OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN TULEVAISUUDEN VISIOISSA: MITEN ARVIOIDA TIETEELLISESTI YLIOPISTO-OPINTOJEN KAUPALLISTAMISTA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN TULEVAISUUDEN VISIOISSA: MITEN ARVIOIDA TIETEELLISESTI YLIOPISTO-OPINTOJEN KAUPALLISTAMISTA?"

Transkriptio

1 OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN TULEVAISUUDEN VISIOISSA: MITEN ARVIOIDA TIETEELLISESTI YLIOPISTO-OPINTOJEN KAUPALLISTAMISTA? Jari Kaivo-oja, Teemu Haukioja & Ari Karppinen Alustus, Tiistai klo Tutkimusjohtaja, Dosentti Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto ARTIKKELIN TEKIJÄT Ari Karppinen Projektitutkija Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Teemu Haukioja Tutkijatohtori (Kansantaloustiede) Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Jari Kaivo-oja Tutkimusjohtaja, Dosentti Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 1

2 TAUSTAA Paineet siirtyä maksulliseen yliopistokoulutukseen ovat lisääntyneet yliopistouudistuksen myötä Vallitsevalle maksullisuuskeskustelulle on luonteenomaista politisoituminen. Yliopisto-opintojen maksullisuus on liitetty poliittisesti ns. kestävyysvajeongelman ratkaisuun Useat tutkijat ovat ottaneet kantaa yliopistojen maksullisuuteen Suomessa Suomi kuuluu harvoihin kehittyneisiin maihin, joissa yliopistokoulutus on lukukausimaksutonta. Keskustelu suomalaisen yliopistokoulutuksen maksullisuudesta on kuitenkin virinnyt. OECD on jo useamman vuoden ajan kasvuraporteissaan suositellut korkeakoulusektorimme rakenteelliseksi uudistamiseksi lukukausimaksujen käyttöönottoa. ARGUMENTTEJA MAKSULLISUUDEN PUOLESTA Maksujen käyttöönottoa perustellaan monella tapaa. Yliopistokoulutus nähdään henkilökohtaisena investointina korkeampaan elintasoon ja statukseen. Maksullisuutta pidetään oikeudenmukaisuuskysymyksenä: on väärin, että vähemmän koulutetut joutuvat maksamaan korkeimpina veroina joidenkin etuoikeutettujen maksuttoman yliopistokoulutuksen, ja maksuttomuudesta huolimatta akateeminen koulutus näyttäisi periytyvän. Yhteiskunnan näkökulmasta maksullisuuden odotetaan lyhentävän opiskeluaikoja ja pidentävän työuria alkupäästä sekä mahdollistavan yliopistokoulutuksen kehittämisen uudeksi vientialaksi. Yliopistojen näkökulmasta lukukausimaksut ovat houkutteleva lisärahoituskanava, ja maksuttomuus nähdään jopa esteenä yliopistojemme kansainvälistämiselle. 2

3 TALOUSTIETEELLISIÄ PERUSTEITA MAKSUTTOMUUDELLE (VIREN 2013) Tasa-arvo Meriittihyödyke koulutuksen sivistyksellisiä arvoja on vaikea hinnoitella markkinoilla Talouskasvu ja koulutuksen ulkoisvaikutukset Isot riskit hyödynsaamisen suhteen Koulutus on työtä miksi työn tekemisestä pitäisi maksaa? Maksuton koulutus on osoittanut hyödyllisyytensä Pankit eivät halua luotottaa riskipitoisia koulutusinvestointeja (luotonsääntelyongelma) MAKSULLISUUDEN (MAKSUTTOMUUDEN) ARVIOINTI TIETEELLISESTI Nettonykyarvo = Nykyarvoonsa diskontatut maksuttomuudesta koituvat hyödyt - nykyarvoonsa diskontatut maksuttomuudesta koituvat haitat Kustannus-hyötyanalyysi toteutetaan käytännössä noudattaen seuraavia pääpiirteitä: Määritetään tarkasteltavat hankevaihtoehdot (esim. maksullisuus A ja maksuttomuus B, muu rahoitusvaihtoehto X). Päätetään keille koituvilla hyödyillä ja kustannuksilla on merkitystä. Määritetään hankkeen vaikutukset ja käytettävät mittayksiköt. Ennustetaan tulevat vaikutukset koko hankkeen ajalta. Muutetaan kaikki vaikutukset rahamääräisiksi arvoiksi. Diskontataan tulevat kustannukset ja hyödyt nykyhetkeen. Lasketaan kunkin hankevaihtoehdon nettonykyarvo (NPV). Suoritetaan herkkyysanalyysi (herkkyys alkuoletuksille). Lopuksi tehdään politiikkasuositus nettonykyarvon ja herkkyysanalyysin perusteella. 3

4 ARGUMENTTEJA MAKSULLISUUTTA VASTAAN Kuitenkin akateemiseen keskusteluun ainakin taloustieteissä kuuluu luonteenomaisesti eri vaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen kokonaisvaltainen vertailu. Onko sellaisia tehty huolella: Ei ole. Tietoisuus eri vaihtoehdoista ja niiden eduista ja haitoista ovat perusedellytyksenä rationaalisille valinnoille. Onko liian uskallettua uudistaa nykyistä maksutonta koulutusjärjestelmää joihinkin koulutusmarkkinoiden sinänsä perusteltuihin osittaistasapainotarkasteluihin vedoten ilman vahvaa tutkimuksellista näyttöä maksuttomuuden haitallisuudesta koko yhteiskunnan näkökulmasta myös pidemmällä aikavälillä? Voi olla liian uskallettua. Asian huolellisempi tutkiminen on tärkeää Suomen kaltaiselle osaamistaloudelle, jossa taloudellinen menestyksemme nojaa vahvasti korkeaan koulutustasoon ja oikeudenmukaisuus mahdollisuuksien tasapuolisuuteen kansalaisille. KORKEAKOULUTUKSEN HOUKUTTELEVUUS NUORILLE IKÄLUOKILLE? Tutkimukset osoittavat, että nuoret aikuiset ovat usein myopisia, eli nykyhetki korostuu heidän valinnoissaan tulevaisuuden kustannuksella. Näin ollen yliopistojen maksullisuudella saattaa olla vaikutus joidenkin ehkä myös kaikkein lahjakkaimpien halukkuuteen hakeutua opiskelemaan yliopistoihin. Jos ainoastaan korkein koulutus muuttuisi maksulliseksi, luotaisiin selkeä taloudellinen kannustin alemman tason koulutuksen hankkimiseen. Yliopistojen opiskelun maksullisuuden kannustinvaikutukset koko koulutusjärjestelmän kannalta ovat heikosti tunnettuja. 4

5 YLIOPISTOKOULUTUKSEN MAKSULLISUUDEN VAIKUTUKSET TUOTTAVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN OVAT EPÄSELVIÄ On syytä korostaa, että suomalaisessa keskustelussa pääosassa ollut mikrotaloudellinen argumentointi ei huomioi kokonaistaloudellisia - makrotaloudellisia näkökohtia. Vaikka koulutusta itseään voidaan pitää yksityishyödykkeenä, yliopistoissa tuotettava tieteellinen tieto täyttää kollektiivihyödykkeen ominaisuudet: tieto ei kulu käytössä ja sitä voi käyttää samanaikaisesti. Koulutus ei ole selkeästi yksityishyödyke. Mikäli lukukausimaksut vaikuttavat keskimääräiseen koulutustasoon tai koulutettavien laatuun, sillä saattaa olla vaikutusta tiedon käytön ja innovaatioiden tehokkuuteen sekä pidemmällä aikavälillä tuottavuuteen. Koulutuksen ulkoisvaikutuksille voidaan kirjallisuuden perusteella löytää monenlaisia, vaikeasti mitattavia, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella merkityksellisiä taloudellisia ja ei-taloudellisia kanavia. Koulutuksen maksuttomuudella lienee vaikutusta koko kansantalouden dynaamiseen tehokkuuteen, josta huolehtiminen on avainasemassa tavoiteltaessa kestävää taloudellista menestystä globaalin kilpailun ja sisäisten sopeutumispaineiden (ikääntyminen, työurat ja huoltosuhde) maailmassa. GLOBAALIN OSAAMISTALOUDEN HAASTE Taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitzin (2012) argumentointia seuraten, ehkäpä juuri maksuttoman yliopistokoulutuksen Pohjoismaissa on löydetty sellainen globaaliin osaamistalouteen liittyvä mahdollisuuksien tasa-arvoa ja kestävää taloudellista menestystä korostava malli, jonka avulla voidaan päästä korkeammalle hyvinvoinnin tasolle kuin maissa, joissa satsaukset markkinatehokkuuteen ovat ensisijaisia. Kannattaisiko tätä menestystarinaa tutkia huolellisemmin? 5

6 KIITOKSET! Tutkimusjohtaja, Dosentti Jari Kaivo-oja (Helsingin yliopisto, Suunnittelutieteet, Lapinyliopisto, Innovaatiotutkimus ja ennakointitutkimus), Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Pienteollisuustalo Yliopistonkatu 58 D, 1. kerros Tampere Puh. (02) , (041)

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen?

Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen? avaukset Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen? Matti Virén Joka vuosi noin 20 000 uutta opiskelijaa aloittaa yliopisto-opiskelun, yliopisto-opiskelijoita on kaiken kaikkiaan noin 168 000 keskimääräisen

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja No. 1 14.5.2007 Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja Kari Raivio Yhteenveto Kansakunnan tieto- ja osaamispohjan kehittämisessä on tultu vaiheeseen, jossa määrällisen kasvun asemesta on panostettava

Lisätiedot

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa. Maksuton koulutus -argumenttipatteri Eduskuntavaalit 2011 SYL 9.2.2011 Lisätietoa: Matti Tujula / Jarmo Kallunki Yleistä Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Lisätiedot

Johdatus lukukausimaksujen talouteen

Johdatus lukukausimaksujen talouteen Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 1/2013 Johdatus lukukausimaksujen talouteen Matti Viren Professori Turun yliopisto 1. Miksi koulutus on maksutonta? Suomessa koulutus on ilmaista. Yleensä sillä

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI Karppinen Ari Vähäsantanen Saku Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication of Turku School of Economics,

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Julius Wilhelm Haartti Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Helmikuu 2014

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA:

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: Empiirinen analyysi alakohtaisesta palkkahajonnasta Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA Pro gradu -tutkielma Taloustiede Maaliskuu 214 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot