ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (2,8 MEUR). Tulos/osake oli 0,27 euroa (0,19 euroa). Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 10 % ja toiminnallisen tuloksen parantuvan. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto oli 57,6 milj. euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 50,3 milj. euroa. Kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan. Shippingtoimialan liikevaihto kasvoi eniten, 22 %, ja tulos parani. Chemicals-toimialan liikevaihto kasvoi 13 % ja tulos ylsi viimevuotiselle tasolle. Systems-toimialan liikevaihto kasvoi 6 % ja tulos parani, kun otetaan huomioon, että vertailuvuoden tulosta parantaa 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 3,4 milj. euroa eli 5,9 % liikevaihdosta (2,8 milj. euroa; 5,7 %). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 0,1 milj. eurolla 3,5 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 3,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 3,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Satunnaisena kuluna on huomioitu Uudenmaan verovirastolle maksettava vuotta 1994 koskeva 7,1 milj. euron vero. Tulos osaketta kohden oli 0,27 euroa (0,19 euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 13,4 milj. euroa. Investoinnit olivat yhteensä 0,8 milj. euroa. Konsernituloslaskelman nettorahoituskulut olivat 0,2 % liikevaihdosta (0,9 %). Konsernin omavaraisuusaste laski 46,6 %:iin (52,0 %). Tähän vaikutti merkittävästi mm. vuotta 1994 koskeva veropäätös. Vuodenvaihteessa konsernin omavaraisuusaste oli 53,5 %. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa.

2 2(8) Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-kesäkuussa yhteensä euroa ja osaketta. Ulkomaalaisomistus oli 0,5 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammikesäkuussa oli 4,95 euroa ja ylin 6,40 euroa. Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj on ilmoittanut, että sen konsernin osuus on alittanut 5 % Aspo Oyj:n osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta, josta määrästä vähennetään yhtiölle jo aiemmin hankitut osaketta. Lisäksi hallituksella on valtuudet yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen sekä vaihtovelkakirjalainan tai optiolainan liikkeeseenlaskuun. Hallitus ei ole käyttänyt saamiaan valtuuksia katsauskauden aikana. Kaikki valtuutukset ovat voimassa saakka. VEROTUS Jakautumisessa yhtiön vastattavaksi siirtynyt verovuotta 1994 koskeva verovalitusasia palautettiin Uudenmaan lääninoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä Uudenmaan verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Uudenmaan verovirasto on toimittanut uudelleen Aspo Oy:n ja Polttoaine Osuuskunnan vuoden 1994 verotuksen. Vuonna 1994 toteutettujen rakennejärjestelyjen perusteella verovirasto on lisännyt Polttoaine Osuuskunnan tuloon 73 miljoonaa markkaa peiteltynä osingonjakona ja Aspo Oy:n tuloon samansuuruisen peitellyn osingon. Maksettavaksi määrätty vero on yhteensä 42,5 miljoonaa markkaa (7,1 milj. euroa). Yhtiö piti aiemmin tehtyä verotuspäätöstä oikeana ja tulee valittamaan nyt tehdystä päätöksestä. HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 399, viime vuonna vastaavalla jaksolla 373 ja 375 koko tilivuonna NÄKYMÄT VUODELLE 2001 Vastoin yleistä talouskehitystä Aspon kasvu jatkui vakaana ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna. Konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 10 % ja toiminnallisen tuloksen odotetaan vahvistuvan vielä voimakkaammin.

3 3(8) Näkemys perustuu tämänhetkiseen arvioon markkinatilanteesta, joka Aspon toimialoilla näyttää suotuisalta. Shipping- ja Systemstoimialat ovat jo tehneet suurelta osin kapasiteetin kattavat sopimukset loppuvuodeksi. Chemicals-toimialalla perspektiivi on lyhyempi, joten markkinatilanteen muutokset voivat heijastua sen toimintaan vielä vuoden loppupuolella. LIIKETOIMINTARYHMÄT CHEMICALS Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja, muoviraaka-aineita ja kiinteitä polttoaineita. Lisäksi Aspokem Oy harjoittaa kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. Aspokem Oy:llä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä Pietarissa sekä myyntikonttori Moskovassa. Liikevaihto, MEUR 29,7 26,2 54,7 Liikevoitto, MEUR 1,3 1,2 1,9 Henkilöstö Kemikaalit, muovit, trading sekä ulkomaiset tytäryhtiöt kasvattivat liikevaihtoaan. Tuloskehitys oli epäyhtenäisempää. Tradingin ja muoviosaston tulokset heikkenivät. Kemikaaliosaston sekä tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos sen sijaan parani selvästi. Vaikka maamme yleinen taloudellinen tilanne heikkeni alkuvuonna, Chemicals ylsi kohtuullisen hyvin tavoitteisiinsa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta kehittyi kokonaisuutena hyvin. Myös kotimaassa kemikaalien kysyntä jatkui tasaisena. Kallis dollari haittasi muovien ja tradingin tuloksentekoa. Chemicals-toimialan liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän nykytasolla tai parantuvan. SHIPPING Aspon Shipping-liiketoimintaan kuuluvat ESL Shipping Oy sekä sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Oy Bomanship Ab ja O.Y. Näppärä. Liikevaihto, MEUR 19,2 15,8 34,8 Liikevoitto, MEUR 3,1 2,6 6,3 Henkilöstö

4 4(8) Kansainvälisillä markkinoilla hintakilpailu on pysynyt kovana, mutta rahdit ovat laskeneet vain hieman. Toisella vuosineljänneksellä ESL Shippingin kaikki alukset liikennöivät pääosin Itämerellä. Itämeren rahtitaso pysyi koko alkuvuoden vakaana ja lastimäärien kehitys oli positiivinen. Shipping-toimialan liikevaihdon kasvu ja tuloskehitys olivat odotusten mukaisia. Vahva dollari vaikutti myönteisesti tulokseen. ESL Shipping Oy vastaanotti helmikuussa uuden aluksen japanilaiselta telakalta. Uusi alus kasvatti alkuvuoden liikevaihtoa ja vaikutti toisella vuosineljänneksellä positiivisesti myös tulokseen. Loppuvuonna Shipping-toimialan tilanne näyttää jatkuvan vahvana. Valtaosa kapasiteetista on jo katettu kuljetussopimuksin. Shipping-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuotiseen verrattuna. Myös koko vuoden tuloksen odotetaan parantuvan. SYSTEMS Aspon Systems-toimialaan kuuluvat Aspo Systems Oy tytäryhtiöineen sekä Navintra Oy. Aspo Systems Oy on maan johtava polttoaineiden maksuautomatiikan valmistaja. Navintra Oy suunnittelee ja valmistaa merenkulun navigointijärjestelmiä ja laitteita. Liikevaihto, MEUR 8,7 8,2 18,0 Liikevoitto, MEUR 0,1 0,4-0,7 Henkilöstö Aspo Systems Oy:n liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viimevuotisen vastaavan jakson voiton kanssa. Vuoden 2000 alussa kirjattu 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto paransi vertailukauden liikevoittoa. Aspo Systems Oy:n toiminta kehittyi alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti ja toisen vuosineljänneksen tulos oli voitollinen. Tuotteiden vientinäkymät Baltiaan ja Puolaan pysyivät hyvinä. Uusien tytäryhtiöiden toiminta käynnistyi Latviassa ja Liettuassa. Euroon siirtyminen kasvattaa myös kotimaan liikevaihtoa loppuvuotta kohden. Liikevaihdon kasvun odotetaan kiihtyvän loppuvuoden aikana ja koko vuoden tuloksen kääntyvän voitolliseksi. Navintra Oy:n myynti kasvoi alkuvuonna. Kehityksen odotetaan jatkuvan, sillä yhtiöllä on vahva tilauskanta. Alkuvuoden tulos oli negatiivinen, mutta sen odotetaan kääntyvän voitolliseksi loppuvuoden aikana. 5(8)

5 ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj.e % Milj.e % Milj.e % LIIKEVAIHTO 57,6 100,0 50,3 100,0 107,5 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 1,3 1,3 2,7 2,1 2,0 Poistot ja arvonalentumiset 3,5 6,0 3,4 6,9 6,9 6,4 LIIKEVOITTO 3,4 5,9 2,8 5,7 5,6 5,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2-0,2-0,5-0,9-1,1-1,0 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 3,2 5,6 2,4 4,8 4,4 4,0 Satunnaiset tuotot 0,1 0,5 Satunnaiset kulut -7,1 0,7 VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖOSUUTTA -3,9-6,8 2,1 4,1 4,2 3,9 KATSAUSKAUDEN VOITTO -4,8-8,4 1,4 2,8 2,9 2,7 TULOS / OSAKE, e 0,27 0,19 0,35 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan. ASPO-KONSERNIN TASE 6/01 6/00 Muutos 12/00 Milj.e Milj.e % Milj.e Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 74,2 83,0-10,6 85,9 Vaihto-omaisuus 11,6 10,9 6,8 11,2 Saamiset 15,6 13,9 13,0 12,7 Rahoitusarvopaperit 11,3 9,0 24,8 4,7 Rahat ja pankkisaamiset 2,1 1,3 57,7 3,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 114,8 118,1-2,8 117,5 6(8) Oma pääoma 53,1 61,2-13,1 62,7 Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,2

6 Pakolliset varaukset 0,3 1,0-67,2 0,3 Pitkäaikainen vieras pääoma 30,5 36,5-16,4 33,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 30,7 19,2 59,9 20,8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 114,8 118,1-2,8 117,5 OMA PÄÄOMA / OSAKE, e 6,07 6,97 7,18 OMAVARAISUUSASTE, % 46,6 52,0 53,5 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 40,6 milj. euroa on taseessa jaettu omaksi pääomaksi, laskennalliseksi verovelaksi ja osaksi vähemmistöosuutta. ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 6/01 12/00 Milj.e Milj.e Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 34,5 34,5 Aluksen vuokravastuut 22,5 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut 12,2 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Milj.e Milj.e Milj.e CHEMICALS Aspokem Oy 27,9 25,0 51,4 Aspokem Eesti AS 1,6 1,6 3,2 Aspokem Latvia SIA 1,3 0,6 2,1 UAB Aspokemlit 0,5 0,3 1,0 OOO Aspokem 0,6 Sisäinen liikevaihto -2,1-1,5-3,1 YHTEENSÄ 29,7 26,2 54,7 SHIPPING ESL Shipping Oy 19,2 15,8 34,7 Oy Bomanship Ab 0,1 0,1 0,2 Sisäinen liikevaihto -0,1-0,1-0,2 YHTEENSÄ 19,2 15,8 34,8 7(8) SYSTEMS Aspo Systems Oy 6,5 6,4 13,7 Aspo Systems Eesti Oü 0,2 0,2 1,1 SIA Aspo Systems 0,3 UAB Aspo Systems 0,2

7 Aspo Systems Ceská s.r.o. 0,07 Navintra Oy 2,2 1,7 3,9 Sisäinen liikevaihto -0,7-0,2-0,7 YHTEENSÄ 8,7 8,2 18,0 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 57,6 50,3 107,5 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Milj.e Milj.e Milj.e Chemicals 1,3 1,2 1,9 Shipping 3,1 2,6 6,3 Systems 0,1 0,4-0,7 Konsernihallinto -1,2-1,3-1,9 YHTEENSÄ 3,4 2,8 5,6 INVESTOINNIT LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Milj.e Milj.e Milj.e Chemicals 0,4 0,4 1,2 Shipping 0,05 4,6 Systems 0,2 0,2 0,5 Konsernihallinto 0,2 0,1 0,1 YHTEENSÄ 0,8 0,7 6,4 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN, LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Chemicals Shipping Systems Konsernihallinto YHTEENSÄ Helsinki, ASPO Oyj Hallitus 8(8) Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, , ASPO Oyj Gustav Nyberg

8 toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 3,9 % 117,5 miljoonaan

Lisätiedot

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita.

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo 1 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aspo Chemicals 10 Aspo Shipping 14 Aspo Systems 18 Henkilöstö 19 Ympäristö 20 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems Vuosikertomus 2001 Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems Aspo lyhyesti 1 Toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Hyvä ympäristömaine edistää liiketoimintaa 8 Aspo Shipping 10

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot - Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot