of the access permit is responsible for their own permit. In case the permit is being misused or if the occupational safety, speed limit or parking rules of the port are being offended, the Port of Rauma port authority holds the right to issue warnings and to cancel the permit on a temporary or permanent basis. THE ACCESS PERMIT INSPECTION POINT is located at the port s main gate on Hakunintie road. The inspection is made by automatic cameras from a vehicle s license plate. To ensure successful inspection, the license plate should be cleaned up before driving to the inspection point. If the access permit is not admitted even after the cleanup, park the vehicle and contact the Main Gate Info (tel ). PORT OF RAUMA HANDBOOK 9

10 VIERAILU ALUKSILLA vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön, jota on menossa tapaamaan. Aluksen on lähetettävä miehistöluettelo ja vierailijalista portille. Sataman pääportti: Satamavalvonta: VISITS TO VESSELS that are moored in the Port are possible provided that the visitor can point the person acting as his/her host. All vessels must submit a crew list and a list of visitors to the gate. Main Gate: Harbour Control: Satama-alueen liikenne Traffic in the harbour area SATAMAN PÄÄPORTIN INFO ja satamavalvonta vastaavat kulunvalvonnasta ja sataman aluevalvonnasta. Molemmat toimivat 24 h vuoden jokaisena päivänä. Rauman sataman alueella käytetään tallentavaa kameravalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella. SUURIN SALLITTU NOPEUS Hakunintiellä on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen. PYSÄKÖINTI LAITURI-ALUEILLA on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen THE MAIN GATE INFO and the harbour control are responsible for access control and area surveillance. Both are manned 24 hours a day all year round. A recording camera surveillance system is in use in the harbour areas and the areas are also patrolled on a regular basis. The camera surveillance system covers all quay areas and primary operations in the Port area. THE TRAFFIC ROUTES provided in the background areas shall be used when moving from one harbour area to another. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from warehouse corners. The speed limit in the harbour area is 40 km/h on Hakunintie, 30 km/h on quay areas and 20 km/h at the container terminal. Regular traffic rules and signs apply in the harbour area. Violation of speed limits and other traffic regulations will result in temporary or permanent cancellation of the access permit. 10 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

11 asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Tässä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja on vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. VARO TASORISTEYKSIÄ ja vältä jalankulkua satama-alueella. Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi. PARKING AT THE QUAY is only permitted at the designated parking spots. Only short term parking for official business (less than 30 min) is allowed at the quay provided that the vehicle is equipped with a yellow strobe light and the vehicle is parked out of the way. In this case, the driver is held responsible for any damage costs. BEWARE OF THE RAILWAY CROSSINGS and avoid walking at the port areas. The cargo handling areas near unloading and loading vessels are to be avoided. The work areas between unloading and loading vessels and the warehouses are exclusively reserved for stevedoring operations. All other traffic in these areas is forbidden. The traffic routes provided in the background areas shall primarily be used when moving from one harbour area to another and quay areas should not be used unless absolutely necessary for the performance of work. In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from doorways and warehouse corners. PORT OF RAUMA HANDBOOK 11

12 Työturvallisuus Occupational safety VAROITUSLIIVI: Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE -merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004). CE-MARKED HIGH-VISIBILITY CLOTHING must be worn when working or moving in cargo handling and warehouse areas (Council of State Ordinance 633/2004). KYPÄRÄ JA TURVAJALKINEET: Rauman satamassa on käytettävä turvajalkineita sekä suojakypärää (CE EN 397) lastinkäsittely- sekä varastoalueilla. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa. Tulityöt Tulityölupia sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama Oy. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. (02) , ennen tulitöiden aloittamista. A PROTECTIVE HELMET (CE EN 397) AND SAFETY FOOTWEAR must be worn in the cargo handling and warehouse areas. A helmet is not required inside machinery or vehicles. Hot work Hot work permits for public areas in the Port of Rauma can be obtained from the Port of Rauma Ltd personnel. Companies operating in the port area are responsible for granting permits for areas under their administration. If hot work is to be carried out in areas that involve an increased risk of fire or explosion, such as the storage field for flammable materials in the port, the Satakunta Rescue Services shall be contacted, tel. +358(0) , before work is started. The Port of Rauma Ltd supervises any hot work carried out in these areas. Lisätiedot tulityöluvista ja lupien myöntäjistä antaa Satamavalvonta puh For more information about permits and where they can be obtained, please contact Harbour Control, tel (0) RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

13 Vaaralliset aineet Dangerous goods Kuljetettaessa vaarallisia aineita Rauman sataman kautta tulee kuljetuksista tehdä kysely/ilmoitus. Vaarallisten aineiden ilmoittamiseen ohjeet löytyvät internet-sivuilta: Ympäristölupa Rauman Satama Oy:lle on myönnetty toiminnallinen ympäristölupa, jonka ehtoja kaikkien satama-alueella toimivien on noudatettava. Ympäristöluvan ehdot löytyvät sataman internet-sivuilta: Mahdolliset ympäristövahingot, esim. öljyvuodot tulee ilmoittaa satamavalvonnalle puh When transporting dangerous goods through the port, an advance inquiry/notice shall be submitted of the transport. Instructions for notifying the Port of Rauma personnel about transports of dangerous goods are provided at: Environmental permit Operation in the Port of Rauma is governed by the environmental permit granted to the Port of Rauma Ltd. All the operators in the harbour area must comply with the terms and conditions of the permit. The terms and conditions of the environmental permit can be found at All detected accidents and spills must be immediately reported to the Harbour Control of the Port of Rauma Ltd., tel (0) Valokuvaus alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n luvalla. Photographing within the port area is only allowed with permission of the Port of Rauma Ltd. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Arvioi tilanne (autettavien määrä ja avun tarve) 2. Tee hätäilmoitus numeroon Tee ilmoitus sataman Pääportin Infoon puh Pelasta 5. Estä lisäonnettomuudet 6. Anna hätäensiapu ACTIONS IN EMERGENCIES 1. Assess the situation (how many people need help and what kind) 2. Call the emergency number Call the port s Main Gate Info Save 5. Prevent other accidents 6. Provide emergency first aid PORT OF RAUMA HANDBOOK 13

14 RAUMAN SATAMA JA OPERAATTORIT PALVELUKSESSASI SEITSEMÄSSÄ SATAMAOSASSA RAUMAN SATAMAN OSAT ovat Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaaren keskuslaituri, Pikisaari, konttiterminaali sekä öljy- ja kemikaalisatamat. Yhteensä 20 laiturin satama tarjoaa täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transitoliikenteelle. Laajasti tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan paperisataman ja länsirannikon suurimman konttisataman. PORT OF RAUMA AND ITS OPERATORS ARE AT YOUR SERVICE IN THE SEVEN PARTS OF THE HARBOUR THE PORT OF RAUMA comprises the sections of Iso-Hakuni, Petäjäs, Laitsaari Central Quay, Pikisaari, Container Terminal and chemical and oil harbour areas. With a total of 20 berths, the Port offers full-service facilities for import, export and transit traffic. The widely recognised competetiviness and service level of the Port of Rauma have made it the largest paper harbour in Finland and the biggest container port on the west coast of Finland. 14 RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

15 Varastokapasiteetti Kappaletavara m 2 Irtolasti m 3 Kenttäalueet 115 ha Lämmin varastotila m 2 Siilot t Kemikaali ja öljysäiliöt m 3 Konttikapasiteetti TEU Muut m 2 Warehouse capacity General cargo m 2 Bulk cargo m 3 Field areas 115 ha Heated warehouses m 2 Silos t Chemical and oil tanks m 3 Container capacity TEU Miscellaneous m 2 Nosturit RAUMAN SATAMAN MODERNI nosturikalusto soveltuu erinomaisesti kontti-, kappaletavara- ja irtotavaraoperointiin. Hyvien maantieyhteyksien ja monipuolisen nosturikapasiteetin ansiosta Rauman satama soveltuu mainiosti myös projektikuljetuksiin. Nostovoimaa Rauman satamasta löytyy 200 tonniin saakka ja Raumalta viedäänkin paljon muun muassa paperi- ja dieselkoneita. Cranes THE MODERN CRANE FLEET in the Port of Rauma is excellently suited for container, general cargo and bulk cargo operations. Good road connections and the versatile crane capacity makes Rauma an ideal port for project shipments as well. The Port of Rauma can provide lifting capacity up to 200-ton loads, which is why, among other things, paper machines and diesel engines are shipped through the port. Kiinteät Konttipukkinosturi Mobilinosturit Trukit Konttikurottajat Kontinsiirtäjät Kontinsiirtovaunut Alavaunut Vetomestarit 1 x 16 tn, 1 x 45 tn 1 kpl / 48 tn 2 x 8 tn, 4 x 100 tn 155 kpl, nostokyky 3-32 tn 14 kpl, nostokyky 45 tn 4 kpl, nostokyky 10 tn 6 kpl 18 kpl 18 kpl 43 kpl Fixed cranes 1 x 16 tn, 1 x 45 tn Container Ship Shore 1 pcs / 48 tn Gantry Crane Mobile harbour cranes 2 x 8 tn, 4 x 100 tn Forklifts 155 pcs, capacity 3-32 tn Reach stackers 14 pcs, capacity 45 tn 4 pcs, capacity 10 tn Container movers 6 pcs Container carriage 18 pcs Undercarriage (casette) 18 pcs Tug masters 43 pcs PORT OF RAUMA HANDBOOK 15

16 KONTTI- TERMINAALI KUSTANNUSTEHOKKAAN satamatoiminnan yhtenä merkittävänä tekijänä on sataman tiivis rakenne. Rauman sataman seitsemän toiminnallista aluetta on rakennettu alusta alkaen kompaktiksi kokonaisuudeksi. CONTAINER TERMINAL A SIGNIFICANT FACTOR for cost-effective port operation is a compact port structure. The seven functional areas in the Port of Rauma have been built from the very start into a compact entity. Rauman satamassa käsitellään kontteja noin 16 hehtaarin kokoisella konttiterminaalialueella. Konttivarastopalveluita tarjoaa Euroports Rauma Oy ja Depot Service Rauma Oy ja konttien käsittelyyn on käytettävissä: Containers are handled in a ca. 16-hectare container terminal area in the Port of Rauma. Container storage services are provided by Euroports Rauma Oy and Depot Service Rauma Oy. The container terminal, which is operated by Euroports Rauma Oy, offers customers: 1 aluspaikka 1 pukkinosturi 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 4 TwinLift -tarrainta 16 kurottajaa 6 kontin siirtäjää 27 kontinsiirtovaunua 7 konttipinoajaa 1 berth 1 gantry crane 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 4 TwinLift container spreaders 16 reach stackers 6 container movers 27 container carriages 7 container stackers RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

17 RO-RO JA STO-RO RAUMAN SATAMAN Ro-Ro ja Sto-Ro -liikenne on keskittynyt Hakunin satamanosaan, josta viedään vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. RO-RO AND STO-RO RO-RO AND STO-RO traffic is concentrated in the Hakuni harbour part of the Port of Rauma. Every year 2,5 million tons of paper and cardboard are shipped through Hakuni, mainly to Europe and the United States. Ro-Ro ja -Sto-Ro -liikennettä hoitaa Euroports Rauma Oy ja liikenteen käytössä on: Euroports Rauma Oy operates Ro-Ro and Sto-Ro traffic offering customers: 7 peräporttipaikkaa 4 mobiilinosturia (4 x 100 tn) 2 hydraulinosturia Mantsinen (10 tn, 14 tn) runsaasti katettua varastotilaa 7 stern ramp berths 4 mobile cranes (4 x 100 tn) 2 hydraulic cranes Mantsinen (10 tn, 14 tn) plenty of covered storage space PORT OF RAUMA HANDBOOK 17

18 BULK RAUMAN SATAMAN kuivat irtolastit käsitellään Petäjäksen satamassa. Petäjäksessä sijaitsevat BASF CC Finland Oy:n sekä Chemec Oy:n kaoliinin liettämöt. Siellä on myös Suomen Viljavan operoimat viljasiilot kuljettimineen ja Euroports Rauma Oy:n kaoliinin tuontivarastot. Petäjäksessä on käytössä: BULK THE PETÄJÄS part of the Port of Rauma is reserved for the handling of dry bulk cargos. The operations in Petäjäs consist of the pigment slurry plants of BASF CC Finland Oy and Chemec Oy in addition to the grain silos and conveyors operated by Suomen Viljava and the china clay import warehouses of Euroports Rauma Oy. In Petäjäs customers are offered: 3 aluspaikkaa 2 kiinteää nivelpuominosturia bulk-varastoja viljasiilot viljan purkain / lastain kuljettimineen suljettu kuljetinjärjestelmä kaoliinin purkuun (kapasiteetti 1000 tn/h, pituus 500 m) 3 berths 2 fixed knuckle boom cranes bulk warehouses grain silos grain unloader / loader with conveyor enclosed conveyor system for discharging china clay (capacity 1000 tph, total length 500 m) NESTEET RAUMAN SATAMAN nesteliikenne tapahtuu kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysatamassa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut varastoinnista yksiköintiin. Nesteitä käsittelee Rauman Satamassa Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy ja Kiilto Oy. Käytössä on: 3 aluspaikkaa suljetut käsittely- ja varastointialueet LIQUIDS LIQUID SHIPMENTS through the Port of Rauma are handled in two terminals, the Chemical Harbour in the north part of the Port and the Oil Harbour in the south part. Cargos vary from oil products to special chemicals, and services from warehousing to stuffing. Operators that handle liquid cargos in the Port of Rauma include Baltic Tank Ltd, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy and Kiilto Oy, offering customers: 3 berths enclosed handling and storage areas RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

19 LO-LO RAUMAN SATAMAN perinteinen Lo-Lo -liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. Lo-Lo liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy. Lo-Lo -lastien käsittelyyn on: LO-LO CONVENTIONAL LO-LO traffic in the Port of Rauma focuses on the handling of pulp, sawn goods and round wood. The Central harbour area is reserved for Lo-Lo traffic, and Euroports Rauma Oy is the operator that offers Lo-Lo customers: 5 aluspaikkaa 6 mobiilinosturia (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automaattista sellutarrainta runsaasti varastotilaa 5 berths 6 mobile cranes (2 x 8 tn + 4 x 100 tn) 4 automatic pulp grippers plenty of storage space PORT OF RAUMA HANDBOOK 19

20 VÄYLÄT RAUMAN SATAMAAN pääsee 10 metrin syväväylää Rihtniemen kautta (14 meripeninkulmaa) tai 7,5 metrin syväväylää Valkeakarin kautta (6,8 meripeninkulmaa). Rihtniemen väylän syvennys 12 metriin aloitetaan vuonna 2016 ja työ valmistuu 2017 loppuun mennessä. CHANNELS THE PORT OF RAUMA can be accessed by a 10 metre draft channel (Rihtniemi, 14 nautical miles) or a 7.5 metre draft channel (Valkeakari, 6.8 nautical miles). The Rihtniemi fairway will be deepened in 12 meters by the end of the year VALKEAKARI KYLMÄPIHLAJA RIHTNIEMI MERENKULKULAITOS / SJÖFARTSVERKET LUPA NRO / TILLSTÅND NR. 10 / 721 / RAUMAN SATAMA KÄSIKIRJA

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A 2007 HANDBOOK KÄSIKIRJA KÄSIKIRJA HANDBOOK Satamakapteenin alkusanat 4 Sataman osat 6-7 Kaskisten sataman resurssit 8 Statistiikkaa 9 Meriyhteydet 0 Kulku satama-alueella 2-3 Sataman yhteystiedot, ISPS-info

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009.

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009. Toimintakertomus - Annual Report 2009 Sisältö / Content 2 Visio Strategiset päämäärät Oulun Satama liikelaitoksen arvot Satamalla uusi strategia 3 Kohti parempia aikoja 4 Heading for better times 5 Investointeja

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna 2004 6 Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3 Toimintakertomus - Annual Report 2007 2 OULUN SATAMA Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 8 Investments and Development in 2007

Lisätiedot

TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA

TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA TURUN SATAMAN SUORAT NUMEROT Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 TURKU puhelin 02 2674 111 www.portofturku.fi Toimitusjohtaja CHRISTIAN RAMBERG... 02 2674 112 GSM... 050 5533 100

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJEET. 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti

KILPAILIJAOHJEET. 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti KILPAILIJAOHJEET 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti 2. Tärkeää tietää - Ennen kilpailua 2.1 Vanhat nuotit 2.2 Rengassääntö 2.3 Kilpailunkulku 2.3.1

Lisätiedot

KILPAILUOHJELMA COMPETITION BRIEF. City of Mikkeli

KILPAILUOHJELMA COMPETITION BRIEF. City of Mikkeli KILPAILUOHJELMA COMPETITION BRIEF City of Mikkeli Yleinen kansainvälinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu A public international two-stage architecture competition I vaihe 22.5.2012 1.10.2012 II vaihe

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1.

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1. AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. YLEISTÄ 1. GENERAL 1.1 Siviili-ilma-alusten tulossa, kauttakulussa, lähdössä

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

messuopas 11.-12.9. Tampereella

messuopas 11.-12.9. Tampereella materia 4 2013 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla messuopas 11.-12.9. Tampereella Kansainvälinen kaivosteknologian ammattimessutapahtuma. Puhdas vesi on kaivosteollisuuden ja matkailun

Lisätiedot

Logistics is delivering experiences

Logistics is delivering experiences Logistics is delivering experiences Speed from A to B, competitive pricing and ability to provide end-to-end service are all vital. But there is so much more to it. Logistics is selling experiences. The

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.1.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.1.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.1.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot