Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2004

2 Sisältö Aina Group lyhyesti 3 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 5 Uusi toimintamalli 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Liiketoimintakatsaukset Hämeen Sanomat -konserni 10 Hämeen Puhelin 14 Telekolmio 16 Kehitystoiminta 18 Henkilöstö 20 Yhtiön hallinnointi 22 Osakkeet ja osakkeenomistajat 26 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 29 Tuloslaskelma, konserni 32 Tase, konserni 33 Rahoituslaskelma, konserni 34 Tuloslaskelma, emoyhtiö 35 Tase, emoyhtiö 36 Rahoituslaskelma, emoyhtiö 37 Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet 38 Tilinpäätöksen liitetiedot 39 Hallituksen ehdotus voitonjaosta, tilintarkastuskertomus 47 Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet 48 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 49 Hallitus 50 Konsernin johtoryhmä 51 Tietoa osakkeenomistajille 52 Yhteystiedot 53 Armas-matkapuhelinliittymä 54 Tämä vuosikertomus löytyy internet-sivuiltamme Vuosikertomuksia ja sähköpostilla lähetettäviä tiedotteitamme voi tilata osoitteesta Aina Group Oyj, PL 585, Hämeenlinna, puh. (03) , faksilla (03) tai sähköpostilla

3 3 Aina Group lyhyesti Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojensa keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Mediatoimialaa edustavan Hämeen Sanomat -konsernin kustannustoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat ja kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, minkä lisäksi Iskelmä Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa. Hämeen Sanomat Oy:n lehtipainoliiketoiminta on yhtiöitetty Hämeen Lehtipaino Oy:öön. Lisäksi Hämeen Sanomat Oy harjoittaa jakeluliiketoimintaa. Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tuottaa valtakunnallisten yhteistyökumppaniensa kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. Tietoliikennepalvelujen sekä myös tietotekniikka- ja turvaratkaisujen tarjonnasta yrityksille ja yhteisöille vastaa Telekolmio Oy. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy tarjoaa tietotekniikan ja eri alojen automaation koulutus-, kehitys-, tutkimus- ja konsultointipalveluja yrityksille ja julkishallinnon yksiköille. Konsernin avainluvut TUHATTA EUROA Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Tulos/osake, euroa Tuotekehitys- ja tutkimusmenot Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste (%) 79,7 78,8 Henkilöstö keskimäärin Konsernin strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, paikallisuuteen ja yhteistyöhön. Paikallisuus ei tarkoita rajautumista Hämeenlinnan seutuun, vaan lähestymistapaa uusilla liiketoiminnoilla myös nykyisen toiminta-alueen ulkopuolella. Aina Groupin toimintamallia on uudistettu vuoden 2005 alussa (ks. 6 7). 95 % 100 % 60 % 100 % HÄMEEN SANOMAT OY HÄMEEN PUHELIN OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY 100 % OMNIVEST OY 100 % 100 % 100 % RADIO JANNE OY HÄMEEN LEHTIPAINO OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY 100 % GRAFTOR MEDIA PRODUCTION OY

4 4 Keskeisimmät tiedotteet Hämeen Sanomat täytti 125 vuotta. Hämeen Sanomat Oy julkisti lehtitalon historian Hämeen Sanomat Oy yhtiöittää lehtipainonsa erilliseksi Hämeen Lehtipaino Oy:ksi lokakuun alusta Radio Janne liittyy puolivaltakunnalliseen Iskelmä-Radioketjuun ja ottaa nimekseen Iskelmä Janne Uusi sähköinen Etelä-Hämeen puhelinluetteloon perustuva hakupalvelu seutu.net on avattu aina.fi-portaalissa Hämeen tietotekniikkakeskus Oy julkisti uuden Sähköisen Reissuvihkon kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon HPO-yhtymä tuo markkinoille uuden seudullisia palveluja tarjoavan matkapuhelinliittymän. Koekäyttö alkaa HPO-yhtymä Oyj osti Hämeenlinnan kaupungilta sen 9,6 % osuuden Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä, joten yhtiöstä tuli HPO-yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Konserni uudistaa organisaationsa Ensi vaiheessa uudistus näkyy asiakkaalle myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun keskittämisellä HPO-yhtymä Oyj julkisti tarjouksensa ostaa osakkeet Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkailta hintaan 30 euroa/osake Konsernin emoyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Aina Group Oyj:ksi. Lisäksi päätettiin lakkauttaa hallintoneuvosto toimielimenä Telekolmio Oy:n yt-neuvottelujen seurauksena päätettiin irtisanoa seitsemän henkilöä. Alkuvuodesta käytyjen neuvottelujen seuraksena oli irtisanottu kymmenen henkilöä Yhtiön uusi nimi Aina Group Oyj merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiö otti käyttöön uuden liikemerkin ja visuaalisen ilmeen.

5 5 Avainluvut graafisesti LIIKEVAIHTO YHTIÖITTÄIN 2 1 HENKILÖSTÖ YHTIÖITTÄIN 2 1. Hämeen Sanomat -konserni 18,2 M 33 % 2. Hämeen Puhelin Oy 21,3 M 39 % 3. Telekolmio Oy 14,2 M 26 % 4. Muut 1 M 2 % 1. Hämeen Sanomat -konserni 308 henkilöä 54 % (sis. lehdenjakajat 160 henkilöä) 2. Hämeen Puhelin Oy 158 henkilöä 27 % 3. Telekolmio Oy 80 henkilöä 14 % 4. Muut 29 henkilöä 5 % M M LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO

6 6 Uusi toimintamalli Aina Group uudisti rakennettaan ja toimintamalliaan vuoden 2005 alussa. Muutos tukeutuu konsernin strategisiin kulmakiviin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, paikallisuus ja yhteistyö. Toiminnallisen rakenteen ja toimintatapojen muutoksen tavoitteet on kiteytetty kahteen päätavoitteeseen, jotka ovat markkinaosuuden säilyttäminen sekä kannattava kasvu, joka tuo mukanaan uutta liiketoimintaa myös nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelta. Keskeisintä uudistuksessa oli yhdistää palvelujen tarjoaminen riippumatta siitä missä konsernin yksikössä ne tuotetaan. Media- ja kuluttaja-asiakkaat Mediamarkkinointi myy mediatilaa Hämeen Sanomiin, Iskelmä Janneen, puhelinluetteloon, sähköiseen seutuhakemistoon ja Aina-portaaliin. Yksikköön yhdistettiin henkilöstö Hämeen Sanomien ilmoittajapalvelusta, Hämeen Puhelimen hakemistopalveluista sekä konsernin monimediamyynnistä. Kuluttajamarkkinointi vastaa kaikesta konsernin kuluttajatuotteiden markkinoinnista, kuten Hämeen Sanomien tilausmyynnistä ja Hämeen Puhelimen tarjoamien liittymien myynnistä. Kuluttajamarkkinointiin yhdistettiin Hämeen Sanomien levikkimarkkinointi ja Hämeen Puhelimen myynti, markkinointi sekä laajakaista- ja internetpalvelut. Media- ja kuluttaja-asiakkaat -toiminto kuuluu konsernin emoyhtiö Aina Group Oyj:öön. Toimintoa johtaa Matti Vihervuori, joka vastaa myös konsernin mediapalveluista. Yritys- ja julkisyhteisöasiakkaat Yritys- ja julkisyhteisöasiakkaat -toiminnon asiakkuuksia hoitaa Telekolmio Oy. Yritysasiakkaista vastaa Telekolmio Oy:n toimitusjohtaja Markku Syvänen ja julkisyhteistöasiakkaista vastaa Hannu Ossi. Toimintoa johtaa oman toimensa ohella konsernijohtaja Reijo Syrjäläinen. Aina Groupin toiminnallinen rakenne ASIAKKAAT MEDIA- JA KULUTTAJA- ASIAKKAAT YRITYSASIAKKAAT JULKISYHTEISÖASIAKKAAT MEDIAPALVELUT 100 % ICT-PALVELUT PALVELU- JA TUOTEKEHITYS HENKILÖSTÖHALLINTO TALOUSHALLINTO TOIMITUSJOHTAJA

7 7 Mediapalvelut Mediapalvelut-toiminnon muodostavat Hämeen Sanomat Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeen Lehtipaino Oy, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy ja Radio Janne Oy. Hämeen Sanomat Oy keskittyy sisällöntuotantoon, josta vastaa päätoimittaja Olli-Pekka Behm. Lisäksi Hämeen Sanomat Oy harjoittaa lehtien jakeluliiketoimintaa. Mediapalveluita johtaa Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtaja Matti Vihervuori. ICT-palvelut Konsernin ICT-palvelut (Information and Communication Technology, tieto- ja viestintätekniikka) tuotetaan Hämeen Puhelin Oy:ssä ja osaltaan Telekolmio Oy:ssä. Toiminnosta vastaa Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Seppo Lamminaho. Mediamarkkinointi vastaa konsernin media- ja hakemistomyynnistä. Yksikössä työskentelee 31 henkilöä, joista kuvassa vasemmalta monimediamyyjä Petri Harjula, ilmoitusvalmistaja Arja Ståhlberg, myyntipäällikkö Mika Sutinen, myyntineuvottelija Anna-Leena Lemberg, myyntineuvottelija Marja-Leena Karevaara ja hakemistopalvelujen tuotepäällikkö Sari Räihä. Kuluttajamarkkinointiin on keskitetty konsernin kuluttajatuotteiden markkinointi, kuten lehtitilausmyynti sekä tele- ja muiden sähköisten liittymien myynti. Näiden palvelujen myynti ja asiakaspalvelu on keskitetty vuoden alussa yhteisiin tiloihin Hämeenlinnan keskustassa. Kuluttajamarkkinoinnissa työskentelee 35 henkilöä, joista kuvassa vasemmalta myyntineuvottelija Johanna Nurmi, yhteyspäällikkö Raul Alander, myyntipäällikkö Antti Niiniö, myyntineuvottelija Johanna Salmi ja tilaustenhoitaja Pirjo Pirnes.

8 8 Konsernijohtajan katsaus Reijo Syrjäläinen Maailmantaloudessa vuosi 2004 oli rajun kasvun vuosi. Globaali kokonaistuotanto kasvoi n. viisi prosenttia eli enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Kasvun voimakkaimpina vetureina toimivat Yhdysvallat, Kaukoitä ja erityisesti Kiina. Kiinan kasvulukuja seuratessa tulee mieleen, mitä Napoleon Bonaparte totesi jo yli 200 vuotta sitten; antaa Kiinan nukkua, sillä kun se herää, se järisyttää maailmaa. Mitä talouteen tulee, on Kiina totisesti heräämässä. Voimme kuitenkin toivoa, että herääminen tapahtuu riittävän rauhallisesti. Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna yhdeksän prosentin vauhtia eli ylikuumeneminen on lähellä. Kiina on nopeasti liikkeellä paitsi teollisuudessa myös tietotekniikan ja tietoliikenteen aloilla. Tunnetko yrityksen nimeltään Lenovo? Kyseessä on maailman kolmanneksi suurin henkilökohtaisten tietokoneiden valmistaja. Lenovo osti IBM:n PC-tuotannon ja on juuri kiinalainen yhtiö. Tietoliikennetekniikan johtava maa on jo joitakin vuosia ollut Etelä- Korea ja samat piirteet ovat nyt tarttumassa Kiinaan. Meidän kannaltamme ikävin asia on se, ettei globaali kasvu juurikaan tarttunut Eurooppaan vaan bruttokansantuotteen kasvu jäi kotimarkkina-alueellamme alle kahden prosentin. Suomen taloudessa yllettiin merkittävästi Euroopan keskiarvokasvua rivakampaan vauhtiin (Tilastokeskus 3,7 %) kotitalouksien lisääntyneen kysynnän ja kasvaneiden yksityisten investointien vuoksi. Muiltakin osin kuluttajakysyntä ja kotitalouksien luottamus Suomen talouden kehitykseen ovat kehittyneet positiivisesti ja suomalaisten usko omaan talouteen on korkeammalla kuin koskaan.

9 9 Tietoliikennetoimialalla muutokset ja murrokset jatkuivat vuonna Kilpailu kiristyi entuudestaan ja erityisesti matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla oli selkeitä ylikuumenemisen merkkejä. Vuonna 2003 toteutettu numeronsiirrettävyys matkapuhelinverkoissa yllätti suosiollaan kaikki. Numeronsiirtoja on tehty jo yli puolitoista miljoonaa. Pieni osa kuluttajia vaihtaa tarjouskilpailun perässä operaattoria useita kertoja. Verkko-operaattorit, jotka toimivat myös palveluoperaattoreina (TeliaSonera, Elisa, Finnet) aloittivat voimallisen hintasodan uusia palveluoperaattoreita vastaan, mikä on aiheuttanut ennennäkemättömän hintaeroosion. Vuonna 2004 avautuivat vihdoin ja suhteellisen vähin äänin paljon puhutut ja odotetut kolmannen sukupolven matkaviestinverkot (3G). Päätelaitepuolella kehitys on ollut totutun nopeaa ja tuonut mukaan tärkeitä uusia käyttötapoja kuten sähköposti- ja kalenteriliitynnän, kameran ja musiikin. Vuoden olennaisin murros tapahtui laajakaistamarkkinassa, joka kasvoi vuodessa liittymästä liittymään eli noin joka kolmannessa kotitaloudessa on laajakaistaliittymä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen laajakaistastrategian tavoite, yli miljoona liittymää vuoden 2005 lopussa toteutuu ja ylittyykin leikiten. Seuraavaksi tulemme näkemään näiden liittymien nopeuksien ripeän kasvun, joka luo pohjaa Aina Groupin strategialle sisältöjen ja palvelujen toimittajana. Jo nyt siirrettävien tiedostojen koot ovat kasvaneet rajusti. Tämä siksi, että liikkuvaa kuvaa ja musiikkia kulkee verkoissa yhä enemmän. Suomen ja ulkomaiden välisen internetliikenteen määrä on kasvanut vuodessa kolminkertaiseksi ollen nopeinta koko Euroopassa. Samaa kehitystä tulee entisestään lisäämään seuraavien vuosien aikana rajusti kasvava puhe internetissä eli Voice over Internet Protocol (VoIP). Murrosten aika alalla ei muutenkaan ole ohi. Vuonna 2005 tulee voimaan numeron siirrettävyys lankaverkossa ja tämä seikka yhdessä edellä kuvatun teknisen kehityksen kanssa tulee nopeuttamaan merkittävästi lankapuhelinmarkkinan muutosta. Mediatoimiala reagoi nopeasti talouden yleiseen tilanteeseen ja niinpä vuosi 2004 oli alalla hyvä. Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (TNS Gallup). Sanomalehtimainonta kasvoi 5,7 % ja kaupunki- ja noutolehtimainonta 8,4 %. Sanomalehtimainonnan osuus koko mediakakusta oli 49,2 % ja kaupunkilehtimainonnan osuus 5,8 (TNS Gallup). Erityinen huomio kiinnittyi siihen, että pitkään lupauksia antanut internetissä tapahtuva mainonta kasvoi peräti yli 35 %, toki vaatimattomista pohjaluvuista. Median pitkään vakiintuneessa kentässä alkoi vuoden aikana tapahtua myös yritysjärjestelyjä. Alma Median tvja radioliiketoiminnat myytiin Ruotsiin ja Jantonin kaupunkilehdet Keski-Uusimaa-konsernille. Kaupunkilehtikenttä on ketjuuntumassa. Vuosi 2004 oli Aina Group Oyj:n toinen toimintavuosi konsernirakenteella, jossa eri toimialojen liiketoimintayhtiöt raportoivat toiminnastaan konsernin emoyhtiölle. Vuoden aikana alettiin valmistautua merkittävään toimintatavan ja rakenteen muutokseen konsernissa, joka toteutettiin vuoden 2005 alusta, josta on kerrottu edellisellä aukeamalla. Konsernilla on vankka markkinaosuus päätuotteissaan ydintoimialueellaan, taloudellinen asema on vakaa ja uuden rakenteen tuomat hyödyt pääomien käytön tehokkuudelle ovat selkeät. Muutoksen pohjana ovat valitut strategiset teemat: asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja paikallisuus. Toiminnallisen rakenteen ja toimintatapojen muutoksen tavoitteena on toisaalta säilyttää hyvä markkinaosuus perinteisellä toimialueella ja toisaalta luoda kannattavaa kasvua ja uutta liiketoimintaa nykyisen toimialueen ulkopuolella. HPO-yhtymä Oyj vaihtoi nimekseen Aina Group Oyj:n vuoden 2004 lopussa. Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 54,7 milj. euroa, liikevoitto 4,8 milj. euroa ja tilikauden voitto 3,8 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 66,2 milj. euroa, oma pääoma oli 50,9 milj. euroa ja omavaraisuusaste 77 %. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 milj. euroa ja bruttoinvestoinnit 4,8 milj. euroa. Konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Vuoden 2004 tärkein kehityshanke oli Armas, paikallinen matkapuhelinliittymä, joka tarjoaa laajan kirjon seudullista sisältöä. Palvelun ytimenä on GSM-liittymä, johon liitetään maakuntalehden tuottamaa sisältöä ja paikallisten yritysten tarjoamat asiakasedut. Maakunnallisen mobiililehden lisäksi palvelupakettiin sisältyvät mm. seudullinen puhelinhakemisto, tapahtumakalenteri ja ainoastaan liittymän käyttäjille suunnattavat tarjoukset. Keskeistä on myös paikallinen asiakaspalvelu. Haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Groupin henkilökuntaa tuloksellisesta vuodesta Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja

10 Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin, mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kiinnostavimmat sisällöt tarvitsevat kattavimmat liittymät Olemme Hämeen Sanomissa viime vuosina pohtineet toimintatapoja ja tuotteita, joilla voisi hyödyntää ja yhdistää median ja sähköisen tiedonvälityksen mahdollisuudet. Aina Groupin yhteinen eri toimialoja hyödyntävä tuote matkapuhelinliittymä Armas lanseerattiin vuoden 2005 alussa Hämeenlinnan seudulla tukeutuen Hämeen Sanomien brändiin. Puhumme lehtitalokonseptista. Liittymän markkinoinnissa keskeisenä kohderyhmänä ovat lehden kestotilaajat ja potentiaaliset kanta-asiakkaat sekä heidän lähipiirinsä. Markkinoinnista vastaa lehden tilausmyyntiorganisaatio. Liittymän ostaja saa sisältöpalveluja, joita muilla palveluoperaattoreilla ei ole tarjota. Pääosa sisältöpalveluista, esimerkiksi mobiililehti paikallisine uutisineen tuotetaan Hämeen Sanomien toimituksessa. Lehtitalokonseptimme on rakennettu siten, että se toimii minkä tahansa maakuntalehden toimialueella tukeutuen lehden vahvaan brändiin ja asiakkuuksien hallintaan. Näin tarjoamme myös muille maakuntalehdille mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaansa uudella tuotteella ja uudella ansainnalla ryhtymällä Armas-jälleenmyyjäksi omalla seudullaan. Kuvassa vasemmalta tilaustenhoitaja Mirjam Suomalainen, myyntipäällikkö Antti Niiniö, monimediatuottaja Elina Nummelin ja päätoimittaja Olli-Pekka Behm.

11 11 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Sanomien 125-juhlavuosi on takana. Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen on vahvasti antanut leimansa kuluneelle vuodelle. Yhteistyömme Aina Groupissa on saanut ensimmäisiä konkreettisia muotoja. Alkaneen vuoden helmikuussa toimme markkinoille maamme ensimmäisen paikallisia sisältöpalveluja tarjoavan matkapuhelinliittymän nimeltään Armas. Tässä paikallinen sisällöntuotanto ja sähköinen tiedonvälitys lyövät kättä oivallisella tavalla. Uuden kehittämisen ohella kivijalkamme maakuntalehti Hämeen Sanomien lukijamäärä nousi Kansallisen mediatutkimuksen mukaan neljällä tuhannella :een. Median ja erityisesti painetun viestinnän osalta on viime aikoina tapahtunut paljon. Alma Median yritysjärjestelyssä ja Jantonin printtiliiketoiminnan myynnissä Keski-Uusimaa-konsernille on havaittavissa mielenkiintoisia yhtenevyyksiä. Molemmissa tapauksissa päädyttiin lopputulokseen, jossa kustantaja ja omistaja ovat paikallisia omalla pelikentällä näkyviä toimijoita. Samaa suuntausta edustaa ilmaisjakelulehtien nouseminen suuriakin mediataloja kiinnostavaksi liiketoiminnaksi. Nämä lehdet painottavat sisältöään sanomalehtiäkin enemmän paikkakunnan asioiden kertomiseen. Paikallisuus siis on edelleen vahva kilpailutekijä kustannustoiminnassa. Hämeen Sanomat -konsernin vuoden 2004 liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,8 %. Liikevaihto oli euroa. Liikevaihdon nousu johtui ennakoitua voimakkaammin kasvaneista ilmoitus- ja lehtipainon myynneistä. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli euroa ja tilikauden voitto euroa. Liikevoitto oli euroa (8,9 % liikevaihdosta), kun se edellisenä vuonna oli euroa (5,8 %). Kannattavuuden paranemiseen vaikutti eniten myynnin kasvu. Vuonna 2004 mediamainonta Suomessa kasvoi 6,5 %. Edellisenä vuonna lisäystä oli 2,5 %, joten kasvutrendi on vahvistunut. Painetun median kasvu oli kokonaisuudessaan 5,6 %. Sanomalehtien mainonta oli 5,7 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Sähköisen mainonnan kasvu oli 9,3 %. Sanomalehtien osuus koko mediamainonnasta on edelleen noin puolet. Hämeen Sanomien ilmoitusmyynnin kasvu viime vuonna oli 8,9 %. Toimialoista suurimmat kasvut niin valtakunnallisesti kuin Hämeenlinnan seudullakin olivat auto-, asunto- ja teleoperaattoriilmoittelussa. Myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten ilmoitusmyynti kehittyi ennakoitua paremmin. Sanomalehtien levikit pysyivät viime vuonna suhteellisen vakaina. Hämeen Sanomien tarkastettu levikki vuodelta 2004 oli kappaletta, jossa vähennystä edelliseen vuoteen on kahdeksan kappaletta. Hämeen Sanomien ulkoasua uudistettiin vuoden alussa. Lehden ilmettä piristettiin jutuissa esiinnostoilla ja grafiikalla sekä Hämeen punaisella tehostevärillä. Kirjasintyyppiä muutettiin luettavampaan, perinteisen sanomalehtityylin suuntaan. Uudistus on saanut varsin myönteisen vastaanoton. Keväällä uudistimme verkkolehtemme rakenteen ja ulkoasun. Jakelutoimintomme vastasi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen sanomalehtien varhaiskannosta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lehtipainoliiketoiminta yhtiöitettiin alkaen Hämeen Lehtipaino Oy:ksi, joka on Hämeen Sanomat Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Riihimäen Sanomien painotyön poisjääminen vuoden 2003 lopussa saatiin vuoden aikana paikatuksi muilla painotöillä. Samalla kun HPO-yhtymä Oyj vuoden vaihtuessa muuttui Aina Group Oyj:ksi, muuttui myös toimintamallimme. Keskeistä uudistuksessa oli palvelujemme tarjoamisen yhdistäminen riippumatta siitä, missä ne Aina Groupissa tuotetaan. Hämeen Sanomien ja Hämeen Puhelimen tuotteiden myynti ja markkinointi on keskitetty media- ja kuluttajaasiakasmarkkinointiin. Mediamarkkinointi vastaa Aina Groupin mediaja hakemistomyynnistä. Kuluttajamarkkinointiin on keskitetty lehtitilausmyynti sekä tele- ja muiden sähköisten liittymien myynti. Näiden palvelujen myynti ja asiakaspalvelu on vuoden alussa keskitetty yhteisiin tiloihin Hämeenlinnan keskustassa. Avainluvut Hämeen Sanomat -konserni Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 8,9 5,8 Oma pääoma, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa

12 12 Hämeen Sanomat -konsernin henkilömäärä vuoden 2004 lopussa 308. Hämeen Sanomat Oy:n henkilöstö oli yhteensä 260 ja se koostui seuraavista ryhmistä: hallinto 9, it-osasto 4, toimitus 43, sivuntaitto 9, ilmoittajapalvelu 21, tilaaja- ja jakelupalvelu 13, jakajat 160 ja autonkuljettajat 1. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten henkilömäärä on 12, Iskelmä Jannen henkilömäärä 7 ja Hämeen Lehtipainon 29. Kansantalouden ennusteet tälle vuodelle ovat varsin myönteisiä. Hämeenlinnan elinvoima muuttovoittokuntana on vahvistumassa. Käynnissä olevat uudishankkeet niin elinkeino- kuin koulutuspuolella tukevat tätä kehitystä. Menestyksensä seudun hyvinvoinnista ammentavana yrityksenä näemme toimintamme jatkuvan vakaana myös alkaneena vuotena. Saavutimme viime vuonna meille asetut tavoitteet. Kiitos kuuluu vahvasti tekemiseensä sitoutuneelle henkilöstölle. Pyrimme myös alkaneena vuotena joka päivä tarjoamaan teille hyvät asiakkaamme ja lukijamme kiinnostavia uutisia ja mahdollisimman kattavan kontaktiverkon viestinne perille saattamiseksi nyt myös Armas-liittymän kautta. Matti Vihervuori toimitusjohtaja Kulunutta vuotta sävyttivät Suomessa monet lehtikaupat, joissa kaupunkilehdillä oli keskeinen rooli. Omistajavaihdoksia tapahtui 12 kaupunkilehdessä. Merkittävimmän avauksen tekivät Keski-Uusimaa-konserni ja SanomaWSOY, jotka hankkivat omistukseensa lukuisia kaupunkilehtiä ja ovat perustaneet tai aikeissa perustaa niitä lisää. Kaupunkilehtien omistus on keskittymään päin, mutta lupaava markkinatilanne on tuonut ilmaislehtimarkkinoille myös lukuisia pienempiä yrittäjiä erityyppisillä julkaisuilla. Näin on tapahtunut myös Hämeenlinnassa. Suurten kustantajien lisääntynyt mielenkiinto kaupunkilehtibisnestä kohtaan toi viime vuonna valtakunnallista huomiota ja uutta arvostusta koko kaupunkilehtikentälle. Ilmaisviestinnän lisääntynyt suosio näkyi positiivisesti koko lehtiryhmän menestyksessä ilmoitusmarkkinoilla. Kaupunki- ja noutopistelehdet kasvattivat viime vuonna ilmoitusmyyntiään enemmän kuin mikään muu printtimedia eli 8,7 %. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten 29. toimintavuosi sujui myönteisesti ja tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto kasvoi samassa linjassa koko lehtiryhmän kanssa eli 8,7 %. Myös lukijasuhde pysyi erinomaisena, sillä vuoden 2004 Aluemediatutkimus vahvisti Kaupunkiuutisten säilyttäneen Hämeenlinnassa luetuimman lehden aseman. Haluan kiittää koko lehtemme henkilökuntaa hyvästä työstä ja kunnianhimoisesta asenteesta tehdä Suomen parasta kaupunkilehteä. Erityinen kiitos lehtemme tuotanto-osastolle, joka on ilmoitusvalmistuksen ohella lisännyt asiakaskontaktointia tuoden oman tärkeän lisänsä vuorovaikutukseen lehden ja asiakkaiden välillä. Lämmin kiitos niin talon omalle väelle kuin uskollisille asiakkaillamme ja lukijoillemme. Ilkka Peltoniemi toimitusjohtaja

13 13 Vuosi 2004 oli Radio Jannessa muutosten aikaa. Tammikuussa Radio Janne liittyi Iskelmä-radioiden ketjuun. Iskelmä-radiot ovat osa kansainvälistä SBS-ketjua. Suomessa SBS Finlandin radioita ovat Iskelmän lisäksi Kiss FM, Radio City, Pop- ja Rockklassikkokanavat ja tamperelainen Radio 957. Ketjuun siirtyminen onnistui hyvin. Kuuntelijakunta muuttui iäkkäämmäksi valitun musiikkiformaatin johdosta. Radio Janne säilytti ainoana Iskelmä-kanavana arkipäivisin paikallisen uutis- ja juttuosuuden. Ketjuuntuminen mahdollisti jääkiekkolähetysten laajentamisen Forssan ja Valkeakosken alueille. Uutena ohjelmana aloitti Iskelmä-TV. Se on toivekonsertti, joka näkyy perjantai-iltaisin myös Hämeen Puhelimen kaapelitelevisioverkossa. Radio Janne Oy:n taloudellinen tilanne parani 2004 huomattavasti. Ketjuuntumisen tuomat merkittävät kustannussäästöt käänsivät tuloksen positiiviseksi. Tämän suotuisan tuloskehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna Mika Sutinen toimitusjohtaja Hämeen Sanomien ensimmäinen painokone oli valmistettu vuonna Painokone ostettiin käytettynä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainolta, jossa sillä oli painettu muun muassa Suometar-lehteä. Se oli siis jo 23 vuotta vanha, kun sillä vuonna 1879 painettiin ensimmäinen Hämeen Sanomat. Lehden 125. juhlavuoden ollessa juuri takana voimme todeta, että painaminen on alusta lähtien ollut keskeinen osa yhtiön toimintaa. Lehtipaino on viime syksyyn saakka ollut osa Hämeen Sanomat Oy:n toimintaa. Lehtipainoliiketoiminta aloitti omana, Hämeen Sanomat Oy:n täysin omistamana tytäryhtiönä alkaen. Tavoitteena on selkeyttää lehtipainon asemaa ja parantaa sen toimintaedellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia painotyömarkkinoilla. Viime vuosina eri lehtitaloissa tehdyt investoinnit painokoneisiin ja rotaatiopainotöiden viennin tyrehtyminen on synnyttänyt tilanteen, jossa painokonekapasiteettia on liikaa. Tämä on johtanut vääjäämättä hintatason laskuun ja toiminnan tehostamisen lisäämiseen. Kilpailutilanne varsinkin muiden kuin kuormittavimpana aikana keskiyöllä painettavien lehtien osalta jatkuu tiukkana. Lehtipaino ylitti viime vuonna asetetun myyntitavoitteen, mutta kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Vuoden aikana painettiin 25,3 miljoonaa lehteä ( ,8 milj.). Painetuista lehdistä Hämeen Sanomien osuus oli 12,4 milj (49 %). Paperia käytettiin tonnia. Viime vuonna lehtipainossa investoitiin postitukseen. Toinen postituslinja uusittiin täysin ja koko osaston pohjakuva muutettiin toiminnallisesti paremmaksi. Samalla Hämeen Sanomien osoitelaput siirtyivät historiaan nykyaikaisen mustesuihkutulostuksen tieltä. Milko Warinowski toimitusjohtaja

14 Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palvelusta vastaa Telekolmio Oy. Globaali kyläliittymä Armas Hämeen Puhelimen lähes 125 vuoden osaaminen telepalveluiden tuottamisesta ja markkinoinnista toimi vahvana perustana kun kehitettiiin Aina Groupin ensimmäistä yhteistuotetta, Armas-matkapuhelinliittymää. Suuri joukko Hämeen Puhelimen väkeä osallistui tuotteen kehitysprojektiin sen eri osa-alueilla. Kuvassa vasemmalta reskontranhoitaja Sari Björklund, suunnitteluinsinööri Jarmo Pekonen, palveluesimies Piritta Puranen ja tuotepäällikkö Pasi Reinonen.

15 15 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Puhelin Oy:n asema kiinteän televerkon palvelujen tarjoajana on erittäin vahva. Asiakkaiden kannalta matkaviestintäpalvelujen merkitys on kuitenkin koko ajan kasvussa. Pystyäksemme tarjoamaan tietoliikenteen kokonaispalveluja, toteutimme yhdessä konsernimme muiden yhtiöiden kanssa hankkeen, jonka tuloksena on paikallisiin sisältöihin, palveluihin ja etuihin pohjautuva matkaviestinpalvelu, Armas. Armas-palvelun myynti käynnistyi helmikuussa Hakemistoliiketoiminnan kilpailutilanne on kiristynyt oleellisesti. Julkaisemamme Etelä-Hämeen puhelinluettelo on kuitenkin säilyttänyt selvän markkinajohtajan aseman. Uutena palveluna käynnistimme syksyllä sähköisen hakemistopalvelun, Seutu.netin. Perinteisen puhelinverkon käyttöaste laski puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin. Lisäksi internet-palvelujen osalta tapahtui siirtymistä puhelinverkosta laajakaistapalvelujen käyttöön. Kiinteän verkon kokonaisliittymämäärä kuitenkin kasvoi, koska laajakaistaliittymien määrä lähes kaksinkertaistui. Kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjen talouksien määrä kasvoi merkittävästi, noin kymmenen prosenttia. Uutena kohteena aloitimme syksyllä kaapelitelevisioverkon rakentamisen Iittalaan. Liikevaihto ei merkittävästi kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti oleellisimmin se, että myimme vuoden 2003 loppupuolella Radiolinja Origo Oy:lle sille vuokrattuna olleen tukiasemaverkon. Tukiasemaverkon myynnistä ja uusien palvelujen kehittämispanostuksista johtuen liikevoitto oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Hämeen Puhelin Oy:n henkilöstön määrä vuoden 2004 lopussa oli 158 henkilöä, joista palveluoperaattoritoiminnoissa 34,verkkooperaattoritoiminnoissa 86 ja muissa tehtävissä 38 henkilöä. Kilpailu toimialalla tulee jatkossa entisestään kiristymään. Tehdyt panostukset ja uusi toimintarakenne luovat kuitenkin meille hyvät edellytykset vahvistaa asemiamme. Vuoden 2005 keskeisinä tavoitteina tulee olemaan oman matkapuhelinpalvelun aseman vakiinnuttaminen ja laajakaistamarkkinajohtajuuden säilyttäminen. Liikevaihdon kasvu tulee olemaan suurempi kuin toimialalla keskimäärin, mutta liikevoitto tulee asiakashankintakuluista ja uusiin liiketoimintoihin tehtävistä panostuksista johtuen laskemaan. Saavutimme kuluneena toimintavuonna meille asetetut tavoitteet. Esitän parhaat kiitokseni asiakkaille luottamuksesta, yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstölle tuloksellisesta toiminnasta. Seppo Lamminaho toimitusjohtaja Avainluvut Hämeen Puhelin Oy Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 22,6 30,9 Oma pääoma, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2006 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut 2001 2003 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Elisa Oyj. Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli

Elisa Oyj. Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli Vuosikertomus 2003 Elisa Oyj Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli TUKITOIMINNOT suurasiakkaat ASIAKKAAT

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Vuosikertomus Elisa Communications

Vuosikertomus Elisa Communications Vuosikertomus Elisa Communications 2001 Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Taloudellinen informaatio Elisa Communications Oyj:n vuoden 2002 varsinainen yhtiökokous pidetään

Lisätiedot

Helsingin Puhelin Oyj

Helsingin Puhelin Oyj Elisa Communications on :n ja sen konserniyhtiöiden uusi tunnus, joka otettiin käyttöön 14.1.2000. Konsernitunnuksen piiriin kuuluvat sekä sen tytäryhtiöt, joista merkittävimmät ovat Oy Radiolinja Ab -konserni

Lisätiedot

Simpler Smoother Smarter

Simpler Smoother Smarter Vuosikertomus 2011 Sisältö ENFO Oyj Avainluvut 2011......3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Konsernin strategia...6 Enfon vuosi...7 Liiketoiminnot...9 Henkilöstö... 15 Yhteiskuntavastuu...17 Case Case Eduskunta...

Lisätiedot

V U OS I K ERTO M U S 2005

V U OS I K ERTO M U S 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys Martela lyhyesti............................ 3 Vuosi lyhyesti............................. 3 Toimitusjohtajan katsaus....................... 4 Martela 60 vuotta...........................

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009 09 Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskisuomalainen Oyj lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminnan tuki 9 Konserni liiketoiminta-alueittain 9 Maakuntalehdet

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen

Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen TALENTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 TIETOJA OSAKKEEN- OMISTAJILLE OSAKKEET Talentum Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiöllä on markkinatakaussopimus Nordea Securities Oyj:n kanssa.

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi 2007 VUOSIKERTOMUS Sisällys Martela lyhyesti............................ 3 Vuosi lyhyesti..............................3 Toimitusjohtajan katsaus........................4 Laatu ja ihmiset sen takana......................

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2008 Sisältö 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Henkilöasiakasyksikkö 6 Yritysasiakkaat 8 Elisa Viro 9 Henkilöstö ja ympäristö 12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 72 Tietoja Elisan

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot