ForeAmmatti-infopaketit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ForeAmmatti-infopaketit"

Transkriptio

1 ForeAmmatti-infopaketit ForeAmmatti-infopakettien tavoitteena on tarjota ennustetietoa ammattien työmarkkinatilanteesta Pirkanmaalla heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 välisenä aikana. Infopaketeissa olevat työllisten määrätiedot ja osuudet ovat Foredata Oy:n tekemiä ennusteita työllisten määrien kehittymisestä Pirkanmaalla vuoden 2010 loppuun mennessä. Infopakettien sisältöä tarkastellessa kannattaa muistaa, että mikäli työmarkkinatilanneanalyysi perustuu lähinnä näkemykseen suhdannetilanteesta => se saattaa nopeastikin muuttua ja täten on mahdollisesti hyvinkin lyhytikäinen ennuste. Mikäli työmarkkinatilanneanalyysi perustuu pikemminkin näkemykseen poikkeuksellisen suuresta eläkkeelle siirtymisestä tai tutkintotuotoksesta => se on luotettavammalla pohjalla ja nyt tehtyjen ennusteiden tulokset ovat relevantteja pidemmän aikaa. kohdassa esitetyt luvut perustuvat MOL.fi-sivustolla ilmoitettuihin työpaikkailmoituksiin. Ammatista riippuen osa työpaikkailmoituksista ilmoitetaan muissa järjestelmissä. Täten on mahdollista, että työpaikkailmoituksia ei ole ollenkaan MOL. fi-sivustolla mutta niitä ilmoitetaan muualla runsaastikin. Tämän kohdan tarkoituksena on tarjota taustatietoa työpaikkailmoitusten määristä ja aluejakaantumisesta. Infopakettien osaamistarveosan tiedot perustuvat Foredata Oy:n työpaikkailmoitusten analyysijärjestelmään ja Taitotoimisto Hanhinen Oy:n C&Q-järjestelmään. Osaamisprofiilien taustalla on analyysi yli työpaikkailmoituksesta ja sadoista työnantajien ja työllisten haastatteluista. Termien selityksiä voimakas ALItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on huomattavasti suurempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. ALItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on vain vähän suurempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna am-matin työllisten määrään. tasapaino Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on yhtä suuri tai vähän pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. HUOM! Tarjonnan tulisikin olla hieman suurempaa kuin kysynnän, jotta työmarkkinat toimisivat tehokkaasti. YLItarjonta voimakas YLItarjonta Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on selvästi pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään. Uusien ennustettujen avautuvien työpaikkojen määrä on huomattavasti pienempi kuin kouluista valmistuvien uusien ammattilaisten määrä suhteutettuna ammatin työllisten määrään.

2 Sisällysluettelo Taustatietoa ja termien selityksiä 1 Sisällysluettelo 2 Aineenopettajat ja lehtorit 3 Arkkitehdit 4 ATK-ammattilaiset 5 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot 6 Elintarviketyöntekijät 7 Farmaseutit 8 Fysioterapeutit 9 Hammashoitajat 10 Hammaslääkärit 11 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 12 Isännöitsijät 13 Kampaajat ja kauneudenhoitajat 14 Kemiantekniikan insinöörit ja -teknikot 15 Kiinteistönhoito ja kunnossapito 16 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 17 Kokit ja keittäjät 18 Koneenasentajat ja -korjaajat 19 Koneinsinöörit ja -teknikot 20 Koneistajat ja työkaluntekijät 21 Kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat 22 Laborantit ja laboratorioapulaiset 23 Lastenhoitajat, päivähoito 24 Lastentarhanopettajat 25 Levysepät 26 Linja- ja henkilöauton kuljettajat 27 Luokanopettajat 28 Lääkärit 29 Mainos- ja media-alan ammattilaiset 30 Myyjät 31 Myyntiedustus ja puhelinmyynti 32 Myyntityön päälliköt 33 Ompelijat ja vaatturit 34 Palomiehet 35 Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat 36 Putkiasentajat 37 Rakennusinsinöörit ja -teknikot 38 Sairaanhoitajat 39 Siivoojat 40 Sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 41 Sosiaalityöntekijät 42 Sähköasentajat 43 Sähkölaitteiden kokoojat 44 Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot 45 Talonrakennustyöntekijät 46 Tarjoilijat 47 Tiedottajat 48 Tilintarkastajat 49 Toimisto- ja tilinpitotyöntekijät 50 Varasto- ja kuormaustyö 51 Vartijat 52

3 Aineenopettajat- ja lehtorit Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-perustaidot Yleinen englannin kielen taito Verkosto- ja toimintaympäristöosaaminen Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Markkinointiviestintätaidot Suomen koulutusjärjestelmän tuntemus Näyttötutkintojärjestelmän hallinta Koulutuksen rahoitusmahdollisuuksien tuntemus Aikuispedagogiikan tuntemus ja taidot Pedagoginen pätevyys Oppimaan ohjaaminen Verkkopedagoginen osaaminen Opiskelijan yksilöohjaustaidot YLItarjonta Aineenopettajien ja -lehtorien ammatissa kilpailu työpaikoista on voimakasta. Tämä johtuu siitä, että alueen kouluista valmistuu seuraavan vuoden aikana uusia työllisiä ammattiin enemmän kuin alueen kouluihin palkataan uusia opettajia. Työpaikkoja avautuu hakuun lähes ainoastaan silloin, kun aineenopettajat tai lehtorit siirtyvät toimestaan eläkkeelle. Varsinaista kasvua tai laskua ei ammatin työllisten määrässä ole näkyvissä. Positiivista työnhakijan kannalta kuitenkin on, että eläkkeelle siirtyminen on poikkeuksellisen voimakasta ammatin korkean keski-iän vuoksi ja näin työpaikkoja avautuu haettavaksi. Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Pirkanmaa työlliset Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 98 % Muut palvelut 1 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus alle 1 % Liike-elämää palveleva toiminta alle 1 % Kauppa alle 1 % Ylioppilastutkinto 5 % Filosofian maisteri, suomen kieli 4 % Filosofian maisteri, matematiikka 4 % Filosofian maisteri, englannin kieli 4 % Filosofian maisteri, historia 3 % Aineenopettajien ja -lehtorien ammateissa työskentelevillä on koulutustaustana useimmiten filosofian maisterin tutkinto. Yliopistotutkinto on yli 60 prosentilla ammatin työllisistä. Täysin ilman tutkintoa on vain 1 prosentti työllisistä. Ilman tutkintoa ammattiin onkin erittäin vaikea työllistyä. Ammatissa vaaditaan erityisesti vuorovaikutus-, viestintäja kommunikointitaitoja, tietotekniikan hallintataitoja ja Suomen koulutusjärjestelmän eri osa-alueiden hallintaa. Nykyisin opetusalalla vaaditaan uusien opetusmenetelmien hallintaa kuten verkkopedagogista osaamista ja verkosto- ja toimintaympäristön hahmottamista. Opetusalalla on kova kilpailu vakituisista työsuhteista ja alalla toimii paljon määräaikaisia kasvatustieteiden ylioppilaita. Uusia ilmoituksia keskimäärin 17 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 36 % Tampere 32 % Määräaikaiset kokopäiväiset 36 % Valkeakoski 9 % Osa-aikaiset 28 % Sastamala 7 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 52 % Luokanopettajat Alitarjonta 350 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet Tasapaino 900 Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta Kouluttajat Ylitarjonta 520 Erityisopettajat Tasapaino 120

4 Arkkitehdit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-taidot Toimitusvarmuus, aikataulussa pysyminen Laadun arviointi ja laatuvaatimusten tuntemus Rakentamisen työpiirustusten, työkuvien lukutaito Tuotesuunnittelu ja ideointi, tuoteidean kehittäminen Tuote- ja palvelusuunnittelu asiakkaalle CAD-ohjelman hallinta Puutuoteteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Puutuoteteollisuuden työkuvien lukutaito Puulevyteollisuuden materiaali-/raaka-ainetuntemus Puusepänteollisuuden lujuuslaskennan hallinta TASAPAINO Arkkitehtien työmarkkinatilanne on tasapainossa Pirkanmaalla. Kouluista valmistuu noin 30 uutta työllistä vuosittain arkkitehtien työtehtäviin. Samalla noin arkkitehtiä siirtyy ammatista vuosittain eläkkeelle. Pulaa arkkitehdeistä ei kuitenkaan synny, koska arkkitehtien työllisten kokonaismäärä on tällä hetkellä vielä pienessä laskussa taloustilanteesta johtuen. Arkkitehdeistä enemmän kuin joka kolmas on yli 50-vuotias. Eläkkeelle siirtyy siis paljon työllisiä ja tämä tuottaa merkittävän määrän uusia työpaikkoja hakuun. Arkkitehtien työmarkkinatilanteen paraneminen on kuitenkin viime kädessä kiinni rakentamisen määrästä, joka on voimakkaasti sidoksissa yleiseen talouskehitykseen. Toimialarakenne Liike-elämää palveleva toiminta 51 % Rakentaminen 37 % Kiinteistöalan palvelut 4 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus 1 % Kauppa 1 % Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Insinööri (AMK), raken.- ja yhdyskuntatekn. 32 % Teknikko, rakennus- ja yhdyskuntatekn. 14 % Arkkitehti 12 % Dipl.ins., rakennus- ja yhdyskuntatekn. 9 % Rakennusarkkitehti 8 % Arkkitehdin ammatissa toimivien tyypillisin koulutustausta on rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK). Vähintään AMK-tasoinen tutkinto on lähes 90 prosentilla arkkitehdeistä. Ammatissa vaaditaan yleisinä osaamisvaatimuksina varsinkin asiakaspalvelu- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta korostuu rakentamisen työpiirustusten ja työkuvien lukutaito ja tuotekehitysosaaminen. Ammatissa korostuvat myös tieto- ja viestintätekniikan hallintataidot sekä erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta (erityisesti CAD-ohjelma). Uusia ilmoituksia keskimäärin 3 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 96 % Tampere 91 % Määräaikaiset kokopäiväiset alle 1 % Valkeakoski 4 % Osa-aikaiset 4 % Muut kaupungit 5 % Muut alle 1 % Liikeyritysten johtajat Tasapaino Rakennusinsinöörit ja -teknikot Tasapaino Mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat Ylitarjonta 540 Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta Talonrakennustyöntekijät Ylitarjonta 5 690

5 ATK-ammattilaiset Yleinen englannin kielen taito Projektityöskentelyvalmiudet, projektiosaaminen Ammattiterminologian hallinta, englannin kieli Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Innovatiivisuus, luovuus, ideointi, rohkeus Logiikkasuunnittelu ja logiikkaohjelmointi, logiikan käyttö Ohjelmointitekniikat, yleisimmät ohjelmointikielet ATK-konsultoinnin hallinta Tietotekniikan laitteistotekniikan tekniikan tuntemus Mikrotukitehtävien hallinta Ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät Ohjelmistotuotannon tekniikat, -taidot, systeemisuunnittelu Tiedonsiirtoprotokollien tuntemus, TCP/IP-tekniikka Toimialarakenne Liike-elämää palveleva toiminta 51 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 30 % Elektroniikkateollisuus 5 % Kauppa 3 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus 2 % Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Ylioppilastutkinto 12 % Lähihoitaja, sos.- ja terveysalan perustutk. 9 % Ei tutkintoa 7 % Dipl.ins., tietotekniikka 6 % Päivähoitaja 4 % ylitarjonta Uusien ATK-ammattilaisten kysyntä on vähäistä Pirkanmaalla. Ammatin työllisten kokonaismäärä on asettumassa aloilleen, joskin pientä laskua vielä voidaan nähdä. ATK-ammattilaisille tarjoutuvia työmahdollisuuksia on vähän, koska uusia työpaikkoja tulee hakuun ainoastaan ammatinvaihtotilanteissa. ATK-ammattilaiset ovat niin nuoria, että muissa ammateissa voimakkaan uusien työllisten kysynnän tuottavaa eläkkeelle siirtymistä ei tapahdu. Lisäksi vallitsevassa taloustilanteessa ammatinvaihtojakin tapahtuu vähemmän. Entisestään tilannetta huonontaa alueen kouluista valmistuvien uusien ATK-ammattilaisten suuri määrä. Valmistuvien määrä on aivan liian suuri taloustilanteeseen nähden. Kuten tutkintorakenteesta nähdään varsinainen tutkinnon omaaminen ei merkitse ammatissa paljoakaan. Toki alan tutkinnosta on merkittävää hyötyä työpaikan saamisessa, mutta jos ammatissa vaadittavan osaamisen on hankkinut muulla tavalla tutkinnon puuttuminen ei ole työllistymisen este. Käytännön osaaminen ratkaisee, ei tutkinto. Englannin kielen taito on merkittävä vaatimus, kuten myös yhteistyökykytaidot monesti projektiluonteisessa työssä. Varsinaiset ohjelmointikielivaatimukset vaihtelevat tehtävästä toiseen, mutta ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät tulisi hallita hyvin. Tärkein osaaminen on tietenkin varsinaisen ohjelmointityön osaaminen. Uusia ilmoituksia keskimäärin 44 kpl / kk Vakituiset kokopäiväiset 81 % Tampere 98 % Määräaikaiset kokopäiväiset 11 % Muut kaupungit 2 % Osa-aikaiset 8 % Muut 0 % Elektron.-, automaatio- ja tietotekniikkainsin. ja tekn. Voimakas ylitarjonta Liikeyritysten johtajat Tasapaino Tietotekniikkapäälliköt Ylitarjonta 290 Myyntiedustus ja puhelinmyynti Tasapaino Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot Ylitarjonta 1 230

6 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot Yleinen englannin kielen taito Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Markkinointi- ja mainontaosaaminen Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Työyhteisön kulttuuriin sopeutuminen Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Tiedonsiirtoprotokollien tuntemus, TCP/IP-tekniikka Internet-yhteyksien ja -hyötykäytön totetus Ohjelmointikielten kieliopin tuntemus Ohjelmistosuunnittelun työkalut ja menetelmät Windows-ohjelmointikielen hallinta Palvelinten tuntemus ATK-järjestelmien suojaus, palomuurit ym. Palvelinohjelmistojen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Elektroniikkateollisuus 77 % Tietoliikenne 9 % Liike-elämää palveleva toiminta 8 % Koneteollisuus 2 % Kauppa 1 % Dipl.ins., tietotekniikka 16 % Insinööri (AMK), tietotekniikka 14 % Ylioppilastutkinto 8 % Dipl.ins., sähkötekniikka 5 % Ei tutkintoa 5 % VOIMAKAS YLITARJONTA Ammatin hakuun tulevien uusien työpaikkojen määrä on hyvin suhdanneherkkä. Tämä aiheutuu osittain nuoresta työllisten ikärakenteesta. Uusia työpaikkoja ei tule hakuun ammattiin perinteisempien ammattien tapaan eläkkeelle siirtymisen kautta. Lisäksi ammatissa jo työskentelevät vaihtavat työpaikkaa perinteisesti keskimääräistä harvemmin. Näin työpaikkoja tulee hakuun lähes ainoastaan ammatin työllisten kokonaiskysynnän kasvun eli talouskasvun kautta. Voimakas ylitarjontatilanne ammattiin syntyy kun työllisten kysyntätilanteen haastavuuteen yhdistetään suuri kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä. Ammatin työllisyystilanteen tuleva kehitys on erittäin riippuvainen talouden kehityksestä sekä lyhyellä että hieman pidemmälläkin aikavälillä. Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörien ja teknikkojen tyypillisin koulutustausta on tietotekniikan diplomi-insinööri tai insinööri (AMK) tutkinto. Yleisinä ammatin osaamisalueina korostuvat englannin kielen taito, asiakaspalvelu-, markkinointi- ja mainontaosaaminen. Ammatillisena osaamisena korostuu tiedonsiirtoprotokollien tuntemus (TCP/IP-tekniikka) ja internet-yhteyksien ja -hyötykäytön toteutus. Lisäksi ohjelmointikielten kieliopin tuntemus on hyvin tärkeä osa alalle rekrytoitumiselle. Koska varsinkin ohjelmistot muuttuvat nopealla rytmillä ja alan yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan varsinkin Aasiaan, tulee alalle pyrkivien varautua elinikäisen oppimisen haasteeseen työmarkkina-asemansa turvaamiseksi. Uusia ilmoituksia keskimäärin 14 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 57 % Tampere 96 % Määräaikaiset kokopäiväiset 42 % Nokia 1 % Osa-aikaiset 1 % Muut kaupungit 3 % Muut 0 % Suunnittelijat Ylitarjonta Liikeyritysten johtajat Tasapaino Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot Ylitarjonta Operaattorit ja mikrotukihenkilöt Ylitarjonta Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta 4 080

7 Elintarviketyöntekijät Käden taidot, manuaaliset taidot Työn laadunhallinta, laatuajattelu, -tietoisuus Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Ripeä, ahkera, reipas, nopea, työteliäs Laadun arviointi ja laatuvaatimusten tuntemus Lihatuotteiden valmistustekniikoiden hallinta Elintarvikealan hygieniatietous Automaattikoneen käyttötaidot Tietous sianlihasta raaka-aineena Tietous naudanlihasata raaka-aineena Lihan kypsennystekniikan hallinta Tietous elintarvikkeiden säilyvyydestä Automaattikoneiden hoito, manuaaliset ohjaustaidot Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Elintarviketeollisuus 96 % Kauppa 2 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Rakentaminen alle 1 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. alle 1 % Ei tutkintoa 25 % Ylioppilastutkinto 13 % Elintarvikealan perustutkinto 10 % Lihavalmistetyöntekijä 4 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 3 % TASAPAINO Ammatin työllisten kokonaismäärä on laskussa. Eläkkeelle siirtyminen on ammatissa kuitenkin keskimääräistä suurempaa ja tämä tuottaa huomattavan määrän uusia työpaikkoja hakuun työllisten kokonaismäärän laskusta huolimatta. Alueen kouluista valmistuu suurin piirtein sama määrä uusia elintarviketyöntekijöitä ammattiin kuin siirtyy eläkkeelle. Näiden syiden vuoksi ammatin työmarkkinatilanne on tasapainossa, vaikka työllisten määrä vielä laskeekin. Työmarkkinatilanne kääntyisi hyvinkin nopeasti alitarjonnan puolelle, mikäli ammatin työllisten kysyntä ei laskisi seuraavan vuoden aikana. Elintarviketyöläiset vaihtavat ammattia perinteisesti harvoin, joten työpaikkoja tullee hakuun vain vähän tätä kautta. Kuten ammatin tutkintorakenteesta nähdään ei tutkinnolla ole kovinkaan suurta painoarvoa ammatissa. Peräti 38 prosentilla ammatin työllisistä on korkeintaan ylioppilastutkinto taustanaan. Kuitenkin yli 50 prosentilla työllisistä on ammatillisen asteen tutkinto, yleensä tekniikan koulutusalalta. Työllistymismahdollisuus ammattiin ilman tutkintoa lienee parempi kuin moneen muuhun ammattiin. Ammatti on tosin pienehkö, joten työpaikka-avauksia syntyy suhteessa muihin ammatteihin melko vähän. Ammatin osaamistarpeina korostuvat käden taidot ja laatuajattelu ja -tietoisuus. Ammatillisina osaamistarpeina korostuvat erilaisten alan tuotteiden tuntemus ja valmistustekniikoiden hallinta. Uusia ilmoituksia keskimäärin 1 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset alle 1 % Tampere 100 % Määräaikaiset kokopäiväiset 50 % Osa-aikaiset 50 % Muut alle 1 % Pakkaajat Ylitarjonta Varastotyöntekijät sekä ahtaus- ja kuormaustyö Ylitarjonta Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Koneenasentajat ja koneen- ja moottorinkorjaajat Ylitarjonta Muut teknisten alojen insinöörit ja teknikot Ylitarjonta 2 020

8 Farmaseutit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Myyntitaidot ja -tekniikka, kaupantekotaito, myyntityö Toimialan kehityksen seuraaminen Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä Tavaratilaukset, tarviketilausten teko ja hankinta Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, opastava myyntityö Reseptien käsittely, lukeminen Laskujen käsittelyyn liittyvä osaaminen, kela-korvaukset Lääkkeen valmistustaidot Vanhenevien tuotteiden poistaminen hyllyistä, varastosta Lääkkeiden tuntemus (lääkeaineoppi) Lääkelaskennan hallinta Laboratoriopalvelujen perustekniikat, -taidot Erikoistuotteiden varastoinnin hallinta TASAPAINO Farmaseuttien työmarkkinatilanne on tasapainossa. Ammatin työllisten määrä on edelleen pienessä laskussa. Myös eläkkeelle siirtyminen on vähäistä ja näin työpaikkoja avautuu hakuun melko vähän. Vielä pienempää on kuitenkin alueen kouluista ammattiin valmistuvien uusien työllisten määrä. Näin valmistuneiden pieni määrä ei aiheuta epätasapainoa työllisten kysynnän ja tarjonnan välille. Ammatin koulutusvaatimuksen johdosta sekä ammatin toimialarakenne että tutkintorakenne ovat hyvin keskittyneet. Samasta syystä myös farmaseutit vaihtavat harvoin työpaikkaa. Vain alle 10 prosenttia ammatin työllisistä vaihtaa työpaikkaa vuosittain synnyttäen näin vain vähän uusia työpaikkoja hakuun. Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Toimialarakenne Kauppa 86 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 12 % Kemianteollisuus 2 % Farmaseutti 93 % Fil. maist., biologia 1 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 1 % Proviisori 1 % Ylioppilastutkinto 1 % Farmaseuttien osaamisprofiili on hyvin keskittynyt toisaalta lääkkeisiin ja resepteihin liittyvien työtehtävien ja osaamisten ja toisaalta asiakaspalvelun ympärille. Näistä lääkkeisiin ja resepteihin liittyvä osaaminen on välttämätöntä ammattiin työllistymiseksi. Asiakaspalvelukokemuksesta ja -osaamisesta puolestaan on suurta hyötyä työllistymisen kannalta. Ilman farmaseutin tutkintoa ammattiin on todella vaikea työllistyä, mutta etenkin olemattoman valmistuvien määrän huomioon ottaen farmaseutin tutkinnon omaavan työllistyminen alueelle on hyvinkin mahdollista. Uusia ilmoituksia keskimäärin 2 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 73 % Tampere 36 % Määräaikaiset kokopäiväiset 27 % Sastamala 27 % Osa-aikaiset alle 1 % Valkeakoski 9 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 27 % Apteekkarit ja proviisorit Tasapaino 90 Varastonhoitajat Alitarjonta 610 Sosiaalivakuutusvirkailijat Alitarjonta 350 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Valtionhallinnon johtavat virkamiehet Voimakas ylitarjonta 860

9 Fysioterapeutit Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Asiakkaiden aktivointi, motivointi Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, atk-taidot Palveluhenkisyys Vastuunotto, tunnollisuus Rauhallinen, pitkäjännitteinen, kärsivällinen Fysioterapiapalveluiden hallinta Neurologiaan liittyvä osaaminen Manuaalisen fysioterapian hallinta (hieronta yms.) Terveyskeskeinen työote Fyysisten ja psyykkisten kuntoutuspalv. ja palvelupros. Kuntoutuspalvelujen apuvälineiden tuntemus Työfysioterapian hallinta Ammatillisen kuntouttamisen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 79 % Muut palvelut 18 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Kauppa 1 % Elektroniikkateollisuus alle 1 % Fysioterapeutti (AMK) 73 % Hierojan ammattitutkinto 5 % Kuntohoitaja 4 % Hieroja 3 % Toimintaterapeutti (AMK) 3 % alitarjonta Fysioterapeuttien ammatissa on alitarjontatilanne Pirkanmaalla. Tämä aiheutuu siitä, että alueen kouluista valmistuu vain vähän uusia työllisiä fysioterapeutin ammattiin. Ammatissa työskentelevien työllisten määrä pysynee varsin muuttumattomana ja taloussuhdanteet eivät tähän juurikaan vaikuta. Työpaikkoja tuleekin hakuun lähinnä siksi, että ammatissa toimivista työllisistä on joku jäämässä eläkkeelle. Ammatissa toimivista keskimääräistä suurempi osa on yli 50-vuotiaita ja täten myös työpaikkoja tulee hakuun normaalia enemmän. Perinteisesti fysioterapeutit vaihtavat harvoin ammattia. Tähän saattaa kuitenkin kannustaa perinteisten siirtymäammattien nykyiset hyvät työmarkkinatilanteet. Tätä kautta myös uusia työpaikkailmoituksia voi tulla normaalia enemmän. Fysioterapeutin tutkinto lienee ainakin virallinen työllistymisvaatimus fysioterapeutin ammattiin, vaikka tutkintorakenteesta muitakin tutkintoja löytyy. Yleisistä osaamistarpeista korostuvat asiakaspalvelutaidot ja palveluhenkisyys laajemminkin. Koulutusvaatimus kuitenkin korostuu ammatillisten osaamistarpeiden puolella, missä vaaditaan hyvin tarkkaa fysioterapeutin koulutukseen liittyvää osaamista, jota lienee vaikeaa hankkia muulla tavalla kuin fysioterapeutin tutkinnon kautta. Fysioterapeutin ammatti vaatii työlliseltä lisäksi hyvää fyysistä kuntoa ja etenkin vuorovaikutustaitoa parhaimman asiakastuloksen saavuttamiseksi. Uusia ilmoituksia keskimäärin 7 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 52 % Tampere 61 % Määräaikaiset kokopäiväiset 16 % Kylmäkoski 12 % Osa-aikaiset 32 % Sastamala 7 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 20 % Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta Aineenopettajat ja lehtorit Ylitarjonta Sairaanhoitajat Voimakas alitarjonta Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat Tasapaino 1 150

10 Hammashoitajat Asiakaspalveluosaaminen Suuhygienistin koulutus Halu kehittää osaamistaan Vuorovaikutustaidot Vastaanottopalveluiden tuntemus Microsoftin ohjelmien hallinta Hammaslääkärin avustavat tehtävät Välinehuolto-osaaminen Kliininen työ Effica-potilasjärjestelmän hallinta Röntgenohjelma Digoran hallinta Helmi- ajanvarausjärjestelmän hallinta Dimasix Pro -järjestelmän hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 97 % Liike-elämää palveleva toiminta 2 % Kiinteistöalan palvelut alle 1 % Kauppa alle 1 % Muut palvelut alle 1 % Hammashoitaja (alempi tutkinto) 56 % Lähihoitaja, sos.- ja terveysalan perustutk. 18 % Suuhygienisti, hammashuoltaja (AMK) 14 % Hammashoitaja (ylempi tutkinto) 4 % Merkonomi, liiketalous ja markkinointi 2 % alitarjonta Hammashoitajista poikkeuksellisen suuri osa on yli 50-vuotiaita. Tämä tarkoittaa, että poikkeuksellisen suuri osa ammatin työllisistä jää eläkkeelle vuosittain. Tästä puolestaan seuraa suhteessa paljon työpaikkailmoituksia, koska taloussuhdanteet eivät ammatin työllisten määrään juurikaan vaikuta. Työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa kuitenkin kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä. Tämä on kuitenkin alhainen verrattuna eläkkeelle siirtyvien määrään. Näiden tekijöiden vaikutuksesta ammatissa vallitsee alitarjontatilanne. tta työnhakijan näkökulmasta helpottaa myös hammashoitajien ammatinvaihdot muihin terveydenhuollon ammatteihin. Tämä synnyttää jälleen lisää työpaikkailmoituksia hakuun. Hammashoitajan työtehtävissä toimitaan yleisimmin hammashoitajan alemman korkeakouluasteen tutkinnolla tai lähihoitajan tutkintotaustalla. Alan tutkinnon omaaminen on ammatissa hyvin keskeisessä asemassa. Tyypillisimpiä ammatin yleisiä osaamisalueita ovat asiakaspalveluosaaminen, suuhygienian tuntemus ja halu uuden oppimiseen. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta sen sijaan korostuvat valmiudet hammaslääkärin avustaviin työtehtäviin, hammashuollon välineiden huolto ja erilaisten potilas- ja kuvausjärjestelmien hallinta. Alan työnantajat edellyttävät lisäksi alalle pyrkiviltä reippautta ja sosiaalista mielenlaatua. Uusia ilmoituksia keskimäärin 2 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 26 % Tampere 50 % Määräaikaiset kokopäiväiset 39 % Akaa 17 % Osa-aikaiset 35 % Sastamala 6 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 28 % Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat Tasapaino Sairaanhoitajat Voimakas alitarjonta Majoitusliikkeen hoitajat Alitarjonta Hoitoa ja tutkimusta avustava työ Voimakas alitarjonta 670 Sosiaalialan hoitajat ja harrastustoiminnan ohjaus Alitarjonta 1 640

11 Hammaslääkärit Laillistettu hammaslääkärin pätevyys Hallinnollisten tehtävien hallinta Suomen suullinen ja kirjallinen taito Teknisten laitteiden hallinta Yrittäjäosaaminen Effica-potilasjärjestelmän hallinta Kliininen hoito Mediatri tietojärjestelmän hallinta Digitaalinen kefalometriaohjelmisto Helmi- ajanvarausjärjestelmän hallinta Panoraamatomografia (optg) kuvausmenetelmä Protetiikka osaaminen Röntgenohjelma Digoran hallinta Alle 30-v. 3 4 % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 98 % Liike-elämää palveleva toiminta 1 % Muut palvelut alle 1 % Elektroniikkateollisuus alle 1 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus alle 1 % Hammaslääketieteen lisensiaatti 89 % Erikoishammaslääkäri 6 % Ylioppilastutkinto 1 % Hammasteknikko; erikoishammasteknikko 1 % Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet alle 1 % VOIMAKAS ALITARJONTA Hammaslääkärien työmarkkinatilanne on poikkeuksellisen hyvä. Ammatin ikärakenteesta johtuen uusia työpaikkoja tulee hakuun tasaisesti. Lisäksi tämä kehitys jatkuu vielä vuosien ajan eteenpäin ammatissa, missä talouden suhdanteet eivät ammatin työllisten määrään merkittävästi vaikuta. Työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa kuitenkin myös ammattiin kouluista valmistuvat uudet työlliset. Tämä uusien työllisten virta on tietenkin hyvin rajoitettua tutkintovaatimuksen vuoksi ja täten kilpailua työpaikoista on jatkossakin vähän valmistuneiden määrän alhaisuuden vuoksi. Tutkintovaatimusta kuvastaa hyvin myös se, että hammaslääkärien vuotuiset ammatinvaihdot ovat pienimmät ammattien joukossa. Hammaslääkärien ylivoimaisesti tyypillisin tutkintotausta on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Alalla toimiminen on lainvaraista toimintaa, joten alalle työllistymiseksi tarvitaan em. tutkintoa. Ammatissa toimii kuitenkin joitain iäkkäämpiä henkilöitä myös esimerkiksi hammasteknikon tutkintonimikkeellä. Alan yleisinä osaamistarpeina korostuvat hallinnolliset tehtävät ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Sen sijaan ammatillisina osaamisalueina hammaslääkäreiltä vaaditaan erilaisten potilastietojärjestelmien ja röntgenlaitteiden hallintaa. Huomattavaa on, että alan työnantajat vaativat uusilta työntekijöiltä usein aikaisempaa kokemusta/osaamista em. ohjelmista. Uusia ilmoituksia keskimäärin 3 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 73 % Tampere 19 % Määräaikaiset kokopäiväiset 27 % Kangasala 19 % Osa-aikaiset alle 1 % Sastamala 12 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 50 % Liikeyritysten johtajat Tasapaino Hienomekaanikot Tasapaino 290 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala Alitarjonta Yliopiston- ja korkeakoulunopettajat Voimakas ylitarjonta 220 Hovimestarit ja tarjoilijat Tasapaino 4 390

12 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Tarkka, järjestelmällinen, huolellinen, siisti Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön Joustavuus yrityksen tarpeista lähtien Tuotantoon liittyvä viimeistely, jälkitarkastustaidot Motivaatio, motivoituneisuus, aktiivisuus Hitsaajien pätevyydet (hitsausluokat/luokkahitsaus) Metalliteollisuuden työkuvien, työpiirustusten lukutaito Hitsauksen lisäaineiden tuntemus (puikot, langat ym.) Hitsausstandardien tuntemus (WPS, hitsausohjeet) Polttoleikkaustaidot, terminen leikkaus, konekäyttö Hitsausmerkintöjen tuntemus (liitokset, railot ym.) Metalliteollisuuden materiaali- ja raaka-ainetuntemus Metalliteollisuuden robottihitsauksen hallinta Alle 30-v % 22 % v % 23 % v % 25 % 50-v. tai yli % 30 % Yhteensä % 100 % Metallinjalostus- ja metallituoteteollisuus 43 % Koneteollisuus 19 % Kemianteollisuus 10 % Kulkuneuvoteollisuus 9 % Rakentaminen 4 % Levyseppä-hitsaaja 19 % Ei tutkintoa 16 % Kone- ja metallialan perustutkinto 8 % Asentaja-koneistaja 7 % Mekaanikko, tuotantotekniikka 5 % YLItarjonta Hitsaajien ja kaasuleikkaajien ammattiin avautuvat uudet työpaikat ovat hyvin kilpailtuja. Ammatin työllisten määrä on laskussa ja täten työpaikkailmoituksia on suhteessa ammatin kokoon nähden vähän näköpiirissä, vaikka eläkkeelle siirtyminen onkin voimakasta. Pientä positiivisuutta tilanteeseen tuo tieto, että alueen kouluista valmistuvien uusien työllisten määrä on itse asiassa pienempi kuin eläkkeelle siirtymisen määrä. Tästä seuraisi ammattiin jopa alitarjontatilanne normaalissa taloussuhdanteessa. Ammatinvaihdot ovat suhteellisen harvinaisia ja työpaikkoja avautuukin hakuun vain vähän tätä kautta. Työpaikkailmoitusten tulevat määrät ovatkin poikkeuksellisen paljon sidottuja ammatin suhdannetilanteeseen. Levyseppähitsaajan tutkinto on lähes 20 prosentilla ja ammatillisen asteen tutkinto yli 80 prosentilla ammatin työllisistä. Täten tässä työmarkkinatilanteessa ammattiin työllistyminen lienee vaikeaa ilman ammatillista tutkintoa, koska myös tutkinnon omaavia on työpaikkoihin tarjolla huomattavan paljon. Osaamistarpeista nähdään, että hitsaajan ja kaasuleikkaajan ammatissa pitää olla valmiuksia monipuoliseen ja joustavaan työskentelyyn. Hitsaajan pätevyyksien on hyvä olla kunnossa, vaikka niitä ei jokaiseen työpaikkaan välttämättä tarvitakaan. Korostuneita osaamistarpeita ovat lisäksi hitsausstandardien tuntemus ja työpiirustusten lukutaito. Uusia ilmoituksia keskimäärin 6 kpl/kk Vakituiset kokopäiväiset 67 % Tampere 73 % Määräaikaiset kokopäiväiset 33 % Sastamala 4 % Osa-aikaiset alle 1 % Parkano 4 % Muut alle 1 % Muut kaupungit 19 % Levysepät Ylitarjonta Koneenasentajat ja koneen- ja moottorinkorjaajat Ylitarjonta Koneistajat ja työkaluntekijät Ylitarjonta Talonrakennustyöntekijät Ylitarjonta Koneinsinöörit ja -teknikot Ylitarjonta 4 080

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ammatillinen kohdentuminen parantunut Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on touko-kesäkuun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 Julkaisuvapaa 15.02.2013 Kysyntää sosiaali-, terveys- ja opetusalan osaajista Hämeen TE-toimistossa tammi-helmikuun

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2006 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2006 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , elokuu

Työttömät* työnhakijat , elokuu Työttömät* työnhakijat 1994 216, elokuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3564 3612 3 365 278 25 2361 2134

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila 3.2007 www.ennakko2010.fi 9.2006 (A.A) työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja TE-keskus

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Opetuksen tulevaisuuden haasteet ennakoinnin ongelmallisuus. Kumi-instituutin kevätseminaari 11.4.2014 Pirkko Laurila

Opetuksen tulevaisuuden haasteet ennakoinnin ongelmallisuus. Kumi-instituutin kevätseminaari 11.4.2014 Pirkko Laurila Opetuksen tulevaisuuden haasteet ennakoinnin ongelmallisuus Kumi-instituutin kevätseminaari 11.4.2014 Pirkko Laurila Kumialan tutkintojen kehittäminen Kumialan koulutus on verrattain nuorta, ammatillinen

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 17.12.2015 Esityksen rakenne 1. Ajankohtaista ELY-keskuksen yritys- ja työvoimayksiköstä 2. Työmarkkinatilanne

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

TeknologiaSuomi nousuun!

TeknologiaSuomi nousuun! eknologiasuomi nousuun! Näyttö ratkaisee Mervi Karikorpi, 2.3.2011 Suomalaisten ja teknologiateollisuuden kohtalonyhteys Liikevaihto Suomessa putosi 28 % vuonna 2009, kasvua 5 % vuonna 2010 52 Mrd. euroa,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN EN MINÄ OSAA KERTOA MITÄ MINÄ OSAAN OSAAMINEN ANALYSOIDAAN HENKILÖKOHTAISESTI HAASTATTELEMALLA JA DOKUMENTTIEN AVULLA KOULUTUSTAUSTA TYÖKOKEMUS JA TAIDOT PERSOONAALLISET OMINAISUUDET

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot