Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation"

Transkriptio

1 Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Hannu Lehtinen VTT ROBOTIT Johdanto Kaikki robotit hyödyntävät automaatiota monipuolisesti ja ovat osa automaatiota. Tehtaiden miljoona teollisuusrobottia ovat koneita koneiden joukossa, ja ne tekevät usein lisää koneita tai autoja. Liikkuvia älykkäitä ja itsenäisiä koneita voidaan kutsua myös roboteiksi. Itsenäisesti toimivat isot työkoneet ovat nyt tulossa käyttöön mutta turvallisuuden vuoksi yleisöltä suojatuissa tiloissa. Paremmin itsenäiset robotit tulevat esille kodeissa mutta yhden tehtävän halpana laitteena. Automaattinen pölynimuri on kohta monessa kodissa, tai toinen robotti leikkaamassa ruohoa pihalla. Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa, kun otetaan huomioon, että ensimmäinen teollisuusrobotti toimitettiin vuonna Robotti-käsitteen kehittyminen Robotti-sanan keksi noin vuonna 1920 Josef Capek veljensä Karel Capekin näytelmään Rossum's Universal Robots (R.U.R.) kuvaamaan keinotekoisia työntekijöitä. Termi tulee tšekinkielisestä verbistä robota, joka tarkoittaa maanomistajalle veroluonteisesti tehtävää työtä. Ensimmäinen ohjelmoitavissa ollut ruiskumaalausmekanismi suunniteltiin Ensimmäinen teollisuusrobotti suunniteltiin 1954 Unimation-yhtiön pohjaksi. Sen ensimmäinen Unimate-robotti toimitettiin autoteollisuuteen Näitä robotteja käytettiin avustamaan valukoneiden käsittelyssä kuumissa olosuhteissa. Aluksi päämääränä oli suunnitella yksi teollisuusrobottityyppi, jota voitaisiin käyttää kaikkiin tehtäviin. Parhaiten yleistyi Unimationin PUMA-käsivarsi (Programmable Universal Machine for Assembly), joka suunniteltiin Pian huomattiin, että eri tehtäviin kannattaa käyttää erilaisia teollisuusrobotteja. Erilaisten teollisuusrobottien määrää on lisännyt myös valmistajien halu kyetä toimittamaan robotti kaikkiin teollisuuden tehtäviin. Erilaisia teollisuusrobotteja on useita satoja malleja ja niitä arvioidaan olleen käytössä kappaletta vuoden 2001 lopussa (N.N., 2002). Nykyään ne ovat koneita koneiden joukossa. Teollisuusrobotit ovat määritelmänsä mukaan (ISO 8373) monikäyttöisiä ja uudelleenohjelmoitavia. Yhtä erityistä liikettä varten tehtyjä mekaanisia laitteita ei määritelmässä luokitella teollisuusroboteiksi. Yleinen kielenkäyttö on kuitenkin vapaampaa. Japanissa jopa automaattisia ovia on kutsuttu robottioviksi. Ensimmäinen liikkuva robotti, jolla oli kuvankäsittelykyky, toteutettiin Se ei tosin kyennyt kantamaan huoneen kokoista tietokoneettaan. Työkoneita on automatisoitu Suomen Automaatioseura ry, Asemapäällikönkatu 12 B, HELSINKI puh: , fax: , sähköposti:

2 Suomen Automaatioseura ry ROB 2/2 itsenäiseen toimintaan 1980-luvulta lähtien. Ensimmäiset ovat jo toiminnassa teollisuuden raskaissa siirtotehtävissä ja kaivoksissa. Niiden sovellukset ovat nyt kasvuvaiheessa ainakin rahassa mitattuna. Ensimmäisiä ihmisen näköisiä energiajärjestelmänsä kantavia käveleviä robotteja on esitelty Japanissa vuodesta 1997 lähtien. Toistaiseksi ne kykenevät liikkumaan muutamia kymmeniä minuutteja jopa rappusissa, mutta eivät vielä tekemään juuri mitään hyödyllistä. Ihmisen energiajärjestelmä on ylivoimainen. Kahdella jalalla kävelyä kokeiltiin jo 1980-luvulla, mutta laitteet oli kytketty kaapelilla teholähteisiin ja yläraajoja tai -ruumista niillä ei yleensä ollut ollenkaan. Ihmisen toimintoja jäljitteleviä robotteja tutkitaan kuitenkin monipuolisesti. Markkinoilla on jo nukkeja, jotka kykenevät ilmeillään jäljittelemään ja matkimaan ihmisten tunteenilmaisujen tunnusmerkkejä (esim. nauru, itku) ja voivat oikein kohdeltuina oppia 2-vuotiaalle lapselle ominaisia toimintoja ja käyttäytymistä. Kasvu viihdemarkkinoilla voidaan ennustaa nopeaksi. Robotit ovat jo nyt ihmisen kumppaneita ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Isaac Asimov on kuvannut science fiction -novelleissaan ja -romaaneissaan ihmisten ja ihmisten kaltaisten kotirobottien yhteistoimintaa ja kehittymistä tulevaisuudessa. Jopa robotin muuttumista kuolevaiseksi ja julistamista ihmiseksi on käsitelty. Asimov on kutsunut näitä ihmisen kaltaisia robotteja androideiksi. Teollisuusrobotti kone koneiden joukossa Määritelmän (ISO 8373) mukaan teollisuusrobotti on uudelleen ohjelmoitavissa oleva monipuolinen, vähintään kolminivelinen mekaaninen laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, osia, työkaluja tai erikoislaitteita ohjelmoitavin liikkein monenlaisten tehtävien suorittamiseksi teollisuuden sovelluksissa. Uudelleen ohjelmoitavuus on siis olennainen piirre. Yksinkertaistettuna teollisuusrobotti on mekaaninen kone, joka siirtää työkalun kiinnityslaippaa halutulla tavalla. Liikerata voi olla kokonaan etukäteen määritetty, toimintaympäristön tapahtumien perusteella valittava tai antureiden perusteella liikkeiden aikana määritelty. Robotin jalustan ja työkalun välissä on tukivarsia, joita nivelet liittävät toisiinsa. Niveliä liikuttavat takaisinkytketysti ohjattavat servotoimilaitteet. Teollisuusrobotit jaetaan yleensä luokkiin mekaanisen perusrakenteensa ja liikekoordinaatistonsa mukaan. Niitä kuvaavat termit (suorakulmainen, rinnakkaisrakenteinen, sylinteri, napakoordinaatisto ja rinnakkainen rakenne sekä SCARA ja kiertyvänivelinen). Kiertyvänivelinen on yleisin robottityyppi. Sen kaikki kuusi niveltä ovat kiertyviä. Työkalun suoraviivaiset liikkeet toteutetaan laskennallisesti. Tarvitaan interpolaatioksi ja käänteiseksi kinemaattiseksi tehtäväksi kutsuttuja laskentamenetelmiä.

3 Suomen Automaatioseura ry ROB 3/3 SCARA-robottia käytetään asennustehtäviin ylhäältä alas. Sen käsivarren kolme ensimmäistä niveltä ovat kiertyviä, ja niillä sen työkalu paikoitetaan halutun kohdan yläpuolelle. Robotti solun osana Nykyaikaisissa aistinohjatuissa robottisovelluksissa pelkkä uudelleen ohjelmoitavuus ei riitä, vaan robotit on saatava muodostamaan tuotteiden suunnittelutiedoista ja ympäristömallista liikeratansa, jota päivitetään prosessia tarkkailevien antureiden avulla. Toimiessaan tehtävässään robottijärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: työkalu ympäristöä tarkkailevat eli ns. prosessianturit tai -aistimet käsivarsi ohjausjärjestelmä ympärys- eli oheislaitteet liitännät robotin toimintaa mahdollisesti ohjaaviin ulkoisiin tietokoneisiin. Robottien yhteydessä huomio kiintyy usein liian paljon käsivarteen. Ohjausjärjestelmä on yleensä vaikeampi toteuttaa. Ne vastaavat ohjelmistoineen selvästi suuremmasta työpanoksesta robotin kehittämisessä. Samoin teollisuusrobottiyksilön osista ohjausjärjestelmä on yleensä kalliimpi. Teollisuusrobottisovellusten rakentamista on helpotettu ja tuotteistettu niin paljon kuin mahdollista. Esimerkiksi tarraimet ja työkalut valitaan valmiista moduuleista; usein vain kontaktipinta eli sormipalat tulee suunnitella uutta sovellusta varten. Aikaisempia sovelluksia kopioidaan uuteen tilanteeseen siinä määrin, että autovalmistajat eivät enää kysy tarjouspyyntöjä kuin muutamalta robottisovellustalolta. Teollisuusrobotteja on ryhdytty soveltamaan myös leikkaussaleissa. Vuoden 2001 lopussa lääkinnällisissä tehtävissä yleensä avustajina leikkauksissa on ollut lähes 2000 robottia (N.N., 2002). Niiden määrä noussee 6000:lla vuoden 2005 loppuun mennessä. Lonkkaleikkauksessa robotti kykenee työstämään luuhun liityntäkolot proteeseja varten selvästi ihmistä tarkemmin. Tällöin toipuminen leikkauksestakin on selvästi nopeampaa. Käsivarsia myös palvelutehtävissä Teollisuuden ulkopuolelle sijoitettuja teollisuusrobottien kaltaisia käsivarrella varustettuja robotteja kutsutaan palveluroboteiksi. Sovellusesimerkkejä ovat lypsy- ja tankkausrobottijärjestelmät.

4 Suomen Automaatioseura ry ROB 4/4 Autoja tankkaavia robottijärjestelmiä on jo muutamia käytössä linja-autoja varten. Henkilöautojen vastaavat markkinat olisivat suuret, mutta autoihin tarvittavat pienet turvallisuutta parantavat muutokset ovat estäneet yleistymistä. Ensimmäiset, nyt Suomessa yleistyvät lypsyrobottijärjestelmät toteutettiin Belgiassa 1980-luvulla. Konseptimallina oli australialaiset automaattiset lampaiden keritsemisjärjestelmät, joita toteutettiin neljä kappaletta. Sarjavalmistuksen esteeksi tuli korkea hinta. Lampaan iho vaurioitui vähemmän kuin ihmisen suorittaessa keritsemisen. Itsenäiset työkoneet ja liikkuvat robotit yleistymässä Tietokoneiden ohjaamia automaattisia itsestään liikkuvia ajoneuvoja kutsutaan itsenäisiksi ajoneuvoiksi. Vihivaunut ovat sellaisia, ja ne ovat olleet käytössä tehtaissa ja varastoissa jo 1970-luvulta lähtien. Nimensä ne ovat saaneet lattian alla kulkevasta kaapelista, jota ne seuraavat induktiivisten antureiden avulla. Nykyisin liikkuvia robotteja pyritään soveltamaan vähemmän ja vähemmän jäsentyneisiin ympäristöihin tehdasympäristön ulkopuolelle myös luontoon. Liikkuvien robottien sovellusalueita ovat esimerkiksi kuljetukset rakentaminen ja purkaminen palontorjunta- ja pelastustehtävät kaivokset ja satamat maa- ja metsätalous vedenalaiset tehtävät vartiointi ja opastus siivous satelliittien huoltotehtävät. Ensimmäisinä yleistyvät suuret sovellukset, joissa on vaikea saada korkeatasoisia kuljettajia vaurio- ja virhetoimintoherkkiä ajoneuvoja varten. Esimerkkeinä ja perusteina automatisoinnille voidaan mainita seuraavat tapaukset: Autioilla ja kuumilla alueilla sijaitsevissa isoissa satamissa konttilukkien kuljettajat ajavat ahtaiden konttirivien välissä. Ajaminen vaatii huolellista keskittymistä vapaan tilan ollessa noin puolen metrin levyinen. Toisen sivurungon edessä olevalle alueelle ei näe.

5 Suomen Automaatioseura ry ROB 5/5 Kaivosten tuotantoalueet voivat olla kahden kilometrin ajomatkan päässä maanpinnalta. Tunneleissa on vapaata tilaa vain noin muutamia kymmeniä senttimetrejä, jotta "sivukiveä" ei tarvitse kuljettaa maanpinnalle. Maataloustyö pelloilla on usein niin pölyistä, että ilmastoitu ja painava ohjaamo on kuljettajalle välttämätön. Vaikka satelliittia huoltava robotti ei tarvitse paineistettua ilmapitoista lämmintä tilaa, eikä tuota jätteitä, niin monista eduista huolimatta itsenäisiä tai Maasta teleoperoitua robotteja ei ole käytetty satelliittien huoltoon. Pitkälle päässeitä kehityshankkeita on kyllä ollut. Tässäkin voidaan odottaa muutosta lähivuosina; sen verran ovat menestyneet muutamat Kuuhun ja Marsiin lähetetyt itsenäiset robottijärjestelmät. Ehdottoman turvallisuuden vaatimus on hidastanut itsenäisten liikkuvien robottien ja työkoneiden sovellusten yleistymistä. Ympäristön tilan hahmottaminen on yleinen vaikeus ja myös kallista. Siksi isoja itsenäisiä työkoneita ei päästetä alueille, joilla voi olla yleisöä, odottamattomia autoja tai esimerkiksi hirviä. Yleensä turvallisuuden varmistavat portit takaavat, että työkoneiden itsenäiset liikkeet keskeytyvät jonkin portin auetessa odottamatta. Turvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot tehdään usein teleoperoinnin avulla, jolloin teleoperaattori on vastuussa turvallisuudesta. Itse ajoneuvoissa on yleensä myös aistinjärjestelmiä, jotka varmistavat liikkeen suunnan olevan vapaana. Amsterdamin ja Antwerpenin lentokentillä on kokeiltu vuodesta 1997 lähtien lentoterminaalien ja parkkipaikkojen välisiä kuljetuksia itsenäisillä vaunuilla, joita ihminen käyttää hissien tapaan. Amsterdamin järjestelmä on edelleen käytössä. Itsenäisten liikkuvien robottiajoneuvojen ohjaus Liikkuva robotti tarvitsee monipuolista aistinjärjestelmää ympäristön ja oman tilansa havainnointiin. Tavallisimpia liikkuvien robottien paikannuksessa käytettyjä robotin aistinjärjestelmiä ovat merkintälasku (kutsutaan myös odometriaksi tai murtoviivasuunnistukseksi) eli pyörien nopeuden mittaus ja ajoneuvon suunnan arviointi ohjaavien pyörien tukirakenteiden nivelten asentoa mittaamalla ympäristöä havaitsevat etäisyysanturit usein nopeasti ympäristöä pyyhkivä laseranturi tai useita ultraääniantureita rungon nopeudet kuudessa vapausasteessa (liike- ja kulmanopeudet) eli inertiaanturijärjestelmät näköjärjestelmät. Navigointijärjestelmän tehtävänä on määrittää liikkuvan robotin paikka ja asento joko absoluuttisessa maailmakoordinaatistossa tai suhteellisessa tehtäväkoordinaatistossa.

6 Suomen Automaatioseura ry ROB 6/6 Navigoinnissa käytetään yllä mainittuja aistinjärjestelmiä useita samanaikaisesti yhdistäen. Lisäksi käytetään keinotekoisia ja luonnollisia maamerkkejä paikkaestimaatin tarkistamiseksi eli täsmäyttämiseksi. Ulkosovelluksissa GPS (Global Positioning System) on usein erittäin käyttökelpoinen, vaikka mittaukset eivät ole aina jatkuvia. Muista paikannusmenetelmistä voidaan mainita esimerkiksi seuraavat: Laserpaikannusjärjestelmästä on kyse silloin, kun vaakatason paikannusjärjestelmässä ajoneuvolla on pyörivä laser, joka havaitsee heijastimista takaisin tulleita pulsseja. Kun saadaan suuntakulma neljään heijastimeen, ajoneuvon (laserin) paikka voidaan laskea. Servoteodoliitti seuraa ajoneuvolla olevaa prismaa myös korkeustieto saadaan mitattua. Keinotekoisella täsmäyttimellä eli maamerkillä parannetaan paljon paikkavirhettä aiheuttava suuntaestimaatti. Useiden menetelmien tuloksia fuusioidaan eli yhdistetään. Esimerkiksi liukkaalla alustalla ei voida luottaa pyörien pyörimiseen ja asentoon, vaan inertia-anturit antavat parempia tuloksia. Robottia valvovan ohjausjärjestelmän tehtävänä on toteuttaa reitin suunnittelu tehtävänkuvauksen ja ympäristöhavaintojen perusteella. Lisäksi sen tulee hallita useita poikkeustilanteita, kuten odottamattomien esteiden kiertäminen. Liikkuva robotti tarvitsee myös käyttäjäliitynnän, koska toimintaa valvova ihminen voi haluta muuttaa robotin tehtävää kesken suorituksen. Ihminen voi olla myös kiinnostunut laitteen järjestelmien toimintakunnosta tai haluta teleoperoida robottia tai jotakin robotin osajärjestelmää. Joillakin liikkuvilla roboteilla (itsenäisillä työkoneilla) voi olla myös mukana varsinaisia prosessityökaluja, kuten pora, kauha tai hydraulipuomisto työkaluineen. Varsinaisen prosessilaitteen ohjaus on toteutettu usein erillisellä ohjausjärjestelmällä. Kotirobotit imuroivat kohta kodeissa Kotirobotteja imuroinnissa, ruohon leikkauksessa ja muissa tehtävissä oli IFR:n mukaan (N.N., 2002) vuoden 2001 lopussa noin Vuosina ennustetaan kasvun olevan merkittävät kappaletta. Viihde- ja harrastusroboteissa esimerkiksi Sonyn Aibo-koira tai Legon robotit kasvu tulee olemaan vastaavanlaista: vuoden 2001 lopussa oli robottia ja seuraavien neljän vuoden aikana on odotettavissa uutta yksilöä. Rodney A. Brooks on perustanut 1990-luvun alussa irobot-yhtiön (www.irobot.com), joka toimittaa merkittäviä määriä 199 USD:n hintaista (USAssa) pölynimurirobottia nimeltä Roomba. Se iskenee hyvin markkinoilla, joilla vakavin kilpailija on

7 Suomen Automaatioseura ry ROB 7/7 Electroluxin yli 1000 euron Trilobite-pölynimuri. irobot on saanut kehitysvaiheen rahoittajaksi pääomasijoitusyhtiöitä. Husqvarnan itsenäinen nurmikon leikkuukone Auto Mower pitää kaapelilla rajatulla alueella ruohon lyhyenä ja huolehtii itse latauksestaan. Leikkuuteho on pieni turvallisuuden ja äänettömyyden vuoksi, mutta korvautuu jatkuvalla toiminnalla. Ruoho hienonnetaan niin pieneksi, että se maatuu esitteiden mukaan nopeasti. Hinta on vielä melko korkea, noin Vaikka aihe on teknisesti ja taloudellisesti hankala, niin älykkäälle ja käyttäjäänsä avustavalle rullatuolille voi olettaa kasvavia markkinoita. Teknisesti asia on ratkaistu monessa demonstraatiosovelluksessa, mutta hoidosta vastuussa olevat organisaatiot eivät ole vielä tyytyväisiä tuotteiden hintatasoon. Vammaisille ja vanhuksille on myös kokeiltu heitä syöttäviä tai muuten avustavia robottijärjestelmiä. Esimerkkinä voisi olla PC-työasema, jossa CD-levykkeitä ja printteriä hoitaisi robotti. Jopa älykäs rollaattori, joka tukisi ja ohjaisi käyttäjäänsä liikkumaan kotona kaatumatta, voisi olla menestys markkinoilla. Talous ratkaisee robottisovellusten yleistymisen Tällä hetkellä robottiautomaatiota voitaisiin kehittää hyvin monenlaisiin sovelluksiin. Sovelluksen hinta riippuu paljon niiden kopioiden määrästä, eikä niinkään siitä, miten paljon toimilaitteita, tukivarsia ja tietokoneita käytetään. Robottiautomaation kehittämisen vaikeus on päästä suuriin tuotantomääriin, jotka ovat edellytyksenä, jotta sovelluksia ja laitteita voitaisiin myydä markkinoita tyydyttävään hintaan. Suuren hinnan vuoksi voi olettaa, että ihmisen kaltaisia kotirobotteja ( androideja ) ei lähivuosina kodeissa paljoa nähdä. Muutamia teollisuusrobottimalleja tehdään useita tuhansia vuodessa. Niitä käytettäessä huomaa selvästi, että mitään muuta mahdollisuutta toteuttaa sovelluksessa tarvittavia monipuolisia ja tarkkoja liikkeitä ei ole. Maantiellä ja kaupungissa muun liikenteen joukossa itsenäisesti ajavaa autoa on kokeiltu monessa kehityshankkeessa aina ihmiskuljettajan kanssa, joka on ollut valmiina tarvittaessa hoitamaan ohjauksen. Vastuuta ajamisesta ei ole haluttu antaa automaatiolle, vaikka itsenäiset autot voisivat joutua kolareihin ihmistä selvästi harvemmin. Tärkeimmät automaattisen ajamisen edut parantuneen turvallisuuden lisäksi olisivat seuraavat: Mahdollisuus ajaa jonoissa jopa alle 2 m:n päässä edellisestä autosta. Tällöin polttoainekustannukset pienenisivät ilmanvastuksen pienenemisen kautta. Kaikki matkustajat voisivat tehdä muuta. Erityisesti tietoverkkoyhteydet olisivat käytettävissä. Ruuhkautuminen voitaisiin minimoida automaattisen reitityksen avulla. Perille löydettäisiin aina.

8 Suomen Automaatioseura ry ROB 8/8 Nopeusrajoituksia noudatettaisiin. Vedenalaisiin tehtäviin on kehitetty paljon teleoperoituja käsivarsilla varustettuja järjestelmiä. Öljyputkien tarkkailua, videokuvausta ja jopa valokaapelin vetämistä varten on toteutettu myös itsenäisiä sukellusveneitä. Syvällä merien pohjassa on metalleja saostuneena noduleihin. Innostus oli suuri, kun ne keksittiin parikymmentä vuotta sitten. Nodulien keräämiseen tarvitaan suuri joukko pohjassa ryömiviä kerääjiä luvun alussa on julkaistu pillerikameroita, jotka kuvaavat ihmisen suolistoa sen läpi matkatessaan. On myös suunniteltu robotteja, jotka tekisivät terveydenhoitotehtäviä suolen tai jopa verisuoniston läpi kulkiessaan. Yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, että robotit voivat antaa vielä paljon ihmiskunnalle ja niissä on vielä paljon kehittämistä. Kirjallisuutta: Aalto, H. et al Robotiikka. Toim. Kuivanen, R. Vantaa: Talentum. S (ISBN ) N.N World Robotics 2002 Statistics, market analysis, forecasts, case studies, and profitability of robot investment. Geneva. United Nations & Int. Federation of Robotics (IFR). P (ISBN , ISSN ).

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisuuden edellytykset itsenäinen toiminta ympäristön havainnointi ja mittaus liikkuminen ja paikannus toiminta mittausten

Lisätiedot

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK Älykkäiden koneiden huippuyksikkö Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK ESITELMÄN SISÄLTÖ Keitä olemme? Mitä tutkimme? Miten tutkimme? Miten liitymme ympäröivään

Lisätiedot

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta Tämän luennon aihe Esimerkki automaation soveltamisesta käytännössä: WorkPartner-palvelurobotti WorkPartner

Lisätiedot

Nykyaikainen robotiikka Kenttä- ja palvelurobotit

Nykyaikainen robotiikka Kenttä- ja palvelurobotit Nykyaikainen robotiikka Kenttä- ja palvelurobotit Robotti?? Robot 1: A robot is a re-programmable, multi-functional manipulator designed to move material, parts, tools, or specialized devices through variable

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Automaatio ja robotiikka arjessa

Automaatio ja robotiikka arjessa Automaatio ja robotiikka arjessa Jari Saarinen Aalto yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu Automaatio ja systeemitekniikan laitos Geneeristen älykkäiden koneiden huippuyksikkö Aalto University, based on

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

-sarja. 14 metristä 20 metriin

-sarja. 14 metristä 20 metriin T -sarja 14 metristä 20 metriin GSR:n T-sarjan henkilönostimet ovat tunnettuja niiden poikkeuksellisesta kestävyydestä ja jäykkyydestä sekä niiden käytön yksinkertaisuudesta ja intuitiivisyydestä. Tuotteiden

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenteen mahdollisuudet Älyliikenteen mahdollisuudet 23.10.2014 Eetu Pilli-Sihvola erityisasiantuntija, älyliikenne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Älyliikenne? Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liikenteen

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 3.12.2015 1 Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 2 3 Mekatroniikka? Mekatroniikka tulee sanoista mekaniikka ja elektroniikka. Mekatroniikka termi keksittiin Japanissa 1970-luvulla,

Lisätiedot

KUINKA DIGITAALISET RADIOPUHELIMET PARANTAVAT JA NOPEUTTAVAT TURVAVIESTINTÄÄ?

KUINKA DIGITAALISET RADIOPUHELIMET PARANTAVAT JA NOPEUTTAVAT TURVAVIESTINTÄÄ? KUINKA DIGITAALISET RADIOPUHELIMET PARANTAVAT JA NOPEUTTAVAT TURVAVIESTINTÄÄ? 1936 Motorola esittelee Police Cruiser -autoradiopuhelimen, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Chicagon poliisiautoissa. 1940

Lisätiedot

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä 3.11.2016 YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Digitalisaatio ja robotiikka teollisuudessa ABB Oy, Robotics YuMi-yhteistyörobotti Sovelluskohteita

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS Varmista NissanConnect EV:n avulla, että saat Nissan-sähköautostasi irti mahdollisimman paljon. Noudata näitä helppoja ohjeita Nissanisi ohjaamiseen tietokoneen

Lisätiedot

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010 Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu TAMRUn senioreilla oli onnistunut tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy:n toimintaan ja tiloihin Härmälässä.

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Ritarihuone 18.3.2010 Jarmo R Lehtinen, KTT Aspectum Oy

Ritarihuone 18.3.2010 Jarmo R Lehtinen, KTT Aspectum Oy Joukkoliikenteen murros ja strategia tulevaisuuden menestykseen Ritarihuone 18.3.2010 Jarmo R Lehtinen, KTT Aspectum Oy 199 30. maaliskuuta 2010 Tekijän Nimi tässä 2 Ennustuksia; minä vuonna? syöpä on

Lisätiedot

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto Niilo Heinonen Hannu Häyrinen Matias Katajamäki Tuomas Pylvänen Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 1. Projektin tavoite Projektin puitteissa

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

FOKUKSENA OPTRONIIKKA. Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa

FOKUKSENA OPTRONIIKKA. Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa FOKUKSENA OPTRONIIKKA Mitä silmä ei näe, siihen tarvitaan optroniikkaa T U O T E K E H I T Y S, V A L M I S T U S J A K O K O O N P A N O Millog Optroniikalla on 70-vuotiset perinteet ja osaaminen optisten

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409. Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka. Taustaa

Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409. Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka. Taustaa Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409 Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka Taustaa Renkaiden ja vanteiden pesu on renkaiden vaihdon yhteydessä vähintäänkin suositeltavaa renkaiden

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

e xt treemisti parempi!

e xt treemisti parempi! e xt treemisti parempi! Uusi Truma Mover XT Truma Mover -vaununsiirtojärjestelmät Truma on huipputason tuote Karavaanarit ovat jo yli 15 vuoden ajan käyttäneet matkailuvaunuissaan luotettavia Mover -vaununsiirtojärjestelmiä.

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0

PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0 PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0 Tärkeimmät uudet toiminnot Liikennevalot värimittarin hauissa Värimittarilla haettujen kaavojen säätäminen Värimittarin hakujen merkittävä nopeutuminen Kiinto-

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

ETULEIKKURIT. Aito runko-ohjaus. Täysi näkyvyys. Etenevyyttä nelivedolla. Helppo käyttää

ETULEIKKURIT. Aito runko-ohjaus. Täysi näkyvyys. Etenevyyttä nelivedolla. Helppo käyttää ETULEIKKURIT Fiksu ja ammattitasoinen tapa hoitaa nurmikkoa. Etuleikkuulaitteella yllät joka paikkaan ja näet mitä leikkaat. Nopeasti ja mukavasti samalla kun lannoitat nurmikon ja vältät haravoinnin.

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd.

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. Luento-ohjelma 8.9. Kurssin esittely ja johdanto. Kappaleiden tunnistus ja idenfiointi. 16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. 23.9. Ohjelmoitavat

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita KOTI hanke 2011-2014 Tavoitteet Suunnitella ja rakentaa itsenäisen asumisen mahdollistava tulevaisuuden koti ikääntyville liikuntarajoitteisille muita eritystarpeita

Lisätiedot

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman

Lisätiedot

Uudet RYOBI 36V ruohonleikkurit Akkukoneessa nyt polttomoottorikoneen tehot

Uudet RYOBI 36V ruohonleikkurit Akkukoneessa nyt polttomoottorikoneen tehot 24.TOUKOKUUTA 2013 Uudet RYOBI 36V ruohonleikkurit Akkukoneessa nyt polttomoottorikoneen tehot Maksimaalista suorituskykyä ja pidennettyä käyttöaikaa uudella 4.0Ah akulla. Johdotonta vapautta: Ei polttoainetta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Metsäkoneiden sensoritekniikka kehittyy. Heikki Hyyti, Aalto-yliopisto

Metsäkoneiden sensoritekniikka kehittyy. Heikki Hyyti, Aalto-yliopisto Metsäkoneiden sensoritekniikka kehittyy, Metsäkoneiden sensoritekniikka kehittyy Miksi uutta sensoritekniikkaa? Tarkka paikkatieto metsässä Metsäkoneen ja puomin asennon mittaus Konenäkö Laserkeilaus Tietolähteiden

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Satelliittipaikannus

Satelliittipaikannus Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

SILVER LINE AKSELISTON SUUNTAUSJÄRJESTELMÄ

SILVER LINE AKSELISTON SUUNTAUSJÄRJESTELMÄ SILVER LINE AKSELISTON SUUNTAUSJÄRJESTELMÄ JOHDANTOSIVU TRUCKCAM ESITTELEE SILVER LINE -järjestelmän. Tämä kompakti akseliston suuntausjärjestelmä antaa rekka- ja linja-auto- sekä rengaskorjaamoille mahdollisuuden

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Semifinaalin aikataulu ja paikka. Semifinaalikoordinaattori. Kilpailijamäärä. Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Semifinaalin aikataulu ja paikka. Semifinaalikoordinaattori. Kilpailijamäärä. Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Semifinaalin aikataulu ja paikka 15.1.2014 (varapäivä 16.1.2014) Salon seudun ammattiopisto Venemestarinkatu 35 24240 SALO Semifinaalikoordinaattori Raimo Mäkelä Salon seudun ammattiopisto raimo.makela

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Työpajojen kysymykset, täyttöpohjat

Työpajojen kysymykset, täyttöpohjat Työpajojen kysymykset, täyttöpohjat EVE-tutkijatyöpaja. 14.2.2013 Projekti kalvot / kysymykset niistä 1/x Tubridi / Lehmuspelto Ebussi / Lajunen Sisältääkö mallinnus ympäristöä (temp / jäähdytys puhallin)

Lisätiedot

Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa

Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Takeoff! Seminaari, Savonia, Kuopio Jyrki Latokartano - Takeoff! Robottiautomaation

Lisätiedot

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit SATAMANOSTURIT Raskaat haarukkatrukit KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT 2 Konecranes Kääntöpuominosturit TYÖPISTEEN SELKÄRANKA

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA!

MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA! Kuvitelkaa, mitä mahdollisuuksia ulkovesijohdot ja viemärijohdot antavat MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA! JÄÄTYMÄTTÖMÄT TUOTTEET Dia Proff Norge AS on päämaahantuoja Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Suomeen, Islantiin

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen 19.1.2017 https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Mitä on koodaaminen? Koodaus on puhetta tietokoneille. Koodaus on käskyjen antamista tietokoneelle.

Lisätiedot

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi POHDIN projekti Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi Teollisuushallissa kasataan keraamisia samankokoisia ja samanmuotoisia suorakulmaisia särmiöitä pakkausta ja kuljetusta varten täysiksi

Lisätiedot

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Tuote-esite Luotettava ja hyväksi todettu puutavaranos turi Hiab Loglift 105S 105S - pettämätöntä tehoa päivästä toiseen Hiabin Loglift 105S -nosturissa tarkkuus ja

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence Laskennallinen älykkyys Computational Intelligence LASKENNALLISEN ÄLYKKYYDEN TUTKIMUS TUTKIMUSKOHTEITAMME Työvoiman hallinnan optimointi Reitti- ja logistiikkaoptimointi Ammattilaisliigojen sarjaohjelmien

Lisätiedot

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio MODERNISAAIO Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa 11.5.2011 1 Modernisaatio 11.5.2011 2 Modernisaatio MODERNISAAIO ON AVAIN OPIMOINIIN urvallinen ja luotettava nosturi on häiriöttömän

Lisätiedot

Kuorma-automarkkinoiden kehitys Euroopassa

Kuorma-automarkkinoiden kehitys Euroopassa Kuorma-automarkkinoiden kehitys Euroopassa SKAL Erikoisjärjestöt Rantasipi Aulanko 11.4.2012 Kuorma-autojen alueellinen kokonaismarkkina Pohjois- Amerikka 235,000 Eurooppa 230,000 Europe 45,000 Euraasia

Lisätiedot

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian kattava moduulijärjestelmä mahdollistaa alustan optimaalisen sopeuttamisen eri käyttötarkoituksiin. Scanian jokaisen alustan varustelu on ainutkertainen,

Lisätiedot