Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2004

2 Sisältö Aina Group lyhyesti 3 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 5 Uusi toimintamalli 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Liiketoimintakatsaukset Hämeen Sanomat -konserni 10 Hämeen Puhelin 14 Telekolmio 16 Kehitystoiminta 18 Henkilöstö 20 Yhtiön hallinnointi 22 Osakkeet ja osakkeenomistajat 26 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 29 Tuloslaskelma, konserni 32 Tase, konserni 33 Rahoituslaskelma, konserni 34 Tuloslaskelma, emoyhtiö 35 Tase, emoyhtiö 36 Rahoituslaskelma, emoyhtiö 37 Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet 38 Tilinpäätöksen liitetiedot 39 Hallituksen ehdotus voitonjaosta, tilintarkastuskertomus 47 Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet 48 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 49 Hallitus 50 Konsernin johtoryhmä 51 Tietoa osakkeenomistajille 52 Yhteystiedot 53 Armas-matkapuhelinliittymä 54 Tämä vuosikertomus löytyy internet-sivuiltamme Vuosikertomuksia ja sähköpostilla lähetettäviä tiedotteitamme voi tilata osoitteesta Aina Group Oyj, PL 585, Hämeenlinna, puh. (03) , faksilla (03) tai sähköpostilla

3 3 Aina Group lyhyesti Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojensa keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Mediatoimialaa edustavan Hämeen Sanomat -konsernin kustannustoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat ja kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, minkä lisäksi Iskelmä Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa. Hämeen Sanomat Oy:n lehtipainoliiketoiminta on yhtiöitetty Hämeen Lehtipaino Oy:öön. Lisäksi Hämeen Sanomat Oy harjoittaa jakeluliiketoimintaa. Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tuottaa valtakunnallisten yhteistyökumppaniensa kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. Tietoliikennepalvelujen sekä myös tietotekniikka- ja turvaratkaisujen tarjonnasta yrityksille ja yhteisöille vastaa Telekolmio Oy. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy tarjoaa tietotekniikan ja eri alojen automaation koulutus-, kehitys-, tutkimus- ja konsultointipalveluja yrityksille ja julkishallinnon yksiköille. Konsernin avainluvut TUHATTA EUROA Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Tulos/osake, euroa Tuotekehitys- ja tutkimusmenot Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste (%) 79,7 78,8 Henkilöstö keskimäärin Konsernin strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, paikallisuuteen ja yhteistyöhön. Paikallisuus ei tarkoita rajautumista Hämeenlinnan seutuun, vaan lähestymistapaa uusilla liiketoiminnoilla myös nykyisen toiminta-alueen ulkopuolella. Aina Groupin toimintamallia on uudistettu vuoden 2005 alussa (ks. 6 7). 95 % 100 % 60 % 100 % HÄMEEN SANOMAT OY HÄMEEN PUHELIN OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY 100 % OMNIVEST OY 100 % 100 % 100 % RADIO JANNE OY HÄMEEN LEHTIPAINO OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY 100 % GRAFTOR MEDIA PRODUCTION OY

4 4 Keskeisimmät tiedotteet Hämeen Sanomat täytti 125 vuotta. Hämeen Sanomat Oy julkisti lehtitalon historian Hämeen Sanomat Oy yhtiöittää lehtipainonsa erilliseksi Hämeen Lehtipaino Oy:ksi lokakuun alusta Radio Janne liittyy puolivaltakunnalliseen Iskelmä-Radioketjuun ja ottaa nimekseen Iskelmä Janne Uusi sähköinen Etelä-Hämeen puhelinluetteloon perustuva hakupalvelu seutu.net on avattu aina.fi-portaalissa Hämeen tietotekniikkakeskus Oy julkisti uuden Sähköisen Reissuvihkon kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon HPO-yhtymä tuo markkinoille uuden seudullisia palveluja tarjoavan matkapuhelinliittymän. Koekäyttö alkaa HPO-yhtymä Oyj osti Hämeenlinnan kaupungilta sen 9,6 % osuuden Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä, joten yhtiöstä tuli HPO-yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Konserni uudistaa organisaationsa Ensi vaiheessa uudistus näkyy asiakkaalle myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun keskittämisellä HPO-yhtymä Oyj julkisti tarjouksensa ostaa osakkeet Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkailta hintaan 30 euroa/osake Konsernin emoyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Aina Group Oyj:ksi. Lisäksi päätettiin lakkauttaa hallintoneuvosto toimielimenä Telekolmio Oy:n yt-neuvottelujen seurauksena päätettiin irtisanoa seitsemän henkilöä. Alkuvuodesta käytyjen neuvottelujen seuraksena oli irtisanottu kymmenen henkilöä Yhtiön uusi nimi Aina Group Oyj merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiö otti käyttöön uuden liikemerkin ja visuaalisen ilmeen.

5 5 Avainluvut graafisesti LIIKEVAIHTO YHTIÖITTÄIN 2 1 HENKILÖSTÖ YHTIÖITTÄIN 2 1. Hämeen Sanomat -konserni 18,2 M 33 % 2. Hämeen Puhelin Oy 21,3 M 39 % 3. Telekolmio Oy 14,2 M 26 % 4. Muut 1 M 2 % 1. Hämeen Sanomat -konserni 308 henkilöä 54 % (sis. lehdenjakajat 160 henkilöä) 2. Hämeen Puhelin Oy 158 henkilöä 27 % 3. Telekolmio Oy 80 henkilöä 14 % 4. Muut 29 henkilöä 5 % M M LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO

6 6 Uusi toimintamalli Aina Group uudisti rakennettaan ja toimintamalliaan vuoden 2005 alussa. Muutos tukeutuu konsernin strategisiin kulmakiviin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, paikallisuus ja yhteistyö. Toiminnallisen rakenteen ja toimintatapojen muutoksen tavoitteet on kiteytetty kahteen päätavoitteeseen, jotka ovat markkinaosuuden säilyttäminen sekä kannattava kasvu, joka tuo mukanaan uutta liiketoimintaa myös nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelta. Keskeisintä uudistuksessa oli yhdistää palvelujen tarjoaminen riippumatta siitä missä konsernin yksikössä ne tuotetaan. Media- ja kuluttaja-asiakkaat Mediamarkkinointi myy mediatilaa Hämeen Sanomiin, Iskelmä Janneen, puhelinluetteloon, sähköiseen seutuhakemistoon ja Aina-portaaliin. Yksikköön yhdistettiin henkilöstö Hämeen Sanomien ilmoittajapalvelusta, Hämeen Puhelimen hakemistopalveluista sekä konsernin monimediamyynnistä. Kuluttajamarkkinointi vastaa kaikesta konsernin kuluttajatuotteiden markkinoinnista, kuten Hämeen Sanomien tilausmyynnistä ja Hämeen Puhelimen tarjoamien liittymien myynnistä. Kuluttajamarkkinointiin yhdistettiin Hämeen Sanomien levikkimarkkinointi ja Hämeen Puhelimen myynti, markkinointi sekä laajakaista- ja internetpalvelut. Media- ja kuluttaja-asiakkaat -toiminto kuuluu konsernin emoyhtiö Aina Group Oyj:öön. Toimintoa johtaa Matti Vihervuori, joka vastaa myös konsernin mediapalveluista. Yritys- ja julkisyhteisöasiakkaat Yritys- ja julkisyhteisöasiakkaat -toiminnon asiakkuuksia hoitaa Telekolmio Oy. Yritysasiakkaista vastaa Telekolmio Oy:n toimitusjohtaja Markku Syvänen ja julkisyhteistöasiakkaista vastaa Hannu Ossi. Toimintoa johtaa oman toimensa ohella konsernijohtaja Reijo Syrjäläinen. Aina Groupin toiminnallinen rakenne ASIAKKAAT MEDIA- JA KULUTTAJA- ASIAKKAAT YRITYSASIAKKAAT JULKISYHTEISÖASIAKKAAT MEDIAPALVELUT 100 % ICT-PALVELUT PALVELU- JA TUOTEKEHITYS HENKILÖSTÖHALLINTO TALOUSHALLINTO TOIMITUSJOHTAJA

7 7 Mediapalvelut Mediapalvelut-toiminnon muodostavat Hämeen Sanomat Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeen Lehtipaino Oy, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy ja Radio Janne Oy. Hämeen Sanomat Oy keskittyy sisällöntuotantoon, josta vastaa päätoimittaja Olli-Pekka Behm. Lisäksi Hämeen Sanomat Oy harjoittaa lehtien jakeluliiketoimintaa. Mediapalveluita johtaa Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtaja Matti Vihervuori. ICT-palvelut Konsernin ICT-palvelut (Information and Communication Technology, tieto- ja viestintätekniikka) tuotetaan Hämeen Puhelin Oy:ssä ja osaltaan Telekolmio Oy:ssä. Toiminnosta vastaa Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Seppo Lamminaho. Mediamarkkinointi vastaa konsernin media- ja hakemistomyynnistä. Yksikössä työskentelee 31 henkilöä, joista kuvassa vasemmalta monimediamyyjä Petri Harjula, ilmoitusvalmistaja Arja Ståhlberg, myyntipäällikkö Mika Sutinen, myyntineuvottelija Anna-Leena Lemberg, myyntineuvottelija Marja-Leena Karevaara ja hakemistopalvelujen tuotepäällikkö Sari Räihä. Kuluttajamarkkinointiin on keskitetty konsernin kuluttajatuotteiden markkinointi, kuten lehtitilausmyynti sekä tele- ja muiden sähköisten liittymien myynti. Näiden palvelujen myynti ja asiakaspalvelu on keskitetty vuoden alussa yhteisiin tiloihin Hämeenlinnan keskustassa. Kuluttajamarkkinoinnissa työskentelee 35 henkilöä, joista kuvassa vasemmalta myyntineuvottelija Johanna Nurmi, yhteyspäällikkö Raul Alander, myyntipäällikkö Antti Niiniö, myyntineuvottelija Johanna Salmi ja tilaustenhoitaja Pirjo Pirnes.

8 8 Konsernijohtajan katsaus Reijo Syrjäläinen Maailmantaloudessa vuosi 2004 oli rajun kasvun vuosi. Globaali kokonaistuotanto kasvoi n. viisi prosenttia eli enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Kasvun voimakkaimpina vetureina toimivat Yhdysvallat, Kaukoitä ja erityisesti Kiina. Kiinan kasvulukuja seuratessa tulee mieleen, mitä Napoleon Bonaparte totesi jo yli 200 vuotta sitten; antaa Kiinan nukkua, sillä kun se herää, se järisyttää maailmaa. Mitä talouteen tulee, on Kiina totisesti heräämässä. Voimme kuitenkin toivoa, että herääminen tapahtuu riittävän rauhallisesti. Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna yhdeksän prosentin vauhtia eli ylikuumeneminen on lähellä. Kiina on nopeasti liikkeellä paitsi teollisuudessa myös tietotekniikan ja tietoliikenteen aloilla. Tunnetko yrityksen nimeltään Lenovo? Kyseessä on maailman kolmanneksi suurin henkilökohtaisten tietokoneiden valmistaja. Lenovo osti IBM:n PC-tuotannon ja on juuri kiinalainen yhtiö. Tietoliikennetekniikan johtava maa on jo joitakin vuosia ollut Etelä- Korea ja samat piirteet ovat nyt tarttumassa Kiinaan. Meidän kannaltamme ikävin asia on se, ettei globaali kasvu juurikaan tarttunut Eurooppaan vaan bruttokansantuotteen kasvu jäi kotimarkkina-alueellamme alle kahden prosentin. Suomen taloudessa yllettiin merkittävästi Euroopan keskiarvokasvua rivakampaan vauhtiin (Tilastokeskus 3,7 %) kotitalouksien lisääntyneen kysynnän ja kasvaneiden yksityisten investointien vuoksi. Muiltakin osin kuluttajakysyntä ja kotitalouksien luottamus Suomen talouden kehitykseen ovat kehittyneet positiivisesti ja suomalaisten usko omaan talouteen on korkeammalla kuin koskaan.

9 9 Tietoliikennetoimialalla muutokset ja murrokset jatkuivat vuonna Kilpailu kiristyi entuudestaan ja erityisesti matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla oli selkeitä ylikuumenemisen merkkejä. Vuonna 2003 toteutettu numeronsiirrettävyys matkapuhelinverkoissa yllätti suosiollaan kaikki. Numeronsiirtoja on tehty jo yli puolitoista miljoonaa. Pieni osa kuluttajia vaihtaa tarjouskilpailun perässä operaattoria useita kertoja. Verkko-operaattorit, jotka toimivat myös palveluoperaattoreina (TeliaSonera, Elisa, Finnet) aloittivat voimallisen hintasodan uusia palveluoperaattoreita vastaan, mikä on aiheuttanut ennennäkemättömän hintaeroosion. Vuonna 2004 avautuivat vihdoin ja suhteellisen vähin äänin paljon puhutut ja odotetut kolmannen sukupolven matkaviestinverkot (3G). Päätelaitepuolella kehitys on ollut totutun nopeaa ja tuonut mukaan tärkeitä uusia käyttötapoja kuten sähköposti- ja kalenteriliitynnän, kameran ja musiikin. Vuoden olennaisin murros tapahtui laajakaistamarkkinassa, joka kasvoi vuodessa liittymästä liittymään eli noin joka kolmannessa kotitaloudessa on laajakaistaliittymä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen laajakaistastrategian tavoite, yli miljoona liittymää vuoden 2005 lopussa toteutuu ja ylittyykin leikiten. Seuraavaksi tulemme näkemään näiden liittymien nopeuksien ripeän kasvun, joka luo pohjaa Aina Groupin strategialle sisältöjen ja palvelujen toimittajana. Jo nyt siirrettävien tiedostojen koot ovat kasvaneet rajusti. Tämä siksi, että liikkuvaa kuvaa ja musiikkia kulkee verkoissa yhä enemmän. Suomen ja ulkomaiden välisen internetliikenteen määrä on kasvanut vuodessa kolminkertaiseksi ollen nopeinta koko Euroopassa. Samaa kehitystä tulee entisestään lisäämään seuraavien vuosien aikana rajusti kasvava puhe internetissä eli Voice over Internet Protocol (VoIP). Murrosten aika alalla ei muutenkaan ole ohi. Vuonna 2005 tulee voimaan numeron siirrettävyys lankaverkossa ja tämä seikka yhdessä edellä kuvatun teknisen kehityksen kanssa tulee nopeuttamaan merkittävästi lankapuhelinmarkkinan muutosta. Mediatoimiala reagoi nopeasti talouden yleiseen tilanteeseen ja niinpä vuosi 2004 oli alalla hyvä. Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (TNS Gallup). Sanomalehtimainonta kasvoi 5,7 % ja kaupunki- ja noutolehtimainonta 8,4 %. Sanomalehtimainonnan osuus koko mediakakusta oli 49,2 % ja kaupunkilehtimainonnan osuus 5,8 (TNS Gallup). Erityinen huomio kiinnittyi siihen, että pitkään lupauksia antanut internetissä tapahtuva mainonta kasvoi peräti yli 35 %, toki vaatimattomista pohjaluvuista. Median pitkään vakiintuneessa kentässä alkoi vuoden aikana tapahtua myös yritysjärjestelyjä. Alma Median tvja radioliiketoiminnat myytiin Ruotsiin ja Jantonin kaupunkilehdet Keski-Uusimaa-konsernille. Kaupunkilehtikenttä on ketjuuntumassa. Vuosi 2004 oli Aina Group Oyj:n toinen toimintavuosi konsernirakenteella, jossa eri toimialojen liiketoimintayhtiöt raportoivat toiminnastaan konsernin emoyhtiölle. Vuoden aikana alettiin valmistautua merkittävään toimintatavan ja rakenteen muutokseen konsernissa, joka toteutettiin vuoden 2005 alusta, josta on kerrottu edellisellä aukeamalla. Konsernilla on vankka markkinaosuus päätuotteissaan ydintoimialueellaan, taloudellinen asema on vakaa ja uuden rakenteen tuomat hyödyt pääomien käytön tehokkuudelle ovat selkeät. Muutoksen pohjana ovat valitut strategiset teemat: asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja paikallisuus. Toiminnallisen rakenteen ja toimintatapojen muutoksen tavoitteena on toisaalta säilyttää hyvä markkinaosuus perinteisellä toimialueella ja toisaalta luoda kannattavaa kasvua ja uutta liiketoimintaa nykyisen toimialueen ulkopuolella. HPO-yhtymä Oyj vaihtoi nimekseen Aina Group Oyj:n vuoden 2004 lopussa. Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 54,7 milj. euroa, liikevoitto 4,8 milj. euroa ja tilikauden voitto 3,8 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 66,2 milj. euroa, oma pääoma oli 50,9 milj. euroa ja omavaraisuusaste 77 %. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 milj. euroa ja bruttoinvestoinnit 4,8 milj. euroa. Konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Vuoden 2004 tärkein kehityshanke oli Armas, paikallinen matkapuhelinliittymä, joka tarjoaa laajan kirjon seudullista sisältöä. Palvelun ytimenä on GSM-liittymä, johon liitetään maakuntalehden tuottamaa sisältöä ja paikallisten yritysten tarjoamat asiakasedut. Maakunnallisen mobiililehden lisäksi palvelupakettiin sisältyvät mm. seudullinen puhelinhakemisto, tapahtumakalenteri ja ainoastaan liittymän käyttäjille suunnattavat tarjoukset. Keskeistä on myös paikallinen asiakaspalvelu. Haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Groupin henkilökuntaa tuloksellisesta vuodesta Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja

10 Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin, mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kiinnostavimmat sisällöt tarvitsevat kattavimmat liittymät Olemme Hämeen Sanomissa viime vuosina pohtineet toimintatapoja ja tuotteita, joilla voisi hyödyntää ja yhdistää median ja sähköisen tiedonvälityksen mahdollisuudet. Aina Groupin yhteinen eri toimialoja hyödyntävä tuote matkapuhelinliittymä Armas lanseerattiin vuoden 2005 alussa Hämeenlinnan seudulla tukeutuen Hämeen Sanomien brändiin. Puhumme lehtitalokonseptista. Liittymän markkinoinnissa keskeisenä kohderyhmänä ovat lehden kestotilaajat ja potentiaaliset kanta-asiakkaat sekä heidän lähipiirinsä. Markkinoinnista vastaa lehden tilausmyyntiorganisaatio. Liittymän ostaja saa sisältöpalveluja, joita muilla palveluoperaattoreilla ei ole tarjota. Pääosa sisältöpalveluista, esimerkiksi mobiililehti paikallisine uutisineen tuotetaan Hämeen Sanomien toimituksessa. Lehtitalokonseptimme on rakennettu siten, että se toimii minkä tahansa maakuntalehden toimialueella tukeutuen lehden vahvaan brändiin ja asiakkuuksien hallintaan. Näin tarjoamme myös muille maakuntalehdille mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaansa uudella tuotteella ja uudella ansainnalla ryhtymällä Armas-jälleenmyyjäksi omalla seudullaan. Kuvassa vasemmalta tilaustenhoitaja Mirjam Suomalainen, myyntipäällikkö Antti Niiniö, monimediatuottaja Elina Nummelin ja päätoimittaja Olli-Pekka Behm.

11 11 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Sanomien 125-juhlavuosi on takana. Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen on vahvasti antanut leimansa kuluneelle vuodelle. Yhteistyömme Aina Groupissa on saanut ensimmäisiä konkreettisia muotoja. Alkaneen vuoden helmikuussa toimme markkinoille maamme ensimmäisen paikallisia sisältöpalveluja tarjoavan matkapuhelinliittymän nimeltään Armas. Tässä paikallinen sisällöntuotanto ja sähköinen tiedonvälitys lyövät kättä oivallisella tavalla. Uuden kehittämisen ohella kivijalkamme maakuntalehti Hämeen Sanomien lukijamäärä nousi Kansallisen mediatutkimuksen mukaan neljällä tuhannella :een. Median ja erityisesti painetun viestinnän osalta on viime aikoina tapahtunut paljon. Alma Median yritysjärjestelyssä ja Jantonin printtiliiketoiminnan myynnissä Keski-Uusimaa-konsernille on havaittavissa mielenkiintoisia yhtenevyyksiä. Molemmissa tapauksissa päädyttiin lopputulokseen, jossa kustantaja ja omistaja ovat paikallisia omalla pelikentällä näkyviä toimijoita. Samaa suuntausta edustaa ilmaisjakelulehtien nouseminen suuriakin mediataloja kiinnostavaksi liiketoiminnaksi. Nämä lehdet painottavat sisältöään sanomalehtiäkin enemmän paikkakunnan asioiden kertomiseen. Paikallisuus siis on edelleen vahva kilpailutekijä kustannustoiminnassa. Hämeen Sanomat -konsernin vuoden 2004 liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,8 %. Liikevaihto oli euroa. Liikevaihdon nousu johtui ennakoitua voimakkaammin kasvaneista ilmoitus- ja lehtipainon myynneistä. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli euroa ja tilikauden voitto euroa. Liikevoitto oli euroa (8,9 % liikevaihdosta), kun se edellisenä vuonna oli euroa (5,8 %). Kannattavuuden paranemiseen vaikutti eniten myynnin kasvu. Vuonna 2004 mediamainonta Suomessa kasvoi 6,5 %. Edellisenä vuonna lisäystä oli 2,5 %, joten kasvutrendi on vahvistunut. Painetun median kasvu oli kokonaisuudessaan 5,6 %. Sanomalehtien mainonta oli 5,7 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Sähköisen mainonnan kasvu oli 9,3 %. Sanomalehtien osuus koko mediamainonnasta on edelleen noin puolet. Hämeen Sanomien ilmoitusmyynnin kasvu viime vuonna oli 8,9 %. Toimialoista suurimmat kasvut niin valtakunnallisesti kuin Hämeenlinnan seudullakin olivat auto-, asunto- ja teleoperaattoriilmoittelussa. Myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten ilmoitusmyynti kehittyi ennakoitua paremmin. Sanomalehtien levikit pysyivät viime vuonna suhteellisen vakaina. Hämeen Sanomien tarkastettu levikki vuodelta 2004 oli kappaletta, jossa vähennystä edelliseen vuoteen on kahdeksan kappaletta. Hämeen Sanomien ulkoasua uudistettiin vuoden alussa. Lehden ilmettä piristettiin jutuissa esiinnostoilla ja grafiikalla sekä Hämeen punaisella tehostevärillä. Kirjasintyyppiä muutettiin luettavampaan, perinteisen sanomalehtityylin suuntaan. Uudistus on saanut varsin myönteisen vastaanoton. Keväällä uudistimme verkkolehtemme rakenteen ja ulkoasun. Jakelutoimintomme vastasi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen sanomalehtien varhaiskannosta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lehtipainoliiketoiminta yhtiöitettiin alkaen Hämeen Lehtipaino Oy:ksi, joka on Hämeen Sanomat Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Riihimäen Sanomien painotyön poisjääminen vuoden 2003 lopussa saatiin vuoden aikana paikatuksi muilla painotöillä. Samalla kun HPO-yhtymä Oyj vuoden vaihtuessa muuttui Aina Group Oyj:ksi, muuttui myös toimintamallimme. Keskeistä uudistuksessa oli palvelujemme tarjoamisen yhdistäminen riippumatta siitä, missä ne Aina Groupissa tuotetaan. Hämeen Sanomien ja Hämeen Puhelimen tuotteiden myynti ja markkinointi on keskitetty media- ja kuluttajaasiakasmarkkinointiin. Mediamarkkinointi vastaa Aina Groupin mediaja hakemistomyynnistä. Kuluttajamarkkinointiin on keskitetty lehtitilausmyynti sekä tele- ja muiden sähköisten liittymien myynti. Näiden palvelujen myynti ja asiakaspalvelu on vuoden alussa keskitetty yhteisiin tiloihin Hämeenlinnan keskustassa. Avainluvut Hämeen Sanomat -konserni Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 8,9 5,8 Oma pääoma, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa

12 12 Hämeen Sanomat -konsernin henkilömäärä vuoden 2004 lopussa 308. Hämeen Sanomat Oy:n henkilöstö oli yhteensä 260 ja se koostui seuraavista ryhmistä: hallinto 9, it-osasto 4, toimitus 43, sivuntaitto 9, ilmoittajapalvelu 21, tilaaja- ja jakelupalvelu 13, jakajat 160 ja autonkuljettajat 1. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten henkilömäärä on 12, Iskelmä Jannen henkilömäärä 7 ja Hämeen Lehtipainon 29. Kansantalouden ennusteet tälle vuodelle ovat varsin myönteisiä. Hämeenlinnan elinvoima muuttovoittokuntana on vahvistumassa. Käynnissä olevat uudishankkeet niin elinkeino- kuin koulutuspuolella tukevat tätä kehitystä. Menestyksensä seudun hyvinvoinnista ammentavana yrityksenä näemme toimintamme jatkuvan vakaana myös alkaneena vuotena. Saavutimme viime vuonna meille asetut tavoitteet. Kiitos kuuluu vahvasti tekemiseensä sitoutuneelle henkilöstölle. Pyrimme myös alkaneena vuotena joka päivä tarjoamaan teille hyvät asiakkaamme ja lukijamme kiinnostavia uutisia ja mahdollisimman kattavan kontaktiverkon viestinne perille saattamiseksi nyt myös Armas-liittymän kautta. Matti Vihervuori toimitusjohtaja Kulunutta vuotta sävyttivät Suomessa monet lehtikaupat, joissa kaupunkilehdillä oli keskeinen rooli. Omistajavaihdoksia tapahtui 12 kaupunkilehdessä. Merkittävimmän avauksen tekivät Keski-Uusimaa-konserni ja SanomaWSOY, jotka hankkivat omistukseensa lukuisia kaupunkilehtiä ja ovat perustaneet tai aikeissa perustaa niitä lisää. Kaupunkilehtien omistus on keskittymään päin, mutta lupaava markkinatilanne on tuonut ilmaislehtimarkkinoille myös lukuisia pienempiä yrittäjiä erityyppisillä julkaisuilla. Näin on tapahtunut myös Hämeenlinnassa. Suurten kustantajien lisääntynyt mielenkiinto kaupunkilehtibisnestä kohtaan toi viime vuonna valtakunnallista huomiota ja uutta arvostusta koko kaupunkilehtikentälle. Ilmaisviestinnän lisääntynyt suosio näkyi positiivisesti koko lehtiryhmän menestyksessä ilmoitusmarkkinoilla. Kaupunki- ja noutopistelehdet kasvattivat viime vuonna ilmoitusmyyntiään enemmän kuin mikään muu printtimedia eli 8,7 %. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten 29. toimintavuosi sujui myönteisesti ja tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto kasvoi samassa linjassa koko lehtiryhmän kanssa eli 8,7 %. Myös lukijasuhde pysyi erinomaisena, sillä vuoden 2004 Aluemediatutkimus vahvisti Kaupunkiuutisten säilyttäneen Hämeenlinnassa luetuimman lehden aseman. Haluan kiittää koko lehtemme henkilökuntaa hyvästä työstä ja kunnianhimoisesta asenteesta tehdä Suomen parasta kaupunkilehteä. Erityinen kiitos lehtemme tuotanto-osastolle, joka on ilmoitusvalmistuksen ohella lisännyt asiakaskontaktointia tuoden oman tärkeän lisänsä vuorovaikutukseen lehden ja asiakkaiden välillä. Lämmin kiitos niin talon omalle väelle kuin uskollisille asiakkaillamme ja lukijoillemme. Ilkka Peltoniemi toimitusjohtaja

13 13 Vuosi 2004 oli Radio Jannessa muutosten aikaa. Tammikuussa Radio Janne liittyi Iskelmä-radioiden ketjuun. Iskelmä-radiot ovat osa kansainvälistä SBS-ketjua. Suomessa SBS Finlandin radioita ovat Iskelmän lisäksi Kiss FM, Radio City, Pop- ja Rockklassikkokanavat ja tamperelainen Radio 957. Ketjuun siirtyminen onnistui hyvin. Kuuntelijakunta muuttui iäkkäämmäksi valitun musiikkiformaatin johdosta. Radio Janne säilytti ainoana Iskelmä-kanavana arkipäivisin paikallisen uutis- ja juttuosuuden. Ketjuuntuminen mahdollisti jääkiekkolähetysten laajentamisen Forssan ja Valkeakosken alueille. Uutena ohjelmana aloitti Iskelmä-TV. Se on toivekonsertti, joka näkyy perjantai-iltaisin myös Hämeen Puhelimen kaapelitelevisioverkossa. Radio Janne Oy:n taloudellinen tilanne parani 2004 huomattavasti. Ketjuuntumisen tuomat merkittävät kustannussäästöt käänsivät tuloksen positiiviseksi. Tämän suotuisan tuloskehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna Mika Sutinen toimitusjohtaja Hämeen Sanomien ensimmäinen painokone oli valmistettu vuonna Painokone ostettiin käytettynä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainolta, jossa sillä oli painettu muun muassa Suometar-lehteä. Se oli siis jo 23 vuotta vanha, kun sillä vuonna 1879 painettiin ensimmäinen Hämeen Sanomat. Lehden 125. juhlavuoden ollessa juuri takana voimme todeta, että painaminen on alusta lähtien ollut keskeinen osa yhtiön toimintaa. Lehtipaino on viime syksyyn saakka ollut osa Hämeen Sanomat Oy:n toimintaa. Lehtipainoliiketoiminta aloitti omana, Hämeen Sanomat Oy:n täysin omistamana tytäryhtiönä alkaen. Tavoitteena on selkeyttää lehtipainon asemaa ja parantaa sen toimintaedellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia painotyömarkkinoilla. Viime vuosina eri lehtitaloissa tehdyt investoinnit painokoneisiin ja rotaatiopainotöiden viennin tyrehtyminen on synnyttänyt tilanteen, jossa painokonekapasiteettia on liikaa. Tämä on johtanut vääjäämättä hintatason laskuun ja toiminnan tehostamisen lisäämiseen. Kilpailutilanne varsinkin muiden kuin kuormittavimpana aikana keskiyöllä painettavien lehtien osalta jatkuu tiukkana. Lehtipaino ylitti viime vuonna asetetun myyntitavoitteen, mutta kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Vuoden aikana painettiin 25,3 miljoonaa lehteä ( ,8 milj.). Painetuista lehdistä Hämeen Sanomien osuus oli 12,4 milj (49 %). Paperia käytettiin tonnia. Viime vuonna lehtipainossa investoitiin postitukseen. Toinen postituslinja uusittiin täysin ja koko osaston pohjakuva muutettiin toiminnallisesti paremmaksi. Samalla Hämeen Sanomien osoitelaput siirtyivät historiaan nykyaikaisen mustesuihkutulostuksen tieltä. Milko Warinowski toimitusjohtaja

14 Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palvelusta vastaa Telekolmio Oy. Globaali kyläliittymä Armas Hämeen Puhelimen lähes 125 vuoden osaaminen telepalveluiden tuottamisesta ja markkinoinnista toimi vahvana perustana kun kehitettiiin Aina Groupin ensimmäistä yhteistuotetta, Armas-matkapuhelinliittymää. Suuri joukko Hämeen Puhelimen väkeä osallistui tuotteen kehitysprojektiin sen eri osa-alueilla. Kuvassa vasemmalta reskontranhoitaja Sari Björklund, suunnitteluinsinööri Jarmo Pekonen, palveluesimies Piritta Puranen ja tuotepäällikkö Pasi Reinonen.

15 15 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Puhelin Oy:n asema kiinteän televerkon palvelujen tarjoajana on erittäin vahva. Asiakkaiden kannalta matkaviestintäpalvelujen merkitys on kuitenkin koko ajan kasvussa. Pystyäksemme tarjoamaan tietoliikenteen kokonaispalveluja, toteutimme yhdessä konsernimme muiden yhtiöiden kanssa hankkeen, jonka tuloksena on paikallisiin sisältöihin, palveluihin ja etuihin pohjautuva matkaviestinpalvelu, Armas. Armas-palvelun myynti käynnistyi helmikuussa Hakemistoliiketoiminnan kilpailutilanne on kiristynyt oleellisesti. Julkaisemamme Etelä-Hämeen puhelinluettelo on kuitenkin säilyttänyt selvän markkinajohtajan aseman. Uutena palveluna käynnistimme syksyllä sähköisen hakemistopalvelun, Seutu.netin. Perinteisen puhelinverkon käyttöaste laski puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin. Lisäksi internet-palvelujen osalta tapahtui siirtymistä puhelinverkosta laajakaistapalvelujen käyttöön. Kiinteän verkon kokonaisliittymämäärä kuitenkin kasvoi, koska laajakaistaliittymien määrä lähes kaksinkertaistui. Kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjen talouksien määrä kasvoi merkittävästi, noin kymmenen prosenttia. Uutena kohteena aloitimme syksyllä kaapelitelevisioverkon rakentamisen Iittalaan. Liikevaihto ei merkittävästi kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti oleellisimmin se, että myimme vuoden 2003 loppupuolella Radiolinja Origo Oy:lle sille vuokrattuna olleen tukiasemaverkon. Tukiasemaverkon myynnistä ja uusien palvelujen kehittämispanostuksista johtuen liikevoitto oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Hämeen Puhelin Oy:n henkilöstön määrä vuoden 2004 lopussa oli 158 henkilöä, joista palveluoperaattoritoiminnoissa 34,verkkooperaattoritoiminnoissa 86 ja muissa tehtävissä 38 henkilöä. Kilpailu toimialalla tulee jatkossa entisestään kiristymään. Tehdyt panostukset ja uusi toimintarakenne luovat kuitenkin meille hyvät edellytykset vahvistaa asemiamme. Vuoden 2005 keskeisinä tavoitteina tulee olemaan oman matkapuhelinpalvelun aseman vakiinnuttaminen ja laajakaistamarkkinajohtajuuden säilyttäminen. Liikevaihdon kasvu tulee olemaan suurempi kuin toimialalla keskimäärin, mutta liikevoitto tulee asiakashankintakuluista ja uusiin liiketoimintoihin tehtävistä panostuksista johtuen laskemaan. Saavutimme kuluneena toimintavuonna meille asetetut tavoitteet. Esitän parhaat kiitokseni asiakkaille luottamuksesta, yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstölle tuloksellisesta toiminnasta. Seppo Lamminaho toimitusjohtaja Avainluvut Hämeen Puhelin Oy Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 22,6 30,9 Oma pääoma, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa

16 Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Parannamme asiakaspalveluamme Telekolmioon perustettiin uusi tiimi Asiakastoimitus AsTo myynnin ja palvelutuotannon tueksi. Sovimme asennusajan yhdessä asiakkaan ja asennustiimin kanssa ja huolehdimme työhön tarvittavien laitteiden ja materiaalien tilaamisesta. Raportoimme sekä asiakkaalle että myyjälle asennuksen aikana mahdollisesti esiin tulevista lisätöistä tai muutoksista ja seuraamme tilauksen etenemistä koko asennuksen ajan. Vielä lopuksi huolehdimme työn asianmukaisesta ja ajallaan tapahtuvasta laskutuksesta. Kuvassa vasemmalta alarivissä projektipäälliköt Seppo Levänen, Juha Uusimäki ja Juhani Pekkala (tiimin vetäjä), ylärivissä projektipäälliköt Erkki Haapanen, Mikko Toivanen ja Pekka Kenetti.

17 17 Toimitusjohtajan katsaus Telekolmio Oy:n toiminnan päälähtökohtana on vahva paikallinen toiminta. Toimintamme perustana on olla lähellä asiakkaitamme ja toimia heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä. Yrityksissä puhe-, data-, it- ja turvaratkaisujen toimivuuden varmistaminen on liiketoiminnan kannalta tullut yhä tärkeämmäksi. Vika lähiverkossa saattaa lamaannuttaa koko toimistotyöskentelyn, mikrot eivät saa yhteyttä palvelimiin, eivätkä tuotannon järjestelmät, sähköpostit tai kalenterit ole käytettävissä. Samoin yhteydet ulkomaailmaan menevät poikki. Näissä ongelmatilanteissa korostuu vahvuutemme lähellä olevana toimijana, jolla on hyvä paikallistuntemus, nopeampi reagointikyky ja sitä kautta nopeammat vasteajat. Telekolmio Oy:n vuoden 2004 suurimmat muutokset olivatkin toiminnan kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja sopeutuminen yhä kiristyvään kilpailuun. Parantaaksemme asiakaspalveluamme jaoimme toimintamme myynti- ja palvelutuotantoyksiköihin. Samalla perustimme myynnin ja palvelutuotannon tueksi Asiakastoimitustiimin eli AsTo:n parantamaan asiakaspalveluamme. AsTo sopii asennusajat asiakkaan kanssa ja tilaa työhön tarvittavat laitteet ja materiaalit. Kiristynyt kilpailu, erityisesti laajakaista- ja mobiilimarkkinoilla, aiheutti sen, että Telekolmion liikevaihto ja tulos pienenivät vuonna 2004 jonkin verran edellisestä vuodesta. Vuoden aikana jouduimme sopeuttamaan toimintaamme rajusti muuttuneeseen kilpailutilanteeseen ja sen johdosta henkilöstömme määrä väheni tuotannollisista ja taloudellisista syistä 17 henkilöllä. Palveluksessamme vuoden 2004 lopussa oli yhteensä 80 henkilöä, joista myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä oli 31 ja teknisissä tehtävissä 49 henkilöä. Vuoden 2005 tärkeimpänä kehityskohteena meillä on edelleen asiakaspalvelumme parantaminen toimintaamme selkeyttämällä. Vuosi 2004 oli siis monien muutosten aikaa ja henkilöstömme teki todella kovan työn, jotta pystyimme säilyttämään markkina-asemamme. Tästä haluan välittää kaikille suuren kiitoksen! Tehtyjen muutosten vaikutus alkaa näkyä tuloksessamme vuoden 2005 aikana ja olen vakuuttunut siitä, että saamme liikevaihtomme kasvuun ja tuloksen käännettyä positiiviseksi. Uskon myös, että yhdessä tehden; me telekolmiolaiset, työtoverimme Aina Groupissa ja asiakkaamme, pystymme jatkossakin yhdessä olemaan kilpailukykyisiä! Markku Syvänen toimitusjohtaja Avainluvut Telekolmio Oy Liikevaihto, euroa Liiketappio, euroa % liikevaihdosta -3,3-2,3 Oma pääoma, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa

18 18 Kehitystoiminta Kolmen tietotoimialan median, tietoliikenteen ja tietotekniikan muodostaman kasvuhakuisen konsernin kehitystoiminta on mielenkiintoista ja antoisaa, koska aloillemme on mahdollista löytää paljon uusia ideoita ja konsepteja. Sähköiset uudet palvelut ja sisältöjen yhdistäminen monikanavaisiin tietoliikenneratkaisuihin ovat kantavia teemojamme. Pohja uudelle on luotu konsernimme perinteisten yhtiöiden omassa kehitystoiminnassa. Vuosi 2004 toi mukanaan konsernitasoisten, toimialarajat ylittävien uusien palveluiden liiketoiminnat. Tämä tarkoitti myös kehitystoiminnan prosessien ja toimintatapojen uusiutumista ja vakiinnuttamista. Vuoden 2005 alusta jatkettiin kehitystoimintaa uuden organisaation muodossa. Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat Vuoden aikana panostimme kehitystoimintaan voimakkaasti. Merkittävimpänä hankkeenamme oli matkaviestintoiminnan eli Armas-liittymän kehittäminen, mutta teimme paljon muutakin. Alkuvuonna lanseerasimme kaupallisesti Hämeenlinnan seudun koulujen kanssa kehitettyn Sähköisen Reissuvihkon, jossa kirjautuminen voidaan hoitaa kansalaisvarmennetta hyödyntävällä kortilla. Toinen HST-hanke oli TeliaSoneran kanssa tehty mobiilikansalaisvarmennepilotti. Median osalta julkaisimme keväällä uudistetun verkkolehden, ja toimme markkinoille television, radion ja matkaviestinpalvelun yhdistävän seudullisen IskelmäTV:n. Seudullinen hakemistopalvelu Seutu.net julkaistiin syksyllä, ensin aina.fi-seutuportaalimme yhteydessä ja sittemmin myös osana Armas-liittymää. Armas Globaali Kyläliittymä Matkaviestinpalveluiden ja nk. seutukonseptin kehityshankkeiden yhdistelmänä määrittelimme täysin uudenlaisen palvelukonseptin Armas-liittymän kevään 2004 aikana. Kahden edellisen vuoden aikana tehty määrätietoinen kehitystyö johti konseptin lanseeraukseen helmikuussa Armas on ainutlaatuinen konsepti, jossa yhdistyvät paikallisuus, media, sähköiset palvelut ja tietoliikenneratkaisut. Kesällä tehty kaupallistamispäätös johti nopeaan ja tehokkaaseen kehitysprojektiin, jonka aikana pystytimme tuotannon, asiakaspalvelun ja laskutuksen, kehitimme lisäarvopalvelut, ml. mobiililehden sekä kokosimme konsernin läpi toimivan verkosto-organisaation. Kaikki oli valmiina, kun marraskuussa aloitimme konseptin käyttötestauksen Projekti X -nimen alla. Yli 300 Hämeenlinnan seudun asukasta otti palvelun nopeasti käyttöönsä ja hyvän palautteen avulla saimme liittymän viimeisteltyä lanseerausta varten. Jatkokehityksestä Vuoden 2005 painopistealueet keskittyvät kolmen muutosvoiman valjastamiseen, eli IP-teknologian tuomaan kustannustehokkuuteen, kasvavan kompleksisuuden yksinkertaistamiseen ja asiakaslähtöiseen palvelukeskeisyyteen. Käytännössä tämä tulee näkymään Armas-konseptin laajentumisena palvelukirjon, liittymäverkkojen, asiakaskunnan ja yhteistyökumppanien osalta. Pysyt ajan tasalla Armas on suora kontakti maakunnan puheenaiheisiin uutisia matkapuhelimeen ympäri vuorokauden. Unohditko numeron? Armas auttaa. Armaksen tarjoama seutu.net palvelu kertoo alueen puhelinnumerot. Mikä/kuka on Armas? Uudenlainen matkapuhelinliittymä, joka tuo kännykkääsi seudun hengen.

19 19 Elokuussa järjestettyyn konsernin kehityspäivään osallistui yli 50 konsernin eri yritysten kehitystoiminnassa mukana olevaa tai siihen läheisesti liittyvää henkilöä. Näillä ensimmäisillä kehityspäivillä kuultiin esityksiä konsernin kehitysmallista ja -hankkeista. Mielenkiintoisinta antia olivat kuitenkin messuständit, joilla esiteltiin kutakin uutta palvelua käytännössä. Osallistujat saivat kommentoida tuotteita ja antaa omia ideoitaan suoraan kehitystiimeille. Suuren huomion sai seudulliseen Armas-matkapuhelinliittymän kehittämiseen tähdännyt projekti. Kuvassa Merja Liimatainen ja Sanna Laitinen Graftor Media Production Oy:stä tutkivat liittymän lisäarvopalvelujen tekniikkaa Ilkka Pylkkäsen (Aina Group Oyj) ja Seppo Pekosen (Hämeen Puhelin Oy) kanssa. Lisäksi Graftor esitteli intranet- ja extranetympäristöjen sekä www-sivujen julkaisuun soveltuvaa tuotettaan GPublisheria. Sataa vai paistaa? Armas kertoo paikkakunnan lähisään. Mitä? Missä? Armas kertoo tapahtumat. Tapahtumakalenterista löydät tiedon maakunnan menoista. HPK-kanava Armas on lätkässäkin. Armas tarjoaa lätkäfaneille HPK:n kuulumiset ja tunnelmat. Tarjouksia joka päivä Armas lähettää Sinulle huipputarjouksia suoraan puhelimeesi tee hyvät kaupat ennen kuin muut ehtivät.

20 20 Henkilöstö Aina Groupin palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 575 henkilöä, jotka jakautuivat seuraavasti: Aina Group Oyj 10, Hämeen Puhelin Oy 158, Hämeen Sanomat Oy 260, joista lehdenjakajia 160, Hämeen Lehtipaino Oy 29, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 12, Radio Janne Oy 7 henkilöä, Telekolmio Oy 80 henkilöä, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 6 henkilöä ja Graftor Media Production Oy 13 henkilöä. Konsernin henkilöstöyhteistyö Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuonna 2004 kuuluivat henkilöstön edustajina Hämeen Sanomat Oy:stä Ritva Sarjas, Jaakko Maijala, Arja Ståhlberg ja Kirsti Närvä, Hämeen Puhelin Oy:stä Pasi Vesala, Seppo Pekonen ja Juha Merisalo, Telekolmio Oy:stä Markku Kuoppamaa, Heikki Tuominen ja Veli-Martti Lainesalo, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy:stä Lea Karmala, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä Sini Pitkänen ja Hämeen Lehtipaino Oy:stä Sami Olkinuora. Työnantajan edustaja yhtiötoimikunnassa on Katri Pietilä Aina Group Oyj:stä. Yhtiötoimikunta käsittelee konsernin talousasioiden ohella koko henkilöstöä koskevia yhteisiä asioita ja muita asioita, joilla on huomattavaa merkitystä henkilöstön asemaan konsernissa. Työhyvinvointi Vuoden alussa järjestettiin yhteinen työhyvinvointipäivä, johon osallistuivat kustakin konserniyhtiöistä johtoryhmän jäsenet, työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut sekä luottamusmiehet. Päivän aikana tehtiin konkreettisia suunnitelmia vuoden 2003 lopulla tehdyssä ilmapiirikartoituksessa esiin nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi. Useassa yhtiössä huomiota kiinnitettiin kehityskeskusteluille. Työhyvinvointipäivässä laadittujen suunnitelmien toteuttamista seurattiin henkilöstölehti Elviirassa. Henkilöstökerho Konsernin yhteinen henkilöstökerho Tempo perustettiin tammikuussa Konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat kerhon toimintaa henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Toimintaa tapahtuu kuuden jaoston puitteissa, joita ovat keilajaosto, huvijaosto, kalajaosto, kuntojaosto, pallojaosto sekä kulttuurija harrastusjaosto. % HENKILÖSTÖSTÄ KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus :n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003 Toimitusjohtaja Liiketoiminta tuo kassavirtaa - tulos vielä epätyydyttävä Konsernin liikevaihto oli 371 milj. euroa (384) liikevaihdon supistumisen takana kirjauskäytännön

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Alma Median tulos Q2 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Agenda Pääkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005

Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 1 Elisan Q1 2005 Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q1 2005 ja

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot