VUOSIKERTOMUS Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille."

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA YRITYSNEUVONTA YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK) SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT (SEKES) VARSINAIS SUOMEN YRITTÄJÄT RY TURUN KAUPPAKAMARI RY VARSINAIS SUOMALAISTEN YRITYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI YPK HANKETOIMINTA ALUEKEHITYS JA EDUNVALVONTA ALUEELLINEN KOHEESIO JA KILPAILUKYKYOHJELMA (KOKO) PRO YSITIE RY KEHITTÄMISKESKUKSESTA YRITYSKOLMIOKSI JA UUDET TILAT MESSU JA MARKKINOINTITAPAHTUMAT TALOUS HALLITUS, HENKILÖKUNTA, KIRJANPITO JA TILINTARKASTAJAT HALLITUS HENKILÖKUNTA KIRJANPITO TILINTARKASTAJAT 22

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 Loimaan seutukunta on nykymuotoisena ollut olemassa kohta 16 vuotta. Suomen EU-jäsenyydellä ja Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksella on molemmilla samanpituinen historia. Huhtikuun 15. päivänä 2010 juhlittiin yhdistyksemme 15-vuotisjuhlaa noin 150 hengen ollessa läsnä. Viime vuonna perustettiin edellisvuoden tapaan 196 yritystä. Tärkein luku on kuitenkin nettolisäys. Yritysmäärämme kasvoi 144 uudella yrityksellä. Yritysten perustamisinto on säilynyt pitkään erittäin korkealla tasolla. Myös loppuvuonna tehty kysely yrittäjille osoittaa edelleen kasvuodotusten jatkuvan. Ensimmäistä kertaa maakunnassamme Loimaan seutukunnalla oltiin kaikkein toiveikkaimpia tulevaisuuden suhteen. Kehittämiskeskuksen keskeisin tehtävä on laadukkaan yritysneuvonnan antaminen peruskuntiemme yrittäjille. Strategia nostaa liikenneolosuhteet tärkeälle sijalle. Valtatie 9, valtatie 10, kantatie 41 ja tie 204 ovat kaikki Turusta säteittäin sisämaahan lähteviä väyliä. Näillä on tärkeä sija tuotteidemme kuljetuksessa maailmalle. Tiet kuuluvat seutukunnallisen edunvalvonnan piiriin kuten myös kärkitoimialat: metalliteollisuus, puuala, hyvinvointisektori ja kasvussa oleva agribisness. Kehittämiskeskuksen kutsusta eri kärkitoimialojen koulutuksen ja yritysten edustajat ovat kokoontuneet pohtimaan kehitysnäkymiä. Nousevana teemana on ollut esillä lähiruoka. Lähiruoan tarve selvitettiin hankkeessa: Seuturuoka Saatavaksi. Hankkeen avulla olimme askeleen edellä muita ja saimme avattua tien useisiin alueemme kauppoihin. Pääsimme paikallislehtien lisäksi näyttävästi valtakunnallisiin julkaisuihin kuten Maaseudun Tulevaisuus-lehteen ja myöhemmin vielä televisioon. Useissa alueemme kaupoissa on nyt laajentuneet lähiruokahyllyt ja kauppiaat kilpailevat uusista tuotteista. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. Yleinen ilmapiiri on asettumassa kielteiseksi yritystuille valtion säästöjen ja byrokratian vuoksi. Tässä on aluetalouden kannalta kuitenkin ongelmia. Olemme myötävaikuttaneet seudulle saatuihin 6,3 miljoonan yritystukiin. Kaiken kaikkiaan Varsinais-Suomen liitossa ja ELY-keskuksessa on tehty 53 tukipäätöstä eli tasaisen taulukon mukaan yksi / viikko. Tämä ohjelmakausi jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Yrittäjyys on tunnustettava seutukuntamme selkärangaksi. Kunnat ovat tässä työssä yrittäjien kumppaneita. Loimaalla 13. päivänä huhtikuuta 2011 Pauli Salminen, toimitusjohtaja 2

4 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA VUOSIKERTOMUS 2010 Kehittämiskeskuksen toiminta jakaantuu kahteen kokonaisuuteen: 1) perustoimintaan, jonka tehtävänä on huolehtia yritysneuvonnasta, aluekehitystyöstä ja alueen edunvalvonnasta ja 2) hanketoimintaan, jossa kuntien rahoitusta käytetään omarahoitusosuuksina erilaisissa kehittämishankkeissa YRITYSNEUVONTA Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen peruspalveluihin sisältyvä yritysneuvonta on osa Kehittämiskeskuksen yrityspalveluja. Yrityspalveluilla oli vuoden 2010 aikana asiakastapahtumaa, jotka jakautuivat tapahtuman luonteen ja kuntien mukaan seuraavasti (alempi luku sulkeissa = edellinen vuosi): KUNTA YRITYS- TEN MÄÄRÄ KUNNAS- SA AURA 287 (260) KOSKI TL 218 (201) LOIMAA (1.228) MARTTILA 161 (158) ORIPÄÄ 126 (123) PÖYTYÄ 669 (635) TARVASJOKI 157 (147) YHTEENSÄ (2009) (2.752) VS. VUOSI (43) KASVU % 10,38 (4,00) 8,46 (0,00) 4,07 (8,19) 1,90 (-1,25) 2,44 (-4,65) 5,35 (1,44) 6,80 (3,52) 5,23 (1,59) YRITYS- NEUVON- TA ja EETU STARTTI- LAUSUN- NOT ELY- KES- KUS, RA- HOITUS YRITYS- KÄYNNIT MASVA LAUSUN- NOT SUMMA 93 (100) 3 (3) 10 (11) 50 (42) 0 (1) 156 (157) (38) (2) (6) (22) (0) (68) (515) (22) (39) (157) (1) (734) (43) (2) (5) (19) (0) (69) (36) (2) (3) (22) (0) (63) (160) (13) (18) (116) (0) (307) (31) (2) (6) (23) (1) (63) (923) (46) (88) (401) (3) (1.461) /- 0 yritysten lukumääränä uusin käytettävissä oleva tieto yrityksiä per capita n. 8 % KONTAK- TIT/YRITY S-MÄÄRÄ % 54,36 (60,38) 32,11 (33,83) 60,09 (59,77) 42,86 (43,67) 53,17 (51,22) 37,97 (48,35) 49,04 (42,86) 50,45 (53,09) Asiakastapahtumista n. 45 % kohdistui tuotannollisiin yrityksiin ja n. 55 % palvelu-yrityksiin. Lisäksi hankkeitten avulla on järjestetty yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville seuraavanlaisia tilaisuuksia: 1. Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK - Sartti-info - Ajankohtaista veroasiaa - Sosiaalipalvelut ja yrittäjyys - Yrityksen perustajan info - Verkkokaupan mahdollisuudet 3

5 - Palvelut alkaville yrittäjille - Myynnistä menestystekijä 2. LoiMaaseutu - maaseudun yritysneuvontaa (MASVA) VUOSIKERTOMUS Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen - Kassavirtalaskelma pienen yrityksen johtamisen välineenä - Käsityöyrittäjien verkostotapaaminen - Elintarvikeyrittäjien kansainvälistymispäivä - Maistuu hyvältä! lähiruokatilaisuus - Onko puualalla Suomessa tulevaisuutta? - Nostetta liiketoimintaan yrittäjätreffit - Bioenergiailta - Marjanviljelijäilta 3. Maaseudun kulttuurista vetovoima matkailuun ja Voimaa! matkailuhankkeen puitteissa on järjestetty seuraavanlaisia tilaisuuksia: - Keskustelutilaisuus Oripään matkailusta - Vihreän Kolmion ja Maaseutumatkailuyrittäjien yhteinen illanvietto - Ekomatkailuilta - Info Turku 2011 Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 332 yrittäjää / yrittäjäksi aikovaa seutukunnalta YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK) (www.uusyrityskeskukset.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on ollut jäsenenä Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä helmikuusta Kehittämiskeskus on Län-sirannikon ryhmässä, johon kuuluvat myös Porista Yrityspalvelu Enter, Raumalta Rauman Seudun Kehitys Oy, Uudestakaupungista Ukipolis Oy ja Turusta Yrityspalvelukeskus Potkuri SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT RY (SEKES) (www.sekes.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on vuonna 2004 perustetun SEKES Ry:n perustajajäseniä. SEKESin tavoitteina on täsmentää jäsenistön ulkoista profiilia ja luoda uusia, tehokkaita toimintamalleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. SEKES valjastaa verkoston resurssit sekä kuntien että yhteistyökumppaneiden tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi SEKES kehittää kansainvälistä toimintaa. 4

6 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄT (www.v-syrittajat.fi) VUOSIKERTOMUS 2010 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on jäsenenä Varsinais-Suomen Yrittäjät Ry:ssä mahdollistaen suoran yhteyden sekä maakunta- että paikallistasolla tapahtuvaan yhteydenpitoon KAUPPAKAMARI (www.turku.chamber.fi) Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus on jäsenenä Turun kauppakamarin Loimaan osastossa. Turun kauppakamarilla on merkittävä edunvalvontavastuu, koska se on ainoa aluetasolla itsenäisesti toimiva koko elinkeinoelämän etuja ajava organisaatio. Edunvalvonnan ytimen muodostaa valiokuntatyöskentely (Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Pauli Salminen on elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen), jonka kautta kauppakamarin jäsenyrityksissä oleva asiantuntemus ja näkemykset saadaan esille ja vietyä eteenpäin. Loimaan kauppakamariosaston asiamiehenä toimii Kehittämiskeskuksen yritysneuvoja Ollipekka Hoffrén VARSINAIS-SUOMALAISTEN YRITYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISPRO- JEKTI - YPK Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus toteuttaa yhdessä Ukipolis Oy:n, Yrityssalo Oy:n ja Turunmaan seutukunnan kanssa (Länsi Turunmaan kaupunki ja Kemiön kunta) Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK:ta siten, että projektin hallinnointi tapahtuu Yrityssalo Oy:ssä. Projektin tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomessa toimivien, julkista neuvontapalvelua tarjoavien organisaatioiden edellytyksiä vastata tehokkaasti toimintaympäristön muutoksista ja yritysten tarpeiden kasvusta johtuviin vaatimuksiin vahvistamalla seudullisten neuvontaorganisaatioiden resursointia kasvaneiden vaatimusten mukaisesti, tehostamalla seuduilla toimivien julkisia palveluita tuottavien organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tiivistämällä eri seutujen välistä yhteistyötä resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Projektin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yrittäjyyden esteiden selvittämiseen ja niihin vaikuttamiseen, neuvontapalveluiden vaikuttavuuden seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen sekä eri neuvontaorganisaatioiden verkostomaisen yhteistyön tehostamiseen. YPK:n tueksi on suunniteltu K4 Kehittämistä, Kasvua, Kannattavuutta, Koulutusta kehittämistyökalu. 5

7 Sen avulla autamme pk- ja mikroyrityksiä parantamaan kannattavuutta, kehittämään ja tehostamaansa yritysten toimintaa ja löytämään uusia kasvunmahdollisuuksia bisneksessä. Palvelu on suunnattu erityisesti kasvuhaluisille yrityksille. K4 tarjoaa eri alojen asiantuntijapalveluita yritysten käyttöön huomattavasti tuettuun hintaan. K4:n avulla voimme toteuttaa räätälöityä koulutusta yritysten tarpeisiin perustuen. Palvelut ovat maksullisia, mutta huomattavasti tuettuja. Yrityksen saaman tuen osuus on vähintään 50 % kustannusten loppusummasta ja yrityksen koosta riippuen HANKETOIMINTA Vuoden 2009 kuntakohtaisten elinkeino-ohjelmien pohjalta tehtyyn seutukunnalliseen elinkeinostrategiaan ( ) tehtiin päivitys 2010 aikana. Strategian perusajatus voidaan esittää alla olevan kuvion avulla: Kaikkia toimialoja Strategiset Seutukunnan koskevat peruspalvelut toimialat visio 2020 Infrastruktuuri Yritysneuvonta Koulutus Työvoima Agribisnes Loimaan seutukunta menestyy tukemalla yritystensä menestymismahdollisuuksia ja Metalli ja kone muodostaa kilpailukykyisen vaihtoehdon uusien yritysten sijoittumiselle ja perustamiselle. Puu ja rakentaminen Tasapainoinen kehitys taataan hyödyntämällä sijaintia maakunnan kehityskäytävillä sekä Hyvinvointi panostamalla osaamiseen ja laadukkaaseen asumiseen. Toteutusorganisaatio: LOIPOLIS Seutukunnallisen elinkeinostrategian valmistelussa valittiin seutukunnan strategisiksi toimialoiksi Agribisnes, Metalli ja kone, Puu ja rakentaminen sekä Hyvinvointi. Valinnan yhtenä tavoitteena oli luoda strateginen toimintaohjelma, jonka avulla suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan hankkeet ja muut toimenpiteet. 6

8 Strategisessa toimintaohjelmassa esitetään aluerakenteen ja yritystoiminnan päätoimialojen toimintaympäristön kehittämisen päämäärät, painoarvotetut strategit toimintalinjat sekä toimintalinjoihin kuuluvat kärkitoimenpiteet. Lisäksi on esitetty muita strategiatyön yhteydessä esiin tulleita toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ja hankeideoita ns. "ideapankkiin" koottuna. Näitä voidaan huomioida resurssien riittäessä tai tulevaisuudessa. Strategisen toimintaohjelman jakautumista teemoihin seudun koheesion ja kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmista on havainnollistettu seuraavassa kuviossa Seutukunnan koheesion ja kilpailukyvyn kehittäminen strategisessa toimintaohjelmassa LOIMAA ORIPÄÄ Matkailuvetovoima Asukasvetovoima KOSKI TL Elinkeinoinfrastruktuuri Seudun koheesio ja vetovoima Yritysten kilpailukyky Alueellinen edunvalvonta PÖYTYÄ Osaamis- ja innovaatiorakenteet Yrityspalvelut Yhteistyöverkostot MARTTILA AURA TARVASJOKI Seuraavilla sivuilla esitellään seutukunnallisen elinkeinostrategian mukaisesti esitetyt vuodelta 2009 jatkuneet ja vuonna 2010 aloitetut hankkeet ja muut toimenpiteet Hankkeet ja muut toimenpiteet on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: - Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen perustoimintaa tukevat hankkeet ja jäsenyydet - Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna Kehityskäytäväperusteinen aluerakenne ja matkailu, Metalli-, kone ja puuteollisuus, Agribisnes ja Hyvinvointi 7

9 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen perustoimintaa tukevat hankkeet ja jäsenyydet Toiminnan päämäärä: Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus tukee seutukunnalla jo toimivien yritysten menestymismahdollisuuksia ja uusien yritysten sijoittumista ja perustamista toimialueelleen. Toiminnallaan kehittämiskeskus muodostaa jäsenkunnilleen kilpailukykyisen toimintamallin seudullisten yrityspalvelujen järjestämiseksi. Yleistä toiminnan organisoimisesta: Osa oheisiin toimintoihin sisältyvistä henkilöstökustannuksista voi sisältyä hankkeisiin, mikäli henkilöstö oman toimensa ohessa toimii hankkeiden projektipäälliköinä/työntekijöinä. Toimintalinja Hanke/toimenpide 2010 Jäsenyys 2010 Loipolis-yhteistyöosapuolen kehittämistoimepide/-hanke Päättyy Toteuttaja Huomioitavaa 1. Yleishallinto ja kehittäminetaisia Kasvun Avain hanke, jonka avulla tuotettu etupäässä yrityskoh- 6/2011 LSKK kehittämispalveluja Toimitusjohtaja Kansainväliset operaatiot - Kehittämispäällikkö Pienprojektit - Toimistopalvelut VISIEL (Visionäärinen yritystoiminnan kehittäminen) 3/2010 TUKK/TUTU Taloushallintopalvelut ARSNET, kulttuuriosaajien työllisyyden parantaminen HUMAK Hallitus SEKES ry:n (Seudulliset kehittämisyhtiöt ry) jäsen Vuosiperust. SEKES SUK:n (Suomen uusyrityskeskukset ry) jäsen Vuosiperust. SUK 2. Yritysneuvontapalvelut Varsinais-Suomen YPK (sis. 1 yritysneuvoja) Yrityssalo Oy Suunniteltu jatkoa 2013 loppuun 3 seutukunnallista yritys- alkavien/vähän aikaan toimivien yritysten perusneuvontatyön lisäksi neuvojaa toiminnallisina tavoitteina neuvontaprosessin kehittäminen sekä noin kuukausittaiset tietoiskut alkavaa yrittämistä tukevista teemoista MASVA (sis. 1 yritysneuvoja, maaseutuyritysten neuvontapalvelu) Perusneuvonnan ja yritystukineuvonnan lisäksi järjestettiin yrittäjille ajankohtaisiltoja (9 kpl). Lähiruuan edistäminen seutukunnalla. Loipolis-/korkeakouluasiamies, osapäiväinen (KOKO) TuAMK Varsinais-Suomen YES keskus (yrittäjyyskasvatus) 2010 V-S yrittäjät Yrityspalvelujen verkosto Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisen vauhdittajaksi (KV-foorumi) LSKK Suunniteltu jatkoa 2013 loppuun -5/2011 V-S liitto BASIS (PK-yritysten kansainvälistymispalvelujen kehittäminen), valmistelu TuY 8

10 Toimintalinja Hanke/toimenpide 2010 Jäsenyys 2010 Päättyy Toteuttaja Huomioitavaa Loipolis-yhteistyöosapuolen kehittämistoimepide/-hanke 3. Aluekehitys ja edunval- Loimaan seutukunnan KOKO-ohjelma LSKK vonta Seutukunnallinen markkinointi (Master Plan), suunnittelu LSKK Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tarkistus/toteutus (TOTSU) - V-S liitto Varsinais-Suomen elinkeinostrategia ELY keskus Maakunnallinen yhteismarkkinointi LSKK Loimaan seutukunnan pääkaupunkikerho/saviseura - LSKK SeutuNet-tilastopalvelu Vuosiperust. TIKE Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu ELY -keskus Kehittämiskeskuksen 15 vuotisjuhlaseminaari 2010 LSKK Loimaan seutukunnan elinkeinomaiseman kehittämissuunnitelma 2010 LSKK Saviseura Vuosiperus. LSKK Elävä kaupunkikeskusta ry:n jäsen Vuosiperust. EKK Turun Kauppakamari ry:n jäsen Vuosiperust. Turun KK Suomen Yrittäjät /Varsinais-Suomen yrittäjät ry:n jäsen Vuosiperust. V-S yrittäjät Pro Ysitie ry:n jäsen Vuosiperust. Pro Ysitie 9

11 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Kehityskäytäväperusteinen aluerakenne ja matkailu Kehittämisen päämäärä 2020: Vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista kehitystä ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta maakunnan pääliikenneväylien suuntaiseen kasvupotentiaaliin tukeutuvalla kuntayhteistyöllä. Mittarit: Yritysmäärän, muuttoliikkeen ja matkailuvetovoiman kehittyminen seutukunnallisesti ja eri osissa seutukuntaa. Strateginen toimintalinja Painoarvo Keskeiset toimenpiteet Kuntien yritysalueiden kehittäminen * * * * Kt 41/mt 204 kehityskäytäväselvitys valmistui. Vt 9, Vt 10 sekä kt 41/mt 204 kehityskäytäväselvityksien pohjalta laadittiin markkinointimateriaalia yritysalueiden kehittämiseen teemoilla Kympintontit ja Kasvumaa. Markkinointia tukemaan perustettiin internet-sivut sekä 2. Kuntien asukasvetovoiman kehittäminen * * * Asumisen 7 pilottikohdetta hankkeen avulla tuotettiin kuhunkin seutukunnan kuntaan asumiseen liittyvä konkreettinen kohdesuunnitelma sekä koko seutukuntaa koskeva raportti, johon koottiin kehittämishanke-ideoita rahoitusmahdollisuuksineen alueen asukasvetovoiman parantamiseen. Kehittämiskeskus oli EKK (Elävät kaupunkikeskustat) ry:n jäsen 3. Alueen saavutettavuuden edistäminen * * 4. Seudun matkailupalvelujen näkyvyyden kehittäminen * Vaikutettiin voimakkaasti Pro Ysitie yhdistyksen perustamiseen ja sen toiminnan kehittämiseen ensivaiheessa liikenneturvallisuuteen tähtäävän edunvalvontayhteistyön käynnistämiseksi ja hankkeistamiseksi. Toteutettiin Maaseudun kulttuurista vetovoimaa matkailuun hanketta. Päättyy 5/2010. Aloitettiin Voimaa! matkailuhanke, päättyy 6/2012 Kuuluttiin Varsinais-Suomen maaseutumatkailun toimialahankkeeseen. Yhteistyö Turku Touringin kanssa. Toteutettiin Matkailualue Vihreän Kolmion toimintaa (sis. Laiturilta Laiturille -tapahtuman) Ideapankki/huomioitavaa 10

12 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Metalli-, kone- ja puuteollisuus Kehittämisen päämäärä 2020: Lisätä seutukunnan metalli-, kone- ja puuteollisen yrityskannan valmiutta vastata kysynnän nopeatempoisuutta, asiakasperusteista räätälöintiä, moduulipohjaisuutta ja energiatehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Työvoiman saatavuuden edistäminen ja säilyttäminen * * * * Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely kone- ja metalliteknologian sekä puu- ja rakennusteollisuuden ryhmissä. Ryhmissä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä alueellisten yritysten edustus. Ryhmissä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. Oppilaitosten ja teollisten yritysten yhteistyön kehittäminen mm. järjestämällä oppimispaikkoja teollisiin yrityksiin, tähän liittyen järjestettiin Loipolis-yhteistyönä Metalli meets ME-tapahtuma alan opiskelijoille sekä yritysten edustajille. 2. Osaamisen kehittäminen * * * Osallistuttiin TRIOplus-hankkeeseen Järjestettiin osana KOKO:n Loipolis-yhteistyötä putkistopassikoulutus, osallistujia 24 henkilöä seitsemästä yrityksestä. 3. Yritysten verkostoitumisen edistäminen alihankintavalmiuksien parantamiseksi Kehittämiskeskus oli mukana Varsinais-Suomen puutuotealan koordinaatiohankkeessa KOKO:n kautta laadittiin seudullisen yrityshautomohankkeen projektisuunnitelma sekä rahoitushakemus hankkeelle * * Seudullinen verkostoitumishanke, jonka teemoina seudun sisäisiin alihankintavalmiuksiin tutustuminen (palvelut ja henkilöstön osittaisten yhteiskäyttömahdollisuuksien selvittäminen) ja messuyhteistyön tiivistäminen Resurssina Kasvun avain hanke 4. Tuotannon energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen * Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen tuotannossa (lämpö, sähkö, polttoaineet). Energia-asioissa hyödynnetään EETU-hankkeen toimintaa. Ideapankki/huomioitavaa Toimialahankkeissa huomioitava ns. rakentamisen ketjuun kuuluvien liittymäpintojen hyödyntäminen (puu metalli energiateknologia hyvinvointiteknologia). 11

13 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Agribisnes Kehittämisen päämäärät 2020: Lisätä energia-alan liiketoimintamahdollisuuksia Loimaan seutukunnalla sekä luoda energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä yritystoiminnan ja asutuksen sijoittumisen seudullinen vetovoimatekijä. Kehittää elintarvikeyritysten verkostoitumista, lisätä Loimaan seutukunnan painovoimaa raaka-ainetuotannossa, parantaa raaka-ainetuotannon kilpailukykyä sekä luoda uutta liiketoimintaa metalli-, ICT- ja elintarvikeklustereiden rajapintoihin Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Uusiutuvan energian tuotantoklusterin kehittäminen * * * * 2. Elintarviketeollisuuden raaka-ainetuotanto -osaamisen * * * vahvistaminen 3. Jalostuksen ja kaupan muodostaman ruokaketjun ke- * * hittäminen Kehittämiskeskus osallistui Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käynnistämään Varsinais-Suomen energiastrategia hankkeeseen. Kehittämiskeskus kuului Varsinais-Suomen kiinteän bioenergian edistämishankkeeseen. Kehittämiskeskus kuului Satafoodin ylimaakunnalliseen Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista -hankkeeseen. Valonian koordinoima EETU energiasta maakunnan etu hanke lähti käyntiin ja palkattiin seutukunnallinen energianeuvoja. Järjestettiin Satafoodin kanssa Marjanviljelyn kehittämisilta. Kehittämiskeskus oli mukana Lounafood Aitoa makua Varsinais-Suomesta hankkeessa sekä Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais-Suomesta. Kehittämiskeskus kuului Satafoodiin. Seuturuoka saatavaksi hanke loi ja toimivan tuottajaringin ja lähiruokahylly -konseptin, jonka tavoitteena on lähiruuan saaminen kauppojen valikoimiin. Hankkeelle saatiin suuri medianäkyvyys ja uusia työpaikkoja syntyi 4 sekä uutta yritystoimintaa. Ideapankki/huomioitavaa Agribisnestoimialan seudullisessa kehittämisessä seurattavia teemoja ovat lisäksi - tietointensiivisten palvelujen mahdollinen ulkoistamiskehitys (mm. teknologia, tuoteturvallisuus, hallinnolliset tehtävät jne.) ja uusiutuvan energiatuotannon kytkeytyminen tuote- ja laitteistokehityksen kautta mm. metalliteknologiaan. - Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely agribisnes-työryhmässä. Ryhmässä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TEtoimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä Satafoodin, Lounafoodin, kuntien, alueellisten yhdistysten ja yritysten edustus. Ryhmissä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. 12

14 Loimaan seutukunnan elinkeinostrategian toimintaohjelman toteutuminen vuonna 2010 Hyvinvointiala Kehittämisen päämäärä 2020: Lisätä yrityksiä ja yksityisen sektorin työpaikkoja alan liiketoiminnan edellytyksiä kehittämällä. Strateginen toimintalinja Painoarvo Toimenpiteet 1. Uusien yritystoimintamahdollisuuksien edistäminen * * * * Käynnistettiin osana KOKO:n toimintaa Loipolis-asiantuntijaryhmätyöskentely hyvinvointityöryhmässä. Ryhmässä mukana kehittämiskeskuksen, Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulujen edustus sekä kuntien, sairaanhoitopiirin sekä alueellisten yritysten edustus. Ryhmässä käsitellään kaikkia strategisiin toimintalinjoihin liittyviä teemoja. 2. Osaamisen kehittäminen 3. Asiakaslähtöisten palveluverkostojen syntymisen edistäminen * * * * * Järjestettiin hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen Kunnon Koti hankkeen esittely yhteistyössä hanketta hallinnoivan Turun ammattikorkeakoulun kanssa Suunniteltiin ja järjestettiin Loipolis-yhteistyönä Kotona asumisen neljä kohtaamista koulutuskokonaisuus syksyllä 2010 Loipolis-työryhmässä valittiin hyvinvoinnin erityiseksi kehittämiskohteeksi ikääntyvien henkilöiden kotona asumisen tukeminen. Tähän liittyen päätettiin osallistua vuonna 2011 käynnistyvään KOKO-hankkeen kansallisen ikärakennemuutosverkoston Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys hankkeeseen. Testattiin KOKO-hankkeeseen liittyen sosiaalisen median mahdollisuuksia verkostoitumisen lisäämisessä käyttämällä yhteistä asioiden valmistelualustaa (NING). Vähäisen käytön vuoksi kokeilua ei jatketa. 4. Hyvinvointipalvelualueimagon kehittäminen * Päätettiin toteuttaa osana Loipolis-yhteistyötä hyvinvointialaa esitteleviä lehtiartikkelisarja. Toteutus tapahtuu vuoden 2011 puolella. Ideapankki/huomioitavaa 13

15 1.4. ALUEKEHITYS JA EDUNVALVONTA ALUEELLINEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA (KOKO) (www.tem.fi/koko) KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima, alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 :n mukainen erityisohjelma. Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 kansallisen ohjelmaasiakirjan, ohjelma-alueet sekä kansalliset verkostot. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Ohjelman tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen. Painotus on elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valintojen lisäksi laaja-alaisessa asuinympäristön ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Ohjelmalla parannetaan alueiden kehitysedellytyksiä ja käynnistetään strategisesti merkittäviä hankkeita. KOKO:a rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla, osana ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa. Maakunnan kehittämisrahan osuus on yleisesti 50 %. Kunnat vastaavat lopusta rahoituksesta. Loimaan seutukunnan KOKO:n kokonaisbudjetti vuonna 2010 oli euroa, josta Varsinais-Suomen liiton osuus oli euroa ja kuntarahoituksen osuus euroa. Loimaan seutukunnalla KOKO:n toteutus perustuu seutukunnalle vuonna 2009 valmistuneeseen elinkeinostrategiaan. Tavoitteena on kehittää erityisesti elinkeinostrategiassa valittuja kärkitoimialoja sekä viedä eteenpäin ns. kehityskäytäväselvityksissä (Vt 9, Vt 10, kt 41 ja tie 204) esille nostettuja toimenpideehdotuksia. Työskentelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansallisia verkostoja, joihin Loimaan seutukunta osallistuu. Seutukunta on mukana kansallisessa Innovaatiot ja osaaminen sekä ikärakennemuutosalueiden verkostossa. KOKO:n toimintaa koordinoi ohjelmakoordinaattori. Toiminta jakaantuu kahteen toimenpidekokonaisuuteen. Toimenpidekokonaisuus1: Osaamisen ja ennakointiverkoston kehittäminen ja hyödyntäminen Toimenpidekokonaisuuden toteuttamiseksi käynnistettiin vuoden 2010 alussa Loipolisyhteistyö. Loipolis on seudun kehittäjäorganisaatioiden; Yrityskolmion (Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus), Loimaan TE-toimiston, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Turun ammattikorkeakoulun muodostama sopimusperusteinen yhteenliittymä. Loipoliksen toiminta perustuu organisoituun työryhmätyöskentelyyn, jonka operatiivista toimintaa ohjaa Loipolis-johtoryhmä. Johtoryhmässä on jäsenet em. kehittäjäorganisaatioista, jonka lisäksi kokouksiin osallistuu asiantuntijajäsenenä hanketoimintaan liittyvissä asioissa Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n edustaja. 14

16 Loipolis-toiminnassa on perustettu toimialakohtaiset työryhmät käsittelemään metalli- ja koneteknologian, puu- ja rakennusteollisuuden, agribisneksen sekä hyvinvoinnin kysymyksiä. Lisäksi toimii koulutustyöryhmä, jossa käsitellään yleisiä osaamisen kehittämiseen ja koulutustarpeisiin vastaamiseen liittyviä kysymyksiä. Loipolis-työryhmien toimintaa tukee Loipolis-asiamies. Hänen tehtävänään on työryhmien toiminnan tukeminen ja työryhmien välisen koordinaation lisääminen vastaamalla työryhmäkokousten käytännön valmistelusta sekä osallistumalla työryhmäkokouksiin ja toimintaa tukevaan sidosryhmätyöskentelyyn. Loipolisasiamiespalvelu hankitaan ostopalveluna. Kilpailutuksen perusteella on tehty hankintapäätös palvelun hankkimisesta Turun ammattikorkeakoululta vuosina 2010 ja Toimenpidekokonaisuus 2: Kehityskäytävät Toimenpidekokonaisuuden päämääränä on vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista kehitystä ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta maakunnan pääliikenneväylien suuntaiseen kasvupotentiaaliin tukeutuvalla kuntayhteistyöllä. Painopistealueiksi on valittu strategiatyöskentelyn ja KOKO-ohjelmaehdotuksen valmistelun yhteydessä seuraavat asiat painoarvoltaan tärkeysjärjestyksessä: 1. Kuntien yritysalueiden kehittäminen 2. Kehityskäytäväselvityksiin perustuva kuntien asukasvetovoiman kehittäminen 3. Alueen saavutettavuuden edistäminen 4. Seudun matkailupalvelujen näkyvyyden kehittäminen Toimenpidekokonaisuuteen liittyviä kehittämisteemoja on lähdetty viemään eteenpäin osana kansallisen ikärakennemuutosverkoston toimintaa. Verkoston kautta on seutukunnan ja sen kuntien käyttöön hankittu ns. HEMAASU-ennakointimalli. Kyseessä on työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeuttamiseksi laadittu Excelpohjainen malli, jolla käyttäjä voi pohjatietoja muuttamalla nopeasti tehdä arvioita esim. väestön, työvoiman, työllisyyden, työpaikkojen ja aluetuotteen kehityksestä. Loimaan seutukunta ilmoittautui vuonna 2010 alustavasti kahteen kansallisen ikärakennemuutosverkoston kautta toteutettavaan hankkeeseen: Loimaan kaupunki on toimijana mukana hankkeessa Monikko monimuotoisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit. Pilottikohteena on Nahkatehtaan alue, jossa jatketaan Asumisen 7 pilottia hankkeessa aloitettua yhteisölliseen asumiseen, erilaisiin asuntotyyppeihin sekä toiminnallisesti monipuoliseen alueeseen tähtäävää suunnittelua yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Lisäksi ilmoittauduttiin vuonna 2010 alustavasti pilottiin Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan teknologiaa hyödyntäviä palvelukonsepteja, joilla tuetaan ikääntyvien kotona selviämistä. Päätoteuttajana tässä hankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu. 15

17 PRO YSITIE RY (www.proysitie.fi) VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli yhdistyksen toinen toimintavuosi. Yhdistys ajaa Turusta Venäjän rajalle johtavan VY 9:n ja samaa linjaa noudattavan rautatien kehittämistä. Helmikuussa 2010 liikenneministeriö hyväksyi tienumeroinnin muutoksen Kuopiosta Tohmajärven Niiralaan kulkevalle osuudelle. Nykymitassaan tie on 663 kilometriä pitkä Skandinavian Venäjään yhdistävä maamme merkittävin poikittaisyhteys. Koko valtatie 9 kuuluu eurooppalaiseen TERN-tieverkkoon. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan käytävän asemaan vuonna 2012 valmistuvassa liikennepoliittisessa selonteossa ja 2011 hallitusohjelmassa. Yhdistyksen hallitus suoritti opintomatkan Ruotsiin Mielenkiinto kohdistui Ruotsin valtion uuteen viranomaiseen Tarfikverketiin, joka aloitti toimintansa Pääkonttori sijaitsee Borlängessä. Tunnuslause on: kaikki pääsevät perille sujuvasti, ympäristöystävällisesti ja turvallisesti. Ruotsissa on määritelty liikenteen runkoverkko, joka sisältää raide-, ja tieyhteydet, lentokentät, satamat ja terminaalit. Toiminnanjohtaja Salminen osallistui Finnpron matkalle Yhdysvaltoihin Kohteena oli Portland ja San Fransisco. Yhtenä aiheena oli Yhdysvaltain liikenneverkosto. Yhdysvaltain valtaväylät on numeroitu 1:stä 830:een. Itälänsisuuntaisia ylimmän kategorian valtaväyliä on noin 100. Yksi pisimmistä oli käyttämämme väylä highway 30 Atlantic citystä aina Tyynen meren rannalle Astoriaan (Oregon) saakka. 2. KEHITTÄMISKESKUKSESTA YRITYSKOLMIOKSI JA UUDET TILAT Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus muutti Turuntie 6:sta Kauppalankatu 2:een kesällä Noina 13 vuoden aikana todettiin useaan otteeseen, että tilat eivät enää vastanneet tarkoitustaan. Lisäksi tiloja olisi pitänyt remontoida melkoisesti vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Loimaalla sijaitsevan ns. Valtion virastotalon omistajan vaihduttua Konda Kapital Oy:ksi, alkoi keskustelu uusien omistajien kanssa mahdollisesta siirtymisestä Vareliuksenkatu 2:een. Loimaalaisen tilitoimiston Pretax Loimaa Oy:n kanssa löydetty yhteisajatus koko kerrosta koskevan vuokraustarjouksen tekemisestä, osoittautui toimivaksi tavaksi hoitaa tilakysymys ja sen jälkeen, kun oli päästy yhteisymmärrykseen tarvittavista korjauksista ja muutoksista, Kehittämiskeskuksen puolesta sanottiin irti Kauppalankatu 2:n vuokraussopimus ja uusien tilojen vuokraussopimus allekirjoitettiin. Uusiin tiloihin sovittiin päästävän muuttamaan tulevan tammikuun aikana. Uusien tilojen etsimisen yhteydessä käytiin keskustelua myös toiminnan ulkoisen ilmeen muuttamisesta. Joulukuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin jatkaa valmistelua, jonka tarkoituksena oli koota Loimaan seutukunnan 16

18 kehittämiskeskus ry:n tuottamat yrityspalvelut oman markkinoinnissa ja tiedotuksessa käytettävän nimensä alle. Kokouksessa oli esillä esimerkkinimiesityksinä Avainyrityspalvelut, Virta-yrityspalvelut ja Ratas-yrityspalvelut. Kehittämiskeskuksessa työharjoittelussa ollut Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Miia Lehtonen teki kokouksessa käydyn keskustelun ja siellä esitellyistä ehdotuksista saadun palautteen mukaisesti olleet kolme esitystä Loimaan seutukunnan yrityspalveluiden markkinoinnissa käytettäväksi nimeksi. Niminä tässä esityksessä olivat: 1. Yritysavain, 2. Yrityskolmio ja 3. Akseli. Näistä valittiin Yrityskolmio, jolle laadittiin samalla asianmukainen graafinen ohjeistus. Sovittiin myös, että asia julkistettaisiin samana päivänä kuin olisi uusien tilojen avoimet ovet ja tilojen virallinen käyttöönotto. 3. MESSU- JA MARKKINOINTITAPAHTUMAT Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen messu- ja markkinointitapahtumat toteutetaan pääsääntöisesti hankkeiden avulla. Vuoden 2009 aikana Kehittämiskeskus toteutti seuraavia hankkeita, joiden avulla voitiin toteuttaa messu- ja markkinointitapahtumia: Maaseudun kulttuurista vetovoimaa matkailuun, Kasvu Avain, Varsinais-Suomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK ja maaseutuyritysten neuvontapalvelu (MASVA). Markkinointitoimenpiteitä Esitemateriaalit - AMO-hankkeen kautta totetutettiin Kasvumaa ja Kympintontit esitteet, sekä niiden markkinointia tukevat internet-sivut - Vihreän Kolmion Matkailukartta Ryhmäretkiesite Taidepaletti ja taidepassi - Hunajaisia hetkiä esite - Tapahtumakalenteri 2010 kirjallisena ja sähköisenä - Matkailukartan valmistelutyöt - Ryhmätuote-esitteiden valmistelutyöt - Maakunnalliseen käyttöön kerättiin tiedot majoitus- ja mökkitarjonnasta, saunatarjonnasta ja Turku Convention Bureaulle kokous- ja ohjelmapalvelut kokouskäsikirjaan - Kehitettiin oppaiden ja yrittäjien yhteistyöllä uusia luontoon, aktiviteetteihin, ruokaan, ostoksiin ja kulttuuriin liittyviä retkiohjelmia - Osallistuminen kevään ja syksyn Koulutuskalenteriin Vihreän Kolmion matkailumateriaaleja on toimitettu sekä oman että lähialueen matkailuesitteiden jakelupisteisiin. Esitteitä on toimitettu valtakunnallisesti matkailu- ja matkatoimistoihin, yksittäisille matkailijoille ja matkanjärjestäjille. Tärkeänä osana on ollut ryhmätuotteiden suunnittelu ja tarjousten laadinta sekä matkailuneuvonta. 17

19 Messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen - Helsingin kansainväliset Matka 2010 messut yhdessä Ypäjän kylämatkailuhankkeen kanssa - Suoma-tuotetori 2.2. Tampereella ja 4.2. Hämeenlinnassa yhteispöytä Suomen maatalousmuseo Saran kanssa - Tourest.-messut Tallinnassa yhdessä Turku Touringin kanssa. - Markkinointitempaus Vihreä Tori Turussa Panimoravintola Koulussa. - Kotimaan matkailumessut Tampereella yhdessä Ypäjän kylämatkailuhankkeen ja viiden yrittäjän kanssa - Koskisfolkissa esitejakelulla OKRA, Oripää Suoma-tuotetori Jyväskylässä 7.9. yhteispöytä Suomen maatalousmuseo Saran kanssa - Maakunnallinen matkailun markkinointitapahtuma Senioritempaus Uudessakaupungissa Tampereen Alihankintamessut Elma Messut Helsingin messukeskuksessa mukana Sarka, Kosken kartano, Herrasmanni ja Kylämäen Hevostila. Yhteistyökumppanina Hunajayhtymä Oy. Markkinointi-ilmoitukset 4. TALOUS - Huvia meren rannalla 2010 esitteeseen osallistuminen - Opettaja-lehden kevään ja syksyn ilmoituskokonaisuus - Loma-Suomi 2010 esitteeseen osallistuminen - Pohjola-Norden lehdessä ilmoitus ja juttu Vihreän Kolmion matkailualueesta - Huvia meren rannalla 2011 esitteen materiaalikeräys Kehittämiskeskuksen toiminta perustuu tehtyyn sopimukseen kuntien rahoituksesta, joka vuodelle 2010 sovittiin tasolle 17,50 / asukas. Kyseisellä summalla kunnat ovat sopineet rahoittavansa sekä perustoimintaa että hankkeita. Kyseisellä rahoituspohjalla vuoden 2010 kokonaisbudjetti oli ,50. Asukkaita oli Kunnat maksoivat jäsenmaksuna ,00. Hallituksessa sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen suoritettiin kuitenkin arvioitua pienemmin kustannuksin, joka tarkoittaa sitä, että vuoden 2010 aikana tarvittiin kuntien rahaa vain ,00 eli 16,78 / asukas. Täten laskennallista säästöä kertyi ,50 eli 0,72 / asukas. Kehittämiskeskuksen käyttämä 16,78 /asukas jakautui seuraavasti: perustoiminnot /asukas ja hankkeet 5,90 /asukas. 18

20 Vuonna 2010 Kehittämiskeskuksen kokonaisbudjetti toteutui seuraavasti: VUOSI BUDJETOITU KUNTARAHA/ ASUKAS, TOTEUTUNUT KUNTARAHA/ ASUKAS, ASUKAS- LUKU KOKONAIS- BUDJETTI, TOTEUTUNUT BUDJETTI, SÄÄSTÖ, ,50 16, , , ,50 Kehittämiskeskuksen perustehtäviin sisältyvän yritysneuvonnan yhtenä tehtävänä on avustaa seutukunnan yrityksiä niiden hakiessa erilaisia tukia toimintansa kehittämiseen. Rahoitusta myöntävinä tahoina toimivat Finnvera, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen hankeverkosta saatavan tiedon perusteella Loimaan seutukunnalla on vuonna 2010 ollut 52 hanketta, joihin on myönnetty tukirahaa yhteensä ,00 kokonaiskustannusten ollessa ,00. Täten tukirahaa on tullut seutukunnalle 82,35 /asukas. Hankkeille saatava rahoitus tapahtuu jälkikäteen, joten esim. osa vuoden 2010 syntyneitä kustannuksia vastaavista rahoitusviranomaisten suorituksista tapahtuu vasta vuoden 2011 aikana. Hankerahoituksen lisäksi Kehittämiskeskuksen yrityspalvelut tehtävänsä mukaisesti neuvoo seutukunnan yrityksiä yritysten tarpeisiin perustuvissa rahoitusratkaisuissa. Pääsääntöisesti rahoitusratkaisuissa ei tarvita ns. kuntarahaa Kehittämiskeskuksen kautta vaan edunsaaja huolehtii itse omarahoituksesta. ELY -keskuksesta saadut rahoitukset rahoitusmuodon mukaan olivat Maaseutuohjelma - kokonaissumma ,00 ja 21 kohdetta (2009 kokonaissumma oli ,00 ja kohteita oli 22 kpl) Yritystukilaki - kokonaissumma ,00 ja kohteita oli 12 kpl, joista kaksi ei saanut rahoitusta (2009 kokonaissumma ,00 ja 15 kohdetta, joista yksi ei saanut rahoitusta) Energiatuki - kokonaissumma ,00 ja kohteita oli seitsemän, jotka kaikki saivat rahoituksen (2009 kokonaissumma ,00 ja 4 kohdetta, joista yksi saanut rahoitusta) Valmistelurahoitus - kokonaissumma oli ,00 ja kohteita oli neljä, jotka kaikki saivat rahoituksen (kokonaissumma ,00 ja 2 kohdetta, joista yksi saanut rahoitusta) 19

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

YRITYSKOLMIO/BUDJETTI

YRITYSKOLMIO/BUDJETTI YRITYSKOLMIO/BUDJETTI 2012 Tehty 5.12.2011 Hyväksytty pp.kk.2011 Asukkaita 1.1.2011 37110 rah.osuus/asukas, 18,50 kuntarahan määrä 686535,00 sis. Jäsenmaksut 10.000,00 2012 2011 budj. 2010 tot. TULOT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 TAUSTAA Auranmaan kuntien (Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö Auranmaan Yrityspalvelut aloitti toimintansa

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2011 Aika: keskiviikko 24.8.2011 kello 18.00-19.35 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUUMA-seutu liikelaitos

KUUMA-seutu liikelaitos KUUMA-johtokunta 2.11.2016 Liite 74b KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 2.11.2016 Antti Kuusela KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2017 PERUSTOIMINTA

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot