Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation"

Transkriptio

1 Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Hannu Lehtinen VTT ROBOTIT Johdanto Kaikki robotit hyödyntävät automaatiota monipuolisesti ja ovat osa automaatiota. Tehtaiden miljoona teollisuusrobottia ovat koneita koneiden joukossa, ja ne tekevät usein lisää koneita tai autoja. Liikkuvia älykkäitä ja itsenäisiä koneita voidaan kutsua myös roboteiksi. Itsenäisesti toimivat isot työkoneet ovat nyt tulossa käyttöön mutta turvallisuuden vuoksi yleisöltä suojatuissa tiloissa. Paremmin itsenäiset robotit tulevat esille kodeissa mutta yhden tehtävän halpana laitteena. Automaattinen pölynimuri on kohta monessa kodissa, tai toinen robotti leikkaamassa ruohoa pihalla. Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa, kun otetaan huomioon, että ensimmäinen teollisuusrobotti toimitettiin vuonna Robotti-käsitteen kehittyminen Robotti-sanan keksi noin vuonna 1920 Josef Capek veljensä Karel Capekin näytelmään Rossum's Universal Robots (R.U.R.) kuvaamaan keinotekoisia työntekijöitä. Termi tulee tšekinkielisestä verbistä robota, joka tarkoittaa maanomistajalle veroluonteisesti tehtävää työtä. Ensimmäinen ohjelmoitavissa ollut ruiskumaalausmekanismi suunniteltiin Ensimmäinen teollisuusrobotti suunniteltiin 1954 Unimation-yhtiön pohjaksi. Sen ensimmäinen Unimate-robotti toimitettiin autoteollisuuteen Näitä robotteja käytettiin avustamaan valukoneiden käsittelyssä kuumissa olosuhteissa. Aluksi päämääränä oli suunnitella yksi teollisuusrobottityyppi, jota voitaisiin käyttää kaikkiin tehtäviin. Parhaiten yleistyi Unimationin PUMA-käsivarsi (Programmable Universal Machine for Assembly), joka suunniteltiin Pian huomattiin, että eri tehtäviin kannattaa käyttää erilaisia teollisuusrobotteja. Erilaisten teollisuusrobottien määrää on lisännyt myös valmistajien halu kyetä toimittamaan robotti kaikkiin teollisuuden tehtäviin. Erilaisia teollisuusrobotteja on useita satoja malleja ja niitä arvioidaan olleen käytössä kappaletta vuoden 2001 lopussa (N.N., 2002). Nykyään ne ovat koneita koneiden joukossa. Teollisuusrobotit ovat määritelmänsä mukaan (ISO 8373) monikäyttöisiä ja uudelleenohjelmoitavia. Yhtä erityistä liikettä varten tehtyjä mekaanisia laitteita ei määritelmässä luokitella teollisuusroboteiksi. Yleinen kielenkäyttö on kuitenkin vapaampaa. Japanissa jopa automaattisia ovia on kutsuttu robottioviksi. Ensimmäinen liikkuva robotti, jolla oli kuvankäsittelykyky, toteutettiin Se ei tosin kyennyt kantamaan huoneen kokoista tietokoneettaan. Työkoneita on automatisoitu Suomen Automaatioseura ry, Asemapäällikönkatu 12 B, HELSINKI puh: , fax: , sähköposti:

2 Suomen Automaatioseura ry ROB 2/2 itsenäiseen toimintaan 1980-luvulta lähtien. Ensimmäiset ovat jo toiminnassa teollisuuden raskaissa siirtotehtävissä ja kaivoksissa. Niiden sovellukset ovat nyt kasvuvaiheessa ainakin rahassa mitattuna. Ensimmäisiä ihmisen näköisiä energiajärjestelmänsä kantavia käveleviä robotteja on esitelty Japanissa vuodesta 1997 lähtien. Toistaiseksi ne kykenevät liikkumaan muutamia kymmeniä minuutteja jopa rappusissa, mutta eivät vielä tekemään juuri mitään hyödyllistä. Ihmisen energiajärjestelmä on ylivoimainen. Kahdella jalalla kävelyä kokeiltiin jo 1980-luvulla, mutta laitteet oli kytketty kaapelilla teholähteisiin ja yläraajoja tai -ruumista niillä ei yleensä ollut ollenkaan. Ihmisen toimintoja jäljitteleviä robotteja tutkitaan kuitenkin monipuolisesti. Markkinoilla on jo nukkeja, jotka kykenevät ilmeillään jäljittelemään ja matkimaan ihmisten tunteenilmaisujen tunnusmerkkejä (esim. nauru, itku) ja voivat oikein kohdeltuina oppia 2-vuotiaalle lapselle ominaisia toimintoja ja käyttäytymistä. Kasvu viihdemarkkinoilla voidaan ennustaa nopeaksi. Robotit ovat jo nyt ihmisen kumppaneita ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Isaac Asimov on kuvannut science fiction -novelleissaan ja -romaaneissaan ihmisten ja ihmisten kaltaisten kotirobottien yhteistoimintaa ja kehittymistä tulevaisuudessa. Jopa robotin muuttumista kuolevaiseksi ja julistamista ihmiseksi on käsitelty. Asimov on kutsunut näitä ihmisen kaltaisia robotteja androideiksi. Teollisuusrobotti kone koneiden joukossa Määritelmän (ISO 8373) mukaan teollisuusrobotti on uudelleen ohjelmoitavissa oleva monipuolinen, vähintään kolminivelinen mekaaninen laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, osia, työkaluja tai erikoislaitteita ohjelmoitavin liikkein monenlaisten tehtävien suorittamiseksi teollisuuden sovelluksissa. Uudelleen ohjelmoitavuus on siis olennainen piirre. Yksinkertaistettuna teollisuusrobotti on mekaaninen kone, joka siirtää työkalun kiinnityslaippaa halutulla tavalla. Liikerata voi olla kokonaan etukäteen määritetty, toimintaympäristön tapahtumien perusteella valittava tai antureiden perusteella liikkeiden aikana määritelty. Robotin jalustan ja työkalun välissä on tukivarsia, joita nivelet liittävät toisiinsa. Niveliä liikuttavat takaisinkytketysti ohjattavat servotoimilaitteet. Teollisuusrobotit jaetaan yleensä luokkiin mekaanisen perusrakenteensa ja liikekoordinaatistonsa mukaan. Niitä kuvaavat termit (suorakulmainen, rinnakkaisrakenteinen, sylinteri, napakoordinaatisto ja rinnakkainen rakenne sekä SCARA ja kiertyvänivelinen). Kiertyvänivelinen on yleisin robottityyppi. Sen kaikki kuusi niveltä ovat kiertyviä. Työkalun suoraviivaiset liikkeet toteutetaan laskennallisesti. Tarvitaan interpolaatioksi ja käänteiseksi kinemaattiseksi tehtäväksi kutsuttuja laskentamenetelmiä.

3 Suomen Automaatioseura ry ROB 3/3 SCARA-robottia käytetään asennustehtäviin ylhäältä alas. Sen käsivarren kolme ensimmäistä niveltä ovat kiertyviä, ja niillä sen työkalu paikoitetaan halutun kohdan yläpuolelle. Robotti solun osana Nykyaikaisissa aistinohjatuissa robottisovelluksissa pelkkä uudelleen ohjelmoitavuus ei riitä, vaan robotit on saatava muodostamaan tuotteiden suunnittelutiedoista ja ympäristömallista liikeratansa, jota päivitetään prosessia tarkkailevien antureiden avulla. Toimiessaan tehtävässään robottijärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: työkalu ympäristöä tarkkailevat eli ns. prosessianturit tai -aistimet käsivarsi ohjausjärjestelmä ympärys- eli oheislaitteet liitännät robotin toimintaa mahdollisesti ohjaaviin ulkoisiin tietokoneisiin. Robottien yhteydessä huomio kiintyy usein liian paljon käsivarteen. Ohjausjärjestelmä on yleensä vaikeampi toteuttaa. Ne vastaavat ohjelmistoineen selvästi suuremmasta työpanoksesta robotin kehittämisessä. Samoin teollisuusrobottiyksilön osista ohjausjärjestelmä on yleensä kalliimpi. Teollisuusrobottisovellusten rakentamista on helpotettu ja tuotteistettu niin paljon kuin mahdollista. Esimerkiksi tarraimet ja työkalut valitaan valmiista moduuleista; usein vain kontaktipinta eli sormipalat tulee suunnitella uutta sovellusta varten. Aikaisempia sovelluksia kopioidaan uuteen tilanteeseen siinä määrin, että autovalmistajat eivät enää kysy tarjouspyyntöjä kuin muutamalta robottisovellustalolta. Teollisuusrobotteja on ryhdytty soveltamaan myös leikkaussaleissa. Vuoden 2001 lopussa lääkinnällisissä tehtävissä yleensä avustajina leikkauksissa on ollut lähes 2000 robottia (N.N., 2002). Niiden määrä noussee 6000:lla vuoden 2005 loppuun mennessä. Lonkkaleikkauksessa robotti kykenee työstämään luuhun liityntäkolot proteeseja varten selvästi ihmistä tarkemmin. Tällöin toipuminen leikkauksestakin on selvästi nopeampaa. Käsivarsia myös palvelutehtävissä Teollisuuden ulkopuolelle sijoitettuja teollisuusrobottien kaltaisia käsivarrella varustettuja robotteja kutsutaan palveluroboteiksi. Sovellusesimerkkejä ovat lypsy- ja tankkausrobottijärjestelmät.

4 Suomen Automaatioseura ry ROB 4/4 Autoja tankkaavia robottijärjestelmiä on jo muutamia käytössä linja-autoja varten. Henkilöautojen vastaavat markkinat olisivat suuret, mutta autoihin tarvittavat pienet turvallisuutta parantavat muutokset ovat estäneet yleistymistä. Ensimmäiset, nyt Suomessa yleistyvät lypsyrobottijärjestelmät toteutettiin Belgiassa 1980-luvulla. Konseptimallina oli australialaiset automaattiset lampaiden keritsemisjärjestelmät, joita toteutettiin neljä kappaletta. Sarjavalmistuksen esteeksi tuli korkea hinta. Lampaan iho vaurioitui vähemmän kuin ihmisen suorittaessa keritsemisen. Itsenäiset työkoneet ja liikkuvat robotit yleistymässä Tietokoneiden ohjaamia automaattisia itsestään liikkuvia ajoneuvoja kutsutaan itsenäisiksi ajoneuvoiksi. Vihivaunut ovat sellaisia, ja ne ovat olleet käytössä tehtaissa ja varastoissa jo 1970-luvulta lähtien. Nimensä ne ovat saaneet lattian alla kulkevasta kaapelista, jota ne seuraavat induktiivisten antureiden avulla. Nykyisin liikkuvia robotteja pyritään soveltamaan vähemmän ja vähemmän jäsentyneisiin ympäristöihin tehdasympäristön ulkopuolelle myös luontoon. Liikkuvien robottien sovellusalueita ovat esimerkiksi kuljetukset rakentaminen ja purkaminen palontorjunta- ja pelastustehtävät kaivokset ja satamat maa- ja metsätalous vedenalaiset tehtävät vartiointi ja opastus siivous satelliittien huoltotehtävät. Ensimmäisinä yleistyvät suuret sovellukset, joissa on vaikea saada korkeatasoisia kuljettajia vaurio- ja virhetoimintoherkkiä ajoneuvoja varten. Esimerkkeinä ja perusteina automatisoinnille voidaan mainita seuraavat tapaukset: Autioilla ja kuumilla alueilla sijaitsevissa isoissa satamissa konttilukkien kuljettajat ajavat ahtaiden konttirivien välissä. Ajaminen vaatii huolellista keskittymistä vapaan tilan ollessa noin puolen metrin levyinen. Toisen sivurungon edessä olevalle alueelle ei näe.

5 Suomen Automaatioseura ry ROB 5/5 Kaivosten tuotantoalueet voivat olla kahden kilometrin ajomatkan päässä maanpinnalta. Tunneleissa on vapaata tilaa vain noin muutamia kymmeniä senttimetrejä, jotta "sivukiveä" ei tarvitse kuljettaa maanpinnalle. Maataloustyö pelloilla on usein niin pölyistä, että ilmastoitu ja painava ohjaamo on kuljettajalle välttämätön. Vaikka satelliittia huoltava robotti ei tarvitse paineistettua ilmapitoista lämmintä tilaa, eikä tuota jätteitä, niin monista eduista huolimatta itsenäisiä tai Maasta teleoperoitua robotteja ei ole käytetty satelliittien huoltoon. Pitkälle päässeitä kehityshankkeita on kyllä ollut. Tässäkin voidaan odottaa muutosta lähivuosina; sen verran ovat menestyneet muutamat Kuuhun ja Marsiin lähetetyt itsenäiset robottijärjestelmät. Ehdottoman turvallisuuden vaatimus on hidastanut itsenäisten liikkuvien robottien ja työkoneiden sovellusten yleistymistä. Ympäristön tilan hahmottaminen on yleinen vaikeus ja myös kallista. Siksi isoja itsenäisiä työkoneita ei päästetä alueille, joilla voi olla yleisöä, odottamattomia autoja tai esimerkiksi hirviä. Yleensä turvallisuuden varmistavat portit takaavat, että työkoneiden itsenäiset liikkeet keskeytyvät jonkin portin auetessa odottamatta. Turvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot tehdään usein teleoperoinnin avulla, jolloin teleoperaattori on vastuussa turvallisuudesta. Itse ajoneuvoissa on yleensä myös aistinjärjestelmiä, jotka varmistavat liikkeen suunnan olevan vapaana. Amsterdamin ja Antwerpenin lentokentillä on kokeiltu vuodesta 1997 lähtien lentoterminaalien ja parkkipaikkojen välisiä kuljetuksia itsenäisillä vaunuilla, joita ihminen käyttää hissien tapaan. Amsterdamin järjestelmä on edelleen käytössä. Itsenäisten liikkuvien robottiajoneuvojen ohjaus Liikkuva robotti tarvitsee monipuolista aistinjärjestelmää ympäristön ja oman tilansa havainnointiin. Tavallisimpia liikkuvien robottien paikannuksessa käytettyjä robotin aistinjärjestelmiä ovat merkintälasku (kutsutaan myös odometriaksi tai murtoviivasuunnistukseksi) eli pyörien nopeuden mittaus ja ajoneuvon suunnan arviointi ohjaavien pyörien tukirakenteiden nivelten asentoa mittaamalla ympäristöä havaitsevat etäisyysanturit usein nopeasti ympäristöä pyyhkivä laseranturi tai useita ultraääniantureita rungon nopeudet kuudessa vapausasteessa (liike- ja kulmanopeudet) eli inertiaanturijärjestelmät näköjärjestelmät. Navigointijärjestelmän tehtävänä on määrittää liikkuvan robotin paikka ja asento joko absoluuttisessa maailmakoordinaatistossa tai suhteellisessa tehtäväkoordinaatistossa.

6 Suomen Automaatioseura ry ROB 6/6 Navigoinnissa käytetään yllä mainittuja aistinjärjestelmiä useita samanaikaisesti yhdistäen. Lisäksi käytetään keinotekoisia ja luonnollisia maamerkkejä paikkaestimaatin tarkistamiseksi eli täsmäyttämiseksi. Ulkosovelluksissa GPS (Global Positioning System) on usein erittäin käyttökelpoinen, vaikka mittaukset eivät ole aina jatkuvia. Muista paikannusmenetelmistä voidaan mainita esimerkiksi seuraavat: Laserpaikannusjärjestelmästä on kyse silloin, kun vaakatason paikannusjärjestelmässä ajoneuvolla on pyörivä laser, joka havaitsee heijastimista takaisin tulleita pulsseja. Kun saadaan suuntakulma neljään heijastimeen, ajoneuvon (laserin) paikka voidaan laskea. Servoteodoliitti seuraa ajoneuvolla olevaa prismaa myös korkeustieto saadaan mitattua. Keinotekoisella täsmäyttimellä eli maamerkillä parannetaan paljon paikkavirhettä aiheuttava suuntaestimaatti. Useiden menetelmien tuloksia fuusioidaan eli yhdistetään. Esimerkiksi liukkaalla alustalla ei voida luottaa pyörien pyörimiseen ja asentoon, vaan inertia-anturit antavat parempia tuloksia. Robottia valvovan ohjausjärjestelmän tehtävänä on toteuttaa reitin suunnittelu tehtävänkuvauksen ja ympäristöhavaintojen perusteella. Lisäksi sen tulee hallita useita poikkeustilanteita, kuten odottamattomien esteiden kiertäminen. Liikkuva robotti tarvitsee myös käyttäjäliitynnän, koska toimintaa valvova ihminen voi haluta muuttaa robotin tehtävää kesken suorituksen. Ihminen voi olla myös kiinnostunut laitteen järjestelmien toimintakunnosta tai haluta teleoperoida robottia tai jotakin robotin osajärjestelmää. Joillakin liikkuvilla roboteilla (itsenäisillä työkoneilla) voi olla myös mukana varsinaisia prosessityökaluja, kuten pora, kauha tai hydraulipuomisto työkaluineen. Varsinaisen prosessilaitteen ohjaus on toteutettu usein erillisellä ohjausjärjestelmällä. Kotirobotit imuroivat kohta kodeissa Kotirobotteja imuroinnissa, ruohon leikkauksessa ja muissa tehtävissä oli IFR:n mukaan (N.N., 2002) vuoden 2001 lopussa noin Vuosina ennustetaan kasvun olevan merkittävät kappaletta. Viihde- ja harrastusroboteissa esimerkiksi Sonyn Aibo-koira tai Legon robotit kasvu tulee olemaan vastaavanlaista: vuoden 2001 lopussa oli robottia ja seuraavien neljän vuoden aikana on odotettavissa uutta yksilöä. Rodney A. Brooks on perustanut 1990-luvun alussa irobot-yhtiön (www.irobot.com), joka toimittaa merkittäviä määriä 199 USD:n hintaista (USAssa) pölynimurirobottia nimeltä Roomba. Se iskenee hyvin markkinoilla, joilla vakavin kilpailija on

7 Suomen Automaatioseura ry ROB 7/7 Electroluxin yli 1000 euron Trilobite-pölynimuri. irobot on saanut kehitysvaiheen rahoittajaksi pääomasijoitusyhtiöitä. Husqvarnan itsenäinen nurmikon leikkuukone Auto Mower pitää kaapelilla rajatulla alueella ruohon lyhyenä ja huolehtii itse latauksestaan. Leikkuuteho on pieni turvallisuuden ja äänettömyyden vuoksi, mutta korvautuu jatkuvalla toiminnalla. Ruoho hienonnetaan niin pieneksi, että se maatuu esitteiden mukaan nopeasti. Hinta on vielä melko korkea, noin Vaikka aihe on teknisesti ja taloudellisesti hankala, niin älykkäälle ja käyttäjäänsä avustavalle rullatuolille voi olettaa kasvavia markkinoita. Teknisesti asia on ratkaistu monessa demonstraatiosovelluksessa, mutta hoidosta vastuussa olevat organisaatiot eivät ole vielä tyytyväisiä tuotteiden hintatasoon. Vammaisille ja vanhuksille on myös kokeiltu heitä syöttäviä tai muuten avustavia robottijärjestelmiä. Esimerkkinä voisi olla PC-työasema, jossa CD-levykkeitä ja printteriä hoitaisi robotti. Jopa älykäs rollaattori, joka tukisi ja ohjaisi käyttäjäänsä liikkumaan kotona kaatumatta, voisi olla menestys markkinoilla. Talous ratkaisee robottisovellusten yleistymisen Tällä hetkellä robottiautomaatiota voitaisiin kehittää hyvin monenlaisiin sovelluksiin. Sovelluksen hinta riippuu paljon niiden kopioiden määrästä, eikä niinkään siitä, miten paljon toimilaitteita, tukivarsia ja tietokoneita käytetään. Robottiautomaation kehittämisen vaikeus on päästä suuriin tuotantomääriin, jotka ovat edellytyksenä, jotta sovelluksia ja laitteita voitaisiin myydä markkinoita tyydyttävään hintaan. Suuren hinnan vuoksi voi olettaa, että ihmisen kaltaisia kotirobotteja ( androideja ) ei lähivuosina kodeissa paljoa nähdä. Muutamia teollisuusrobottimalleja tehdään useita tuhansia vuodessa. Niitä käytettäessä huomaa selvästi, että mitään muuta mahdollisuutta toteuttaa sovelluksessa tarvittavia monipuolisia ja tarkkoja liikkeitä ei ole. Maantiellä ja kaupungissa muun liikenteen joukossa itsenäisesti ajavaa autoa on kokeiltu monessa kehityshankkeessa aina ihmiskuljettajan kanssa, joka on ollut valmiina tarvittaessa hoitamaan ohjauksen. Vastuuta ajamisesta ei ole haluttu antaa automaatiolle, vaikka itsenäiset autot voisivat joutua kolareihin ihmistä selvästi harvemmin. Tärkeimmät automaattisen ajamisen edut parantuneen turvallisuuden lisäksi olisivat seuraavat: Mahdollisuus ajaa jonoissa jopa alle 2 m:n päässä edellisestä autosta. Tällöin polttoainekustannukset pienenisivät ilmanvastuksen pienenemisen kautta. Kaikki matkustajat voisivat tehdä muuta. Erityisesti tietoverkkoyhteydet olisivat käytettävissä. Ruuhkautuminen voitaisiin minimoida automaattisen reitityksen avulla. Perille löydettäisiin aina.

8 Suomen Automaatioseura ry ROB 8/8 Nopeusrajoituksia noudatettaisiin. Vedenalaisiin tehtäviin on kehitetty paljon teleoperoituja käsivarsilla varustettuja järjestelmiä. Öljyputkien tarkkailua, videokuvausta ja jopa valokaapelin vetämistä varten on toteutettu myös itsenäisiä sukellusveneitä. Syvällä merien pohjassa on metalleja saostuneena noduleihin. Innostus oli suuri, kun ne keksittiin parikymmentä vuotta sitten. Nodulien keräämiseen tarvitaan suuri joukko pohjassa ryömiviä kerääjiä luvun alussa on julkaistu pillerikameroita, jotka kuvaavat ihmisen suolistoa sen läpi matkatessaan. On myös suunniteltu robotteja, jotka tekisivät terveydenhoitotehtäviä suolen tai jopa verisuoniston läpi kulkiessaan. Yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, että robotit voivat antaa vielä paljon ihmiskunnalle ja niissä on vielä paljon kehittämistä. Kirjallisuutta: Aalto, H. et al Robotiikka. Toim. Kuivanen, R. Vantaa: Talentum. S (ISBN ) N.N World Robotics 2002 Statistics, market analysis, forecasts, case studies, and profitability of robot investment. Geneva. United Nations & Int. Federation of Robotics (IFR). P (ISBN , ISSN ).

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA

PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA Antti Kukkasjärvi Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tammikuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, luonnontieteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotekonseptit

Tulevaisuuden tuotekonseptit Tutti-projektin menetelmänkehitystä tuki projektiryhmän jatkuvasti tekemä soveltava työ. Prosessia ohjasi tavoite päästä luomaan konkreettisia tulevaisuuden tuotekonsepteja vuoteen 2020. Projekti tuotti

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd.

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. Luento-ohjelma 8.9. Kurssin esittely ja johdanto. Kappaleiden tunnistus ja idenfiointi. 16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. 23.9. Ohjelmoitavat

Lisätiedot

SÄHKÖAUTON MYYJÄN OPAS

SÄHKÖAUTON MYYJÄN OPAS 2013 SÄHKÖAUTON MYYJÄN OPAS Veikko Brax Centria Tutkimus ja kehitys 5/21/2013 Suomessa on 900000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut Suomen siirtyvän sähköautojen

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

PROAKTIIVISEN TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUKSET HUOLTOTY H N

PROAKTIIVISEN TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUKSET HUOLTOTY H N Helsinki University of Technology Software Business and Engineering Institute Research Reports 1 Teknillisen korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan ja Ðtuotannon laboratorion tutkimusraportti 1 Espoo 2003

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 9/2011 RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2008 Matti Pitkälä 1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet

Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet Ajoneuvot 2015 strategia Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet Taustamuistio A2 Juhani Laurikko VTT JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 hankkeen taustamuistio 2B, jossa kuvataan yleistä

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Talvi 2006 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2006 2 TAMPERE 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

Veikko Brax SÄHKÖAUTON OSTAJAN OPAS

Veikko Brax SÄHKÖAUTON OSTAJAN OPAS Veikko Brax C SÄHKÖAUTON OSTAJAN OPAS C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 8 Veikko Brax SÄHKÖAUTON OSTAJAN OPAS Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot