Mediataitoja kirjastosta Seinäjoki Pirjo Sallmén, Suomen kirjastoseura, Kirjastot.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediataitoja kirjastosta Seinäjoki 1.12.2009 Pirjo Sallmén, Suomen kirjastoseura, Kirjastot.fi"

Transkriptio

1 Mediataitoja kirjastosta Seinäjoki Pirjo Sallmén, Suomen kirjastoseura, Kirjastot.fi

2 Opetuksen suhde kasvatukseen ja oppimiseen (Hirsjärvi, 1983) Opetus (teaching) on kasvatustavoitteiden suuntaista tarkoituksellista vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on aikaansaada oppimista. Kasvatus (education) on inhimillistä toimintaa, jonka tarkoituksena on edellytysten luominen ihmisen monipuoliselle kehitykselle ja kasvulle. Oppiminen (learning) on sellaisia käyttäytymisessä havaittavia pysyviä muutoksia, jotka jollakin tavalla ovat olion ja ympäristön vuorovaikutuksesta syntyneitä joko siten, että ympäristö systemaattisesti opetuksen avulla pyrkii muuttamaan käyttäytymistä tai siten, että vaikutus on tahatonta.

3 Miksi? 2 Yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Arjen tietoyhteiskuntaohjelma , tavoitteena lasten ja nuorten turvallinen mediaympäristö mediakasvatuksen keinoin. Tavoitteena kehittää yhteisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää pysyviä ratkaisuja mediakasvatuksen vakiinnuttamiseksi. Lasten ja nuorten mediafoorumi Viestintäministeri Suvi Lindén on asettanut mediafoorumin arvioimaan median ja internetin roolia lasten ja nuorten arjessa. Kirjasto mukana; kirjastonhoitaja Petri Tonteri, Kirjastoseura Lapsen oikeuksien yleissopimus 18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada tukea tehtäväänsä. Vanhempien tulee toimia lapsen edun mukaisesti. Valtion on turvattava päivähoito ja lastensuojelupalvelut. Jospa hyödymme siitä itsekin

4 Mitä mediakasvatus on? Mediakasvatus on toimintaa, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median käyttöön ja mediataitoihin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perustaitoja. Mediakasvatuksella pyritään kehittämään medialukutaitoa; kykyä hankkia tietoa, analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallistua sekä kykyä kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta. SEN TEHTÄVÄ ON: Antaa valmiuksia kohdata ja ymmärtää sekä arvioida kriittisesti erilaisia mediatekstejä tai kuvia kriittinen medialukutaito Taito tuottaa erilaisia mediatekstejä Harjaannuttaa median aktiiviseksi kohtuukäyttäjäksi Kannustaa omiin tulkintoihin Suojata median pimeältä puolelta Kehittää käyttäjän tiedonhallinta taitoja sekä auttaa vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankittua tietoa Auttaa ja ohjata käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

5 Tähän keskitymme ja tätä tavoittelemme Tiedonhaku ja tiedonhallintataidot, kriittisyys = informaatiolukutaito (vastaanotto, ymmärrys, käsittely) Uudet lukutaidot; medialukutaito (tuottaminen), pelilukutaito (suojelu) Sosiaalisen median tuntemus ja sen hyödyntäminen kirjastotyössä (osallistaminen) Tekijänoikeudet (tietoisuus) Tavoitteet: näkyvyys, osallistuminen, ammatillinen osaaminen, ajassa mukana Huomioitava: tekijänoikeuslaki, sananvapauteen liittyvä lainsäädäntö, elokuvien ikärajat ja lastensuojeluun liittyvä lainsäädäntö

6 Mediakasvatuksen osa alueet Sosiaalinen media sosiaaliset verkostot, Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Blogit Digitaaliset pelit ja virtuaalimaailmat WoW, SecondLife Informaatiolukutaito tiedon laajuuden määrittely, tehokas haku, kriittinen arviointi ja omaan tietopohjaan liittäminen, tehokas käyttö ja eettisen sekä laillisen toiminnan hallitseminen Google, Wikipedia Medialukutaito peruslukutaito kaiken perusta, mutta nykylapsen mediamaailma on ääntä, liikkuvaa kuvaa Tekijänoikeudet kuka välittää? emme voi soveltaa, täytyy tietää

7 Mediasatutunti ja mediavinkkaus Medialukutaitoa Mediasatutunti 3 4 ja 5 6 vuotiaille Tavoitteet: kehittää medialukutaitoa opastaa omaan mediatuottamiseen innostaa toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti saduista ja tarinoista nauttiminen median välityksellä Mediavinkkaus 7 9 ja vuotiaille Tavoitteet innostaa käyttämään erilaisia kirjaston tarjoamia mediavälineitä kuten elokuvia, aikakauslehtiä, pelejä ja interneti ä ohjata median monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön ohjata omaan mediailmaisuun Digital storytelling

8 Pelilukutaitoa Playstation 3, Wii, Xbox 360 kirjastossa pelattavia sekä lainattavia Ikärajat VET, Pegi (=Pan European Game Information yleiseurooppalainen pelitieto) 1.Elokuvatarkastamon tarkastamien kuvaohjelmien ikärajat ovat sitovia eli niitä on pakko noudattaa. 2. Kaikki Suomessa tallennemuodossa levitettävät pelit on ilmoitettava Valtion elokuvatarkastamolle, joka rekisteröi ne suositusikärajoilla 3, 7, 12 tai 16 tai sitovalla ikärajalla 18. Pelien sisällöt Pelitapahtumat, esim. NATIONAL GAMING your Library

9 Informaatiolukutaitoa Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve ja hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä Tiedonhaun opastus - tuntisuunnitelma, OPS, seuranta ja tavoitteet

10 Sosiaalista mediaa 23asiaa kurssi Seinäjoen kaupunginkirjasto Facebookissa ki Finland/Seinajoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto/ ?ref=search&sid= Mediamaja Kouvolan kaupunginkirjastossa

11 Uusia verkkopalveluita Mediakasvatussivusto (Kirjastot.fi) Tavoitteet ja sisällöt: Mediakasvatusmateriaali keskitetty yhteen paikkaan Kehittää verkko osaamista Vähentää päällekkäistä työtä Toimii ammatillisena kanavana kirjastoissa lasten ja nuorten parissa työskenteleville Valtakunnallisuus mahdollistaa yhteistyön maantieteellisestä sijainnista riippumatta

12 Sisällöt Verkkotiedonhaku Tekijänoikeudet Pelit ja pelaaminen Materiaalit Mediakasvatusprojektit Aluekouluttajat

13 Okariino, lasten valtakunnallinen verkkopalvelu 1. Faniklubit ja lukupiirit. Kirjat, elokuvat, pelit, sarjat ja hahmot: tässä osiossa ovat polttopisteessä lasten kirjoittamat arvostelut, esittelyt ja kommentit. KäyttK yttäjät t voivat arvostella ja kommentoida kirjoja, elokuvia ja pelejä.. Omia suosikkejaan voi fanittaa.. Kirjoista, elokuvista ja peleistä saa myös s tietoa ja niistä voi keskustella. 2. Linnunrata: täät äällä ovat lasten omat kirjoitukset (tarinat, runot, pakinat, vitsit, ajatelmat, tietotekstit) sekä Hahmogeneraattori, jolla luodaan oma sankari ja kirjoitetaan siitä tarina. 3. Ihmekone, jolla katsellaan lasten omia kirjatrailereita ja animaatioita, omia elokuvia, tapahtumatallenteita, videovinkkauksia sekä kirjailija- ja muita tekijähaastatteluja. Myös OkariinoRadio. 4. Pelikaani: peliosio, jossa saa tietoa erilaisista peleistä. 5. Kirjailijan talossa käy k y kirjailija-,, kuvittaja-,, ja muita vieraita. Kirjailijan talossa toimii myös s virtuaalinen sanataidepiiri Viisari.

14 Okariino 6. Tutkimusmatka: tietokirjaosio, jossa keskustellaan eri alojen tietokirjoista ja tieteestä. Tiedeblogissa käy ajankohtaisia vieraita. 7. Kysy Pesosen perheeltä! palvelu on uudenlainen Kysy kirjastonhoitajalta palvelu, jossa lapset voivat kysellä mitä vain mieleen juolahtaa. Vastaajina Pesosen Onni, hänen h isosiskonsa Anniina, äiti, isä,, vaari ja mummi. Onnilla on sana hallussaan ja kavereita ympäri maailmaa. Pesosen perheen jäsenet j ovat eri alojen asiantuntijoita ja ottavat mielellää ään n selvää oudommistakin asioista. 8. Keskustelualue. Keskusteluja voi käydk ydä niin kirjoista, elokuvista ja peleistä kuin harrastuksista, tieteestä ja koulusta tai vaikka ihmissuhteista. 9. Ruotsinkielinen Okarino. 10. Muita osioita: Toimituksen blogi,, Sankarikalenteri ja Sarjakuvageneraattori. Myöhemmin Okariinoon tulee oma osio alle kouluikäisille. isille.

15

16 Kirjastokanava Tavoitteena on esitellä ja markkinoida kirjastoalaa ja kirjaston palveluita videoiden avulla. Kanavan sisältö painottuu julkaisuvaiheessa kirjaan ja kirjailijoihin, mutta aiheet täydentyvät pian julkaisun jälkeen muullakin kirjastoaiheisella videomateriaalilla. Kanavalle on tulossa kirjastoalan ammattilaisen haastatteluja, tietoiskuja ajankohtaisista hankkeista, koulutusvideoita ja tapahtumataltiointeja. Kirjastokanava projekti rahoitetaan opetusministeriön avustuksella, joka on myönnetty Kirjastot.fi:lle kanavan pilotointia varten. Projektin etenemisestä ja käytännön toimitustyöstä löytyy lisätietoa KirjastoWikistä.

17 Aikaa luovuudelle Joskus on vain jätettävä jotain tekemättä, jotta antaisi tilaa jollekin uudelle.

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI SISÄLLYS- LUETTELO TASO I Selvitä mistä tässä kirjassa on kyse 6 1. JOHDANTO 7 2. MITÄ ON PELIKASVATUS JA MIKSI SITÄ TARVITAAN? 10 TASO II Omaksu pelaamisen

Lisätiedot

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 160 Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 1 Leena Pentikäinen (toim.) Anu Ruhala (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot