AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005"

Transkriptio

1 TIEDOTE 1(9) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa; media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla merkittävä uuden ajan palveluyritys, joka hyödyntää toimialojensa keskinäistä yhteistyötä, seudullisuutta ja uusinta teknologiaa ja tarjoaa asiakkailleen kattavaa kokonaispalvelua. Toiminnan kehittyminen vuonna 2005 Konserni Aina Group konsernin konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli euroa (vuonna euroa), liikevoitto euroa ( euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ( euroa) ja tilikauden voitto euroa ( euroa). Konsernitaseen loppusumma oli euroa ( euroa), oma pääoma euroa ( euroa) ja omavaraisuusaste 51,9 % (79,7 %). Konsernitilinpäätökseen vuonna 2005 sisältyvät uusina tytäryhtiöinä Sysco Oy ( alkaen) ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy ( alkaen), minkä lisäksi Hämeen Lehtipaino Oy on siirtynyt osakkuusyhtiöksi (20 %). Konsernin vuoden 2005 tulosta paransivat puhelinluetteloliiketoiminnasta ja Hämeen Lehtipaino Oy:n osakkeiden myynnistä saadut myyntivoitot sekä arvopaperikauppaa harjoittavan tytäryhtiön Omnivest Oy:n arvopapereiden realisoinnista saadut voitot. Tulosta heikensivät panostukset matkapuhelinliiketoimintaan ja muiden uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Aina Group -konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Medialiiketoiminta Aina Group konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Radio Janne Oy, vuoden lopussa hankittu Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiö Hämeen Lehtipaino Oy. Medialiiketoiminnan tilivuoden 2005 liikevaihto oli euroa (26,3 % konsernin liikevaihdosta). Vuonna 2006 liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan ja kustannustoiminnan kehityksen jatkuvan vakaana. Toiminnallisen kannattavuuden odotetaan vuonna 2006 jonkun verran parantuvan vuoden 2005 tasosta.

2 2(9) ICT-liiketoiminta Aina Group konsernin ICT-liiketoimintaan vuonna 2005 kuuluivat Aina Oy, AinaCom Oy, Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, Graftor Media Production Oy ja lokakuussa hankittu Sysco Oy. ICT-liiketoiminnan tilivuoden 2005 liikevaihto oli yhteensä euroa (58,6 % konsernin liikevaihdosta). Vuonna 2006 liikevaihto tulee olennaisesti kasvamaan johtuen lähinnä Sysco Oy:n ja helmikuussa 2006 ostetun Finnet Com Oy:n liittämisestä konserniin. ICT-liiketoiminnan tuloksen odotetaan kuitenkin laskevan johtuen erityisesti Finnet Com Oy:n tervehdyttämistoimien kustannuksista samoin kuin merkittävistä panostuksista matkapuhelinliiketoimintaan sekä muiden uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Muut yhtiöt Konsernin muu liikevaihto oli yhteensä euroa (15,1 % konsernin liikevaihdosta). Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne on keskitetty pääosa myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnoista. Yhtiö vastasi myös konsernin hallinnosta ja rahoituksesta sekä konsernitason tuote- ja palvelukehityksestä. Emoyhtiön liikevaihto, joka on kokonaan konsernin sisäistä, oli euroa. Vuoden 2006 alusta lukien tuote- ja palvelukehitys on siirretty ICT-alakonserniin. Omnivest Oy:n toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa. Tilivuoden 2005 liikevaihto oli euroa. Osakemarkkinoiden hyvästä kehityksestä ja onnistuneista sijoituksista johtuen vuoden 2005 tulos oli poikkeuksellisen hyvä (tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa). Arvopaperiomistukset on vuoden 2005 aikana suurelta osin realisoitu, mistä syystä yhtiön liikevaihto ja tulos tulevat laskemaan vuonna Oleelliset tapahtumat Vuoden 2005 aikana käynnistyi konsernin liiketoiminnan laajentaminen perinteisen toimialueen ulkopuolelle pääkaupunkiseudun yritysmarkkinoille. Tämän lisäksi konsernin kehitystyön tuloksena tuotiin markkinoille tuotteita ja palveluita, jotka hyödyntävät konsernin eri toimialojen osaamista ja seudullisuutta. Konsernin toiminnallinen organisaatio uudistettiin alkaen keskittämällä pääosa myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnoista Aina Group Oyj:lle. Konsernin eri yhtiöiden yhteistyöhankkeena kehitetyn uuden seudullisia palveluja tarjoavan Armas Matkapuhelinliittymän markkinointi alkoi helmikuussa Aina Group Oyj käynnisti Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn kesäkuussa Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimies vahvisti Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeiden omistusoikeuden Aina Group Oyj:lle ja antoi välitystuomion, jonka mukaan lunastushinta on 30,30 euroa sekä A- että B- osakkeelta. Hämeen Puhelin Oy osti TeliaSonera Finland Oyj:n omistuksessa olleet 40 %:n omistusosuutta vastaavat Telekolmio Oy:n osakkeet heinäkuussa 2005.

3 3(9) Elokuussa 2005 aloitettiin konsernin oman Armas Laajakaistan markkinointi. Hämeen Sanomat Oy myi lokakuussa 2005 Hämeen Lehtipaino Oy:n osakkeista 80 % Suomen Lehtiyhtymä Oy:lle. Samassa yhteydessä tehtiin pitkäaikaiset painatussopimukset konsernin lehtien painamisesta. Aina Group konsernissa tehtiin laaja yritysjärjestely, jonka seurauksena koko ICT-liiketoiminta siirtyi alakonserniin, jonka vähemmistöomistajiksi tulivat yhtiön johto ja neuvonantajana toimiva Harri Koponen. Samassa yhteydessä tehdyllä yrityskaupalla Sysco Oy siirtyi konsernin omistukseen. Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yritysjärjestelyn. Pienyrityksille tarkoitetun sähköisen viestinnän kokonaisratkaisun (Aina Viestintäratkaisu) markkinointi aloitettiin marraskuussa Hämeen Puhelin Oy myi painettujen puhelinluetteloiden liiketoiminnan Fonecta Oy:lle joulukuussa Hämeen Sanomat Oy osti Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n osakekannan vuoden 2005 lopussa. Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2005 olivat 4,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 5,0 milj. euroa). Suurimmat investoinnit kohdistuivat televerkkoihin, asiakaslaitteisiin sekä matkapuhelinliiketoiminnan kehittämiseen. Konsernin tuotekehitystoiminnan merkittävimpänä tuloksena kehitettiin konsernin yhteishankkeena paikallisia sisältöpalveluja tarjoava matkapuhelinliittymä, joka on lanseerattu kaupallisesti vuoden 2005 alussa. Muita keskeisiä kehityshankkeita olivat tuote- ja palvelukokonaisuuksien luonti yrityksille. Näistä ensimmäisenä tuotiin markkinoille marraskuussa Aina Viestintäratkaisu. Lisäksi kehityspanokset kohdistuivat sisäisen tietohallinnon uudistamiseen. Vuoden 2005 tuloslaskelmaan on kirjattu kyseisiin kehityshankkeisiin liittyviä kustannuksia yhteensä euroa ( euroa), minkä lisäksi eri yhtiöiden henkilökunta on osallistunut niihin laajasti oman työnsä ohessa. Vuoden 2005 syksyllä Aina Group konserni teki päätöksen investoida matkapuhelinverkkoteknologiaan, ja aloittaa ns. virtuaaliverkkotoiminta vuonna Laitetoimittajaksi valittiin Nokia, jonka kanssa tehtiin myös yhteistyösopimus uusien palveluiden ja liiketoimintakonseptien kehittämisestä. Virtuaaliverkko-operaattoritoiminnalla pystytään parantamaan kannattavuutta ja kehittämään omia, uusia matkapuhelinpalveluita erityisesti yrityksille. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 619 henkilöä (vuotta aikaisemmin 594 henkilöä). Henkilöstö jakautui seuraavasti: emoyhtiö Aina Group Oyj 96 (10), Hämeen Puhelin Oy 138 (158), Hämeen Sanomat Oy 238 (308), joista lehdenjakajia 164 (160), Hämeenlinnan

4 4(9) Kaupunkiuutiset Oy 14 (12), Radio Janne Oy 6 (7) Telekolmio Oy 76 (80), Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 5 (6) ja Graftor Media Production Oy 12 (13) sekä tilikaudella hankituissa yhtiöissä Sysco Oy 30 (31) ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy 4 vakituista henkilöä. Luvuissa eivät ole mukana Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n osa-aikaiset jakajat, joita on 100. Konsernissa toteutetun organisaatiomuutoksen johdosta konsernin henkilöstöä siirtyi konsernin sisällä eri yhtiöiden palvelukseen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilivuoden 2005 jälkeen helmikuussa 2006 toteutettiin kiinteistökaupat, joilla Parolantie 104:ssä sijaitseva kiinteistö siirtyi Hämeen Puhelin Oy:n omistukseen, joka samalla luopui Puhelinkatu 12:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. AinaCom Oy osti Finnet Com Oy:n osakekannan Finnet Oy:ltä. Finnet Com Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yhtiö, joka on erikoistunut yritysten tele- ja tietoliikennepalveluihin. Yhtiöllä on oma tietoliikenneverkko, jonka toiminta-alue kattaa 80 % pääkaupunkiseudun yrityksistä. Samassa yhteydessä Hämeen Puhelin Oy myi Finnet Verkot Oy:lle sille vuokrattuna olleet tukiasemat. Maaliskuussa 2006 tiedotettiin Nokian kanssa solmitusta runkosopimuksesta virtuaalioperaattorikonseptin kehittämiseksi sekä virtuaaliverkko-operaattoritoiminnan aloittamisesta DNA:n matkaviestinverkossa. Vuoden 2006 näkymät ja arvio toiminnan riskeistä Konsernin liikevaihto vuonna 2006 tulee olennaisesti kasvamaan johtuen lähinnä ostettujen yritysten Sysco Oy:n ja Finnet Com Oy:n liittämisestä konserniin. Liikevoiton odotetaan kuitenkin laskevan johtuen erityisesti helmikuussa 2006 hankitun Finnet Com Oy:n tervehdyttämistoimien kustannuksista samoin kuin merkittävistä panostuksista matkapuhelinliiketoimintaan sekä muiden uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Yhtiön laajentuminen pääkaupunkiseudulle ja helmikuussa 2006 hankitun Finnet Com Oy:n tervehdyttämistoimet samoin kuin matkapuhelinliiketoiminnan kasvattaminen sisältävät jonkun verran normaalia suurempia liiketoimintariskejä. Muilta osin konsernin toimintaan ei liity tavanomaisuudesta poikkeavia riskejä tai epävarmuustekijöitä. Hämeenlinna Hallitus Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Yhtiökokouskutsu julkaistaan tänään tiedotteena sekä ilmoituksella Hämeen Sanomissa. Tiedote on saatavissa yhtiön internet-sivulta

5 5(9) Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 60,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan Vuosikertomus Vuoden 2005 vuosikertomus julkaistaan Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2006 on suunniteltu julkaistavaksi Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat saatavissa myös internet-sivultamme Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh Talousjohtaja Jorma Taipalus (tilinpäätös), puh Hallintojohtaja Katri Pietilä (yhtiökokous), puh Aina Group- konserni on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on olla merkittävä uuden ajan palveluyritys, joka hyödyntää toimialojensa keskinäistä yhteistyötä, seudullisuutta ja uusinta teknologiaa ja tarjoaa asiakkailleen kattavaa kokonaispalvelua. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 64,2 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 619 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj, jonka alakonsernit muodostuvat medialiiketoimintaa harjoittavasta Hämeen Sanomat Oy:stä tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittavasta AinaCom Oy:stä tytäryhtiöineen. Lisätietoja Aina Groupista internet-sivulta

6 6(9)

7 7(9)

8 8(9)

9 9(9)

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Sisältö. 2 Aina Group

Sisältö. 2 Aina Group Aina Group Oyj Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2005 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Arvot 10 Medialiiketoiminta 12 ICT-liiketoiminta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n toimitusjohtaja Tomi Saario, puh, 040 900 5637

AinaCom Oy:n toimitusjohtaja Tomi Saario, puh, 040 900 5637 10.3.2014 1(8) SONERA OSTAA AINACOMIN KULUTTAJALIIKETOIMINNAN JA VERKOT AinaCom Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Sonera ostaa AinaComin kuluttajaliiketoiminnan ja

Lisätiedot

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2006 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 Sisältö Aina Group lyhyesti 3 Keskeisimmät tiedotteet 2004 4 Avainluvut graafisesti 5 Uusi toimintamalli 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Liiketoimintakatsaukset Hämeen Sanomat -konserni

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut 2001 2003 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 19 22 25 26 27 28 29 44 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2009 Avainluvut graafi sesti Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Alma Media Oyj Q1 2014

Alma Media Oyj Q1 2014 Alma Media Oyj Q1 2014 29.4.2014 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00 1 (31) Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014: PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 218,9 (224,6 vuonna 2007) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-MAALISKUUSSA 13 PROSENTTIA PANOSTUKSISTA JOHTUEN TULOS ENNAKOIDUSTI VIIME VUOTTA ALHAISEMPI Elisa Communications konsernin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

Jippii Group Vuosikertomus 2002

Jippii Group Vuosikertomus 2002 Jippii Group Vuosikertomus 2002 www.jippiigroup.fi TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous Jippii Group Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.2003 klo 10 Espoossa,

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2005 Julkaisupäivä: 2.3.2006 ENFO-KONSERNI

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2005 Julkaisupäivä: 2.3.2006 ENFO-KONSERNI ENFO-KONSERNI Enfo-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus heikkeni vuonna 2005. Enfokonsernin liikevaihto oli 113,7 milj. euroa (84,8 milj. euroa vuonna 2004). Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (8,7

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2008 klo 09.00 ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti

Lisätiedot