Työntekijän yksityisyyden rajat mitä saa käsitellä, mitä ei?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän yksityisyyden rajat mitä saa käsitellä, mitä ei?"

Transkriptio

1 Työntekijän yksityisyyden rajat mitä saa käsitellä, mitä ei? Aamukahvitilaisuus, Oikotie Artist, Sanoma Digital Asianajaja Eija Warma ja OTM Sofie Nygård Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

2 Luottotiedot Ulkoistaminen Ilmiantopuhelimet Työsuhde alkaa Rekrytointi ja työhaastattelu Erilaiset testit, kamera- ja muu tekninen valvonta Työntekijän sähköpostit Työsuhde päättyy Henkilötietojen säilyttäminen 2 Sosiaalinen media Tietoverkot Lääkärintodistukset Tietosuojavaltuutettu Tietosuojalautakunta Puheluiden nauhoittaminen Valvonta Työterveyshuolto Arkistointi Huumetestit Turvallisuusselvitys Yhteistoimintamenettely Paikantaminen Aluehallintovirasto Sähköposti Verkkosurffailu Kameravalvonta Terveydentilatiedot Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit Henkilötieto

3 Esityksen sisältö Henkilötietojen kerääminen Työntekijöiden tekninen valvonta Henkilötietojen luovuttaminen 3

4 Henkilötietojen kerääminen Tarpeellisuusvaatimus (YksitL 3 ) Tiedon tarpeellisuus vaihtelee työtehtävien mukaan Sekä rekrytointivaihe että työsuhteen aikana Ei saa kerätä ennakolta ajankohtainen ja perusteltu syy! Virheettömyysvaatimus Tiedot kerättävä lähtökohtaisesti työntekijältä itseltään Tietosuojavaltuutetun ns. googlaamis-tapaus Arkaluonteiset tiedot 4

5 Henkilötietojen kerääminen Tietosuojavaltuutetun (TSV) vastaus (2006) ns. Googletapauksessa; asian pääkohdat: Henkilötietojen kerääminen Internetistä työnantajan toimesta Kantelijan viisi vuotta vanha paneelikeskustelureferaatti (työnantaja käynyt katsomassa Google-haun perusteella) Kantelijan kertoman mukaan hänet leimattiin erittäin kyseenalaisin ja vanhentunein tiedoin mielenterveysongelmaiseksi TSV:n vastauksen mukaan tietoja voidaan työnhakijan suostumuksetta hankkia vain silloin, kun ne ovat välittömästi tarpeellisia työsuhteen kannalta (YksitL 3 :n mukainen tarpeellisuusvaatimus) Toiseksi henkilötietojen hankintaan on oltava selvä peruste, joka liittyy työnhakijan luotettavuuden selvittämiseen 5

6 Henkilötietojen kerääminen TSV:n googlaamista koskeva lausunto Jos työnhakijaa koskevia tietoja on kerätty muualta kuin työnhakijalta itseltään, työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle saamistaan tiedoista ennen kuin niitä käytetään työnhakijaa koskevassa päätöksenteossa Hakukoneen avulla hankittuja eli ns. googlaamalla saatuja tietoja on kritisoitava niiden epäluotettavuuden johdosta Googlaamalla tapahtuva henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen YksitL 4 :n ja HetiL 5 :n, 6 :n ja 9 :n vastaista Huomioitava myös se, että Internetissä saattaa olla tietoa useista samannimisistä henkilöistä ja että verkossa tieto voi olla yhtä hyvin totta kuin valettakin 6

7 Henkilötietojen kerääminen Työhaastattelu Rekrytoijan osattava perustella kysymykset Rekrytoijan tulee kiinnittää huomio tehtävän kannalta olennaisiin asioihin Kysymyksiä/testaamista verrattava työtehtävään Työtehtävään kuulumattomia asioita ei pidä udella Rekrytoija ei saa kysyä hakijan poliittista suuntausta, ammattiyhdistystoimintaa, asevelvollisuutta, seksuaalisuutta, uskonnollista vakaumusta Työhaastattelu mittaakin myös rekrytoijan ammattitaidon 7

8 Henkilötietojen kerääminen Työhaastattelu Työnhakijan raskautta ja perhesuhteita koskevat henkilötiedot? Raskaus on henkilön yksityisyyden suojan ydintä Myös perhesuhteet ovat osa työnhakijan yksityisyyttä Lisäksi tiedot perhesuhteista koskevat osapuoliin nähden kolmansia osapuolia -> tällainen kysyminen voi loukata heidän yksityisyyttään Työnhakijalla ei oma-aloitteista velvollisuutta kertoa Työnhakijan terveydentilaa koskevat tiedot? Ei yksityiskohtaisia terveyteen liittyviä tietoja Kysymykset rajattava koskemaan työn luonne huomioiden vain tietoja, joilla merkitystä työtehtävien hoitamisen kannalta 8

9 Henkilötietojen kerääminen Työhaastattelu Työnhakijan luottotiedot Turvallisuusselvitys Huumausainetestiä koskeva tulos Rikosrekisteri Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit TSV 1747/44/2006 ( ): Henkilötietojen käsittely rekrytointimenetelmiä käytettäessä (mm. henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi kaikkien läsnä olevien kesken) 9

10 Henkilötietojen kerääminen Työhaastattelu Diili tv-ohjelma / kysymykset Mira Kasslinille Äitiys on ihana asia, yhtenä tuomarina toiminut kansanedustaja Leena Harkimo aloitti. Miten olette perheessä ajatelleet yhdistää perheen ja työn? Mitkä eivät ole huonoja kysymyksiä? Milloin voit aloittaa? Voitko joustaa työaikojen suhteen? Oletko valmis matkustamaan? Entä edustamaan iltaisin? Onko tiedossasi asioita, jotka estäisivät sinua toimimasta tässä projektissa loppuun saakka? Tässä tosin huomioitava myös toimitusjohtajan tehtävä 10

11 Henkilötietojen kerääminen Työhaastattelu Esimerkki Marylandista, Yhdysvalloista ( ) Konstaapeli Robert Collins kuvailee erikoista vaadetta, joka esitettiin hakiessa paikkaa Marylandin vankeinhoitolaitoksesta. Konstaapelin taustatiedot tarkistettiin normaaliin tapaan, mutta lisäksi hänen haluttiin luovuttavan henkilökohtaiset Facebook-tilinsä kirjautumistiedot. Collinsin mielestä episodi muistutti enemmänkin vaatimusta kuin pyyntöä. Vaatimuksen taustalla on Marylandin vankeinhoitolaitoksen uusi käytäntö, jossa kaikilta työnhakijoilta ja myös työsopimuksiaan uusivilta työntekijöiltä vaaditaan tieto Facebook-salasanoista. Näin työnantaja pääsi tutkimaan Collinsin Facebook-profiilia sekä siellä olevia valokuvia ja viestejä. Työnantaja pystyi näin myös selvittämään hänen uskonnollisen, poliittisen ja seksuaalisen suuntauksensa. 11

12 Työntekijöiden tekninen valvonta Kaikenlainen viestintä katsotaan Suomessa luottamukselliseksi! Luottamuksellisuus koskee niin viestin sisältöä kuin myös viestinnän osapuolia. Viestintään liittyvät kysymykset työelämässä ovat hyvin ongelmallisia. Erityislainsäädäntö koskee työsuhdetta, jossa pyritään turvaamaan työnantajan intressit ja viestinnän luottamuksellisuus. 12

13 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti Sähköpostiviestien esille hakeminen ja avaaminen Työnantajalle kuuluvat sähköpostit Työntekijän henkilökohtaiset sähköpostiviestit eivät koskaan kuulu työnantajalle (edes työntekijän suostumuksella) Työntekijän suostumuksella viestin voi avata ja lukea toinen henkilö työpaikalla sovittujen pelisääntöjen mukaan Jos suostumusta ei saada, työnantajalle kuuluvien sähköpostien esille hakemiseksi tulee seuraavien kriteerien täyttyä Työntekijä hoitaa tehtäviään itsenäisesti Työntekijä on poissa työstä Tehtävien/vireillä olevien asioiden vuoksi ilmeistä, että tt:lle lähetetty po. viestejä Ennen avaamista työntekijälle tarjotaan vielä mahd. antaa suostumus Sähköpostiin liittyvän asian selvittäminen ei kestä viivytystä 13

14 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti Sähköpostiviestien avaaminen Viestien esille hakemisen jälkeen viestin saa avata, jos on ilmeistä, että se kuuluu selvästi työnantajalle ja täyttää em. kriteerit Edellytyksenä lisäksi on, että viestin lähettäjään tai vastaanottajaan on yritetty tuloksetta saada yhteys viestin sisällön selvittämiseksi Viestin avaamisesta annettava kirjallinen selvitys työntekijälle Avaamista koskevat samat vaatimukset avaamiseen osallistuvista henkilöistä ja samat salassapitosäännökset kuin viestin esille hakemistakin Lisäksi SähkViestTL:ssa säädetään yleisesti sellaisten viestien hyväksikäyttökiellosta, joita ei ole tarkoitettu vastaanottajalle 14

15 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti käytännössä (1) Työnantajan huolehtimisvelvollisuus Poissaoloilmoitus Viestien ohjaaminen toiseen osoitteeseen Suostumus toiselle viestien vastaanottamiseen TA:n on tarjottava yhtä mahdollisuutta TT:lle ennen kuin TA:lla on oikeus hakea esille/avata TT:n sähköposteja poissaolon aikana. 15

16 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti käytännössä (2) TA:lle kuuluvien viestien esille hakeminen: TT tilapäisesti estynyt suorittamasta työtehtäviään. TA:lle kuuluvia viestejä ei voida muuten saada käyttöön. Huolellisuusvelvollisuus täytetty. Viestin erityinen tärkeys TA:lle toimintaan liittyvien neuvottelujen loppuun saattamiseksi, asiakkaiden palvelemiseksi tai muutoin toimintojen turvaamiseksi. 16

17 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti käytännössä (3) TT:n hoidettava tehtäviään itsenäisesti = hoitaa työtehtäviään sähköpostilla. Tietoa ei saada muuten selville (esim. diaarista). Ilmeistä, että viestejä lähetetty/vastaanotettu TT:n sähköpostiosoitteesta. TT:n suostumusta ei voida saada kohtuullisessa ajassa. 17

18 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti käytännössä (4) TA:lle kuuluvien viestien avaaminen: Ilmeistä, että viesti kuuluu TA:lle. Viestin lähettäjään/vastaanottajaan ei saada yhteyttä. + viestien esille hakemisen edellytykset. 18

19 Työntekijöiden tekninen valvonta Sähköposti käytännössä (5) Viestin saa hakea esille pääkäyttäjä TAI joku muu hänen oikeuksillaan (esille hakeminen) ja toinen henkilö. Avaamisesta laadittava kirjallinen selvitys, joka toimitettava viivytyksettä TT:lle. Salassapitovelvollisuus! 19

20 Työntekijöiden tekninen valvonta Tunnistamistiedot ja tietoverkot Tunnistamistieto esim. sähköpostiviestiin liittyvä osoitetieto. Laissa mainittu nimenomaiset tilanteet milloin työnantaja saa käsitellä tunnistamistietoja esim. tietoturva. Työnantajalla erityinen oikeus käsitellä tunnistamistietoja epäiltäessä väärinkäytöksiä tai yrityssalaisuuksien paljastamista. Yksittäisen työntekijän verkkokäyttäytymistä ei saa seurata 20

21 Työntekijöiden tekninen valvonta Puhelin SähkViestTL 24 TA:n oikeus puhelinlaskun maksajana saada yksityiskohtainen erittely Kolme viimeistä numeroa kuitenkin peitetty! TA:lla on myös oikeus saada erittely muista palveluista kuin yhteyksistä esim. ostetut matkaliput Vain palvelutyypeittäin, ei kuitenkaan tietoa konkreettisesta tuotteesta Paikantaminen (SähkViestTL 18 ) Edellyttää paikannettavan suostumusta! Toisaalta TA päättää työn organisoinnista Tehtävä ero autojen, kuormien, konttien yms. paikantamiseen TT:n käytettävissä oltava tietoa mm. paikkatietojen tarkkuudesta 21

22 Työntekijöiden tekninen valvonta Kameravalvonta Ilmoitettava näkyvästi valvonnan kohteena olevissa tiloissa Yhteistoimintamenettely Kohdentamiskielto Vain työnantajan tiloissa Ei saa tarkkailla yksittäisiä työntekijöitä! Ei saa tarkkailla käymälää, pukeutumistilaa tai työntekijän työhuonetta Poikkeustilanteet 22

23 Henkilötietojen luovuttaminen Konsernin sisäiset siirrot EU:n sisällä/kolmansiin maihin Luovutukset kolmansille osapuolille EU:n sisällä/kolmansiin maihin Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen Ilmoitusvelvollisuus tietosuojavaltuutetulle TSV 1467/44/2009: Henkilötietojen luovuttaminen yritysjärjestelyn yhteydessä Missä vaiheessa suunnitteilla olevaa yrityskauppaa voidaan luovuttaa työntekijöiden henkilötietoja uudelle tulevalle työnantajayritykselle (mm. nimiluettelo palkka- ja työsuoritusarviointitietoineen) 23

24 Työntekijän oikeudet Tiedonsaantioikeudet Informointi rekisteriseloste! Tarkastusoikeus Kielto-oikeus Tiedon korjaaminen 24

25 Valvonta Tietosuojavaltuutettu Henkilötietojen käsittelyä valvova yleisviranomainen Tarkastusoikeus Ilmoitusvelvollisuus esim. henkilötietojen automaattinen käsittely sekä henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Työsuojeluviranomaiset Tietosuojalautakunta Mahdollista hakea erillistä lupaa henkilötietojen käsittelyyn esim. arkaluontoisten tietojen käsittelyyn. Lupa annetaan määräajaksi tai toistaiseksi TSV:n hakemuksesta voi puuttua lainvastaiseen käsittelyyn ja asettaa uhkasakon muutoksenhakuviranomainen hallinto-oikeus 25

26 Kiitos! Ota yhteyttä: Eija Warma Sofie Nygård 26

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä tiedonhallintatapa

Hyvä tiedonhallintatapa Hyvä tiedonhallintatapa Reino Hintsa 1 Tiedon merkitys Tiedolla on merkittävä asema päätöksen teossa sekä kunnan ja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Tiedon pohjalta käydään keskustelut ja vaikutetaan

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot