VUOSIKERTOMUS Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille."

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA YRITYSNEUVONTA YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK) SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT (SEKES) VARSINAIS SUOMEN YRITTÄJÄT RY TURUN KAUPPAKAMARI RY VARSINAIS SUOMALAISTEN YRITYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI YPK HANKETOIMINTA ALUEKEHITYS JA EDUNVALVONTA ALUEELLINEN KOHEESIO JA KILPAILUKYKYOHJELMA (KOKO) PRO YSITIE RY KEHITTÄMISKESKUKSESTA YRITYSKOLMIOKSI JA UUDET TILAT MESSU JA MARKKINOINTITAPAHTUMAT TALOUS HALLITUS, HENKILÖKUNTA, KIRJANPITO JA TILINTARKASTAJAT HALLITUS HENKILÖKUNTA KIRJANPITO TILINTARKASTAJAT 22

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 Loimaan seutukunta on nykymuotoisena ollut olemassa kohta 16 vuotta. Suomen EU-jäsenyydellä ja Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksella on molemmilla samanpituinen historia. Huhtikuun 15. päivänä 2010 juhlittiin yhdistyksemme 15-vuotisjuhlaa noin 150 hengen ollessa läsnä. Viime vuonna perustettiin edellisvuoden tapaan 196 yritystä. Tärkein luku on kuitenkin nettolisäys. Yritysmäärämme kasvoi 144 uudella yrityksellä. Yritysten perustamisinto on säilynyt pitkään erittäin korkealla tasolla. Myös loppuvuonna tehty kysely yrittäjille osoittaa edelleen kasvuodotusten jatkuvan. Ensimmäistä kertaa maakunnassamme Loimaan seutukunnalla oltiin kaikkein toiveikkaimpia tulevaisuuden suhteen. Kehittämiskeskuksen keskeisin tehtävä on laadukkaan yritysneuvonnan antaminen peruskuntiemme yrittäjille. Strategia nostaa liikenneolosuhteet tärkeälle sijalle. Valtatie 9, valtatie 10, kantatie 41 ja tie 204 ovat kaikki Turusta säteittäin sisämaahan lähteviä väyliä. Näillä on tärkeä sija tuotteidemme kuljetuksessa maailmalle. Tiet kuuluvat seutukunnallisen edunvalvonnan piiriin kuten myös kärkitoimialat: metalliteollisuus, puuala, hyvinvointisektori ja kasvussa oleva agribisness. Kehittämiskeskuksen kutsusta eri kärkitoimialojen koulutuksen ja yritysten edustajat ovat kokoontuneet pohtimaan kehitysnäkymiä. Nousevana teemana on ollut esillä lähiruoka. Lähiruoan tarve selvitettiin hankkeessa: Seuturuoka Saatavaksi. Hankkeen avulla olimme askeleen edellä muita ja saimme avattua tien useisiin alueemme kauppoihin. Pääsimme paikallislehtien lisäksi näyttävästi valtakunnallisiin julkaisuihin kuten Maaseudun Tulevaisuus-lehteen ja myöhemmin vielä televisioon. Useissa alueemme kaupoissa on nyt laajentuneet lähiruokahyllyt ja kauppiaat kilpailevat uusista tuotteista. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. Yleinen ilmapiiri on asettumassa kielteiseksi yritystuille valtion säästöjen ja byrokratian vuoksi. Tässä on aluetalouden kannalta kuitenkin ongelmia. Olemme myötävaikuttaneet seudulle saatuihin 6,3 miljoonan yritystukiin. Kaiken kaikkiaan Varsinais-Suomen liitossa ja ELY-keskuksessa on tehty 53 tukipäätöstä eli tasaisen taulukon mukaan yksi / viikko. Tämä ohjelmakausi jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Yrittäjyys on tunnustettava seutukuntamme selkärangaksi. Kunnat ovat tässä työssä yrittäjien kumppaneita. Loimaalla 13. päivänä huhtikuuta 2011 Pauli Salminen, toimitusjohtaja 2

4 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA VUOSIKERTOMUS 2010 Kehittämiskeskuksen toiminta jakaantuu kahteen kokonaisuuteen: 1) perustoimintaan, jonka tehtävänä on huolehtia yritysneuvonnasta, aluekehitystyöstä ja alueen edunvalvonnasta ja 2) hanketoimintaan, jossa kuntien rahoitusta käytetään omarahoitusosuuksina erilaisissa kehittämishankkeissa YRITYSNEUVONTA Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen peruspalveluihin sisältyvä yritysneuvonta on osa Kehittämiskeskuksen yrityspalveluja. Yrityspalveluilla oli vuoden 2010 aikana asiakastapahtumaa, jotka jakautuivat tapahtuman luonteen ja kuntien mukaan seuraavasti (alempi luku sulkeissa = edellinen vuosi): KUNTA YRITYS- TEN MÄÄRÄ KUNNAS- SA AURA 287 (260) KOSKI TL 218 (201) LOIMAA (1.228) MARTTILA 161 (158) ORIPÄÄ 126 (123) PÖYTYÄ 669 (635) TARVASJOKI 157 (147) YHTEENSÄ (2009) (2.752) VS. VUOSI (43) KASVU % 10,38 (4,00) 8,46 (0,00) 4,07 (8,19) 1,90 (-1,25) 2,44 (-4,65) 5,35 (1,44) 6,80 (3,52) 5,23 (1,59) YRITYS- NEUVON- TA ja EETU STARTTI- LAUSUN- NOT ELY- KES- KUS, RA- HOITUS YRITYS- KÄYNNIT MASVA LAUSUN- NOT SUMMA 93 (100) 3 (3) 10 (11) 50 (42) 0 (1) 156 (157) (38) (2) (6) (22) (0) (68) (515) (22) (39) (157) (1) (734) (43) (2) (5) (19) (0) (69) (36) (2) (3) (22) (0) (63) (160) (13) (18) (116) (0) (307) (31) (2) (6) (23) (1) (63) (923) (46) (88) (401) (3) (1.461) /- 0 yritysten lukumääränä uusin käytettävissä oleva tieto yrityksiä per capita n. 8 % KONTAK- TIT/YRITY S-MÄÄRÄ % 54,36 (60,38) 32,11 (33,83) 60,09 (59,77) 42,86 (43,67) 53,17 (51,22) 37,97 (48,35) 49,04 (42,86) 50,45 (53,09) Asiakastapahtumista n. 45 % kohdistui tuotannollisiin yrityksiin ja n. 55 % palvelu-yrityksiin. Lisäksi hankkeitten avulla on järjestetty yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville seuraavanlaisia tilaisuuksia: 1. Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK - Sartti-info - Ajankohtaista veroasiaa - Sosiaalipalvelut ja yrittäjyys - Yrityksen perustajan info - Verkkokaupan mahdollisuudet 3

5 - Palvelut alkaville yrittäjille - Myynnistä menestystekijä 2. LoiMaaseutu - maaseudun yritysneuvontaa (MASVA) VUOSIKERTOMUS Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen - Kassavirtalaskelma pienen yrityksen johtamisen välineenä - Käsityöyrittäjien verkostotapaaminen - Elintarvikeyrittäjien kansainvälistymispäivä - Maistuu hyvältä! lähiruokatilaisuus - Onko puualalla Suomessa tulevaisuutta? - Nostetta liiketoimintaan yrittäjätreffit - Bioenergiailta - Marjanviljelijäilta 3. Maaseudun kulttuurista vetovoima matkailuun ja Voimaa! matkailuhankkeen puitteissa on järjestetty seuraavanlaisia tilaisuuksia: - Keskustelutilaisuus Oripään matkailusta - Vihreän Kolmion ja Maaseutumatkailuyrittäjien yhteinen illanvietto - Ekomatkailuilta - Info Turku 2011 Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 332 yrittäjää / yrittäjäksi aikovaa seutukunnalta YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK) (www.uusyrityskeskukset.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on ollut jäsenenä Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä helmikuusta Kehittämiskeskus on Län-sirannikon ryhmässä, johon kuuluvat myös Porista Yrityspalvelu Enter, Raumalta Rauman Seudun Kehitys Oy, Uudestakaupungista Ukipolis Oy ja Turusta Yrityspalvelukeskus Potkuri SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT RY (SEKES) (www.sekes.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on vuonna 2004 perustetun SEKES Ry:n perustajajäseniä. SEKESin tavoitteina on täsmentää jäsenistön ulkoista profiilia ja luoda uusia, tehokkaita toimintamalleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. SEKES valjastaa verkoston resurssit sekä kuntien että yhteistyökumppaneiden tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi SEKES kehittää kansainvälistä toimintaa. 4

6 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄT (www.v-syrittajat.fi) VUOSIKERTOMUS 2010 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on jäsenenä Varsinais-Suomen Yrittäjät Ry:ssä mahdollistaen suoran yhteyden sekä maakunta- että paikallistasolla tapahtuvaan yhteydenpitoon KAUPPAKAMARI (www.turku.chamber.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on jäsenenä Turun kauppakamarin Loimaan osastossa. Turun kauppakamarilla on merkittävä edunvalvontavastuu, koska se on ainoa aluetasolla itsenäisesti toimiva koko elinkeinoelämän etuja ajava organisaatio. Edunvalvonnan ytimen muodostaa valiokuntatyöskentely (Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Pauli Salminen on elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen), jonka kautta kauppakamarin jäsenyrityksissä oleva asiantuntemus ja näkemykset saadaan esille ja vietyä eteenpäin. Loimaan kauppakamariosaston asiamiehenä toimii Kehittämiskeskuksen yritysneuvoja Ollipekka Hoffrén VARSINAIS-SUOMALAISTEN YRITYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISPRO- JEKTI - YPK Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus toteuttaa yhdessä Ukipolis Oy:n, Yrityssalo Oy:n ja Turunmaan seutukunnan kanssa (Länsi Turunmaan kaupunki ja Kemiön kunta) Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK:ta siten, että projektin hallinnointi tapahtuu Yrityssalo Oy:ssä. Projektin tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomessa toimivien, julkista neuvontapalvelua tarjoavien organisaatioiden edellytyksiä vastata tehokkaasti toimintaympäristön muutoksista ja yritysten tarpeiden kasvusta johtuviin vaatimuksiin vahvistamalla seudullisten neuvontaorganisaatioiden resursointia kasvaneiden vaatimusten mukaisesti, tehostamalla seuduilla toimivien julkisia palveluita tuottavien organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tiivistämällä eri seutujen välistä yhteistyötä resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Projektin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yrittäjyyden esteiden selvittämiseen ja niihin vaikuttamiseen, neuvontapalveluiden vaikuttavuuden seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen sekä eri neuvontaorganisaatioiden verkostomaisen yhteistyön tehostamiseen. YPK:n tueksi on suunniteltu K4 Kehittämistä, Kasvua, Kannattavuutta, Koulutusta kehittämistyökalu. 5

7 Sen avulla autamme pk- ja mikroyrityksiä parantamaan kannattavuutta, kehittämään ja tehostamaansa yritysten toimintaa ja löytämään uusia kasvunmahdollisuuksia bisneksessä. Palvelu on suunnattu erityisesti kasvuhaluisille yrityksille. K4 tarjoaa eri alojen asiantuntijapalveluita yritysten käyttöön huomattavasti tuettuun hintaan. K4:n avulla voimme toteuttaa räätälöityä koulutusta yritysten tarpeisiin perustuen. Palvelut ovat maksullisia, mutta huomattavasti tuettuja. Yrityksen saaman tuen osuus on vähintään 50 % kustannusten loppusummasta ja yrityksen koosta riippuen HANKETOIMINTA Vuoden 2009 kuntakohtaisten elinkeino-ohjelmien pohjalta tehtyyn seutukunnalliseen elinkeinostrategiaan ( ) tehtiin päivitys 2010 aikana. Strategian perusajatus voidaan esittää alla olevan kuvion avulla: Kaikkia toimialoja Strategiset Seutukunnan koskevat peruspalvelut toimialat visio 2020 Infrastruktuuri Yritysneuvonta Koulutus Työvoima Agribisnes Loimaan seutukunta menestyy tukemalla yritystensä menestymismahdollisuuksia ja Metalli ja kone muodostaa kilpailukykyisen vaihtoehdon uusien yritysten sijoittumiselle ja perustamiselle. Puu ja rakentaminen Tasapainoinen kehitys taataan hyödyntämällä sijaintia maakunnan kehityskäytävillä sekä Hyvinvointi panostamalla osaamiseen ja laadukkaaseen asumiseen. Toteutusorganisaatio: LOIPOLIS Seutukunnallisen elinkeinostrategian valmistelussa valittiin seutukunnan strategisiksi toimialoiksi Agribisnes, Metalli ja kone, Puu ja rakentaminen sekä Hyvinvointi. Valinnan yhtenä tavoitteena oli luoda strateginen toimintaohjelma, jonka avulla suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan hankkeet ja muut toimenpiteet. 6

8 Strategisessa toimintaohjelmassa esitetään aluerakenteen ja yritystoiminnan päätoimialojen toimintaympäristön kehittämisen päämäärät, painoarvotetut strategit toimintalinjat sekä toimintalinjoihin kuuluvat kärkitoimenpiteet. Lisäksi on esitetty muita strategiatyön yhteydessä esiin tulleita toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ja hankeideoita ns. "ideapankkiin" koottuna. Näitä voidaan huomioida resurssien riittäessä tai tulevaisuudessa. Strategisen toimintaohjelman jakautumista teemoihin seudun koheesion ja kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmista on havainnollistettu seuraavassa kuviossa Seutukunnan koheesion ja kilpailukyvyn kehittäminen strategisessa toimintaohjelmassa LOIMAA ORIPÄÄ Matkailuvetovoima Asukasvetovoima KOSKI TL Elinkeinoinfrastruktuuri Seudun koheesio ja vetovoima Yritysten kilpailukyky Alueellinen edunvalvonta PÖYTYÄ Osaamis- ja innovaatiorakenteet Yrityspalvelut Yhteistyöverkostot MARTTILA AURA TARVASJOKI Seuraavilla sivuilla esitellään seutukunnallisen elinkeinostrategian mukaisesti esitetyt vuodelta 2009 jatkuneet ja vuonna 2010 aloitetut hankkeet ja muut toimenpiteet Hankkeet ja muut toimenpiteet on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: - Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen perustoimintaa tukevat hankkeet ja jäsenyydet - Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna Kehityskäytäväperusteinen aluerakenne ja matkailu, Metalli-, kone ja puuteollisuus, Agribisnes ja Hyvinvointi 7

9 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen perustoimintaa tukevat hankkeet ja jäsenyydet Toiminnan päämäärä: Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus tukee seutukunnalla jo toimivien yritysten menestymismahdollisuuksia ja uusien yritysten sijoittumista ja perustamista toimialueelleen. Toiminnallaan kehittämiskeskus muodostaa jäsenkunnilleen kilpailukykyisen toimintamallin seudullisten yrityspalvelujen järjestämiseksi. Yleistä toiminnan organisoimisesta: Osa oheisiin toimintoihin sisältyvistä henkilöstökustannuksista voi sisältyä hankkeisiin, mikäli henkilöstö oman toimensa ohessa toimii hankkeiden projektipäälliköinä/työntekijöinä. Toimintalinja Hanke/toimenpide 2010 Jäsenyys 2010 Loipolis-yhteistyöosapuolen kehittämistoimepide/-hanke Päättyy Toteuttaja Huomioitavaa 1. Yleishallinto ja kehittäminetaisia Kasvun Avain hanke, jonka avulla tuotettu etupäässä yrityskoh- 6/2011 LSKK kehittämispalveluja Toimitusjohtaja Kansainväliset operaatiot - Kehittämispäällikkö Pienprojektit - Toimistopalvelut VISIEL (Visionäärinen yritystoiminnan kehittäminen) 3/2010 TUKK/TUTU Taloushallintopalvelut ARSNET, kulttuuriosaajien työllisyyden parantaminen HUMAK Hallitus SEKES ry:n (Seudulliset kehittämisyhtiöt ry) jäsen Vuosiperust. SEKES SUK:n (Suomen uusyrityskeskukset ry) jäsen Vuosiperust. SUK 2. Yritysneuvontapalvelut Varsinais-Suomen YPK (sis. 1 yritysneuvoja) Yrityssalo Oy Suunniteltu jatkoa 2013 loppuun 3 seutukunnallista yritys- alkavien/vähän aikaan toimivien yritysten perusneuvontatyön lisäksi neuvojaa toiminnallisina tavoitteina neuvontaprosessin kehittäminen sekä noin kuukausittaiset tietoiskut alkavaa yrittämistä tukevista teemoista MASVA (sis. 1 yritysneuvoja, maaseutuyritysten neuvontapalvelu) Perusneuvonnan ja yritystukineuvonnan lisäksi järjestettiin yrittäjille ajankohtaisiltoja (9 kpl). Lähiruuan edistäminen seutukunnalla. Loipolis-/korkeakouluasiamies, osapäiväinen (KOKO) TuAMK Varsinais-Suomen YES keskus (yrittäjyyskasvatus) 2010 V-S yrittäjät Yrityspalvelujen verkosto Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisen vauhdittajaksi (KV-foorumi) LSKK Suunniteltu jatkoa 2013 loppuun -5/2011 V-S liitto BASIS (PK-yritysten kansainvälistymispalvelujen kehittäminen), valmistelu TuY 8

10 Toimintalinja Hanke/toimenpide 2010 Jäsenyys 2010 Päättyy Toteuttaja Huomioitavaa Loipolis-yhteistyöosapuolen kehittämistoimepide/-hanke 3. Aluekehitys ja edunval- Loimaan seutukunnan KOKO-ohjelma LSKK vonta Seutukunnallinen markkinointi (Master Plan), suunnittelu LSKK Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tarkistus/toteutus (TOTSU) - V-S liitto Varsinais-Suomen elinkeinostrategia ELY keskus Maakunnallinen yhteismarkkinointi LSKK Loimaan seutukunnan pääkaupunkikerho/saviseura - LSKK SeutuNet-tilastopalvelu Vuosiperust. TIKE Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu ELY -keskus Kehittämiskeskuksen 15 vuotisjuhlaseminaari 2010 LSKK Loimaan seutukunnan elinkeinomaiseman kehittämissuunnitelma 2010 LSKK Saviseura Vuosiperus. LSKK Elävä kaupunkikeskusta ry:n jäsen Vuosiperust. EKK Turun Kauppakamari ry:n jäsen Vuosiperust. Turun KK Suomen Yrittäjät /Varsinais-Suomen yrittäjät ry:n jäsen Vuosiperust. V-S yrittäjät Pro Ysitie ry:n jäsen Vuosiperust. Pro Ysitie 9

11 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Kehityskäytäväperusteinen aluerakenne ja matkailu Kehittämisen päämäärä 2020: Vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista kehitystä ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta maakunnan pääliikenneväylien suuntaiseen kasvupotentiaaliin tukeutuvalla kuntayhteistyöllä. Mittarit: Yritysmäärän, muuttoliikkeen ja matkailuvetovoiman kehittyminen seutukunnallisesti ja eri osissa seutukuntaa. Strateginen toimintalinja Painoarvo Keskeiset toimenpiteet Kuntien yritysalueiden kehittäminen * * * * Kt 41/mt 204 kehityskäytäväselvitys valmistui. Vt 9, Vt 10 sekä kt 41/mt 204 kehityskäytäväselvityksien pohjalta laadittiin markkinointimateriaalia yritysalueiden kehittämiseen teemoilla Kympintontit ja Kasvumaa. Markkinointia tukemaan perustettiin internet-sivut sekä 2. Kuntien asukasvetovoiman kehittäminen * * * Asumisen 7 pilottikohdetta hankkeen avulla tuotettiin kuhunkin seutukunnan kuntaan asumiseen liittyvä konkreettinen kohdesuunnitelma sekä koko seutukuntaa koskeva raportti, johon koottiin kehittämishanke-ideoita rahoitusmahdollisuuksineen alueen asukasvetovoiman parantamiseen. Kehittämiskeskus oli EKK (Elävät kaupunkikeskustat) ry:n jäsen 3. Alueen saavutettavuuden edistäminen * * 4. Seudun matkailupalvelujen näkyvyyden kehittäminen * Vaikutettiin voimakkaasti Pro Ysitie yhdistyksen perustamiseen ja sen toiminnan kehittämiseen ensivaiheessa liikenneturvallisuuteen tähtäävän edunvalvontayhteistyön käynnistämiseksi ja hankkeistamiseksi. Toteutettiin Maaseudun kulttuurista vetovoimaa matkailuun hanketta. Päättyy 5/2010. Aloitettiin Voimaa! matkailuhanke, päättyy 6/2012 Kuuluttiin Varsinais-Suomen maaseutumatkailun toimialahankkeeseen. Yhteistyö Turku Touringin kanssa. Toteutettiin Matkailualue Vihreän Kolmion toimintaa (sis. Laiturilta Laiturille -tapahtuman) Ideapankki/huomioitavaa 10

12 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Metalli-, kone- ja puuteollisuus Kehittämisen päämäärä 2020: Lisätä seutukunnan metalli-, kone- ja puuteollisen yrityskannan valmiutta vastata kysynnän nopeatempoisuutta, asiakasperusteista räätälöintiä, moduulipohjaisuutta ja energiatehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Työvoiman saatavuuden edistäminen ja säilyttäminen * * * * Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely kone- ja metalliteknologian sekä puu- ja rakennusteollisuuden ryhmissä. Ryhmissä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä alueellisten yritysten edustus. Ryhmissä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. Oppilaitosten ja teollisten yritysten yhteistyön kehittäminen mm. järjestämällä oppimispaikkoja teollisiin yrityksiin, tähän liittyen järjestettiin Loipolis-yhteistyönä Metalli meets ME-tapahtuma alan opiskelijoille sekä yritysten edustajille. 2. Osaamisen kehittäminen * * * Osallistuttiin TRIOplus-hankkeeseen Järjestettiin osana KOKO:n Loipolis-yhteistyötä putkistopassikoulutus, osallistujia 24 henkilöä seitsemästä yrityksestä. 3. Yritysten verkostoitumisen edistäminen alihankintavalmiuksien parantamiseksi Kehittämiskeskus oli mukana Varsinais-Suomen puutuotealan koordinaatiohankkeessa KOKO:n kautta laadittiin seudullisen yrityshautomohankkeen projektisuunnitelma sekä rahoitushakemus hankkeelle * * Seudullinen verkostoitumishanke, jonka teemoina seudun sisäisiin alihankintavalmiuksiin tutustuminen (palvelut ja henkilöstön osittaisten yhteiskäyttömahdollisuuksien selvittäminen) ja messuyhteistyön tiivistäminen Resurssina Kasvun avain hanke 4. Tuotannon energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen * Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen tuotannossa (lämpö, sähkö, polttoaineet). Energia-asioissa hyödynnetään EETU-hankkeen toimintaa. Ideapankki/huomioitavaa Toimialahankkeissa huomioitava ns. rakentamisen ketjuun kuuluvien liittymäpintojen hyödyntäminen (puu metalli energiateknologia hyvinvointiteknologia). 11

13 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Agribisnes Kehittämisen päämäärät 2020: Lisätä energia-alan liiketoimintamahdollisuuksia Loimaan seutukunnalla sekä luoda energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä yritystoiminnan ja asutuksen sijoittumisen seudullinen vetovoimatekijä. Kehittää elintarvikeyritysten verkostoitumista, lisätä Loimaan seutukunnan painovoimaa raaka-ainetuotannossa, parantaa raaka-ainetuotannon kilpailukykyä sekä luoda uutta liiketoimintaa metalli-, ICT- ja elintarvikeklustereiden rajapintoihin Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Uusiutuvan energian tuotantoklusterin kehittäminen * * * * 2. Elintarviketeollisuuden raaka-ainetuotanto -osaamisen * * * vahvistaminen 3. Jalostuksen ja kaupan muodostaman ruokaketjun ke- * * hittäminen Kehittämiskeskus osallistui Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käynnistämään Varsinais-Suomen energiastrategia hankkeeseen. Kehittämiskeskus kuului Varsinais-Suomen kiinteän bioenergian edistämishankkeeseen. Kehittämiskeskus kuului Satafoodin ylimaakunnalliseen Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista -hankkeeseen. Valonian koordinoima EETU energiasta maakunnan etu hanke lähti käyntiin ja palkattiin seutukunnallinen energianeuvoja. Järjestettiin Satafoodin kanssa Marjanviljelyn kehittämisilta. Kehittämiskeskus oli mukana Lounafood Aitoa makua Varsinais-Suomesta hankkeessa sekä Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais-Suomesta. Kehittämiskeskus kuului Satafoodiin. Seuturuoka saatavaksi hanke loi ja toimivan tuottajaringin ja lähiruokahylly -konseptin, jonka tavoitteena on lähiruuan saaminen kauppojen valikoimiin. Hankkeelle saatiin suuri medianäkyvyys ja uusia työpaikkoja syntyi 4 sekä uutta yritystoimintaa. Ideapankki/huomioitavaa Agribisnestoimialan seudullisessa kehittämisessä seurattavia teemoja ovat lisäksi - tietointensiivisten palvelujen mahdollinen ulkoistamiskehitys (mm. teknologia, tuoteturvallisuus, hallinnolliset tehtävät jne.) ja uusiutuvan energiatuotannon kytkeytyminen tuote- ja laitteistokehityksen kautta mm. metalliteknologiaan. - Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely agribisnes-työryhmässä. Ryhmässä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TEtoimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä Satafoodin, Lounafoodin, kuntien, alueellisten yhdistysten ja yritysten edustus. Ryhmissä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. 12

14 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Hyvinvointiala Kehittämisen päämäärä 2020: Lisätä yrityksiä ja yksityisen sektorin työpaikkoja alan liiketoiminnan edellytyksiä kehittämällä. Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Uusien yritystoimintamahdollisuuksien edistäminen * * * * Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely hyvinvointityöryhmässä. Ryhmässä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä kuntien, sairaanhoitopiirin sekä alueellisten yritysten edustus. Ryhmässä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. 2. Osaamisen kehittäminen 3. Asiakaslähtöisten palveluverkostojen syntymisen edistäminen * * * * * Järjestettiin hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen Kunnon Koti hankkeen esittely yhteistyössä hanketta hallinnoivan Turun ammattikorkeakoulun kanssa Suunniteltiin ja järjestettiin Loipolis-yhteistyönä Kotona asumisen neljä kohtaamista koulutuskokonaisuus syksyllä 2010 Loipolis-työryhmässä valittiin hyvinvoinnin erityiseksi kehittämiskohteeksi ikääntyvien henkilöiden kotona asumisen tukeminen. Tähän liittyen päätettiin osallistua vuonna 2011 käynnistyvään KOKO-hankkeen kansallisen ikärakennemuutosverkoston Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys hankkeeseen. Testattiin KOKO-hankkeeseen liittyen sosiaalisen median mahdollisuuksia verkostoitumisen lisäämisessä käyttämällä yhteistä asioiden valmistelualustaa (NING). Vähäisen käytön vuoksi kokeilua ei jatketa. 4. Hyvinvointipalvelualueimagon kehittäminen * Päätettiin toteuttaa osana Loipolis-yhteistyötä hyvinvointialaa esitteleviä lehtiartikkelisarja. Toteutus tapahtuu vuoden 2011 puolella. Ideapankki/huomioitavaa 13

15 1.4. ALUEKEHITYS JA EDUNVALVONTA ALUEELLINEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA (KOKO) (www.tem.fi/koko) KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima, alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 :n mukainen erityisohjelma. Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 kansallisen ohjelmaasiakirjan, ohjelma-alueet sekä kansalliset verkostot. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Ohjelman tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen. Painotus on elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valintojen lisäksi laaja-alaisessa asuinympäristön ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Ohjelmalla parannetaan alueiden kehitysedellytyksiä ja käynnistetään strategisesti merkittäviä hankkeita. KOKO:a rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla, osana ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa. Maakunnan kehittämisrahan osuus on yleisesti 50 %. Kunnat vastaavat lopusta rahoituksesta. Loimaan seutukunnan KOKO:n kokonaisbudjetti vuonna 2010 oli euroa, josta Varsinais-Suomen liiton osuus oli euroa ja kuntarahoituksen osuus euroa. Loimaan seutukunnalla KOKO:n toteutus perustuu seutukunnalle vuonna 2009 valmistuneeseen elinkeinostrategiaan. Tavoitteena on kehittää erityisesti elinkeinostrategiassa valittuja kärkitoimialoja sekä viedä eteenpäin ns. kehityskäytäväselvityksissä (Vt 9, Vt 10, kt 41 ja tie 204) esille nostettuja toimenpideehdotuksia. Työskentelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansallisia verkostoja, joihin Loimaan seutukunta osallistuu. Seutukunta on mukana kansallisessa Innovaatiot ja osaaminen sekä ikärakennemuutosalueiden verkostossa. KOKO:n toimintaa koordinoi ohjelmakoordinaattori. Toiminta jakaantuu kahteen toimenpidekokonaisuuteen. Toimenpidekokonaisuus1: Osaamisen ja ennakointiverkoston kehittäminen ja hyödyntäminen Toimenpidekokonaisuuden toteuttamiseksi käynnistettiin vuoden 2010 alussa Loipolisyhteistyö. Loipolis on seudun kehittäjäorganisaatioiden; Yrityskolmion (Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus), Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulun muodostama sopimusperusteinen yhteenliittymä. Loipoliksen toiminta perustuu organisoituun työryhmätyöskentelyyn, jonka operatiivista toimintaa ohjaa Loipolis-johtoryhmä. Johtoryhmässä on jäsenet em. kehittäjäorganisaatioista, jonka lisäksi kokouksiin osallistuu asiantuntijajäsenenä hanketoimintaan liittyvissä asioissa Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n edustaja. 14

16 Loipolis-toiminnassa on perustettu toimialakohtaiset työryhmät käsittelemään metalli- ja koneteknologian, puu- ja rakennusteollisuuden, agribisneksen sekä hyvinvoinnin kysymyksiä. Lisäksi toimii koulutustyöryhmä, jossa käsitellään yleisiä osaamisen kehittämiseen ja koulutustarpeisiin vastaamiseen liittyviä kysymyksiä. Loipolis-työryhmien toimintaa tukee Loipolis-asiamies. Hänen tehtävänään on työryhmien toiminnan tukeminen ja työryhmien välisen koordinaation lisääminen vastaamalla työryhmäkokousten käytännön valmistelusta sekä osallistumalla työryhmäkokouksiin ja toimintaa tukevaan sidosryhmätyöskentelyyn. Loipolisasiamiespalvelu hankitaan ostopalveluna. Kilpailutuksen perusteella on tehty hankintapäätös palvelun hankkimisesta Turun ammattikorkeakoululta vuosina 2010 ja Toimenpidekokonaisuus 2: Kehityskäytävät Toimenpidekokonaisuuden päämääränä on vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista kehitystä ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta maakunnan pääliikenneväylien suuntaiseen kasvupotentiaaliin tukeutuvalla kuntayhteistyöllä. Painopistealueiksi on valittu strategiatyöskentelyn ja KOKO-ohjelmaehdotuksen valmistelun yhteydessä seuraavat asiat painoarvoltaan tärkeysjärjestyksessä: 1. Kuntien yritysalueiden kehittäminen 2. Kehityskäytäväselvityksiin perustuva kuntien asukasvetovoiman kehittäminen 3. Alueen saavutettavuuden edistäminen 4. Seudun matkailupalvelujen näkyvyyden kehittäminen Toimenpidekokonaisuuteen liittyviä kehittämisteemoja on lähdetty viemään eteenpäin osana kansallisen ikärakennemuutosverkoston toimintaa. Verkoston kautta on seutukunnan ja sen kuntien käyttöön hankittu ns. HEMAASU-ennakointimalli. Kyseessä on työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeuttamiseksi laadittu Excelpohjainen malli, jolla käyttäjä voi pohjatietoja muuttamalla nopeasti tehdä arvioita esim. väestön, työvoiman, työllisyyden, työpaikkojen ja aluetuotteen kehityksestä. Loimaan seutukunta ilmoittautui vuonna 2010 alustavasti kahteen kansallisen ikärakennemuutosverkoston kautta toteutettavaan hankkeeseen: Loimaan kaupunki on toimijana mukana hankkeessa Monikko monimuotoisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit. Pilottikohteena on Nahkatehtaan alue, jossa jatketaan Asumisen 7 pilottia hankkeessa aloitettua yhteisölliseen asumiseen, erilaisiin asuntotyyppeihin sekä toiminnallisesti monipuoliseen alueeseen tähtäävää suunnittelua yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Lisäksi ilmoittauduttiin vuonna 2010 alustavasti pilottiin Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan teknologiaa hyödyntäviä palvelukonsepteja, joilla tuetaan ikääntyvien kotona selviämistä. Päätoteuttajana tässä hankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu. 15

17 PRO YSITIE RY (www.proysitie.fi) VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli yhdistyksen toinen toimintavuosi. Yhdistys ajaa Turusta Venäjän rajalle johtavan VY 9:n ja samaa linjaa noudattavan rautatien kehittämistä. Helmikuussa 2010 liikenneministeriö hyväksyi tienumeroinnin muutoksen Kuopiosta Tohmajärven Niiralaan kulkevalle osuudelle. Nykymitassaan tie on 663 kilometriä pitkä Skandinavian Venäjään yhdistävä maamme merkittävin poikittaisyhteys. Koko valtatie 9 kuuluu eurooppalaiseen TERN-tieverkkoon. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan käytävän asemaan vuonna 2012 valmistuvassa liikennepoliittisessa selonteossa ja 2011 hallitusohjelmassa. Yhdistyksen hallitus suoritti opintomatkan Ruotsiin Mielenkiinto kohdistui Ruotsin valtion uuteen viranomaiseen Tarfikverketiin, joka aloitti toimintansa Pääkonttori sijaitsee Borlängessä. Tunnuslause on: kaikki pääsevät perille sujuvasti, ympäristöystävällisesti ja turvallisesti. Ruotsissa on määritelty liikenteen runkoverkko, joka sisältää raide-, ja tieyhteydet, lentokentät, satamat ja terminaalit. Toiminnanjohtaja Salminen osallistui Finnpron matkalle Yhdysvaltoihin Kohteena oli Portland ja San Fransisco. Yhtenä aiheena oli Yhdysvaltain liikenneverkosto. Yhdysvaltain valtaväylät on numeroitu 1:stä 830:een. Itälänsisuuntaisia ylimmän kategorian valtaväyliä on noin 100. Yksi pisimmistä oli käyttämämme väylä highway 30 Atlantic citystä aina Tyynen meren rannalle Astoriaan (Oregon) saakka. 2. KEHITTÄMISKESKUKSESTA YRITYSKOLMIOKSI JA UUDET TILAT Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus muutti Turuntie 6:sta Kauppalankatu 2:een kesällä Noina 13 vuoden aikana todettiin useaan otteeseen, että tilat eivät enää vastanneet tarkoitustaan. Lisäksi tiloja olisi pitänyt remontoida melkoisesti vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Loimaalla sijaitsevan ns. Valtion virastotalon omistajan vaihduttua Konda Kapital Oy:ksi, alkoi keskustelu uusien omistajien kanssa mahdollisesta siirtymisestä Vareliuksenkatu 2:een. Loimaalaisen tilitoimiston Pretax Loimaa Oy:n kanssa löydetty yhteisajatus koko kerrosta koskevan vuokraustarjouksen tekemisestä, osoittautui toimivaksi tavaksi hoitaa tilakysymys ja sen jälkeen, kun oli päästy yhteisymmärrykseen tarvittavista korjauksista ja muutoksista, Kehittämiskeskuksen puolesta sanottiin irti Kauppalankatu 2:n vuokraussopimus ja uusien tilojen vuokraussopimus allekirjoitettiin. Uusiin tiloihin sovittiin päästävän muuttamaan tulevan tammikuun aikana. Uusien tilojen etsimisen yhteydessä käytiin keskustelua myös toiminnan ulkoisen ilmeen muuttamisesta. Joulukuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin jatkaa valmistelua, jonka tarkoituksena oli koota Loimaan seutukunnan 16

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA. - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma

LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA. - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus 19.5.2009 LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA - elinkeinojen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot