ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 65,2 milj. euroa (63,1 Me) - Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (3,0 Me) - Voitto ennen veroja 1,7 milj. euroa (2,4 Me) - Tulos/osake oli 0,05 euroa (0,07 euroa) - Konsernin liikevaihdon orgaanisen kasvun arvioidaan jatkuvan ja kuluvalta vuodelta odotetaan hyvää operatiivista tulosta. AVAINLUVUT 1-3/ / /2007 Liikevaihto, Me 65,2 63,1 266,6 Liikevoitto, Me 2,5 3,0 23,8 Osuus liikevaihdosta, % 3,9 4,8 8,9 Voitto ennen veroja, Me 1,7 2,4 21,4 Osuus liikevaihdosta, % 2,6 3,7 8,0 Tulos/osake, euroa 0,05 0,07 0,59 Laimennettu tulos/osake, euroa 0,05 0,07 0,56 Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa 0,30 Oma pääoma/osake, euroa 2,44 1,94 2,43 Omavaraisuusaste-% 45,5 35,4 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 31,3 54,7 32,4 Henkilöstö katsauskauden lopussa Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: Aspo-konsernin markkinatilanteessa ei alkuvuonna 2008 tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sekä Shippingin että Systemsin markkinat säilyivät vahvoina, mutta Chemicalsin markkinatilannetta leimasi edelleen epävarmuus. Kaikkien liiketoimintaryhmien vertailukelpoinen liikevaihto pysyi kasvu-uralla, mutta tuloskehitys oli vaihtelevaa. Konsernin liikevoitto jäi jonkin verran viimevuotista heikommaksi. Liikevaihdon kasvu oli edelleen vahvaa idässä, ja varsin vaatimatonta kotimaassa ja länsimarkkinoilla. Konsernin kulujen hallinnassa onnistuttiin hyvin. Helmikuussa julkistettiin Aspon mittakaavassa merkittävä Kauko-Telkoyrityskauppa. Kauko-Telkolla on vahvoja liiketoiminta-alueita, jotka sopivat erittäin hyvin Aspolle. Teollisuuden raaka-aineet kasvattavat Chemicalsin uuteen kokoluokkaan. Elintarviketeollisuuden raaka-aineista, laitteista ja palveluista tulee Aspon neljäs liiketoiminta-alue, mikä tuo lisää vakautta ja vahvistaa asemaamme idässä entisestään. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Uusi Aspo on entistä tasapainoisempi ja riskien osalta hajautetumpi kokonaisuus. Se antaa myös enemmän mahdollisuuksia kehittää konsernirakennetta edelleen.

2 TOIMINNAN YLEISPIIRTEET 2(11) Alkuvuonna spekuloitiin USA:n markkinan ajautumisesta taantumaan ja sen mahdollisista vaikutuksista maailman raaka-ainehintoihin. USA:n tilanteella oli vähäinen tai olematon vaikutus Aspo-konsernin toimintaan Venäjällä, mutta se lisäsi osaltaan asiakkaiden epävarmuutta muilla markkinoilla. Ennätyslukemissa pysytellyt öljyn hinta piti myös petrokemikaalien hinnat suhteellisen vakaina. Euroissa maksettavien hyödykkeiden hinnat pysyivät kurissa heikentyneen dollarin ansiosta. Irtokuivalastien kysyntä jatkui hyvänä ja merirahtien hintataso oli edelleen keskimääräistä korkeampi. Lisäksi leuto talvi helpotti merenkulkua. Huoltamoalan markkinat olivat aktiivisia ja leuto sää edesauttoi asennustoimintaa. Aspo Chemicals Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja ja muoviraaka-aineita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Jalostustoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Aspokemillä on kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. Liikevaihto, Me 31,5 29,9 1,6 123,8 Liikevoitto, Me 0,7 1,0-0,3 3,1 Henkilöstö Kemikaalien kysyntä jatkui alkuvuonna melko tasaisena. Myös yleinen hintataso säilyi ennallaan raakaöljyn hinnan pysyessä korkeana. USA:n tilanteesta heijastunut epävarmuus näkyi kuitenkin asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Odotukset mahdollisesta hintojen laskusta lykkäsivät ostopäätöksiä ja pienensivät joidenkin tuotteiden volyymeja varsinkin Skandinavian ja Baltian markkinoilla. Venäjällä ja Ukrainassa kysyntä sen sijaan jatkui hyvänä ja liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Leuto talvi heikensi autokemikaalien, kuten jäänestoaineiden ja tuulilasinpesunesteiden myyntiä. Teollisuuskemikaalien ja muoviraaka-aineiden myynti kehittyi paremmin. Chemicalsin kokonaisliikevaihto oli kasvussa. Epävarma markkinatilanne heijastui tulokseen, joka jäi alkuvuonna selvästi edellisvuotista heikommaksi. Liiketoimintaryhmä on valmistautunut yhdistämään toimintansa ostetun Kauko- Telkon raaka-aineliiketoiminnan kanssa. Uuden raaka-aineliiketoiminnan liikevaihto yli kaksinkertaistuu, mikä mahdollistaa tehokkaammat globaalit hankinnat sekä entistä voimakkaamman laajenemisen Venäjän ja Itä-Euroopan markkinoilla. Aspo Shipping Aspon Shipping-liiketoiminnan muodostaa ESL Shipping Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon operoima tonnisto koostui 15 yksiköstä.

3 3(11) Liikevaihto, Me 21,0 21,8-0,8 85,1 Liikevoitto, Me 3,2 3,6-0,4 25,1 Henkilöstö Irtokuivalastien markkinatilanne oli alkuvuonna hyvä sekä kansainvälisillä markkinoilla että Itämeren alueella. Lämmin sää helpotti talviliikennettä. Pienentynyt kuljetuskapasiteetti sekä maa- ja merikalustoon liittyvät ongelmat olivat haaste liiketoiminnalle. Ms Tali vaurioitui helmikuun alussa pohjakosketuksessa Norjan rannikolla ja oli suurimman osan alkuvuodesta poissa liikenteestä. LKAB:llä sattunut tulipalo vaurioitti satamalaitteistoja Luulajassa, mikä vaikeutti rautamalmin ja pellettien laivauksia. Vastoinkäymisistä huolimatta liiketoimintaryhmä onnistui kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoaan viime vuodesta. Alkuvuodesta 2007 myyty Ms Arkadia oli liikenteessä koko ensimmäisen vuosineljänneksen ja sisältyy viime vuoden vertailukauden lukuihin. Ylimääräiset kulut heikensivät toiminnan kannattavuutta, joten alkuvuoden liikevoitto jäi viimevuotista heikommaksi. Kokanaiskuljetukset nousivat 3,5 miljonaan tonniin (3,9). Terästeollisuuden osuus määristä oli 57 % ja energiateollisuuden 34 %. Luulajaa lukuun ottamatta kauden aikana ei esiintynyt merkittäviä ongelmia tavaransaannissa. Shipping-liiketoimintaryhmän rakenteilla olevista kahdesta bruttorekisteritonnin aluksesta ensimmäisen on määrä valmistua loppuvuodesta 2008 ja toisen vuonna Aspo Systems Aspon Systems-liiketoiminnan muodostaa Oy Autotank Ab tytäryhtiöineen. Autotank on Pohjoismaiden johtava huoltamoiden kunnossapitopalveluja ja jakeluautomaatiojärjestelmiä tarjoava yritys. Sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sekä yhteisyritys Venäjällä. Liikevaihto, Me 12,7 11,4 1,3 57,7 Liikevoitto, Me -0,4-0,8 0,4-1,5 Henkilöstö Huoltamoalan markkinatilanne on jatkunut hyvänä. Kehityksen taustalla ovat sekä alan yrityskaupat, jotka ovat johtaneet asemavarkostojen uusimisiin, että teknologiakehitys, mikä on saanut asiakkaat käynnistämään mittavia investointiohjelmia. Teknologiainvestoinnit liittyivät pääasiassa ns. sirukorttiuudistukseen sekä uusien polttoaineseosten jakeluun. Leudon talven ansiosta laiteasennuksia on pystytty hoitamaan normaalia enemmän. Alkuvuoden hyvä kysyntä ja suotuisat sääolosuhteet kasvattivat Autotankkonsernin liikevaihtoa yli 6 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa, Norjassa ja Virossa. Alkuvuonna ryhmän suurin tulosyksikkö, huolto- ja ylläpito, teki Ruotsissa uuden monivuotisen huoltosopimuksen, joka astui voimaan toisen vuosineljänneksen alusta. Myönteinen myyntikehitys vaikutti myös tulokseen. Ensimmäisen kerran ryhmän alkuvuoden yhteenlaskettu liiketulos, Ruotsi poislukien, oli voitollinen.

4 4(11) Viime vuoden lopulla aloitettu Ruotsin toiminnan tervehdyttäminen eteni hyvin. Vaikka ohjelman tulosvaikutukset kohdistuivat alkuvuoden toimintaan vain osittain, liiketappio puolittui edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden yhteenlaskettu liiketulos parani huomattavasti ja jäi vain aavistuksen tappiolle. LIIKEVAIHTO Aspo-konsernin tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto oli 65,2 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 63,1 miljoonaa euroa. Chemicals ja Systems kasvattivat liikevaihtoaan, kapasiteetin pienentymisen seurauksena Shippingin liikevaihto laski hieman viimevuotisesta. Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me Chemicals 31,5 29,9 1,6 123,8 Shipping 21,0 21,8-0,8 85,1 Systems 12,7 11,4 1,3 57,7 YHTEENSÄ 65,2 63,1 2,1 266,6 Liikevaihto markkina-alueittain, Me 1-3/08 1-3/07 Muutos 1-12/07 Suomi 36,3 36,0 0,3 140,1 Pohjoismaat 15,0 16,4-1,4 72,4 Baltia 3,5 4,4-0,9 18,4 Venäjä ym. 10,4 6,3 4,1 35,7 YHTEENSÄ 65,2 63,1 2,1 266,6 Venäjän ja muun IVY-markkinan merkitys Aspon liiketoiminnassa korostuu entisestään, kun Aspo Shippingin raaka-aineiden vientikuljetukset Venäjältä lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen liikevaihtoon. Näin laskien liikevaihdon jakauma Suomen ja Venäjän välillä on seuraava: 1-3/08 1-3/07 Muutos 1-12/07 Suomi 27,2 25,2 2,0 104,6 Venäjä ym. 19,5 17,1 2,4 71,5 TULOS Aspo-konsernin liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa eli 3,9 % liikevaihdosta (3,0 milj. euroa; 4,8 % liikevaihdosta). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa) ja katsauskauden voitto 1,2 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa).

5 5(11) Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me Chemicals 0,7 1,0-0,3 3,1 Shipping 3,2 3,6-0,4 25,1 Systems -0,4-0,8 0,4-1,5 Muu toiminta -1,0-0,8-0,2-2,9 YHTEENSÄ 2,5 3,0-0,5 23,8 INVESTOINNIT Pääosa konsernin 3,4 miljoonan euron investoinneista (7,5 milj. euroa) katsauskaudella koostui Shippingin alustilausten ennakkomaksuista. Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, Me Chemicals 0,0 4,8-4,8 5,7 Shipping 2,2 2,4-0,2 3,8 Systems 0,2 0,3-0,1 1,4 Muu toiminta 1,0 0,0 1,0 0,1 YHTEENSÄ 3,4 7,5-4,1 11,0 RAHOITUS Konsernin rahoitustilanne oli hyvä. Likvidejä varoja oli katsauskauden lopussa 13,8 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 33,5 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa). Korottomat velat olivat 33,5 miljoonaa euroa (47,9 milj. euroa). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 31,3 % (54,7 %) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 45,5 % (35,4 %). HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 675 (687) ja 691 koko tilivuonna Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin Chemicals Shipping Systems Muu toiminta YHTEENSÄ

6 6(11 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli tammimaaliskuussa 2008 yhteensä osaketta ja 5,5 miljoonaa euroa, eli 3,2 prosenttia osakekannasta. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,85 euroa ja alin 6,10 euroa. Keskikurssi oli 6,49 euroa ja päätöskurssi 6,55 euroa. Kauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 169,3 miljoonaa euroa. Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,37 euroa ja osakkeiden lukumäärä Kokonaisosakemäärästä yhtiö omisti osaketta, mikä edustaa 2,09 prosenttia osakepääomasta. Aspo Oyj on 1. huhtikuuta 2008 luovuttanut omaa osaketta rahoitusjohtaja Harri Seppälälle osana yhtiön avainhenkilöille suunnattua kannustusjärjestelmää. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli eli 2,6 % osakekannasta. NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Vuodenvaihteessa epävarmuus maailman raaka-ainemarkkinoilla kasvoi. Päähuolenaiheena on USA:n talouskasvun hidastuminen ja sen mahdollinen vaikutus Eurooppaan ja Aasiaan. Aspon liiketoiminta keskittyy kapeisiin niche-aloihin. Toiminnan kasvu ja tuloksellisuus riippuu pääasiassa teollisuuden kysynnästä Itämeren ympäristössä sekä IVY-markkinoilla. Pohjoismaissa kysyntä näyttäisi olevan vakaalla pohjalla myös kuluvana vuonna. Samoin itämarkkinoilla, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, kasvun odotetaan jatkuvan. Konsernin liikevaihdon orgaanisen kasvun arvioidaan jatkuvan ja kuluvalta vuodelta odotetaan hyvää operatiivista tulosta. Kauko-Telko-kauppa kasvattaa merkittävästi Aspo-konsernin liikevaihtoa ja sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti myös kuluvan tilikauden osakekohtaiseen tulokseen. Aspo Chemicals Epävarmuus markkinoilla lisääntynee, kunnes USA:n talouden ongelmien vaikutukset maailmantalouteen tarkentuvat. Petrokemikaalien hinnat seuraavat öljyn kysynnän ja hinnan muutoksia. Euroopassa vaikutukset riippuvat pitkälti yleisestä taloustilanteesta ja euron vahvuudesta. Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihdon orgaaninen kasvu näyttää jatkuvan. Pohjoismaissa kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana, sen sijaan IVY-maissa kasvu näyttää jatkuvan voimakkaana. Kauko-Telkon raaka-aineliiketoiminnan yhdistäminen toteutetaan lähikuukausien aikana, minkä seurauksena ryhmän liikevaihto kasvaa merkittävästi. Myös liikevoiton odotetaan kasvavan. Chemicals-liiketoimintaryhmän suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin kemikaaliasetuksen (REACH) mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät.

7 7(11) Aspo Shipping Tilanne kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla näyttää jatkuvan keskimääräistä vahvempana ja kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös Itämerellä. Varustamon toiminta on viime vuosina monipuolistunut ja perinteisten kuljetustehtävien rinnalle on kehitetty laaja palveluvalikoima Itämeren valtioiden vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Suurimmaksi asiakasryhmäksi on noussut terästeollisuus. Energiateollisuuden osuus on kolmannes. Loppuvuoden kuljetuskapasiteetti on suunniteltua pienempi Ms Talin korjausaikataulun sekä vuokratonniston poistumisen takia. Rakenteilla olevaa uutta tonnistoa ei saada liikenteeseen kuluvan vuoden aikana. Pienentyneen kapasiteetin vaikutusta liikevaihtoon pyritään vaimentamaan toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista tonnistoa vuokraamalla. Vallitsevassa tilanteessa ei nähdä realistisia mahdollisuuksia kasvattaa liikevoittoa viimevuotisesta. Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla. Aspo Systems Polttoaineiden jakelussa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vilkkaana. Pohjoismaissa ja uusissa EU-maissa kysyntään vaikuttavat teknologiainvestoinnit, jotka liittyvät pääosin sirukorttiuudistuksen vaatimiin laitteisiin ja ohjelmistoihin. Asemaverkostojen automaatioasteen nostaminen jatkuu; pienempiä miehitettyjä asemia muutetaan automaattiasemiksi ja uusia automaattiasemia perustetaan taajamien ostoskeskusten yhteyteen. IVY-maissa investoinnit kohdistuvat automatisoinnin lisäksi myös suurten palveluasemien rakentamiseen. Näillä markkinoilla maksukortti on vähitellen yleistymässä ja mittavia korttimaksamiseen liittyviä hankkeita on suunnitteluasteella. Autotank-konsernin viime vuosien yritysostot on saatu integroitua kokonaisuudeksi, joka on noussut alansa markkinajohtajaksi koko Itämeren alueella. Uskomme, että Ruotsissa ja koko Autotank-ryhmässä hyvin alkanut vuosi johtaa kuluvana vuonna selvään tuloskäänteeseen. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon ennakoidaan jatkavan kasvuaan ja vuoden 2008 tuloksen odotetaan nousevan selvästi voitolliseksi. Helsingissä 29. huhtikuuta 2008 ASPO Oyj Hallitus

8 8(11) ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3/08 1-3/ /07 Me % Me % Me % LIIKEVAIHTO 65,2 100,0 63,1 100,0 266,6 100,0 Liiketoiminnan muut 0,5 0,7 10,8 4,1 tuotot Poistot ja arvonalentumiset -2,4-3,7-2,4-3,8-9,8-3,7 LIIKEVOITTO 2,5 3,9 3,0 4,8 23,8 8,9 Rahoitustuotot ja -kulut -0,8-1,2-0,7-1,1-2,4-0,9 VOITTO ENNEN VEROJA 1,7 2,6 2,4 3,7 21,4 8,0 KATSAUSKAUDEN VOITTO 1,2 1,8 1,8 2,8 15,4 5,8 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 1,2 1,8 15,3 Vähemmistöosuus 0,1 ASPO-KONSERNIN TASE 3/08 3/07 Muutos 12/07 Me Me % Me VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 2,6 1,3 100,0 2,6 Liikearvo 10,1 10,5-3,8 10,1 Aineelliset hyödykkeet 48,4 54,7-11,5 47,3 Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 2,3 2,2 4,5 2,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,1 1,4-21,4 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 64,7 70,3-8,0 63,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 23,8 21,5 10,7 24,0 Myynti- ja muut saamiset 36,8 42,7-13,6 40,0 Rahat- ja pankkisaamiset 13,8 9,1 51,6 13,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 74,4 73,3 1,5 77,2 VARAT YHTEENSÄ 139,1 143,6-3,1 141,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 17,7 17,5 1,1 17,7 Muu oma pääoma 45,5 32,7 39,1 45,3 Emoyhtiön oman pääoman osuus 63,0 50,1 25,7 62,8 Vähemmistöosuus 0,2 0,1 0,2 Pitkäaikaiset velat 23,8 28,2-15,6 25,7 Lyhytaikaiset velat 52,1 65,2-20,1 52,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 139,1 143,6-3,1 141,0

9 9(11) OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon rahasto D = Muut rahastot E = Omat osakkeet F = Muuntoerot G = Kertyneet voittovarat H = Yhteensä I = Vähemmistön osuus J = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa A B C D E F G H I J Oma pääoma ,7 4,3-1,0 0,5-3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0 Muuntoerot -0,2 Lisäys suojausrahastoon -0,8 Laskennallisen veron osuus 0,5 Tilikauden 1,2 voitto Omien osakkeiden hankinta -0,5 Oma pääoma ,7 4,3-1,3 0,5-3,5-0,2 45,5 63,0 0,2 63,2 Oma pääoma ,5 2,5 0,0 0,2-1,8 0,1 39,7 58,1 0,1 58,2 Muuntoerot 0,0 Lisäys suojausrahastoon 0,0 Laskennallisen veron osuus Tilikauden 1,8 voitto Osingonjako -10,5 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,4 Oma pääoma ,5 2,5 0,0 0,4-1,4 0,1 31,0 50,1 0,1 50,2 Laatimisperiaatteet Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä

10 10(11) ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/08 1-3/ /07 Me Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 4,8 0,6 8,5 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,5-2,8-5,7 Luovutustulot investoinneista 11,2 Ostetut tytäryhtiöt -4,5-4,7 Investointien rahavirta -3,5-7,3 0,7 RAHOITUS Omien osakkeiden hankinta -0,4-1,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,2 4,8 6,8 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,1 0,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,6-1,4 Maksetut osingot -10,6 Rahoituksen rahavirta -0,7 4,8-6,7 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,1 Rahavarojen muutos 0,6-1,9 2,6 Rahavarat vuoden alussa 13,2 9,1 9,1 Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit kauden lopussa 11,6 7,2 11,7 Pankkitililimiitit kauden lopussa 2,2 1,9 1,5 Rahavarat kauden lopussa 13,8 9,1 13,2 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 1-3/08 1-3/ /07 Tulos/osake, e 0,05 0,07 0,59 Tulos/osake, e, laimennettu 0,05 0,07 0,56 Oma pääoma/osake, e 2,44 1,94 2,43 Omavaraisuusaste-% 45,5 35,4 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 31,3 54,7 32,4 TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Aspon seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan: 1-6/2008 torstaina /2008 torstaina

11 11(11) TIEDOTUSTILAISUUS Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina klo Palace Gourmet ravintolassa, Eteläranta 10, Helsinki. ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Dick Blomqvist talousjohtaja Lisätiedot: Gustav Nyberg, , Aspo on monialayhtiö, joka on keskittynyt vahvaa erikoisosaamista vaativille liiketoiminta-alueille. Yhtiön asiakkaita ovat erityisesti energia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset. Aspon liikevaihto vuonna 2007 oli 266,6 milj. euroa. Siitä noin 46 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, 32 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja 22 % Aspo Systemsin liikevaihdosta. JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen.

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavan ajanjakson luvut)

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2013 klo 10.30 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 ASPO 2012: neljäs vuosineljännes vuoden paras (suluissa esitetty vuoden 2011 vastaavan ajanjakson luvut) -

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e)

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e) 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2010: liikevoitto kasvoi merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut vuodelta 2009) - Aspo-konsernin tammi-joulukuun

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

Aspo Tilinpäätös 2005

Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Sisällys Lyhyesti 1 Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2012 Tilinpäätös 55 Tilinpäätös 2012 Sisältö Tilinpäätös 56 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 64 Konsernin tuloslaskelma 65 Konsernitase 66 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 50 Konsernin tuloslaskelma 51 Konsernitase 52 Konsernin rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot