ForeAmmatti-infopaketit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ForeAmmatti-infopaketit"

Transkriptio

1 ForeAmmatti-infopaketit ForeAmmatti-infopakettien tavoitteena on tarjota ennustetietoa ammattien työmarkkinatilanteesta Pirkanmaalla heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 välisenä aikana. Infopaketeissa olevat työllisten määrätiedot ja osuudet ovat Foredata Oy:n tekemiä ennusteita työllisten määrien kehittymisestä Pirkanmaalla vuoden 2010 loppuun mennessä. Infopakettien sisältöä tarkastellessa kannattaa muistaa, että mikäli työmarkkinatilanneanalyysi perustuu lähinnä näkemykseen suhdannetilanteesta => se saattaa nopeastikin muuttua ja täten on mahdollisesti hyvinkin lyhytikäinen ennuste. Mikäli työmarkkinatilanneanalyysi perustuu pikemminkin näkemykseen poikkeuksellisen suuresta eläkkeelle siirtymisestä tai tutkintotuotoksesta => se on luotettavammalla pohjalla ja nyt tehtyjen ennusteiden tulokset ovat relevantteja pidemmän aikaa. kohdassa esitetyt luvut perustuvat MOL.fi-sivustolla ilmoitettuihin työpaikkailmoituksiin. Ammatista riippuen osa työpaikkailmoituksista ilmoitetaan muissa järjestelmissä. Täten on mahdollista, että työpaikkailmoituksia ei ole ollenkaan MOL. fi-sivustolla mutta niitä ilmoitetaan muualla runsaastikin. Tämän kohdan tarkoituksena on tarjota taustatietoa työpaikkailmoitusten määristä ja aluejakaantumisesta. Infopakettien osaamistarveosan tiedot perustuvat Foredata Oy:n työpaikkailmoitusten analyysijärjestelmään ja Taitotoimisto Hanhinen Oy:n C&Q-järjestelmään. Osaamisprofiilien taustalla on analyysi yli työpaikkailmoituksesta ja sadoista työnantajien ja työllisten haastatteluista. Termien selityksiä voimakas ALItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on huomattavasti suurempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. ALItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on vain vähän suurempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna am-matin työllisten määrään. tasapaino Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on yhtä suuri tai vähän pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. HUOM! Tarjonnan tulisikin olla hieman suurempaa kuin kysynnän, jotta työmarkkinat toimisivat tehokkaasti. YLItarjonta voimakas YLItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on selvästi pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on huomattavasti pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään.

2 Sisällysluettelo Taustatietoa ja termien selityksiä 1 Sisällysluettelo 2 Aineenopettajat ja lehtorit 3 Arkkitehdit 4 ATK-ammattilaiset 5 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot 6 Elintarviketyöntekijät 7 Farmaseutit 8 Fysioterapeutit 9 Hammashoitajat 10 Hammaslääkärit 11 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 12 Isännöitsijät 13 Kampaajat ja kauneudenhoitajat 14 Kemiantekniikan insinöörit ja -teknikot 15 Kiinteistönhoito ja kunnossapito 16 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 17 Kokit ja keittäjät 18 Koneenasentajat ja -korjaajat 19 Koneinsinöörit ja -teknikot 20 Koneistajat ja työkaluntekijät 21 Kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat 22 Laborantit ja laboratorioapulaiset 23 Lastenhoitajat, päivähoito 24 Lastentarhanopettajat 25 Levysepät 26 Linja- ja henkilöauton kuljettajat 27 Luokanopettajat 28 Lääkärit 29 Mainos- ja media-alan ammattilaiset 30 Myyjät 31 Myyntiedustus ja puhelinmyynti 32 Myyntityön päälliköt 33 Ompelijat ja vaatturit 34 Palomiehet 35 Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat 36 Putkiasentajat 37 Rakennusinsinöörit ja -teknikot 38 Sairaanhoitajat 39 Siivoojat 40 Sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 41 Sosiaalityöntekijät 42 Sähköasentajat 43 Sähkölaitteiden kokoojat 44 Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot 45 Talonrakennustyöntekijät 46 Tarjoilijat 47 Tiedottajat 48 Tilintarkastajat 49 Toimisto- ja tilinpitotyöntekijät 50 Varasto- ja kuormaustyö 51 Vartijat 52

3 Aineenopettajat- ja lehtorit Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-perustaidot Yleinen englannin kielen taito Verkosto- ja toimintaympäristöosaaminen Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Markkinointiviestintätaidot Suomen koulutusjärjestelmän tuntemus Näyttötutkintojärjestelmän hallinta Koulutuksen rahoitusmahdollisuuksien tuntemus Aikuispedagogiikan tuntemus ja taidot Pedagoginen pätevyys Oppimaan ohjaaminen Verkkopedagoginen osaaminen Opiskelijan yksilöohjaustaidot YLItarjonta Aineenopettajien ja -lehtorien ammatissa kilpailu työpaikoista on voimakasta. Tämä johtuu siitä, että alueen kouluista valmistuu seuraavan vuoden aikana uusia työllisiä ammattiin enemmän kuin alueen kouluihin palkataan uusia opettajia. Työpaikkoja avautuu hakuun lähes ainoastaan silloin, kun aineenopettajat tai lehtorit siirtyvät toimestaan eläkkeelle. Varsinaista kasvua tai laskua ei ammatin työllisten määrässä ole näkyvissä. Positiivista työnhakijan kannalta kuitenkin on, että eläkkeelle siirtyminen on poikkeuksellisen voimakasta ammatin korkean keski-iän vuoksi ja näin työpaikkoja avautuu haettavaksi. Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Pirkanmaa työlliset Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 98 % Muut palvelut 1 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus alle 1 % Liike-elämää palveleva toiminta alle 1 % Kauppa alle 1 % Ylioppilastutkinto 5 % Filosofian maisteri, suomen kieli 4 % Filosofian maisteri, matematiikka 4 % Filosofian maisteri, englannin kieli 4 % Filosofian maisteri, historia 3 % Aineenopettajien ja -lehtorien ammateissa työskentelevillä on koulutustaustana useimmiten filosofian maisterin tutkinto. Yliopistotutkinto on yli 60 prosentilla ammatin työllisistä. Täysin ilman tutkintoa on vain 1 prosentti työllisistä. Ilman tutkintoa ammattiin onkin erittäin vaikea työllistyä. Ammatissa vaaditaan erityisesti vuorovaikutus-, viestintäja kommunikointitaitoja, tietotekniikan hallintataitoja ja Suomen koulutusjärjestelmän eri osa-alueiden hallintaa. Nykyisin opetusalalla vaaditaan uusien opetusmenetelmien hallintaa kuten verkkopedagogista osaamista ja verkosto- ja toimintaympäristön hahmottamista. Opetusalalla on kova kilpailu vakituisista työsuhteista ja alalla toimii paljon määräaikaisia kasvatustieteiden ylioppilaita. Uusia ilmoituksia keskimäärin 17 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 36 % Tampere 32 % Määräaikaiset kokopäiväiset 36 % Valkeakoski 9 % Osa-aikaiset 28 % Sastamala 7 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 52 % Luokanopettajat Alitarjonta 350 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet Tasapaino 900 Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta Kouluttajat Ylitarjonta 520 Erityisopettajat Tasapaino 120

4 Arkkitehdit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-taidot Toimitusvarmuus, aikataulussa pysyminen Laadun arviointi ja laatuvaatimusten tuntemus Rakentamisen työpiirustusten, työkuvien lukutaito Tuotesuunnittelu ja ideointi, tuoteidean kehittäminen Tuote- ja palvelusuunnittelu asiakkaalle CAD-ohjelman hallinta Puutuoteteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Puutuoteteollisuuden työkuvien lukutaito Puulevyteollisuuden materiaali-/raaka-ainetuntemus Puusepänteollisuuden lujuuslaskennan hallinta TASAPAINO Arkkitehtien työmarkkinatilanne on tasapainossa Pirkanmaalla. Kouluista valmistuu noin 30 uutta työllistä vuosittain arkkitehtien työtehtäviin. Samalla noin arkkitehtiä siirtyy ammatista vuosittain eläkkeelle. Pulaa arkkitehdeistä ei kuitenkaan synny, koska arkkitehtien työllisten kokonaismäärä on tällä hetkellä vielä pienessä laskussa taloustilanteesta johtuen. Arkkitehdeistä enemmän kuin joka kolmas on yli 50-vuotias. Eläkkeelle siirtyy siis paljon työllisiä ja tämä tuottaa merkittävän määrän uusia työpaikkoja hakuun. Arkkitehtien työmarkkinatilanteen paraneminen on kuitenkin viime kädessä kiinni rakentamisen määrästä, joka on voimakkaasti sidoksissa yleiseen talouskehitykseen. Toimialarakenne Liike-elämää palveleva toiminta 51 % Rakentaminen 37 % Kiinteistöalan palvelut 4 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus 1 % Kauppa 1 % Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Insinööri (AMK), raken.- ja yhdyskuntatekn. 32 % Teknikko, rakennus- ja yhdyskuntatekn. 14 % Arkkitehti 12 % Dipl.ins., rakennus- ja yhdyskuntatekn. 9 % Rakennusarkkitehti 8 % Arkkitehdin ammatissa toimivien tyypillisin koulutustausta on rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK). Vähintään AMK-tasoinen tutkinto on lähes 90 prosentilla arkkitehdeistä. Ammatissa vaaditaan yleisinä osaamisvaatimuksina varsinkin asiakaspalvelu- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta korostuu rakentamisen työpiirustusten ja työkuvien lukutaito ja tuotekehitysosaaminen. Ammatissa korostuvat myös tieto- ja viestintätekniikan hallintataidot sekä erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta (erityisesti CAD-ohjelma). Uusia ilmoituksia keskimäärin 3 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 96 % Tampere 91 % Määräaikaiset kokopäiväiset alle 1 % Valkeakoski 4 % Osa-aikaiset 4 % Muut kaupungit 5 % Muut alle 1 % Liikeyritysten johtajat Tasapaino Rakennusinsinöörit ja -teknikot Tasapaino Mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat Ylitarjonta 540 Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta Talonrakennustyöntekijät Ylitarjonta 5 690

5 ATK-ammattilaiset Yleinen englannin kielen taito Projektityöskentelyvalmiudet, projektiosaaminen Ammattiterminologian hallinta, englannin kieli Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Innovatiivisuus, luovuus, ideointi, rohkeus Logiikkasuunnittelu ja logiikkaohjelmointi, logiikan käyttö Ohjelmointitekniikat, yleisimmät ohjelmointikielet ATK-konsultoinnin hallinta Tietotekniikan laitteistotekniikan tekniikan tuntemus Mikrotukitehtävien hallinta Ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät Ohjelmistotuotannon tekniikat, -taidot, systeemisuunnittelu Tiedonsiirtoprotokollien tuntemus, TCP/IP-tekniikka Toimialarakenne Liike-elämää palveleva toiminta 51 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 30 % Elektroniikkateollisuus 5 % Kauppa 3 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus 2 % Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Ylioppilastutkinto 12 % Lähihoitaja, sos.- ja terveysalan perustutk. 9 % Ei tutkintoa 7 % Dipl.ins., tietotekniikka 6 % Päivähoitaja 4 % ylitarjonta Uusien ATK-ammattilaisten kysyntä on vähäistä Pirkanmaalla. Ammatin työllisten kokonaismäärä on asettumassa aloilleen, joskin pientä laskua vielä voidaan nähdä. ATK-ammattilaisille tarjoutuvia työmahdollisuuksia on vähän, koska uusia työpaikkoja tulee hakuun ainoastaan ammatinvaihtotilanteissa. ATK-ammattilaiset ovat niin nuoria, että muissa ammateissa voimakkaan uusien työllisten kysynnän tuottavaa eläkkeelle siirtymistä ei tapahdu. Lisäksi vallitsevassa taloustilanteessa ammatinvaihtojakin tapahtuu vähemmän. Entisestään tilannetta huonontaa alueen kouluista valmistuvien uusien ATK-ammattilaisten suuri määrä. Valmistuvien määrä on aivan liian suuri taloustilanteeseen nähden. Kuten tutkintorakenteesta nähdään varsinainen tutkinnon omaaminen ei merkitse ammatissa paljoakaan. Toki alan tutkinnosta on merkittävää hyötyä työpaikan saamisessa, mutta jos ammatissa vaadittavan osaamisen on hankkinut muulla tavalla tutkinnon puuttuminen ei ole työllistymisen este. Käytännön osaaminen ratkaisee, ei tutkinto. Englannin kielen taito on merkittävä vaatimus, kuten myös yhteistyökykytaidot monesti projektiluonteisessa työssä. Varsinaiset ohjelmointikielivaatimukset vaihtelevat tehtävästä toiseen, mutta ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät tulisi hallita hyvin. Tärkein osaaminen on tietenkin varsinaisen ohjelmointityön osaaminen. Uusia ilmoituksia keskimäärin 44 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 81 % Tampere 98 % Määräaikaiset kokopäiväiset 11 % Muut kaupungit 2 % Osa-aikaiset 8 % Muut 0 % Elektron.-, automaatio- ja tietotekniikkainsin. ja tekn. Voimakas ylitarjonta Liikeyritysten johtajat Tasapaino Tietotekniikkapäälliköt Ylitarjonta 290 Myyntiedustus ja puhelinmyynti Tasapaino Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot Ylitarjonta 1 230

6 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot Yleinen englannin kielen taito Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Markkinointi- ja mainontaosaaminen Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Työyhteisön kulttuuriin sopeutuminen Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Tiedonsiirtoprotokollien tuntemus, TCP/IP-tekniikka Internet-yhteyksien ja -hyötykäytön totetus Ohjelmointikielten kieliopin tuntemus Ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät Windows-ohjelmointikielen hallinta Palvelinten tuntemus ATK-järjestelmien suojaus, palomuurit ym. Palvelinohjelmistojen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Elektroniikkateollisuus 77 % Tietoliikenne 9 % Liike-elämää palveleva toiminta 8 % Koneteollisuus 2 % Kauppa 1 % Dipl.ins., tietotekniikka 16 % Insinööri (AMK), tietotekniikka 14 % Ylioppilastutkinto 8 % Dipl.ins., sähkötekniikka 5 % Ei tutkintoa 5 % VOIMAKAS YLITARJONTA Ammatin hakuun tulevien uusien työpaikkojen määrä on hyvin suhdanneherkkä. Tämä aiheutuu osittain nuoresta työllisten ikärakenteesta. Uusia työpaikkoja ei tule hakuun ammattiin perinteisempien ammattien tapaan eläkkeelle siirtymisen kautta. Lisäksi ammatissa jo työskentelevät vaihtavat työpaikkaa perinteisesti keskimääräistä harvemmin. Näin työpaikkoja tulee hakuun lähes ainoastaan ammatin työllisten kokonaiskysynnän kasvun eli talouskasvun kautta. Voimakas ylitarjontatilanne ammattiin syntyy kun työllisten kysyntätilanteen haastavuuteen yhdistetään suuri kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä. Ammatin työllisyystilanteen tuleva kehitys on erittäin riippuvainen talouden kehityksestä sekä lyhyellä että hieman pidemmälläkin aikavälillä. Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörien ja teknikkojen tyypillisin koulutustausta on tietotekniikan diplomi-insinööri tai insinööri (AMK) tutkinto. Yleisinä ammatin osaamisalueina korostuvat englannin kielen taito, asiakaspalvelu-, markkinointi- ja mainontaosaaminen. Ammatillisena osaamisena korostuu tiedonsiirtoprotokollien tuntemus (TCP/IP-tekniikka) ja internet-yhteyksien ja -hyötykäytön toteutus. Lisäksi ohjelmointikielten kieliopin tuntemus on hyvin tärkeä osa alalle rekrytoitumiselle. Koska varsinkin ohjelmistot muuttuvat nopealla rytmillä ja alan yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan varsinkin Aasiaan, tulee alalle pyrkivien varautua elinikäisen oppimisen haasteeseen työmarkkina-asemansa turvaamiseksi. Uusia ilmoituksia keskimäärin 14 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 57 % Tampere 96 % Määräaikaiset kokopäiväiset 42 % Nokia 1 % Osa-aikaiset 1 % Muut kaupungit 3 % Muut 0 % Suunnittelijat Ylitarjonta Liikeyritysten johtajat Tasapaino Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot Ylitarjonta Operaattorit ja mikrotukihenkilöt Ylitarjonta Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta 4 080

7 Elintarviketyöntekijät Käden taidot, manuaaliset taidot Työn laadunhallinta, laatuajattelu, -tietoisuus Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Ripeä, ahkera, reipas, nopea, työteliäs Laadun arviointi ja laatuvaatimusten tuntemus Lihatuotteiden valmistustekniikoiden hallinta Elintarvikealan hygieniatietous Automaattikoneen käyttötaidot Tietous sianlihasta raaka-aineena Tietous naudanlihasata raaka-aineena Lihan kypsennystekniikan hallinta Tietous elintarvikkeiden säilyvyydestä Automaattikoneiden hoito, manuaaliset ohjaustaidot Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Elintarviketeollisuus 96 % Kauppa 2 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Rakentaminen alle 1 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. alle 1 % Ei tutkintoa 25 % Ylioppilastutkinto 13 % Elintarvikealan perustutkinto 10 % Lihavalmistetyöntekijä 4 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 3 % TASAPAINO Ammatin työllisten kokonaismäärä on laskussa. Eläkkeelle siirtyminen on ammatissa kuitenkin keskimääräistä suurempaa ja tämä tuottaa huomattavan määrän uusia työpaikkoja hakuun työllisten kokonaismäärän laskusta huolimatta. Alueen kouluista valmistuu suurin piirtein sama määrä uusia elintarviketyöntekijöitä ammattiin kuin siirtyy eläkkeelle. Näiden syiden vuoksi ammatin työmarkkinatilanne on tasapainossa, vaikka työllisten määrä vielä laskeekin. Työmarkkinatilanne kääntyisi hyvinkin nopeasti alitarjonnan puolelle, mikäli ammatin työllisten kysyntä ei laskisi seuraavan vuoden aikana. Elintarviketyöläiset vaihtavat ammattia perinteisesti harvoin, joten työpaikkoja tullee hakuun vain vähän tätä kautta. Kuten ammatin tutkintorakenteesta nähdään ei tutkinnolla ole kovinkaan suurta painoarvoa ammatissa. Peräti 38 prosentilla ammatin työllisistä on korkeintaan ylioppilastutkinto taustanaan. Kuitenkin yli 50 prosentilla työllisistä on ammatillisen asteen tutkinto, yleensä tekniikan koulutusalalta. Työllistymismahdollisuus ammattiin ilman tutkintoa lienee parempi kuin moneen muuhun ammattiin. Ammatti on tosin pienehkö, joten työpaikka-avauksia syntyy suhteessa muihin ammatteihin melko vähän. Ammatin osaamistarpeina korostuvat käden taidot ja laatuajattelu ja -tietoisuus. Ammatillisina osaamistarpeina korostuvat erilaisten alan tuotteiden tuntemus ja valmistustekniikoiden hallinta. Uusia ilmoituksia keskimäärin 1 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset alle 1 % Tampere 100 % Määräaikaiset kokopäiväiset 50 % Osa-aikaiset 50 % Muut alle 1 % Pakkaajat Ylitarjonta Varastotyöntekijät sekä ahtaus- ja kuormaustyö Ylitarjonta Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Koneenasentajat ja koneen- ja moottorinkorjaajat Ylitarjonta Muut teknisten alojen insinöörit ja teknikot Ylitarjonta 2 020

8 Farmaseutit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Myyntitaidot ja -tekniikka, kaupantekotaito, myyntityö Toimialan kehityksen seuraaminen Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä Tavaratilaukset, tarviketilausten teko ja hankinta Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, opastava myyntityö Reseptien käsittely, lukeminen Laskujen käsittelyyn liittyvä osaaminen, kela-korvaukset Lääkkeen valmistustaidot Vanhenevien tuotteiden poistaminen hyllyistä, varastosta Lääkkeiden tuntemus (lääkeaineoppi) Lääkelaskennan hallinta Laboratoriopalvelujen perustekniikat, -taidot Erikoistuotteiden varastoinnin hallinta TASAPAINO Farmaseuttien työmarkkinatilanne on tasapainossa. Ammatin työllisten määrä on edelleen pienessä laskussa. Myös eläkkeelle siirtyminen on vähäistä ja näin työpaikkoja avautuu hakuun melko vähän. Vielä pienempää on kuitenkin alueen kouluista ammattiin valmistuvien uusien työllisten määrä. Näin valmistuneiden pieni määrä ei aiheuta epätasapainoa työllisten kysynnän ja tarjonnan välille. Ammatin koulutusvaatimuksen johdosta sekä ammatin toimialarakenne että tutkintorakenne ovat hyvin keskittyneet. Samasta syystä myös farmaseutit vaihtavat harvoin työpaikkaa. Vain alle 10 prosenttia ammatin työllisistä vaihtaa työpaikkaa vuosittain synnyttäen näin vain vähän uusia työpaikkoja hakuun. Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Kauppa 86 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 12 % Kemianteollisuus 2 % Farmaseutti 93 % Fil. maist., biologia 1 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 1 % Proviisori 1 % Ylioppilastutkinto 1 % Farmaseuttien osaamisprofiili on hyvin keskittynyt toisaalta lääkkeisiin ja resepteihin liittyvien työtehtävien ja osaamisten ja toisaalta asiakaspalvelun ympärille. Näistä lääkkeisiin ja resepteihin liittyvä osaaminen on välttämätöntä ammattiin työllistymiseksi. Asiakaspalvelukokemuksesta ja -osaamisesta puolestaan on suurta hyötyä työllistymisen kannalta. Ilman farmaseutin tutkintoa ammattiin on todella vaikea työllistyä, mutta etenkin olemattoman valmistuvien määrän huomioon ottaen farmaseutin tutkinnon omaavan työllistyminen alueelle on hyvinkin mahdollista. Uusia ilmoituksia keskimäärin 2 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 73 % Tampere 36 % Määräaikaiset kokopäiväiset 27 % Sastamala 27 % Osa-aikaiset alle 1 % Valkeakoski 9 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 27 % Apteekkarit ja proviisorit Tasapaino 90 Varastonhoitajat Alitarjonta 610 Sosiaalivakuutusvirkailijat Alitarjonta 350 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Valtionhallinnon johtavat virkamiehet Voimakas ylitarjonta 860

9 Fysioterapeutit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Asiakkaiden aktivointi, motivointi Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-taidot Palveluhenkisyys Vastuunotto, tunnollisuus Rauhallinen, pitkäjännitteinen, kärsivällinen Fysioterapiapalveluiden hallinta Neurologiaan liittyvä osaaminen Manuaalisen fysioterapian hallinta (hieronta yms.) Terveyskeskeinen työote Fyysisten ja psyykkisten kuntoutuspalv. ja palvelupros. Kuntoutuspalvelujen apuvälineiden tuntemus Työfysioterapian hallinta Ammatillisen kuntouttamisen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 79 % Muut palvelut 18 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Kauppa 1 % Elektroniikkateollisuus alle 1 % Fysioterapeutti (AMK) 73 % Hierojan ammattitutkinto 5 % Kuntohoitaja 4 % Hieroja 3 % Toimintaterapeutti (AMK) 3 % alitarjonta Fysioterapeuttien ammatissa on alitarjontatilanne Pirkanmaalla. Tämä aiheutuu siitä, että alueen kouluista valmistuu vain vähän uusia työllisiä fysioterapeutin ammattiin. Ammatissa työskentelevien työllisten määrä pysynee varsin muuttumattomana ja taloussuhdanteet eivät tähän juurikaan vaikuta. Työpaikkoja tuleekin hakuun lähinnä siksi, että ammatissa toimivista työllisistä on joku jäämässä eläkkeelle. Ammatissa toimivista keskimääräistä suurempi osa on yli 50-vuotiaita ja täten myös työpaikkoja tulee hakuun normaalia enemmän. Perinteisesti fysioterapeutit vaihtavat harvoin ammattia. Tähän saattaa kuitenkin kannustaa perinteisten siirtymäammattien nykyiset hyvät työmarkkinatilanteet. Tätä kautta myös uusia työpaikkailmoituksia voi tulla normaalia enemmän. Fysioterapeutin tutkinto lienee ainakin virallinen työllistymisvaatimus fysioterapeutin ammattiin, vaikka tutkintorakenteesta muitakin tutkintoja löytyy. Yleisistä osaamistarpeista korostuvat asiakaspalvelutaidot ja palveluhenkisyys laajemminkin. Koulutusvaatimus kuitenkin korostuu ammatillisten osaamistarpeiden puolella, missä vaaditaan hyvin tarkkaa fysioterapeutin koulutukseen liittyvää osaamista, jota lienee vaikeaa hankkia muulla tavalla kuin fysioterapeutin tutkinnon kautta. Fysioterapeutin ammatti vaatii työlliseltä lisäksi hyvää fyysistä kuntoa ja etenkin vuorovaikutustaitoa parhaimman asiakastuloksen saavuttamiseksi. Uusia ilmoituksia keskimäärin 7 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 52 % Tampere 61 % Määräaikaiset kokopäiväiset 16 % Kylmäkoski 12 % Osa-aikaiset 32 % Sastamala 7 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 20 % Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta Aineenopettajat ja lehtorit Ylitarjonta Sairaanhoitajat Voimakas alitarjonta Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat Tasapaino 1 150

10 Hammashoitajat Asiakaspalveluosaaminen Suuhygienistin koulutus Halu kehittää osaamistaan Vuorovaikutustaidot Vastaanottopalveluiden tuntemus Microsoftin ohjelmien hallinta Hammaslääkärin avustavat tehtävät Välinehuolto-osaaminen Kliininen työ Effica-potilasjärjestelmän hallinta Röntgenohjelma Digoran hallinta Helmi- ajanvarausjärjestelmän hallinta Dimasix Pro -järjestelmän hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 97 % Liike-elämää palveleva toiminta 2 % Kiinteistöalan palvelut alle 1 % Kauppa alle 1 % Muut palvelut alle 1 % Hammashoitaja (alempi tutkinto) 56 % Lähihoitaja, sos.- ja terveysalan perustutk. 18 % Suuhygienisti, hammashuoltaja (AMK) 14 % Hammashoitaja (ylempi tutkinto) 4 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 2 % alitarjonta Hammashoitajista poikkeuksellisen suuri osa on yli 50-vuotiaita. Tämä tarkoittaa, että poikkeuksellisen suuri osa ammatin työllisistä jää eläkkeelle vuosittain. Tästä puolestaan seuraa suhteessa paljon työpaikkailmoituksia, koska taloussuhdanteet eivät ammatin työllisten määrään juurikaan vaikuta. Työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa kuitenkin kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä. Tämä on kuitenkin alhainen verrattuna eläkkeelle siirtyvien määrään. Näiden tekijöiden vaikutuksesta ammatissa vallitsee alitarjontatilanne. tta työnhakijan näkökulmasta helpottaa myös hammashoitajien ammatinvaihdot muihin terveydenhuollon ammatteihin. Tämä synnyttää jälleen lisää työpaikkailmoituksia hakuun. Hammashoitajan työtehtävissä toimitaan yleisimmin hammashoitajan alemman korkeakouluasteen tutkinnolla tai lähihoitajan tutkintotaustalla. Alan tutkinnon omaaminen on ammatissa hyvin keskeisessä asemassa. Tyypillisimpiä ammatin yleisiä osaamisalueita ovat asiakaspalveluosaaminen, suuhygienian tuntemus ja halu uuden oppimiseen. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta sen sijaan korostuvat valmiudet hammaslääkärin avustaviin työtehtäviin, hammashuollon välineiden huolto ja erilaisten potilas- ja kuvausjärjestelmien hallinta. Alan työnantajat edellyttävät lisäksi alalle pyrkiviltä reippautta ja sosiaalista mielenlaatua. Uusia ilmoituksia keskimäärin 2 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 26 % Tampere 50 % Määräaikaiset kokopäiväiset 39 % Akaa 17 % Osa-aikaiset 35 % Sastamala 6 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 28 % Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat Tasapaino Sairaanhoitajat Voimakas alitarjonta Majoitusliikkeen hoitajat Alitarjonta Hoitoa ja tutkimusta avustava työ Voimakas alitarjonta 670 Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta 1 640

11 Hammaslääkärit Laillistettu hammaslääkärin pätevyys Hallinnollisten tehtävien hallinta Suomen suullinen ja kirjallinen taito Teknisten laitteiden hallinta Yrittäjäosaaminen Effica-potilasjärjestelmän hallinta Kliininen hoito Mediatri tietojärjestelmän hallinta Digitaalinen kefalometriaohjelmisto Helmi- ajanvarausjärjestelmän hallinta Panoraamatomografia (optg) kuvausmenetelmä Protetiikka osaaminen Röntgenohjelma Digoran hallinta Alle 30-v. 3 4 % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 98 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Muut palvelut alle 1 % Elektroniikkateollisuus alle 1 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus alle 1 % Hammaslääketieteen lisensiaatti 89 % Erikoishammaslääkäri 6 % Ylioppilastutkinto 1 % Hammasteknikko; erikoishammasteknikko 1 % Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet alle 1 % VOIMAKAS ALITARJONTA Hammaslääkärien työmarkkinatilanne on poikkeuksellisen hyvä. Ammatin ikärakenteesta johtuen uusia työpaikkoja tulee hakuun tasaisesti. Lisäksi tämä kehitys jatkuu vielä vuosien ajan eteenpäin ammatissa, missä talouden suhdanteet eivät ammatin työllisten määrään merkittävästi vaikuta. Työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa kuitenkin myös ammattiin kouluista valmistuvat uudet työlliset. Tämä uusien työllisten virta on tietenkin hyvin rajoitettua tutkintovaatimuksen vuoksi ja täten kilpailua työpaikoista on jatkossakin vähän valmistuneiden määrän alhaisuuden vuoksi. Tutkintovaatimusta kuvastaa hyvin myös se, että hammaslääkärien vuotuiset ammatinvaihdot ovat pienimmät ammattien joukossa. Hammaslääkärien ylivoimaisesti tyypillisin tutkintotausta on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Alalla toimiminen on lainvaraista toimintaa, joten alalle työllistymiseksi tarvitaan em. tutkintoa. Ammatissa toimii kuitenkin joitain iäkkäämpiä henkilöitä myös esimerkiksi hammasteknikon tutkintonimikkeellä. Alan yleisinä osaamistarpeina korostuvat hallinnolliset tehtävät ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Sen sijaan ammatillisina osaamisalueina hammaslääkäreiltä vaaditaan erilaisten potilastietojärjestelmien ja röntgenlaitteiden hallintaa. Huomattavaa on, että alan työnantajat vaativat uusilta työntekijöiltä usein aikaisempaa kokemusta/osaamista em. ohjelmista. Uusia ilmoituksia keskimäärin 3 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 73 % Tampere 19 % Määräaikaiset kokopäiväiset 27 % Kangasala 19 % Osa-aikaiset alle 1 % Sastamala 12 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 50 % Liikeyritysten johtajat Tasapaino Hienomekaanikot Tasapaino 290 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Yliopiston- ja korkeakoulunopettajat Voimakas ylitarjonta 220 Hovimestarit ja tarjoilijat Tasapaino 4 390

12 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Tarkka, järjestelmällinen, huolellinen, siisti Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Joustavuus yrityksen tarpeista lähtien Tuotantoon liittyvä viimeistely, jälkitarkastustaidot Motivaatio, motivoituneisuus, aktiivisuus Hitsaajien pätevyydet (hitsausluokat/luokkahitsaus) Metalliteollisuuden työkuvien, työpiirustusten lukutaito Hitsauksen lisäaineiden tuntemus (puikot, langat ym.) Hitsausstandardien tuntemus (WPS, hitsausohjeet) Polttoleikkaustaidot, terminen leikkaus, konekäyttö Hitsausmerkintöjen tuntemus (liitokset, railot ym.) Metalliteollisuuden materiaali- ja raaka-ainetuntemus Metalliteollisuuden robottihitsauksen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Metallinjalostus- ja metallituoteteollisuus 43 % Koneteollisuus 19 % Kemianteollisuus 10 % Kulkuneuvoteollisuus 9 % Rakentaminen 4 % Levyseppä-hitsaaja 19 % Ei tutkintoa 16 % Kone- ja metallialan perustutkinto 8 % Asentaja-koneistaja 7 % Mekaanikko, tuotantotekniikka 5 % YLItarjonta Hitsaajien ja kaasuleikkaajien ammattiin avautuvat uudet työpaikat ovat hyvin kilpailtuja. Ammatin työllisten määrä on laskussa ja täten työpaikkailmoituksia on suhteessa ammatin kokoon nähden vähän näköpiirissä, vaikka eläkkeelle siirtyminen onkin voimakasta. Pientä positiivisuutta tilanteeseen tuo tieto, että alueen kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä on itse asiassa pienempi kuin eläkkeelle siirtymisen määrä. Tästä seuraisi ammattiin jopa alitarjontatilanne normaalissa taloussuhdanteessa. Ammatinvaihdot ovat suhteellisen harvinaisia ja työpaikkoja avautuukin hakuun vain vähän tätä kautta. Työpaikkailmoitusten tulevat määrät ovatkin poikkeuksellisen paljon sidottuja ammatin suhdannetilanteeseen. Levyseppähitsaajan tutkinto on lähes 20 prosentilla ja ammatillisen asteen tutkinto yli 80 prosentilla ammatin työllisistä. Täten tässä työmarkkinatilanteessa ammattiin työllistyminen lienee vaikeaa ilman ammatillista tutkintoa, koska myös tutkinnon omaavia on työpaikkoihin tarjolla huomattavan paljon. Osaamistarpeista nähdään, että hitsaajan ja kaasuleikkaajan ammatissa pitää olla valmiuksia monipuoliseen ja joustavaan työskentelyyn. Hitsaajan pätevyyksien on hyvä olla kunnossa, vaikka niitä ei jokaiseen työpaikkaan välttämättä tarvitakaan. Korostuneita osaamistarpeita ovat lisäksi hitsausstandardien tuntemus ja työpiirustusten lukutaito. Uusia ilmoituksia keskimäärin 6 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 67 % Tampere 73 % Määräaikaiset kokopäiväiset 33 % Sastamala 4 % Osa-aikaiset alle 1 % Parkano 4 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 19 % Levysepät Ylitarjonta Koneenasentajat ja koneen- ja moottorinkorjaajat Ylitarjonta Koneistajat ja työkaluntekijät Ylitarjonta Talonrakennustyöntekijät Ylitarjonta Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta 4 080

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista 18.06.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 18.6.2013 1 Kesäkuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista 11.10.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 11.10.2013 1 Lokakuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Hämeen ELY-keskus erikoissuunnittelija Jesse Marola 12.2.2014 Sisällysluettelo Työllisyyslukuja Salpausselän

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 Pulaa hakijoista vain kahdeksassa ammattiryhmässä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on syys-lokakuun vaihteessa

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE 2017-2025 KASVU (SEKTORI) KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 7 116 7 636 6 526 6 662 9 488 10 181 Kaikki tarkastellut tutkintonimikkeet yhteensä,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS OPINTOALA/TARKASTELURYHMÄ/TUTKINTONIMIKE TYÖVOIMA (TILASTOVUOSI 2014) VUOSITTAINEN POISTUMA 1 KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 158 581 5 199 4 895-304 Kaikki

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

C&Q osaamisen hallinnan tietojärjestelmät

C&Q osaamisen hallinnan tietojärjestelmät C&Q osaamisen hallinnan tietojärjestelmät C&Q Systems Oy Osaamisen hallinnan suunnannäyttäjä. C&Q Systems tarjoaa sekä työvälineet että menetelmät: Osaamisen johtamisen ohjelmistot, CQ Tools Tarvittaessa

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 KATSAUS 14.10.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys- lokakuun vaihteessa tehty arvio noin 200

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ammatillinen kohdentuminen parantunut Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on touko-kesäkuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintiala on osa kiinteistö- ja rakentamisalaa Koko kiinteistö- ja rakentamisklusteri: - Työllistää

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö

Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö Pentti Koskela / Antti Pöyry Lähteet: EK, suhdannebarometri 7.11.12; Koko Suomi: Suhdannebarometri Pitkäkestoiseen suhdannelaskuun! Lähteet: EK, suhdannebarometri

Lisätiedot

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Projektipäällikkö Timo Vahtonen 31.1.2012 1 ELY-keskus, Timo vahtonen 31.1.2012 2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, heinäkuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, heinäkuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, heinäkuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 5 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 45 442 4 3816 35 359 366 3 2842

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti 1 Oppikirjat 2015-2016 Autoalan perustutkinto, Ajoneuvoasentaja, AA15 Auto- ja kuljetusalan perusoppi 2 ISBN: 9511202723 Kustantaja: Otava 2010 Auto- ja kuljetusalan perusoppi 6 Moottori ISBN: 9511185225

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, lokakuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3 3148 2776 25 2392 FM (hum) 2

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Osaajia tarvitaan aina

Osaajia tarvitaan aina LTA ennen ja nyt Liiketalouden Liitto LTA ry:n juuret juontavat vuoteen 1949 Kauppaopistonkäyneiden liitto Förbundet för f.d. Handelinstitutselever r.y. perustettiin Tampereella 4.12.1949. Merkonomiliitto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 Julkaisuvapaa 15.02.2013 Kysyntää sosiaali-, terveys- ja opetusalan osaajista Hämeen TE-toimistossa tammi-helmikuun

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Turun Kauppakorkeakoulu Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Sari Stenvall-Virtanen Esityksen kohdentuminen ja eteneminen Esityksen taustana ESR-ennakointihankkeissa

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , elokuu

Työttömät* työnhakijat , elokuu Työttömät* työnhakijat 1994 216, elokuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3564 3612 3 365 278 25 2361 2134

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot ELY-keskuksittain 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Insinöörit (ml. AMK & rakennusarkkit.) 2014/9 MUUTOS 2015/9 1349 245 1594 795 85 880 761

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila 3.2007 www.ennakko2010.fi 9.2006 (A.A) työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja TE-keskus

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot