KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1

2 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö Kallistus Ohjauskahva Nopeuden säätö Ohjauksen kireyden säätö Moottorin korkeuden säätö Vianetsintä Moottori pysähtyy tai ei lähde käyntiin Raskas ohjaus Moottorin tärinä Sähkökytkentäkaavio Huolto

3 Omistajalle To The Owner Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on suunniteltu pitäen mielessä hyvä käytettävyys, saasteettomuus ja helppo kuljetettavuus. Thank you for choosing a Haswing electric trolling motor. It s designed for the purpose of superior performance, unpolluted and portable use. Enjoy your wonderful moment with Haswing trolling motor. Tässä ohjekirjassa on tiedot laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet ennen käyttöä. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny myyjäliikkeen tai maahantuojan puoleen. This owner s manual contains information for proper installation, operation and maintenance. Be sure to thoroughly read and understand the contents before use. If you have any question about the operation or maintenance of your trolling motor, please contact Haswing customer service. Ohjekirjassa on käytössä seuraavat varoitussymbolit To avoid hazards and obtain great performance, special signs are noted in the owner s manual and on the product. Merkin varoituksen noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan onnettomuusriskin. Failure to follow the instruction could cause severe injury or death. Eritystä huomiota kiinnitettävä, jotta laite ei vaurioidu. Special precautions that must be taken to avoid damage to the motor. Huomautus, joka tekee käytöstä helpompaa ja nopeampaa. Information that makes the procedures easier and faster. 3

4 Laite Product s features Akkutaso POWER READER Jatkokahva EXTENDABLE HANDLE Kotelo CONTROL-CASING Kiristys FOLDING KNOB Syvyyssäätö ADJUSTABLE DEPTH COLLAR Kiinnitin MOTOR BRACKET Kallistus vipu TILTING LEVER Ruuvit CLAMP SCREWS Ohjauksen kireyden säätö STEERING TENSION SCREW Rikiputki MOTOR SHAFT Moottori DURABLE MOTO R Potkuri PROPELLER Pidämme oikeuden kehittää tuotetta jatkuvasti We reserve the right to change parts without notice 4

5 Ennen käyttöä Before the operation Deep cycle Battery Suosittelemme käytettäväksi ns. syväpurkausakkua. Käänny osaavan akkuliikkeen puoleen. Please use deep cycle battery for your motor. Improper use of battery would cause damage to the motor. Sammuta moottori, kun et käytä sitä. Make sure the motor is off during the onshore period. Akkuun kytkettäess ä laite ei saa olla päällä. Please make sure the motor is off (handle on neutral), before connecting the battery. K ä yt ä a ina pe lastuslii v ej ä. H uom ioi sää til a Personal life-jacket is needed at all time. And choose a good weather for your outdoor activity. Huomioi sääolosuhteet Weather condition Sammuta moottori ohjauskahvasta ja nosta moottori ylös ennen rantautumista. Turn the motor off (handle on neutral) to slow down the boat s speed. Tilting the motor to prevent impact when entering the shallow water area. Tarkkaile ympäristöä ja uimareita Beware of the swimmer and your surrounding during the operation. Puhdista moottorin alapää ajon jälkeen, erityisesti merivedestä. Varo vedenalaisia esteitä Remove sundries from the propeller and wash off the motor, especially after the saltwater use. Älä kastele Unwashable Puhdista washable Puhdistus. Cleaning the motor 5

6 Potkurin asentaminen Installing the propeller Kun asennat potkurin, varmista, että laite ei ole kytketty akkuun. Make sure the motor is disconnected from the battery before installing or replacing the propeller. Käytä mukana toimitettua työkalua tai 7 mm kiintoavainta Use the propeller wrench supplied or 7mm wrench for the installation. (The use of inappropriate tools may cause motor damage) Asenna osat kuvan 1 mukaisesti. Huomaa sokan asennus. Install the drive pin into the shaft hole and align it with the propeller (The drive pin and the propeller groove must align horizontally). Once the propeller is in place install the stainless washer, rubber washer and nut into the shaft. (figure.1) mutteri Sinkkianodi teräsprikka Kuva 1. figure.1 6

7 Moottorin kiinnitys Mounting the trolling motor Varmista, että akku ei ole kytketty kiinni ennen kuin kiinnität tai irroitat moottorin. Make sure the motor is battery disconnected during the mounting and dismounting or onshore period. Kiinnitä moottori veneen keskilinjan kohdalle ja kiristä ruuvit kuvan 3 mukaisesti. Mounting the trolling motor on the centerline of the boat, tighten the clamp screws. (figure.3) Akun kytkentä ja virtakytkimen näyttö Battery connection and power reader Varmista ennen akun kiinnittämistä, että laite on sammutettu (Ohjauskahva asennossa 0). Make sure the motor is off (handle on neutral), while connecting the battery. 1. Akun kytkentä Battery connection Valitse sopiva akku: Suosittelemme käytettäväksi ns. syväpurkausakkua. Select a compatible battery --- Please use deep cycle battery for your motor. Improper use of battery would cause damage to the motor. Kiinnitä moottorin punainen kaapeli akun positiiviseen napaan (+). Kiinnitä musta kaapeli negatiiviseen napaan (-). Connecting the battery - connect the red motor cable (+) to the positive battery terminal (+), black cable (-) to the negative terminal and fasten it. (figure.4) Sijoita akku tuulettuvaan paikkaan veneessä. Put the battery in a ventilated place. RED B+. Kuva 3. figure.3 BLACK B- Syväpurkausa kku Deep cycle Battery Kuva 4. figure.4 7

8 2.Akun varaustilan näyttö Power reader Laitteessa on akun varaustilan näyttö. Kaikkien valojen palaessa akku on täyteen ladattu. Valot sammuvat yksitellen varauksen laskiessa 100% - 20%. Lataa akku uudelleen kun varaus laskee 20 %:iin (Kuva 5.) The motor has a power reader to display a real time battery level. Full light indicates a full power charge condition. The light will go off when the power is continue to decline. Please recharge the battery when it reduces to 20%. (figure.5) Varaus tila Battery Level Kuva 5 figure5 8

9 Käyttö 1. Kallistus Tilting the motor Pidä rikiputkesta kiinni toisella kädellä ja paina kallistuksen vapautusvipua toisella kädellä. Säädä laite haluttuun kulmaan ja päästä vapautusvipu irti lukitaksesi sen (Valittavissa on 10 kallistustasoa)(kuva 6). Hold the motor shaft with one hand and depress the tilting lever with other hand. Adjust the motor to a desired angle then release the tilting lever to lock it. (The motor has a 10 tilting levels) (figure.6) Kuva 6. figure6 2. Ohjauskahva Trolling motor handle Ohjauskahva on taitettava ja se on varustettu teleskooppi-toiminnalla. Löysää väännintä ja säädä kädensijan kulma sopivaksi. Kiristä väännin uudestaan vakauttaaksesi ohjausta( Kuva 7) 110 o This trolling handle has the folding and telescoping functions. Adjust the desired control position simply by pulling and pushing the handle (folding angle: 110, extended length: 350mm). User can also adjust the folding knob to stabilize the angle position. (figure.7) Kuva 7. figure7 9

10 3. Nopeuden säätö Speed control Nopeuden säätö on yhdistetty kahvaan. Käytettävissä on 5 vaihdetta eteen ja 3 taaksepäin. Moottori pysähtyy kääntämällä kahva asentoon 0 (Kuva 8) The speed controller is integrated in the handle. It offers 5 levels of forward speed and 3 levels of reverse speed. Turning the handle to the neutral position will shut down the motor from running. (figure.8) Kuva 8 figure8 4.Ohjauksen kireyden säätö Tension the steering. Löysää kireydensäätöruuvia, käännä moottori haluttuun suuntaan ja kiristä ruuvi uudestaan (Kuva 9.) Loosen the steering tension screw, set the motor to a desired direction and fasten it again. (figure.9) Kuva 9. figure9 5.Moottorin korkeuden säätö Adjust the motor depth Tue moottoria, aseta panta halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvi. Löysää ohjauksen kireyden säädön ruuvia ja kiinnitä moottori huolellisesti uuteen kohtaan.(kuva 10.) Steady the motor shaft and set the depth collar to a desired position then secure it. Loosen the steering tension screw and deploy the motor carefully. (figure.10) Kuva 10. figure10 10

11 Vianetsintä Trouble shooting and solving method 1.Moottori pysähtyy tai ei lähde käyntiin. Motor fails to run or lack of power Varmista, että kaapelit ovat kiinnitetyt kunnolla. Make sure the motor cable is connected properly. Tarkista, että kaapelien kiinnittimet ovat puhtaat ja niissä ei ole ruostetta. Check if the cable terminals clean and corrosion free. Varmista, että akku on täynnä. Lataa akku tarvittaessa. Make sure the battery is full. Please recharge it when the battery is empty. Varmista, ettei potkuriin ole tarttunut siimaa tai ruohoa (Varoitus: Varmista ensin, että moottori ei ole kytketty akkuun.) Make sure there is no fishing line or weeds caught up in the propeller. Please detach and clean up the propeller if there is sundries got caught inside the prop. (WARNING: Make sure the motor is disconnected from the battery). 2.Raskas ohjaus Hard to steering Tarkista, onko ohjauksen kireyden säätöruuvi löystynyt. Check if the steering tension screw is loosened. Puhdista moottorin varsi ja lisää voiteluainetta kiinnittimiin ja kääntyviin osiin. Clean the motor shaft and apply lubricant to the fasteners and turning parts. Varmista, että vedessä ei ole esteitä. Make sure the underwater condition is fine and nothing blocks the way. 11

12 3. Moottorin tärinä Motor vibration Varmista, että potkuri on kunnolla kiinnitetty. Make sure the propeller is installed properly. Tarkista potkurin ja sokan kunto. Vaihda uuteen tarvittaessa. Inspect the propeller and the drive pin conditions, replace it if necessary. Irrota akkukaapelit ja kokeile pyörittää potkuria käsin. Potkurin pitäisi liikkua vapaasti kevyellä magneettisella vastuksella. Jos potkuri ei pyöri vapaasti, moottoriin saattaa syntyä sisäinen vaurio. Lopeta moottorin käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun. Disconnect the battery cable and examine it by turning the propeller manually, motor shall turn freely with a slight magnetic drag. Internal damage might occur if motor is blocked or locked. Stop use it and contact our customer service. Muissa vikatilanteissa ota yhteyttä Haswing- jälleenmyyjään tai maahantuontiin. For all other malfunctions not listed above, please contact Haswing customer service center. Sähkökytkentäkaavio Electric circuit diagram GREEN YELLOW Motor Deep cycle Battery 12

13 Huolto Maintenance 1.Pese ja puhdista moottori ja potkuri huolellisesti käytön jälkeen ohjeen mukaan. Takuu ei kata laitteen väärästä käytöstä aiheutuneita ruoste- tai moottorivaurioita (Katso sivu 2) Please wash and clean the motor and propeller intensively after use as per manual, caused by improper use of surface corrosion or damage to the motor is not covered by the warranty. (Refer to P.2) 2. Puhdista moottorin alapää jokaisen käytön jälkeen. (Katso sivu 2 Moottorin puhdistus ) Clean up all the sundries on or inside the propeller after every use. (Please see P.2 cleaning the motor ) 3. Lisää voiteluainetta kääntyviin osiin säännöllisesti ja käytä sopivaa työkalua osien kiristämiseen. Apply lubricant to the turning parts regularly and use proper tool to fasten the parts. 4. Lisää ruosteenestoainetta kaapeleiden kiinnittimiin ja akunnapoihin jokaisen käytön jälkeen. Apply rust prevention to the cable and battery terminals after every use. 5. Säilytä moottori hyvin ilmastoidussa paikassa ja pidä se kuivana. Store the motor in a good ventilated place and keep it dry. 6. Välttääksesi vahinkoja älä käytä moottoria tuntemattomissa vesissä. To avoid hazards, do not use the motor in the intricate water. 7. Vältä törmäyksiä ja älä laita painavia esineitä moottorin päälle. Do not crash or put heavy things on top the motor. 8. Moottori on tarkoitettu vain vapaa-ajan käyttöön. This motor is designed for outdoor amusement only. Continuous long distance transport is not permitted. 13

14 TAKUU Myönnämme laitteelle ostopäivästä lukien kahden (2)vuoden takuun. Takuu koskee laitteessa mahdollisesti ilmeneviä teknisiä vikoja ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske sellaisia vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen huolimattomasta käsittelystä, kuten esim. paristojen vuotaminen tai mekaanisesta iskusta syntyneet vauriot. Takuu ei myöskään koske laitteen ohjekirjan vastaisesta käyttämisestä aiheutuvia vikoja tai laitteen aiheuttamia välillisiä vahinkoja, esim. ylijännite. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on korjattu muualla kuin maahantuojan omassa huollossa. Epäselvissä tapauksissa ota ensin yhteys myyjäliikkeeseen tai sähköpostitse maahantuojaan osoitteeseen: Huoltokäytäntö Takuuaikana tai sen jälkeen ilmenneiden vikojen korjaamiseksi on yhteyttä suoraan maahantuojaan sähköpostitse tai puhelimitse Takuuaikaisen huollon yhteydessä on takuutodistus aina palautettava laitteen mukana. Liitä mukaan kirjallinen selvitys havaitsemastasi viasta. Takuun saamiseksi on takuutodistuksessa oltava laitteen sarjanumero, ostopäivämäärä, jälleenmyyjän nimi sekä allekirjoitus. TAKUUTODISTUS HASWING OSAPIAN Ostajan nimi Osoite Puhelin Laitteen sarjanumero Laitteen ostopäivämäärä Kauppiaan nimi ja allekirjoitus Liikkeen leima MAAHANTUOJA JA TUKKUMYYNTI: MEGURO OY PUHELIN TUURNANKATU 16 FAX TAMPERE 14

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25.

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25. English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8-10 Deutsch 11-13 Italiano 14-16 Português 17-19 Español 20-22 Dansk 23-25 Svenska 26-28 Norsk 29-31 Suomi 32-34 Türkçe 35-37 Ïesky 38-40 Magyar 41-43 Polski 44-46

Lisätiedot

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the Mii ENJOYNEERING Welcome Tervetuloa to sellaiseen a new world uuteen where maailmaan, everything missä revolves kaikki around pyörii you. Where Sinun ympärilläsi. innovation and Se on engineering maailma,

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas 6 5 9 11 16 15 13 8 7 18 17-1 INCLUDES ITEMS 3-16 3 19 10 4 4189623-Rev.B-FI Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Triplex -leikkuri jossa ROPS 67069

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

JUOKSUMATTO. Proteus LDT 8850

JUOKSUMATTO. Proteus LDT 8850 JUOKSUMATTO Proteus LDT 8850 Kiitos kun valitset tuotteemme. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niitä. TURVAOHJEET 1. Tarkista terveydentilasi lääkäriltäsi, ennen kuin aloitat harjoittelun.

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

English. PEM1057 issue 1/08. Installation instruction. Suomi. Eesti

English. PEM1057 issue 1/08. Installation instruction. Suomi. Eesti Installation instruction Asennusohje PAIGALDUSJUHEND PEM1057 issue 1/08 Suomi English USQJ630 Eesti English /24 usqj630 Pem1057 1/08 GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type.

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä Olhavalla kiipeilystä Yleistä Kiipeilytoiminnan jatkuvuuden Suomen tärkeimmällä kalliolla takaa jatkossakin vain vastuullinen käyttäytyminen. Kannattaa muistaa, että kansallispuisto seuraa entistä tarkemmin

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot