TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen

2 SISÄLLYS 1. TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA ULKOISEN TOIMINNAN STRATEGIA TAVOITTEET PERUSOPETUS VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN LAITOKSEN SIJAINTI JATKOKOULUTUS, TAITEELLINEN TOIMINTA JA TUTKIMUS AIKUISKOULUTUS KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YHTEISKUNNALLISET PALVELUT TUKIPALVELUT VIRTUAALIYLIOPISTO EU-RAKENNERAHASTOJEN KAUDEN TAVOITEOHJELMA, MUU EU-RAHOITUS TOIMINNAN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI VUODEN 2003 VOIMAVAROJA KOSKEVAT TIEDOT TILAKUSTANNUKSET HANKE-ESITYKSET MAKSULLINEN TOIMINTA Liiketaloudellinen toiminta Julkisoikeudellinen maksullinen toiminta Yhteenveto esityksistä teatterikorkeakoulun voimavaroiksi vuonna Liitteet Liite 1. Teatterikorkeakoulun sisäänottotavoite ja maisterintutkintojen tavoitteet vuosille Liite 2. Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopiston kehittämishankkeet vuosille 2002 ja 2003 Liite 3. Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Liite 4. Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

3 2 TEATTERIKORKEAKOULUN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Vuonna 2000 Teatterikorkeakoulu ja opetusministeriö solmivat uuden sopimuksen sopimuskaudelle Vuosia koskevaa korkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaa on käsitelty korkeakoulun yhteistoimintaneuvostossa ja hallituksessa TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA VISIO Teatterikorkeakoulu on tanssin ja teatterin johtava kouluttaja, näyttämötaiteen uudistaja, ja kansainvälisen taide- ja tiedeyhteisön arvostama tutkimusyksikkö. Teatterikorkeakoulun uudet tilat tunnetaan tasokkaasta ja monipuolisesta taide-, kulttuuri- ja koulutustarjonnasta. MISSIO Teatterikorkeakoulu kouluttaa tanssi- ja teatterialan taiteilijoita ja opettajia joilla on vahva ammattitaito persoonallinen taiteellinen ote ja sanoma oma taidefilosofinen näkemys kyky toimia tanssi- ja teatteritaiteen ammateissa itsenäisesti ja aloitteellisesti käsitys tanssin ja teatterin kollektiivisesta luonteesta sekä taidot ja halu taiteilijoiden ja ammattiryhmien yhteistyöhön kyky kantaa vastuuta myös taidelaitosten ja -organisaatioiden johtotehtävistä valmius harjoittaa jatko-opintoja ja tutkimusta taiteen parissa Teatterikorkeakoulun ydinosaaminen on elävä teatteri- ja tanssiesitys ja sen muunnelmat. Teatterikorkeakoulu harjoittaa taiteellisesti kunnianhimoista esitystoimintaa sekä tutkii ja kehittää taidealojensa ammatteja, työtapoja, estetiikkaa, historiaa, filosofiaa, pedagogiikkaa, sosiologiaa ja teknologiaa. Teatterikorkeakoulun opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta edustavat sekä korkeakoulussa että taiteen kentällä työkulttuuria, jonka perustana on tasa-arvo, yhteisöllisyys ja kaikkien osapuolten taiteellisten pyrkimysten ja ammatillisen osaamisen kunnioittaminen.

4 3 STRATEGIAN PÄÄLINJAT Teatterikorkeakoulu antaa parhaaseen taiteelliseen osaamiseen ja uusimpaan tutkimukseen nojaavaa taiteilija- ja opettajakoulutusta ja kehittää yksilöllisyyteen, taiteiden rajojen ylityksiin ja jatkoopintoihin kannustavia koulutusmuotoja. Jatkokoulutuksessa ja tutkimuksessa Teatterikorkeakoulu hyödyntää kansainvälistä edelläkävijän asemaa jonka se on yhdessä muiden Suomen taideyliopistojen kanssa saavuttanut, ja rakentaa aktiivisesti eurooppalaista taiteiden jatkokoulutus- ja tutkimusyhteisöä. Teatterikorkeakoulu tutkii ja kehittää ydinosaamisensa soveltamista muille aloille tarjoten tanssiin ja teatteriin ja niiden sovelluksiin liittyvää aikuiskoulutusta sekä alan taiteilijoille ja opettajille että ulkopuolisille. Teatterikorkeakoulun ydinosaaminen muodostaa vankan perustan myös elokuvan, television, radion ja uuden median taiteelliseen työhön, koulutukseen ja sisältötuotantoon. Näillä aloilla Teatterikorkeakoulu tekee yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa tarjoten niiden koulutus- ja tutkimushankkeisiin omaa osaamistaan. Teatterikorkeakoulu pitää tärkeänä, että taideyliopistot tiivistävät yhteistyötään ja profiloituvat yliopistolaitoksessa omaksi kokonaisuudeksi, jolla on omat ominaiset toimintatavat ja joka edustaa humanistisia, taiteen merkitystä ja inhimillistä yhteiskuntaa korostavia arvoja. Kansainvälisesti Teatterikorkeakoulu hakee kontakteja, jotka rikastuttavat sen toimintaa ja edistävät suomalaista taide-elämää, käyttää aktiivisesti EU:n opettaja- ja opiskelijavaihto-ohjelmia ja varsinkin aikuiskoulutuksen osalta myös aluekehitys- ym. rahastoja ja vaikuttaa Euroopan koulutuspolitiikkaan kansainvälisissä järjestöissä. Teatterikorkeakoulu toimii yhteistyön aloitteentekijänä ja koordinaattorina lähialueilla, Baltiassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. 2. ULKOISEN TOIMINNAN STRATEGIA Teatterikorkeakoulun tavoitteet uudessa tilassa ovat: Korkeakoulu profiloituu paremmin tanssin ja teatterin yliopistona ja mielenkiintoisena taidelaitoksena Korkeakoulu pystyy myös tulevaisuudessa rekrytoimaan tanssin ja teatterin huippulahjakkuudet opettajiksi ja opiskelijoiksi Koulutusohjelmien yhteistyö johtaa taiteellisiin aloitteisiin ja koulutuksen innovaatioihin Organisaatio rakennetaan yhtenäisemmäksi ja matalammaksi Keskitetty resurssien käyttö koituu perustoiminnan hyväksi Korkeakoulun ja sen näyttämöiden parempi laatu ja näkyvyys nostaa taiteellisen toiminnan tavoitetasoa ja laajentaa sen yleisöä

5 4 Taideyliopistojen yhteistyö lisääntyy kaikilla koulutuksen tasoilla Uusi talo tarjoaa hyvät puitteet alumnitoiminnalle Korkeakoulu kykenee palvelemaan paremmin kotimaista ja kansainvälistä taidekenttää Korkeakoulun painoarvo kansainvälisenä aloitteentekijänä ja koordinaattorina kasvaa YMPÄRISTÖ Teatterikorkeakoulun taidealat, tanssi ja teatteri, ovat yleismaailmallisia taiteita, joiden voima on paikallisuudessa. Ne elävät yleisönsä keskellä ja käyvät sen kanssa jatkuvaa dialogia. Niiden erityislaatu on välitön kontakti ja niiden tarjoamat elämykset ovat yhtäaikaa intiimejä ja yhteisöllisiä. Ne sulattavat ja tulkitsevat kansainvälisiä virtauksia oman kulttuuripiirinsä elimelliseksi osaksi. Niiden kautta ulkopuolinen voi lukea paljon maan ja yhteiskunnan mentaliteetista, arvoista ja ajattelutavoista. Ne elävät tradition ja muutoksen rajalla, siirtävät ja muokkaavat kulttuuriperintöä uusiin tilanteisiin ja aikakausiin. Taiteen yhteiskunnallinen merkitys nähdään laajempana kuin ennen. Se kohottaa harrastajansa elämänlaatua. Se tuottaa emotionaalisesti ja älyllisesti stimuloivia elämyksiä, jotka kehittävät herkkyyttä, vivahteiden tajua, yhteistyökykyä ja yksilöllisyyttä. Taiteen harrastaminen ja seuraaminen on yksi aktiivisen kansalaisyhteiskunnan peruselementti ja siitä osattomaksi jääminen syrjäytymisen osatekijä. Siksi taidekasvatuksen osuus tulee koululaitoksessa kasvamaan. Teatterin ja tanssin kaltaisilla, yhteistyötä ja yhteisvastuuta edellyttävillä taidelajeilla on siinä paljon annettavaa. Suomalaisen nykytanssin taso on tällä hetkellä korkea ja sillä on hyvät kontaktit kansainvälisen tanssimaailman huipulle. Tanssitaiteen institutionaalinen pohja on silti edelleen heikko ja kotimaiset markkinat pienet, vaikkakin jatkuvassa kasvussa. Yhteiskunnan tuki tanssitaiteelle on selvästi pienempi kuin muille esittävän taiteen aloille. Siksi tanssitaiteilijan uranäkymät ovat kapeammat ja riskialttiimmat kuin teatteritaiteilijan. Sen sijaan tanssin ilmaisukieli tuntuu vastaavan taideyleisön tarpeisiin ja taiteidenväliset vaikutteet kulkevatkin nykyisin tanssista teatteriin. Tanssin markkinat ovat kansainväliset, mikä laajentaa nuorten tanssitaiteilijoiden työkentän koko Eurooppaan. Se, että Teatterikorkeakoulussa tanssi ja teatteri elävät kiinteässä vuorovaikutuksessa, on tulevaisuuden tärkeä voimavara. Teatterielämän rungon muodostavat yhä edelleen vakiintuneet instituutiot eli ns. laitosteatterit, mutta ne kohtaavat aiempaa tiukemman kilpailun ja niiden toimintaympäristö on muuttuva ja monimuotoinen. Tulevaisuudessa ne joutuvat etsimään uutta toimintakonseptia - laitosteatterin perustehtävä on edelleen vakinaiseen ydinensembleen perustuva repertuaariteatteri, mutta sen ohella se tulee toimimaan kulttuurikeskuksena, siihen tulee kuulumaan verkottuminen, aktiivinen vierailutoiminta, taiteidenvälisyys ja yhteisön monipuolisempi palveleminen, esim. lisääntynyt yleisökasvatus ja yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kasvukeskuksiin, varsinkin pääkaupunkiseudulle, on kehittynyt vilkas, monipuoliseen yleisöpohjaan ja rahoitukseen perustuva teatterielämä. Freelance-taiteilija ei ole enää poikkeus vaan sääntö. Yhä kasvava osa työsuhteista on muuttunut produktiokohtaisiksi tai lyhytaikaisiksi kiinnityksiksi. Teatteritaiteilijoiden tulot kertyvät useista lähteistä, ja varsinkin AV-teollisuus tulee yhä tärkeämmäksi työnantajaksi, samoin uusmedian tulo ja teatteriosaamisen soveltaminen uusille alueille. Koska Teatterikorkeakoulun ydinosaaminen on elävässä tanssi- ja teatteriesityksessä, tämä luo uusia vaatimuksia ennen kaikkea taideyliopistojen yhteistyölle ja täydennyskoulutukselle. Suuret

6 5 ikäluokat alkavat kymmenen vuoden kuluessa poistua työelämästä. Se tulee väistämättä merkitsemään suuria muutoksia työmarkkinoilla, taidekentällä ja koulutuksessa. Sukulaistaiteet, kotimainen draama ja elokuva elävät vireää vaihetta. Vuoteen 1999 osui kotimaisen elokuvan nousu, draaman puolella tilanne on ollut sama jo pitkään. Uuden suomalaisen draaman tarjonta läpi koko teatterikentän on runsasta ja kysyntä ennen kokemattoman suurta. Tähän on varmasti vaikuttanut koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen. Syvenevä ammattitaito sekä teemojen ja tyylilajien moninaisuus ja omaperäisyys takaavat sen, että suomalainen draamakerronta tulee myös kansainvälisesti näkymään entistä paremmin. 3. TAVOITTEET 3.1. Perusopetus Vuoden 2002 alusta voimaan tulleen korkeakoulun johdon työnjaon mukaisesti vararehtori vastaa perusopetuksen kehittämisestä. Korkeakoulussa toimii vararehtorin johtama opetuksen kehittämistyöryhmä, joka käy pedagogista keskustelua taideopetuksesta ja luo edellytyksiä sen kehittymiselle. Työryhmä tekee ehdotuksia opetustyön kehittämiseksi ja oppimisen tukemiseksi sekä tukee arvioinnin jatkuvuutta. Opetussuunnitelmakaudella työryhmän kehittämistoimenpiteet kohdistuvat erityisesti kandidaatin tutkinnon selkeyttämiseen, laitosten välisen yhteistyön ja opintojen valinnaisuuden lisäämiseen, opintojen etenemisen seurantaan, opetuksen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämiseen sekä opettamisen tukemiseen. Perustutkintoja ovat teatteri- tai tanssitaiteen kandidaatin tutkinnot ja teatteri- tai tanssitaiteen maisterin tutkinnot. Tanssitaiteessa tutkintorakenne on selkeä ja kaikki opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon. Teatteritaiteessa alemman tutkinnon asema on jäänyt epäselväksi ja vain harvat opiskelijoista suorittavat alemman tutkinnon. Suunnitelmakaudella kirkastetaan tutkintojen ydinalueet ja tarkistetaan tutkintojen laajuus. Opintojen jakautumista kandidaatti-maisteri tasoille selkiytetään ja kandidaatin tutkinnosta tehdään välitavoite ennen syventäviä opintoja. Koulutusohjelmien yhteissuunnittelua, yhteisiä opintojaksoja ja koulutusohjelmien välisten valinnaisopintojen mahdollisuuksia lisätään. Opettajankoulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan sekä muiden taideyliopistojen kanssa. Maisteritutkintojen määrällinen vuositavoite kaudella on 45. Noin 75 % valmistuneista suorittaa maisterin tutkinnon 4-5 vuodessa. Uusien opiskelijoiden määrä vuosittain on keskimäärin opiskelijaa, joista kaksivuotisiin maisterin koulutusohjelmiin valitaan kandidaatin tutkinnon perusteella noin opiskelijaa (koreografin, tanssijan ja opettajankoulutusohjelmat). Käynnissä olevat ja uudet koulutusohjelmat

7 6 Musiikkiteatterikoulutus integroitiin syksyllä 2000 erikoistumisvaihtoehtona osaksi näyttelijäntyön koulutusohjelmaa. Musiikkiteatteriin erikoistuvien opiskelijoiden sisäänotto vaikuttaa valintakokeiden sisältöön ja lisää näyttelijäntyön koulutusohjelmaan vuosittain otettavien opiskelijoiden määrää 1-4:llä. Pohjoismaisen maisterivuoden, NorMa:n, hankerahoitus loppui vuonna Hanke on koettu onnistuneeksi ja sitä esitetään jatkettavaksi. Teatterikorkeakoulussa aloitettiin syksyllä 2001 Esitystaiteen ja teorian koulutusprojekti, jonka tavoitteena on mm. tutkivan ja käsitteellisen työtavan vahvistaminen opetuksessa, korkeatasoinen esitystoiminta, jatko-opiskeluvalmiuksien parantaminen, alan johtavien taitelijoiden ja tutkijoiden rekrytoiminen Teatterikorkeakoulun piiriin ja kansainvälinen yhteistyö. Esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelma ehdotetaan sijoitettavaksi ohjaajantyön- ja dramaturgian laitoksen oppiaineeksi ja hallinnollisesti sen alaisuuteen. Se voisi toimia laitoksen maisterinkoulutusohjelmien kolmantena vaihtoehtona. Estaiten koulutusohjelmassa painotetaan tutkivaa ja yksilöllistä oppimista, joten aineen sijoittaminen maisterinkoulutusohjelman vaihtoehdoksi on tästäkin syystä erityisen perusteltua. Ohjaajantyön ja dramaturgian laitoksella koetaan, että estaiten sisällyttäminen sen oppiaineeksi hyödyttää koko laitosta ja syventää sen tarjoamaa opetusta entisestään. Estaiten teoria-opinnot olisivat tarjolla myös muille maisteriopiskelijoille. Tähän mennessä kokeiluna toiminut koulutusohjelma on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Oppiaineesta toivotaan näin ollen pysyvää Teatterikorkeakoulun maisterinkoulutusohjelmaa. Estaiten kustannuksia esitetään rahoitettavaksi Teatterikorkeakoulun toimintamenorahasta. Työllistävät palvelut Suunnittelukaudella jatketaan rekrytointipalveluiden toimintaa. Työllistämisedellytyksiä parantava koulutus sisällytetään koulutusohjelmiin, opiskelijoille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta sekä jatketaan työnvälitystä. Selvitetään mahdollisuudet käyttää ESR-rahoitusta rekrytointipalveluiden monipuolistamiseen erityisesti tanssitaiteen alueella. Korkeakoulupedagogiikka Taideyliopistot ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian kulttuuri- ja palveluala ovat yhteistyössä käynnistämässä taidealan korkeakoulupedagogiikan kehittämishankkeen jatkona yhteiselle korkeakoulupedagogiselle toiminnalle. Hanketta koordinoi Taideteollisen korkeakoulu, joka esittelee hankkeen tarkemmin toiminta- ja taloussuunnitelmassaan. Teatterikorkeakoulu panostaa hankkeeseen mm. omalla suunnittelija- ja opettajatyövoimallaan. Hanke on volyymiltään laajempi kuin aikaisemmin sisältäen mm. opettajien konsultatiivisen tuen, julkaisutoiminnan ja virtuaalifoorumin. Uutena yhteistyökumppanina on lisäsi Stadia.

8 Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen sijainti Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitos on toiminut vuodesta 1988 Tampereella ja sen nykyisiä toimitiloja koskeva määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä vuonna TeaK käynnisti keväällä 2001 sisäisenä työryhmätyöskentelynä laitoksen nykyisten ja tulevien tilatarpeiden selvittämisen. Työryhmän tekemässä selvityksessä esitettiin, että valo- ja äänisuunnittelun laitos tulisi palauttaa Tampereelta Helsinkiin emokorkeakoulun yhteyteen. Samalla työryhmän selvityksessä todettiin, ettei laitoksen toimintaa kyetä mahduttamaan TeaKin Haapaniemenkadun kiinteistön tiloihin. TeaKin hallitus päätti kokouksessaan palauttaa valo- ja äänisuunnittelun laitoksen toiminnan Helsinkiin viimeistään vuonna TeaKilla on valmius toteuttaa laitoksen palauttaminen vuotta 2008 nopeammassakin aikataulussa, mikäli laitoksen nykyisiin Tampereen toimitiloihin saadaan korvaava vuokralainen ja Helsingistä löytyy samassa aikataulussa laitoksen erityistarpeet kattavat tilat. Haapaniemenkadun toimitilojen välittömään läheisyyteen ollaan suunnittelemassa Elannon vanhan leipätehtaan kiinteistön peruskorjausta, kiinteistöön on sijoittumassa mm. Kuvataideakatemia kokonaisuudessaan ja Kansallisoopperan balettikoulu. Kiinteistöstä olisi mahdollista varata ja kunnostaa valo- ja äänisuunnittelun laitoksen tilatarpeita vastaava tila. TeaKilla ei kuitenkaan vallitsevassa tilanteessa ole mahdollista sitoutua rakennushankkeeseen, joten valo- ja äänisuunnittelun laitoksen tulevissa sijaintiratkaisuissa tulee huomioida muitakin vaihtoehtoja Jatkokoulutus, taiteellinen toiminta ja tutkimus Jatkokoulutus on edelleen korkeakoulun painopistealue. Tavoitteena on kehittää jatko-opiskelijan omaa ilmaisua, tuottaa taiteellisen kokeilun sekä tutkimuksen kautta uutta tietoa ja kokemusta teatteri- ja tanssitaiteesta, taiteellisen työn problematiikasta ja/tai näiden taiteenalojen opettamisesta erikoistua taiteellisten prosessien ja ammatillisten käytäntöjen tutkimiseen lisätä taiteellisten professoreiden vastuuta taiteellisten jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa ja ohjauksessa tehostaa jatko-opintoihin liittyvää opetusta yhteistyössä taideyliopistojen kanssa parantaa jatko-opiskelijoiden ohjausta luomalla ulkopuolisia ohjaajaverkostoja lisätä yhteistyötä taidelaitosten kanssa taiteellisiin jatko-opintoihin liittyvissä tuotannoissa osallistua tutkijakouluihin ja tehostaa rahoituksen hankintaa huolehtia jatko-opiskelijoiden rekrytoinnin tasaisesta jatkumisesta. Määrällisenä tavoitteena tulossopimuskaudella on kaksi tohtorin tutkintoa vuodessa. Teatterikorkeakoulun vahvuuksia on se, että koulutus perustuu esitykseen tähtäävään taiteelliseen prosessiin. Taiteellinen toiminta on korkeakoulun ulospäin näkyvin toimintamuoto. Teatterikorkeakoulun taiteellisen toiminnan tarkoitus on siirtää ja uusintaa traditiota ja taidealojen hiljaista tietoa sekä kokeilla uusia ideoita, arvoja ja työtapoja, jotka siirtyvät opiskelijoiden myötä ammat-

9 8 tikentälle. Käsitys toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta syntyy ennen kaikkea korkeakoulun sisäisen arvioinnin, yleisön ja taidekentän palautteen ja tiedotusvälineissä tapahtuvan kritiikin ja keskustelun kautta. Teatterikorkeakoulun uusien esitystilojen lähtökohta on taiteilijan ja yleisön häiriötön kohtaaminen. Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen tilat Tampereella ja Taideteollisen korkeakoulun Lumekeskus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet teknologisempien esityselementtien kokeiluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on käynnistää uusia tutkimushankkeita, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi pyritään luomaan edellytyksiä erityisesti Teatterikorkeakoulusta valmistuneille tohtoreille jatkaa tutkimustoimintaa korkeakoulun yhteydessä Aikuiskoulutus Aikuiskoulutukselle luotiin keväällä 2001 Teatterikorkeakoulun ydinosaamiselle ja siitä syntyvään asiakkuuteen perustuva strategia, jonka kautta aikuiskoulutus pyritään profiloimaan suunnittelukaudella luontevaksi osaksi tanssi- ja teatterialan ylintä opetusta ja alan taiteilijoiden jatkuvaa koulutusta. Ammatillisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen puhtaasti liiketaloudellisena maksullisena palvelutoimintana on kuitenkin tanssi- ja teatterialan taiteilijoille ja jopa taideorganisaatioille kohdistuvana toimintana kannattamatonta ja vaatii toteutuakseen mahdollisuutta taloudelliseen tukeen. Teatterikorkeakoulu on tässä suhteessa hyvin riippuvainen valtakunnallisista aikuiskoulutuksen rahoituspohjaa koskevista linjauksista. Ammatillista täydennyskoulutusta toteuttava henkilökunta on Teatterikorkeakoulussa viime vuosina minimoitu osana rahoituspohjan tervehdyttämistä ja toiminnan volyymi tulee suunnittelukaudella entistä paremmin vastaamaan korkeakoulun ja ammattikentän kokoluokkaa. Myös mahdollisuudet järjestää ammatillista täydennyskoulutusta kuvataiteilijoille selvitetään Kuvataideakatemian muuttaessa vuonna 2003 Teatterikorkeakoulun läheisyyteen. Ammatillisella täydennyskoulutuksella pyritään ammattikentällä toimivien taiteilijoiden ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja tarjoamaan perusopetuksesta valmistuneille opiskelijoille koulutuksellista tukea toimintaympäristön nopeassa muutoksessa ja uusien valmiuksien kehittämisessä sekä taiteilija-ammatin monipuolistamisessa. Rahoituspohjan muutosten ja henkilökunnan viime vuosina tapahtuneen rajun supistamisen johdosta Teatterikorkeakoulun ammatillinen täydennyskoulutus toimii täysin uudessa tilanteessa eikä täsmällisiä opiskelijamäärätavoitteita voida täten antaa. Avoin yliopisto-opetus Taidekorkeakoulujen avointen yliopistojen keskinäinen arviointi (joka toteutettiin vuonna 2001) osoitti, että opetuksen määrälliset tavoitteet ovat kaikissa taidekorkeakouluissa ylimitoitettuja (Teatterikorkeakoulussa 150 laskennallista kokopäiväistä opiskelijapaikkaa). Tämä on usein merkinnyt taidekorkeakouluopetuksen erityislaadusta tinkimistä luento-opetukseen siirtymisenä.

10 9 Koulutuksellisen tasa-arvon paremmaksi toteuttamiseksi pyritään tarkistamaan opetuksen määrällisiä tavoitteita ja huomioimaan taideopetuksen erityisluonne Kansainvälinen toiminta Teatterikorkeakoulun uusi kansainvälistymisstrategia hyväksyttiin helmikuussa Kansainvälistymisstrategian mukaisesti korkeakoulu jatkaa aktiivista kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Euroopassa ja lähialueilla. Korkeakoulu hyödyntää EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmia, verkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia ja toimii aloitteentekijänä ja koordinaattorina lähialueyhteistyössä Baltiassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. Korkeakoulu keskittyy myös opiskelijaja opettajaliikkuvuuden tehostamiseen ja liikkuvuuden esteiden poistamiseen, sen lisäksi raportointia kansainvälisistä vaihdoista tehostetaan intranetin kautta. Tavoitteena on edelleen lisätä kansainvälistä toimintaa jatkokoulutuksen ja tutkimuksen alueella ja tiivistää yhteistyötä muiden taidekorkeakoulujen kansainvälisten yksiköiden kanssa. Teatterikorkeakoulun kansainvälistymisen keskeisiä muotoja ovat intensiivikurssit, opettajavierailut, vaihto- ja muut ohjelmat sekä monipuolinen festivaali- ja seminaaritoiminta. Lisäksi korkeakoulu osallistuu aktiivisesti alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Pohjoismaisen maisterivuoden (NorMa) koulutusta jatketaan myös OPM:n hankerahoituksen päätyttyä. Kansainvälisiin työpajoihin ja intensiivikursseille osallistuu vuosittain noin 35 (12%) ja yli 3 kuukauden pituisiin vaihtoihin 15 (6%) perusopiskelijaa. Vastaava vuotuinen määrä opettajavaihdossa on (25%). Korkeakoulussa opiskelee (3-4%) perustutkintoa suorittavaa ulkomaista opiskelijaa vuosittain Yhteiskunnalliset palvelut Teatterikorkeakoulun näkyvin ja eniten julkisuutta saava palvelumuoto on esitystoiminta, jonka periaatteet ja päämäärät on esitelty kohdassa taiteellinen toiminta. Lisäksi Teatterikorkeakoulu edistää tanssi- ja teatterialan ammatillisten ja taiteellisten seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä sekä suunnittelevana osapuolena että tila- ym. palvelujen tarjoajana tarjoaa esitystilojaan korkeatasoiselle, suomalaista taide-elämää uudistavalle koti- ja ulkomaiselle vierailutoiminnalle edistää taidekasvatuksen, erityisesti tanssi- ja teatteri-ilmaisun asemaa varhaiskasvatuksessa ja koululaitoksessa julkaisee taidealoihinsa liittyvää taiteellista ja tieteellistä kirjallisuutta, oppimateriaalia sekä tanssi- ja teatterialaa koskevia raportteja ja selvityksiä harjoittaa teatterien ja taideorganisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutusta tuottaa teatteriteknisiä konsultointipalveluja

11 Tukipalvelut Kirjasto tarjoaa teatteri- ja tanssialan ainoana tieteellisenä kirjastona palveluja korkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä yhteiskunnallisena palveluna ulkopuolisille tiedontarvitsijoille. Teatterikorkeakoulun kirjastosta kehitetään valtakunnallinen teatterin ja tanssin informaatiopiste, jonka asiakaskunnasta puolet on korkeakoulun ulkopuolisia käyttäjiä. Kirjasto palvelee kaukolainoin muita korkeakouluja ja koko teatteri- ja tanssikenttää ja tuottaa aineistoa erilaisiin internetin kautta käytettäviin tietokantoihin ja suomalaiseen virtuaalikirjastoon. Aineiston digitalisointiin ja verkkoyhteistyöhön panostetaan, samoin virtuaaliyliopiton toimintaan. Kirjaston verkkopalveluita lisätään, samoin kuin elektronisen aineiston hankintaa. Uusi tieteellisten kirjastojen kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti vuonna 2001 ja suunnittelukaudella kirjastosta kehitetään tietokeskus, joka tarjoaa sekä perinteistä että elektronista palvelua. Kirjaston kokoelmia pyritään laajentamaan ja kirjaston tarjoamaa käyttäjäkoulutusta lisäämään. Opetusteatterissa käynnistetään vuonna 2002 kehittämisprojekti, jolla pyritään selkiyttämään mm. opetusteatterin tehtävää, asemaa ja organisaatiota Teatterikorkeakoulussa, palvelujen tuottamiseen vaadittavia resursseja ja henkilökunnan osaamista. Projektin tuloksena syntyvää materiaalia käytetään suunnittelukaudella henkilöstön ja yksikön kehittämiseen. Hallintoyksikössä selvitetään mahdollisuudet ja pelisäännöt Kuvataideakatemian kanssa tehtävään tukipalveluyhteistyöhön eri alueilla Virtuaaliyliopisto Teatterikorkeakouluun perustettiin vuoden 2000 lopulla virtuaaliyliopistotyöryhmä, joka ryhtyi suunnittelemaan ja kehittämään korkeakoulun virtuaaliopetusta. Ensimmäiset virtuaaliopetusjaksot käynnistyivät syksyllä Vuodelle 2002 ja 2003 suunnitellut hankkeet on esitetty liitteessä EU-rakennerahastojen kauden tavoiteohjelma, muu EU-rahoitus Teatterikorkeakoulun on tarkoitus osallistua suunnittelukaudella rakennerahastohankkeisiin, mikäli taiteilijoiden työllisyyden parantamisen, teattereiden kehittämisen, matkailupalveluiden, opettajien täydennyskoulutuksen tai uusmedian sisältötuotannon alueella saadaan sopivia yhteistyöprojekteja aikaan. Teatterikorkeakoulu pyrkii yhteistyöhön myös muiden EU-ohjelmien osalta osana kansainvälistymisstrategiaansa.

12 11 4. TOIMINNAN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Nykyisiä palaute- ja laadunvarmistusjärjestelmiä kehitetään siten, että ne tukevat nykyistä paremmin opetuksen kehittämistä sekä korkeakoulun johtamista ja päätöksentekoa. Erityishuomiota kiinnitetään tiedon hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä. Opetuksen kehittämisryhmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on luoda yhtenäinen systemaattinen opetuksen palaute- ja laadunvarmistusjärjestelmä. Tärkeää on tutkia erilaisia tapoja ja menetelmiä arvioida taideopetuksen laatua. Teatterikorkeakoulu on ilmoittanut korkeakoulujen arviointineuvostolle halukkuutensa suunnittelukaudella teatteri- ja tanssialan koulutuksen kokonaisarviointiin, joka kattaisi sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut. Korkeakoulun toiminnasta raportoidaan toimittamalla KOTA-tiedot, kehittämällä eri tietojärjestelmien raportointia, laatimalla tilinpäätös ja kehittämällä kustannuslaskentaa, erityisesti talouden raportointia. 5. VUODEN 2003 VOIMAVAROJA KOSKEVAT TIEDOT Toimintamenojen perusrahoitus lasketaan opetusministeriössä. Laskennalliseen malliin sisältyy opetusteatteri valtakunnallisena yksikkönä sekä opettajien pedagogisten opintojen ja kieltenopetuksen järjestäminen ostopalveluna Helsingin Yliopiston kansa Tilakustannukset Teatterikorkeakoulun nykyisten toimitilojen tilakustannukset vuonna 2002 ovat Helsingissä ja Tampereella , eli yhteensä Pääomavuokra on sidottu indeksiin ja hoitokustannukset nousevat kustannustason mukaan. Suunnittelukaudella ei ole odotettavissa muutoksia tilakustannuksin Hanke-esitykset Kauden hanke-esitykset: 1) Sovitut vuodelle Esitystaiteen ja teorian koulutusprojekti ( ) Sivuaineopiskelu ( ) - Digitaalisen valon ja äänen tutkimusprojekti ( ). 2) Virtuaaliyliopisto vuodelle Maksullinen toiminta Liiketaloudellinen toiminta Teatterikorkeakoulun liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tulotavoite vuonna 2003 on ja kannattavuustavoite (1 % tuloista).

13 12 TeaK esittää vuodelle 2003 varattavaksi mahdollisuuden käyttää maksullisena toimintana annettavaan ammatillisen täydennyskoulutukseen hintatukea Hintatuen tarve perustuu teatterija tanssialan ammatillisen täydennyskoulutuksen toimintaympäristön erityispirteisiin. TeaKin aikuiskoulutusyksikön tärkein asiakaskunta on teatteri- ja tanssitaiteen esiintyvät taiteilijat. Heistä valtaosa toimii freelancereina ja he maksavat näin ollen ammatillisen täydennyskoulutuksensa itse, jolloin kurssimaksun suuruus vaikuttaa ratkaisevasti kursseille hakeutuvien opiskelijoiden määrään ja sitä kautta mahdollisuuksiin kurssin järjestämiseen. Suomen laitosteattereidenkaan taloudellinen tilanne ei mahdollista mittavaa täydennyskoulutuksen hankintaa taiteelliselle henkilökunnalle. Edellä kuvatussa toimintaympäristössä TeaKin maksullisena toimintana tuottaminen ammatillisen täydennyskoulutuksen kurssien hinnoittelu edes tuotantokustannukset kattavasti on käytännössä mahdotonta. Vuosien 2001 ja 2002 tulosopimuksissa TeaKille on vielä annettu mahdollisuus käyttää omia toimintamenojaan ammatillisen täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Tämän mahdollisuuden käyttö heikentää kuitenkin yliopiston muun toiminnan eli perusja jatkokoulutuksen toimintaedellytyksiä. Ammatillinen täydennyskoulutus Teatterikorkeakoulun aikuiskoulutuksen osuus maksullisen toiminnan tulotavoitteesta vuodelle 2003 on ja kannattavuustavoitteesta Mikäli ammatillisen täydennyskoulutuksen hintatuen käyttömahdollisuus päättyy vuoden 2003 lopussa eikä mitään korvaava rahoitusjärjestelmää kehitetä, tulee aikuiskoulutuksen volyymi pienenemään voimakkaasti vuodesta 2003 lukien. Aikuiskoulutuksen vuoden 2003 tulotavoite perustuu olettamukseen hintatuen käytöstä. Teakon Teatteriteknisten suunnittelu- ja konsulttipalveluiden osuus maksullisen toiminnan tulotavoitteesta vuodelle 2003 on ja toiminnan kannattavuustavoite on Muu maksullinen toiminta Yliopiston muiden yksiköiden maksullinen toiminta on vähäistä, lähinnä tilojen ja laitteiden vuokraustoiminnan tuottoja. Muiden yksiköiden osuus tulotavoitteesta on ja tuottotavoitteesta Julkisoikeudellinen maksullinen toiminta Avoin yliopisto-opetus Avoimen yliopisto-opetuksen tavoite kaudella on vuosittain 150 laskennallista kokopäivästä opiskelijapaikkaa. Tulosopimuksessa vuosille avoimeen yliopistoopetukseen on osoitettu Määrällisen tavoitteen saavuttaminen on osoitetun määrärahan puitteissa erittäin vaikeaa. Vuosille Teatterikorkeakoulu esittää määrää laskettavaksi 80 kokopäiväiseen opiskelijapaikkaan viitaten taidekorkeakoulujen avoimien yliopistojen vuonna 2001 suoritettuun arviointiin.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin, ohjaus Erkki Saarela, ensi-ilta 18.5.2004. Kuva: Susanna Kekkonen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 Kannen kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Juhannusnäytelmä, ohjaus: Juhana von Bagh Ensi-ilta: 17.4.2009 Kuvassa: Kreeta Salminen ja Joonas Saartamo Valokuvaaja: Mari Mäkiö

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:1 Selvityshenkilö

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla.

Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla. TILINPÄÄTÖS 2003 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot