CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen Kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015"

Transkriptio

1 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen Kevät 2015

2 EDELLISELLÄ KERRALLA TAPAHTUNUTTA Täydellinen testaus on mahdotonta. Testataan, koska virheiden löytyminen ajoissa säästää rahaa. Tehdäänkö oikeaa tuotetta? Tehdäänkö tuotte oikein?

3 UUTTA! Facebook-ryhmä jossa voi kysellä juttuja tai jättää kommentteja: https://www.facebook.com/groups/ / Vastaillaan sitä mukaa kun ennätetään, myös muut kuin laitoksen väki saa vastailla ja kommentoida mikäli tietää vastauksen.

4 TESTAUS JA OHJELMISTOTUOTANTO CT60A4150 Ohjelmistotestauksen perusteet

5 JOHDANTO Ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan asiakkaan kohtuulliset odotukset täyttävän tietokoneohjelman tuottamista siten, että kehityskustannukset ja aikataulu on ennustettavissa riittävällä tarkkuudella. (Haikala & Mikkonen) Myös järkevien insinööritaidon periaatteiden määrittelyä ja käyttöä tavoitteena aikaansaada kustannustehokkaasti ohjelmia jotka ovat luotettavia ja jotka toimivat tehokkaasti oikeissa käyttöympäristöissään. (Naur & Randell)

6 OHJELMISTOTUOTANTO Eli siis ohjelmistotuotanto vastaa kaikista työvaiheista ensimmäisestä ideasta tuotteen valmistumiseen. ja mikäli puhutaan ohjelmiston elinkaaresta, myös valmistumisesta ylläpidon kautta alasajoon. Vesiputousmalli ja Scrum tavallisimpia esimerkkejä ohjelmistotuotannon malleista:

7 VESIPUTOUSMALLI

8 VESIPUTOUSMALLI

9 HUOMIOITA JA LUKUJA OHJELMISTOKEHIT YKSESTÄ Ylläpito ja alasajo unohdetaan melkein aina, vaikka ylläpidon lopettaminen keskeinen asia budjettisuunnittelussa. Karkeasti koko elinkaaren aikana: 1e suunnitteluun 10e tekemiseen ja tarkastamiseen 100e ylläpitoon (sisältää tosin ylläpidonaikaisen kehityksen) 20% osista sisältää 80% ongelmista. 90% ajasta käytetään 10% rakentamiseen.

10 SCRUM-MALLI

11 SCRUM-MALLI

12 OHJELMISTOTUOTANTO Elinkaaren vaiheet yleisellä tasolla: Suunnittelu, tehdään konsepti Määrittely, miten idea muutetaan tuotteeksi Rakentaminen, tehdään tuote Tarkastaminen (Testaaminen), katsotaan että kaikki toimii oikein. Toimittaminen, laitetaan tuote myyntiin. Ylläpito, päivitetään ja mahdollisesti jatkokehitetään tuotetta. Alasajo, hankkiudutaan hiljalleen eroon tuotteesta jota ei enää kannata ylläpitää tai jatkokehittää.

13 OHJELMISTON SUUNNITTELU, 4+1- MALLISTA Class diagram, Communication diagram, sequence diagram, state machine diagram, object diagram. Logical View Component diagram, package diagram. Development View Object model; what components will be made, how will they behave. Concurrency, synchronized aspects. Process View Use case diagrams Use-Case View / Scenarios How system interacts with the world and systems around it. Organization of the assets during the development work. (Which belongs to what) How software and hardware are related; what system looks like when finished. Physical View Activity diagram, timing diagram. Deployment diagram

14 LUOKKAKAAVIOT

15 KÄY TTÖTAPAUKSET

16 SEKVENSSIKAAVIO

17 AKTIVITEETTIKAAVIO

18 TOTEUTUSKAAVIO

19 OHJELMISTON SUUNNITTELU, 4+1- MALLISTA Class diagram, Communication diagram, sequence diagram, state machine diagram, object diagram. Logical View Component diagram, package diagram. Development View Object model; what components will be made, how will they behave. Concurrency, synchronized aspects. Process View Use case diagrams Use-Case View / Scenarios How system interacts with the world and systems around it. Organization of the assets during the development work. (Which belongs to what) How software and hardware are related; what system looks like when finished. Physical View Activity diagram, timing diagram. Deployment diagram

20 OHJELMISTO

21 OHJELMISTOTESTAUS OK, no mitä ohjelmistotestaus sitten on? Kaikki, mitä tehdään sen eteen että tuote olisi Oikein suunniteltu Oikein rakennettu Täyttäisi sille asetetut tavoitteet

22 MITÄ ON TESTAUS? Ohjelmistoprosessi Määrittely Suunnittelu Toteutus Testaus Ylläpito

23 MITÄ ON TESTAUS? Määrittely Perinteinen mielikuva: Ohjelmistoprosessi Suunnittelu Toteutus Testaus aloitetaan jossain täällämain Varsinaisesti testaus on tuo vaihe tuossa Testaus Ylläpito Testaus on lopetettu tässä vaiheessa

24 MITÄ ON TESTAUS? Määrittely Perinteinen Oikeasti testaustoiminta mielikuva: Suunnittelu Ohjelmistoprosessi On kaikki toimenpiteet alkaen määrittelystä päättyen tuotteen lopettamiseen, joilla vaikutetaan lopputuotteen laatuun. Toteutus Testaus Testausta varten määritellään mitä, missä, kuka, miksi, miten ja millä välineillä, organisaation ja projektien tasolla. Eli kaikki mitä tälle välille mahtuu Ylläpito

25 TERMIEN TARKOITUKSIA Esitestaus (pre-testing): Testaustyö, joka tehdään tuotteen osalle joka ei päädy lopulliseen versioon tai jonka tuloksia käytetään varsinaisen tuote- ja projektisuunnittelun apuna. Staattinen testaus (static testing): testaustyö, jossa testattavaa ohjelmistoa arvioidaan ilman että sitä suoritetaan. Esimerkiksi katselmoinnit ja kompleksisuuslaskelmat. Dynaaminen testaus (dynamic testing): testaustyö, jossa testattava ohjelmisto suoritetaan ja sen käyttäytymistä arvioidaan.

26 VERIFIOINTI, VALIDOINTI JA TESTAUS Verifiointi, todentaminen Validointi, kelpuutus Staattinen testaus Dynaaminen testaus Staattinen testaus Dynaaminen testaus Verifiointi (kirjakielessä todentaminen) == tuote on tehty oikein Validointi (kirjakielessä kelpuutus) == on tehty oikea tuote

27 TERMIEN TARKOITUKSISTA Laadunvarmistus (Quality Assurance): Kaikki mitä tehdään sen eteen että tuotteen laatu saadaan pysymään korkealla. Laadunvalvonta (Quality Control): Työ, jossa tehdään laadunvarmistusta. Testaus (Testing): Englanninkielisessä ammattikirjallisuudessa tarkoittaa monesti mekaanista työtä jolla ohjelman rakenne verifioidaan. Suomeksi, ja monesti ei-amerikkalaisessa kirjallisuudessa laadunvarmistuksen synonyymi mekaanisen testaustyön lisäksi. V&V, eli verifiointi ja validointi: toinen yleisnimi työlle, jolla valvotaan että tuote vastaa suunnitelmia ja että suunniteltu järjestelmä ratkaisee sen ongelman mitä siltä halutaan.

28 VIKA, VIRHE, HÄIRIÖ, BUGI Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Virhe tai erehdys: Ihmisen toiminnan tuottama vika ohjelmistossa. Vika tai bugi: Ohjelmistosta tai dokumentaatiosta löytyvä poikkeama, jonka takia ohjelmisto ei toimi oikein joutuen häiriötilaan. Näiden etsiminen on se ohjelmistotestauksen *juttu*. Häiriö: Tila, jossa ohjelma ei toimi niin kuin sen pitäisi. Syy häiriöön voi olla bugi, virhe, käytetty laitteisto, viallinen mittari, sähkökenttä, magneettikenttä, Pohjois-Korea, huonepöly, Saturnuksen asento

29 OHJELMISTOTESTAUS

30 TESTAUSTASOT Testaustasot tarkoittavat sitä kokoluokkaa, missä ohjelmistoa testataan. Yksi moduuli Moduulien yhdistäminen Koko järjestelmä Koko järjestelmä ja oikea käyttöympäristö Tästä lisää ensi viikolla

31 TESTAUKSEN V-MALLI

32 TESTAUSMENETELMÄT Testausmenetelmät kuvaavat erilaisia tapoja tehdä testaustyötä. Musta laatikko Lasilaatikko Automaatiotestaus Tutkiva testaus Rasitustestaus Tietoturvatestaus Alfa- ja Beta-testaus Mallipohjainen testaus

33 OHJELMISTOTESTAUS

34 TESTAUKSEN MITTARIT Mittarit on työvälineitä joiden avulla voidaan arvioida sitä, miten projekti etenee ja/tai sitä miten paljon työtä on vielä tekemättä: Raakadatamittarit Työnsuunnitteluun perustuvat Projektin tilaan perustuvat Kattavuuteen perustuvat Tuloksiin liittyvät mittarit Luotettavuuteen ja tehokkuuteen perustuvat mittarit Esimerkiksi: Miten suuren %-osuuden kaikesta ohjelman lähdekoodista nykyiset testitapaukset suorittavat ainakin kerran?

35 TESTAUSPROSESSI Miten testausta Suunnitellaan? Tehdään? Määritellään? Kuka, miten, missä, millä, miksi, milloin? Miten organisaatiot tekevät ohjelmistotestausta? Mitä voimme oppia muiden virheistä? Entä omistamme? Mitkä on ohjelmistotestauksen best practicet? Esimerkiksi Kanerin 293 ohjetta ohjelmistotestaukseen.

36 TESTAUST YÖKALUT Millaisilla työvälineillä organisaatio tekee testausta? Mihin työvaiheeseen käytetään mitäkin? Mihin tieto tallennetaan ja mistä sitä löytyy? Miten työ organisoidaan? Miten esimerkiksi automaatiotestien caset määritellään? Kuinka testaan käyttöliittymän toimivuutta kun meillä ei ole mitään käyntiin lähtevää?

37 OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus Tarkastus Käyttöönotto Ohjelmistotestauksen prosessi Esitestaus Testauksen suunnittelu, testattavuuden arviointi Testaus eri tasoissa, regressiotestaus Käyttöönotto / hyväksymistestaus / Betatestaus Hotfixien, laajennusten testaus

38 OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus Tarkastus Käyttöönotto Ohjelmistotestauksen prosessi Esitestaus Testauksen suunnittelu, testattavuuden arviointi Testaus eri tasoissa, regressiotestaus Käyttöönotto / hyväksymistestaus / Betatestaus Hotfixien, laajennusten testaus

39 TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä testauksessa on aina kolme tahoa: Testauksesta vastaava esimies (projektipäällikkö, testipäällikkö tjs.) Testaaja Kehittäjät Lisäksi testauksessa on aina kolme asiakokonaisuutta: Testaussuunnitelma (miten testataan) Testitapaukset (asiat joita pitää kokeilla) Testiraportti (yhteenveto siitä miten asiat sujui sekä siitä mitä tehtiin.)

40 TESTAUS HYVIN LYHYESTI 1. Testipäällikkö, kehittäjät ja testaajat luovat testaussuunnitelman ja ensimmäiset testitapaukset teknisten suunnitelmien pohjalta jotta työt päästään aloittamaan. 2. Kehittäjät toteuttavat järjestelmään komponentteja, sekä tekevät niiden yksikkötestauksen. 3. Testaajat ja kehittäjät suunnittelevat järjestelmään täydentäviä testitapauksia sen pohjalta miten tuote lähtee toteutumaan. 4. Testaajat kokeilevat komponentteja tehdyillä testitapauksilla, ja jos jokin ei toimi, kirjoittavat niistä ilmoituksen kehittäjille. 5. Kehittäjät ottavat saadut ilmoitukset työn alle ja korjaavat viat kriittisimmistä ja riskialttiimmista aloittaen. 6. Kehittäjät tuottavat samaan aikaan lisää uusia komponentteja. 7. Sitä mukaa kun komponentteja valmistuu, niitä liitetään projektiin samalla integrointitestausta tehden. Jos jokin ei toimi, siitä tehdään uusi testitapaus.

41 TESTAUS HYVIN LYHYESTI 8. Kun kaikki komponentit on tehty ja integroitu, siirrytään testaamaan järjestelmää kokonaisuutena. Jos vikoja löytyy, siitä tehdään testitapauksia jatkoa varten. 9. Kun kaikki merkittävät viat on korjattu, siirrytään hyväksymistestaukseen. 10. Jos hyväksymistestauksessa löytyy ongelmia, niistä tehdään testitapaukset ja ne korjataan. 11. Kun asiakas, hyväksyjä tai vastaanottaja on tyytyväinen järjestelmään, se on valmistunut. 12. Laaditaan loppuraportti; dokumentit, lähdekoodi ja muut osat talletetaan ylläpitoa, korjauksia sekä jatkoprojekteja varten. 13. Jos tuotteeseen tehdään päivityksiä, lisäyksiä tai korjauksia, tapahtuu samat asiat mutta pienemmässä mittakaavassa; alkuperäiset testitapaukset säilytetään osana regressiotestejä.

42 MITÄ TÄSTÄ LUENNOSTA PITÄÄ MUISTAA? Ohjelmistoja voidaan tuottaa eri tavoilla; testauksen menetelmät samoja eri prosessimallien välillä. Testaus ei käytännössä ole pelkästään mekaaninen vaihe kehitystyön yhteydessä, vaikka termi teoriassa sitä tarkoittaisikin. Puhuttaessa testauksesta puhutaan yleisemmin laadunvarmennuksesta ja ylipäänsä suunnitteluvirheiden tapahtumisen estämisestä. Verifiointi (kirjakielessä todentaminen) == tuote on tehty oikein Validointi (kirjakielessä kelpuutus) == on tehty oikea tuote Mitä tästä kurssista pitää muistaa? :: Jos ei muuta, niin TESTAUS HYVIN LYHYESTI kalvot.

43 ENSI KERRALLA Testaustasot Harjoituksissa tehtäviä liittyen yksikkötasolla testaamiseen ja testaamisen tekemiseen yleisesti. Harjoitusryhmät Tiistai klo luokka 4405 Keskiviikko klo luokka 4405 Ei erillistä ilmoittautumista, sama sisältö molemmissa ryhmissä.

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 JATKUU VIIME KERRASTA OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 KERTAUS EDELLISESTÄ CT60A4150 Ohjelmistotestauksen perusteet ERILAISIA MITTAREITA (ISO/IEC 29119) Eli: Toistettava,

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE KURSSILLE

SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE KURSSILLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business and Management Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Nina Korjus SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.9.2007 Tekijä(t) Pekka Hulkkonen

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus

Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus Mitä on laatu? Miten varmistua laadusta? Laatumittaus Testaus Tarkastusmenettely Laatujärjestelmä Liiketoiminta, johtaminen Laatujärjestelmä Hankkeiden hallinta

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät

Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät Esa Salmikangas JAMK/IT versio 25.10.2007 Laatujärjestelmät 1 Johdantoa ohjelmistotuotannon laatuun Laatujärjestelmät 2 Case: Explosion of the Ariane 5 On June

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö

EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö Tarkastaja: Samuli Pekkola ja Kari Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ Henri Kulju LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Kulju, Henri Laadunvarmistus ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

Testaus. tulosavaruus. Testaus

Testaus. tulosavaruus. Testaus Testaus Johdanto: Mitä testaus on (ja mitä se ei ole) Testauksen ongelmia Testaustasot, V-malli Testitapausten valinta Testauksen kattavuus Työkalut Suunnittelu, seuranta ja dokumentointi Oliokeskeisyys

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot