Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto"

Transkriptio

1 Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto Terveydenhuollon atk-päivät Tamperei yhteishankinnat, sopimuspohjainen yhteistyö,inhouse-ictyhtiöt

2 Jutun juoni Mikä sote:ssa muuttuu ja miksi? ICT:n rooli muutoksen tukena, yhteistyön tiivistämisen tarpeita Esimerkkejä ja kokemuksia yhteistyön organisoinnin vaihtoehdoista 2 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

3 Mikä muuttuu? Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden tuottamisen tapoja ja toimintamalleja Luodaan puitteet ja ohjausvälineet muutoksen johtamiselle ja seurannalle

4

5 Yhteistyön tiivistämisen tarve sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakastietojärjestelmien ja rekisterien kehittäminen edellyttää nykyistä tiiviimpää.. yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä valtakunnallista yhteistyötä alueellista yhteistyötä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Kysely kunnille ja sairaanhoitopiireille 12/2013

6 Yhteistyön organisointitavan valintaan vaikuttaa yhteistyön tavoite & kohde TIEDON JA KOKEMUSTEN JAKAMINEN KOKONAIS- ARKKITEHTUURIN, TOIMINNAN & ICT- RATKAISUJEN YHTEINEN SUUNNITTELU VERKOSTOT, FOORUMIT, ARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLIT..YHTEISTYÖPROJEKTIT ICT-RATKAISUJEN YHTEISKEHITTÄMINEN JA YHTEISHANKINNAT YHTEISHANKINNAT ICT-RATKAISUJEN ELINKAARENAIKAISET SOPIMUSPOHJAISET YHTEISTYÖMALLIT INHOUSE-ICT-YHTIÖT

7 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM Pohjois- Suomi kunta Sotekuntayhty mä Itä- ja Keski- Suomi kunta Kuntayh tymä Kuntaliitto KANSALLINEN AKUSTI - yhteistyömalli yhteistyön organisointi ja koordinointi (kokonaisarkkitehtuuri, yhteiset kehittämishankkeet, yhteiset ICT-ratkaisut) -Alueellisten rakenteiden ja yhteistyön tukeminen Väli-Suomi Länsi- Suomi Etelä- Suomi kunta shp kunta Sotekuntayh tymä Sotekuntayh tymä shp kunta Sotekuntayh tymä shp shp

8 Yhteishankinnat 8 [pvm] LUONNOS

9 Vaihtoehtoina Hankintarengas, yhteinen kilpailutus (esim. Apotti) Alueelliset yhteishankintayksiköt Kunta-alan yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy 9 [pvm]

10 10 [pvm] LUONNOS

11 11 [pvm] LUONNOS

12 12 [pvm] LUONNOS

13 Yhteisen ICT-ratkaisun toteuttamisessa Sopimuspohjainen yhteistyö 13 [pvm] LUONNOS

14 Parasta palvelua -ratkaisu = uusi toimintamalli + tietojärjestelmä Suurten kaupunkien yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen ratkaisu palvelujen järjestämisen tueksi Hankkeen toteuttajakaupunkeja ovat Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku, joka on hankkeen isäntäkaupunki Järjestelmän kilpailutuksen toteuttaa KL-Kuntahankinnat Oy Hankkeen asiantuntijapalveluista ja kansallisesta levittämisestä vastaa Kuntien Tiera Oy Puitesopimuksen & yhteistyöverkoston kautta saatavilla myös muille kuntatoimijoille Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 15 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

16 Sopimuksia 16 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

17 Johtopäätöksiä Sopimuspohjainen yhteistyömalli sopii moneen mahdollistaa mallin räätälöinnin yhteistyön kohteen ja osapuolten mukaisesti joustava Osapuolten määrän kasvaessa myös sopimisen (ja sopimusten) tarve kasvaa Soveltuvuus useiden toisiinsa liittyvien erillisesti ICT-palveluiden toteutuksessa? Edellyttää vahvaa koordinaatiota 17 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

18 Yhteisen ICT-ratkaisujen toteuttamisen välineenä Inhouse ICT-yhtiöt 18 [pvm] LUONNOS

19 Yhtiösuhteet kuka ohjaa ja ketä? Asiakkaat, ammattilaiset / palvelutoiminta Tuettava muutos & hyötyjen ulosmittaus Omistaja-asiakas organisaatiot Tuottavat ja välittävät palveluita Omistajaohjaus Asiakasohjaus KL- Kuntahankinnat Järjestää kansallisia yhteishankintoja Asiakasohjaus Muut asiakasorganisaatiot Tuottavat/välittävät Tietohallinto ja ICT palveluita In-houseyhtiöt Hankkivat palvelut kaupallisilta toimijoilta Muut in-house-yhtiöt Kaupalliset ICT-yhtiöt

20 Nykyiset ICT-yhtiöt Eroja Historia Toiminnan laajuus Palvelut terveys-it sote-it kunta-it Muut tukipalvelut Lääkintätekniikka Toiminta-alue Omistuspohja(kunnat/KY:t, muutyhtiöt) Järvinet Satu Medi-IT LapIt Oy Medbit Oy Istekki PTTK Tiera

21 350 Nykytilan tunnuslukuja Sote ICT-kustannuksista Liikevaihto (M ) Henkilöstö Omistajien väestöpohja (%) ICT yhtiöiden kautta 28 % Oma toiminta ja suorat ostot 72 % Sairaanhoitopiirit omistajina ICT-yhtiöissä 0 Kolmessa 10 % Ei omistusta 15 % Sote-palveluiden osuus liikevaihdosta 10%-100% Kahdessa 45 % Yhdessä 30 % Sosiaali ja terveys

22 Esim. Itäinen suuralue (KYS-ERVA) Suuralue Maakunta Kunnat Tietohallinto Toiminnan kehittäminen ja suunnittelu Kokonaisarkkitehtuuri Tietoturva Kansalliset tietovarannot Toimialasovellukset 1) Perussovellukset: a) Sote asiakas- ja potilastietojärjestelmät b) Terveydenhuollon erityisjärjestelmät Erityissovellukset 2) Kansalaisten asiointiin liittyvät sovellukset 3) Sote prosessin tuotannonohjaus 4) Arkistot Etelä- ja Itä-Savo, Keski-Suomi Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Suomi Pohjois-Karjala Yksittäisiä kuntia Medi-IT Istekki PKTTK Tiera Talouden ja hallinnon järjestelmät Taloussuunnittelu ja hallinto Henkilöstö- ja palkkahallinto Materiaalihallinto ja tukitoiminnot Työvuorosuunnittelu Arkistot Perussovellukset Toimistojärjestelmät Verkkosivut AD Käytön seuranta ICT-infrastruktuuri Konesalit ja palvelimet Lähiverkot ja tietoliikenne Muita alueella toimivia kunnallisia ITyhtiöitä: Ylä-Savon ICT palvelut Lisäksi merkittävää omaa ITtoimintaa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä

23 Inhouse ICT-yhtiörintamalla tapahtuu.. Yhteinen nimittäjä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu (pääsääntö) Laajentuminen ja laajentumispyrkimykset Yhtiöiden välisen yhteistyön tiivistäminen 23 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

24 AKUSTI-foorumissa tehdyn esiselvityksen johtopäätöksiä Turvattava kansallisten linjausten ja arkkitehtuurien mukaisuus ja yhteinen sopiminen myös yhtiöiden välillä Tarvitaan hankintojen keskittämistä ja osaamisen jakamista päällekkäisyyksien välttämiseksi ja ICT-palveluiden kustannustehokkuuden ja laadun varmistamiseksi Sosiaalipalveluiden erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä toimialarajat ylittävien ICT-ratkaisujen kehittämisyhteistyön ja koordinaation tiivistäminen myös yhtiötasolla Tavoitteena kaupallisten ICT-toimijoiden välisen kilpailun lisääminen (/synnyttäminen) Markkinoiden nykyistä parempi hyödyntäminen, in-house yhtiöiden järkevää siirtyä monilla alueilla palveluiden järjestäjiksi Huomioitava myös: yksityissektorin sote- ja sote-ict kentässä tapahtuvat muutokset. Kansalaisten itse valitsemat ja hyödyntämät hyvinvointi 24 Luonnos

25 Yhtiöskenaarioita Kansallinen yhteistyö vahvistuu Yhtiöiden välisestä työjaosta ja yhteistyön tiivistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä pystytään sopimaan kansallisella tasolla Kansallisia Sote-ICT-palveluita tuottavia ICTyhtiöitä 1-3, joilla sovittu rooli maakunnallisia tai usean maakunnan yhteisiä yhtiöitä 5-10kpl, jotka voivat toimia myös yhteisten kansallisten palveluiden jakelijoina Maakuntatason yhteistyö vahvistuu Nykytila Suuralue tason yhteistyö vahvistuu Luonnos 25 Nykytila jatkuu Yhtiöiden laajentuminen maantieteellisesti ja toiminnallisesti jatkuu, vastuun-/työnjakoa eikä erikoistumista tapahdu Inhouse yhtiöiden välinen kilpailu kunta/shpasiakkaista kiristyy ilman positiivisia markkinavaikutuksia Ylläpitää ICT-järjestelmien pirstaleisuutta ICT-yhtiöiden lukumäärä vähintään nykyisen

26 yhtiöllä vai ilman? Sote-organisaatioiden yhteiset kansalliset ratkaisut

27 Loppuvuodesta 2014 ODA-projektin yhteydessä tehty arviointi

28 Mallien ensisijaisuus (vastaajina 11 kuntaa ja 14 sairaanhoitopiiriä/kuntayhtymää Organisaationi kannalta toivottu hallintamalli on Vaihtoehto 1: Sopimuspohjainen malli Vaihtoehto 2: yhtiöpohjainen malli Malli organisaation kannalta toteutettavissa Sopimuspohjainen Ei; 2 Yhtiöpohjainen Ei; 6 Kyllä; 23 Kyllä; 19

29 Mallien soveltuvuusarviointi Mallin hyödyntäminen muiden kansallisten yhteisten sähköisten palveluiden toteutuksissa Palveluiden käyttöä ja kehittämistä koskevan yhteisen ohjauksen ja rahoituksen järjestäminen Pääkäyttäjätehtävien ja yhteisen käyttöönoton ja käytön ohjeistuksen hoitaminen Yhtiöpohjainen malli Sopimuspohjainen malli ODA-ratkaisun yhteisen ylläpidon ja jatkokehittämisen edellyttämien yhteisten tilaajatehtävien hoitaminen 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Huonommin Paremmin

30 Kyselyn vastausten yhteenveto Alueellinen liikkumavara nähtiin tärkeäksi Hallintamallivaihtoehdoista jnkv paremmaksi arvioitiin sopimuspohjainen malli Sopijapuolet tulevassa rakenteessa palvelutuotantoalueet / Sote-alueet Yhtiömalli sai myös laajaa kannatusta Kysymys jakoi erityisesti kuntavastaajia Olemassa olevan yhtiön valitseminen ja yhtiöiden osien yhdistäminen saivat kannatusta Yhtiön omistajina Sote-alueet / palvelutuotantoalueet (kaikki kunnat omistajana ei saanut kannatusta)

31 Onnistumista ei mitata sillä saadaanko teknologiaratkaisuja syntymään vaan sillä että niitä hyödynnetään Kokemuksia eri malleista löytyy (+/-) Missään yhteistoimintajärjestelyssä ei voida ulkoistaa tarvetta yhteiselle visiolle, sopimiselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle Yhteistoiminnan muotojen ja toimintamallien kansallisen ja alueellisen vakioinnin tarve ilmeinen 31 Karri Vainio,

32 Kiitos 32 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

33 Mitä tarvitaan? Ohjaus ja yhteistyö sooloilusta samaan säveleen Valtio (STM) KANSALLINEN KEHITTÄMISSTRATEGIA - yhteinen visio ja pitkän aikavälin toimenpiteet - kansalainen keskiössä YHTEINEN KOKONAISARKKITEHTUURI - Kehittämistä ohjaavat tavoitetilan kuvaukset TOIMEENPANOA TUKEVAT RAKENTEET - yhteistyöhön perustuva ohjausmalli - siiloutumisen sijaan hallinnollistenrajojen ylittäminen alueet ja kunnat Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat Sosiaali ja terveys

34 Miten meillä, entäs muualla? Julkisen perusterveydenhuollon järjestämisvastuu Julkisen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu Maakäräjät, rajoitetuilta osin kunnat Maakäräjät, 6 yliopistollisen keskussairaalan muodostamaa sairaanhoitopiiriä Alueet (ammatinharjoittajamall i) ja rajoiteteluilta osin kunnat Alueet Kunnat,kuntien yhteistoiminta-alueet Sairaanhoitopiirit, 5 ERVA aluetta Estonia Health Insurance Fund (EHIF) Ammatinharjoittajamalli EHIF (Julkiset tai säätiöiden omistamat sairaalat) Sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu Kunnat Kunnat Kunnat Maakunnat ja kunnat Alueiden lukumäärä Kuntien lukumäärä Julkisen terveydenhuollon rahoitusmalli Yhteisten kansallisten (SoTe) IT-palveluiden tuottaja Maakäräjillä ja kunnilla verotusoikeus Valtion verotus ja Kunnat Kunnat ja kunnille maksettavat valtionosuudet Inera AB, Apotekens Service AB, Stockholm County counsil Sundhed.dk, Medcom KELA,THL,Valvira,VRK Vakuutusrahasto ministerion virasto + ehealth Foundation Arkkitehtuurimalli - (ammattilaisten tiedonhallinta) Pääosin alueelliset operatiiviiset tietojärjestemät, kansallinen infrastruktuuri/yhteiset palvelut Alueelliset ja paikalliset tietojärjestemät, kansallinen infrastruktuuri/yhteiset palvelut Arkkitehtuurimalli - kansalaispalvelut Pääosin kansallinen Pääosin kansallinen Pääosin alueelliset operatiiviiset tietojärjestemät, kansallinen infrastruktuuri/yhteiset palvelut Ruotsi Tanska Suomi Viro Terveysvakuutuspohjainen SoTe-palvelujärjestelmä Verorahoitteinen Verorahoitteinen Verorahoitteinen Kansallis-alueellispaikallinen? Kansallinen palveluarkkitehtuuri, jossa hyödynnetään yhteistä infrastruktuuria. Yhteinen Web-pohjainen EHR, paikalliset sairaalajärjestelmät Pääosin kansallinen

35 Yhteistyön tiivistämisen tarpeita Saadaanko nykyisellä mallilla? Hyviä käytäntöjä leviämään? palveluita käyttöön ammattilaisille ja kansalaisille riippumatta, asuinpaikkakunnasta ja sotetuotanto-organisaatiosta? Varmistettua toiminnallisen tietoteknisen uudistuksen suunnittelussa ja läpiviennissä tarvittava osaaminen? 35 [pvm] LUONNOS

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Kohti alueellista sotetietohallinnon

Kohti alueellista sotetietohallinnon www.kunnat.net/akusti Kohti alueellista sotetietohallinnon yhteistyötä Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere-talo 12.5.2015 Minna Saario projektipäällikkö Kuntaliitto, AKUSTI-foorumi Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) Hallitus 48 25.02.2015 Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 204/07.03.02/2015 EKSTPHAL 48 Tausta Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Jaakko Asikainen Jouni Asikainen LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ALUEELLISEN LÄÄKEHUOLLON TOIMINNALLINEN VAIHTOEHTO Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot