Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja"

Transkriptio

1 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

2 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ JOHDANTO SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 PAINOPISTE 1: Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki SOSIAALITYÖ JA OHJAUS KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MAAHANMUUTTAJATYÖ SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN PALVELUIDEN SAAMISEN PERUSTEET PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT, PALKKIOT, KULUKORVAUKSET JA TALOUDELLINEN TUKI ENNALTAEHKÄISEVÄT PERHEPALVELUT Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Ennaltaehkäisevä perhetyö Ryhmätoiminnot LASTENSUOJELU Lastensuojelupalveluiden tuottaminen yhteistoiminta-alueella Lastensuojelun lähtökohdat Asiakkaaksi tulo ja lastensuojelutarpeen selvityksen palvelukuvaus Avohuollon tukitoimien palvelukuvaus Sijaishuollon palvelukuvaus Jälkihuollon palvelukuvaus Lastensuojelun perhetyö Nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne Perhehoitoyksikkö Pessi...41

3 3 10. LASTEN KEHITYKSEN TUKIYKSIKKÖ Yhteydenotto ja asiakkaaksi tulo Tutkiva työskentely Lapsen kognitiivinen yksilötutkimus Lapsen sosioemotionaaliset yksilötutkimukset Vuorovaikutustutkimukset Perhetutkimukset Toimintaterapia-arvio Puheterapia-arvio Hoidollinen työskentely Vanhemmuusohjaus ja neuvonta Perheterapia Vanhemmuusterapia Lapsen terapeuttiset tukikäynnit Lapsen yksilöterapia Vuorovaikutushoito Toimintaterapia Puheterapia Ryhmätoiminta NUORTEN KEHITYKSEN TUKIYKSIKKÖ Yhteydenotto ja asiakkaaksi tulo Tutkiva työskentely Arviointijakso Nuorten sosioemotionaaliset yksilötutkimukset Perhetutkimus Hoidollinen työskentely Nuorten terapeuttiset tukikäynnit Nuoren yksilöterapia Vanhemmuuden tukikäynnit...54

4 Ryhmätoiminnot Päihdetyö Ehkäisevä päihdetyö; Koulutus-, tiedotus ja valistustoiminta Päihdeohjaus Päihteettömyyttä tukevat käynnit Vanhemmuuden tuki ja ohjaus Ryhmätoiminta ADOPTIONEUVONTA PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT Isyyden selvittäminen Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Elatusapu TURVAKOTI VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN SOSIAALIPÄIVYSTYS TOIMINTAKÄSIKIRJAN LAATIMINEN JA PÄIVITTÄMINEN...62 Liite 1. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Liite 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityön selvitys -lomakkeen Liite 3. Työkokeilu ja palkkatuki Liite 4. Perhehoidon toimintaohjeet

5 5 1. JOHDANTO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Palveluiden järjestämisestä vastaa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ja palveluiden tuotannosta neljä palvelutuotantoyksikköä. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa palvelut ensisijaisesti Hirvensalmen, Mikkelin ja Puumalan kuntien asukkaille. Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö tuottaa palvelut ensisijaisesti Kangasniemen kunnan, Mäntyharjun palvelutuotantoyksikkö ensisijaisesti Mäntyharjun kunnan asukkaille ja Pertunmaan palvelutuotantoyksikkö ensisijaisesti Pertunmaan kunnan asukkaille. Pertunmaan osalta on sovittu, että lastensuojelun ja perheoikeudelliset palvelut tuotetaan Mikkelin palvelutuotantoyksiköstä käsin. Pertunmaalla perhepalveluissa lähipalveluna työskentelee vastaava ohjaaja ja ohjaaja. Lisäksi Hirvensalmen perheoikeudelliset palvelut tuotetaan keskitetysti Mikkelin perheoikeudellisten palveluiden toimipisteestä. Hirvensalmen, Puumalan ja Ristiinan palvelupisteissä työskentelee sosiaalityöntekijä ja ohjaaja / perhetyöntekijä. Suomenniemellä ei ole palvelupistettä, vaan palvelut tuotetaan Ristiinan palvelupisteestä käsin. Mikkelin palvelutuotantoyksiköstä tuotetaan keskitettyjä palveluita Mikkelin palvelutuotantoyksikön kuntien asukkaille. Maahanmuuttajatyön osalta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa palvelut myös Mäntyharjulle ja Pertunmaalle. Juvan kanssa neuvotellaan parhaillaan asiasta. Kangasniemen osalta maahanmuuttajantyön osuus hyvin minimaalista. Vuoden 2014 aikana käydään pohdintaa mahdollisten pakolaisten vastaanottamisesta. Kangasniemellä järjestetään asian tiimoilta yleisötilaisuus. Sosiaalityö ja perhepalvelut kaikilta osin ovat lakisääteisiä palveluita, joita tulee olla tarjolla kuntalaisten tarpeita vastaavasti. Valinnanvapaudesta on sosiaalityö ja perhepalveluiden osalta päätetty, että asiointi tapahtuu oman kotikunnan lähipalvelupisteessä. Yhteistoiminta-alueen tarkoituksena on turvata lakisääteiset ja laadukkaat sosiaalityön ja perhepalvelut kustannusvaikuttavasti ja tehokkaasti. Käsikirjan on koonnut Mikkelin seudun sosiaalityö ja perhepalveluiden työryhmä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toimintakäsikirjaa päivitetään vuosittain ja aina tarvittaessa toiminnan muuttuessa.

6 Sosiaalityö- ja perhepalvelut seudullisen työryhmän jäsenet ovat tällä hetkellä: 6 Niina Helminen, sosiaalipalveluiden johtaja, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Niina Suhonen, johtava sosiaalityöntekijä, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Niina Kaukonen, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Helena Kärkkäinen, vanhusten palvelut, sosiaalityöntekijä, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tanja Bradly-Ikonen, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö Birgitta Pyykönen, johtava sosiaalityöntekijä, Mäntyharjun palvelutuotantoyksikkö Pirjo Liukkonen, vastaava sosiaaliohjaaja, Pertunmaan palvelutuotantoyksikkö Riitta Manninen, kehittämispäällikkö, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuuteen kuuluvat aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus sekä toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Aikuissosiaalityön palvelujen tavoitteena on yksilöiden ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimilla. Aikuissosiaalityöntekijät keskittyvät aktivointi- ja muutostyöhön, kannattelevaan ja huollolliseen työhön, sosiaalityön tukea vaativiin kriisitilanteisiin sekä harkinnanvaraiseen ja ehkäisevään toimeentulotuen käsittelyyn. Aktivointi- ja muutostyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä sisältäen esimerkiksi palvelu-/asiakassuunnitelmien sekä aktivointisuunnitelmien teon ja kuntouttavan työtoiminnan. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityö kuvataan mielenterveys- ja päihdepalveluiden käsikirjassa. Yhteistoiminta-alueen perhepalveluiden lähtökohdat, tavoitteet ja tarkoitus on jo aiemmin määritelty Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on strateginen kunnan strategioihin pohjautuva toimintaa linjaava sekä konkreettiset toimet sisältävä toimintaohjelma. Kunnan päättäjien ja johdon tehtävä on ohjata ja johtaa sekä yhteistyössä kehittää lasten hyvinvointityötä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Suunnitelman tavoitteena on antaa kuntapäättäjille, palveluiden toteuttajille ja kuntalaisille kokonaiskäsitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta, palveluiden toimivuudesta ja

7 kehittämistarpeista sekä tarvittavista toimenpiteistä aikatauluineen. Suunnitelmaan on kirjattu hallintokuntien yhteiset tavoitteet sekä toimenpiteet aikatauluineen ja vastuutahoineen. Suunnitelman sisältöä ohjaa uuden lastensuojelulain keskeiset tavoitteet sekä kunnan/seudun lasten ja nuorten sekä perheiden palvelutarpeet. Suunnitelma on lasten ja perheiden näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua ja toiminnan kehittämistä. 7 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on ennaltaehkäisyn ja varhaisen tukemisen periaate. Tavoitteena lasten ja nuorten palveluissa on toimia mahdollisimman varhain, avoimesti ja hyvässä yhteistyössä. Varhaisella vastuunotolla tuetaan muiden toimintaa. Tavoitteena on siis tukea osallisuutta, ottaa vastuu mahdollisimman varhain, ottaa huolet puheeksi, tukea lapsi, nuoria ja perheitä varhain yhdistämällä tukea ja ohjausta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden yhteisen suunnittelun tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat suunnitelmallista, oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua, jonka avulla heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Kehittämisen painopistealueet Mikkelin seudun kunnissa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ovat seuraavat: PAINOPISTE 1: Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki Peruspalveluihin, varhaiseen tukeen ja erityispalveluihin varataan riittävät resurssit. Erityispalveluilla tuetaan peruspalveluja. Matalan kynnyksen apu ja varhainen tuki toteutuu lasten ja nuorten kehitysympäristöissä. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien yhteistyötä tehostetaan palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta vahvistetaan. PAINOPISTE 2: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja elämänhallinnan tukeminen Kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässään sekä lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan elämänhallinnassa. Lastensuojelussa painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja avohuoltoon on tarkoituksenmukaista. Varhainen tuki ei ole vain yhden ammatin erityisosaamista, vaan se koskettaa monia lapsiperheiden kanssa työtä tekeviä. Varhaisen tuen tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi. Varhaisen tuen toiminnassa näkyy ehkäisevä, kaikille suunnattujen palveluiden näkökulma sekä kohdennettu lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin puuttuva näkökulma.

8 8 Ohessa olevassa kaaviossa kuvataan lasten ja nuorten palveluiden kehittämisen painopiste Mikkelin seudun kunnissa. Liite 1. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen perhepalveluita ovat Mikkelin, Pertunmaan, Mäntyharjun ja Kangasniemen palvelutuotantoyksiköissä: - ennaltaehkäisevät perhepalvelut - ennaltaehkäisevät perhetyö ja lastensuojelun perhetyö - lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu - lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avo-, sijais- ja jälkihuolto) - virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys - perheoikeudelliset palvelut - sosiaalityö ja sosiaaliohjaus - maahanmuuttajatyö - kuntouttava työtoiminta Mikkelin, Hirvensalmen, Puumalan ja Pertunmaan kuntien asukkaiden perheoikeudelliset palvelut tuotetaan keskitetysti Mikkelin palvelutuotantoyksiköstä käsin.

9 Mikkelin palvelutuotantoyksikössä perhepalveluita Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntalaisille ovat lisäksi: - lasten ja nuorten kehityksen tukiyksiköiden palvelut - nuorten vastaanottokoti Havurinteen palvelut - nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikön palvelut - Nuorten palvelukeskus Olkkari 9 Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön palvelut sisältävät perheneuvolan, neuvolapsykologin, puheterapian ja toimintaterapian palvelut sekä nuorten osalta perheneuvolan ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kangasniemen, Pertunmaan ja Mäntyharjun kunnissa palvelut tuotetaan osittain itse joko sosiaali- tai terveyspalveluiden kokonaisuudessa ja osa palveluista, kuten esimerkiksi perheneuvolapalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Psykologin ja puheterapian palveluita tuotetaan Mäntyharjun ja Kangasnimen kunnissa lapsille, nuorilla ja perheille. Kotiin annettavat palvelut. Lapsiperheiden kotipalvelua kunnan omana toimintana tarjotaan Mäntyharjun, Kangasniemen, Pertunmaan ja Mikkelin palvelutuotantoyksiköissä. Lisäksi Kangasniemellä ja Mikkelissä tuotetaan lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua palvelusetelin avulla. Muut kunnat ovat pystyneet tarjoamaan ko. palvelua kunnan omana toimintana. Kotiin annettavia palveluja ovat myös ennaltaehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö sekä lastensuojelun ohjaajatyöskentely. Kotikäynnit ovat osa kaikkien perhepalveluissa työskentelevien työtä. Lisäksi lasten kehityksen tukiyksikössä tarjotaan kotiin palvelua sähköisen asioinnin kautta. Lähipalvelut ja keskitetyt palvelut. Neljässä palvelutuotantoyksikössä lähipalveluna on lastensuojelu; sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien työskentely. Perheoikeudelliset palvelut ovat Kangasniemellä ja Mäntyharjulla lähipalveluna. Keskitetysti perheoikeudelliset palvelut tuotetaan Mikkelin toimipisteestä käsin Mikkelin, Puumalan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kuntalaisille. Nuorten vastaanottoyksikkö Havurinteen, lasten ja nuorten kehityksen tukiyksiköiden sekä nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikön palvelut tuotetaan keskitetysti Mikkelissä kaikille Mikkelin palvelutuotantoyksikköön kuuluville kunnille. Seutupalvelut. Seutupalveluita ovat seudullinen virka-ajan ulkopuolinen päivystys sekä Etelä-Savon lastensuojelun erityisyksikkö. Seudullinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys tuotetaan Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Juvan, Rantasalmen ja Pieksämäen kunnille. Mikkeli perhepalvelut koordinoivat seudullista virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä.

10 10 Liikkuvat palvelut. Perhepalveluissa työntekijät jalkautuvat myös lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kuntien nettisivuilta ja on nähtävissä palveluiden yhteystiedot. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnat ja Viola Väkivallasta vapaaksi ry ovat tehneet tiiviisti yhteistyöstä vuodesta 1999 alkaen. Yhteistyön tavaoitteena on varmistaa kuntalaisille väkivaltatilanteissa matalankynnyksen järjestöpohjaista apua anonyymisti ja joustavasti. Violassa on runsaasti väkivaltatyön osaamista ja moniammatillista apua tarjolla. Mikkelin kaupunki kehittää omaa välittömän puuttumisen mallia Väistö-hankkeessa. Väistöhankkeen tehtävänä on luoda julkisen sektorin lähisuhdeväkivaltatyönmalli Etelä-Savon alueelle. Malli sisältää sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kuluttamisen ja matalan kynnyksen seula- ja katoituslomakkeen käyttöönoton sekä lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilömallin rakentamisen. Jatkossa asiakas ohjautuu julkisissa palveluissa aina nimetylle välivaltatyön avainhenkilölle, joka ottaa kokonaisvastuun asiakkaan kanssa työskentelystä ja jatkohoidosta. Saumuri-hanke toimii Väistän kumppanina antaen lähisuhdevälivallan kokijoille äänen ja mahdollisuuden olla mukavan tasaveroisena toimijana rakentamassa väkivaltatyön mallia. Kaikki Väistössä tehtävät suunnitelmat, rakenteet ja mallit käytetään Saumurin kautta kokemusasiantuntijoiden arvioitavana ja edelleen kehitettävänä. Hankkeen yhteisenä tuloksena perustetaan verkostomainen lähisuhdeväkivaltatyön osaamiskeskus (Saumuri päävastuullisena). Osaamiskeskukseen liitetään Väistö-hankkeen kautta kehitetty avainhenkilömalli, Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin VISH-työ, MARAKtyöryhmä, Viola ry toimijana sekä Violan kautta tuleva kokemusasiantuntijaryhmä. 3. SOSIAALITYÖ JA OHJAUS Aikuissosiaalityön palvelut ovat aikuisen väestön sosiaalipalvelua, jolloin asiakkaiden ongelmiin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarvetta. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi toimeentulo-ongelmat, työttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, elämänhallinnan vaikeudet ja asunnottomuus. Sosiaalityön ja ohjauksen palveluita tarjoavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat 18 vuotta täyttäneille henkilöille sekä lapsiperheille, joissa ei ole lastensuojeluasiakkuutta. Aikuissosiaalityötä ohjaavat lainsäädäntö ja paikalliset ohjeistukset.

11 11 Aikuissosiaalityön palvelut sisältävät monipuolista motivointia, arviointia ja seurantaa asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Siihen kuuluu laajaa ja moniammatillista yhteistyötä kuntoutuksen ja työvoimapalvelujen työllistämistoimien alueella sekä monialaista kuntoutukseen ohjausta ja kuntoutuksen tarpeen arviointia ja kuntoutuksen järjestämistä. Työhön sisältyy mm. asiakkaan kanssa tilannekartoitusta ja palvelu/asiakassuunnitelman tekemistä, arviointia ja toteutumisen seurantaa, yhteistyötahojen koordinointia ja yhteistyötä neuvotteluineen, asioiden kirjaamista sekä harkintaan perustuvaa päätöksentekoa asiakkaalle kirjallisesti että työntekijän valitsemien menetelmien tasolla. Suunnitelmallisen työn lisäksi aikuissosiaalityössä työskennellään äkillisissä kriisitilanteissa, kuten asiakkaan vakava sairastuminen, häätötilanne, perhekriisit. Aikuissosiaalityön kautta saatavia palveluja ovat mm. - asiakkaan palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa esim. asiakkaan sosiaalista elämäntilannetta, kuntoutuksen tarvetta ja/tai työllistymisen esteitä kartoittamalla - asiakkaan motivointi, ohjaus ja tuki työllisyyttä kohti, esim. työharjoittelun, työelämävalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja koulutuksen kautta - aktivointisuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakkaan, työvoimaneuvojan ja tarvittaessa työvoimahallinnon tai sosiaalikeskuksen ohjaajan kanssa - sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta - asiakkaan yksilölliseen kokonaistilanteeseen perustuvat päätökset harkinnanvaraisesta täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta - verkostotyöskentely asiakkaan tarvitseman tuen ja palvelujen järjestymiseksi Aikuissosiaalityön palveluihin hakeudutaan joko oman tai läheisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahon ohjaamana, jonka jälkeen sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Sosiaaliohjaajalle asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän kautta. Sosiaaliohjaus perustuu suunnitelmaan ja on pääasiallisesti asiakkaan tukemista ja ohjaamista arjen hallinnan, sosiaalisen toimintakyvyn, työelämään kuntoutumisen vahvistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän arkipäivän kuluessa. Kiireellisissä kriisitilanteissa toimeentulotukipäätös on tehtävä saman tai viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada keskusteluyhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön

12 jättämisestä. 12 Aikuissosiaalityön prosessi: 1. Palvelutarpeen arviointi / alkuarviointi 2. Palvelusuunnitelman/asiakassuunnitelman laatiminen 3. Päätöksenteko 4. Palveluiden toteutus 5. Vaikutusten arviointi 6. Asiakkuuden päättäminen ESSKE on tuottanut asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityön selvitys -lomakkeen, joka on toimintakäsikirjan liitteenä. LIITE 2. Lomake toimii jatkotyöskentelyn ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjana osana aikuissosiaalityön prosessia. 4. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Työllistämistä säätelevät seuraavat lait: laki kuntouttavasta työtoiminnasta, toimeentulotukilaki, työttömyysturvalaki, laki julkisista työvoimapalveluista ja laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille, jotka eivät ole työllistyneet oma aloitteisesti ja/tai työ- ja elinkeinohallinnon keinoin. Asiakkaita ovat työttömyyden perusteella pääasiallisen tulona toimeentulotukea tai työttömyysturvaa saavat työttömät työnhakijat. Oikein mitoitettuna ja järjestettynä kuntouttava työtoiminta tukee, palauttaa ja/tai lisää asiakkaan toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä. Työtoiminta tukee asiakkaan elämänhallintaa ja parhaimmillaan voi luoda väylän työelämään. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan elämänhallinnassa ja toimintakyvyssä. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntia ja työvoimatoimistoja järjestämään kullekin asiakkaalle hänelle sopivan palvelukokonaisuuden. Aloitteen kuntouttavaan työtoimintaan hakeutumisesta voi tehdä joko sosiaalitoimi (pitkäaikaisen asiakkuuden perusteella) ja työvoima- ja elinkeinotoimiston virkailija työttömyysajan perusteella tai asiakas itse. Osallistuessaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja saa työttömyysturvaa ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai laskelman mukaisen toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan sekä tarvittaessa osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset.

13 13 Kuntouttava työtoimintaa järjestetään velvoittavana ja/tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Velvoittavuus määräytyy asiakkaan pääasiallisen tulon/asiakkuuden perusteella. Alle 25- vuotiaat ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Pyrkimyksenä on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan elämänhallinnan tukemiseksi ja etenemiseksi koulutukseen tai työelämään. Suunnitelma räätälöidään aina yksilöllisesti. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan käytetään yhtenä asiakkaan aktivointikeinona. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaaliviranomainen ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä. Asiakas kutsutaan ajanvaraukselle tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko kunnan sosiaalitoimi tai työ- ja elinkeinotoimisto. Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, 1) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana; 2) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma ja joka on saanut työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa taikka 3) jolle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle, jolle on aiemmin laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma ja 1) joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä, 2) joka on työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyysrahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai 3) jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

14 14 Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään aina viranhaltijapäätös asiakkaalle ja kirjallinen sopimus työtoimintapaikan ja asiakkaan kanssa sekä ilmoitus työvoimahallinnolle. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa tekemään aloitussopimuksen vähintään 3kk:si. Jatkosopimukset voivat olla kestoltaan lyhyempiäkin, esim. 1kk. Työtoiminnan tavoitteena voi olla esim. totuttautuminen työelämään (työelämän pelisäännöt), saada elämään sisältöä ja rytmiä tai päihteettömän elämän tukeminen. Työtoiminta räätälöidään aina henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi. Työtoiminta voi olla myös lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus. Työtoimintajakso on 3-24 kuukautta, ja yhden vuoden aikana voi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan enintään 230 päivänä. Sovitun jakson aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vähintään yhtenä ja enintään viitenä päivänä viikossa, neljästä kahdeksaan tuntiin päivässä. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa ja huolehtimaan asiakkaan aktivointisuunnitelman toteutumisesta. Kunta voi järjestää toimintaa osana kunnan sosiaalipalveluja ja/tai perustamalla oman työllisyydenhoidonyksikön tai ostaa palvelun ostopalveluna eri palveluntuottajilta. Työvoimahallinnon ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille yhteistyökumppanina on aina sosiaalitoimen edustaja joko sosiaalityöntekijä ja/tai (kuntouttavan työtoiminnan) sosiaaliohjaaja. Kunnan kuntouttavan työtoiminnan lisäksi työvoimahallinnolla on tarjota erilaisia vaihtoehtoisia palveluita työttömälle. Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kunnat tekevät työllisyys ja aktivointitoimenpiteitä kukin omassa organisaatiossaan. Tarkempaa tietoa työkokeilusta ja palkkatuesta toimintakäsikirjan liitteessä 2. Mikkeli: Mikkelin kaupungissa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaavat yksi sosiaaliohjaaja ja kolme palveluohjaajaa, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoimapalvelukeskus Reitin sekä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua mm. kunnan eri yksiköissä, Mikkelin Toimintakeskus ry:n toimipisteissä ja sekä työllisyyspalveluiden työpajoilla. Hirvensalmen ja Puumalan kuntien osalta Mikkeli vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Käytännön järjestelyistä vastaa kunnan alueella työskentelevä sosiaaliohjaaja.

15 15 Mäntyharju: Mäntyharjun kunnassa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa sosiaaliohjaaja. Yhteistyö on tiivistä työ- ja elinkeinotoimiston, TYP- Reitin, Työpaja Potkurin, päivätoimintakeskus Olotilan, työllisyyden hoitoon liittyvien hanketyöntekijöiden sekä muiden kunnan yksiköiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan organisointia ja ohjausta on tarkoitus kehittää jatkuvasti. Erityisenä haasteena ja kehittämiskohteena on ohjauksen järjestäminen kuntouttavaan työtoimintaan osallistujille. Kehittämistyötä tehdään poikkihallinnollisesti yhdessä kunnan eri yksiköiden ja työllisyyden hoitoon liittyvien hanketyöntekijöiden kanssa. Kehittämistyötä varten on perustettu vuoden 2014 alussa työllisyysryhmä. Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua muun muassa kunnan eri yksiköissä, Työpaja Potkurissa sekä sosiaalitoimen ylläpitämässä päivätoimintakeskus Olotilassa. Työpaja Potkuri on tällä hetkellä suurin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien työllistäjä. Pertunmaa: Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa vastaava sosiaaliohjaaja. Työparina hänellä on työvalmentaja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti työ- ja elinkeinotoimiston, TYP- Reitin, Työhönohjausyksikkö Toimentuvan, 4 H:n, KELA:n sekä muiden kunnan hallintokuntien ja yritysten kanssa. Kangasniemi: Kangasniemellä yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja toimivat aikuissosiaalityön työllisyys- ja aktivointitoimenpiteiden parissa. He tekevät tiivistä yhteistyötä niin työvoimahallinnon kuin työvoimapalvelukeskus Reitin kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kolmannen sektorin toimijat Myrskylyhty ry ja Kangasniemen Työttömät ry. Yhteistyötä pyritään tiivistämään seurakunnan ja kunnan sisällä eri hallintokuntien kanssa. Vuonna 2014 on perustettu työllisyystyöryhmä ja Kangasniemen oma työllisyysstrategian päivitystyö on aloitettu. 5. MAAHANMUUTTAJATYÖ Mikkelillä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus kiintiöpakolaisen vuosittaisesta vastaanotosta Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa. Kiintiöpakolaisten vastaanotosta vastaa maahanmuuttotoimisto. Lisäksi Hirvensalmen ja Mäntyharjun kunnat ovat tehneet pakolaisten vastaanottopäätökset. Hirvensalmen päätöksen mukaan pakolaisten kokonaismäärä kunnassa on 25 henkilöä. Mäntyharju on vuonna 2010 päättänyt 30 kiintiöpakolaisen vuosittaisesta vastaanotosta. Maahanmuuttotoimiston asiakkaita ovat Mikkelin palvelutuotantoyksikön alueen

16 16 kiintiöpakolaiset (pääsääntöisesti neljän vuoden ajan maahantulosta), kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat (kolmena vuoden ajan ensimmäisestä kuntapaikasta), paluumuuttajat (valtion korvausten ajan, ½-5 vuotta) sekä muut maahanmuuttajat palvelutarpeen mukaan. Maahanmuuttotoimiston tehtäviä ovat: - vastaanoton valmistelu (kiintiöpakolaiset) - vastaanotto ja ensihuolto (kiintiöpakolaiset) - kotouttamiseen liittyvät tehtävät, alkuhaastattelut, tehostettu perhetyö, palveluohjaus - sosiaaliturva - suomen kielen alkeiden opetus - tulkkipalvelut (kiintiöpakolaiset, paluumuuttajat) - konsultaatio maahanmuuttoasioissa - aloitteentekijänä ylläpitää toimivaa yhteistyöverkostoa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa - kaupungille haettavat valtion korvaukset korvausten piiriin kuuluvista henkilöistä Maahanmuuttajatyön asiakasprosessi - varautuminen asiakkaan palvelutarpeeseen saatujen esitietojen perusteella ja palveluiden kartoittaminen - alkuhaastattelu ja nykytilanteen arviointi - eri etuuksien (mm. Kelan) hakeminen ja sosiaaliturva sekä eri palveluihin ohjaaminen - kotoutumissuunnitelman laatiminen - kotoutumisen tukeminen ja kotoutumisprosessin seuranta - asiakkuuden päättäminen Mikkelin kaupunki on päivittänyt vuonna 2009 kotouttamislain mukaisen kotouttamisohjelman. Mäntyharjun kunta ja Hirvensalmi ovat tehneet omat kotouttamisohjelmansa. Mäntyharjun kunta ostaa maahanmuuttopalvelut Mikkelin kaupungilta lukien ja Pertunmaa lukien. Juvan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja asiasta. Mikkelin seudulla on voimassa oleva maahanmuutto-ohjelma ( ), jonka seutuvaliokunta on hyväksynyt SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN PALVELUIDEN SAAMISEN PERUSTEET Perhepalveluissa on käytössä yhtenäiset palveluiden saamisen kriteerit.

17 LASTENSUOJELUPALVELUT 1. Lastensuojelutarpeen selvitys Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki (2007 / 41) 25, 25 a, 25 c 26, 27 Palveluiden saamisen perusteet Lastensuojelu asia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen, pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai on muutoin saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. 17 Sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi lapsen mahdollisen kiireellisen lastensuojelun tarpeen. Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulonjohdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen tai että asia selvästi luonteelta sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun on lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytty kiireellisiin lastensuojeluntoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. 2. Avohuollon tukitoimet Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki ( ) 34, 30, 35, 36, 37 Sosiaalityöntekijä tekee selvityksen kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään 3 kk:n kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää lastensuojeluasiakkuuden jatkumisesta tai päättymisestä. Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiin tulee ryhtyä, jos - jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät

18 3. Kiireellinen sijoitus Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki (2007 / 417) 38, / Huostaanotto ja sijaishuolto Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki (2007 / 47) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä - jos lapsi käytöksellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään Sosiaalityöntekijä laatii lastensuojelun asiakkaan olevalle lapselle asiakassuunnitelman. Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä perheen kanssa tarvittavat tukitoimet Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, sosiaalityöntekijä voi sijoittaa lapsen kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon tai järjestää muulla tavalla hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Lastensuojelulain mukaan huostaan oton valmistelu on aloitettava, kun: - puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai - lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään - avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia, mahdollisia järjestää tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. -huostaanotto ja sijaishuolto on lapsen edun mukaista 18 Huostaan otetulle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma. Vanhemmille on tarvittaessa laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin sijaishuollolla pyritään

19 5. Jälkihuolto Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki (2007 / 41) 75, 76 vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassa pidon jatkamisen / lopettamisen edellytykset asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Huostassa pito päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lastensuojelulain mukaan oikeus jälkihuoltoon syntyy, kun: - lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai - lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk. 19 Kunta voi harkintansa perusteella myöntää jälkihuolto oikeuden lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. Jälkihuollossa olevalle lapselle / nuorelle laaditaan jälkihuollon asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut. Jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. LAPSIPERHEIDEN TILAPÄINEN KOTIPALVELU Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Sosiaalihuoltolain 20 Palveluiden saamisen perusteet Lapsiperhe tarvitsee tilapäisesti kodinhoito, lastenhoito ja kasvatusapua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi. Raskauteen tai synnytykseen liittyvä avuntarve Aikuisen tai lapsen sairastuminen tai loukkaantuminen Väsymys ja uupumus perheessä Perheen erityistilanne, esim. avioero,

20 muutto, kuolema 20 PERHETYÖ 1. Ennaltaehkäisevä perhetyö Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Palveluiden saamisen perusteet Huoli vanhemmuudesta Yllättävä tilanne perheessä 2. Lastensuojelun perhetyö Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Lastensuojelulaki (2007 / 417) 36 - Lastensuojelun asiakkuus / avohuollon tukitoimi - huoli lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista sekä vanhemmuudesta PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 1. Isyyden selvittäminen: Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Isyyslaki 700 / 1975 Palveluiden saamisen perusteet Pääsääntöisesti lapsi syntynyt avioliiton ulkopuolella. 2. Huolto- ja tapaamissopimus Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 Pääsääntöisesti perhe itse hakeutuu palveluiden piiriin. 3. Käräjäoikeuden olosuhdeselvitys Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983, 16 Käräjäoikeuden pyyntö. 4. Elatusapu Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: Laki lapsen elatuksesta 704 / 1975 Pääsääntöisesti perhe itse hakeutuu palveluiden piiriin. ADOPTIONEUVONTA Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu: laki lapseksiottamisesta (153/1985) ja siitä annettu asetus (508/1997) sekä kansainväliset sopimukset. Palveluiden saamisen peruste Adoptioneuvontaa saavat kaikki ne, jotka toivovat adoptiolasta Suomesta tai ulkomailta. Prosessi on käynnistettävä neuvontaan osallistumisella.

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013 Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja Johanna Will-Orava 3.5.2013 Toimintakäsikirjan sisältö 1. Johdanto 2. Perhepalveluiden lähtökohdat, tavoitteet ja tarkoitus yhteistoiminta-alueella 3.

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja

Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, perehdyttämispäivä 3.5.2013 Niina Helminen Sosiaalipalveluiden johtaja www.mikkelinseutusote.fi Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4.2015 ALKAEN Sisältö 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

Tarja Tirkkonen 12.10.2015

Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Perheiden erityispalvelut Hanne Kalmari perheiden erityispalvelujen päällikkö Perheneuvola Leena Lehikoinen perheneuvolan päällikkö Perheoikeudelliset asiat Katja Niemelä perheoikeudellisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot